Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Moldova si Muntenia
La 21 iunie 1941, Ion Antonescu a ordonat ca toti evreii valizi de la 18 la 60 de ani, care
se aflau n satele dintre Siret si Prut, sa fie evacuati n Oltenia, n laarul de la !"ru #iu
si n satele din $%re&uri$i' (e$)rii fa$iliilor acestor evrei si toate celelalte fa$ilii
evreiesti din alte sate ale (oldovei au fost evacuate n co$unele ur)ane din de%arta*
$entele i$%licate' Aceeasi $asura a fost luata %entru ntreaa %o%ulatie evreiasca din
+o$"nia care do$icilia n zonele rurale ' ,n afara de laarul de la !"ru #iu, au $ai
e-istat si alte laare la .raiova, la .aracal, !urnu Severin si la Luo& '
,n ntreaa (oldova si ntr*o $are %arte a tarii au fost internati sute de evrei, care
ras%undeau cu viata %entru fa%tele coreliionarilor lor' Internarile de ostatici au durat de
la /0 iunie 1941 %"na la 2/ ianuarie 1942 , dar n +eat nu au avut loc e-ecutii de
ostateci' Oranizarea laarelor s*a efectuat la ordinul (inisterului Afacerilor Interne sau
al (arilor 0nitati (ilitare si a fost e-ecutata de unitati ale ar$atei si de &andar$erie '
O adresa a colonelului .a%taru, %refect al de%arta$entului Iasi, tri$isa (inisterului de
Interne n iulie 1941 este se$nificativa n %rivinta de%ortarilor evreilor din (oldova s%re
sudul tarii' ,n adresa se $entioneaza de%ortarea din (oldova a 829 de evrei 1223 )ar)ati,
/22 fe$ei, 98 )aieti, 29 fete4 n 24 vaoane 112 vaoane de calatori %entru fe$ei si co%ii
si 12 vaoane de $arfa %entru )ar)ati4'
La 12 noie$)rie 1941, la ordinul (aresalului Antonescu, (arele .artier 5eneral al
Ar$atei %rezenta o statistica din care, iata, rezulta ca n +o$"nia 42'/43 de evrei erau
folositi la 6$unca de utilitate civica7 1$unca o)liatorie4 '
0nii evrei efectuau $unca o)liatorie n localitatile unde do$iciliau' Altii, nsa, $unceau
n asa*zisele 6detasa$ente e-terioare de $unca7, tri$ise uneori la sute de 8ilo$etri
distanta' O lista a (arelui Stat (a&or 1nedatata4 indica fa%tul ca n detasa$entele
e-terioare de $unca se aflau $ai $ult de 12'000 de evrei, ras%"nditi n 21 de &udete ale
tarii ' Adeseori situatia acestor evrei era dra$atica' 9olositi la $unci e-tre$ de rele
1s%art %ietre, re%arat dru$uri4, ei se aflau ntr*o stare de e-tenuare fizica accentuata '
La 11 iulie 1942, (arele Stat (a&or a ordonat oranizarea unor de%ortari ca %edea%sa
%entru a)aterile co$ise n ti$%ul $uncii o)liatorii ' La 24 iulie 1942, Presedintia
.onsiliului de (inistri a ordonat (inisterului Afacerilor Interne, %rin ordinul nr' 928/ sa*
i de%orteze n !ransnistria %e toti evreii co$unisti sau si$%atizanti co$unisti' La 1/ iulie
1942, (inisterul Afacerilor Interne a ordonat e-ecutarea acestui ordin n ur$a caruia
1'043 evrei au fost de%ortati n !ransnistria ' La / se%te$)rie 1940, 6Prefectura Politiei
.a%italei aresteaza n :ucuresti /93 de evrei, dintre care o %arte sus%ecti de co$unis$,
iar alta %arte ; cea $ai nu$eroasa ; for$ata din cei care, n luna dece$)rie 1940, au
facut cereri de %lecare n :asara)ia, cereri asite n ar<ivele leatiei 0'+'S'S' din
:ucuresti ' La 8 se%te$)rie 1942, evreii arestati n ziua de / se%te$)rie sunt de%ortati n
!ransnistria' =e*a lunul dru$ului, nu$arul lor va creste %"na la 328, caci se vor adaua
%rin statii evrei din aceeasi cateorie, arestati n orasele de %rovincie'
Odata cu acestia, evreii co$unisti sau sus%ectati de co$unis$, internati n laarul de la
!' #iu, n nu$ar de 402, sunt $)arcati n vaoane de $arfa, cu destinatia !ransnistria'
.u acelasi tren sunt e-%ediati n !ransnistria 334 de evrei sus%ectati de co$unis$, aflati
n li)ertate n diferite orase ale tarii, n s%ecial n :ucuresti, !i$isoara> Arad, 5alati,
+o$an, :otosani si Iasi, si 83 de evrei conda$nati %entru activitate co$unista, care la
aceasta data se aflau n %enitenciare, n curs de e-ecutare a %ede%selor7 '
La 22 se%te$)rie 1942, un nou lot de 148 evrei sunt tri$isi $%reuna cu fa$iliile lor n
!ransnistria %e )aza ra%oartelor facute de eneralul .e%leanu , iar un alt lot de evrei
arestati la 2 octo$)rie 1942, va fi eli)erat 11 zile $ai t"rziu si nu a fost tri$is n
!ransnistria '
La 1/ $ai 194/, un detasa$ent de 230 evrei din :ucuresti a %lecat la :alta, n
!ransnistria, la $unca o)liatorie ' Acesta a fost unul dintre ulti$ele trans%orturi de evrei
din (oldova si din (untenia s%re !ransnistria'

