Sunteți pe pagina 1din 21

Admitere

master
Tematica de concurs

Admitere la cursul de Master
INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniile:
- Inginerie energetic
- Inginerie electric
- Stiinte Ingineresti Aplicate


II. TEMATICA DE CONCURS:
1. Clasificarea reelelor electrice din punct de vedere al modului de tratare a
neutrului: aspecte generale.
2. Calculul cderilor de tensiune ntr-o reea electric radial: diagrama fazorial
fundamental.
3. Calculul reelelor electrice simplu buclate: cazul reelei electrice alimentat de
la dou capete.
4. Reglajul tensiunii n reelele electrice folosind transformatoarele electrice:
determinarea plotului de funcionare.
5. Reglajul tensiunii n reelele electrice prin modificarea circulaiei de putere
reactiv.
6. Calculul regimului permanent al reelelor electrice complex buclate: formularea
problemei i soluionarea prin metoda Seidel Gauss.
7. Deducerea ecuaiilor difereniale ale liniilor electrice de transport (ecuaiile
telegrafitilor).
8. Stabilitatea tranzitorie a unui generator electric conectat la un sistem de putere
infinit printr-o linie electric dublu circuit.
9. Supratensiuni cu front lent la deconectarea sarcinilor inductive: proces fizic,
evaluarea amplitudinii i mijloace de limitare.
10. Factori de propagare pentru undele de tensiune: determinare, limite de variaie
i cazuri tehnic importante.
11. Soluii moderne pentru schemele de conexiuni ale staiilor de 220-400 kV:
scheme monofilare complete, discuie privind costuri, exploatare, avantaje,
dezavantaje.
12. Scheme de principiu pentru partea electric a centralelor cu grupuri generatoare
de putere relativ mic (P
nG
< 25 MW).
13. Sistem de reglare automat : definiie, subsistemele principale, mrimi
caracteristice, funcii de transfer reprezentative.
14. Principiul metodelor de reglare automat frecven putere activ ( RAf-P )
ntr-un sistem electroenergetic.


III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:
1. A.Poeat, A. Arie, O. Crian, M. Eremia, V. Alexandrescu, A. Buta
Transportul i distribuia energiei electrice. Editura Didactic i pedagogic,
Bucureti, 1981.
2. M. Eremia, H. Criciu, B. Ungureanu, C. Bulac Analiza asistat de calculator
a regimurilor sistemelor electroenergetice. Editura Tehnic, Bucureti, 1985.
3. C. Bulac, M. Eremia Dinamica sistemelor electroenergetice. Editura Printech,
2006.
4. S. St. Iliescu - Teoria reglrii automate. Editura Proxima, Bucureti, 2006.
5. D. Mihoc, S. St. Iliescu, I. Fgran, s.a. Automatizarea sistemelor
electroenergetice. Editura Printech, Bucureti, 2008.
6. I.Tritiu - Reele electrice. Note de curs.
7. M. Eremia - Transportul i distribuia energiei electrice. Note de curs.
8. C. Bulac - Sisteme electroenergetice. Note de curs.
9. M. Costea - Tehnica tensiunilor nalte. Note de curs.
10. Gh. Comnescu - Staii i posturi de transformare. Note de curs.
11. S. Iliescu - Teoria reglrii automate. Note de curs.
Admitere la cursul de Master
Sisteme TermoEnergetice

I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniile:
Inginerie energetic
Stiinte Ingineresti Aplicate
Ingineria Mediului
Inginerie si Management

II. TEMATICA DE CONCURS:
1. Cicluri termodinamice motoare. Randamentul de conversie a cldurii n lucru
mecanic.
2. Metode de mbuntire a randamentului de conversie a cldurii n lucru mecanic
pentru ciclurile Rankine - Hirn, cu I.T.A.
3. Metode de mbuntire a randamentului de conversie a cldurii n lucru mecanic
pentru ciclurile Brayton Joule, cu I.T.G.
4. Metode de mbuntire a randamentului de conversie a cldurii n lucru mecanic
pentru ciclurile M.P. de tip Otto (MAS) Diesel (MAC).
5. Tipuri de procese de schimb de cldur i mas.
6. Caracteristici constructive i funcionale ale principalelor tipuri de schimbtoare de
cldur. Diagrame de variaie a temperaturii n cursul proceselor.
7. Calculul termic al schimbtoarelor de cldur: diferene caracteristice de
temperatur, coeficientul global de transfer de cldur, indici de calitate.
8. Instalaii termice cu ciclu invers (instalaii frigorifice, pompe de cldur): tipuri,
scheme de principiu, diagrame, elemente de calcul, eficien.
9. Tehnologii de ardere a combustibililor.
10. Caracteristici constructive i funcionale ale generatoarelor de abur.
11. Utilizarea pentru cogenerare a I.T.G. i a M.P. de tip Otto (MAS) Diesel (MAC).
12. Tipuri de consumatori de cldur i caracteristicile acestora.
13. Fluide folosite pentru transportul i distribuia cldurii: tipul agenilor i al
proceselor energetice, parametrii caracteristici, reglajul puterii termice livrate.
14. Mrimi ce caracterizeaz performanele energetice ale surselor de alimentare cu
cldur, fr i cu cogenerare: randamente, consumuri specifice, indici i
coeficieni de termoficare.
15. Sisteme centralizate de alimentare cu cldur: reele i puncte termice.


