Sunteți pe pagina 1din 38

<v7.

2><e8>
ORDINUL
Nr. 683 din 10 aprilie 2012
privind aprobarea Reglementrii tehnice Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca
armturi cerine !i criterii de performan"# indicativ S$ %%&'(%))
[Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2012
Avnd n vedere Procesul-veral de avi!are nr. 3 din 21 dece"rie 2011 al #o"i$e$ului $e%nic de
coordonare &eneral' din cadrul (inis$erului )e!vol$'rii *e&ionale +i ,uris"ului-
n con.or"i$a$e cu prevederile ar$.10 +i ar$. 38 alin. 2 din /e&ea nr. 1001112 privind cali$a$ea n
cons$ruc3ii- cu "odi.ic'rile ul$erioare- ale ar$. 2 alin. 435 +i 465 din *e&ula"en$ul privind $ipurile de
re&le"en$'ri $e%nice +i de c%el$uieli a.eren$e ac$ivi$'3ii de re&le"en$are n cons$ruc3ii- uranis"-
a"ena7area $eri$oriului +i %ai$a$- aproa$ prin 8o$'rrea 9uvernului nr. 20302003 pen$ru aproarea
*e&ula"en$ului privind $ipurile de re&le"en$'ri $e%nice +i de c%el$uieli a.eren$e ac$ivi$'3ii de
re&le"en$are n cons$ruc3ii- uranis"- a"ena7area $eri$oriului +i %ai$a$- precu" +i a Nor"elor
"e$odolo&ice privind cri$eriile +i "odul de alocare a su"elor necesare unor lucr'ri de in$erven3ie n pri"'
ur&en3' la cons$ruc3ii vulneraile +i care pre!in$' pericol pulic- cu "odi.ic'rile +i co"ple$'rile ul$erioare-
+i ale 8o$'rrii 9uvernului nr. 101602006 privind "'surile pen$ru or&ani!area +i reali!area sc%i"ului de
in.or"a3ii n do"eniul s$andardelor +i re&le"en$'rilor $e%nice- precu" +i al re&ulilor re.eri$oare la
serviciile socie$'3ii in.or"a3ionale n$re *o"nia +i s$a$ele "e"re ale :niunii ;uropene- precu" +i
#o"isia ;uropean'- cu "odi.ic'rile ul$erioare-
n $e"eiul ar$. 2 pc$. << li$. e5 +i al ar$. 13 alin. 465 din 8o$'rrea 9uvernului nr. 163102001 privind
or&ani!area +i .unc3ionarea (inis$erului )e!vol$'rii *e&ionale +i ,uris"ului- cu "odi.ic'rile +i
co"ple$'rile ul$erioare-
"inis$rul de!vol$'rii re&ionale +i $uris"ului e"i$e pre!en$ul
= * ) < N>
*rt+ )+ - ?e apro' *e&le"en$area $e%nic' @?peci.ica3ie $e%nic' privind produse din o3el u$ili!a$e
ca ar"'$uri> cerin3e +i cri$erii de per.or"an3'A- indica$iv ?, 001-2011# elaora$' de <ns$i$u$ul de #erce$'ri
pen$ru ;c%ipa"en$e +i ,e%nolo&ii n #ons$ruc3ii <#;#=N - ?.A.- prev'!u$' n aneBa care .ace par$e
in$e&ran$' din pre!en$ul ordin.
*rt+ (+ - Pre!en$ul ordin
C5
se pulic' n (oni$orul =.icial al *o"niei- Par$ea <- +i in$r' n vi&oare
n 10 de !ile de la da$a pulic'rii.
*rt+ ,+ D /a da$a in$r'rii n vi&oare a pre!en$ului ordin- *e&le"en$area $e%nic' @?peci.ica3ie
$e%nic' privind produse din o3el u$ili!a$e ca ar"'$uri> cerin3e +i cri$erii de per.or"an3'A- indica$iv ?, 001-
02- aproa$' cu =rdinul "inis$rului $ranspor$urilor- cons$ruc3iilor +i $uris"ului nr. 116602002- pulica$ n
(oni$orul =.icial al *o"niei- Par$ea <- nr. 1.086 +i 1.086 is din 2 dece"rie 2002- cu "odi.ic'rile
ul$erioare- se aro&'.
C
*e&le"en$area $e%nic' aproa$' prin pre!en$ul ordin a .os$ adop$a$' cu respec$area procedurii de no$i.icare
2011006210*= din 22 dece"rie 2011- prev'!u$' de )irec$iva 180360#; a Parla"en$ului ;uropean +i a #onsiliului din 22
iunie 1118 de s$ailire a unei proceduri pen$ru .urni!area de in.or"a3ii n do"eniul s$andardelor +i re&le"en$'rilor $e%nice-
pulica$' n Eurnalul =.icial al #o"uni$'3ilor ;uropene / 206 din 21 iulie 1118- "odi.ica$' prin )irec$iva 180680#; a
Parla"en$ului ;uropean +i a #onsiliului din 20 iulie 1118- pulica$' n Eurnalul =.icial al #o"uni$'3ilor ;uropene seria / nr.
217 din 2 au&us$ 1118.
C
5
Ordinul !i ane"a #e $ublic% !i n &uletinul 'on#truc(iilor editat de c%tre In#titutul )a(ional de 'ercetare*+e,-oltare n 'on#truc(ii, .rbani#m !i +e,-oltare
/eritorial% +urabil% 0.R&1)*I)'2R'0, care func(ionea,% n coordonarea Mini#terului +e,-olt%rii Re3ionale !i /uri#mului.
AN;FG
S-./I0I/*1I. $.2NI/3
-RI4IND -RODUS. DIN O1.L U$ILI5*$. /* *R63$URI
/.RIN1. 7I /RI$.RII D. -.R0OR6*N13
indicativ S$ %%&'(%))
Cuprins

1. Prevederi generale
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Armonizarea cu reglementrile Uniunii Europene
2. Cerine specifice
2.1. Cerine specifice pentru produsele din oel
2.1.1. pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton
armat
2.1.2. pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton
precomprimat
2.2. Cerine privind asigurarea nivelului de performan n
activitatea de proiectare i execuie
2.2.1. Caracteristici speciice garantate la li!rarea produselor
2.2.1.1. Caracteristicile produselor din o"el pentru armturi destinate
utilizrii n elemente i structuri din beton armat# ale cror
perorman"e trebuie garantate
2.2.1.2. Caracteristicile produselor din o"el pentru armturi destinate
utilizrii n elemente i structuri din beton precomprimat# ale
cror perorman"e trebuie garantate
2.2.2. Conirmarea documentat a aptitudinii de utilizare
preconizate
2.2.2.1. Condi"ii minimale pri!ind e!aluarea rezultatelor
ncercrilor pentru produse neacoperite de speciica"ii
te$nice armonizate
a5 pentru armturi utilizate n elemente i structuri din
beton armat
5 pentru armturi utilizate n elemente i structuri din
beton precomprimat
2.3. Cerine privind produsele din oel utilizate ca armtur
pentru beton armat i ca armtur nepretensionat
pentru beton precomprimat
2.3.1. Cerin"e pri!ind abricarea i prelucrarea o"elului
2.3.2. Cerin"e pri!ind compozi"ia c$imic % sudabilitatea
2.3.3. Cerin"e pri!ind caracteristicile mecanice
2.3.3.1. Caracteristici de trac"iune& '
e
('
p)#2
*# '
m
# '
m
+'
e
('
p)#2
*# A
gt
#
A
n
# '
e#act
+'
e#nom
(dac este cazul*
2.3.3.2. Cerin"e pri!ind or"a de orecare a mbinrilor sudate sau
mecanice (,
s
-

,
.
-

,
d
*
2.3.3.3. Cerin"e pri!ind comportarea la oboseal
2.3.3.6. Cerin"e pri!ind aptitudinea la ndoire
2.3.6. Cerin"e pri!ind caracteristicile te$nologice
2.3.2. Cerin"e pri!ind dimensiunile# masa i toleran"ele speciice
2.3.2.1. Diametre# sec"iuni
2.3.2.2. /ase pe metru liniar i toleran"e
2.3.0.3. Dimensiunile plaselor sudate
2.3.0.1. Dimensiunile carcaselor cu zbrele
2.3.6. Cerin"e pri!ind aderen"a i geometria suprae"ei
2.3.6.1. 2eometria suprae"ei o"elurilor cu ner!uri
2.3.6.2. 2eometria suprae"ei o"elurilor cu amprente
2.3.7. Cerin"e pri!ind identiicarea produselor
2.3.3.1. /arcarea produselor
2.3.3.2. Etic$etarea produselor
2.6. Determinarea performanei produselor din oel utilizate
ca armtur pentru beton armat sau ca armtur
nepretensionat pentru beton precomprimat
2.2. Cerine privind produsele din oel utilizate ca armtur
pretensionat n structurile din beton pentru construcii
sau alte lucrri de precomprimare
2.2.1. Cerin"e de perorman" pentru s4rmele trase la rece
2.2.2. Cerin"e de perorman" pentru toroane
2.2.3. Cerin"e de perorman" pentru bare
2.2.6. Cerin"e pri!ind caracteristicile mecanice. 5alori msurabile ce
caracterizeaz armtura pretensionat
2.2.2. Cerin"e pri!ind identiicarea produselor
2.6. Determinarea performanei produselor din oel utilizate
ca armtur pretensionat pentru beton precomprimat
2.7. Cerine privind livrarea, transportul i depozitarea
produselor din oel utilizate ca armturi n elemente i
structuri din beton armat i beton precomprimat
3. eferine normative
6. !ermeni, definiii i simboluri
"nexa nr. 1 6 7rograme minimale de ncercri pentru
atestarea conormit"ii
"nexa nr. # 6 E!aluarea ni!elului de asigurare a constan"ei
perorman"ei produselor din o"el neacoperite de speciica"ii
te$nice armonizate
"nexa nr. $ %informativ& 6 /etode de laminare la cald i
categoriile de ductilitate asociate
1. Prevederi generale
1.1. Obiect
7rezenta speciica"ie te$nic stabilete cerin"ele i criteriile de perorman" necesare
produselor din o"el cu supraa"a neted# cu ner!uri sau amprente# pentru a i utilizate ca
armturi n elemente i structuri din beton armat i beton precomprimat# li!rate ca produse inite
sub orm de&
a* o"el beton laminat la cald li!rat sub orm de bare# colaci (bobine* sau produse
derulate-
b* panouri de plase sudate abricate n uzin# pe maini- s4rme laminate la rece-
c* carcase cu zbrele-
d* produse asonate i + sau asamblate (legate*-
e* o"eluri pentru armturi pretensionate (s4rme# toroane# bare*.
7rezenta speciica"ie te$nic nu se aplic la urmtoarele categorii de produse&
a* o"eluri nesudabile pentru armarea betonului-
b* o"eluri acoperite cu zinc pentru armarea betonului-
c* o"eluri acoperite cu rini epo8idice pentru armarea betonului-
d* o"eluri rezistente la coroziune pentru armarea betonului-
e* benzi amprentate-
* proilele laminate utilizate ca armtur rigid-
g* produsele utilizate ca armtur dispers.
Cerin"ele i criteriile de perorman" stabilite prin prezenta speciica"ie te$nic au n
!edere pre!ederile reglementrilor te$nice reeritoare la proiectarea i e8ecu"ia elementelor i
structurilor din beton armat i beton precomprimat# precum i la proiectarea cldirilor i a altor
construc"ii de inginerie ci!il n zone seismice# n !igoare.
1.2. Domeniu de aplicare
1.2.1. Cerin"ele pre!zute n prezenta speciica"ie te$nic sunt obligatorii pentru actorii
responsabili de utilizarea produselor men"ionate la subcap. 1.1# i anume&
a* proiectan"i-
b* !eriicatori de proiecte-
c* e8per"i te$nici-
d* responsabili te$nici cu e8ecu"ia lucrrilor-
e* dirigin"i de specialitate-
* prelucrtori# reprezenta"i prin unit"ile care asoneaz produsele din o"el sub
orm de armturi# pe care le urnizeaz e8ecutan"ilor-
g* e8ecutan"i# reprezenta"i prin unit"ile care pun n oper armtura# inclusi! cea
asonat n unit"ile proprii.
1.2.2. ,abrican"ii# reprezentan"ii autoriza"i ai acestora# importatorii i distribuitorii de produse din
o"el destinate utilizrii ca armturi n elemente i structuri din beton armat i beton
precomprimat trebuie s ia n considerare pre!ederile prezentei speciica"ii te$nice pentru ca
acti!itatea de comercializare a acestor produse s i ating scopul.
1.$. "rmonizarea cu reglementrile 'niunii (uropene
Cerin"ele i criteriile de perorman" pentru aceast categorie de produse sunt stabilite n
urmtorul conte8t&
a* luarea n considerare a pre!ederilor 9otr4rii 2u!ernului nr. :22+2))1 pri!ind
stabilirea condi"iilor de introducere pe pia" a produselor pentru construc"ii# republicat# cu
modiicrile i completrile ulterioare (transpune Directi!a ;<+1):+CEE a Consiliului din 21
decembrie 1<;; pri!ind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrati!e ale
statelor membre reeritoare la materialele de construc"ii*-
b* preluarea de ctre Asocia"ia de =tandardizare din 'om4nia a standardelor elaborate
de Comitetul European pentru =tandardizare pe baza mandatului CE /+110 i a standardelor
>=O i E? pri!ind ncercrile-
c* re!izuirea mandatului CE /+110-
d* luarea n considerare a aspectelor particulare pentru 'om4nia n ceea ce pri!ete
protec"ia antiseismic# aspecte care implic cerin"e stricte pri!ind utilizarea acestei categoriii de
produse ce contribuie determinant la satisacerea cerin"ei esen"iale pri!ind rezisten"a mecanic
i stabilitatea construc"iilor-
e* pre!ederile standardelor rom4ne din categoria A (conorm documentelor
interpretati!e* i ale reglementrilor te$nice de proiectare i e8ecu"ie a elementelor i
structurilor din beton armat i beton precomprimat.
2. Cerine specifice
2.1. Cerine specifice pentru produsele din oel
2.1.1. pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton armat
%1& 7rincipalele cerin"e obligatorii pentru produsele din o"el pentru armturi utilizate n
elemente i structuri din beton armat se reer la&
a* caracteristici mecanice&
(i* caracteristicile de trac"iune&
(i.1* 6 limita de curgere '
e
('
p)#2
*-
(i.2* 6 rezisten"a la trac"iune '
m
-
(i.3* 6 raportul '
m
+'
e
('
p)#2
*-
(i.1* 6 alungirea total la or" ma8im A
gt
-
(i.0* 6 alungire la rupere A
n
.
(ii* or"a de orecare a mbinrilor sudate sau mecanice (,
s
-

