Sunteți pe pagina 1din 6

Al doilea razboi mondial (1939-1945)

Cauze:
1)politica revizionista si revansata promovata de Germania si
alte state agresoare ca Italia si Japonia
2)dorinta URSS de a nimici capitalismul mondial si de a crea
Uniunea Mondiala a Republicilor sovietice Socialiste(revolutia
mondiala)
Consecinte:
1)cca 55 mln. morti din care 9 mln. oameni sovietici
,6mln.polonezi, 6 mln. evrei, 0.3 mln. tigani(romi)
2)instaurarea regimurilor comuniste in statele Europei de Est
(RO, Bulgaria,Ungaria,Cehoslovacia,polonia)
Instaurarea regimului fascist in Italia(1922)
Cauze:
1)nemultumirea italienilor fata de rezultatelor razboiului
care se manifesta prin aparitia in 1919 a primelor bende de
fascisti
2)inviorarea fortelor de externa dreapta ca urmare a ctivizarii
celor de stinga , ceea ce a condus la formarea in noiembrie
1921 a Partidului National Fascist
Consecinte;
1)crearea sistemului economiei planificare in 1934 au fost
decretate prin lege ,22 de de corporatii, in diferite ramuri
industriale
2)apropierea Italei de Germania nazista si promovarea
politicii externe expansioniste :campania din Etiopia ;
campania contra URSS si a aliatilor ei
Instaurarea regimului nazist in Germania (1933)
Cauze:
1)interdictiile prea mari si injositoare impuse Germaniei prin
Tratatul de la Wersailles
2)acutizarea contradictiilor sociale ca urmare a crizei
mondiale (1929-1933)
Consecinte:
1)implementarea politicii rasiale,persecutarea evreilor si a
altor popoarea (holocaustul)
2)ocuparea Austriei; dezmembrarea Cehoslovaciei; semnarea
Pactului Anticomintern; declansarea Razboiului 2 Mondial
Holocaustul
Cauze:
1)elaborarea doctrinei naziste de catre A.Hitler in cartea
Mein Kampf in care prezinta ideea despre superioritatea
rasei germane si inferioritatea alor rase
2)instaurarea regimului totalitar nazist in Germania in1933 si
aplicarea politicii rasiale
Consecinte:
1)crearea lagarelor dexterminare la Osfentim, Dahau,
Treblica, Buhenvald etc. in care erau nimiciti evrei, tigani,
rusi, polonezi
2)au fost nimiciti cca 6 mln. de evrei
Semnarea acordului de la Munhen (1938)
Cauze:
1)politica de concidiere a Marii Britanii si Frantei, care doreau
sal inbunezepe Hitler si sa orienteze expansiunea Germana
spre Est
2)politica expansionista a celui de al 3-lea reih de extindere a
spatiului vital; pregatirea Germaniei de razboi
Consecinte:
1)dezmembrarea Cehoslovaciei; ocuparea Cehiei si crearea
protectoratului Boemie si Moraviei; transformarea slovaciei
intr-un stat separat, satelit al Germaniei
2)consolidarea politico-economica a Germaniei naziste
,tensionarea relatiilor internationale si declansarea razboiului
2 mondial
Anexarea Basarabiei la URSS (1940)
Cauze:
1)politica expansionista a URSS de export al
revolutiei(revolutia mondiala),nerecunoasterea unirii din
1918 a BA cu RO
2)semnarea Pactului Ribbentrop- Molotov si a protocolului
aditional secret intre Germ. Si URSS la 23 august 1939
Consecinte:
1)crearea URSS si instaurarea aici a regimului totalitar
comunist cu toate ale sale:colectivizare fortata,deportari,
foamete organizata,rusificare
2)dezmembrarea teritoriului BA:centru-in RSSM, sudul si
nordul-Ucraina
Formarea Organizatiei Natiunilor Unite
Cauze:
1)esecul sistemului de securitate colectiva a Societatii
Natiunilor in mentinerea pacii
2)pierderile umane de 55-60 mln. de morti,distrugerile si
