Sunteți pe pagina 1din 11

Fig. 9.1.

1
Fig. 9.1.2
PAC 9
9.1.
Subansamblu format dintr-un arbore, o pan paralel i o roat dinat.
I.Arborele
1) Deschi
dei o
schi, n planul ron!al. "eali#ai con!urul din igura 9.1.1, pornind din origine. Exit
Sketch.
2) Revolved
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
%odiicai &i#uali#area, prin Hidden ines Removed, , ac!i&ai planul !ront, apoi, cu
"o #oss$#ase, , din bara !eatures. 'n case!a de dialog Revolve, selec!ai drep! a(,
linia ori#on!al inerioar, con!urul desena! drep! obiec! )i i*punei un unghi de $+,
,
.
De#ac!i&ai opiunea %hin !eature. -., . "e#ul!a!ul es!e pre#en!a! de igura
9.1.2.rmal to, , din Standard &ie's, ac!i&, deschidei o schi.

Fig. 9.1.$ Fig. 9.1./
Fig. 9.1.0
/) "
e
a
li
#
a
i
con!urul canalului de pan, din ig. 9.1.2. 'nchidei schia.
0) Extruded (ut, , din bara !eatures. 'n case!a de dialog (ut Extrude, i*punei
%hrou)h *ll ca End (ondition, pen!ru a reali#a un canal de pan li*i!a! de planul
!ront )i de supraaa e(!erioar a !ronsonului corespun#!or.
+) "o!ii *odelul, selec!ai undul canalului )i deschidei o schi pe el. (onvert
Entities, , din bara Sketch, pen!ru a !ransor*a *uchia care li*i!ea# aa n!r1un
con!ur plan, ca n igura 9.1.$. 'nchidei schia.
2) Extruded #oss$#ase, , din bara !eatures, pen!ru a reduce ad3nci*ea canalului.
'n case!a Extrude, i*punei sensul e(!rudrii spre e(!erior )i nli*ea de 11 **.
-..
4) Selectai planul %op, "ormal %o, Sketch. 'n &i#uali#area Hidden ines Removed,
, !rasai, un cerc 52, n #ona !ronsonului subire, ca n igura 9.1./. Exit Sketch.
9) Extruded (ut, din bara !eatures, pen!ru a reali#a gaura s!rpuns 52. 'n case!,
selec!ai, a!3! pen!ru +irection ,, c3! )i pen!ru +irection -, %hrou)h *ll, drep! End
(onditions. -. )i gaura es!e reali#a!.
1,) 6e)ii la ,,07/0
,
, olosind (hamfer, , din bara !eatures, *uchiile de cap! ale
arborelui, as!el nc3!, *odelul &a ar!a, dup -., , ca n igura
9.1.0.
11) 8al&ai, sub nu*ele A"9-":.sldpr!. :(!ensia es!e aduga! au!o*a!.
II. Pana paralel
a) b)
Fig. 9.1.+

a) b)
Fig. 9.1.2
1) Deschidei o schi nou, n planu
l !ront )i
reali#ai con!urul si*e!ric a de a(a x, din igura 9.1.+ a). 'nchidei schia.
2) :(!rudai, olosind .nsert, #oss$Extrude, Extrude, . 'n case!a :(!rude, i*punei
o nli*e de e(!rudare D
1
;2 **. -., , pen!ru a obine pana paralel, ca n ig.
9.1.+ b).
$) 8al&ai, sub nu*ele PA<A.sldpr!.
III. "oa!a dina!
=r*ea# reali#area *odelului unui pinion cilindric cu dini drepi, cu $1 de dini )i cu
*odulul de 2 **. Dan!ura se consider nedeplasa!.
1) Deschidei o schi, n planul !ront. Cu cen!rul n origine, !rasai / cercuri> 502 1
cercul de picior? 504 @ cercul de ncepu! al proilului dan!urii? 5+2 @ cercul de
di&i#are
)i 5++ @
cercul de
cap.
