Sunteți pe pagina 1din 8

Biopedosfera Europei[modificare | modificare surs]

Biosfera Europei
Vegeta ia Europei
Vegeta ia [modificare | modificare surs]
Zona Mediteraneean este alctuit predominant din forma iuni arbustive semperviriscente: maquis,
garrig sudul !ran ei", tomillares #pania", frigana $recia"% &n #pania apare singura specie de
palmier pe sol european%
Zona pdurilor de foioase se 'ntinde din nordul #paniei i din ar(ipelagul britanic, p)n la sud de
Var ovia, spre est, p)n 'n ba*inul superior al +rutului i ,istrului, iar spre sud, p)n la limita
mun ilor -lpi, .inarici i /odopi% +durile sunt relativ srace 'n specii, fiind dominate de fag i ste0ar,
multe dintre ele fiind 'nlocuite, din timpuri istorice, cu plante de cultur%
Zona pdurilor mi1te se repre*int sub forma unor f) ii, 'ntre 23 i 22 grade latitudine, care se
'ngustea* pe msur ce 'naintea* spre e1tremitatea estic a continentului%
Zona pdurilor de r inoase, 'n care predomin molidul, bradul, *ada i mesteacnul, este cea mai
masiv unitate forestier a Europei% -cestea ocup o arie vast, p)n spre latitudinea ora elor 4slo,
#toc5(lom i #an5t +etesburg, dincolo de care, spre sud, are o ma1im e1tensiune 'n 6)mpia
+etesburg, p)n la latitudinea ora ului 7iev%
#tepa, alctuit din vegeta ie ierboas 1erofil, este specific Europei de Est, teritoriile situate la
nord de Marea ,eagr i Marea 6aspic i a unor por iuni restr)nse din estul 6)mpiei /om)ne,
+odi ul .obrogei, 6)mpia 8isei i +eninsula 9beric% - fost 'nlocuit 'n cea mai mare parte cu
cereale i plante te(nice%
#ilvostepa : o f) ie 'ngust, situat 'ntre vegeta ia de step i cea a pdurilor de foioase, se 'ntinde
din 6)mpia /om)n p)n la poalele Mun ilor ;ral% &n afara ierburilor specifice stepei colilie, laptele
cucului, pelin, paius", apar i p)lcuri de pdure, repre*entate de ste0ar, carpen, tei, ar ar etc%
8undra este 'nt)lnit 'n insulele arctice, 'n nordul #candinaviei i 'n nordul 6)mpiei /use, 'ntre
6apul ,ord i Mun ii ;ral% Vegeta iei srccioase de mu c(i i lic(eni i se adaug mestecanul
pitic, salcia pitic i ienuprul% 4 vegeta ie asemntoare celei de tundr, vegeta ia alpin, se
gse te 'n partea superioar a mun ilor 'nal i, fiind format, printre altele, din graminee, afin, meri or
i smardar%

Fauna[modificare | modificare surs]


Marmota -lpin
<isent
!auna de tip tropical, apoi subtropical, din pliocen, cu elefan i, cmile i antilope, a cedat locul faunei
de clim rece, din timpul glacia iunilor%#:a format o faun de tundr i pdurea boreal, cu
e1emplare de mamut, ren, cerb, urs, rinocer l)nos i animale de pe ter, cum ar fi ursul de pe ter%
&n postglaciar, fauna s:a modificat din nou, a0ung)ndu:se la fauna actual%#e mai pstrea* 'ns
relicte glaciare, pe mun ii 'nal i, 'n cadrul faunei alpine sau al regiunilor arctice% 9nterven ia omului a
fcut ca, 'n (olocen, unele specii ca bourul sau mamutul s dispar%
6u toate acestea, i 'n cadrul lumii animale, se pot deosebi anumite asocia ii faunistice, legate de
*ona atlantic, cea mediteraneean i cea continental etc%
&n Europa atlantic, din cau*a marii densit i a popula iei, numrul de specii i de e1emplare ale
animalelor slbatice s:a redus sim itor ,iar multe specii, cum ar fi ursul sau lupul, c(iar au disprut%
&n nordul european se 'nt)lnesc 'n mediul acvatic foca, morsa, iar pe uscat lemingul, renul i alte
numeroase specii de psri, 'n special 'n timpul scurtei veri polare%
&n Europa Mediteraneean, cu o faun srcit, se mai pstrea* c)teva elemente caracteristice
precum acalul i pisica slbatic, 'n care se adaug numeroase reptile, broasca estoas de uscat,
scorpionul i 'n $ilbraltar magotul, singura specie de maimu din Europa%
!auna cea mai abundent i cea mai diversificat se 'nt)lne te 'n Europa 6entral i 'n cea
6ontinental% 8aigaua, spre deosebire de tundr, beneficia* de o faun bogat i variat, cu
numeroase specii endemice, ca elanul sau vulpea ro ie%+durea de foioase se caracteri*ea* prin
specii de animale precum cerbul, cprioara, mistre ul, ciocnitoarea, gai a, cucul, coco ul de pdure%
#pecific prin elemente faunistice,este stepa, tipic pentru mul imea ro*toarelor ca pop)ndul,
()rciogul, iepurele i rpitoare ca lupul, vulpea sau vie*urele%.intre psri poti fi men ionate : dropia,
cioc)rlia, prepeli a, cocorul%
&n stepele caspice foarte aride sunt 'nt)lnite antilopa saiga%
!auna alpin proprice mun ilor 'nal i, cuprinde relicte glaciare, antilopa de munte european, capra
neagr, marmota, mai ales 'n Mun ii -lpi%

Solul[modificare | modificare surs]


6erno*iom : +ro5(orov5a : /ussia
8erra /ossa
6a o consecin a variet ii reliefului, climei i vegeta iei, 'n Europa, solurile sunt foarte variate,
diferen iindu:se, astfel, clase i tipuri genetice% 6ele trei regiuni principale ale continentului :
atlantic, mediteranean i continental : sunt repre*entate prin soluri caracteristice:
&n Europa de Vest predomin argiluvisolurile i cambisolurile, acoperite cu pduri de foioase 'n
spa iile, cu relief mai cobor)t% -cestea sunt soluri slab acide, mai srace 'n (umus% &n acela i timp,
masivele (ercinice se caracteri*ea* prin pre*en a rend*inelor%
#olul tipic Europei mediteraneene este terra rossa, specific pdurilor 1erofile i tufi urilor de arbu ti%
&n partea central i estic a continentului e1ist cea mai mare desf urare de soluri *onale% -stfel,
'n nord, pe litoralul arctic, sunt pre*entate solurile de tundr= 'n partea de mi0loc, repre*ent)nd cea
mai mare suprafa , sunt pre*entate pod*olurile i solurile cenu ii pod*olice, tipice pdurii de
conifere= spre sud, 'n 6)mpia /om)n, +odi ul .obrogei, sudul Europei de est i, insular, 'n 6)mpia
8isei, predomin cerno*iomurile, legate de forma iunile de step i silvostep% -cestea sunt cele mai
fertile soluri din Europa% &n *ona stepelor caspice, pe por iuni restr)nse, se formea* soluri de
semide ert, cu o concentra ie mare de sruri%
>an urile montane 'nalte pre*int o dispunere a tipurilor de soluri 'n str)ns corela ie cu condi iile
climatice i cu elemente de vegeta ie%