Sunteți pe pagina 1din 33

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA DE REACTIVI UTILIZATI PENTRU ANALIZELE CHIMICE


ALE APEI POTABILE SI APELOR UZATE
1. INTRODUCERE

Apa Nova Bucuresti (ANB) este o filiala a grupului VEOLIA APA care are ca obiect principal
de activitate gestiunea resurselor de apa, transportul si distributia catre populatie. Incepand cu
anul 2000, Apa Nova Bucuresti a devenit operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare in Muncipiul Bucuresti in baza contractului de concesiune incheiat cu Municipiul
Bucuresti.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte tehnice privind achizitia de Reactivi
chimici (Produse) necesari pentru laboratoarele de proces care efectueaza analizele chimice la
apa potabila si apele uzate din cadrul ANB, si anume Laborator Analize Apa Uzata Sud,
Laborator apa potabila, Laborator Calitate Glina si Laboratoare Directia Productie (Laborator
Rosu, Arcuda si Crivina)

3. MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

In calitatea sa de operator al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, prin laboratoarele de
proces existente, ANB are obligatia legala de a efectua controlul calitatii apei (potabile si uzate) in
conformitate cu legislatia in vigoare

Alaturi de compusii existenti in mod normal sau adaugati in mod voit in apa, acesta poate sa
contina, in concentratii variabile substante prezente in mod accidental-poluanti. Analiza chimica a
apei cuprinde determinarea tuturor acestor componente din apa. De o prima importanta in analiza
chimica a apei sunt determinarile indicatorilor de poluare: metale grele, substante organice,
amoniac (amoniu), nitriti, nitrati, cloruri, fosfati etc.

4. SPECIFICATII TEHNICE ALE PRODUSULUI

Reactivii chimici solicitati prin prezentul caiet de sarcini sunt impartiti in 6 loturi conform
anexei 1.
Caracteristicile lor tehnice si cantitatile sunt prezentate in anexa 1.

5. STANDARDE, NORME

Furnizorul va prezenta urmatoarele documente:
Fisa cu date de securitate a produsului in conformitate cu prevederile Regulamentului REACH
(CE) 1907/2006 si prevederile Regulamentului (CE) NR.1272/2008.
Specificatia tehnica de produs ce va contine informatii referitoare la: caracteristici tehnice,
ambalare, marcare, depozitare;

6. AMBALARE SI MARCARE

Produsele trebuie sa fie in ambalajele originale ale producatorului, sigilate, etichetate. Eticheta
trebuie sa contina denumirea produsului, principalele caracteristici tehnice, lotul si termenul de
valabilitate pe ele.

7. DOCUMENTE

Documente care sa ateste inregistrarea substantei daca aceasta intra sub incidenta
regulamentului REACH (Regulament european nr.1907/2006 CE) sau declaratie pe proprie
raspundere.
-
Documente care sa ateste ca societatea producatoare are implementat un sistem de asigurare
a calitatii;

8. LIVRAREA PRODUSELOR

Condiii de livrare :
Livrarea la sediile laboratorelor ANB (sediile vor fi mentionate in comenzile emise de
Beneficiar) se asigur de ctre furnizor, cu mijloace de transport proprii i autorizate ( pentru
transportul reactivilor).
Livrarea se face obligatoriu prin delegat nu prin curier.
Livrarea se va face in funcie de necesiti, prin comenzi transmise electronic, sau manual prin
fax si/sau prin curierat catre operatorii economici. Produsele se vor livra pe toata perioada
contractului, in termen de 5-6 saptamani de la primirea comenzii.
Se va respecta modul de ambalare solicitat.
Puritatea trebuie sa fie mai mare sau egala cu cea specificata, iar continutul de impuritati
trebuie sa fie mai mic sau egal cu cel solicitat.
La livrarea produselor Furnizorul va transmite ANB documente care insotesc produsele:
- factura fiscala sau documentul de insotire a marfii;
- declaratie de conformitate;
- certificat de calitate;
- certificat de garantie cu data fabricatiei inscriptionata
- fisa de securitate in limba romana conform regulament CE, REACH 1907/2006 si
1272/2008.

9. RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATEA MUNCII

Societatea care transporta produsul va respecta normele de securitate specifice;
Este interzis accesul in incinta ANB neinsotit si fara informarea persoanelor de contact.
Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate in cazul unor accidente survenite din cauza
nerespectatii protocolului de securitate sau normelor specifice de securitatea muncii pentru
activitatea cuprinsa in cadrul acestui caiet de sarcini.

10. RESPECTAREA REGLEMENTARILOR PRIVIND CALITATEA SI MEDIUL

Se vor respecta reglementarile privind sistemul Calitatii si Mediului si Securitatii Muncii in
perimetrul ANB;
Se vor respecta reglementarile si directivele in vigoare privind prevenirea poluarii si
ameliorarea continua a performantelor in ceea ce priveste mediul in perimetrul ANB.


ANEXA 1

LOTUL 1

Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1
2,6 dimetil fenol puritate 99.0,pudra sau cristale albe,flac 5g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
90
2
Acetat de amoniu C2H7NO2
puritate acidmetric 98.0%; subst. insolubile 0,005%; val. pH (5%, apa 25grC) 6.7-7.3,
Cl0,0005%, NO3 0,001%, SO40,001%; metale grele precum Pb0,0002%;
Ca0,001%,flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
33
3
Acetat de sodiu
puritate >98.5 ;pH 7.5--9.2 ;cloruri <0.01 %;sulfati <0.005 %; calciu <0.005 % ; cadmiu
<0.005 % ; cobalt <0.005 % ; cupru <0.005 % ; fier <0.005 % ; nichel <0.005 % ; zinc
<0.005%; plumb <0.005 %,flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
4
L-Acid ascorbic C6H8O6
Puris p.a , reactiv ACS >99.7-100.5% (oxidimetric); impuritati 0.05% (ca SO4); 0.001%
metale grele (ca Pb) aluminiu < 5mg/kg,As: 1 mg/kg Cu: 5 mg/kg Fe: 2 mg/kg Pb: 5
mg/kg Zn: 10 mg/kg; pH 2.2-2.5 (20 C, 5%); interval de topire 190-194C flacon 250 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
90
5
Acid azotic 65%/ Nitric acid 65% GR for
analysis (max 0,005 ppm Hg) ISO
vapour pressure ~9.4 hPa (20
o
C); spec. density 1.39 g/cm
3
(20
o
C); pH value 0 (20
o
C)
strongly acid; melting point ~32
o
C; boiling point 121
o
C; assay min 65%; Cl max 0.2 ppb;
Fmax 1 ppm; PO4 max 0.2 ppm; SO4 max 0.5ppm; Ag max 0.01 ppm; Al max 0.05 ppm;
As max 0.01 ppm; Au max 0.05ppm; Ba max 0.01 ppm;Be max 0.01 ppm;Bi max
0.1ppm;Ca max 0.1 ppm; Cd max 0.01ppm;Co max 0.01ppm;Cr max 0.02 ppm;Cu max
0.01ppm; Fe max 0.1 ppm;Ga max 0.05ppm;Ge max 0.02ppm; Hg max 0.005 ppm;In max
0.02 ppm; K max 0.1 ppm; Li max 0.01ppm; Mg max 0.05 ppm; Mg max 0.05 ppm; Mn
max 0.01 ppm; Mo 0.01 ppm; Na max 0.2 ppm; Ni max 0.02 ppm; Pb max 0.1 ppm; Pt
max 0.1 ppm; Sr max 0.01 ppm; Ti max 0.01 ppm; Tl max 0.02 ppm; V max 0.01 ppm; Zn
max 0.02 ppm; Zr max 0.02 ppm; Residue on ignition (as SO4) max 3ppm; recipient din
sticla - 1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
45
6
Acid boric pa 99%;cristale albe;recipient de 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
36
7
Acid clorhidric 1 N Calit.pH Eu; sol volumetrica, conc. 1M ;fl .1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
54
8
Acid clorhidric 2 N/ c(HCl)=2 mol/l (2N)
spec. density ~1.03 g/cm3 (20oC); pH value <1 (20 oC); amount-of-substance
concentration c(HCl)=2.000 mol/l +/- 0.1%; titer (20oC) 1.000 plastic bottle; fl .1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
36
9
Acid formic puriss. p.a. ,ACS reagent, reag. Ph. Eur. , 98% ; fl. plastic 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
21
10
Acid glutamic
conc.98,5-100,5%,pulbere alba,continut amoniu max 200ppm,metale grele max10ppm,fier
max 10ppm,cloruri max 200ppm, 500 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
11
Acid sulfuric 1N solutie pentru 1000 ml c(H2SO4) = 0.5 mol / L (1N) Titrisol ;
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
12
12
Albastru de metilen methylen blue hydrate,puriss99%; M=319,85(baza anhidra); pudra,100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
6
13
Azida de sodiu/Sodium azide NaN
3

Spec density 1,85 g/cm3 (20oC); solub in H2O 420g/l (17oC); M=65,01 g/mol; melting
point 275oC; boiling point 300oC; assay (cerimetric)99%; in water insoluble
matter0,005%; free alkali (as NaOH) 0,2%; heavy metals (as Pb)0,001%; loss on
drying0,2%; plastic bottle, fl 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
14
Azotat de potasiu
Potassium nitrate GR for analysis ISO reag Ph Eurassay acidimetric </=99.0%, Iodate
</=0.0005% ph value 5% water 5.0-7.5, Cl>/=0.001%, fl.500gr.
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
15
Borohidrura de sodiu/
Sodium borohydride GR
for analysis
assay oxydimetric min 96,0% Cl max 0,5%, SO4 max 0,005%
Pb max 0,005%,As max 0,001%,Bi max 0,0005%,flacon 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
16
Bromocresol green-indicator/Brom
cresol green C21H14Br4O5S (Verde de
bromcrezol)
indicator ACS Reag.Ph Eur;solub in H2O(20grC);M=698,05 g/mol;metting point 217-
218grC;bulk density 350kg/m3;loss on drying(110grC)</=3%, transition range-pH 3.8- pH
5.4 glass bottle fl.5g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
21
17
Bromura de potasiu/Potassium bromide
GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur KBr
vapour pressure 1,3 hPa (795oC); spec density 2,75 g/cm3 (20oC); M=119,01g/mol; pH
value 5,5-8,5 (50 g/l,H2O, 20oC)melting point 730oC; bulk density~900-1000 kg/m3;
boiling point 1435oC; assay argentometric 99,5%; insoluble matter 0,005%; BrO3
0,001%; Cl0,1%; SO40,005%; heavy metals (as Pb)0,0005%; Ba0,002%;
Ca0,001%; Fe0,0005%; Mg0,001%; Na0,02%; plastic bottle; fl 500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana, conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
18
Carbonat de sodiu/Sodium carbonate
anhydrous, GR for analysis ACS, ISO,
Reag. Ph Eur Na
2
CO
3

