Sunteți pe pagina 1din 22

Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini

Capitolul 4
FINISAREA SUPRAFEELOR
PRIN STRUNJIRE CU SCULE DIAMANTATE
4.1 Definiea pelu!"ii
n conformitate cu un standard romnesc din anii `80 ai secolului
anterior (STAS 5456 80), strunjirea reprezint metoda de prelucrare prin
achiere pentru obinerea unor suprafee de revoluie interioare sau
exterioare, folosind ca scul achietoare cuitul de strung sau scule
speciale.
Schema de achiere cores!un"#toare strun$irii este !re"entat# %n
fi&ura 4'('

) alt# defini*ie !reci"ea"# c# strunjirea este metoda de !relucrare
!rin achiere la care micarea de achiere este circular (de rota*ie), fiind
materiali"at# !rin rota*ia !iesei %n $urul a+ei sale, iar micarea de a,ans este
rectilinie, fiind reali"at# !rin de!lasarea sculei'
-i&' 4'(' Schema de achiere
cores!un"#toare strun$irii (conform
STAS 5456.80)
3
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
/rin strun$ire se o0*in %n &eneral su!rafe*e de re,olu*ie e+terioare
sau interioare, utili"ndu.se dre!t scule achietoare cu*ite de strun$it sau
scule s!eciale, iar ca maini.unelte se utili"ea"# strun&urile 123'
) ima&ine asu!ra factorilor de interes %n cadrul unui !roces de
strun$ire !oate fi o0ser,at# %n fi&ura 4'2'
-i&'4'2' As!ecte &enerale ale strun$irii 1(3
4.#. Lo!ul $tun%iii &n !a'ul 'i(e$elo !ate)oii 'e
pelu!"i
n fi&ura 4'4 se !re"int# o clasificare a !roceselor de finisare 1(3 cu
sco!ul de a rele,a locul unde se afl# locul !relucr#rii descrise %n acest
ca!itol'
!"
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
-i&' 4'4' 5lasificarea !rocedeelor de finisare a su!rafe*elor !rin diferite
!rocedee 1(3
Strun$irea face !arte dintre !relucr#rile mecanice la rece, cu
!rele,are de material din semifa0ricat, %n cadrul unui !roces de achiere'
n ta0elul 4'(' sunt incluse informa*ii referitoare la !reci"ia i
ru&o"itatea su!rafe*elor reali"a0ile !rin diferite !rocedee ce a!ar*in &ru!ei
!relucr#rilor mecanice6 aceste informa*ii !ermit o e,iden*iere a
caracteristicilor strun$irii (inclusi, ale celor s!ecifice aa.numitei strun$iri
fine), %n com!ara*ie cu cele cores!un"#toare altor !rocedee de !relucrare
mecanic#'
!#
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
S.a constatat c# !entru !relucrarea de finisare a !ieselor de !reci"ie
din diferite metale feroase sau neferoase, sculele clasice au o re"isten*#
sc#"ut# la u"ur# sau este im!osi0il# achierea de !reci"ie i asi&urarea unei
calit#*i su!erioare a su!rafe*ei !relucrate'
Tendin*ele actuale din construc*ia de maini unelte de !reci"ie, de a
asi&ura condi*ii de !relucrare cu ,ite"e mari de achiere, cu a,ans mic i
adncime redus# de achiere, dar %n condi*iile unei ri&idit#*i s!orite a
sistemului tehnolo&ic, au condus la utili"area sculelor din materiale
e+tradure'
Tabelul !.#. /reci"ia i ru&o"itatea su!rafe*elor reali"a0ile !rin unele
!rocedee de !relucrare mecanic# (conform cu 123)
0 0( ( 2 4 4 5 6 7 8 8 (0 (( (2 (4 (4 (5 (6
9etod# :a, ;m 0,0(2 0,025 0,05 0,( 0,2 0,4 0,8 (,6 4,2 6,4 (2,5 25 50 (00 200 400 800 (600
Turnare + + + + + <
-or$are + + + + +
=aminare + +
Trefilare + + + +
>ete"ire + + +
Sa0lare + + + + +
5ali0rare + + + +
/ilire + + + +
:a0otare + + + +
:a0otare fin# + +
Strun$ire + + + +
Strun$ire fin# + + +
Ale"are + + +
Ale"are fin# + + +
-re"are + + +
-re"are fin# +
?roare + + + + +
:ectificare + + + + +
:ectificare fin# + + +
-inisare manual# + + + + + + +