6rasai
&er!icala
-A, cu
punc!ul
A @
in!ersecia cu cercul de di&i#are. Ducei din A, spre dreap!a, cu ine, o dreap!
nclina!, care s nu in!ersec!e#e cercurile. 8elec!ai pe desen punc!ul A )i i(ai1l. Cu
*dd Relation, , din bara Sketch, sau cu %ools, Relations, *dd, i*punei
cons!r3ngerea de !angen, din!re ul!i*a dreap! )i cercul 5 04. Punc!ul de !angen
es!e 6. Cons!ruii, cu cen!rul n 6, cu (ircle, cercul de ra# 6A. Aces! cerc deine)!e,
apro(i*a!i&, proilul dinilor. Figura 9.1.2 a) pre#in! schia ac!uali#a!. Cu %rim,
ndepr!ai en!i!ile n plus, p3n obinei schia din igua 9.1.2 b). "acordai, cu
!illet, cu o ra# de ,.0 ** proilul din!elui, cu cercul de picior. Ducei o a(, cu
(enterline, pornind din origine, nclina! spre dreap!a, cu c!e&a grade, care s
in!ersec!e#e cercul de cap. I*punei, unghiul de $+,A12/
,
, prin co!are cu Smart
+imension, n!re aceas! dreap! )i seg*en!ul -A. Folosii /irror, , nu nain!e de
a selec!a proilul din!elui Binclusi& arcul obinu! prin racordare) )i linia de a( abia
!rasa!. =nii punc!ele de e(!re* ale celor dou racordri cu un seg*en! de dreap!.
'ndepr!ai, cu %rim, !o! ce prisose)!e proilului li*i!a! de un arc de cap, cele dou
proile la!erale )i dreap!a de ba#.
2) :(!rudai proilul obinu!, pe dis!ana de 2, **.
$) 8elec!ai planul !ront, "ormal to )i deschidei o nou schi. 'n ea, ducei un cerc,
cu cen!rul n origine, care s aib ra#a de 24.0 **, deini! de e(!re*i!a!ea unei
racordri a proilului din!elui, ca n igura 9.1.4 a). 'nchidei schia.
/) :(!rudai ul!i*ul cerc crea!, pe dis!ana de 2, **, n acele)i sens cu e(!rudarea
olosi! pen!ru crearea din!elui. Cei obine corpul roii )i un din!e.
0) Ac!i&ai &ie', %emporarr0 *xes.
+) Ac!i&ai co*anda (rcular 1attern, , pen!ru a *ul!iplica din!ele. 'n case!a de
dialog, selec!ai a(a roii, ca 1attern *xis, $1 ca "umber of .nstances, E2ual
Spacin), $+,
,
ca unghi de *ul!iplicare )i Extrude , Be(!rudarea reeri!oare la din!e),
ca
operaie de *ul!iplica! B!eature to 1attern). Dup -., &ei obine roa!a ca n igura
9.1.4 b).
a) b)
Fig. 9.1.9
2) 8elec!ai o a plan a roii )i deschidei o schi. 'n ea, cu cen!rul n origine, !rasai
un cerc
5$,
**,
cerc ce
&a
cons!i!ui
ale#aDul
roii.
Apoi,
si*e!ric
a de
origine,
cons!ruii un drep!unghi 47$, cu o la!ura inerioar !angen! n *iDloc, la cerc. Folosii
Extend )i %rim, pen!ru a prelungi la!urile &er!icale ale &ii!orului canal de pan )i
pen!ru a )i ndepr!a ele*en!ele care prisosec, as!el nc3!, schia s ara!e ca n igura
9.1.9 a). 'nchidei schia.
4) Extruded (ut, , din bara !eatures, se deschide case!a de dialog, n care,
i*punei %hrou)h *ll ca End (odition, pen!ru a s!rba!e *odelul. -., pen!ru a
obine pinionul, a)a cu* ara! n ig. 9.1.9 b).
9) 8al&ai, sub nu*ele PI<I-<.sldpr!.
IC. %odelul ansa*blului
=r*ea# *on!area celor $ 1art1uri inali#a!e, pen!ru a reali#a un subansa*blu.
1) Deschidei un nou i)ier, cu "e' !ile, , a&3nd griD ca ele*en!ele co*ponen!e s ie
deschise.
2) 'n case!a de dialog "e' Solid3orks +ocument, selec!ai *ssembl0, .
$) 'n case!a de dialog .nsert (omponent, care se deschide n 1ropert0 /ana)er, apare
lis!a cu docu*en!e deschise, unde regsii co*ponen!ele ac!i&e. 8elec!ai A"9-":
Bdac nu e(is! n lis!, apelai la #ro'se). =n clicE pe nu*ele 1art1ului, )i aces!a
apare, ca *odel, n spaiul de repre#en!are.
Fig. 9.1.1,
Fig. 9.1.12
/) %ic)orai i un cerc 5$, **, cerc ce &a cons!i!ui ale#aDul roii. Apoi, si*e!ric
a de
origine,
cons!ruii un drep!unghi 47$, cu o la!ura inerioar !angen! n *iDloc, la cerc.
Folosii Extend )i %rim, pen!ru a prelungi la!urile &er!icale ale &ii!orului canal
de pan )i pen!ru a )i ndepr!a ele*en!ele care prisosec, as!el nc3!, schia s
ara!e ca n igura 9.1.9 a). 'nchidei schia.
0) *aginea, cu 4oom .n$5ut, , pen!ru a ace loc celorlal!e
ele*en!e u .
+) 8al&ai
ansa*blul, sub
un nu*e
po!ri&i!, de
e(e*plu
A<81.sldas*,
e(!ensia iind
in!rodus
au!o*a! de
progra*.
Aspec!ul
*odelului es!e
cel din igura
9.1.12.

a) b)
Fig. 9.1.11
9.2
Aplicaia ur*re)!e reali#area unui ansa*blu care necesi! aplicarea de
res!ricii de !ip *dvanced /ates, pen!ru dou roi dina!e ala!e n angrenare. Ca i
olosi! pinionul deDa cons!rui!, n aplicaia an!erioar, care &a angrena cu o roa! cu
*odulul de 2 **.
I. "oa!a dina!
1) Deschidei *odelul sal&a! sub nu*ele PI<I-<.sldpr!, n aplicaia an!erioar. Dac nu
l1ai sal&a!, reluai procedura de reali#are a pinionului din igura 9.1.9 b), apoi sal&ai.
2) =r*ea# *odiicarea pinico*ponene!e ale subansa*blului.
4) .nsert, (omponent, Existin) 1art$*ssembl0, )i, din lis!, selec!ai acu* PA<A, pe
care o dispunei pe ecran.
9) "epe!ai operaia, pen!ru PI<I-<. Cele $ co*ponen!e apar, ca n igura 9.1.1,.
1,) 8elec!ai pe ecran PA<A, ac!i&ai Edit (olor, , din bara Standard )i
schi*bai culoarea penei. Procedai la el cu pinionul, pen!ru o &i#uali#are *ai bun.
11) Folosii /ove (omponenet, )i Rotate (omponent, , din bara
*ssembl0, care se dechide au!o*a!, pen!ru a aduce pana apro(i*a!i& n po#iia de
*on!aD, ca n igura 9.1.11 a). Ac!i&ai Hidden ines &isible, , pen!ru a &i#uali#a
!oa!e *uchiile.
12) Ac!i&a
i
co*anda /ate, , din bara *ssembl0, apoi, n case!a /ate, n ereas!ra /ate
Selections, selec!ai pe desen *uchiile care &or de&eni coinciden!e, de la /ate ., din
ig. 9.1.11 a). Ac!i&ai, dac nu s1a ac!i&a! singur, opiunea (oincident, , din
ereas!ra Standard /ates. -., . 8elec!ai apoi *uchiile circulare, necesare pen!ru
%a!e II, !o! pen!ru coinciden, conor* ig. 9.1.11 a). Dup -., pana se &a plasa
corec! n canalul de pe arbore, deoareace i1au os! prelua!e !oa!e gradele de liber!a!e, n
rapor! cu arborele.
1$) 'nchidei /ate cu .