pierderile materiale din Razboiul 2 Mondial
Consecinte:
1)crearea de catre ONU a fortelor dementinere a pacii (castile
albastre), care au aplanat conflicte in diferite tari (ex. Congo-
1960)
2)incurajarea autodeterminarii si obtinerea independentei
popoarelor (ex. dupa 1960 au obtinut independenta 85 tari si
au devenit membrea a ONU)
Conferinta de pace de la Paris(29 iulie-15 octombrie 1946) si
semnarea tratatelor de pace de la Paris(10 februarie 1947)
Cauze:
1)sfirsitul Razboiului 2 Mondial necesita consfentirea prin
tratate de pace a rezultatelor ei
2)intentia statelor invingatoare de a impune conditii
favorabile lor in ceea ce priveste frontierele statelor
invinse,prin semnarea tratatelor internationale
Consecinte:
1)este legalizata pierderea BA si a nordului Bucovinei de catre
RO in favoarea URSS
2)au fost facute modificari ale frontierelor in favoarea Frantei
din contul Italiei; URSS primea localitatea Petsamo; Ungaria
era readusa la granitele din 1938
Noul curs al presedintelui Roosevelt
Cauze:
1)criza agricola asupra productie insotita de scaderile
preturilor si a veniturilor
2)esecul administratie republicane ,conduse de H.Hoover,
care a refuzat interventia directa a guvernului in economie
Consecinte:
1)politica marilor inventii publice practicata din 1933 face din
SUA prima putere industrila din lume care produce o treime
din productia globala
2)preocuparea statului pentru protectia sociala; intarirea
puterii prezidentiale
Participarea RO la primul razboi monial
Cauze:
1)dorinta rominilor de a elibera de sub ocupatie straina
Basarabia, Bucovina si Transilvania
2)presiunile din partea marilor puteri- de aintra in razboi de
partea triplei aliante sau a Antantei
Consecinte:
1)in urma destramarii imperiului rus si a celui Austro-Ungar
au fost unite la RO Basarabia, Bucovina si Transilvania
2)prin tratatul de la Paris din 1920 a fost recunoscuta de catre
Marile Puteri unirea Basarabiei cu RO
Unirea Basarabiei cu RO
Cauze:
1)miscarea de elberare nationala de sub stapinirea ruseasca a
basarabenilor (C.Stere, P. Halippa, I.Buzdugan, I.Inculet)
2)lovitura de stat bolsevica din 1917 sin RU
Consecinte:
1)in Basarabia au fost infaptuite un sir de reforme: agrara,
monetara, administrativa, a invatamintului etc.
2)dezvoltarea fara precedent a culturii romanesti prin
deschiderea scolilor si alfabetizarea populatiei
Conferinta de pace de la Paris
Cauze:
1)necesitatea reglementarii relatiiilor internationale dupa
primul razboi mondial
2)dorinta statelor invingatoare de a pedepsi Germania prin
impunerea unor restrictii drastice si a reparatiilor de razboi
Consecinte;
1)prin tratatul de la Wersailles a statelor invingatoare cu
Germania sunt create premise pentru razboiul 2 mondial
2)a fost creata Societatea Natiunilor- organizatie
internationala care avea drept scop mentinerea pacii in lume
Semnarea tratatului de pace de la Wersailles l 28 iunie 1919
Cauze:
1)infringerea Germanie in primul razboi mondial si insistenta
statelor invingatoare de a o injosi
2)dorinta Frantei de a-si intoarce Alsacia si Lorena
Consecinte:
1)Germania a cedat teritorii Frantei, Belgiei, Danemarcei,
Poloniei cu 8 mln. locuitori
2)Germaniei i sa interzis sa aiba flota si aviatie militara,
tancuri si o armata mai mare de 100 mii oameni
Marea depresiune din 1929-1933
Cauze:
1)abuzul de credite de consumsi de speculatii bursiere care s-
