Sunteți pe pagina 1din 20

Lif8Car8'

Do You Speak 610?In. IUMea BID!

UfeCare'~

'Do YCiu Speak :810?

Viata ne of era de multe ori oportunitati pe langa care trecem indiferenti si neinformati.

Oportunitatea BIO i~i of era locul ~i rnornentul potrivit pentru a deveni un om UBER.

Europe's B I 0

. NO.1· . opportunity

Stilul de viata BID este mult mai mult

,

decat 0 moda, este normalitatea unui

mod de viata sanatos,

,

~e

ECOCERr.

C4'irudolot

Un produs esteBIO daca indepllneste toate conditiile de mai jos:

I. Terenul culturilor BIO este curat - fara pesticide, fara stropire, fertilizare, doar cu Ingra~amant natural;

2. Serninte]e nu sunt modificate genetic ~i sunt certificate BIO;

~~'fE.,

~~

~

,$

3. Procesarea este rnecanica:

4. Produsul finit este fad ingrediente artificiale;

s. Produsul este certificat de un organism autorizat.

Certificari:

UfeCare'~

OQ You SpE!!;Ik BIO?

Sa fim Oportunitatea 810 nr. I in Europa

MISIUNEA

"sa oFel";WI 0 oportun'-tate Bloba/a, unde oV"ic;ne poate bel'\eFicia de sa",atate, Fl"uWlusete ~i l"ecoWlpe....se pl"il'\

adoptiare« acestlAi stU de v;ata ~; prj", F%sjrea pl"oduse/or BIO"

VALORILE • Calitate

• Libertate

• Curaj

• Responsabilitate • Respect

Europe's B I 0 .

NO.1. opportumty

Ideea unei cornunitatii 810 a aparut la Frankfurt in 200.3.

in anul 2004 fondatorii pun bazele planului de afacere Life Care si a planului de recompense

pentru Parteneri. ' .

in anul 2005 incepe revolutia 810.

2008 este anul cu cele mai mari realizari:

• Peste 10 mil. Euro Cifra de Afaceri

• Peste 35000 noi Parteneri Life Care

• Peste .3 mil. Euro Bonusuri oferite Partenerilor

• Presa voteaza Life Care numele 810 in Romania

in 2009 Life Care se intoarce in Europa, devenind parte a Life Care Europe GmbH cu sediul in Frankfurt.

LlfeCare·~

I)Q You Speak 8107'

-E-E Life Care

Prill rnarcile proprii pe care le-arn dezvoltat ~i prin parteneriate cu producatcri de elita de produse BIO, punem la dispozitia Partenerilor nostri produss de cea mal buna callrate, lucru pe care II aslguram

prin garanua totala a produselor

Harci proprii Life Care:

HHfkJUR:

- Cos me lice te rap eu lice, re ~e te 0 r igi nal e

- Suplirnente alimentare organice

~ ~BioHAUS

1~191

- Solutii BIO penrru cura\en ia easel

- Ciorapi modelatori cu microcapsule active

- Cafea BIO arablca cu ganoderma

-Accesorii pentru frurnusetea zilnica

iii1'::#::

Notfall Creme

Branduri distribuite exclusiv de Life Care:

L~ Logona - Nr.1 mondial in cosmetica BIO

A©RELLE Accorele - Prirnele parfumuri BIO din Europa

Fitne - Uder European in Suplirnante alimentare BIO

Sol i n ~ Solingen - Accesorii pentru 0 Vilia

-iVa'

'1i~~uJ VivaDEAU - bijuterii rnagnence

o(o)jl;h.tOi\o""JdQgl'iK-:!I.::M1L..::~

a\,: AquaBIO - tratarnente avansate anuage

catre SUCCES

Oricine poate avea succes urmand 1 Pati simpfl:

• FOLOSE~TE produsele Life Care .. Astfel vei Intelege calitatea deoseblta a produselor 810, te vei sirntl bine ~i vei arata bine.

· ARATA tuturor persoanelor din jurul tau ce inseamna stilul de via¢ 810 ti prcdusele sale.

· INVITA.i pe prietenii tai sa descopera cat mai multe despre extraordinara oportunitate de afacere Life Care.

LifeCa re·"

00 YO" Speak 6107

AVANTAJELE TALE

---------------------

ataturi de Life Care

- iNSCRIERE GRATUITA

Catalogul de produse Ufe Care

este "magazinul" tau la care ai acces oricand, oriunde.