2. Basarabia si Bucovina
a. Alte asasinate n masa ' La 23 iulie 1941, un convoi de 23'000 evrei ro$"ni a fost
condus de tru%ele ro$"ne dincolo de ?istru, n 0craina' ,nsa autoritatile er$ane au
decis sa*i ntoarca %e acesti 23'000 evrei ro$"ni n :asara)ia' .ondusi la Scazinet, 6se
face o triere, )atr"nii, )olnavii si indivizii istoviti, a%ro-i$ativ 1'000 de suflete, fiind
nra$aditi se%arat, li se s%une ca vor fi internati ntr*un azil de )atr"ni' !oti au fost
$%uscati si a%oi nro%ati ntr*un sant antitanc7, la 6 auust 1941 ' Acest $asacru a fost
efectuat de tru%ele er$ane' La 1/ auust 1941, convoiul for$at din 24'000 evrei ro$"ni
se afla ntre Scazinet si Ia$%ol' .irca 130 de %ersoane s*au o%rit %entru a se odi<ni ntr*o
%adure' @le au fost $%uscate %e $alul fluviului de tru%ele er$ane' 6.<iar si n ulti$ul
$o$ent, la trecerea ?istrului, ne$tii au $ai $%uscat 800 de evrei, care nu trecusera a%a
la ora ce se fi-ase %entru ter$inarea o%eratiunii7 ' =intre acesti 23'000 de evrei din
:asara)ia, izoniti dincolo de ?istru de ar$atele ro$"ne, la 23 iulie 1941, s*au ntors
doar 16'300 de %ersoane, la 12 auust 1941' (ai $ult de 8'000 de evrei si*au %ierdut
viata ntr*un interval de ti$% de trei sa%ta$"ni'
La 1 auust 1941, 6din ordinul 5esta%oului sunt ridicati din <etoul .<isinau 430 evrei,
n s%ecial intelectuali si fe$ei fru$oase' .ondusi afara din oras, la Aisterniceni, au fost
$%uscati 411 dintre ei' .eilalti /9 au fost readusi n <etou s%re a %ovesti ce s*a
%etrecut7 ' 0n alt $asacru, a%roa%e de ?istru, a avut loc la 6 auust 1941' 6#andar$ii din
.o$%ania 2/ Politie e-ecuta %rin $%uscare 200 evrei, %e care i arunca n ?istru' 9a%tul
este ra%ortat laconic de Ins%ectoratul de #andar$i .<isinau 1ra%ort nr' 80 din 1/ auust4'
?u se indica nici $%re&urarile, nici localitatea n care s*a sav"rsit $acelul'

b. Lagarele de tranzit. =e%ortarea evreilor din :asara)ia si :ucovina a constituit un
%roces a$%lu si siste$atic sta)ilit de eneralul Antonescu si de cola)oratorii sai
a%ro%iati' Acest %roces a fost i$%le$entat de (arele Stat (a&or al Ar$atei cu violenta si
)rutalitate' O nota a Secretariatului 5eneral al .onsiliului de (inistri din 24 ianuarie
1944, %rivind diversele interventii ale anu$itor oa$eni %olitici n favoarea evreilor
ro$"ni, dadea ur$atoarea e-%licatie oficiala referitoare la cauzele ce deter$inau
de%ortarile evreilor din +o$"nia'
6=e%ortarea $asiva a evreilor din :ucovina n !ransnistria a nce%ut n auust 1941' A
ur$at a%oi de%ortarea celor din .<isinau si din :asara)ia' (ai t"rziu, $asura de%ortarilor
s*a e-tins si la evreii din Ardeal si :anat, n %ro%ortie, nsa, $ult $ai $ica, de%ortarea
fac"ndu*se din $otive %recise' Astfel, %e c"nd de%ortarea evreilor din :ucovina si
:asara)ia s*a facut %entru a da o satisfactie si$tului de onoare al %o%orului ro$"n,
ultraiat %rinB
C atitudinea evreilor fata de ar$ata ro$"na la retraerea acesteia din teritoriile cedate n
iunie 1940 si %rinB
C atitudinea lor fata de %o%ulatia ro$"na n ti$%ul ocu%atiei 0'+'S'S'> celelalte de%ortari
de evrei din vec<iul +eat, Ardeal si :anat s*au facut %e )aza dis%ozitiilor do$nului
$aresal Antonescu care a ordonat, la 12 iulie 1942, ca toti evreii asiti ca au nfr"nat
leile si dis%ozitiunile actuale sa fie de%ortati %e :u' Aceasta $asura, ca si altele
ordonate de do$nul $aresal, cu %rivire la tri$iterile evreilor %e :u ; evreii co$unisti,
evreii trecuti la alte reliii, evreii care se sustra de la $unca o)liatorie ; au avut ca
sco% co$)aterea neres%ectarii leilor si dea&area centrelor alo$erate de ele$entele
iudaice %arazitare, care traiesc din nfr"nerea leilor de econo$ie si ordine interna7 '
+ezulta n $od li$%ede din aceasta e-%licatie oficiala ca $otivul %rinci%al al de%ortarii
evreilor din :asara)ia si :ucovina a fost 6sa dea satisfactie si$tului onoarei al %o%orului
ro$"n7, cu alte cuvinte din $otive de %ro%aanda' Antonescu, %ersonal, s*a i$%licat n
aceasta %ro%aanda atunci c"nd, ntr*un ordin dat ar$atei ro$"ne la 6 iulie 1941, %rin
inter$ediul (inisterului Afacerilor Interne, 6nea$ul evreiesc a su%t 1sic4 %"inea saracilor,
a s%eculat si a o%rit dezvoltarea nea$ului ro$"nesc ti$% de c"teva secole7 si vor)ea
des%re 6nevoia de a ne sca%a de aceasta %laa a ro$"nis$ului7, %rin 6$asurile ce se afla
n curs de a%licare si care vor fi continuate du%a nor$ele ce voi <otar7 '
