Sunteți pe pagina 1din 9

Mijloacele de individualizare a pedepsei

Renuntarea la aplicarea pedepsei :Este un mijloc de individualizare a pedepsei prin care instanta renunta la aplicarea pedepsei
tinand seama de gravitatea redusa a infractiunii Si de aprecierea ca aplicarea unei pedepse ar fi
inoportuna.

Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei : infractiunea savarsita sa prezinte o gravitate redusa.
Gravitatea redusa se apreciaza in raport de :

- modul si mijloacele folosite de infractor pentru savarsirea infractiunii
- intinderea urmarilor
- motivul si scopul urmarit

A doua conditie este ca instanta sa aprecieze ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza
consecintelor pe care le ar avea asupra persoanei supuse judecatii. La aceasta apreciere se au in
vedere : conduita inculpatului anterior savarsirii infractiunii, eforturile depuse pt inlaturarea
infractiunii si posibilitatile de indreptare ale inculpatului.

Conditii negative :

- infractorul sa nu mai fi suverit anterior o condamnare cu exceptia situatiilor in care infractiunea
a fost amnistiata dezincriminata ori s-a implinit termenul de ...
- infractorul sa nu mai fi beneficiat de renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anterior
savarsirii infractiunii.
- inculpatul sa nu se fi sustras de la urmarirea penala sau de la judecata ori sa fi incercat
zadarnicirea aflarii adevarului in procesul penal.
- pedepasa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita sa nu fie inchisoarea mai mare de 3
ani.AVERTISMENTUL : cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei instanta este obligata sa
aplice inculpatului un avertisment.
Avertismentul cuprinde motivele care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si
atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare.


EFECTELE RENUNTARII LA APLICAREA PEDEPSEI :

- persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei
decaderi interdictii sau incapacitati.
Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a
obligatiilor civile prevazute in hotarare.

AMANAREA PEDEPSEI

AManarea apkicarii pedepsei este o noua modalitate de individualizare a pedepsei ce poate fi
aplicata de instanta de judecata atunci cand scopul pedepsei poate fi atins fara executarea
acesteia.

CONDITIILE APLICARII AMANARII PEDEPSEI :

1. Cuantumul pedepsei stabilita de instanta : este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani
inclusiv in cazul concursului de infractiuni.
2. Infractorul sa nu mai fi fost condamnat la pedeapsa inchisorii cu exceptia (vezi renuntare)
amnistiate!!!
3. Infractorul sa isi fi manifestat acordul pt a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii
4. Instanta sa aprecieze ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara dar se inpune
supravegherea pe o perioada determinata.

LEGEA PREVEDE SI O CONDITIE NEGATIVA : pedeapsa prevazuta de lege pt infractiunea
savarsita sa nu fie de 7 ani sau mai mare.

Termenul de supraveghere : este de 2 ani si se calculeaza de la data ramanerii defisnitive a
hotararii prin care s a dispus amanarea aplicarii pedepsei.

Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea trebuie sa
respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin.

MASURILE DE SUPRAVEGHERE art 35 si cuprind obligatii formative (de a urma un curs de
pregatire scoalara sau profesionala de a frecventa programe de integrare sociala, tratamente
medicale daca este cazul, dar si obligatii cu caracter prohibitiv, sa nu comunice cu victima sau cu
apropiatii acesteia, sa nu conduca anumite vehicule, sa nu detina arme, sa nu paraseasca teritoriul
romaniei, etc.

Supravegherea executarii obligatiilor : se face de serviciul de probatiune

Obligatiile stabilite pot fi modificate sau inlaturate in raport de conduita persoanei.

REVOCAREA AMANARII APLICARII PEDEPSEI :

- daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata cu rea credinta nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca amanarea si
dispune amanarea si aplicarea pedepsei.

ANULAREA AMANARII APLICARII PEDEPSEI :

Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai
savarsise inca o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea
pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii iar dupa expirarea acestui termen amanarea se
anuleaza aplicandu se dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni.

