Sunteți pe pagina 1din 8

Penal curs 7 03.03.

2014
b.pedeapsa este un mijloc de reeducare.constrangareas pe care o implica pdeapsa
nu paote fi conceputa ca un scop in sine si este un mijloc de impiedicare a
repetarii conduitei antisociale.
Prin eliminarea din constinta condamnatului a condutiei ilicite ca modalitate de
solutinoare a tendintelor si aspiratiilor sale.
c.pedeapsa este un mijloc de constrangere statal sanctiutuind o reactie a
societatii fata de savarsirea infracitunii,pedeapsa nu paote fi aplicata decat de
stat in numele societatii
d.pedeapsa este prevazuta de lege pentru o anumita infractiune,este o sanctiune
specifica dreptului penal si exprima consectina incalcarii perceptului unei norme
penale incriminatoare.nu exista pedeapsa in general si numai pedeapsa ca
sanctiune pentru o anumita infractiune.
e.pedeapsa se aplica infractorului adica unei persoane care a savarsit o
infractiune ,in aceasta trasatura se reflecta caracterul personal al pedepsei care
nu poate fi aplicata decat infractorului
f.pedeapsa se aplica in scopul prevenirii savarsirii de noi infractiuni.aceasta
trasatura reflecta pe de o parte ratiunea pedepsei iar pe de alta parte increderea in
atitudinea pedepsei de a determina schimbarea mentalitatii condamnatului.
Caracterele pedepsei
Pedeapsa este principalul mijloc de realizare prin constrangere a ordinii de drept
penal,odata tulburata ordinea de drept,nu mai ramane alta cale pentru restabilirea
ordinii decat interventia energica si prompta a organelor penale.
Aplicarea pedepsei si constrangerea infractorului
Functiile pedepsei
Pentru realizarea scopului sau pedeapsa indeplineste anumite functii prin care
influenteaza condamnatul determinand schimbarea conduitei acestuia.
a.functia de constrangere:decurge din natura pedepsei ca masura de
constrangere.constrangeraea nu poate consta in cauzarea de suferinte fizice
condamnatului ,nici nu poate aduce atingere demnitatii acestuia.
b.functia de reeducare:decurge din caracterul de mijloc de reeducare pe care il
are pedeapsa si consta in influentarea mentalitatii si deprinderilor condamnatului
c.functia de exemplaritate:este o functie adiacenta atribuita pedepsei constand in
influenta pe care pedeapsa aplicata condamnatului o produce asupra altor
persoane care vazand constrangera la care condamnatul este supus sunt puse in
situatia de a reflecta asupra propriei lor comportari si de ase abtine de la
savarsirea de infractiuni
d.functia de eliminare:in dreptul nostru penal care prevede pedeapsa detentiunii
pe viata se realizeaza prin scoaterea temporara din societate a
infractorului.eliminarea definitiva se realizeaza numai prin pedeapsa cu moartea.
Categorii de pedepse
a.Pedepse corporale.sunt cele care privesc corpul persoanei,in dreptul penal
modern a ramas numai padeapsa cu maortea
b.pedepse privative sau restrictive de libertate.constau in privarea de libertate
sau ingradirea libertatii condamnatului in anumite conditii,intra in aceasta
categorie pedepsele cu inchisoarea in diferite modalitati dupa regimul de
executare precum si pedepsele restrictive de libertate cunoscute in diferite
sisteme dedrept penal cum ar fi interzicerea de a parasi tara.
c.pedepse pecuniare au ca obiect nemijlocit patrimoniul condamnatului.intra in
aceasta categorie pedeapsa amenzii si pedeapsa confiscarii de bunuri
d.pedepse privative sau restrictive de drepturi au ca obiect diferite categorii de
drepturi al caror exercitiu este interzis sau restrans pe diferite termene
e.pedepse morale :costau in dezaprobara publicului ,intra in aceasta categorie
mustrarea,blamul,publicarea si afisarea hotararii de condamnare.
Dupa importanta atribuita pedepsei in mod functional se face dinstctie intre
pedespe principale si pedepse secundare in categoria celor secundare intra cele
accesorii si complementare.
Pedepsele principale pot fi stabilite si aplicate singure ,ptr fiecare infractiune
este prevazuta o pedeapsa principala,pe cand pedepsele secundare pot sa
lipseasca.
In numele legislatiei se pot aplica doua pedepse principale:inchisoarea si
amenda
Pedepsele complementare.se aplica de instantele de judecata pe baza legii ca un
adaos sau un complement la o pedeapsa principala privativa de libertate si se
executa separat de aceasta.