Spec. density 2.53 g/cm
3
(20
o
C); solub. in H2O 220 g/l (20
o
C); M=105.99 g/mol; pH value
11.5 (50g/l, H2O, 25
o
C); melting point 854
o
C; bulk densiti ~1100 kg/m
3
; boiling point
1600
o
C (decomposition); assay (acidimetric, dried substance)99.9%; insoluble matter
0.01%; Cl0.001%; PO
4
0.001%; silicate(as SiO
2
)0.005%; total sulfut(as
SO
4
)0.003%;total nitrogen(N)0.001%; heavy metals (as Pb)0.0005%; Al0.001%;
As0.0001%; Ca0.005%; Fe0.0005%; K0.005%;Mg0.0005%; loss on drying
(300
o
C)1.0% plastic bottle,fl 1000 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
30
19
Carbune activ pulbere lipsit
de calciu magneziu si fosfati
lipsit de calciu, magneziu si fosfati; substante solubile in acid azotic</=5%; Cl </=200ppm;
As</=5ppm; Fe</=500ppm; Pb</=20ppm; Zn</=100ppm; n-Hexane adsorption >/=30%;
residue on ignition (600
o
C)</=6%; flacon 1 Kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
20
Clorhidrat de hidroxilamina GR for
analysis ACS, ISO
NH
2
OH*HCl/hydroxylammonium
chloride
Assay (magnetometric) >/=99%;titrable free acid </=0.25 meq/g; pH-value(5%;water) - 2.5-
3.5; SO
4
</=0.002%; heavy metals (as
Pb)</=0.0005%;Cu</=0.001%;Fe</=0.0005%;Hg</=0.000001%; Pb</=0.001%; glass
bottle, fl. 250 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
63
21
Cloroform cont.99%;densitate 1,49-1,493; etanol 0,4-1%; amb. 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
15
22
Cloroform, CHCl3/ GR for analysis ACS,
ISO, reag. Ph Eur
vapour pressure 213 hPa (20
o
); spec density 1.47 g/cm
3
(20
o
C); solub in H
2
O 8 g/l (20
o
C);
M= 119.38 g/mol; saturation conc. 1027 g/m
3
(20
o
C); melting point -63
o
C;boiling point
61
o
C (1013 hPa); purity (GC) 99.0-99.4%; assay(according to ACS) 99.8%; color
Hazen; free acid (as HCl) 0.0002%; density (d 20
o
C/20
o
C) 1.475-1.481; boiling point 60-
62
o
C; Cl0.00002%; free chlorine 0.00003%; carbonil compounds (as CO) 0.005%;
ethanol (GC) 0.6-1%; dichloromethane (GC) 0.01%; carbon tetrachloride(GC) 0.01%;
tetrachloroethylene (GC) 0.01%; trichloroethylene (GC) 0.01%; related substances (GC)
0.7%; aldehydes and ketones (as C
3
H
6
O) 0.001%; Al 0,00005%; B 0.000002%;
Ba0.00001%; Ca 0,00005%; Cd 0,000005%; Co 0,000002%; Cr 0.000002%; Cu
0.000002 %; Fe 0.00001%; Mg 0.00001%; Mn 0.000002%; Mo 0.000002%;Ni
0.000002%; Pb 0.000005 %; Sn 0.00001 %; Zn 0.00001 %; evaporation
residue0.001%; water 0.01%; stabilized with 0.6-1.0%ethanol, glass botlle, st. 2.5 l,
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
148
2
23
Clorura de amoniu(NH4Cl)
Puris, pa; reactiv ACS; 99,5%, Ph. Eur.; nitrati (NO3-): 5 mg/kg; fosfati (PO43-): 2
mg/kg; sulfati (SO42-): 20 mg/kg;As: 0.5 mg/kg; Ca: 5 mg/kg Cu: 2 mg/kg; Fe: 2
mg/kg; K: 50 mg/kg; Mg: 5 mg/kg; Na: 50 mg/kg; Ni: 1 mg/kg; Pb: 1 mg/kg; Zn:
2 mg/kg fl.500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
60
24
Clorura de bariu clorura de bariu dihidrat;puris p.a. ACS regent,99%M=244.26 g /mol;cristale albe;500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
25
Clorura de bariu/ Barium chloride
dihydrate GR for analysis
ACS,ISO,Reag. Ph EUr BaCl2*2H2O
spec density 3.86 g/cm
3
; solub in H
2
O 375 g/l (20
o
C) (anhydrous substance). M=244.28
g/mol; pH value 5.2-8.0 (50g/l, H2O, 25
o
C); melting point 963
o
C (anhydrous substance);
bulk density ~1200-1400 kg/m
3
; boiling point 1560
o
C (anhydrous substance); assay
(complexometric) 99.0%; insoluble matter 0.005%; pH value (5%; water) 5.0-8.0;
N0,002%; heavy metals (as Pb)0.0005%; oxidizing substance (as NO
3
)0.005%;
Ca0.005%; Fe0.0001%; K0.0025%; Na0.005%; Pb0.001%; Sr0.05%; loss on
drying(150
o
C)14.0-16.0%,plastic bottle,1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
26
Clorura de calciu CaCl2
Spec. density 2.15 g/cm
3
(20
o
C); solub. in H2O 740 g/l (20
o
C); M=110,99 g/mol; pH value
8-10 (100g/l, H2O, 20
o
C); melting point 772
o
C; boiling point >1600
o
C; water absorption
hygroscopic; assay (complexometric) 95,0%; free alkali (as Ca(OH)
2
) 0,2% plastic
bottle, fl 1000 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
27
Clorura de calciu(CaCl2) praf;anhidru pur, p.a.>99%, flacon 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
12
28
Clorura de fier hexahidrat(FeCl3*6H2O)
puris p.a.,Reag.Ph.Eur 99%; As<0,0005%; Cu,0,002%;Fe<0,005; Pb<0,002%;
Zn<0,002%; PO4<0,002%;SO4<0,005% ambalaj 500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
29
Clorura de mercur (II) Regent Plus , 99.5% ; fl. 500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
30
Clorura de potasiu 3mol/l
Densitatea specifica (20
o
C) 1,13g/cm
3
; M = 74,56 g/mol; val. pH (20
o
C) ~ 5.0 - 7.0; flacon
- 1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
31
Clorura de potasiu purris p.a. puritate 99,5-100,5%, pH 5,9, flacon 500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
32
Clorura de staniu SnCl2 2H2O puriss. p.a. ,ACS reagent, reag. ISO , reag. Ph. Eur. , 98% ; fl. 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
33
Clorura de staniu dihidrat/Tin (II)
chloride dihydrate GR for analysis ACS,
ISO, Reag. Ph Eur SnCl
2
*2H
2
O
spec. density 2.71 g/cm
3
(20
o
C); solub in H
2
O 1187 g/l (20
o
C);M=225.63 g/mol; pH value
~1-2 (100 g/l, H2O, 20
o
C); melting point 38
o
C; bulk density ~1250 kg/m
3
; boiling point
623
o
C(1013 hPa) (anhydrous substance); assay (iodometric, SnCl2*2H2O) 98.0-101.0%;
SO
4
0.002%; heavy metals (as Pb) 0.005%; As0.0001%; Ca0.005%; Cu0.001%;
Fe0.002%; K0.005%; Na0.01%; NH
4
0.002%; Pb0.005%; substances not
precipitated with H
2
S (as sulphates)0.05%; glass bottle, flacon 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
34
Cromat de potasiu
purum p.a.;puritate 99.0% (RT) cloruri (Cl-): 50 mg/kg; Ca</=50mg/kg Fe</=20mg/kg
;Cd</=10mg/kg;Mg</=5mg/kg;Co</=20mg/kg;Mn</=5mg/kg; Na</=200mg/kg;
Pb</=50mg/kg, flacon 500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
30
35
Cromat de potasiu/potassium chromate
K2CrO4 GR for analysis ACS, Reag. Ph
Eur
spec. density 2.73 g/cm3 (18oC); solub in H2O 637 g/l (20oC); M=194.20 g/mol; pH value
9.0-9.8 (50 g/l, H2O, 20oC); melting point 985 oC; bulk density ~1400 kg/m3; boiling point
1000 oC; assay (iodometric) 99.5%; in water insoluble matter 0.005%; pH value (5%;
water) 9.0-9.8; Cl 0.001%; SO4 0.01%; Ca 0.005%; Na 0.02%; Pb 0.005%, plastic
bottle, fl 250 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
36
Eriocrom T indicator/Eriochrome black
T (C.I. 14645) C20H12N3NaO7S
indicator for complexometry, ACS Reag, Ph Eur,solub in H2O 50g/lit/20grC, M=
461,38g/mol, pH value=3.7 , bulck density 400-600kg/m3, / Chrome black T, 2-hydroxy-1-
1 hydroxy-2 naphtylazo-6- nitronaphtylene-4-sulfonic acid sodium salt, absorption max
612-61,flacon 25gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
37
Fenoftaleina indicator/ Phenolphtalein
indicator Ph reag ACS Reag Ph Eur
use as indic pH 0,1g in 100ml ethanol 96%; clarity of the alkoholic solution (10 g/l ethanol)
- clear to not more than a faint trace of turbidity or insoluble matter should remain. Abs.
max.(buffer pH 9.8) 551-554 nm;Spec.Absorptivity A 1%/1cm ( max; 0.01g/l; buffer pH
9.8; calculated on anhydrous substance) 700-750; transition range pH 8.2-pH9.8 clourless-
red violet;loss on drying (110
o
C)</=1%,flacon 100 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
38
Feroina
Ferroin indicator solution for waiste water analysis; density 1,01 g/cm3, solubil in H2O; fl
/100 ml
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
39
Formaldehida solutie 35%/
formaldehyde solution min. 35% GR for
analysis, ACS, Reag.Ph Eur
Spec. density (20 oC) 1,08g/cm3;flash point ~62 oc; M = 30,03 g/mol; pH value (20 oC) ~
3 - 4; melting point ~ -118oC; boiling point ~96-98 oC; assay(acidimetric after
oxidation)34,5-38%;free acid (as HCOOH)0,1%; methanol (GC) 9,0-11,%; sulfated ash
0,1% flacon plastic - 250 mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
40
Glucoza D+ Glucose anhydrous for Byochem Reag Ph Eur; 1kg/flac
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
41
Hartie de filtru calitativa banda albastra
banda albastra diam. 150mm, vit. filtrare:1870 sec/100 mL (Herzberg) dim. pori 2.5 m
grosime 0.20 mm cont. cenusa 0.007% pachet x100buc
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
42
Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat cont.99,3-101,8%;cristale albe;M=1235,86 g/mol ; fl. 250 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
57
43
Hexametilen tetramina/
hexamethylenetetramine for synthesis
C6H12N4
vapour pressure (20
o
C) low; spec density 1.33 g/cm
3
(20
o
C); explosive limit 20g/m
3
(dust);
flash point 250
o
Cc.c.; solub in H
2
O 895 g/l(20
o
C); M=140.19 g/mol; pH value 7.0-9.0 (100
g/l; H2O, 20
o
C); bulk density ~600 kg/m
3
; ignition temp 390
o
C; assay (HClO4) 99%,
plastic bottle, flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
72
44
Hexan cromatografic C6H14 / n-Hexane
for liquid chromatography LiChrosolv
vapour pressure 160 hPa (20
o
C); spec density 0.66 g/cm
3
(20
o
C); explosive limit 1.0-8.1
vol%; flash point -22
o
Cc.c.; solub in H2O 0.0095 g/l(20
o
C); M=86.18 g/mol; saturation
conc. 563 g/m
3
; melting point -94.3
o
C; boiling point 69
o
C (1013 hPa; kin. viscozity 0.5
(20
o
C); ignition temp 240
o
C (DIN 51794); putity (GC) 98%; residue on evaporating 1
mg/l; water 0.01%; acidity0.0002 meq/g; alkalinity0.0002 meq/g; transmission at 210
nm 50%; at 220 nm85%; from 245 98%; filtered by 0.2 m filter,glass bottle,flacon 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
45
Hidrogenocarbonat de sodiu/ sodium
hydrogen carbonate Gr for analysis
ACS, Reag. Ph Eur NaHCO
3

