Sunteți pe pagina 1din 5

PARTICULARITI ALE DEZVOLTRII UMANE.

FACTORII BIOLOGICI AI NVRII COLAREPARTICULARITI ALE DEZVOLTRII UMANE
Viaa, presupune o permanent trans!ormare a omu"ui
De#$o"tarea uman se re!er "a trans!ormri, s%&im'ri, pre!a%eri (e or(in %antitati$ )i
%a"itati$* M*Z"ate +,--./ (i!erenia# trei tipuri (e (e#$o"tare
0io"o1i% +s%&im'ri"e !i#i%e, mor!o"o1i%e )i 'io%&imi%e a"e or1anismu"ui/
Psi&i% +apariia, insta"area )i trans!ormarea pro%ese"or, !un%ii"or )i 2nsu)iri"or
psi&i%e/
3o%ia" +re1"area %on(uitei persoanei 2n %on!ormitate %u norme"e so%ia"e/*
4ntre %e"e trei !orme a"e (e#$o"trii umane e5ist o str6ns intera%iune )i
inter(epen(en* As!e", (e#$o"tarea 'io"o1i% +%re)terea/in!"uenea# (e#$o"tarea psi&i%,
(ar nu a'so"ut )i nu 2n mo( e1a" (e7a "un1u" onto1ene#ei*De#$o"tarea psi&i% este
(epen(ent %a ritm, $ite#, "imite %rono"o1i%e, (e %ea 'io"o1i% 2n etape"e timpurii8 "a
tineree )i mai a"es "a maturitate ea %apt 2ns o re"ati$ inter(epen(en !a (e a%easta,
(ar este in!"uenat (e (e#$o"tarea so%ia" +pe %are o )i in!"uenea# "a r6n(u" ei* De%i,
(e#$o"tarea uman este 'iopsi&oso%ia"/*

CARACTERI3TICILE DEZVOLTRII P3I9ICE
De#$o"tarea psi&i% este pro%esu" (e !ormare )i restru%turare %ontinu a unor 2nsu)iri,
pro%ese, !un%ii )i stru%turi psi&o%omportamenta"e prin $a"ori!i%area su'ie%ti$ a
e5perienei so%ia"7istori%e,2n $e(erea amp"i!i%rii posi'i"iti"or a(aptati$e a"e
or1anismu"ui* M* Z"ate +,--./ (istin1e urmtoare"e caracteristici ae !e"#$t%rii
&si'ice8
a/ Are un caracter c$(&e)* &+ri!eter(i,at -i (+ti.act$ria* Prin%ipa"ii !a%tori ai
(e#$o"trii psi&i%e sunt ere(itatea, me(iu" )i e(u%aia* Ea se spri:in pe ere(itate,
2)i e5tra1e %oninutu" (in (ate"e !urni#ate (e me(iu" so%io7%u"tura" )i este (iri:at
(e e(u%aie*
'/ Este po"imor! )i (is%ontinu, se (es!)uar 2n mai mu"te sta!ii;
su1aru"ui +<7, an/8
%opi"u"ui antepre)%o"ar+,7=ani/
%opi"u"ui pre)%o"ar +=7>?@ani/
%opi"u"ui )%o"ar, %are se su'(i$i(e 2n;
su'sta(iu" %opi"u"ui mi%+>?@7,<?,,ani/
su'sta(iu" %opi"u"ui mi:"o%iu+pu'eru";,<?,,7,A?,.ani/
su'sta(iu" %opi"u"ui mare+a(o"es%entu",A?,.7,B?,-ani/
$6rste"e a(u"te+tinereea, maturitatea/
$6rste"e (e re1resie +'tr6neea/
%/ Are un caracter i,!i#i!+a8 se (i!erenia# (e "a un in(i$i( "a a"tu";
ritm +a%%e"erat sau "ent/
,
$ite# +mare sau mi%/
%oninut +'o1at sau sr%%ios/
%onsumu" ener1eti% +mare sau mi%/
re#onan +puterni% sau s"a'/
sens +as%en(ent sau sin%opat/
(urat +norma" sau 2nt6r#iat/
e!e%te +po#iti$e sau ne1ati$e/ et%*
De ai%i (e%ur1e ,ecesitatea trat%rii !i.ere,/iate -i c'iar i,!i#i!+ae a ee#i$r 2n
%a(ru" pro%esu"ui (e pre(are72n$are*
PRINCIPALII FACTORI AI DEZVOLTRII P0I1ICE
2.EREDITATEA
Con!orm (i%ionaru"ui psi&o"o1i%+P*P* Ne$eanu, ,-@B/, ere(itatea se re!er "a
transmisia spe%i!i%itii, (e7a "un1u" 1eneraii"or* Mesa:e"e (e spe%i!i%itate sunt transmise
(e "a o 1eneraie "a a"ta su' !orm (e %o(, %o(u" 1eneti%, situat 2n a%i#ii nu%"ei%i, mai a"es
2n %romo#omi )i sunt supuse %om'inri"or, erori"or (e %opiere sau a"terri"or+mutaii/* Ca
atare, ere(itatea este str6ns "e1at (e pro'"emati%a unitii 2n (i$ersitate a "umii $ii, (e
pro'"ema %onser$rii 2n timp a tipu"ui spe%iei, a in(i$i(ua"itii, a $arietii
in(i$i(ua"itii, a 1ene#ei nou"ui 2n %ursu" e$o"uiei*
Prin ereditate copilul motenete de la prini o anumit ,,zestre ereditar,, un
complex de dispoziii virtuale existente n germenele rezultat din mbinarea unitilor
genetice ale celor doi prini (potenionalitate).Nu se transcriu nsuirile prinilor ci
genele acestora care pot s nu se manifeste la prini(gene recesive) .
