Sunteți pe pagina 1din 10

Manierism sec xvi <- Bag p*** ca l-am invatat

degeaba. Nu intra. Defapt intra, nvm.


-stu artstc ntre apogeu Renater nceputure stuu baroc ae
Cascsmuu, dezvotat n Itaa
-smbo a une ruptur cu obectvee Renater
Trsturi caracteristice
perderea cart coerene magn
mutpcarea eemeneor a panuror n compoze
smbour compexe care se refer a domen care nu aparneau pn
acum tematce artstce (achme, arta bazonuu, mba|u oror, ...)
gust pronunat pentru un erotsm estetzant
deformarea torsunea corpuror
scheme snuoase ("gur n serpentn")
modcarea proporor ntre dverse pr ae corpuu
aungrea formeor
Principali pictri manieri!ti
"acp da Pntrm - a fost reprezentantu ce ma mportant a
manersmuu. A frecventat ateeree u Leonardo da Vnc, dup care a
devent coaboratoru ce ma apropt a u Andrea de Sarto. Cuor rec s
reae.gure persona|eor sunt compcate snuoase, compoze dense
compexe sunt pne de dramatsm.
Tintrett (1518-1594), unu dn ce ma mportan pctor manert
veneen. A pctat pentru bserc pentru notabte Venee. Ceebru
este ccu de fresce pentru Scuoa d San Rocco. Untatea compozor sae
se reazeaz prntr-un coort vbrant prntr-un car-obscur fantastc
dramatc.
#l $rec (1541-1614), pctor spano, orgnar dn Creta. Stu su se
caracterzeaz prn aungrea guror, senzaa de stranu a umnozt,
reatatea compozor, care produc o exatare mstc.
%n ar&itectura'
nteroaree bbotec Medcea-Laurenzana dn Forena, reazate de
Mic&elangel
Barc ()%
sensu na a cuvntuu era un substantv ce desemna o per de form
nereguat.
e un curent artstc care a fost generat n *ma, %talia, +n ,urul anilr -.//
-n Romna, a renort pn n an premergtor Prmuu rzbo monda.
se caracteri0ea0 prin utili0area exagerat a mi!crii !i a clarit1ii,
respectiv a bg1iei flsirii detaliilr ce smbozeaz ucrur ce se pot
nterpreta cu uurn ps de ambgutate. Toate aceste eemente sunt
fooste de ctre artt genuu baroc pentru a produce momente de
tensune, drama, exuberan grandoare n prvtor, ascuttor /sau
partcpant a actu de cutur.
Biserica 2atlic c3t !i aristcra1ia secular au aderat rapid la
valrile barcului, ba c&iar mai mult, l-au +mbr1i!at !i +ncura,at
pentru c vedeau +n el diferite mdalit1i de a-!i extinde cntrlul
asupra sciet1ii.
Bserca catoc vedea modu n care dramatsmu stuu ar putea atrage
oamen spre rege ar burgheza consdera barocu arhtectura artstc ca
un mod de atrage cen de a face concuren economc. Nu ntmptor,
cldirile barc, at3t cele subven1inate de biseric c3t !i cele
subven1inate de aristcra1ie au fst cnstruite +n spa1ii largi,
publice sau private, av3nd prin cncep1ie !i structur succesiune
de intrri, &luri, +ncperi, cridare, scri interiare !i exteriare,
sli de recep1ie, cresc3nd prgresiv +n vlum, grandare !i pulen1.
%deea Barcului era ca arti!tii s reali0e0e pere vi0uale care s se
adrese0e tuturra, dar mai cu seam celr mul1i !i needuca1i, dect
grupuu extrem de restrns, pe vremea aceea, a ceor avza. Astfe
manersmuu nteectua ranat a ntreguu seco a XVI-ea se "opunea"
prn deschdere, cartate ps de ambgutate o reprezentare uman
deschs arg tuturor smuror.
2aravaggi, 2rreggi !i 4ederic Barcci sunt prntre ce care au
marcat semncatv desprinderea de manierism !i transfrmarea artei
timpului +n barc. Nu ntmptor, aceta sunt adeseor num precursri
ai barcului sau artt proto-baroc.
