Sunteți pe pagina 1din 8

Fig. 10.1.

1
Fig. 10.1.2
a) b)
Fig. 10.1.3
PAC 10
10.1. Simularea rotirii unui arbore cu cam.
I. Modelarea de tip Part
a. Arborele
1) Dec!ide"i un un nou #i$ier% de tip Part% &n care dec!ide"i o c!i" plan% &n planul
Front.
2) 'eali(a"i
conturul
din #igura
10.1.1%
apoi Exit
Sketch.
3) Revolved
Boss/Base
pe 3)0
0
%
pentru
contur% a*a
de rota"ie
#iind ba(a
poligonului.
+) 'oti"i% cu Rotate View modelul% pentru a ,edea direct #a"a plan circular% -+0 mm $i
dec!ide"i o nou c!i" pe aceat #a".
.) /raa"i un contur
!e*agonal 0cu Tools,
Sketch Entities,
Polygon)% cu centrul &n
origine $i cu latura de
10 mm. Exit Sketch.
)) 1*truda"i conturul% pre
e*terior% pe lungimea de
1. mm. 23% pentru a
ob"ine arborele% care are
apectul ca &n #igura
10.1.2.
4) Sal,a"i Part5ul% cu
numele
A'62'1SIM.
ldprt% #r
&nc!ide"i.
b. Cama
1) Dec!ide"i un nou
Part% iar &n planul
Front% o c!i"
nou.
2) /raa"i un cerc
-.0% cu centrul &n
origine. Apoi
contrui"i% cu
centrul plaat la 10
mm de origine% un !e*agon cu latura de 7 mm% ca &n #igura 10.1.3 a).
Fig. 10.1.+
Fig. 10.1..
3) 1*truda"i% pe ditan"a de 1. mm. Dup 23% apectul ete cel din #ig. 10.1.3 b)% dac
#oloi"i $i Rotate View% .
+) Sal,a"i% ub numele CAMASIM.ldprt% #r &nc!ide"i.
c. Suportul
1) Dec!ide"i o nou c!i"% &n planul Front al unui nou Part.
2) /raa"i o linie ori(ontal% lung de 100 mm.
3) 1*truda"i% impun8nd &n caeta Extrude% o
ditan" D
1
91. mm $i o groime /
1
9100 mm.
+) Selecta"i o #a" mare% dec!ide"i o nou c!i" $i%
contrui"i un cerc% -20 mm% cu centrul plaat la
.0 mm de muc!ii.
.) Extruded Cut% cu op"iunea Through ll%
pentru a ob"ine% dup 23% o gaur trpun.
Apectul uportului ete cel din #igura 10.1.+.
)) Sal,a"i% ub numele S:P2'/SIM.ldprt% #r
&nc!ide"i.
II. Anamblul
!" Dec!ide"i un nou File% de tip sse#$ly.
%" Din caeta &nsert Co#'onent% electa"i
S:P2'/SIM $i plaa"i piea &n pa"iul de
deenare.
(" &nsert, Co#'onent, Existing Part/sse#$ly% apoi electa"i piea A'62'1SIM $i
plaa"i5o &n
pa"iul de
repre(entare. Sc!imba"i5i culoarea% #oloind Edit Color% dup electarea arborelui
plaat l8ng uport.
)" Foloi"i *ove Co#'onent $i Rotate Co#'onent% pentru a plaa arborele 0mobil)% &n
po(i"ia ugerat de #igura 10.1...
+" Plaa"i% prin acela$i algoritm% CAMASIM pe deen $i a$e(a"i5o cam ca &n #ig. 10.1..%
dup ce a"i ameliorat ,i(uali(area% prin Edit Color.
," Foloi"i *ate $i condi"ia de concentricitate &ntre arbore $i gaura din uport. :rmtorul
*ate ,a aduce &n contact% prin coinciden"% #a"a de #orm coroan circular mrginit
de trononul cu diametru ma*im al arborelui $i #a"a plan% ,i(ibil% care con"ine
gaura% a uportului. 'e(ultatul ete pre(entat &n #igura 10.) a).
a) b)
Fig. 10.1.)
-" 'elua"i opera"ia *ate% electa"i c8te dou muc!ii ale loca$ului% repecti, ale captului
!e*agonal de arbore% pentru a le #ace coincid. Anamblul capt apectul din #ig.
10.1.) b).
