Sunteți pe pagina 1din 38

1. Care este structura organizatoric (organigrama) CECCAR?

R: Sediul central al Corpului este n Municipiul Bucureti.


CECCAR are 42 de filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n
Municipiul Bucureti.
Corpul Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din Ro#$nia este astfel or%ani"at
nc$t s&i poat ndeplini atri!uiile de or%anis# de autore%le#entare.
Organizare la nivel central:
'. (r%ane de deci"ie
Conferina )aional
Consiliul Superior
Biroul *er#anent
*reedintele Corpului
Co#isii care funcionea" pe ln% Consiliul Superior:
& Co#isia Superioar de +isciplin
& Co#isia Central de Ar!itraj
& Co#isia de Apel
2. (r%ane de eecuie
*reedinte eecuti,
+irector coordonator i +irector %eneral eecuti,
+eparta#ente- direcii- !irouri
Seciunile Corpului se or%ani"ea" pe cate%orii profesionale- i anu#e:
& seciunea eperi conta!ili
& seciunea conta!ili autori"ai
Organizare la nivel de filial
'. (r%ane de deci"ie
Adunarea .eneral
Consiliul filialei
Biroul *er#anent
*reedintele filialei
Co#isii care funcionea" pe ln% Consiliul filialei:
& Co#isia de +isciplin
& Co#isia de Ar!itraj
& Co#isia de Apel
2. (r%ane de eecuie
+irectorul eecuti, al filialei
Sectoare
Sector e,iden /a!lou
Sector sta%iu i de",oltare profesional continu
'
Sector etic i control respectare nor#e
Birou eperti"e conta!ile
Birou ad#inistrati,
(r%ani%ra#a filialelor de %r. 0- 00 i 000
Adunarea
general
Auditor
statutar
Consiliul
Co#isia ar!itraj
Co#isia de apel
Repre"entant Ministerul
1inanelor *u!lice
Co#isia de disciplin
Biroul
permanent
Preedinte Seciunea eperi
conta!ili
Seciunea conta!ili
autori"ai
!irector e"ecutiv
Sector
e,iden
/a!lou
Sector sta%iu i
de",oltare
profesional
continu
Sector etic
i control
respectare
nor#e
Birou
eperti"e
conta!ile
Birou
ad#inistrati,
2
2. Care sunt atri#u$iile Conferin$ei %a$ionale a CECCAR?
Conferinta %ationala este or%anul superior de conducere si de control al Corpului.
Conferinta )ationala este constituita din :
& #e#!rii Consiliului Superior 2
& #e#!rii consiliilor filialelor Corpului 2
& #e#!rii co#isiilor de disciplina 2
& repre"entantii Ministerului 1inantelor de pe lan%a Consiliul Superior si consiliile
filialelor 2
& repre"entanti din fiecare filiala a Corpului- dese#nati de adunarile %enerale- confor#
nor#ei de repre"entare de '3'44.
Conferinta %ationala ordinara are urmatoarele atri#utii:
a5 apro!a Re%ula#entul de or%ani"are si functionare a Corpului Epertilor
Conta!ili si Conta!ililor Autori"ati din Ro#ania- #odificarile si co#pletarile
acestuia- a,i"ate de Ministerul 1inantelor si de Ministerul 6ustitiei- precu# si Codul
etic al profesionitilor conta!ili- care ,or fi trans#ise de ctre Corpul Eperilor Conta!ili i
Conta!ililor Autori"ai din Ro#ania spre pu!licare n Monitorul (ficial al Ro#$niei- *artea 0.2
!5 sta!ileste directiile de !a"a si ia #asurile necesare pentru asi%urarea !unei
eercitari a profesiei de epert conta!il si de conta!il autori"at:
c5 ea#inea"a si apro!a- prin ,ot desc7is- raportul de acti,itate pre"entat de
Consiliul Superior pentru eercitiul financiar epirat si raportul cen"orilor asupra
%estiunii financiare a Consiliului Superior2
d5 apro!a- prin ,ot desc7is- !ilantul conta!il- eecutia !u%etului de ,enituri si
c7eltuieli pentru eercitiul financiar inc7eiat- precu# si !u%etul de ,enituri si
c7eltuieli al eercitiului financiar ,iitor- pre"entate de Consiliul Superior2
e5 apro!a- prin ,ot desc7is- or%ani%ra#a Consiliului Superior- siste#ul de
salari"are pentru anul ur#ator- precu# si principiile si criteriile de or%ani"are si de
salari"are a aparatului propriu si a consiliilor filialelor2
f5 apro!a- prin ,ot desc7is- siste#ul de acordare si cuantu#ul c7eltuielilor de
deplasare si repre"entare in consiliile filialelor Corpului pe anul ur#ator- la
propunerea presedintelui Consiliului Superior2
%5 ale%e si re,oca presedintele si #e#!rii Consiliului Superior si ai co#isiei de
cen"ori a acestuia2 ale%e si re,oca presedintele si doi #e#!ri ai Co#isiei superioare
de disciplina2
75 apro!a raportul Consiliului Superior referitor la re"ultatul ale%erilor pri,ind reinnoirea
#andatelor #e#!rilor consiliilor filialelor Corpului- inclusi, re,ocarea celor alesi2
i5 apro!a prin ,ot desc7is- ni,elul inde#ni"atiilor pentru or%anele alese ale Corpului si al
taelor de inscriere in e,identa Corpului2
j5 7otaraste asupra propunerilor de sanctionare disciplinara a #e#!rilor Consiliului
Superior si ai consiliilor filialelor- for#ulate de Co#isia superioara de disciplina2
8
95 sta!ileste anual coti"atiile pe transe de ,enit- datorate de #e#!rii Corpului:
'5 apro!a planurile anuale de acti,itate ale Consiliului Superior si ale consiliilor filialelor2
#5 confir#a lista cuprin"and #e#!rii de onoare ai Corpului
n5 7otaraste asupra contestatiilor i#potri,a 7otararilor Consiliului Superior cu pri,ire la
a!aterile de la conduita etica si profesionala a presedintelui si a #e#!rilor Co#isiei Superioare
de +isciplina2
o5 sta!ileste #asurile necesare si ur#areste indeplinirea altor atri!utii pre,a"ute
de actele nor#ati,e- precu# si a propriilor 7otarari.
3. Care sunt atri#u$iile Consiliului &uperior al CECCAR?
Consiliul &uperior eercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana
juridica de utilitate pu!lica2 in #od esential- are ca atri!utie repre"entarea profesiunii in fata
autoritatilor pu!lice prin presedintele su si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.
Consiliul &uperior are urmatoarele atri#utii:
a5 ale%e dintre #e#!rii sai 5 ,icepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre
acestia sunt alesi dintre epertii conta!ili- iar unul- dintre conta!ilii autori"ati2
!5 asi%ura ela!orarea si co#pletarea Re%ula#entului de or%ani"are si
functionare a Corpului- solicitand a,i"ele Ministerului 1inantelor *u!lice si
Ministerului 6ustitiei2
c5 asi%ura ela!orarea si co#pletarea Codului pri,ind conduita etica si
profesionala a epertilor conta!ili si conta!ililor autori"ati:
d5 asi%ura ad#inistrarea si %estionarea patri#oniului Corpului2
e5 deli!erea"a asupra tuturor pro!le#elor pri,ind profesia de epert conta!il si de conta!il
autori"at2
f5 ,e%7ea"a ca Re%ula#entul pri,ind do!andirea calitatii de epert conta!il si
conta!il autori"at sa fie strict aplicat2
%5 asi%ura coordonarea acti,itatii consiliilor filialelor2 sta!ileste #etodolo%ia
de ela!orare a !u%etului de ,enituri si c7eltuieli al Corpului2
75 apro!a statele de functii ale Corpului si filialelor2
i5 asi%ura participarea #e#!rilor sai in cadrul unor co#isii de studii si cercetari
destinate a face sa pro%rese"e profesia si stiinta conta!ila sau in di,erse %rupe de lucru din
cadrul institutiilor %u,erna#entale si ne%u,erna#entale- la solicitarea acestora2
j5 decide in ter#en de 84 de "ile asupra contestatiilor facute i#potri,a 7otararilor
luate de Co#isia superioara de disciplina2
95 apro!a nor#ele pri,ind desfasurarea acti,itatii curente a co#parti#entelor si
,eri%ilor or%ani"atorice ale Corpului2
'5 ia toate #asurile necesare pentru desfasurarea in !une conditii a acti,itatii de acordare a
,i"ei anuale pentru eercitarea profesiei si a celei de asi%urare a riscului profesional de catre toti
#e#!rii Corpului2
#5 solutionea"a plan%erile referitoare la a!aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintelui si a #e#!rilor Co#isiei Superioare de +isciplina2
n5 indeplineste alte atri!utii pre,a"ute de le%e- re%ula#ent si 7otararile Conferintei
)ationale a epertilor conta!ili si conta!ililor autori"ati
4
4. Care sunt atri#u$iile preedintelui CECCAR?
*resedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta )ationala dintre #e#!rii
Corpului Epertilor Conta!ili si Conta!ililor Autori"ati din Ro#ania pentru un #andat de 4 ani.
*resedintele Consiliului Superior asi%ura eecutarea 7otararilor Consiliului
Superior si a deci"iilor Biroului per#anent si coordonea"a acti,itatea curenta a
Corpului.
Presedintele are urmatoarele atri#utii:
a5 con,oaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ale Biroului
per#anent2
!5 conduce si coordonea"a de"!ateriie potri,it conditiilor pre,a"ute n re%ula#ent2
c5 pre"inta anual Consiliului Superior- spre adoptare- proiectul de !u%et pentru
eercitiul ,iitor2
d5 apro!a an%ajarea si efectuarea c7eltuielilor in cadrul !u%etului apro!at de
Conferinta )ationala2
e5 pre"inta !ilantul conta!il spre adoptare Consiliului Superior si spre apro!are
Conferintei )ationale2
f5 nu#este si re,oca- cu respectarea statelor de functiuni apro!ate de Consiliul
Superior- personalul propriu al Corpului si ii sta!ileste salariile- cu apro!area
Biroului per#anent2
%5 repre"inta Corpul in fata autoritatilor pu!lice- a tertilor sau or%ani"atiilor
nationale si 0nternationale- aparand presti%iul si independenta profesionala a
#e#!rilor sai2
75 indeplineste orice alte atri!utii sta!ilite de Conferinta )ationala- Consiliul Superior si
Biroul per#anent.
5. Care sunt atri#u$iile reprezentantului 'inisterului (inan$elor Pu#lice pe
l)ng Consiliile filialelor?
*ersoanele dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice s supra,e%7e"e acti,itatea
pu!lic a consiliului filialei au ur#toarele atri!uii:
a5 particip la lucrrile adunrii %enerale- ale consiliului filialei- ale !iroului per#anent i
ale co#isiei de disciplin- fr drept de ,ot2
!5 sesi"ea" Corpul Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din Ro#$nia cu pri,ire
la apro!area sau refu"ul de nscriere n e,idena acestuia de ctre consiliile filialelor- pe care le
consider nele%ale2
c5 sesi"ea" Co#isia superioar de disciplin cu pri,ire la 7otr$rile co#isiei de disciplin
a filialei pe care le consider nele%ale2
d5 sesi"ea" persoanele dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice s efectue"e
supra,e%7erea pu!lic a acti,itii Corpului Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din
Ro#$nia asupra 7otr$rilor consiliului filialei- care contra,in re%le#entrilor le%ale- precu# i
cu pri,ire la ca"urile pre,"ute la lit. !5 i c5.
*entru eercitarea ndatoririlor i atri!uiilor pre,"ute la art. 8: i 8;- #aterialele supuse
de"!aterii or%anelor respecti,e se trans#it persoanelor dese#nate de Ministerul 1inanelor
*u!lice cu cel puin < "ile nainte.
=
>n ca"ul netrans#iterii ctre persoanele dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice a
#aterialelor supuse de"!aterii or%anelor respecti,e- 7otr$rile i deci"iile luate n ceea ce
pri,ete aceste #ateriale sunt nule de drept.
6. Care sunt atri#u$iile Comisiei &uperioare de !isciplin?
Co#isia superioara de disciplina este for#ata din < #e#!ri titulari si <
#e#!ri supleanti- astfel:
a5 presedintele si 2 #e#!ri eperti conta!ili- alesi de Conferinta )ationala pentru un
#andat de 4 ani dintre #e#!rii Corpului Epertilor Conta!ili si Conta!ililor Autori"ati din
Ro#ania- care se !ucura de autoritate profesionala si #orala deose!ita2
!5 2 #e#!ri dese#nati de #inistrul finantelor pu!lice 2
c5. 2 #e#!ri dese#nai de #inistrul justitiei.
Co#isia superioara de disciplina are ur#atoarele atri!uii:
a5 anali"ea"a plan%erile referitoare la a!ateri de la conduita etica si
profesionala ale #e#!rilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor ?inclusi, a
presedintilor acestora5- facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei
)ationale care 7otaraste2
!5 solutionea"a plan%erile referitoare la a!aterile de la conduita etica si
profesionala a presedintilor si #e#!rilor co#isiilor de disciplina de pe lan%a
consiliile filialelor precu# si a persoanelor fi"ice straine carora le&a fost recunoscut
dreptul de a eercita profesia de epert conta!il sau conta!il autori"at in Ro#ania si
aplica- dupa ca"- sanctiunile pre,a"ute in art. '@ din (... nr. @=3';;4- apro!ata si
#odificata prin Ae%ea nr.423';;=. cu #odificarile si co#pletarile ulterioare2
c5 judeca si solutionea"a contestatiile for#ulate i#potri,a 7otararilor
disciplinare pronuntate de co#isiile de disciplina ale filialelor.
d5 aplica sanctiunea inter"icerii dreptului de a eercita profesia de epert
conta!il sau conta!il autori"at #e#!rilor Corpului care au sa,arsit a!ateri %ra,e.
7. Care sunt atri#u$iile Comisiilor de disciplin de pe l)ng filialele Corpului?
Co#isia de disciplina a filialei este for#ata din = #e#!ri titulari si =
#e#!ri supleanti- astfel: un presedinte si 4 #e#!ri alesi de adunarea %enerala dintre #e#!rii
filialei- eperti conta!ili- care se !ucura de autoritate profesionala si #orala deose!ita.
Me#!rii supleanti sunt dese#nati in aceleasi conditii- o data cu titularii. Mandatul
#e#!rilor co#isiei este de 4 ani.
Co#isia de disciplina de pe lan%a consiliul filialei este co#petenta sa
sanctione"e a!aterile disciplinare sa,arsite de epertii conta!ili si conta!ilii
autori"ati- #e#!ri ai filialei- cu do#iciliul in ra"a teriloriala a acesteia- c7iar daca
a!aterile au fost sa,arsite in ra"a teritoriala a altei filiale.