III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:
1. Badea, A.; Necula, H.; Stan, M.; Ionescu, L.; Blaga, P.; Darie. G. Echipamente
i Instalaii Termice, Editura Tehnic, Bucureti 2003.
2. Ionescu D.C.; Darie, G.; Ulmeanu, P.;, Cenu, V. - Centrale Termo Electrice
Performante, Editura AGIR, Bucureti 2006
3. * * * - Manualul Inginerului Termoenergetician - Vol. III, Editura Tehnic,
Bucureti 1986
4. Ptracu, R.; Rducanu, C.; Dumitrescu, I.S. Utilizarea Energiei Partea I-a,
Editura Universul Energiei & Editura BREN, Bucureti 2004.
5. Athanasovici, V. Utilizarea Cldurii n Industrie Vol. I, Editura Tehnic,
Bucureti 1995
6. Athanasovici, V. Utilizarea Cldurii n Industrie Vol. II, Editura Tehnic,
Bucureti 1997
7. Necula, H. Instalaii frigorifice, Editura Universul Energiei & Editura BREN,
Bucureti 2005.

Admitere la cursul de Master
EFICIENA ENERGETIC


I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniile:
- Inginerie energetic
- Stiinte Ingineresti Aplicate
- Ingineria Mediului
- Inginerie si Management


II. TEMATICA DE CONCURS:
1. Cicluri termodinamice specifice (motor cu ardere intern, instalaie de turbin cu gaze,
instalaii compuse din cazan i turbin cu abur supranclzit) : faze, parametrii,
performane, soluii de mbuntire.
2. Cazane de abur convenionale : tipuri constructive, parametrii, bilanul energetic,
randamentul energetic.
3. Asemnri i deosebiri ntre cazanele convenionale i cazanele recuperatoare, aspectele
tehnice care difereniaz cazanele de abur cu circulaie natural de cele cu circulaie
forat.
4. Schimbtoare de cldur : diferena medie de temperatur, indicatori de calitate, tipuri
constructive, coeficientul global de schimb de cldur pentru un schimbtor de cldur
prin suprafa.
5. Instalaii frigorifice cu comprimare mecanic de vapori : schema de principiu, bilanul
energetic, eficiena energetic.
6. Instalaii frigorifice cu absorbie : schema de principiu, bilanul energetic, eficiena
energetic.
7. Pompe de cldur cu comprimare mecanic de vapori : schema de principiu, bilanul
energetic, eficiena energetic. Indicatorul de performan energetic (COP) pentru o
pomp de cldur.
8. Asemnri i deosebiri ntre instalaiile frigorifice i pompele de cldur.
9. Indicatori de performan economic avnd la baz valori neactualizate : definiie,
expresie matematic, semnificaie.
10. Indicatori de performan economic avnd la baz valori actualizate : definiie, expresie
matematic, semnificaie (VNA, RIR, TRA ).
11. Surse de alimentare cu energie termic a ntreprinderilor : tipuri, caracteristici, avantaje,
dezavantaje.
12. Resurse energetice secundare (r.e.s.):definiie, tipuri, direcii de recuperare, eficiena
energetic, ecologic i economic a recuperrii r.e.s.
13. Tipuri de turbine de cogenerare cu abur. Legtura ntre sarcina termic i sarcina
electric. calculul puterii produse la bornele generatorului electric antrenat de ctre o
turbin cu abur cu contrapresiune. Calculul puterii produse la bornele generatorului
electric antrenat de ctre o turbin cu abur cu condensaie i o priz reglabil
14. Consumuri de cldur cu caracter tehnologic : definiie, mrimi caracteristici, mod de
variaie n timp, metode de reducere.
15. Consumul de cldur specifice cldirilor (nclzire, ap cald de consum, ventilare) :
definiie, mrimi caracteristice, mod de variaie n timp, metode de reducere.
16. Elementele necesare i calculul de dimensionare al unui tronson de conduct, calculul
grosimii izolaiei termice a unui tronson de conduct prin care circul un agent termic.
17. Cogenerarea : definiie, avantaje, dezavantaje,
18. Indicatori de performant specifici surselor de producere a cldurii (CT i CET).
Coeficientul nominal (instalat) de cogenerare : definiie, efecte tehnice i economice,
indicele de cogenerare : definiie, modaliti de calcul, economia de energie primar
realizat prin producerea combinat a energiei (cogenerare) n comparaie cu
producerea separat, randamentul global al unei instalaii de cogenerare. Calculul
consumului anual de combustibil al unei centrale termice.
19. Eficiena energetic. Definiii. Evaluarea eficienei energetice. Indicatori fizici de
performan energetic.
20. Auditul energetic. Definiii, modaliti de realizarea a auditului. Bilanuri energetice.