." Acti,a"i comanda Rotate Co#'onent% apoi roti"i arborele% cu clic;5ul apat pe
muc!ia deemnat ca motor% &n #ig. 10.1.) b). 2ber,a"i $i rotirea camei. De(acti,a"i
Rotate Co#'onent.
/"
Acti,a"i
comanda Si#ulation% % din bara sse#$ly. Alege"i% &n caeta dec!i% Rotary
*otor% . <n noua caet de dialog care poart acela$i nume% electa"i muc!ia
=motor=% din #ig. 10.1.) b)% alege"i enul $i impune"i o ,ite( mic de rota"ie.
!0" Dup 23% reacti,a"i comanda Simulation% $i opta"i pentru Calculate Si#ulation. Pe
ecran apare un a,ertiment% re#eritor la coli(iuni 0interec"ii) $i unte"i anun"a"i c
imularea continu% ignor8nd coli(iunile. 23. >e"i ober,a =#unc"ionarea=
anamblului% dar cama ete tranparent% emn c ete a#ectat de coli(iuni. 'eacti,a"i
Si#ulation $i apa"i pe Sto' Record or Play$ack% pentru a opri &nregitrarea.
!!" ?terge"i% din Feature *anager 1esign Tree% imularea.
!%" Sal,a"i% ub numele CAMA.ldam.
!(" Dec!ide"i Part5ul CAMASIM. <n Feature *anager 1esign Tree% dec!ide"i emnul
@% din dreptul opera"iei de e*trudare. Dec!ide"i% cu dublu clic; c!i"a de ba(.
Modi#ica"i lungimea laturii !e*agonului% #c8nd5o de 10 mm. Sal,a"i $i accepta"i
recontruc"ia modelului.
!)" 'edec!ide"i anamblul% $i% dup 2pen% % rpunde"i a#irmati, la cerin"a de Re$uild
a anamblului.
!+" 'elua"i procedura de imulare% ober,8nd c au #ot eliminate coli(iunile. Sto'
Record or Play$ack2
!," Acti,a"i Si#ulation% dar% de data aceata% opta"i pentru Re'lay Si#ulation.
2ber,a"i poibilitatea de a modi#ica ,ite(a% de a relua% contitui un ciclu etc.
!-" <ncerca"i $i alte poibilit"i de editare% cu conecin"e aupra contruc"iei pieelor $i
#unc"ionrii anamblului.
OBSERVAIE
Sunt evidente avantajele proiectrii parametrice, care propag parametrii, inclusiv cei
modificai, de la pies la ansamblu i invers, prin comanda Rebuild.
Fig. 10.2.1
10.2
Simularea #unc"ionrii unui angrenaA% #oloind contruc"ia reali(at &n APBICACIA 7.2.
1) Dec!ide"i% cu 3'en% % elect8nd ADS'2/I.ldam% &n File o4 Ty'es% #i$ierul cu
numele ADS'2/I.ldam.
2) 'oti"i% cu Rotate View% pentru a ,edea capetele libere% de dincolo de uport% ale
arborilor% ca &n #igura 10.2.1.
3) Acti,a"i Si#ualtion% % din bara sse#$ly% $i electa"i Rotary *otor.
+) Selecta"i muc!ia circular de capt a arborelui pinionului% ca &n #ig. 10.2.1 $i apoi
impune"i o ,ite( ung!iular redu. 23.
.) Si#ulation, Calculate Si#ulation% $i urmea( angrenarea. Dac e*it coli(iuni% ,e"i
#i a,erti(a"i prin te*t $i prin tranparen"a pieelor a#late &n coli(iune. :neori imularea
poate continua% c!iar dac e*it impreci(ii.
)) Dac imularea ete &ntrerupt au nu are loc% trebuie #cute corec"ii geometriceE
,eri#ica"i cotele $i% e,entual mri"i ditan"a &ntre a*e% pe !i"a care con"ine gurile din
uport% prin Edit Sketch% de la opera"ia Extrude Cut. Dup &nc!iderea c!i"ei% al,a"i
modi#icarea% apoi recontrui"i 0Re$uild) anamblul% atunci c8nd unte"i olicitat
proceda"i la
recontruire. Dup o &ncercare F dou% ,e"i decide inguri aupra metodei #oloite $i
,e"i aprecia leAeritatea cu care programul opera( modi#icrile contructi,e impue de
operator.
a) b)
Fig. 10.3.1
10.3
Simularea cinematic a #unc"ionrii unui anamblu de tip mecanim cu cam.
