Sunteți pe pagina 1din 18

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE

PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC: Asistent Social


TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC
A FACTORI DE RISC PROPRII E!ECUTANTULUI
1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare
2. Executarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari
3. St at i onarea i n zone peri cul oase, i n care est e posi bi l a si normal a purj area de
f l ui de l a presi uni si / sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc.
4. Comport ament vi ol ent al cl i ent i l or
5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari
6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
7. tilizarea unor cabluri si prelun!itoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau
care sunt intinsein apropierea acestora
8. "rezentarea la pro!ram in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor
halucino!ene
9. Neatentie in manipularea instrumentelor de lucru
10. In!erare accidentala sau voluntara de substante toxice medicamente, materiale din
laborator etc.
11. #epozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra
12. Nerespectarea re!imului depozitarii deseurilor biolo!ice containere speciale incinerarea
lor
13. $idicarea manuala a unor sarcini !rele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului %la
asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor&
14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica folosinta etc.masca de
unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau microor!anisme din aerul respirabil
al pacientilor
B FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC
1. '!resare fizica si verbala a an!ajatului de catre pacienti
2. (etode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc.
3. )preratii, re!uli, procedee !resite
4. St res psi hi c dat ori t a l ucrul ui cu re!i m st ri ct de at ent i ei pent ru acordarea
pri mul ui aj ut or sau asi st ent ei medicale in cazul ur!entelor medicale
5. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microor!anisme
infectioase
6. Ef or t f i z i c pr i n l uc r u pr eponder ent or t os t at i c , dep l as ar i f r ec v e nt e
i nt r e c ab i net s i l oc at i a c l i ent i l or / pac i ent i l or
7. #ecizii dificile in timp scurt in cazul ur!entelor pacientilor
C FACTORI DE RISC SPECIFICI MI"LOACELOR DE PRODUC#IE
1. 'lunecare, rosto!olire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor
2. *ai ere, i nt epare l a cont act ul cu supraf et e peri cul oase + t ai et oare, i nt epat oare +
cut i t e, ace de seri n!a, cioburi etc
3. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii
4. ,!omot !enerat de clienti/ pacienti
5. "roiectare de particule, jet de substante
6. 'utodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor
de munca
7. -ibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare etc.
8. 'ler!ii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor
1
utilizate ca dezinfectanti etc.
9. Substante radioactive cabinet de radiolo!ie
10. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor
11. -arsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice
12. El ect rocut are pri n at i n!ere di rect a, i n cazul det eri orari i i zol at i ei cabl uri l or
af erent e aparat uri i el ect ri ce
13. Cur!ere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
14. 'ctionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
15. . o l o s i r e a u n o r s u r s e d e a l i me n t a r e e l e c t r i c a c e n u a u
i mp a ma n t a r e , s a u c a r e a u i m p a ma n t a r e necorespunzatoare
16. Culturi sau preparate cu microor!anisme bacterii, virusuri etc.
D FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA
1. *emperatura aerului ridicat/ vara, sc/zut/ iarna
2. Curen0i de aer prezen0i 1n toate incintele
3. miditatea aerului crescut/ 1n zonele de purjare 2i supape ale instala0iilor de 1nc/lzire cu
abur tehnolo!ic
4. Calamitati naturale3 cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inunda0ii
5. 4aze, vapori, aerosoli toxici sau caustici3 sc/p/ri, devers/ri necontrolate de la instala0iile
proprii sau din vecin/tate
6. "ulberi 1n suspensie 1n aer, !aze sau vapori inflamabili sau exploziv3 carborund, vapori,
particule de hidrocarburi
5. C6ini f/r/ st/p6n necontrola0i pe c/ile de circula0ie 2i 1n 2antier, mu2c/turi infec0ioase
7. 'cces 1n zone subterane la re0ele elctrice, manifest/ri de claustrofobie
2
LI STA DE CONSECI N#E POSI BI LE ALE AC#IUNII FACTORILOR DE RISC
ASUPRA OR$ANISMULUI UMAN
Nr.
crt.
C)NSECIN8E
")SI9I:E
:)C':I,'$E' C)NSECIN8E:)$
C
u
t
i
e

