Sunteți pe pagina 1din 33

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO" BICOI

AVIZAT

PLANIFICARE
LIMBA I LITERATURA ROMN
Clasa a IX-a D
Profil: Filologie

Profesor: Jungheatu Georgiana

An colar 2012-2013

COMPETENE GENERALE
1. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n receptarea i n producerea mesajelor n
diferite situaii de comunicare.
2. Folosirea modalitilor de analiz tematic,structural i stilistic n receptarea diferitelor
texte literare i nonliterare.
3. Argumentarea n scris i oral a unor opinii n diverse situaii de comunicare.
COMPETENE SPECIFICE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte;


identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate;
exprimarea oral sau n scris a propriilor reacii i opinii privind textele receptate;
redactarea unor texte diverse;
utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de

comunicare;
2.1 aplicarea unor tehnici viznd nelegerea textelor literare sau nonliterare;
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu
2.3 compararea ideilor i atitudinilor diferite n dezvoltarea aceleiai teme literare;

2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textelor literare studiate i discutarea
rolului acestora n tratarea temelor;
2.5 compararea trsturilor definitorii ale comunicrii n texte ficionale i nonficionale;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate n analiza i discutarea textelor literare studiate;
2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris;
3.1 identificarea structurilor argumentative ntr-un text dat;
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirm sau infirm o opinie privitoare la textul
respectiv;
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

PLANIFICARE ANUAL
Clasa a IX-a
An colar 2012-2013

Curriculum aplicat T.C. 4 ore/ saptmn


Semestrul

Semestrul I

Unitatea de nvare

Nr. ore

Sptmna

Recapitulare

I. COPILARIA

38

II- XI

I. 1. Familia

13

II-IV

Observaii

XI
14 sptm3ni

I.2.

14*4=56 ore
56 - 2 ore 30
Noiembrie=
54 ore efectiv

Aventur,

13

IV-VI

cltorie
I.3. Joc i joac

IX
VII- IX

I.4. coal

VIII-IX

Teza

12

XII - XIV

Familia

XII - XIII

Lumi fantastice

XIII - XIV

Evaluare

XIV

ADOLESCENA

28

I - VII

Iubirea

23

coala

II. ADOLESCENA

Semestrul II

22 sptmni
1 spt. - 4 ore

Familia
Maturitatea

3
19

VIII - XIII

Senectutea

27

XIII - XXI

XVII

Teza

activiti
extracurriculare

Evaluare

XXI-XXII

21*4=84 ore1 or 1 Mai= 83


ore efectiv

Aria curricular: LIMB I COMUNICARE


Disciplina: LIMBA I LITERATURA ROMN
Clasa a IX-a D/Filologie 4 ore/sptamn
An colar 2012-2013
Curriculum aplicat T.C.
Manualul: Eugen SIMION,Florina ROGALSKI,Daniel
LITERATURA ROMN,Editura CORINT
Profesor: Jungheatu Georgiana

Cristea-Enache,Andrei

GRIGOR,LIMBA

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea
crt
de
.
nvare

Competene
specifice

Coninuturi

Nr
or
e

Spt.

Obs.

1.

Recapitu 1.2.identificarea
Recapitularea cunotinelor din clasa a VIIIlaa:
elementelor specifice
re
Genul
liric:
caracteristici,
specii
din structura unor
literare, elemente de versificaie,
analiz pe text Lacul, de Mihai
tipuri
textuale
Eminescu
studiate;
Genul
epic:
caracteristici,
specii
1.3.exprimarea oral
literare, argumentarea apartenenei la
gen a unei opere literare studiate n
sau
n
scris
a
clasa a VIII-a- Popa Tanda, de Ioan
propriilor reacii i
Slavici
Genul dramatic: trsaturi. Comedia O
opinii privind textele
scrisoare pierdut de I. L. Caragiale receptate;
moduri de expunere: dialog, monolog,
1.4.redactarea unor
exclamaia
retoric,
interogaia
retoric. Umorul i ironia. Alocuiunea.
texte diverse;
mbinarea genurilor: balada populara
Mioria.Tem, motiv, alegorie.
2.1 aplicarea unor
Texte nonliterare. Texte funcionale.
tehnici
viznd
Sens propriu, sens figurat. Pleonasmul.
Normele limbii romane actuale.
nelegerea textelor
Test de evaluare iniial.
literare
sau
Discutarea
testului. Prezentarea
manualului si a bibliografiei. Portofoliul
nonliterare;
de evaluare.
2.2
identificarea
temei