Pedepsele accesorii.sunt atasate la pedeapsa princiala privativa de libertate ca un
accesoriu al acesteia decurgand din vointa legii(ope legis) sau dupa caz,se aplica
de instanta de judecata (ope iudicis) pe baza legii.ele insotesc pedeapsa
principala nefiind necesara in anumite cazuri sa fie pronuntate de catre instanta
de judecata dar fiind obligatorie pronuntarea lor in anumite cauze.
Pedeapsa in dreptul penal roman
Noiunea de cadru al pedepseleor.se intelege totalitatea pedepselor de orice fel
eplicabile intr-un sistem penal determinat.
Cadrul pdepselor aplcabile este de regula prevazut in partea generala a codului
penal si cuprinde enumerarea intr-o anumita ordine a tuturor pedepselor
aplicabile in sistemul de drept penal respectiv si stabilirea limitelor generale ale
acestora.
Normele incriminatoare nu pot sa prevada alte sanctiuni decat cele prevazute in
cadrul general.
Existenta cadrului pedepselor prezinta o importanta politico penala deosebita
.exprima in primul rand principiul egalitatii pedepselor si reflecta conceptia
politico penala cu privire la ansamblul mijloacelor juridico penale folosite
importiva fenomenului infractional.
Natura si cuantumul pedepselor consacrate.
Dau expresie principiilor fundamentale ale politicilor penale si ale dreptului
penal. Prevederea cadrlui De pedepse este si un mijloc de disciplinare a
sistemului sanctoinator reprezentand orientarea prin aplicare pedepselor.
Pedepsele aplicabile persoanelor fizice
Potrivit dispozitiilor art 53,54,55 pedepsele aplicabile persoanelor fizice sunt
pedepse principale ,complementare si pedepse accesorii.
Pedepsele principale sunt detentiunea pe viata,inchisoarea de la 15 zile la 30 de
ani si amenda cuprinsa intre 10 si 500 de lei care seinmulteste cu numarul zilelor
cuprins intre 30 -400 de zile.
Ridicarea maximului general al pedepsei inchisorii la 30 de ani a avut ca scop sa
permita sporirea maximului special al pedepsei pentru unele infractiuni deosebit
e grave preluand alternative mai credibile la pedeapsa detentiunii pe viata.
Pedepsele complementare aplicabile persoanelor fizice sunt:
a.interzicerea unor drepturi
b.degradarea militara
c.publicarea hotararii de condamnare
importanta prevederii in lege a cadrului pedepselor
prin prevederea cadrului general al pedepselor legiuitorul roman a consacrat
regimul egalitatii pedepselor.,sunt preavazute felurile pedepselor aplicabile si
sunt stabilite limitele generale ale fiecarui tip de pedeapsa.
In partea speciala se prevede ptr fiecare infractiune una dintre pedepsele
cuprinse in sistem uneori se prevad ptr aceeasi infractiune doua pedepse care
urmeaza sa fie aplicate alternativ ,in toate cazurile limitele maxime si minime
sunt cuprinse intre limitele generale a pedepsei respective.
Limitele generale ale pedepselor pot fi depasite in aplicarea regulilor pluralitatii
de infractiuni.
Limitele speciale ale pedepsei pot fi depasite ca efect a mai multor cauze de
atenuare a pedepsei.
In cazul pedepelor,cele principale sunt prevazute in ordinea gravitatii,de aceea
daca intr-un caz concret pedeapsa cu inchisoarea pare prea severa ,va putea fi
inlocuita cu pedeapsa amenzii ,aceasta fiind intotdeauna mai usoara.
Examenul critic al sistemului pedepselor in vigoare
Sistemul sanctionator penal instituit de legiutirul CP 1868 si continuat de NCP a
marcat un progres incontestabil in evolutia dreptului penal.
Pedeapsa cu moartea prevazuta initial a fost abolita dupa evolutia din decembrie
1989 nsi inlocuita cu detentiunea pe viata.
Pedepsele sunt relativ determinate prin limite care permit o individualizare a
pedepsei concrete.totodata s-au prevazut substituenti ai pedepsei inchisorii care
permit o adaptare a actiunii represive la nevoile reeducarii condamnatului.
Cu toate acestea,cadrul pedepselor in vigoare este susceptibil de
critici.pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice sunt practic doua,ceea
ce nu este de natura sa deserveasca opera de individualizare ale actiunii penale.