III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:

1. Notele de curs de la disciplinele:
o Echipamente si instalatii termice 1
o Producerea energiei electrice i termice n CTE
o Utilizarea energiei
o Transportul agentilor energetici
o Echipamente si instalatii termice 2
o Audit termoenergetic
o Gestiunea energiei termice

2. Badea, A., Necula, H. .a. Echipamente i Instalaii Termice. Editura Tehnic, Bucureti,
2003.
3. Badea, A., Necula, H. Schimbtoare de cldur. Editura AGIR, 2000.
4. Necula, H., Badea, A., Ionescu, C. Schimbtoare de cldur compacte. Editura AGIR,
Bucureti, 2006, 139 p.
5. Necula, H. Instalaii frigorifice. Editura BREN, 2005.
6. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaii Termice Industriale. Editura Tehnic, Bucureti,
1978.
7. Carabogdan, Gh., Badea, A. Instalaii Termice Industriale Culegere de probleme,
Editura Tehnic, Bucureti, 1980.
8. R.Ptracu. C. Rducanu. I.S. Dumitrescu - Utilizarea Energiei, Editura BREN, Bucureti
2004.
9. V. Athansovici Utilizarea caldurii in industrie, Ed.Tehnica, Bucuresti, 1995 (vol.1 i 2)
10. C. Rducanu, R.Ptracu. - Evaluarea eficientei energetice, Editura AGIR, ISBN 973-
720-074-8, Bucureti 2006.
11. C. Raducanu, R.Patrascu , D. Paraschiv, A. Gaba, - Audituri energetice, Editura AGIR,
ISBN Bucuresti, 2000Admitere la cursul de Master
INGINERIE NUCLEARA
I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniile:
- Inginerie energetic

II. TEMATICA DE CONCURS:

Dozimetrie (1)
1 Surse de radiatii nucleare I
2 Detectori cu ionizare in gaz. Interactia radiatiilor cu substanta Detectori cu
semiconductori.Detectori termoluminiscenti
3 Interactia neutronilor cu substanta. Reactii nucleare folosire in detectia neutronilor.
4 Marimi si unitati dozimetrice
5 Masurarea dozelor. Dozimetria in fascicule de neutroni si radiatii .
6 Efectele bilogice ale radiatiilor nucleare.
CNE si sistemele CNE (2)
1 Clasificare CNE. Elementele de baza ale filierelor LWR si PHWR. Avantajele CNE.
2 Ciclurile teoretice si reale ale CNE cu abur; parametrilor iniiali; Metode de uscare
extern si supranclzire intermediara; presiunea de condensare; prenclzirea
regenerative a apei .
3 Schema CNE CANDU 6- CERNAVODA
4 Indici de funcionarea ai CNE.


5 Clasificarea sistemelor componente ale CNE. Sistemele parii nucleare si clasice
6 Sistemele moderatorului la CNE Cernavoda.
7 Sistemul circuitului primar la CNE CANDU
Ingineria si tehnologia instalatiilor nucleare (3)
1 Tipuri de reactoare nucleare: componente si caracteristicile lor
2 Elemente combustibile: componente, caracteristici, tehnologie

3 Sisteme de reactivitate
4 Vase de presiune si canale

Termohidraulica instalatiilor nucleare (4)
1 Proiectarea circuitului primar al unei CNE, consideraii inginereti
2 Generarea puterii in rectorii nucleari
3 Analiza termica a elementului combustibil
4 Studiul unui canal de combustibil cu curgere monofazica
5 Elemente de curgere bifazica
Procese nucleare (5)
1 Proprietatile fundamentale ale nucleelor stabile. Nucleul atomic
2 Energia de legtur nucleonilor
3 Transformri radioactive i legi fundamentale
4 Reactii nucleare. Clasificarea reactiilor nucleare Forte nucleare
5 Modele nucleare de structura. Modele pentru procesul de fisiune