EFECTELE AJULARII PEDEPSEI :

Persoana fata de care s a dispus anularea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi, interdictii
sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita daca nu a savarsit din nou o
infractiune pana la expirarea termenului de supraveghere si nu s-a dispus revocarea si nu s-a
descoperit o cauza de anulare.

SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE :

- este o masura prin care instanta suspenda executarea pedepsei dispunand anumite masuri de
supraveghere a condamnatului daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta
masura.

1. Pedeapsa aplicata inclusiv in caz de concurs de infractiuni este de cel mult 3 ani.
Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii cu exceptia cazurilor in care
infractiunea este dezincriminata, amnistiata sau s-a implinit termenul de reabilitare
Infractorul si a aratat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.
4. In raport de persoana infractorului si de conduita acestuia anterior savarsirii infractiunii dar si
ulterior, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si chiar fara executarea ei
condamnatul nu va mai comite alte infractiuni.
Daca pedeapsa ....se suspenda numai inchisoarea iar amenda se executa.Nu se poate dispune suspendarea pedepsei sub supravegher daca :

- pedeapsa aplicata este numai amenda
- aplicarea pedepsei a fost initial amanata dar ulterior amanarea a fost revocata.
- infractorul s-a sustras de la urmarirea penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii
adevarului.
- instanta este obligata sa consemneze oin hotarare motivele condamnarii, motivele care au
determinat suspendarea si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare.

TERMENUL DE SUPRAVEGHERE :

Durata suspendarii executarii pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat si
este cuprinsa intre 2 si 4 ani fara a putea fi mai mica decat durata pedepsei aplicate.

Termenul curge de la data ramanerii definitive a hotararii.
Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte un pachet de obligatii
similar cu cel de mai devreme.

Supravegherea condamnatului se face de catre serviciul de probatiune.
Obligatiile pot fi modificate sau inlaturate
Revocarea suspendarii pedepsei sub supraveghere ca si la institutia anterioara daca pe parcursul
supravegherii persoana cu rea credinta nu respecta obligatiile impuse, instanta revoca
suspendarea si dispune executarea.
La fel in cazul in care condamnatul savarseste o infractiune in termenul de supraveghere.

ANULAREA

- presupune descoperirea unei infractiuni inainte de pronuntarea hotararii.

EFECTELE SUSPENDARII : in cazul in care condamnatul nu a mai savarsit o infractiune pana
la expirarea termenului de supraveghere, nu s a dispus revocarea si nici anularea aplicarii
pedepsei, pedeapsa se considera executata.
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de
siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

LIBERAREA CONDITIONATA :
Este acel mijloc de individualizare prin care instanta tinand seama de executarea unei anumite
parti din pedeapsa de conduita condamnatului si de convingerea ca s-a indreptat si se poate
integra in societate, dispune eliberarea conditionata a acestuia.


Conditiile liberarii conditionate in cazul condamnarii pe viata :

Prima conditie : cel condamnat sa fi executat 20 de ani de detentie
2. Buna conduita pe toata durata executarii
3.indeplinirea integrala a obligatiilor civile stabilite prin hotarare de condamnare
4. Instanta sa isi formeze convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate integra in
societate.

TERMENUL DE SUPRAVEGHERE IN CAZUL LIBERARII CONSITIONATE TERMENUL
DE SUPRAVEGHERE ESTE DE 10 ani si curge din momentul punerii in libertate.

Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii : cel condamnat sa fi executat 2/3 din
durata pedepsei in cazul inchisorii ce nu depaseste 2 ani sau 3/4 din durata pedepsei inchisorii
mai mare de 10 ani dar nu mai mult de 20 de ani adica executarea pedepsei sa nu ajunga la 20 de
ani pt ca acesta este cuantumul detentiunii pe viata

Sa se fi aflat in executarea pedepsei in regim semi deschis sau deschis
3. Cel condamnat sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare afara de cazul
in care se stabileste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.
4. Instanta sa aiba convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra.

daca cel condamnat a implinit varsta de 60 de ani liberarea conditionata se dispune la executarea
a jumatate din pedeapsa inchisorii pana la 10 ani si 2-3 din cea peste 10 ani.