O alta trasatura negativa a acutalului sistem este caracterul accentuat represiv
.practic ptr toate infractiunile prevazute in legislatia penala este stabilita
pedeapsa cu inchisoarea,chiar daca au fst introduse alternative ptr un mare nr de
infractiuni.
Pedepsele principale in special
A.pedeapsa detentiunii pe viata
Prin decretul nr 6 din 10 ianuarie 1990 ,a fst abolita pedeapsa cu moartea in
legislatia noastra penala si inlocuita cu pedeapsa detentiunii pe viata
Conditia pentru apararea dreptului si a libertatii fundamentle aprobata la 4
noiembrie 1950 ratificata de parlamanetul romaniei in 18 mai 1994,prevede in
protocolul numarul 6 obligatia statelor semnatare de a aboli pedeapsa cu
moartea in sistemele lor de drept penal.
Controverse privind pedeapsa cu moartea
In favoarea pedepsei cu moartea s-au invocat ca argumente caracterul intimidant
al acesteia care exercita o influenta inhibitorie asupra indivizilor inclinati sa
comita acte antisociale.
De asemenea,s-a invocat certitudinea pedepsei capitale care prin eliminarea
definitiva a infractorului inlatura orice posibilitate de manifestare antisociala.
Impotriva pedepsei cu moartea s-au invocat mai multe argumente:
s-a aratat ca pedeapsa cu moartea nu este remisibila (imporibil de iertat prin
gratiere) dupa punerea in executare si nu este reparabila (imposibil de corijat in
cazul unei erori judiciare) si nu este adaptabila prin individualizare.
In ciuda caracterului sau intimidant nu s-a produs o scadere semnificativa a
infractiunilor pedepsite cu moartea.
Partizanii pedepsei cu moarta au aratat ca nici pedeapsa pe viata nu este mai
putin cruda de vreme ce supune pe condamnat la o moarte lenta.argumentul nu
este convingator intrucat detentiunea pe viata pastreaza posibilitatea remiterii si
repararii ba chiar si a eliberarii conditionate.
In mai mult de jumatate din statele lumii pedepsa cu moartea a fostcomplet
abolita,88 de tari printre care si romania au abolit pedeapsa cu moartea in cazul
tuturor infractiunilor,in 11 tari a fst abolita ptr infratiuni obisnuite dar mentinuta
ptr cele prevazute in legile militare iar in 30 de tari pedeapsa cu moartea este
considerata abolita de facto nemai fiind aplicata de mai mult de 10 ani.in 68 de
tari pedeapsa este mentinuta si aplicata desi numarul executilor este in scadere,in
randul acestora figureaza marile puteri SUA,federatia rusa si china.
Conditiile de aplicare si executare a aplicarii pedepsei detentiunii pe viata
Potrivit dispoztiilor art 57 CP pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica
persoanei care la data pronuntarii hotararii de condamnare a implinit varsta de
65 de ani,in locul ei se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si
interzicerea unor drepturi pe durata maxma.
De asemenea in cazul in care condamnatul a implinit varsta de 65 de ani in
timpul executarii,detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea in timp de 30
de ani.
Detentiunea pe viata si pedeapsa inchsisrii mai mare de 15 ani
Se executa in penitenciare anume destinate sau in sectii speciale ale
penitenciarelor.
Inchisoarea
Pedeapsa inchisorii cosnta in privarea de libertate a condamnatului prin scoatera
din mediul normal de viata si plasarea lui intr-un mediu inchis in care este supus
unui regim de viata si de mediu impus.
Continutul inchisorii consta in izolara de societate a condamnatului pe durata
prevazuta in hotarara de condamnare si supunera lui la un regim de executare
destinat sa conduca la indreptarea si reeducarea sa.
Datorita aptitudinilor sale functionale,pedeapsa inchisorii ocupa locul principal
in sistemul pedepselor principale,aceasta a determinat legiuitorul roman sa
acorde preferinta pedepsei inchisorii si sa prevada pentr toate infractiunile cu
cateva exceptii pedeapsa inchisorii singura sau alternativ cu pedeapsa detentiunii
pe viata sau cu amenda.
Limitele generale ale pedepsei inchisorii sunt intre 15 zile-30 de ani.
Limitele speciale nu depasesc 25 de ani.
Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate
Principiile regimului de executare sunt prevazute in CP si in legea nr 54/2013
privind executarea pedepselor privative de libertate.
s-a prevazut astfel ca executarea pedepselor principae privative de liberatate
,adica detentiunea pe viata si inchisoarea se bazeaza pe sistemul penitenciar
progresiv in care condamnatii au posibilitatea sa treaca dintr-un regim de
executare ,in altul in conditiile prevazute de legea privind executarea pedepselor.