La 8 iulie 1941, n cadrul unei sedinte a .onsiliului de (inistri, (i<ai Antonescu afir$a
fara ec<ivoc, referindu*se la de%ortarile evreilorB 6nu e-ista n istoria noastra un $o$ent
$ai favora)il7 '
=oua zile $ai t"rziu, (i<ai Antonescu, vice%resedinte al uvernului, e-%lica
ins%ectorilor ad$inistrativi si %retorilor tri$isi n :asara)ia si :ucovinaB 6Actiunea de
%urificare etnica se va desfasura prin ndepartarea sau izolarea n tabere de munca, n
locuri unde nu-si vor putea exercita influentele nefaste , a tuturor evreilor, c"t si a
celorlalti straini de nea$ a caror atitudine este ndoielnica''7'
La sf"rsitul lunii iulie 1941, autoritatile $ilitare ro$"nesti nce%eau de%ortarea $asiva a
evreilor din :asara)ia si :ucovina dincolo de ?istru' @vreii fusesera adunati n coloane si
$%insi s%re ?istru' ,n cursul actiunii, tru%ele ro$"nesti de &andar$erie s*au lovit de
rezistenta autoritatilor $ilitare er$ane care considerau ca actiunea res%ectiva era %rea
ra)ita' Laarele de tranzit din :asara)ia si :ucovina au luat nastere toc$ai datorita
o%ozitiei autoritatilor $ilitare er$ane, care nu %er$iteau, n %ri$a &u$atate a lunii
auust 119414, de%ortarea $asiva, dincolo de ?istru, a %o%ulatiei evreiesti din :ucovina
si :asara)ia' ?ici nu se %unea %ro)le$a eli)erarii lor' S*a recurs deci la solutia %rovizorie
a laarelor de tranzit'
La 3 auust 1941, un %ri$ convoi de evrei ro$"ni, co$%us din /'000 de %ersoane, este
$%ins ndarat, dincolo de ?istru, la Atac<i, de catre er$ani ' La 6 auust 1941
conflictul ro$"no*er$an referitor la de%ortarile evreilor dincolo de ?istru devine
evident' 5er$anii nu %er$it trecerea s%re 0craina a evreilor, care sunt condusi na%oi ;
su) escorta ; la Secureni '
5er$anii au fost foarte nri&orati si la 12 auust 1941, :erlinul %ri$ea un ra%ortB
$aresalul Antonescu ordonase ca 60'000 de evrei din Aec<iul +eat sa fie transferati n
:asara)ia %entru a fi re%artizati la 6construirea dru$urilor7' =e asta data er$anii s*au
alar$at' @i au ntrezarit s%ectrul a $ai $ult de &u$atate de $ilion de evrei, )a c<iar $ai
$ult, de evrei trec"nd ?istrul, n s%atele unei @insatzru%%e = foarte sla)ita si, oricu$,
co%lesita de $isiunea istovitoare %e care o re%rezenta e-ter$inarea evreilor din sudul
0crainei' .ei 600 de oa$eni ai @insatzru%%e*i aveau sa se %ra)useasca su) reutatea
evreilor din zonele avansate %recu$ si din cele din s%ate'
+eactia er$ana a fost ra%ida' La $ai %utin de o sa%ta$"na du%a ordonarea $o)ilizarii
n vederea $uncii, leatia er$ana l sfatuia %e %ri$ul $inistru ad&unct, (i<ai
Antonescu, sa nu %rocedeze la eli$inarea ele$entului evreiesc dec"t 6ntr*un $od lent si
siste$atic7'
La /0 auust 1941, seful $isiunii $ilitare er$ane din +o$"nia, eneralul*$aior Dauffe
si eneralul*$aior !ataranu, care re%rezenta (arele Stat (a&or, au nc<eiat la !i<ina
.onventia Dauffe*!ataranu %entru !ransnistria' .onventia sti%ula ca ad$inistratia si
e-%loatarea econo$ica reveneau autoritatilor ro$"ne' ,n ceea ce*i %rivea %e evrei, se
sta)ileau ur$atoareleB 6@vacuarea evreilor %este :u nu este %osi)ila n %rezent' @i
tre)uiesc, deci, concentrati n ta)ere de $unca si ntre)uintati la lucru, %"na c"nd, du%a
ter$inarea o%eratiunilor, evacuarea lor s%re est va fi %osi)ila7 '
,n linii $ari, se %ot distine doua eta%e n cadrul %rocesului de de%ortare a evreilor din
:asara)ia si din :ucovina' Pri$a eta%a se situeaza n ti$%ul lunilor auust si se%te$)rie
1941, atunci c"nd evreii din zonele rurale sunt concentrati n laare de tranzit 1Secureni,
@dineti, Aertu&eni (arculesti si alte laare $ai $ici4 si c"nd evreii din zonele ur)ane sunt
nc<isi n <etouri' A doua eta%a se va situa n ti$%ul lunilor se%te$)rie*noie$)rie 1941,
atunci c"nd se va efectua de%ortarea siste$atica a evreilor din :asara)ia n !ransnistria,
n ur$a unui ordin dat n acest sens de Antonescu, la nce%utul lunii se%te$)rie 1941 '
Pentru %unerea n %ractica, n $od eficient a de%ortarilor, (i<ai Antonescu cerea n
sedinta .onsiliului de (inistri din 29 iulie 1941B 6!ot n leatura cu :asara)ia si
:ucovina, v*as rua sa tri$iteti %e cine aveti $ai )un si $ai as%ru n %olitie7 '
(asura de a*i de%orta %e evreii din :asara)ia si :ucovina a dat nastere unei intense
ca$%anii de %resa n ziarele ro$"nesti' =irectorul ziarului 6Porunca Are$iiE scria des%re
aceasta c<estiuneB 6Farurile au fost aruncate''' Lichidarea iudaismului a intrat n faza ei