@onuire + + + +
=e!uire + + + +
Su!erfinisare + + + + + +
/relucrare cu
ultrasunete
+ +
Alectroero"iunea + + + +
!$
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
4.#. *aiante 'e $tun%ie a $upafe+elo !u $!ule 'ia,antate
5te,a scheme de achiere s!ecifice !rocedeelor de strun$ire cu
scule diamantate sunt !re"entate %n fi&urile 4'4 (!entru !relucrarea
su!rafe*elor e+terioare) i 4'4 (!entru !relucrarea su!rafe*elor interioare)'
-i&' 4'4' Strun$irea su!rafe*elor e+terioare cu scule diamantate 123
!3
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
-i&'4'5' Strun$irea su!rafe*elor interioare cu scule diamantate 123
1. E!-ipa,ente utili.a/ile pentu $tun%iea $upafe+elo
!ilin'i!e e0teioae !u !u+ite !u (1f 'e 'ia,ant
Sculele %n &eneral i cu*itele de strun& %n ca"ul !articular, ale c#ror
!#r*i acti,e sunt din diamant !re"int# unele caracteristici constructi,e
diferite %n ra!ort cu cele s!ecifice sculelor o0inuite6 asemenea caracteristici
!!
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
!ot fi o0ser,ate %n fi&ura 4'5, !entru sculele monocristal i res!ecti, %n
fi&ura 4'6, !entru sculele dis!unnd de su!rafe*e acti,e aco!erite cu !ul0eri
din diamant'

-i&' 4'6' Ti!uri de scule diamantate monocristal 18 3
-i&'4' 7' Scule im!re&nate cu !ul0eri de diamant 1 83
Bis!o"iti,e utili"a0ile !entru strun$irea cu scule diamantate tre0uie
s# dis!un# de o ri&iditate s!orit#6 uneori ele !ot fi !re,#"ute chiar cu sisteme
de eliminare a ,i0ra*iilor, numai %n acest fel fiind !osi0il s# se asi&ure
!reci"ia i ru&o"itatea solicitate !entru su!rafe*ele !relucrate' Bin acest
moti,, %n calitate de dis!o"iti,e !ortscule, se recomand# folosirea
construc*iilor de ti! C9icro0oreD sau din seria de dis!o"iti,e i ca!ete de
ale"at cu a,ans radial'
!%
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Ma2inile 3 unelte 4$tun)uile5 folo$ite &n !a.ul $tun%iii !u $!ule
'ia,antate te/uie $" "$pun'" uno !ein+e !u $unt6E
F s# dis!un# de tura*ii cu ,alori mari, cores!un"#toare ,ite"elor %n
&eneral ridicate de achiere s!ecifice folosirii sculelor diamantate6
F s# ai0# o ri&iditate foarte mare (de minimum 2250 da>Gmm)6
F s# fie caracteri"ate de ,alori foarte mici !entru 0#taia radial# i
cea a+ial# a ar0orelui !rinci!al (0#taia radial# a ar0orelui !rinci!al nu
tre0uie s# de!#easc# 0,005 mm, iar cea a+ial# s# nu de!#easc# 0,08 mm)6
F su0ansam0lurile i dis!o"iti,ele rotati,e tre0uie s# fie 0ine
echili0rate, dat# fiind utili"area %n &eneral a unor tura*ii mari ale ar0orelui
!rinci!al6
F curelele de transmisie, de !referat, s# fie tra!e"oidale
F rulmen*ii ar0orelui !rinci!al tre0uie s# fie de %nalt# !reci"ie i
cu !retensionare6 este indicat s# se foloseasc# maini.unelte cu la&#re
s!eciale antifric*iune6
F strun&urile tre0uie s# fie montate !e su!or*i din materiale
elastice sau funda*ii i"olate %m!otri,a ,i0ra*iilor ma+' 0,005 mm6
F tura*ia ma+im# a ar0orelui !rinci!al tre0uie s# ai0# ,alori de
!n# la 4600 H 6000 rotGmin6
F este recomanda0il# folosirea mainilor.unelte care dis!un de
motoare electrice cu re&lare continu# a tura*iei, motoare ae"ate se!arat de
main#, fa!t ce ,a contri0ui la diminuarea intensit#*ii ,i0ra*iilor sistemului6
F mecanismul de a,ans tre0uie s# asi&ure o micare !ro&resi,# i
uniform# a sculei %n tim!ul lucrului, cu o !reci"ie de cel !u*in 0,005 mm6
!&
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Ta0elul 4'2' 5aracteristici ale cu*itelor cu ,rfuri din diamant 1 (03
!'