1ac eceptie plan%erile pri,itoare la fapte sa,arsite de #e#!rii Consiliului Superior si ai
consiliilor filialelor- de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor- de presedintii si
#e#!rii co#isiilor de disciplina de pe lan%a consiliile filialelor precu# si de persoanele fi"ice
straine carora le&a fost recunoscut dreptul de a eercita profesia de epert conta!il sau conta!il
autori"at in Ro#ania- care se depun la Co#isia superioara de disciplina.
/oate recla#atiile pri,ind fapte suscepti!ile de a antrena raspunderea
disciplinara indreptate contra unui #e#!ru al Corpului sau al unei societati
co#erciale recunoscute de Corp- se adresea"a co#isiei de disciplina de care apartine
@
cel recla#at. Aceasta instiintea"a pe presedintele consiliului filialei si pe
repre"entantul Ministerului 1inantelor despre recla#atiile pri#ite.
1ac eceptie recla#atiile indreptate i#potri,a #e#!rilor Consiliului Superior- a
#e#!rilor !irourilor per#anente ale filialelor sau a profesionistilor si societatilor straine care se
adresea"a Co#isiei superioare de disciplina.
8. Care sunt atri#u$iile Corpului?
Corpul Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai are ur#toarele atri!uii:
a5 or%ani"ea" ea#enul de ad#itere- efectuarea sta%iului i susinerea ea#enului de
aptitudini pentru accesul la profesia de epert conta!il i de conta!il autori"at. *ro%ra#ele de
ea#en- n ,ederea accesului la profesia de epert conta!il i de conta!il autori"at-
re%le#entrile pri,ind sta%iul i ea#enul de aptitudini se ela!orea" de Corpul Eperilor
Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din Ro#$nia i se a,i"ea" de Ministerul 1inanelor *u!lice-
ur#rindu&se ar#oni"area cu pre,ederile directi,elor europene n do#eniu.
!5 or%ani"ea" e,idena eperilor conta!ili- a conta!ililor autori"ai i a societilor
co#erciale de profil- prin nscrierea acestora n /a!loul Corpului2
c5 asi%ur !una desfurare a acti,itii eperilor conta!ili i a conta!ililor autori"ai2
d5 ela!orea" i pu!lic nor#ele pri,ind acti,itatea profesional i conduita etic a
eperilor conta!ili i a conta!ililor autori"ai- %7idurile profesionale n do#eniul financiar&
conta!il2
e) asigur pentru e"per$ii conta#ili #una desfurare a activit$ii de evaluare pe #aza
&tandardelor *nterna$ionale de Evaluare+
f) spri,in formarea i dezvoltarea profesional continu a mem#rilor prin programe
de formare i dezvoltare profesional adecvat+
%5 apr presti%iul i independena profesional a #e#!rilor si n raporturile cu
autoritile pu!lice- or%anis#e speciali"ate- precu# i cu alte persoane juridice i fi"ice din ar
i din strintate2
75 cola!orea" cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate2
i5 editea" pu!licaii de specialitate2
j5 alte atri!uii sta!ilite prin le%e sau re%ula#ent.
9. Care sunt condi$iile pentru a deveni e"pert conta#il+ preciza$i nivelul de
pregtire teoretic i practic necesare-
Condiiile pentru a de,eni epert conta!il:
& ea#en de acces la profesia de epert conta!il- la care s se o!in cel puin #edia < i
#ini#u# nota @ la fiecare disciplin2
& efectuarea unui sta%iu de 8 ani2
& susinerea unui ea#en de aptitudini la ter#inarea sta%iului.
Se poate pre"enta la ea#enul de ad#itere pentru profesia de epert conta!il persoana
care ndeplinete ur#toarele condiii:
a5 are capacitate de eerciiu deplin2
#) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de 'inisterul Educa$iei i
Cercetrii+
c5 nu a suferit nici o conda#nare care- potri,it le%islaiei n ,i%oare- inter"ice dreptul de
%estiune i de ad#inistrare a societilor co#erciale.
<
Aa cerere- persoanele care au titlul de acade#ician- profesorii i confereniarii uni,ersitari-
doctorii n econo#ie i doctorii doceni- cu specialitatea finane sau conta!ilitate- au acces la
profesia de epert conta!il pe !a"a titlului de doctor- cu ndeplinirea condiiilor pre,"ute n
ordonan ?capacitate de eerciiu deplin2 nu a suferit nici o conda#nare care- potri,it le%islaiei
n ,i%oare- inter"ice dreptul de %estiune i de ad#inistrare a societilor co#erciale5 i
susinerea unui inter,iu pri,ind nor#ele de or%ani"are i funcionare a Corpului Eperilor
Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai.
10. Care sunt condi$iile pentru a deveni conta#il autorizat+ preciza$i nivelul de
pregtire teoretic i practic necesare-
Condiiile pentru a de,eni conta!il autori"at:
& ea#en de acces la profesia de epert conta!il- la care s se o!in cel puin #edia < i
#ini#u# nota @ la fiecare disciplin2
& efectuarea unui sta%iu de 8 ani2
& susinerea unui ea#en de aptitudini la ter#inarea sta%iului.
Se poate pre"enta la ea#enul de ad#itere pentru profesia de epert conta!il persoana
care ndeplinete ur#toarele condiii:
a5 are capacitate de eerciiu deplin2
#) are studii medii cu diplom recunoscut de 'inisterul Educa$iei i Cercetrii+
c5 nu a suferit nici o conda#nare care- potri,it le%islaiei n ,i%oare- inter"ice dreptul de
%estiune i de ad#inistrare a societilor co#erciale.
11. Care este locul i rolul reprezentantului 'inisterului (inan$elor Pu#lice?
Acti,itatea Corpului Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din Ro#$nia se
desfoar su! supra,e%7erea autoritii de stat- repre"entant de Ministerul 1inanelor *u!lice.
>n reali"area atri!uiilor de supra,e%7ere pu!lic n do#eniu- Ministerul 1inanelor *u!lice
poate dele%a atri!uiile sale unui alt or%anis#- n condiiile le%ii.
*ersoanele dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice s efectue"e supra,e%7erea pu!lic
a acti,itii Corpului Eperilor Conta!ili i Conta!ili Autori"ai din Ro#$nia au ur#toarele
ndatoriri:
a5 particip la Conferina naional i la edinele Consiliului Superior- fr drept de ,ot2
!5 sesi"ea" #inistrul finanelor pu!lice ori de c$te ori 7otr$rile Corpului Eperilor
Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai din Ro#$nia contra,in re%le#entrilor le%ale. Botr$rile
respecti,e de,in aplica!ile nu#ai dup pronunarea acestuia.
*entru a&i putea eercita atri!uiile- Corpul Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai
din Ro#$nia ,a pune la dispo"iia persoanelor dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice o
copie de pe 7otr$rile i deci"iile luate- precu# i toate #aterialele care au fost supuse apro!rii
n Consiliul Superior- Biroul *er#anent i Conferina naional n ter#en de < "ile de la
adoptarea acestora.
Botr$rile i deci"iile luate n !a"a #aterialelor care nu au fost trans#ise persoanelor
dese#nate de Ministerul 1inanelor *u!lice- sunt nule de drept.
:
12. Prezenta$i . situa$ii de incompati#ilit$i i conflicte de interese )n
e"ercitarea profesiei de e"pert conta#il i conta#il autorizat/ conform normelor etice
ale Corpului-
Este inter"is eperilor conta!ili i conta!ililor autori"ai:
0- & efectueze lucrri pentru agen$ii economici sau pentru institu$iile la care au i
calitatea de salariat/ indiferent de natura i durata contractului de munc+
1- & efectueze lucrri pentru agen$ii economici sau pentru institu$iile cu care
anga,atorii profesionistului conta#il se afl )n raporturi contractuale/ ca de e"emplu:
*rofesionistul conta!il an%ajat n industrie- co#er- educaie etc. sau ntr&o societate de
eperti" nu poate presta ser,icii profesionale pentru o entitate care se afl n relaie
contractual cu an%ajatorul su2
*rofesionistul conta!il an%ajat ntr&o instituie pu!lic nu poate presta ser,icii
profesionale pentru o entitate care se afl n raporturi juridice de drept co#ercial- fiscal
etc2
2- & efectueze lucrri pentru agen$ii economici sau pentru institu$iile cu care
anga,atorii profesionistului conta#il se afl )n concuren$+
3- & efectueze lucrri pentru agen$ii economici sau institu$ii/ )n cazul )n care sunt rude
sau afini pana la gradul patru inclusive sau so$i ai administratorilor+
4- & efectueze lucrri )n situa$ia )n care e"ist elemente care atest starea de conflict de
interese- Eist conflict de interese n ur#toarele situaii:
Acceptarea nu#irii sau dese#nrii n calitate de epert ntr&o cau"- dac:
& epertul sau un #e#!ru al fa#iliei sale se afl ntr&o relaie de #unc- de fa#ilie-
co#ercial sau de alt natur cu una din prile cau"ei2
& epertul a a,ut calitatea de an%ajat sau a a,ut relaii contractuale de orice fel cu una din
pri n ulti#ii doi ani2
& epertul are cunotin sau ar tre!ui s tie- n ,irtutea funciilor pe care le o!ine n
structurile alese i eecuti,e ale Corpului- c n cau"a respecti, au eistat sau eist
liti%ii n curs la co#isia de disciplin sau la alte or%ane i instane ale Corpului- pri,ind
un #e#!ru al Corpului.
Acceptarea nu#irii sau dese#nrii n calitate de epert n #ai #ulte fa"e
succesi,e ale aceleiai cause cu# ar fi:
& epert n fa"a de cercetare i n fa"a de judecat2
& epert nu#it ntr&o fa" i epert ?consilier5 al unei pri n alt fa"2
o!inerea de lucrri n #prejurri le%ate de eercitarea funciilor i
atri!uiilor aferente calitii de or%an ales sau nu#it n structurile de conducere i de eecuie ale
filialei CECCAR2
participarea la aciuni- fapte sau cau"e n rol du!lu: de profesionist n
practica pu!lic i de or%an ales sau nu#it n structurile de conducere i de eecuie ale filialei
Corpului- ca de ee#plu:
& luarea de 7otrri- deci"ii i se#narea de coresponden n nu#ele filialei sau a co#isiei
de disciplin- dac n cau"a respecti, un #e#!ru al consiliului filialei sau al co#isiei de
disciplin a efectuat lucrri sau a participat n ,reun fel n calitate de li!er profesionist
conta!il2
& judecarea n cadrul co#isiei de disciplin a filialei a unor fapte n le%tur cu cause la
care au participat n ,reun fel- n calitate de li!er profesioniti- #e#!rii consiliului
filialei- #e#!rii co#isiei de disciplin- cen"orul sau ,reun an%ajat al filialei respecti,e
;
.- & efectueze lucrri )n situa$ia )n care e"ist elemente care atest starea de
incompati#ilitate-
13. Care este logo5ul CECCAR i ce con$ine sigla CECCAR?
E#!le#a este co#pus dintr&o carte si#!oli"$nd nse#nle profesiei- toia%ul de crainic al
"eului Ber#es cu doi erpi ncolcii- ceea ce se#nific n .recia antic diplo#aia2 e#!le#a
Corpului si#!oli"ea" rolul de crainic al profesionistului conta!il- pe care l are atunci c$nd red
i#a%inea fidel- corect i co#plet a patri#oniului conta!ili"at sau eperti"at2 precu# i
de,i"a: C/00)DE- 0)+E*E)+E)DE- M(RAA0/A/E- atri!ute eseniale ale acestei profesii.
14. Cum se men$ine calitatea de conta#il autorizat?
*rin nscrierea n /a!loul Corpului. >nscrierea se reali"ea" n !a"a ndeplinirii condiiilor
pri,ind acordarea calitii de conta!il autori"at.
>nscrierea n /a!loul Corpului confer dreptul la eercitarea profesiunii pe ntre%
teritoriul rii. Anual se o!ine licena de eercitare a profesiei ?,i"a5. Aipsa licenei sau
nelicenierea atra%e radierea din /a!lou sau suspendarea eercitrii profesiei- a dreptului de a
eercita.
15. Cum se men$ine calitatea de e"pert conta#il?
*rin nscrierea n /a!loul Corpului. >nscrierea se reali"ea" n !a"a ndeplinirii condiiilor
pri,ind acordarea calitii de epert conta!il.
>nscrierea n /a!loul Corpului confer dreptul la eercitarea profesiunii pe ntre%
teritoriul rii. Anual se o!ine licena de eercitare a profesiei ?,i"a5. Aipsa licenei sau
nelicenierea atra%e radierea din /a!lou sau suspendarea eercitrii profesiei- a dreptului de a
eercita.
16. Cine este e"pertul conta#il?
Epertul conta!il este persoana care a do!$ndit aceast calitate n condiiile (rdonanei
@=3';;4 cu #odificrile i co#pletarile ulterioare- i are co#petena profesional de a or%ani"a
i conduce conta!ilitatea- de a supra,e%7ea %estiunea societilor co#erciale- de a ntoc#i
situaiile financiare i de a efectua eperti"e conta!ile.
Epertul conta!il este specialistul care a do!$ndit cea #ai nalt calificare n do#eniul
conta!ilitii i care are acces nen%rdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale- inclusi,
,erificarea i certificarea situaiilor financiare.
17. Cine este conta#ilul autorizat?
Conta!ilul autori"at este persoana care a do!$ndit aceast calitate n condiiile (rdonanei
@=3';;4 cu #odificrile i co#pletarile ulterioare i are co#petena de a ine conta!ilitatea i de
a pre%ti lucrrile n ,ederea ntoc#irii situaiilor financiare.
18. Ce )n$elege$i prin servicii profesionale i care sunt specialitii care le pot
realiza?
R: Ser,icii care solicit aptitudini conta!ile sau aferente prestate de un profesionist conta!il- care
includ ser,icii de conta!ilitate- audit- fiscalitate- consultan i #ana%e#ent financiar.
19. Care este structura Codului etic na$ional al profesionitilor conta#ili?
20. Cui i se aplic prevederile de la partea A din Cod?
21. Cui i se aplic prevederile de la partea B din Cod?
22. Cui i se aplic prevederile de la partea C din Cod?
'4
Codul Etic este structurat n 8 pri- i anu#e:
*artea A F Aplica!il tuturor profesionitilor conta!ili2
*artea A sta!ilete principiile funda#entale ale eticii profesionale pentru profesionitii conta!ili
i ofer un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual ofer
ndru#ri le%ate de principiile funda#entale de etic. *rofesionitilor conta!ili li se cere
s aplice acest cadru conceptual n identificarea a#eninrilor la adresa confor#itii cu
principiile funda#entale- n e,aluarea i#portanei lor i- dac aceste a#eninri sunt
altfel dec$t n #od clar nese#nificati,e s aplice #suri de protecie pentru a le eli#ina
sau reduce la un ni,el accepta!il astfel nc$t s nu fie co#pro#is confor#itatea cu
principiile funda#entale.
