Sunteți pe pagina 1din 5

Drept Penal - curs 5 21.03.

2014
1
RECIDIVA IN NOUL COD PENAL
Recidiva este o forma a pluralitatii de infractiuni constand in fapta
unei persoane care, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de
condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an si pana la
reabilitare sau pana la implinirea termenului de reabilitare, savarseste
din nou o infractiune cu intentie sau cu intentie depasita pentru care
legea prevede pedeapsa inchisorii de 1 an sau mai mare.
Exista recidiva si in cazul in care nu exista infractiune. Este sanctionata
cu detentiunea pe viata. Legiuitorul mai distinge intre recidiva
postcondamnatorie si postexecutorie asa cum prevedea Codul Penal
anterior.
Elementul esential care deosebeste recidiva de concurs este existenta
unei hotarari definitive de condamnare.
Termenii recidivei:
Elementele starii de recidiva respectiv condamnarea de recidiva pentru
infractiunea anterioara si noua infractiune comisa poarta denumirea de
termenii recidivei.
Recidiva presupune existenta a doua infractiuni indiferent de forma in
care sunt savarsite (consumata sau tentativa pedepsibila), indiferent
daca la savarsirea lor persoana a participat in calitate de instigator sau
complice.
Primul termen al recidivei consta intotdeauna intr-o condamnare
definitiva la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an sau detentiune pe
viata.
Al doilea termen al recidivei consta intr-o infractiune cu intentie sau
intentie depasita pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 1 an
sau mai mare ori detentiunea pe viata.
Modalitatile recidivei: sunt formele pe care le poate avea aceasta in
functie de modificarile variate la care sunt supusi cei doi termeni.
Cele mai cunoscute sunt urmatoarele:
a) recidiva postcondamnatorie si recidiva postexecutorie: Recidiva
postcondamnatorie consta in savarsirea unei infractiuni inainte
de inceperea executarii pedepsei la care fusese anterior
condamnat printr-o hotarare definitiva, in timpul executarii ori in
stare de evadare. Recidiva postexecutorie consta in savarsirea
unei infractiuni dupa executarea in intregime a unei pedepse
anterioare sau dupa ce aceasta a fost considerata ca executata.
Drept Penal - curs 5 21.03.2014
2
b) recidiva generala si recidiva speciala: In cazul recidivei generale,
cei doi termeni sunt de natura diferita (furt si violare de domiciliu,
talharie si ultraj). In cazul recidivei speciale termenii sunt de
aceiasi natura.
c) recidiva relativa si recidiva absoluta: Este relativa, recidiva pe
care legea o conditioneaza in privinta ambilor termeni sub
aspectul gravitatii pedepsei. Este absoluta recidiva care nu este
conditionata de gravitatea condamnarii
d) Recidiva mare si recidiva mica: In cazul recidivei mari, primul
termen este o condamnare la pedeapsa inchisorii care depaseste o
anumita limita (1 an). Recidiva mica exista in situatia in care
primul termen este format din mai multe condamnari mici (cel
putin pana la 6 luni in CP anterior, in actualul CP nu mai exista
recidiva mica).
e) Recidiva cu efect unic si recidiva cu efecte progresive: recidiva cu
efect unic este acea forma a recidivei ale carei efecte sunt aceleasi
ori de cate ori s-ar repeta starea de recidiva. Recidiva cu efecte
progresive se agreaveaza progresiv cu fiecare noua recidiva.
f) recidiva teritoriala si recidiva internationala: In cazul recidivei
teritoriale primul termen este pronuntat de o instanta nationala
iar in cazul celei internationale este reprezentat de o condamnare
prezentata in strainatate.
g) recidiva perpetua (permanenta) si recidiva temporara: recidiva
perpetua sau permanenta se realizeaza indiferent de intervalul la
care s-a savarsit o noua infractiune. Recidiva temporara se
realizeaza numai daca savarsirea din nou a unei infractiuni a avut
loc inauntrul unui anumit termen


Conditiile primului termen al recidivei:
a. existenta unei hotarari de condamnare la pedeapsa inchisorii mai
mare de 1 an: pedeapsa amenzii nu poate constitui termen de
recidiva. Infractiunea poate fi consumata si sub forma tentativei.
Hotararea poate privi o singura infractiune sau o infractiune in
concurs. In acest caz se are in vedere pedeapsa rezultata. Poate
constitui prin termen al recidivei o condamnare pronuntata in
strainatate.

Drept Penal - curs 5 21.03.2014
3
Poate constitui prin termen o condamnare definitiva cu suspendarea
executarii sau pentru care a intervenit gratierea ori eliberarea
conditionata. Nu poate constitui prin termen o condamnare prin care
s-a amanat aplicarea pedepsei.
b. Hotararea sa fie pronuntata pentru o infractiune savarsita cu
intentie indirecta sau preterintentie.