Teoria reactoarelor nucleare (6)
1 ncetinirea neutronilor
2 Teoria vrstei
3 Teoria difuziei cu dou grupe de energie
4 Reactoare nucleare eterogene

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:

1. George, Sindilaru. Dozimetria si protectia contra radiatiilor. Bucuresti : BREN, 2002.
2. Ilie, Prisecaru. http://www.energ.pub.ro/. http://energ08.curs.ncit.pub.ro/. [Interactiv]
aprilie 2008.
3. Petre, Ghitescu. Ingineria Reactoarelor Nucleare. Bucuresti : Proxima, 2006.
4. Daniel, Dupleac. introducere in termohidraulica reactorilor nucleari CANDU.
BUCURESTI : PROXIMA, 2005.
5. Sindilaru, George. Procese Nucleare Energetice. BUCURESTI : BREN, 2001.
6. N, Mihailescu. Fizica reactorilor Nucleari. BUCURESTI : ED. TEHNICA, 2004.

TEMATICA DE CONCURS
pentru
admiterea la programul de master

INGINERIA MEDIULUI N ENERGETIC MS71. Procese de epurare fizic a apelor uzate (sedimentarea tipuri de
sedimentare, decantorul convenional, ncrcarea hidraulic de suprafa,
eficiena, bilan masic i hidraulic).

2. Procese biologice de epurare a apelor uzate (procesul biologic cu
nmol activ, procesul cu pelicul biologic).

3. Poluarea aerului din interiorul cldirilor i la nivelul solului.

4. Poluarea atmosferei (poluani ai atmosferei, limite impuse poluanilor
atmosferici, tehnologii i procedee de depoluare a aerului).

5. Dispersia gazelor poluante evacuate prin courile CTE (generaliti,
concentraia de poluant, coeficienii de dispersie, nlimea de ridicare a penei,
nlimea coului de fum).

6. Evaluarea impactului proceselor industriale asupra mediului (tipuri de
impact a proceslor industriale asupra mediului si modalitati de evaluare a
acestora)

7. Poluarea apelor subterane (descrierea generala a poluarii apelor
subterane; surse de contaminare a apelor subterane; caracteristici fizice ale
fenomenului de poluare a apelor subterane).

8. Curgerea n medii poroase. Acviferele (Legea de conservare a materiei,
curgerea ntr-un mediu poros, legea lui Darcy, conductivitatea hidraulic i
permeabilitatea intrinsec, transmisivitatea).

9. Poluarea apelor de suprafa (materii poluante, surse de poluare,
efectele poluanilor).

10. Tehnologii noi de tratare a deeurilor urbane.

11.Depozitarea controlat a deeurilor urbane (tipuri de depozite,
alegerea terenului pentru depozitarea controlat, soluii de impermeabilizare,
faze ale evoluiei deeurilor, reziduuri rezultate n urma depozitrii controlate).

12. Metanizarea n reactor (procesul de triere, procesul de metanizare,
perspective pentru metanizare, factori care influeneaz fermentarea anaerob,
fazele procesului de fermentare).

13. Alegerea filierelor de tratare a deeurilor urbane.

14. Eutrofizarea mediilor acvatice (prezentarea fenomenului, fazele
procesului, surse de nutrienti, consecintele fenomenului, masuri de prevenire si
control ale procesului).

15. Metodologia de achiziie i prelucrare a datelor experimentale (sisteme
de monitorizare a proceselor prin calculatoare industriale - structura sistemelor
de monitorizare i conducere, interfaarea calculatoarelor de proces cu procesele
conduse, sistemele de interfa ale calculatoarelor de proces, metodologia
general de achiziie a datelor experimentale).


Bibliografie

1. Apostol, T. Gestiunea deseurilor. Editura AGIR, Bucuresti, 2000
2. Dumitran, G. Notite de curs
3. Nistreanu, V., s.a. Chimia mediului Note de curs
4. Lazaroiu, Gh. Impactul CTE asupra mediului, editura POLITEHNICA
Press, 2005.
5. Marinov, A.M. Hidrodinamica apelor subterane, Editura PRINTECH, 2000.
6. Robescu, D., Lanyi, S., Robescu Diana, Constantinescu, I. Tehnologii,
instalatii si echipamente pentru epurarea apelor. Editura Tehnica,
Bucuresti, 2000
7. Vasiliu, D. Monitorizarea mediului, Editura Tehnica. Bucuresti, 2007.
8. http://www.hydrop.pub.ro/biblioteca/index.html