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
A
5u*it !e drea!ta
5u*it ti! A ? 5 :
A: G A= 4 '250 '250 2'000 '0(6
A: GA= 6 '475 '475 2'500 '0(6
A:G A= 8 '500 '500 4'500 '04(
A: G A= (0 '625 '625 4'000 '04(
A: G A= (2 '750 '750 4'500 '04(
A: G A= (6 ('000 ('000 7'000 '04(

7
5u*it !e drea!ta
5u*it
ti!
A ? 5 :
?: I ?= 4 '250 '250 2'000 '0(6
?: I ?= 6 '475 '475 2'500 '0(6
?: I ?= 8 '500 '500 4'500 '04(
?: I ?= (0 '625 '625 4'000 '04(
?: I ?= (2 '750 '750 4'500 '04(

D
5u*it
ti!
A ? 5 :
B.4 '250 '250 2'000 '0(6
B.6 '475 '475 2'500 '0(6
B.8 '500 '500 4'500 '04(
B.(0 '625 '625 4'000 '04(
B.(2 '750 '750 4'500 '04(
B.(6 ('000 ('000 7'000 '04(

E
5u*it ti! A ? 5 :
A.4 '250 '250 2'000 .
A.6 '475 '475 2'500 .
A.8 '500 '500 4'500 .
A.(0 '625 '625 4'000 .
A.(2 '750 '750 4'500 .

!(
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
F !ortcu*itele !entru fi+area cu*itelor cu diamant tre0uie s# fie
ri&ide i s# asi&ure !osi0ilit#*i de rotire %n !lan ori"ontal'
8. Caa!tei$ti!i 'e intee$ te-nolo)i!
Din !unct de ,edere cinematic, la strun$irea cu scule diamantate
nu e+ist# deose0iri fa*# de strun$irea clasic#' As!ectele s!ecifice strun$irii cu
scule diamantate se refer# la utili"areaE
Jnui re&im de achiere caracteri"at !rin ,ite"e de achiere foarte
mari i anumeE
250.400 mGmin !entru !relucrarea alia$elor neferoase6
(20.250 mGmin !entru !relucrarea alia$elor feroase6
Jnor adncimi de achiere foarte mici, de 0,05. 0,45 mm6
Jnor maini.unelte de construc*ie s!ecial# i anume a unor
strun&uri cu ri&iditate ridicat# i caracteri"ate !rintr.un ni,el sc#"ut de
,i0ra*ii'
Strun$irea cu scule diamantate asi&ur# o !reci"ie de !relucrare
su!erioar# i o omo&enitate dimensional# mai 0un# a tuturor !ieselor din
lotul de fa0rica*ie, datorit# u"urii foarte reduse a sculei (,rfului de
diamant), situa*ie de natur# s# $ustifice, de e+em!lu, utili"area !rocedeului
%n ca"ul !roduc*iei de serie mare sau de mas#'
/rin strun$ire cu scule diamantate se asi&ur# o ru&o"itate
cores!un"#toare unui !rocedeu de strun$ire fin#E
)
a
K 0,8H0,2 ;m, la !relucrarea cu a,ans lon&itudinal6
)
a
K 0,2H0,0(2 ;m la !relucrarea cu a,ans trans,ersal'
Stun%iea 'e fini$ae !u $!ule 'ia,antate !resu!une o aten*ie
deose0it#, dat fiind riscul ridicat de deteriorare a ,rfului sculei'
Buritatea diamantului !e scara 9osh este (0' Bin acest moti,, %n
mod frec,ent, muchia achietoare nu se u"ea"#, ci se tir0ete' Bac# in
tim!ul lucrului a!are o tir0itur#, aceasta !oate crete 0rusc, la un moment
dat' 5a atare, se recomand# s# se e+amine"e !eriodic muchia achietoare a
cu*itului, cu un instrument care s# !ermit# o m#rire de (00 de ori i %n ca"ul
%n care se o0ser,# o tir0itur#, cu*itul tre0uie s# se reascut# imediat' n felul
acesta, se %nl#tur# !rin a0ra"are o cantitate relati, mic# de !e cor!ul
cristalului de diamant, %n com!ara*ie cu situa*ia %n care tir0itura are
dimensiuni mai mari'
Jna din cau"ele care !roduc tir0irea muchiei achietoare o
constituie ,i0ra*iile sistemului tehnolo&ic main#.unealt# scul#
!
