Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziia public prin licitaie deschis

pentru Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare


i utilitare pentru pachete software
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public:
Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare i utilitare pentru pachete
1

Serviciul de Tehnologia Informaiei Structura de Securitate
Nr. 167/ 23.07.2009

APROBAT,
Alexandru Ctlin MACOVEI
Preedinte
Avizat,
Horia GEORGESCU
Secretar General


RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziie public
avnd ca obiect
Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare i utilitare pentru pachete,
coduri C.P.V. 30213000-5 (Computere personale); 48600000-4 (Pachete software pentru baze de date i
operare) i 48700000-5 (Utilitare pentru pachete software).

Sursa de finanare: alocaii de la bugetul de stat.
Nu a fost publicat un anun de intenie.
Anunul de participare a fost publicat n data de 06.06.2009 n S.E.A.P. cu nr. 79276.

Comisia de evaluare numit prin Ordinul Preedintelui A.N.I. nr. 753, din data de 21.07.2009, compus din:

1. Cristinela GROSU consilier - preedinte
2. Aureliu MARIN consilier - membru
3. Adrian DUMITRU - consilier juridic - membru
4. Florin MOISE - consilier personal - membru
5. Gabriel PANAIT consilier - membru

a procedat n data de 21.07.2009 ora 12
00
la sediul autoritii contractante, la deschiderea ofertelor.

Au depus ofert urmtorii operatori economici:
1. S.C. ALLIANCE COMPUTERS S.R.L.;
2. S.C. UTI SYSTEMS S.A.;
Denumirea operatorilor economici a cror ofert a fost respins la deschidere:
Nr.
crt.
Denumire operator economic
Motivul respingerii
Ofert ntrziat Lipsa garanie de participare
1. - - -

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziia public prin licitaie deschis
pentru Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare
i utilitare pentru pachete software
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public:
Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare i utilitare pentru pachete
2

Cursul de referin care a stat la baza evalurii ofertei prezentate ntr-o alt moned a fost euro, la cursul din data
de 05.05.2009 (1 euro = 4,1605 lei).

Preurile citite n cadrul edinei de deschidere a ofertelor, sunt:
Nr.
crt.
Denumirea ofertaniilor
Preul ofertei (fara T.V.A.)
Lei euro
1 S.C. ALLIANCE COMPUTERS S.R.L. 559.802,00 134.551,62
2 S.C. UTI SYSTEMS S.A. 566.095,00 136.064,17

n urma examinrii documetelor de calificare au reieit urmtoarele:

Denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii:
Nr.
crt.
Denumirea ofertaniilor
Decizie Motive
Admis Respins
1. S.C. ALLIANCE COMPUTERS S.R.L. Da - -
2. S.C. UTI SYSTEMS S.A. - Da Nu a prezentat la deschiderea ofertelor
urmtoarele documente: Cazierul fiscal,
Declaraie privind calitatea de participant,
Certificat de nregistrare fiscal eliberat de
organul fiscal competent din subordinea
A.N.A.F. ( cf. art.76 din O.G. nr.92/2003) i
Lista uniti service agreat de productor,
iar conform pct. VI.6) din Fia de date a
achiziiei din cadrul Documentaiei de
atribuire: Lipsa a mai mult de 3 (trei)
documente privind situaia personal,
capacitatea de exercitare a activitii
profesionale, situaia economic i
financiar precum i capacitatea tehnic i
profesional, solicitate prin documentaia
de atribuire duce la respingerea ofertei.

n urma evalurii ofertelor au reieit urmtoarele:
Nr.
crt.
Oferta financiar Calificativ
Decizie
(se completeaz
admis/respins)

Motive
1. Oferta depus de S.C. ALLIANCE
COMPUTERS S.R.L.
oferta conform admis -
2. Oferta depus de S.C. UTI SYSTEMS
S.A.
- - Nu se mai ia n calcul,
oferta fiind respins


Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziia public prin licitaie deschis
pentru Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare
i utilitare pentru pachete software
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public:
Computere personale, pachete software pentru baza de date i operare i utilitare pentru pachete
3
Nr.
crt.
Oferta tehnic Calificativ
Decizie
(se completeaz
admis/respins)

Motive
1. Oferta depus de S.C. ALLIANCE
COMPUTERS S.R.L.
oferta conforma admis -
2. Oferta depus de S.C. UTI SYSTEMS
S.A.
- - Nu se mai ia n calcul,
oferta fiind respins

n urma aplicrii criteriilor de atribuire, au rezultat urmtoarele:
Nr.
crt.
Ofertant Ierarhie
1. Oferta depus de S.C. ALLIANCE COMPUTERS S.R.L. 1


Vznd cele de mai sus, Comisia de evaluare

HOTRTE

n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, ofertantul ctigtor este S.C. ALLIANCE
COMPUTERS S.R.L., cu o ofert de 559.802,00 lei fr TVA, respectiv 134.551,62 euro fr TVA.
Durata contractului care se va ncheia pentru achiziionarea de computere de birou (100 buc.),
computere portabile (8 buc.), sisteme de operare (108 buc.), pachete software pentru sisteme de operare pentru
computer personale (112 buc.) i pachet software de securitate (203 buc.), va fi de 30 de zile calendaristice.

Drept care s-a ncheiat ntr-un exemplar originale prezentul Raport al procedurii de atribuire astzi,
23.07.2009, ora 16
00
, la sediul autoritii contractante.

Comisia de evaluare:

Cristinela GROSU preedinte .....................

Aureliu MARIN membru .....................

Adrian DUMITRU membru .....................

Florin MOISE membru .....................

Gabriel PANAIT membru .....................