Sunteți pe pagina 1din 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: STAIE DE POMPARE CU SEPARARE DE SOLIDE

Locul e ampla!a"e : pe "e#eaua e canali$a"e menaje"a, !u% ca"o!a%il&


Nr.
Crt
Parametrii i condiii impuse de proiectant Date prezentate de
contractant
(ofertant)
0 A B
Parametrii tehnici i funcionali
1 Staie de pompare prefabricata subterana, complet utilat, in construcie monobloc din material plastic (recomandat PEHD), cu
peretele in construcie dubla de tip fa!ure in " straturi e#terior$fa!ure $ interior compatibila pentru instalri in soluri cu p%n&a
freatica aproape de suprafaa si care in ca&ul deteriorrii unuia dintre perei sa ramana in continuare complet etana
e'itandu$se infestarea apei din p%n&a freatica sau apariia infiltraiilor(
Echiparea staiei 'a cuprinde)
$ * electropompe submersibile pentru apa u&ata (+,+) montate uscat(
$un sistem care sa nu permit corpurilor solide !rosiere din apele re&iduale sa 'ina in contact direct cu
electropompele, acest sistem se auto $ curata si se auto $ !olete in mod automat fara a fi ne'oie de inter'enia
operatorului uman,
$sistemul de separare trebuie sa fie reali&at din materiale re&istente la coro&iunea apei u&ate, recomandat PEHD sau otel
ino#idabil cu propietati minime echi'alente cu cele ale A-S- "+.(
$capac necarosabil clasa A / carosabil clasa C *00/(D100)
$panou electric si automati&are montat in interiorul staiei de pompare
Debitul = XX mc!2 "=XX mCA
3ensiunea de alimentare " # 100 #$ 4rec'enta de alimentare) 00 H&(
*
5ondiii pri'ind e#i!ene i performane)
Staia de pompare
Spaiul in care sunt montate pompele trebuie sa fie uscat, curat, iluminat si fara miros, accesibil prin intermediul unei
scri de ino# cu a6utor de acces, si care sa permit instalarea in interiorul lui a panoului de control si automati&are (
Staia de pompare echipata cu * electropompe trebuie sa ramana complet funcionala in timpul inter'eniei la una din
electropompe(
Staia de pompare echipata cu * electropompe trebuie sa fie echipata cu platforma de si!uranta (pe toata
circumferina cminului) daca caminul este mai adanc de .m, care impiedica plon6area in !ol a operatorului uman(
Staia de pompare trebuie sa fie dotata cu aerisire a re&er'orului de acumulare a apei u&ate si cu aerisire si 'entilaie
pentru spaiul in care sunt montate pompele si in care poate inter'eni operatorul uman(
Sa fie echipata cu * robineti de reinere pentru ape u&ate mena6ere cu acionare self$actin! si * 'ane de apa u&ata(
Peretele cminului sa fie in construcie dubla de tip fa!ure in " straturi) cu stratul din interior de culoare !ri / alb
pentru o 'i&ibilitate sporita in interiorul staiei, stratul intermediar in construcie tip fa!ure cu celule a'%nd !rosimea
de minim "0 mm pentru reali&area unei i&olaii termice care elimina apariia condensului si stratul din e#terior mai dur
pentru a conferi intre!ului ansamblul ri!iditatea necesara(
4urni&orul trebuie sa pre&inte calculul de re&istenta al peretilor caminului(
5ondiii pri'ind e#i!ene i performane)
Electropompe
Electropompe pentru 'ehicularea apelor u&ate cu coninut de fecale, fi#ate cu dispo&iti' pentru instalare 'erticala
uscata, cu +0 m de cablu (contacte protecti'e ale bobina6ului(
Electropompele 'or a'ea urmtoarele caracteristici)
$ carcasa pompei,carcasa motorului si rotorul pompei 'or fi confecionate din fonta
$ arbore din ino#
$ sen&ori de ni'el
$ parametrii temperaturii apei 07 $ ,007 5
$ motorul este trifa&at testat 8n conformitate cu pre'ederile( -E5 "1$ 0
$ !rad de protecie motor $ -P .9, clasa de i&olaie 4
$motor rebobinabil
$pasa6 sferic : 90 mm
Electropompele sa fie submersibile pentru ape u&ate cu rotor adaptat (posibilitatea de a modifica dimensiunea
rotorului astfel incat punctul de funcionare sa fie situat pe curba pompei), re&istente la coro&iune si fara
repercursiuni in ca&ul formarii hidro!enului sulfurat(
