Sunteți pe pagina 1din 7

Fig. A.4.

1
Fig. A.4.2
PAC 6
I. Deschidei din Help, Online Tutoril, leci Revolves and Sweeps. !r"i lgorit"ul
indict, pentru reli# "odelul din lecie.
II. $eli#i "odelul unui CAPAC D% PO&PA D% AP' de tip uto.
%(ersi, pe prcusul lgorit"ului de "i )os, utili#re procedurilor de ner*urre +i
,olosire g-urilor.
Figur A.4.1 cuprinde un cpc de po"p- turnt, .n
repre#entre co"plet- +i .n seciune. /g-rele cu
rostogolire sunt plste .n #one si"etric plste, l
e(tre"it-i. 0n interior sunt pre*-#ute cnle pentru
sigurre (il- rul"enilor.
Trsre "odelului spil ur"-re+te procedur de
"i )os.
11 Deschidei o2i+nuit schi-, .n plnul ,rontl +i
reli#i poligonul repre#entt .n ,igur A.4.2. /ini
*erticl- ,- de cre sunt dte cotele de 23 "", 16
"" 14 "" este o Centerline, in*i#i2il- din cu#
suprpunerii cotelor. Cele dou- cnle pentru
inelele de sigurn- sunt reli#te ,olosind cele+i
cote, dr prin si"etrie.Inlti"e totl 56 "".
21 Apeli l Revolved Boss/Base su l lnul
Insert, Boss/Base, Revolve +i rotii, pentru
reli#re corpului ,-r- ner*uri, conturul din ,ig.
A.4.2 .n )urul (ei Centerline. 7electi, dc- este
ne*oie, .n cset Revolve, conturul +i, e*entul (,
c pri" pr"etru. !nghiul de re*oluie este
Fig. A.4.4
Fig. A.4.4
Figur A.4.3
de 466
6
.
41 Dup- *i#uli#re, recti*i plnul Front,
peli l Normal to din View, poi reli#i o
nou- schi-, c .n ,igur A.4.4. /ini .nclint-
cu 86
6
intersecte#- conturul "odelului +i este
li"itt- de cest. 0nchidei schi.
41 Acti*i procedur Rib 9ner*ur-1, din lnul
Insert, Features su direct din 2r Feature. 0n
cset de dilog, i"punei Both Sides c
opiune de grosi"e 9Thi:cness1, direci spre
(-, deschidei .nclinre 9Draft On1, i"punei
un unghi de dr,t de 13
6
+i cti*i opiune
Draft Outward, pentru l-rgire. O;.
31 !r"e#- un proces de reli#re rcord-rilor
speci,ice turn-rii. Acti*i co"nd Fillet,
direct din 2r Features su din Insert,
Features, Fillet/Round. 7e deschide cset Fillet
, .n cre i"punei c tip de rcordre Fa!e Fillet,
o r#- de 3"" +i selecti cele dou- ,ee
9supr, cilindric- e(terior- corpului,
respecti* supr, .ngust- ner*urii1, c .n ,igur
A.4.3. O; i o2inei pri" rcordre.
61 $epeti operi de l punctul precedent,
pentru rcordre din cellt- e(tre"itte
ner*urii, select<nd corespun#-tor ,eele +i
i"pun<nd o r#- de 2 "".
81 $eli#i rcordre "uchiei *erticle
ner*urii cu r#- *ri2il-, pe un din ,eele sle=
Fillet, cu opiunile Variable Radius, +i, .n
punctele se"ni,icti*e 9l cele dou- e(tre"it-i1,
i"punei r#ele de 3 "" +i de 2 "" 9.n >1,
respecti* >21. O;.
51 $epeti operi pe cellt- ,-
ner*urii.
Fig. A.4.6
Fig. A.4.8
?1 &ultiplici ner*ur, prin Insert, Features, Cir!ular "attren, su, direct prin Cir!ular
"attern, pe 2r Features. 0n cset-, selecti .n pri" opiune ( "ultiplic-rii 9( "odelului,
su, dc- nu este *i#i2il-, cti*i "i .nt<i .n View, #emporar$ %&es, poi trecei l
"ultiplicre1. C nu"-r de ele"ente de "ultiplict,
i"punei 4 +i cti*i 2utonul '(ual Spa!in).