Admitere la cursul de Master
MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE


I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniul Inginerie si
Management


II. TEMATICA DE CONCURS:

1. Funcia de planificare a managementului: obiective, aciunii, resurse.
2. Procesul de luare a deciziilor
3. Funcia de organizare a managementului
4. Motivarea resurselor umane
5. Procesul de marketing: fazele si continutul acestora.
6. Comportamentul consumatorului: tipuri de decizii ale consumatorului;
procesul decizional al consumatorului; factorii care influenteaza procesul
de cizional al consumatorului.
7. Segmentarea pietei: definire; importanta segmentarii pietei; etapele de
segmentare; bazele de segmenatarea petelor produselor de larg consum;
bazele de segmenatare a pietelor produselor industriale; strategii pentru
selectarea pietei tinta; pozitionarea pe piata.
8. Politica de pret: obiectivele politicii de pret; elemente de fundamentare a
pretului; strategii de pret; preturile discriminatorii; tactici pentru ajustarea
pretului de baza.

9. Modaliti de cretere a competitivitii organizaiilor prin utilizarea
sistemelor informatice
10. Justificarea economic a investiiilor n tehnologia informaiilor (perioada
de recuperare a investiiei, valoarea net actualizat, rata intern de
rentabilitate financiar i indicele de profitabilitate)
11. Analiza proceselor de baz specifice comerului electronic
12. Prezentai principalele tipuri de afaceri online (B2B, B2C, C2B i C2C)
13. Sisteme informatice pentru asistarea adoptrii deciziilor manageriale (DSS-
Decision Support System). Tipuri de DSS-uri, componentele i
capabilitile unui DSS
14. Tipologia proiectelor
15. Management de proiect vs. Management de organizaie
16. Echipa de proiect
17. Eficiena proiectelor

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:

1. Philip Kotler, Principiile marketingului, Teora, 1998
2. Elena Niculescu, Marketing modern Concepte, tehnici, strategii, Polirom,
2000
3. Purcrea, A.A., Constantinescu, D., Niculescu, C., Management. Elemente
fundamentale, Editura Niculescu,Bucureti, 1998
4. Purcarea, A.A, Constantinescu, D, s.a , Managementul Resurselor Umane,
Editura Bren, Bucureti, 2001
5. Militaru, Gh., Sisteme informatice pentru management, Editura All,
Bucureti, 2004;
6. Stncioiu, I., Militaru, Gh., Management. Elemente Fundamentale, Editura
Teora, Bucureti, 1998;
7. Stncioiu, I., Purcrea A., Niculescu C., Management. Cercetare
Dezvoltare, Editura Mondero, Bucureti, 1993;
8. Militaru, Gh., Managementul produciei i al operaiunilor, Editura All,
Bucureti, 2008;
9. Heizer, J., Render, B., Operations Management, Pearson Prentice Hall, NJ,
2006;
10. Marakas, OBrien, Enterprise Information Systems, 13th edition, McGraw-
Hill, NY, 2006.
11. Lock, D. , Project Management. Eight Edition. Gower, 2003.
12. Scarlat, C., Managementul proiectelor. Editura Printech, Bucureti, 2006.

Tematic Master Surse regenerabile de energie


1. Elemente de electrotehnic
Legile principale ale electromagnetismului enun si interpretare (legea induciei
electromagnetice, legea circuitului magnetic, legea fluxului magnetic i legea lui Ohm);
Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite de c.c. - enun;
Reprezentarea n complex simplificat a mrimilor sinusoidale: transformarea direct i
invers, impedane complexe, puteri complexe; explicitarea puterii complexe n putere
activ i reactiv (expresii)
Definiia sistemului trifazat de mrimi sinusoidale i conexiunile stea i triunghi ale
receptoarelor trifazate scheme.

2. Elemente de termotehnic
Sistem termodinamic; Marimi de stare; ecuatia de stare a gazelor perfecte;
Forme de energie folosite n termodinamica; Cldura i lucru mecanic;
Principiile termodinamicii;
Principii, metode i aparate de msurare a temperaturii, presiunii i debitului.

3. Elemente de transfer de cldur i schimbtoare de cldur
Mecanismele de transfer de cldur ;
Calculul fluxurile termice conductive, convective si radiative prin diverse geometrii de
suprafee;
Cile de intensificare a transferului de cldur;
Tipuri de schimbtoare de cldur i ecuaii de baz;
Indici de calitate ai schimtoarelor de cldur.