I:
1721.09.
2012

1
1

textelor
7

propuse

pentru

studiu
2.4.analizarea
componentelor
structurale

expresive
textelor

ale
literare

studiate i discutarea
rolului

acestora

tratarea temelor;
Total ore recapitulare i testare iniial
4
STATISTICA EVALUARE INITIALA:
Note ntre 0-5:
Note ntre 5-7:
Note ntre 7-10:
Tema : COPILARIA are urmtoarele subteme:

3
8

Familia
Aventur, cltorie
Joc, joac
coal
nlnuite n funcie de ordonarea leciilor din manual, dup cum urmeaz:
2.

Familia 1.1- utilizarea adecvat a Ficiune literar: Mara, Ioan Slavici


achiziiilor
lingvistice
n Roman realist de factur rural:
nelegerea i n producerea
Date despre viaa i opera
diverselor texte;
scriitorului; lectura fragmentului.
Contextul operei. Tema romanului.
2.2identificarea
temei
Motive. Viziune despre lume.
textului
Construcia subiectului. Narator/
2.6- aplicarea conceptelor de
instane narative.
specialitate n analiza i
Construcia personajelor modaliti
discutarea textului
de caracterizare. Aplicaii:
1. Cuplu de personaje dintr-un roman:
1.3- exprimarea reaciilor i
- Persida si Nal (cuplu erotic)
opiniilor proprii la receptarea
-Mara i Persida (cuplu
2.6- aplicarea conceptelor de
familial)
specialitate
n
discutarea
2. Paralel ntre personaje: Mara
textului
Brzovanu i Vitoria Lipan
1.1- utilizarea adecvat a
L.C. : Exprimarea oral I
achiziiilor
lingvistice
n
Monologul i formele sale. Exerciii.
receptarea diverselor texte

II:
2428.09.
2012

2
1
3
1

III :
1-5.
10.
2012

S IV

Aplicaii.

1.3.- participarea adecvat


la intaraciuni verbale n
diferite
situaii
de
comunicare

2.

Avent
ur,
clto
rie

2.3- compararea ideilor i a


atitudinilor
diferite
n
dezvoltarea
aceleiai
teme
literare
3.3- exprimarea unui punct de
vedere argumentat
2.7compararea
cinematografic cu
textului scris

limbajului
acela al

Funciile comunicrii.
1
Monologul narativ: monolog
1
adresat, monolog interior,
monologul recurent.
Monologul dramatic:solilocviul,
monologul pr.-zis.
Triada
Monologul ca jurnal n comunicarea
scris.
Monologul ca discurs politic,
tiinific, informativ, ocazional,
monolog sub forma de: prelegere,
conferin, toast, alocuiune,
pledoarie.
Literatura i alte arte:
Literatura i cinematografia.
Ecranizarea romanului Ciulinii
Brganului, Panait Istrati.
Limbaj literar- limbaj cinematografic
Raportul text- imagine. Concepte
specifice cinematografiei.

8-12.
10.
2012

S IV
8-12.
10.
2012

SV

15-19.
10.
2012

1.1 utilizarea adecvat a


achiziiilor
lingvistice
n Ficiune literar: studiul romanului
10

receptarea diverselor texte;


1.2.
identificarea
elementelor specifice din
structura
unor
tipuri
textuale studiate;
1.3. exprimarea oral sau
n scris a propriilor
reacii i opinii privind
textele receptate;
1.4. redactarea unor texte
diverse;
1.5. utilizarea corect i
adecvat a formelor
exprimrii orale i
scrise
n
diverse
situaii
de
comunicare;
2.2identificarea
temei
textului
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate
n
discutarea
textului

Contextualizare(epoc, curent literar


etc. Roman pitoresc si social. Date
despre viaa i opera scriitorului;
lectura fragmentului.
Tem. Motive. Viziune despre lume.
Repere de interpretare a problematicii
romanului.
Construcia subiectului: Aventura
cunoaterii de la mit la realitate.
ncadrare n specie. Narator/ instane
narative.
Construcia personajelor modaliti
de caracterizare: Idealizarea feminitii
mature.