c
r
a
n
i
a
n
/
C
u
t
i
e

t
o
r
a
c
i
c
/
'
b
d
o
m
e
n
*
e
!
u
m
e
n
t
'
p
a
r
a
t

r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
'
p
a
r
a
t

c
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
a
r
'
p
a
r
a
t

d
i
!
e
s
t
i
v
'
p
a
r
a
t

r
e
n
a
l
Sistem osteoarticular
S
i
s
t
e
m
m
u
s
c
u
l
a
r
)r!ane de
sim0
S
i
s
t
e
m

n
e
r
v
o
s
(
u
l
t
i
p
l
/
C
o
l
o
a
n
a

v
e
r
t
e
b
r
a
l
/
(embru
superior
(embru
inferior
)
c
h
i
N
a
s
reche
9
r
a
0
'
n
t
e
b
r
a
0
"
a
l
m
/
#
e
!
e
t
e
C
o
a
p
s
/
4
a
m
b
/
"
i
c
i
o
r
I
n
t
e
r
n
/
E
x
t
e
r
n
/
# S # S
;."la!/3 + t/ietur/
+ 1n0ep/tur/
x
x
x
x
x
x
x
x
+
+
+
+
+
+
+
+
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+
+
x
x
x
x
x
x
<.Contuzie x x + x + + + + x x x x x x x x x x x x x x
=.Entors/ + + + + + + + + + x x x x x x + + + + + + +
>.Strivire x x x + + + + + x x x x x x x x + x + x + x
?..ractur/ x x + + + + + + x x x x x x x + + x + + + x
@.'rsur/3 + termic/
+ chimic/
x
+
x
+
x
+
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
x
+
+
+
x
+
+
+
x
+
5.'mputa0ie + + + + + + + + + x x x x x x x + + + + + x
7.:eziuni ale or!anelor interne + + x + x x x x + + + + + + + + + + x + x x
A.Electrocutare + + + x x x + + + + + + + + + + + + + + + x
;B.'sfixie + + + + x + + + + + + + + + + + + + + + + +
;;.Intoxica0ie + acut/
+ cronic/
+
+
+
+
+
+
+
+
x
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
;<.#ermatoz/ + + x + + + + + + x x x x x + + + + + + + +
;=."neumoconioz/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
;>.Cmboln/viri respiratorii cronice provocate de pulberi or!anice 2i
substan0e toxice iritante
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
;?.'stm bron2ic, rinit/ vasomotorie
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
;@.9oli prin expunere la temperaturi 1nalte / sc/zute + + + + + + + + + + + x x + x + + + + + + +
;5.Dipoacuzie, surditate de percep0ie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
;7.Cecitate + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3
Nr.
crt.
C)NSECIN8E
")SI9I:E
:)C':I,'$E' C)NSECIN8E:)$
C
u
t
i
e

c
r
a
n
i
a
n
/
C
u
t
i
e

t
o
r
a
c
i
c
/
'
b
d
o
m
e
n
*
e
!
u
m
e
n
t
'
p
a
r
a
t

r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
'
p
a
r
a
t

c
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
a
r
'
p
a
r
a
t

d
i
!
e
s
t
i
v
'
p
a
r
a
t

r
e
n
a
l
Sistem osteoarticular
S
i
s
t
e
m
m
u
s
c
u
l
a
r
)r!ane de
sim0
S
i
s
t
e
m