Electropompele trebuie sa aiba posibilitatea semnali&rii pre&entei apei din camera statorica(
Etanarea sa fie alctuita din dou etanri mecanice dispuse 8ntr$o carcas const%nd din dou pri fi#e din
material masi' carbur de siliciu, dou inele de alunecare separate din carbur de siliciu i dou !arnituri de arbore
statice din ;iton(
<u se accepta lubrifierea etansarii cu lichidul pompat(
Panoul de control i automatizare pentru +,+ pompe 'a a'ea urmtoarele funcii)
$controlul automat al pompelor2 schimbarea automat sec'enial a pompelor 8n operare2 posibilitate operare
automata $ 0 $ manual
$dotat cu sen&or de ni'el care comanda electropompele in funcie de ni'elul apei din ba&in
% Produsul se 'a li'ra cu cartea tehnic 8n limba rom%n, certificat de comformitate, certificat de calitate i !aranie
Se recomanda ca productorul ansamblului staiei de pompare sa fie si productorul pompelor, pentru a !aranta
buna funcionare a intre!ului sistem(
4urni&orul 'a pre&enta o lista de referine pentru " staii funcionale, cu sistemul solicitat mai sus, la ni'el european(
Pompele sa fie certificate 5E conform normelor europene in 'i!oare(
4urni&orul 'a include obli!atoriu o fisa de catalo!/prospect care sa e#emplifice funcionarea sistemului(
& 5ondiii de !aranie i post !aranie) se 'or acorda piese de schimb i ser'ice 8n perioada de !aranie (contra cost)(
3ermenul de !aranie 'a fi de min '& luni de la li'rare pentru electropompe, sen&ori si panoul de automati&are si de 0
ani pentru restul componentelor(
Pentru racordarea consumatorilor la reeaua de canali&are mena6era, pe strada ======= au
fost pre'&ute ## racorduri cu teu de branament(
5onducta de le!tura intre cminul de racord si cminul de pe reeaua de colectare 'a fi din
P;5$>?, S<9, De +.0 mm cu o lun!ime totala @ A +B0 ml((
Sta#ie e pompa"e apa u$ata menaje"a ' cu !epa"a"e e !olie
Staia 'a fi o construcie circulara, din polietilena (PE-D) cu diametrul interior DA*,00 m si
inaltimea H A 0(09 m(
Pentru 'ehicularea apelor u&ate se 'or monta * electropompe a'%nd debitul C A == l/s si
naltimea de pompare H A ==m5A
Staia de pompare 'a a'ea in componenta)
;ana cuit cu diametrul D< *00 mm, la intarrea apei u&ate in staie2
Distribuitor din PE-D, D +10 mm2
De&er'oare pentru separarea de solide$ * buc2
Eile pentru inchidere/deschidere $ * buc2
5onducte aspiraie2
5onducta de refulare2
5lapet de sens Dn 90 mm $ * buc2
;ane de inchidere pe conducta de refulare Dn 90 mm $ * buc2
4lansa sen&or $ + buc2
Pompa de basa cu debitul CA. mc/h si HA. m5A2
De&er'or de colectare dotat cu capac de inspecie si flansa pentru sen&orul de ni'el2
;entilaie cmin $ introducere aer Dn +00 mm2
;entilaie cmin $ e'acuare aer Dn +00 mm $ prin coul de 'entilaie cu hota sau prin capac2
;entilaie re&er'or de acumulare2
-luminator cmin 09 F(
@a acest sistem, apele re&iduale a6un! 8n re&er'orul de distribuie i trec mai departe 8n ba&inul
de separare a solidelor care este deschis 8n acel moment( Aici, solidele sunt reinute de clapele de
separare i separate prin filtrare( <umai apa re&idual subire mai poate s a6un! prin pomp 8n
re&er'orul mare, comun, de colectare( Dac se umple re&er'orul de colectare, crete i ni'elul apei
din ba&inul de separare a solidelor( 5lapeta sferic de reinere 8nchide automat intrarea, declan%nd
procesul de pompare, 8n functie de ni'el( Pompa debitea& i deschide clapele de separare cu debitul
apei re&iduale subiri( Apa re&icual parcur!e ba&inul de separare a solidelor i transport, astfel,
solidele separate prin filtrare 8n concucta de e'acuare sub presiune( Are loc splarea i curarea
8ntre!ului sistem de separare a solidelor( De la staia de pompare apa este directionata printr$o
conducta din PE-D, SDD +G, P<+0, De ++0 mm, ctre colectoru(( @un!imea conductei de refulare @ A
"*0 ml(
@ucrrile de sptura a transeelor si a !ropilor de fundaii se e#ecuta in conformitate cu