1
SV
1
1

S VI
22-26.
10.
2012

1
1

S VI
22-26.
10.
2012

L.C. Exprimarea scris - tipuri de


texte. Relatarea unei experiene
personale. Aplicaii.

11

3.

Joc,
ioac

1.1- utilizarea adecvat a Ficiune literar: Acas, Fnu Neagu


achiziiilor
lingvistice
n
Nuvela unei duble experiene istoriconelegerea i n producerea
morale trite de generaii diferite
diverselor texte;

(reprezentate de bunica i nepotul ).

2.2identificarea
textului

temei

2.6-aplicarea conceptelor de
specialitate n analiza i
discutarea textului

Tem. Motive. Viziune despre lume.


Narator/ instane narative.

1.3- exprimarea reaciilor i


opiniilor proprii la receptarea
texului

Construcia subiectului. Construcia


personajelor.

2.6- aplicarea conceptelor de


specialitate
n
discutarea
textului

L.C. : Exprimarea oral II

1.1- utilizarea adecvat a


achiziiilor
lingvistice
n
receptarea diferitelor texte

3.

Contextualizare(epoc, curent literar


etc.) ncadrare n specie.

Dialogul. Tipuri dialogice frecvente:

SVII
29.1002.
11.
2012

1) Conversaia curent.
2) Discuia argumentativ.
Aplicaii.

coala 1.1- utilizarea adecvat a

achiziiilor
lingvistice
n
nelegerea i n producerea Grupaj liric:
diverselor texte;
2.2-

identificarea

temei

Moin, / Amurg violet, George Bacovia

S VIII
12

textului
2.4analizarea
componentelor de structur
i expresive
3.3argumentarea
unui
punct de vedere privind
textul.

4.

Joc,
joac

Genul liric.Trsturi.Eul liric.


ncadrare.Titlu. Teme i motive
simboliste. Structura de suprafa si de 1
adncime. Incipit-final. Relaii de
opoziie / simetrie. Limbaj poetic.
1
Evaluare. Aplicaii pe texte la prima
vedere: Nocturna, Decembre, Decor,
De iarn.

1.1- utilizarea adecvat a


achiziiilor lingvistice n
nelegerea
i
n
producerea
diverselor
texte;

De-a v-ai ascuns, Tudor Arghezi


Genuri literare. Genul liric.Trsturi.Eul 1
liric. ncadrare n peioad litarar .
Art poetic modern. Lirism subiectiv.

2.2- identificarea temei


textului

Teme. Motive. Structur de suprafa si 1


de adncime. Limbaj poetic.

2.4analizarea
componentelor
de
structur i expresive

5-9.11.
2012

Evaluare. Aplicaii pe texte la prima


vedere: Adam si Eva,
Morgenstimmung, Lumin lin.

S VIII
5-9.11.
S IX:
12-16.
11.
2012

3.3- argumentarea unui


punct de vedere privind
textul.

13

5.

Avent
ur,
clto
rie

1.1- aplicarea unor tehnici Ficiune i realitate:


viznd nelegerea textelor
Deertul pentru totdeauna, Octavian
literare i nonliterare
2.2identificarea
textului

temei

Paler
Studierea unui text nonficional.
Confesiunea epicizat.

2.3- compararea ideilor i


Lectura textului.Idei principale.Tema.
atitudinilor
diferite
n
Repere de interpretare.
dezvoltarea aceleiai teme
2.5 compararea trsturilor
definitorii ale comunicrii n
texte
ficionale
i Limb i comunicare: Tipuri de texte
nonficionale;
1) Fia de lectur text liric si epic.
1.2. identificarea
2) Jurnalul de lectur. Realizare
elementelor specifice
model personalizat prin
din structura unor
tipuri
textuale
prezentare power- point.
studiate;
1.3 exprimarea oral sau
n scris a propriilor
reacii i opinii privind
textele receptate;
1.4
redactarea unor texte
diverse.

6.

Tez

Recapitulare pentru tez


Tez
Discutarea tezei

1
1

S IX:
12-16.
11.
2012

1
1

1
1
1

S X:
19
23.11.
2012

14

7.