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
dis!o"iti, !ies# (9JSB/)' /entru a se e,ita a!ari*ia unor ,i0ra*ii de
intensitate mare, se recomand# s# se reali"e"e contactul ,rfului cu*itului cu
!iesa ce se !relucrea"# numai cnd aceasta se afl# %n micare de rota*ie'
Bu!# cum se tie, o ,ite"# de achiere ridicat# e+ercit# o influen*#
!o"iti,# asu!ra calit#*ii su!rafe*ei !relucrate' /e de alt# !arte, creterea
,ite"ei de achiere determin# i creterea !roducti,it#*ii' Totui, ,alorile
,ite"ei de achiere sunt limitate %n !ractic# datorit# riscului de a!ari*ie a
unor ,i0ra*ii intense ale sistemului tehnolo&ic 9JSB/' Bac# se asi&ur# un
ni,el foarte sc#"ut al ,i0ra*iilor, ,ite"a de achiere !oate fi m#rit# !n# la
,alori de ordinul a ctor,a mii de metri !e minut' Astfel, de e+em!lu la
!relucrarea semifa0ricatelor cu diametrele mari, se !oate atin&e o ,ite"# de
achiere de 4000 mGmin'
5erin*ele im!use sculei achietoare, cum ar fi cele referitoare la
re"isten*a su!erioar# la u"ur#, li!sa unor re&l#ri su!limentare sau a unor
schim0#ri frec,ente ale sculei, re"isten*a ridicat# a materialului !#r*ii
achietoare la o!era*iile de finisare a unor !iese din alia$e feroase sau
neferoase ce necesit# o !reci"ie de !relucrare ridicat#, au fa,ori"at
e+tinderea utili"#rii sculelor diamantate %n ca"ul !relucr#rii !rin strun$ire'
/relucrarea cu a$utorul cu*itelor de strun& armate cu ,rfuri din
diamant se face !e maini s!eciali"ate (strun&uri), careE
!ermit efectuarea achierii cu tua+ii ,ai i a(an$ui ,i!i9
asi&ur# !reci"ii de !relucrare din cate&oriile IT8: IT;9
asi&ur# la !relucrarea cu a,ans lon&itudinal o ru&o"itate de )
a
K
0,8H0,2 ;m6
asi&ur# la !relucrarea cu a,ans trans,ersal o ru&o"itate de )
a
K
0'2H0'0(2 Lm6
!ermite !relucrarea !ieselor care au &rosimea !ere*ilor !n# la
0,(8 mm, datorit# eforturilor mici de achiere'
Tre!tele ridicate de !reci"ie i ,alorile sc#"ute ale ru&o"it#*ii se !ot
o0*ine %n &eneral numai !rin rectificare, lustruire i deformare !lastic#
su!erficial#, o!era*ii mai !u*in !roducti,e i care necesit# !relucr#ri
!reala0ile com!le+e'
5u alte cu,inte, sculele din diamante naturale sau artificiale satisfac
cerin*ele im!use' Aceste materiale se folosesc su0 dou# formeE
su0 form# de monocristale . diamantul natural ori &ranule sau
!ul0eri (diamantul sintetic), !entru !relucr#ri a0ra"i,e
%"
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
su0 form# de !olicristale, !entru !artea acti,# a unor scule
destinate unor !relucr#ri cum sunt cele de strun$ire, ale"are, fre"are,
%ndre!tarea cor!urilor a0ra"i,e, trefilare etc'
) mare im!ortan*# %n utili"area %n !ractic# a !olicristalelor o au
microduritatea lor ridicat#, re"isten*a la oc i %nco,oiere, care
caracteri"ea"# st0ilitatea dinamic# i termic#'
