Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE

Orarul anului 4 (1-4) i 5 (1-5)


Anul de studii 2013-2014 Sem II
APRO!AT" Re#t$rul Uni%ersit&'ii de Studii Eur$(ene Iu N Sedle'#)i
Ziua Ora Gr. 401(rom) Gr. 402 (rom) Gr. 403 (rom) Gr. 404 (rom) Gr. 405(rom)
*
U
N
I
11:10 12:30
12:45 14:05 ACTE PROCESUALE PENALE SPr$dan Aud+,,!
Dr. comui!ar "uro#"a
S*itra Aud-,-
14:20 15:40
Dr #$munitar
eur$(ean
..e/an Aud-,+
A#te (r$#esuale (enale
SPr$dan Aud-,4
Dre(t (enal eur$(ean
S01 u Aud-,-
Dr. a$ac"ri%or
IR$taru Aud-,2
S3( Dr. Constit. i administrativ
Dr. Po%i&i""'c 4r P1r'a# Aud-,5
S/p. Dr.Economic
E("cu!. )o!*r+r. ,u-iciar"
APrisa# Aud-,6
15:55 17:15 DREPT CO.UN/TAR EUROPEAN ..e/an Aud+,,!
0
A
R
7
I
11:10 12:30
12:45 14:05 DREPT CO.UN/TAR EUROPEAN ..e/an Aud+,,!
14:20 15:40
Dr. comui!ar
"uro#"a
..e/an Aud-,+
Dr"#! #"a% "uro#"a
S 01 u Aud-,4
Dr. comui!ar "uro#"a
S *itra Aud-,-
Sp. Internaiona! ."cai'm"
i!"r. -" #ro!. a. -r. om.
R Ni#)ita Aud-,6
Sp. Dr.Economic
E("cu!. )o!*r+r. ,u-iciar"
APrisa# Aud-,2
Dr a8a#eril$r
S R$taru Aud-,5
15:55 17:15
Sp. Dr.Economic E("cu!. )o!*r+r. ,u-iciar" I .$/an Aud-,-
Sp. Dr. Constit. i administrative Dr. Po%i&i""'c 4r P1r'a# Aud-,6
Sp. Internaiona! Dr. Euro#"a a% a$ac"ri%or A.i/u# Aud-,2
0
I
E
R
.
U
R
I
11:10 12:30
A'i'!. ,uri-. i!"ra .
+ ma!"ri" #"a%*
T 9/an#& Aud4,4
Dr. comui!ar "uro#"a
S*itra Aud4,-
12:45 14:05
AS/STEN A 0UR/D/C1 /NTERNA /ONAL1 2N .ATER/E PENAL1
T 9/an#& Aud +,,!
Sp. Dr.Economic
Dr"#!u% 'ucc"'ora%
Iu !&n&res#u Aud-,-
Sp. Internaiona!
."cai'm" i!"r. -" #ro!. a. -r. om.
R Ni#)ita Aud-,2
14:20 15:40
Dr"#! #"a%
"uro#"a
S01 u Aud4,4
Dr. comui!ar
"uro#"a
..e/an Aud-,-
Dr. a$ac"ri%or
S R$taru Aud-,2
Sp. Dr.Economic DREPTUL SUCCESORAL
Iu !&n&res#u Aud-,-
15:55 17:15
Sp. Dr.Economic Dr"#!u%
'ucc"'ora%
Iu !&n&res#u Aud-,-
Sp. Dr. Constit. i administrativ
Dr. ma''3m"-ia V 0i)ala
Aud-,6
:
O
I
11:10 12:30
Ac!" #roc"'ua%" #"a%"
S Pr$dan Aud4,4
12:45 14:05 DREPT PENALEUROPEAN A0ari' Aud+,,!
Sp. Dr.Economic Li!i4ii -" muc* E4urin Aud-,-
Sp Dr. Constit. i administrativ 0uri'-ic&ia Co'!i!u&ioa%*
VRusu Aud-,6
Sp. Internaiona! Co!r. com"r. i!"r. -" 5+6ar" cum#*r
A .i/u# Aud-,2
14:20 15:40
Dr. a$ac"ri%or
I R$taru Aud-,4
Dr. comui!ar
"uro#"a
..e/an Aud-,-
Sp. Dr.Economic
Li!i4ii -" muc*
E4urin Aud-,6
Sp. Internaiona!
Dr. Euro#"a a% a$ac"ri%or
A.i/u# Aud-,5
Dr. comui!ar "uro#"a
..e/an Aud2,2
15:55 17:15
V
I
N
E
R
I
11:10 12:30
Dr. comui!ar "uro#"a
..e/an Aud2,2
12:45 14:05 DREPTUL A7ACER/LOR I .irim(ei Aud+,,!
14:20 15:40
Ac!" #roc"'ua%"
#"a%"
S Pr$dan Aud5,5
Dr. a$ac"ri%or
IR$taru Aud-,+
A'i'!. ,uri-. i!"ra . +
ma!"ri" #"a%*
T 9/an#& Aud-,4
Dr. comui!ar "uro#"a
S*itra Aud-,-
Sp. Dr. Economic Li!i4ii -"
muc*
O4$n#earu# Aud -,2
Sp. Dr. Constit. i administrativ
Dr. ma''3m"-ia V0i)ala
Aud-,6
15:55 17:15
A'i'!. ,uri-.
i!"ra . + ma!"ri"
#"a%*
T9/an#& Aud5,5
De#anul ;a#ult&'ii de Dre(t A Aira(etean