Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA
FORMA DE INVATAMANT: I.D.
SINTEZE PENTRU ANUL II I.D.
DISCIPLINA: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
TITULAR DISCIPLINA: LECT. UNIV. DRD. OVIDIU DIN
OBIECTIVE: Cunoasterea normelor jur!"e s te#n"e n !omenul Ur$ansmulu s al
Amenajar Tertorulu% n s&e"al a "elor le'ate !e autor(area e)e"utar
lu"rarlor !e "onstrure.
CONTINUT:
EVOLUTIA *OR+ELOR DE ASEZARE U+ANA
1. GENERALITATI
1.1. URBANISM
- primele ae!ari "ma#e $ pe%eri Fra#%a& Spa#ia& A'ri(a)
- i#%era(%i"#ea *m $ #a%"ra)
- Ur+a#im"l m*,er# $ i# Re#a%ere $ ARTA - STIINTA)
- a e 'a(e ,i%i#(%ie i#%re:
"r+a#im $ ./*i#%a ,e a ,iri0a (*#%r"irea *rael*r1
ar%a "r+a#a $ i# (a!"l me%r*p*lel*r
."r+a#i'i(are1 $ (a 'e#*me# p*#%a#.
1.2. DEFINITII
- pr*(e ,e pr*ie(%are i a/i!are
- a#am+l" ,e ma"ri p*li%i(e& a,mi#i%ra%i/e& 'i#a#(iare& e(*#*mi(e
- .%ii#%a al (arei *+ie(% e%e i%ema%i!area *rael*r1 $ ."r+i1 $ *ra
- .%ii#%a i %e2#i(a (*#%r"irii *rael*r1
1.3. Terme#"l ,e URBANISM e '*l*i% pe#%r" prima ,a%a ,e i#3i#er"l (a%ala# Il,e'*#*
CERDA i# 1456
7. PRINCIPII $ "r+a#im"l e ,e!/*l%a (a %ii#%a& ,ar i (a "# (*mple8 ,e a(%i/i%a%i *(ial9
e(*#*mi(e& +a!a#,"9e pe a#"mi%e pri#(ipii.
7.1 Pri#(ipiile ,*(%ri#ei 'ra#(e!e $ "#a ,i#%re (ele mai ,e!/*l%a%e)
- a: $ pri#(ipii ,e re3leme#%are
pri#(ipi"l re3leme#%arii ,e(e#%rali!a%e a "r+a#im"l"i
pri#(ipi"l "prema%iei #*rmel*r "peri*are ,e "r+a#im imp"e i 3ara#%a%e
,e %a%
- +: $ pri#(ipii rela%i/e la a"%*ri!a%iile i#,i/i,"ale ,e "%ili!are a *l"l"i "r+a#
pri#(ipi"l a"%*ri!arii a,mi#i%ra%i/e i# ma%erie ,e "r+a#im
pri#(ipiile pri/i#, p"#erea i# *pera a a"%*ri!a%iil*r ,e "r+a#im
- (: $ pri#(ipii ale "r+a#im"l"i *pera%i*#al
pri#(ipi"l rep*#a+ili%a%ii p"+li(e pe#%r" e(2ipame#%"l "r+a#
pri#(ipi"l a*(ierii par%i("laril*r la "r+a#im"l *pera%i*#al
- ,: $ pri#(ipii pri/i#, (*#%e#(i*"l i# "r+a#im
pri#(ipiile (*#%e#(i*"l"i a,mi#i%ra%i/ al "r+a#im"l"i ;,e le3ali%a%e& al
rep*#a+ili%a%ii:
pri#(ipiile (*#%e#(i*"l"i 0",i(iar i# ma%erie ,e "r+a#im ;reprei/& (i/il:
1
7.7. Ge%i*#area pa%iala a %eri%*ri"l"i R*ma#iei (*#%i%"ie * a(%i/i%a%e *+li3a%*rie& (*#%i#"a
i ,e perpe(%i/a.
Pri#(ipiile (e %a" la +a!a a(%i/i%a%il*r ,e "r+a#im i ame#a0area %eri%*ri"l"i i# %ara #*a%ra:
- pri#(ipi"l par%e#eria%"l"i)
- pri#(ipi"l %ra#pare#%ei)
- pri#(ipi"l ,e(e#%rali!arii er/i(iil*r p"+li(e)
- pri#(ipi"l par%i(iparii p*p"la%iei i# pr*(e"l ,e l"are a ,e(i!iil*r)
- pri#(ipi"l ,e!/*l%arii ,"ra+ile.
<. AMENA=AREA TERITORIULUI SI URBANISMUL $ CONCEPTE
<.1. Ame#a0area %eri%*ri"l"i i "r+a#im"l (*#%i%"ie .par32ii1 ,e +a!a ,e rem*,elare a
me,i"l"i "ma#.
<.7. Terme#"l ,e .ame#a0area %eri%*ri"l"i1 $ prel"a% ,i# 'r. .ame#a3eme#% ," %erri%*ire1 ;i#
e#3l. e '*l*i% .pla##i#31:.
- Ame#a0area %eri%*ri"l"i $ #*%i"#e mai /a%a& i#%e3ra%*are a
(*#(ep%"l"i ,e "r+a#im
- C*#'eri#%a E"r*pea#a a Mi#i%ril*r Rep*#a+ili (" Ame#a0area
Teri%*ri"l"i ;CEMAT: a(%i/i%a%e /a%a "+ a"pi(iile C*#ili"l"i
E"r*pei $ i# 1>4< 9a a,*p%a% .Car%a E"r*pea#a a Ame#a0arii
Teri%*ri"l"i1
- O+ie(%i/e '"#,ame#%ale ale Ame#a0arii %eri%*ri"l"i
,e!/*l%area *(i*9e(*#*mi(a e(2ili+ra%a a re3i"#il*r)
im+"#a%a%irea (ali%a%ii /ie%ii)
3e%i*#area rep*#a+ila a re"rel*r #a%"rale i pr*%e0area me,i"l"i
am+ia#%.
<.<. U#i%a%i %eri%*riale ,e +a!a: a%"l i *ra"l.
- SATUL $ e (ara(%eri!ea!a pri#:
#"mar rela%i/ mi( ,e l*("i%*ri)
"pra'a%a re,"a a /e%rei ;(e#%r"l"i ae!arii: i *("parea e8%e#i/e a
a(e%eia)
*+ie(%i/e ,e i#%ere *+%e( $ re,"e)
pre!e#%a p*ra,i(a a ,*%aril*r %e2#i(*9e,ili%are.
- ORASUL $ preia r*l"l ,e .(*#,"(a%*r1 i# re%ea"a r"rala& p*lari!a#, (apa(i%a%i i
i#%eree.
Te*rii ;ip*%e!e: pri/i#, 'a(%*rii (e a" (*#%ri+"i% la ,e'i#irea (*#%"r"l"i "r+a# al
l*(ali%a%il*r
%e*ria apararii
%e*ria (*#,i%iil*r 3e*9(lima%i(e
%e*ria ,e(i!iei a,mi#i%ra%i/e
%e*ria (2im+"l"i ,e mar'"ri
%e*ria *rael*r9#e(r*p*la.
?. PRINCIPALELE ETAPE ISTORICE IN EVOLUTIA ORASELOR
4.1. PERIOADA ARHAICA
- EPOCA PRIMITIVA $ ep*(a pie%rei ;pale*li%i(& #e*li%i(:
- ep*(a me%alel*r ;+r*#!& 'ier:
De remar(a% ,*"a ape(%e: l*("ire i# 3r"p"ri mi(i)
pre!e#%a m*#"me#%el*r me3ali%i(e.
4.2. ORASUL ANTIC $ Primele *rae 9a" ,e!/*l%a% i# Me*p*%amia& E3ip%& Siria& Aia
Mi(a& Aia Ce#%rala& I#,ia i C2i#a.
P*lii ,e i#%ereai l"mii a#%i(e a" rama (ele ,*"a l"mi: 3rea(a i r*ma#a.
?.7.1. Peri*a,a 2*meri(a $ e(. @III9VIII B.C.
2
- e (ara(%eri!ea!a pri# apari%ia p*li9"ril*r ;*rae (e%a%i:& a /ie%ii (*mer(iale&
p*li%i(e& ("l%"rale& pre("m i a .a(r*p*lei1
?.7.7. Peri*a,a (lai(a $ e(. VI9V B.C.