finala si decisiva n Romnia! exodul, eliminarea evreilor din comunitatea natiunii se
transforma ntr-o realitate '''
La )ucuria dezro)irii se adaua si $"ndria de a fi %ionieri si desc<izatori de dru$uri n
rezolvarea %ro)le$elor iudaice n @uro%a'
=in satisfactia cu care %resa er$ana nreistreaza cuvintele si <otar"rile $aresalului
Antonescu, ntelee$ li$%ede ca +o$"nia %refateaza azi deciziile istorice ale @uro%ei de
$"ine n c<estiunea &idoveasca7 '
@vreii din :asara)ia si :ucovina au fost adunati n laarele de tranzit de la Secureni,
@dineti, (arculesti, Aertu&eni, %recu$ si n alte laare $ai $ici' =ar %entru a a&une n
aceste laare de tranzit %o%ulatia evreiasca a fost t"r"ta de &andar$eria ro$"na de colo*
colo, %e dru$urile desfundate ale :asara)iei si :ucovinei, cel $ai adesea fara a%a si fara
<rana' Au $urit cel %utin 12'000 de evrei nu$ai n luna auust a anului 1941 n ti$%ul
acestor $arsuri fortate '
=in ra%oartele &andar$eriei $ilitare ro$"ne, adresate n aceasta %erioada (arelui .artier
5eneral, reiese ca n ceea ce %rivea de%ortarea evreilor sau crearea laarelor de tranzit
situatia era <aotica'''
.are era situatia n laarele de tranzitG La 12 iulie 1941, autoritatile ro$"ne din :alti
creeaza a%roa%e de oras, n %adurea +autel, un laar unde sunt $asati evrei din <etoul
orasului' Laarul de la +autel se afla la 12 8$ de :alti si era co$%us din c"teva cocioa)e
cazute n ruina si ncon&urate cu s"r$a <i$%ata ' ,n acest laar au fost internati 2'600*
2'800 de evrei' .a%acitatea celor 6 cocioa)e e-istente era de, cel $ult, 100 de %ersoane,
iar restul 6locuia7 n santuri antitanc aco%erite de ra$uri '
Laarul de tranzit de la Secureni a fost creat la sf"rsitul lunii iulie 1941' Au fost internati
n acest laar n %ri$ul r"nd evreii din &udetul Dotin, evreii din ?oua Sulita si din alte
t"rusoare din :asara)ia' .onfor$ unui ra%ort, din cauza ali$entatiei cu cereale crude,
$ortalitatea a fost n %ri$ele zile de /0*40H, iar $ai t"rziu de /*4H' =in %unct de
vedere, financiar evreii din Secureni se aflau ntr*o situatie $ai )una deoarece %roveneau
din &udetul Dotin, %e c"nd evreii din @dineti care venisera din .ernauti, Storo&inet, ?oua
Sulita si +adauti erau total$ente li%siti de )ani n ur$a &efuirii lor n ti$%ul de%ortarii lor
%reala)ile dincolo de ?istru' Acesti evrei li<niti de foa$e au sosit n laarul de la @dineti,
care era oranizat %e 3 strazi ale acestei co$une ' La @dineti, 6$ortalitatea era foarte
ridicata si, n octo$)rie 1941, 83H din co%ii $urisera7 '
La 1 se%te$)rie 1941, Ins%ectoratul de #andar$i din .ernauti ra%orta Serviciului (arelui
Pretor ur$atoareleB 6cazarea7 1la @dineti si Aertu&eni4 6s*a facut n conditiuni )une7' S*a
$ai constatat si ca evreii nu %rea aveau )ani' La @dineti s*au ivit cazuri de scarlatina, de
ru&eola, dizenterie si fe)ra tifoida, iar la Secureni erau internati si 1'698 de evrei din
Li%cani ntr*o stare 6de%lora)ila7' @i 6erau ne$"ncati de %atru zile, ru%ti si %lini de
%araziti7 '

Marile ghetouri: Chisinau si Cernauti .
5<etourile de la .<isinau si .ernauti au fost cele $ai $ari <etouri din :asara)ia,
res%ectiv, din :ucovina' Pri$ul a durat c"teva luni, din iulie %"na*n noie$)rie 1941'
=u%a noie$)rie 1941, au ra$as n <etoul din .<isinau nu$ai c"teva sute de evrei'
5<etoul din .<isinau a fost creat la 24 iulie 1941 %rin ordinul nr' 61 al eneralului
Aoiculescu, uvernatorul :asara)iei' Au fost internati n cartierul sudic al orasului, la
Aisterniceni, 11'000 de evrei ' La .<isinau, ca si n alte laare unde evreii aveau )unuri
cu a&utorul carora %uteau cu$%ara )unavointa %aznicilor, acestia 6nc<ideau oc<ii7' :a
unii c<iar faceau $ici servicii evreilor, %rocur"ndu*le ali$ente sau facilit"nd sc<i$)ul de
scrisori' Aceasta situatie este descrisa de seful Ins%ectoratului de #andar$i din .<isinau si
de eneralul Aoiculescu, uvernatorul $ilitar al :asara)iei, care notaB 6Personal,
duc"ndu*$a la aerodro$, a$ facut constatarea ca %aza este iluzorie' !re)uie luate
$asuri, altfel ne vo$ %o$eni cu toti &idanii %este noi sau fuiti' 0nitatile de arda nu vor
sta $ai $ult de 10 zile n <etou7 '
La 19 auust, <etoul din .<isinau avea de la 9'984 %"na la 10'328 de evrei, dintre care
2'200 %"na la 2'/00 de co%ii si 3'200 %"na la 6'200 fe$ei ' ,ntr*un ra%ort tri$is
Presedintiei .onsiliului de (inistri, eneralul Aoiculescu ra%orta la /1 auust 1941 ca n
