Sunteți pe pagina 1din 11

INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A

AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 1/11
A%ROBAT,
D#'()$o' T(*+#)
I+&. V#o'(, %'(-")
INSTRUCIUNE TEHNIC. INTERN.
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A AVARIILOR
SI INCIDENTELOR LA STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
Ed#/#"0

Do)!1(+$!, #+$'2
3+ 4#&o"'( ,"
d"$"0
25.06.2011
Ediia:4
E,"7o'"$
0
8#*"# Io+
V('#9)"$
0
L")"$!:! ;o'<
A4#z"$
8o+#)" =HIULA
Co:$"+$#+ %O%A
8"'#"+" BILBIIE
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 2/11
CU%RINS
Pagna fronta
Cuprns
1 Descrere.Caracterstc tehnce 3
2 Supraveghere. Manevre. 5
3 Deran|amente. Mod de prevenre s
remedere.
6
4 Cernte de medu 7
5 Cernte de SSM 8
6 Mod de actune n stuat de urgenta 9
7 Documente de refern[a 10
8 Anexe (scheme, tabee, etc.) 10
1.DESCRIERE. CARACTERISTICI TEHNICE
Sta[a de 110 kv dn C.H.E. Nehoau este consttut dn opt
ceue de 110 kv ,dn care una este de rezerv .Acestea sunt
conectate a un sstem de dou bare de 110 kv |umeate .n
nteroru sta[e se a patru transformatoare dntre care dou de
10 MVA 110/20 de kv dou de 40 de MVA 10,5/110 kv
Toate ceuee au separatoare de bare dspuse n ne cu
baree .
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 3/11
n sta[a de 110 kv exst o ceu de cup transversa B1-
B2 -110 kv care asgur urmtoaree func[un :
- permte trecerea de pe o bar coectoare pe ceaat fr
ntreruperea crcutuu respectv
- servete pentru controu ntegrt[ sstemuu de bare
dup revza acestora
- se poate substtu orcru ntreruptor dn nstaa[e care
este defect sau urmeaz s e scos pentru revze .
Ceuee sta[e sunt prevzute cu :
-ntreruptor de tp I.O.-110 kv ;In = 1600 A ;Sr = 6000 MVA
-ntreruptor de tp SF 6-110 kv ;In = 1600 A ;Sr = 6000
MVA
-separatoare de bare cu Un =110 kv ; In =1600 A ,de tp
STEP a B2 -110 kv de tp STEn a B1 -110kv , excep[e
fcnd CT B1-B2 -110kv care are ambee separatoare
prevzute cu C.L.P. n ambee pr[ ,adc spre ceu spre
bar .
-T.C. de tp C.E.S.U. -110kv .
Ceuee 1 3 adc trafo 5 trafo 6 de 110/20 kv au n
pus descrctor pe 110 kv pe faz de tp V.A.-108/10,2 ,
C.L.P. borne Trafo pe 110 kv S.E.P.cu ac[onare manua stea
C.L.P.stea Trafo 110 kv ar caracterstca T.C .este de
2x57/5/5/5A.
Rega|u sub sarcn se face pe partea de 110 kv .
Cupa transversa (ceua 4) B1 -B2 are caracterstce
T.C. 400/5/5/5A
Ceuee 5 8 adc L.E.A. 110 kv Vernet L.E.A. 110
kv Ptragee au:descrctor pe ne de tpVA 108/10,2
;separator tp STEP -110 kv 1400 A de ceu cu CLP spre
ne ,caracterstca TC400/5/5/5 A;transformator de tensune
de tp TECU
3
1 . 0
/
3
1 . 0
/
3
110
kv .
Ceuee 6 7 adc TH 1 TH 2 au aceea
echpamente prmare ca ceuee trafo 110/20 kv cu
excep[a TC 400/5/5/5 A ;descrctoru de pe stea este
untat (neutru stee este egat drect a pmnt ).
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 4/11
Baree sunt prevzute cu TT detp TECU 110kv
3
1 . 0
/
3
1 . 0
/
3
110
kv.
