Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere pentru determinarea legislaiei aplicabile n cazul angajatorilor

Ctre CNPP
Subsemnatul(a) ..... domiciliat() n ............
C.I./B.I ..........., n calitate de reprezentant/funcia n firm .... al
S.C ........................., depun urmtoarele documente n ederea
obinerii documentului portabil !" pentru an#a$ai/an#a$at%
1. certificatul de nregistrare a societii, eliberat de ctre oficiul teritorial al re#istrului comerului&

2. certificatul de atestare fiscal, eliberat de unitatea teritorial competent a !#eniei 'aionale de !dministrare (iscal, din care s rezulte c
an#a$atorul n cauz nu are datorii la bu#etul #eneral consolidat, la data depunerii solicitrii priind determinarea le#islaiei aplicabile&
)dac a#entul comercial n cauz deine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscal a fi eliberat de autoritile care
colecteaz contribuiile sociale pentru salariaii pe care an#a$atorul intenioneaz s*i deta+eze&

3. adeverin de la inspectoratul teritorial de munc, emis conform le#ii, respecti declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului le#al al
an#a$atorului, nsoit de alte documente doeditoare, din care s rezulte numrul total de salariai ncadrai cu contracte indiiduale de munc la
data solicitrii determinrii le#islaiei aplicabile&

. certificatul constatator priind situaia an#a$atorului, emis de oficiul teritorial al re#istrului comerului pentru luna n curs&

!. situaii financiare actuale ale comerciantului din ,om-nia sau din strintate, erificate, aprobate +i publicate potriit le#islaiei statului n care
comerciantul are domiciliul/sediul&
)se or prezenta ultimul bilan contabil depus +i nre#istrat la administraia financiar, precum +i cele mai recente balane de verificare
analitice, semnate +i +tampilate&

". declaraie pe propria rspundere a an#a$atorului prin care s se ateste cifra de afaceri realizat de acesta n #om$nia +i cea realizat de acesta pe
teritoriul celuilalt stat membru, n ultimul an, respecti de la data nfiinrii, dup caz&

%. contracte comerciale implementate pe teritoriul ,om-niei anterior perioadei pentru care se solicit atestarea le#islaiei aplicabile&

&. contracte comerciale care s fie implementate pe teritoriul ,om-niei n perioada pentru care se solicit atestarea le#islaiei aplicabile&

'. contractul(antecontractul nc.eiat ntre an#a$atorul din ,om-nia +i an#a$atorul din statul de an#a$are, precum +i traducerea autorizat a
acestuia, din care s reias drepturile +i obli#aiile prilor contractante, misiunea de ndeplinit de ctre salariaii deta+ai, precum +i perioada de
e)ecuie a contractului&

1*. declaraia lunar priind obli#aiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe enit +i eidena nominal a persoanelor asi#urate (ane/a "."
0 ane/ an#a$ator +i ane/ ".1 * ane/ asi#urat pe care an#a$atorul intenioneaz s*l deta+eze)
11. actul de identitate din ,om-nia al salariatului/ilor pe care an#a$atorul intenioneaz s*l/i deta+eze temporar pe teritoriul altui stat membru&

12. contractul individual de munc al salariatului/ilor pe care an#a$atorul intenioneaz s*l/i deta+eze pe teritoriul altui stat membru, din care s
rezulte inclusi%
a) durata perioadei de munc ce urmeaz s fie prestat pe teritoriul altui stat membru&
b) moneda n care or fi pltite drepturile salariale, precum +i modalitile de plat&
c) prestaiile n bani +i/sau n natur aferente desf+urrii actiitii n strintate&
d) condiiile de clim&
e) re#lementrile principale din le#islaia muncii din acea ar&
f) obiceiurile locului a cror nerespectare i*ar pune n pericol iaa, libertatea sau si#urana personal&
#) condiiile de repatriere a lucrtorului, dup caz.

13. adeverina privind stagiul de cotizare realizat n ultimele "1 luni calendaristice, emis de casa teritorial de pensii competent pentru fiecare
salariat pe care an#a$atorul intenioneaz s*l deta+eze pe teritoriul altui stat membru&

1. declaraie pe propria rspundere a an#a$atorului care s ateste eentualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicit documente
portabile !" au beneficiat sau nu de formulare 2 "3" +i 2 "31, documente portabile !"& dac persoanele n cauz au beneficiat de formulare 2 "3" +i
/sau 2 "31, de documente portabile !", se or prezenta, suplimentar, copii ale formularelor/documentelor respectie.

