Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la Fizic 1 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 10
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANIC (45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a: forei elastice 1p
greutii 1p
forei de reaciune normal 1p
forei de frecare 1p
b. Pentru: 3p

k
F
= 2p
rezultat final cm 3 =
1p
c. Pentru: 4p

e t f
F G F = +
2p
sin mg G
t
=
1p
rezultat final N 5 , 1 =
f
F
1p
d. Pentru: 4p
N F
f
=
2p
cos mg N =
1p

rezultat final 29 , 0
3 2
1
=
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p

0
0 0 p c
E E E + =
1p
mgh E
p
=
0

1p

2
2
0
0
mv
E
c
=
1p
rezultat final:
0
7,5J E = 1p
b. Pentru: 3p

c total
E L = 1p

2
0
2
G
mv
L = 1p
rezultat final J 8 , 4 =
G
L
1p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 2 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

c. Pentru: 4p

f
E E =
0

1p

2
0
2
f
mv
E = 2p
rezultat final: m/s 10 =
f
v 1p
d. Pentru: 4p

t
v
a

= 1p

g a =
1p

f
v v =
1p
rezultat final 1s t =
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 3 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p

1
1
1
RT
V p
=
2p
rezultat final mol 2 , 0
1
=
1p
b. Pentru: 4p

2
2
2
RT
V p
=
1p

2 2 A
N N =
2p

rezultat final
22
2
18 10 molecule N 1p
c. Pentru: 4p

2
2
2
RT
p
=
3p

rezultat final
3
2
kg/m 6 , 1 = 1p
d. Pentru: 4p

1 2
3
2
pT
T
p
=
3p
rezultat final K 200
3
= T
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul al III-lea

III.a. Pentru: 3p
reprezentare corect n coordonate V p
3p
b. Pentru: 4p

12 2 1
( )
v
U C T T =
1p

2 1
2 T T =
1p

1 1 1
RT V p =
1p
rezultat final
12
500 J U =
1p
c. Pentru: 4p

31
Q Q
cedat
=
1p
) (
3 1 31
T T C Q
p
=
1p

p v
C C R = +
1p
rezultat final J 700
31
= Q 1p
d. Pentru: 4p

2
3
2 23
ln
V
V
RT L =
2p

1 3
2V V = 1p
rezultat final
23
280 J L = 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 4 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p

3 1
R R R
e
+ = 2p
rezultat final = 11
e
R 1p
b. Pentru: 4p

r R
E
I
e
+
=
3p
rezultat final 0,9 A I 1p
c. Pentru: 4p
r I E U = 1p

3 2
3 2
1
R R
R R
R R
e
+
+ =
1p

r R
E
I
e
+
=
1p
rezultat final V 10 = U 1p
d. Pentru: 4p

2
1 1
W I R t = 2p
60 s t = 1p
rezultat final
1
480 J W = 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p

2
1 1
P I R = 2p

1
1
E
I
R r
=
+

1p
rezultat final 8W P =
1p
b. Pentru: 3p

2 1
2
R R r = 2p
rezultat final = 8
2
R 1p
c. Pentru: 4p

r
E
P
4
2
max
=
3p
rezultat final
max
9W P =
1p
d. Pentru: 4p

r R
R
+
= 3p
rezultat final % 50 =
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p


Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 5 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
D. OPTIC (45 puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p

f
C
1
= 2p

rezultat final:
1
m 8

= C 1p
b. Pentru: 4p

f x x
1 1 1
1 2
=
2p
cm 10
1
= x
1p
rezultat final:
2
50cm x =
1p
c. Pentru: 4p

1
2
x
x
=
1p

1
2
y
y
=
1p
h y =
1

1p
rezultat final:
2
1cm y =
1p
d. Pentru: 4p

2 1
1 1 1
x x f
=


2p

1 1
d x x = 1p
rezultat final: 15 cm d = 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
r n i n sin sin
2 1
=
1p
unghiul de reflexie 60 i = 1p
180 i r = 1p
rezultat final: 90 = 1p
b. Pentru: 4p
desen corect 4p
c. Pentru: 4p

2 1
sin sin n r n r = 1p
r r = 1p
90 r =
1p
rezultat final: 30 =
1p
d. Pentru: 3p

x
d
r = cos 1p

2
3
cos = r
1p
rezultat final: cm 46 , 3 x
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p