Barocu a contnuat s se propage dnspre Itaa nspre vestu Europe ma
aes de-a ungu prme |umt a secouu a XVII-ea, ar uteror nspre
centru, nordu estu Europe n cea de-a doua |umtate a aceua seco
a nceputu secouu urmtor. "Unda de oc" a barocuu s-a prpagat
ini1ial cu precdere +n 1rile unde Biserica 2atlic era in5uent sau
dminant, dar ma trzu a aprut n re cuture n care
protestantsmu sau char ortodoxsmu erau "varante ocae" ae
cretnsmuu.
barocu german, ce oandez, ce poonez sau ce francez, producnd cdr
pubce, paate, reedne prncare sau prvate de o vaoare estetc
artstc excepona
barcul +n *m3nia, mai exact +n Transilvania, este 6reverbera1ie6
pu1in mai t3r0ie, e drept, a barcului austriac trecut prn era
Ungare, avnd mutpe in5uen1e ale barcului italian sau ale
barcului ce&.
7*8%T#2T9*7
n arhtectura de tp baroc, accentu cade pe foosrea eementeor
arhtectonce ce confer mree grandoare, aa cum ar : cooane masve,
bo nate, arcade arg, domur copetoare, cuor de ntenst puternc
contrastante (aa-numta metod a car-obscuruu, care a fost foost n
speca n pctur), voume spa goae mpresonante.
nteroru une cdr executate n st baroc aduce ca una dn novae sae
esenae foosrea unu mens spau nteror a ntrare urmat de exstena
unor scr monumentae ce eag parteru cu ceeate nvee ae cdr.
Arhtectura barocuu a fost mbrat cu entuzasm n centru Germane (a
se vedea Paatu Ludwgsburg dn Stuttgart compexu Zwnger dn
Dresden), n Austra (magnea abae benedctne dn Mek este reprodus
ma sus) Poona (Paatee Wanw Baystok).
P%2T9*7
Pctor care au exceat n foosrea eementeor stuu baroc n pctur au
foost n mod accentuat gur umane surprnse n decursu mcr, puternce
contraste de umn ntunerc (acea tehnc cunoscut sub numee generc
de carobscur), cuor puternce, saturate un echbru compozona ma
degrab dnamc dect statc, consderat de mute or char dezechbru
compozona.
Tntoretto (pe numee su rea |acopo Robust) a fost unu dntre ce ma mar
pctor a co veneene, probab utmu mare pctor a Renater taene
fr ndoa unu dn prm pctor foosnd o maner baroc n pctur. n Cna
cea de tan, foosrea accentuat a car-obscuruu, a dagonae ascendente
n |uru crea gravteaz ntrega compoze, a dramatsmuu momentuu
surprns n punctu su crtc redat ne-echvoc cu mestre, precum a
cuoror saturate, ce umpu cadru pctur, repreznt tot attea eemente
baroc.
Peter Pau Rubens, consderat de mu specat ce ma mare pctor
european, maestru ncontestab a barocuu pctura, a foost compoz
compexe cu persona|e mutpe, pctate dn unghur dferte, efectund
sncron dferte ucrur su|nd unu scop comun. Spre exempu, n Vntoarea
de e, artstu amand a foost a refuz spau exstent, grupnd apte
vntor, dntre care tre pe ca, narma cu 5 sue, 2 sb mutpe
pumnae n |uru a do e, care urmeaz a strpun ecare de ma mute
arme smutan.
De este consderat, de ctre ce ma mu, un pctor reprezentatv a co
spanoe, de ctre a un pctor manerst, E Greco, pctor care a exceat n a
prezenta n pctura sa scene bbce , ma aes, mstce, a pctat sub
nuena barocuu. Ma exact, tehnca sa de a pcta are mutpe eemente
baroc, , adoma u Rubens, artstu spano de orgne greac foosete cuor
saturate apcate cu tu groas, de mute or demtnd car, dar ateor
nedemtnd mpede, adoma arttor ce fooseau tehnca numt sfumato,
ne de contur dntre persona|e sau dntre persona|e fondu pctur.