vapour pressure 972 hPa (100
o
C); spec. density 2.22 g/cm
3
(20
o
C); M=84.01 g/mol; pH
value~8.6 (50g/l, H
2
O, 20
o
C); melting point 270
o
C(decomposition); bulk density~1000
kg/m
3
; assay acidimetric; calc. on dried substane 99.7-100.3 %; acidimetric 99.0-101.0%;
insoluble matter max 0.015%; pH value (5%; water) max 8.6; Cl max 0.002%; PO4 max
0.001%; SO
4
max 0.015%; phosphates and silicate (as SiO
2
) max 0.005%; sulfur
compounds (as SO
4
) max 0.003%; N total max 0.0005%; NH
4
max 0.0005%; heavy metals
(as Pb) max 0.0002%; Ca max 0.01%; Cu max 0.0002%; Fe max 0.0005%; K max
0.005%; Mg max 0.005%; Pb max 0.0005%; iodine reducing matter (as I) max 0.0065%;
loss on drying (Silica gel) max 0.2%; plastic bottle, fl 500 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
27
46
Hidrogenofosfat de potasiu(K2HPO4)
anhidru;cont99%;materii insolubile0,01%Cl <0,001;SO4, 0,005%;metale grele
<0,001%;Cu<0,0003%;umiditate (105C)<0,02%, flacon 100 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
30
47
Hidrogenofosfat de sodiu anhidru
Na2HPO4
puritate 99.5%, higroscopic,culoare alba, cloruri<0.005%,Fe<0.005%,;g;Pb<0.001%,flacon
1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
33
48
Hidroxid de sodiu 1N solutie pentru 1000 ml c(NaOH) = 1 mol / L (1N) Titrisol
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
6
49
Hipoclorit de sodiu Calitate reactiv, conc. 10 % densitate 1.25 g/mL at 20 C fl.2.5l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
50
Iodura de potasiu/GR for analysis ISO,
Reag.Ph Eur
assay argentometric </=99,5%,pH-value (5%; water 25oC) 6.0-8.0; Cl max 0.01%;PO4
max 0.001%; IO3 max 0.0002%; SO4 max 0.001%; Ntotal max 0.001%; heavy matals
(asPb) max 0.0005%; As max 0.00001%; Ba max 0.002%; Ca max 0.001%; Mg max
0.001%, Cu max 0.0002%,Fe max 0003%, Pb max 0,0002%,Na max 0.03%; plastic bottle,
flacon 500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
24
51
Iodura de potasiu
Calit. puris., purit.99.0-100.5% total impuritati 0.001% metale grele (ca Pb) 0.01%
tiosulfati(S2O3) 0.02% fara alcali (ca KOH) 0.5%, reziduu la uscare, 105 C Fe: 10
mg/kg; fl. 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
52
Isooctan cromatografie/ Isoctane for
liquid chromatography
LiCrosolv>/=99,0%
puritate(GC) >/=99%; residue on evaporating>/=2,0mg/l; water</=0,01%,
acidity</=0,0002meq/g; alkalinity </=0.0002%meq/g; transmission at 210 nm>/=50%; at
220nm>/=80%; from 245 nm>/=98%;glass bottle,flacon 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
53
Metanol p.a standard pentru GC;fl 10mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
54
Metilorange, C14H14N3NaO3S
indicator complexonometrie, Solub. In H
2
O 5g/l (20
o
C); M=327.34g/mol; pH value-6.5 (5g/l,
H2O, 20
o
C);melting point>300
o
C;bulk density -200-400kg/m
3
; transition range pH3.1-
pH4.4 pink-orange yellow;glass bottle; flacon100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
55
Murexid indicator/Murexide Amonium
purpurate metal indicator ACS Reag Ph
Eur
indicator complexonometrie, flacon 5 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
27
56
Negru eriocrom T Reactiv Ph EUR, indicator pt.titrarea metelelor; C.I. 14645 fl. 25g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
57
Nitrit de sodiu /Sodium nitrite NaNO
2
GR
for analysis ACS, Reag. Ph Eur
spec density 2.1 g/cm3 (20oC); solub in H2O 820 g/l(20oC); M=69 g/mol; pH value 9(100
g/l, H2O, 20oC); melting point 2801oC; bulk density 1200 kg/m3; boiling point 320 oC;
assay (manganometric) 99.0%; insoluble matter 0.01%; Cl 0.005%; SO4 0.005%;
heavy metals (as Pb)0.001%; Ca0.002%; Fe 0.001% K0.001%; plastic bottle, fl 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
58
Permanganat de potasiu/Potassium
permanganate GR for analysis ACS
max0,000005%; oxidant in organic
syntesis, volumetric solution in
manganometry
assay iodometric min 99,0%;insoluble matter max0,1%;chloride,chlorate max 0,005%;
sulphate max0,01%;total nitrogen max 0,003%; Cu max 0,001%;Fe max 0,002%; Hg max
0,0000005%, glass bottle,flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
59
Permanganat de potasiu 0,1N/
Potassium permenganate solution for
1000ml c(KMnO4)=0,02 mol/lit (0,1N)
titrisol
spec. density; 1,03g/cm
3
(20
o
C),solub in H2O(20
o
C) soluble, pH value 7.9 (20
o
C)poisson
class(CH), concentration after dilution to 1 lit; c(KMnO
4
)=0,02mol/lit, amount-of-substance
conc. ..c(KMnO
4
)=0,02 mol/lit+/-0,2%, titer(20
o
C)..1.000,fiole
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
114
60
Peroxidisulfat de potasiu
(persulfat potasiu) calit.purum, p.a. purit.98,0% cloruri (Cl-): 50 mg/kg Ca: 50 mg/kg
Cd: 50 mg/kg Co: 50 mg/kg Cu: 50 mg/kg; Fe: 50 mg/kg Na: 500 mg/kg Ni: 50
mg/kg Pb: 50 mg/kg Zn: 50 mg/kg fl.500 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
12
61
Peroxidisulfat de potasiu
(persulfat potasiu) calit.purum, p.a. purit.98,0% cloruri (Cl-): 50 mg/kg Ca: 50 mg/kg
Cd: 50 mg/kg Co: 50 mg/kg Cu: 50 mg/kg Fe: 50 mg/kg Na: 500 mg/kg Ni: 50
mg/kg Pb:50 mg/kg Zn:50 mg/kg fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
21
62
Rosu de metil
indicator ACS,Reag.Ph Eur, M=269,31g/mol, metling point 178-182C,bulck density=300-
500kg/m
3
, Solub. In H2O (20oC), slightly soluble, M=269.31g/mol; melting point-178-
182oC, bulck density=300-500 kg/m3, transitionn range pH4.4 - pH6 red -yellow,
absorption maximum buffer pH 4.5 - 523-526 nm; buffer pH 6.2 427-437 nm; Spec.
absorptivity A1% 1cm max;0.005g/l; buffer pH 4.5; calc. on anhydrous substance 1350-
1450; max; 0.005g/l; buffer pH 6; calcul. on anhydrous substance 700-800;glass
botlle;flacon 25gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
63
Salicilat de sodiu .
Cali. puriss. p.a. puritate 99.5% (NT) 0.5% reziduu la uscare cloruri (Cl-): 100 mg/kg
sulfati (SO42-): 600 mg/kg Cd: 5 mg/kg Co: 5 mg/kg Cr: 5 mg/kg Cu: 5 mg/kg Fe:
5 mg/kg Mn: 5 mg/kg Ni: 5 mg/kg Pb: 5 mg/kg Zn: 25 mg/kg fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
21
64
Salicilat de sodiu .
Cali. puriss. p.a. puritate 99.5% (NT) 0.5% reziduu la uscare cloruri (Cl-): 100 mg/kg
sulfati (SO42-): 600 mg/kg Cd: 5 mg/kg Co: 5 mg/kg Cr: 5 mg/kg Cu: 5 mg/kg Fe:
5 mg/kg Mn: 5 mg/kg Ni: 5 mg/kg Pb: 5 mg/kg Zn: 25 mg/kg fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
60
65
Sarea de sodiu a acidului
dodecansulfuric
C12H25NaO4S;cont. min.99%;M=288,38g/mol, 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
66
Sarea disodica a acidului
etilendiamintetracetic EDTA-Na
dihidrata
Calit.puris, p.a., pt. complexometrie 99,0%KT cloruri (Cl-): 50 mg/kg sulfati (SO42-):
50 mg/kg Ca10mg/kg, Cd5mg/kg, Cu5mg/kg, Fe5mg/kg,SO40,1%;flacon 500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
67
Sarea disodica a acidului
etilendiamintetracetic
/ethylenedinitrilotetraacetic acid
disodium salt dihydrate
C
10
H
14
N
2
Na
2
O
8
*2H
2
O
solub in H2O 100 g/l (20oC); M=372.24 g/mol; pH value 4 - 5 (50g/l,H2O, 20oC); melting
point 110oC(release of crystaline water); bulk density ~700 kg/m3; assay (complexometric,
calc. on dried substance 99-101 %; pH value (5%, water 20oC) 4.0-5.5; in water insoluble
matter 0.003%; Cl0.004%; SO40.01%; CN0.001%; heavy metals (as Pb)0.0005%;
Cu0.0001%; Fe0.0005%; Pb0.001%; nitrilotriacetic acid (HPLC) 0.05%;loss on
drying(105oC; 6h) 8.7 - 11.4%;plastic bottle;flacon 250gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
54
68
Sarea disodica hidratata a acidului
etilendiaminotetraacetic EDTA 0,1N
/Titriplex III solution for 1000ml
dens 1,14g/cm3 (20oC);pH value 7.4-7.6 (20oC); WGK2; c(C10H14N2Na2O8*2H2O)=0.1
mol/l; amount of substance concentration c(C10H14N2Na2O8*2H2O)=0.1 mol/l+/- 0.2%;
titer (20oC) 1.000 /Titriplex III solution for 1000ml,fiola
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
36
69
Schimbator de ioni-cationit in forma
acida de tip VIONIT CS 3, Dowex 50*8;
Amberlite IR120
granule de 0,5-0,9mm, flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
70
Sulfanilamida (4-aminobenzen
sulfonamida)
puritate >99.0, pudra alba,punct de topire164-166C,f lacon 500 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
71
Sulfat de aluminiu si potasiu
AlK(SO4)2*12H2O
Alaun potasiu dodecahidrat calit. puris. p.a., reactiv ACS, Ph. Eur., purit.99.5% total
impuritati 0.005% amoniu (NH4) cloruri (Cl-): 5 mg/kg As: 2 mg/kg Cd: 5 mg/kg Cu:
5 mg/kg Fe: 5 mg/kg Na: 100 mg/kg Pb: 10 mg/kg fl.500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
72
Sulfat de argint
p.a ,99,5%,masa moleculara 311,8,pudra alba;titrare argintometrica;Ca10 mg / kg;Cd5
mg / kg;Co5 mg / kg ;Cr5 mg / kg ;Cu5 mg / kg;Fe5 mg / kg;Mn5 mg / kg;Mg5 mg /
kg;Ni5 mg / kg;Pb5 mg / kg;Zn5 mg / kg;Na50 mg / kg;10 mg/kgCl fl 100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
36
73
Sulfat de fier II si amoniu hexahidratat
(NH
4
)
2
Fe(SO
4
)2*6H2O purissp.a.
spec. density 1.86 g/cm
3
(20
o
C); solub in H2O 269 g/l (20
o
C); M=392.14 g/mol;pH value 3-
5 (50 g/l, H2O, 20
o
C); melting point 100
o
C; bulk density 900 kg/m
3
; WGK1; , assay
(magnetometric) 99.0%; Cl </= 0.005%; Fe
3+
</=0.05%; Ca</=0.02%; Cu</=0.002%;
K</=0.01%; Mg</=0.01%; Na</=0.01%; Zn</=0.01%,plastic botlle; flacon 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
74
Sulfat de magneziu heptahidrat/
Magnessium sulfate heptahydrate GR
for analysis ACS Reag, Ph Eur
MgO4S*7H2O
Spec. density 1.68g/cm3;(20oC); solub in H2O 710g/l (20oC); M=246.48g/mol; pH value
5.0-8.0 (50 g/l, H2O, 25 oC); bulk density 900kg/m3; assay complexometric 99.5 %; Cl
0.0003%;N 0.002%;nitrati 0.002%; heavy metals(as Pb) 0.005%;As 0.0002%; Ca
0.005%;Cu0.0001%; Fe 0.0001%; K0.001%; Mn 0.0005%;Na 0.001%; NH4
0.002%;Pb 0.0001%; Sr 0.005%; plastic botlle, flacon 500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
75
Sulfat de mangan
monohidrat/Manganesse (II) sulfate
monohydrate MnSO
4
*H
2
O
spec.density 2.95 g/cm
3
; (20
o
C); solub in H2O 762 g/l (20
o
C); M=169.02 g/mol; pH value
3.0-3.5 (50 g/l, H2O,20
o
C); melting point 700
o
C ( anhydrous substance); Bulk density
~1000-1200 kg/m
3
; assay complexometric, Mn SO
4
*H
2
O 99-101%; complexometric, calc.
on the ignited basis 99.0-101.0%; insoluble matter 0.01%; Cl 0.001%; heavy metals as
Pb 0.001%; Ca0.005%; Cu0.0005%; Fe0.001%; K0.005%; Mg0.005%;Na0.005%;
Ni0.0005%; Pb0.001%; Zn0.005%; loss on ignition (500
o
C), plastic bottle, fl 500 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
76
Sulfat de mercur (II) puritate98%;masa mol.296,65;Fe<0,005%;Cl<0,005% ;fl.100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
12
77
Sulfat de mercur puritate98%;masa mol.296,65;Fe<0,005%;Cl<0,005%
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
6
78
Sulfat de N,N-dietilfenilen 1,4
diamina DPD formula chimica : NH2-
C6H4-N(C2H5)2*H2SO4
M=262,36g/mol;pH value 2.0-2.2;metting point; assay min 99.5%: Plumb :max 0.001%;
Fier :max 0.001%;apa max 0.5% flacon 100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
79
Sulfat de N,N-dietilfenilen 1,4
diamina DPD C10H18N2O4S GR for
analysis
explosive limit 30g/m
3
; M=262,36g/mol;pH value 2.0-2.2(50g/l, H
2
O, 20
o
C);melting point
184-186
o
C;bulk density 580 kg/m
3
;boiling point 274-275
o
C assay (HPLC, area%) 98%;
Density (d20
o
C/4
o
C) 0.998-1.000; glass botle,flacon 100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
80
Sulfat de potasiu(potasium sulfat)
puris p.a.;ACS reagent,re.ISO,99%,masa moleculara 174,26;As<0,0001%;
Ca<0,005%;Cd<0,0005%;Cu<0,0005%;Fe<0,0005%;Pb<0,0005%Zn<0,0005%;Cl<0,0005
%;N total<0,0005%;fosfat 0,001%
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
144
81
Sulfat de sodiu anhidru /sodium sulfate
anhydrous GR for analysis ACS, ISO,
Reag. Ph Eur Na
2
SO
4