pre'ederile proiectului( @ucrrile se ataca intotdeauna din a'al spre amonte( @a inceperea lucrrilor,
beneficiarul si constructorul 'or con'oca in mod obli!atoriu repre&entanii or!anelor locale care sunt
posesoare de conducte si cabluri subterane in &ona amplasamentului conductei proiectate, in
'ederea identificrii lor( Pentru e'itarea a'arierii acestora si pentru asi!urarea securitii muncii, sub
directa supra'e!here a dele!ailor unitilor posesoare de reele, se 'or e#ecuta spaturi manuale in
&onele respecti'e pana la completa de&'elire a acestora si se 'or lua masurile corespun&toare
pentru spri6inire si asi!urarea lor pe perioada e#ecutrii lucrarilor$conform indicaiilor dele!ailor
respecti', consemnate in procesele 'erbale( Hetodele de e#ecutare a spaturilor sunt determinate
de 'olumul lucrrilor, de caracteristicile solului, precum si de ad%ncimea si forma transeelor( Astfel ca
traneele pentru montarea canalelor se e#ecuta cu perei 'erticali( Pm%ntul re&ultat din sptura se
depo&itea& pe o sin!ura parte lasandu$se o bancheta de si!urana de 00 cm( Sptura se
ad%ncete in mod potri'it in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a permite e#ecutarea etaneitii
8mbinrii si a se e'ita re&emarea tubului numai pe mufe( Pe toata durata e#ecuiei se 'a anali&a ce
cantitate de pamant se poate depo&ita lateral transeii, astfel incat pe toata lun!imea str&ii pe care
se e#ecuta spaturi sa se asi!ure o fasie suficienta accesului si circulaiei auto'ehiculelor, Sal'rii si
Pompierilor( De asemenea se 'or lua masuri pentru securitatea si stabilitatea construciilor si a
instalaiilor 8n'ecinate sau interceptate, precum si pentru protecia muncitorilor, a pietonilor si a
'ehiculelor(
Pentru circulaia pietonilor peste transei se pre'd mai multe podee (pasarele) de acces dotate
cu balustrade de protecie( Depo&itarea pm%ntului re&ultat din sptura in lun!ul transeii 'a a'ea in
'edere si asi!urarea scur!erii apelor din precipitaii astfel incat sa se e'ite inundarea spaturilor sau
terenurilor in'ecinate(
Spaturile necesare pentru e#ecuia reelei de canali&are se 'or e#ecuta mecani&at si manual,
fiind asi!urate prin spri6iniri, cu meniunea ca ultimii *0cm se 'or sapa manual si numai inainte de
e#ecuia canalului( Pe tronsoanele cu ad%ncime mai mica de +(00 m unde nu s$au pre'&ut spri6iniri
limea santului este de 0(90 m( Pentru tronsoanele cu ad%ncimi mai mari de +(00 m unde s$au
pre'&ut spri6iniri limea s%ntului este de +(0 m( Daca in timpul e#ecuiei poriunile de tronsoane cu
ad%ncime mai mica de +(00 m pre&int instabilitate acestea 'or fi asi!urate prin spri6iniri( Se inter&ice
in!roparea lemnului pro'enit din cofra6e, spri6iniri, etc( in umplutura(
3uburile din P;5$>? se 'or monta pe un pat din (nisip cu !ranulometria +$Gmm compactat
manual BGI si !rosimea de +0 cm, sub un un!hi de +*07, pe toata lun!imea, iar umplutura pana la
"0 cm deasupra !eneratoarei superioare se 'a e#ecuta din nisip cu !ranulometria +$G mm) compactat
manual BGI in straturi de +0$+0cm( -n rest umplutura se 'a e#ecuta cu straturi de ma#im +0 cm
(straturi succesi'e din pamant curat de elemente cu diametrul J +0 cm si de fra!mente 'e!etale si
animale), umplutura
1. DA() *)N)+A,)-
Pre&entul 5aiet de Sarcini a fost 8ntocmit pentru e#ecuia lucrrilor de instalaii electrice la
Kbiecti'ul Staie de pompare apa uzata mena.era cu /eparare de /olide (0PA1) situata pe strada
#############( Pentru po&iionarea staiei, a se 'edea planul P023'4 ataat la pre&enta
documentaie(
'.0C5P1, 06 ,676(),) ,1C+8+66
-n scopul pre&entului 5aiet de Sarcini sunt urmtoarele lucrri)
J Procurarea, instalarea si punerea in funciune a unei staii de pompare ape u&ate
mena6ere, din a crei furnitura fac parte echipamente electrice precablate cat si tabloul !eneral de
distribuie 3?D2
J Procurarea, po&area si conectarea cablului electric dintre EHP3 si 3?D2