*artea B F Aplica!il profesionitilor conta!ili independeni
*artea C F Aplica!il profesionitilor conta!ili an%ajai.
*rile B i C ilustrea" #odul n care Cadrul conceptual tre!uie aplicat n situaii
specifice. Ele ofer ee#ple de #suri de protecie care ar putea fi adec,ate pentru a
soluiona a#eninrile la adresa confor#itii cu principiile funda#entale i- de ase#enea-
ofer ee#ple de situaii n care nu sunt disponi!ile #suri de protecie pentru a soluiona
a#eninrile i- n consecin- acti,itatea sau relaia care %enerea" a#eninrile tre!uie
e,itat.
23. Ce este C-E-C-C-A-R-?
Corpul Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai ?CECCAR5 este persoan juridic
de utilitate pu!lic i autono#- din care fac parte eperii conta!ili i conta!ilii autori"ai- n
condiiile pre,"ute de (... nr. @=3';;4- #odificat.
24. Ce con$ine ,urm)ntul pe care un mem#ru )l depune la )nscrierea )n 6a#loul
Corpului?
Aa nscrierea n Corp- orice #e#!ru este o!li%at s depun un jur#$nt prin care se
o!li% s aplice n #od corect i fr prtinire le%ile rii i re%ulile din re%ula#entele e#ise de
Corp.
Jur s aplic n mod corect i fr prtinire legile rii, s respect prevederile
Regulamentului Corpului Experilor Contabili i Contabililor utori!ai i ale Codului privind
conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autori!ai, s pstre! secretul
profesional i s aduc la ndeplinire cu contiincio!itate ndatoririle ce mi revin n calitate de
expert contabil "contabil autori!at#
25. Care sunt lucrrile ce pot fi e"ecutate de e"per$ii conta#ili?
Epertul conta!il are co#petena profesional de a or%ani"a i conduce conta!ilitatea- de a supra,e%7ea
%estiunea societilor co#erciale- de a ntoc#i situaiile financiare i de a efectua eperti"e conta!ile.
Aucrarile ce se pot eecuta- fara a fi l i #i t a t i , e - de catre
epert i i cont a!i l i i n cadrul cont ract el or de prest ari ser,i ci i - sunt :
a5 ela!orarea si pre"entarea s i t u a t i i l o r financiare ale unei e n t i t a t i 2
!5 acordarea asistentei pri,ind or%ani"area si t i n erea
conta!ilitatii- i n c l u s i , in ca"ul siste#elor infor#atice2 ela!orarea si
punerea i n apl i care de: procedee cont a!i l e- pl anul de cont uri adapt at
u n i t a t i i - conta!ilitatea de %estiune- ta!loul de !ord- control de % e s t i u n e
si cont rol pri n !u%et - i n !a"a si cu respect area nor#el or %eneral e.
c5 efect uar ea de anal i "e econo#i co& fi nanci ar e- ca:
''
& anali"a structurilor financiare2
& anali"a %estiunii financiare si a renta!ilitatii capitalului in,estit:
& te7nici de anali"a si de %estiune a fondului de rul#ent2
& siste#e de credit&leasin%- factorin% etc.:
& ela!orarea de ta!louri de finantare si planuri de tre"orerie2
& ela!orarea de ta!louri de utili"ari si resurse2
d5 efectuarea de audit financiar cu respectarea re%le#entrilor specifice acestei
acti,iti.
e5 efectuarea pe !a"a de contract a auditului intern si auditului
pu!lic intern2
f5studii si asistenta de specialitate pentru crearea intreprinderilor2
%5 efectuarea de e,aluari:
& e,aluari de !unuri si acti,e patri#oniale2
& e,aluari de intreprinderi:
& e,aluari de actiuni- titluri si alte ,alori #o!iliare2
& e,aluari de ele#ente intan%i!ile2
75 efectuarea de eperti"e conta!ile dispuse de or%anele judiciare sau solicitate de
persoane fi"ice ori juridice in conditiile pre,a"ute de le%e- ca:
& eperti"e a#ia!ile ? l a cerere52
& eperti"e conta!il&judiciare2
& ar!itraje in cau"e ci,ile2
& eperti"e de %estiune2
05 eecutarea de lucrari cu caracter financiar&conta!il- ca:
& intoc#irea de situatii periodice2
& consolidarea conturilor si !ilantului2
& intoc#irea de planuri de finantare pe ter#en #ediu si lun%2
j5 eecutarea de lucrari cu caracter fiscal- cu respectarea re%le#entrilor specifice
acestei acti,iti.
& audit fiscal si consultanta fiscala2
& intoc#irea si depunerea declaratiilor fiscale2
& asistenta in pro!le#e de /.G.A. si a l t e tae2
& fiscalitate i#o!iliara2
& asistenta in aplicarea tarifului ,a#al:
& asistarea contri!ua!ilului cu oca"ia ,erificarilor si in l i t i % i i de
natura fiscala2
& consultanta fiscala in fu"iuni- di,i"ari- l i c 7i da r i - asocieri cu parti
al e intreprinderii- ac7i"itii si co#!inari de intreprinderi2
95 efectuarea de l ucrari de or%ani "are ad#ini st rat i ,a si infor#atica- cu# ar
fi: & or%ani%ra#e- structuri or%ani"ationale2
& or%ani"area controlului intern2
& infor#ati"area acti,itatilor financiar&conta!ile2
& anali"a si or%ani"area fluului infor#ational2
& ale%erea produselor infor#atice necesare:
'5 indeplinirea atri!utiilor pre,a"ute in #andatul de cen"or la societatile
co#erciale- confor# pre,ederilor le%ale:
#5 indeplinirea atri!utiilor pre,a"ute de le%e in procedurile de reor%ani "are j udi ci ara si
fal i #ent .
26. Care sunt lucrrile ce pot fi e"ecutate de conta#ilii autoriza$i?
Aucrarile ce se pot eecuta de catre conta!ilii autori"ati in cadrul
contractelor de prestari de ser,icii- indi,idual sau prin societati co#erciale- sunt:
& ine conta!ilitatea operaiunilor econo#ico F financiare pre,a"ute n contract2
& pre%tete lucrrile n ,ederea ela!orrii situaiilor financiare.
'2
27. Care sunt faptele care constituie a#ateri disciplinare ale mem#rilor Corpului?
&unt a#ateri disciplinare urmatoarele fapte:
a5 co#porta#ent necu,iincios fata de #e#!rii Corpului- repre"entantii Ministerului
1inantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale or%anelor de conducere si
control ale Corpului:
!5 a!senta ne#oti,ata de la intrunirea adunarii %enerale a filialei sau de la
Conferinta )ationala2
c5 nerespectarea dispo"itiilor Codului etic national al profesionistilor conta!ili2
d5 a!senta nejustificata de la actiunile de pre%atire si de",oltare profesionala
re%le#entate prin nor#ele e#ise de Corp2
e5 prestarea de ser,icii de conta!ilitate fara contract scris inc7eiat cu clientul
sau pe !a"a unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care
il inc7eie: epert conta!il sau conta!il autori"at:
f5 nerespectarea o!li%atiei de pastrare a secretului profesional2
%5 nedeclararea sau declararea partiala a ,eniturilor- in scopul sustra%erii de la
plata coti"atiei pre,a"uta in pre"entul re%ula#ent:
75 fapta #e#!rului Corpului de a nu depune in ter#enul sta!ilit la filiala de care
apartine- fisa pentru persoane fi"ice sau juridice2 pentru persoanele juridice raspunderea incu#!a
presedintelui consiliului de ad#inistratie sau ad#inistratorului unic- dupa ca"2
i5 inclcarea ur#atoarelor dispo"iii :
& efectuarea de catre epertii conta!ili si conta!ilii autori"ati de lucrari specifice profesiei
pentru a%entii econo#ici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestia
sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.
& efectuarea de lucrari pentru a%entii econo#ici- in ca"ul in care sunt rude sau afini
pana la %radul al patrulea inclusi, sau soti ai ad#inistratorilor.
j5 refu"ul de a pune la dispo"itia or%anelor de control ale Corpului docu#entele
pri,ind acti,itatea profesionala:
95 nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconfor#e realitatii- in relatiile cu Corpul sau
cu tertii.
'5 inscrierea in rapoarte de eperti"a conta!ila sau a l t e lucrari efect uat e
pent ru t ert i de apreci eri l a adresa al t or #e#!ri ai Corpul ui fara
consi#ta#antul acestora sau fara sa fi fost consultati.
Aa sta!ilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se ,a tine sea#a de %ra,itatea
a!aterii si consecintele acesteia.
28. Care sunt a#aterile disciplinare ale mem#rilor care se sanc$ioneaz cu
suspendare sau interdic$ie?
A!aterile disciplinare ale #e#!rilor care se sancionea" cu suspendare ?de la 8 la '2
luni5 sunt:
o a!senta ne#oti,ata de la doua sedinte consecuti,e ale A. ale filialei sau ale
Conferinei )aionale-
o )eplata coti"atiei anuale i3sau a celorlalte ter#ene sta!ilite de Re%ula#ent- pe
durata unui an calendaristic-
o )erespectarea nor#elor pri,ind aprarea i pstrarea secretului profesional
'8
A!aterile disciplinare ale #e#!rilor care se sancionea" cu inter"icere a dreptului de a
eercita profesia conta!il sunt:
o A!senta ne#oti,ata de la 8 reuniuni consecuti,e ale A. ale filialei sau ale C)2
o *u!licitatea fara respectarea pre,ederilor Codului pri,ind conduita etica si
profesionala a eperi'or conta!ili si a conta!ililor autori"ati din Ro#ania2
o )eplata coti"atiei anuale si a celorlalte o!li%aitii !anesti aferente unui an
calendaristic2
o Conda#narea #e#!rului Corpului pentru sa,$rsirea unei fapte penale care- potri,it
le%ii- inter"ice dreptul de %estiune si de ad#inistrare a societatii co#erciale de profil2
o Eecutarea unei pedepse pri,ati,e de li!ertate pentru sa,$rsirea unei fapte care nu
inter"ice dreptul de %estiune si de ad#inistrare a societatii co#erciale de profil2
o )eplata la !u%et- in ter#enul si in cuantu#ul pre,a"ut de le%e- a i#po"itelor cu,enite
statului asupra onorariilor incasate de catre persoane fi"ice2
o 0ncalcarea nor#elor de lucru pri,ind eercitarea profesiei2
o Refu"ul de a pune la dispo"iia or%anelor de control ale Corpului docu#entele pri,ind
acti,itatea profesionala2
o *racticarea profesiei de epert conta!il sau conta!il autori"at fara ,i"a anuala pentru
eercitarea profesiei le%al constituite.
29. Ce este Tabloul Corpului i care este structura acestuia?
/a!loul Corpului este #prit n opt seciuni- cuprin"$nd #e#!rii acti,i ai Corpului-
cu drept de a eercita profesia de epert conta!il sau de conta!il autori"at- i anu#e:
& &ec$iunea )nt7i F eperi conta!ili F li!er profesioniti care i desfoar
acti,itatea n #od indi,idual sau ca persoane fi"ice autori"ate.
& &ec$iunea a doua F eperi conta!ili care au statut de an%ajai n ntreprinderi-
instituii !ancare i de asi%urri- educaie i cercetare i instituii centrale sau
locale.
& A.Me#!rii AC/0G0.
& B. Me#!rii 0)AC/0G0
& &ec$iunea a treia F persoane fi"ice strine care au o!inut calitatea de #e#!ru al
Corpului.
& &ec$iunea a patra F eperi conta!ili care i desfoar acti,itatea n cadrul unor
societi- co#panii sau ca!inete #e#!re ale Corpului:
'. cu capital strain sau #it2
2. cu capital auto7ton.
& &ec$iunea a cincea F conta!ili autori"ai li!er profesioniti care i desfoar
acti,itatea n #od indi,idual sau ca persoane fi"ice autori"ate.
& &ec$iunea a asea F conta!ili autori"ai care au statut de an%ajai n ntreprinderi-
instituii !ancare i de asi%urri- educaie i cercetare i instituii centrale i locale.
'4
& A.Me#!rii AC/0G0.
& B.Me#!rii 0)AC/0G0
& &ec$iunea a aptea F conta!ili autori"ai care i desfoar acti,itatea n cadrul
unor societi de conta!ilitate- #e#!re ale Corpului.
& &ec$iunea a opta F titluri onorifice
'. preedini de onoare ?ai Corpului sau ai filialelor Corpului5
2. eperi conta!ili de onoare
8. conta!ili autori"ai de onoare
E,idena persoanelor inacti,e care au calitatea de epert conta!il sau de conta!il
autori"at se ine n cadrul seciunilor Eperi conta!ili i Conta!ili autori"ai- pe ntrea%a
perioad de inacti,itate.
30. Ce condi$ii tre#uie s indeplineasc o societate comercial pentru a deveni mem#r
a Corpului?
Societile co#erciale de eperti" conta!il tre!uie s ndeplineasc ur#toarele condiii:
a5 s ai! ca o!iect de acti,itate eercitarea profesiei de epert conta!il2
!5 #ajoritatea acionarilor sau asociailor s fie eperi conta!ili i s dein #ajoritatea
aciunilor sau a prilor sociale2
c5 consiliul de ad#inistraie al societii co#erciale s fie ales n #ajoritate dintre
acionarii sau asociaii eperi conta!ili2
d5 aciunile s fie no#inati,e i orice nou asociat sau acionar s fie ad#is de adunarea
%eneral.
Coduri CAE) acceptate:
acti,itate principal: @;24
acti,iti secundare: :2;;
31. Activitatea de consultan$ fiscal/ conform prevederilor Codului etic-
32. Amenin$ri legate de familiarism sau )ncredere+ e"plica$ii-
Riscul ca epertul conta!il sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului- sa fie
prea atent la interesele clientului- afectarea atentiei epertului de cunoasterea de #ult ti#p a
tuturor pro!le#elor clientului- ceea ce poate conduce la incredere ecesi,a in client si la testarea
insuficienta a infor#atiilor pre"entate de acesta.
33. Amenin$ri legate de intimidare+ e"plica$ii-
*osi!ilitatea ca epertul sa fie inti#idat de o a#enintare sau de un client do#inant si sa
se tea#a de consecintele ce decur% din actionarea de o #aniera o!iecti,a.
34. Calit$ile mem#rilor/ condi$ii pentru men$inerea acestora-
Acti,itatea #e#!rilor Corpului se caracteri"ea"a prin:
& Stiinta- co#petenta si constiinta2
'=
& independenta de spirit si de interes #aterial2
& #oralitate- pro!itate si de#nitate.
*entru #entinerea acestor calitati- fiecare #e#!ru tre!uie sa:
& isi de",olte necontenit cultura2
& acorde toata atentia pentru orice pro!le#a ea#inata2
& isi epri#e opinia fara nici o e"itare2 sa se epri#e clar- cate%oric si fer#2
& nu dea niciodata oca"ia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi eercite li!er profesia-
sa nu&si eercite li!ertatea de %andire2
& considere ca independent sa tre!uie circu#scrisa- in orice i#prejurare- re%ulilor sta!ilite
de Corp.
35. Care este diferen$a dintre profesia conta#il i alte profesii?
36. Care este procedura de urmat c7nd este dificil de sesizat un comportament contrar
eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal?
Cand este dificil de sesi"at un co#porta#ent contarar eticii sau pentru a re"ol,a un
conflict de ordin profesional- daca politicile sta!ilite de or%anis#ul profesional nu sunt
suficiente- profesionistul conta!il poate recur%e la procedura ur#toare:
& ea#inarea conflictului cu superiorul direct2 daca inter,entia superiorului direct nu este
suficienta si profesionistul conta!il decide sa se adrese"e esalonului superior ur#ator- superiorul
direct tre!uie notificat in acest sens. +aca superiorul direct este presupus i#plicat in conflict-
profesionistul tre!uie sa supuna pro!le#a esalonului ierar7ic cel #ai ridicat.
& solicitarea a,i"ului confidential al unui consilier independent sau al or%anis#ului
profesional2
& daca toate recursurile interne nu sunt suficiente- profesionistul conta!il poate- pentru
c7estiuni %ra,e- sa de#isione"e si sa tri#ita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care l&a
an%ajat.
(rice profesionist conta!il care ocupa un post de conducere tre!uie sa se asi%ure ca- in
cadrul entitatii respecti,e- sunt sta!ilite re%uli in #aterie de re"ol,are a conflictelor profesionale.
37. Care sunt caracteristicile esen$iale ale unei profesii conta#ile?
Caracteristicile esentiale ale unei profesiei conta!ile sunt:
& detinerea unei co#petente intelectuale specifice- o!tinuta prin for#are si in,ata#ant.
& respectarea de catre #e#!ri a unui a#sa#!lu de ,alori si de re%uli sta!ilite de
or%anis#ul profesional- cu deose!ire cele care se refera la o!iecti,itate.
& recunoasterea unei datorii ,i"a,i de pu!lic- in a#sa#!lu.
Hneori- datoria #e#!rilor- ,i"a,i de profesiunea lor si de pu!lic- poate fi in contradictie
cu interesul lor personal pe ter#en scurt- sau cu o!li%atiile lor de loialitate- ,i"a,i de an%ajator.
/inand sea#a de re#arcile precedente- este de datoria or%anis#elor profesionale
nationale sa defineasca re%uli de etica pentru #e#!rii lor- incat sa %arante"e o calitate opti#a a
ser,iciilor si sa pastre"e increderea pu!licului in profesie.
*rofesia conta!ila li!erala este !a"ata pe #oralitate ireprosa!ila- pe independenta- pe
stiinta in profesie- pe co#petenta.
38. Care sunt cele dou componente ale competen$ei profesionale i )n ce constau ele?
'@
*rincipiul co#petenei profesionale i al prudenei i#pune ur#toarele o!li%aii
profesionitilor conta!ili:
'?a5 #eninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la ni,elul necesar astfel nc$t
clienii sau an%ajatorii si s fie si%uri c pri#esc ser,icii profesionale co#petente2
2?!5 s acione"e cu pruden n confor#itate cu standardele te7nice i profesionale-
atunci c$nd ofer ser,icii profesionale.
8
Co#petena profesional poate fi #prit n dou fa"e separate:
00- O#$inerea unui nivel de competen$ profesional+
11- 'en$inerea unui nivel de competen$ profesional-
2
'en$inerea unui ni,el de co#peten profesional necesit o per#anent contienti"are
i nele%ere a e,oluiilor rele,ante pe plan profesional te7nic i n #ediul de afaceri. +e",oltarea
profesional continu ela!orea" i #enine capacitile care i per#it unui profesionist conta!il
s desfoare o acti,itate co#petent ntr&un #ediu profesional.
Hn profesionist conta!il ar tre!ui s se asi%ure treptat c cei care i desfoar acti,itatea
su! tutela unui profesionist conta!il !eneficia" de instruire i super,i"are adec,at.
+ac este ca"ul- un profesionist conta!il ar tre!ui s i atenione"e pe clieni- an%ajatori i
ali utili"atori de ser,icii profesionale de li#itele inerente ser,iciilor pentru a e,ita nele%erea
eronat a unei opinii epri#ate drept afir#area unui fapt.
39. Care sunt componentele independen$ei?
0ndependena i#plic:
*ndependen$a de spirit (de drept)- Starea de spirit care per#ite e#iterea unei opinii fr
a fi afectat de influene care co#pro#it judecata profesional i care per#ite indi,idului s
acione"e cu inte%ritate- s&i eercite o!iecti,itatea i scepticis#ul profesional.
*ndependen$a )n aparen$ (de fapt). E,itarea faptelor i a situaiilor care sunt at$t de
i#portante nc$t o ter parte infor#at i re"ona!il- care cunoate toate infor#aiile rele,ante-
inclusi, #surile de protecie aplicate- ar conclu"iona n #od re"ona!il c inte%ritatea-
o!iecti,itatea sau scepticis#ul profesional al fir#ei sau al unui #e#!ru al ec7ipei de certificare
au fost co#pro#ise.
Multe circu#stane diferite sau co#!inaii de circu#stane pot fi rele,ante i- prin
ur#are- este i#posi!il s se defineasc fiecare situaie care poate %enera a#eninri la adresa
independenei i s se specifice #surile de protecie corespun"toare pentru a reduce aceste
a#eninri.
40. Care sunt drepturile mem#rilor CECCAR?
+repturile #e#!rilor CECCAR sunt:
!eneficia" de accesul li!er la !i!lioteca CECCAR ?sala de lectur5 pentru consultarea
#aterialelor din do#eniul conta!il2
orice docu#entaie din do#eniul conta!il poate fi furni"at la cerere- contra cost pe
disc7ete sau e&#ail2
re,ista IConta!ilitatea- eperti"a i auditul afacerilorJ se acorda %ratuit2
consultan n do#eniul profesional- prin pu!licarea n re,ista Corpului a rspunsurilor la
ntre!rile ridicate- ori prin pot sau e&#ail2
'<
41. Care sunt factorii de care tre#uie $inut seama/ atunci c)nd se apreciaz respectarea
regulilor de etic/ )n ceea ce privete integritatea i o#iectivitatea?
42. Care sunt o#liga$iile de raportare ale mem#rilor?
Me#!rii corpului au ur#toarele o!li%aii de raportare:
a) Aa o!inerea calitii de epert conta!il sau conta!il autori"at i nscrierea n
ta!loul Corpului pentru pri#a dat- #e#!rul Corpului&persoan fi"ic ,a
depune- odat cu dosarul pre,"ut n Re%ula#entul de or%ani"are i funcionare
i K1ia personalJ.
#) *entru o!inerea licenei anuale de eercitare a profesiei confor# )or#elor
pri,ind acordarea ,i"ei anuale #e#!rii Corpului&persoane fi"ice depun- la
ter#enele i n condiiile sta!ilite n )or#e- K+eclaraia anualJ.
c) Aa nscrierea n ta!loul Corpului- pentru pri#a dat- #e#!rii Corpului&persoane
juridice ,or depune- odat cu dosarul de nscriere- i K1ia pentru persoane
juridiceJ.
d) Annual- la ter#enele sta!ilite- #e#!rii Corpului&persoane juridice depun la
filiala de care aparin sau la Aparatul central- dup ca"- docu#entul: K+eclaraia
anualJ.
e) At$t persoanele fi"ice c$t i persoanele juridice- #e#!re ale Corpului- depun
KRaportul anual pri,ind auditul de calitateJ n condiiile i la ter#enele sta!ilite
n Re%ula#entul pri,ind auditul de calitate n do#eniul ser,iciilor conta!ile
43. Care sunt organele cu atri#u$ii de control )n cadrul CECCAR/ la nivel central i
teritorial?
Conferina )aional este or%anul superior de control al Corpului.
Controlul acti,itatii CECCAR se eercita de catre cen"ori.
Cen"orii sunt alesi pentru o perioada de patru ani- de Conferinta )ationala ordinara- prin
,ot desc7is dintre #e#!rii Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior si anu#e: doi
din cadrul epertilor conta!ili- unul din cadrul conta!ililor autori"ati. Cen"orii nu pot
indeplini #ai #ult de doua #andate consecuti,e.
Cen"orii au ca atri!utii ,erificarea %estiunii financiare a Consiliului Superior pentru
eercitiul financiar inc7eiat- a concordantei dintre operatiunile inre%istrate in conta!ilitate si
cele apro!ate prin !u%etul de ,enituri si c7eltuieli- raportand Conferintei )ationale in
le%atura cu re%ularitatea si sinceritatea !ilantului si a eecutiei !u%etare.
+e ase#enea- cen"orii controlea"a respectarea conditiilor pri,ind con,ocarea Conferintei
)ationale.
Cen"orii isi desfasoara acti,itatea potri,it propriului re%ula#ent apro!at de Consiliul
superior. Controlul acti,itatii filialei se eercita de catre cen"ori.
44. Care sunt organele i structurile CECCAR cu atri#u$ii de investigare/ ,udecare i
tragere la rspundere?
(r%anele si structurile Corpului cu atri!utii de in,esti%are- judecare si tra%ere la
raspundere sunt:
Aa ni,el central: Co#isia Superioara de +isciplina
Aa ni,el teritorial: Co#isia de +isciplina a 1ilialei
':
45. Care sunt principalele 3 o#liga$ii ale unui mem#ru CECCAR?
'. s fie cu coti"aia la "i2
2. s ur#e"e un curs de for#are profesional
8. s nu fi s,$rit fapte penale
4. s nu ai! datorii la stat
46. Care sunt principiile fundamentale care tre#uie respectate pentru realizarea
o#iecticvelor profesiei conta#ile? 8ezi si )ntre#area 093 i 09:-
*rincipiile funda#entale sunt:
5 Integritatea Hn profesionist conta!il tre!uie s fie drept i onest n toate relaiile
profesionale i de afaceri.
5 Obiectivitatea Hn profesionist conta!il tre!uie s fie i#parial i nu tre!uie s per#it
prejudecilor- confu"iilor- conflictelor de interese sau influenelor nedorite s inter,in n
raiona#entele profesionale sau de afaceri.
5 Competenta profesionala si prudenta
Hn profesionist conta!il are o datorie per#anent de a&i #enine cunotinele i aptitudinile
profesionale la ni,elul necesar pentru a se asi%ura c un client sau un an%ajator pri#ete ser,icii
profesionale co#petente- !a"ate pe ulti#ele e,oluii din practic- le%islaie i te7nic. Hn
profesionist conta!il ar tre!ui s acione"e cu pruden i n confor#itate cu standardele te7nice
i profesionale aplica!ile n furni"area de ser,icii profesionale.
5 Confidentialitatea
Hn profesionist conta!il tre!uie s respecte confidenialitatea infor#aiilor do!$ndite ca
ur#are a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu tre!uie s di,ul%e astfel de infor#aii unei
tere pri fr o autori"aie specific- cu ecepia ca"ului n care eist un drept sau o o!li%aie
le%al sau profesional de a de",lui aceste infor#aii.
0nfor#aiile confideniale o!inute n cadrul unei relaii profesionale sau de afaceri nu
tre!uie utili"ate n a,antajul personal al profesionistului conta!il sau al unor tere pri.
5 Comportamentul profesional
Hn profesionist conta!il ar tre!ui s se confor#e"e le%ilor i nor#elor rele,ante i ar
tre!ui s e,ite orice aciune ce poate discredita aceast profesie.
5 Respectarea normelor tehnice si profesionale
Hn profesionist conta!il tre!uie sL&si indeplineasca sarcinile profesionale in confor#itate cu
nor#ele te7nice si profesionale rele,ante. *rofesionistii conta!ili au datoria de a eecuta cu
%rija si a!ilitate instructiunile clientului sau patronului in #Lsura in care sunt co#pati!ile cu
cerintele de inte%ritate- o!iecti,itate si- n ca"ul li!er profesionitilor conta!ili- cu
independenta.
0n plus- ei tre!uie sa se confor#e"e nor#elor profesionale si te7nice e#ise de:
& 01AC
& Consiliul pentru Standarde 0nternationale de Conta!ilitate
& Ministerul 1inantelor *u!lice
& C.E.C.C.A.R. si Ca#era Auditorilor 1inanciari
& Ae%islatia rele,ant
47. Care sunt rspunderile mem#rilor CECCAR? !ar sanc$iunile disciplinare care se
aplic acestora?
Eperii conta!ili i conta!ilii autori"ai rspund- n eercitarea profesiei:
';
disciplinar-
ad#inistrati,-
ci,il
penal-
dup ca"- potri,it le%ii.
Rspunderea disciplinar (condi$ionri):
& Raport de #unca concreti"at printr&iun contract de #unca
& Eistenta unui re%ula#ent
& A!aterea disciplinara
Rspunderea administrativ (contraven$ional):
& fapta sa,arsita cu ,ino,atie2
& sanctiune prin ad,ertis#ent
& fapta pre,a"uta de le%e sau alt act nor#ati, ca fiind contra,entie se sanctionea"a
c7iar daca este sa,arsita fara intentie
Rspunderea civil:
& contractul
& fapta
& prejudiciul
& cau"alitatea
& ,ino,atia
Ai#itele rspunderii ci,ile a eperilor conta!ili i conta!ililor autori"ai se sta!ilesc prin
contractele de prestri de ser,icii n funcie de u"anele interne i internaionale ale profesiei
conta!ile.
Rspunderea penal:
& for#a a raspunderii juridice2
& faptele ?infractiunile5 pericol social- cu ,ino,atie- pre,a"ute de le%ea penala
&anc$iunile disciplinare ce se aplic eperilor conta!ili i conta!ililor autori"ai- n
raport de %ra,itatea a!aterilor s,$rite- sunt ur#toarele:
a5 #ustrare2
!5 a,ertis#ent scris2
c5suspendarea dreptului de a eercita profesia de epert conta!il sau de conta!il autori"at
pe o perioad de ti#p de la 8 luni la ' an2
d5 inter"icerea dreptului de a eercita profesia de epert conta!il sau de conta!il autori"at.
