Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE

nr. ...................din .........................Avand n vedere prevederile din:
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata n 1998,
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii n munca,
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii
n munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

dl./dna.., in calitate de angajator/reprezentant legal al angajatorului pentru
societatea ................................., emite urmatoarea decizie:


DECIZIE

Art. 1
ncepand cu data de ......................., se constituie serviciul intern de prevenire si protectie al
societatii ...................................., ca o structura distincta in subordinea directa a angajatorului.

Art. 2
Structura (*) serviciului intern de prevenire si protectie este urmatoarea:
- conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie ..............................................
- lucratorii: ......................................................................................................................

Art. 3 Atributiile serviciului intern de prevenire si protectie sunt prezentate n anexa 1(**) la
prezenta decizie.

Art. 4
Persoanele nominalizate vor duce la ndeplinire prezenta decizie.


Angajator/Reprezentant legal al angajatorului

(*) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie n functie de
marimea ntreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de
distributia acestora n cadrul ntreprinderii si/sau unitatii.

(**) In anexa 1 vor fi prevazute activitatile de prevenire si protectie pentru efectuarea carora
serviciul intern de prevenire si protectie are capacitatea si mijloacele adecvate. Activitatile de
prevenire si protectie sunt cele prevazute la art. 15 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.