+etalii privind angajatorul, numele sau denumirea firmei, codul de actiitate, adresa sediului social (strad, numr, ora+, cod
po+tal, telefon, fa/, e*mail)%
4ipul actiitii conform codificrii C-.N%
+etalii privind angajatorul n cellalt stat membru% numele sau denumirea firmei/naei, codul/codurile de identificare,
adresa (strad, numr, csu po+tal, localitate, cod po+tal, statul membru)%
Informaii despre actiitatea ce urmeaz a fi desf+urat pe teritoriul celuilalt stat membru%
SC. se an#a$eaz s ac.ite contribuiile sociale
pentru lucrtorii menionai n ane/, s menin raportul de subordonare dintre firm +i salariaii deta+ai pe teritoriul altui
stat membru, s menin contractul indiidual de munc dintre societate +i salariaii n cauz, inclusi obli#aia de plat a
salariului.
5e asemenea, SC se an#a$eaz s informeze C'66 cu priire la orice sc.imbri
surenite n perioada de deta+are pe teritoriul altui stat membru care determin ncetarea acesteia naintea e/pirrii termenului
nscris n document/e +i s restituie documentul/ele !", n ederea anulrii/modificrii acestuia/acestora.

5ata Semntur +i +tampil
1
5ate despre lucrtorii pentru care se solicit documentele portabile !"% 'ume, prenume, nume la na+tere& 5ata nc.eierii contractului indiidual de munc cu an#a$atorul care s*a adresat
C'66& 6erioada pentru care se solicit emiterea documentului portabil !" (care nu trebuie s dep+easc 17 de luni calendaristice) 6erioada/ele anterioar/e pentru care a beneficiat de
certificat/e priind le#islaia aplicabil& Cod numeric personal& !dres n statul de trimitere * ,om-nia.

'r 'ume, prenume, nume la na+tere 5ata an#a$rii
6erioada pentru care se solicit !"
6erioada/ele anterioar/e pentru care
a beneficiat de certificat/e priind
le#islaia aplicabil
Cod numeric personal !dres n ,om-nia
5e la 6-n la 5e la 6-n la
".
1.
8.
7.
9.
:.
;.
<.
=.
"3.
"".
"1.
"8.
"7.
"9.
":.
";.
"<.
"=.
13.
5ata Semntur +i +tampil
2
+/C01.N2. +.P03. 4N 5.+.#.- .162.#66 +/C01.20706 P/#2-867 -1
9 C.#26:6C-2 P#656N+ 7.;637-<6- 4N 1-2.#6. +. 3.C0#62-2. 3/C6-7=
C-#. 3. -P76C= 26207-#0706 9
>n ederea emiterii documentului portabil !", au fost depuse la data ............... de
ctre doamna/domnul ...............reprezentant al S.C.
................................................................ urmtoarele documente%

copia certificatului de nre#istrare al societii
certificatul de atestare fiscal priind ac.itarea datoriilor la bu#etul #eneral consolidat, alabil la
data depunerii cererii
adeerin emis de Inspectoratul 4eritorial de ?unc sau declaraie pe propria rspundere
nsoit de urmtoarele documente doeditoare, din care s rezulte numrul de salariai la data
depunerii cererii%
certificatul constatator referitor la situaia societii, alabil la data depunerii cererii
situaii financiare actuale ale societii%
Bilan
balane de erificare analitice
declaraie pe propria rspundere care s indice cifra de afaceri realizat n ,om-nia +i cea
realizat de pe teritoriul altor state membre
contracte comerciale implementate pe teritoriul ,om-niei anterior perioadei pentru care se
solicit atestarea le#islaiei aplicabile
contracte comerciale care s fie implementate pe teritoriul ,om-niei n perioada pentru care se
solicit atestarea le#islaiei aplicabile
copia contractului/antecontractului dintre societatea din ,om-nia +i societatea din cellalt stat
traducere autorizat
meniuni priind perioada de e/ecuie
declaraia lunar priind obli#aiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe enit +i
eidena nominal a persoanelor asi#urate (ane/a "." 0 ane/ an#a$ator +i ane/ ".1 * ane/
asi#urat pe care an#a$atorul intenioneaz s*l deta+eze)
copia actului de identitate din ,om-nia pentru salariai
copia contractului indiidual de munc pentru salariai
adeerinele priind sta#iul de cotizare realizat n ultimele "1 luni
pentru salariai
declaraie pe proprie rspundere c au/nu au beneficiat de (ormulare 2"3" +i 2 "31, documente
portabile !"& n caz afirmati, urmeaz a se prezenta un e/emplar al formularelor/documentelor
respectie
documente suplimentare%
5ocumentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmeaz s fie
transmise, ulterior, termenul de soluionare a dosarului prelun#indu*se cu durata necesar
prezentrii acestor documente.
!m primit, !m predat,
3

S-ar putea să vă placă și