Mu"tip"e"e posi'i"iti (e %om'inare a"e uniti"or 1eneti%e printe)ti (etermin uni%itatea
!iinei umane + (oar 1emenii mono#i1oi sunt i(enti%i (in pun%t (e $e(ere ere(itar/*
La om e5ist o ere!itate !e s&ecie )i una i,!i#i!+a% +C* Cra)o$an ,---/* Prin ere(itate
se mo)tenes%;
e"emente spe%i!i%e, %omune in(i$i#i"or unei anumite spe%ii8
or1ane"e (e sim, aparate"e )i sisteme"e anatomi%e , re!"e5e"e, tre'uine"e
!un(amenta"e, s%&ema %orpora"
2nsu)iri in(i$i(ua"e !i#i%e +%u"oarea pru"ui/, 'io%&imi%e +se%reia &ormona",
%ompo#iia s6n1e"ui et%/, !un%iona"e+p"asti%itatea sistemu"ui ner$os, e%&i"i'ru"
(intre pro%ese"e ner$oase !un(amenta"e, et%/*
Ere(itatea %ara%tere"or mor!o"o1i%e )i 'io%&imi%e este mai 'ine %unos%ut (e%6t
ere(itatea 2nsu)iri"or psi&i%e+a%easta este atestat "a anima"e (e (ate"e eto"o1iei, iar "a om
(e stu(iu" aptitu(ini"or !ami"ia"e )i (e %ompararea 1emeni"or/*
3e poate a!irma %u %ertitu(ine % %eea %e 2n$a prinii nu se transmite "a %opii, iar
(i$ersitatea psi&o"o1i% uman are )i o e5p"i%aie 1eneti%+%e" puin pentru %onstituie,
'iotip, %omportament/*
Toate a%estea !a% (in %opi" un repre#entat a" spe%iei umane, (ar (etermin )i anumite
(eose'iri 2n stru%tura )i !un%iona"itatea or1anismu"ui 2n ansam'"u, (e%i )i a (e#$o"trii
sa"e psi&i%e* 4nsu)iri"e anatomo7 !i#io"o1i%e a"e or1anismu"ui au un ro" important 2n
(e#$o"tarea psi&i%, (ar nu unu" spe%i!i%, (eterminant* Dermenii (e#$o"trii psi&i%e sunt
pre#eni 2n #estrea ere(itar (ar numai %a potenia"itate8 (e#$o"tarea psi&i% e in!"uenat
(e %erine"e so%ia" )i mo(e"at prin 2n$are )i e(u%aie+C* Cra)o$an,,---/
E
3.MEDIUL
ediul constitue realitatea n mi!locul crea se afl i triete un organism,
totalitatea factorilor i condiiilor care influeneaz nemi!locit sau mi!locit
organismul i cu care acesta se afl n interaciune +P* Popes%u7Ne$eanu,,-@B/*
Ci"o1eneti%, me(iu" este !a%toru" (eterminant a" e$o"uiei 'io"o1i%e* Pe masura
a(aptrii "a me(iu, or1anismu" 2)i spore)te %apa%iti"e (e rea%ie )i uti"i#are a%ti$ )i
se"e%ti$ a %on(iii"or (e me(iu*
4n raport %u omu", se poate (istin1e;
Me(iu %osmi%
Me(iu natura"
Me(iu so%io%u"tura"
Me(iu pro!esiona"
Me(iu !ami"ia", et%*
3u' a"t in%i(en se poate $or'i (espre;
Me(iu !i#i%
Me(iu spiritua"
Omu" nu este (oar un pro(us a" me(iu"ui %i )i un !a%tor mo(e"ator, a1ent a" (e#$o"trii
a%estuia* Omu" , %a persona"itate, !a%e parte (in sistemu" so%ia" )i se (e#$o"t so"i(ar %u
a%esta* Cu"tura (e!ine)te 2n %&ip esenia" %on(iii"e (e e5isten a"e omu"ui %are este tot
mai mu"t %apa'i" s stp6neas% me(iu" natura"
C* Cra)o$an+,---/ (i!erenia# me(iu" i,ter, )i me(iu" e)ter,* De#$o"tarea psi&i%
este in!"uenat (e !a%torii (e me(iu e5tern, %are a%ionea# asupra in(i$i(u"ui pe mai
mu"te p"anuri*
a/ Me(iu" .i"ic in%"u(e aspe%tu" 1enera" a" me(iu"ui propriu F#is , %are
%on(iionea# e5istena $ieii, ni$e"u" 2n %are raportu" !un%iona" me(iu7$ia este (e