1/) Folosii /ove (omponent )i Rotate (omponent, pen!ru a aduce roa!a
dina! n!r1o po#iie con&enabil *on!aDului, ca* ca n ig. 9.1.11 b).
a) b)
Fig. 9.2.1
a) b)
Fig. 9.2.2
10) Ac!i&ai /ate, iar n case!, selec!ai aa la!eral a penei Big. 9.1.11 b), pen!ru
/ate ..., operaie care *ai necesi! )i selec!area eei corespun#!oare din canalul
din roa!. I*punei coincidena, apoi -.. Pen!ru /ate .&, selec!ai ale#aDul din
roa! )i !ronsonul pe care se *on!ea# roa!a pe arbore, ca n ig. 9.1.11 b), condiia de
cons!r3ngere iind (oncentric. -.. /ate & asigur, dup selec!area eelor care &or
de&eni coinciden!e Buna, aa la!eral a roii, cealal! aa corespun#!oare de pe
u*rul din cap!ul canalului de pan de pe arbore), *on!area co*ple! a roii )i
preluarea !u!uror posibili!ilor de *i)care a roii a de arbore.
2) 'nchidei /ate conului, pen!ru a reali#a o roa! dina! cilindric cu dini drepi, cu 0,
de dini, care s angrene#e cu pinionul din aplicaia preceden!. Pri*a operaie> n
!eature /ana)er +esi)n %ree, e(ecu!ai un clicE pe se*nul F din drep!ul e(!rudrii
care a condus la reali#area corpului roii Bprobabil Extrude -).
$) 8elec!ai schia coninu! Bprobabil Sketch -), clicE1dreap!a, Edit Sketch )i, pe schia
apru!, *odiicai dia*e!rul cercului> !recei de la 02 ** la 90 **. 'nchidei schia
)i &ei obine re#ul!a!ul din igura 9.2.1 a). se obser& c di&i#area se *eine dup
cercul preci#a! n aplicaia preceden!.
/) *ctivai %emoprar0 *xes, din &ie', pen!ru a ace &i#ibil a(a noului corp al roii.
0) ClicE 1
drep!a pe
operaia
(ircular
1attern,
de
*ul!iplicare a dinilor. 'n *eniul scur!, selec!ai Edit !eature.
+) 'n case!a (irc 1attern, selec!ai, ca a( a *ul!iplicrii, noua a( a corpului roii )i
i*punei, ca nu*r de ele*en!e B"umber of .nstances), 0,. -., n case!. Figura
9.2.1 b) pre#in! re#ul!a!ul ul!i*ei operaii.
2) Ceriicai n &ie', )i, dac es!e ac!i& opiunea Hide *ll %0pes, de#ac!i&ai1o.
4) 'n !eature
/ana)er
+esi)n,
%ree,
de!aliai,
prin clicE
pe F,
procedura
(ut-
Extrude,,
prin care
Fig. 9.2.$
ai reali#a! ale#aDul din roa!. Apoi, Edit Sketch, din *eniul scur!, pe shia cuprins n
procedur.
9) Ac!i&ai "ormal to, din Standard &ie's, pen!ru a aDunge la igura 9.2.2 a).
1,) %ools, Sketch %ools, /ove )i, n ereas!ra de dialog /ove, selec!ai !o! con!urul ac!i&,
al ale#aDului )i canalului de pan, n cali!a!e de Entities to /ove. 'n ereas!ra Start
1oint, selec!ai pe desen cen!rul ale#aDului Boriginea). Ca des!inaie B!rom 1oint
+efined, selec!ai pe desen cen!rul roii, &i#ibil acu*, dup anularea lui Hide *ll
%0pes. 'nchidei schia, )i dup Rotate &ie', obinei roa!a dina! din ig. 9.2.2 b).
11) 'n aceas! e!ap se poa!e apela la *odiicarea di*ensiunior ale#aDului )i a canalului de
pan.
12) 8al&ai, cu Save *s, sub !i!lul "-A6A.sldpr!.
II. 8upor!ul arborilor
1) Deschidei o schi, n!r1un nou 1art, n planul ron!al.
2) 6rasai o linie ori#on!al, lung de 10, **, care !rece prin origine.
$) Ac!i&ai co*anda Extruded #oss$#ase, i*punei D
1
;1/ ** )i
6
1
;1,, ** n case!a Extrude %hin ,. -..
/) Ac!i&ai o a *are a plcii reali#a!e )i deschidei o schi pe ea.
