Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului

Centrul Naional de Evaluare si Examinare


Examenul de bacalaureat verificare Proba E. d)
Subiectul I (30 puncte)
A. Scriei pe foaia de examen litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare
dintre situaiile de mai jos. Este corect o sinur variant de rspuns.
1. Termenii inginer si solist vocal se afla in raport de!
a. identitate
b. incrucisare
c. ordonare
d. opozitie
2. Termenul de iscusit este din punct de vedere extensional!
a. un termen vid
b. un termen sinular
c. un termen distri"utiv
d. un termen precis
3. Su"iectul loic al propozitiei Se gasesc printre oameni si unii necredinciosi este !
a. oameni
b. printre oameni
c. necredinciosi
d.unii necredinciosi
4. # propoziie universal neativ este propoziia!
a. Majoritatea oamenilor sunt atleti.
b. Nu au fost vopsite toate usile.
c. Nu exista carti proaste.
d. Muli elevi nu sunt binepregatiti.
5. $in falsitatea propoziiei So% se poate deduce falsitatea propoziiei Se% &n "aza
raportului loic de!
a. su"contrarietate
b. contradicie
c. supraalternare
d. contrarietate
6. Su"contrara propoziiei Exista examene dificile este propoziia!
a. Toate examenele sunt dificile
". Niciun examen nu este dificil
c. 'nele examene sunt dificile.
d. 'nele examene nu sunt dificile.
18 puncte
(. )ie urmatoarele doua moduri siloistice! ieo* + si eio* ,
a. scriei sc-ema de inferenta corespunzatoare fiecaruia dintre cele doua moduri siloistice
date si construiti, in lim"aj natural, un siloism care sa corespunda uneia dintre cele doua
sc-eme de inferen.. 8 puncte
". verificati explicit, prin metoda diaramelor .enn, validitatea oricaruia dintre cele doua
moduri siloistice date, precizand totodata decizia la care ati ajuns 4 puncte
%ro" scris la Logic! argumentare "i comunicare
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului
Centrul Naional de Evaluare si Examinare
Subiectul al II- lea (30 puncte)
Se dau urmatoarele propoziii!
/. #rice minciuna are un sam"ure de adevar
0. Exista cel putin un fizician care este academician
+.'nele ciuperci nu sunt otravitoare
,. Niciun mincinos nu este respectat
A. %recizati formula propozitiei / 4
puncte
B. Construiti, atat in limbaj formal cat si in limbaj natural,supraalterna propozitiei 3 si contrara
propozitiei 4 6
puncte
C. Aplicati explicit operatiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si obversa
corecte ale fiecareia dintre propozitiile 0 si ,, atat in lim"aj formal cat si in lim"aj natural
1# puncte. $. Explicati succint de ce propozitia + nu se converteste
6 puncte
E. 1eprezentati prin metoda diaramelor Euler propozitia cateorica / 4 puncte

Subiectul al III- lea (30 puncte)
/. $efiniti conceptul de propozitie categorica 4 puncte
0. Menionai trei elemente din structura unei arumentari. 6 puncte
+. Construiti, atat in lim"aj formal cat si in lim"aj natural, un arument valid cu doua premise
prin care sa justificati propozitia Nicio stea nu este vesnica 1# puncte
,. )ie urmatoarea definiie! Se numeste om orice fiinta care nu este nici supraom nici fiar.
a. Mentionati o reula de corectitudine pe care o incalca definitia data 2 puncte
". Enuntati doua reuli de corectitudine a definirii, diferite de reula da la punctual a. si
construiti, pentru fiecare dintre acestea, o definitie care sa le incalce. 8 puncte
%ro" scris la Logic! argumentare "i comunicare