n
e
r
v
o
s
(
u
l
t
i
p
l
/
C
o
l
o
a
n
a

v
e
r
t
e
b
r
a
l
/
(embru
superior
(embru
inferior
)
c
h
i
N
a
s
reche
9
r
a
0
'
n
t
e
b
r
a
0
"
a
l
m
/
#
e
!
e
t
e
C
o
a
p
s
/
4
a
m
b
/
"
i
c
i
o
r
I
n
t
e
r
n
/
E
x
t
e
r
n
/
# S # S
;A.*umori mali!ne, cancer profesional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<B.'rtroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite,
epicondilite, discopatii
+ + + + + + + + x + + + + + + + + + + + + +
<;.9oala de vibra0ii + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<<.*romboflebit/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<=.:arin!ite cronice, nodulii c6nt/re0ilor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<>.'stenopatie acomodativ/, a!ravarea miopiei existente + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<?.Cataracta + + + + + + + + + + + + + + + + + x + + + +
<@.Conjuctivite 2i Eeratoconjunctivite + + + + + + + + + + + + + + + + x + + + + +
<5.Electrooftalmie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<7.9oala de iradiere + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
<A.Cmboln/viri datorate compresiunilor 2i decompresiunilor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
=B.9oli infec0ioase 2i parazitare + + x + x + x + + + + + + + + + + + + + + +
=;.Nevroze de coordonare + + + + + + + + + + + x x + + + + + + + + +
=<.Sindrom cerebroastenic 2i tulbur/ri de termore!lare + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
==.'fec0iuni psihice + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
=>.'lte consecin0e
4
UNITATEA:
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E!PUSE:
DURATA E!PUNERII: FF h/schimb
LOCUL DE MUNC:
'sistent Social
EC%IPA DE EVALUARE:
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICA#I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
&'esc(ie(e) *a(a+et(i,
CONSE-
CIN#A
MA!IM
PREVI-
.IBIL
CLASA
DE
$RAVI-
TATE
CLASA DE
PROBA-
BILITATE
NIVEL
DE RISC
A FACTORI DE
RISC PROPRII
E!ECUTANTULUI

