Sunteți pe pagina 1din 35

Proiect de an

Pres cu genunchi
Student:Chende Cristian
Speialitatea:EPI
Anul:IV
Prof.ndrumtor:Dsclescu Anamaria
TEA DE P!"IECT
Se consider mecanismul presei cu genunchi al crui schem cinematic este prezentat
n figur.
Mecanismul presei este un mecanism compus care realizeaz dou micri tehnologice i
anume: presarea pieselor n anumite forme i ndeprtarea pieselor presate.
Micarea principal de presare este rectilinie alternativ pe direcie vertical i se obine
de la electromotorul EM prin lanul cinematic principal format din reductorul planetar R!
angrena"ul
# $
% z z
i mecanismul cu bare &'()*.
Micarea de ndeprtare a semifabricatului este realizat intermitent! la sf+ritul cursei
pasive a pistonului #! printr,un lan cinematic format din mecanismul cu cam i mecanismul
manivel,piston -M.. /achetul oscilant 0 este solidar cu elementul conductor -M al
mecanismului cu bare biel,patin -M.. 'rcul 1 asigur contactul tachetului oscilant 0 cu
cama 2.
3ora de presare se consider pe direcia vertical. 4raficul de variaie a forei de
presare n funcie de curs este redat n diagrama din figura mecanismului.
entru asigurarea gradului de regularitate prescris! pe arborele manivelei este montat un
volant.
A. DATE#E TEEI:
n$%
*enumirea parametrului Simbol 5%M 6aloarea numeric
ME)'.7SM5- *E RES'RE &'()*
6iteza unghiular a manivelei 2
2
% rad s 8 9!2 n +
8!:
)ursa pistonului #
#
s
mm :;9 : n + :;88
)ursa patinei $
$
s
mm
2:9 9! : n +
2:9!8
*istana dintre cuplele fi<e & i ) a mm =29>n =2:
)oeficientul de variaie al vitezei ? ,
:
2! : 29 n

+ 2!$8
5nghiul format de balansier = cu direcia
ghida"ului n poziia e<trem de "os
9

grade
9
;
9
;
5nghiul de presiune n poz de ncepere a
presrii

grade
9
=9
9
=9
3ora ma<im de presare
p
P
d. =#99 # n + =#29
oziia centrului de greutate la biela :
:
% AG AB
Mm 9!=; 9!=;
oziia centrului de greutate la balansier =
:
% BG BC
Mm 9!8: 9!8:
oziia centrului de greutate la biela 8
8
% BG BD
Mm 9!8# 9!8#
4reutatea manivelei 2
2
G
d. :#>n :0
4reutatea bielei :
:
G
d.
:99 9! 8 n +
:99!;
4reutatea balansierului =
=
G
d.
:#9 9! # n +
:#2
4reutatea bielei 8
8
G
d. 09 : n + 08
4reutatea pistonului #
#
G
d. 099 :9 n + 0;9
Momentul de giraie al motorului
:
mD
:
kgm
9! 8 9!2 n +
9!$
Momentul de inerie al manivelei 2 n raport
cu punctul &
! I O
I
:
kgm
=
9! 98 29 n

+ 9!9#:
Momentul de inerie redus la manivela 2 al
pieselor situate ntre motor i manivel
2
r
I
:
kgm
: 9! 92 n +
:!9:
4radul de neregularitate al mecanismului ,
=
9!2: 29 n

+ 9!:2:
RE*5)/&R5- -'.E/'R R @7 '.4RE.'A5-
# $
% Z Z
/uraia electromotorului EM
m
n
rot%min =999 =999
Raportul de transmitere al reductorului R
R
i
,
0 9! : n +
0!8
Modulul roilor
2 : = 8
! ! ! z z z z
M
Mm = =
Modulul roilor
# $
! z z
M Mm 8 8
*enumirea parametrului Simbol 5%M 6aloarea numeric
ME)'.7SM5- *E B.*ECR/'RE ' SEM73'(R7)'/5-57
-ungimea tachetului $
KH
l
mm 2$9>n 2$8
)ursa pe arcul de cerc a punctului D D mm
09 9!2 n +
09!:
5nghiul de rotire a camei pentru: , , , ,
, faza de urcare a tachetului
u

grade
19 9! # n +
12
, faza de cobor+re a tachetului
c

grade
$9 9! : n
#1!$
5nghiul de lucru a camei
l

grade 2$9>n 2$:


-egea de micare a tachetului , vEcst.! racordat cu a! sinusoidal
5nghiul de presiune admisibil ntre cam i
tachet
a

grade
=; 9! : n +
=;!8
Raza rolei montat pe tachet r mm =9 =9
&. SE CE!E:
2. 'naliza structural a mecanismului presei.
:. Sinteza mecanismilui cu bare &'()*.
=. 'naliza cinematic a mecanismului cu bare &'()*.
Se vor determina! prin metoda analitic! poziiile! vitezele i acceleraiile pistonului #
pentru cel puin 2; poziii ale manivelei 2. Mrimile obinute se vor reprezenta grafic
n funcie de unghiul de rotaie al manivelei 2: ( )
# # l
s s
! ( )
# # l
v v
! ( )
# # l
a a
.
*e asemenea! se vor reprezenta grafic: ( )
# # #
v v s
i ( )
# # #
a a s
. &bligatoriu se vor
determina i se vor figura poziiile manivelei 2 corespunztoare nceputului de
presare! respectiv e<tremelor cupistonului #. Se vor determina poziiile pistonului # i
ale manivelei 2 pentru care corespunde viteza! respectiv acceleraia ma<im.
8. *eterminarea reaciunilor din cuplele cinematica ale mecanismului cu bare &'()*
Ffr a lua n considerare frecareaG pentru o poziie a manivelei din perioada de
presare.
#. Sinteza lanului cinematic de ndeprtare a piesei presate:
, la mecanismul cu cam se va trasa profilul camei. E<centricitatea camei se
determin corespunztor razei de baz minim.
, la mecanismul cu bare -M. se vor determina lungimile elementelor.
$. Sinteza reductorului planetar R
0. )alcularea elementelor geometrice! inclusiv gradul de acoperire al angrena"ului
format din roile dinate
#
z
i
$
z
. *eplasrile de profil ale roilor dinate se vor alege
astfel nc+t s se asigure egalizarea alunecrilor relativ.

Capitolul 'I'
A(A#I)A ST!*CT*!A#+ A ECA(IS*#*I P!ESEI
Mecanismul presei mecanice este un mecanism compus care realizeaz micarea
principal de presare i operaia de ndeprtare a pieselor presate. resarea este realizat cu
a"utorul mecanismului cu bare &'()*! iar ndeprtarea pieselor presate se face prin
mecanismul cu cam completat cu un mecanism biel,piston.
Bn fig. 2.2 mecanismul presei este analizat ntr,o singur structur. Mecanismul este
format din 1 elemente! 1 n i 2: cuple cinematice de clasa a 6,a!
#
2: C
i o cupl de clasa a
76,a!
8
2 C
. Mecanismul este de familia = m i are : grade de mobilitate!
= # 8
= : = 1 : 2: 2 : M n C C
. 5n grad de mobilitate este de prisos i rezult din
micarea independent a rolei $ pe tachetul 0.
rin solidarizarea rolei $ cu tachetul 0 Ffig. 2.2! bG i nlocuirea cuplei plane superioare cu
un element $ i dou cuple de rotaie F
2 0
KiK
G rezult mecanismul nlocuitor din fig. 2.2!c care
are n compunere: un element motor! manivela 2! i 8 grupe cinematice tip diad: RRR! RR/!
RRR! RR/. Elementele de e<ecuie sunt pistonul # pentru presare i patina 1 pentru ndeprtarea
pieselor presate.
3ig. 2.2
Capitolul 'II'
SI(TE)A ECA(IS*#*I C* &A!E "A&CD
Referitor la mecanismul &'()* prin tema de proiect se dau urmtorii parametrii:
)ursa pistonului #!
#
s E:;8 HmmI
*istana dintre cuplele fi<e & i )! [ ]
=:9 d mm !
)oeficientul de variaie a vitezei! ?E2!$8 HmmI
5nghiul de rotire al balansierului = n cursa activ p+n la nceperea presrii: 9! 8 !
5nghiul format de balansierul = cu direcia ghida"ului n poziia e<trem dreapta:
9
9
;
!
5nghiul de presiune n poziia de ncepere a presrii:
9
=9
!