A!aterile n funcie de care se aplic sanciunile disciplinare se sta!ilesc prin
Re%ula#entul de or%ani"are i funcionare al Corpului.
48. Care sunt regulile de etic aplica#ile conta#ililor salaria$i )n industrie/ comer$/
transport/ sector pu#lic?
*rofesionisti conta!ili tre!uie sa fie loiali atat fata de an%ajator cat si fata de profesie-
aceste doua ei%ente fiind uneori in contradictie.
*ri#a conditie a unui an%ajat este de a sustine o!iecti,ele etice si le%iti#e ale
or%ani"atiei profesionale. /otodata un an%ajat nu poate fi o!li%at sa:
&,iole"e le%islatia
24
&incalce re%ulile si nor#ele profesiei
&#inta auditorii an%ajatorului sau
&se#ne"e o declaratie care sa contina distorsiuni ale realitatii.
+aca profesionistul salariat nu reuseste sa re"ol,e o pro!le#a i#portanta care constitue
un conflict intre an%ajati si ei%entele profesionale- dupa ce au fost epui"ate toate esaloanele
?pana la ad#inistrator5 - el nu are alta ale%ere decat sa de#isione"e2 #oti,ele unei astfel de
deci"ii sunt notificate an%ajatorului- dar o!li%atiile de confidentialitate ii inter"ic sa infor#e"e o
alta persoana ?in afara de ca"ul in care le%ea sau o nor#a profesionala pre,ede aceasta o!li%atie5
& sprijin profesional acordat altor altor cole%i: indeose!i cel care are autoritate
recunoscuta de catre ceilalti ?in anali"a- in judecarea in #od profesional a diferentelor de opinie52
& co#petenta profesionala prin care un profesionist conta!il nu tre!uie sa induca in eroare
patronul despre %radul de pre%atire sau eperienta pe care il detine2
& pre"entarea infor#atiilor financiar&conta!ile in intre%i#e- cu onestitate- in #od
profesionist si astfel incat sa fie in contetul lor. 0nfor#atiile sa descrie clar natura ade,arata a
tran"actiilor co#erciale- acti,elor- pasi,elor- sa ordone"e intrarile cronolo%ic si adec,at.
49. Care sunt restric$iile )n promovarea serviciilor de ctre profesionitii conta#ili?
*rofesionitii conta!ili nu tre!uie:
a5. s utili"e"e #ijloace care aduc atin%ere reputaiei profesiei2
!5. s suprae,alue"e ser,iciile pe care ei sunt n #sur s le furni"e"e- calificrile pe
care le posed sau eperiena do!$ndit2
c5. s deni%re"e #unca- ser,iciile celorlali #e#!ri.
50. Care sunt sursele de finan$are ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
a5 tae de inscriere la ea#enul de epert conta!il si- respecti,- de conta!il
autori"at2
!5 taa de inscriere in /a!loul Corpului2
c5 coti"atii anuale asupra ,eniturilor reali"ate de catre #e#!rii Corpului
care isi eercita profesia indi,idual sau de catre societati co#erciale
recunoscute de Corp2
d5 donatii- incasari din ,an"area pu!licatiilor proprii si alte ,enituri
51. Ce condi$ii tre#uie s )ndeplineasc o societate pentru a deveni mem#r a Corpului?
52. Ce este Etica?
Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al ,alorii si conditiilor u#ane din
perspecti,a principiilor #orale si rolul lor in ,iata sociala2 totalitatea nor#elor de conduita
#orala- corespun"atoare unui do#eniu- unei acti,itatii sau unei colecti,itati.
Etica este specifica de#ocratiei - deoarece de#ocratia presupune dere%le#entare- locul
le%ilor fiind luat de principii etice.
53. Ce este i ce con$ine Programul na$ional de formare i dezvoltare profesional
continu?
+e",oltarea profesional continu constituie o necesitate o!iecti, pentru toi
profesionitii conta!ili F li!er profesioniti sau an%ajai n econo#ie- n condiiile creterii
responsa!ilitilor profesionale i a ridicrii calitii lucrrilor efectuate- n concordan cu
2'
cerinele econo#iei de pia i respectarea principiilor care stau la !a"a Standardului
0nternaional de Educaie nr. < e#is de ctre 01AC.
Dinnd sea#a de specificul pre%tirii profesionale- CECCAR a ela!orat *ro%ra#ul
)aional de +e",oltare *rofesional Continu- a,nd drept o!iecti, sprijinirea profesionitilor
conta!ili n de",oltarea i #eninerea co#petenei profesionale- pentru a oferi ser,icii de nalt
calitate clienilor- an%ajatorilor i altor deintori de interese.
*ro%ra#ul cadru conine:
& dezvoltarea profesional continu- adresat eperilor conta!ili i conta!ililor
autori"ai profesioniti #e#!ri ai CECCAR i tuturor profesionitilor conta!ili din
econo#ie
& pregtirea profesional iniial pentru toate persoanele a!sol,ente ale ea#enului de
acces la profesie n curs de efectuare a sta%iului.
A- !ezvoltarea profesional continu
*ro%ra#ul F cadru este adresat tuturor #e#!rilor CECCAR i este desc7is tuturor
profesionitilor conta!ili din econo#ie.
*ro%ra#ul este structurat pe : do#enii o!li%atorii ale acti,itilor ce constituie
preocupri ale profesionitilor conta!ili i anu#e:
>nele%erea i aplicarea Standardelor internaionale de conta!ilitate2
Audit financiar2
Conta!ilitatea financiar2
Conta!ilitatea i control de %estiune2
1iscalitate2
E,aluare econo#ic i financiar a ntreprinderilor2
*iee de capital2
+octrin i deontolo%ie profesional 3 Eperti"
*entru fiecare disciplin *ro%ra#ul naional de de",oltare profesional este structurat pe
8 ni,ele: iniiere- #ediu i a,ansat.*entru ni,elele #ediu i a,ansat *ro%ra#ul naional se
structurea" pe un nu#r de '4 cursuri.
(r%ani"area i desfurarea aciunilor n cadrul *ro%ra#ului naional de de",oltare
profesional continu se reali"ea" la ni,el central ?naional5 pe centre uni,ersitare- "onale i la
ni,el de filiale. *ro%ra#ul naional de for#are profesional se co#pletea" cu aciunile reali"ate
cu asisten strin n !a"a acordurilor de cooperare dintre CECCAR i or%anis#e profesionale
din alte ri.
B- Programul de pregtire ini$ial
+eparta#entul de or%ani"are a sta%iului i de",oltarea profesional continu are
responsa!ilitatea coordonrii i ur#ririi aplicrii de ctre filiale a pre,ederilor Re%ula#entului
pri,ind efectuarea sta%iului i a ea#enului de aptitudini n ,ederea accesului la calitatea de
epert conta!il i conta!il autori"at.
+urata de pre%tire pentru cursurile o!li%atorii este de #ini#u# 44 ore3an inte%ral sau
#odular.
22
>n cadrul pro%ra#ului se reco#and acordarea unei atenii deose!ite te#aticilor de
cursuri pentru nelegerea i aplicarea I!"I#R! precu# i pentru $octrina i deontologia
profesional.
A!sol,irea fiecrei te#e se ,a face pe !a"a unui test de ,erificare a cunotinelor- n ur#a
cruia se ,or acorda atestate de a!sol,ire.
54. Ce )n$elege$i prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de
mem#rii Corpului?
Auditul de calitate dese#nea" un ansa#!lu de #suri luate de Corpul Eperilor
Conta!ili i Conta!ilor Autori"ai din Ro#$nia ,i"nd anali"a #odalitilor de or%ani"are i
funcionare a unui ca!inet i aprecierea #odului de aplicare n cadrul acestuia a nor#elor
profesionale e#ise de Corp.
Auditul de calitate se eercit asupra ca!inetului i asupra fiecrui profesionist conta!il
nscris n /a!loul Corpului. El se eercit att la sediul principal al ca!inetului- ct i la sediile
secundare.
Epresia ca!inet dese#nea" fie un ca!inet indi,idual condus de un epert conta!il sau
de un conta!il autori"at #e#!ru al Corpului- fie o societate de eperti" conta!il sau de
conta!ilitate- recunoscut de Corp.
Auditul de calitate n do#eniul ser,iciilor conta!ile rspunde ur#toarelor o!iecti,e:
& oferirea ctre pu!lic a unei !une percepii despre calitatea ser,iciilor prestate-
ar#oni"area co#ponentelor profesionale ale #e#!rilor2
& contri!uirea la !una or%ani"are a ca!inetelor i la perfecionarea #etodelor de lucru2
& aprecierea #odului de aplicare a re%ulilor i nor#elor profesionale2
& de",oltarea solidaritii n rndul profesiei- prin fa,ori"area contactelor dintre cole%i-
apropierea i respectul profesionitilor fa de or%anis#ele Corpului.
Auditul de calitate se nte#eia" pe cinci principii funda#entale:
& uni,ersalitate F auditul se aplic tuturor ca!inetelor i tuturor ser,iciilor profesionale
reali"ate de acestea2
& confidenialitate F nici o infor#aie pri,ind un ca!inet sau un #e#!ru al acestuia nu
poate fi adus la cunotina terilor2
& adaptarea auditului F este corespun"tor naturii #isiunilor eercitate i #ri#ii
ca!inetului2
& cole%ialitate F auditul este efectuat de ctre eperii conta!ili #e#!ri ai Corpului-
care au calitatea de an%ajati ai Corpului.
& Ar#oni"area F pe cit posi!il- ca!inetele care eecut acti,iti re%le#entate de #ai
#ulte or%anis#e profesionale pot face o!iectul unui audit cu o!iecti,e sta!ilite de
co#un acord cu aceste or%anis#e.
Auditul de calitate cuprinde:
& cunoaterea #odului de or%ani"are a ca!inetului- a siste#elor- a procedurilor n
,i%oare n cadrul acestuia ?auditul structural5
& aprecierea #odului n care sunt aplicate nor#ele profesionale- ea#inndu&se prin
sondaj dosarele de lucru corespun"toare #isiunilor selecionate pentru audit ?audit
te7nic5
28
& respectarea nor#elor cu pri,ire la for#area i de",oltarea profesional continu i
ndeplinirea o!li%aiilor de #e#!ru ?audit de confor#itate5.
55. Ce )n$elege$i prin integritate?
*rincipiul inte%ritii i#pune ca o!li%aie tuturor profesionitilor conta!ili de a fi drepi i
oneti n relaiile profesionale i de afaceri.
0nte%ritatea i#plic- de ase#enea- tran"acii corecte i juste.
Hn profesionist conta!il nu tre!uie s se asocie"e cu rapoartele- e,idenele- co#unicatele
sau alte infor#aii c$nd aprecia" c acestea:
'& conin o declaraie n #od se#nificati, fals sau care induce n eroare
2& conin declaraii sau infor#aii eronate2
8& o#it sau ascund infor#aii- atunci c$nd aceste o#isiuni induc n eroare.
56. Ce )n$elege$i prin interes pu#lic?
*rofesia conta!il se distin%e prin acceptarea responsa!ilitii sale ,i"a,i de pu!lic.
*u!lic nsea#n:
& clieni
& %u,ern
& in,estitori
& an%ajatori
& oa#eni de afaceri
& co#uniti financiare
& donatori de fonduri
& orice persoan
care dau ncredere n o!iecti,itatea i inte%ritatea profesionitilor conta!ili- pentru !una
funcionare a econo#iei.
Aceast ncredere acordat de pu!lic i#pune profesiei conta!ile o responsa!ilitate n
#aterie de interes %eneral.
0nteresul %eneral se#nific deci satifacia colecti, a persoanelor i instituiilor pentru
care lucrea" profesionistii conta!ili.
*strarea acestui statut pri,ile%iat al profesionitilor conta!ili presupune oferirea de
ser,icii potri,it unor criterii care s justifice ncrederea pu!licului.
57. Ce o#liga$ii au filialele pe linia comunicrii cu mem#rii?
Conducerile filialelor Corpului iau #suri pentru asi%urarea pstrrii unor le%turi
per#anente cu #e#!rii n scopul cunoaterii pro!le#elor cu care sunt confruntai i
sprijinirii n re"ol,area acestora.
Este o!li%atorie co#unicarea prin scrisoare reco#andat cu a,i" de pri#ire n
ur#toarele ca"uri:
a5 Aducerea la cunotiin n ter#en de '4 "ile a pro#o,rii ea#enului de acces
la profesie i in,itarea la ntoc#irea for#alitilor pentru nscrierea la sta%iu-
!5 /oate co#unicrile pe perioada efecturii sta%iului- confor# Re%ula#entului
pri,ind efectuarea sta%iului i ea#enul de aptitudini- n ,ederea accesului la
calitatea de epert conta!il sau conta!il autori"at-
c5 Aducerea la cunotiin n ter#en de '4 "ile a pro#o,rii ea#enului de
aptitudini i in,itarea la ntoc#irea dosarului pentru nscrierea n /a!loul
24
Corpului. Cu aceast oca"ie se ,a trans#ite i Kfia personalJ ce ur#ea" s o
co#plete"e ,iitorul #e#!ru-
d5 /rans#iterea K+eclaraiei anualeJ ce ur#ea" a fi co#pletat de #e#!rul
Corpului i retrans#is la filial pentru nre%istrare. >n acelai plic este
o!li%atorie aducerea la cunotiina #e#!rului a #odului de ndeplinire de ctre
filial a aciunilor prer,"ute n *ro%ra#ul de acti,itate apro!at de Conferina
)aional pentru anul epirat fc$ndu&se n #od strict i eclusi, referire asupra
fiecreia din po"iiile i capitolele pre,"ute n *ro%ra#.
Con,ocarea la Adunarea .eneral a filialei se face de re%ul prin fa sau pot dar este
o!li%atorie i trans#iterea prin cel puin dou #ijloace de infor#are n #as ?radio- /G- "iare
locale5.
Anunurile pri,ind or%ani"area de cursuri de for#are i de",oltare profesional-
oferirea ctre #e#!rii a #aterialelor docu#entare eistente- orarul consultaiilor i orice alte
co#unicri de interes pentru #e#!rii se aduc la cunotiina acestora i a persoanelor
interesate prin cele #ai potri,ite #ijloace ?telefon- fa- e&#ail- scrisoare trans#is prin pot
cu a,i" de confir#are a pri#irii5
58. Ce se )n$elege prin o#iectivitate )n profesia conta#il?
*rincipiul o!iecti,itii i#pune o o!li%aie tuturor profesionitilor conta!ili de a nu i
co#pro#ite profesia din cau"a unor erori- conflicte de interese sau din cau"a influenei nedorite
a unor alte persoane. Hn profesionist conta!il poate fi pus n situaii n care o!iecti,itatea i este
afectat. Este i#posi!il ca toate aceste situaii s fie definite i descrise. Relaiile care aduc un
plus de confu"ii sau influenea" n #od ne%ati, raiona#entele profesionale ale profesionistului
conta!il ar tre!ui e,itate. *rofesionitii conta!ili i desfoar acti,itatea n #ulte do#enii
diferite i tre!uie sa&i de#onstre"e o!iecti,itatea n #prejurri diferite. 0ndiferent de po"iie sau
ser,iciul prestat- profesionitii conta!ili tre!uie sa proteje"e inte%ritatea ser,iciilor profesionale
i sa #enin o!iecti,itatea n raiona#entul profesional.