,
.-
,
d
*-
(iii* comportarea la oboseal-
(i!* aptitudinea la ndoire.
b* aderen" i geometria suprae"ei&
(i* geometria suprae"ei o"elurilor cu ner!uri
'
-
(ii* geometria suprae"ei o"elurilor cu amprente
7
.
c* sudabilitatea i compozi"ia c$imic (pe o"el lic$id*-
d* dimensiuni# mas i toleran"e&
(i* diametre# sec"iuni-
(ii* mase pe metru liniar i toleran"e-
(iii* lungimea barelor-
(i!* masa colacului-
(!* dimensiunile plaselor sudate-
(!i* dimensiunile carcaselor cu zbrele.
%#& Categoriile de rezisten pentru produsele din o"el pentru armturi# n unc"ie de
!aloarea caracteristic a limitei de curgere# sunt n conormitate cu tabelul nr. 1.
@abelul nr. 1
Categoria de
rezisten"
Aimita de curgere
'
e
('
p)#2
*

(?+mm
2
*
1 21)
2 31)
3 1))
1 10)
0 0))
: :))
%$& Categoriile de ductilitate n unc"ie de alungirea la or" ma8im A
gt
# alungirea la
rupere A
n
# precum i de raportul '
m
+'
e
('
p)#2
*

(rezisten"a la trac"iune + limita de curgere* sunt n
conormitate cu tabelul nr. 2.
Bn absen"a unei speciica"ii te$nice armonizate (standard european armonizat sau
agrement te$nic european* se admit urmtoarele !alori&
@abelul nr. 2
Categoria de
ductilitate
Alungirea la or"
ma8im
A
gt
(C*
Alungirea la
rupere
A
n
(C*
'aportul
'
m
+'
e
('
p)#2
*

A
=
D*
min. 1#0
D*
min. :#) min. 1#)3
D*
A min. 2#0
DD*
min. : min. 1#)0
DD*
E min. 0#) min. 1) min. 1#);
C min. 3#0 min. 1: min. 1#10
ma8. 1#30
C
s
DDD*
min. 1) min. 2) min. 1#20
min. 3#0 min. 1: min. 1#20
D*
74n la adoptarea

unei speciica"ii te$nice armonizate# se admite i categoria As# precum i urmtoarele !alori&
6 pentru s4rme cu diametrul nominal de 1#)....0#0 mm inclusi!# Agt F1#)C i 'm+'e('p)#2* F 1#)2.
DD*
74n la adoptarea

unei speciica"ii te$nice armonizate# se admit urmtoarele !alori&
6 pentru s4rme cu diametrul nominal de 1#)...0#0mm inclusi!# Agt F 2#)C i 'm+'e('p)#2* > 1#)3.
DDD*
74n la adoptarea

unei speciica"ii te$nice armonizate# se admite i categoria Cs.
%)& Categoriile de aderen n unc"ie de geometria suprae"ei sunt stabilite astel&
a* pentru produse netede& produsele r ner!uri# precum i cele cu ner!uri a!4nd
supraa"a relati! a ner!urii
'
mai mic dec4t !alorile din tabelele nr. 3.1. i 3.2-
b* pentru produse de nalt aderen"& produsele cu ner!uri# a!4nd supraa"a relati!
a ner!urii
'
cel pu"in egal cu !alorile din tabelele nr. 3.1. i 3.2.
5alorile minime ale supraa"ei relati!e a ner!urii
'
pentru o"elul beton cu ner!uri# li!rat
sub orm de bare i colaci# sunt n conormitate cu tabelul nr. 3.1.
@abelul nr. 3.1.
Diametrul
nominal
(mm*
: ; 1) G 11 ... 1)
=upraa"a
relati! a
ner!urii
'
)#)3< )#)10 )#)02 )#)0:
5alorile minime ale supraa"ei relati!e a ner!urii
'
pentru s4rmele din alctuirea plaselor
sudate i carcaselor cu zbrele sunt n conormitate cu tabelul nr. 3.2.
@abelul nr. 3.2.
Diametrul
nominal
(mm*
1...1#0 0...: :#0...;#0 <...1) 11...12
=upraa"a
relati! a
ner!urii
'
)#)3: )#)3< )#)10 )#)02 )#)0:
Bn cazul produselor amprentate# aderen"a (supraa"a relati! a amprentei*
7
se !eriic
pe baza geometriei amprentelor pre!zute n speciica"iile te$nice aerente.
%*& Cerin"ele i criteriile de perorman" asociate lor sunt detaliate separat pentru
armturile utilizate n elemente i structuri din beton armat n subcap. 2.1.
2.1.2. pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton precomprimat
%1& 7rincipalele cerin"e obligatorii pentru produsele din o"el pentru armturi utilizate n
elemente i structuri din beton precomprimat se reer la&
a* caracteristici mecanice&
(i* raportul or"elor H ,
p)#1
+ ,
m
-
(ii* limita de curgere la trac"iune '
p)#1
-
(iii* rezisten"a la trac"iune '
m
-
(i!* rezisten"a la trac"iune de!iat D (numai pentru toroane*-
(!* alungirea la or" ma8im A
gt
-
(!i* modulul de elasticitate E-
b* caracteristici speciale&
(i* rela8area izoterm-
(ii* comportarea la oboseal-
(iii* rezisten"a la coroziune.
%#& Categoriile de rezisten pentru produsele din o"el pentru armturi utilizate n
elemente i structuri din beton precomprimat# n corelare cu diametrul nominal# sunt n
conormitate cu tabelul nr. 1.
@abelul nr. 1
7rodusul Categoria
de
rezisten"
'ezisten"a la
rupere
'm (?+mm
2
*
Diametrul nominal
(mm*
Conigura"ia suprae"ei
?eted Amprentat ?er!uri
=4rm tras
la rece
1 211) 1#0 I
2 2)1) 2 I
3 1<1) 1#062#0 I
1 1;:) 2#)63#)61#)60#)6:#)63#) I I
0 133) 2#063#)63#263#361#)61#06
0#)60#06:#)63#)
I I
: 132) 1#) I
3 1:3) 3#)61#)60#)60#06:#)6:#0
6:#<63#)63#06;#)
I I
; 1:2) 1#06:#)63#11 I I
< 103) 0#)6:#)63#)6;#)6;#06;#;6
<#)6<#16<#06<#361)#)6
1)#0611#)612#2
I I
1) 102) 0#) I
11 113) :#)63#) I
@oroane
2 s4rme
12 1;:) 1#0 I I
13 133) 0#:6:#)
@oroane
3 s4rme
11 21:) 0#2
I I
10 2):) 0#2
1: 1<:) 1#;60#26:#06:#;0
13 1<2) :#36:#0
1; 1;:) 1#;06:#06:#<63#06;#:
1< 133) 3#0
@oroane
3 s4rme
2) 21:) :#;0
I I
21 2):) :#16:#;063#)6;#:611#36
12#0612#<
22 1<:) <#)6<#36<#:611#)611#36
12#0612#<613#)610#26
10#3610#3
23 1;:) :#<6<#)6<#36<#:611#)6
12#0612#<610#2610#36
10#361;#)
21 133) :#<6<#)6<#36<#:611#)6
12#0612#<610#2610#36
10#361;#)
20 1:3) 12#)610#2
@oroane
3 s4rme
compactate
2: 1;:) 12#3610#2 I
23 1;2) 10#2
2; 13)) 1;#)
Eare 2< 123) 2:#)62:#0632#)63:#)61)#)
I I
3) 11)) 10#)62)#)
31 1)0) 13#062:#)62:#0632#)6
3:#)61)#)613#)
32 1)3) 20#062:#)62:#0632#)6
3:#)61)#)60)#)
%$& Categoria de ductilitate n unc"ie de alungirea la or"a ma8im A
gt
i raportul
'
m
+'
p)#1
se deinete n conormitate cu tabelul nr. 0.
@abelul nr. 0
Categoria de
ductilitate
Alungirea la or"
ma8im
Agt (C*
'aportul or"elor
H ,p)#1 + ,p
7rodusele din o"el
utilizate ca armtur
pretensionat
D min. 3#0
)#;0...)#<0 =4rme
d F 3mm
)#;0...)#<0
@oroane
ds. F 3 mm
)#;0...)#<3 ds. J 3 mm
)#;)...)#<0 Eare
%)& Cerin"ele i criteriile de perorman" asociate lor sunt detaliate separat pentru
armturile utilizate n elemente i structuri din beton precomprimat n subcap. 2.:.
2.2. Cerine privind asigurarea nivelului de performan n activitatea de
proiectare i eecuie
2.2.1. Caracteristici specifice garantate la livrarea produselor
Utilizarea produselor care ac obiectul prezentei speciica"ii te$nice este condi"ionat de
garantarea de ctre productor a perorman"elor speciice acestora# stabilite prin proiect cu
respectarea pre!ederilor prezentei speciica"ii te$nice.
2.2.1.1. Caracteristicile produselor din oel pentru armturi destinate utilizrii n
elemente i structuri din beton armat! ale cror performane trebuie garantate
a* sudabilitatea i compozi"ia c$imic (pe o"el lic$id*.
b* caracteristicile mecanice (n limitele condi"iilor pentru rezultatele prelucrate statistic#
conorm =@ ))<*&
(i* caracteristicile de trac"iune&
(i.1* 6 limita de curgere '
e
('
p)#2
*-
(i.2* 6 rezisten"a la trac"iune '
m
-
(i.3* 6 raportul '
m
+'
e
('
p)#2
*-
(i.1* 6 alungirea total la or" ma8im A
gt
-
(i.0* 6 alungire la rupere A
n
.
(ii* or"a de orecare a mbinrilor sudate sau mecanice (,
s
-