spec. density 2.70 g/cm
3
(20
o
C); solub in H2O 200 g/l (20
o
C); M=142.04 g/mol; pH value
5.2-8.0 (50 g/l; H2O, 20
o
C); melting point 888
o
C; bulk density~1400-1600 kg/m
3
; assay
acidimetric 99.0%; acidimetric; dried substance 98.5-101.0%; insoluble matter 0.01%;
pH value (5%; water; 25
o
C) 5.2-8.0; Cl0.001%; PO
4
0.001%; N0.0005%; heavy metals
(as Pb)0.0005%; As0.0001%; Ca0.005%; Fe0.0005%; K0.002%; Mg0.001%;
plastic bottle, 1000g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
82
Tioacetamida, glass bottle 50 gr/
Thioacetamide GR for analysis Reag
Ph. Eur CARCINOGENIC, HARMFUL
IRITANT, DANGEROUS for the Env.
Spec density:1,37g/cm3; solubil in H2O(25grC); M=75,14g/mol;pH value 5.2; metting point
113-114grC; assay argentometric min 99,0%; heavy metals max 0,001%; Fe max
0,0005%; sulfated max 0,05%
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
83
Tiosulfat de sodiu pentahidrat / Sodium
thiosulfate pentahydrate GR for
Analysis, ACS, ISO
spec.density-1,73g/cm
3
, solub. In water (20oC) 680 g/l, M=248,18 g/mol; pH value (50 g/l,
H2O, 20 oC); 6,8-7,2; melting point 48,5 oC; bulk density ~ 1000 kg/m3; assay
(iodometric) 99,5-100,5%; in water insoluble matter max 0,005%; pH value ( 5%; water)
6,0-8,4; Cl max 0,008%; sulfate and sulphide ( as SO4) max 0,1%; S max 0,0001%; N
max 0,002%; Ca max 0,002%; Cu max 0,0005%; Fe max 0,0005%; K max 0,001%; Mg
max 0,001%; Pb max 0,0005%; plastic bolttle 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
84
Trietanolamine/ Triethanolamine GR for
analysis,purity GC min 99%;
chloride max 0,0001%; sulphate max 0,002%; Heavy metals max 0,0001%;Fe max
0,0001%; diethanolamine max 0,5%; ethanolamine max0,1%; glass bottle 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
85
Trietanolamine/ Triethanolamine GR for
analysis,C
6
H
15
NO
3

vapour pressure<0.01hPa (20oC); spec. density 1.12 g/cm3 (20oC);explosive limit 3.6-7.2
Vol%; flash point 190oC; M=149.19 g/mol; pH value 10.5 (15g/l,H2O,20 oC); melting point
21 oC;boiling point 360oC (1013 hPa); purity (GC) 99%;Cl0.0001%; SO4
0,002%;Heavy metals(as Pb) 0,0001%;Fe0,0001%;diethanolamine(GC) 0,5%;
ethanolamine 0,1%;sulfated ash(600oC)0.005%; water (according to Karl Fischer )
0.2%; glass bottle, fl. 1000 ml
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15