Jin+nd seama de parametrii dai urmeaz determinarea lungimilor elementelor 2! :! =! 8
i distana cuplei & fa de ghida".
Bn acest sens se scriu proieciile conturului vectorial ale elementelor:
9 CB BD DC + +
uuur uuur uuur
n poziiile e<treme i n poziia de ncepere a presrii! pe a<a ghida"ului i pe perpendiculara la
ghida".
roieciile conturului vectorial )(* n poziia superioar a pistonului sunt :
9
9
cos cos
sin sin
d
d
CB BD CD
CB BD


+

roieciile conturului vectorial )(* n poziia inferioar a pistonului sunt :
( )
( )
9 #
9
cos cos
sin sin
s
s
CB BD CD s
CB BD


+ +
+
roieciile conturului vectorial )(* n poziia pistonului de ncepere a presrii sunt :
( )
( )
9 #
9
cos 9! $ cos 9! #
sin 9! $ sin
CB BD CD s
CB BD


+ +
+
Se fac notaiile:
= 8
! ! CB l BD l CD h
i se rezolv n programul Math)'*.
Parametri dati prin tema:
s# =99 : =9

2;9
: 9 ;

2;9
:
Parametri adoptati pentru initializarea rezolvarii sistemului:
l= :;9 : l8 8;: : h 0#= : 08

2;9
: d =9

2;9
: s ;#

2;9
:
Rezolvarea sistemului de ecuatii:
4iven
l= cos 9 F G l8 cos s F G + h
l= sin 9 F G l8 sin s F G
l= cos 9 + F G l8 cos d F G + h s#
l= sin 9 + F G l8 sin d F G
l= cos 9.$ 9 + F G l8cos F G + h 9.#s#
l= sin 9.$ 9 + F G l8 sin F G
sol 3ind l= l8 , h , , d , s , F G :
l= sol
9
: l8 sol
2
: h sol
:
: sol
=
: d sol
8
: s sol
#
:
l= :=;.;2 l8 =19.$82 h $:#.02
2;9

0;.2:= d
2;9

=0.#;# s
2;9

8.;;2
Soluiile sistemului sunt:
[ ] [ ] [ ]
9 9 9
:=;!;2 ! =19! $82 ! $:#! 02 ! 0;!2:= ! =0! #;# ! 8!;;2
d s
CB mm BD mm CD mm
Bn continuare! av+nd lungimea balansierului [ ]
:=;!;2 CB mm
! unghiul de balans al
balansierului
9
0;!2:= ! distana dintre cuplele fi<e & i )! [ ]
=:9 d mm
i coeficientul
vitezelor ?E2!#$ sinteza mecanismului patrulater se rezolv prin metoda grafica.
7mpunerea valorii coeficientului ? permite determinarea unghiului de rotire al manivelei
n faza de mers n lucru!
l

! i unghiul de rotitr al manivelei n faza de mers n gol!


g

.
e baza formulelor
: :
K
2 2
l g
k
k k
+ +
rezult unghiurile manivelei de mers n lucru
i de mers n gol:
9 9 9 9 9 9
9
: 2;9 2! 8 : 2;9
:29 ! 2#9 ! 2;9 :29 2;9 =9
2! 8 2 2! 8 2
l g l+ +

Se alege n planul desenului un punct pentru cupla ) prin care se duce o dreapt vertical
Ffig. :.2G. 3a de aceast drept! din punctul ) se traseaz un arc de cerc de raz
=
l
i unghi
ma<

. -a capetele arcului se traseaz segmentul


s d
B B
! iar pe mi"locul segmentului se noteaz
punctul M. rin punctele
s
B
i
d
B
se duc drepte verticale i drepte nclinate fa de vertical cu
unghiuri
9

respectiv
9
:
. -a intersecia dreptelor nclinate cu
9

cu dreapta vertical ce trece


prin punctul )! se obine centrul
9
O
al cercului
9
C
! locul geometric al cuplei fi<e &. *reptele
nclinate cu unghiul
9
:
intersecteaz mediatoarele segmentelor
s
B M
! respectiv
d
MB
i
determin centrele
s
A
O respectiv
d
A
O ale cercurilor
s
A
C respectiv
d
A
C ! locurile geometrice ale
cuplei ' n poziia e<trem st+ng
s
A
respectiv dreapt
d
A
. Se reprezint cercul
9
C
! cu centrul
n
9
O
care trece prin punctele
s
B
i
d
B
! cercul
s
A
C cu centrul
s
A
O care trece prin punctele
s
B

i M! cercul
d
A
C cu centrul
d
A
O care trece prin punctele M i
d
B
. *in punctul ) se traseaz un
arc de cerc de raz d care intersecteaz cercul
9
C
determin+nd poziia cuplei fi<e & a manivelei
2. Se unete punctul & cu punctele
s
B
! respectiv
d
B
rezult+nd dreptele care intersecteaz
cercurile
s
A
C ! respectiv
d
A
C ! determin+nd poziiile cuplelor
s
A
! respectiv
d
A
i totodat
lungimea manivelei
2
l
i lungimea bielei
:
l
.
3ig. :.2
Soluia este redat n fig. :.2! pentru urmtoarele valori ale manivelei 2 i bielei ::
[ ] [ ]
2 :
29$! =88 ! =$=! #20 l mm l mm
Bn continuare se asambleaz cele dou pri ale mecanismului presei obinute mai nainte:
mecanismul )(* i mecanismul &'().
Bn acest sens se reprezint mecanismul )(* Ffig. :.:G cu ghida"ul pistonului n poziie
vertical i cu elementele componente n poziiile e<treme de sus i de "os ale pistonului #. *in
poziia e<trem de sus
s
B
a cuplei ( se traseaz un arc de cerc de raz
: 2
l l +
! iar din poziia de
"os
d
B
a cuplei ( se traseaz un arc de cerc de raz
: 2
l l
. -a intersecia celor dou arce se
obine poziia cuplei fi<e & a manivelei 2. Bn continuare! pentru o poziie oarecare a manivelei 2!
se construiesc poziiile elementelor conduse ale mecanismului presei.
Soluia mecanismului presei mecanice! care ndeplinete toate cerinele temei de
proiectare! este redat n fig. :.:.
3ig. :.:
*istana punctului & fa de ghida" este de [ ]
:08! $$8 . mm
Capitolul 'III'
A(A#I)A CI(EATIC+ A ECA(IS*#*I DE P!ESA!E A#
P!ESEI ECA(ICE
Mecanismul presei mecanice pentru micarea principal de presare! prezentat n figura
8.2 este format din # elemente! # n ! i 0 cuple inferioare!
#
0 c
.
)onform formulei
#
z c n
! numrul ciclurilor independente n structura mecanismului
este egal cu :! 0 # : z . 5nul din cicluri se consider format din elementele &','(,(),
)&! iar cellalt din elementele )(,(*,*).
Se ataeaz fiecrui element al mecanismului c+te un vector de poziie i se definesc
unghiurile de poziie ale acestor vectori ataai.
3ig. =.2
Elementelor ciclurilor li se asociaz vectori de poziie! conform regulilor prezentate!
av+nd notaiile n figura =.:. Se scrie ecuaia conturului vectorial pentru primul ciclu! &'().
Ffig. =.:G.
2 : = 9
9
a
l l l l + + +
r r r r
roiect+nd ecuaia pe a<ele sistemului de referin! rezult:
2 2 : : = = 9 9
2 2 : : = = 9 9
cos cos cos cos 9
sin sin sin sin 9
a
a
l l l l
l l l l