<etoul din .<isinau e-ista o $inoritate de evrei care traiau din v"nzarea )unurilor lor, o
alta $inoritate de 800 care lucra si ca $a&oritatea nu aveau nici o %osi)ilitate de
su)zistenta, acestia fiind a&utati de co$itetul local al <etoului constituit ad*<oc'
5eneralul Aoiculescu %ro%unea ca autoritatile n dre%t sa se adreseze oranizatiei DIAS
%entru ca evreii saraci sa fie a&utati de confratii lor din A$erica '
Iesirea evreilor din <etoul de la .<isinau era %osi)ila doar n teorie, cu %er$ise eli)erate
de co$andantul $ilitar al orasului' =e fa%t, $ulti soldati si civili ro$"ni au folosit
<etoul si %e locuitorii lui ca %e o sursa de $)oatire ra%ida'
0n ra%ort al SSI din 20*/1 auust 1941 $entiona ca situatia sanitara a evreilor din laare
si <etouri se nrautatea din zi n zi, ca ur$are a li%sei de sa%un si de rufarie de cor% si
%revedea o e%ide$ie de tifos' O alta nota infor$ativa $entiona ca n <etoul din
.<isinau, evreii nu aveau <aine si nici rufarie de %at si ca $ureau 10*13 %e zi dintre ei'
?u$arul evreilor din .<isinau era n se%te$)rie 1941 de 3'/22 de fa$ilii, adica un total
de 11'/80 de indivizi '
La 4 dece$)rie 1941, ntr*o sedinta a .onsiliului de (inistri, Ion Antonescu a decis sa
constituie o co$isie de anc<eta %entru a cerceta situatia <etoului si conditiile n care
fusesera de%ortati evreii' +a%ortul tri$is lui Ion Antonescu de aceasta co$isie $entiona
e-istenta n <etou a unui nu$ar de 11'323 de evrei, dintre care circa /'000 foarte saraci'
.onfor$ acestui ra%ort, 441 evrei $urisera n <etou, dintre care 20 sinucisi, nainte de
de%ortare ' (area $a&oritate a evreilor $orti din cauze 6naturale7 n <etoul din .<isinau
erau )atr"ni si co%ii foarte $ici'
!oti evreii din <etoul de la .<isinau au fost de%ortati n toa$na lui 1941' A fost a$"nata
de%ortarea unui nu$ar de a%ro-i$ativ 130 de evrei )olnavi'
"ernauti ' 5<etoul din .ernauti a avut o %o%ulatie de a%ro-i$ativ 33'000 de evrei'
/0'000 de evrei au fost de%ortati n toa$na lui 1941 si 3'000 au fost de%ortati n ti$%ul
verii lui 1942 ' 5uverna$"ntul :asara)iei a avut trei uvernatoriB colonelul Ale-andru
+iosanu, $ort la /0 auust 1941, eneralul .ornel .alotescu, unul dintre res%onsa)ilii
de%ortarilor din 1941 si 1942 si eneralul .'I' =raalina, care a devenit uvernator n
194/'
=u%a ce a %ri$it ordin de la autoritatile centrale, uvernatorul +iosanu a se$nat o
ordonanta %rin care devenea o)liatorie %entru evreii din .ernauti %urtarea stelei al)ene'
Su) .alotescu, si stelele al)ene au devenit o sursa de )ani %entru ad$inistratia locala'
Sute de evrei din .ernauti au fost conda$nati la scurte %ede%se de transferare n laare
de concentrare 1@dineti4, deoarece fusesera sur%rinsi fara steaua al)ena ' ,n ti$%ul
retraerii din 1944, eneralul =raalina a sus%endat $asura %ortului stelei al)ene %entru
evreii din .ernauti, deoarece se te$ea de eventualele e-ecutii efectuate de er$ani'
Printre evreii care n*au fost de%ortati, nu$ai %osesorii unor autorizatii s%eciale aveau
dre%tul de a $unci' ,n %erioada 194/*1944, dintre cei 13'000 de locuitori evrei ai
<etoului nu$ai 1'000 aveau autorizatii de $unca '
+eula$entul functionarii <etoului de la .ernauti, din 11 octo$)rie 1941 1%urt"nd
se$natura uvernatorului .alotescu4, %reciza ca evreii se aflau su) &urisdictie $ilitara, ca
%ortul stelei lui =avid era o)liatoriu n <etou si ca nesu%unerea sau instiarea la
nesu%unere erau %asi)ile de %edea%sa cu $oartea' Se $ai sta)ileau, de ase$enea, nor$e
referitoare la a%rovizionarea evreilor si interdictia ca acestia sa %araseasca <etoul '
,ntreaa %o%ulatie evreiasca din .ernauti a fost nc<isa n <etou la 11 octo$)rie 1941'
Pentru aceasta o%eratiune au fost necesare nu$ai 9 ore '
d' #eportarile din Basarabia si Bucovina ' La 6 octo$)rie 1941, Ion Antonescu declara
ntr*o sedinta a .onsiliului de (inistriB 6,n ceea ce*i %riveste %e evrei, a$ luat $asura ca
sa*i scot definitiv si total din aceste reiuni' (asura este n curs' (ai a$ n :asara)ia
a%ro-i$ativ 10'000 de evrei, care n c"teva zile vor fi trecuti %este ?istru, iar daca
circu$stantele vor %er$ite, vor fi trecuti dincolo de 0rali7 ' @vreii din :asara)ia au fost
de%ortati din <etoul de la .<isinau, din laarul de la Aertu&eni, unde erau internati evreii
din &udetul Soroca> din laarul de la (arculesti au fost de%ortati evreii din &udetul :alti
