Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor: Spancioc Polina

Lectia: Chimie

Clasa: 8-a

Timp: 45 min.

Data: 09.09.2013

Tema lectiei: Alcatuirea formulelor dupa valenta, gradul de oxidare sau dupa sarcina ionilor.

Tipul lectiei: Combinat

Subconpetente (eleva/elevul va fi capabila/capabil):

1. Sa utilizeze adecvat limbajul specific chimiei in diverse situatii de comunicare, in scris si
oral;

2. Sa formuleze conculuzii referitoare gradului de oxidare;


3. Sa aprecieze avantajele si dejavantajele algoritm.

Obiective operationale (elevul/eleva va fi capabil/capabila):

O
1
Sa defineasca notiunile: ;

O
2
Sa alcatuiasca formule chimice dupa valenta si gradul de oxidare ;

O
3
Sa deduca valenta in substante ionice ca sarcina a ionilor; .

Metode si procedee: Problematizarea, conversatia, discutia dirijata, exercitiul.

Mijloace de instruire: Manual de chimie clasa a 8-a.

Forme de organizare a elevilor: individuala, frontal.

Forme de evaluare: formativa, frontala, autoevaluarea.

Etapele
lectiei
S O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si
procedee
1.Evocare


S
1


S
2S
3


O
3
O
2
Saluta elevii, ii organizeaza si
orienteaza spre activitate.
-Verifica tema pentru acasa.
(Interogind citiva elevi)
Formuleaza obiectivele lectiei.
-Creaza situatii-problema prin niste
intrebari simple, pentru a vedea
cunostintele elevilor la tema data.
-
Elevii saluta profesorul.
-Noteaza obiectivele
lectiei in caiete.
-Raspund la intrebarile
profesorului.
(in cazul cind elevii nu
vor putea raspunde la
intrebarile profesorului,
profesorul explica
raspunsul la intrebari
pla etapa urmatoare
realizarea sensului.
-Elevii noteaza tema in
caiete.


Problemati-
zareaConversatia