+ + +
+ + +
3ig. =.:
)onsider+nd elementul 2 element conductor i deci unghiul de poziie
2

o variabil
independent de ceilali parametri ai mecanismului i in+nd seama c
9

! iar lungimile
2 : =
! ! l l l
i
9
l
sunt mrimi cunoscute i constante! atunci se pot determina funciile de poziie
:


respectiv
=

!
( ) ( )
( ) ( )
: : : :
: 2 : 2 : 2 : : 9 2 : 9 : 2 : = 9
: : : :
= 2 = 2 = 2 = 2 9 2 = 9 = 2 : = 9
! : cos : cos : cos 9
! : cos : cos : cos 9
a a a a
F l l l l l l l l l l
F l l l l l l l l l l+ + +
+ + +
iar n forma e<plicit funcii de poziie
:

! respectiv
=a

se reprezint astfel:
pentru parametru
:
:
( )
( )
: : : :
2 : 2 : 2 : 2 9 2 : 9 : 2 : = 9
: : : :
: 2 2 9 : 2 : 2 : 2 9 2 2 : = 9
: cos cos sin sin : cos : cos 9
: cos cos : sin sin : cos 9
l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l


+ + + +
+ + + +
: : : :
2 2 9 2 : = 9 2 9 2
: :
2 2 2 : 2
cos : cos
cos sin 9!
sin : sin
l l l l l l l l
l l l+ +
+ +
2 2 9
2 2
cos
sin
l l
g
l

: : : :
2 : = 9 2 9 2
: :
2 : 2
: cos
cos sin 9
: sin
l l l l l l
g
l l

+ +
+ +
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
:
2 : 2
: cos
sin cos 9
: sin
l l l l l l
l l

+ +
+ +
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
: 2
2 : 2
: cos
arcsin cos
: sin
l l l l l l
l l

_ + +


,
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
: 2
: :
: 2 9 2 9 2
: cos
arcsin
: : cos
l l l l l l
l l l l l

_
+ +


+
,
!
2 2 9
2 2
cos
sin
l l
arcg
l


,
pentru parametru
=a
:
( )
( )
: : : :
2 = 2 = 2 = 2 9 2 = 9 = 2 : = 9
: : : :
= 2 2 9 = 2 = 2 = 2 9 2 2 : = 9
: cos cos sin sin : cos : cos 9
: cos cos : sin sin : cos 9
a a a a
a a
l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l


+ + + +
+ + + +
: : : :
2 2 9 2 : = 9 2 9 2
= =
2 2 2 : 2
cos : cos
cos sin 9!
sin : sin
a a
l l l l l l l l
l l l+ +
+ +
2 2 9
2 2
cos
sin
l l
g
l

: : : :
2 : = 9 2 9 2
= =
2 : 2
: cos
cos sin 9
: sin
a
a a
l l l l l l
g
l l

+ +
+ +
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
=
2 : 2
: cos
sin cos 9
: sin
a
a
l l l l l l
l l

+ +
+ +
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
= 2
2 : 2
: cos
arcsin cos
: sin
a
l l l l l l
l l

_ + +
+

,
( )
: : : :
2 : = 9 2 9 2
= 2
: :
: 2 9 2 9 2
: cos
arcsin
: : cos
a
l l l l l l
l l l l l

_
+ +
+

+
,
!
2 2 9
2 2
cos
sin
l l
arcg
l


,
3unciile de transmitere implicite de ordinul unu ale celor dou elemente sunt:
( )
( )
: 2 :
2 : 2 : 2 9 2
2
!
: sin : sin
F
l l l l

!
( )
( )
: 2 :
2 : 2 : 2 9 :
:
!
: sin : sin
F
l l l l

( )
( ) ( ) ( )
( )
2
: 2 : : 2 : 2 : 2 : 2 9 2
: 2
2 : 2 : 2 : : 9 :
! ! sin sin
sin sin
F F l l l l
R
l l l l

_ _


+
, ,
( )
( )
= 2 =
2 = 2 = 2 9 2
2
!
: sin : sin
a a
a
F
l l l l

!
( )
( )
= 2 =
2 = 2 = = 9 =
=
!
: sin : sin
a a
a a
a
F
l l l l

( )
( ) ( ) ( )
( )
2
= 2 = = 2 = 2 = 2 = 2 9 2
= 2
2 = 2 = 2 = = 9 =
! ! sin sin
sin sin
a a a a a
a
a a a
F F l l l l
R
l l l l

_ _


+
, ,
iar funciile de transmitere de ordinul : n forma implicit se scriu cu a"utorul urmtoarelor
derivate pariale:
( )
:
:
2 : 2 : 2 9 2 :
2
: cos : cos
F
l l l l

! ( )
:
:
2 : 2 : 2 9 : :
:
: cos : cos
F
l l l l

!
( )
:
:
2 : 2 :
2 :
: cos
F
l l( )
:
=
2 = 2 = 2 9 2 :
2
: cos : cos
a
a
F
l l l l

! ( )
:
=
2 = 2 = 2 9 = :
=
: cos : cos
a
a a
a
F
l l l l

!
( )
:
=
2 = 2 =
2 =
: cos
a
a
a
F
l lcare introduse n formula funciei de transmitere de ordin doi:
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
2
: : :
: 2 : : 2 : : 2 : : 2 : :
: 2 : 2 : 2 : :
2 2 : : :
! ! ! !
:
F F F F
R R R
_ _
+ +, ,
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
2
: : :
= 2 = = 2 = = 2 = = 2 = :
= 2 = 2 = 2 : :
2 2 = = =
! ! ! !
:
a a a a a a a a
a a a
a a a
F F F F
R R R
_ _
+ +, ,
obin+ndu,se:
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
:
2 : 2 : 2 9 2 2 : 2 : : 2 2 : 2 : : 9 : : 2
: 2
2 : 2 : : 9 :
cos cos : cos cos cos
sin sin
l l l l l l R l l l l R
R
l l l l


+ + 1
]

+
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
:
2 = 2 = 2 9 2 2 = 2 = = 2 2 = 2 = = 9 = = 2
= 2
2 = 2 = = 9 =
cos cos : cos cos cos
sin sin
a a a a a a
a
a a
l l l l l l R l l l l R
R
l l l l


+ + 1
]

+
6itezele i acceleraiile unghiulare ale elementelor : i = se calculeaz cu relaiile:
( )
: 2 : 2
R


( ) ( )
:
: 2 : 2 2 : 2
R R

+
( )
= 2 = 2 a a
R


( ) ( )
:
= 2 = 2 2 = 2 a a a
R R

+
unde
2

i
2

sunt viteza unghilar! respectiv acceleraia unghiular ale elementului conductor 2.


Ecuaia vectorial pentru cel de al doilea ciclu Ffig. 8.:G se scrie:
= 8 #
9
!
l l l + +
r r r
roiect+nd ecuaia pe a<ele sistemului de referin! rezult:
= = 8 8 # #
cos cos cos 9
!
l l l + +
!
= = 8 8 # #
sin sin sin 9
!
l l l + +
Bn acest ciclu! elementul = eate conductor Ffuncie de elementul 2G i in+nd seama c
#
=
:


! iar lungimile
=
l
i
8
l
sunt mrimi cunoscute i constante! relaiile se scriu n forma:
= = 8 8 #
cos cos 9
!
l l l +
!
= = 8 8
sin sin 9
!
l l +
din care se e<prim funciile de poziie! n forma implicit! pentru elementele 8 i #:
( )
8 = 8 = = 8 8
! sin sin 9
! !
F l l

+
! ( )
: : :
# = # # = # = = 8
! : cos 9
l ! !
F l l l l l l +
i n forma e<plicit:
( )
= =
8 =
8
sin
arcsin
!
!
l
l


_


,
!
( ) ( )
: : :
# = = = 8 = = = = 8 8 =
cos sin cos cos
! ! ! ! !
l l l l l l + +
3unciile de transmitere ( )
# = s
R
! ( )
# = s !
R
se determin utiliz+nd derivatele pariale:
#
= # =
=
: sin
l
!
!
F
l l

K
#
# = =
#
: : cos
l
!
l
F
l l

:
#
= # = :
=
: cos
l
!
!
F
l l

K
:
#
:
#
:
l
F
l

K
:
#
= =
= #
: sin
l
!
!
F
l
l


K
deci:
( )
( ) ( )
2
# = # # = # = # =
# =
= # = = #
! ! sin
cos
l ! l ! !
l !
! !
F l F l l l
R
l l l

_ _


+
, ,
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
2
: : :
# = # # = # # = # # = # :
# 2 # = # = : :
= = # # #
! ! ! !
:
l ! l ! l ! l !
l l ! l !
! !
F l F l F l F l
R R R
l l l


_ _
+ +


, ,
( )
( ) ( ) ( )
:
= # = = # = # = # =
# =
= = #
cos : sin
cos
! ! l ! l !
l !
!
l l l l R R
R
l l

+ +

+
Bntre unghiurile de poziie
=!

i
=a

e<ist relaia:
( ) ( )
= 2 = 2 ! a
+
unde

este un unghi de poziie de valoare constant.


