Sunteți pe pagina 1din 3

Tipurile de analiza

Din punct de vedere al etapei in care se desfasoara fenomenul economic se disting:


-Analiza Retrospectiva vizeaza activitatea din trecut si cerceteaza fenomenele economice care s-au
desfasurat intr-o perioada anterioara de timp urmarind analiza modului si gradului in care au fost
respectate o serie de cerinte.
-Analiza curenta vizeaza actiunile din present si cerceteaza fenomenul economic in curs de
desfasurare avand roulu de a indentifica eventualii factori perturbatori cu influenta negative asupra
performantelor societatii.
-Analiza previzionala vizeaza etapa premergatoare in melaborarea planului sau a unor prevederi;
vizeaza viitorul,presupune cercetarea fenomenelor economice care se vor desfasura in viitor avand
rolul de a identifica rezervele interne si mobilizarea rationala menite sa contribuie la imbunatatirea
performantelor economico-financiare ale societatii.
Din punct de vedere ale insusirilor esentiale sau al determinari cantitative avem:
-Analiza cantitativa cerceteaza fenomenul in determinarea cantitati, urmarind cantitatea volumul
rezultatul,efectele observand si determinand influenta factorilor cantitativi si exprima intr-o alta
unitate de masura decat fenomenul analizat.
-Analiza calitativa urmareste esenta fenomenului si permite stabilirea factoriilor calitativi si exprima
in aceeasi unitate de masura cu fenomenul analizat.
Din punct de vedere al nivelului la care se desfasoara analiza :
-Analiza microeconomica cerceteaza fenomenul la nivelul unitatii sau a partilor sale component
-Analiza macroeconomica cerceteaza fenomenul la nivelul de ramuri , subramuri in ansamblul sau .
Din punct de vedere al modului de urmarire in timp al fenomenelor se disting:
-Analiza Statica cerceteaza fenmenul la un moment dat la o anumita data. Notiunea de static se
refera la momentul ales pt efectuare analizei.
-Analiza dimanica cerceteaza fenomenele in miscarea lor evidentiind situatia acestora la anumite
interval de timp.
Din punct de vedere al orizontului de timp:
-Analiza pe termen scurt (1zi , 1luna , 1an)
-Analiza pe termen mediu (1-3 ani)
-Analiza pe termen lung (3-ani)
Dupa criteriul de studiere al fenomenului:
-Analiza tehnica studiaza fenomenul din punct de vedere te!nic(nr turisti , nr inoptari)
-Analiza tehnico-economica studiaza fenomenul din punct de vedere te!nic si economic (c!eltuieli
cu materii prime)
-Analiza economico-financiara studiaza dpdv economico-financiar
-Analiza sociologica studiaza dpdv sociologic
Continutul analizei
1)"elimiteaza obiectivele analizei cuprinzand constatarea anumitor fapte sau fenomene,se face in
timp si spatiu cuprinzand diverse metode de evaluare si calcul.
#)"eterminarea elementelor,factorilor si cauzelor fenomenului studiat.$resupune o analiza structural
determinand ponderea fiecarui factor in fenomenul studiat.%actorii se determina in mod succesiv de
la cei cu actiune directa la cei cu actiune indirecta.
3)&tabilirea factorilor presupune si stabileste corelatia dintre fiecare factor si fenomen analizat.
')(asurarea influentei factorilor asupra fenomenului analizat se realizeaza cu a)utorul analizei
cantitative pentru cuantificarea influentei factorilor si aprecierea rezultatelor.
)&intetizarea rezultatelor analizei cuprinzand concluziile desprinse din activitatea cercetata
evidentiiind situatia realizata fata de nivelul de comparative,aspect positive si negative manifestate si
care sunt cauzele interne si externe.
*)+laborarea masurilor care reprezinta continutul deciziilor menite sa contribuie la o utilizare optima
a resurselor si la imbunatatirea performantelor economice ale societatii.
Functiile analizei
1),nformationala-furnizeaza o multitudine de informatii privind situatia
c!eltuielilor,veniturilor,rezultatele economico-financiare,concurenta,nr de turisti,tarife.