%le"entele de "ultiplict 9Features to "attern1
sunt ner*ur +i rcord-rile, pe cre le selecti pe
ecrn.
161 Deschidei o schi- nou-, pe , superior-
,ln+ei cpcului. Trsi o drept-, c .n ,igur
A.4.6, .ntre punctele cre repre#int- punctele de
e(tre" le rcord-rilor. Trsi un punct .n "i)locul
liniei trste. 0nchidei schi.
111 7electi pe , superior- ,ln+ei cpcului,
punctul 2i reli#t. Acti*i co"nd *ole
+i,ard din 2r Features, su ur"i trseul
Insert, Features, *ole, Simple, pentru reli# o
gur- .n ,ln+-. Pentru co"nd direct-, se deschide
cset *ole Definition, .n cre selecti *ole
9gur- si"pl-1. 0n ru2ric *ole Diameter-Fit, introducei di"etrul de 12 "" 9e*entul
selecti "i .nt<i, .n ru2ric Standard, I7O. Pentru *ole #$pe-Depth selecti #hou)h %ll,
pentru gur- str-puns-. Ne&t +i selecti din nou punctul cre * ,i centrul g-urii, poi Finish. 7e
o2ine gur de @ 12 "", str-puns-.
121 &ultiplici gur @ 12 "", pentru o2ine c<te o gur- .n ,iecre sector li"itt de ner*uri
94 g-uri, prin Cir!ular "attern1. Au uiti s- indici direci, ,olosind lini de (- su
#emporar$ %&es.
141 Te+ii, cu Chamfer, i"pun<nd
6,3B43
6
.n cset-, pentru "uchiile
circulre e(teriore scuite.
141 7l*i su2 un nu"e potri*it.
131 7electi, cu clic:Cdrept
procedur *ole, .n Feature .ana)er
Desi)n #ree +i poi opti pentru 'dit
Feature. 7electi .n cset-
Countersin/ 9gur- cu te+ire1, l tip
de gur-, i"punei #hrou)h %ll, c
'nd Condition- Depth, l ru2ric
*ole Fit-Diameter i"punei Normal
+i 6,482 in, ir l ru2ric C0sin/
Diameter-%n)le i"punei 6,35 in,
respecti* 166
6
. Ae(t, poi selecti ir
centrul g-urii, +i, dup- Finish, o2inei
te+ituri pe g-uri, c .n ,igur A.4.8.
161 7l*i su2 un lt nu"e +i
.ncheii.
III. T%HAICA &OD%/A$II FO/O7IAD !AI$%A !AO$ 7O/ID% P$IA 7D%%P P%AT$! A
OEFIA% !A &OD%/ CO&P/%G
Procedur ur"-re+te crere unui solid prin unire "i "ultor solide de) e(istente.
7olidele de leg-tur- *or ,i crete prin procedur 7D%%P 9reli#re unui solid prin deplsre pe
o triectorie i"pus- unui contur .nchis.
!nire solidelor 9&%$H%1 repre#int- o
opiune ,olosit- pentru Irigidi#reI
construciei.
Operii preli"inre= deschidei un
nou spiu de repre#entre +i i"punei c
pln de lucru plnul ,rontl.
$eli#i poi cercul din ,ig. 1, cu
cotele ,erente.
$eli#i +i lini lung- de 66, pe
cre o legi de o lt, su2 origine, printrC
un rc tngent, de r#- 6 "".
Trsi lini de
(- 9C%AT%$/IA%1
cre s- coincid- cu
( *erticl-
siste"ului de
cooordonte. O2inei
schi din ,ig. 2.
Ie+ii din
schi- +i cioni
procedur
$%>O/>%D
EO77JEA7%. Dup-
un O; pentru 466
6
, .n #on gr,ic- pre repre#entre din ,ig. 4, .n *edere i#o"etric-.
Cele dou- solide *or ,i ,olosite pentru o2inere unui *oln. %ste necesr- unire
solidelor repre#entte prin spie.
Fig. 1.