Rembrandt a maetr oandez a barocuu s-au apecat n compoze or
ma aes asupra sceneor cotdene
2lasicism
Cascsmu este un curent terar-artstc - avnd centru de radere n Frana,
ae cru prncp au orentat creaa artstc european ntre secoee a XVII-
ea a XVIII-ea. Pornnd de a modeee artstce (arhtectur, scuptur,
teratur) ae Antcht, consderate ca ntruchpr perfecte ae deauu de
frumusee armone, cascsmu aspr s reecte reatatea n opere de art
desvrte ca reazare artstc, opere care s- a|ute pe om s atng
deau frumuse morae.
Urmrnd crearea unor opere ae cror persona|e s e anmate de nate
deaur eroce prncp morae ferme, scrtor casc s-au preocupat n mod
speca de crearea unor ero dea, ega ndsoub de soarta statuu,
nzestra cu cee ma nate vrtu morae capab de fapte eroce.
Modu de va a burgheze, aat n pn ascensune n epoca respectv,
era sat pe panu do
Cascsmu nseamn n prmu rnd ordne (pe toate panure), echbru,
rgoare, norm, canon, erarhe credn ntr-un dea permanent de
frumusee.
Caracterstc
Imtarea natur n aspectee esenae ae omuu ve, dup modeu
antc
Fnatatea opere casce este deopotrv estetc etc
Cadru de desfaurare a ceea ce gndesc nfaptuesc persona|ee este
unu decoratv, rece ndferent, fr vreo nuen asupra acestora
Subnneaz necestatea de a reaza o armone ntern a opere, obgaa
de a nu amesteca genure de a respecta prncpu verosmt
Ero casc sunt oamen tar, propr or stpn care- fac ntodeauna
datora, nvngndu- sentmentee potrvnce
*:2:2:
barocu tarzu sec 18 franta, pars.
reacte mpotrva smetre s strctet barocuu (paatu de a versaes)
reprezentata vzuaa a optmsmuu
reexa a tmpuror fercte
caracterstc
-deta
-cuor abundente
-compozt dnamce
-atmosfera
-centrarea subectuu ucrar
-efecte
-emote
-stu ornamentat
-desgn asmetrc
-curbe femnne
-aur
-decorat nteroare opere de arta, moba eeganta ornamentata, scuptur
mc, ognz ornamentate, taptere care competa arhtectura
Istore:
orgne: arhtectura baroca de a arhtect francesco borromn dn roma, s
guarno guarn.
-aparut n tmpu domnor u ouse 14 s 15 functonand perfect cu excesee
monarhuu urmand a se dezvota ma ncoo de arhtectura s desgn
Francos Bouchor s Antone Watteau.
Marea brtane nu accepta stu consderandu- prea frantuzesc. decaderea
stuu a aparut odata cu crtca ca e superca s e o deggenerare a arte dat
de Votare s Bondee.
Moba: da-o-n pua
Arhtectura: mut ma usoara s eeganta, ma eaborata decat barocu, stur
aproape asemanatoare doar ca spre deosebre de baroc era asmetrc
formeor, bogat decorat dar dfert de baroc, ned cu tema regoasa. Cuor
deschse aea aea. Curbe femnne, decorat n cuor pae. Reecta vzua
tmpure.
Exempe: Paatu de a Versaes Fr, Sharottenburgh Paace Germana,
Chaterne Paace rusa.
Pctura: Orgnar dn desgn decoratv dar s-a aratat ma concs n pctura.
Cuor decate forme curbe ncuzand mtu de dragoste. Portretee erau
famoase. Obraznce s mpurtate n unee subecte ae pctur pentru a arata
ca se ndeparteaza de barrocu bsercesc. Pesa|ee erau adesea nsotte de
cupur arstocrate.
|ean Antonnet Watteau: consderat prmu mare pctor rococo nuentand
mut at precum Francos Bouchor s |eanne Honore Frangonard, do
maestr a peroade ma tarz.
Watteau: a renvat nteresu cuor s mscar. se nspra dn baet s comed
taene. ucrare u aveau farmec mbbate cu aer teatra.
Perrot, Imbarcarea spre Ctera.
Francos Bouchor: cunoscut pentru pcture vouptoase pe teme casce. Ce
ma ceebru artst decoratv sec 18. A pctat portretu u Madame de
Pompadure, Mare Louze o`Murphy, Toaeta u Venus.
|ean Fragonard: pctor francez s gravor
Leaganu, Intanrea.