6iteza
#
v
i acceleraia
#
a
ale pistonului se determin cu relaiile:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
# = 2 = 2 # = 2 l
v R
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
:
# = 2 = 2 # = 2 = 2 # = 2
#
l l
a R R +

!e,ultatele calculelor n athCAD:
-unc.ii de transmitere n forma e/plicit
l2 29$.=88 : l: =$=.#20 : l= :=;.;2 : l8 =19.$82 : l9 ==9 : 2 2 :
2 9 : #9.101

2;9
: 2 9

2;9
, : .. : 2 2 F G 2
2;9

:
2 F G if 9 2 < atan
l2 cos 2 F G l9
l2 sin 2 F G

,
, atan
l2 cos 2 F G l9
l2 sin 2 F G

,
: ,

,
:
: 2 F G : 2 F G + asin
l2
:
l:
:
+ l=
:
l9
:
+ :l2 l9 cos 2 F G
:l: l2
:
l9
:
+ :l2 l9 cos 2 F G

,
:
: 2 F G 2
2
: 2 F G
d
d

,
: : 2 F G 2
:
2
: 2 F G
d
d

,
2
2
: 2 F G
d
d

,
+ :
=a 2 F G asin
l2
:
l:
:
l=
:
+ l9
:
+ :l2 l9 cos 2 F G
:l= l2
:
l9
:
+ :l2 l9 cos 2 F G

,
2 F G :
= 2 F G 2
2
=a 2 F G
d
d

,
: = 2 F G 2
:
2
= 2 F G
d
d

,
2
2
=a 2 F G
d
d

,
+ :
=b 2 F G =a 2 F G :
8 2 F G asin
l= sin =b 2 F G F G
l8

,
:
8 2 F G 2
2
8 2 F G
d
d

,
: 8 2 F G 2
:
2
8 2 F G
d
d

,
2
2
8 2 F G
d
d

,
+ :
l# 2 F G l= cos =b 2 F G F G l8 cos 8 2 F G F G + :
v# 2 F G 2
2
l# 2 F G
d
d

,
: a# 2 F G 2
:
2
v# 2 F G
d
d

,
2
2
l# 2 F G
d
d

,
+ :
Reprezenrea grafica a parametrilor cinematici ai mecanismului:
9 89 ;9 2:9 2$9 :99 :89 :;9 =:9 =$9
2.:
9.1=
9.$0
9.8
9.2=
9.2=
9.8
9.$0
9.1=
2.:
3ig. =.=
: 2 F G
: 2 F G
: 2 F G
2
2;9

9 $9 2:9 2;9 :89 =99 =$9


:.8
2.$0
9.1=
9.:
9.#=
2.:0
:
3ig. =.8
=b 2 F G
= 2 F G
= 2 F G
2
2;9

9 89 ;9 2:9 2$9 :99 :89 :;9 =:9 =$9


2
9.;:
9.$8
9.8$
9.:;
9.2
9.9;
9.:$
9.88
9.$:
9.;
3ig. =.#
8 2 F G
8 2 F G
8 2 F G
2
2;9

9 89 ;9 2:9 2$9 :99 :89 :;9 =:9 =$9


899
:99
9
:99
899
$99
;99
3ig. =.$
l# 2 F G
v# 2 F G
a# 2 F G
2
2;9

Hodograful vitezei si acceleratiei se reprezinta in fig. 3.7:


=99 899 #99 $99 099
#99
=99
299
299
=99
#99
099
3ig. =.0
v# 2 F G
a# 2 F G
l# 2 F G
Capitolul IV
DETE!I(A!EA !EAC0I*(I#"! DI( C*P#E#E CI(EATICE A#E
ECA(IS*#*I C* &A!E "A&CD
*eterminarea reaciunilor din cuplele grupelor cinematice de tip diad.
Se vor folosi urmtoarele notaii:

AB
d distana ntre punctele ' i ( Fde e<eplu ntre centrele cuplelor de rotaieG

A""
d distana de la punctul ' la ghida"ul <<

"#

unghiul ntre ghida"e

AF$
d
distana de la punctul ' la direcia unei fore
$
F

r
viteza unghiular a elementului "

r
acceleraia unghiular a elementului "

G$
a
r
acceleraia centrului de greutate 4 a elementului "

$K
R
r
reaciunea elementului " asupra elementului ?

n
$K
R
r
component normal a reaciunii
$K
R
r


$K
R
r
component tangenial a reaciunii
$K
R
r

r
G$
F
r
fora e<terioar rezultant redus la centrul de greutate
$
G
a elementului "

r
G$
M
r
momentul rezultant redus la centrul de greutate
$
G
a elementului "
9
$
F

r
ecuaia de echilibru a forelor aplicate pe elementul "
9
A
$
M

ecuaia de echilibru a momentelor aplicate pe elementul " n raport cu


punctul '
Bn cuplele cinematice libere ale grupei cinematice se introduc reaciunile elementelor de
care s,au separat acele cuple. Sensul reaciunilor introduse se alege arbitrar. Bn cazul n care
rezultatul acelor reaciuni este negativ! se schimb sensul adoptat.
-a reprezentarea grafic a ecuaiilor vectoriale de fore Fplanul forelorG este convenabil
ca n cazul n care sunt dou necunoscute s se nceap i s se termine cu necunoscutele! iar n
cazul unei singure necunoscute s se termine cu necunoscuta! parcurgerea conturului vectorial al
forelor este indicat prin notarea v+rfurilor cu litere mici! n ordine alfabetic. 6ectorii rezultai
din construcia ecuaiei vectoriale sunt reprezentai cu linie ntrerupt.
-a scrierea ecuaiilor vectoriale ale forelor! vectorii la care se cunoate mrimea i
direcia se subliniaz de dou ori! cei la care se cunoate numai direcia se subliniaz o singur
dat! iar cei la care nu se cunoate nici mrimea i nici direcia nu se subliniaz.
entru reprezentarea forelor n desen se adopt o scar a forelor! [ ] [ ]
F
k % mm
.
-a scrierea ecuaiei de echilibru a momentelor pentru un element cinematicse adopt un
anumit sens pozitiv! de regul sensul trigonometric.
Suma algebric a momentelor care solicit un element! scris n raport cu o cupl de
rotaie care unete elementul respectiv cu un alt element! este nul ntru,c+t cuplele de rotaie nu
transmit momente ntre elementele pe care le unesc.
*ac asupra unui element al grupei cinematice! legat de elementele vecine prin cuple de
rotaie! nu acioneaz fore e<terioare! atunci reaciunile din cele dou cuple ale elementului sunt
egale i de sens contrar pe direcia dreptei cuplelor de rotaie.
*ac asupra unui element al grupei cinematice! legat de elementele vecine prin cuple de
rotaie! de unelement i printr,o cupl de translaie! de cellalt element! nu acioneaz fore
e<terioare! reaciunile din cele dou cuple ale elementului sunt egale i de sens contrar. *irecia
reaciunilor este perpendicular pe ghida" i trece prin centrul cuplei de rotaie.
entru fiecare tip de grup este un algoritm specific n care se abordeaz forele i
momentele e<terioare i cele de inerie reduse la centrele de greutate ale elementelor.
Se prezint metodologia de determinare a reaciunilor la grupele cinematice de tip diad.
1rupa cinematic !!! Ffig. 8.2G
entru o poziie dat a elementului se cunosc:
oziia elementelor : i = ale grupei! desenul la scar a structurii grupei!
dimensiunile
AB
l
i
BC
l
a elementelor : i =! poziia centrelor de greutate pe fiecare
element!
: BG
l
i
= BG
l
Starea de micare a elementelor : i = i anume: viteza i acceleraia unghiular
ale fiecrui element!
: : =
! !
r r r
i
=