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 4
Fig. 3
Folosii .n continure opiune Hidden /ines >isi2le, pentru 2ene,ici de *edere .n
interiorul corpurilor +i pentru
,i e*idenite, dr nu cti*,
liniile de construcie. Acti*i
plnul $IHHT, cu opiune
AO$&A/ TO, .n cre
e(ecuti o schi- si"ilr- cu
ce din ,ig. 4, centrul elipsei
,iind plst l )u"-tte
grosi"ii 2utucului centrl.
Coti, poi re*enii .n plnul
,rontl. Atenie l .nchidere
schiei.
0n plnul ,rontl, cu
opiune AO$&A/ TO
cti*-, trsi, ,olosinduC*-
de rcuri de cerc su de o
cur2- 7P/IA% 9de,init- prin
puncte1 o cur2- cre s- i2-
spectul pro(i"ti* din
,ig. 3, cre s- unesc-
centrul elipsei cu centrul
cercului cre de,ine+te
seciune prin inelul
e(terior l *olnului.
Acti*i poi o *edere
iso"etric-, pentru o2ine
,ig. 6.
Ie+ii din schi- +i
cti*i co"nd 7D%%PT
EO77JEA7%, pentru
reli# un solid prin
deplsre unui contur
.nchis .n lungul unei
triectorii directore. A*ei
gri)- c, drept cur2-
directore 9Pth1 s- ,ie
selectt- cur2 2i trst-, ir c pro,il, selecti .n #on gr,ic- elips, c .n ,ig. 8. !n O; .n
cset de dilog 7Keep ,ce s- pr- o spi- *olnului.
Pentru reli# "i "ulte spie 9trei su ptru1, ,olosii "ultiplicre circulr- 9Circulr
Pttern1, din plet Fetures.
Fig. 6
Fig. 8
C pr"etri, pentru Pttern A(is,
selecti ( *olnului 9e*entul introduce+i
o (- te"porr- din >ieK1, c unghi
introducei 126
6
, c nu"-r de o2iecte
9Au"2er o, Instnces1 tsti 4, ir drept
Fetures to Pttern, selecti operiune de
7Keep. A*ei gri)- c opiune %Lul
7pcing s- ,ie incti*- ir opiune
Heo"etrM Pttern s- ,ie cti*-. Dup- O;,
o2inei spectul din ,ig. 5.
!r"-tore operie este ce de
"odi,icre nu"-rului de spie, ,olosind
cpcitte de utili# ecuii de spiere
7O/IDDO$;7.
%(ecuti du2luCclic:
pe procedur de "ultiplicre,
din Feture &nger Design
Tree 9list cu operii, din
st.ng spiului de
repre#entre1. >or p-re un
ungi de 126
6
+i ci,r 4,
"2ele cu l2stru. 7electi
%Lution din 2r- su din
Tools, poi Add pentru
d-ug o ecuie +i selecti
unghiul de 126
6
9l2stru1.
Ad-ugi, .n cset deschis-
J 466 =
+i .n continure
selecti ci,r 4 din #on
gr,ic-. O;, pentru .nchide ecui. Pentru "odi,ic nu"-rul de spie, selecti prin du2lu
clic: "ultiplicre, du2lu clic pe nu"-rul de ele"ete 941, pe cre .l "odi,ici, .n cset p-rut-.
O; +i $e2uild din 2r-. Dc- nu"-rul de ele"ente introdus este 3, nu"-rul de spie de*ine 3.
$eli#i, ,olosind procedur %(truded Cut loc+ul de prindere, .n 2utucul *olnului.
7electi , superior- 2utucului, pe cre schii un cerc de di"etru 16 "". Acti*i
%(truded Cut din Feture &nger Desgn Tree. 0n cset-, i"punei gur- str-puns- 9Trough All1,
3
6
pentru Dr,t Angle +i cti*i Dr,t AutKrd, pentru e*#re. Dup- O; *ei o2ine spectul
din ,ig. ?.
Pentru *i#uli#re "i precis- cti*i 7ection >ieK 9seciune1 din >ieK.
&odi,ici, dup- propriile pre,erine construci.
Fig. 5
Fig. ?