1. ACIUNI
GRESITE
/
;.;. Executare
defectuoas/ de
opera0ii
1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare,
dezechilibrare, alunecare
I*( =+>? < = >
2. Execut ar ea def ect uoasa de oper at i i
manevr e, pozitionari, fixari
IN-. 4$ III > < =
3. St a t i o n a r e a i n z o n e
p e r i c u l o a s e , i n c a r e e s t e posibil a
si normala purjarea de fl ui de la
presiuni si /sau temperaturi ridicate
compresoare, central a termica etc.
IN-. 4$ III > < =
4. St at i onar ea, depl asar ea i n zone
per i cul oase
#ECES 5 < =
5. t i l i z a r e a u n o r c a b l u r i s i
p r e l u n ! i t o a r e i n dezordi ne, care
t raverseaza cai l e de acces sau care sunt
nt i nse n apropi erea acest ora
I*( >?+;7B = = =
a. Nesincroniz/ri
de opera0ii
6. Nesincronizari in efectuarea operatiilor
intarzieri,devansari
I*( >?+;7B = = =
a. Efectuarea de
opera0ii
neprev/zute prin
sarcina de munc/
7. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina
de munca pornire echi pamente de munca
#ECES 5 ; =
8. "r e z e n t a r e a l a p r o ! r a m i n s t a r e
d e o b o s e a l a , ebri etate, sub infl uenta
substantelor haluci no!en
#ECES 5 ; =
9. I nt er v ent i i l a ec h i pament ul el ec t r i c ,
i n c a z ul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
#ECES 5 ; =
5
UNITATEA:
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E!PUSE:
DURATA E!PUNERII: FF h/schimb
LOCUL DE MUNC:
'sistent Social
EC%IPA DE EVALUARE:
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICA#I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
&'esc(ie(e) *a(a+et(i,
CONSE-
CIN#A
MA!IM
PREVI-
.IBIL
CLASA
DE
$RAVI-
TATE
CLASA DE
PROBA-
BILITATE
NIVEL
DE RISC
;B. #epozitarea obiectelor pe traseul de deplasare
pedestr/
I*( >?+;7B
zile
= < <
11. -i ol ent a di n par t ea c l i ent i l or I*( >?+;7B
zile
= = =
a. Comunicari
accidento!ene
12. In!erare accidental/ sau voluntar/ de substan0e
toxice
I*( >?+;7B = = =
2. OMISIUNI 13. Nerespect area re!i mul ui depozi t ari i
deseuri l or bi ol o !i c e c ont ai ner e
s pe c i al e i nc i ner ar ea l or
I*( >?+;7B
zile
= < <
14. $i di carea manual a a unor sarci ni !rel e,
i n pozi t i i necorespunzatoare ale corpului
I*( =+>? zile < < <
15. N e u t i l i z a r e a e c h i p a me n t u l u i
i n d i v i d u a l d e pr ot ec t i e manus i de
uni c a f ol os i nt a
I*( =+>? zile = < <
B FACTORI DE
RISC PROPRII
SARCINII DE
MUNC
1. CONINUTUL
NECORESPUNZ
TOR AL SARCINII
DE MUNC N
RAPORT CU
CERINELE DE
SECURITATE
;.;. )pera0ii,
re!uli, procedee
!re2ite
16. '!resare f i zi ca si verbal a a an!aj at ul ui
de cat re pacient
I*( =+>? < > <
17. (etode de munca necorespunzatoare
utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc
I*( >?+;7B
zile
5 ; =
18. )perat i i , re!ul i , procedee !resi t e #ECES 5 ; =
6
UNITATEA:
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E!PUSE:
DURATA E!PUNERII: FF h/schimb
LOCUL DE MUNC:
'sistent Social
EC%IPA DE EVALUARE:
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICA#I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
&'esc(ie(e) *a(a+et(i,
CONSE-
CIN#A
MA!IM
PREVI-
.IBIL
CLASA
DE
$RAVI-
TATE
CLASA DE
PROBA-
BILITATE
NIVEL
DE RISC
1. SARCINA
SUB/SUPRADIME
NSIONATA N
RAPORT CU
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
<.;. Solicitare fizic/
19. Ef or t f i z i c pr i n l uc r u pr epon der ent
or t os t at i c , depl asari f recvent e i nt re cabi net
si cl i ent
I*( =+>? zile < > <
<.<. Solicitare
psihic/
20. Stres psi hi c datorita l ucrul ui cu re!im
stri ct de a t e n t i e i p e n t r u a c o r d a r e a
p r i mu l u i a j u t o r i n cazul ur !ent el or
medi cal e
I*( =+>? zile < > <
21. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de
contact cu virusi si microor!anisme infectioase
I*( =+>? zile < > <
22. #eci zi i di f i ci l e i n t i mp scurt i n cazul