Trafo - boc 10,5/110 ; Sn =40 MVA de tp TTU - OFAF
Trafo 110 / 20 kv ; Sn = 10 MVA de tp TTUS-NS rega|
9 x 1,78 % Un
Manevree de chdare a avaror n sta[e sunt
executate [nnd cont de urmtoaree obectve :
a) zoarea sta[e aducerea e n S.L.P.
b) trecerea amentr servcor nterne ae centrae pe
amentarea de rezerv ( L.E.A. 20kv Ptragee.)
c) chdarea operatv a avare n vederea func[onr normae
a centrae .
Observa[:Se admte P.O. efectuarea manevreor de chdare a
avaror ,fr aprobarea dspeceruu ,n cazure:
-psa egturor de teecomunca[ cu dspeceru;
-perco mnent pentru starea echpamenteor;
-perco de accdente umane;
-perco de ncendu.
No[unea de anaz a stua[e dn sta[e n momentu apar[e
ncdenteor sau avaror , anaz efectuat de P.O.
P.O. dn centra, a apar[a unu ncdent sau avare este obgat
s nregstreze tmpu a care s-a produs ,s ac[oneze n
contnuare a anaza stua[e dn sta[e s raporteze prompt
concs dspeceruu despre:
a)-eementee decanate capetee care au semnazat
b)-dac ceuee au rmas sub tensune sau nu
c)-dac ntreruptoru a refuzat decanarea
d)-regmu rmas dup avare (dsponbtatea sau
ndsponbtatea centrae)
e)-amentarea servcor nterne
f)-ate nforma[.
Informarea trebue astfe fcut nct dspeceru spoat stab
sou[ede chdare a avaror.P.O.,nfunc[e de stua[a concret
de I.T.I.,va ac[ona a chdarea avaror n psa egturor de
teecomunca[ cu dspeceru.
No[un de conectare a ntreruptoruu de 110kv dn
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 5/11
camera de comand de ctre P.O.
Manevree de conectare a I.O. se vor face numa cu controu
prezen[e tensun ,nante de nceperae manevreor de pornre a
hdrogeneratoareor.
No[un prvnd controu vzua a anumtor echpamente dn
sta[e n tmpu avaror.
n sta[e este obgatoru controu vzua n urmtoaree stua[:
-au ac[onat protec[e trafo de 110kv
-s-au auzt zgomote anormae n sta[e specce unor expoz sau
s-a observat arc eectrc n sta[e.
n sta[e este obgatoru controu echpamenteor n urmtoaree
stua[:
-pentru deconectarea de a fa[a ocuu a ntreruptoruu care
refuz decanarea nu poate deconectat nc prn chea de
comand.
Observa[e.ntreruptorucare a refuzat decanarea ,nu se va
repune n func[une dect dup dentcarea remederea
defec[un.
-nantea repuner transformatoruu,dup decanarea prn
protec[ nterne.
Este obgatore vercarea poz[e ntreruptoruu a fa[a
ocuu ,dac nu exst o nstaa[e de semnazare a poz[e
Conectat-Deconectat ,care s nu creeze confuz.
2. SU%RAVE=HERE . 8ANEVRE
Pentru eventuaee manevre personau operatvva
respecta prevedere P.E. 118 n vgoare ,cu caracterstce
specce sta[e .
Func[onarea C.H.E. Nehoau n cazu amentr
radae se face cu R.A.R.-T.pe na respectv anuat (cu
acordu dspeceruu )
Schema norma de func[onare a grupuror este :
-H.G. 1 a B 1 -110 kv
-H.G. 2 a B 2 -110 kv
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 6/11
Schema norma de func[onare a transformatoareor de
putere :
-trafo 5 110/20 kv a B 1 -110 kv
-trafo 6 110/20 kv a B 2 -110 kv
n cond[ normae un transformator este n func[une
ceat n rezerv cad .
Trecerea amentr sta[e de 20 kv de pe un transformator
pe ceat se face prn punerea n parae a ceor dou
transformatoare .
Schema norma de func[onare pentru n este
urmtoarea :
-LEA 110 kv Ptragee a B 1-110 kv cu R.A.R.-T. n
func[une
-LEA 110 kv Vernet a B 2 - 110 kv cu R.A.R.-T . n
func[une
-Cupa transversa B 1 - B 2-110 kv n func[une
Dspoztvu D.R.R.I. exstent pentru sta[a de110 kv asgur
decanarea grupuu H.G. 1 sau H.G. 2 n cazu n care I.O.
aferent grupuu refuz s decaneze .