LOTUL 2

Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1
Acetona ACS ISO, P.A./ Acetone GR
for analysis ACS ISO Ph eur
Purit. (GC) .>/=99,8%; densitate(d20
o
C/20
o
C) 0.79-0.793;Solubilitate in apa conform;
culoare </=10Hazen; aldehide</=0,001%; Acidyty or alkalinity - conforms;triable acid
</=0.0002 meq/g; triable base</=0.0002 meq/g; nitrate (NO
3
)</=100ppb; phosphate
(PO
4
)</=100ppb; ethanol</=0,005%; ciclohexan </= 0.1%; metanol</=0.05%; 2-propanol
</=0.05%; Al</=0,00005%; Cu</=0,000002%; Ba</=0,00001%; Fe</=0.00001%;
Bi</=0,000002%; Ag</=0.000002%; SO4
2-
</=100ppm; Cl
-
</=100ppb Cd</=0,000005%;
Mg</=0.00001%; As</=0.000002%; Au</=0.000002%; B</=0.000002%; Be</=0.000002%;
Ca</=0.00005%; Ga</=0.000005%; Co</=0.000002%; Cr</=0.000002%;Ge</=0.00002%;
In</=0.000002%; Li</=0.000005%;Mn</=0.000002%; Mo</=0.000002;
Ni</=0.000002%;Pb</=0.00001%;Sb</=0.000002%;Sn</=0.00001%;Ti</=0.000002%;Tl</
=0.000002%;V</=0.000002%;Zn</=0.00001% ; flacon din sticla de 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
120
2
Acid acetic glacial 1,05g / ml
Calitate pur, puris 99,8-100,5% KMnO4 substanta de reducere (ca HCOOH) 0,01%, acid
formic 0,1%, metale grele ca Pb0,0002%, substante nonvolatile 0,003%,
cloruri2mg/kg,As1mg/kg,Hg1mg/kg, sulfati5mg/kg, Cu5mg/kg, Pb5mg/kg,
Al0,5mg/kg, Fe2m fl.1l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
441
3
Acid aminosulfonic/ amidosulfuric/
Amidosulfuric/ Acid sulfamic acid
NH2SO3H GR for analysis primary
volumetric standard in acid titration for
titration
assay acidmetric>/=99,0%; chloride</=10ppm; nitrate</= 20ppm; sulphate </=200ppm;
heavy metals</=5ppm;fe</=5ppm; residue on ignition</=200ppm, plastic bottle,flacon
100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
4
Acid aminosulfonic/ amidosulfuric/
Amidosulfuric/Acid sulfamic acid
NH2SO3H GR for analysis primary
volumetric standard in acid titration for
titration
assay acidmetric>/=99,0%; chloride</=10ppm; nitrate</= 20ppm; sulphate </=200ppm;
heavy metals</=5ppm;fe</=5ppm; residue on ignition</=200ppm, plastic bottle,flacon 50gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
5
Acid azotic 65%
Calitate puriss p.a,conc.65%., fosfati 0.5mg/kg,cloruri 0.5mg/kg,Na 0.5mg/kg;Cd
0.01mg/kg;Co 0.01mg/kg;Cr 0.02mg/kg;Cu 0.01mg/kg;Fe 0.1mg/kg;Mo
0.02mg/kg;Al 0.05mg/kg;Ni 0.02mg/kg; Pb 0.01mg/kg;Ag 0.01mg/kg ; Ge: 0.05
mg/kg Hg: 0.01 mg/kg; K: 0.05 mg/kg; Li: 0.01mg/kg;fl.1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
33
6
Acid clorhidric 0.1 N Calit.pH Eu; sol volumetrica, conc. 0.1M ;factor 1.000 0.001;fl.1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
45
7
Acid clorhidric sol .0.1M conc.0.1 M sol.ultra HPLC ,fl.100mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
8
Acid clorhidric 37%
Conc.37%, 0.00005% clor liber (Cl) 0.0001% amoniac (NH4) 0.0001% metale grele
(caPb) , 0.005% subst. nonvolatile, anioni: bromuri (Br-): 50 mg/kg fosfati (PO43-): 0.5
mg/kg sulfati (SO42-): 1 mg/kg sulfiti (SO32-): 1 mg/kg Al: 0.05 mg/kg As: 0.01
mg/kg Ba: 0.02 mg/kg Be: 0.02 mg/kg Li: 0.01 mg/kg Mg: 0.1 mg/kg Mn: 0.01
mg/kg Mo: 0.02 mg/kg Ni: 0.02 mg/kg Pb: 0.02 mg/kg Sr: 0.01 mg/kgfl .1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
108
9
Acid glutamic I - Glutamic acid for biochemestry, assay acidometric >/= 99,0;flac 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
10
Acid ortofosforic
puris pa.; puritate 85% total impuritati KMnO4- subsatnte de reducere (caO)</=0,001%
acizi volatili (ca CH3COOH)</=0,001% cloruri</=2mg/kg;
fluoruri</=1mg/kg;nitrati</=3mg/kg; fosfiti, hipofosfiti (caH3PO3) </=20mg/kg;
sulfati</=30mg/kg; Ag</=1mg/kg; Al</=1mg/kg; Mg: 1 mg/kg; Mn: 0.5 mg/kg; Mo: 1
mg/k; Na: 10 mg/kg; Ni: 1 mg/kg; Pb:1 mg/kg;Sb:2 mg/, flacon 500ml
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
259
2
11
Acid orto-fosforic 85%
puris pa.; puritate 85% total impuritati KMnO4- subsatnte de reducere(caO)</=0,001%
acizi volatili (ca CH3COOH)</=0,001% cloruri</=2mg/kg;fluoruri</=1mg/kg;
nitrati</=3mg/kg; fosfiti, hipofosfiti(caH3PO3) </=20mg/kg;sulfati</=30mg/kg;
Ag</=1mg/kg; Al</=1mg/kg; Mg: 1 mg/kg; Mn: 0.5 mg/kg; Mo: 1 mg/k; Na: 10 mg/kg;
Ni: 1 mg/kg; Pb: 1 mg/kg; Sb: 2 mg/ ,flacon 1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
27
12
Acid sulfuric puriss
puris p.a 95-97%,ACS, pentru det. mercurului,0.0002% KMnO4 mat. Red. (ca O)
0.0002% amoniac (NH4); cloruri (Cl-): 0.1 mg/kg nitrati (NO3-): 0.2 mg/kg
fosfati(PO43-): 0.5 mg/kg Ag: 0.02 mg/kg Al: 0.05 mg/kg As: 0.01 mg/kg Ba: 0.05
mg/kg Be: 0.01 mg/kg Co:0.01 mg/kg Cr:0.05 mg/kg Cu:0.01 mg/kg
Fe:0.1mg/kg Ge:0.05mg/kg Hg: 0.005 mg/kg Ni: 0.02 mg/kg Pb: 0.02 mg/kg Sr:
0.02 mg/kg V: 0.01 mg/kg Zn: 0.05 mg/kg fl.2.5 litri
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
774
13
Acid sulfuric 95 - 97 %
puris p.a 95-97%,ACS, pentru det. mercurului,0.0002% KMnO4 mat. Red. (ca O)
0.0002% amoniac (NH4); cloruri (Cl-): 0.1 mg/kg nitrati (NO3-):0.2 mg/kg fosfati(PO43-
): 0.5 mg/kg Ag: 0.02 mg/kg Al: 0.05 mg/kg As: 0.01 mg/kg Ba: 0.05 mg/kg Be:
0.01 mg/kg Co: 0.01 mg/kg Cr: 0.05 mg/kg Cu:0.01mg/kg Fe:0.1 mg/kg Ge: 0.05
mg/kg Hg: 0.005 mg/kg Ni: 0.02 mg/kg Pb: 0.02 mg/kg Sr: 0.02 mg/kg V:0.01mg/kg
Zn:0.05 mg/kg fl.plastic 2.5 l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
36
14 Acid sulfuric 95-98/ Sulfuric acid
95-98% GR for analysis(max 0,005
ppm Hg) ACS,ISO,Reag,Ph Eur-
mainly for the dissolution of orga
nic and inorganic samples for the
determination of mercury
Vapour pressure 0.0001 hPa (20
o
C); Spec. density-1,84g/cm
3
(20
o
C); Solub.in H
2
O(20oC)
soluble (caution! Development of heat); M=98.08 g/mol;pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25oC), melting
point 3
o
C, boiling point 335 oC, assay 95-98%, Cl </=0.0002%; NO3 </=0.0001%; heavy
metals(as Pb) </=0.0005%; As</=0.00001%;Fe </=0.0002%;NH4</=0.0005%;
Pb</=0.001%Corresponds to PhEur, BP, NF,Ph Franc Recipient din sticla 1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
72
15
Alcool etilic
puriss. p.a., absolut,pc. fierbere 78-79C,densit.>0.79 0.0001%alcani liberi (ca NH3)
0.0001% metale grele (ca Pb)0.0003% KMnO4 mat. red. (ca O) 0.0005% acizi liberi
(ca CH3COOH) 0.001% acetona (GC) 0.001% aldehide (ca CH3CHO) 0.001% materii
nonvolatile 0.003% 2-propanol 0.003% comp. cu carbonil (ca CO) 0.02% metanol
(GC)0.05% alcool izoamilic fl. 1l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, termen de
valabiltate minim 18 luni de la data
furnizarii;
225
16
Aliaj Devarda puris p.a.;powder light grey;metal trace analysis Al,Cu,Zn;azot total10mg/kg, ambalaj 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
15
17
Aminobenzen sulfamida/4-aminobenzen
sulfonamida Gr for analysis Reag. Ph
Eur
solub in H
2
O 7.5 g/l (25
o
C); M=172.21 g/mol; pH value 5.8-6.1 (5 g/l, H
2
O,20
o
C); melting
point 163-167
o
C; bulk density ~500 kg/m
3
; assay 99.0-101.0%; heavy metals (as Pb) 20
ppm; sulfated ash0.1%;loss on drying0.5%;plastic bottle,fl 500g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
27
18
Amoniac solutie 25%
carbonati max 10ppm;chloruri max 0,5ppm; fosfati max 0,5ppm; sulfati max 2ppm; sulfuri
max 0,2ppm; Ag max 0,020ppm; Al max 0,500ppm; Au max0,100ppm; Ba max 0,050ppm;
Bi max 0,100ppm; Ca max 0,050ppm; Cd max 0,050ppm; Cr max 0,050ppm Fe: 0.1
mg/kg; In: 0.02 mg/kg; K: 0.5 mg/kg; Li: 0.02 mg/kg; Mg: 0.1 mg/kg; Mn: 0.05
mg/kg; Mo: 0.05 mg/kg;Pb: 0.05 mg/kg; Pt: 0.1 mg/kg; Sn: 0.1 mg/kg; Sr: 0.2
mg/kg fl.1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
105
19
Amoniac (Hidroxid de amoniu solution
25%,); ammonium hydroxide solution
25%GR for analysis
vapour pressure 483hPa (20oC); spec density 0.91 g/cm3 (20oC); explosive limit 15.4-33.6
Vol%; pH value (20oC) strongly alkaline; melting point -57.5 oC; boiling point 37.7 oC;
assay(acidimetric, NH3) min 25.0%; carbonate(as CO2) max 10ppm;Cl max 0,5ppm; PO4
max 0,5ppm; SO4 max 2ppm ;S max 0,2ppm; Ag max 0,020ppm; Al max 0,500ppm; Au
max 0,100ppm; Ba max 0,050ppm; Bi max 0,100ppm; Ca max 0,5ppm; Cd max 0,050ppm;
Co max 0,050ppm; Cr max 0.05 ppm; Cu max 0.1 ppm; Fe max 0.1 ppm; Ga max 0.02
ppm; In max 0.02 ppm; K max 0.5 ppm; Li max 0.02 ppm; Mg max 0.1 ppm; Mn max 0.05
ppm; Mo max 0.05 ppm;Ni max 0.05 ppm; Pb max 0.05 ppm; Pt max 0.1 ppm; Sn max 0.1
ppm; Sr max 0.1 ppm; Ti max 0.1 ppm; Tl max 0.05 ppm; Zn max 0.1 ppm; subst. reducing
potassium permanganate (as O) max 5 ppm; residue on ignition(as SO4) max10 ppm; non
volatile matter max10 ppm;glass bottle,fl .1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
210
20
Azotat de argint
fixanal 0,1N, (16.988 g AgNO3) pt. prepararea sol. volumetrice,concentrate, calit.
puris,p.a., fiole 0.1 M
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, termen de
valabiltate minim 18 luni de la data
furnizarii;
189
21
Azotat de potasiu (KNO3) p.a.; FL. 100 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
22
Camfor/DL-Camphor for synthesis
C
10
H
16
O
vapour pressure 0.27 hPa (20oC); spec density 0.992g/cm3 (25oC); explosive limit 0.6-4.5
Vol%; flash point 64oC; solub in H2O 1.25g /l;(25oC); M=152.24g/mol; melting point 172-
176 oC; boiling point 204oC; ignition temp 466oC; assay (GC, area%) 95%; melting
range loer value170oC; plastic bottle, fl 5g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
23
Celuloza celuloza microcristalina pentru coloana cromatografie 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
24
Citrat trisodic dihidrat
assay perchloric acid titration 99,0-101,0%, insoluble matter</=0.005%, Cl</-0.001%,
oxalate </=0.03%, PO4</-0.002%, SO4</=0.004%, N</=0.001%, heavy metals as
Pb</=0.0005%, Ca</=0.005%, Fe</=0.0005%.NH4</=0.003%,water11.0-13.0, FL. 1Kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
39
25
Citrat trisodic dihidrat
assay perchloric acid titration 99,0-101,0%, insoluble matter</=0.005%, Cl</-0.001%,
oxalate </=0.03%, PO4</-0.002%, SO4</=0.004%, N</=0.001%, heavy metals as
Pb</=0.0005%, Ca</=0.005%, Fe</=0.0005%.NH4</=0.003%, water 11.0-13.0, FL. 1Kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
39
26
Clorura de calciu(CaCl2) granule pentru
exicatoare;anhidra
granule albe sau aproape albe;> 4 cm;pt=772C;pf >1600C;cont.95% min., ambalaj 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
60
27
Clorura de sodiu
Assay argentometric>/= 99.5%; argentometric; calculated on dried substance 99 -100.5%;
pH-value(5% water)5-8; insoluble matter</=0.005%; Br </=0.005%;chlorate and nitrate
</=0.003%; hexacyanoferrate </=0.0001%; ferrocyanides -passes test; I</=0.001%;
PO4</=0.0005%;SO4</=0.001%;N</=0.0005%;Heavy metals (as Pb)</=0.0005%;
As</=0.00004%; Ba</=0.001%; Ca</=0.002%;Cu</=0.0002%;Fe</=0.0001%;
K</=0.0005%, plastic bottle fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
28
Clorura de sodiu
Calit.puris, pa puritate 99.5% total impuritati: 0.001% total azot (N) bromuri (Br-): 50
mg/kg ioduri (I-): 10 mg/kg fosfati (PO43-): 5 mg/kg sulfati (SO42-): 100 mg/kg As:
0.1 mg/kg Cd: 5 mg/kg Co: 5 mg/kg Cr: 5 mg/kg Cu: 5 mg/kg Fe: 1 mg/kg Ni: 5
mg/kg Pb: 5 mg/kg Zn: 5 mg/kg fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
9
29
Difenil aminosulfonat de bariu
C24H20BaN2O6S2
masa moleculara 633.88 ; fl. 25g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
30
Dodecilbenzen sulfonat de sodiu /
Dodecylbenzene sulfonic acid sodium
salt C18H29NaO3S
M=348.5; techn ~80% (CH, mixture of homologous alkyl benzenesulfonates); water5%;
fl 25g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
31
Eter de petrol pf 40-60C;non- volatile matter <0,0005%;apa(Karl Fisher)0,002% ; fl. 2.5L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
292
8
32
Fenolftaleina pudra crem sau galbuie;M=318,33g/mol; punct de topire 261-263C, ambalaj 50g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
33
Hidrogenocarbonat de sodiu(NaHCO3) cont.99%;pudra alba;M=84,01;umiditate <0,01%;p.t.=270C, flacon 1 kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
21
34
Hidrogenoftalat de potasiu cont.min 99,5%;M=204,22 g/l;p.t.= 295-300C;pudra de culoare alba; 100g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
35
Hidroxid de potasiu/ potassium
hydroxide pellets GR for analysis KOH
puris,pa., 86%, spec. density 2.04 g/cm3 (20oC), solub in H2O 1130 g/l (20oC); M= 56.11
g/mol; pH value ~14 (56 g/l, H2O, 20oC); melting point 360 oC; boiling point 1320oC;
assay (acidimetric, KOH)85.0%; carbonate (as K2CO3) 1.0%; Cl0.0005%;
PO40.0005%; SiO20.005%; SO40.0005%; N0.0005%; heavy metals (as Pb)
0.0005%; Al 0.001%; Ca0.001%; Cu0.0002%; Fe0.0005% ;Na0.5%; Ni0.0005%;
Pb0.0005%; Zn0.0025%; plastic bottle, flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
36
Hidroxid de sodiu/ Sodium hydro
xide pellets GR for analysis(max
0,0002%K) ACS,Reag.Ph Eur,assay
NaOH=99-100%;total alkalinity calc
NaOH=99-100%;
carbonate(asNa
2
CO
3
)</= 1,0%;chloride</=0,0005%; phosphate</=0,0001%;
silicate</=0,0005%;sulphate</=0,0005%;total nitrogen</=0,0003%;heavy metals
(asAg)</=0,002%, as Pb</=0,002%; aluminium</=0,0002%; calcium</=0,0005%;
cadmium</=0,000005%; copper</=0,00005%; Fe</=0.0005%;
Hg</=0.000005%;K</=0.0002%;
Mg</=0.002%;Mn</=0.00001%;Ni</=0.0001%;Pb</=0.00001%;Zn</=0.00002%,flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
54
37
Hidroxid de sodiu
Calit.puris. p.a., react.ACS, Ph. Eur., K 0.02%, 99%, pastile, total impuritati 0.0003%
total azot (N) 0.0005% heavy metals (as Pb) 1% Na2CO3 hloride (Cl-): 5 mg/kg
phosphate (PO43-): 5 mg/kg silicate (as SiO2): 10 mg/kg sulfate (SO42-): 5 mg/kg
Mg: 5 mg/kg;Ni: 5 mg/kg Pb: 2 mg/kg Zn: 5 mg/kg fl.1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
810
38
Nitroprusiat de sodiu dihidrat
C
5
FeN
6
Na
2O
*2H
2
O; [disodium
pentacyanonitrosyl ferrate (III)] GR for
analysis ACS, Reag. Ph Eur Reagent
for sulfide ions (turns violet) acetone
and other Ketones(legal
sample),aldehydes, Zn and SO
2