- ,e!/*l%are imprei*#a#%a a ar2i%e(%"rii i ("lp%"rii)
- apari%ia %ramei %ra,ale *r%*3*#ale& l"(rari %e2#i(*9e,ili%are ;alime#%are ("
apa& e/a("area apel*r "!a%e& e%(:
?.7.<. Peri*a,a ele#i%i(a <7<9<1 B.C. ;Pre(e,a%a ,e (ea ele#a $ e( V B.C.: $ e%e
#"mi%a 'ie .Ep*(a ,e a"r1& 'ie .e(*l"l l"i Fi,ia1& 'ie .e(*l"l l"i Peri(le1
- peri*a,a (ara(%eri!a%a pri# a(%i/i%a%e imprei*#a#%a i# ,*me#i"l (*#%r"(%iei
*rael*r& i#(e%i#i#, ri%m"l (*#%r"(%iil*r reli3i*ae.
?.7.?. Imperi"l r*ma# $ A#%i(2i%a%ea r*ma#a a '*l*i% e8perie#%a pre,e(e*ril*r&
apli(a#, #*rme i re3"li /ala+ile (2iar i i# !ilele #*a%re
Cara(%eri%i(ile *rael*r r*ma#e
- apar%e#e#%a la "# i%em ,e l*(ali%a%i ,i/eri'i(a%e (a '"#(%i"#i pri*ri%are
*rae (" '"#(%i"#i %ra%e3i(e)
*rae (*mer(iale)
*rae a,mi#i%ra%i/e
*rae +al#eare i ,e *,i2#a
- %r"(%"ra *rael*r e +a!a pe * re%ea *r%*3*#ala ,e %ra!i
- ,*%area %e2#i(*9e,ili%are (*rep"#,e "#*r "%ili!ari (*mple8e
- *r3a#i!are *rael*r 9a +a!a% pe * erie ,e re3"lame#%e re'eri%*are la
pr*+leme ,e pr*prie%a%e)
(lai'i(area %ra!il*r ;Via& I%er& A(%":)
#*rme pri/i#, ,i%a#%e i#%re (la,iri i i#al%imea la (*r#ia a a(e%*ra)
i#%i%"irea er/i(iil*r pe(iale (" pr*+leme ,e +"#a 3*p*,arire)
pr*+leme pe(iale ,e i3ie#a ;e8. .%ermele1:
?.<. Ora"l me,ie/al $ Peri*a,a 'e",ala ,e+"%ea!a pri#%r9* a(%i"#e ,i%r"(%i/a ;#a/alirile
p*p*arel*r mi3ra%*are& rapa#,irea (re%i#im"l"i ,*r#i( ,e i#%a"rarea "#ei l"mi #*i:.
Cara(%eri%i(ile ae!aril*r me,ie/ale:
- #"mar re%ra# ,e l*("i%*ri ;1A AAA $ ?A AAA:)
- !i,"ri i#(*#0"ra%*are ;'*r%i'i(a%ii:)
- ,e#i%a%e mare a (*#%r"(%iil*r i a p*p"la%iei)
- %raee %ra!i a,ap%a%e la (*#'i3"ra%ia %ere#"l"i)
- re%ele %ra,ale i#elar9ra,iale (e (*#/er3 (a%re pia%a (e#%rala)
- lipa pre*("parii pe#%r" (*#'*r%& i3ie#a& al"+ri%a%e& e%(.
?.?. Ora"l re#a(e#%i% $ Se p*a%e /*r+i ,e *ra"l m*,er# i#(a ,i# e(*lele @V9@VI&
*,a%a (" a'irmarea +"r32e!iei& a("m"larile ,e (api%al (rea!a (*#,i%ii pe#%r" ,e!/*l%area
*rael*r.
Ora"l re#a(e#%i% e (ara(%eri!ea!a pri#:
- '*rma i#(i#%ei e %a+ile%e (*#'*rm e8i3e#%el*r imp"e ,e %e2#i(ile ,e aparare)
- apari%ia (a%elel*r +"r32e!il*r ,"(e la elimi#area '*r%are%el*r)
- amplaarea (*#%r"(%iil*r i# !*#e '"#(%i*#ale)
- ierar2i!area %ra!il*r i a pie%el*r ,"pa ,e%i#a%ie)
- amplaarea a%elierel*r pr*,"(a%*are ,e #*8e i# !*#e i*la%e)
- pre*("parea pe#%r" (*#'*r%"l e,ili%ar i i3ie#a p"+li(a) e%(.
?.B. Ora"l +ar*( ;e(*lele @VII9@VIII: $ Peri*a,a +ar*(a e%e "#a ,e re'eri#%a i# i%*ria
"r+a#im"l"i. Bar*("l preia i ,e!/*l%a #*rmele "r+a#i%i(e re#a(e#%i%e& ,ar (la,irile a"
"# ape(% "prai#(ar(a%& (" m"l%e *r#ame#%e. S%il"l +ar*( e ,e!/*l%a i# pe(ial i# %arile
(a%*li(e ;I%alia& A"%ria:& ,ar /a a/ea i#'l"e#%e i a"pra re#a%erii (lai(i%e ,i# Fra#%a a"
A#3lia.
O (ara(%eri%i(a ,e'i#i%*rie a "r+a#im"l"i +ar*( $ ,ia3*#ala& (a eleme#% ,e ,i#ami!are
Bar*("l /a 'i i#l*("i% la 'ari%"l e(*l"l"i @VIII ,e ("re#%e #e*(lai(i!a#%e a" e(le(%i(e
3
?.5. Ora"l erei i#,"%riale ;e(. @I@9@@: $ Re/*l"%ia i#,"%riala a ,e%ermi#a% (2im+ari
'"#,ame#%ale i# ,e!/*l%area (e#%rel*r "r+a#e i a ,e(la#a% (ri!a pe (are *ra"l
(*#%emp*ra# #" a re"i% a * ,epaea(a i#(a.
- Fa(%*rii (are a" 3e#era% a(e%e (2im+ari:
,e!/*l%area e8pl*!i/a a ma#"'a(%"ril*r i i#,"%riil*r amplaa%e i# *rae)
(re%erea #"mar"l"i ,e l*("i%*ri pri# a%ra3erea p*p"la%iei r"rale)
apari%ia "#*r pr*+leme #*i& 'ara pre(e,e#%: #e(ei%a%ea ,e pa%ii ,e (a!are&
i3ie#a p"+li(a& #e(ei%a%ea i#%i%"%iil*r e,"(a%i*#ale& ("l%"rale& #e(ei%a%ea
pa%iil*r i mi0l*a(el*r ,e pe%re(ere a %imp"l"i li+er& e%(
- Ne(ei%a%ea "#*r ma"ri ,e #a%"ra a,mi#i%ra%i/a& *(iala& "r+a#i%i(a
ma"ri a,mi#i%ra%i/e $ le3i ,e i%ema%i!are "r+a#a) (*miii ,e a#ali!a i
pr*3#*!a) *r3a#ime 3"/er#ame#%ale& e%(
ma"ri ,e #a%"ra *(iala $ mi(ari *(iale pe#%r" re'*rma a#i%ara i "r+a#a&
(*#%i%"irea ,e *(ie%a%i pe#%r" pr*m*/area (*m"#i%a%il*r i#,"%riale (*mple%
i%ema%i!a%e
ma"ri ar(2i%e(%"ral9"r+a#i%i(e $ apari%ia pr*ie(%"l"i ,e .*ra93ra,i#a1)
(*#%i%"irea C*#3reel*r I#%er#a%i*#ale ,e Ar2i%e(%"ra M*,er#a ;CIAM:) i#
1><< CIAM a,*p%a .Car%a ,e la A%e#a1 $ *ra"l .'"#(%i*#al1.
+EDIUL U+AN SI URBANIZAREA. URBANIZAREA SPONTANA
B. MEDIUL UMAN SI MEDIUL ARTIFICIAL ;CREAT DE OM:
5.1. .MEDIU UMAN1 e8preie a,*p%a%a la C*#3re"l I@ al UIA
(a"!e ale ar%i'i(iali!arii e8(ei/e i 2a*%i(e ale me,i"l"i:
a3l*merare i#,"%rii per%"r+a%*are)
(*#(e#%rari "riae ale p*p"la%iei i# '*rma%i"#i "r+a#e)
,e!/*l%are 2a*%i(a a re%elel*r ,e (*m"#i(a%ii i %ra#p*r%)
lipa ,e (*#%r*l a %ra'i("l"i e8(ei/ ,e i#%e#i'i(a%)
*("pare ,e!*r,*#a%a i e8%e#i/a a !*#el*r peri"r+a#e)
,i%r"3ere %ere#"ri a3ri(*le 'er%ile)
,e3ra,are mai/e '*re%iere)
#ere!*l/are pr*+lema e/a("arii& re'*l*irii& ,ep*!i%arii& ,i%r"3erii ,ee"ril*r
5.2. La 'ari%"l a#il*r C6A $ e p"#e pr*+lema pr*%e(%iei me,i"l"i. I# a#ii C4A apar i
primele ma"ri (*ere#%e.