Bin aceste !uncte de ,edere, !olicristalele de diamant (/5B)
de!#esc toate materialele cunoscute din construc*ia de scule si !ot %nlocui
car0urile metalice, alia$ele mineralo.ceramice i diamantele naturale i sunt
utili"ate tot mai lar& la !relucr#rile de !iese din materiale caracteri"ate
!rintr.un &rad sc#"ut de !relucra0ilitate, cnd, datorit# marii sta0ilit#*i
dimensionale, contri0uie la ridicarea eficien*ei tehnico.economice a
!relucr#rilor'
Sculele reali"ate din !olicristale de diamant sunt, in !rinci!al,
recomandate !entru !relucrarea !rin achiere i !rin deformare !lastic# a
semifa0ricatelor din alia$e de aluminiu, din cu!ru, din titan, din materiale
!lastice duro!laste i termo!laste i din !oliesteri arma*i cu fi0re de sticl#,
din metale !re*ioase, din &rafit, din cauciuc etc'
=a fa0ricarea sculelor achietoare de ti! monocristal de diamant, se
utili"ea"# &ranule de 0,4H( carat, dar dac# se im!une o lun&ime mai mare a
t#iului, se folosesc &ranule mai mari'
-i+area in su!ort a &ranulei se !oate faceE
/rin mi$loace e+clusi, mecanice6
/rin li!ire direct#6
/rin li!ire cu !astil# de liant metalic, fi+at# %n cor!ul sculei'
Be destina*ia i modul de utili"are a cu*itului de!inde metoda de
!relucrare a diamantului' n !rinci!iu, tehnolo&ia de e+ecu*ie a diamantului,
cu!rinde urm#toarele o!era*iiE
Ale&erea ti!ului de cristal, in func*ie de destina*ia sculei, de
materialul !relucrat i de ti!ul mainii unelte6
Testarea, orientarea i trasarea cristalului6
A+ecutarea matricei !entru fi+area cristalului (montura) 6
/relucrarea cristalului la forma i !arametrii &eometrici im!ui 6
/relucrarea su!ortului !entru fi+area matricei6
Ascu*irea de finisare a su!rafe*elor acti,e ale cu*itului6
5ontrolul final al calit#*ii diamantului, a &eometriei i
micro&eometriei cu*itului'
%#
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
#. Re)i,ui 'e pelu!ae e!o,an'ate
Adncimea de achiere indicat# %n mod normal la strun$irea de
finisare cu diamant natural este cu!rins# %ntre 0,002 i 0,4 mm'
Malorile o!time ale ru&o"it#*ii su!rafe*elor la !relucrarea
semifa0ricatelor din metale i alia$e neferoase se o0*in !entru adncimi de
achiere mai mari de 0,07 mm' Bac# se dorete o !reci"ie ridicat# de
!relucrare, sunt necesare ,alori mici ale adncimii de achiere
/e de alt# !arte, un randament o!tim al !relucr#rii diferitelor
materiale la strun$irea cu a$utorul cu*itelor diamantate se o0*ine !entru
,alori ale adncimii de achiere cu!rinse %ntre 0,( i 0,(5 mm' n acest ca",
se o0*ine o !reci"ie ridicat# i, totodat#, o ru&o"itate )
a
K 0,(2H0,4 ;m'
>ormele !ro!use %n fosta Jniune So,ietic# recomandau !entru
strun$irea de finisare a alamei, 0ron"urilor i alia$elor de titan ,alori ale
adncimii de achiere a
p
K 0,04H0,06 mm'