,
.-
,
d
*-
(iii* comportarea la oboseal-
(i!* aptitudinea la ndoire.
c* dimensiuni# mas i toleran"e&
(i* diametre# sec"iuni-
(ii* mase pe metru liniar i toleran"e-
(iii* lungimea barelor-
(i!* masa colacului-
(!* dimensiunile plaselor sudate-
(!i* dimensiunile carcaselor cu zabrele.
d* aderen" i geometria suprae"ei&
(i* geometria suprae"ei o"elurilor cu ner!uri
'
-
(ii* geometria suprae"ei o"elurilor cu amprente
7
.
2.2.1.2. Caracteristicile produselor din oel pentru armturi destinate utilizrii n
elemente i structuri din beton precomprimat! ale cror performane trebuie garantate
a* caracteristicile mecanice (n limitele condi"iilor pentru rezultatele prelucrate statistic#
conorm =@ ))<*&
(i* caracteristicile de trac"iune&
(i.1* 6 raportul or"elor H ,
p)#1
+ ,
m
-
(i.2* 6 limita de curgere la trac"iune '
p)#1
-
(i.3* 6 rezisten"a la trac"iune '
m
-
(i.1* 6 rezisten"a la trac"iune de!iat D (numai pentru toroane*-
(i.0* 6 alungirea la or" ma8im A
gt
-
(i.:* 6 modulul de elasticitate E.
(ii* rezisten"a la ndoire re!ersibil i+sau ndoire-
(iii* rela8area izoterm-
(i!* comportarea la oboseal-
(!* rezisten"a la coroziune.
b* 2eometria suprae"ei# sec"iuni# dimensiuni# mas i toleran"e&
(i* diametrul nominal (d*-
(ii* aria sec"iunii nominale (=
n
*-
(iii* masa nominal pe metru liniar de produs (/* i toleran"e-
(i!* dimensiunile amprentei (pentru s4rme si toroane amprentate- a 6 ad4ncimea
amprentei i c % spa"iul dintre amprente*-
(!* lungimea de cablare (l* (pentru toroane*-
(!i* dimensiunile nominale ale ner!urilor (pentru bare*.
2.2.2. Confirmarea documentat a aptitudinii de utilizare preconizate
%1& Bn !ederea acceptrii utilizrii produselor care ac obiectul prezentei speciica"ii
te$nice# aptitudinea de utilizare preconizat trebuie s ie e!aluat i conirmat prin atestarea
de conormitate. Atestarea de conormitate este realizat# dup caz# de organisme notiicate#
abilitate sau acreditate n condi"iile stabilite de 'egulamentul (CE*. 3:0+2)); al 7arlamentului
European i al Consiliului din < iulie 2)); de stabilire a cerin"elor de acreditare i de
supra!eg$ere a pie"ei n ceea ce pri!ete comercializarea produselor i de abrogare a
'egulamentului (CEE* nr. 33<+<3.
%#& Bn "nea nr. 1! care face parte integrant din prezenta specificaie te#nic! se
prezint programele minimale de ncercri pentru atestarea conormit"ii i condi"iile minimale
pri!ind e!aluarea rezultatelor ncercrilor pentru produse neacoperite de speciica"ii te$nice
armonizate.
2.2.2.1. Condiii minimale privind evaluarea rezultatelor ncercrilor pentru
produse neacoperite de specificaii te#nice armonizate
=e accept utilizarea n elemente i structuri din beton armat i beton precomprimat a
produselor din o"el neacoperite de speciica"ii te$nice armonizate# dac pentru e!aluarea
conormit"ii s6au respectat urmtoarele condi"ii pri!ind e!aluarea rezultatelor ncercrilor&
a) pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton armat
7entru toate unit"ile de control al produc"iei continue# rezultatele ncercrilor au
ost corelate i e!aluate statistic pentru '
e
('
p)#2
*# A
gt
# '
m
+'
e
('
p)#2
* i '
e#act
+'
e#nom
(dac este
cazul*# "in4nd seama ie de numrul de rezultate care corespund produc"iei din ultimele
ase luni# ie de ultimele 2)) de rezultate sau de cel mai mare numr de rezultate dintre
acestea.
E!aluarea rezultatelor s6a realizat pentru iecare diametru nominal.
7entru '
e
('
p)#2
*# A
gt
i '
m
+'
e
('
p)#2
* s6a respectat urmtoarea condi"ie&
/ % Ks C
!
415
7entru '
e#act
+'
e#nom
i limita superioar pentru '
m
+'
e
('
p)#2
* (dac este cazul* s6a
respectat urmtoarea condi"ie&
/ L Ks C
!
425
unde&
M este !aloarea medie a unei serii de ncercri-
s este abaterea standard-
k este coeicientul dat n unc"ie de mrimea considerat i de numrul de
rezultate# men"ionat n tabelul A.2.1. pentru '
e
('
p)#2
* i tabelul A.2.2. pentru A
gt
i
'
m
+'
e
('
p)#2
*# '
e#act
+'
e#nom
(a se !edea "nea nr. 2! care face parte integrant din
prezenta specificaie te#nic*-
C
v
este !aloarea caracteristic pe termen lung# speciicat pentru mrimile
considerate.
b) pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton precomprimat
5alorile ob"inute la ncercri# pentru toate unit"ile de control al produc"iei
continue# au ost corelate i e!aluate statistic pentru ,
p)#1
# ,
m
# A
gt
i rela8are# "in4nd
seama ie de numrul de rezultate care corespunde produc"iei din ultimele : luni# ie de
ultimele 2)) de rezultate sau de cel mai mare numr de rezultate dintre acestea.
E!aluarea rezultatelor s6a realizat pentru iecare diametru nominal.
=6a respectat urmtoarea condi"ie&
/ % Ks C
!
435-
unde&
M este !aloarea medie a unei serii de ncercri-
s este abaterea standard-
k este coeicientul dat n unc"ie de mrimea considerat i de numrul de
rezultate# men"ionat n tabelul A.2.3. ,
p)#1
# ,
m
# A
gt
(a se !edea "nea nr. 2*-
C
v
este !aloarea caracteristic pe termen lung# speciicat pentru mrimile
considerate.
2.$. Cerine privind produsele din oel utilizate ca armtur pentru beton armat i ca
armtur nepretensionat pentru beton precomprimat
2.$.1. Cerine privind fabricarea i prelucrarea oelului
%1& =e accept utilizarea o"elului pentru a crui topire i dezo8idare a ost utilizat oricare
procedeu.
%#& =e accept utilizarea colacilor i barelor pentru a cror abricare a ost utilizat oricare
procedeu de laminare la cald# cu condi"ia ca acesta s ie indicat de ctre productor.
%$& Bn "nea nr. $! care face parte integrant din prezenta specificaie te#nic! sunt
prezentate# inormati!# metode de laminare la cald i categoriile de ductilitate asociate acestora.
%)& ?u este permis utilizarea pentru armarea betonului a produselor din o"el ob"inute
prin relaminarea produselor inite (de e8emplu& table# ine*.
%*& Derularea materialului din colaci trebuie eectuat pe o main realizat pentru acest
scop.
%+& =e admite utilizarea de plase sudate realizate numai printr6un proces de abricare
industrial i sudate pe maini. Asamblrile la intersec"ia s4rmelor longitudinale i a s4rmelor
trans!ersale trebuie realizate prin sudare prin rezisten" electric# astel nc4t s conere
rezisten"a la orecare speciicat n standardul de produs. 7lasele sudate pot i alctuite din
s4rme de clase te$nice dierite pe cele dou direc"ii. 7lasele sudate cu s4rme duble trebuie
alctuite din s4rme duble numai pe o singur direc"ie.
%,& =e admite utilizarea de carcase cu zbrele realizate numai printr6un proces de
abricare industrial. Carcasele cu zbrele se pot realiza din bare i colaci sau din benzi (numai
tlpile superioare* sudate pe maini. Bmbinrile dintre tlpi i diagonale trebuie realizate prin
sudare electric sau prin mbinri mecanice# pentru a coneri rezisten"a la orecare speciicat
n standardul de produs.
2.$.2. Cerine privind compoziia c#imic % sudabilitatea
%1& =udabilitatea este determinat prin dou caracteristici&
a* carbonul ec$i!alent (C
eM
*-
b* limitele reeritoare la con"inutul anumitor elemente.
%#& 5alorile ma8ime admise pentru elementele indi!iduale i ale carbonului ec$i!alent nu
trebuie s depeasc !alorile indicate n tabelul nr. :.
%$& 5aloarea carbonului ec$i!alent C
eM
trebuie calculat utiliz4nd urmtoarea ormul&
12 2 6
'u )i 4 Mo 'r Mn
' '
e5
+
+
+ +
+ + =
465-
unde simbolurile elementelor c$imice indic con"inutul n C de mas.
@abelul nr. :
Carbon
a
C
ma8.
=ul
C
ma8.
,osor
C
ma8.
Azot
b
C
ma8.
Cupru
C
ma8.
5aloarea
a
carbonului
ec$i!alent
C
ma8.
Analiza c$imic
pe o"el lic$id
)#22 )#)0) )#)0) )#)12 )#;) )#0)
Analiza c$imic
pe produs
)#21 )#)00 )#)00 )#)11 )#;0 )#02
a
=e permite depirea !alorilor ma8ime pentru carbon cu )#)3 C# cu condi"ia ca !aloarea carbonului ec$i!alent s
ie micorat cu )#)2 C.
b
Con"inuturi mai mari de azot se admit dac sunt prezente cantit"i suiciente de elemente care i8eaz azotul.
%)& Conorm prezentei speciica"ii te$nice# durabilitatea produselor este asigurat de
compozi"ia c$imic speciicat n tabelul nr. :.
%*& Compozi"ia c$imic este la latitudinea productorului# dar trebuie s asigure
satisacerea criteriilor de perorman" pri!ind rezisten"a# deormabilitatea# sudabilitatea i
posibilit"ile de prelucrare mecanic. @otodat !a i a!ut n !edere asigurarea unei comportri
bune la coroziune.
2.$.$. Cerine privind caracteristicile mecanice
2.$.$.1. Caracteristici de traciune&
e
%
p-,#
&,
m
,
m
.
e
%
p-,#
&, "
gt
,
"
n
,
e,act
.
e,nom
%dac este cazul&
%1& Bn cadrul prezentei speciica"ii te$nice# !aloarea caracteristic este (cu e8cep"ia unei
indica"ii contrare* limita inerioar sau superioar a inter!alului statistic de ncredere pentru care
e8ist o probabilitate de <)C (16H)#<)* ca <0C (pH)#<0* ori <)C (pH)#<)* din !alori s ie mai
mari ori egale cu limita inerioar# respecti! mai mici sau egale cu limita superioar (a se !edea
tabelele A.2.1. i A.2.2.*. Aceast condi"ie se reer la ni!elul de asigurare a constan"ei
perorman"ei produselor din o"el neacoperite de speciica"ii te$nice armonizate i se aplic de
ctre productor n conormitate cu "nea nr. 2.
%#& 5alorile speciicate pentru caracteristicile de trac"iune N'
e
('
p)#2
*# '
m
+'
e
('
p)#2
*# A
gt
O i#
dac este cazul# !aloarea eecti! a raportului limitei de curgere aparente + !aloarea speciicat
a limitei de curgere aparente '
e#act
+'
e#nom
se consider ca iind !alorile caracteristice speciicate
corespunztoare pentru pH)#<0 pentru '
e
i pH)#<) pentru A
gt
# '
m
+'
e
i '
e#act
+ '
e# nom
.
%$& 5alorile '
e
i '
m
se calculeaz utiliz4nd sec"iunea nominal a produsului. 7entru
limita de curgere aparent ('
e
* se aplic limita de curgere superioar ('
e9
*. Dac nu e8ist un
palier de curgere# se determin limita de cugere con!en"ional la )#2C ('
p)#2
*.
%)& Alungirile se determin pentru iecare tip de produs. Aa ncercri se traseaz
diagramele eort unitar6deorma"ie speciic ( 6 * sau or"6alungire (,6A
)
*.
%*& Cerin"ele de perorman" pri!ind rezisten"a i ductilitatea sunt prezentate n tabelul nr.
3.
@abelul nr. 3
7erorman"a cerut Criteriile de
perorman"
7rocentul !alorilor care nu
depesc !aloarea caracteristic
(p*
Categoria de rezisten
6 'e#act + 'e#nom
('p)#2# act + 'p)#2# nom*
Abaterea !alorilor
eecti!e a" de
!aloarea caracteristic
min. 1#))- ma8. 1#3)
pH)#<0 pentru 'e#nom ('p)#2# nom*
pH)#1) pentru limita ma8im
'e#act + 'e#nom ('p)#2# act + 'p)#2# nom*
6 'm#act + 'm#nom
Categoria de ductilitate
6 An#act +An#nom (Agt#act +Agt#nom*
min. 1#)) pH)#<) pentru An#nom i Agt#nom
6 'm#act + 'e#act ('m#act + ' p)#2#act*
min. 1#); pentru
categoriile A i E
min. 1#10 i ma8. 1#30
pentru categoria C
pH)#<) pentru 'm#nom+'e#nom
'm#nom+('p)#2# nom*
pH)#1) pentru limita ma8im
'm#nom + 'e#nom ('m# nom +'p)#2# nom*
pentru categoria C
5aloarea medie a rezultatelor
indi!iduale (/*D
/ C!L a
a H 1) ?+mm
2
pentru
'e ('p)#2*
a H ) pentru Agt#
'm#act+'e#act ('p)#2#act*
D Bn cazul n care toate rezultatele indi!iduale sunt mai mari dec4t !aloarea caracteristic (notat generic cu C!*# nu trebuie !eriicat
i condi"ia pentru !aloarea medie.
2.$.$.2. Cerine privind fora de forfecare a mbinrilor sudate
sau mecanice '(
s
)