puritate 99.8%, Spec. density 1.71 g/cm3 (20 oC), solub. in H2O 400g/l (20oC) (slow
decomposition), M=297 g/mol, pH value - 5 (50 g/l, H2O, 20oC), bulk density 1000 kg/m3,
LD 50 oral rat 99 mg/kg, LDLo oral rat 20
mg/kg,cloruri<0.002,mat.ins<0.01%,hexacianoferat ll <0.02%,hexacianoferat lll
<0.01%,flacon plastic 25 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
24
39
Oxalat de sodiu solutie standard
volumetrica
Solutie standard volumetrica 0,05Mol (0.1N); factor 0.098-1.002 flacon 1 L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
54
40
Phosphate Buffered Saline pentru determinare Cryptosporidium, flaconX100 tablete
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
41
Sodiu fosfat, solutie tampon pH=6,5
calit. HPCE solutie tampon pH=6,5 conductivitate ~1.8 mS/cm at 20 C
conc.20 mM de sodiu fosfat fl.500ml
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
42
Sulfat de bariu p.a., fl. 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
43
Sulfat de magneziu heptahidrat
MgO4S*7H2O
BioUltra, 99.5% heptahidrat total impuritati: 0.002% total azot(N)pH 5.0-8.0(25 C,1 M
in H2O) l: 5 mg/kg As:0.1mg/kg Ba:5 mg/kg Bi:5 mg/kg Cd: 5 mg/kg Co: 5 mg/kg
Cr: 5 mg/kg Cu: 5 mg/kg Fe: 1 mg/kg Li: 5 mg/kg Mn: 5 mg/kg Mo:5 mg/kg Pb: 5
mg/kg Sr:5mg/kg Zn: 5 mg/kg fl.250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
42
44
Sulfit de sodiu anhidru/ sodium sulfite
anhydrous GR for analysis ACS ISO
Reag Ph Eur Na2SO3
spec density 2.63g/cm
3
(20
o
C); solub in H
2
O 220g/l(20
o
C); M=126.04 g/mol; pH value 8.8-
10 (50g/l, H
2
O, 20
o
C); melting point > 500
o
C (decomposition); bulk density ~1480 kg/m
3
;
assay (iodometric) 97.0-100.5%; insoluble matter0.005%; titrable free base 0.03 meq/g;
Cl 0.02%; S2O30.1%; heavy metals (as Pb) 0.001%; As 0.0001%; Cu 0.0005%; Fe
0.001%; Pb 0.0005%; Se 0.001%; Zn 0.001%; plastic bottle, flacon 500 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
45
Tiosulfat de sodiu 0,1N/ Sodium
thiosulfate solution for 1000 ml
c(Na2S2O3)=0,1 mol/l(0,1N) titrisol
antichlor
spec.density-1,22g/cm
3
(20
o
C), pH value 9-10 (20
o
C), concentration after dilution to 1 lit:
c(Na
2
S
2
O
3
x5H
2
O)=0,1 mol/l; titer(20
o
C)..1.000,fiola
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
24
46
Toluen
purit.99,7% purum; conc.37% dens:1.18g/ml;clor liber</= .00005%;
bromuri</=50mg/kg;Ca</=0,5mg/kg;fosfati</=0,5mg/kg;Cd</=0,001mg/kg;
Mn</=0,01mg/kg;Co</=0.01mg/kg; Mo</=0,02mg/kg; sulfati</= 1mg/kg;Cr</=0,02mg/kg;
Na</=0,5mg/kg;Ag</=0,1mg/kg; Hg</=0,01mg/kg; Pb</=0,02mg/kg;K</=0,1
mg/kg;Sr</=0,01mg/kg;Bi</= 0,1mg/kg;Mg</=0,1mg/kg;Zn </=0,05mg/kg fl. 1l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
24
47
Verde naftol C
30
H
15
FeN
3
Na
3
O
15
S
3

Solub. in H2O160 g/l (20
o
C); bulk density 620 kg/m
3
WGK 2; for preparation of mixed
indicators of complexometry; absortion max. (water) 710-720 nm; spec. absorptivity
A1%/1cm max; 0.005% water; calc. on dried substance) >/= 100; loss on drying (105
o
C)
</=10%pentru colorimetrie ,fl.25g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
48
Violet de pirocatechol / Pyrocatechol
violet C19H14O7S
pur; indicator pentru titrare, colorimetric, solubility (100 mg/10ml in 0.1 M acetate buffer pH
value 5.3); solubility (1 mg/ml in H2O) clear, yellow ; clear red; max 444 nm, E(1%, 1cm
435 (methylalkohol);p.A. for colorimetri,fl.1g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
30
49
Xilenolorange sare tetrasodica, metal
indicator ACS, Reag. Ph Eur
C31H28N2Na4O13S
solub. in H
2
O 510 g/l (20
o
C); M=760.60 g/mol; pH value 8.1 (10 g/l, H
2
O, 20
o
C); bulk
density 250 kg/m
3
; WGK2; use as metal indicator: 0.1% in ethanol (50%) or 1:100 KNO3
pur; pentru colorimetrie, fl.1g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9

LOTUL 3

Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1
1.10 Fenantrolina/ 1,10-Phenanthroline
chloride monohydrate GR for analysis
and redox indicator- reagentfor ironII,
Reag.Ph Eur C12H8N2 x H2OxHCl
Solub in H2O (20gr C0; M=234,69g/mol); metting point 215-220 C; bulk density =
370kg/m
3
; assay acidmetric >/= 99,5%; DANGEROUS FOR ENVIRONM.Plastic bottle,
flacon 100 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
2
1.10 Fenantrolina/1,10 Phenanthroline
monohydrate GR for analysis and redox
indicator- reagentfor ironII, Reag.Ph Eur
C12H8N2 x H2O
Puritate>99%, pt. determinari spectrofotometrice, punct topire 98-101C, flacon 50g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
3
Albastru de metilen /Methylene blue
(C.I. 52015) Reag. Ph Eur C
16

H18CIN3S*xH2O
solub in H
2
O 50g/l (20
o
C); pH value ~3 (10g/l, H
2
O,20
o
C); melting point~180
o
C; bulk
density ~400-600 kg/m
3
; absorption maximum max (ethanol 50%) 660-665 nm;
spec.absorptivity A 1%1cm (max; 0,003g/l; ethanol 50%) 2250-2750; absorption ratio
(635 nm; 0,003g/l; ethanol 50%) 0,56-0,62; sulfated ash (600oC) 1.0%,glass bottle,10g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
4
Alcool etilic - Ethanol C2H6O
vapour pressure 59 hPa (20
o
C),spec. density 0.79-0.793g/cm
3
(20
o
C); M=46.07; pH value
7.0 (10 g/l, H
2
O, 20
o
C); melting point -114.5
o
C; boiling point 78.3
o
C; ignition temp. 425

o
C(DIN 51794); higly flammable; purity (GC) 99.9%; color 10 Hazen; titrable acid
0.0002 meq/g; titrable base 0.0002 meq/g; density (d 20
o
C/20
o
C) 0.79-0.793; aldehydes
(as acetaldehyd) 0.001%; subst. reducing potassium permanganate(as O) 0.0002%;
carbonyl compounds(asCO)0.003%; acetaldehyde and acetal (GC) 0.001%; acetone
0.001%; benzene(GC) 0.0002%;ethylmethylketone (GC)0.02%;isoamylalcohol0.05%;
methanol (GC)0.02%; 2-propanol (GC) 0.003%; total of other impurites (GC) 0.03%;
higher alcohols (GC)0.01%; Cl0.3ppm; NO30.3ppm; PO40.3ppm; SO40.3ppm;
Ag0.00002%; Al 0.00005%; As0.000002%; Au 0.000002%; Ba0.00001%; Be
0.000002%; Bi0.000002%; Ca0.00005%; Cd0.000005%; Co0.000002%;
Cr0.000002%; Cu0.000002%; Fe0.00001%; Ga 0.000002%; In0.000002%;
Li0.000002%; Mg0.00001%; Mn0.000002%; Mo0.000002%; Ni0.000002%;
Pb0.00001%; Pt0.000002%; Sb0.000002; Sn0.00001%; Ti0.000002%;
Tl0.000002%; V0.000002%; Zn0.00001%; Zr0.000002%; evaporation
residue0.0005%; water0.1%; glass bottle 2.5L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
78
5
Aliltiouree N-Allylthyoureea for synthesis;250 gr/flacon 250 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
6
Amidon / Starch soluble GR for analysis
ISO (C
6
H
10
O
5
)
n