Scuptura: Ettenne Maurce Faconet. Consderat ce ma mare reprezentant
rococo. Scuptur de portean; eemente de dragoste. Asmetre.
7*T7 #N$;#<7 7 =#2:;9;9% :P=8P#
Athough medeva Engsh pantng, mosty regous, had a strong natona
tradton and was at tmes nuenta on the rest of Europe, t was n decne
from the 15th century. The Protestant Reformaton, whch was especay
destructve of art n Engand, not ony brought the tradton to an abrupt stop
but resuted n the destructon of amost a wa-pantngs. Ony umnated
manuscrpts now survve n good numbers.
Concentrata pe portrete s pesa|e.O reprez a vet cetatenor brtanc dn
ondra.
Sr |ames Tomh, pcture u erau executate n st baroc
N#:47=2%=M 2;7=%2%=M
Inuenat de gndrea dn Secou umnor, neocascsmu mpune domnaa
rgor, avnd ca modee arta greac cea roman. Antchtatea se mpune
dn nou, n opoze cu concepe baroce. Aceasta ,noua ectur" este ment
s duc a redescoperrea smpt profunzm natur, spre deosebre de
trre supercae ae rococo-uu.
n tmpu prmuu Imperu (1804-1814), neocascsmu devne stu oca.
Revoua francez se foosete ea de acest st pentru a evdena vrtue
patrotce, regndnd vaore antce n termen mora. Artstu trebue s e
acum o persoan anga|at cvc, care s- nvee pe cea faptee eroor
antc, stmund astfe vrtutea.
Stu neocasc se caracterzeaz n prncpa prntr-o ntoarcere a formee
greco-romane. Pentru artt, nu este vorba de a recurge a mtarea serv a
Antcht sau a experena Renater taene, c de a dezvota no prncp,
destu de repede transformate n regu rgde: cartate a expuner, smptate
a structur prn ntermedu ordn, a smetre, a proporor.
Arhtectura sec 19-21. E o renastere a sprtuu casc antc nsprat drect dn
peroada casca. A aparut ca o reacte a excesuu rococo. E ma smpu. E
opusu romantsmuu. Se credea ca arta tre sa tnteasca spre smptate
noba s cama marete.
Neocascsmu a fost ce ma puternc n scuptura, arhtectura s arte
decoratve.
arhtectura neocasca e bazata pe prncp de smptate s smetre.
pcture neocasce au fost perdute s renvate de catre neocasc prn frze
n basoreef, mozac, pctur pe vase de ut.
Pctur s prntmakng: pcture erau transformate n gravur s nfatsau teme
egate de "Odseea".
Neocascsmu n pctura a strans un nou sens de drecte cu ucrarea de
succes a u |acques Loue Davde "|uramantu Horator".
Davde a combnat un st deast cu drama s forta.Perspectva centraa e
perpendcuara cu randu prncpa. Lumna artcaa
=culptura
Scup. neocasca are un exces de modee.
--
Antono Cannova: "Hebe"
scuptur -> Portrete n marme naturaa s grufur.
7r&itectura
neocascsmu a fost nsprat dupa descoperr n Pompey s Hercuaneu.
A fost nventat ca substtut pentru rococo nsprand mute cadr dn europa s
statee unte.
Neocascsmu e raspuns mpotrva Barocuu s Rococouu
Are ca scop emnarea patosuu s emotor umane
Pentru un st rece s care urmareste perfectunea desenuu
Precursor : Ncoas Poussn
Evenmente care au nuentat: Descoperrea Pompeuu s Hercuaneum s
cooana dorca n 1775
Artst mportant: |acques-Lous Davd
|ean August Domnque Ingres
*mantism
Sec 18 europa.
O reacte a revoute ndustrae. A fost o revota fata de arstocrate s de
normee potcosocae ae umnsmuu s o reacte mpotrva ratonazar
stntce a natur. Ce ma puternc nradacnat n artee vzuae, teratura s
muzca. A pus accentu pe teme precum oroarea s mrarea. Romantcsmu se
fooseste de puterea magnate pentru a vzuaza o scapare dn cotdan.
romantsmu neocascsmu sunt pur smpu dou fee ae aceea
monede.