Famili 1.1- aplicarea unor tehnici Ficiune i realitate:


viznd nelegerea textelor Dup-amiaza de smbt, Valeriu
a
literare i nonliterare
Cristea.
Ficiunea memorialisticii.
2.2- identificarea temei
Lectura textului.Idei principale.Tema.
textului
Limb i comunicare: Redactarea de
2.3- compararea ideilor i text:
1) Referatul: etape n realizare.
atitudinilor
diferite
n
Aplicaie la biblioteca scolii.
dezvoltarea aceleiai teme
2) Eseul structurat. Criterii n
1.3. exprimarea
oral
sau
n
scris
a evaluare.
propriilor reacii i
opinii privind textele Evaluare prin teme de portofoliu:
receptate;
1. Fi de lectur pe baza unui text
1.4. redactarea
unor
texte diverse;
memorialistic, la alegere.
1.5. utilizarea corect i
adecvat a formelor
2. Referat: Structura textului narativ:
exprimrii orale i
instanele comunicrii (autor,
scrise n diverse
narator,personaj, cititor), perspective
situaii
de
comunicare;
narative, construcia subiectului si a
2.1 aplicarea unor tehnici
discursului narativ (concepte si
viznd
nelegerea
aplicaii pe text, la alegere).
textelor
literare
sau
nonliterare;
3. Eseu structurat: Asemnri i diferene
3.3- argumentarea unui
punct de vedere privind
ntre poezii din curente literare diferite:
textul.
Revedere, Mihai Eminescu Decor,

30
NOIEMBRIE,
1
S XI:
26
30.11.
1

2012

Sf.
Andrei
zi
naional
liber

S XI:
26
30.11.
2012

15

George Bacovia.

ADOLESCENA CU SUBTEMELE: 12 ore


1. Familia
2. Lumi fantastice
3. Evaluare sumativ

16

8.

Familia 1.1- utilizarea adecvat a Ficiune literar: Viaa la ar,


achiziiilor lingvistice n Duiliu Zamfirescu
nelegerea
i
n
Naturalism i realism n roman.
producerea
diverselor
Prezentare general.
texte;
Contextualizare (epoc, curent
2.2- identificarea temei
literar etc.)
textului
Tem. Motive. Viziune despre lume
2.6- aplicarea conceptelor
de specialitate n analiza
i discutarea textului
1.3- exprimarea reaciilor
i
opiniilor proprii la
receptarea

Construcia subiectului. Narator/


instane narative
Construcia personajelor
modaliti de caracterizare.

S XII

3 7. 12.
2012

1
1

S XIII
10 14.
12. 2012

2.6- aplicarea conceptelor Limb i comunicare: Tipuri de texte


de
specialitate
n
discutarea textului

Descrierea (tiinific i expresivliterar). Exerciii, aplicaii.

9.

Lumi
fantast
ice

1.1- utilizarea adecvat a Ficiune literar: La conac, / La


achiziiilor lingvistice n
hanul lui Mnjoal, I.L.Caragiale.
nelegerea
i
n
producerea
diverselor Prezentare general.
texte;
2.2- identificarea
textului

temei

2.6- aplicarea conceptelor


de specialitate n analiza

Contextualizare (epoc, curent


literar etc.) Tem. Viziune despre
lume. Imaginarul demonic i
seducia maleficului. Relaii

S XIII
10
14.12.
2012

1
1

S XIV:

17

i discutarea textului
3.2 identificarea
elementelor dintr-un text
care confirm sau
infirm o opinie
privitoare la textul
respectiv;
3.1

identificarea

structurilor
argumentative

ntr-un

text dat;
3.3 argumentarea unui
punct de vedere privind
textele studiate

spaiale i temporale. Moduri de


expunere.
Rezumatul. Personajul literar.
Modaliti de caracterizare
caracterizare.

17 21.
12. 2012

1
1

Limb i comunicare: Tipuri de


texte

S XIV:
17 21.
12.

Textul argumentativ: caracteristici.