a practicat in SUA I 1918-1929
2)un consum frinat de coportamentul de economisire si de
mostenirile unei civilizatii rurale
Consecinte:
1)scaderea dramatica a preturilor la marfuri si la servicii a dus
la cresterea brusca a somajului si a inchiderii multor fabrici si
uzine
2)consecintele politice au fost si mai puternice:in Germania
criza a condus la dictatura nazista, in URSS criza a condus la
foametea din 1932-1933
Refoma agrara din RO din perioada interbelica
Cauze:
1)situatia grea a taranimii si necesitatea completarii armatei
la facut pe regele Ferdinand 1 (1917-1927) sa promita
realizarea reformei agrare
2)ineficienta economica a marilor proprietati mosieresti pe
care se baza agricultura romaneasca
Consecinte:
1)a dus la dezvoltarea relatiilor de productie capitaliste in
agricultura si la cresterea productivitatii RO devine un mare
exportator de cereale
2)mosierimea isi pierde forta sa economica si financiara si
practic dispare ca clasa sociala
Adoptarea constitutiei in 1923 in RO
Cauze:
1)dupa Marea Unire din 1918 constitutia din 1866 nu mai
corespundea realitatilor geopolitice
2)reorganizarea administrativa, economica (reforma agrara)
necesita a fi consfiintita si prin constitutie
Consecinte:
1)constitutia consfiinta nonarhia constitutionala ,regimul
politic democratic ,pluripartismul, fapt ce plasa RO printre
cela mai democratice tari din lume
2)consfiinta crearea Rominiei mari: Basarabia, Bucovina,
Transilvania erau integrate in sistemul administrativ, social
economic si politic al statului
Constituirea Societatii Natiunilor
Cauze:
1)dorinta statelot invingatoare de a supraveghea respectarea
tratatelor semnate si de a constitui un sistem de securitate
colectiva
2)lansarea de catre presedintele SUA W.Wilson (1913-1921) a
celor 14 puncte al 14-lea punct prevedea: prin tratate
speciale, trebuie sa se infiinteze o liga generala a natiunilor
Consecinte:
1)a scos la iveala o serie de tensiuni intre statele membre
Franta si Anglia doreau sa domine in Europa, iar statele mici si
mijlocii urmau sa incheie tratate defensive cu ele
2)in 1930 a fost tiparit un nou proiect unional despre crearea
unei federatii Europene care urma sa aiba aceeasi structura
ca Societatea Natiunilor
Instaurarea puterii sovietice in RU (1917)
Cauze:
1)caracterul autocrat al Imperiului Rus provoca nemultumiri
fata de administratia imperiala, miscari sociale, miscari
politice de stinga
2)pierderile umane si materiale nejustificat de mari ale RU in
primul razboi mondial, care au creat o nemultumire generala
fata de conducerea statului
Consecinte:
1)crearea de la 30 decembrie 1922 a URSS din 4 republici:
Federatia Rusa, Ucraina, Belarusia, Federatia Transcaucaziana
2)instaurarea si consolidarea sistemului totalitar, deportarile,
foametea din 1932-1933, represiile staliniste
Constituirea Republicii Autonome Sovietice Socialiste
Moldovenesti
Cauze:
1)victoria bolsevicilor in razboiul civil in RU si extinderea
puterii sovietice pe teritoriul din stinga Nistrului
2)politica externa expansionista a URSS, tendinta bolsevicilor
de a infaptui revolutia mondiala; nerecunoasterea unirii
Basarabiei cu RO de catre sovietici
Consecinte:
1)introducerea pe teritoriul RASSM a structurilor regimului
totalitar bolsevic existent in URSS; crearea sovietelor de
deputati, a organizatiilor de partid comsomol, pioneri etc.