9 i,eea ,e +a!a $ DEZVOLTAREA DURABILA $ rap*r%"l Br"#,%la#, i# 1>46)
9 i# 1>44 $ e%e a,*p%a% ,e C*#'eri#%a e'il*r (el*r 6 %a%e i#,"%riali!a%e $ rela%ia
MEDIU $ DEZVOLTARE ECONOMICA
9 rel"a%a pr*+lema la C*#'ei#%a I#%er#a%i*#ala ,e la Ri* i# 1>>7 i C2i(a3* i# 1>>B
la (*#3re"l UIA $ e mili%ea!a pe#%r" * ,e!/*l%re (e (rea!a %r"(%"ri ,"ra+ile&
%a+ile& (*ere#%e& limi%a%e pa%ial& pre("m i %ra#'*rmarea .a3l*mera%iil*r1 i#
(*mple8e ,e ae!ari.
9 %erme#"l .,"ra+il1 e%e '*l*i% i#(a ,i# 1>?6 ,e ar2i%e(%"l r*ma# G2. Ca#%a("!i#*
5.3. Me,i"l ar%i'i(ial $ ae!arile *me#e%i - %*% (eea (e e%e (rea% ,e *m i# a'ara
a(e%*ra.
TEHNOSFERA $ %*%ali%a%ea (rea%iei ma%eriale a *m"l"i.
5. URBAN. URBANIZARE. CIVILIZATIE
6.1. Terme#"l 1"r+a#1 $ apar%e#e#%a la *ra& *rae#e(.
Fe#*me#"l ."r+a#i!arii1 apare i# e(.@@
5.7. Parame%ri (e ,e'i#e( * ae!are ,rep% URBANA:
9 #"mar ,e l*("i%*ri ;,e la 7AA $ S"e,ia la 1A AAA 9 Gre(ia:)
9 ,*%are (" e(2ipame#% %e2#i(*9e,ili%ar)
4
9 ,*%arile *(ial9("l%"rale& a%i'a(erea i#%ereel*r p"+li(e& a (el*r ,e *,i2#a i re(reere&
e%(.)
9 imp*r%a#%a i# %eri%*ri")
9 (ri%erii a,mi#i%ra%i/e.
6. TRASATURILE SOCIALE CARACTERISTICE MEDIULUI .URBAN EFECTIV1
9 .!*#a peri"r+a#a1 ;pre*rae#ea(a: $ %r"(%"ri i ame#a0ari ale %eri%*ri"l"i *rae#e(
(e #e(ei%a "pra'e%e mari ,e %ere# i ,i%a#%e 'a%a ,e l*("i#%e $ i# a'ara perime%r"l"i
*ra"l"i - al%e ae!ari "r+a#e a" r"rale D me,i" urban efectiv.
9 %raa%"ri (ara(%eri%i(e:
i#(a,rare p*p"la%ie i# ram"ri e(*#*mi(e #ea3ri(*le)
%ra#'er p*p"la%ie ,i# e(%*r"l pr*,"(%i/ pre er/i(ii& ,i# ,*me#ii (" m"#(a
'i!i(a pre m"#(a i#%ele(%"ala)
m*,i'i(area %r"(%"rii /ie%ii *(iale& a (*#(ep%iil*r i me#%ali%a%il*r)
i#%e#i'i(area m*+ili%a%ii& (*#%a(%e *(iale& i#'*rma%ii)
,e!/*l%area re%elei mi0l*a(el*r ,e %ra#p*r% i (*m"#i(a%ii.
4. TRASATURILE CADRULUI MATERIAL SPECIFICE URBANULUI
9 ,e#i%a%e ri,i(a%a *("parea *l"l"i i#%r9"# perim. e8%i#)
9 impar%irea %eri%*ri"l"i i# !*#e pe(iali!a%e *(.9e(*#*mi()
9 ,e!/. i#!e%rarii (" e,i'i(ii %e2#.9e,ili%are)
9 pre*("pare (ali%a%e '*#, (*#%r"i% i ape(% pa%ii li+ere)
9 ,e!/. re%ea ,e (*m"#i(. (" mi0l. ,e %ra#p. p%. (a%e3. ,e %ra''i()
9 ,e!/. "pra'. pa%ii /er!i i !*#e p*r% i re(reere.
URBANIZAREA SPONTANA
>. FACTORI FAVORIZANTI
9.1. GENERALITATI $ Om*!a a%9*ra ri,i(a ,i'i("l%a%i i# pr*+lema "r+a#i!arii.
9 'a(%*ri (e ,e%ermi#a a("%i!area pr*+lemel*r ,a%*ra%e i#%repa%r"#,erii p*#%a#e a
(el*r ,*"a %ip"ri ,e ae!ari:
p*lari!area e8(ei/a a '*r%el*r ,e pr*,"(%ie)
"pra*("parea *l"l"i i# !*#ele (e#%rale i riipa la peri'erii)
per%"r+a%ii i# (*mpar%ime#%ele '"#(%i*#ale ale *ra"l"i)
#e"%ili!area a" "%ili!area impr*prie a %ere#"ril*r a3ri(*le.
9.2. E@CESUL DE MOBILITATE $ M*me#%e ,e (ri!a ale me,i"l"i "r+a# i# (are 'a(%*rii
.%imp1 i .pa%i"1 "#% %ra#'era%i i# '*rme e8(ei/e ,e ./i%e!a1 i .maa1.
Pr*3re"l *(ial9e(*#*mi( i ,e(*peririle ,i# ,*me#i"l %ii#%ei a" ," la:
9 marirea pera#%ei ,e /ia%a a p*p"la%iei& impli(i% * (re%ere ,em*3ra'i(a)
9 repar%i!area #e"#i'*rma a p*p"la%iei 3l*+"l"i)
9 ,e!e(2ili+r" ma#i'e%a% i# (eea (e pri/e%e e(2iparea (*mple8a a maril*r
i#%i#,eri ale E("me#ei.
9.3. CONSECINTE $ A3l*merarea p*p"la%iei i a '"#(%iil*r "r+a#e 3e#erea!a& pri#
,ime#i"#i& "# .#*ma,im m*%*ri!a%1 (" 'l"8"ri *rie#%a%e ,i#pre !*#ele ,e ,*mi(ili"
pre !*#ele ,e m"#(a i ,i#pre !*#ele ,e ,*mi(ili" pre !*#ele ,e re(reere.
A(ea%a m*+ili%a%e are "# (ara(%er p"la%*ri" i ,e/i#e %*% mai ,i'i(ila i# (*#,i%iile
"#ei re%ele #ea,ap%a%e ,e ar%ere ,e (ir("la%ie.
1A. TRANSPORTUL SI TRAFICUL URBAN
10.1. F"#(%i"#i pri#(ipale ale '*rma%i"#il*r "r+a#e: cazare populatie i asigurare locuri de
munca. Re(e#% a apar"% i asigurarea posibilitatilor de recreere.
10.2. EVALUAREA PROBLEMEI TRANSPORTULUI IN ORAS) SOLUTII DE
REZOLVARE
e(*l"l .m*+ili%a%ii1 $ ,epe#,e#%a *m"l"i 'a%a ,e mai#a
5
e (a"%a *l"%ii pe#%r" p*rirea m*+ili%a%ii $ rela%ie .AMIABILA1 (" me,i"l.
1A.7.1. DIRECTIILE DE CERCETARE VIZEAZA
- 1: (a"!ele 'a/*ri!a#%e (re%erii %ra'i("l"i a"%*)
- 7: pr*+leme %e2#i(e pri/i#, %ra#p i#%er i i#%ra"r+a#)
- <: (*#e(i#%ele ampli'i(arii %ra'i("l"i r"%ier.
1A.7.7. SOLUTII PROPUSE
- pentru orase mici
(e#%rele i%*ri(e $ #"mai %ra''i( "r+a#)
re%ri(%ii ,e (ir("la%ie i# !*#ele (e#%rale $ *rie#%are pre li#iile ,e (e#%"ra)
r"%e 'i8e p%. mi0l*a(ele ,e %ra#p*r% i# (*m"#.
! pentru orase mari
'a(ili%are %ra#p*r% a"%* pri# re,i%ri+"ire a(%i/i%a%i)
i# !*#ele (e#%rale $ #"mai a"%*+"!e i %a8ime%er.