4. Elemente fundamentale privind motoarele asincrone trifazate i generatoarele sincrone
trifazate
Principiile de funcionare ale motorului asincron trifazat i generatorului sincron trifazat;
Caracteristicile mecanic, a randamentului i a factorului de putere pentru motorul
asincron;
Condiiile de cuplare ale generatorului sincron la o reea de putere infinit i curbele n V.

5. Elementele de baz ale unui sistem de acionare electric (SAE)
Descriere, elemente componente, schem bloc pentru un SAE;
Caracteristicile mecanice ale mainilor electrice i ale mainilor de lucru (antrenate) din
SAE ;
Elemente electromecanice din SAE (relee, contactoare, sigurane fuzibile, traductoare).

6. Surse regenerabile de energie (SRE)
Tipuri de SRE;
Principii de baz privind utilizarea SRE; avantaje i dezavantaje.


Bibliografie

1 Marinescu M. (coordonator), Termotehnica i masini termice, ed Matrixrom, Bucureti
1999.
2 Marinescu, M., Dimitriu S., Chisacof, A. et al, Mrimi fundamentale n termodinamic
(presiune, temperatur, debit). Politehnica Press, Bucureti, 2003.
3 Badea, A. Bazele transferului de cldur i mas. Editura Academiei Romne. Bucureti,
2005.
4 Badea, A., Necula, H. .a. Echipamente i Instalaii Termice. Editura Tehnic, Bucureti,
2003.
5 Ghita, Constantin. Regimurile permanente ale convertoarelor electromecanice, Ed.
Matrixrom, Bucureti, 2008;
6 Drago Ovidiu Kisck, Reglarea vectorial a mainilor de curent alternativ. Editura ICPE
Bucureti, ISBN 973- 97863-6-7/1997, 216 pag.;


Tematica concursului de admitere la masterul
INFORMATIC APLICAT N ENERGETIC


I. GRUP TINTA: Absolventi ai ciclului de licen din domeniile:
- Inginerie energetic
- Stiinte Ingineresti Aplicate
- Automatic

II. TEMATICA DE CONCURS:
1. Sistem de reglare automat : definiie, subsistemele principale, mrimi
caracteristice, funcii de transfer reprezentative.
2. Reglarea static si astatic. Grad de statism.
3. Moduri de reprezentare a unui sistem dinamic liniar.
4. Principiul analizei n timp a unui sistem dinamic liniar.
5. Principiul analizei n frecvent a unui sistem dinamic liniar.
6. Stabilitatea unui sistem dinamic : definiie, tipuri de stabilitate, criterii de
stabilitate.
7. Performanele unui sistem de reglare automat: principala performan
staionar i performanele n regim dinamic.
8. Calculul cderilor de tensiune ntr-o reea electric radial: diagrama fazorial
fundamental.
9. Calculul reelelor electrice simplu buclate: cazul reelei electrice alimentat de
la dou capete.
10. Regimul permanent al reelelor electrice complex buclate: formularea
problemei i soluionarea prin metoda Seidel Gauss.
11. Stabilitatea tranzitorie a unui generator electric conectat la un sistem de putere
infinit printr-o linie electric dublu circuit.
12. Principiul metodelor de reglare automat frecven putere activ ( RAf-P )
ntr-un sistem electroenergetic.
13. Principiul metodelor de reglare automat tensiune putere reactiv ( RAT-Q ).
14. Consideraii generale privind simularea funcionrii dinamice a centralelor
electrice.


III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA:
1. S. St. Iliescu - Teoria reglrii automate. Editura Proxima, Bucureti, 2006.
2. D. Mihoc, S. St. Iliescu, I. Fgran, s.a. Automatizarea sistemelor
electroenergetice. Editura Printech, Bucureti, 2008.
3. A.Poeat, A. Arie, O. Crian, M. Eremia, V. Alexandrescu, A. Buta
Transportul i distribuia energiei electrice. Editura Didactic i pedagogic,
Bucureti, 1981.
4. M. Eremia, H. Criciu, B. Ungureanu, C. Bulac Analiza asistat de calculator
a regimurilor sistemelor electroenergetice. Editura Tehnic, Bucureti, 1985.
5. C. Bulac, M. Eremia Dinamica sistemelor electroenergetice. Editura Printech,
2006.
6. Gh. Lzroiu Modelarea i simularea funcionrii a CTE. Editura Printech,
Bucureti 1998.
7. I.Tritiu - Reele electrice. Note de curs.
8. M. Eremia - Transportul i distribuia energiei electrice. Note de curs.
9. C. Bulac - Sisteme electroenergetice. Note de curs.
10. Gh. Lzroiu Teoria i modelarea instalaiilor termohidraulice. Note de curs.
11. S. Iliescu - Teoria reglrii automate. Note de curs.TEMATICA DE CONCURS
pentru
admiterea la programul de master

MANAGEMENTUL MEDIULUI I DEZVOLTARE DURABIL1. Procese de epurare fizic a apelor uzate (sedimentarea tipuri de
sedimentare, decantorul convenional, ncrcarea hidraulic de suprafa,
eficiena, bilan masic i hidraulic).

