Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la logic, argumentare i comunicare Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2

Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. d)
Logic, argumentare i comunicare

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 10

Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i
specializrile din filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A.
a) cte 3 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:
1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-c, 6-d 6x3p= 18 puncte
B.
a) - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou
moduri silogistice date, astfel:
PaM PeM
SoM MaS
SoP SoP 2x2p= 4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou scheme
de inferen 4 puncte
b) - reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a oricruia dintre cele dou moduri
silogistice date 3 puncte
- precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct


SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziiei 3: SiP 4 puncte
B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, a subcontrarei propoziiei 1 (SiP) i a contrarei
propoziiei 2 (SeP) 2x1p= 2 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea, n limbaj natural, a subcontrarei propoziiei 1 i a contrarei
propoziiei 2 2x2p= 4 puncte
C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a
deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 2 i 4, n limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 2 i 4
2x1p= 2 puncte
- cte 2 puncte pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 2 i 4
2x2p= 4 puncte
D. explicarea succint a faptului c propoziia 1 nu se convertete corect 6 puncte
E. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziiei categorice 4 4 puncte

Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la logic, argumentare i comunicare Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. definirea conceptului de raionament valid 4 puncte
2. cte 3 puncte pentru menionarea fiecruia dintre cei doi indicatori de concluzie (de exemplu,
aadar, deci) 2x3p= 6 puncte
3. - construirea, n limbaj formal, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
5 puncte
- construirea, n limbaj natural, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
5 puncte
4.
a. menionarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat 2 puncte
b. - cte 2 puncte pentru enunarea fiecreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de
regula de la punctul a 2x2p= 4 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea fiecreia dintre definiiile cerute 2x2p= 4 puncte