(
*)
(
d
+
a) Plase sudate
,or"a de orecare ,
s
a unui punct de sudur ntr6o plas sudat trebuie s ndeplineasc
urmtoarea condi"ie&
,
s
)#3) =
n
'
e
425-
unde&
S
n
este sec"iunea nominal a s4rmei la&
(i* s4rma cea mai groas la o mbinare ntr6o plas sudat cu o singur s4rm-
(ii* una dintre s4rmele duble ntr6o plas sudat cu s4rm dubl-
R
e
este limita de curgere caracteristic speciicat.
b) Carcase cu zbrele
(i* Bmbinri sudate
,or"a de orecare a unui punct de sudur ntr6o carcas cu zbrele# ,
.
# trebuie s
ndeplineasc urmtoarea condi"ie&
,
.
)#20 =
C$
'
e#C$
465
sau
F
w
0! S
"i
R
e"i
475-
cea mai mic dintre ele#
unde&
S
C#
este sec"iunea nominal a celei mai groase s4rme din talpa carcasei cu zbrele-
S
"i
este sec"iunea nominal a a celei mai groase s4rme din diagonala carcasei cu
zbrele-
R
eC#
este limita de curgere aparent a tlpii unei carcase cu zbrele-
R
e"i
este limita de curgere aparent a diagonalei carcasei cu zbrele.
Bn !ederea e!alurii rezultatelor este necesar s se nregistreze c4te puncte de sudur au
ost ncercate i s6au rupt n acelai moment.
(ii* Bmbinri mecanice
Bmbinrile mecanice se utilizeaz numai n cazul mbinrii tlpii inerioare i a diagonalelor.
,or"a de orecare a unei mbinri mecanice a carcaselor cu zbrele# ,
d
# trebuie s
ndeplineasc urmtoarea condi"ie&
F
d
0$% S
"i
R
e"i
485-
unde&
S
"i
este sec"iunea nominal a celei mai groase s4rme din diagonala carcasei cu zbrele-
R
e"i
este limita de curgere aparent a diagonalei carcasei cu zbrele.
2.$.$.$. Cerine privind comportarea la oboseal
Comportarea la oboseal se e8prim prin rezisten"a la oboseal n condi"ii speciicate.
Criteriile de perorman" sunt date n tabelul nr. ;.
@abelul nr. ;
@ipul produsului
Condi"iile Criteriul de
perorman"
Eortul ma8im
(?+mm
2
*
Domeniul de eorturi
de oboseal
(?+mm
2
*
?umr de
cicluri
(?*
6 Eare laminate la cald
6 =4rm laminat la
cald ndreptat din
colaci i produse
derulate
)#: P Re ('p)#2* F 10) F 2 P 1)
:
6 =4rm tras la rece
(plase sudate*
)#: P Re ('p)#2* F 1)) F 2 P 1)
:
2.$.$.,. Cerine privind aptitudinea la ndoire
%1& Aptitudinea la ndoire se determin prin ncercarea de ndoire i + sau ncercarea de
ndoire + dezdoire# conorm standardului de ncercare speciic i cu respectarea cerin"elor din
prezenta speciica"ie te$nic.
%#& Comportarea la ndoire se e8prim prin numrul de ndoiri la anumite ung$iuri#
suportate r isuri sau crpturi !izibile de ctre o persoan cu !edere normal ori corectat.
%$& Criteriile de perorman" sunt date n tabelul nr. <.
@abelul nr. <
7erorman"a
cerut
Condi"iile
Criteriile
(numrul
de ndoiri*
/ndoire
Eare laminate la cald
=4rm laminat la cald
ndreptat din colaci i produse
derulate
=4rm
tras la
rece
(plase
sudate*
diametrul dornului $ d
(d 1:*
+ d
(d > 1:*
$ d...) d 1
ung$iul de ndoire 1;)
o
1:)
o
...1;)
o
/ndoire 0
dezdoire
diametrul dornului * d
(d 1:*
1 d
(> 1: 20*
1- d
(d >20*
* d
1
ung$iul de ndoire <)
o
<)
o
ung$iul de dezdoire 2)
o
2)
o
2.$.,. Cerine privind caracteristicile te#nologice
a) asi&urarea sudabilit'ii
(i* /odul de sudare speciic iecrui tip de produs !a i speciicat de ctre productor.
?u se admite utilizarea produselor a!4nd nndiri prin sudur.
(ii* 5alorile ma8ime admise pentru compozi"ia c$imic i carbonul ec$i!alent sunt
precizate la pct. 2.3.2 tabelul nr. :.
b) men'inerea caracteristicilor mecanice i a (ormei n urma opera'iilor de dezdoire)ndreptare
Caracteristicile te$nologice ale o"elului beton cu ner!uri (sau amprente*# sub
orm de colaci&
(i* colacul trebuie s ie compact i s asigure o desurare tangen"ial a irului n
sens antiorar-
(ii* trebuie s se asigure desurarea ordonat i continu a spirelor-
(iii* trebuie s nu prezinte torsiuni a8iale n ir-
(i!* trebuie s se asigure o constan" a caracteristicilor mecanice n lungul irului-
(!* proiec"ia sec"iunii trans!ersale s ie circular i constant n lungul irului N=e
admite o reducere a parametrului
'
(
7
* cu ma8imum 10C dup opera"ia de
derulare%ndreptare.*-
(!i* greutatea ma8im a colacului trebuie s ie de 3.))) Kg.
c) asi&urarea posibilit'ilor de prelucrare mecanic (iletare# ac$iere etc.*.
(i* 7rodusele sub orm de bare trebuie s permit prelucrarea# pentru iletare# prin
ac$iere sau rolare la rece.
(ii* 7rodusele sub orm de s4rme trebuie s permit ormarea bulbilor la capete# prin
deormare la rece.
2.$.-. Cerine privind dimensiunile! masa i toleranele specifice
#.$.*.1. Diametre, seciuni
Diametrele nominale p4n la 1)#) mm inclusi! trebuie s ie multiplu de )#0 mm i peste
1)#) mm trebuie s ie un numr ntreg de milimetri. Diametrele nominale preeren"iale#
sec"iunile i masele pe metru liniar sunt indicate n tabelul nr. 1).
@abelul nr. 1)
Diametrul
nominal
(mm*
Eare Colaci i
produse
derulate
7lase
sudate
Carcase
cu
zbrele
Aria
sec"iunii
nominale
(mm
2
*
/asa
nominal
pe metru
liniar
(Qg+m*
1#) 2 2 2 12#: )#)<<
1#0 2 2 2 10#< )#120
0#) 2 2 2 1<#: )#101
0#0 2 2 2 23#; )#1;3
:#) 2 2 2 2 2;#3 )#222
:#0 2 2 2 33#2 )#2:)
3#) 2 2 2 2;#0 )#3)2
3#0 2 2 2 11#2 )#313
;#) 2 2 2 2 0)#3 )#3<0
;#0 2 2 2 0:#3 )#110
<#) 2 2 2 :3#: )#1<<
<#0 2 2 2 3)#< )#00:
1)#) 2 2 2 2 3;#0 )#:13
11#) 2 2 2 <0#) )#31:
12#) 2 2 2 2 113 )#;;;
11#) 2 2 2 2 101 1#21)
1:#) 2 2 2 2 2)1 1#0;)
1;#) 2 201 1#<<)
2)#) 2 311 2#13)
22#) 2 3;) 2#<;3
20#) 2 1<1 3#;0)
2;#) 2 :1: 1#;3)
32#) 2 ;)1 :#31)
3:#) 2 1)13 3#<;1
1)#) 2 1203 <#;:)
0)#) 2 1<:3 10#1)
#.$.*.#. 3asa pe metru liniar i tolerane
%1& 5alorile masei nominale pe metru liniar sunt calculate a!4nd n !edere !alorile ariei
sec"iunii nominale i utiliz4nd !aloarea de 3#;0 Kg+dm
3
pentru densitatea o"elului.
%#& Abaterea admisibil n raport cu masa nominal pe metru liniar trebuie s ie conorm
tabelului nr. 11.
@abelul nr. 11
Abaterea admisibil n raport cu
masa nominal pe metru liniar
Diametrele nominale
1#0 C > ;#) mm
:#) C ;#) mm
#.$.*.$. Dimensiunile plaselor sudate
%1& =4rmele unui panou trebuie s ie s4rme singulare i + sau s4rme duble.
%#& Bn cazul plaselor sudate cu s4rme singulare# diametrele nominale ale s4rmelor
trebuie s respecte condi"ia urmtoare&
d
min
0! d
ma*
415-
unde&
d
ma*
este diametrul nominal al s4rmei celei mai groase-
d
min
este diametrul nominal al s4rmei perpendiculare.
%$& 7entru plasele sudate cu s4rme duble pe o direc"ie# diametrele nominale ale s4rmelor
trebuie s respecte condi"ia urmtoare&
0+ d
s
d
,
-$% d
s
4105-
unde&
d
s
este diametrul nominal al s4rmelor singulare-
d
,
este diametrul nominal al s4rmelor duble.
%)& 7asul s4rmelor longitudinale i al s4rmelor trans!ersale nu trebuie s ie mai mic de
0) mm.
%*& Aungimea captului nu trebuie s ie mai mic de 20 mm.
%+& Aungimile# l"imea# pasul i lungimile nominale ale capetelor plaselor sudate trebuie
stabilite la momentul cererii de oert i al comandrii.
%,& Abaterile admisibile pentru plase sudate sunt prezentate n tabelul nr. 12.
@abelul nr. 12
Abaterile admisibile pentru plase sudate
6 lungimea i
l"imea plasei
sudate
cea mai mare din cele dou !alori 10 mm sau )#0
C
6 pasul ntre s4rme cea mai mare din cele dou !alori 10 mm sau 3#0
C
6 lungimea
captului
=e stabilete la momentul cererii de oert i al
comandrii.
Condi"ii speciale pentru toleran"e se pot stabili ntre productor i cumprtor.
#.$.*.). Dimensiunile carcaselor cu zbrele
%1& Din punctul de !edere al conigura"iei carcasei cu zbrele (a se !edea igura nr. 1*#
atunci c4nd s4rmele sunt sudate unele de altele# trebuie respectat condi"ia
d
min
.d
ma*
> 0/. Bn cazul n care benzile metalice sunt sudate de s4rme# trebuie aplicat
urmtoarea limitare&
t
s
0-% d 4115-
unde&
d

