Sunteți pe pagina 1din 5

Informatii post- Asistent universitar perioada determinata

Universitatea UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA


Facultatea MEDICINA
Departament II DISCI!INE C!INICE MEDICA!E
Poziia n tatul de funcii "##
Funcie ASISTENT UNIVERSITAR
Disciplinele din planul de
nvmt
MEDICINA DE $AMI!IE
Domeniul tiinific MEDICINA
Descriere post ASISTENT UNIVERSITAR O% "## MEDICINA DE
$AMI!IE &ara&teri'at prin a&tivitati de (u&rari pra&ti&e si
seminari'are) intr-un numar tota( de "#*+, ore (u&rari pra&ti&e*
Atribuiile/activitile aferente a&tivitai de seminar) (u&r-ri pra&ti&e i de (a.orator
/ndrumare proie&te de an
a&tivitati pra&ti&e si de &er&etare stiintifi&a
&onsu(tatii
parti&ipare /n &omisii de admitere
parti&ipare /n &omisii de (i&en-0disertaie
a(te a&tivitati dida&ti&e
Data pu.(i&-rii anunu(ui pe site-u(
UOC
12*2,*#2"3
erioad- /ns&riere
Data susinerii pro.e(or ro.a s&risa4#2*25*#2"3
Interviu0pro.a ora(a0pro.a pra&ti&a4#3*25*#2"3
Ora susinerii pro.e(or ro.a s&risa4"#
Interviu0pro.a ora(a0pro.a pra&ti&a4"1*12
!o&u( susinerii pro.e(or ro.a s&risa4 sa(a de raport 6ediatrie Spita( C(ini& 7udetean de
Ur8enta Constanta
Interviu0pro.a ora(a0pro.a pra&ti&a4 sa(a de raport 6ediatrie
Spita( C(ini& 7udetean de Ur8enta Constanta
erioad- susinere a pro.e(or
erioad- &omuni&are a re'u(tate(or
ROMA!A
M!!"#$RU% $DU&A'!$! A'!OA%$
U!($R"!#A#$A )O(!D!U") D! &O"#A'A
*+dul Mamaia ,-./ 0112-3 &onstan4a
#el5/Fa67 .1+-.,+ 818.83/ 2,,2,-/ 8,9:3-/ 13-:,2,---
$+mail7 rectorat-;univ+ovidius5ro
<ebpa=e7 >>>5univ+ovidius5ro
?nceput "frit
1-5185-1,. ,85185-1,.
?nceput "frit
-15185-1,. -.5185-1,.
?nceput "frit
-15185-1,. -.5185-1,.
erioad- de &ontestaii
Temati&a pro.e(or de &on&urs "* Medi&ina de fami(ie* Defini9ie) &on9inut) spe&ifi&)
prin&ipii) fun&9ii) domenii de a&tivitate* Ro(u( M$ /n sistemu( de
s-n-tate modern*
#* Ca.inetu( medi&a( M$ :i e&;ipa de (u&ru a M$4 forme de
or8ani'are) &riterii de fun&9ionare <spa9ii* mo.i(ier* aparatur- :i
instrumente medi&a(e* a(te dot-ri=) evidente primare* e&;ipa de
(u&ru a Mf :i ro(u( a&esteia*
1* a&;etu( de servi&ii4 preventive) &urative) spe&ia(e -
asistenta 8ravidei* &opi(u(ui) v>rstni&u(ui :i a .o(i(or so&ia(e*
3* Mana8ementu( &a.inetu(ui M$*
,* !e8is(a9ie <(e8ea asi8ur-ri(or de s-n-tate* ordin MS &u pn
vi re (a fun&9ionarea &a.inetu(ui M$) &ontra&tu( de furni'are de
servi&ii medi&a(e* norme metodo(o8i&e de ap(i&are a &ontra&tu(ui
&adru* ordine a(e MS privind asisten9a primar-=*
5* Dia8nosti&u( st-rii de s-n-tate* Tre&erea de (a starea de
s-n-tate (a starea de .oa(-* ro.(eme medi&a(e a(e omu(ui
s-n-tos*
+* A&tivitatea preventiv- ?n M$ <preven9ie primar-*
se&undar-) ter9iar-=* Monitori'area .o(navi(or &roni&i*
@* arti&u(arit-9i(e &onsu(ta9iei) dia8nosti&u(ui :i
tratamentu(ui ?n M$*
A* Asisten9a medi&a(- a fami(iei :i &o(e&tivit-9ii*