Conditiile celui de-al doilea termen de recidiva:
a. savarsirea din nou a unei infractiuni cu intentie directa, indirecta
ori depasita dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de
condamnare. Al doilea termen poate fi format de un concurs de
infractiuni sau poate fi o infractiune continua.
b. infractiunea sa fie sanctionata cu pedeapsa inchisorii de un an sau
mai mare ori detentiunea pe viata.
c. noua infractiune sa fie savarsita pana la reabilitare sau la
implinirea termenului de reabilitare.
d. ambele infractiuni sa fie savarsite de aceeasi persoana.

Condamnari care nu atrag starea de recidiva:
1. Faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala
2. Faptele care au fost amnistiate
3. Infractiunile savarsite din culpa
4. Infractiunile savarsite in timpul minoritatii

Recidiva postcondamnatorie:
Pentru existenta primului termen al recidivei se impune:
1) Infractiunea sau infractiunile sa fie savarsite cu intentie sau
preterintentie
2) Sa existe o hotarare definitiva de condamnare la pedeapsa
inchisorii mai mare de 1 an sau la pedeapsa detentiunii pe viata
3) Condamnarea definitiva sa nu se refere la infractiuni care atrag
starea de recidiva

Al doilea termen al recidivei impune urmatoarele conditii:
1. Savarsirea din nou a unei infractiuni cu intentie sau cu
preterintentie
2. Pedeapsa prevazuta de lege sa fie inchisoarea de 1 an sau mai
mare ori detentiunea pe viata.
Drept Penal - curs 5 21.03.2014
4
3. Infractiunea care constituie al doilea termen al recidivei sa fie
savarsita inainte de inceperea executarii pedepsei anterioare sau
in timpul executarii acesteia.

Recidiva postexecutorie:
Pentru primul termen al recidivei sunt necesare urmatoarele conditii:
1. Infractiunea sa fie savarsita de aceeasi persoana cu intentie sau
preterintentie
2. Sa existe o condamnare definitiva la pedeapsa inchisorii mai mare
de 1 an sau la pedeapsa detentiunii pe viata
3. Condamnarea sa nu se refere la infractiuni care nu atrag starea de
recidiva
4. Pedeapsa anterioara sa fie executata in intregime, gratiata total
sau in parte ori sa se fi prescris executarea acesteia.

Pentru al doilea termen sunt necesare urmatoarele conditii:
1. Savarsirea din nou a unei infractiuni cu intentie sau cu intentie
depasita
2. Pedeapsa prevazuta de lege pentru noua infractiune sa fie
detentiunea pe viata ori inchisoarea de 1 an sau mai mare

Pedeapsa in caz de recidiva: In conceptia NCP, recidiva constituie o
stare de agravare.
Tratamentul penal al recidivei postcondamnatorii: potrivit art. 43 (1-4)
Codul Penal: daca inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau
considerata ca executata, se savarseste o noua infractiune in stare de
recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta, adica pentru a doua
infractiune, se adauga la pedeapsa anterioara, neexecutata ori la restul
ramas neexecutat din aceasta.
Sanctionarea recidivei postcondamnatorii se realizeaza in doua etape:
1. Stabilirea pedepsei pentru cea de-a doua infractiune
2. Aplicarea pedepsei rezultante prin alaturarea celei de-a doua
pedepse la pedeapsa anterioara neexecutata sau partial
neexecutata.

Drept Penal - curs 5 21.03.2014
5
Tratamentul penal al recidivei postexecutorii:
Art. 43 (5) din NCP reglementeaza tratamentul sanctionator al recidivei
postexecutorii, astfel daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata
sau considerata ca executata se savarseste o noua infractiune in stare de
recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute pentru noua
infractiune, adica minimul special si maximul special se majoreaza cu
jumatate. Pedeapsa se considera executata atunci cand a intervenit
gratierea totala sau a restului de pedeapsa, implinirea termenului de
prescriptie a executarii pedepsei, implinirea termenului de
supraveghere in cazul suspendarii executarii pedepsei sau implinirea
termenului de supraveghere in cazul eliberarii conditionate.
In cazul in care al doilea termen al recidivei postexecutorii este un
concurs de infractiuni, instanta va stabili mai intai pedeapsa pentru
fiecare infractiune concurenta care se va situa intre minimul special si
maximul special al pedepsei pentru noua infractiune majorata cu
jumatate dupa care se vor contopi pedepsele potrivit art. 39 din NCP.
O situatie deosebita o prezinta descoperirea ulterioara a starii de
recidiva, astfel, daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de
condamnare si mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau
considerata ca executata, se constata ca cel condamnat se afla in stare de
recidiva, instanta aplica prevederile art. 43 alin. 1-5 referitoare la
recidiva.
Recalcularea pedepsei se face doar daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:
1. Starea de recidiva sa fi fost descoperita ulterior
2. Descoperirea sa aiba loc dupa ramanerea definitiva a hotararii de
condamnare
3. Starea de recidiva sa fie descoperita inainte ca pedeapsa sa fi fost
excutata sau considerata ca executata.