r
! acceleraiile centrelor de greutate ale fiecrui
element!
: G
a
r
i
= G
a
r
Bncrcarea fiecrui element cu fore e<terioare i de inerie! torsorul forelor redus
la centrul de greutate al fiecrui element! ( )
: : :
!
r r
G G
& F M
r r
i ( )
= = =
!
r r
G G
& F M
r r
.ecunoscute sunt: componentele reaciunilor ( ) ( )
2: 2: 2: 8= 8= 8=
! K !
n & n &
R R R R R R
r r r r r r
i
:= =:
R R
r r
Bn poziia dat a grupei cinematice RRR se introduc n cuplele cinematice libere
reaciunile Fforele de legturG
2:
R
r
i
8=
R
r
care se descompun n c+te dou componente: o
component normal pe direcia micrii cuplei respective! deci direcia dreptei ce unete cuplele
de rotaie! i una tangenial pe direcia micrii:
2:
n
R AB
r
P i
2:

R AB
r
! respectiv
8=
n
R BC
r
P i
8=

R BC
r
.
'ceste mrimi sunt necunoscute i trebuiesc determinate.
Se scriu ecuaiile de echilibru ale forelor i ale momentelor de fore pentru fiecare
element separat i pentru grup. *in poligonul forelor rezult:
3ig. 8.2
:
:
: ! :
: 2: : : ! 2:
9 9
B F B
AB B F
AB
F d M
M R d M F d R
d

+

=
=
= ! =
= 8= = = ! 8=
9 9
B F
B
BC B F
BC
F d M
M R d M F d R
d

+

: = 2: 2: : = 8= 8= 2: 8= 2: 2: 2: 8= 8= 8=
9 9 ! !
n n n n n n
F R R F F R R R R R R R R R R
+
+ + + + + + +

r r r r r r r r r r r r r r r
: 2: : =: =:
9 9 F R F R R + +

r r r r r
sau = 8= = := := =:
9 9 F R F R R R + +

r r r r r r
1rupa cinematic !!T Ffig. 8.:G
entru o poziie dat a elementului se cunosc:
oziia elementelor : i = ale grupei! desenul la scar a structurii grupei!
dimensiunile
AB
l
i
B""
d
a elementelor : i =! poziia centrelor de greutate pe fiecare
element!
: BG
l
i
= BG
l
Starea de micare a elementelor : i = i anume: viteza i acceleraia unghiular
ale fiecrui element!
: : =
! !
r r r
i
=

r
! acceleraiile centrelor de greutate ale fiecrui
element!
: G
a
r
i
= G
a
r
Bncrcarea fiecrui element cu fore e<terioare i de inerie! torsorul forelor redus
la centrul de greutate al fiecrui element! ( )
: : :
!
r r
G G
& F M
r r
i ( )
= = =
!
r r
G G
& F M
r r
.ecunoscute sunt: componentele reaciunilor ( )
8=
2: 2: 2: 8= !
! K K
n &
B R
R R R R d
r r r r
i
:= =:
R R
r r
Bn poziia dat a grupei cinematice RR/ se introduc n cuplele cinematice libere
reaciunea
2:
R
r
care se descompun n dou componente:
2:
n
R AB
r
P i
2:

R AB
r
i reaciunea
8=
R
r

normal pe direcia ghida"ului cuplei de translaie!
8=
R ""
r
.
'ceste mrimi sunt necunoscute i trebuiesc determinate.
Se scriu ecuaiile de echilibru ale forelor i ale momentelor de fore pentru fiecare
element separat i pentru grup. *in poligonul forelor rezult:
3ig. 8.:
:
:
: ! :
: 2: : : ! 2:
9 9
B F B
AB B F
AB
F d M
M R d M F d R
d

+

: = 2: 2: : = 8= 2: 8= 2: 2: 2:
9 9 !
n n n n
F R R F F R R R R R R
+
+ + + + +

r r r r r r r r r r r
: 2: : =: =:
9 9 F R F R R + +

r r r r r
=
8= = 8=
= = !
= 8= ! : = ! !
8=
9 9
B F
B
B R B F B R
M F d
M R d M F d d
R
+


Element motor de rota.ie su2 ac.iunea unui moment de echili2ru Ffig. 8.8G
'supra elementului motor acioneaz un torsor de fore e<terioare reduse n centru de
greutate ( )
2 2 2 2
! !
r r
G & F M
r r
! o reaciune sau reaciuni din partea grupelor cinematice legate de
elementul motor
2 $
R
r
! reaciunea necunoscut din cupla motoare
92
R
r
i un moment de echilibrare
de mrime necunoscut.
3ig. 8.8
2: 2 2: 2
2 2: ! 2 2 ! 2: ! 2 2 !
9 9
O
O R O F ' ' O R O F
M R d M F d M M R d M F d

2 2: 2 92 92
9 9 F R F R R + +

r r r r r
din poligonul forelor Ffig. 8.8!bG
Element motor de transla.ie su2 ac.iunea unei for.e de echili2ru Ffig. 8.#G
'supra elementului motor acioneaz un torsor de fore e<terioare reduse n centru de
greutate ( )
2 2 2 2
! !
r r
G & F M
r r
! o reaciune sau reaciuni din partea grupelor cinematice legate de
elementul motor
2 $
R
r
! reaciunea necunoscut din cupla motoare
92
R
r
i un moment de echilibrare
de mrime necunoscut.
3ig. 8.#
2
2
2 2 !
2 2 2 ! !
!
9 9
'
'
A F A
A F ' A F '
A F
M F d
M M F d F d F
d
+
+

Capitolul 'V'
SI(TE)A #A(0*#*I CI(EATIC DE 3(DEP+!TA!E A PIESEI P!ESATE
Se cere s se proiecteze o cam pentru care se dau:
)ursa tachetului [ ]
02 h mm
Raza rolei [ ]
=9
r
r mm
5nghiul de presiune admisibil ma<im
9
8:
a

6iteza unghiular [ ]
#
c
rad s
5nghiul de rotire al camei pentru faza de urcare
9
1#
u

5nghiul de rotire al camei pentru faza de staionare superioar
9
:8
ss

5nghiul de rotire al camei pentru faza de cobor+re
9
#;
c

5nghiul de rotire al camei pentru faza de staionare inferioar
9
2;9
si

-egea de micare pentru faza de urcare cu vitez constant racordat cu legea
sinusoidal
-egea de micare pentru faza de cobor+re: lege sinusoidal.
rin impunerea n faza de urcare a unei legi de micare cu vitez constant! capetele
acestei faze se caracterizeaz printr,un salt brusc dar finit al vitezei i un salt brusc i finit al
acceleraiei tachetului. 'ceste salturi duc la apariia unor ocuri n funcionarea mecanismului!
ocuri care determin creterea nivelurilor globale ale vibraiilor i zgomotelor ale sistemului din
care face parte mecanismul. entru reducerea acestori ocuri trebuie ca la capetele fazei
acceleraia s fie limitat. -imitarea acceleraiei se poate realiza prin utilizarea unei legi de
micare combinat! adic capetele fazei se racordeaz cu arce de lege sinusoidal.
3aza de staionare superioar se impune prin tema de proiect n valoare de
9
:8
.
3aza de cobor+re este de
9
#$ ! astfel nc+t revenirea tachetului s se fac n condiii bune.
-egea de micare adoptat pentru aceast faz este o lege sinusoidal deoarece n acest caz nu
apar ocuri n funcionarea mecanismului. 3aza de staionare inferioar este determinat de
fazele anterioare prin diferena p+n la o rotaie complet a camei.
Scriind ecuaiile legii de micare corespunztoare fiecrei faze i reprezent+nd grafic n
funcie de unghiul de rotaie al camei se obin variaia spaiului! vitezei i acceleraiei tachetului.
rogramul Math)'* permite compararea graficelor spaiului! vitezei i acceleraiei
tachetului! trasarea hodografului vitezelor.
*uc+nd dreptele
u

