Sunteți pe pagina 1din 9

Fi

g. D.1.1

Fig. D.1.2 Fig. D.1.3
MODELARE SI DESENARE I
D1. Modelarea i realizarea desenului de execuie al unei !lane
A"licaia #nce"e "rin relizarea $odelului%
care es&e o !lan' si$"l'.
I. Realizarea $odelului
1( Desc)idei o sc)i'% #n "lanul Front.
*u cen&rul #n originea sis&e$ului de
coordona&e% &rasai un cerc% de raz' +,
$$.
2( -rasai un al& cerc ./, $$% cu cen&rul
"e 0er&icala care &rece "rin origine% la
dis&ana de 1,, $$ de origine.
3( Du"' co&are !ixai cele dou' cen&re
1i$"unei cons&r2ngeri de "oziie(%
!olosind "e r2nd Add Relation% din
3ara Sketch. Dac' ai cons&rui& corec&%
un $esa4 0' a0erizeaz' c' 0ei o3ine o
re"rezen&are su"rade!ini&'. Folosii
Undo "en&ru re0enire.
/( -rasai o drea"&' o3lic' "oziiona&'
a"roxi$a&i0 ca #n !igura D.1.1 i dou'
Centerlines 1una orizon&al' i una 0er&ical'% care s' &reac' "rin origine(% aa cu$
sugereaz' aceeai !igur'.
Fig. D.1./
5( I$"unei cons&r2ngeri de "oziie 1&angen'(% "rin Add Relation% "e r2nd% #n&re drea"&a
o3lic' i cele dou' cercuri.
+( Selec&ai cercul ./, i axa orizon&al'% cu *-RL a"'sa&. Ac&i0ai Mirror% din 3ara Sketch
i 0ei o3ine un cerc "lasa& si$e&ric !a' de axa selec&a&'.
6( Folosind "rocedura de la "c&. +(% cons&ruii $ai #n&2i o drea"&' si$e&ric'% du"' 0er&ical'%
o3inu&' "rin oglindirea dre"&ei &angen&e la cele dou' cercuri.
7( Selec&ai cele dou' dre"&e i axa orizon&al'% a"oi Mirror i o3inei #nc' dou' &angen&e% #n
"ar&ea de 4os a !igurii.
8( Ac&i0ai Trim Entities% din 3ara Sketch i aducei cons&rucia #n s&adiul din !igura D.1.2.
1,( Mai &rasai un cerc . 7, $$ cu cen&rul #n origine i #nc' dou' cercuri . 2, $$% cu
cen&rele #n cen&rele arcelor . /, $$.
11( Ex&rudai% !'r' Draft% "e dis&ana de 15 $$.
12( 9e una din&re !eele !lanei% "e care desc)idei o nou' sc)i'% &rasai un cerc . 1,, $$%
cu cen&rul #n origine. Selec&ai% #n aceeai sc)i'% $uc)ia . 7, $$% a"oi ac&i0ai Convert
Entities% din 3ara Sketch% "en&ru a $ai o3ine un cerc . 7, $$.
13( Ex&rudai s"re ex&eriorul !lanei% !'r' Draft% "e dis&ana de 5, $$. :ei o3ine !lana% ca
#n !igura D.1.3.
1/( Folosii Fillet% cu raza cons&an&' de 5 $$% "en&ru a racorda $uc)ia de #ncas&rare a
g2&ului !lanei 1!ig. D.1.3(.
15( -eii $uc)iile din ex&re$i&a&ea g2&ului !lanei cu 2;/5
,
% ca #n !ig. D.1.3.
1+( Sal0ai "e Des<&o"% su3 un nu$e con0ena3il 1ex. FLANSA.sld"r&(.
II. -recerea la desenul S-AS
1( Desc)idei un docu$en& nou 1File, New din 3ara cu $eniuri derulan&e( sau ac&i0ai
din 3ara s&andard. Docu$en&ul FLANSA 1$odelul( a r'$as desc)is. Dac' nu es&e
desc)is% noul docu$en& se desc)ide din
!ereas&ra de acces Welcome to
SolidWorks. Du"' se&area de desc)idere
1New(% #n case&a de dialog New
SolidWorks Docment% o"&ai "en&ru
Drawin!. Se desc)ide case&a Sheet
Format"Si#e$
2( Alegei un !or$a& de re"rezen&are% #n
concordan' cu !or$a i di$ensiunile
$odelului. De exe$"lu se&ai !or$a&ul A%&
'ortrait% aa cu$ es&e cunoscu& !or$a&ul
A/ #n s&andarde. O=. >n s"aiul de
re"rezen&are a"are !or$a&ul din !igura
D.1./.