In cazul fractiunilor de pedeapsa luate in calcul se are in vedere si durata executarii pedepsei ca
urmare a muncii prestate.

Instanta are obligatia consemnarii in hotarare a motivelor liberarii conditionate si a atentionarii
condamnatului asupra comportarii sale viitoare.
Cel liberat conditionat i se impun masuri de supraveghere si obligatii de natura celor mai sus.

Modificarea sau incetarea obligatiilor ca la institutiile amterioare / revocarea in cazul
suspendarii.


REVOCAREA LIBERARII CONDITIONATE DACA PERSOANA nu executa obligatiile
impuse instanta revoca si dispune executarea

Daca savarseste o infractiune, de asemeni instanta refoca iar pedeapsa pt noua infractiune se
stabileste dupa caz potrivit recidivei sau concursului

ANULAREA LIBERARII CONDITIONATE :

- cand pe parcursul termenului de supraveghere se constata ca pers condamnata mai savarsise o
infractiune pana la aplicarea liberarii pt care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii iar dupa expirarea
acestui termen. In acest caz liberarea ......

EFECTELE LIBERARII CONDITIONATE

DACA PANA LA EXPIRAREA. TERM DE SUPRAVEGHERE CONDAMNATUL NU A
SAVARSIT DIN NOU o infractiune, nu s a dispus revocarea si nu s a dispus o cauza de
amploare....

MASURILE DE SIGURANTA : sunt sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei
stari de pericol si prevenirea savarsirii de noi infractiuni.
Masurile de siguranta se iau fata de persoana care a savarsit o fapta prevazuta de. Legea penala
nejustificata nu neaparat si imputabila si chiar savarsita fara vinovatie. Masurile de siguranta se
pot lua si in situatia in care faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa.

In cp sunt reglementate 5 masuri de siguranta :

Prima dintre ele este obligarea la tratament medical
Consta in obligatia care pt persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care din
cauza unei boli a unei tulburari psihice sau a intoxicarii cu alcool sau alte substante psihoactive
prezinta pericol pt societate sa se prezinte in mod regulat la tratament medical pana la
insanatosire sau pana la o ameliorare care sa inlature starea de pericol.

DURATA MASURII :

Masura se ia pe o durata nelimitata dar se va revoca in caz de insanatosire.

INLOCUIREA MASURII :
Nerespectarea obligatiei de a se prezenta in mod regulat la tratament medical poate atrage
inlocuirea acestei masuri cu masura internarii. Daca faptuitorul a fost condamnat la o pedeapsa
privativa de libertate, tratamentul medical se efectueaza si in timpul executarii pedepsei in unitati
sanitare speciale.


INTERNAREA MEDICALA :

Consta in obligatia impusa pers care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care din cauza
starii sale psihice prezinta pericol pt societate, de a se supune internarii intr un institut medical de
specialitate si de a efectua tratamentul adecvat.

DURATA MASURII : internarea medicala este o masura fara termen. Ea se poate dispune pana
la insanatosire.

INTERZICEREA OCUPARII UNEI FUNCTII SAU PROFESII : este o sanctiune impusa pe
cale judiciara si consta in obligatia persoanei dovedita a fi improprie pt executarea activitatii in
indeplinirea careia a savarsit o fapta prevazuta de legea penala de a se abtine de la efectuarea
vreunui act care apartine executarii acelei activitati.

Continutul masurii difera in functie de felul activitatii al carui exercitiu a fost interzis.

CONDITIILE LUARII ACESTEI MASURI :

- sa se fi savarsit o fapta prevazuta de legea penala
- fapta prevazuta de legea penala sa fi foat savarsita in executarea functiei sau profesiei
faptuitorului.
- fapta savarsita sa se datoreze incapacitatii pregatirii sau altor motive care il fac impropriu pe
faptuitor pentru exercitarea functiei profesiei ocupatiei.
- exercitarea functiei, profesiei, meseriei sa creeze o stare de pericol prin posibilitatea comiterii
altor fapte in viitor
- instanta de judecata sa aprecieze ca inlaturarea starii de pericol si prevenirea savarsirii de noi
infractiuni se poate realiza prin luarea masurii de siguranta a interzicerii executarii functiei sau
profesiei.