i
c

tangente la acest hodograf sub un unghi de presiune admisibil


se determin zona n care se poate alege centrul de rotaie al camei astfel nc+t unghiul de
presiune s fie mai mic dec+t cel admisibil at+t la faza de urcare c+t i la faza de cobor+re. )u c+t
unghiul de presiune este mai mic! adic se obin condiii bune de transmitere a forelor! cu at+t
raza cercului de baz trebuie s fie mai mare! lucru care duce la creterea gabaritului camei.
5tiliz+nd funcia r(( a programului Math)'* se pot determina punctele de pe hodograf
prin care trec tangentele! pentru faza de urcare! respectiv cobor+re! a cror pant este tocmai
ungiul de presiune admisibil. )unosc+nd panta respectiv punctul prin care trec se pot scrie
ecuaiile tagentelor obin+ndu,se dreptele
u

respectiv
c

. 'stfel se traseaz tangentele


corespunztoare unghiurilor de presiune de
9
8:
cu respectiv
9
=9 .
rin determinarea punctului de intersecie a celor dou tangente se poate determina
lungimea razei minime a cercului de baz! care este [ ]
min
:1! 0:1
!
r mm
.
Jin+nd seama de cerina limitrii gabaritului i de a asigura condiiile c+t mai bune pentru
transmiterea forelor! se adopt lungimea razei cercului de baz a profilului teoretic [ ]
$9
!
r mm

i e<centricitatea [ ]
9 ' mm
.
Datele impuse prin tema de proiect:
h 02 : # : n
=9

: n 80.08$ 9 9.992 , : .. : t F G

:
t 9 9.992 , :

.. : u
299
2;9
: c
#$
2;9
: ss
:8
2;9
: u
2;9

299
ss
2;9

:8 c
2;9

#$ tu
u

: tc
c

: tss
ss

:
tsi :

tu tss + tc + F G : si tsi : ? 29 : tua


tu
?
: hua h
tua
: tu tua F G
:
hua =.188 ua tua : vma<
:hua
tua
: ama<
hua
tua
:
:
Legile de miscare ale tachetului:
- la urcare cu viteza constanta racordata cu acceleratia sinusoidala
- la coborare cu acceleratia sinusoidala
su2 t F G if t tua hua
t
tua
2

sin
t
tua

,
, 9 ,

1
1
]
:
su: t F G if tua t tu tua hua t tua F G
:hua
tua
+ , 9 ,

1
1
]
:
su= t F G if tu tua t tu h hua hua
t tu tua +
tua
2

sin
t
tua

,
+ , 9 ,

1
1
]
:
su t F G su2 t F G su: t F G + su= t F G + :
sss t F G if tu t tu tss + 0: , 9 , F G :
sc t F G if tu tss + t tu tss + tc + h
t tu tss + tc + F G
tc
2
:
sin
: t tu tss + tc + F G H I
tc

1
1
]

1
1
]
, 9 ,

1
1
]
:
ssi t F G if : tsi t : 9 , 9 , F G :
s t F G su t F G sss t F G + sc t F G + ssi t F G + :
Graficul de variatie a legii de miscare a tachetului s(t):
9 =9 $9 19 2:9 2#9 2;9 :29 :89 :09 =99 ==9 =$9
2
1
21
:1
=1
81
#1
$1
01
3ig. 8.2
s t F G
2;9

t
Legile de variatie ale vitezelor la urcare si coborara:
vu2 t F G if t tua
hua
tua
2 cos
t
tua

,
, 9 ,

1
1
]
: vuma< vu2 tua F G :
vu: t F G if tua t tu tua vuma< , 9 , F G :
vu= t F G if tu tua t tu
hua
tua
2 cos
t tu tua F G H I
tua

1
1
]
+

1
1
]
, 9 ,

1
1
]
:
vu t F G vu2 t F G vu: t F G + vu= t F G + :
vss t F G if tu t tu tss + 9 , 9 , F G :
vc t F G if tu tss + t tu tss + tc +
h
tc
2 cos
: t tu tss + tc + F G H I
tc

1
1
]

1
1
]
, 9 ,

1
1
]
:
vsi t F G if : tsi t : 9 , 9 , F G :
v t F G vu t F G vss t F G + vc t F G + vsi t F G + :
ariatia vitezelor prin derivarea legilor spatiului:
ariatia vitezelor prin derivarea legilor spatiului:
v t F G
2
t
s t F G
d
d

,
:
9 =9 $9 19 2:9 2#9 2;9 :29 :89 :09 =99 ==9 =$9
:99
209
289
229
;9
#9
:9
29
89
09
299
3ig. 8.:
v t F G
2;9

t
ariatia acceleratiilor prin derivarea legilor spatiului:
a t F G
2

:
:
t
s t F G
d
d
:

,
:
9 =9 $9 19 2:9 2#9 2;9 :29 :89 :09 =99 ==9 =$9
#99
899
=99
:99
299
299
:99
=99
899
#99
3ig. 8.=
a t F G
2;9

t
Hodograful vitezelor si acceleratiilor:
2#9 2=9 229 19 09 #9 =9 29 29 =9 #9
9
#
29
2#
:9
:#
=9
=#
89
8#
#9
##
$9
$#
09
0#
3ig. 8.8
s t F G
v t F G
!cuatiile tangentelor la hodograful vitezelor cu panta unghiului admisibil:
u 8: : tua 9.9:1
Lu t F G
t
su2 t F G
d
d

,
2

:
t
su2 t F G
d
d
:
2

tan
u
2;9

,
:
t
9.2$1

: tu< root Lu t F G t , F G : tu< 9.9:= tu< 9.9:= :


su2 tu< F G :.=;# vu2 tu< F G :8$.=88
< #9 #9 .. : t 9.92 9.9: , :

.. :
u < F G < tan
u
2;9

vu2 tu< F G

tan
u
2;9

,
+ su2 tu< F G + :
c 2$9 : Lc t F G
vc t F G
2

:
t
sc t F G
d
d
:
2

tan
c
2;9

,
:
t 9.8# : tc< root Lc t F G t , F G : tc< 9.8$=
tc< 9.8$= : vc tc< F G 08;.$ sc tc< F G 2;.#=2
< 1#9 =99 .. : c < F G < tan
c
2;9

vc tc< F G

tan
c
2;9

,
+ sc tc< F G + : t 9 9.992 , :

.. :
2#9 289 2=9 2:9 229 299 19 ;9 09 $9 #9 89 =9 :9 29 9 29 :9 =9 89 #9
89
=9
:9
29
9
29
:9
=9
89
#9
$9
09
;9
3ig. 8.#
s t F G
u < F G
c < F G
v t F G < ,
"eterminarea punctelor de intersectie ale tangentelor pentru determinarea razei cercului de baza:
< 2 : M 2 :
4iven
M < tan
c
2;9

vc tc< F G

tan
c
2;9

,
+ sc tc< F G +
M < tan
u
2;9

vu2 tu< F G

tan
u
2;9

,
+ su2 tu< F G +
<
M

,
3ind < M , F G : rbmin < F G
:
M F G
:
+ : rbmin :1.0:1 < $.91: M :1.91;
"eterminarea profilului camei:
rb $9 : e< 9 : 9 9.92 , : .. : rr =9 :
su2 F G if ua hua

ua
2

sin

ua

,
, 9 ,

1
1
]
:
su: F G if ua u ua hua ua F G
:hua
ua
+ , 9 ,

1
1
]
:
su= F G if u ua u h hua hua
u ua +
ua
2

sin

ua

,
+ , 9 ,

1
1
]
:
su F G su2 F G su: F G + su= F G + :
sss F G if u u ss + 0: , 9 , F G :
sc F G if u ss + u ss + c + h
u ss + c + F G
c
2
:
sin
: u ss + c + F G H I
c