3( >n case&a Model (iew% desc)is' #n s&2nga%
ac&i0ai Cancel 1adic' (.
/( Execu&ai clic<?drea"&a #n in&eriorul
!or$a&ului% desc)idei as&!el $eniul scur&% #n
care selec&ai o"iunea Edit Sheet Format%
"en&ru a !ace se&'rile necesare re"rezen&'rii.
In&rai #n Tools, )*tions, Docment
'ro*eries i 0eri!icai dac' #n Dimensions 3u&onul Add *arentheses +, defald es&e
inac&i0 i dac'% de exe$"lu% s'geile de co&are sun& negre i au !or$a o3inui&'.
Fig. D.1.5
Fig. D.1.+
O3ser0ai c' se "o& !ace o"iuni re!eri&oare la "oziia &ex&ului !a' de linia de co&'% la
alinierea &ex&ului scris e&c. >n ru3rica -ma!e .lit, "u&ei i$"une o "recizie s"ori&' de
re"rezen&are a cercurilor e&c. Sal0ai cu O= se&'rile noi. -o& #n Docment 'ro*erties%
ac&i0ai i Annotation Font% "en&ru a i$"une di$ensiunile i s&ilul de scriere. Alegei
d0s. carac&eris&icile dori&e 1de exe$"lu un !on& de1,(.
5( *u Edit
Sheet
Format ac&i0
10eri!icai(%
du"' du3lu
clic< #n
ru3ricile
res"ec&i0e%
$odi!icai
&ex&ul iniial al indica&orului% de exe$"lu ca #n !igura D.1.5. Dezac&i0ai ul&erior Edit
Sheet Format% "rin clic<?drea"&a
ur$a& de clic< "e Edit Sheet.
+( Ac&i0ai co$anda -nsert, Drawin!
(iew% Model sau% !olosind 3ara
Drawin!s, ur$ai &raseul@
Drawin!s, Model (iew. >n case&a
desc)is' ac&i0ai Ne/t 1si$3ol (. >n
&ra3elul )rientation% selec&ai% de
exe$"lu Trimetric% dac' a"are
nu$ele $odelului #n )*en
Docments. Dac' re"rezen&area
$odelului nu es&e desc)is'% c'u&ai?o i
desc)idei?o #nain&e de Ne/t% #n
Model (iew. Execu&ai un clic< #n
"ar&ea drea"&'?4os a !or$a&ului i 0a
a"'rea $odelul s"aial #n desen.
In&rai #n case&a de dialog Model
(iew% ac&i0ai scara de re"rezen&are
1Use cstom scale( i in&roducei
scara 1@2.5. Re"rezen&area se
$odi!ic'% "rin &recerea de la scara
iniial' 1"ro3a3il 1@5( la cea se&a&'.
>nc)idei cu O= case&a Model (iew.
6( -nsert, Drawin! (iew i o"&ai
"en&ru Standard 0 (iew% "en&ru a
"lasa #n desen cele &rei 0ederi clasice. Execu&ai un clic< "e $odel% #n s"aiul de
desenare. A"ar 0ederile dori&e.
7( Execu&ai un clic< "e c)enarul rou care #nsoe&e indexul i !iecare 0edere. O3ser0ai c'
"u&ei $odi!ica scara dar i "oziia !iec'rei 0ederi 1"rin &ragere "e ecran% "en&ru
"oziionare(. Mai re$arcai concordana "oziion'rii 0ederilor% "en&ru res"ec&area
desenului s&andard. 9aii "e care #i !acei 0' conduc s"re realizarea unui desen ca cel din
!igura D.1.+.