"2* Asisten9a medi&a(- (a domi&i(iu - pa&ien9i nedep(asa.i(i)
.o(navu( ter*nina(* /n8riBiri pa(eative) asistarea mor9ii*
""* Re(a9ii(e medi&u(ui de fami(ie &u pa&ien9ii s-i* ro.(eme
de &omuni&are* Drepturi(e :i o.(i8a9ii(e asi8ura9i(or pre&um :i
o.(i8a9ii(e medi&u(ui de fami(ie prev-'ute /n &ontra&tu( &adru*
"#* Re(a9ii(e M$ &u &e(e(a(te spe&ia(it-9i*
"1* Asisten9a medi&a(- a &opi(u(ui - &re:terea :i de'C o(iarea
&opi(u(ui* pro.(eme de a(imenta9ie) profi(aCia ra;iiismu(ui)
sindromu( fe.ri(* sindromu( poststrepto&o&i&* pato(o8ia
dispneini'ant-) di8estiv- spe&ifi&-* ur8en9e pediatri&e maBore*
"3* Asisten9a medi&a(- 8ravidei - dia8nosti&u( prenata(*
urm-rirea 8rav idei pe par&ursu( sar&inii) profi(aCia anerniei*
profi(aCia ra;itismu(ui nou-n-s&utu(ui) profi(aCia tetanosu(ui
nou-n-s&utu(ui*
",* (annin8 fami(ia( - metode &ontra&eptive*
"5*Asisten9a medi&a(- a pa&ien9i(or de v>rstaa treia -
ateros&(ero'a
&ere.ra(-) osteoporo'a) .oa(a A(';eimer* in&ontinen9a urinar-*
&-deri(e pato(o8i&e :i sindromu( de imo.i(i'are) pro.(emati&a
v>rstni&u(ui sin8ur=* "+* A.ordarea pa&ientu(ui ;ipertensiv4
a(8oritm de dia8nosti& po'itiv :i diferen9ia() terapii diferen9iate /n
?nceput "frit
-25185-1,. -85185-1,.
DT AE :i DT AS) metodo(o8ie de dispensari'are*
"@* Dia8nosti&u( :i tratamentu( pa&ien9i(or &u durere tora&i&-
:i pre&ordia(-4 dia8nosti& po'itiv SI diferen9ia() tratament
diferen9iat) metodo (o8ia dispensari'-ri i*
"A* Orientarea dia8nosti&u(ui (a pa&ien9ii &u dispnee*
pro.(eme de tratament diferen9ia( /n dispnee) metodo(o8ia de
dispensari'are*
#2* Dia8nosti&u( diferen9ia( :i tratamentu( .o(i(or 8eneratoare
de dureri ?n mem.re4 a(8oritm de dia8nosti& &(ini&o-para&(ini&)
terapia diferen9iat- a durerii /n mem.re) dispensari'are*
#"* Dispepsia :i a.domenu( dureros - a(8oritm de dia8nosti&
a( durerii a.domina(e &roni&e* sindroarne dispepti&e or8ani&e Ei
fun&9iona(e* prin&ipii de tratament /n durerea a.domina(-
&roni&-* dispensari'ar&*
##* Dia8nosti&u( etiopato8eni& :i tratamentu( diferen9iat (a
pa&ien9ii &u ;epato-sp(eno- :i adenome8a(ie4 e(emente &(ini&&
&omune :i diferen9iate /n ;epatosp(enome8a(ii* investi8a9ii
para&(ini&e u'ua(e :i tintite* terapie diferen9iat-) dispensari'are*
#1* A.ordarea pa&ientu(ui &u afe&9iuni a(e aparatu(ui urinar4
a(8oritm &(ini&o-para&(ini&) terapii diferen9iate* dispensari'are*
#3* ro.(eme de s&reenin8 :i dispensari'are a .o(navu(ui
on&o(o8i&*
FIF!IOGRA$IE
"*Fa'e(e medi&inei de fami(ie) vo( I) A* Restian) Ed* Medi&a(a)
Fu&*) #22"
#* G;id pra&ti& de medi&ina fami(iei) A* Restian) M* Matees&u)
Ed* Universitara C*Davi(a
Fu&*) "AA@
1* Medi&ina fami(iei) A* 7ompan) Ed* De(i&on) Timisoara) "AA@
3* Dia8nosti& si tratament /n pra&ti&a medi&a(a) !* TierneH) S*7*
M&;ee) M*A* apadaIis) Ed*
Stiinte(or Medi&a(e) Fu&*) #22"
,* Fa'e(e medi&inei de fami(ie) vo(* II) A* Restian) Ed* Medi&a(a)