care, n %reala)il, fusesera internati n laarele de la +ascani, Li$)eni, +autel' Au fost, de
ase$enea, de%ortati evreii din <etourile de la Or<ei, .a<ul, Is$ail, A"lcov, .<ilia ?oua,
:elrad '
(arele .artier 5eneral a fost, totusi, oranis$ul central care a oranizat si su%ervizat
de%ortarea evreilor din :asara)ia si din :ucovina'
La 2 se%te$)rie 1941, 6(arele Pretor al ar$atei, eneralul Ion !o%or, ordona
Ins%ectoratului de #andar$i !ransnistria sa %reateasca lucrarile n vederea de%ortarii
%este ?istru a tuturor evreilor din laare' =e%ortarea ur$eaza a nce%e la 6 se%t', n
ru%uri de c"te 1'000 de oa$eni, %rin %unctele 5riuleni*Iarantin si +ezina*+")nita' 1nr'
2/47
La / se%te$)rie 1941, leiunea de &andar$i din !ransnistria ras%unde ca, confor$
ordinului eneralului Antonescu, de%ortarea va nce%e la 13 se%te$)rie ' =esi
.o$anda$entul II !eritorial al Ar$atei a ordonat 0niunii .o$unitatilor @vreiesti sa
colecteze %entru evreii din :asara)ia 63'000 asorti$ente co$%lete de efecte de cor%
civile 1costu$, %alton, <ete sau %antofi, %alarie, ca$ase, iz$ene, ciora%i47 si, desi
ordinul a fost e-ecutat, aceste efecte n*au a&uns niciodata la evreii )asara)eni '
La 2$ decembrie 1%&1 , locotenentul Auustin +osca, nsarcinat cu de%ortarea evreilor
internati n laarele de tranzit de la @dineti si Secureni, a %ri$it de la (arele .artier
eneral, ordinul ur$atorB
6@vreii din laarele @dineti si Secureni sa fie evacuati %este ?istru' S*au trans$is si
detalii cu$ sa se e-ecute o%eratia> sa se for$eze ru%uri de 100 de %ersoane %e zi, sa se
ai)e ri&e de <rana lor, sa se ceara c"te o caruta %entru 100 de %ersoane si, n ce priveste
consemnul special, ca acei care nu se pot tine de convoi, fie din neputinta, fie din boala,
sa fie executati ' 'supra modului de executie, mi-a ordonat sa trimit cu 2-$ zile nainte de
plecarea convoaielor un (spatiu alb n text) ce trebuie sa se prezinte la sefii de posturi
din localitati si sa ceara militari si unelte (lopeti si trnacoape), care sa faca din timp
*ropi pentru circa 1++ persoane la locuri potrivite, si anume, departe de sate, pentru a
nu se auzi tipete si focuri de arme, si sa nu fie n vale, pentru a nu spala apele *roapa.
,ropile sa fie la distanta din 1+ n 1+ metri, unde se vor aduna cei ramasi de coloana.
-entru acei, nsa, care nu se puteau aduce pna la *ropi, consemnul conventional de
executare pe loc era .'lexianu/ '
@vreii din :asara)ia, de%ortati n !ransnistria, au fost siste$atic &efuiti, si nu nu$ai de
taranii din satele %e care le traversau' La .<isinau, o co$isie a :ancii ?ationale +o$"ne
a fost nsarcinata de eneralul Aoiculescu sa confiste aurul si celelalte valori %e care le
%osedau evreii ' !oate $o)ilele ce a%artineau evreilor din .<isinau au fost confiscate si
distri)uite functionarilor locali, civili si $ilitari ' O co$isie ase$anatoare a :?+
actioneaza la Atac<i unde, confor$ declaratiilor eneralului !ataranu, seful Statului
(a&or al ar$atei, n co$%licitate cu ofiteri si su)ofiteri din ca$%ania 60 de %olitie i
&efuiau %e evrei ' 0n ra%ort al eneralului de &andar$erie !o)escu, datat din 20 noie$)rie
1941, $entionaB 6atunci c"nd trenurile cu de%ortati au a&uns la ?istru, $ari cantitati de
)aa&e ra$asesera, %rin ari sau %e c"$%uri' Autoritatile locale au luat $asura de a stoca
aceste )aa&e n case si n de%ozite, nsa $asurile luate %entru a le %azi sunt insuficiente'
Astazi a nce%ut inventarul )aa&elor acestora si se va sta)ili distri)uirea lor catre ar$ata,
s%itale, .rucea +osie sau Societatea de Patrona&' P"na*n %rezent, .o$anda$entul 4
!eritorial din (arculesti a luat 10 vaoane si (inisterul A%ararii ?ationale alte /
vaoane'7
=e%ortarea evreilor din :ucovina si :asara)ia a nse$nat nca de la nce%ut, %entru $ulti
dintre ei, $oartea' =ru$urile care duceau de la laarele de tranzit s%re ?istru erau,
literal$ente, aco%erite de cadavre' 0neori %aznicii convoaielor i*au $%uscat %e evreii cei
$ai )ine $)racati, la cererea taranilor aflati %e sosea, care cu$%arau cu 1'200 sau 1'300
lei oa$eni nca vii si %e care soldatii i %redau du%a ce*i ucisesera, ca sa*i &efuiasca de
<aine ' +a%ortul de anc<eta nr' 2 al co$isiei constituite confor$ ordinului $aresalului
Antonescu, la sf"rsitul lui 1941, %entru a cerceta nereuli co$ise n <etoul de la
.<isinau, cu%rinde %recizari %rivitoare la directivele %ri$ite de &andar$ii care escortau