Be re&ul#, m#rimea adaosului de !relucrare la o!era*ia de finisare cu
a$utorul cu*itelor de diamant se sta0ilete %n func*ie de m#rimea
micro&eometriei re"ultate de la !relucrarea !recedent#'
%$
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
9aterialul de
!relucrat
Mite"a de achiere,
v, *m+min,
A,ans,
f, *mm+rot,
Adncime,
t, *mm,
Be&roar
e
-inisare
Be&roar
e
-inisare Be&roare -inisare
Titan
(%ncerc#ri)
400G500 500G800 0,20 0,050 0,20 0,(00
)*eluri
ino+ida0ile
(%ncerc#ri)
600G700 700G800 0,20 0,050 0,(0 0,050
-onte
(%ncerc#ri)
400G400 400G600 0,(0 0,050 0,50.( 0,400
5ar0uri de
Nolfram
(%ncerc#ri)
250G400 400G500 0,(0 0,050 0,50 0,020.0,050
5eramic#
(%ncerc#ri)
500G600 800G(200 0,20 0,050 0,(0 0,050
@rtie !resat#
(%ncerc#ri)
200G400 400G600 0,(0 0,050 0,020 0,050
5auciuc
(%ncerc#ri)
400G600 500G800 0,(00 0,050 0,050 0,050
?achelit#
(%ncerc#ri)
(00G(50 200G400 0,(0.0,20 0,050 0,50 0,(00
9ase !lastice
armate cu
sticl#
(%ncerc#ri)
80G(50 200G500 0,(0 0,070 0,(5 0,040
Orafit
(%ncerc#ri)
(00G(50 (50G200 0,(0 0,050 0,(0 0,050
Aluminiu 250G400 400G(000 0,20 0,050 0,(0 0,050
Alia$ de
aluminiu
200G450 450G500 0,40.0,20 0,050 0,(0 0,050
Alia$e
antifric*iune
260G480 450G500 0,20 0,050 0,(0 0,020
9a&ne"iu 400G400 400G600 0,20 0,050 0,(0 0,020
?ron" (50G250 400G800 0,20 0,050 0,40 0,020
5u!ru 400G400 600G700 0,(0 0,050 0,50 0,020.0,050
Alam# (50G400 600G800 0,20 0,050 0,40 0,040
Aur, ar&int 800G(500 (800G2400 0,(0 0,020 0,050 0,0(0
%3
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
/latin# 500G700 800G(000 0,(0 0,020 0,050 0,0(0
Ta0elul 4'4' :e&imuri de achiere recomandate la folosirea cu*itelor
cu ,rfuri din diamant 163
Ta0elul 4'4' Mite"e de achiere recomandate la strun$irea ctor,a
cate&orii de materiale 143
9aterialul ce se !relucrea"# Mite"a de achiere, mGmin
Alia$e din aluminiu tratate termic 200 400
Aluminiu !ur 250 450
Alia$e cu ma&ne"iu 400 480
?ron" turnat (50 400
?ron"uri cu !lum0 400 600
Alia$e antifric*iune i alia$e cu 0a00it 250 450
Ta0elul 4'5' As!ecte &enerale !ri,ind a,ansul de lucru f i adncimea
de achiere a
p
la utili"area cu*itelor cu ,rfuri din diamant 143
Alementele re&imului
de achiere
9etale feroase 9etale neferoase
A,ansul f, mmGrot 0'02 0,( 0,02 0,05
Adncimea de achiere
a
!
, mm
0,02 0,6
P
0,2 0,6
P
P n ca"ul %n care cu*itul este !re,#"ut cu un cristal de diamant mai mare,
adncimea t de achiere !oate fi m#rit# !n# la ( mm
%!
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Ta0elul 4'5' 5aracteristici ale !#r*ii achietoare cores!un"#toare unor
cu*ite de strun& 163
9aterialul
sculei
Jn&hiuri
9icro&eometria
su!rafe*elor de lucru
ale sculei
9icro&eometria
muchiei
achietoare a
sculei 1Lm3
9icro&eometria
su!rafe*ei
!relucrate a
sculei
de
de&a$are
-
"
de
ae"are
.