Fig. D.2.2
8( 9en&ru a realiza o seciune% a"elai la -nsert, Drawin! (iew, Section. :i se solici&' s'
&rasai sau s' selec&ai linia de ax' care sugereaz' "lanul de secionare. 9rogra$ul 0'
solici&' a"oi s' s&a3ilii sensul #n care o"ereaz' secionarea e&c. O=% du"' &oa&e
"reciz'rile solici&a&e de case&a de dialog.
1,( -recei la o"eraia de co&are. Ac&i0ai Smart Dimension% "en&ru di$ensiuni o3inui&e%
a"oi "rocedai ca la $odelare. *o&ele a"ar au&o$a&% #n concordan' cu $odelul. 9u&ei
$odi!ica% i$"une si$3oluri 1.%
,
( e&c. 9en&ru co&e $ai "uin co$une se a"eleaz' la
"roceduri cu des&inaie "reciza&'. De exe$"lu% "en&ru co&area unei &ei&uri% a"elai la
Tools, Dimensions, Chamfer% a"oi a"licai co&a $e$ora&'. 9en&ru i$"unerea
&oleranelor% a"elai la case&a de dialog Dimensions% #n care !acei o"iunile solici&a&e.
As"ec&ul !inal al desenului es&e cel din !ig. D.1.+% cu scara i no&area seciunii indica&e
au&o$a&.
11( Sla0ai% du"' !inalizare. O3ser0ai ex&ensia.
O"erai i al&e "roceduri de co&are. 9u&ei !olosi 0ederi auxiliare% de&alii i al&e !acili&'i din
Drawin! (iew. Exersai i realizarea i co&area al&or $odele.
D.2. Realizai $odelul s"aial al re"erului din !igura D.2.1
1( Selec&ai "lanul To*% i$"unei Normal to i &rasai drea"&ung)iul de 15,;5, $$.
2( Ex&rudai% "e
#n'li$ea de 2, $$.
3( Realizai "e !aa
su"erioar'% "e care #n
"reala3il o selec&ai%
dre"&ung)iul de
7,;5, $$% cu un 02r!
#n 02r!ul s&2nga?4os al
dre"&ung)iului iniial
1co&ele de 5, $$ se
su"ra"un(.
/( Folosii co$anda
E/trded Ct%din
3ara Featre sau Ct
E/trde din -nsert,
Ct% "en&ru a
#nde"'r&a o "ris$' de
7,;5,;1,.
5( 9e !aa o3inu&'
"rin ex&rudare%
realizai sc)ia ur$'&oare@ un cerc% ca #n !ig.
D.2.2A cu un 02r! #n cen&rul cercului .2, $$%
&rasa&i un dre"&ung)i cu la&ura lunga de /,
$$A cealal&' la&ur'% i$"unei?o de 1, $$
1&angen&' la cerc(.
+( Ac&i0ai co$anda Constrction
1eometr,% din lanul Tools, Sketch Tools%
sau direc& din 3ara Sketch. Selec&ai la&ura de
/, $$ care are ex&re$i&a&ea #n cen&rul
cercului i ea de0ine linie de ax' 1de
cons&rucie(.
Fig. D.2.1
Fig. D.2.3.
Fig. D.2./
Fi
g. D.2.6
6( Selec&ai 1cu *-RL a"'sa&( &oa&e la&urile dre"&ung)iului 1inclusi0 axa a3ia crea&'(% a"oi !olosii
co$anda Mirror din Sketch Tools sau direc& din 3ara Sketch.
7( S&ergei cu Trim 1&o& din 3ara Sketch( la&urile inu&ile% "en&ru a o3ine doar deli$i&area con&urului
canalului de!ini& de se$icercul o3inu&.
8( E/trded Ct i% #n
case&a de dialog Ct&
E/trde, i$"unei o
#nde"'r&are de $a&erial "e
&oa&' grosi$ea "iesei
1Thro!h All% #n loc de
2lind(% cu direcia
cores"unz'&oare% !'r' Draft%
aa cu$ indic' "re0ieB?ul
din !igura D.2.3. O= #n
case&'.
1,( 9e zona r'$as'
ne$odi!ica&' a aceleiai !ee%
&rasai dre"&ung)iul din
!igura D.2./.
11( Ex&rudai dre"&ung)iul% "e #n'li$ea de 5, $$%
!'r' dra!&% #n sus. Du"' ex&rudare% selec&ai !aa
dins"re canal a "ris$ei &oc$ai o3inu&e i i$"unei
Normal to.
