Sunteți pe pagina 1din 1

Parlamentul Romniei

Lege nr. 249 din 12/07/2007Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 25/07/2007
pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a
prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul
instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Articol unic. - Se aprob Ordonana Guvernului nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional
de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora
pentru obiectivul convergen, adoptat n temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007,
cu urmtoarele modificri i completri:
1. La articolul 5 punctul 1, dup litera d) se introduce o nou liter, litera e), cu urmtorul cuprins:
"e) sumele pentru acoperirea plii taxei pe valoarea adugat aferent proiectelor finanate din instrumente
structurale n cadrul programelor operaionale."
2. La articolul 5, punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"2. n bugetele unitilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice i de
utilitate public de interes local sau judeean, n calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurrii
cofinanrii locale, finanrii cheltuielilor neeligibile aferente implementrii proiectelor proprii, cu excepia sumelor
prevzute la pct. 1 lit. e)."
3. La articolul 9, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"(3) Sumele prevzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acord, prin plat direct sau plat indirect, urmtorilor
beneficiari: autoriti ale administraiei publice centrale i locale, uniti subordonate n coordonarea acestora,
organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate public, cu personalitate juridic, care funcioneaz n
domeniul dezvoltrii regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridic, Compania
Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia - S.A. i Compania Naional de Ci Ferate "C.F.R." -
S.A. Aceast prevedere nu se aplic altor beneficiari."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2)
din Constituia Romniei, republicat.PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU
Bucureti, 12 iulie 2007.
Nr. 249.