solub in H2O 50 g/l (90
o
C); pH value 6.0-7.5(20g/l, H2O, 25
o
C); bulk density ~300 kg/m
3
;
color white; description fine powder; pH value (2%; water) 6.0-7.5; reducing matter (as
maltose) max 1.0%; sulfated ash max 0.4%;loss on drying(105
o
C, 2h)max 10%,flacon1Kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
7
Antimony potasium tartrat hemihidrat cont. 99-103%;As0,015%;Pb0,002%; pierdere prin uscare 2,7%, 250gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
3
8
Azotit de sodiu (nitrit de sodiu)
Calit. puris. p.a., reactiv ACS, Ph. Eur., puritate 99% total impuritati 0.001% metale grele
(ca Pb) cloruri (Cl-): 50 mg/kg sulfati (SO42-): 50 mg/kg Ca: 20 mg/kg Fe: 10 mg/kg
K: 50 mg/kg fl. 50g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, termen de
valabiltate minim 18 luni de la data
furnizarii
6
9
Bicromat de potasiu/Potassium di
chromate GR for analysis max
0,000001%Hg,ACS ISO;assay iodo
metric min 99,9%
insoluble matter
max 0,005%;chloride max 0,001%;sulphate max 0,005%;Ca max 0,002%;Cu max
0.001%;Fe max 0,001%, Hg max 0,000001%; Na max 0,02%;Pb max 0,005%, glass
bottlefl.500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
10
Calceina/calcein indicator for metal
determination C30H26N2O13
M=622,55g/mol; bulk density ~600 kg/m3; WGK3; loss on drying (110oC)7%;, glass
bottle; fl 5g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
11
Camfor/DL-Camphor for synthesis
C
10
H
16
O
vapour pressure 0.27 hPa (20oC); spec density 0.992g/cm3 (25oC); explosive limit 0.6-4.5
Vol%; flash point 64oC; solub in H2O 1.25g /l;(25oC); M=152.24g/mol; melting point 172-
176 oC; boiling point 204oC; ignition temp 466oC; assay (GC, area%) 95%; melting
range loer value170oC; plastic bottle, fl 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
12
Carbonat de calciu pur, p.a.>99%, flacon 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
13
Clorura de cesiu/ Cesium chloride
GR for analysis,assay ( argentome
tric)min 99,5%;
sulphate max 0,002%;total nitrogen max 0,001%; aluminium max0,0005%;coppermax
0,0003%;iron max 0,0003%; potassium max 0,002%;lithium max 0,00005%magnesium
max 0,0005%; sodium max
0,002%;lead max 0,0001%;rubidium max0,008%;zinc max 0,0003%, flacon 25g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
14
Clorura ferica hexahidrata
Iron (III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS reag Ph Eur ; plastic bottle, 250
gr/flacon
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
15
Clorura de magneziu hexahidrata/
magnezium chloride hexahydrate GR
for analysis ACS, ISO, Reag. PH Eur
MgCl2*6H2O
spec. density~1,57 g/cm3 (20oC); solub in H2O 1670 g/l (20oC); M=203,30 g/mol; pH
value 4,5-7,0 (50 g/l, H2O, 20oC); melting point~117 oC(decomposition); assay
(complexometric) 99,0-101,0%; insoluble matter0,005%; pH value (5%; water)5,0-6,5;
Br0,05%; NO30,001%; PO40,0005%; SO40,002%; N0,0002%; heavy metals (as
Pb)0,0005%; Al0,0005%; As0,0002%; Ba0,002%; Ca0,003%; Cu0,0005%;
Fe0,0005%; K0,001%; Mn0,0005%; Na0,001%; NH40,002%; Pb0,0005%;
Sr0,005%; water 51,0-55,0%; plastic bottle, fl 250 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
9
16
Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat
Substanta calibrata pentru det. fotometrica a clorului activ ; pur;puritate 98.0% (AT);
cloruri<5mg/kg,sulfati <5mg/kg, fosfati< 5mg/kg; silicati<10mg/kg;flacon 50gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
30
17
Dihidrogenofosfat de potasiu(KH2PO4)
puritate 99.5%,pH value 4.2-4.5.cloruri<0.0005%,sulfati <0.003%,azot
total<0.001%,Pb<0.001%,Cu<0.0003%,Fe<0.001%
Na<0.02%,flacon 1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
78
18
Disodiuhidrogenofosfat
heptahidrat(Na2HPO4*7HO)
puritate 99.5%, higroscopic,culoare alba ,cloruri<0.005%,Fe<0.005%,;g;Pb<0.001%,flacon
1kg
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
15
19
Eter de petrol/ Petroleum ether for
denaturation
vapour pressure 300 hPa (20oC); spec. density 0.666 g/cm 3 (15 oC); explozive limit 1.0-
7.4 vol%; flasch point < -30oC; boiling point 50-80 oC; ignition temp. 240oC;density (d
20oC/20oC) 0,600-0,700; miscibility with ethanol - conforms; miscibility with water -
conforms; course of the distilation analysis - conforms; glass bottle,fl.1L
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
20
Glicina cristale albe sau aproape albe;M=75,07g/mol;p.t=232-236C,cont. min 99,7%, ambalaj 50g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate 2
ani de la data furnizarii;
6
21
Hartie indicator de pH 0-14, strips
100/pk/ pH-indicator strips non-blee
ding pH 0-14 Universal indicatorpH 0-1-
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
indicator strips,solub in H2O(20grC) al
most insoluble, plastic boxx 100 strips
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
22
Hidroxid de sodiu solutie 1M conc.1M sol.pentru HPCE,fl.100mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
23
Hipoclorit de sodiu/sodium hypochlorite
solution (6-14%)
vapour pressure 20hPa (20oC);spec density 1.22-1.25 g/cm3 (20oC); melting point -20oC;
boiling point 102oC; assay (active chlorine; iodometric, Cl2) 6-14%;free alkali(acidimetric,
as NaOH) 1.0%; plastic bottle, 2,5l
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
6
24
Iodat de potasiu / Potassium iodate GR
for analysis ACS ISO Reag Ph Eur KIO3
spec density 3.98g/cm
3
(20
o
C); solub in H
2
O 92 g/l (25
o
C);M=214 g/mol; pH ~6 (50g/l,
H
2
O,20
o
C); melting point 560
o
C; bulk density ~2000 kg/m
3
; assay iodometric 99,7-100,4%,
insoluble matter max 0,005%, ph value (5%;water) 5,0-8,0; I max 0,001%, SO4 max
0,005%, N max 0.002%; chloride, chlorate, bromide,bromate (as Cl) max 0.01%; Heavy
metals (as Pb) max 0,0005%, Fe max 0,001%; Na max 0.005%; loss on drying
(130
o
C)max0.05%,plastic bottle,flacon 100gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
25
Metanol anhidru de puritate pentru
cromatografie, 1 L

certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
26 Modificator de matrice- magneziu/
magnezium matrix modifier for graphite
furnance AAS c(Mg)=10,0+/-0,2g/lit
(Mg(NO3))2*6H2O;spec. density
1,05g/cm3(20grC);solub in
H2O(20grC)soluble
silver max 0,000002g/lit;arsenic max 0,000010g/lit;cadmium max 0,000001g/lit lead max
0,000010g/lit;selenium max 0,000100 g/lit; thallium max 0,0000010g/lit,fl.50mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
27
Modificator de matrice-
paladiu/Palladium matrix modifier for
graphite furnace AASc(Pd)=10,0+/-
0,2g/lit (Pd(NO3)2/HNO3 ca;
dens.1,11g/cm3(20grC), solub in H2O
silver max 0,000020g/lit;arsenic max 0,000010g/lit; cadmium max 0,0000010g/lit lead max
0,000010g/lit;selenium max 0,00010g/lit; thallium max 0,000020g/lit,fl.50mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
28
Modificator de matrice fosfat/
Phosphate modifier for graphite fu
mance AAS, dens: 1.052g/cm3
pH value 5, boilling point 100 grC, plasti bottle,fl.50mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
29
Multi element standard X for surface
water, echivalent cu NIST SRM 1643d
matrix 1mol/l acid azotic,As 50mg/l,B 100g/l,Ba 50g/l,Be 20g/l;Cr 20g/l;Cu 20g/l;Fe
100g/l;K3000g/l; Mg15000g/l; Mn 30g/l; Mo100g/l;Na 8000g/l;Ni 50g/l;Pb
25g/l;Se10g/l;Sr100g/l;Tl10g/l; V 50g/l;Zn 50g/l;fl.250mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
30
Multi element standard XXI
Set,Contains 274473 and 108623,Hg in
sticla separata
matrix 5% acid azotic; Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,
Hg,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn 10mg/;fl.250mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
31
Multi element standard V 26
elemente,designed for
Maxim,Wavelenght calibration
standards
Al 20mg/l;As 20mg/l;B 2mg/l;Ba 2mg/l;Be 1mg/l;Ca 10mg/l;Cd 2mg/l;Cr 2mg/l;Cu 2mg/l;Fe
2mg/l;Hg 5 mg/l;K100mg/l;Li 2mg/l;Mg 1mg/l;Mn 1mg/l;Na 20 mg/l;Ni 5mg/l;P 10mg/l;Pb
20mg/l; Sc 1mg/l;Se 20mg/l;Sr 1mg/l;Te 20mg/l;Ti 2mg/l;Y 1mg/l;Zn 2mg/l;fl.250mL
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
32
N (1-naftil) etilen diamina diclorhidrat
C12H14N2.2*HCl.CH4O
puris,p.a.,puritate >=99%calitate spectrofotometrica pt.det. nitrati si nitriti,punct topire
197.3,water 0.07%, fl.25 g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
33
N naftil etilen diaminodiclorhidrat/N-(1-
naphthyl) ethylene diamine
dihydrochloride GR for analysis
C
12
H
16
Cl
2
N
2

for the det of sulfonamide in blood end nitrite solub. in H2O(20
o
C) M=259.18g/mol, pH
value=1.0, bulk density 380kg/m
3
,iritant;glass bottle; flacon 5 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
18
34
Nitrit de sodiu
Calit. puris. p.a., reactiv ACS, Ph. Eur., puritate 99% total impuritati 0.001% metale grele
(ca Pb) cloruri (Cl-): 50 mg/kg sulfati (SO42-): 50 mg/kg Ca: 20 mg/kg Fe: 10 mg/kg
K: 50 mg/kg fl. 50g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, termen de
valabiltate minim 18 luni de la data
furnizarii
3
35
Peroxidisulfat de potasiu/ Potassium
peroxidisulfate GR for analysis
</=0,001%N, ACS,Reag Ph Eur;
oxidant,bleaking agent K2O8S2
Spec. density 2.48 g/cm
3
(20
o
C); solub in H
2
O 50g/l (20
o
C); M=270.33 g/mol; pH value 3.2
(50g/l, H
2
O, 20
o
C) melting point 100
o
C (decomposition); bulk density 1150kg/m
3;
assay
iodometric>/= 99,0%;insoluble matter </=0.005%; entire chloride</=0,001%;
Ntot.</=0.001%; heavy metals</=0,003%;Fe</=0,0001%;Mn</=0,0001%, plastic
bottle,flacon 250g
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
15
36
Sare de sodiu si magneziu a acidului
etilenediaminetetracetic/ethylenedinitrilo
tetraacetic acid magnesium disodium
salt C
10
H
12
MgN
2
Na
2
O
8

solub in H2O 900 g/l (20oC); M=358.50 g/mol; pH value 6.0-7.5 (10g/l,H2O, 20oC); assay
(complexometric, calc. on anhydrous substance 98-102 %; pH value (10g/l, water) 6.0-7.5;
water (according to Karl Fischer) 6.0-12.0%T; plastic bottle;flacon 500gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12
37
Solutie indicatoare de pH 4-10 =1.69mg/l;flacon 100ml
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
38
Sulfat de argint for analysisi ACS; assay argentometric </=99.5% 25/flacon 50 gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
39
Sulfat de mercur Mercury (II) sulfate GR for analysis ACS , Kjeldahl method; plastic bottle; 50 g / fl
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
3
40
Sulfat de zinc solutie 0.1 M for 1000 ml
ZnSO4
spec. density ~ 1.16 g/cm
3
(20
o
C); pH value ~ 2.2 (20
o
C);concentration after dilution to 1l:
c(ZnSO4)=0.1 mol/l; Amount -of - substance concentration c(ZnSO4) = 0.1000 mol/l+/-
0.2%; titer (20
o
C) 1.000
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
24
41
Thorin/ Thorin indicator for sulfate
titration C
16
H
11
AsN
2
Na
2
O
10
S
2