ORIENTARI SI TENDINTE CONTE+PORANE IN DO+ENIUL URBANIZARII. POPULATIA
URBANA. LOCUIREA URBANA
11. URBANISMUL CONTEMPORAN
17. PRELIMINARII
17.1. PLANURILE DE URBANISM SE BAZEAZA PE STUDIUL SI PUNEREA IN
EVIDENTA A RESURSELOR UMANE& URMARIND CONTURAREA PERSPECTIVELOR
DEMOGRAFICE.
9 DATE OBLIGATORII DE PORNIRE A STUDIILOR:
("#*a%erea i%"a%iei ,e 'ap%)
%a+ilirea p*i+ili%a%il*r ,e ,e!/*l%are pri# ,i#ami!area '*r%el*r pr*prii)
e/al"area (apa(i%a%ii ,e a rap"#,e e''i(ie#% la imp"l"rile i (eri#%ele ,e
#i/el %erri%*rial !*#al i #a%i*#al)
pr*3#*!a e/*l"%iei i# perpe(%i/a pe %erme# l"#3.
1<. EVOLUTIA POPULATIEI URBANE
1?. CONSECINTELE URBANIZARII IN E@ISTENTA SOCIALA SI CULTURALA A POPULATIEI
14.1. DINAMICA ECONOMICA SI SOCIALA
S(2im+ari i# (*#%i#"%"l e8i%e#%ei *(iale a p*p"la%iei
pe pla# e(*#*mi( $ %re(erea la m"#(a re%ri+"i%a)
pe pla# 'i!i( $ %re(erea la "# (a,r" #*" ,e /ia%a& (" (*#,i%ii "peri*are ,e
l*("ire& (" 'a(ili%a%i *'eri%e ,e *ra& (" /e%ime#%a%ie a,e(/a%a& e%()
pe pla# er3*#*mi( $ pri# e8er(i%area ,e pr*'eii i *("pa%ii #*i& imp"#erea
al%"i ri%m ,e "%ili!are a %imp"l"i i * #*"a *r3a#i!are a l"i)
pe pla# 'amilial $ re%ra#3erea 'amiliei la 197 3e#.)
pe pla# *(ial9("l%"ral $ a,ap%are la '*rmele e8%& ale ("l%"rii "r+a#e ;are l*( *
,elimi%are $ re#"#%are la %ra,i%ie i a,ap%are la #*"l m*, ,e /ia%a:.
14.2. MODIFICAREA CADRULUI URBAN
d.p.d.v. functional $ %r"(%"ra *ra"l"i a "'eri% "rma%*arele m*,i'i(ari:
- '"#(%. *(ial9e(. 9a" ,i/eri'i(a%& pri# i#%r*,"(erea "#*r a(%i/i%a%i ("
(ara(%er i#,"%rial i (*mpleme#%ar)
- '"#(%. ,e l*("ire $ (re%ere a((e#%"a%a& la "# #i/el "peri*r me,iei
e8i%e#%e)
- m*,i'i(area '"#(%iil*r ,e er/i(ii)
- m*,i'i(area %ip"l"i %r"(%"rii i /*l"m"l"i (ir("la%iei& %ra#p. i
(*m"#i(a%iil*r.
d.p.d.v. spatial
6
1B. STRUCTURA DEMOGRAFICA SI SOCIAL9ECONOMICA A POPULATIEI
15. NUMARUL DE LOCUITORI SI MISCAREA POULATIEI
RE,LE+ENTARI -URIDICE INCIDENTE IN DO+ENIILE A+ENA-ARII TERITORIULUI SI AL
URBANIS+ULUI
16. NOTIUNILE DE A.T. SI URBANISM
14. METODOLOGIA AMENA=ARII TERIT. SI URBANISMULUI
14.1. URBANISMUL $ repre!i#%a ;(*#'. le3ii: * a(%i/i%a%e
a: *pera%i*#ala
+: i#%e3ra%*are
(: #*rma%i/a
1>. AUTORITATILE CU ATRIBUTII IN MATERIE DE URBANIZARE SI DOCUMENTATII DE
URBANISM
7A. STRUCTURA INSTITUTIONALA
71. DOCUMENTATII DE AMENA=AREA TERIT. SI URBANISM
71.1. I# .li%era le3ii1 e i#%ele3 pla#"rile ,e a.%.& pla#"rile ,e "r+a#im& Re3"lame#%"l 3e#.
,e "r+a#im i re3"lame#%ele l*(ale ,e "r+a#im& a/i!a%e i apr*+a%e (*#'*rm le3ii.
"ocumentatiile de a.t. cuprind propuneri cu caracter director# iar documentatiile de urbanism cuprind
reglementari operationale $art.39# al.2%
71.7. DOCUMENTATIILE DE A.T. SUNT:
pla#"l ,e ame#a0are a %eri%*ri"l"i #a%i*#al)
pla#"l ,e ame#a0are a %eri%*ri"l"i !*#al)
pla#"l ,e ame#a0are a %eri%*ri"l"i 0",e%ea#.
&.'.(. )ational $ are (ara(%er ,ire(%*r i repre!i#%a i#%e!a pr*3ramel*r %ra%e3i(e
e(%*riale pe %erme# me,i" i l"#3 pe %ara. E (*mp" ,i# e(%i"#i pe(iali!a%e: Cai ,e
(*m"#i(a%ie& Ape& Z*#e pr*%e0a%e& Re%ea"a ,e l*(ali%a%i& Z*#e ,e ri( #a%"ral& T"rim& De!/.
r"rala ;p*% 'i i al%ele:.
&.'.(. *udetean $ (*rela% (" (elelal%e ,*"a (a%e3. De pla#"ri& ,e/i#e *+li3a%*ri" p%
(elelal%e pla#"ri ,e a.%. i "r+a#im pe (are le ,e%alia!a.
&.'.(. +onal $ are r*l ,ire(%*r i e reali!ea!a p% *l"%i*#area "#*r pr*+leme pe(i'i(e "#*r
%eri%*rii ;i#%er(*m"#ale& i#%er*rae#e%i& i#%er0",e%e#e& re3i*#ale e%(.:.
ELABORAREA DOCUMENTATIILOR DE A.T. SI URBANISM:
- P.A.T.N. $ i# (*mpe%e#%a a,mi#. p"+li(a (e#%rala i e a,*p%a pri# le3e. Pre/e,erile "#%
*+li3a%*rii i e apli(a i# ame#a0area %eri%*ri"l"i 0",e%el*r& m"#i(.& *rael*r& (*m"#el*r)
- P.A.T. Z*#ale $ i# (*mpe%e#%a a,mi#. p"+li(a (e#%rala i a *r3a#imel*r (e#%rale a"
%eri%*riale i#%erea%e. Se apr*+a ,e C*#iliile 0",e%e#e& repe(%i/ C*#iliile l*(ale)
- P.A.T.9"ri i#%er(*m"#ale a" i#%er*rae#e%i $ i# (*mpe%e#%a C*#iliil*r l*(ale i#%erea%e i#
(*la+*rare)
- Pla#"rile ,e Ur+a#im ale l*(ali%a%il*r i Re3"lame#%ele ,e "r+a#im a'ere#%e $ i# (*mpe%e#%a
C*#iliil*r l*(ale.
"ocumentatiile de urbanism se refera la localitatile urbane si rurale si reglementeaza utilizarea
terenurilor si conditiile de ocupare a acestuia cu constructii.
Tra#p"# la #i/el"l l*(ali%a%il*r pr*p"#erile ,i# P.A.T.9"ri. A/a#, (ara(%er ,e re3leme#%are
pe(i'i(a& ele %a+ile( re3"li (e e apli(a ,ire(% a"pra l*(ali%a%il*r i par%il*r ,i# a(e%ea& pa#a
la #i/el ,e par(ela (a,a%rala& i (*#%i%"ie eleme#%e ,e '"#,ame#%are *+li3a%*rii p%. eli+erarea
(er%i'i(a%el*r ,e "r+a#im.
7
71.<. DOCUMENTATIILE DE URBANISM SUNT:
P.U.G. i re3"lame#%"l l*(al a'ere#% a(e%"ia)
P.U.Z. i re3"lame#%"l l*(al a'ere#% a(e%"ia)
P.U.D.
&.,.-.9"l are (ara(%er ,ire(%*r i ,e re3leme#%are *pera%i*#ala: pre!i#%a %ra%e3ia& pri*ri%a%ile i
re3leme#%arile apli(a%e i# "%ili!area %ere#"ril*r i (*#%r"(%iil*r i# l*(ali%a%e
Reali!a% i# mai m"l%e e%ape i#(epa#, (" (ea prelimi#ara.
Rea(%"ali!are la B91A a#i& (*#%i%"ie +a!a le3ala p%. pr*3rame i a(%i"#i ,e ,e!/*l%are.
.eglementari pe termen scurt
- %a+ilire i ,elimi%are %eri%*ri" i#%ra/ila# i# rela%ie (" (el a,mi#i%ra%i/e ;(*p $
impie,i(area e8%i#,erii 2a*%i(e:)
- %a+ilire m*, ,e "%ili!are %ere#"ri ,i# i#%ra/ila#)
- !*#i'i(are '"#(%i*#ala (*rela% (" *r3. re%ea (ir("la%ie)
- ,elimi%are !*#a a'e(%a%a ,e er/i%"%i p"+li(e)
- m*,er#i!are i ,e!/. i#'ra%r"(%"rii %e2#i(*9e,ili%are.
.eglementari pe termen mediu
- e/*l"%ia i# perpe(%i/a a l*(ali%a%ii)
- ,ire(%iile ,e ,e!/. '"#(%i*#ala i# %eri%*ri")
- %raeele (*ri,*arel*r ,e (ir("la%ie i ,e e(2ipare pre/a!"%e i# P.A.T.9"rile #a%i*#al&
!*#al i 0",e%ea#.
71.?. PERIMETRUL CONSTRUIBIL $ limita conventionala in interiorul careia se grupeaza
/ in mod omogen / toate zonele functionale. De *+i(ei i#(2i,e "# %ere# "#i%ar& ,ar i#
(a!"ri pe(iale p*a%e ("pri#,e i %eri%*rii i!*la%e& i# a'ara limi%ei.
0riteriile de delimitare / functie de
- (a,r"l #a%"ral i (*#,i%iile ,e %ere#)
- '*rma i *r3a#i!area l*(ali%a%ii ;(a% mai a,"#a%a:)
- re!er/ele ,e %ere# li+er p%. ,e!/*l%area "l%eri*ara.
"oua tipuri de limite / naturale si artificiale.
77. ZONIFICAREA FUNCTIONALA
77.1. Pri#(ipalele ZONE ale "#ei ae!ari "r+a#e "#%:
a: +ona industriala $ ("pri#,e %*%ali%a%ea *+ie(%i/el*r ,e pr*,"(%ie i a (el*r ,e
,ep*!i%are. De re3"la e amplaea!a i# perime%r"l (*#%r"i+il& '"#(%ie ,e 3ra,"l ,e
#*(i/i%a%e. Marimea l*r e %a+ile%e i# 3e#eral '"#(%ie ,e 7 parame%rii: #r. l*("i%*ri
,i# !*#a i "pra'a%a (*#%r"(%iil*r ,e reali!a%. P% re%ra#3erea ei $ (**perare i#%re
,i'eri%e "#i%a%i ,e pr*,.
+: +ona de locuit $ ("pri#,e %ere#"ri a'ere#%e l*("i#%el*r& ,*%aril*r *(ial9("l%"rale i
ale (ail*r ,e (ir("la%ie a'ere#%e i e %r"(%"rea!a (a "#i%a%i "r+a#i%i(e (*mple8e:
(*mple8& (ar%ier& e(%*r. U#e*ri e i#%repa%r"#,e (" !*#a i#,"%riala ;p*a%e a/ea
e'e(%e p*i%i/e $ e8.::)
Dime#i*#area ei '"#(%ie ,e:
- (ara(%eri%i(i 3e*%e2#i(e i relie' ale %ere#"l"i)
- pr*%e(%ia a#%ieimi(a)
- pr*%e(%ia (*#%ra "rel*r p*l"a#%e)
- re3im ,e i#al%ime)
- "pra'a%a ,e %ere# *("pa%a) ,e#i%a%ea (*#%r"(%iil*r)
- *rie#%are $ i#*rire.
(: +ona dotarilor social culturale
,: +ona spatiilor verzi
e: +ona de circulatie si transport
8
77.7. Pla#"l Ur+a#i%i( Z*#al $ PUZ $ (ara(%er ,e re3leme#%are pe(i'i(a& ,e%alia%a i
ai3"ra (*relarea ,e!/. "r+a#i%i(e (" pre/e,erile PUG ale "#ei !*#e ,i# i#%eri*r"l l*(.
- repre!i#%a ,*("me#%a%ia re'eri%*are la * !*#a ,i#%r9* l*(. e8i%e#%a a" /ii%*are i
pre(i!ea!a eleme#%ele "r+a#i%i(e #e(eare eli+erarii CU i AC)
- ela+*rarea PUZ e 3e#era%a ,e i#%e#%ia reali!arii "#"i *+ie(%i/ a" a "#"i a#am+l"
,e *+ie(%i/e (e ,e%ermi#a * i#'l"e#%a ,e*e+i%a ,.p.,./. "r+a#i%i( i#%r9* !*#a mai
e8%i#a& (are #" e "prap"#e #eapara% (" !*#ele i "+!*#ele %a+ili%e pri# PUG.
PUZ ("pri#,e re3leme#%ari re'eri%*are la:
*r3a#i!area re%elei %ra,ale)
*r3a#i!area ar(2i%e(%"ral9"r+a#i%i(a)
m*,"l ,e "%ili!are a %ere#"ril*r ;%a+ilirea i#,i(il*r pri/i#, "%ili!area %ere#"ril*r&
POT i repe(%i/e CUT:& %a%"%"l 0"ri,i( i (ir("la%ia %ere#"ril*r)
pr*%e0area m*#"me#%el*r i%*ri(e.
Ela+*rarea PUZ e%e obligatorie i# (a!"l: !*#e (e#%rale ale l*(ali%a%il*r& !*#e pr*%e0a%e i ,e
pr*%e(%ie a m*#"me#%el*r& a (*mple8el*r ,e *,i2#a i a3reme#%& a par("ril*r i#,"%riale& e%(.
77.<. Pla#"l Ur+a#i%i( ,e De%ali" $ PUD $ e%e ,*("me#%a%ia pri# (are e %a+ile(
(*#,i%iile ,e amplaare i e8e("%are pe "# a#"mi% %ere# a "#eia a" mai m"l%e
(*#%r"(%ii (" ,e%i#a%ie pre(i!a%a& (" repe(%area pre/e,eril*r (el*rlal%e ,*("me#%a%ii
,e "r+a#im i AT i a (*#,i%iil*r par%i("lare 3e#era%e ,e %ere#& ,e /e(i#a%a%ea l"i i ,e
(eri#%ele '"#(%i*#ale.
- PUD are e8(l"i/ (ara(%er ,e re3leme#%are pe(i'i(a& ai3"ra#, (*#,i%iile ,e
amplaare& ,ime#i*#are& (*#'*rmare i er/ire e,ili%ara a "#"ia a" mai m"l%*r
*+ie(%i/e pe "#a a" mai m"l%e par(ele a,ia(e#%e& pe "#"l a" mai m"l%e
amplaame#%e& i# (*relare (" /e(i#a%a%ile)
- F"#(%ie ,e (*mple8i%a%ea *+ie(%i/el*r ,e i#/e%i%ie& ,e 3ra,"l ,e ,e%aliere a PUG i
PUZ& (ara(%. /e(i#a%a%il*r& A,m. P"+li(a L*(ala p*a%e *li(i%a ;pri# CU: ela+*rarea
PUD9"l"i. P*a%e 'i ela+*ra% i la i#i%ia%i/a "#"i i#/e%i%*r.
- PUD ("pri#,e re3leme#%arile re!"l%a%e ,i# (*#(ep%ia 3e#erala ,e "r+a#im i
ar2i%e(%"ra pri/i#, amplaarea i i#(a,rarea i# i% a (*#%r"(%iil*r i ame#a0aril*r e8%.
- I# PUD e i#(l",e ,a%e re'eri%*are la ,ime#i*#area& '"#(%i*#ali%a%ea i ape(%"l
ar(2i%e(%"ral al (*#%r"(%iil*r& marimea limi%el*r !*#ei %",ia%e& (are %a" la +a!a
i#%*(mirii ,*("me#%a%iil*r p% *+%i#erea AC
PUD ("pri#,e re3leme#%ari re'eri%*are la:
ai3"rarea a((ei+ili%a%ii i ra(*r,area la re%ele e,ili%are)
permii/i%a%i i (*#%ra#3eri "r+a#i%i(e re' la /*l"mele (*#%r"i%e i
ame#a0ari)
rela%iile '"#(%i*#ale i e%e%i(e (" /e(i#a%a%ea)
(*mpa%i+ili%a%ea '"#(%i"#il*r i (*#'*rmarea (*#%r"(%iil*r& ame#a0aril*r i
pla#%a%iil*r)
re3im"l 0"ri,i( i (ir("la%ia %ere#"ril*r i (*#%r"(%iil*r.
77.?. Re3"lame#%"l Ge#eral ,e Ur+a#im
77.B. A"%*ri!a%iile ,e Ur+a#im
77.5. Cer%i'i(a%"l ,e Ur+a#im
77.6. A"%*ri!a%ia ,e C*#%r"ire
PROPRIETATEA I+OBILIARA
. A+ENA-AREA TERITORIULUI SI URBANIS+UL
7<. PROPRIETATEA SI DREPTUL DE PROPRIETATE
23.1. &.1&.23('(3' $ .e%e ,rep%"l pe (are il are (i#e/a ,e a e +"("ra i ,ip"#e ,e
"# l"(r" i# m*, e8(l"i/ i a+*l"%& i#a i# limi%ele ,e%ermi#a%e ,e le3e1 ;ar%. ?4A
C*, (i/il:
".3&(,4 "3 &.1&.23('(3 9 (ara(%ere pr*prii:
9
a+*l"% i i#/i*la+il
absolut $ e%e re("#*("% %i%"lar"l"ia" i# rap*r%"rile a(e%"ia (" %*%i (eilal%i& (are
"#% *+li3a%i a #"9l i#(al(e)
inviolabilitatea $ "%i#e i i#%are%e (ara(%er"l a+*l"% al pr*prie%a%ii& ,rep%"l ,e
pr*prie%a%e #ep"%a#, 'i i#(al(a% $ i# pri#(ipi" $ ,e #ime#i)
,epli# i e8(l"i/
deplin $ (*#'era %i%"lar"l"i a" plena potestas $ a,i(a %*a%e (ele %rei a%ri+"%e (e
le (*#'era "# ,rep% real: posesia ;,rep%"l ,e a ,e%i#eEp*e,a +"#"l:& folosinta
;,rep%"l ,e a "%ili!aE'*l*i +"#"l:& dispozitia ;,rep%"l ,e a ,ip"#e& 0"ri,i( i
ma%erial $ i# pri#(ipi"& ,"pa +"#"l pla( $ ,e a(el +"#:)
e5clusiv $ ,e*are(e a%ri+"%ele ,rep%"l"i ,e pr*prie%a%e p*% 'i e8er(i%a%e
i#,epe#,e#% ,e *ri(e p"%eri ale al%*r per*a#e a"pra +"#"l"i repe(%i/)
perpe%"" i %ra#mii+il
perpetuu $ e e8er(i%a #elimi%a% i# %imp& a%a%a %imp (a% e8i%a +"#"l (e '*rmea!a
*+ie(%"l a")
transmisibil $ (*r*lar"l l*3i( i pra(%i( al perpe%"i%a%ii ale: ,a% 'ii#, (a /ia%a
*ame#il*r e limi%a%a i# %imp& pri# %ra#mi%erea ,rep%"l"i ,e pr*prie%a%e e
reali!ea!a %re(erea "#"i +"# ,i# pa%rim*#i"l "#ei per*a#e i# pa%rim*#i"l al%eia&
'ara #i(i * m*,i'i(are.
23.2. Pr*prie%a%ea e%e PUBLICA a" PRIVATA& '"#(%ie ,e re3im"l 0"ri,i( pe (are il
"rmea!a
&roprietatea publica $ apar%i#e %a%"l"i a" "#i%a%il*r a,m.9%eri%*riale& iar dreptul de
proprietate publica $ a/a#, (a %i%"lari per*a#e 0"ri,i(e ,e ,rep% p"+li( $ e e8er(i%a
a"pra +"#"ril*r (are "#% ,e "! a" i#%ere p"+li(.
D*me#i"l p"+li( e%e ,e i#%ere #a%i*#al a" l*(al.
&roprietatea privata $ apar%i#e i# 3e#eral par%i("laril*r& ,ar p*a%e 'i i a %a%"l"i. "reptul
de proprietate privata e%e ,rep%"l ,e pr*prie%a%e apar%i#a#, per*a#el*r 'i!i(e i
0"ri,i(e ,e %ip par%i("lar& al *(ie%a%il*r (*mer(iale (" (api%al i#%e3ral a" ma0*ri%ar ,e
%a%& al %a%"l"i& "#i%a%il*r a,m.9%eri%*riale i al per*a#el*r 0"ri,i(e i#'ii#%a%e ,e
a"%*ri%a%ile (e#%rale ale %a%"l"i a" a"%*ri%a%ile l*(ale ;e8. re3iile a"%*#*me:.
"esi este deplin si e5clusiv# dreptul de proprietate privata poate fi dezmembrat# prin vointa titularului
sau care poate renunta / temporar / la unele dintre prerogativele ce 2 le confera acest drept.
A%'el e p*% (*#%i%"i ,rep%"ri reale ,eri/a%e ;.,e!mem+rami#%e1::
,rep%"l ,e "!"'r"(%& ,e "!& ,e a+i%a%ie& ,e er/i%"%e& ,e "per'i(ie. C" e8(ep%ia ,rep%"l"i ,e "per'i(ie&
%*a%e (elelal%e "#% e8pre re3leme#%a%e pri# C*,"l (i/il.
- dreptul de uzufruct $ ,rep%"l real pri#(ipal ,eri/a% a"pra +"#"l"i a" +"#"ril*r a'la%e i#
pr*prie%a%ea al%ei per*a#e& (are (*#'era %i%"lar"l"i a(e%"i ,rep% ;"!"'r"(%"ar: a%ri+"%ele ,e
p*eie i '*l*i#%a& (" *+li3a%ia ,e a le (*#er/a "+%a#%a i ,e a le re%i%"i pr*prie%ar"l"i la
i#(e%area "!"'r"(%"l"i)
- dreptul de uz $ ,rep%"l real pri#(ipal (are (*#'era %i%"lar"l"i a" a%ri+"%ele ,e p*eie i
'*l*i#%a a"pra "#"i +"# a'la% i# pr*prie%a%ea al%"ia& ,ar #"mai i# limi%ele #e(eare a%i'a(erii
%re+"i#%el*r l"i i ale 'amiliei ale)
- dreptul de abitatie $ e%e i# 'ap% "# ,rep% ,e "! (are are (a *+ie(% * l*("i#%a)
- dreptul de servitute $ ,rep%"l real pri#(ipal ,eri/a%& perpe%"" i i#,i/i!i+il& (*#%i%"i% a"pra "#"i
im*+il ;#"mi% '*#, aer/i% a" ,*mi#a%:& pe#%r" "!"l i "%ili%a%ea al%"i im*+il& #"mi% '*#,
,*mi#a#%& im*+ile (are apar%i# "#*r pr*prie%ari ,i'eri%i)
- dreptul de superficie $ ,rep%"l real pri#(ipal& ,e!mem+rama#% al ,rep%"l"i ,e pr*prie%a%e
a"pra "#"i %ere#& (are (*#%a i# ,rep%"l ,e pr*prie%a%e al "#ei per*a#e ;"per'i(iar: pri/i%*r
la (*#%r"(%iile& pla#%a%iile a" al%e l"(rari (e e a'la pe "# %ere# pr*prie%a%ea al%"ia& %ere#
a"pra (ar"ia "per'i(iar"l are "# ,rep% ,e '*l*i#%a.
23.3. Ame#a0area %eri%*ri"l"i i "r+a#im"l e (*#'r"#%a (" pr*+lema (*mpa%i+ili!arii
pri#(ipiil*r (e 3"/er#ea!a (ele ,*"a %ip"ri ,e pr*prie%a%e $ (ea p"+li(a i (ea
pri/a%a.
10
I# (a!"ri ,e*e+i%e& i# i%"a%ii ,e e8(ep%ie& i# (*#,i%ii pre(i re3leme#%a%e pri# le3e& a#"mi%e +"#"ri
im*+ile p*% 'i %re("%e ,i# ,*me#i"l pri/a% i# (el p"+li(& ,rep%"l ,e pr*prie%a%e pri/a%a 'ii#, i#'ra#%&
,e'ii#%a% pri# le3e $ E@PROPRIEREA p% (a"!a ,e "%ili%a%e p"+li(a.
7?. E@PROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA
24.1. E@PROPRIEREA $ %re(erea '*r%a%a i# pr*prie%a%ea p"+li(a $ pri# 2*%arare
0",e(a%*rea(a $ a "#*r imm*+ile a'la%e i# pr*prie%a%e pri/a%a& (" * ,reap%a i
preala+ila ,epa3"+ire& pe#%r" (a"!a ,e "%ili%a%e p"+li(a.
E%e e8pre i %ri(% re3leme#%a%a pri# Le3ea #r.<<E1>>? $ 'era +"#"ril*r
(e p*% 'a(e *+ie(%"l e8pr*prierii& re3leme#%a%e %ri(% "%ili%a%ea p"+li(a i
,e(lararea ei& ma"rile premer3a%*are e8pr*prierii& *l"%i*#area (ereril*r
,e e8pr*priere ,e (a%re i#%a#%ele 0",e(a%*re%i& m*,"l i (ri%eriile ,e
%a+ilire a ,epa3"+iril*r& (*#,i%iile pla%ii& (*#e(i#%ele 0"ri,i(e ale
e8pr*prierii. I# 'i#al"l le3ii e8i%a #*rme re'eri%*are la '*l*irea im*+il"l"i i#
i#%er/al"l ,e %imp ,i#%re m*me#%"l %re(erii i# p*eia e8pr*pria%*r"l"i i
m*me#%"l "%ili!arii ale i# (*p"l p% (are a '*% e8pr*pria%& pre("m i la
,rep%"l '*%"l"i pr*prie%ar ,e a (ere& i# a#"mi%e (*#,i%ii& re%r*(e,area
+"#"l"i.
24.2. UTILITATEA PUBLICA $ (*#,i%ie prim*r,iala a e8pr*prierii $ e%e ,*/e,irea
e8i%e#%ei "#"i i#%ere #a%i*#al a" l*(al ma0*r& (are imp"#e %re(erea '*r%a%a a "#"i
im*+il ,i# pr*prie%a%ea pri/a%a i# (ea p"+li(a i# (*p"l "%ili!arii l"i i#%r9"# i#%ere
3e#eral& (*m"# ;e8 pr*pe(%i"#i i e8pl*rari 3e*l*3i(e& (ai ,e (*m"#i(a%ii& i%eme
,e iri3a%ii i ,ee(ari& (la,iri ,e%i#a%e "#*r *+ie(%i/e *(iale& ,e i#/a%ama#%&
a#a%a%e& ("l%"ra& par("ri #a%i*#ale& re!er/a%ii #a%"rale p% (*#er/area
m*#"me#%el*r #a%"rii:.
Se ,e(lara pri# le3e& ,e (a%re G"/er# *ri (*#iliile 0",e%e#e.
De(lararea "%ili%a%ii p"+li(e e 'a (e i# "rma "#ei (er(e%ari preala+ile i (*#,i%i*#a% ,e
i#(rierea l"(rarii i# pla#"rile ,e "r+a#im i A.T. apr*+a%e (*#'*rm le3ii.
Cer(e%area preala+ila %a+ile%e ,a(a e8i%a eleme#%e (are a 0"%i'i(e i#%ere"l #a%i*#al a"
l*(al& a/a#%a0ele e(*#*mi(e& e(*l*3i(e a" ,e *ri(e al%a #a%"ra i %a la +a!a a,*p%arii ,e
(a%re G"/er# a" (*#iliile 0",e%e#e& ,"pa (a!& a a(%"l"i ,e ,e(larare a "%ili%a%ii p"+li(e (are
e%e "p" p"+li(i%a%ii& p*%ri/i% le3ii.
7?.<. BUNURILE CARE POT FACE OBIECTUL E@PROPRIERII $ "#%
+"#"rile im*+ile pr*prie%a%ea per*a#el*r 'i!i(e a" 0"ri,i(e&
(" a" 'ara (*p l"(ra%i/e& pre("m i (ele a'la%e i#
pr*prie%a%ea pri/a%a a (*m"#el*r& *rael*r& m"#i(ipiil*r i
0",e%el*r. De(i +"#"rile a'la%e i# pr*prie%a%ea pri/a%a a *ri(arei
per*a#e& al%a ,e(a% %a%"l.
LISTA SUBIECTELOR DE E/A+EN
LA DISCIPLINA
URBANIS+ SI A+ENA-AREA TERITORIULUI
0. Tertoru% amenajarea tertorulu% ur$ansm% #a$tat . notun s "on"e&te 'enerale
1. Prn"&alele eta&e stor"e 2n e3oluta oraselor
4. +e!ul% am$entul% !e(3oltarea% !e(3oltarea !ura$la
5. +e!ul uman s me!ul art6"al
7. Rolul% s"o&ul s m&ortanta amenajar tertorulu s ur$ansmulu
8. O$e"t3e 'enerale ale amenajar tertorulu
9. Ur$an. Ur$an(are. C3l(ate
:. Trasaturle so"ale "ara"terst"e me!ulu ur$an e6e"t3
;. Trasaturle "a!rulu materal s&e"6"e ur$anulu
11
0<. *a"tor 6a3or(ant ur$an(ar s&ontane
00. Trans&ortul s tra6"ul ur$an
01. Po&ulata umana% stru"tura
04. Dnam"a &o&ulate
05. Tertoraltate s a're'are. Comuntat s ase(ar umane
07. Stru"tura !emo'ra6"a s so"al.e"onom"a a &o&ulate
08. Numarul !e lo"utor s ms"area &o&ulate
09. +o$ltatea &o&ulate
0:. De(3oltarea !ura$la a ase(arlor umane
0;. T&olo'a oraselor
1<. T&olo'a oraselor rom=nest
10. Lo"urea ur$ana
11. Notunle !e amenajarea tertorulu s ur$ansm
14. +eto!olo'a amenajar tertorulu s ur$ansmulu
15. Contnutul s o$e"t3ele amenajar tertorulu
17. Resursele naturale ale tertorulu
18. Amenajarea tertorulu 2n strate'a !e(3oltar
19. Autortatle "u atr$ut 2n matere !e ur$an(are s !o"umentat !e ur$ansm
1:. Stru"tura nsttutonala
1;. Do"umentat !e amenajarea tertorulu s ur$ansm
4<. Zon6"area 6un"tonala
40. Pro&retatea s !re&tul !e &ro&retate
41. E)&ro&rerea &entru "au(a !e utltate &u$l"a
44. Dre&tul !e &reemtune 2n !omenul ur$ansmulu
45. +asur s mo!altat !e as'urare a &rote"te me!ulu a&l"a$le n
!omenul amenajar tertorulu s ur$ansmulu
47. Ur$ansmul "omer"al
48. Ur$ansmul >3er!e>. Con"e&t s "ara"terst"
49. Amenajarea 2m&rejurmlor lo"u$le
4:. Ur$ansmul e"olo'". *orme !e lo"ure >la "omun>. #o6jes%
"o#ousn' sI e"o3lla'es ?orase e"olo'"e@
4;. Orase 3er( . or'an"e
5<. Rea$ltarea ur$ana s mo!ern(area rurala
50. Dura$ltatea 2n Euro&a
51. Ela$orarea% a3(area s a&ro$area &lanurlor !e ur$anst"e
54. Utl(area &lanurlor ur$anst"e 2n 'estunea ase(arlor umane
55. Im&a"tul "onstru"tlor asu&ra me!ulu
57. Caltatea s autor(area "onstru"tlor
58. Rolul amenajar tertorulu s ur$ansmulu 2n &rote"ta me!ulu
59. Rolul amenajar tertorulu s ur$ansmulu 2n "onser3area
&atrmonulu "ultural
5:. Cer"etarea s &roe"tarea 2n amenajarea tertorulu s ur$ansm
BIBLIOGRAFIE
0. ,#eor'#e IONASCU . AMENAJAREA TERITORIULUI . E,i%"ra F"#,a%iei
R*ma#ia ,e MFi#e 9 B"("re%i& 7AA7)
1. Elena +ara +INEA . AMENAJAREA TERITORIULUI. URBANISM - E,i%"ra
A((e#%& 7AA<)
4. Legea privind amenaarea !eri!"ri#$#i %I #r&ani%m#$' nr. ()*+*,.*-..**/
5. Legea pen!r# m"di0i1area %I 1"mp$e!area Legii nr. )*+/22/+/22-' privind
a#!"ri3area e4e1#!arii $#1rari$"r de 1"n%!r#1!ii %I #ne$e ma%#ri pen!r#
rea$i3area $"1#in!e$"r' nr. 5)(+/6.*-..**/7
7. Ordin#$ ML8AT nr. 2/+/22/ %I nr. /(+/2227
12
8. Legea nr. /)/+/226' privind de3v"$!area regi"na$a 9n R"m:nia7
9. Car!a E#r"peana a Amenaarii Teri!"ri#$#i' T"rrrem"$in"%' Spania' /26(7
:. Car!a Verde a E#r"pei' S!ra%&"#rg
;. ;.G.R. nr. ).)+/22,' privind apr"&are Reg#$amen! Genera$ de Ur&ani%m7
0<. Legea nr. ((+/225' privind e4pr"prierea pen!r# 1a#3a de #!i$i!a!e p#&$i1a7
00. Legea nr. ./(+/226' privind pr"prie!a!ea p#&$i1a %I regim#$ #ridi1 a$
a1e%!eia7
01. Legea nr. /*+/22)' privind 1a$i!a!ea 1"n%!r#1!ii$"r7
04. Legea nr. )5+/226' privind 1ir1#$a!ia #ridi1a a !eren#ri$"r7
05. Legea nr. //5+/22, - Legea $"1#in!ei7
07. Legea nr. -+/22, - Legea 1ada%!r#$#i %I a p#&$i1i!a!ii im"&i$iare7
08. Legea nr. ./2+/226' privind regim#$ 1"n1e%i#ni$"r7
09. Legea nr. /(-+/22) - Legea pr"!e1!iei medi#$#i7
0:. Legea nr. /6+/22* - Legea 0"nd#$#i 0#n1iar7
0;. Legea nr. /,+/225 - Legea arendarii7
1<. Legea nr. .,+/22, - C"d#$ %i$vi1.