5. D('"+<"1(+$(. 8od d( >'(4(+#'( :#
'(1(d#('(.
Modu de ac[onare a personauu de expoatare ,a
defec[un constatate n func[onarea:
a)-transformatoareor 110kv
b)-descrctoror D.R.V.S. 110kv
c)-grupuror de msur
d)-I.O. 110kv
e)-separatoareor
a. La nczrea anorma creterea temperatur n cond[
normae de rcre:-se va scoate de sub tensune
transformatoru dac temperatura ueuu este ma mare cu
10 grade C. dect cea adms.
La apar[a scurgeror de ue :-se va scoate de sub
transformatoru numa dac nveu ueuu a sczut sub
nveu mnm admsb.
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 7/11
La mprocarea cu ue dn conservator sauexpoza
dafragme tubuu de expansune a gazeor :se scoate de sub
tensune transformatoru.
La semnaarea unor zgomote anormae(ggt ,pocntur
,e.t.c.),asocate cu creterea temperatur cu osca[ ae
aceor ampermetreor,se scoate de sub tensune
transformatoru.
La apar[a de decen[e n nstaa[a de rcre se ncearc
repararea acestea cu transformatoru dsponb.
La semnazarea reeuu de gaze ,asocat cu o cretere
anorma a temperatur ,sau zgomote anormae,se
deconecteaz transformatoru.
La decanarea transformatoruu ,acesta nu se va repune
sub tensune dect dac se constat c nu are nc o
defec[une ntern
La apar[a de descrcr a zoatoare,se scoate de sub
tensune transformatoru.
La ncendu se aduce trafo n separat vzb,se deconecteaz
nstaa[e afectate,se cheam pomper,se ac[oneaz
conform P.S.I.
b. La deregr ae spa[or ntre ecatoare,se anun[ pe cae
operatv treptee superoare,consemnndu-se n regstru
de defec[un.
La ntreruperea egturor a re[ea sau a pmnt se vor
reface egture
La deterorarea gazurde se va acoper suprafa[a cu
eectropast.
La pouarea carcase se va trata carcasa cu unsoare sconc
c. La conturnr sau strpunger ae zoatoareor sau carcase
de rn ,se vor retrage dn expoatare.
La dspar[a tensun sau curentuusecundare,se vor
retrage dn expoatare,a fe ca a apar[a scurgeror masve
de ue .
La scderea rgdt[ eectrce a ueuu a rezsten[e de
zoa[e se va consemna n documente se vor anun[a organee
de coordonare pentru retragerea dn expoatare.
d) La observarea zgomoteor anormae , a scurgeror de ue , a
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 8/11
scpror de ue n camera de stngere ,a spargerea vzoruu
a desprnderea une [ev de presune dn crcutu
oeopneumatc, a pornrea frecvent apompeor M.O.P.,se
anun[ efu erarhc superor se consemneaz n evden[ee
operatve.
e) La defectarea zoatoareor se scoate nstaa[a de sub
tensune se nocuesc zoatoaree de ctre echpa de
repara[.La bocarea separatoareor prn depunerea de ghea[
se va executa ungerea sconc dup scoaterae nstaa[e de
sub tensune.
.
.CERINTE DE 8EDIU
4.1.Toate operate efectuate n tmpu expoatar se vor face
cu respectarea egsate de protecte a meduu n vgoare.
4.2. Aspectu de medu ce poate generat este perdere de
ue tp TR 30 .
4.3. Stuate de urgenta cu mpact negatv asupra meduu
care pot apare n expoatare sunt pouare cu ue a souu,
ncendu s expoze s se va actona conform panuror de
ntervente(pan de ntervente n caz de ncendu, nstructune
tp poster Actonarea n caz de pouare cu ue a souu, sa
tehnca de securtate a ueuu).
4.4.In cazu perderor punctuae de ue se vor ampasa
materae absorbante pana a remederea stuate.
4.5.Materaee absorbante devente deseu vor coectate n
sac de pastc nscrptonat (codu s tpu deseuu) s vor
depoztate temporar n ocur corespunzatoare.