Condamnatii executa pedeapsa in doua din urmatoarele regimuri:
In regimul de maxima siguranta (mai mare de 13 ani)
Regimul inchis (mai mare de 3 ani)
Regimul semi deschis (mai mare de 1 an)
Regimul deschis (mai mic de 1 an )
Regimul de executare a pedepselor privative de libertate se bazeaza pe
posibilitatea condamnatilor de a presta cu acordul lor o munca utila daca sunt
apti ptr munca,de educare a condamnatilor ,respectarea de acestia a locurilor de
retinere , precum si pe stimularea si recompensarea celor disciplinati.
Regimul de detinere
Executarea pedepsei inchisorii se face in coformitate cu legea prin execuarea
pedepselor in locul de detinere adica penitenciare.
Femeile condamnate la pedepse privative de libertate executa pedeapsa separat e
barbat iar minorii si tinerii condamnati executa pedeapsa separat de cei majori
sau in locuri de detinere speciale.
Condamnatii minori si tineri,li se asigura conditii pentru participarea la activitati
educative ,culturale,terapeutice,de consiliere psihologica adecvata nevoilor lor
precum si efectuarea studiilor si dobandirea unor aptitudini .
.agentia natinoala a......organiezeaza cursruri de calificare preofesionala a
minorilor condamnati la pedepse privaive de libertate.
Regimul de munca
Persoanele condamnate care snt apte de a munci cu acordul lor,pot presta o
munca in functie de aptitudinele lor precum si activiati necalificate.
Disp legale cu privire la sanatate si aplica in mod corespunzator,durata muncii e
de ste 8 ore pe zi dar nu mai mult de 40 de ore pe saptamana.
Retribuirea muncii detinutilor
Munca prestata de condamnati este retribuita cu exceptia activitatilor cu caracter
gospodaresc.
Durata muncii si palta acesteia precum si repartizarea veniturilor se stabilesc
prin legea de executare a pedepselor.
Veniurle realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate nu
constituie venituri salariiale si nu se impoziteaza ca atare.
Veniturile realizate de condamnati nu potfi mai mici decat salariul minim pe
economie la acelasi program de munca.
Veiturile dinmunca prestata se incaseaza de administratia penitenciarului in care
persoana condamnata executa pedeapsa si se repartizeaza in proportie de 40%
peroanei condamnate si 60% administratie nationale a penitenciarelor .
Din cota de 40% ce i se cuvine peraoana condamnata poate folosi 90% pe durata
executarii pedepsei iar 10% se consemneaza pe numele sau urmand sa fie
incasata odata cu punerea in libertate.
Parta care se cuvine administratiei costituie venituri proprii care se
incaseaza,contabilizaeaza si utilizeaza potrivit disp legale privind finantele
publice.
In cazul in care pesoana condamnata a fost obligata la despagubiri ,50% din cota
care revine acesteia se utilizeaza pt repararea prejudiciului cauzat partii civile.
Condamnatii sunt obligati sa repare si daunele pe care le-au adus instalatiilor si
utilitatilor de la locul de munca sau de la locul de detentie.
Prejudiciul cauzat astfel se repara pe baza ordinului de imputare emis de
directorul penitenciarului.
Amenda penala
Este o pedeapsa ce consta intr-o suma de bani pe care condamnatul este obligat
s-o plateasca in contul statului.
Caracterul sau coercitiv rezulta din micorarea silita a patrimoniului ceea ce
constituie o ingreunare a patrimoniului sau obisnuit.
Amenda penala se deosebeste de amenda administrativa deoarece amenda
penala este consecinta raspunderii penale a faptuitorului.
Se aplica numai de instanta judecatoreasca in cadrul procesului penal.in caz de
neexecutare cu .......cu pedeapsa inchisorii.
Amenda penala se inscrie in cazierul judiciar al infractorului.
Ca sanctiune penala amenda prezinta unele avantaje incontestabile:evita
implicarea condamnatului in mediul obisnuit ,este adaptabila permitand o
perfecta individualizare ,este remisibila.
Datorita acestor calitati pedeapsa amenzii este preferata printre sanctiunile
penale.
Amenda przinta insa si dezavantaje:astfel amenda se rasfrage si asupra altor
peraane decat infractorul incalcand astfel princpiul persoanlitatii pedepseinu
,este egala ptr otti infractorii etc
La aplicarea amenzii trebuie sa se tina seama si de aceste dezavantae