ur!ent el or medicale ale pacientilor
I*( =+>? zile < > <
C FACTORI DE
RISC SPECIFICI
MI"LOACELOR DE
PRODUC#IE
1. FACTORI DE
RISC MECANIC
;.;. (i2c/ri
periculoase
23. 'lunecare, rosto!olire, rasturnare, cadere libera
aobiectelor in timpul manipularii lor
I*( >?+;7B
zile
= = =
24. * a i e r e , i n t e p a r e l a c o n t a c t u l c u
s u p r a f e t e peri cul oase + t ai et oare,
i nt epat oare + cut i t e, cioburi etc.
I*( =+>? zile < = <
25. Cad er ea ac c i dent a l a a obi ec t el or
mani pul at e d a t o r i t a impiedicarii sau
alunecarii
I*( =+>? zile < ; ;
7
UNITATEA:
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E!PUSE:
DURATA E!PUNERII: FF h/schimb
LOCUL DE MUNC:
'sistent Social
EC%IPA DE EVALUARE:
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICA#I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
&'esc(ie(e) *a(a+et(i,
CONSE-
CIN#A
MA!IM
PREVI-
.IBIL
CLASA
DE
$RAVI-
TATE
CLASA DE
PROBA-
BILITATE
NIVEL
DE RISC
26. ,!omot !enerat de clienti Itm =+>? zile < = <
27. "r oi ec t ar e de par t i c ul e % buc at i de
s t i c l a &, j et de subst ant e
IN-. 4$ III > < =
28. 'utodeclansari sau autoblocari contraindicate
ale miscarilor functionale ale echipamentelor de
munca
IN-. 4$ III > < =
29. - i b r a t i i a l e e c h i p a m e n t e l o r
d e m u n c a compresoare aer,
micromotoare, freze etc.
I*( =+>? zile < = <
;.<. $ecipien0i sub
presiune
=B. Instala0ii/sisteme/echipamente de munc/ ata2ate
recipien0ilor sub presiune sau al c/ror scop este
acela de a livra fluide
I*( =+>? zile = < =
;.=. -ibra0ii
excesive ale
echipamentelor
tehnice
=;. Instala0ii, aparate care emit vibra0ii
I*( =+>? = ; <
2. FACTORI DE
RISC TERMIC
<.; *emperatura
ridicat/ a obiectelor
sau suprafe0elor
32. Contact direct cu suprafete si produse fierbinti I*( =+>? zile = = =
33. -arsarea accidentala de produse fierbinti arsuri
termice
I*( >?+;7B = = =
3. FACTORI DE
RISC ELECTRIC
34. El ec t r oc ut a r e pr i n at i n!e r e di r ec t a,
i n c az ul det eri orari i i zol at i ei cabl uri l or
af erent e aparat uri i electrice
#ECES 5 < >
8
UNITATEA:
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E!PUSE:
DURATA E!PUNERII: FF h/schimb
LOCUL DE MUNC:
'sistent Social
EC%IPA DE EVALUARE:
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICA#I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
&'esc(ie(e) *a(a+et(i,
CONSE-
CIN#A
MA!IM
PREVI-
.IBIL
CLASA
DE
$RAVI-
TATE
CLASA DE
PROBA-
BILITATE
NIVEL
DE RISC
35. Cur !er e s au v ar s ar ea l i c hi d el or pe
apa r at ur a electrica
#ECES 5 < >
36. 'c t i on ar ea
i nt r er upat o ar el or / s t ec her el or c u mainile
ude
#ECES 5 < >
4. FACTORI DE
RISC CHIMIC
37. In!erarea acidentala de substante, medicamente
otravire
#ECES 5 ; =
D FACTORII DE
RISC SPECIFICI
MEDIULUI DE
MUNCA
1. FACTORI DE
RISC FIZIC
38. miditate ridicata sau scazuta a aerului functie
de conditiile atmosferice
I*( =+>? = = =
39. Efort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale I*( =+>? = ; <
40. Calamitati naturale3 seisme, trasnete I*( =+>? < ; ;
41. "ericol de lezare fizica sau psihica
amenintari,violente, insulte din partea pacientilor
#ECES 5 ; =
2. FACTORI DE
RISC CHIMIC
42. # e p o z i t a r e a s u b s t a n t e l o r
c h i mi c e t o x i c e i n recipiente nemarcate
#ECES 5 ; =
43. 4aze, vapori, aerosoli toxici in atmosfera
substante specifice utilizate
I*( >?+;7B = = =
3. FACTORI DE
RISC BIOLOGIC
44. Cont act cu mi croor!ani sme %vi rusi ,
bact eri i & i nsuspensi e i n aer sau cont act
di rect cu paci ent i i / cl i ent i i , pe diferite materiale
#ECES 5 ; =
4. CARACTERU
L SPECIAL AL
MEDIULUI
45. Substante radioactive
#ECES 5 ; =
9
Ni0el1l 'e (isc 2lo3al al loc1l1i 'e +1nc4 este:
84 , 2
224
730
1 7 2 10 3 35 4 23
) 1 1 ( 7 ) 2 2 ( 10 ) 3 3 ( 35 ) 4 4 ( 23
75
1
75
1
= =
+ + +
+ + +
=