"
Be
de&a$are
Be
ae"are
:u&o"itate
)
a
:u&o"itate
)
a
:u&o"itate
)
a
)*el ra!id
:
! ( .4
2 (4 0,05 0,05 (,( 0,8
5ar0ur#
metalic#
MQ 8
0 8 0,05 0,05 4 0,8
Biamant
natural
8 4 0,025 0,05 0,(2 0,025
<. Do,enii 'e utili.ae a pelu!"ii
nainte de ar#ta domeniile de utili"are a !relucr#rii cu scule cu ,rf
de diamant este necesar s# se fac# o clasificare a acestoraE
A+ist# astfelE
%%
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Scule de strunjit cu vrf de diamant natural sau din
policristale de diamant i nitrur cubic de bor (NCB), utili"a0ile !entru
finisarea !ieselor din alia$e feroase, materiale !lastice6
Scule de alezat cu vrf de diamant natural sau din policristale
de diamant i NCB utili"ate, in &eneral, la finisarea ale"a$elor inelelor de
rulmen*i, a 0locului motor i a c#m#ilor cilindrilor de automo0ile i
tractoare, a cilindrilor de laminor etc'6
Scule de frezat cu vrf de diamant natural utili"ate %n mecanica
fin# i %n industria 0i$uteriilor' Be asemenea, e+ist# scule de fre"at cu unul
sau mai multe cu*ite din diamant natural sau !olicristale de diamant si >5?,
utili"ate la !relucrarea chiulaselor de motoare din alia$e de aluminiu, a unor
!#r*i com!onente din construc*ia !om!elor, a &hida$elor mainilor unelte
etc'6
Scule de finisare i superfinisare prin netezire cu diamant
natural sau policristale de diamant utili"ate la !relucrarea !ieselor din
alia$e de metale feroase i neferoase6
Scule de tiat sticl cu diamant, utili"ate la t#ierea !l#cilor de
sticl# la dimensiuni !recise, %n fa0ricile de sticl#, la !roducerea l#m!ilor
radio, 0ecurilor electrice, %n industria o!tic# etc'6
n ceea ce !ri,ete e+isten*a anumitor domenii %n care se !refer#
!relucrarea cu scule diamantate, ,om men*iona urm#toarele as!ecteE
F Strun$irea cu cu*ite cu ,rf de diamant, al#turi de strun$irea cu
scule armate cu !l#cu*e din car0uri metalice, este o strun$ire de nete"ire
(strun$ire fin#) i se folosete ca !relucrare final# !entru !iesele din
materiale neferoase (alia$e de aluminiu, 0ron", alam#), %n ca"ul c#rora
o!era*ia de rectificare este dificil#' Se a!lic#, %ns#, !ar*ial, la !iese din o*el
sau font#, unde %nlocuiete o!era*ia de rectificare6
F /relucrarea cu diamant a semifa0ricatelor din materiale
neferoase asi&ur# trea!ta de !reci"ie 5 RS) i ru&o"itatea )a K 0,8H0,2 ;m6
F Strun$irea cu diamant se utili"ea"# la !relucrarea de finisare a
!istoanelor din alia$e de aluminiu !entru motoare cu 0en"in# (autocamioane,
autoturisme, motociclete), motoare Biesel i com!resoare6
F Se !ot !relucra !iese cu diametre cu!rinse %ntre 40 (60 mm, cu
lun&imi !n# la 200 mm6
F =a un adaos de !relucrare de !n# la 0,4 mm, se o0*ine o !reci"ie
dimensional# de circa 0,0( mm i o ru&o"itate )a K 0,4 0,8 ;m6
%&
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
F =a strun$irea unui semifa0ricat cu un diametru mediu de 80 mm,
tim!ul de !relucrare este de circa 50 s, cu !osi0ilitatea de a !relucra circa
(500 !istoane %ntre reascu*iri i un num#r total de circa 20 000 !istoane, cu
a$utorul unui sin&ur cu*it'
F Be asemenea, finisarea cu cu*ite cu diamant se a!lic# i %n ca"ul
colectoarelor de la motoarele electrice de toate dimensiunile' n asemenea
situa*ii, !relucrarea cu scule din o*el ra!id ar conduce la su!rafe*e cu
ru&o"it#*i mari i la atin&erea unor tem!eraturi ridicate %n "ona de achiere'
/relucrarea cu diamant a creat !osi0ilitatea utili"#rii de i"olatori din r#ini
sintetice, m#rind astfel dura0ilitatea %n func*iune a colectoarelor cu cca 20H
40S' 9#rimea cristalului de diamant !oate ,aria %n func*ie de dimensiunile
rotorului %ntre 0,5 i 2 carate, iar ra"a !oate fi ) K 0,5H(,8 mm6
F 5u*itele cu diamant au !ro!riet#*i achietoare su!erioare %n
com!ara*ie cu cele s!ecifice cu*itelor cu !l#cu*e din car0uri metalice6 ele se