#)+volutia potentialului te!inco-economic al societatii
3)%undamentarea deciziilor pe criterii de eficienta si imbunatatirea performantelor economice ale
societatii.
')-ealizarea gestiunii eficiente a patrimoniului
)-ealizarea conexiunii cu mediul extern al societatii,se au in valoare relatiile cu furnizorii,bancile.
Indicatorii economici-financiari-forma concentrata de exprimare a informatiilor.
+xprima consumul de resurse,efecte,rezultate.
+fecte./enituri0$ret livrare x 1(productie)
-ezultate.in functie de venituri si c!eltuieli ../23!0$rofit ;/03!el-2 $rag de rentabilitate; /43!-2
$ierderi
Indicii-metode utilizate in analiza cantitativa pentru diagnosticarea fenomenelor.
Analiza fata de perioade diferite de timp
,5% se determina ca raport intre situatia fenomenului dintr-un anumit an si situatia aceluiasi fenomen
dintr-un an de referinta si se exprima procentual.
,56 se stabileste prin raportarea rezultatelor dintr-un anumit an la rezultatele anului precedent.se
exprma procentual.
Coeficientul de structura echilibru si eficienta
3oeficientul de structura.presupune stabilirea ponderii fiecarei component in ansamblul fenomenului
analizat,p7A0/A8/9x1::
3oeficientul de ec!ilibru se determina ca raport intre # marimi comparabile in termen de ec!ilibru
economic si financiar ;auton0cap propriu8cap propriu<imptml x1::
3oeficientul de eficienta.compararea eforturilor depuse pentru obtinerea rezultatului sau invers.
3!t x /en x 1:::
etoda substituirii in lant-masurarea contributiei diferitelor elemente sau factori la formarea si
modificarea fata de un nivel de comparatie a rezultatului analizat.
+tape.
1),n ordinea conditionari economice a factoriilor se incepe cu factorul cantitativ, calitativ
#) se face succesiv nu simultan
3)un factor substituit se mentine ca atare si in operatiile urmatoare
')suma algebrica a influentelor factoriilor trebuie sa fie egala cu abaterea totala a fenomenului
analizat
etoda balantiera se utilizeaza atunci cand intre factori exista o relatie de suma sau diferenta.
+tape.
1)se descompune abaterea toatala a fenomenului analizat pt a stabili cu ce cantitate si semn
influenteaza fiecare factor.
#)se verifica ca suma algebrica a fiecarui factor sa fie egala cu abaterea totala a fenomenului analizat.
Analiza cheltuielilor de e!ploatare.3!eltuieli cu materii prime,cu primele de asigurare,cu salariul
personalului(salariul de incadrare<sporuri0salariu brut),cu reclama,cu c!iria,postale,material
consumabile,cu amortizarea,energ gaz si apa,
Cheltuieli financiare.cu comisioanele bancare,c!el cu rata de rambursare si dobanda aferenta
crediutului bancar (rata de rambursare<dobanda0anuitate bancare),dif nefavorabil de curs valutar
Cheltuieli e!traordinare pierderi din calamitati,c!el cu penalitati, cu amenzi,pierderi din calamitati
naturale
"enituri din e!ploatare:din vanzarea marfurilor,prestari
servicii(agreement,alimentatie,c!irii)executare lucrari,vanz produselor
"enituri financiare:aferente depozitelor bancare,diferenta de curs valutar,din participatiuni.
"enituri e!traordinare:amenzi incasate,venituri din valorificare mi)loacelor fixe incasate,penalitati
incasate
Formele rentabilitatii profit si rata profitului..
#r brut
ven expl<ven fin<ven extr0ven t
c!el expl<c!elt fin<c!elt extr0c!elt t
vent t-c! t<pr br
sau
ven expl-c!el expl0rez din expl(toate 3 formele) cele 3 rez reprez rez exerc
pr net$pr brut-imp pe pr
imp pe pr0pr br 1*7
rata profitului
rep marimea relative a rentab ce se det ca rap intre masa pr si un anumit term de referinta care rep efortul
depus de catre unit pt obt pr.
-ata rentab fin
$b sau pn8c! totale x1::
-ata rentab fin
$b sau pn8 (cap soc sau cap propriu sau cap perm) x 1::
-ata rentab econ
$b sau pn8active imob(circulare sau totale) x1::
-ata rentab comerciale pb sau pn8vt x 1: