Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivele intreprinderii privind

managementul informatizat

Sarcinile si obiectivele unui sistem informatic sunt abordate optimal


daca se are in vedere stransa lor interdependenta cu cerintele organizatorice
si manageriale ale intregii unitati economice de exercitare eficienta a
functiiilor specifice.
In stransa legtura cu scopurile intreprinderii, obiectivele manageriale
vizate sunt:
• Racordarea optimala a intreprinderii la cerintele pietei concurentiale.
• Cresterea performantelor organizatiei, reflectata prin indicatori
adecvati, cum ar fi: sporul de profit, cresterea ratei profitului, sporul
productivitatii muncii, cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante.
• Perfectionarea structurilor de productie si functionale prin reducerea
numarului de niveluri ierarhice si optimizarea “triunghiurilor” competente-
autoritatea-responsabilitate.
• Utilizarea rationala a capacitatilor de productie prin eliminarea
locurilor inguste si crsterea gradului de utilizare a capacitatilor disponibile.
• Cresterea calitatii produselor prin accentuarea rolului
compartimentelor de proiectare si de control tehnic al calitatii.
• Folosirea rationala a spatiilor de depozitare si a mijloacelor proprii de
transport.
• Utilizarea eficienta a resurselor umane, cresterea raspunderii si a
cointeresarii personalului.
• Micsorarea cheltuielilor de productie si de desfacere prin adoptarea de
solutii tehnologice si organizatorice care sa contribuie la eliminarea
consumurilor irationale si a pierderilor subiective.
• Reducerea volumului imobilizarilor printr-o mai buna racordare a
productiei la aprovizionarea-desfacerea acestuia sau, altfelspus, asigurarea
continuitatii activitatilor.
• Crestera ponderii vanzarilor prin magazine proprii astfel incat sa se
asigure sporirea veniturilor din activitati comerciale, concomitent cu
micsorarea preturilor de vanzare.
• Cresterea eficientei activitatilor industriale prin executarea de lucrari
in regie proprie.

1
• Extinderea automatizarii fabricatiei, modernizarea utilajelor si a altor
factori ai productiei.
• Permanentizarea relatiilor contractuale cu furnizorii si clientii
intreprinderii, precum si a celor de cooperare si colaborare in productie.
• Cresterea ponderii activitailor de export pe baza unor relatii reciproc
avantajoase.
Indeplinirea unor astfel de obiective asigura nu numai exercitarea
corespunzatoare a functiilor, ci si definirea cu claritate a strategiei si a
tacticilor intreprinderii. De asemenea, realizarea obiectivelor asigura
premisele aplicarii integrante a metodelor moderne de conducere, cum sunt:
managementul prin rezultate, managementul prin exceptii.
Ca obiective tehnologice, intreprinderea trebuie sa-si propuna crearea
si perfectionarea unui mecanism productiv si functional prin care
informatizarea activitatilor de natura informationala sa se imbine cu actiunile
de automatizare si robotizare a fabricatiei. Totodata, noile structuri induse
trebuie sa favorizeze functionarea unui mecanism de control propice
smnalarii posibilelor erori de manifestare a fiecarei componente a sistemului
si asigurarii conditiilor de reglare si de autoreglarea a functionarii
ansamblului societatii comerciale.
Prin obiectivele informationale si informatice, noul sistem trebuie sa
creeze cadrul necesar satisfacerii corespunzatoare a cerintelor de informare
si sa asigure conditii de folosire eficienta a tehnicii electronice de calcul si a
personalului de specialitate. Astfel de obiective sunt:
1. Organizare centralizata sau descentralizata a evidentei economice
avand in vedere disponibilul de calculatoare si organizarea de ansamblu a
sistemului informational.
Descentralizarea este adecvata pentru unitati economice productive de
dimensiuni medii si mari unde exista retele de calculatoare la care
terminalele pot fi plasate in compartimente de productie si functionale
pentru a se putea asigura culegerea datelor de la locul si momentul
producerii tranzactiilor si a proceselor transformatoare. In cazul
intreprinderilor mici, cu un volum mai restrans al activitatilor, centralizarea
tratarii datelor se impune ca o modalitate mai potrivita de tratare a
informatiilor de la un singur calculator sau de la calculatoare independente
de rezolvare a problemelor autonome sau independente care intervin in
derularea actiunilor.
2. Adoptarea formei de contabiliate care corespunde mai bine tipului si
marimii intreprinderii pentru sistemul adoptat.
3. Instituirea gestiunii resurselor dupa metoda inventarului permanent
sau intermitent in corelare cu cerintele de informare si conducere.

2
4. Evaluarea costului produselor fabricate, a lucrarilor executate si a
serviciilor prestate dupa metoda de calculatie a costurilor care asigura
informarea eficienta a managerilor.
5. Furnizarea informatiilor privind intocmirea si urmarirea bugetelor de
venituri si cheltuieli.
6. Asigurarea gestiunii analitice a elementelor patrimoniale si a
integritatii acestora.
7. Controlul conditiilor generale si de gestiune a intraprinderii preventiv,
concomitent si postoperativ prin care sa see asigure imbunatatirea continua a
performantelor sistemului.
8. Realiozarea celei mai potrivite si operative metode de culegre a
datelor in scopul minimizarii timpului de incarcare a bazei informationale.
9. Adoptarea unor solutii performante de realizare a produselor-program
fie prin comparimentul specializat in informatica fie prin adaptarea de
produse program create de firme specializate.
Finalizarea scopurilor de genul celor mentionate mai sus se face, in
primul rand, prin modul de conceptie si exploatare a tehnologiei
informationale de obtinere a iesirelor informationale din documnetele de
evidenta si din prelucrari informatice.