=
=
i
i
i
i i
rg
r
R r
N
Ni0el1l 'e sec1(itate
N
S
= 7 <,7> = ?,;@
10
NIVELURILE PAR#IALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
LOCUL DE MUNC: Asistent Social
NIVEL $LOBAL DE RISC: 5)67
11
12
13
LE$END8
.;. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare
.<. Executarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari
.=. St at i onarea i n zone peri cul oase, i n care est e posi bi l a si normal a purj area de
f l ui de l a presi uni si / sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc.
.>. Ef ect uarea de operat i i neprevazut e pri n sarci na de munca porni re
echi pament e de munca
.?. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari
.@. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
.5. tilizarea unor cabluri si prelun!itoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau
care sunt intinse in apropierea acestora
.7. "rezentarea la pro!ram in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor
halucino!ene
.A. -iolenta din partea clientilor
.;B. In!erare accidentala sau voluntara de substante toxice
.;;. #epozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra
.;<. Nerespectarea re!imului depozitarii deseurilor biolo!ice containere speciale incinerarea
lor
.;=. $idicarea manuala a unor sarcini !rele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului %la
asezarea in pozitiecorecta si transportul pacientilor&
.;>. Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica
.;?. '!resare fizica si verbala a an!ajatului de catre pacienti
.;@. (etode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc.
.;5. )preratii, re!uli, procedee !resite
.;7. St res psi hi c dat ori t a l ucrul ui cu re!i m st ri ct de at ent i ei pent ru acordarea
pri mul ui aj ut or sau asi st ent ei medicale in cazul ur!entelor medicale
.;A. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microor!anisme
infectioase
.<B. Ef o r t f i z i c pr i n l uc r u pr eponder ent or t os t at i c , dep l as ar i f r ec v e nt e
.<;. #ecizii dificile in timp scurt in cazul ur!entelor medicale ale clientilor
.<<. 'lunecare, rosto!olire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor
.<=. *ai ere, i nt epare l a cont act ul cu supraf et e peri cul oase + t ai et oare, i nt epat oare
.<>. Caderea accidentala a obiectelor manipulate datorita impiedicarii sau alunecarii
.<?.,!omot !enerat numarul de pacienti
.<@. "roiectare de particule, jet de substante
.<5. 'utodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor
de munca3unituri stomatolo!ice, compresor aer, micromotoare, aparatura specifica activitatii
desfasurate
.<7. -ibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare, freze etc.
.<A. 'ler!ii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor
utilizate cadezinfectanti etc.
.=B.Substante radioactive cabinet de radiolo!ie
.=;.Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor puse la sterilizat
in etuva
.=<.-arsarea accidentala de produse fierbinti arsuri termice
.==. El ect rocut are pri n at i n!ere di rect a, i n cazul det eri orari i i zol at i ei cabl uri l or
af erent e aparat uri i el ect ri ce
14
.=>.Cur!ere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
.=?.'ctionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
. = @ . . o l o s i r e a u n o r s u r s e d e a l i me n t a r e e l e c t r i c a c e n u a u
i mp a ma n t a r e s a u c a r e a u i m p a ma n t a r e necorespunzatoare
.=5. Culturi sau preparate cu microor!anisme bacterii, virusuri etc.
.=7.*emperatura aerului ridicat/ vara, sc/zut/ iarna
.=A.Curen0i de aer prezen0i 1n toate incintele
.>B. miditatea aerului crescut/ 1n zonele de purjare 2i supape ale instala0iilor de 1nc/lzire cu
abur tehnolo!ic
.><.Calamitati naturale3 cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inunda0ii
.>=.4aze, vapori, aerosoli toxici sau caustici3 sc/p/ri, devers/ri necontrolate de la instala0iile
proprii sau din vecin/tate
.>>. "ulberi 1n suspensie 1n aer, !aze sau vapori inflamabili sau exploziv3 carborund, vapori,
particule de hidrocarburi
.>?. Substante radioactive
15
INTERPRETAREA RE.ULTATELOR EVALURII
LOCULUI DE MUNC: Asistent Social
Cn urma analizei factorilor de risc 2i evalu/rii efectuate, nivelul de risc !lobal %N!& calculat