Solub. in H2O (20
o
C) soluble; M=576.3 g/mol; ph value 6.1 (10 g/l, H2O,20
o
C), bulck dens
700kg/m
3
, water KF 19-25%; Absorption max. (propan-2-ol)480-490 nm; flacon 5gr
certificate de calitate ,fisa cu date de
securitate in limba romana,conform
regulamentelor europene CE, REACH
1907/2006 si 1272/2008, valabilitate
1an de la data furnizarii;
12LOTUL 4

Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1 Solutie standard 1000ppm aluminiu azotat de aluminiu in acid azotic 0.5mol/l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
2 Solutie standard 1000ppm arsen acid arsenios in acid azotic 0.5mol/l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
3 Solutie standard 1000ppm cadmiu azotat de cadmiu in acid azotic 0.5mol/l ; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
4 Solutie standard 1000ppm crom azotat de crom(3+) in acid azotic 0.5mol/l ;fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
5 Solutie standard 1000ppm cupru azotat de cupru in acid azotic 0.5mol/l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
6 Solutie standard 1000ppm fier azotat de fier(2+) in acid azotic 0.5mol/l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
7 Solutie standard 1000ppm mangan azotat de mangan(2+) in acid azotic 0.5mol/l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
8 Solutie standard 1000ppm mercur azotat de mercur (2+) in acid azotic 0.5mol/l, fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
9 Solutie standard 1000ppm nichel azotat de nichel (2+) in acid azotic 0.5mol/l; , fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
10 Solutie standard 1000ppm plumb azotat de plumb(2+) in acid azotic 0.5mol/l; , fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
11 Solutie standard 1000ppm seleniu dioxid de seleniu in acid azotic 0.5mol/l; , fl 100 ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
12 Solutie standard 1000ppm zinc azotat de zinc in acid azotic 0.5mol/l; fl 100 ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
13 Solutie standard 1000ppm sodiu azotat de sodiu in acid azotic 0.5mol/l;fl.100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
14 Solutie standard 1000ppm Stibiu Sb2O3 in acid clorhidric 2mol/l l; fl 100ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
15 Solutie etalon TOC 1000 mg/l
fl 100 mL; sol standard TOC To En 1484-H3/DIN 38490H3 sa potassium hydrogen phtalate
in water stab ; CertiPur; densit 1,003 g/cm3
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3


LOT UL 5

Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1
(1,2,3,4,10,10-hexacloro-epoxi-octahidro-
dimetano-naftalen
DIELDRIN Standard analitic PESTANAL, pt.GC, fl.100mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
2
(2-(2- clorofenil)-2- (4-clorofenil)-1,1-
dicloroetan
2,4 DDD Standard PESTANAL pentru GC,fl. 250mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
3 1,1,1- tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etan 4,4 DDT-Standard analitic PESTANAL, fl. 100 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
4 1,1,2,2-tetracloroetan Standard pt. GC puritate 99.5% 1.586 g/mL la 25C fl. 5 ml,
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
5 1,1,2,2-tricloroetilena Standard pt. GC conc. 5000 g/mL in methanol fiola de 1 ml, 5000 g/ml
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
9
6 1,2 Dichloroethane Standard puriss. p.a., pentru GC, puritate 99.9% densit. 1.256 g/mL la 25 Cfl. 1 ml, pt. GC
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
7 1,2 Dichloroethane ALDRIN Standard analitic PESTANAL pt.GC,fl.250mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
8
2-(2- clorofenil)-2-(4-clorofenil)-1,1,1-
tricloroetan
2,4-DDT Standard PESTANAL pt. GC, fl. 100 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
9 2,2 - bis - (4-clorofenil)-1,1- dicloroetan 4,4 DDE Standard analitic PESTANAL, fl. 250 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
10 alfa- Hexaclorociclohexan -HCH Standard analitic PESTANAL, pt.GC, fl.100 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
11 beta- Hexaclorociclohexan -HCH Standard analitic PESTANAL pt. GC, fl.100 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
12 Brom -diclor-metan CHBrCl2
Standard analitic, stabilizat cu amilena punct fierbere 119-120 C/748 mmHg(lit.) punct topire
22 C(lit.) densitate 2.451 g/mL la 25 C fl. de 1 g, pt. GC
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
13 delta- Hexaclorociclohexan -HCH Standard analitic PESTANAL,pt. GC fl. 50 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
14 Dibrom-clor-metan CHBr2Cl
Standard analitic, stabilizat cu amilena density 1.98 g/mL at 25 C;, punct topire -55C , punct
fierbere 87C fl. de 1 g, pt. GC
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
15 Fractie Hexan Calit. GC punct fierbere: 66-70 C densitate: 0.67 g/mL la 20 C fl. de 1 L, pur , pt. GC
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
12
16 gama- Hexaclorociclohexan -BHC; LINDAN Standard analitic PESTANAL, pt. GC fl. 250 mg
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3


LOTUL 6
Nr.
Crt.
Denumire produs Specificatii tehnice Documente
TOTAL
bucati
3 ani
1 Tribrom metan
Standard analitic, densitate 2.89g/ mL 25C, punct topire 5 to 8 C punct fierbere 146-
148 C fl. de 1 g, pt. GC
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
2 Trihalometani amestec standard Standard tip calibrare, conc.100 g/mL fiecare component in metanol; fiola de 1 ml,
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
9
3
Amestec standard de trihalometani
200g/mL in metanol, fiole de 1 mL
contine : triclor metan, brom diclor metan, dibrom clor metan, tribrom metan
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
36
4
Amestec standard de pesticide
organoclorurate 200g/mL in
hexan:toluen (50:50), fiole de 1 mL
contine : aldrin, alfa HCB, alfa clordan, beta HCB, decaclor orto bifenil, delta HCB,
dieldrin, endosulfan I (alfa), endosulfan II (beta), endosulfan sulfat, endrin, endrin
aldehida, endrin cetona, gama HCB, gama clordan, heptaclor, heptaclor epoxid izomer B,
metoxiclor; 2,4,5,6 tetraclor meta xilen;4,4' DDD;4,4' DDE;4,4' DDT
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
36
5
Amestec standard fractie BTEX
200g/mL in metanol, filoe de 1 mL
contine : benzen, etil benzen, toluen, orto xilen, meta xilen, para xilen
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
6
Amestec standard compusi organici
volatili 2000g/mL in metanol, fiole de 1
mL
contine : benzen, brom benzen, brom clor metan, brom diclor metan, bromoform, n butil
benzen, sec butil benzen, tert butil benzen, tetraclorura de carbon, clor benzen,
cloroform, 2 clor toluen, 4 clor toluen, dibrom clor metan, 1,2 dibrom 3 clor propan, 1,2
dibrom etan, dibrom metan, 1,2 diclor benzen, 1,3 diclor benzen, 1,4 diclor benzen, 1,1
diclor etan, 1,2 diclor etan, 1,1 diclor etena, cis 1,2 diclor etena, trans 1,2 diclor etena, 1,2
diclor propan, 1,3 diclor propan, 2,2 diclor propan, 1,1 diclor propena, cis 1,3 diclor
propena, trans 1,3 diclor propena, etil benzen, hexaclor butadiena, izopropil benzen, para
izopropil toluen, clorura de metilen, naftalina, n propil benzen, stiren, 1,1,1,2 tetraclor
etan, 1,1,2,2 tetraclor etan, tetraclor etena, toluen, 1,2,3 triclor benzen, 1,2,4 triclor
benzen, 1,1,1 triclor etan, 1,1,2 triclor etan, triclor etena, 1,2,3 triclor propan, 1,2,4 trimetil
benzen, 1,3,5 trimetil benzen, meta xilen, orto xilen, para xilen
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
36
7
Amestec standard compusi organici
volatili, fractie usoara (gaze),
2000g/mL in metanol, fiole de 1 mL
contine : brom metan, clor etan, clor metan, diclor difluor metan, triclor fluor metan,
clorura de vinil
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
8
Amestec standard intern 2500g/mL in
metanol, fiole de 1 mL
contine : brom clor metan, 1,4 difluor benzen, clor benzen d6
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
9
Aamestec standard surogat 2500g/mL
in metanol, fiole de 1mL
contine : 4 brom fluor benzen, 1,2 diclor etan d4, toluen d8
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
10
Standard epiclorhidrina minim
500g/mL in metanol (sau acetat de
etil, acetona), fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
11
1,2 diclor etan 200g/mL in metanol,
fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
12
1,1,1,2 tetraclor etan 200g/mL in
metanol, fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
13
1,1,2,2 tetraclor etan 200g/mL in
metanol, fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
14
Triclor etena 200g/mL in metanol, fiole
de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
15
Clorura de vinil 200g/mL in metanol,
fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
16
Standard intern 1,4 difluor benzen
2500g/mL in metanol, fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
17
Standard intern pentru pesticide
pentaclor nitro benzen, minim
500g/mL in metanol (sau acetat de
etil, acetona), fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
18
Standard surogat pentru pesticide 4,4'
dibrom bifenil minim 500 g/mL in
metanol (sau acetat de etil acetona),
fiole de 1 mL

certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3
19
Amestec standard de pesticide
organoclorurate 200g/mL in metanol ,
fiole de 1 mL
contine : aldrin, alfa HCB, alfa clordan, beta HCB, decaclor orto bifenil, delta HCB,
dieldrin, endosulfan I (alfa), endosulfan II (beta), endosulfan sulfat, endrin, endrin
aldehida, endrin cetona, gama HCB, gama clordan, heptaclor, heptaclor epoxid izomer B,
metoxiclor; 2,4,5,6 tetraclor meta xilen; 4,4' DDD; 4,4' DDE; 4,4' DDT
certificat de calitate ,fisa de securitate in
limba romana conform regulament CE,
REACH 1907/2006 si 1272/2008,
valabilitate 1 an de la data furnizarii
3