Sunteți pe pagina 1din 3

Spete Civil

1. Primus si Secundus incheie un contract de vanzare cumparare cu privire la un


autoturism, intelegandu-se pentru pretul de 2.500 euro.Ulterior vanzarii, Secundus
pretinde ca a agreat pretul in considerarea faptului ca masina are euro , in
realitate avand euro !. Pentru a-si dovedi pretentiile, Secundus aduce martori pe
fratele si cumnatul lui Primus. Primus se opune administrarii pro"ei, singura
pro"a ce poate fi luata in considerare fiind inscrisul.
2. #a data de 01.01.2005, Primus , in calitate de vanzator, incheie cu Secundus, in
calitate de cumparator, in forma autentica un contract de vanzare cumparare cu
privire la un teren agricol. Partile au prevazut ca transferul dreptului de
proprietate sa opereze daca Primus va o"tine scoaterea terenului din circuitul
agricolpana la data de 01.0$.200$. Partile au prevazut ca pretul se va plati in
tremen de trei luni de la data transferului de proprietate. #a 01.05.200$, datorita
ploilor torentiale terenul este inundat. %esi Primus reuseste scoaterea terenului din
circuitul agricol pana la data sta"ilita de parti ,Secundus refuza incheierea
contractului su" motivul inundarii terenului. %e asemenea, Secundus pretinde ca
el nu urmarea cumpararea unui teren inunda"il, ci unui teren portivit pentru
constructii si refuza plata pretului. &n consecinta, Primus introduce o actiune
impotriva lui Secundus. Secundus pretinde ca Primus nu a mentionat ca terenul se
afla intr-o vale inunda"ila si ca nu este potrivit pentru constructii.
a' apreciati situatia in calitate de avocat al lui Primus
"' apreciati situatia in calitate de avocat al lui Secundus
c' in cazul ion care Secundus evoca error in corpore, cum apreciati situatia(
d' in cazul in care contractul e nul pentru vicii de forma, il poate o"liga Primus pe
Secundus sa incheie un alt contract( %aca da, in ce conditii(
e' pentru a salva manifestarea de vointa, in calitate de avocat, ati propune partilor
confirmarea e)presa a contractului(
f' Cine suporta riscul contractului in cazul in care terenul ar fi complet acoperit de
ape(
!. #a 01.01.2001, cetateanul german Primus incheie un antecontract de vanzare
cumparare cu cetateanul roman Secundus cu privire la un teren agricol, o
constructie cu destinatie agricola de pe respectivul teren si masini si unelte
agricole pentru e)ploatarea fondului. Partile au prevazut ca termenul de incheiere
a contractului sa fie 01.01.200!. #a !1 decem"rie 200! o furtuna puternica
distruge constructia si avariaza uneltele. &n atare conditii, Primus refuza sa incheie
contractul de vanzare cumparare fara a o"tine o scadere de pret. Secundus invoca
forta ma*ora si lipsa oricarei culpe a sa pentru neindeplinirea contractului. &n
aceste conditii, Primus il actioneaza pe Secundus in instanta, unde declara ca a
fost victima manoperelor dolosive ale sorei lui Secundus, care l-a determinat sa
plateasca un pret de trei ori mai mare decat valoarea "unurilor. +ormulati apararea
lui Secundus. %e asemenea, presupunand ca a e)istat dol, formulati aparari pentru
Primus.
. #a 01.01.2001, coprprietarul Primus, promite lui Secundus sa-i vanda acestuia din
urma cota sa parte din proprietatea ce consta intr-un teren agricol si constructia
afernta acestuia. Ulterior, Primus decedeaza, iar o"ligatiile sale sunt transferate
catre ,ertius. ,ermenul prevazut pentru semnarea contractului de vanzare
cumparare era 01.01.200!. #a 01.01.200, vecinul fondului respectiv pretinde ca
limita dintre proprietati e gresita si isi muta gardul cu trei metri peste limita
anterior sta"ilita. &n calitate de avocat al lui Secundus, formulati aparari.
5. #a 01.01.2005, Primus ii promite lui Secundus vanzarea urmatoarelor "unuri
pana la data de 01.01.200$- masina .udi, teren agricol si constructii si un ceas
/ole). %e asemenea, promite ca se va ocupa personal de pregatirea tehnica a
0asinii, astfel incat aceasta masina sa ai"a 150 cai putere. #a 01.01.2005, Primus
sufera un accident de masina in care decedeaza, iar sotia sa, singurul mostenitor,
refuza sa duca la indeplinire o"ligatiile ce ii reveneau sotului ei. #a 01.01.2001,
Secundus introduce o actiune impotriva lui Primus, avand mai multe capete de
cerere- a'. masina are 11$ cai putere.
"'. terenul e impractica"il, datorita eroziunii solului.
c'. ceasul /ole) are intarziere ! secunde pe zi2 rezulta-3 ar fi un fals.