Aplicaii.
Rezumatul - tem pentru
portofoliu
Povestirea tem pentru
portofoliu

10
.

identificarea Evaluarea temelor din cadrul


Evaluar 1.2.
e
elementelor
specifice temelor mari COPILARIA i
din structura unor tipuri ADOLESCENA:
textuale studiate;
1.3. exprimarea

oral

sau n scris a propriilor

Curente literare. Tem. Genurile i


speciile literare. Viziune despre

18

reacii i opinii privind


textele receptate;
1.4. redactarea unor
texte diverse;

3.1, 3.2., 3.3.

lume. Relaii spaiale i temporale.


Moduri de expunere. Personajul
literar.
Argumentaia.
TEST SUMATIV

Total ore semestrul I n zile lucrtoare


Zile libere 30 Noiembrie 2012
Total ore semestrul I

S XIV:
17
21.12.201
2

56
2
54

22 de sptammi, 84 5 (1 Mai, sptmna S fii mai bun, s fii mai informat = 83 de ore

cu subtemele:
1. Iubirea

19

2. coala
3. Familia
2.3.identificarea
trsturilor
specifice prozei
narative, ale
poeziei i ale
dramaturgiei
2.2identificarea
temei textului
2.6- aplicarea
conceptelor de
specialitate n
analiza textului;
2.4- analizarea
componentelor
structurale i
expresive ale
textului
1.4- redactarea
unor texte

Ficiune literar: Donna Alba, Gib I.


Mihescu

Romanul de analiz psihologic


absolutul erotic i intelectual al
protagonistului. Prezentare general.

Drumul anevoios ctre paradisul


existenial.

Contextualizare
(epoc,
curent
literar
etc.)Tem. Viziune despre lume. Relaii 1
spaiale i temporale. Rezumatul. Aplicaii.
Moduri de expunere. Naraiunea. Rolul
expresiv al prilor de vorbire. Limbajul 1
naratorului limbajul personajelor. Personajul
literar. Modaliti de caracterizare.

SI
14-18. 01.
2013

Limb i comunicare: Tipuri de texte:


Caracterizare de personaj. (Etape i

mijloacele sale de realizare)

20

diverse.
1.1,
1.2,
2.2,
2.3,
2.5. 2.6.

1.3,
2.4,

Scene din viaa de ieri i de azi:


Cartea nunii, George Clinescu
Subteme: coala, familia.
Roman modern obiectiv din perioada
interbelic. Prezentare general.
Structur. Tehnic narativ. Limbaj
artistic anticalofil.
Romanul idilic-sentimental cu valoare
clasicizant.
Tipologia personajelor. Contextul
receptrii critice.
Limb i comunicare:
Niveluri de constituire a mesajului:
Nivelul fonetic, ortografic i de
punctuaie.Exerciii. Aplicaii: silaba,
accentul, diftongul, triftongul, hiatul,
principalele reguli ortografice-DOOM
2-, semne de punctuaie, semne
ortografice.

S II
21-25. 01.
2013

1
1
1
1

S III
28.01 1.02.
2013

21

1.1,
1.2,
1.3,
2.2,
2.3,
2.4,
2.5. 2.6., 3.3.

Grupaj liric:
Las-i lumea..., / Dorina, Mihai
Eminescu
Date despre viaa i opera

poetului;lectura poziei
Interpretarea textului poetic.
Teme i motive eminesciene.
Vrsta de aur a dragostei, / Leoaic
tnr, iubirea, Nichita Stnescu
Date despre viaa i opera
poetului; lectura poeziei
Interpretarea textului poetic. O
nou mitologie a sentimentelor
L.C. Niveluri ale receptrii.
Nivelul lexico-semantic:
arhaisme, regionalisme,
elemente de jargon si de argou,
neologisme, termeni tehnici si
stiinifici.
Nivelul stilistico-textual:
registru popular, registru cult,
registrul limbajului scris si oral.
Principalele modaliti de

1
1

1
1

S III
28.01
1.02. 2013

S IV
4-8. 02.
2013

1
1

SV
11-15. 02.