convoaiele si la $odul n care aceste directive fusesera e-ecutate' Locotenentul +osca
e-ecutase scru%ulos dis%ozitiile, care au avut dre%t rezultat 300 de evrei ucisi, dintre cei
ce fusesera evacuati din laarul de la Secureni, %e dru$ul Secureni*.osauti'''
La 18 noie$)rie, eneralul Aoiculescu tri$itea Presedintiei .onsiliului de (inistri un
ra%ort n care $entionaB
6,n :asara)ia, %ro)le$a evreiasca este rezolvata'Se $ai asesc nu$ai 118 evrei n
<etoul .<isinau, din care 3/ )olnavi in s%itale' ,n cur"nd, vor fi trecuti %este ?istru si
acestia'7
La /0 iunie 1942, 5uverna$"ntul :asara)iei ra%orta Presedintiei .onsiliului de (inistri
1nu$arul 1812J.4 ca e-istenta <etoului din .<isinau luase sf"rsit, ulti$ul lot de evrei
fiind de%ortat la 23 iunie 1941 la Aradievca, n !ransnistria ' (e$)ri ai unor secte
reliioase, %recu$ (artorii lui Ie<ova, )a%tistii si inoc<entistii au fost si ei, %ersecutati n
:asara)ia din %ricina credintei lor' ,n dece$)rie 1941, /8 de $e$)ri ai sectei $ileniste
au fost internati la Onestii ?oi' ,n 194/ se aflau n laarul de la Onestii ?oi nu$erosi
(artori ai lui Ie<ova' ,n decursul aceluiasi an, 24 de )a%tisti au fost internati la Onestii
?oi '
La 9 octo$)rie 1941, 5uverna$"ntul :ucovinei a ordonat autoritatilor $ilitare de la
.ernauti sa su%rave<eze atent $%re&uri$ile .ernautilor, %entru a $%iedica, astfel,
iesirea evreilor din oras ' La 1/ octo$)rie 1941, a nce%ut de%ortarea evreilor de la
.ernauti ' .<iar si naintea datei res%ective, casele evreilor fusesera &efuite de %o%ulatia
ucraineana si ro$"neasca din .ernauti, du%a cu$ reiese dintr*o nota infor$ativa a
Siurantei +o$"ne ' @vreii din .ernauti au fost de%ortati ntre 14 si 24 octo$)rie cu 20
de trenuri' Pri$ul tren a %lecat de la Sadaura trans%ort"nd 400 de fa$ilii evreiesti care
fusesera internate n laarul ce %urta acelasi nu$e' .elelalte trenuri au %ornit de la
.ernauti' #u$atate din aceste trenuri, care %lecasera la orele 21,3, aveau ca destinatie
laarul de la (arculesti' Iar a doua &u$atate, ce %ornisera la orele 14,3, au avut ca
destinatie Atac<i ' @vreii care nu %ri$isera autorizatia de a ra$"ne la .ernauti au fost
ridicati din <etoul cernautean care, din cauza li%sei de a%a %ota)ila si a densitatii foarte
$ari a %o%ulatiei, $irosea a 6sudoare nacrita, urina, fecale, u$ezeala irasioasa7 , si
escortati %"na la ara' 6Po%ulatiunea sortita de%ortarii era, $ai nt"i, adunata n ru%e de
2'000 si a%oi, %rin noroi si $ocirla, $%insa s%re ra$%ele de ncarcare din ara %rinci%ala'
Aici, n<esuita n vaoane, c"te 40*30 de vaon 1vaoanele su) %aza $ilitara, iar trenul
su) co$anda unui ofiter4 si convoiul se %une n $iscare s%re ?istru, s%re %unctele de
concentrare Atac<i si (arculesti, de unde %este r"u erau trecuti de .<aron n $%aratia
infernului' Scene sf"sietoare se %etreceau %e ra$%a de $)arcare si la %lecarea trenurilor'
=es%artirea de $e$)rii aceleiasi fa$ilii, %lec"nd co%iii si ra$"n"nd %arintii, sau invers,
des%artirea de frati si surori, )a c<iar dintre soti, u$%leau de vaiet vazdu<ul si $iscau si
ini$ile cele $ai $%ietrite' @ra des%artirea %entru totdeauna, %lecarea unora la suferinta
si $oarte, ra$"nerea celorlalti n sclavie si durere'
@-odul evreilor din .ernauti constituie un traic ca%itol din istoria o$enirii si va
nreistra de*a %ururi stir)irea cea $ai rava adusa notiunei de civilizatie si cultura'7
La 2 noie$)rie 1941 a nce%ut de%ortarea evreilor din zona =oro<oi, evrei care*au fost,
n %reala)il, &efuiti de )ani si de )i&uterii' Locuiau n acel $o$ent la =oro<oi 12'2/8 de
evrei, din care &u$atate fusesera de%ortati din zonele rurale n orasel' 0n ra%ort al %olitiei
din =oro<oi, din luna octo$)rie 1941, descrie conditiile lor de viata' 6.azati n case
insalu)re, )ar)ati, fe$ei si co%ii, cu <rana $izera)ila si insuficienta, care se co$%une
dintr*o su%a incolora si ni$ic altceva, dor$ c"te 13, 20 n ca$ere ntunecate, oi si n
zdrente7 '
La 2 noie$)rie au fost de%ortati evreii din =ara)ani' 6?u s*a %er$is ra$"nerea nici celor
)atr"ni de 80*90 ani, a )olnavilor, co%iilor $ici, a infir$ilor, de$entilor, decoratii de
raz)oi, invalizii si vaduvele de raz)oi, ofiterii de rezerva, $edici, avocati, far$acisti,
dentisti7 ' !oti de%ortatii au fost din nou &efuiti la ara, nainte de a fi $)arcati n trenuri'
6 La ara, nainte de $)arcare, au fost %erc<ezitionati si li s*a luat tot ce $ai aveau