2. Procese biologice de epurare a apelor uzate (tipuri, factori care
influeneaz procesul biologic, procesul biologic cu nmol activ, procesul biologic
cu pelicul biologic).

3. Poluarea aerului din interiorul cldirilor i la nivelul solului.

4. Poluarea atmosferei (poluani ai atmosferei, limite impuse poluanilor
atmosferici, tehnologii i procedee de depoluare a aerului).

5. Dispersia gazelor poluante evacuate prin courile CTE (generaliti,
concentraia de poluant, coeficienii de dispersie, nlimea de ridicare a penei,
nlimea coului de fum).

6. Evaluarea impactului proceselor industriale asupra mediului (tipuri de
impact a proceslor industriale asupra mediului si modalitati de evaluare a
acestora).

7. Eutrofizarea mediilor acvatice (prezentarea fenomenului, fazele
procesului, surse de nutrienti, consecintele fenomenului, masuri de prevenire si
control ale procesului).

8. Poluarea apelor de suprafa (materii poluante, surse de poluare,
efectele poluanilor).

9. Tehnologii noi de tratare a deeurilor urbane.

10. Depozitarea controlat a deeurilor urbane (tipuri de depozite,
alegerea terenului pentru depozitarea controlat, soluii de impermeabilizare,
faze ale evoluiei deeurilor, reziduuri rezultate n urma depozitrii controlate).

11. Metanizarea n reactor (procesul de triere, procesul de metanizare,
perspective pentru metanizare, factori ce influeneaz fermentarea anaerob,
fazele procesului de fermentare).

12. Alegerea filierelor de tratare a deeurilor urbane.

13. Metodologia de achiziie i prelucrare a datelor experimentale (sisteme
de monitorizare a proceselor prin calculatoare industriale - structura sistemelor
de monitorizare i conducere, interfaarea calculatoarelor de proces cu procesele
conduse, sistemele de interfa ale calculatoarelor de proces, metodologia
general de achiziie a datelor experimentale).

14. Elemente de dreptul mediului (definiii, caracteristici principale,
principii, politici i legislaie relevante n domeniul gospodririi apelor i energiei).

15. Managementul industrial (concepte, funciile managementului).


Bibliografie

1. Apostol, T. Gestiunea deseurilor. Editura AGIR, Bucuresti, 2000
2. Dumitran, G. Notite de curs
3. Dumitrescu M.A., Management industrial, Ed. PRINTECH, Bucureti, 2001
4. Nistreanu, V., s.a. Chimia mediului Note de curs
5. Lazaroiu, Gh. Impactul CTE asupra mediului, editura POLITEHNICA
Press, 2005.
6. Ionescu, C. Drept i legislaie n energie i mediu. Editura Printech,
Bucureti 2004
7. Ungureanu, M., Patrascu, R. Tehnologii curate, Editura AGIR., Bucuresti,
2000
8. Robescu, D., Lanyi, S., Robescu Diana, Constantinescu, I. Tehnologii,
instalatii si echipamente pentru epurarea apelor. Editura Tehnica,
Bucuresti, 2000
9. Vasiliu, D. Monitorizarea mediului, Editura Tehnica. Bucuresti, 2007.
10. http://www.hydrop.pub.ro/biblioteca/index.html

Admitere la Master universitar, septembrie 2014
HIDRAULICA TEHNICA SI HIDROENERGETICA (MS6)