22

realizare a registrelor
stilistice:ncrctur
emoional, pauze si izolri
sintactice, inversiuni, elipse,
digresiuni, cliee lingvistice,
formulri tautologice, repetiii,
pleonasme, ticuri verbale,
cuvinte la mod, perifraze,
diminutive, augmentative,
superlative sintagmatice,
cuvinte peiorative, apelative
populare, interjecii, stridene
lexicale, paradoxuri lingvistice,
jocuri de cuvinte, eufemisme,
imprecaii, umor, ironie,
sarcasm. Elemente paraverbale
si nonverbale.
Lucrarea pentru portofoliu.
Paralel literar: Dorinta, de M.
Eminescu Leoaic tnr,
iubirea de N. Stnescu
Evaluare: test.

2013

SV
11-15. 02.
2013

SV
11-15. 02.
2013

SV
11-15. 02.
2013

23

1.1,
1.4,
2.3,
2.6.

1.1,
1.4,
2.3,
2.6.

1.2,
1.5.,
2.4,

1.2,
1.5.,
2.4,

1.3,
2.2,
2.5.

1.3,
2.2,
2.5.

Ficiune i realitate: Jurnal, Titu Maiorescu

Ipostazele omului i ale criticului.


Mrturisirea ca form de construcie
interioar.
1
Limb i comunicare: Niveluri de constituire a
1
mesajului: Nivelul morfosintactic.
Exerciii.

Romanul
memorialistic
(autobiografic, al experinei):
Viaa ca o prad, Marin Preda
Roman realist subiectiv din
1
perioada postbelic. Subteme:
coala, adolescena. Prezentare
general.
1
Structur, perspective narative.
Aventura formrii unei
contiine umane ntr-un roman
memorialistic. Contextul
receptrii critice.
1
Lucrare colectiv pentru portofoliu:
Grupaj tematic. Teme: coala /
Adolescena prin referire la operele

S VI
18-22.02.
2013

S VI
18-22.02.
2013

S VII
25.02-1.03.
2013

24

literare: ,,Cartea nunii de George


Clinescu i ,,Viaa ca o prad de
Marin Preda
Limb i comunicare: Niveluri de
constituire a mesajului: Nivelul
lexico-semantic.

1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5,
2.1,
2.2, 2.3, 2.4,3.1,
3.2,
3.3,
3.4,
3.5, 3.6, 4.1

Corespondea: Scrisori de dragoste,


Mihai Eminescu i Veronica Micle
Limb i comunicare: Tipuri de texte
1) tirile;
2) Anunurile publicitare;
3) Corespondena privat i
oficial
4) Formularele
tipizate.Exerciii. Aplicaii.
5)
Evaluare unitatea
ADOLESCENA

S VII
25.02-1.03.
2013

25

1.

1.

Confruntri etice si civice / Iubirea

2.

Lumi fantastice / Aventur, cltorie

3.

Personaliti, exemple, modele / Scene din viaa de ieri si de azi

1.1,
1.2,

Ficiune literar: nuvela


Catastrofa de Liviu Rebreanu
Date despre viaa i opera
autorului;lectura fragmentului
Subiectul i problematica
nuvelei: Un erou fr simul
civic. Antieroismul provocat de
absena constiinei.
L.C.
Niveluri de constituire a
mesajului. Nivelul lexicosemantic: prefixe/prefixoide,
sufixe/sufixoide. Exerciii.

S VIII
4- 8.03. 2013

1
1

26

2.

3.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,,
1.5, 2.1,
2.2, 2.3,
2..4, 2.5,
3.1, 3.2,
3.3

Ficiune literar:
Creanga de aur-Mihail
Sadoveanu
Lectura fragmentului.
Opera memorialistic, veritabil
carte de etic. Repere de
interpretare:
Treptele
cunoasterii
simbolicecunoasterea profan a lumii
Bizanului si iniierea sacr n
lumea spiritului si a erosului.
L.C.
Nivelul
lexico-semantic:
schimbarea
categoriei
gramaticale.
Ficiune literar:
Les trois Grces
de Mircea Eliade
Date despre viaa i opera
autorului;lectura fragmentului
Subiectul i problematica
nuvelei: Modelul mitic al tinereii
sacre i degradarea lui n lumea
actual profan
L.C.
Niveluri de constituire a
mesajului. Sinonimia, antonimia,

S VIII

4- 8.03. 2013

2
S IX

1115.03.2013
S IX

S IX

1115.03.2013

1
SX

18 - 22.03.