"eali#ai cele dou cercuri, din igura 9.2.$. :gali!a!ea dia*e!relor
cercurilor se i*pune prin *dd Relation, dup ce unul din!re cercuri a
os! co!a! la 52, **. Dis!ana din!re a(e es!e de 41 **.
0) Ac!i&ai Extruded (ut, din bara !eatures, op!ai pen!ru %hrou)h
*ll , apoi -., pen!ru a reali#a gurile n care &or i *on!ai arborii de
spriDin ai celor dou roi.
+) 8al&ai pieasa obinu!, sub nu*ele 8=PA"9. sldpr!, r s nchidei.
III. Ansa*blul
1) Deschidei un nou i)ier, de !ip *ssembl0.
2) Din case!a de dialog .nsert (omponent, selec!ai 8=PA"9. Dac nu
regsii 1art1ul n case!, apelai la #ro'se. Plasai supor!ul n spaiul
de repre#en!are.
$) .nsert, (omponent, Existin) 1art$*ssembl0 )i, olosind #ro'se,
selec!ai *ssembl0, n rubrica !iles of %0pe, apoi op!ai pen!ru
subansa*blul deDa reali#a!, sal&a! sub nu*ele A<8A"9.
/) Plasai subansa*blul n spaiul de repre#en!are )i ro!ii1l, cu Rotate
(ompoment, pen!ru a aDunge ca* n po#iia din igura 9.2./.
0) Ac!i&ai /ate )i selec!ai, ca pri*e en!i!i, n ereas!ra /ate Selection, eele
circulare, no!a!e n ig. 9.2./ ca Gee concen!riceG, supun3ndu1le apoi cons!r3ngerii de
concen!rici!a!e? dup -., selec!ai eele nu*i!e Gee coinciden!eG n ig. 9.2./, apoi
i*punei condiia de coinciden. -..
+) Ac!i&ai Rotate (omponent, selec!ai un punc! pe pinion )i ro!ii1l? &ei obser&a ro!irea
arborelui, cu pana )i pinionul, n aleDaDul din supo!.
Fig. 9.2./
Fig. 9.2.0
2)
Folosind .nsert, (omponent, Existin) (omponent$*ssembl0, plasai pe r3nd, n spaiul
de repre#en!are,
1at1urile
A"9-":,
PA<A )i
"-A6A. Pu!ei
apela la /ate,
dup
in!roducerea
iecrei piese,
sau n inal.
-ricu*,
ur*rii
acelea)i
algori!* de
*on!are, ca )i
n aplicaia
preceden!, cu
e(cepia
plasrii n!i a arborelui n loca)ul din supor!, n aceea)i po#iie ca )i arborele din
subansa*blul A<81. Dup *on!are, ansa*blul &a ar!a ca n igura 9.2.0
4) 'ncercai )i ro!ii una din!re roi, cu Rotate (omponent. Ca e(is!a !endina ireasc, de
in!ereren a dan!urilor roilor. 8elec!ai aa plan dinspre d&s. a unei roi Big. 9.2.06.
"ormal %o, apoi *rii, cu 4oom to *rea, #ona de angrenare, ca n igura 9.2.+ a).
9) Corec!area po#iiei rela!i&e a dinilor, se ace, olosind !o! Rotate (omponent, pen!ru
o roa!, pn c3nd aDungei la aspec!ul s!a!ic, din ig. 9.2.+ b).
a)
b)
Fig. 9.2.+
1,) Ac!i&ai
co*anda
/ate, cu
opiunea
*dvaced
/ate? n
ereas!r,
selec!ai
7ear, ,
ca
posibili!a!e
de deinire
a
angrenrii?
selec!ai o
*uchie
circular a
pinionului
)i o *uchie
circular a
roii?
i*punei
nu*rul de
dini pen!ru
pinion
B%eeth;$1), respec!i& pen!ru roa!> %eeth;0,. -., pe /ate )i ie)ii din /ate.
11) "o!ii iar o roa!, )i &ei obser&a c sun! respec!a!e condiiile geo*e!rice ale angrenrii.
12) 8al&ai, sub nu*ele A<8"-6I.sldas*. 'nchidei sesiunea.