J Procurarea, instalarea, cablarea si punerea in funciune a instalaiei antiefractie2
J E#ecuia pri&ei de pamant a staiei si instalaia de le!are la pri&a de pamant2
%. 06(1A96A P+5P10A
Se propune o staie de pompare ape u&ate, din a crei furnitura fac parte echipamente
electrice precablate, cum sunt sensorii de proces, 3?D si consumatorii sai $ electropompele
principale, iluminatul local si 'entilatorul(
Pompele principale 'or funciona in re!im +4,+D, sunt pre'&ute cu cheie de comanda cu trei
po&iii AL3K$K$HA<LA@( 3?D 'a fi echipat cu echipament de telemetrie $ inte!rabil cu sistemul
actual de dispeceri&are al C57PAN6)6 D) APA4 cu urmtoarele caracteristici) achi&iia datelor de la
sen&ori/echipamente si prelucrarea lor, se 'a reali&a cu terminal de telemetrie fi# up!radabil(
3erminalul trebuie sa fie capabil sa achi&iione&e orice fel de date din staia respecti'a( -nclude
automat pro!ramabil, racM de ba&a si e#tensii, c%rdul de alimentare, cartelele de achi&iii semnale
di!itale si analo!ice, comen&i si ieiri analo!ice, autodia!nostic, comunicaie ?PDS, displaN !rafic
interacti' si pro!ram de confi!urare( 3?D 'a fi echipat cu o sursa de alimentare LPS pentru
asi!urarea continuitii in alimentare a instrumentaiei( -n interiorul 3?D se 'a pre'edea un
intreruptor in'ersor de sursa, pentru posibilitatea alimentarii cu ener!ie electrica in situaii de
inter'enie, de la un !rup !enerator mobil(
Staia se prote6ea& cu o instalaie antiefractie care include centrala antiefractie, * sensori P-D
+ sen&or adresabil dual de fum si temperatura, cabluri( 5entrala antiefractie 'a fi amplasata in
interiorul 3?D(
Alimentarea cu ener!ie electrica si distribuia la consumatori se 'a reali&a in conformitate cu
planul specificaiile furni&orului( 3?D 'a fi un cofret metalic -P0G, pre'&ut cu presetupe si 'a fi
amplasat in e#teriorul staiei, pe fundaie de beton si stela6 metalic(
El 'a fi e#ecutat si testat respect%nd toate normele in 'i!oare si 'a conine urmtoarele
componente)
J aparate de comutaie si protecie2
J lmpi de semnali&are pre&enta tensiune2 'oltmetru si comutator 'oltmetric2 $protecie la
supratensiuni2
J re&istenta de incal&ire, 'entilator interior de tablou si termostat2
J lampa de iluminare in tablou, cu acionare de la contact de usa2
J circuite de pri&e pentru inter'enii de *1;, *"0;, 100;2
J circuit de iluminat *1; staie de pompare2
J sursa de alimetare LPS, autonomie 19 ore, comutarea la dispariia/restaurarea tensiunii
normale de alimentare se face automat2
J echipament de telemetrie(
Din punct de 'edere al cerinelor funcionale, echipamentele propuse 'or trebui sa satisfac
urmtoarele imperati'e)
J sa funcione&e la temperaturi $*0(((10 !rade 5elsius2
J terminalul de telemetrie sa fie echipat astfel incat sa fie capabil sa achi&iione&e si sa
prelucre&e datele din staie2
J sa fie capabile sa funcione&e *1 ore din *1 si ".0 &ile/ an calendaristic2
J sa nu influene&e mediul si personalul utili&ator prin radiaii, &!omot, cldura si
J sa nu interfere&e cu alte echipamente2
J sa fie si!ure pentru utili&atori(
Pentru protecia personalului 8mpotri'a ocurilor electrice, toate prile metalice ale
echipamentelor stat ei se 'or le!a la centura de impamantare( Pri&a de pamant se 'a reali&a din
electro&i K@On * Vi, - A "m, le!ai cu platbanda K@On 10#1mm 8n!ropai la +m in 6urul staiei(
5entura de impamantare este din platbanda K@On *0#1mm si se racordea& la pri&a de
pamant prin intermediul unei piese de separaie(
De&istenta de pamant a pri&ei de pamant trebuie sa fie sub 1 ohmi si se 'a 'erifica dupa
reali&area pri&ei si la punerea in funciune( Daca aceasta 'aloare este mai mare, atunci pri&a de
pamant se 'a completa cu electro&i in 'ederea obinerii 'alorii cerute(
@e!area tuturor p%rtilor metalice accesibile ale echipamentelor la centura de impamantare se
'a face cu conductor de cupru de seciune min( +.mmp(