*rofesionitii conta!ili nu tre!uie sa accepte sau sa ofere cadouri sau in,itaii ?la #ese-
spectacole5 care pot fi considerate a a,ea o influenta i#portanta i duntoare asupra
raiona#entului lor profesional sau asupra acelora cu care ne%ocia".
59. Ce sunt serviciile profesionale?
Ser,iciu F o #unc prestat n folosul sau n interesul cui,a- dar potri,it nor#elor i
re%ulilor profesiei prestatorului2
& ndeplinirea unei ndatoriri fa de cine,a.
Ser,iciile profesionale sunt ser,icii care solicit aptitudini conta!ile sau nrudite- prestate
de un profesionist conta!il- care includ ser,icii de conta!ilitate- audit- fiscalitate- consultan i
#ana%e#ent financiar.
60. Conflictele de interese ; circumstan$e de care tre#uie $inut seama- !escriere-
*rofesionistii conta!ili sunt deseori confruntati cu situatii care i#plica conflicte de ordin
profesional2 nu se poate sta!ili o lista co#pleta de situatii suscepti!ile de a %enera conflicte de
interese2 ei tre!uie sa fie per#a#ent atenti la factorii care dau nastere la astfel de conflicte.
Eista si unele circu#stante particulare in care responsa!ilitatea profesionistului conta!il
poate fi in conflict cu unele cerinte interne si eterne si anu#e:
2=
& un superior- director- ad#inistrator sau asociat poate face presiuni./re!uie descurajata
orice relatie sau orice interes susceoti!il de a pune in pericol- de influenta ne%ati,
inte%ritatea profesionistului conta!il2
& profesionistului conta!il i se poate cere sa lucre"e contra nor#elor profesionale si
te7nice2
& profesionistul se poate %si ntre ei%enele unui superior i aplicarea nor#elor te7nice i
profesionale2
& un conflict de interese se poate produce cand pu!licarea unor infor#atii eronate poate
a,antaja an%ajatorul sau clientul si fa,ori"a sau de"a,antaja profesionistul conta!il.
61. Cum se rezolv conflictele de etic potrivit Codului etic na$ional al profesionitilor
conta#ili?
)u este posi!il sa se incerce intoc#irea unei liste detaliate cu potentialele ca"uri in care
ar putea aparea conflicte de interese. /re!uie notat faptul cL- o diferenta onesta de opinie intre un
profesionist conta!il si o alta parte nu constituie o pro!le#a etica in sine. (ricu#- faptele si
i#prejurarile fiecarui ca" necesita o in,esti%are din partea celor interesati./otusi- pot eista
factori specifici care inter,in c$nd responsa!ilitatile unui profesionist conta!il pot intra in
conflict de interese cu cerintele inte#e sau ete#e de un tip sau altul. *rin ur#are:
& *oate eista pericolul presiunui din partea unei autoritati superioare- director sau
partener2 sau atunci c$nd eistL relatii personale sau de fa#ilie care pot da nasere posi!ilitatii
eercitLrii unei presiuni asupra lor. 0ntr&ade,Lr- tre!uie descurajate relatiile sau interesele care
ar putea influenta sau a#eninta inte%ritatea profesionistului conta!il.
& Hnui profesionist conta!il i se poate cere sa actione"e contrar nor#elor profesionale
si3sau te7nice.
& *oate aprea o pro!le#a le%ata de loialitate care tre!uie sa se i#parta intre superiorul
profesionistului conta!il si nor#ele profesionale de co#porta#ent care i sunt i#puse.
& *oate aparea un conflict cnd este pu!licatL o infor#aie inselLtoare- care poate fi in
a,antajul an%ajatorului sau al clientului si de care poate !eneficia sau nu profesionistul
conta!il- ca re"ultat al acelei pu!licari.
Aa aplicarea norrnelor %enerale de co#porta#ent etic- profesionistii conta!ili an%ajati pot
int$lni situatii le%ate de identificarea unui co#portarnent care nu este etic sau de re"ol,area
unui conflict etic. C$nd se confruntL cu pro!le#e etice i#portante- pentru a re"ol,a acest
conflict- profesionistii conta!ili tre!uie sa respecte politicile sta!ilite de catre or%ani"atia
?0ntreprinderea5 la care este an%ajat. +acL ase#enea politici nu re"ol,L conflictul etic- tre!uie
sa se tina cont de ur#atoarele:
& Sa se anali"e"e pro!le#a conflictuala cu superiorul ierar7ic i#ediat. +aca pro!le#a nu
este re"ol,ata cu superiorul ierar7ic i#ediat si profesionistul conta!il se decide sa #ear%L la
ni,elul superior ur#ator de conducere- superiorul ierar7ic i#ediat tre!uie sa fie instiintat
despre aceasta deci"ie. +aca se descopera ca seful ierar7ic superior este i#plicat in pro!le#a
conflictuala- profesionistul conta!il tre!uie sa pre"inte pro!le#a la ni,elul i#ediat superior
din conducere. C$nd seful ierar7ic superior este seful Biroului Eecuti, ?sau ce,a
ase#anator5 ur#atorul ni,el superior care poate controla acti,itatea poate sa tie Co#itetul
Eecuti,- Consiliul +irector- Consiliul de Ad#inistraie- Co#itetul Actionarilor sau al
*artenerilor la Conducere ?dupa ca"5.
& Sa se solicite consultan sau consiliere- pe !a"a confidentiala- de la un consilier
independent sau de la or%anis#ul profesional conta!il- pentru a o!tine o intele%ere a
posi!ilelor e,olutii ale situatiei.
& +aca conflictul de etica #ai eista inca dupa epui"area co#pletL a tuturor posi!ilitatilor
de control intern- in ulti#a instanta profesionistul conta!il nu poate a,ea altL solutie la unele
2@
pro!le#e se#nificati,e ?de e. frauda5 dec$t sa&si dea de#isia si sa pre"inte un #e#orandu#
infor#ati, unui repre"entant corespun"ator al acelei or%ani"atii ?0ntreprinderi5.(rice
profesionist conta!il intr&un post superior de conducere tre!uie sa incerce sa se asi%ure ca- in
cadrul or%ani"atiei ?0ntreprinderii5 pentru care lucrea"a- sunt sta!itite anu#ite politici in
,ederea re"ol,arii conflictelor.
(r%anis#elor #e#!re ale 01AC li se reco#anda cu insistenta sa se asi%ure ca #e#!rii
lor care se confrunta cu conflicte de etica au acces la acti,itati confidentiale de consiliere. 0n
acest sens- in cadrul C.E.C.C.A.R. functionea"a Co#isia de etica profesionala- Co#isiile de
apel- /ri!unalul ar!itral si Co#isiile de disciplina.
62. Enumera$i < atri#u$ii ale adunrii generale ale filialei CECCAR-
a5 ia cunostinta- de"!ate si apro!a prin ,ot desc7is raportul consiliului filialei pentru
eercitiul financiar epirat si raportul cen"orilor asupra %estiunii financiare a filialei2
!5 apro!a- prin ,ot desc7is- !u%etul de ,enituri si c7eltuieli al filialei pentru
eercitiul financiar ,iitor si eecutia !u%etului pentru eercitiul financiar epirat2
c5 ia cunostinta de raportul consiliului filialei pri,ind re"ultatul anali"ei
acti,itatii profesionale a epertilor indi,iduali si a societatilor co#erciale controlate-
in ,ederea asi%urarii !unei eercitari a profesiei de epert conta!il si de conta!il
autori"at pe teritoriul filialei. Adunarea %enerala apro!a lista epertiior indi,iduali si
societatilor co#erciale ce ,or fi anali"ate in anul ur#ator.
d5 ale%e si re,oca presedintele si 2 #e#!ri ai co#isiei de disciplina a filialei2
e5 ale%e si re,oca presedintele si #e#!rii consiliului filialei si cen"orul2
f5 propune- dintre #e#!rii sai- candidati pentru functia de presedinte si de
#e#!ru al Consiliului Superior al Corpului2
%5 adopta lista cuprin"and #e#!rii de onoare ai filialei2
75 indeplineste orice alte atri!utii pre,a"ute de le%e- re%ula#ent- Codul etic national al
profesionistilor conta!ili sau 7otarate de Consiliul Superior al Corpului.
63. Enumera$i amenin$ri i riscuri care afecteaz independen$a-
0ndependena este a#eninat de cau"e deter#inate de interesul propriu- de
autocontrol- de renun$ri la propriile convingeri- manifestrii de familiarism i ac$iuni de
intimidare.
& A#enintari le%ate de interesul propriu :
1inanciar: direct ?dependenta de onorarii- onorarii restante- tea#a de a pierde clientul5 i
indirect.
& A#enintari le%ate de autocontrol ?i#plicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleeasi
fir#e5
& 1a#iliaris# sau incredere prea #are in client ?testarea insuficienta a infor#atiei furni"ate de
client5
& Cunoasterea de prea #ulta ,re#e a clientului2
& *ersonalitatea si calitatea clientului
& 0nti#idarea de catre un client prea do#inant- ceea ce i#pune epertului conta!il sa actione"e in
#aniera su!iecti,a.
64. E"plica$i interesul pu#lic potrivit prevederilor Codului etic-
2<
*u!licul profesiunii conta!ile este for#at din clieni- donatori de credite- %u,ernani-
patroni- an%ajai- in,estitori- co#unitatea oa#enilor de afaceri- a finanatorilor i alte persoane
care se !a"ea" pe o!iecti,itatea i inte%ritatea profesionitilor conta!ili pentru a #enine
funcionarea corespun"toare a econo#iei. Aceast ncredere i#pune profesiunii conta!ile o
rspundere pu!lic.
*nteresul pu#lic este definit drept !unstarea colecti, a co#unitii i a instituiilor
deser,ite de profesionistul conta!il.
Standardele profesiei conta!ile sunt puternic deter#inate de interesul pu!lic- de ee#plu:
auditorii financiari independeni ajut la #eninerea inte%ritii i eficienei situaiilor
financiare pre"entate instituiilor financiare ca suport parial pentru #pru#uturi i
acionarilor pentru a o!ine capital2
directorii financiari au atri!uii n di,erse do#enii de #ana%e#ent financiar i contri!uie
la utili"area eficient i efecti, a resurselor or%ani"aiei2
auditorii interni furni"ea" asi%urarea n pri,ina eistenei unui siste# de control intern
corect- care sporete ncrederea n infor#aiile financiare eterne ale entitii2
eperii n i#po"ite ajut la sta!ilirea ncrederii i eficienei- precu# i la aplicarea
corect a siste#ului de i#po"itare2
consultanii #ana%eriali au o responsa!ilitate fa de interesul pu!lic n susinerea lurii
unor deci"ii #ana%eriale corecte.
*rofesionitii conta!ili au un rol i#portant n societate. 0n,estitorii- creditorii- patronii i
alte sectoare ale co#unitii financiare- inclusi, %u,ernul i pu!licul contea" pe profesionitii
conta!ili pentru o conta!ilitate financiar i raportri corecte- pentru un #ana%e#ent financiar
eficient i sfaturi co#petente referitoare la o ,arietate de aspecte le%ate de afaceri i i#po"ite.
Atitudinea i co#porta#entul profesionitilor conta!ili atunci c$nd prestea" astfel de ser,icii au
un i#pact asupra !unstrii econo#ice a co#unitii i rii lor.
*rofesionitii conta!ili pot r#$ne n aceast po"iie a,antajoas nu#ai continu$nd s
ofere pu!licului aceste ser,icii unice la un ni,el care s de#onstre"e c ncrederea
pu!licului este !ine funda#entat. Este n interesul profesiunii conta!ile din Ro#$nia de
a face cunoscut utili"atorilor ser,iciile oferite de profesionitii conta!ili c ele sunt
eecutate la cel #ai nalt ni,el de perfor#an i n confor#itate cu cerinele etice
asociate acestor ser,icii.
65. =n ce const diferen$a dintre e"pertul conta#il i economistul salariat?
Epertul conta!il este persoana care a do!$ndit aceast calitate- n condiiile (... nr. @=3'
;;4 cu #odificrile i co#pletrile ulterioare- i are co#petena profesional de a or%ani"a i
conduce conta!ilitatea- de a supra,e%7ea %estiunea societilor co#erciale- de a ntoc#i situaiile
financiare i de a efectua eperti"e conta!ile.
*rin ur#are- ne %si# n faa unei arii de co#petene #ult #ai lar%i fa de cea a unui
econo#ist salariat2 econo#istul este su!ordonat unui ef ierar7ic i eecut atri!uiile specifice
fiei postului su. +e ase#eni- econo#istul este speciali"at n #ulte do#enii: turis#- ser,icii-
#ar9etin%- #ana%e#ent- planificare- salari"are- financiar&conta!il.
Epertul conta!il li!er profesionist este un econo#ist- independent fa de societatea
co#ercial. El nu pri#ete- pentru lucrrile eecutate- un salariu- ci un ()(RAR0H pre,"ut
prin contractul nc7eiat cu referire la #isiunea sa.
2:
Conta!ilul autori"at este persoana care a do!$ndit aceast calitate n condiiile (... nr.
@=3';;4 cu #odificrile i co#pletrile ulterioare i are co#petena de a ine conta!ilitatea i de
a pre%ti lucrrile n ,ederea ntoc#irii situaiilor financiare.
Conta!ilul autori"at ?li!er profesionistul5 - ca i epertul conta!il ?li!er profesionistul5-
este un profesionist independent- nesalari"at de o entitate econo#ic.
Conta!ilul salari"at este su!ordonat efului ierar7ic i eecut sarcinile ce i re,in din fia
indi,idual. 0n anu#ite situaii- eecut toate lucrrile conta!ile. +e re%ul- este speciali"at pe
un sector al conta!ilitii.
Ca i econo#istul salariat- conta!ilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor
eecutate- put$nd fi sti#ulat ori penali"at de eful ierar7ic sau la propunerea acestuia.
Epertul conta!il- conta!ilul autori"at- c7iar dac sunt independeni- rspund ci,il i
penal fa de ntreprindere. +e ase#eni- ei pot pierde ntreprinderea de client i- prin aceasta-
sursa de ,enit.
0n sc7i#!- econo#istul sau conta!ilul salariat pierde cu %reu postul sau- n ur#a unor
proceduri ane,oioase.