este diametrul nominal al s4rmelor din diagonale-
t
s
este grosimea benzii metalice.
%#& Aungimea nominal# nl"imea i pasul nominal al carcasei cu zbrele trebuie
con!enite n momentul cererii de oert i al comandrii.
%$& @oleran"ele ma8ime de abrica"ie trebuie s ie n conormitate cu tabelul nr. 13.
@abelul nr. 13
Abaterile admisibile pentru carcase sudate
6 lungime 01) 1) mm dac A 0#) m
)#0 C dac A > 0#) m
6 nl"ime 02- 2$) 6 3 mm ... L1 mm
6 l"ime 03- 3$) 3#0 mm
6 pas 0Ps) 2#0 mm
Fi&4nr4 -a) Fi&4nr4 - b)
Fi&4nr4 -c)
1e&end
- ,alpa superioar
$ "ia&onal
/ ,alpa in(erioar
(igura nr. 1 5 6nl'imea 02- 2$) l'imea 03- 3$) lun&imea captului 0u- u$) i pasul dia&onalei 0Ps) unei carcase
cu zbrele
2.$... Cerine privind aderena i geometria suprafeei
%1& 7rodusele din o"el cu ner!uri i amprente cuprinse n prezenta speciica"ie te$nic
sunt caracterizate de geometria suprae"ei lor datorit creia se asigur aderen"a la beton.
%#& Condi"iile reeritoare la caracteristicile de aderen" ale o"elurilor cu ner!uri i cu
amprente# pentru beton armat# trebuie s se bazeze pe geometria suprae"ei.
%$& Alternati!# condi"iile reeritoare la caracteristicile de aderen" ale o"elurilor cu ner!uri
i cu amprente# pentru beton armat# se pot determina prin ncercri de aderen"
corespunztoare. Criteriile de e!aluare a rezultatelor acestor ncercri trebuie s ie cele
precizate n speciica"ia te$nic de produs sau pre!ederile de proiectare corespunztoare. Bn
acest ultim caz# trebuie indicate dispozi"ii pentru stabilirea condi"iilor reeritoare la geometria
suprae"ei pentru controlul produc"iei n uzin# bazate pe rezultatele ncercrilor de aderen".
2.$...1. /eometria suprafeei oelurilor cu nervuri
%1& O"elurile cu ner!uri sunt caracterizate de dimensiunile# numrul i conigura"ia
ner!urilor trans!ersale i longitudinale. 7rodusele trebuie s aib dou sau mai multe r4nduri
de ner!uri trans!ersale distribuite uniorm pe perimetru. 7e iecare r4nd ner!urile trans!ersale
trebuie s ie uniorm distan"ate. ?er!urile longitudinale pot i sau nu prezente.
%#& O"elul li!rat n colaci# destinat prelucrrii prin procedeul de derulare % ndreptare cu
ec$ipamente specializate# se recomand s nu aib ner!uri longitudinale i sec"iunea
trans!ersal pe a8a o"elului s ie circular (rotund*# n !ederea pstrrii condi"iilor geometrice
i de aderen" dup derulare % ndreptare. ?er!urile trans!ersale ale o"elului# procesat n
condi"iile men"ionate mai sus# pot i dispuse pe dou# trei sau patru r4nduri (a se !edea igura
nr. 2*.
(igura nr. 2 5 7'el cu nervurile transversale dispuse pe dou trei sau patru r8nduri
%$& O"elul li!rat n bare poate sau nu s aib ner!uri longitudinale# iar ner!urile
trans!ersale pot i dispuse pe dou# trei sau patru r4nduri.
%)& 7arametrii ner!urilor pot i speciica"i ie de supraa"a relati! a ner!urii (
R
sau de o
combina"ie a distan"elor ner!urilor# nl"imea ner!urii i nclinarea ner!urilor trans!ersale# sau
de ambele criterii.
%*& 7arametrii ner!urilor i supraa"a relati! a ner!urii (
R
se msoar conorm
standardului de ncercare speciic.
a* ?er!urile trans!ersale
(i* 5alorile pentru distan"ele dintre ner!uri# nl"imea ner!urii i nclinarea ner!urii trebuie
s se situeze n inter!alele indicate n tabelul nr. 11# unde d este diametrul nominal al barei sau
al s4rmei.
@abelul nr. 11
Bnl"imea ner!urilor# # Distan"a ntre ner!uri Bnclinarea ner!urilor#
)#)3 d p4n la )#10 d )#1 d p4n la 1#2 d 30
o
p4n la 30
o
(ii* ?er!urile trans!ersale trebuie s aib o orm de semilun i trebuie s se racordeze
la inima produsului.
(iii* 7roiec"ia ner!urilor trans!ersale trebuie s se ntind pe cel pu"in 30C din
circumerin"a produsului# care trebuie calculat din diametrul nominal. Bnclinarea lancului
ner!urilor trans!ersale# ung$iul # trebuie s ie 10
o
i trecerea de la ner!ur la miezul
produsului trebuie racordat.
b* ?er!urile longitudinale
Bn cazul n care sunt prezente ner!uri longitudinale pe supraa"a barelor din o"el#
nl"imea lor nu trebuie s depeasc 0-% d# unde d este diametrul nominal al produsului.
2.$...2. /eometria suprafeei oelurilor cu amprente
%1& O"elurile cu amprente sunt caracterizate de dimensiunile# numrul i conigura"ia
amprentelor. O"elurile cu amprente trebuie s aib cel pu"in dou r4nduri de amprente
repartizate egal. Amprentele sunt nclinate n raport cu a8a barei sau a s4rmei.
%#& O"elurile cu amprente trebuie s satisac condi"iile pri!ind parametrii amprentei#
prezenta"i n tabelul nr. 10# unde d este diametrul nominal al barei sau al s4rmei.
@abelul nr. 10
Ad4ncimea
amprentelor# t
A"imea# b Distan"a# c =uma
distan"elor
e
ma*4
Bnclinarea
amprentelor#
)#)2 d p4n la
)#1 d
)#2 d p4n la
1#) d
)#1 d p4n la
1#0 d
)#30 d 30
o
p4n la 30
o
2.$.0. Cerine privind identificarea produselor
2.$.0.1. 1arcarea produselor
a+ 2are i colaci
>dentiicarea se ace pe baz de marcaR conorm normelor n !igoare.
b+ Produse derulate
=uplimentar la identiicarea productorului# o marcare de identiicare a derulatorului
trebuie aplicat pe o etic$et durabil (din material plastic sau metalic* ataat.
c+ Plase sudate
=uplimentar la marcrile productorului i ale produsului aplicate s4rmelor indi!iduale#
trebuie i8at o etic$et durabil (din material plastic sau metalic* la pac$etul de plase sudate
pentru a indica productorul plaselor.
d+ Carcase cu zbrele
=uplimentar la marcrile productorului i ale produsului aplicate s4rmelor indi!iduale#
trebuie i8at o etic$et durabil (din material plastic sau metalic* la pac$etul de carcase cu
zbrele pentru a indica productorul carcaselor cu zbrele.
2.$.0.2. 3tic#etarea produselor
>dentiicarea produselor din o"el pentru armturi utilizate n elemente i structuri din
beton armat se ace prin ataarea unei etic$ete durabile (metalic+material plastic*# bine legat#
a!4nd urmtoarele inorma"ii&
a* pentru iecare legtur de bar# colac sau produs derulat
(i* tipul o"elului produsului-
(ii* descrierea ormei produsului (de e8emplu& bar# colac# produs derulat*-
(iii* indicati!ul speciica"iei te$nice de produs-
(i!* dimensiunile nominale ale produsului.
b* plase sudate
(i* tipul o"elului(rilor* produsului-
(ii* descrierea ormei produsului (de e8emplu& plas sudat*-
(iii* indicati!ul speciica"iei te$nice de produs-
(i!* dimensiunile nominale ale produsului (dimensiunile s4rmelor# dimensiunile
panoului# distan"a dintre s4rme# capete*.
c* carcase cu zbrele
(i* tipul o"elului(rilor* pentru talpa superioar# diagonal i talpa inerioar-
(ii* descrierea ormei produsului (de e8emplu& carcas cu zbrele*-
(iii* indicati!ul speciica"iei te$nice de produs-
(i!* nl"imea de calcul al unei carcase cu zbrele-
(!* dimensiunile nominale ale carcasei cu zbrele.
2.,. Determinarea performanei produselor din oel utilizate ca armtur pentru
beton armat sau ca armtur nepretensionat pentru beton precomprimat
%1& Determinarea perorman"ei aerente iecrei caracteristici esen"iale a produselor din
o"el utilizate ca armturi trebuie corelat cu speciica"ia de produs i cu tipul de o"el.
%#& /etodele de ncercare pentru determinarea perorman"ei aerente iecrei
caracteristici esen"iale sunt prezentate n tabelul nr. 1:.
%$& =e accept utilizarea oricrei metode de ncercare ec$i!alent cu cea speciicat n
reeren"ialul men"ionat n a doua coloan a tabelului nr. 1:.
@abelul nr. 1:
Caracteristicile esen"iale /etoda de ncercare
4el beton laminat la cald livrat sub form de bare sau colaci ori produse derulate
=udabilitate
Compozi"ia c$imic
=' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O 112;1&2))3
Bncercarea la trac"iune
=' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O :;<261&2)1)
6 Aimita de curgere 'e ('p)#2*
6 'ezisten"a la trac"iune 'm
6 'aportul eorturilor (rezisten"a
la trac"iune + limita de curgere
aparent* 'm+'e ('p)#2*
6 Alungirea total la or"
ma8im Agt
6 Alungire la rupere An
'ezisten"a la oboseal =' E? >=O 10:3)61&2)11
Aptitudinea la ndoire =' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O 313;&2))0
Aptitudinea la ndoire6dezdoire =' E? >=O 10:3)61&2)11
Dimensiuni# mas i toleran"e =' E? >=O 10:3)61&2)11
Aderen"a i geometria suprae"ei =' E? >=O 10:3)61&2)11
Plase sudate
=udabilitate
Compozi"ia c$imic
=' E? >=O 10:3)62&2)11
=' E? >=O 112;1&2))3
Bncercarea la trac"iune
=' E? >=O 10:3)62&2)11
=' E? >=O :;<261&2)1)
6 Aimita de curgere 'e ('p)#2*
6 'ezisten"a la trac"iune 'm
6 'aportul eorturilor (rezisten"a
la trac"iune + limita de curgere
aparent* 'm+'e ('p)#2*
6 Alungirea total la or"
ma8im Agt
6 Alungire la rupere An
,or"a de orecare (,s* =' E? >=O 10:3)62&2)11
'ezisten"a la oboseal
Aptitudinea la ndoire =' E? >=O 10:3)62&2)11
=' E? >=O 313;&2))0
Aptitudinea la ndoire6dezdoire =' E? >=O 10:3)62&2)11
Dimensiuni# mas i toleran"e =' E? >=O 10:3)62&2)11
Aderen"a i geometria suprae"ei
Carcase cu zbrele
=udabilitate
Compozi"ia c$imic
=' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O 112;1&2))3
Bncercarea la trac"iune
6 Aimita de curgere 'e ('p)#2*
=' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O :;<261&2)1)
6 'ezisten"a la trac"iune 'm
6 'aportul eorturilor (rezisten"a
la trac"iune + limita de curgere
aparent* 'm+'e ('p)#2*
6 Alungirea total la or"
ma8im Agt
6 Alungire la rupere An
,or"a de orecare (,.- ,d* =' E? >=O 10:3)61&2)11
Aptitudinea la ndoire =' E? >=O 10:3)61&2)11
=' E? >=O 313;&2))0
Aptitudinea la ndoire6dezdoire =' E? >=O 10:3)61&2)11
Dimensiuni# mas i toleran"e =' E? >=O 10:3)61&2)11
Aderen"a i geometria suprae"ei
2.-. Cerine privind produsele din oel utilizate ca armtur pretensionat n
structurile din beton pentru construcii sau alte lucrri de precomprimare
2.-.1. Cerine de performan pentru s4rmele trase la rece
%1& =4rmele utilizate ca armturi n elemente i structuri din beton precomprimat sunt
ob"inute prin tragerea la rece a s4rmelor laminate la cald i ulterior aplicat un tratament inal
termomecanic. =upraa"a s4rmelor poate i plan sau amprentat. =upraa"a lor poate i
acoperit cu reziduuri de lubriiant de treilare.
%#& Cerin"ele de perorman" pentru s4rmele pentru armturi utilizate n elemente i
structuri din beton precomprimat se prezint n tabelul nr. 13# dup cum urmeaz&
@abelul nr. 13
Caracteristic 5aloare speciicat
'aportul or"elor d F 3mm )#;0...)#<0
Alungirea la or" ma8im Agt# pentru Ao F 1)) mm min 3#0 C
'educerea ariei la rupere 'uperea s4rmelor ductile
!izibil cu oc$iul liber
a*
?umrul minim de ndoiri
re!ersibile
6pentru s4rma neted
6 pentru s4rma amprentat
1
3
d*
'ela8are izoterm ma8im
pentru 1))) $
b*
Clasa '1
,or" ini"ial corespunztoare pentru&
6 3) C ,ma
6 ;) C ,ma
2#0 C
1#0 C
b*
'ela8are izoterm ma8im
pentru 1))) $
c*
Clasa '2
,or" ini"ial corespunztoare pentru&
6 3) C ,ma ;C
,or"a la oboseal ,r cu
limita ma8im ,up
corespunztor 3) C ,ma
Clasa ,1
6s4rm neted
F 2)) /7a 8 =n pentru
F 2 81)
:
cicluri
,or"a la oboseal ,r cu
limita ma8im ,up
corespunztor ;) C ,ma
Clasa ,2
6s4rm neted F 2)) /7a 8 =n pentru
F 2 81)
:
cicluri
6s4rm amprentat F 1;) /7a 8 =n pentru
F 2 81)
:
cicluri
'ezisten"a la coroziune
corespunztor ;) C ,ma
@est solu"ie A
/inim ($* /ediu ($*
Clasa C1 2#) 0#)
Clasa C1A 1#0 1#)
Clasa C2
@est solu"ie A 2#) 0#)
@est solu"ie E 2))) 6
/odulul de elasticitate E
e*
5aloare declarat
a*
'upturile n dreptul sge"ii s4rmei dup derulare sunt interzise. Bn caz de litigiu procentul reducerii ariei trebuie determinat i
!aloarea trebuie s ie F 20 C pentru s4rma neted i F 2) C pentru s4rma amprentat.
b*
Cerin"a pentru 3) C ,ma este obligatorie. 7entru aplica"ii speciice# cerin"a pentru !aloarea ;)C ,ma poate i stabilit de comun acord
ntre client i productor.
c*
Clasa '2 !a i olosit numai pentru s4rme oarte bine ndreptate cu o curbur ma8im de 1 mm+lungime.
d*
7entru tipul de amprent @2# numrul de ndoiri re!ersibile !a i 2.
e*
/odulul de elasticitate poate i considerat 2)0 27a (Q?+mm
2
*. 5aloarea real poate !aria ntre 1<0 S 21) 27a n unc"ie de
procedeul de abrica"ie.
%$& Cerin"ele de perorman" pri!ind caracteristici geometrice ale s4rmelor se reer la
urmtoarele condi"ii&
(i* O!alitatea s4rmelor plane nu trebuie s depeasc )#)1 d.
(ii* ?u este necesar !eriicarea prin c4ntrire. Diametrul mediu trebuie s ie egal cu
diametrul nominal cu o toleran" de T1C.
(iii* Caracteristicile geometrice ale amprentelor i tipurile de amprente sunt descrise n
speciica"ia de abrica"ie.
2.-.2. Cerine de performan pentru toroane
%1& @oroanele utilizate ca armturi pentru beton precomprimat sunt produse e8ecutate
prin cablarea unui numr de s4rme de o"el carbon de nalt rezisten"# supuse unui tratament
termomecanic.
%#& 7rodusele din o"el pentru beton precomprimat pot i toroane rsucite i + sau
amprentate. Alctuirea toroanelor n unc"ie de numrul s4rmelor se prezint n tabelul nr. 1;.
@abelul nr. 1;
'sucite
?etede&
6 2# 3 s4rme 6 lungimea de cablare este de 11...22 ori mai mare a" de diametrul
nominal al toronului-
6 3 s4rme
6 lungimea de cablare este de 11...1; ori mai mare a" de diametrul
nominal al toronului-
6 diametrul s4rmei centrale este cu cel pu"in 3 C mai mare dec4t
diametrul s4rmelor e8terioare.
?etede compactate&
6 3 s4rme
6 diametrul s4rmei centrale este cel pu"in egal cu diametrul s4rmelor
e8terioare elicoidale-
6 lungimea de cablare este de 11...1; ori mai mare a" de diametrul
nominal al toronului.
Amprentate&
6 3 sau 3 s4rme
6 dimensiunile conorm standardului de reerin".
%$& Cerin"ele de perorman" pentru toroane se prezint n tabelul nr. 1<# dup cum
urmeaz&
@abelul nr. 1<
Caracteristic 5aloare speciicat
'aportul or"elor ds.F 3 mm
ds.J3 mm
)#;0...)#<0
)#;0...)#<3
Alungirea la or" ma8im Agt# pentru Ao F 0)) mm min 3#0 C
'educerea ariei la rupere 'uperea s4rmelor ductile !izibil cu
oc$iul liber
a*
,m#ma8+,m J 1#10
'ela8are izoterm
ma8im pentru 1))) $
b*
Clasa '1
,or" ini"ial corespunztoare
pentru&
6 3) C ,ma
6 ;) C ,ma
2#0 C
1#0 C
b*
,or"a la oboseal ,r cu
limita ma8im ,up
corespunztor 3) C ,ma
Clasa ,1
6 pentru toroane netede-
6 pentru toroane amprentate
1<) /7a 8 =n
pentru 281)
:
cicluri
13) /7a 8 =n
pentru 281)
:
cicluri
,or"a la oboseal ,r cu
limita ma8im ,up
corespunztor ;) C ,ma
Class ,2
6 pentru toroane netede-
6 pentru toroane amprentate.
2)) /7a 8 =n
pentru 281)
:
cicluri
1;) /7a 8 =n
pentru 281)
:
cicluri
'ezisten"a la coroziune
corespunztor ;) C ,ma
Clasa C1 =olu"ie test A
c*
min
($*
mediu
($*
ds.