27

polisemia, omonimia.
Exerciii.

2013

SX

4.
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

Ficiune
literar:
contemporan
Feele
Augustin Buzura

romanul 2
tcerii,

L.C.

18 - 22.03.
2013
S XI

Niveluri de constituire a mesajului. 1


Registre stilistice. Stilul beletristic.
Jargonul. Argoul. Coeren si
coeziune. Nonverbal si paraverbal.

25 29.03.2013

28

5.

1.2
1.3

6.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

Grupaj liric:
Isarlc, Ion Barbu
Tnrul Ulise, Dorin Tudoran

25 29.03.2013

Ficiune i realitate:
Oameni care au fost-n
amintirea lui Eminescu,
1
Nicolae Iorga
Lectura fragmentului.
1
Opera memorialistic, veritabil carte de
etic. Repere de interpretare. Puterea
moral a evocrii.
2
Timpul tririi, timpul
mrturisirii, Eugen Simion

1.

1.3
2.1

S XI

25 29.03.2013

S XIII

Sptmna
12S fii mai
bun, s fii
mai
informat!

15
-19.05.2013

Evaluare unitatea MATURITATEA.

Ficiune literar:
1. Bunica se pregteste s
moar, Anton Holban
Repere de interpretare.

S XI

S XIII

15
-19.05.2013

29

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

2.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,

L.C.
Receptarea diverselor tipuri de mesaje:
Componentele comunicrii
Funciile actului de comunicare
2. Moromeii (II) de Marin
Preda
Date despre viaa i opera
scriitorului,lectura fragmentului
Prezentarea subiectului/a
problematicii romanului
Caracterizarea personajelor
Romanul realist modern dedicat
unui personaj exponenial
pentru clasa rural romneasc
actual

S XIV

22-26.05.`13

XIV
22-26.05.`13

1
1
1

XV
29.04-3.05.
2013

L.C.
Receptarea diverselor tipuri de mesaje:
Factori perturbatori/mijlocitori, contextul
comunicaional.
Principiile ascultrii active.

Literatur i alte arte:


Moromeii-vizualizare
film;noiuni de art
cinematografic

Miercuri,
1 Mai, zi
liber
-1or

XVI
6-10.05. 2013

XVII
13.05 -17.05.

30

1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

3.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

4.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5., 2.2,
2.3, 2.4,
2.5. 2.6.

L.C.: Niveluri de constituire a


mesajului.Nivelul lexico-semantic
(utilizarea corect a derivatelor i
compuselor)

1
1
1

Ficiune literar:
1. Ultimul Berevoi, Vasile
Voiculescu
Repere de interpretare. Tradiii
cinegetice si strvechi ritualuri renviate.
L.C.: Niveluri ale receptrii: nivelul
fonetic, ortografic si de punctuaie;
nivelul morfologic.
Recapitulare pentru tez
Tez
Discutarea tezelor

2. Matca, Marin Sorescu.


Parabola tragic-comic.

L.C.: Niveluri ale receptrii: nivelul


lexico-semantic si cel stilistico-textual I.
3.Grupaj liric:
Vara Sfntului Mihai (8
noemvrie) de Lucian Blaga
-date despre viaa i opera
poetului;lectura poziei

2012

XVIII
20 - 24.05.

2013

XIX

27 - 31.05.
2013

XIX
S XX
3-7.06

2013

XX
3-7.06

31

5.

6.

-interpretarea textului poetic


L.C. Niveluri ale receptrii.Nivelul
stilistico-textual II. Nivelul nonverbal i
paraverbal.
4. Dragoste trzie, Tudor Arghezi
Repere de interpretare: Lirica
erotic de senectute

2013
XXI
XXI

1
1

1014.06.2013

Ficiune i realitate:
1. Jurnalul unui jurnalist fr
jurnal, Ion D. Srbu
Repere de interpretare
2. Reflexii despre
spiritualitatea poporului romn,
Dumitru Stniloaie
3. Fragmente critice(I). Mica
zeitate de Eugen Simion
Lectura fragmentului
Modelul matern dincolo de timp

32

5
7.

Evaluare final
ncheierea situaiei colare

XXIXXII
12 - 21.06.
2012

33

S-ar putea să vă placă și