12( Realizai "e aceas&' !a' cercul i co&ele de "e
!igura D.2.5.
13( E/trded Ct i realizai gaura s&r'"uns'
1Thro!h All( de .25.
1/( Alegei o al&' $odali&a&e de 0edere% de exe$"lu
ca #n !igura D.2.+. Selec&ai cele dou' $uc)ii
su"erioare ale u$'rului g'uri&.
15( Selec&ai #n 3ara Featre o"iunea de edi&are
Fillet. I$"unei aceeai raz' cons&an&'% de 25 $$.
O=.
1+( Ac&i0ai #n (iew 3u&onul Shaded with Ed!es i ro&ii $odelul% care ara&' ca #n !igura D.2.+.
16( Sal0ai% su3 un nu$e "o&ri0i&% "e Des<&o".
17( Modi!icai 1edi&ai( $odelul o3inu&. De exe$"lu% selec&ai "rin clic< ? drea"&a% #n Featre
Mana!er Desi!n Tree, ex&rudarea "rin care s?a crea& "oriunea #n care s?a "rac&ica& gaura .25 $$.
O"&ai "en&ru Edit Featre i% du"' rea"ariia case&ei de dialog% i$"unei o al&' co&' de ex&rudare%
sau in&roducei un Draft de circa 1,
,
. O= i o3ser0ai% "e r2nd% e!ec&ele.
Fig. D.2.5 Fig. D.2.+
DE-ALICL A DE-ALICL D
DE-ALICL *
Fig. D.3.1
18( Folosii i al&e "osi3ili&'i de edi&are% inclusi0 asu"ra sc)ielor din Featre Mana!er Desi!n
Tree$ De exe$"lu% "en&ru aceeai o"eraie de ex&rudare% selec&ai Edit Sketch i $odi!icai co&a de
3, $$ 1o ree0aluai la 2, $$(% 0ei o3ine% du"' O=% o "ies' ca #n !igura D.2.6.
2,( Realizai desenul de execuie al "iesei $odela&e $ai sus.
D.3. Modelul i desenul 02r!ului ce"ului unei #$3in'ri !ile&a&e
Realizarea
$odelului
s"aial al ce"ului
!ile&a& al unei
#$3in'ri a
coloanelor
de &u3a4% #n
indus&ria
ex&rac&i0'.
Desenul
0'r!ului
ce"ului es&e
sugera& de !igura
8.1.
Dia$e&rul
ex&erior al
e0ii es&e de
138%6 $$% cu o
grosi$e
no$inal'
a "ere&elui
de 8%1+ $$. *ele
dou' &re"&e de
!ile&
&ra"ezoidal% dis"use "e genera&oare cilindrice% au !os& o3inu&e "rin "relucrare "rin ac)iere% "e
$ain' cu co$and' nu$eric'% !olosind un cui& "ro!ila&% "rin 12 &receri succesi0e. De&aliul A
cu"rinde as"ec&ul !ile&ului &ra"ezoidal.
Fig. D.3.2. Sc)ia "lan'
C$'rul cen&ral de 2 $$ 1de&aliul D(% re"rezin&' 3aza de $'surare i a !os& o3inu& "rin
de!or$are "las&ic' la rece% #n ur$a c'reia 02r!ul ce"ului es&e co$"ri$a& 1dia$e&ru in&erior $ini$ de
11+ $$( iar $u!a es&e l'rgi&' cores"unz'&or% "e &oa&' lungi$ea. C$'rul descarc' !ile&ul la $on&a4%
#n &i$"ul s&r2ngerii i deci li$i&eaz' $o$en&ul de s&r2ngere la $on&a4.
De&aliul * se
re!er' la ca"'&ul li3er al
ce"ului. Dia$e&rul de
12/%,75 cores"unde
unui con&ac& liniar% de
&i" $e&alE$e&al% #n&re
ce" i $u!'% con&ac&
care% "rin de!or$aiile
elas&ice locale asigur'
e&anarea.
Modelarea
s"aial' i$"une e&a"ele
de $ai 4os.
