Sunteți pe pagina 1din 2

Darea de sama a activitatii catedrei:

Matematica si stiinta ,socio-umana si sport


Pe a doua jumatate a anului de studiu 2013-2014.
Pentru a doua jumatate a anului de studii 2013-2014 catedra avea de petrecut sedinte .
!edinta nr." cu ordinea de #i :
1.$nali#a per%ormantelor scolare.
2.$ct e&tracurricular'(antul sla)iciunilor.
3. *naintarea elevilor la concursul rainal.
(a prima intre)are d-na +retu D.,se% adjunct pe partea instructiva a %acut anali#a per%ormantelor
,levilor, %acind o comparatie dintre per%ormantele elevilor ciclului primar si -imna#ial.
.data cu trecerea in ciclul -imna#ial elevii pierd interesul %ata de carte , parintii nu atra- atentia
+opiilor.!-a dat citire listei elevilor ce vor participa la olimpiada .!-a petrecut ora demonstrativa
*n cl. a /-a la ed.%i#ica..ra demonstrativa a %ost interesanta , a trecut prin toate etapele.,levul de
serviciu a pre-atit clasa de lectie ,s-au petrecut e&.de incal#ire.!-au veri%icat cunoasterea
re-ulilor de joc ,re-ulilor de securitate .0impul s-a %olosit rational.Pe parcursul jocului de )asc1et
pro%esoara la moment %ace o)servatii la -reselile comise.*n clasa sint elevi cu care se
Poate de plecat la competitii rationale.+a recomandare 2de petrecut e&.de rela&are la %inele
lectiei.
Masura (antul sla)iciunilor s-a petrecut intre elevii claselor a/-a si a 3-a.+el mai puternic
,lev s-a dovedit a %i eleva clasei a 3-a 4antovan M.
!edinta nr./ s-a petrecut la data de 15.02.2014.
+u ordinea de #i :
1.+omunicare :,valuarea si aprecierea elevilor in cadrul orelor de educatie %i#ica .
2.$nali#a re#ultatelor elevilor la -eo-ra%ie in cl.a /-a.
3.$nali#a lucrarii de pretesrare si o)iectivitatea ei.
$scultindu-se comunicarea pre#entata de d-na Mir#ac M. ne-am %acut cunoscuti cu metodele de
apreciere si evaluare a elevilor in cadrul orelor de ed. %i#ica.!i din cele asistate s-a va#ut ca d-ei
6especta normele
*n re#ultatul evaluarii petrecute la -eo-ra%ie in clasa a/-a s-a constatat ca lucrarea s-a reali#at
o)iectiv deoarece nota medie si mediana sint e-ale cu ".Pro%esoara are mult de muncit si anume
(a scrierea eseului structurat.
(a anali#a testelor de pretestare d-na +retu D.a atentionat ca lucrarea a %ost o)iectiva ,accesi)ila
pentru elevi.
!edinta nr.3 petrecuta la 2".03.2014, cu urmatoarea ordine de #i:
1.$ctivitate e&tracurriculara7victorina8:$pele Moldovei 2trecut,present si viitor
2.+omunicare:6elatia dintre om si natura.
$ctivitatea e&tracurriculara s-a petrecut intre eleviiclaselor a/-a si a 5-a.$u dat dovada de
cunostinte mai pro%unde in domeniul dat eleva cl. a /-a Mir#ac ..,eleva cl. a 3-a Pesterteanu
9.,eleva cl.a5-a. 6otari $.+omunicarea a %ost relatata de d-na Popov !.
!edinta nr.5 cu ordinea de #i:
1.$ctivitate e&tracurriculara ':$ iu)i natura e putin 2a ocroti e o necesitare,
s-a petrecut la data de 5.04.2014.$ctivitatea s-a des%asurat intre elevii clasei a3-a si a5-a.
,levii au inceput cu un recital de poe#ie dupa care a urmat discutii la care elevii au dat dovada de
cunostinte pro%unde in domeniul dat.!-a inc1eiat masura cu o c1estionare orala.
!edinta a 10-a
s-a des%asurat la data de 22.0.2014 cu urmatoarea ordine de #i:
1.$nali#a per%ormantelor scolare.
2.;iua sportului:4ocuri distractive,concursuri sportive.
3.0otalurile activitatii catedrei.
!e%ul adjunct d-na 6otari <. a %acut o anali#a ampla a per%ormantelor elevilor pe anul de studio
2013-2014.(a des%asurarea #ilei sportului au participat elevii din toate clasele.+opiii au dat
dovada de curaj ,istetime si in-inio#itate.
*n anul de studio 2013-2014 catedra a avut plani%icate 10 sedinte .$u %ost des%asurate toate cu
mici a)ateri,deoarece d-na 4antovan 9.a plecat in concediu personal de la 01.03.2014.!-au
petrecut mai multe acte demonstrative decit au %ost plani%icate.
!e%a catedrei ' Popov !.