Sunteți pe pagina 1din 5

SECRETUL MURDAR AL MEDICILOR ONCOLOGI I

FARSA MEDICAL CARE A MUTILAT INUTIL


MILIOANE DE FEMEI: CANCERUL LA SN
Posted on 30/03/2014 by Lupul Dacic


Rate This
Exist n ultiul tip o publicitate ext!e de a"!esi# i #i!ulent ca!e se $ace ao"!a$iei%
adic cont!olului la s&ni n scopul p!e#eni!ii tuo!ilo! ali"ne' (ilioane de $eei din Eu!opa i
din )*+ au $ost dia"nosticate n ultiii dou,eci de ani cu cance! al s&n i au $ost ope!ate
chi!u!"ical de tuo!i ali"ne la s&n% au $ost supuse uno! t!ataente edicale cu costu!i
exo!bitante% au $ost supuse i!adie!ii o!i chiiote!apiei i n cele din u! -au !eu it s n#in"
boala-'
.eea ce nu #o! ti ele niciodat i nici $ailiile lo! este c toate aceste paciente nu au a#ut
cance!% dia"nosticul a $ost unul pus inten ionat%
utila!ea lo! chi!u!"ical a $ost inutil i t!ataentul a $ost o $a!s sinist! al c!ei scop a $ost
acela de a le stoa!ce de bani' /n a$a!a acesto! pie!de!i bne ti% u!ia ul st!es i t!auatisele
psihice p!in ca!e ilioane de $eei i $ailiile lo! au $ost silite s t!eac sunt c!ie ca!e nu se
#o! putea p!esc!ie niciodat'
+cesta este sec!etul u!da! ca!e $ace ca indust!ia cance!ului s int!e pe p!o$it i oncolo"ia s
n!e"ist!e,e -bene$icii $inancia!e- at&t n spitale c&t i n $a!acii' .u a0uto!ul tele#i,iunilo!%
edicii oncolo"i spe!ie $eeile cu aenin a!ea cance!ului la s&n i le supun uno! t!ataente
exo!bitante i uno! ope!a ii chi!u!"icale ca!e n !ealitate nu sunt dec&t ni te $a!se'
(ai ult de 132 dint!e $eeile ca!e au $ost dia"nosticate -p!ecoce- cu cance! la s&n p!in
exaene ao"!a$ice nu au a#ut niciodat cance!' +ceasta este conclu,ia studiului publicat
!ecent n 3e4 En"land 5ou!nal o$ (edicine 63E5(7 de ct!e o echip de edici ae!icani
condus de d!' 8ilbe!t 9elch i E' :oen'
Publicitatea "!e oas i a"!esi# p!in ca!e $eeile sunt ndenate s; i $ac cont!olul
ao"!a$ic spun&ndu;li;se c 132 dint!e $eeile depistate cu cance! incipient la s&n sunt
sal#ate nu este niic altce#a dec&t etoda p!in ca!e ilioane de $eei sunt &nate de la spate
ct!e abatoa!ele chi!u!"iei oncolo"ice ode!ne i ope!ate la s&ni $! s $ie ne#oie de acest luc!u%
pent!u c n !ealitate nu sunt bolna#e de cance!'
)e exploatea, n acest $el teaa $eeilo! cu p!o$itu!i $abuloase pent!u bu,una!ele $a!aci tilo!
i chi!u!"ilo!'
De obicei $eeile sunt spe!iate de edici cu u!to!ul p!o"nostic< Dac nu faci opera ia i nu
ure!i "ra"aen"u# $e c%iio"erapie &n a'e #uni e "i oar"( Dar "o"u# e'"e o inciun(
Feei#e nu au niic 'au &n ce# ai ru ca! au "u#)urri %orona#e 'au no$u#i )eni*ni #a
'+ni( Spi"a#e#e onco#o*ice o) in profi"uri fa)u#oa'e prin ,+n!area $e e$icaen"e i 'er,icii
c%irur*ica#e i $e "erapie unor feei $epi'"a"e cu no$u#i #a '+ni #a con"ro#u# onco#o*ic i
ao*rafic( -n rea#i"a"e ace'"e $ia*no'"ice 'un" fa#'e. feei#e nu au cancer i ceea ce #i 'e
,in$e 'un" $ro*uri i 'er,icii e$ica#e inu"i#e( Nici un a#" "e'" e$ica# nu a fo'" proo,a" cu
ai u#" a'i$ui"a"e i a*re'i,i"a"e ca ao*rafia( S/a er' p+n aco#o &nc+" c%iar i
feei#e 'n"oa'e 'un" o)#i*a"e ' 'e 'upun con"ro#u#ui ao*rafic i '/# fac perio$ic(
(Dr Gilbert Welch New York Times)
Totul se !e,u la o esc!oche!ie pu!% la o n elto!ie al c!ei scop este ob ine!ea de bani'
.ance!ul al s&n% ca i cance!ul de col ute!in au de#enit spe!ieto!i cu ca!e a!latanii oncolo"i
aenin $eeile p!es&ndu;le s scoat sue iense de bani pent!u cup!a!e de #accinu!i
cont!a cance!ului de col ute!in sau pent!u t!ataente cont!a cance!ului la s&n' -Depista!ea
p!ecoce a cance!ului la s&n- a de#enit un cult ode!n ca!e iplic !itualu!i ap!oape istice'
Tele#i,iunile sunt pa!te acti# a acestei a!latanii oncolo"ice i i ncasea, i ele pa!tea lo! de
p!o$it ei &nd ,ilnic n ete! ndenu!i ca $eeile s; i $ac ao"!a$ii sau s se #accine,e
cont!a cance!ului de col ute!in'
=eeile ca!e cad n aceast cu!s a o! ii ncep o lun" i nspi&nttoa!e cu! cu t!ataente
chi!u!"icale% de chiiote!apie i !adiote!apie ca!e le ot!#e te co!pu!ile i din ca!e ies utilate i
dist!use psihic' .ele ca!e nu o! i !eu esc s sup!a#ie uiasc se conside! c -au n#ins boala-'
/n !ealitate nu au n#ins niic% pent!u c nu au a#ut niciodat cance!' Dia"nosticul de cance! ca!e
li s;a pus a $ost unul $als' (surse: Mike Adams Natural News)
Marina CALIO0E
http<//uni#e!sul!oanesc'!o/
0acien1ii "re)uie ' 2"ie a$e,ru#: une#e in,e'"i*a1ii $e ru"in
po" face ai u#" ru $ec+" )ine
Posted on 20/03/2014 by Lupul Dacic