E/E+PLE DE TESTE TIP ,RILA PENTRU AUTOEVALUARE
LA DISCIPLINA
URBANIS+ SI A+ENA-AREA TERITORIULUI
0. Dre&tul real &rn"&al !er3at asu&ra $unulu sau $unurlor a6late n &ro&retatea alte
&ersoane% "are "on6erA ttularulu sau atr$utele !e &osese s 6olosnBa% "u o$l'aBa !e a le
"onser3a su$stanBa s !e a le resttu &ro&retarulu la 2n"etarea a"estu !re&t este:
a. !re&tul !e u(u6ru"tC
$. !re&tul !e u(C
". !re&tul !e su&er6"eC
1. Dre&tul real &rn"&al !er3at "are "on6erA ttularulu sau atr$utele !e &osese s 6olosnBa
asu&ra unu $un a6lat n &ro&retatea altua% !ar numa n lmtele ne"esare sats6a"er
tre$unBelor lu s ale 6amle sale este:
a. !re&tul !e u(C
$. !re&tul !e su&er6"eC
". !re&tul !e a$taBeC
4. Dre&tul real &rn"&al !er3at "are are "a o$e"t o lo"unBa s "are "on6erA ttularulu sau
atr$utele !e &osese s 6olosnBa a a"estea% &ro&retatea alte &ersoane% &entru sats6a"erea
ne3olor !e lo"ut ale sale s 6amle sale este:
a. !re&tul !e a$taBeC
$. !re&tul !e u(C
". !re&tul !e ser3tuteC
5. Dre&tul real &rn"&al !er3at% &er&etuu s n!3($l% "onsttut asu&ra unu mo$l% &entru
u(ul s utltatea altu mo$l% mo$le "are a&arBn unor &ro&retar !6erB este:
a. !re&tul !e ser3tuteC
$. !re&tul !e su&er6"eC
". !re&tul !e u(u6ru"tC
7. Dre&tul real &rn"&al% !e(mem$rAm=nt al !re&tulu !e &ro&retate asu&ra unu teren% "are
"on6erA ttularulu sau !re&tul !e &ro&retate &r3tor la "onstru"Ble% &lantaBle sau alte lu"rAr
a6late &e a"el teren &ro&retatea altua s !re&t !e 6olosnBa asu&ra terenulu este:
a. !re&tul !e su&er6"eC
13
$. !re&tul !e ser3tuteC
". !re&tul !e u(C
8. Re"unoaDterea !re&tulu !e &ro&retate a ttularulu sAu n ra&orturle a"estua "u toB
"elalB% "are sunt o$l'aB sA nu.l 2n"al"e% "on6erA !re&tulu !e &ro&retate "ara"terul
a. a$solutC
$. !e&lnC
". transms$lC
9. Care !n urmAtoarele "ara"tere &ro&r ale !re&tulu !e &ro&retate "on6erA ttularulu sau
toate "ele tre atr$ute ale unu !re&t real &osesa% 6olosnBa% !s&o(Ba E
a. "ara"terul !e&lnC
$. "ara"terul a$solutC
". "ara"terul &er&etuuC
:. E)er"tarea nelmtatA 2n tm& a !re&tulu !e &ro&retate% at=ta tm& "=t e)stA $unul "e
6ormea(A o$e"tul sAu% "on6erA a"estua:
a. "ara"terul &er&etuuC
$. "ara"terul e)"lus3C
". "ara"terul transms$lC
;. E)er"tarea n!e&en!entA !e or"e &uter ale altor &ersoane a atr$utelor !re&tulu !e
&ro&retate "on6erA a"estua:
a. "ara"terul e)"lus3C
$. "ara"terul !e n3ola$ltateC
". "ara"terul transms$lC
0<. Tre"erea !re&tulu !e &ro&retate asu&ra unu $un !n &atrmonul une &ersoane 2n
&atrmonul altea% 6ArA n" o mo!6"are% !at 6n! 6a&tul "A 3aBa oamenlor este lmtatA 2n
tm&% "on6erA a"estua:
a. "ara"terul transms$lC
$. "ara"terul e)"lus3C
". "ara"terul !e&lnC
00. Pe un teren 2n su&ra6aBA !e 7<< metr &AtraB este "onstrutA o "lA!re a3=n! &arter% un etaj
DI mansar!A. Parterul D etajul au 6e"are "=te 0<< !e metr &AtraB su&ra6aBA "onstrutA% ar
mansar!a 7< m&. Care este Pro"entul !e o"u&are al terenulu ?P.O.T..ul@ E
a. 1< FC
$. <%1<
". 7< F
01. Pe un teren 2n su&ra6aBA !e 7<< metr &AtraB este "onstrutA o "lA!re a3=n! &arter% un etaj
DI mansar!A. Parterul D etajul au 6e"are "=te 0<< !e metr &AtraB su&ra6aBA "onstrutA% ar
mansar!a 7< m&. Care este Coe6"entul !e utl(are al terenulu ?C.U.T..ul@ E
a. <%7<
$. <%1<
". 7< F
04. Pe un teren 2n su&ra6aBA !e 17< metr &AtraB este "onstrutA o "lA!re a3=n! &arter% un etaj
DI mansar!A. Parterul D etajul au 6e"are "=te 0<< !e metr &AtraB su&ra6aBA "onstrutA% ar
mansar!a 7< m&. Care este Pro"entul !e o"u&are al terenulu ?P.O.T..ul@ E
a. 5< FC
$. <%5<
". 0%<< F
14
05. Pe un teren 2n su&ra6aBA !e 17< metr &AtraB este "onstrutA o "lA!re a3=n! &arter% un etaj
DI mansar!A. Parterul D etajul au 6e"are "=te 0<< !e metr &AtraB su&ra6aBA "onstrutA% ar
mansar!a 7< m&. Care este Coe6"entul !e utl(are al terenulu ?C.U.T..ul@ E
a. 0%<<
$. <%5<
". 5< F
07. Care este Le'ea "are re'lementea(A e)&ro&rerea &entru "au(A !e utltate &u$l"AE
a. Le'ea 44G0;;5
$. Le'ea 47<G1<<0
". Le'ea 049G0;;7
08. Care este Le'ea "are re'lementea(A a"t3tatea n !omenul amenajAr tertorulu DI a
ur$ansmuluE
a. Le'ea 44G0;;5
$. Le'ea 47<G1<<0
". Le'ea 049G0;;7
09. Care este Le'ea "are re'lementea(A &rote"Ba me!uluE
a. Le'ea 44G0;;5
$. Le'ea 47<G1<<0
". Le'ea 049G0;;7
0:. OraDul "ara"ter(at &rn: numAr restr=ns !e lo"utor ?0< <<< . 5< <<<@% &re(enBa unor (!ur
2n"onjurAtoare% !enstate mare a "onstru"Blor% strA( a!a&tate "on6'uraBe terenulu este:
a. oraDul me!e3alC
$. oraDul renas"entstC
". oraDul $aro"C
0;. OraDul "ara"ter(at &rn: am&lasarea "onstru"Blor &e (one 6un"Bonale% erar#(area
strA(lor DI &eBelor !u&A !estnaBe% &re(enBa une le'Atur 6a"le 2ntre (onele &ro!u"t3e DI
s&aBle "omer"ale% &reo"u&area &entru "on6ortul e!ltar este:
a. oraDul renas"entstC
$. oraDul me!e3alC
". oraDul $aro"C
1<. OraDul "ara"ter(at &rn: a&artenenBa la un sstem !e lo"altAB erar#(ate "a m&ortanBA%
reBea orto'onalA !e strA( "u !oua artere majore orentate E.V DI N.S% !otare te#n"o e!ltarA%
or'an(at 2n $a(a unor re'ulamente este:
a. oraDul Im&erulu RomanC
$. oraDul ,re"e Ant"eC
". oraDul me!e3alC
15