d'. Secundus a fost amagit de Primus in a ii da un pret prea mare pentru aceste "unuri.
$. Printr-un act su" semnatutra privata incheiat la 01.01.2005, intr-un singur
e)emplar, dat in pastrarea lui ,ertius, Primus si Secundus incheie un contract de
vanzare-cumparare cu privire la un teren, si la constructia de pe acesta.
Constructia continea o clauza de dezicere care prevedea ca Primus renunta la
vanzare in cazul in care Secundus moare, inaintea sa. %e asemenea, Primus a
prevazut in contract ca in cazul in care pretul terenului in zona respectiva va
depasi pana la momentul platirii pretului de 1,5 ori pretul terenului raportat la
pretul sta"ilit in momentul incheierii contractului, vanzarea se va desfiinta. 0ai
mult, partile au prevazut ca proprietatea nu se va stramuta de la Primus la
Secundus decat intr-un termen de 5 luni de la incheierea contractului, iar pretul se
va plati in termen de luni de la incheierea contractului. &n termen de ! luni de la
incheierea contractului, un incendiu iz"ucnieste. .preciati situatia.
4. #a 01.01.2000, Primus incheie cu Secundus un contract de vanzare-cumparare cu
privire la un teren. Contractul prevedea ca vaznarea e facuta cu conditia punerii in
functiune a unei fa"rici pe acel teren in termen de 2 ani de la incheierea
contractului su" sanctiunea nulitatii.
a'. in cazul in care Secundus nu si-a indeplinit o"ligatiile, ce va hotari instanta(
"'. in 2001 avocatul lui Primus v5 consult5 si v5 cere sa gasiti argumente in
favoarea desfiintari contractului.
1. #a 01.01.2005 Primus incheie cu Secundus un contract care cuprindea
urmatoarele o"ligatii-
1'. o"ligatia lui Primus de a pune la dispozitia lui Secundus un imo"il,
asigurandu-i folosinta pe o perioada de ! ani de la incheierea contractului.
2'. Primus se imprumuta de la Secundus cu 10.000 6U/7, urmand ca termenul
de ram"ursare sa fie 01.01.200$. Pentru asigurarea acestei datorii, partile convin
sa incheie un contract de garantie reala im"iliara, asupra unui alt imo"il,
proprietatea lui Primus.
!'. ,ot cu titlu de garantie, insa su" haina *uridica a unui contract de depozit,
Primus lasa in gri*a lui Secundus un telefon, urmand ca acesta sa-i fie restituit lui
Primus, la data ram"ursarii integrale a datoriei.
Caz .'. #a 01.11.2001, Secundus descopera ca Primus nu avea capacitate de
e)ercitiu, pentru a incheia acte *uridice, fiind interzis *udecatoreste, iar avocatul
lui Primus introduce mai multe actiuni pentru declararea nulitatii.
Caz 8'. &n cazul in care actul *uridic a fost afectat de dol ca viciu de
consimtamant, datorita comportamentului lui Secundus, arati care e momentul
termenului de prescriptie
9. !. #a data de 01.0!.2005, Primus ii face cadou lui Secundus o masina ,o9ota,
cumparata anterior second-hand de la ,ertius. #a data de 01.05.2005, Secundus, avand
nevoie de "ani, vinde masina lui :uartus, insa, inainte ca :uartus sa o ia in posesie, la
data de 01.0$.2005, o vinde din nou si o preda lui :uintus. Ulterior, in urma unei anchete
penale, se descopera ca masina fusese furata de ,ertius din ;ermania, si ca Primus si
Secundus aflasera si ei acest lucru prin diversi interpusi anterior cumpararii de la ,ertius.
a' #a data de 02.0$.2001, adevaratul proprietar al masinii introduce o actiune impotriva
lui Secundus si :uintus prin care cere instantei sa ii o"lige pe cei doi sa ii predea masina.
Ce va decide instanta(
"' &ndependent de solutia de la pct. a', ce va decide instanta in cazul in care se descopera
ca :uintus a fost complicele lui ,ertius la furtul masinii(
c' #a data de 01.05.200<, :uintus introduce o actiune in *ustitie impotriva lui Secundus
pentru declararea nulitatii relative a contractului de vanzare cumparare invocand faptul ca
masina avea 250.000 =m in momentul cumpararii, si nu 100.000 =m, cat arata "ordul
masinii. %e altfel, la data de 01.01.2001, chiar Secundus a recunoscut acest lucru. Ce va
decide instanta(
a) actiune in revedincare mobiliara introdusa impotriva tertului dobanditorul de buna
credinta-prescriptibila in 3 de ani din momentul furtului; deci in cazul nostru e
prescrisa actiunea impotriva lui Quintus;
b) actiune in revedincare mobiliara introdusa impotriva tertului dobanditorul de rea
credinta-prescriptibila in 30 de ani; deci actiunea nu e prescrisa;
c) intervine cauza de intrerupere a cursului prescriptiei-deci actiunea nu e prescrisa.