I. 'eali(area modelelor de tip Part2
a. Cama
1) Dec!ide"i o c!i" 2D% &n planul Front. <n ea% cu centrul &n origine% traa"i un cerc
-+0 mm. Pe a*a y% deaupra cercului traat% plaa"i centrul unui alt cerc% -10. dd
Relation% $i impune"i contr8ngerea de tangen" a celor dou cercuri.
2) /raa"i o dreapt &nclinat% care treac prin dreapta celor dou cercuri. dd
Relation% pentru a #ace dreapta tangent la cercul mic. Selecta"i apoi centrul cercului
-10 $i #i*a"i5l% pentru a e,ita deplaarea a. Impune"i $i condi"ia de tangen" dintre
cercul mare $i dreapt.
3) /raa"i% cu Centerline% o a* ,ertical% prin origine. Selecta"i a*a $i tangenta la cele
dou cercuri. Acti,a"i apoi *irror% din bara Sketch% pentru a contrui imetrica
dreptei #a" de a*. Foloi"i Tri# Entities% pentru a reali(a conturul &nc!i% din #igura
10.3.1 a).
+) <nc!ide"i c!i"a% apoi e*truda"i% #r 1ra4t% pe ditan"a de 20 mm.
.) Selecta"i #a"a plan dinpre d,. $i dec!ide"i o c!i" plan. Cu centrul &n origine%
traa"i un cerc -30 mm% ca &n #ig. 10.3.1 b).
)) <nc!ide"i c!i"a $i e*truda"i% #r 1ra4t% pe ditan"a de .0 mm% pre d,.
4) Sal,a"i modelul% ub numele CAMA1.ldprt% #r 5l &nc!ide"i.
b. /a!c!etul
1) Dec!ide"i o
nou c!i"
plan% &n
planul Front.
/raa"i un
cerc -10 mm%
cu centrul &n
origine.
2) 1*truda"i% pe
ditan"a de
100 mm.
3) Selecta"i din
nou planul
Front% &n care
traa"i
dreptung!iul
din #igura
10.3.2 a).
+) 1*truda"i dreptung!iul% pe ditan"a de 10 mm. Aten"ie% e*trudarea e #ace at#el &nc8t
talpa tac!etului nu e uprapun pete tiAG #oloi"i% e,entual% Reverse 1irection.
'e(ultatul ete urprin de #ig. 10.3.2 b).
a)
b)
Fig. 10.3.2
.) Sal,a"i% ub
numele /ACH1/1.ldprt% dar nu &nc!ide"i.
c. 6atiul
1) Dec!ide"i o c!i" plan &n planul Front.
2) /raa"i un egment ori(ontal% lung de 100 mm% al crui miAloc ete originea.
3) 1*truda"i% impun8nd Blind% D
1
9.0 mm $i /
1
910 mm. Dup 23% ob"ine"i placa de ba(
a batiului.
+) Selecta"i o #a" plan 100I.0% pe care% &ntr5o nou c!i"% traa"i dreptung!iul 100I10%
din #igura 10.3.3 a)% #oloind punctele de miAloc ale muc!iilor lungi de .0 mm.
<nc!ide"i c!i"a.
.) 1*truda"i% pentru a ob"ine un perete ,ertical% &nalt de 1.0 mm.
)) <n partea uperioar a peretelui% traa"i dreptung!iul 100I10 0#ig. 10.3.3. b)% pe care &l
e*truda"i% pre e*terior% pe ditan"a de 20 mm.
4) Pe #a"a plan pe care a"i traat dreptung!iul% repre(enta"i $i cercul -30% din aceea$i
#igur. :tili(a"i Extruded Cut% cu op"iunea Through ll% pentru a reali(a gaura
circular -30.
Fig. 10.3.+
a)
b) c)
Fig. 10.3.3
J) Selecta"i #a"a uperioar de pe ner,ura ori(ontal. /raa"i un cerc -10% cotat ca &n #ig.
10.3.3 c). Extruded Cut% pe groimea de 10 mm% pentru a reali(a gaura prin care trece
tac!etul. Dup 23 batiul poate #i coniderat ca #iind reali(at.
7) Sal,a"i% ub numele 6A/I:1.ldprt% #r &nc!ide"i.
II. 'eali(area anamblului
1) Dec!ide"i un nou #i$ier% de tip sse#$ly.