3#2
mm
2#) 0
ds. J3#2 mm 1#0 3
Clasa C1A =olu"ie test A
c*
ds.

3#2
mm
1#0 1
Clasa C2 =olu"ie test A
c*
ds.

3#2
mm
2#) 0
ds. J3#2 mm 1#0 3
=olu"ie test E 2))) 6
Coeicient D al trac"iunii de!iate aplicate&
6 toroane 3 s4rme i toroane 3 s4rme compactate
cu diametrul nominal 12#0 mm 2; C
d*
/odulul de elasticitate E 5aloare declarat
e*
a*
'upturile n dreptul sge"ii toronului dup derulare sunt interzise. Bn caz de litigiu procentul reducerii ariei trebuie determinat i
!aloarea trebuie s ie F 20C pentru s4rma neted i F 2) C pentru s4rma amprentat.
b*
Cerin"a pentru 3) C ,ma este obligatorie. 7entru aplica"ii speciice# cerin"a pentru !aloarea ;)C ,ma poate i stabilit de comun acord
ntre client i productor.
c*
Aceasta se reer la testarea toroanelor ale cror s4rme e8terioare au diametrul determinat.
d*
7entru aplica"ii speciice cerin"a poate !aria ntre productor i beneiciar# dar !aloarea ma8im a coeicientului D nu poate i mai
mare dec4t 2; C.
e*
/odulul de elasticitate poate i considerat 1<0 27a (Q?+mm
2
*. 5aloarea real poate !aria ntre 1;0 S 2)0 27a n unc"ie de
procedeul de abrica"ie.
2.-.$. Cerine de performan pentru bare
%1& Earele utilizate ca armturi pentru elemente i structuri din beton precomprimat sunt
ob"inute prin laminare la cald i pot i netede# pot prezenta ner!uri sau cu ner!uri aezate dup
o elice (tip ilet*. ?er!urile !or i proiectate asemntor unui ilet pe dreapta cu un singur
nceput. Distan"a ntre ner!uri trebuie s ie de ma8imum )#; d.
%#& Cerin"ele de perorman" pentru barele din o"el utilizate ca armtur pretensionat se
prezint n tabelul nr. 2)# dup cum urmeaz&
@abelul nr. 2)
Caracteristic 5aloare speciicat
'aportul or"elor )#;)...)#<0
Alungirea la or" ma8im Agt# pentru Ao F 2)) mm min 3#0 C
'educerea ariei la rupere 'uperea s4rmelor ductile
!izibil cu oc$iul liber
,m#ma8+,m J 1#10
'ela8are izoterm
ma8im pentru
1))) $ i or" ini"ial
corespunztoare 3)C din
or"a ma8im
Clasa '1
G 10 mm : C
1 C
U 10 mm
Oboseal
Clasa ,1
,or"a la oboseal ,r#
cu limita ma8. ,up#
corespunztor 3)C
,ma (?*
?r. cicluri r rupere
Eare
netede
dG1)& 2))8=n
F 281)
: d > 1)&10) 8=n
Eare cu
ner!uri
dG1)& 1;)8=n
d > 1)&12) 8=n
'ezisten"a la
coroziune
corespunztor
;) C ,ma Clasa
C1 =olu"ie
test A
Diametrul barei d
(mm*
Durata minim de !ia" la
rupere n ore
/inimul
testelor
indi!iduale
($*
/edia
!alorilor medii
a tuturor
testelor
($*
dH10 2) 0)
10JdG20 :) 20)
20JdG32 1)) 1))
Clasa
C2
=olu"ie
test A
dH10 2) 0)
10JdG20 :) 20)
20JdG32 1)) 1))
=olu"ie
test E
10JdG32 2))) 6
/odulul de elasticitate E 5aloare declarat
a*
a*
/odulul de elasticitate poate i considerat 2)0 27a (Q?+mm
2
*. 5aloarea real poate !aria ntre 1<0 S 21) 27a n unc"ie de
procedeul de abrica"ie.
2.-.,. Cerine privind caracteristicile mecanice.
5alori msurabile ce caracterizeaz armtura pretensionat
%1& Criteriile de perorman" reeritoare la rezisten" i ductilitate sunt prezentate n
tabelul nr. 21.
@abelul nr. 21
7erorman"a cerut Criterii de perorman" 7rocentul !alorilor care nu
depesc !aloarea
caracteristic
(p*
'aportul or"elor
H ,p)#1 + ,p
7roduse din
o"el utilizate ca
armtur
pretensionat
,p)#1# nom + ,m#nom
)#;0...)#<0 =4rme
d F 3mm
pH)#<0 pentru ,p)#1# nom + ,m#nom
)#;0...)#<0
@oroane
ds. F 3 mm
)#;0...)#<3 ds. J3 mm
)#;)...)#<0 Eare
Categoria de ductilitate D pH)#<0 pentru Agt
%#& Comportarea la ndoire se determin pentru s4rme i se e8prim prin numrul de
ndoiri alternante cu anumite raze de ndoire suportate# r isuri sau crpturi !izibile cu oc$iul
liber. Criteriile de perorman" sunt date n tabelul nr. 22.
@abelul nr. 22
7erorman"a
cerut
Condi"ii Criterii
(numr de
ndoiri*
Diametrul nominal 'aza de ndoire
Bncercarea la
ndoire alternant
1#0...3 0 :
3#3...< 0 3#0 1
0 10 3
: 13#0 3
3 2) 3
%$& =unt stabilite dou categorii de rela8are& rela8are sczut i rela8are normal.
Criteriile de perorman" e8primate prin reducerea eortului unitar sunt date n tabelul nr. 23.
@abelul nr. 23
Categoria de rela8are Condi"ii 'educerea eortului unitar
(C*
s4rme toroane bare
=czut Eort ini"ial& )#3 ,ma
Durata& 1))) $
@emperatura& 2)
o
C
2#0 2#0 : pentru d G 10 mm
1 pentru d U 10 mm
?ormal 0#0 3#3 6
%)& Criteriile de perorman" pri!ind comportarea la oboseal este ca rezisten"a la
oboseal s ie asigurat n condi"iile solicitrii speciicate n tabelul nr. 21.
@abelul nr. 21
7erorman"a
cerut
Condi"ii @ipul produsului

Aimita de
oboseal
?umrul de
cicluri
,or"a
ma8im
(?*
?i!elul de
perorman"
56rme
F 2 8 1)
:
)#3 ,ma F 2)) /7a 8 =n s4rm neted
)#; ,ma F 2)) /7a 8 =n s4rm neted
F 1;) /7a 8 =n s4rm amprentat
!oroane
F 2 8 1)
:
)#3 ,ma 1<) /7a 8 =n toroane netede
13) /7a 8 =n toroane amprentate
)#; ,ma 2)) /7a 8 =n toroane netede
1;) /7a 8 =n toroane amprentate
7are
F 2 8 1)
:
)#3 ,ma
2)) /7a 8 =n Eare netede d G 1)
10) /7a 8 =n Eare netede d > 1)
1;) /7a 8=n Eare cu ner!uri d G 1)
12) /7a 8=n Eare cu ner!uri d > 1)
%*& 5aloarea caracteristic a modulului de elasticitate (E
p
* pri!ind comportarea la
oboseal este ca rezisten"a la oboseal s ie asigurat n condi"iile solicitrii speciicate n
tabelul nr. 20.
@abelul nr. 20
@ipul produsului Ep
(?+mm
2
*
Domeniu de !aria"ie
(?+mm
2
*
=4rme# bare 2)0))) 1<0))) S 21))))
@oroane 1<0))) 1;0))) S 2)0)))
2.-.-. Cerine privind identificarea produselor
%1& >dentiicarea produselor se ace pentru iecare legtur de bare sau colac# prin
ataarea unei etic$ete durabile (metalic+material plastic*# bine legat# a!4nd urmtoarele
inorma"ii&
a* denumirea i marcarea produselor-
b* numrul colacului sau legturii de bare-
c* denumirea productorului i locul de abrica"ie-
d* indicati!ul speciica"iei pentru abrica"ia produsului.
%#& /arcaRul produselor cuprinde urmtoarele date# dup caz&
a* pentru s4rme&
(i* litera V pentru o"el de precomprimare-
(ii* !aloarea nominal a rezisten"ei la rupere# n /7a-
(iii* litera C pentru tragere la rece-
(i!* diametrul nominal al s4rmei# n mm-
(!* tipul amprentrii (@1# @2# @3 si @1*-
(!i* clasa de rela8are '1 sau '2-
(!ii* clasa de oboseal ,1 sau ,2-
(!iii* clasa de coroziune (C1# C1A sau C2# dac este cazul*.
b* pentru toroane&
(i* litera V pentru o"el de precomprimare-
(ii* !aloarea nominal a rezisten"ei la rupere# n /7a-
(iii* litera @ pentru toron-
(i!* numrul 2# 3 sau 3 care indic numrul s4rmelor din componen"a toronului-
(!* diametrul nominal al toronului# n mm-
(!i* unde este cazul# litera > care indic produsele amprentate-
(!ii* clasa de rela8are '1-
(!iii* clasa de oboseal (,1 sau ,2*-
(i8* clasa de coroziune (C1 sau C2*.
c* pentru bare&
(i* litera V pentru o"el de precomprimare-
(ii* !aloarea nominal a rezisten"ei la rupere# n /7a-
(iii* litera 9 pentru laminare la cald-
(i!* diametrul nominal al barei# n mm-
(!* unde este cazul# litera ' care indic produsele cu ner!uri-
(!i* clasa de rela8are '1-
(!ii* clasa de oboseal ,1-
(!iii* clasa de coroziune (C1 sau C2*.
2... Determinarea performanei produselor din oel utilizate ca armtur
pretensionat pentru beton precomprimat
%1& Determinarea perorman"ei aerente iecrei caracteristici esen"iale a produselor
trebuie corelat cu speciica"ia te$nic de produs i cu tipul de o"el.
%#& /etodele de ncercare pentru determinarea perorman"ei aerente iecrei
caracteristici esen"iale sunt prezentate n tabelul nr. 2:.
%$& =e accept utilizarea oricrei metode de ncercare ec$i!alent cu cea speciicat n
reeren"ialului men"ionat n a doua coloan a tabelului nr. 2:.
@abelul nr. 2:
Caracteristici esen"iale /etoda de ncercare
4eluri pentru armturi pretensionate
Bncercarea la trac"iune
=' E? >=O 10:3)63&2)11
=' E? >=O :;<261&2)1)
6 'aportul or"elor H ,p)#1 + ,m
6 Aimita de curgere 'e ('p)#1*
6 'ezisten"a la trac"iune 'm
6 Alungirea la or" ma8im Agt
6 ,m#ma8+,m
6 'educerea ariei la rupere
'ela8are izoterm ma8im pentru 1))) $
Clasa '1 sau '2
=' E? >=O 10:3)63&2)11
,or"a la oboseal Clasa ,1 sau ,2 =' E? >=O 10:3)63&2)11
/odulul de elasticitate E =' E? >=O 10:3)63&2)11
Bncercarea la trac"iune de!iat 2
6 Coeicient D al trac"iunii de!iate
=' E? >=O 10:3)63&2)11
Durabilitate 6 'ezisten"a la coroziune
Clasa C1# C1A sau C2
=' E? >=O 10:3)63&2)11
=ectiuni i toleran"e la dimensiuni
=' E? >=O 10:3)63&2)11 2eometria suprae"ei
/asa nominal pe metru liniar
2 ?umai pentru toroane cu 3 s4rme cu diametrul nominal al toronului F 12#0 mm.
2.0. Cerine privind livrarea! transportul i depozitarea produselor din oel
utilizate ca armturi n elemente i structuri din beton armat i beton
precomprimat
%1& ,iecare li!rare !a i nso"it de declara"ia de conormitate (ntocmit "in4nd seama de
cerin"ele minime obligatorii precizate n =' E? >=O+CE> 13)0)61#2* i de documentele
reeritoare la rezultatele ncercrilor pe arRele de la turnare corespondente produselor
metalice li!rate (ntocmite "in4nd seama de cerin"ele minime obligatorii precizate n =' E?
1)2)1 clauza 3.1*.
%#& @ransportul i manipularea se realizeaz n aa el nc4t s nu se produc
deormarea remanent a produselor (este interzis ag"area colacilor de o s4rm sau cea a
legturilor de bare + plase ntr6un singur punct# precum i rezemarea necorespunztoare n
miRloacele de transport*.
%$& Depozitarea se realizeaz cu respectarea urmtoarelor condi"ii&
a* rezemarea s nu produc deormarea remanent a produselor-
b* produsele s nu ie n contact direct cu pm4ntul sau alte materiale care le pot
murdri sau degrada prin coroziune-
c* spa"iul i modul de depozitare s asigure !entilarea pentru a se mpiedica
umezirea produselor-
d* produsele s poat i uor i corect identiicate n depozit.
$. 6eferine nomative
(i* 9otr4rea 2u!ernului nr. :22+2))1# republicat# cu modiicrile i completrile ulterioare-
(ii* =' E? 1<<26161&2))1 6 Eurocod 2& 7roiectarea structurilor de beton. 7artea 161& 'eguli
generale i reguli pentru cldiri-
(iii* =' E? >=O 10:3)61&2)116O"el pentru armarea i precomprimarea betonului % /etode
de ncercare67artea 1& Eare# s4rme laminate i s4rme pentru armarea betonului-
(i!* =' E? >=O 10:3)62&2)116O"el pentru armarea i precomprimarea betonului. /etode de
ncercare. 7artea 2& 7lase sudate-
(!* =' E? >=O 10:3)63&2)116O"el pentru armarea i precomprimarea betonului. /etode de
ncercare. 7artea 3& Armturi de precomprimare-
(!i* =' E? >=O :;<261&2)1) 6 /ateriale metalice. Bncercarea la trac"iune. 7artea 1& /etoda
de ncercare la temperatura ambiant-
(!ii* =' E? >=O 313;&2))0 6 /ateriale metalice. Bncercarea la ndoire-
(!iii* =' E? >=O 112;1&2))3 % ,onte i o"eluri. 7rele!area i pregtirea probelor pentru
determinarea compozi"iei c$imice-
(i8* =' 2$id >=O +CE> :3&2)): 6 E!aluarea conormit"ii. 7rincipii undamentale ale
certiicrii produselor-
(8* =' E? 1)2)1&2))0 6 7roduse metalice. @ipuri de documente de inspec"ie-
(8i* =' E? >=O+CE> 13)0)61&2)1) % E!aluarea conormit"ii. Declara"ia de conormitate
dat de urnizor. 7artea 1& Cerin"e generale-
(8ii* =' E? >=O+CE> 13)0)62&2))0 % E!aluarea conormit"ii. Declara"ia de conormitate
dat de urnizor. 7artea 2& Documenta"ie6suport.
,. 7ermeni! definiii i simboluri
5imbol !ermeni . definiii
5imbolul i termenul ec8ivalent din
5 (9 1::#0101;#--)
'nitate
de
msur
5imbol
!ermeni . definiii
=n Aria sec"iunii nominale
Ap Aria sec"iunii armturii sau
armturilor pretensionate mm
2
As Aria sec"iunii armturilor pentru
beton armat
Agt Alungirea total la or" ma8im u
Deorma"ie speciic a armturilor
pentru beton armat sau
pretensionate sub eort unitar
ma8im
C
An Alungire la rupere (A0 sau A1)* 6 Alungire la rupere C
b Aa"imea amprentelor 6 Aa"imea amprentelor mm
c Distan"a ntre ner!uri sau
amprente
6 Distan"a ntre ner!uri sau amprente mm
CeM 5aloarea carbonului ec$i!alent
(CE5*
6 5aloarea carbonului ec$i!alent
(CE5*
C
d
Diametrul nominal al o"elului
pentru armarea betonului sau
diametrul nominal al armturii
pretensionate