2)industrializarea si colectivizarea fortata, foametea
organizata(1932-1933), deportarile si represiile staliniste
Incalcarea de catre Germania nazista a prevederilor tratatului
de la Wersailles
Cauze:
1)instaurarea regimului nazist in Germania si dorinta
nazistilor de a stapini lumea
2)politica de conceliere a Marii Britanii si Frantei care dorea
sa-l imbuneze pe Hitler si sa orienteze agresiunea germaniei
contra URSS
Consecinte:
1)introducerea serviciului militar obligatoriu in Germania,
anexarea Austriei, dezmembrarea Cehoslovaciei
2)tensionarea relatiilor internationale in anii 30 ai secolului
XX si declansarea razboiului 2 mondial
Colosul regimurilor comuniste
Cauze:
1)crize economie sociale si politice in statele Europei centrale
si de Est urmate de activizarea miscarii anticomuniste si a
manfestatiilor de protest
2)initierea perestroicei in 1985 de catre M.S.Gorbaciov
Consecinte:
1)inlaturarea regimurilor comuniste si instaurarea regimurilor
democratice in tarile Europei Centrale si de Est
2)trecerea de la economia planificata la ecoomia de piata
Miracolul economic German
Cauze:
1)ajutorul acordat Germanie de West prin intermediul
planului Marsal in valoare de 1.4 miliarde $ SUA
2)trecerea de la modelul social-economic totalitar la
economia de piata
Consecinte:
1)reducerea somajului si ridicarea nivelului de trai al
populatiei germane
2)economia RFG devine una dintre primele din lume si prima
din UE
Miracolul economic Nipon
Cauze:
1)ajutorul acordat de SUA: suspendarea platii despagubirilor
de razboi, ajutor material si financiar
2)folosirea larga a tehnologiilor electronice in toate domeniile
Consecinte:
1)in 1970 Japonia devine a treia putere economica mondiala
2)Japonia cupa primul loc in lume la productia de otel,
industria de constructie a navelor oceanice si a automibilelor
si locul 2 in ndustria de prelucrare a petrolului
Foametea din 1947 din RSSM
Cauze:
1)excesul de zel al functionarilor locali in realizarea si
depasirea planurilor de colectare a cerealelor in 1946
2)seceta din vara anului 1946
Consecinte:
1)in total in RSSM au murit de foame 150-200 mii oameni
2)au fost numeroase cazuri de canibalism in februarie 1947
au fost inregistrate peste 40 cazuri de canibalism
Dezintegrarea URSS
Cauze:
1)esecul sistemului social-economic si politic comunist;
stagnarea economica din anii 1970-1980
2)reformele gorbacioviste- perestroica si glasnost, care au
scos la iveala problemele societatii sovietice
Consecinte:
1)instaurarea regimurilor democratice in fostele republici
sovietice
2)trecerea de la economia planificata la economia de piata,
proces insotit de crize economice si sociale, hiperinflamatie,
somaj
Proclamarea independentei R.Moldova
Cauze:
1)miscarea de renastere nationala din RSSM din anii 1987-
1991
2)convocarea la Chisinau la 27 august 1991 a marii adunari
natonale, care a cerut parlamentului votarea nominala a
declaratiei de independenta
Consecinte:
1)intrarea R.M la 2 martie 1992 in ONU
2)instituirea la 29 noiembrie 1993 a valutei nationale leul
moldovenesc
Primul razboi mondial
Cauze:
1)germania catre 1914 ajunsese pe 1 loc in europa si 2 loc in
lume si dorea sa cucereasca colonii (ale M.Britanii si Frantei)
2)M.Britanie si Franta doreau sa-si pastreze vechile colonii si
sa cucereasca altele noi
Consecinte:
1)imperiul austro-ungar s-a destramat in state suverane ca:
Cehoslovacia, Austria, Ungaria; Transilvania si Bucovina s-au
alipit cu RO
2)romanii au infaptuit in 1918 Marea Unire
Marea Unire din 1918
Cauze:
1)lovitura de stat bolsevica din octombrie 1917 din Imperiul
Rus
2)trezirea constiintei nationale a romanilor din Basarabia,
Bucovina, Transilvania
Consecinte:
1)dezvoltarea culturii si invatamintului romanesc in
Basarabia, Bucovina si Transilvania
2)n 1938, vanitul national pe cap de locuitor in RO ajunge la
110$
Semnarea Pactului Molotov-Ribentrop
Cauze:
1)URSS dorea sa cucereasca intreaga lume prin razboiul
contra Germaniei; apoi contra celorlate tari capitaliste
2)Germania dorea granita comuna cu URSS ca s-o atace si sa
distruga comunismul
Consecinte:
1)Basarabia a fost ocupata de catre URSSin anii 1940-1941,
apoi 1944-1991
2)Polonia a fost ocupat partial (1940-1941) si apoi total de
URSS in anii 1944-1989
Instaurarea regimului totalitar a lui Carol al 2 (dictatura
regala)
Cauze:
1)slabiciunea partidelor politice din RO interbelica
2)camarila regala furase prea mult si se temea de pedeapsa
Consecinte:
1)in 1940 RO pierde Basarabia, Transilvania si Cadrilaterul,
ceea ce constituia 1/3 din teritoriul si 1/3 din populatia RO
2)in 1940 la putere vine generalul apoi maresalul Ion
Antonescu, care se aliaza cu Hitler