SUBIECTE PENTRU CONCURS
1Relaia lui Bernoulli: comparaie ntre modul de scriere pentru fluide ideale, fluide vscoase n
micare laminar, fluide vscoase n micare turbulent; reprezentarea grafic a relaiei lui
Bernoulli; [2], [5], [6], [7], [18]
Calculul reelelor de conducte: exemple de reele i etape de calcul hidraulic; [3], [5], [6], [18]
Curbe caracteristice ale debitelor cursurilor de ap (definiii, relaii de calcul, reprezentri
grafice): curba de regim, curba de durat, curba de durat, curba de frecven; [9], [12], [18]
Formele curbelor suprafeei libere (de remuu) pentru micarea permanent gradual variat n
albii prismatice cu: pant mic/lin; pant mare/abrupt; pant critic; pant zero (orizontale);
pant negativ (cu contrapant); [8], [13], [18]
Curbe caracteristice ale lacurilor de acumulare: enumerare, definiii, reprezentri grafice, relaii
de calcul; [9], [12], [18]
Bilanul cderilor la o amenajare hidroenergetic: definiii, schie pentru exemplificarea
diferitelor scheme de amenajare, componente, relaii de calcul; [9], [10], [12], [14], [18]
Barajele amenajrilor: clasificare (inclusiv schie), rol funcional, elemente componente ale
barajelor; [10], [14]
Amenajri hidroenergetice cu acumulare prin pompare: definiii, clasificri, schie, locul i rol n
cadrul unui sistem energetic; [9], [12]
Funcionarea pompelor n instalaii (punct de funcionare energetic i punct de funcionare
cavitaional). Cuplarea pompelor centrifuge n serie i n paralel (pompe identice, pompe
diferite); [3], [4], [18]
Metode de reglare a punctului de funcionare energetic aferent pompelor centrifuge i axiale;
[3], [4], [18]
Schimbul de energie ntre fluid i rotor. Ecuaia fundamental a turbomainilor; [1], [11], [18]
Calculul coeficientului de cavitaie i al nalimii de aspiraie la o turbin hidraulic; [1], [11],
[18]
Clasificarea turbopompelor (enumerare, definire, schie). Mrimile caracteristice turbopompelor;
[4], [16], [17], [18]
Stavile: clasificare (inclusiv schie), rol funcional i elemente constructive ale acestora; [14]
Echipamentele de reglare din structura sistemelor de acionare hidraulice i pneumatice.
Regulatoare de debit i supape; [15], [18]

1
cu precizarea referinelor bibliografice recomandate

BIBLIOGRAFIE MINIMALA
2


[1] ANTON Ioan, Turbine hidraulice, Editura Facla, Timioara, 1979
[2] FLOREA Julieta, PANAITESCU Valeriu, Mecanica fluidelor, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1980
[3] GEORGESCU Andrei-Mugur, GEORGESCU Sanda-Carmen, Hidraulica reelelor de
conducte i maini hidraulice, Editura Printech, Bucureti, 2007
[4] GEORGESCU Sanda-Carmen, GEORGESCU Andrei-Mugur, Dunca Georgiana, Staii
de pompare. ncadrarea turbopompelor n sisteme hidraulice, Editura Printech,
Bucureti, 2005
[5] ISBOIU Eugen Constantin, BUCUR Diana Maria, Tratat de Mecanica fluidelor,
Editura AGIR, Bucureti, 2011
[6] ISBOIU Eugen Constantin, GEORGESCU Sanda-Carmen, Mecanica fluidelor,
Editura Tehnic, Bucureti, 1995
[7] MARINOV Anca Marina, Mecanica fluidelor, Ed. Universitatea POLITEHNICA
Bucureti, 2000
[8] NISTORAN Daniela, .a., Hidraulica tehnic, Editura Printech, Bucureti, 2007
[9] NISTREANU Valeriu, GHERGU Marin, Centrale hidroelectrice I, Litografia U.P.B.,
1988
[10] NISTREANU Valeriu, NISTREANU Viorica, Amenajarea resurselor de ap i impactul
asupra mediului, Editura BREN, 1999
[11] PAVEL Dorin, ZAREA tefan, Turbine hidraulice i echipamente hidroenergetice, Ed.
Didactic i Pedagogic, Vol. 1, 2, Bucureti, 1965, 1967
[12] POPA Bogdan, PARASCHIVESCU Adina Violeta, Introducere n utilizarea energiei
apelor, Editura Politehnica Press, Bucureti, 2007
[13] POPA Radu, Elemente de hidrodinamica rurilor, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997
[14] PRICU Radu, Construcii hidrotehnice, vol. I, vol. II, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1974
[15] VASILIU Nicolae, VASILIU Daniela, Acionri hidraulice i pneumatice, vol. I, Editura
Tehnic, Bucureti, 2005.
[16] STEPANOFF A. J., Pompes centrifuges et pompes helices, Dunod, Paris, 1961.
[17] ANTON Viorica, POPOVICIU Mircea, Hidraulica i Maini hidraulice, Ed. Inst
Politehnic Timioara, 1968.
[18] ***, Platforma Informatic pentru Ingineria Fluidelor, www.piif.ro; http://b.piif.ro/

2
Observaie: toate crile menionate se gsesc la Biblioteca Facultii de Energetic. Referintele [3], [4], [5], [12] si
[15] sunt disponibile si online http://www.energ.pub.ro/siere/admitere2014/Materiale_didactice/.