66. O#liga$iile de comunicare )n cazul aplicrii de sanc$iuni disciplinare mem#rilor-
Aplicarea unei sanciuni disciplinare tre!uie s fie adus la cunotina pu!licului prin:
a5 afiarea a c$te unui etras al 7otr$rii de sancionare: la sediul filialei Corpului- la +irecia
.eneral a 1inanelor *u!lice judeene- respecti, a #unicipiului Bucureti- i la tri!unal- nsoit
de pu!licarea acestuia ntrun "iar local de lar% circulaie2
!5 co#unicarea #surii- n scris- +ireciei .enerale a 1inanelor *u!lice judeene- respecti, a
#unicipiului Bucureti- i tri!unalului- n ca"ul aplicrii sanciunilor pre,"ute n art. '@ lit. McM
i MdM din (rdonana .u,ernului nr. @=3';;4 cu #odificrile i co#pletrile ulterioare ?c &
suspendarea dreptului de a eercita profesia pe o perioada de ti#p de la 8 luni la ' an i d F
inter"icerea dreptului de a eercita profesia5 .
>n ca"ul aplicrii sanciunii de suspendare a dreptului de eercitare a profesiei- cel n
cau" este o!li%at s depun- su! luare de se#ntur- la consiliul filialei de care aparine-
carnetul de epert conta!il sau de conta!il autori"at i parafa2 acestea i ,or fi restituite la
epirarea ter#enului de suspendare.
Aceeai o!li%aie eist i n ca"ul aplicrii #surii de inter"icere a dreptului de
eercitare a profesiei.
Me#!rul care refu" s se confor#e"e ,a fi radiat din /a!loul Corpului.
67. Onorariile i independen$a ; descriere-
Cand onorariile pri#ite de la un client- sau de la un %rup de care apartine acest client-
repre"inta o parte i#portanta din onorariile !rute totale ale proprietarului conta!il li!eral sau ale
ca!inetului in ansa#!lu- dependenta fata de acest client sau %rup tre!uie ea#inata cu atentie-
caci independenta poate fi pusa in cau"a.
(r%anis#ele #e#!re ale 01AC sta!ilesc re%uli si furni"ea"a instructiuni #e#!rilor lor
referitoare la acest su!iect2 acestea tre!uie sa fie in concordanta cu ni,elul de de",oltare a
profesiei conta!ile- cu siruatia econo#ica a fiecarei tari.
Ser,iciile profesionale nu tre!uie sa fie propuse sau efectuate unui client pe !a"a de
acorduri sau contracte confor# carora facturarea onorariilor este conditionata de i#portanta
pro!le#elor descoperite sau de re"ultatele acestor ser,icii.
2;
0n tarile in care facturarea onorariilor conditionata de re"ultat este autori"ata de le%islatia
sau de nor#ele or%anis#ului- aceste #isiuni tre!uie li#itate la acelea pentru care independenta
nu este o!li%atorie.
(norariile fiate de tri!unal sau de alta autoritate pu!lica nu sunt considerate ca intrand
in aceasta cate%orie. +i#potri,a- onorariile facturate procentual sau alte #etode si#ilare sunt
considerate ca intrand in aceasta cate%orie.
68. Prezenta$i structura i pr$ile componente ale Codului etic na$ional al
profesionitilor conta#ili-
Codul etic naional al profesionitilor conta!ili din Ro#$nia sta!ilete nor#e de conduita
pentru profesionitii conta!ili i for#ulea" principiile funda#entale care tre!uie respectate de
ctre profesionitii conta!ili n ,ederea reali"rii o!iecti,elor co#une. *rofesionitii conta!ili din
Ro#$nia acionea" n diferite entiti i ra#uri ale econo#iei naionale ca li!er&profesioniti sau
ca an%ajai2 scopul de !a"a al Codului- tre!uie insa ntotdeauna respectat.
Structura si partile co#ponente ale noului Cod etic national al profesionistilor conta!ili:
Anea ' & 0ntroducere eplicati,a
Anea 2 & +eclaratia Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. pri,ind punerea in aplicare si
insusirea cerintelor etice
*AR/EA A & A*A0CAREA .E)ERAAA A C(+HAH0
Sectiunea '44 0ntroducere si principii funda#entale. A!ordarea cadrului conceptual
Sectiunea ''4 0nte%ritate
Sectiunea '24 (!iecti,itate
Sectiunea '84 Co#petenta profesionala si prudenta
Sectiunea '44 Confidentialitatea
Sectiunea '=4 Co#porta#entul profesional
*AR/EA B & *R(1ES0()0S/00 C()/AB0A0 0)+E*E)+E)/0
Sectiunea 244 0ntroducere
Sectiunea 2'4 Acceptarea unui client
Sectiunea 224 Conflicte de interese
Sectiunea 284 (pinii supli#entare
Sectiunea 244 (norarii si alte tipuri de re#uneratii
Sectiunea 2=4 Mar9etin%ul ser,iciilor profesionale
Sectiunea 2@4 Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 2:4 (!iecti,itate
Sectiunea 2;4 0ndependenta F #isiuni de audit si certificare
*AR/EA C & *R(1ES0()0S/0 C()/AB0A0 A).A6A/0
Sectiunea 844 0ntroducere
Sectiunea 8'4 Conflicte potentiale
Sectiunea 824 0ntoc#irea si raportarea infor#atiilor
Sectiunea 884 Auarea de #asuri in cunostinta de cau"a
Sectiunea 844 0nterese financiare
Sectiunea 8=4 Sti#ulente . Acceptarea si e#iterea de oferte
84
Anea : +efinitii
69. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confiden$ialitate-
*rincipiul confidenialitii i#pune ca o!li%aie profesionitilor conta!ili de a se a!ine de
la:
'?a5 +e",luirea de infor#aii confideniale n afara fir#ei sau or%ani"aiei an%ajatoare
ca ur#are a unei relaii profesionale sau de afaceri- cu ecepia ca"ului n care a fost
autori"at n #od special s fac pu!lic o anu#it infor#aie sau dac eist o
o!li%aie le%al sau profesional de a face pu!lice acele infor#aii.
2?!5 1olosirea infor#aiilor confideniale do!$ndite n ti#pul eecutrii sarcinilor de
ser,iciu n a,antajul personal sau n a,antajul unei tere pri.
Hn profesionist conta!il tre!uie s respecte ntotdeauna confidenialitatea- c7iar i
ntr&un #ediu social. *rofesionistul conta!il tre!uie s fie contient de posi!ilitatea unor scur%eri
de infor#aii- n special n situaii ce i#plic o asociere de afaceri pe ter#en lun% cu un asociat
sau cu un afin.
Hn profesionist conta!il tre!uie s #enin confidenialitatea n pre"entarea de
infor#aii ctre un posi!il client sau an%ajator.
Hn profesionist conta!il tre!uie s ia n considerare #eninerea confidenialitii n
cadrul fir#ei sau al or%ani"aiei an%ajatoare.
Hn profesionist conta!il tre!uie s fac tot posi!ilul pentru a se asi%ura c
personalul aflat su! controlul su i persoanele care i furni"ea" consultan sau asisten
respect principiul confidenialitii.
(!li%aia de confidenialitate continu i dup nc7eierea relaiei dintre profesionistul
conta!il i client sau an%ajator. C$nd profesionistul conta!il sc7i#! or%ani"aia an%ajatoare sau
o!ine un nou client el are dreptul s utili"e"e eperiena anterioar. *rofesionistul conta!il nu ar
tre!ui- totui- s foloseasc sau s di,ul%e infor#aii confideniale pri#ite sau o!inute dintr&o
relaie profesional sau de afaceri.
*rofesionitii conta!ili sunt sau pot fi o!li%ai s di,ul%e infor#aii confideniale n
ur#toarele situaii:
& Atunci c$nd di,ul%area este autori"at de ctre client sau an%ajator2
& Atunci c$nd di,ul%area este autori"at prin le%e.
& Atunci c$nd eist o o!li%aie profesional sau un drept de a le di,ul%a atunci c$nd nu
este inter"is prin le%e:
70. Rela$iile personale/ familiale i independen$a ; descriere-
8'
Relatiile personale si fa#iliale pot duce la a#eninri %enerate de interesul propriu-
fa#iliaritate sau inti#idare. /re!uie deci sa ne asi%ura# ca nici o relatie personala sau fa#iliala
nu pune in pericol independenta profesionistului in indeplinirea #isiunii sale.
)u este posi!il s se descrie n detaliu i#portana a#eninrilor pe care le pot %enera
astfel de relaii
0#portana ,a depinde de un nu#r de factori- inclusi, responsa!ilitile indi,idului
referitoare la #isiunea de ndeplinit- %radul de apropiere a relaiei i rolul #e#!rului fa#iliei sau
al altei persoane n cadrul co#paniei clientului ?prin client intele%andu&se proprietarul
intreprinderii- actionari principali- directori %enerali- directori financiari- ad#inistrator sau
posturi ec7i,alente5.
0#portana a#eninrii tre!uie e,aluat i- dac a#eninarea nu este n #od clar
nese#nificati,- tre!uie luate n considerare i aplicate #suri de protecie- dup ca"- pentru a
reduce a#eninarea la un ni,el accepta!il.
Astfel de #suri de protecie ar putea include:
& eli#inarea persoanei din ec7ip2
& acolo unde este posi!il- structurarea responsa!ilitilor ec7ipei- astfel nct profesionistul
s nu se confrunte cu pro!le#e care intr n responsa!ilitatea rudei de %radul 02
& politici i proceduri pentru a #puternici personalul s co#unice conducerii fir#ei orice
aspect le%at de independen i o!iecti,itate care l&ar putea preocupa.
0nstitutele #e#!re ale 01AC tre!uie sa&si infor#e"e #e#!rii de tipul de situatii
suscepti!ile de a&i epune la presiuni.
+e ee#plu- astfel de presiuni pot aparea atunci cand:
& o rud de %radul 0 a unui #e#!ru al ec7ipei de certificare ocup funcia de director- sau
este an%ajat a clientului i se afl n po"iia de a eercita o influen direct i
se#nificati, asupra su!iectului n cau" - sau a fost ntr&o astfel de po"iie n orice
perioad acoperit de #isiune2
& o rud de %radul 0 a unui #e#!ru al ec7ipei de certificare este an%ajat ntr&un post de
unde poate eercita o influen direct i se#nificati, asupra su!iectului n cau" al
#isiunii de certificare2
& Atunci c$nd un afin al unui #e#!ru al ec7ipei de certificare este director- ofier sau
an%ajat al clientului de certificare ntr&un post de unde poate eercita o influen direct i
se#nificati, asupra su!iectului n cau" al #isiunii de certificare2
A#eninrile %enerate de interesul personal- fa#iliaritate sau inti#idare pot aprea atunci
c$nd o persoan care nu este rud de %radul 0 sau afin al ec7ipei de certificare are o relaie
apropiat cu #e#!rul ec7ipei de certificare i ocup funcia de director- ofier sau este an%ajat al
clientului certificrii- afl$ndu&se n po"iia de a eercita o influen direct i se#nificati,
asupra su!iectului n cau" al #isiunii de certificare. *rin ur#are- #e#!rii ec7ipei de certificare
sunt responsa!ili pentru identificarea oricror astfel de persoane i pentru consultarea n
confor#itate cu procedurile fir#ei.
Este necesar s se anali"e"e dac a#eninrile %enerate de interesul personal- fa#iliaritate
sau inti#idare pot aprea n ca"ul unei relaii personale sau de fa#ilie ntre un partener sau
an%ajat al fir#ei care nu este un #e#!ru al ec7ipei de certificare i un director- un ofier sau un
an%ajat al clientului certificrii aflat n po"iia de a eercita o influen direct i se#nificati,
asupra su!iectului n cau" al #isiunii de certificare. *rin ur#are- partenerii i an%ajaii fir#ei
sunt responsa!ili pentru identificarea oricror astfel de relaii i pentru consultarea n
confor#itate cu procedurile fir#ei.
( nclcare neintenionat nu ar afecta independena unei fir#e sau a unui #e#!ru al
ec7ipei de certificare atunci c$nd:
82
'& fir#a a sta!ilit politici i proceduri care solicit ca toi profesionitii s raporte"e pro#pt
fir#ei orice nclcri ce re"ult din sc7i#!ri n statutul de an%ajare al rudelor de %radul 0
sau al afinilor lor sau alte relaii personale care %enerea" a#eninri la independen2
2& fie responsa!ilitile ec7ipei de certificare sunt restructurate astfel nc$t profesionistul s nu
fie confruntat cu aspecte care se afl su! responsa!ilitatea persoanei cu care el sau ea este
n relaie de rudenie sau cu care are o relaie personal fie- dac acest lucru nu este posi!il-
fir#a ndeprtea" pro#pt profesionistul din ec7ipa de certificare2
8& se acord o atenie supli#entar re,i"uirii #uncii profesionistului.
71. Rela$iile profesionitilor conta#ili cu clien$ii-
Relatiile #e#!rilor Corpu0ui cu clientii se sta!ilesc prin contract scris de prestari de
ser,icii- se#nat de a#!ele parti.
0n afara onorariilor pentru lucrarile eecutate- orice altL relatie financiara cu un client ca:
- participatii la capital-
- dare 3luare de i#pru#ut de !unuri-
- ser,icii sau !ani etc.
este suscepti!ila de a afecta o!iecti,itatea si de a deter#ina tertii sa considere ca aceasta
o!iecti,itate este co#pro#isa.
0n cadrul indeplinirii lucrarilor lor- #e#!rii Corpului tre!uie sa se re"u#e nu#ai la
acordarea de a,i"e de consultanta profesionala si sa nu i#piete"e acti,itatea de ad#inistrare-
care este un atri!ut eclusi, al clientului.
( atentie aparte se acordL relatiilor personale sau fa#iliale ale lor sau ale cola!oratorilor
lor cu clientii- asi%urandu&se cL aceste relatii nu aduc atin%ere independentei lor.
Sta!ilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena rLspunderea pentru
un prejudiciu financiar sau #oral- pentru #e#!rii Corpului.
Se i#pune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei #e#!rilor Corpului in raport cu
respectarea principiilor independentei si co#petenei.
(rice nou client si orice nouL lucrare solicitatL de ,ec7ii clienti tre!uie sa faca o!iectul
acceptarii si inc7eierii contractului dupL:
a5 e,aluarea riscurilor2
!5 o e,aluare- respecti, o ,erificare pri,ind respectarea principiului independenei
profesiei2
c5 o apreciere a eficientei eecutarii lucrarilor in raport cu co#petenta cu #ijloacele
societatii.
+eci"ia finalL apartine epertului sau conta!ilului autori"at.
