Sunteți pe pagina 1din 10

LOCUL DE MUNC Nr.

1
AGENT IMOBIIAR
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNC
PROCESUL DE MUNC
Activitatea const n identificare noi proprieatati, analiza lor, tinerii evidentei lor si
prezentarea catre potentiali clienti.
MIJLOACE DE PRODUCIE
Calculator;
Imprimant;
Birou;
Agrafe, ace cu gmlie;
Cutter;
Perforator, capsator;
Pixuri;
caun ergonomic;
!i"ete;
#afturi;
Bi$liorafturi;
%el&fax;
%elefon mo$il;
Autoturism.
SARCINA DE MUNC
Coordonarea activit'ii la toate nivelele.
MEDIUL DE MUNC
Cea mai amre parte a timpului agentul o desfasoara e teren.
2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI
A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE
!actori de risc mecanic(
-
)eplasarea la&de la locul de munc * lovire de ctre mi+loace auto sau
mi+loace de transport n comun;
-
Coliziuni sau derapa+e n timpul mersului cu autove,iculul;
-
Contactul cu suprafe'e sau contururi periculoase;
-
Contactul cu suprafe'e n'eptoare, tioase.

!actori de risc electric(


- .lectrocutare prin atingere direct "i indirect /prize defecte, ca$luri
dezizolate, aparatur necarcasat etc0.
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC
!actori de risc fizic(
-
Calamit'i naturale /seisme, alunecri de teren, viituri etc.0;
-
#adia'ii de la videoterminal.
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC
olicitare psi,ic(
- tres neuropsi,ic, suprasolicitare vizual;
- )ecizii dificile n timp scurt.
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
Ac'iuni gre"ite(
- Cdere la acela"i nivel prin alunecare, mpiedicare, dezec,ili$rare;
- Cdere de pe trepte prin p"ire n gol, dezec,ili$rare, alunecare sau
mpiedicare.
Comportament socio*profesional(
- #ela'ii primare necorespunztoare /agresiuni ver$ale, fizice0.
UNITATEA:
3. FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE EXPUSE: 1
DURATA EXPUNERII: 2 ,
LOCUL DE MUNC:
A3.4% I56BIIA# ECHIPA DE EVALUARE:
COMPONENA
SISTEMULUI DE
MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAI
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC
!"#$r%"r"& '(r()"*r%+
CONSE,
CINTA
MAXIM
PREVI-I,
BIL
CLASA
DE
GRAVI,
TATE
CLASA
DE
PROBAB
ILITATE
NIVEL
PARI
AL DE
RISC
. 1 2 3 / 0 1
MIJLOACE DE
PRODUCIE
!AC%6#I ).
#IC
5.CA4IC
1. )eplasarea la&de la locul de munc * lovire de ctre mi+loace
auto sau mi+loace de transport n comun.
).C. 7 1 8
9. Coliziuni sau derapa+e n timpul mersului cu autove,iculul. ).C. 7 1 8
8. Contactul cu suprafe'e sau contururi periculoase.
I%5 : 8
zile
1 ; 1
;. Contactul cu suprafe'e n'eptoare, tioase.
I%5 : 8
zile
1 ; 1
!AC%6#I ).
#IC
.<.C%#IC
=. .lectrocutare prin atingere direct "i indirect /prize defecte,
ca$luri dezizolate, lucrul n instala'iile electrice fr a avea
calificare "i autorizare sau aparatur necarcasat etc0.
).C. 7 1 8
11
. 1 2 3 / 0 1
MEDIUL DE
MUNC
!AC%6#I ).
#IC !I>IC
?. Calamit'i naturale /seisme, alunecri de teren, viituri etc.0. ).C. 7 1 8
7. #adia'ii de la videoterminal.
I%5 8-;=
zile
9 9 9
SARCINA DE
MUNC
6<ICI%A#.
PI@ICA
2. tres neuropsi,ic, suprasolicitare vizual.
I%5 8-;=
zile
9 = 8
B. )ecizii dificile n timp scurt.
I%5 8-;=
zile
9 ? 8
EXECUTANT
ACCID4I
3#.EI%.
1F. Cdere la acela"i nivel prin alunecare, mpiedicare,
dezec,ili$rare.
I%5 8-;=
zile
9 9 9
11. Cdere de pe trepte prin p"ire n gol, dezec,ili$rare, alunecare
sau mpiedicare.
I%5 ;=-
12F zile
8 9 9
C65P6#%A-
5.4% 6CI6
P#6!.I6-
4A<
19. #ela'ii primare necorespunztoare /agresiuni ver$ale, fizice0.
I%5 8-;=
zile
9 8 9
19
AGENT IMOBIIAR
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:
92 , 9
92
?;
1 9 9 ; 8 ?
0 1 1 / 9 0 9 9 / ; 0 8 8 / ?
1
19
1
19
1
= =
+ +
+ +
= =

=
=
i
i
ri
riRi
Nrg
NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC
L2$34 !" )35$6 5r. 1
AGENT IMOBIIAR
N%7"4 !" r%#$ 8429(4: 2&2:
18
1;
LEGEND FIGURA NR. 1
!1 )eplasarea la&de la locul de munc * lovire de ctre mi+loace auto sau mi+loace de
transport n comun;
!9 Coliziuni sau derapa+e n timpul mersului cu autove,iculul;
!8 Contactul cu suprafe'e sau contururi periculoase;
!; Contactul cu suprafe'e n'eptoare, tioase;
!= .lectrocutare prin atingere direct "i indirect /prize defecte, ca$luri dezizolate, aparatur
necarcasat etc0;
!? Calamit'i naturale /seisme, alunecri de teren, viituri etc.0;
!7 #adia'ii de la videoterminal;
!2 tres neuropsi,ic, suprasolicitare vizual;
!B )ecizii dificile n timp scurt;
!1F Cdere la acela"i nivel prin alunecare, mpiedicare, dezec,ili$rare;
!11 Cdere de pe trepte prin p"ire n gol, dezec,ili$rare, alunecare sau mpiedicare;
!19 #ela'ii primare necorespunztoare /agresiuni ver$ale, fizice0.
/. INTERPRETAREA RE-ULTATELOR EVALURII
Gn urma analizei factorilor de risc "i a evalurii efectuate, nivelul de risc glo$al /4g0
calculat conform metodei, are valoarea 9,=8, ncadrHndu-se n categoria r%#$3r%42r )%$% /situate
su$ de limita de accepta$ilitate 8,=0.
-au identificat un numr de 18 de factori de risc care au niveluri par'iale de risc su$
limita admis.
)in punct de vedere al reparti'iei pe sursele generatoare, se remarc ponderea
ma+oritar a factorilor de risc proprii mi+loacelor de produc'ie cu 82,;? I, executantul "i
mediul de munc cu o pondere de 98,F2 I fiecare iar sarcina de munc are o pondere de
1=,82 I fiecare.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC F%8.5r.2+
L2$34 !" )35$6 5r. 1
AGENT IMOBIIAR
N%7"4 !" r%#$ 8429(4 : 2&2: