Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 35

Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana


juridic
"FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE"
__________________________
__________________________
|
| |
|
|
| |
|
|__________________________| |__________________________|
(nr. i data nregistrrii
(nr. i data nregistrrii
la unitatea care primete
la unitatea competent a
cererea)
elibera certificatul)

__________
|
|
| Timbru
|
| fiscal de|
|
|
| (matc) |
|
|
|__________|

S-a eliberat certificatul de cazier judiciar


Seria ________ numrul ___________________ data_____________
CERERE
pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar
Subscrisa (denumirea)1): _______________________________________________________
denumirea anterioar _________________________________________________________
numr de ordine n Registrul Comerului_______________________________________
codul unic de nregistrare __________________________,cod fiscal______________
naionalitatea___________________________, cu sediul n:ara__________________
localitatea_____________________________, judeul(sectorul)___________________,
str.____________________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___.
Reprezentant legal/persoan mputernicit: nume_________________________
prenume________________________________
posed:actul de identitate seria __ nr._________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C
Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar
pentru __________________________________________________________________________
Declar pe proprie rspundere c nu am avut i nici nu am folosit alte nume i
date de identificare n afara de cele nscrise n prezenta cerere i mi exprim
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Rezultatul verificrii
Semntura Reprezentantului legal/persoanei mputernicite
________________
Data ______________________

-----------1)cererea va fi completat cu atributele de identitate ale filialei, n cazul n care

aceasta este persoana juridic care solicit eliberarea certificatului de cazier judiciar

ANEXA 38
Model de mputernicire emis de persoana juridic pentru delegarea unei persoane
fizice, n vederea depunerii cererii i ridicrii certificatului de cazier
judiciar privind persoana juridic
Emitent .....................
Nr. ..... din ...............
MPUTERNICIRE*
Subscrisa (denumirea): _______________________________________________________
denumirea anterioar _________________________________________________________
numr de ordine n Registrul Comerului_______________________________________
codul unic de nregistrare __________________________,cod fiscal______________
naionalitatea___________________________, cu sediul n:ara__________________
localitatea_____________________________, judeul(sectorul)___________________,
str.____________________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,
reprezentat prin......................................, reprezentant legal
identificat cu actul de identitate: ............, serie ....., nr. ...........,
eliberat de ...............................................................
Filial a:
Denumirea: ........................................................
Denumire anterioar:.......................................................
Sediul social n:
localitatea .............................judeul/sectorul .................
str. ..................... nr. ....., bloc ......, scara ......, etaj.....,
ap. ........,cod potal.................., ara ...................
Naionalitatea:............................................................
Numrul de ordine n Registrul Comerului..................................
Codul unic de nregistrare...........................
Cod fiscal........................
mputernicesc pe domnul:
Numele:...................................................................
Prenumele: ................................................................
Fiul/fiica lui: .......................... i al (a) ......................
Nscut(): anul: ........ luna: ........................ ziua: ............
n: localitatea ................... judeul .............. ara ...........
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cetenie: .............................
Domiciliat(): n localitatea ..................... str. ..................
......................nr. ....., bloc ........., scara ......, etaj ......,
ap.............jude/sector ...............
identificat cu actul de identitate: ............, serie ....., nr. ...........,
eliberat de ...............................................................ca,
n
numele
(denumirea)1)...................................s
depun,
la
formaiunea de cazier judiciar competent teritorial, o cerere pentru eliberarea
certificatului de cazier judiciar.
De asemenea, susnumitul va ridica, n numele societii noastre, certificatul de
cazier judiciar emis de unitatea de poliie.
Motivul solicitrii certificatului de cazier judiciar este......................
..........................
Subsemnatul declar pe proprie rspundere c (denumirea)2) .......................
nu a avut i nici nu a folosit alte denumiri i atribute de identificare n
afara de cele nscrise n prezenta cerere.
Reprezentantul legal al persoanei juridice
(semntura i tampila)
Data ______________________

Atentie!
*mputernicirea va fi depus, n original, de ctre delegat, la momentul
formulrii cererii
1
se va nscrie denumirea persoanei juridice care solicit documentul
2
se va nscrie denumirea persoanei juridice (societatea mama sau/i a filialei
dup caz)