1
1
]

1
1
]
, 9 ,

1
1
]
:
ssi F G if : si : 9 , 9 , F G :
s F G su F G sss F G + sc F G + ssi F G + :
Profilul teoretic al camei:
h9 rb
:
e<
:
: r F G s F G h9 + F G
:
e<
:
+ : F G atan
e< s F G
e<
:
h9 h9 s F G + F G +

1
1
]
:
< F G r F G cos F G F G : M F G r F G sin F G F G :
Profilul real al camei:
<e F G < F G
rr

M F G
d
d

< F G
d
d

,
:

M F G
d
d

,
:
+
: Me F G M F G
rr

< F G
d
d

< F G
d
d

,
:

M F G
d
d

,
:
+
+ :
2#9 299 #9 9 #9 299
299
#9
9
#9
299
2#9
3ig. 8.$
M F G
Me F G
< F G <e F G ,
Capitolul 'VI'
SI(TE)A !ED*CT"!*#*I P#A(ETA! !P
Reductorul planetar R Ffig. $.2G conine mecanismul planetar. Mecanismul planetar este
din familia mecanismelor plane! = m ! format din trei elemente cinematice! = n ! i anume: o
roat solar 2! un satelit : i un bra portsatelit =! legate ntre ele i cu batiu prin trei cuple de
rotaie FlagreG!
#
= c
! i dou cuple plane superioare Fcontact ntre dinii roii solare cu dinii
roii satelit! respectiv ntre dinii roii satelit cu dinii roii solare fi<eG!
8
: c
.
4radul de mobilitate se calculeaz cu formula:
= # 8
= : = = : = : 2 M n c c
entru desmodromia mecanismului este nevoie de un singur element conductor! al crui
lege de micare este cunoscut.
'plic+nd formula lui Nillis! se scrie:
2 = 2
2!=
= = 2
s
s s
s
s
z
i
z

unde
=
9
deoarece roata
=
z
este fi<.
)unosc+nd raportul de transmitere al reductorului planetar
0! :
R
i
i adopt+nd
2
z
! se
determin
:
z
i
=
z
.
2
2$ z
= 2
2! 2!=
2
2 2 22
s
s
s
z
i i
z

+
= 2
29 29 2$ 2$9 z z
=
2$9 z
Bntre razele cercurilor de divizare ale roilor dinate e<ist relaia:
= 2 : = 2 :
: : r r r z z z + +
de unde se obine:
= 2
:
2$9 2$
0:
: :
z z
z


3ig. $.2
Capitolul 'VII'
CA#C*#*I E#EE(TE#"! 1E"ET!ICE A#E A(1!E(A4*#*I
E5TE!I"!
# $
z z
6aloarea raportului de transmisie
#$
i
al unui angrena" format din roile cilindrice
#
z
i
$
z

Ffig. 0.2G se determin din raportul total de transmisie al lanului cinematic din care face parte
angrena"ul respectiv.
Bn cazul lanului cinematic! format dintr,un reductor iun angrena"! care trebuie s
realizeze unraport de transmitere:
2
2
=999
#:! =$
8:! 10:
m
m
n
i
n

[ ]
2
2
=9 =9 #
80! 00 min
=!28
n r(unde:
m
n
, este turaia electromotorului [ ]
min r(

2
n
, turaia manivelei [ ]
min r(
care se d prin tema de proiect.
Rap(rul d' ransmi'r'
#$
i al angrena"ului
# $
z z rezult din raportul total:
2 $
2 #$ #$
#
m
m R
R
i z
i i i i
i z

de unde:
2 $ $
#$
# #
#:! =$
8! 0$
22
m
R
i z z
i
i z z

%um*rul d' din+i al pini(nului!
#
z se adopt in+nd seama de condiiile de evitare a
subtierii i de gabarite!
#
2; z
%um*rul d' din+i al r(+ii c(ndus'!
$
z ! se calculeaz cu relaia:
$ # #$
z z i
$ $
2; 8! 0$ ;#! $; ;$ z z
Raz'l' c'rcuril(r d' divizar':
#$
#$ # $
8 2; 8 ;$
=$K 20:
: : :
m z
r r r


unde m este modulul roilor.
Raz'l' c'rcuril(r d' !az*:
#$ #$ 9 # $
cos =$ cos :9 ==!;:1K =2$ cos :9 2$2! $:0
! ! !
r r r r
D'plasar'a d' pr(,il "m! care are ca scop mbuntirea performanelor geometrice!
cinematice i de rezisten.
-a alegerea deplasrii de profil trebuie avut n vedere c alegerea deplasrii dup un
anumit criteriu poate duce la mbuntirea anumitor caracteristici dar totodat poate duce la
nrutirea altor caracteristici.
.ormele 7S&,/);9 recomand pentru sinteze mai e<peditive urmtoarele deplasri:
( )
#
# $ # $ #
=9

$9 < 9! 9= =9
z
z z s' r'c(mand* " z
<

'
+ >

# $
9! =$K 9! =$ " "
3ig. 0.2
Gr(sim'a din'lui p' c'rcul d' divizar':
3ig. 0.:

9
: :
:
m
s M% AB D- FG DF "mg

+ +
#
0! ==2! s
$
#! :=# s
.nghiul d' angr'nar'

! format de linia de angrenare i perpendiculara la a<a centrelor!


se calculeaz n ipoteza e<istenei "ocului standard la fund!
O
9
c
m
! i lipsei "ocului lateral
dintre flancuri! adic! grosimea dintelui pe cercul de rulare
#!$ /
s
a unei roi este egal cu
lrgimea golului dintre dini!
#!$ #!$ $!#
:
/ / /
s
! adic se poate scrie:
#!$
9
#!$
#$
:
cos
cos
/
/
r
p m
z


#!$ #!$ #!$ # $ / / / / /
p s s s + +
unde grosimea dinilor sunt date de:
( )
9
#!$ #!$ 9 #!$ 9
cos
:
cos :
/
s m " g z inv inv

1
+
1
]
i introduse n relaia de mai sus se obine:
( ) [ ] ( )
# $
# $ 9 # $ 9 9 9
# $
: 9 :
" "
" " g z z inv inv inv inv g
z z

+
+ + +
+
9! 92# inv
3ig. 0.=
5nghiul de angrenare!

! al angrena"ului se va lua din tabele de involute.


-l'm'n'l' r(+ii pr'lucra' cu cr'mali'ra g'n'ra(ar' P generarea profilelor evolventice
con"ugate se prezint n figura 0.8 din care rezult:
3ig. 0.8
Disan+a a"ial* d' r','rin+*:
( )
# $
9 # $
:
m z z
a r r
+
+
9
:9; a
Disan+a ','civ* dinr' a"':
( )
# $ 9
# $
cos
: cos
/ /
z z
a r r m

+
+
9
a a
M(di,icar'a sp'ci,ic* a disan+'i a"ial':
( ) ( )
# $ # $ 9 9
9
cos cos
2 2
: cos : cos
z z z z
#m a a m #


+ +
_ _


, ,
9 #
-a un angrena" cori"at! pentru asigurarea "ocului standardizat la fund!
O
9
c m ! este necesar
scurtarea nlimii dintelui. rin scurtarea nlimii dintelui se modific raza cercului de cap.
0curar'a sp'ci,ic* a 1n*l+imii din'lui se determin din condiia e<istenei "ocului la fund
O
# 9 $ # $ , a
r c m r r #m r + + + +
unde:
a
r
, raza cercului de cap:
O
#!$ #!$ #!$ 9 a a
r r " m h m m + +
#
82! 88
a
r
$
208! #$
a
r
,
r
, raza cercului de picior:
O O
#!$ #!$ #!$ 9 9 , a
r r " m h m c m +
#
=:! 88
,
r
$
2$#! #$
,
r
7ntroduc+nd e<presiile razei de fund! respectiv de cap:
O O O O
# $ # # 9 9 9 $ $ 9 a a
r #m r r " m h m c m c m r " m h m m + + + + + + +
i reduc+nd termenii! se obine:
# $
" " # + 9

a/
h , 1n*l+im'a capului din'lui ,a+* d' c'rcul d' rular':
#!$ #!$ #!$ a/ a /
h r r
#
#! 88
a/
h
$
:! #$
a/
h