2) Din caeta de dialog &nsert Co#'onent%
electa"i 6A/I:1 $i plaa"i &n pa"iul de
repre(entare modelul 6A/I:1.
3) &nsert Co#'onent, Existing Part $i% din
caet% electa"i CAMA1% apoi plaa"i &n
pa"iul de repre(entare cama. Sc!imba"i
culoarea% dup electare% cu Edit Color.
Plaa"i cama% #oloind *ove Co#'onent $i
Rotate Co#'onent% at#el &nc8t arborele
poat #i #cut coa*ial cu gaura -30% iar corpul
camei e geac ub gaura -10 din batiu.
+) *ate% electa"i &n caet arborele camei $i
gaura% pentru a impune contr8ngerea de
coa*ialitate. >eri#ica"i cu Rotate Co#'onent dac e poate roti cama% #a" de batiu.
Fig. 10.3..
Fig. 10.3.)
.) &nsert Co#'onent% plaa"i $i tac!etul aproape de anamblu. Sc!imba"i culoarea%
roti"i tac!etul pentru a putea #ace tiAa
coa*ial cu gaura -10. *ate% pentru a
&ndeplini contr8ngerea. Apoi% #oloind $i
#igura 10.3.+% impune"i retric"ia de
paralelim pentru #e"ele indicate.
)) Apropia"i tac!etul de cam% ca &n #igura
10.3... *ate% iar &n caeta de dialog
*ate% opta"i pentru dvanced *ates $i%
&n #ereatra dec!i% electa"i Ca#
Follower% . <n #ereatra *ate
Selections% electa"i pe deen cele +
upra#e"e e*terioare ale conturului
camei. Drept Ca# Follower% electa"i
#a"a dinpre cam a tlpii tac!etului. 23
pentru a =lipi= tac!etul de cam.
III. Simulri cinematice
1) Acti,a"i comanda Si#ulation% % $i opta"i pentru Rotary *otor. <n caeta de dialog%
impune"i 1irection Re4erence pentru muc!ia circular din e*tremitatea arborelui
camei% opt8nd pentru o ,ite( ung!iular redu. 23.
2) Aigura"i5, c &ntre cam $i tac!et% contactul e produce% la &nceputul imulrii% la
,8r#ul camei. Dac nu% #oloi"i Rotate Co#'onent pentru cam.
3) Si#ulation, Calculate Si#ulation $i cama &ncepe e roteac% pro,oc8nd $i
deplaarea a*ial a tac!etului% dac nu apar coli(iuni $i uprapuneri geometrice.
+) Si#ulation, Sto' Record or Play$ack% pentru oprire.
.) Si#ulation, Re'lay Si#ulation pentru anima"ia reluat.
)) Intra"i &n Feature *anger 1esign Tree% electa"i Si#ulation cu clic; 5 dreapta $i
$terge"i% din meniul curt.
4) 1limina"i% tot din Feature *anger 1esign Tree $i
Mate5ul pri,itor la cam.
J) 'elua"i Si#ulation% $i impune"i Rotary *otor ca $i &n
ca(ul precedent. /ot &n Si#ulation% opta"i $i pentru
5ravity% o muc!ie ,ertical #iind direc"ia% enul #iind
pre talpa batiului. Intenitatea ete tot redu. Po(i"ia
de tart ,a #i aceea$i% ca $i la pct. III.2. 2ber,a"i
imularea $i tendin"a de deprindere a tac!etului de
pro#ilul camei.
7) 1limina"i #or"a de gra,ita"ie din Si#ulation% &n c!imb
introduce"i un arc 06inear S'ring)% cu o lungime liber
de .0 mm $i o contant elatic de 0.1 DKmm. Arcul
une$te talpa tac!etului cu batiul% ca &n #igura 10.3.).
Motorul rotati, ete men"inut. Simularea e,iden"ia(
contactul permanent dintre cam $i tac!et.
10) 'elua"i di,ere modalit"i de a imula cupla cam
tac!et% #oloind indica"iile cuprine &n aplica"ie.
11) Modi#ica"i apectul tac!etului% elimin8nd% de% e*emplu
talpa. >e"i ober,a% dup 'ebuild% punctele &n care
mecanimul e bloc!ea(.
12) Contrui"i came% #oloind di,ere contururi generatoare%
pentru a anali(a comportarea cuplei cam F tac!et.