folosesc mai ales !entru !relucrarea alia$elor neferoase, deoarece diamantul
este fra&il i nu su!ort# for*e de achiere mari'
;.<. =!oli 2i pe$onalit"+i !u eali."i ,eitoii &n 'o,eniul pelu!"ii
a/o'ate
5alitatea su!rafe*elor !relucrate cu scule diamantate este !uternic
influen*at# de interac*iunea dintre scul# i !ies#, inclu"nd i ,aria*iile
for*elor de achiere, fenomenul form#rii achiei etc'
5ele mai recente cercet#ri reali"ate %n acest sens !un %n e,iden*# felul
cum este influen*at# calitatea su!rafe*ei de interac*iunea scul# !ies#'
Astfel, cercet#torii B' Bornfeld de la Jni,ersitatea ?erTeleU din
5alifornia, i 5' 9' Malente de la Jni,ersitatea din Sao /aulo, au e,aluat
!osi0ilitatea utili"#rii emisiei acustice %n determinarea calit#*ii su!rafe*elor
183'
Studii des!re efectul orient#rii cristalo&rafice asu!ra for*elor de
achiere i a calit#*ii su!rafe*elor strun$ite cu scule diamantate au fost f#cute
i de V' Wean, X' =ee' V' Wao i 9' Vhou 1((3'
:e"ultatele cercet#rilor !ri,ind u"ura cu*itelor de diamant %n contact
cu materialele feroase 1(03 au ar#tat c# e+ist# doua mecanisme diferite care
determin# u"ura diamantului, mecanisme care de!ind de tem!eratura
mediului am0iant'
9ecanismul esen*ial al u"urii la tem!eraturi mai mari de (000 Q este
cau"at de disocierea atomilor de car0on !e su!rafa*a diamantului i
interac*iunea acestora cu atomii de fier, determinnd %n final de!lasarea
atomilor de car0on %n "ona de frecare scul# !ies#'
%'
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
=a tem!eraturi mai mici de 800 Q mecanismul determin# de!lasarea
atomilor de car0on datorit# o+id#rii asociat cu de"o+idarea o+idului de fier'
5aracteristicile u"urii au fost studiate !e diamantul %n contact cu fierul
!ur i un o*el ino+ida0il, la tem!eraturi diferite, !lecnd de la (00 Q !n# la
874 ((74 Q, la !resiunea de 6'65 + (0
.4
/a'

/ig. 0odelul uzurii diamantului *dup #",
%(
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Bibliografie
#. A+inte Au&en, /ruteanu )cta,ian Tehnologii de netezire prin
achiere, Aditura Yunimea, Rai, (888
$. 5hiril# M' 1iamante sintetice. 2binere, utilizri, Aditura Tehnica
R>-), 5hiin#u, 2000
3. 5hiril# Miorel Tehnologia de fabricare a mainilor hidraulice,
Aditura Sedcom =i0ris, Rai, (888
!. Br#&hici, O' 0etode naintate de prelucrare a metalelor, 3ditura
Tehnic, 4ucureti, #&%
%. Ronescu 5', /aris A', 9o&a M' 5 3lemente de tehnologie a
prelucrrilor prin achiere, ?ucuretiE )ficiul de informare
documentar# !entru industrie, cercetare, mana&ement, 2000
&. Oa,rila R', Br#&u* A', Mieru A', ?onoiu M' Tehnologii de prelucrare
cu scule din materiale dure i extradure' ?ucuretiE Aditura tehnic#,
(877'
'. /ico 5', /ruteanu )', ?ohosie,ici 5', 5oman Oh' et al' 6roiectarea
tehnologiilor de prelucrare mecanic prin achiere, ,ol' R, 5hiin#uE
Aditura CJni,ersitasD, (882, RS?> 5.462.00870.26
(. /leca 9', Am"a Oh', Ohi*# A', A!ureanu A' 4azele tehnologiilor
moderne de prelucrare prin achiere, Oala*iE Aditura -unda*iei
7niversitare C Bun#rea de $osD, 2000'
. 5arlos 9' Malente, Ba,id BornfeldE 8nal9sis of tool and :or;piece
interactionin diamond turning using graphical anal9sis of acoustic
emission, htt!E GG re!ositories'cdli0'or&GlmaG!m&G2002,alente
#". Shimada S', TanaTa @', @i&uchi 9' 'a' Thermo 5 chemical :ear
mechanism of diamond tool in machining of ferrous metals,
Annals of the 5R:/, 2004'
##. Wean, V', =ee, X', Wao, W', Vhou, 9',E3ffect cr9stallographic
orientations on cutting forces and surface <ualit9 in diamond cutting
of single cr9stal, 5R:/ Annals, 44G(, !&' 48 . 42
%
Tehnologii de finisare a suprafeelor n construcia de maini
Pa)ini >e/ 6
#$. >>>.'ia,on'tool$.o? 't. @t,l
!" -ttp6??>>>.'ia,on'tool.!o,?tuntool.-t,l
&"