DURATA MASURII

- masura se ia pe o perioada nedeterminata insa poate fi revocata la cerere dupa trecerea unui
termen de cel putin un an daca au incetat temeiurile care au......

Masura de siguranta a interzicerii unei activitati poate insoti alta masura de siguranta.
CONFISCAREA SPECIALA :

Este o masura de siguranta cu caracter patrimonial care consta in trecerea silita si gratuita in
proprietatea statului a anumitor bunuri ce apartin persoanei care a savarsit o fapta prevazuta de
legea penala a caror detinere de catre faptuitor prezinta pericol de savarsire a unor noi fapte
penale.

OBIECTUL CONFISCARII SPECIALE :

- bunurile produse prin savarsirea faptei prevazuta de legea penala,
Bunurile care au fost folosite in orice mod la savarsirea unei infractiuni daca sunt ale
faptuitorului sau daca apartinand unei alte persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor.
- bunurile folosite imediat dupa savarsirea faptei pt a asigura scaparea faptuitorului sau pastrarea
folosului produsului obtinut daca sunt ale faptuitorului sau daca apartinand unei alte persoane
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor
- bunurile care au fost date pt savarsirea unei fapte prevazute de legea penala sau pentru a
rasplati pe faptuitor
- bunurile dobandite prin savarsirea faptei prevazuta de legea penala daca nu sunt restituite
persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia
- bunurile a caror detinere este interzisa de legea penala.

CONFISCAREA EXTINSA

- se aplica si altor nunuri la care se refera art 112 in cazul in care persoana este condamnata
pentru savarsirea uneia din infractiunile prevazute de art 112 indice 1 daca fapta este susceptibila
sa ii procure un folos ...si pedeapsa prevazuta de lege este de 4 ani sau mai mare.

Traficul de droguri
Spalarea banilor

Pentru luarea masurii confiscarii extinse este necesara indeplinirea unor conditii

- valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata intr o perioada de 5 ani inainte si daca
este cazul dupa momentul savarsirii infractiunii pana la data emiterii actului de sesizare a
instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de acesta in mod licit.
Notiunea de vadit inseamna o depasire esentiala.
Instanta are convingerea ca bunurile dobandite provin din in
La stabilirea diferentei de valoare se au in vedere preturile la momentul dobandirii lor.


MINORITATE

MINORUL CARE NU A IMPLINIT 14 ani nu raspunde penal.

Minorul intre 14-16 ani raspunde penal NUMAI DACA A SAVARSIT FAPTA CU
DISCERNAMANT
Minorul de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

CONSECINTELE RASPUNDERII PENALE A MINORULUI :

In cazul minorului intre 14-18 ani se ia o masura educativa neprivativa de libertate.
Fata de minor se poate lua o masura privativa de libertate in urmatoarele 2 situatii :

- daca a mai savarsit o infractiune pentru care i s-a aplicat o masura educativa si a fost executata
ori a carei executare a inceput inainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat
- cand pedeapsa prevazuta de lege pt infractiunea savarsita este de 7 ani sau mai mare ori
detentiunea pe viata.

MASURILE EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE 4 iar privative 2

1. Stagiul de formare civica - consta in obligatia minorului de a participa la un program de cel
mult 4 luni care sa il ajute sa inteleaga consecintele legale si sociale ale faptelor sale
2. Supravegherea - este o masura care consta in controlarea si indrumarea minorului in cadrul
programului sau zilnic pe o durata intre 2-6 luni sub coordonarea serviciului de probatiune.
3. Consemnarea la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in
zilele de weekend afara de cazul in care
4. Asistarea zilnica consta in obl minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de
probatiune