natur !i#i% )i %&imi%, me(iu" %osmi% +D,To(oran/, %6t )i rea"itatea ime(iat trit
(e or1anism, "umea 2n%on:urtoare, me(iu" 1eo1ra!i%*
'/ Me(iu" s$cia, so%ietatea %are o!er in(i$i(u"ui pe "6n1 intreinerea materia",
e%&ipamentu" uman !un(amenta"; "im'a:u" +%a suport )i instrument a 16n(irii/)i
%erine"e mora"e* 4n %a(ru" a%estui me(iu (eose'it (e %omp"e5, au !ost (e"imitate +C*
Craso$an,,---/
(e!i+ &ers$,a %a "ume $#ut )i %reat prin e5periene"e proprii !ie%rei
persoane8
(e!i+ .a(iiar +mem'rii !ami"iei, tota"itatea in!"uene"or "or asupra
su'ie%tu"ui/8
(e!i+ i,stit+/i$,a4&r$.esi$,a +sistemu" a%iuni"or or1ani#ate "a ni$e"u"
instituiei (e mun%, "a ni$e"u" pro!esiei/*
Comp"e5itatea me(iu"ui !a%e %a in!"uene"e sa"e s o!ere posi'i"iti in!inite (e a%iune*
Toto(at, e"e sunt asimi"ate 2n mo( se"e%ti$ (e %tre su'ie%t (o'6n(in(u7se e5periena sa
persona" %are $a e5er%ita in!"uene (ire%te asupra (e#$o"trii psi&i%e*
Me(iu" !i#i% (etermin une"e %omportamente re!eritoare "a a"imentaie, 2m'r%minte
et%* e5er%it o in!"uen mai re(us asupra (e#$o"trii psi&i%e8 2n s%&im' me(iu" so%ia"
=
+e%onomi%, %u"tura", po"iti%, mora" et%/ $a in!"uena 2n mo( &otr6tor (e#$o"tarea psi&i%,
(e%"an)6n( )i a%ti$i#6n( potenia"iti nati$e +o!er posi'i"iti mu"tip"e (e (e#$o"tare a
"or pe %are "e poate $a"ori!i%a ma5ima"8 !r inter$enia a%estor !a%tori e"e rm6n 2n stare
"atent, se (e1ra(ea#/*
5.EDUCAIA
"ducaia const ntr#un ansamblu de aciuni i influene fundamentate tinific i
utilizate contient n direcia procesului de formare a copilului ca personalitate."a
constituie factorul fundamental al dezvoltrii umane n general,a celei psi$ice n special*
37a %onstatat % (a% un %opi" este pri$at 2n primii %in%i ani ai $ieii (e e(u%aie,
umani#area )i (e#$o"tarea psi&i% $or !i pro!un( )i poate ireme(ia'i" %ompromise +P*
Do"u,,--./
E(u%aia se (es!)oar (e7a "un1u" 2ntre1ii $iei a in(i$i(u"ui* Re"aii"e a!e%ti$e )i (e
%omuni%are %are se sta'i"es% (e timpuriu 2ntre mam )i %opi" sunt, 2n p"an e(u%aiona",
(estu" (e importante pentru (e#$o"tarea "ui psi&i%* U"terior, e(u%atoru" pune 2n !aa
%opi"u"ui une"e o'ie%ti$e %are tre'uie atinse* E" or1ani#ea# me(iu" 2n $e(erea %ana"i#ri
pro%esu"ui !ormri persona"itii %opi"u"ui pe o (ire%tie %"ar %onturat* Institui"e
spe%ia"i#ate 2n e(u%aie 2n %a(ru" %rora )%oa"a o%up o po#iie %entra" prin a%ti$iti"e
%are se (es!)oar a%o"o, :oa% un ro" (eose'it 2n !ormarea %opi"u"ui, 2n (e#$o"tarea sa
psi&i% +P*Do"u,,--./*
E5ist trei !orme a"e e(u%aiei, str6ns "e1ate 2ntre e"e, %are a%ionea# 2n (ire%ia
!ormrii )i (e#$o"trii t6nru"ui +C*Cra)o$an, ,---/;
i,.$r(a%; tota"itatea in!"uene"or e(u%ati$e %e se e5er%it asupra
in(i$i(u"ui 2n mo( spontan, (atorit pre#enei "ui 2ntr7un me(iu situaiona"
(at* Ea este e5presia mo(u"ui (e $ia )i a am'ianei so%ia"e 2n %are se a!"
su'ie%tu"*
,$,.$r(a%; sistemu" a%iuni"or e(u%ati$e %are se (es!)oar 2ntr7un %a(ru
or1ani#at, a"tu" (e%6t sistemu" (e 2n$m6nt )i %are urmre)te %omp"etarea
e(u%aiei !orma"e +%ase (e %u"tur, ra(io et%*/
.$r(a%; tota"itatea a%iuni"or (es!)urate 2n uniti )%o"are, proprii
sistemu"ui (e 2n$m6nt a" !ie%rei ri* Constituie !orma (e e(u%aie %u
%e" mai 2na"t 1ra( (e or1ani#are )i 2n(rumare )i a"e %rei o'ie%ti$e )i
mo(a"iti (e rea"i#are sunt pre#entate 2n (o%umente"e o!i%ia"e; p"anuri"e (e
2n$m6nt, pro1rame"e )%o"are et%*
Pentru a (e$eni %u a(e$rat o "atur permanent a e5istenei omu"ui, e(u%aia tre'uie
s ai' un %ara%ter 1"o'a", 2np"etin( 2n mo( armonios )i e!i%ient %e"e trei !orme a"e ei
+!orma" %u %ea non!orma" )i in!orma"/*
DEZVOLTARE I NVARE
Me(iin( %ontri'uia ere(itii )i a me(iu"ui "a (e#$o"tarea psi&i%, e(u%aie este )i
ea me(iat, "a r6n(u" ei, (e o a"t $eri1; a%ti$itatea e"e$u"ui8 a%easta %onstitue %onte5tu"
%e" mai apropiat a" (e#$o"trii* Prin a%east a%ti$itate proprie, %are, 2n esen7arat P* Do"u
+,--./7este un pro%es (e 2n$are, 2n sensu" "ar1 a" %u$6ntu"ui, %opi"u" re(es%oper
%apa%iti"e umane o'ie%ti$e 2n me(iu" so%io%u"tura", "e re%reea# pentru sine, "e
asimi"ea# )i "e interiori#ea#, trans!orm6n(u"e 2n %oninut )i or1ani#are a $ieii sa"e
psi&i%e *4n a%est !e" e" se (e#$o"t*
A
E5ist o str6ns intera%iune 2ntre (e#$o"tare )i 2n$are*De#$o"tarea 2)i are ori1inea )i
se e5p"i% prin 2n$are, iar 2n$area 2)i 1se)te raiunea (e a !i pre"un1in(u7se 2n
(e#$o"tare* De#$o"tarea se pre1te)te , 2)i a%umu"ea# (ate"e 2n %onte5tu" 2n$rii8
2n$area se 2mp"ine)te )i se !ina"i#ea# "a ni$e"u" (e#$o"trii* 4n$area este pro%esu" mai
simp"u, !"uent8 (e#$o"tarea este pro(usu" (ens, mai 2n1ust* 3pre e5emp"u, pentru a putea
so"uiona anumite %erine )%o"are (e 2n$are, este ne%esar %a e"e$u" s atin1 un anumit
ni$e" (e (e#$o"tare +%o1niti$, mora" et%/, %are s7" !a% apt pentru %on!runtarea %u
%erina* A%east (e#$o"tare este re#u"tatu" 2n$ri"or anterioare +P* Do"u ,--./*
Menionm % nu ori%e !e" (e 2n$are (etermin (e#$o"tarea, %i (oar %ea %are prin
interme(iu" pro%esu"ui instru%ti$7e(u%ati$, este proie%tat s se (es!)oare %a un pro%es
a%iona" inte1rat, 2m'in6n( momente"e ,,pri#ei,, (e in!ormaie +sen#oria"e/ %u momente"e
(e ,,pro%esare,, a in!ormaiei +$a"ori!i%area intern a e5perienei/ )i %u %e"e e!e%torii
+rea%ti$e, %omportamenta"e/*


.