- Ca~tig lmediat - reducere 20% de la prima cornanda

- Bonus-uri ~i campanll care I~i of era cii~tiguri suplimentare

- Acces la "magazinul" tau BIO, oricand

- Poti comanda din confortul caminului tau

- Primesti produsele la orice adresji

- Livrarea produselor tale nu te costa nimic

-Garantie de satlsfactbe total a

OPORTUNITATEA Lif8Car8·~

r---L----.- DoYQ~ $poeiI"'SI07

Life Care _-----.J

SANATATE

FRUMUSETE

,

RECOMPENSE

-

TU ALEQI cat vrei sa ca~ti9i din afacerea Life Care

I. 20% discount pentru cumpiriturile tale de produse 810.

II. Recomandind celor din jurul tau produ~ 810 iti cre,ti c~igurile. In plus la discountul de 20% te bucuri de bonusuri. promotii ,i campanii speciale

III. Construind 0 echipi beneficiezi de sistemul complet de recompensare Life Care: discounturi, bonusuri, promotii ,i campanii. recuno~erea performantelor ,i alte premii speciale.

la preturile de catalog

din valoarea cornenzii, numaila prima cornanda, dad aceasta este minim 250 Lei dad In primele 3 luni consecutive valoarea comenzilor tale

este de minim 250 Lei In fiecare luna

20% discount 10% bonus"

I 00 Lei bonus'

NO U !!! Prograrnul de BUN VENIT In Life Care:

Luna I.

Plaseaza prima ta comanda ca

Nou Partener Life Care de peste 150 lei ~i primesti CADOU un produs Krauter In valoare de 10 lei.

Luna II.

La plasarea unei ccmenzi de peste

200 Lei in a doua luna de activltate primesti CADOU un produs BIO Hause In valoare de 20 lei.

Llf8Car8°~

Do Yoo Speak 8101

Luna III.

in a treialuna de activitate plaseazs

o cornanda de peste 250 lei ~i primesti CADO'U un produs Logona cu Aloe in valoare de 30 Lei.

Europe's B I 0 .

NO.1. opportumty

Campanii destinate tuturor PARTENERII.!OR:

i

5% bonus" pentru cornenzi lunare. cumulate de peste 500 lei

I 0% bonus" pentru comenzi lunare cumulate de peste 1000 lei

NOU!!\

Creste-ti echipa cu 3 noi Parteneri directi

, ,. ,

in fiecare luna timp de doua luni consecutive

:' si castigi 120 Lei bonus-

, ,

Glosar

TU

SPONSOR

GRUP PERSONAL

GROUP ONE

PVA

Partenerul Life Care este 0 pel'":5Q4Ina care s e Inso-le 'In slsternul

Ufe Care ~i. care drn acel moment, poate sa.~i fnceapb propta afacere U{e Care. bu curandu-se de bonusu ri I red ucerl ~ i pro mot! L

SPOfllSO rul ~au este Ps rs oa na care tl-a preaentat ajacerea 'Life Care. SPOt'!lSO rul e$~ persoana (:;;1 re ee va 3SiSL3 perrna nene in ae ~i.vjtaL(!a tal ~i, te va -ajma:sa fad prtmf pasi In actlvttate, mclusfv in a

P rezenta efacerea cunoscudllor mi.

se referii la rott consultanur Life Care sponsortzan direct sau lndh-ect in organlzasla unul Parcener.

Organlzatla Group One este formata dlntr-un grup de antreprencrt liberi care all.! reUfit in via~. alit profesiofl.al cit: ~j personal, ii L31_~

21U Inrclcs d daca nu vor cia mal depar-te acesr model de reu~icl. nimic din ce au reus-it nu are valoare 'In limp.

Flecare prcdus Life Care are at~ci 0 valoare de Puncte valcare Afa"ere (PVA). Acest-e puncre se cumlj!eaza (FVA personale' + 'PVA GrtJp} ~i 13 l'inalullunii

in. fL.:lnc:-~i c de grila de bo nifi~i!I~i i te ve! calntca la un n ivel procentual de Bonus.

Llf8Car8·~

Do vou Speak 'B IO?

I PVA = .3,8 Lei

Grila de bonusuri 75 PYA PYA PYA

Europe's B I 0 .

NO.1.. opportumty

<. > o \!:J

!Tin

~

EXEMPLU:

TU

Inlpul tiu

c~tig

Comand' personal. 40 PVA

(250 Lei)

dlsc:ount produse

20% din valoarea prcduselor x S 0* Lei/l una.

600 Leilan

"Comandand pentru tine ~i familia t2I produse ln valoare de 2.50 lei (aprID!_ 40 PVA) d~tigu,1 imediae esre de' 20.% ~>,5.0 l-E!illu:n~L

200 PVA

in pj-lrrra luna.