1( Desc)idei o sc)i'
#n "lanul !ron&al i
realizai con&urul din
!igura D.3.2% in2nd
sea$a i de co&ele din
!ig. D.3.1. :2r!ul
ce"ului se realizez' con!or$ de&aliului *% #n &i$" ce zonele de #nce"u& i s!2ri& ale celor dou' &re"&e
!ile&a&e se re"rezin&' con!or$ de&aliilor A i D. De&aliul D se re!er' la u$'rul cen&ral% !a' de care se
Fig. D.3.3
Fig. D.3./
Fig. D.3.5
co&eaz' &re"&ele !ile&a&e. S!2ri&ul a$3elor &re"&e de !ile& se realizeaz' #n cor"ul ce"ului% "rin zone de
#n'li$e 1%565 i #nclina&e cu 1,
,
!a' de 0er&ical'% ca i !lancul "asi0 al !ile&ului.
2( Ac&i0ai co$anda Revolved 2oss32ase. >n case&a de dialog Revolve% linia de ax' 0a !i selec&a&'
ca "ri$ "ara$e&ru% direcia es&e indi!eren&'% ungiul de ro&ire es&e de 3+,
,
iar con&urul selec&a& 1dac'
es&e solici&a&( es&e con&urul% nea"'ra& #nc)is% de lungi$e 116%/ $$% re"rezen&a& de ce". Rezul&a&ul
es&e ce"ul ne!ile&a&% din !igura D.3.3.
3( Ac&i0ai "lanul
Front i desc)idei o
nou' sc)i'. >n ea%
re"rezen&ai un con&ur
al seciunii "rin s"ira
"lin' a !ile&ului.
9lasai o co"ie
1Tools, Sketch Tools,
Move or Co*,% cu
o"iunea Co*,(% "e
genera&oarea
con&urului ce"ului%
aa cu$ sugereaz'
!igura D.3./% la co&a
33%,2 de u$'rul cen&ral. >nc)idei sc)ia.
/( Ac&i0ai "lanul Ri!ht. *reai un al& "lan% "aralel cu aces&a% "lasa& la o dis&an' i$"us' de Ri!ht.
Deci@ -nsert, Reference 1eometr,, 'lane% cu o"iunea 'arallel 'lane at 'oint. Dre"& "unc& de
re!erin'% selec&ai un "unc& din con&urul care re"rezin&' sc)ia seciunii "rin !ile&% "lasa&' "e ce".
O=.
5( >n "lanul as&!el
realiza&% &rasai un cerc%
cu cen&rul #n origine% i
cu raza de!ini&' de
"unc&ul !olosi& "en&ru
cons&ruirea "lanului.
>nc)idei sc)ia.
+( -nsert, Crve,
4eli/3S*iral% iar #n
case&a de dialog%
i$"unei un "as de
5%,7 $$% un nu$'r de
6 s"ire% un ung)i de
s&rar& de 8,
,
i sensul
orar. O=.
6( Swe*t 2oss32ase%
cu i$"unerea
con&urului seciunii
s"irei% dre"& con&ur
genera&or i a s"iralei%
dre"& cur3' direc&oare.
O=. Se o3ine ce"ul% ca
#n !igura D.3.5.
7( *on&inuai cu !ile&ul de "e cealal&' &rea"&'. Sal0ai.
OBSERVAIE
Este posibil s fii nevoii s tergei conturul iniial al seciunii filetului, nainte de
realizarea spirelor.
8( -re3uie a0u&e #n 0edere de&alii lega&e de sensul !ile&ului% "en&ru a "er$i&e #nuru3area.
1,( >ncercai i realizai singuri $u!a% ca "ies' con4uga&' a ce"ului% zona de e&anare din in&erior%
!iind #nclina&' cu 11
,
!a' de orizon&al'.
>n res&% co&ele se "'s&reaz'% cu exce"ia cre&erii dia$e&rului 1e0az'rii( $u!ei% care cores"unde
co$"ri$'rii 02r!ului ce"ului.
Ela3orarea desenului de execuie
Cr$eaz' &recerea la desen% care 0a ar'&a ca !ig. D.3.1.
Se 0or i$"une condiii de "recizie di$ensional' adec0a&e i a3a&eri geo$e&rice s&r2nse.