,/
h
, 1n*l+im'a pici(rului din'lui ,a+* d' c'rcul d' rular':
#!$ #!$ #!$ ,/ / ,
h r r
#
=! #$
,/
h
$
$! 88
,/
h
h P 1n*l+im'a din'lui:
,/ a/ , a
h h h h h + +
29 h
Raza c'rcului d' r(s(g(lir':
9
#!$ #!$
cos
cos
/
r r

#
=$
/
r
$
20:
/
r
Pasul p' c'rcul d' divizar':
p m
2:! #$$ p
Pasul p' c'rcul d' !az*:
9 9
cos cos
!
p p m 22!;91
!
p
Pasul p' c'rcul d' r(s(g(lir':
9 9
cos cos
cos cos
/
p p m/
p p
Gr(sim'a din'lui p' c'rcul d' divizar':
#!$ #!$ 9
:
:
s m " g

_
+

,
#
0! ==2 s
$
#! :=# s
0'miunghiul pr(,ilului 'v(lv'nic al din'lui:
#!$
#!$ 9
#!$
:
s
inv
r
+
#
9!220
$
9! 9=
Raza c'rcului d' rac(rdar':
( )
: :
#!$ #!$
#!$ #!$ #!$
9
2
2
: sin
u
z "
r m z "

_ _
+

, ,
#
=8!20:
u
r
$
2$0! ::1
u
r
.nghiul d' pr'siun' p' c'rcul d' cap:
#!$
#!$
#!$
arccos
!
a
a
r
r

#
9! $2$
a

$
9! =;0
a

.nghiul d' pr'siun' p' c'rcul d' cap:
#!$
#!$
#!$
arccos
!
u
u
r
r

#
9!28:
u

$
9! :$
u

Gr(sim'a din'lui p' c'rcul d' cap:
( )
9
#!$ #!$ 9 #!$ #!$ 9
cos
:
cos :
a a
s m " g z inv inv

1
+
1
]
#
2! 010
a
s
$
=! :0:
a
s
Arcul din'lui p' c'rcul d' cap:
#!$
#!$
#!$
:
a
a
a
s
r

#
9! 9::
a

$
9! 991=
a

Parametrii pentru controlul preci,iei e/ecu.iei
C(arda c(nsan*! se msoar ntre punctele de contact ' i ( a cremalierei cu dintele
roii:
( )
:
#!$ 9 #!$ 9
9! # cos sin :
c
s m " +
#
$! 808
c
s
$
8! $:=
c
s
2n*l+im'a la c(arda c(nsan*! servete la stabilirea ad+ncimii fa de cercul e<terior la
care trebuie msurat coarda constant:
: 9
#!$ 9 #!$ 9
sin :
cos
;
c a
h m h "


_
+

,
#
8! :$:
c
h
$
2! 021
c
h
*eoarece cercul e<terior al unei roi se e<ecut n tolerane largi! pentru msurri de
precizie cu aparate speciale se recomand raportarea la centrul roii:
:
#!$ #!$ #!$ 9 #!$ 9
sin : : sin
: 8
m
OD r CD z "


_
+ + +

,
#
=0!20; OD
$
20:! ;82 OD
C(a
%
/ p's' % din+i! se definete ca distana dintre tangentele
l
i
%
la profilul
l
- al
dintelui 2! respectiv la profilul antiomolog
%
-
al dintelui .. /angentele se materializeaz
prin flcile unui ubler F3ig. 0.#G.
( ) ( )
9 9 #!$ 9 #!$ 9
2 2 cos cos :
:
% ! !
/ % p s % m m " g z inv


_
+ + + +

,
9 #!$ 9 #!$ 9
2
cos :
:
%
/ m % " g z inv
1
_
+ +
1
, ]
#
:8! $:# %
$
220! $## %
)ota peste . dini se mai poate e<prima i prin relaia:
#!$ #!$ 9
: cos
% ! % %
/ r g m z g
3ig 0.#
%um*rul d' din+i p'nru m*surar'a c('i
%
/ p's' % din+i3
-a alegerea numrului . de dini peste care se msoar
%
/
se ine seama de faptul c
punctele ' i ( trebuie s se gseasc pe evolventele
l
-
i
%
-
pe poriunile evolventice ale
nlimilor dinilor! de la raza de racordare
u
r
p+n la raza
a
r
a cercului de cap.
.umrul . se poate determina:
( )
#!$ #!$
9 9
9! # :
%
z "
% g inv g

+ unde ( ) !
% u a

*ac se impune ca punctele ' i ( s fie situate pe cercul de divizare!
9 %

atunci:
#!$ 9
9
#!$
9! # :
z
g
% "+
iar pentru roi necori"ate! 9 " !
#!$ 9
9! #
z
%

+ unde
9

se ia n radiani
9
9! =81
)ota
%
/
peste . dini poate servi la evaluarea apro<imativ a deplasrii specifice de
profil
"
! n cazul n care nu se cunoate. 'ceasta se e<prim din relaia:
#!$ 9 9
9
2
cos
:
:
%
/ m % z inv
"
m g

1 _
+

1
,
]


Coeficien.i de calitate ai angrena6ului
Gradul d' ac(p'rir'
entru funcionarea normal a unui angrena" care s transmit micarea fr ntreruperi!
adic fr ntreruperea angrenrii! se impune ca naintea ntreruperii angrenrii profilelor
Q
2
- i
Q
:
- urmtoarea pereche de profile
QQ
2
- i
QQ
:
- s se anga"eze n angrenare. rin urmare! o perioad
de timp se angreneaz dou perechi de dini! pe intervalele '( i *E de pe linia de angrenare! iar
o alt perioad de timp angreneaz o singur pereche de dini! pe intervalul (*. 'stfel nu apare
ntreruperea micrii.
Alun'c*ril' sp'ci,ic' ma"im'
-a angrena"ele cu profile evolventice! arcele care se nfoar reciproc n unitatea de timp
nu sunt egale. 'rcele de nfurare cresc pe msur ce se ndeprteaz de cercul de baz
nfur+nd arce diferite ca lungime ale profilului con"ugat! numai n polul angrenrii cele dou
arce sunt egale. 'rcele elementare de evolvente pot fi nlocuite cu arce de cerc de raz
2
r
i
:
r
!
cu centrele n
2
K
i
:
K
! egale cu razele de curbur ale evolventelor n punctele de contact.
Se definesc alunecrile reciproce ale profilelor n angrenare:
2 2 : : : : : 2
2 :2 :2 :2
: : 2 2 2 2 2
sin sin
2 2 2 2
a a
i i i+
: : 2 2 2 2 2 :
: 2: 2: 2:
: : : : : : :
sin sin
2 2 2 2
a a
i i i+
5ltimele e<presii ale alunecrilor relative! n coordonatele h i r! repreuint ecuaia
hiperbolei echilaterale! ca n figura 0.0.
'lunecrile ma<ime apar pe piciorul dinilor n punctele
2

i
:

i se e<prim cu
formulele:
: :
:2 : :
2
2 :2
: :
:
: :
2 2
sin
I
a ! I
I
a !
i r r
i
a r r#I

: :
2: 2 2
:
: 2:
: :
2
2 2
2 2
sin
II
a ! II
II
a !
i r r
i
a r r$II

&I&#I"1!A-IE
2. Dandra,-uca! 6.! Stoica! '.7. Introducere n teoria mecanismelor! vol. 7 i 77! Editura
*acia )lu",.apoca! 21;=.
:. /isan! 6. ecanisme. Anali,a structural 7i cinematic! Editura 7S& (aia,Mare! 2111.
=. /isan! 6.!*sclescu! '. ecanisme. 3ndrumtor pentru lucrri de la2orator! artea
7! Editura Risoprint )lu",.apoca! :991.
8. /isan! 6.!*sclescu! '. 3ndrumar pentru proiectarea mecanismelor! Editura
Risoprint )lu",.apoca! :929.