50 + 36,5 Lei ~ 86,S Lei

bonus

140 PVA x 4% x J,B - J6,5 Lei

- dupa primele 3 luni

- dupa primele 6 luni

- dupa primele 9 luni

- dupa primele 12 luni - nivel GOLD

- dupa primele 24 luni - nivel DIAMANli

LlfeCare'"

OQ You Speak 610?

aprox. 500 Lei aprox. 1.000 Lei aprox. 2.000 Lei aprox. 5.000 Lei

intre 10.000 si 50.000 Lei

,

Ben.efic;; SUPLIMENTARE:

Life Care a recompensat peste 200 de Parteneri de succes

cu excursii in Austria, Egipt, Fran~a, Corfu.Tenerife ~i Dubai!

RECUNOASTERI:

Aliituri de Life Care iti este recunoscutii si apreciata fiecare performantii.

De la sirnpa trecere de la un nivel de calit1care la altul ~i panii la califidi~ile la cele mai inalte nivele ca Director, pe langa ca~tigurile obtinute, Life Care i~i recunoaste performanta in fata intregii comunitati 810 prin premii speclale care sunt oferite

in cadrul incilnirilor noastre.

Uf8Car8·~

Do You Speak BIO?

pet'\.tru SUCCES

Sistemul de instruire pentru Succes Life Care este compus din:

• Si.stemul de intalniri organizate de lideri:

Programe de training pentru Noi Parteneri Intilniri pentru prezentarea de afacere incilniri pentru prezentarea produselor

• Sistemul de instruire organizat de Life Care:

Training pentru dezvoltarea afacerii Training de produse

leader's Academy

Gala Natlonala life Care

• Programe deintruire pentru dezvoltarea personala care includ materiale de informare despre pia~ ~i produse, carti instructive ~i material audio ~i video.

INFORfv1AT" SUPLIfv1ENTARE:

CUMTE pOTI iNSCRIE?

Te vel Jnscrie drrecr ca ~i, Parcener Life Care pe sne-ul www.lne-care.rc sau crtmnsnd formularul de jnscnere la numerul de fax 02.5.6.274.151.

CODUL TAU DEPARTENER

Codu I de Parten er este el ementul tau de ldentlflcare in altemu I Life Care,

Codu I de Partener Ute Care il prfrneatl pe e-mail automat d'lJP~ jnscrterea on-line sau i1 pot! obrl ne apr eland Call- Cent-er life Care.

Daca nu cunosrl nfelun Parrenar Ufe Care, suecmul re va aloca automat unu! Parcener de sueees Life- Care, care toe va ajuca in dezveltares afuC:l'1:rii talc.

CUM POTI COMANDA?

Vei putea ccmanda prcduse Life Care onhn e sau telefcnlc cu reducere de 20% fu~ de pretul de catalog.

Comanda minima. t!,S-LC! da '110 RON.

MODALITATI DE ;PLATA

Piau facmrilor'lifQl Care so poar.c face In unn.a(oarclc moduri - in avans

- C;'IJ plata rambu rs (la primlree 1;;01 etu lui)

Plata In evans - online de pe cardul dumneavoastra

• de I~ orice ban ca prfn rranfcr bancar in ccncul Life Care - dapunara dn-eee In eemul Ufl!:! Care

Plata ramburs ~ [a primirea ccletulul. Pentru a putea priml ccleun cu p13t3 faceurtl la lbrare. este necesara depunerea unel gilr:an\ii de 2-4 lei in I;;Orit1J1 Li~' Care [se nie,n~C1neaz.a pe fcrmularul de placl"Garan~ie 24 Lei I cod XXXXXX - codul tau Life Care primit dupa lnscrlere). Gar.an~i~ se plate~te 0 slngura d~ci sl se pcate restltul la cerere.

UVRA!l.E

Livrarea se face la dcmlcfllu prin flrrne de curter-at rapid mtr-un interval de timp intre 48 sl 72 ore de la validarea ccmerul. Nu plate~ti taxa de transport.

Alte infor:ma~ii gasiti pe www.llte-caee.rc

Coneu I Lif .. Car .. e.te, !l.082 RZB II. 0 000 0 600 0 6704331 de. eh is la Railfei se n Ban k CaIH::::enter· de lunl pina vineri,lhtte o,ele B,)O·17,)Ola urrnatoarele numere de telefon:

+40.256.22.88. 33, +40.720.22.8833 +40.742.22.88.33, +40.760.14.86.36,0800.800.256