asu%ra lor, du%a cu$ s*a descris $ai sus, si )aati n vaoane de $arfa, 30*60 la un loc si
a%oi ncuiati' Acestia fiind evacuati din oraselele lor nca din luna iunie, nu aveau,
$a&oritatea din ei, dec"t o ca$asa %e d"nsii, desculti si n <aine ru%te de vara, co%iii $ici
si )atr"nii n<etati de fri, a %rile&uit un s%ectacol care facea lu$ea sa %l"na c"nd i
vedea7 '
La 8 noie$)rie 1941 au fost 6evacuati7 n aceleasi conditii evreii din Saveni si din
(i<aileni, iar la 12 noie$)rie 1941 a' nce%ut de%ortarea evreilor de la =oro<oi, care a
continuat si a doua zi, 1/ noie$)rie' Au fost de%ortati, de ase$enea, din =oro<oi 1'200
de evrei care $ai fusesera, anterior, de%ortati n sudul tarii, la $unca o)liatorie n ti$%ul
verii lui 1941' La 14 noie$)rie 1941 s*a sus%endat de%ortarea evreilor din =oro<oi'
.onfor$ ra%ortului avocatului (usat, tri$is la =oro<oi de 0niunea .o$unitatilor
@vreiesti din +o$"nia, au fost de%ortati din =oro<oi, doar n aceste c"teva zile,
a%ro-i$ativ 10'000 de evrei, n orasel ra$"n"nd nu$ai 2'300' 0nii evrei din =oro<oi au
$urit de fri n vaoanele ce*i duceau la Atac<i' .ei care au su%ravietuit au fost aici din
nou &efuiti' Ordinul de de%ortare a evreilor din =oro<oi fusese dat de 5uverna$"ntul
:ucovinei n cola)orare cu autoritatile $ilitare '
La 28 $ai 1942, ntr*o sedinta a .onsiliului de (inistri, uvernatorul :ucovinei,
eneralul .alotescu a anuntat ca decisese, du%a ce*l consultase n %reala)il %e Ale-ianu,
uvernatorul !ransnistriei, sa de%orteze 4*3'000 de evrei din .ernauti ' ,n luna iunie 1942
un nou val de de%ortari s*a a)atut asu%ra %o%ulatiei evreiesti din :ucovina' Au fost
de%ortati a%ro-i$ativ 4'000 de evrei din .ernauti si c"teva sute din =oro<oi' La 2 iunie
1942, 6 din ordinul 5uvernatorului :ucovinei, eneral .orneliu .alotescu si su) directa
su%rave<ere a sefului sau de ca)inet, $aior Stere (arinescu, se %rocedeaza la o noua
serie de de%ortari din .ernauti' Se %are ca %roiectul %revedea de%ortarea celor 4'000 de
oa$eni care, cu %rile&ul tria&ului din noie$)rie 1941, ca%atasera autorizatii de ra$"nere
n oras, se$nate de fostul %ri$ar, dr' !raian Po%ovici, acu$ cazut n dizratie'7 (ii de
evrei au fost adusi %e terenul s%ortiv 6(aca)i7, %e )aza listelor %reatite n %reala)il'
=u%a o %erc<ezitie severa 1inclusiv controlul inecoloic al fe$eilor4, cei ce fusesera
retinuti %e terenul 6 (aca)i7 au fost de%ortati n vaoane nc<ise n !ransnistria'
.ifra a%ro-i$ativa a evreilor asasinati de ar$atele ro$"nesti si er$ane n :asara)ia si
:ucovina este reu de sta)ilit, deoarece din statistici si docu$ente nu reiese n $od clar
c"ti evrei din cele doua %rovincii fusesera de%ortati din iulie 1940 %"na*n iunie 1941 de
catre autoritatile sovietice si c"ti dintre ei se retrasesera cu Ar$ata +osie si cu autoritatile
civile' 0lti$ul recensa$"nt ro$"nesc dinaintea celui de*al doilea raz)oi $ondial sta)ilea
cifra de 236'9/0 %entru %o%ulatia evreiasca din +o$"nia, %o%ulatie care constituia n acel
$o$ent a /*a co$unitate evreiasca din @uro%a n ceea ce %rivea nu$arul $e$)rilor ei'
=intre acesti 236'9/0 evrei, 203'938 traiau n :asara)ia, ceea ce re%rezenta 2,2H din
%o%ulatia %rovinciei acesteia, si 102'923 locuiau n :ucovina, re%rezent"nd 10H din
%o%ulatia acestei %rovincii' ,n :asara)ia si :ucovina traiau, deci, n 19/0, /13'000 de
evrei' .onfor$ evaluarilor Institutului .entral de Statistica, 228'94/ evrei au fost inclusi
n %o%ulatia 0'+'S'S', n ti$%ul ocu%atiei de catre 0'+'S'S' a :asara)iei si a :ucovinei
de nord ' =iferenta dintre 229'000 si /13'000, res%ectiv /6'000 de evrei, re%rezinta n
$are nu$arul evreilor care traiau n sudul :ucovinei 1ra$as ro$"nesc4, %recu$ si
rezultatul anu$itor $odificari de$orafice 1$irari, diferente dintre nasteri si decese4' ,n
&udetul =oro<oi, ncor%orat ulterior :ucovinei, $ai locuiau nca alti 13'000 evrei' Feci de
$ii de evrei din :asara)ia si :ucovina au fost ucisi n ti$%ul lunilor iulie si auust 1941'
La 1 se%te$)rie 1941 a avut loc o nu$aratoare oficiala a locuitorilor din :asara)ia si din
nordul :ucovinei' A rezultat ; %entru a$)ele %rovincii ; cifra de 126'6/4 evrei '
.onfor$ evaluarilor lui (atatias .ar% si ale lui #ean Ancel, n %erioada iulie*auust 1941
a%ro-i$ativ 130'000 de evrei ro$"ni au fost ucisi n :asara)ia, :ucovina, Derta si
=oro<oi '

S-ar putea să vă placă și