Diametrul unei bare de armtur


sau diametrul nominal al armturii
pretensionate
mm
e Distan"a ntre r4ndurile de
ner!uri sau de amprente
6 Distan"a ntre r4ndurile de ner!uri
sau de amprente
mm
' =upraa"a relati! a ner!urii 6 =upraa"a relati! a ner!urii 6
7 =upraa"a relati! a amprentei 6 =upraa"a relati! a amprentei 6
$ Bnl"imea ner!urii sau amprentei 6 Bnl"imea ner!urii sau amprentei mm
'e Aimita de curgere aparent W Aimita de elasticitate a armturilor ?+mm
2
'e9 Aimita de curgere superioar Aimita de curgere superioar ?+mm
2
'm
'ezisten"a la trac"iune t 'ezisten"a la ntindere a
armturilor pentru beton armat ?+mm
2
p 'ezisten"a la ntindere a
armturilor pretensionate
'm + 'e 'aport rezisten"a la trac"iune+
limita de curgere aparent
t+ W 'aport rezisten"a la trac"iune+ limita
de curgere aparent
6
'p)#2 Aimita de curgere con!en"ional
la o alungire nepropor"ional de
)#2 C
)#2K 5aloarea caracteristic a limitei de
elasticitate con!en"ionale la )#2 C
a armturilor pentru beton armat
?+mm
2
E /odul de elasticitate
Es 5aloarea de calcul a modulului de
elasticitate al armturilor pentru
beton armat 27a
Ep 5aloarea de calcul a modulului de
elasticitate al armturilor
pretensionate
Bnclinarea laturii trans!ersale 6 Bnclinarea laturii trans!ersale X
Ung$i de nclinare al ner!urilor
sau al amprentelor
6 Ung$i de nclinare al ner!urilor sau
al amprentelor
X
E Aungimea unei s4rme
trans!ersale a unei plase
sudate
6 Aungimea unei s4rme trans!ersale
a unei plase sudate
mm
dC Diametrul s4rmelor trans!ersale
ale unei plase sudate
6 Diametrul s4rmelor trans!ersale
ale unei plase sudate
mm
dA Diametrul s4rmelor
longitudinale ale unei plase
sudate
6 Diametrul s4rmelor longitudinale
ale unei plase sudate
mm
A Aungimea s4rmelor
longitudinale ale unei plase
sudate sau lungimea unei
carcase cu zbrele
6 Aungimea s4rmelor longitudinale
ale unei plase sudate sau lungimea
unei carcase cu zbrele
mm
?C ?umrul de s4rme trans!ersale
ale unei plase sudate
6 ?umrul de s4rme trans!ersale ale
unei plase sudate
6
?A ?umrul de s4rme longitudinale
ale unei plase sudate
6 ?umrul de s4rme longitudinale ale
unei plase sudate
6
7C =pa"iile s4rmelor trans!ersale
ale unei plase sudate
6 =pa"iile s4rmelor trans!ersale ale
unei plase sudate
mm
7A =pa"iile s4rmelor longitudinale
ale unei plase sudate
6 =pa"iile s4rmelor longitudinale ale
unei plase sudate
mm
,s ,or"a de orecare a
ansamblelor sudate ale unei
plase sudate
6 ,or"a de orecare a ansamblelor
sudate ale unei plase sudate
K?
'e# act 5aloarea eecti! a limitei
aparente de curgere
Wd Aimita de calcul caracteristic a
armturilor pentru beton armat
?+mm
2
'e# nom 5aloarea speciic a limitei de
curgere aparente
WK Aimita de elasticitate caracteristic
a armturilor pentru beton armat
?+mm
2
'e# act +
'e# nom
5aloarea eecti! a raportului
limitei de curgere aparente+
!aloarea speciicat a limitei de
curgere aparente
Wd+ WK Aimita de calcul caracteristic a
armturilor pentru beton armat +
limita de elasticitate caracteristic a
armturilor pentru beton armat
6
u1# u2 Aungimea captului s4rmelor
longitudinale ale unei plase
sudate sau lungimea
diagonalelor dincolo de talpa
inerioar a unei carcase cu
zbrele
6 Aungimea captului s4rmelor
longitudinale ale unei plase sudate
sau lungimea diagonalelor dincolo
de talpa inerioar a unei carcase
cu zbrele
mm
u3# u1 Aungimea captului s4rmelor
trans!ersale ale unei plase
sudate
6 Aungimea captului s4rmelor
trans!ersale ale unei plase sudate
mm
=C$ Aria sec"iunii tlpii 6 Aria sec"iunii tlpii mm
2
=Di Aria sec"iunii diagonalei 6 Aria sec"iunii diagonalei mm
2
E1 A"ime de calcul a unei carcase
cu zbrele
6 A"ime de calcul a unei carcase cu
zbrele
mm
E2 A"ime total a unei carcase cu
zbrele
6 A"ime total a unei carcase cu
zbrele
mm
30
,d ,or"a de orecare ntr6o
mbinare mecanic a unei
carcase cu zbrele
6 ,or"a de orecare ntr6o mbinare
mecanic a unei carcase cu
zbrele
K?
,. ,or"a de orecare a unei
singure suduri a unei carcase
cu zbrele
,or"a de orecare a unei singure
suduri a unei carcase cu zbrele
K?
91 Bnl"imea de calcul a unei
carcase cu zbrele
6 Bnl"imea de calcul a unei carcase
cu zbrele
mm
92 Bnl"imea de total a unei
carcase cu zbrele
6 Bnl"imea de total a unei carcase
cu zbrele
mm
7s 7asul diagonalelor unei carcase
cu zbrele
6 6 mm
'e#C$ Aimit de curgere aparent a
tlpii unei carcase cu zbrele
6 6 ?+mm
2
'e#Di Aimit de curgere aparent a
diagonalei carcasei cu zbrele
?+mm
2
t Ad4ncimea amprentei 6 6 mm
ts 2rosimea benzii metalice
dintr6o carcas cu zbrele
6 6 mm
,m 5aloarea caracteristic a or"ei
ma8ime la ncercarea la
trac"iune
(pK 'ezisten"a caracteristic la
ntindere a armturilor
pretensionate
K?
,m#ma8 5aloarea ma8im speciic a
or"ei ma8ime
6 5aloarea ma8im speciic a or"ei
ma8ime
K?
,p)#1 ,ractilul )#1 din !aloarea
caracteristic a or"ei la
ncercarea la trac"iune
6 ,ractilul )#1 din !aloarea
caracteristic a or"ei la ncercarea
la trac"iune
K?
'p)#1 Aimita de curgere con!en"ional
la o alungire nepropor"ional de
)#1 C
(p)#1 Aimita de elasticitate con!en"ional
la )#1C a armturilor pretensionate
?+mm
2
,ma ,or"a ma8im actual# la
ncercarea la trac"iune#
determinat pe o epru!et
adiacent epru!etei ncercate
supus testului pentru
propriet"i speciale
6 ,or"a ma8im actual# la
ncercarea la trac"iune# determinat
pe o epru!et adiacent epru!etei
ncercate supus testului pentru
propriet"i speciale
K?
,up ,or"a ma8im la testul de
ncrcare a8ial la oboseal
6 ,or"a ma8im la testul de ncrcare
a8ial la oboseal
K?
,r Domeniul de !aria"ie al or"ei la
testul de ncrcare a8ial la
oboseal
6 Domeniul de !aria"ie al or"ei la
testul de ncrcare a8ial la
oboseal
K?

'aportul or"elor ,p)#1 + ,m


(ractilul )#1 din !aloarea
caracteristic a or"ei la
ncercarea la trac"iune +
!aloarea caracteristic a or"ei
ma8ime la ncercarea la
trac"iune*
6 'aportul or"elor ,p)#1 + ,m (ractilul
)#1 din !aloarea caracteristic a
or"ei la ncercarea la trac"iune +
!aloarea caracteristic a or"ei
ma8ime la ncercarea la trac"iune*
6
,rec!en"a ciclurilor de ncrcare
la testul de ncrcare a8ial la
oboseal
6 ,rec!en"a ciclurilor de ncrcare la
testul de ncrcare a8ial la
oboseal
9z
'm 'ezisten"a la trac"iune 6 'ezisten"a la trac"iune ?+mm
2
ds. Diametrul nominal al unei
s4rme constituti!e a toronului
6 Diametrul nominal al unei s4rme
constituti!e a toronului
mm
Di Diametrul intern minim al
colacului toronului
6 Diametrul intern minim al colacului
toronului
mm
D 5aloarea ma8im permis a
reducerii medii procentuale a
or"ei ma8ime la ncercarea de
trac"iune de!iat
6 C
"nea nr. 1
la specificaia te#nic
Programe minimale
de ncercri pentru atestarea conformitii
=e accept utilizarea n elemente i structuri din beton a produselor din o"el pentru
armturi li!rate sub orm de bare i colaci# produse derulate# plase sudate sau carcase cu
zbrele pentru a cror conormitate se aplic programe de ncercri prin care se asigur cel
pu"in cerin"ele pre!zute n tabelele A1.1# A1.2# A1.3# A1.1# n situa"ia n care aceste produse
nu sunt acoperite de speciica"ii te$nice armonizate.
@abelul A1.1
Caracteristici
esen"iale
Bncercri solicitate de organismul desemnat
Bncercri
realizate de
productor
Bncercri ini"iale de
tip
=upra!eg$ere continu
Bncercri prin sondaR
De la productor De la
produ6
ctor
De pe
pia"
De la
antier
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e
n
t
r
u

d
i
a
m
e
t
r
u
i
n

e
r
i
o
r
#

d
e

m
i
R
l
o
c

i
s
u
p
e
r
i
o
r

a
l

g
a
m
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

u
n

d
i
a
m
e
t
r
u
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

u
n

d
i
a
m
e
t
r
u
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

u
n

d
i
a
m
e
t
r
u
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

u
n

d
i
a
m
e
t
r
u
7are i colaci
?umr de ncercri pe arR ?umr de
ncercri
'e ('p)#2*
3

a
r
R
e

p
e

d
i
a
m
e
t
r
u

d
e

b
a
r


+
c
o
l
a
c

1)
3

a
r
R
e

p
e

d
i
a
m
e
t
r
u

d
e

b
a
r


+
c
o
l
a
c
1)
3

a
r
R
e

p
e

d
i
a
m
e
t
r
u

d
e

b
a
r


+
c
o
l
a
c
1)
3

a
r
R
e

p
e

d
i
a
m
e
t
r
u

d
e

b
a
r


+
c
o
l
a
c
1)
Aa 3) t
sau
pe o
arR
sau o
unitate
de
arR
3
'm+'e('p)#2* 1) 1) 1) 1) 3
'e# act+'e#nom
a
1) 1) 1) 1) 3
Agt# An 1) 1) 1) 1)
/asa pe
metru liniar
3 3 3 3
7e o
arR
sau o
unitate
de
arR
1
Aptitudinea
la ndoire
b
3 3 3 3 1
2eometria
suprae"ei
3 3 3 3 1
Analiza
c$imic pe
o"el lic$id
(inclusi! CeM*
1 1 1 1
7e o
arR
sau o
unitate
de
arR
1
?umr de probe
'ezisten"a la
oboseal
c
7
e

