Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

5 A

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n ............................, identificat() cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/mputernicit al S.C. ...................... cu sediul n .........................., m oblig prin prezentul
angajament s raportez efectele participrii la Programului Mihail Koglniceanu pentru ntreprinderi
mici i mijlocii ctre Unitatea Monitorizare, Control i Raportare din cadrul OTIMMC........ pe o
perioada de 3 (trei) ani, ncepnd cu anul urmtor acordrii subveniei de dobnd, prin completarea i
transmiterea prin pot sau prin fax a formularului prevzut n anexa la acest angajament.
Semntura...........................................................(numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte
ntreprinderea)
Data ntocmirii..........................
Semntura..................................
tampila

ANEXA nr. 5 B
FORMULAR DE RAPORTARE1
PENTRU
PROGRAMUL MIHAIL KOGLNICEANU PENTRU NTREPRINDERI MICI I MIJLOCII
(Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare )
Perioada pentru raportare:
anul .............
Datele de identificare a operatorului economic :
Denumirea operatorului economic.....
Adresa....
Telefon:. Fax: E-mail.....Cod potal..
Data nregistrrii operatorului economic .....
Numrul de nmatriculare n Registrul comerului (dup caz).. ...
Codul unic de nregistrare (dup caz) .......
Am accesat programul n anul bugetar , Contractul de credit nr. ........../zz.ll.aa., iar acordarea
subveniei de dobnd s-a efectuat n perioada: ..............
Date de raportare:
- Cifra de afaceri ...................lei ;
- Creterea cifrei de afaceri fa de anul anterior..%;
- Profitul/ Pierderea brut(): ................lei ;
- Creterea profitului brut fa de anul anterior...%;
- Numrul mediu anual de personal ....... ;
- Creterea numrului mediu anual de personal fa de anul anterior.%.
- Numrul de contracte ncheiate ..
- Creterea numrului de contracte ncheiate fa de anul anterior..%;
- Ponderea diversificrii produselor vndute/serviciilor prestate (n cadrul aceluiai cod CAEN)%
- Valoarea creditului pentru care a solicitat finanare: ............... lei;
- Valoarea subveneiei de dobnd: ............... lei;
- Rentabilitatea capitalului angajat % (Profit brut/Capital angajat) ...............;
- Marja brut din vnzri % .............................................;
Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificat cu actul de identitate
seria .........., nr. ..........., eliberat de ............ la data de .................., cu domiciliul n
localitatea .................., str. ............. nr. ........... bl. ......., sc. .........,
ap. ........., sectorul/judeul .............., n calitate de reprezentant legal al operatorului
economic, declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul
formular sunt corecte i complete.
Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic2
Numele...........................................................
Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

1
2

tampila

Se completeaz pentru urmtorii 3 ani bugetari ncepnd cu anul urmtor acordrii subveniei de dobnd
Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan (reprezentant legal sau mputernicit)