Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la Fizic 1 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 10
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a: forei elastice 1p
greutii 1p
forei de reaciune normal 1p
forei de frecare 1p
b. Pentru: 4p

f
F N = 2p
cos N mg = 1p
rezultat final N 5 , 1 =
f
F 1p
c. Pentru: 4p

e t f
F G F ma = 1p

e
F F = 1p
sin mg G
t
= 1p

rezultat final
2
1m/s a = 1p
d. Pentru: 3p
sin cos
e
F mg mg =
1p

e
F k =
1p
rezultat final 3cm =
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p

0
0 0 p c
E E E + =
1p
mgh E
p
=
0

1p

2
2
0
0
mv
E
c
=
1p
rezultat final: J 5 , 7 = E 1p
b. Pentru: 4p

c total
E L = 2p

2
0
2
G
mv
L = 1p
rezultat final J 8 , 4 =
G
L
1p

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 2 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar


c. Pentru: 3p

2 2
2
1
2
0
mv
mgh
mv
= +
1p

12 0 1
p mv mv = +


1p

rezultat final:
12
m
2,7 kg
s
p = 1p
d. Pentru: 4p

1f med
p F t =

1p

1 1
mv p
f
=
2p
rezultat final 100N
med
F =
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 3 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. a 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p

1
300 K T = 1p

2
1
1
N
pV
RT
=
2p
rezultat final 2 , 0
2
=
N
mol
1p
b. Pentru: 4p

1 2
6 , 1 p p =
1p

2 2
2 1
( )
N O
p V RT = +
1p

A O O
N N =
2 2

1p

rezultat final molecule 10 72
21
2

O
N 1p
c. Pentru: 4p

2 2
1
( )
N O V
U C T = +
3p
rezultat final 2 kJ U 1p
d. Pentru: 3p

1 1
2
2
pT
T
p
=
2p
rezultat final
2
187,5 K T =
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea

III.a. Pentru: 3p
reprezentare corect n coordonate p V
3p
b. Pentru: 4p

12 23 primit
Q Q Q = +
1p

12 2 1
( )
v
Q C T T =
1p

23 2
ln2 Q RT =
1p
rezultat final 780 J
primit
Q =
1p
c. Pentru: 4p

primit
cedat
Q
Q
= 1 1p
( )
2 1 31
T T C Q Q
p cedat
= =
1p

p V
C C R = +
1p
rezultat final 10 %
1p
d. Pentru: 4p

2
1
1
T
T
Carnot
=
2p

1 2
2T T =
1p
rezultat final % 50 =
Carnot

1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 4 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p

( )( )
4 3 2 1
4 3 2 1
R R R R
R R R R
R
e
+ + +
+ +
=
1p

deschis
e
E
I
R r
=
+

1p

deschis
U E I r =
1p
rezultat final 9 V U
1p
b. Pentru: 4p

3 1
3 1
13
R R
R R
R
+
= i
4 2
4 2
24
R R
R R
R
+
=
1p

13 24 e
R R R = +
1p

nchis
e
E
I
R r
=
+

1p
rezultat final 1 A
nchis
I =
1p
c. Pentru: 3p
0
AB
U =
1 4 2 3
R R R R = 2p
rezultat final
4
21 R = 1p
d. Pentru: 4p
prin surs nu trece curent 0 = I 1p

v
U E =
2p
rezultat final V 10 =
v
U
1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p

2 2 V
U E Ir =
2p

2
2
E
r
I
= 1p
rezultat final
2
2 r =
1p
b. Pentru: 4p

2
R
P RI = 1p

( )
1 2 1 2
E E I R r r + = + + 2p
rezultat final 9 W
R
P =
1p
c. Pentru: 4p

s
R
R r
=
+

2p

1 2 s
r r r = +
1p
rezultat final 57%
1p
d. Pentru: 3p

2
1 s
R R r = 2p
rezultat final
1
2,25 R =
1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p


Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 5 Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
D. OPTIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p

2 1
C C C
sist
+ = 2p

1 1
1/ C f = 1p

rezultat final:
-1
m 15 =
sist
C 1p
b. Pentru: 4p

2 1
1 1
sist
C
x x
=
1p

2 1
/ x x =
1p

2 1
/ y y =
1p
rezultat final:
2
12mm y =
1p
c. Pentru: 3p
construcie corect a imaginii 3p
d. Pentru: 4p

1 1 2
1 1 1
f x x
=
1p

1 2
x x d + = 1p

2
2 1
1 1
C
x x
=


1p
rezultat final:
2
4cm x = 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p

2
D
i = 3p
rezultat final: 0,6 mm i = 1p
b. Pentru: 4p

1min
3
2
x i = 1p

2max
2 x i = 1p

7
2
x i = 1p
rezultat final: 2,1mm x = 1p
c. Pentru: 4p

max 5 0
x x = 1p
i x = 5
max 5
1p

d
D a
x

=
0
1p
rezultat final: 0,2 m d = 1p
d. Pentru: 3p

0
( 1)
2
e n D
x

=

2p

rezultat final: m 10 4 , 5
6
= e 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p