*eriodic se e,aluea"L- aprecia"L e,entualele sc7i#!ari aparute in situatia clientilor sau
ca!inetulul3societatilor lor si dac$ acestea %enerea"a noi riscuri.
E,identierea sau #odificarea lucrLrilor nu se poate face dec$t in !a"a unui act aditional la
contract.
*rofesionistii pot epri#a in scris clientilor reco#andLri sau re"er,e. 0n ca"ul contestLrii
lor- scrise- ,or putea constitui pro!e eoneratoare de responsa!i!itate a profesioniti!or
conta!ili.
0n situatia i#posi!ilitLiti eecutarii lucrarilor solicitate din cau"a clientului- contractul se
re"ilia"L.
72. Riscuri legate de autocontrol+ e"plica$ii-
88
0#plicarea epertului conta!il sau a fir#ei sale n inerea conta!ilitii- n deci"ii
#ana%eriale la client etc.
73. Riscuri legate de interesul propriu+ e"plica$ii-
0nteres financiar direct sau indirect- dependenta de onorarii- dorinta de a incasa onorarii
restante- tea#a de a pierde clientul- etc.
74. Riscuri legate de pledare+ e"plica$ii-
0ndependena poate fi a#eninat dac epertul conta!il de,ine pledant n fa,oarea sau
#potri,a clientului su.
75. Ce se )n$elege prin calitatea de persoan ,uridic a Corpului?
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si- prin ur#are- indeplineste sau are
atri!utele unei persoane juridice.
$ersoana %uridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata
anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor &
Ele#entele constituti,e ale persoanelor juridice sunt :
& or%ani"area de sine F statatoare2
& patri#oniul propriu2
& scopul deter#inat.
Aceste ele#ente le are si C.E.C.C.A.R.
Corpul are- de ase#eni- capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si o!li%atiile
care corespund scopului pentru care a fost infiintata persoana juridica- si capacitatea de
eercitiu. Are capacitate de eercitiu din #o#entul constituirii or%anelor sale de conducere.
Corpul repre"inta profesia- in raport cu alte institutii din Ro#ania si din afara tarii.
Are cont in !anca2
0ntoc#este !u%et de ,enituri i c7eltuieli2
(r%ani"ea"a conta!ilitate proprie- intoc#este !ilant propriu- potri,it le%ii2
.estionea"a intre%ul patri#oniu al Corpului- inclusi, pe cel dat in ad#inistrare operati,a
filialelor2
Continutul capacitatii de folosinta si de eercitiu este dat de atri!utiile ce le are Corpul
?interne si eterne5.
76. Cum se face alegerea )n Consiliul &uperior al Corpului?
*reedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional dintre #e#!rii Corpului
Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai. *ersoana respecti, poate s cu#ule"e aceast
funcie nu#ai dac desfoar acti,itate n do#eniul cercetrii sau n n,#$ntul uni,ersitar de
profil- care se !ucur de autoritate profesional i #oral deose!it. *reedintele Consiliului
Superior- #e#!rii titulari i #e#!rii supleani sunt alei prin ,ot secret- pentru un #andat de 4
ani. *entru asi%urarea continuitii- #andatele a ju#tate din #e#!rii alei ncetea" dup doi
ani. Me#!rii crora le ncetea" #andatul sunt no#inali"ai prin ,ot secret. Celorlali #e#!ri-
dup patru ani- le ncetea" #andatul i nu #ai sunt nscrii n listele de candidai. *reedintele i
#e#!rii crora le ncetea" #andatul pot fi realei dup cel puin o perioad e%al cu cea a
#andatului ndeplinit.
*reedintele Consiliului Superior poate fi ales pentru o perioad de cel #ult dou
#andate.*re,ederile de #ai sus referitoare la ale%eri sunt aplica!ile i filialelor Corpului
Eperilor Conta!ili i Conta!ililor Autori"ai.*reedintele Consiliului Superior nu poate a,ea
84
atri!uii referitoare la conducerea eecuti, a Corpului Eperilor Conta!ili i Conta!ililor
Autori"ai din Ro#$nia.
+eclaratiile de candidatura cuprind:
& nu#ele- prenu#ele- adresa candidatului
& cate%oria profesionala E.C.3C.A.
& #odul de eercitare a profesiei
& functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioada respecti,a
& functia pentru care candidea"a: #e#!ru al unui Consiliu al Corpului- Biroul *er#a#ent al
Consiliului Superior sau al Consiliului 1ilialei
& (!iecti,ele si strate%ia pe care si le propune candidatul daca ,a ,i ales 2+eclaratie pe proprie
raspundere- in sensul ca indeplineste cerintele de eli%i!ilitate din re%ula#ent.
77. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea o#iectului profesiei
conta#ile?
*entru a fi reali"at o!iectului profesiei conta!ile- adica satisfacerea ei%entelor
pu!licului- se i#pun patru i#perati,e funda#entale:
& Credi#ilitatea- >n ntrea%a societate eista ne,oia de credi!ilitate n infor#aie i n
siste#ele de infor#aii.
& Profesionalism. Eista o necesitate pentru clieni- patroni i alte pri interesate de a
putea fi clar identificate persoanele profesioniste n do#eniul conta!il.
5 Calitatea serviciilor- Este ne,oie de asi%urarea ca toate ser,iciile o!inute din partea
profesionistului conta!il- sunt eecutate la standardul cel #ai ridicat de perfor#anta.
& =ncredere- Htili"atorii ser,iciilor profesionitilor conta!ili tre!uie sa se poat si#i
ncredinai ca eista un cadru al eticii profesionale care %u,ernea" prestarea acestor
ser,icii.
78. Onorariile i independen$a ; descriere-
Cand onorariile pri#ite de la un client- sau de la un %rup de care apartine acest client-
repre"inta o parte i#portanta din onorariile !rute totale ale proprietarului conta!il li!eral sau ale
ca!inetului in ansa#!lu- dependenta fata de acest client sau %rup tre!uie ea#inata cu atentie-
caci independenta poate fi pusa in cau"a.
(r%anis#ele #e#!re ale 01AC sta!ilesc re%uli si furni"ea"a instructiuni #e#!rilor lor
referitoare la acest su!iect2 acestea tre!uie sa fie in concordanta cu ni,elul de de",oltare a
profesiei conta!ile- cu situatia econo#ica a fiecarei tari.
Ser,iciile profesionale nu tre!uie sa fie propuse sau efectuate unui client pe !a"a de
acorduri sau contracte confor# carora facturarea onorariilor este conditionata de i#portanta
pro!le#elor descoperite sau de re"ultatele acestor ser,icii.
0n tarile in care facturarea onorariilor conditionata de re"ultat este autori"ata de le%islatia
sau de nor#ele or%anis#ului- aceste #isiuni tre!uie li#itate la acelea pentru care independenta
nu este o!li%atorie.
(norariile fiate de tri!unal sau de alta autoritate pu!lica nu sunt considerate ca intrand
in aceasta cate%orie. +i#potri,a- onorariile facturate procentual sau alte #etode si#ilare sunt
considerate ca intrand in aceasta cate%orie.
79. Competen$a profesional i responsa#ilitatea c)nd se utilizeaz lucrrile altui e"pert-
8=
Ai!er profesionistii conta!ili tre!uie sa e,ite sa preste"e ser,icii profesionale fara o
co#petenta adec,ata- in afara de ca"ul cand !eneficia"a de sfaturi a,i"ate si de o asistenta care
sa le per#ita sa preste"e ser,icii de calitate.
+aca un profesionist conta!il nu poseda co#petenta necesara intr&un do#eniu specific in
cadrul #isiunii sale- acesta poate solicita sfaturi te7nice de la specialist ?alti profesionisti
conta!ili- a,ocati- in%ineri- %eolo%i sau alti eperti5. 0n acest ca"- desi profesionistul conta!il se
sprijina pe co#petente te7nice ale specialistului consultat- acesta din ur#a nu cunoaste in #od
necesar re%ulile de etica ale profesiunii. 0ntrucat profesionistului conta!il ii re,ine- ulti#ul-
responsa!ilitatea pentru ser,iciul prestat- el tre!uie sa se asi%ure ca re%ulile de etica au fost
respectate de catre epertul consultat.
El tre!uie sa se asi%ure ca epertul consultat este la curent cu re%ulile de etica- #ai ales
principiile funda#entale ale profesiei2 aceste principii se aplica la orice #isiune la care participa
acesti eperti.
Aceasta asi%urare se poate o!tine:
& fie cerand epertilor respecti,i sa citeasca re%ulile de etica2
&fie cerand epertilor o confir#are scrisa asupra !unei intele%eri a re%ulilor de etica2
& fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.
Cand profesionistul conta!il nu are asi%urarea ca re%ulile de etica sunt cunoscute si
respectate- el tre!uie sa refu"e incredintarea #isiunii sau sa o intrerupa ?daca a inceput5.
80. Rela$iile cu ceilal$i mem#ri ; Acceptarea de noi misiuni-
Ser,iciile sau sfaturile unui li!er profesionist conta!il care poseda co#petente particulare
pot fi solicitate in unul sau altul din ca"urile ur#atoare:
a. +e catre client:
& dupa discutii si consultari preala!ile cu profesionistul conta!il in functie ?eistent52
& la cererea sau reco#andarea epresa a profesionistului conta!il in functie ?eistent52
& fara consultarea profesionistului conta!il in functie.
!. +e catre profesionistul conta!il in functie ?eistent5- su! re"er,a respectarii stricte a
secretului profesional.
Hneori clientul cere & la contactarea unui li!er profesionist conta!il & sa nu fie infor#at
profesionistul conta!il in functie ?eistent52 in astfel de ca"uri- profesionistul conta!il tre!uie sa
decida daca #oti,ele clientului sunt accepta!ile.
*rofesionistul conta!il contactat tre!uie:
& sa se confor#e"e instructiunilor pri#ite de la profesionistul conta!il in functie sau de la
client- in #asura in care ele nu sunt contradictorii cu o!li%atiile le%alc sau profesionale2
& sa %arante"e- pe cat posi!il- ca profesionistul conta!il in functie este !ine infor#at de
natura %enerala a ser,iciilor profesionale prestate.
Cand opinia unui profesionist conta!il in functie?eistent5 este solicitata in ceea
ce pri,este aplicarea principiilor conta!ile- nor#elor de audit- nor#elor de raportare-
profesionistul conta!il in functie tre!uie sa ai!a %rija ca opinia sa sa nu influente"e in #od
ea%erat judecata si o!iecti,itatea profesionistului conta!il contactat.
81. Rela$iile cu ceilal$i mem#ri ; =nlocuirea cu un alt li#er profesionist conta#il-
8@
0ntreprinderea are dreptul de a&si ale%e consilierii si de a ii inlocui cand doreste. +aca este
i#portanta apararea intereselor le%iti#e ale intreprinderii- este la fel de i#portant ca un li!er
profesionist conta!il sa poata deter#ina daca eista #oti,e profesionale care sa justifice
neacceptarea #isiunii2 aceasta presupune o co#unicare directa cu profesionistul conta!il in
functie. 0n a!senta unei cereri specifice- profesionistul conta!il in funcfie nu tre!uie sa furni"e"e
spontan infor#atii despre afacerile clientului sau.
1actorii ur#atori sta!ilesc in ce #asura un profesionist in functie poate discuta despre
afacerile clientului sau cu un profesionist contactat:
& daca clientul a autori"at acest lucru2
& daca nor#e le%ale sau re%uli de etica referitoare la aceast di,ul%are per#it acest lucru.
Co#unicarea intre cei doi profesionisti conta!ili are ca o!iecti,e:
& de a i#piedica un li!er profesionist conta!il si accepte no#inali"area sa- daca toate
ele#entele pertinente nu sunt cunoscute2
& de a proteja actionarii #inoritari care nu sunt de re%ula infor#ati de i#prejurarile
inlocuirii profesionistului conta!il in functie2
& de a apara interesele profesionistului conta!il in functie- atunci cand propunerea de
inlocuire se datorea"a respectului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent.
0nainte de a accepta o no#inali"are pentru a presta ser,icii profesionale- care pana atunci
au fost prestate de catre un alt li!er profesionist conta!il- profesionistul conta!il trc!uie:
& sa sta!ileasca daca clientul potential a infor#at profesionistul in functie de intentia sa de
a&' inlocui si '&a autori"at- in scris- sa discute li!er si fara li#ite despre afacerile sale cu noul
profesionist conta!il2
& sa solicite autori"area de co#unicare cu profesionistul conta!il in functie. +aca aceasta
autori"are este refu"ata- profesionistul conta!il tre!uie- in a!senta altor #ijloace alternati,e de a
o!tine asi%urarile necesare- sa refu"e no#inali"are sa. +aca autori"area este data- sa ceara
profesionistului in functie:
& sa furni"e"e toate infor#atiile care i&ar inter"ice sa accepte #isiunea2
& sa furni"e"e toate infor#atiile necesare care sa&i per#ita sa ia o deci"ie.
*rofesionistul in functie- la pri#irea autori"atiei #entionata la alineatul precedent- tre!uie
rapid sa:
& raspunda ?in scris5- aratand daca eista #oti,e profesionale care ar inter"ice
profesionistului sa accepte no#inali"area sa2
& sa asi%ure ca clientul a autori"at di,ul%area infor#atiilor profesionistului dese#nat2
& sa co#unice orice infor#atie de care are ne,oie profesionistul dese#nat- pentru a putea
sa decida daca accepta sau nu #isiunea si sa a!orde"e li!er cu profesionistul dese#nat
toate pro!le#ele i#portante pri,ind no#inali"area sa.
82. Enumera$i situa$iile care nu rspund criteriilor de o#iectivitate/ )ncredere/ cinste/
decen$ i #un gust pentru o ac$iune de promovare-
& cele care creea"a sperante false- induc in eroare sau creea"a sperante nejustificate de
posi!ile re"ol,ari fa,ora!ile
& i#plica posi!ilitatea de a influenta orice instanta- tri!unal- a%entie de re%le#entare
& fac co#paratii cu altii
& contin #arturii sau apro!ari scrise
8<
& cele care contin orice alte preci"ari ce ar putea sa produca unei persoane re"ona!ile o
neintele%ere sau o deceptie
& cele care pretind- nejustificat ca pesoana respecti,a este epert sau specialist intr&un
anu#e do#eniu al conta!ilitatii
<2- Ce se intelege prin pu#licitate in profesia conta#ila?
*u!licitatea in profesia conta!ila se face in li#itele stricte pre,a"ute de Codul etic si fara
a fi afectate interesele celorlalalti #e#!ri ai CECCAR. 0n acest sens- tre!uie a,ut in ,edere:
& 0nfor#area o!iecti,a a pu!licului2
& +ecenta2
& Cinstea2
& 0ncrederea2
& Bunul %ust.
8:

S-ar putea să vă placă și