i
e
c
a
r
e

d
i
a
m
e
t
r
u
p
r
e
l
e
!
a
t
0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
6 6
a
Dac este cazul.
b
Bncercare la ndoire i+sau ndoire6dezdoire.
c
Bn cazul n care se cere. 7rele!area probelor se !a eectua astel nc4t s ie acoperit numrul ma8im i domeniul ma8im de
diametre din gama de diametre a productorului pe o perioad de 0 ani.
? O @ Y& a* @ipul i numrul de ncercri pentru ncercrile ini"iale de tip ale produselor din o"el li!rate n bare i
colaci pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton armat se aplic pentru iecare tip de
procedeu de abrica"ie.
b* Unitatea de ncercare este arRa sau o parte din arR.
@abelul A1.2
Caracteristici esen"iale Bncercri solicitate de
organismul desemnat
Bncercri realizate de prelucrtor
,rec!en"a
?umr de
ncercri pe
colac
c
,rec!en"a
?umr
minim pe
dimensiunea
prelucrat
Produse derulate
>nspec"ie !izual pentru
degradarea geometriei
suprae"ei
6 7entru iecare colac prelucrat
2eometria suprae"ei
7entru iecare
tip de corp de
ndreptare (cu
role sau cu
cadru rotitor*
al
prelucrtorului
i pentru
iecare
procedeu de
abrica"ie al
colacilor
3 O prob pe zi 1
'e ('p)#2* 3
O prob pe tip de corp
de ndreptare (cu role
sau cu cadru rotitor*
pe sptm4n pentru
2 diametre prelucrate
1
'm+'e ('p)#2* 3 1
'e# act+'e#nom
a
3 1
Agt# An 3 1
/asa pe metru liniar 1 6 6
Aptitudinea la ndoire
b
1 6 6
Analiza c$imic pe o"el
lic$id
(inclusi! CeM*
) 6 6
a
Dac este cazul.
b
Bncercare la ndoire i+sau ndoire6dezdoire.
c
7entru ncercri# probele trebuie alese dintr6un colac# a!4nd cel mai mare i cel mai mic diametru produs.
? O @ Y&
Bn cazul n care se cere rezisten"a la oboseal# trebuie prele!ate 0 probe o dat pe an# aleatoriu#
din iecare loc de produc"ie# pe un ec$ipament de derulat pentru cel mai mare diametru prelucrat.
7rele!area se !a eectua astel nc4t s ie acoperit combina"ia procesului de abrica"ie al
materialului cu tipul de derulare pe o perioad de 0 ani.
@abelul A1.3
Caracteristici
esen"iale
Bncercri solicitate de organismul desemnat
Bncercri
realizate
de
productor
Bncercri
ini"iale de tip
=upra!eg$ere continu
Bncercri prin sondaR
De la
productor
De la
productor
De pe
pia"
De la
antier
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e
n
t
r
u

d
i
a
m
e
t
r
u

i
n

e
r
i
o
r
#

d
e
m
i
R
l
o
c

i

s
u
p
e
r
i
o
r

a
l

g
a
m
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

o

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

o

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
7
e

o

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
?
u
m

r

m
i
n
i
m

d
e

p
r
o
b
e
Plase sudate
'e ('p)#2*
a 1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
'm+'e('p)#2*
a 1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
'e# act+'e#nom
a,b 1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
Agt# An
a 1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
Dimensiuni
1 1 1 1
1
3

u
n
i
t

"
i

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e

p
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
3

u
n
i
t

"
i

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e

p
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
3

u
n
i
t

"
i

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e

p
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
3

u
n
i
t

"
i

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e

p
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
7
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e
,or"a de
c

orecare
3 3 3 3
2
/asa pe
d

metru liniar
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
Aptitudinea la
ndoire
e
6 6 6 6
2
2eometria
a

suprae"ei
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
1
2(long.*L
2(trans!.*
2
?umr de probe
'ezisten"a la
oboseal
f
7
e

i
e
c
a
r
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
p
r
e
l
e
!
a
t

0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
O

d
a
t


p
e

a
n
0
6 6
a
1 pe direc"ia longitudinal# 1 pe direc"ia trans!ersal.
b
Dac este cazul.
c
A se !edea 2.3.3.2.
d
=e poate determina naintea sudrii.
e
=e poate e!alua pe s4rmele constituti!e# printr6o ncercare la ndoire i+sau ndoire6dezdoire.
f
Bn cazul n care se cere. 7rele!area probelor se !a eectua astel nc4t s ie inclus minimum un nod de sudur# din s4rme dierite de
acelai diametru nominal i astel nc4t s se acopere numrul ma8im i domeniul ma8im de dimensiuni din gama de dimensiuni a
productorului pe o perioad de 0 ani. Bncercrile se !or eectua pe probe prele!ate aleatoriu din iecare lu8 de abrica"ie.
? O @ Y&
a* Unitatea de ncercare este ormat din panouri# cu masa de 0) de tone# abricate cu acelai ec$ipament
te$nologic de sudat# a!4nd aceeai combina"ie de tipuri de o"el laminat la cald i aceleai diametre de o"eluri.
b* Bn !ederea !eriicrii caracteristicilor esen"iale# probele se !or prele!a de ctre productor conorm tabelului
A1.3 ie de pe un panou sau de pe panouri dierite# astel nc4t s ie ncercate s4rme dierite.
c* @rebuie msurate toate dimensiunile plaselor sudate# respecti!& lungime# l"ime# pas# lungimea captului.
d* Analiza c$imic pe o"el lic$id (inclusi! CeM* trebuie determinat de productorul de o"el. Conormitatea
compozi"iei c$imice trebuie conirmat productorului de plase sudate# care are obliga"ia de a include o
declara"ie pri!ind compozi"ia c$imic# n cazul n care aceasta este solicitat de cumprtor.
e* 7rele!area probelor i ncercrile ini"iale de tip ale plaselor sudate se eectueaz pe produse care pro!in de
la iecare ec$ipament te$nologic de sudat.
* @ipul i numrul de ncercri pentru ncercrile ini"iale de tip ale plaselor sudate se aplic pentru iecare tip de
procedeu de abrica"ie.
@abelul A1.1
Caracteristici
esen"iale
Bncercri solicitate de organismul
desemnat
Bncercri
realizate de
productor
Bncercri ini"iale de tip
i
=upra!eg$ere continu
Bncercri prin sondaR
@alpa
superioar
Diagonala @alpa
inerioar
,
r
e
c
!
e
n
"
a
?
u
m

r
u
l

d
e

p
r
o
b
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
?
u
m

r
u
l

d
e

p
r
o
b
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
?
u
m

r
u
l

d
e

p
r
o
b
e
,
r
e
c
!
e
n
"
a
?
u
m

r

m
i
n
i
m

d
e
p
r
o
b
e
Carcase cu zbrele
'e ('p)#2*
a
2 2+2 2+2 1
'm+'e('p)#2*
a
2 2+2 2+2 1
'e# act+'e#nom
a,b
2 2+2 2+2 1
Agt# An
a
2 2+2 2+2 1
Dimensiuni
c
1 1 1 1
2eometria
8

suprae"ei
2 2+2 2+2 6
7
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e
7
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e
7
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e
7
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

n
c
e
r
c
a
r
e
,or"a de
d,e

orecare
3 6+6 3+3 2
/asa pe
a,f

metru liniar
2 2+2 2+2 1
Aptitudinea la
ndoire
g
6 6 6 1
a
,iecare talp i iecare diagonal.
b
Dac este cazul.
c
,iecare tip de carcas cu zbrele.
d
,iecare talp.
e
A se !edea 2.3.3.2
f
=e msoar naintea sudrii.
g
=e poate e!alua pe s4rmele constituti!e# printr6o ncercare la ndoire i+sau ndoire6dezdoire.
8
7entru o"elul laminat la cald cu ner!uri i cu amprente.
? O @ Y&
a* Unitatea de ncercare este ormat din carcase cu zbrele# cu masa ma8im de 0) de tone#
abricate cu acelai ec$ipament te$nologic de sudat# a!4nd aceeai combina"ie de tipuri de o"el
laminat la cald i aceleai diametre de o"eluri.
b* /odiicrile la nl"imea i lungimea carcasei cu zbrele# pentru iecare combina"ie a diametrelor
nominale# nu trebuie s inluen"eze numrul de probe care se prele!eaz.
c* @rebuie msurate toate dimensiunile carcaselor cu zbrele# respecti!& lungime# nl"ime# l"ime#
pas.
d* Analiza c$imic pe o"el lic$id (inclusi! CeM* trebuie determinat de productorul de o"el.
Conormitatea compozi"iei c$imice trebuie conirmat productorului de carcase cu zbrele# care
are obliga"ia de a include o declara"ie pri!ind compozi"ia c$imic# n cazul n care aceasta este
solicitat de cumprtor.
e* Bncercrile la oboseal nu se solicit pentru carcasele cu zbrele.
"nea nr. 2
la specificaia te#nic
3valuarea
nivelului de asigurare a constanei performanei produselor din oel neacoperite de
specificaii te#nice armonizate
a+ pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton armat
@abelul A.2.1. 6 Coeicientul K pentru '
e
('
p)#2
* n un"ie de numrul (n* de rezultate ale
ncercrilor Npentru rat de eec de 0C (pH).<0* i o probabilitate de <0CO
n < n <
0 3.1) 3) 2.);
: 3.)< 1) 2.)1
3 2.;< 0) 1.<3
; 2.30 :) 1.<3
< 2.:0 3) 1.<)
1) 2.03 ;) 1.;<
11 2.0) <) 1.;3
12 2.10 1)) 1.;:
13 2.1) 10) 1.;2
11 2.3: 2)) 1.3<
10 2.33 20) 1.3;
1: 2.3) 3)) 1.33
13 2.23 1)) 1.30
1; 2.20 0)) 1.31
1< 2.23 1))) 1.31
2) 2.21 1.:1
@abelul A.2.2. 6 Coeicientul K pentru A
gt
i '
m
+'
e
('
p)#2
* i '
e#act
+'
e#nom
n un"ie de numrul (n* de rezultate ale ncercrilor
Npentru rat de eec de 1)C (pH).<)* i o probabilitate de <)CO
n < n <
0 2.31 3) 1.::
: 2.1< 1) 1.:)
3 2.33 0) 1.0:
; 2.22 :) 1.03
< 2.13 3) 1.01
1) 2.)3 ;) 1.1<
11 2.)1 <) 1.1;
12 1.<3 1)) 1.13
13 1.<3 10) 1.13
11 1.<) 2)) 1.11
10 1.;3 20) 1.1)
1: 1.;1 3)) 1.3<
13 1.;2 1)) 1.33
1; 1.;) 0)) 1.3:
1< 1.3; 1))) 1.31
2) 1.33 1.2;2
b+ pentru armturi utilizate n elemente i structuri din beton precomprimat
@abelul A.2.3. 6 Coeicientul K pentru ,
p)#1
# ,
m
# A
gt
n un"ie de numrul (n* de rezultate ale
ncercrilor
Npentru rat de eec de 0C (pH).<0* i o probabilitate de <0CO
n < n <
0 1.21 3) 2.22
: 3.31 1) 2.13
3 3.1) 0) 2.)3
; 3.1< :) 2.)2
< 3.)3 3) 1.<<
1) 2.<1 ;) 1.<3
11 2.;2 <) 1.<1
12 2.31 1)) 1.<3
13 2.:3 10) 1.;3
11 2.:1 2)) 1.;1
10 2.03 20) 1.;1
1: 2.02 3)) 1.;)
13 2.1< 1)) 1.3;
1; 2.10 0)) 1.3:
1< 2.12 1))) 1.33
2) 2.1) 6
"nea nr. $
la specificaia te#nic
1etode de laminare la cald i categoriile de ductilitate asociate
0in(ormativ)
7rocesul de laminare la cald se poate realiza prin una din urmtoarele metode&
a* prin laminare n lu8 cu tratament termomecanic @E'/EI sau @E/7CO'E
(structura o"elului se modiic din austenit ntr6o structur cu miez din erit +
perlit i strat de supraa" din martensit temperat*- produsele din o"el ob"inute
se ncadreaz n categoria E sau C de ductilitate-
b* prin laminarea la cald a o"elurilor microaliate care necesit componen"a !anadiului
n compozi"ia c$imic a "aglelor- produsele din o"el ob"inute se ncadreaz n
categoriile E i C de ductilitate-
c* prin laminarea la cald a o"elurilor cu con"inut redus de carbon# urmate de prelucrri
la rece# de tipul laminare la rece (de e8emplu# plasele sudate i carcasele cu
zbrele* i produsele ob"inute se ncadreaz n categoria A de ductilitate sau
stretc#in& care este o metod alternati! pentru categoria E de ductilitate.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

S-ar putea să vă placă și