4.6. Se va tne evdenta unara a stocuu de materae
absorbante exstent n centraa s a deseuror de matera
absorbant generate.
4.7. Stocu de materae absorbante va competat n functe
de necesar.
4.8. La nocurea echpamenteor eectrce/eectronce se va
respecta procedura PO-HE-BZ-037 ,Gestonarea deseuror".
Deseure de echpamente eectrce s eectronce( reee,
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 9/11
contactor, sgurante, ntrerupator etc) se supun Hot.
1037/2010.
5. C('#+$( d( SS8
Sta[a de 110 kV trebue sa ab un umnat corespunztor,
sa e dotata cu m|oace de protec[e eectrozoante (covor
eectrozoant, pode[ eectrozoant, detectoare de nata
tensune);
Executarea de actvt[ n sta[a 110kV este permsa numa
dup asgurarea tuturor masuror organzatorce s tehnce
corespunztoare. Lucrre de ntre[nere se executa cu uarea
tuturor masuror de sguran[a pentru a mpedca orce accdent,
foosnd aparate de msur s unete de ucru vercate s
omoogate, precum s echpament ndvdua de protec[e pentru
ucru s eectrozoant.
Lucrre n nstaa[e sta[e se vor efectua numa n baza
autorza[or de ucru sau a ITI-PM. Admterea a ucru se face
numa dup crearea zone de ucru.
Manevree pentru crearea zone de ucru se vor efectua dup
o foae de manevra de execu[e. Lchdarea ncdenteor se
executa fara foae de manevra.
Montarea sau demontarea scurtcrcutoareor mobe se
executa de ctre doua persoane dntre care una poate sefu de
ucrare a forma[e de ntre[nere pentru care se executa
manevra. In acest caz scurtcrcutoru va montat de ctre
persoana de deservre operatva care va supravegheata de sefu
de ucrare; Montarea scurtcrcutoareor mobe se va face prn
prnderea ma nt a ceme de egare a pmnt dup care, cu
vercarea pse tensun, se vor prnde cemee pe cee tre faze.
La demontare se vor desface ma nt cemee de pe pr[e
actve s apo pe cea de a pmnt.
La broarea ntreruptoareor se va verca obgatoru
bocarea acestora.
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 10/11
In ncnta sta[e trebue sa exste permanent panour de
securtate cu con[nut adecvat, banda pentru demtarea zone de
ucru. Pardoseaa sta[e trebue sa e acoperta cu caucuc
eectrozoant.
Controu de rond se va face respectndu-se ngrdre s
dstantee fata de eementee aate sub tensune.
Este nterzsa depoztarea de materae sau ate corpur
strne n ncperea sta[e de 110 kV
Se vor foos urmtoaree m|oace de protec[e:
- a vercarea pse de tensune: mnu, ndcator de
tensune, czme, vzera de protec[e.
- a schmbarea sguran[eor de |oas tensune: mnu,
manon de manevr a sguran[eor MPR., vzera de
protec[e, casc de protec[e,
- a montarea demontarea scurtcrcutoareor mobe :
mnu, czme, casc de protec[e, pra|na zoant.
- a nocure becuror: vzera de protec[e mnu
eectrozoante.
6. 8OD DE ACIUNE ?N SITUAII DE UR=EN.

Zona va dotat cu stngtoare cu CO2.
Se va scota de sub tensune stata.
se va nterven cu stngtoare cu CO
2
.
se vor anun[a pomper,nr.teefon 112
se va nterven pentru stngerea ncenduu pn a
sosrea acestora cu m|oacee dn dotare.
@. DOCU8ENTE DE REFERIN.
Documentate de proectare s execute
Ediia:4
INSTRUCTIUNI DE LICHIDARE A
AVARIILOR SI INCIDENTELOR LA
STAIA 110KV
CHE NEHOIASU SI LA
TRAFO 110/20 kV,110/10.5 kV
Cod ITI-BzN-0
SC HIDROELECTRICA SA
SH B!z"!
Ed#$#"
%"& 11/11
Scheme eectrce
A.ANEBE
Schema monofilara statie 110 kV.
Ediia:4