Fu&*) #22#
5* Fa'e(e medi&inei de fami(ie) vo(* III) A* Restian) Ed*
Medi&a(a) Fu&*) #22#
+* $undamentu( medi&inii de fami(ie) E* I(i&ea) E* I(i&ea) Ed*
Muntenia
@* ra&ti&a medi&inii de fami(ie) E* I(i&ea) E*I(i&ea) Ed* Muntenia
Descrierea procedurii de concurs (1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent
universitar pe perioad determinat const n 2
probe:
a) o prob scris, de evaluare a cunotinelor de
specialitate
b) un interviu/prob oral/prob practic
(2) !roba scris const n rspunsul la 1" ntrebri,
cu durata de 2 ore, din tematica disciplinei la care
concurea# candidatul$ Cele 1" ntrebri sunt
%ormulate de ctre comisie, prin tra&ere la sori de
ctre primul candidat n ordine al%abetic, din
temele propuse, n #iua e'amenului scris$ (iecare
subiect se notea# de la 1 la 1", dup un barem
%cut de comisie pe perioada des%urrii probei
scrise$ )ota *nal este media celor 1" note
obinute$ +edia minim de promovare a probei
scrise este ,$
(-) .nterviul solicit candidatului s i e'pun cele
mai semni*cative re#ultate pro%esionale, planul de
activitate pe perioada an&a/rii, iar comisia
evaluea# capacitatea didactic de interrelaionare
i e'istena cunotinelor de ba# necesare postului
pentru care candidea#$ .nterviul conine n mod
obli&atoriu i o sesiune de ntrebri din partea
comisiei$ )ota minim de promovare a probei este
,, iar media *nal (proba scris 0 interviu) trebuie
s *e de minimum ,,1$ Comisia poate decide ca
interviul s *e nlocuit cu o prob oral sau practic
din tematica de concurs$
(2) 3n ca#ul mediilor e&ale, departa/area se %ace
dup media anilor de studii$
%ista documente Dosaru( de &on&urs va &on9ine4
a= Cerere de /ns&riere (a &on&urs &u avi'u( Ofi&iu(ui 7uridi&
/nre8istrat- (a re8istratura UOC <Ane6a , din Metodolo=ie=J
.= Certifi&at de na:tere 6 &opie (e8a(i'at-J
&= Certifi&at de &-s-torie) da&- nume(e este s&;im.at 6 &opie
(e8a(i'at-J
d= Dip(oma de .a&a(aureat 6 &opie (e8a(i'at-J
e= Dip(oma de (i&en9- :i foaia matri&o(- 6 &opii (e8a(i'ateJ
f= Copie dup- &onfirmarea /n spe&ia(itate &a medi&
re'ident0spe&ia(ist0primar) dup- &a' - &opie (e8a(i'at-J
8= Dip(oma de do&tor 6&opie (e8a(i'at- sau adeverin9a de student
do&torand /n &are s- fie pre&i'ate anu( /nmatri&u(-rii)
&ondu&-toru( de do&torat) /n ori8ina(J data e(i.er-rii adeverin9ei
va fi &u maCimum ", 'i(e /naintea /ns&rieriiJ
;= Copie dup- &artea de identitateJ
i= Curri&u(um vitae &are va &uprinde date persona(e) studii(e urmate)
a&tivitatea profesiona(-0spita(i&eas&- :i a&tivitatea :tiin9ifi&-
<(ista (u&r-ri(or=J
B= De&(ara9ie o(o8raf-) pe propria r-spundere) &- date(e pre'entate /n
dosar sunt rea(e) su. san&9iunea eC&(uderii din &on&urs da&- se
dovedes& neadev-rate <Ane6a - din Metodolo=ie=*
Adresa unde se depune dosarul Constanta/ .-du( Mamaia nr*"#3) Dire&tia Resurse Umane
de concurs -Firou( ersona() in &aminu( nr*"