conform metodei avizate are valoarea 5)67 situ6ndu+se sub limita de acceptabilitate %=,?&, 1n
cate!oria riscurilor mici.
S+au identificat >? factori de risc dintre care3 7/ factori au nivel par0ial de risc peste limita de
acceptabilitate de =,? 2i 7 factori au niveluri par0iale de risc sub limita de acceptabilitate.
.actorii pentru care trebuie luate m/suri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt % nivel
de risc > &3
.==. El ect rocut are pri n at i n!ere di rect a, i n cazul det eri orari i i zol at i ei cabl uri l or
af erent e aparat uri i el ect ri ce
.=>.Cur!ere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica
.=?.'ctionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude
. = @ . . o l o s i r e a u n o r s u r s e d e a l i me n t a r e e l e c t r i c a c e n u a u
i mp a ma n t a r e , s a u c a r e a u i m p a ma n t a r e necorespunzatoare
"entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare m/surile
prezentate 1n G.i2a de m/suri propuseG.
Cn ceea ce prive2te reparti0ia factorilor de risc pe sursele !eneratoare, situa0ia se prezint/ dup/
cum urmeaz/ 3
*abelul de ponderi a .$ pe componente 1n sistemul de munc/
EHEC*'N* <7,7> I
S'$CIN' #E (NCJ ;=,>@ I
(IK:)'CE #E "$)#C8IE <@, A< I
(E#I: #E (NCJ =B,5@ I
*otal .$ Evalua0i 5?
"onderea .actorilor de risc apar0in6nd executantului 1n total factori de risc >;,== I
Num/r de .actori de risc cu consecin0e ireversibile >
"onderea factorilor de risc cu consecin0a maxim/ 1n totalul .actorilor de $isc ?@ I
Num/r factori de risc cu consecin0a maxim/ previzibil/ 1n subtotal factori de risc
proprii executantului
;?
"onderea factorilor de risc cu consecin0a maxim/ 1n factorii de risc proprii
executantului
<7,7> I
Erorile executantului au, 1n cea mai mare parte, consecin0e ireversibile deces.
FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECIN#ELE MA!IME PREVI.IBILE - DECES)
REPRE.INT 9):; < DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC =i > < DIN TOTALUL
FACTORILOR DE RISC PROPRII E!ECUTANTULUI
ACETI FACTORI DE RISC VOR FI ANALI.A#I PERSEVERENT DE CTRE AN$A"ATOR)
SCOPUL MSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE ELIMINARE A LOR
Evenimentele de munca datorate materializ/rii acestor riscuri au 1n cea mai mare parte
consecin0e ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o aten0ie sporit/ implement/rii
m/surilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor.
16
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA#I DUP SURSA
$ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC8
LOCUL DE MUNC: Asistent Social NIVEL $LOBAL DE RISC: 5)67<
10,67%
41,33%
34,67%
13,33%
Mijloace de productie
Executant
Mediul de munca
Sarcina de munca
17
FIA DE MSURI PROPUSE
LOCUL DE MUNC8 Asistent Social
Simbol
factor
FACTORII DE RISC
identificati 2i evaluati la locul de munc/
NIVEL
PARTIAL
DE RISC
MASURILE PROPUSE
pentru eliminarea sau diminuarea nivelului !lobal de risc al locului de munc/
TE%NICE OR$ANI.ATORICE
.== E l e c t r o c u t a r e p r i n
a t i n ! e r e d i r e c t a , i n c a z u l
d e t e r i o r a r i i i z o l a t i e i c a b l u r i l o r
a f e r e n t e aparaturii electrice
>
- acoperi ri cu materiale
el ectroi zolante al e partil or active
%i zolarea de protecti e&
al einstalatiilor si echipamentelor
electriceL+ in!radiri in carcase sau
acoperiri cu invelisuri exterioareL+
scoaterea de sub tensiune a
echipamentelor electrice+ instruirea
lucratorilor cu privire la modul de
exploatare a echipamentelor de
munca actionate electronic
- (asuri de protectie principale3+
folosirea tensiunilor foarte joase de
securitate %*.KS&L+ le!area la pamantL+
le!area la nul de protectieL+ izolarea
suplimentara de protectie aplicata utilajului
in procesul de fabricatieL+ separarea de
protectie.<. (asuri de protectie
secundare3+ izolarea amplasamentuluiL+
e!alizarea si/sau dirijarea potentialelorL+
deconect area aut omat a i n cazul
apari t i ei unei t ensi uni sau unui
curent de def ect peri cul oase
- .ol osi rea mi j l oacel or de prot ec0 i e
el ect roi zol ant e
.=> Cur!ere sau varsarea l i chi del or pe
aparatura electrica
>
.=? 'ctionarea i nt rerupat oarel or/ st echerel or
>
.=@ . o l o s i r e a u n o r s u r s e
d e al i ment ar e el e c t r i c a c e nu au
i m p a m a n t a r e s a u c a r e
a u impamantare necorespunzatoare
>

18