1 >ote
+uto!it?ile sanita!e !ecoand !eali,a!ea uno! anali,e edicale de !utin cu scopul de a depista
din $a,ele incipiente boli "!a#e% p!ecu cance!ul de s&n' Da! ele oit s in$o!e,e pacien?ii cu
p!i#i!e la !iscu!ile pe ca!e le p!esupun aceste in#esti"a?ii% a#e!ti,ea, edicii b!itanici'
P!o"!aele de sc!eenin" sunt ntotdeauna bine #,ute de edici pent!u c au calitatea de a
depista de la cele ai u@oa!e p&n la cele ai "!a#e a$ec?iuni $oa!te de#!ee% atunci c&nd pot $i
t!atate cu succes' Da! !ealitatea este ult ai coplex de at&t% ia! etodele de sc!eenin" pent!u
anuite boli au% de $apt% e$ecte ad#e!se% sus?in edicii b!itanici cita?i de publica?ia AThe
8ua!dianB' P!oblea este c docto!ii @i ce!cetto!ii cunosc aceste puncte ne"ati#e ale
in#esti"a?iilo! edicale de !utin de ,eci de ani% da! nu le;au p!t@it @i pacien?ilo!'
+ceast p!oble de counica!e i;a dete!inat pe c&?i#a edici de !enue din (a!ea C!itanie
s decla!e public c au ales s nu !eali,e,e% de exeplu% sc!eenin"u!i pent!u cance!ul de s&n'
P!int!e ace@ti edici se nu! =iona 8odlee% edito! al publica?iei de specialitate AC!itish
(edical 5ou!nalB% Dona Eeath% edic "ene!alist din Lond!a @i $ost p!e@edinte al .ole"iului Re"al
al (edicilo! 8ene!ali@ti din (a!ea C!itanie% @i )usan Ce4ley% p!o$eso! de obstet!ic la :in"Fs
.olle"e din Lond!a'
Ana#i!e care 3,$4 )o#i *ra,e aco#o un$e nu 'un"
)up!adia"nostica!ea este p!incipala p!oble a !eali,!ii in#esti"a?iilo! edicale de !utin
!ecoandate de speciali@ti @i chia! de sisteele de sntate ale ai ulto! state' +ceasta
nsean c p!in p!o"!aele de sc!eenin" sunt depistate Aa$ec?iuniB ca!e% de $apt% nu a! $i !idicat
niciodat p!oblee de sntate uno! pe!soane'
/n ca,ul sc!eenin"ului pent!u cance!ul aa!% de exeplu% ao"!a$iile depistea, le,iuni a
c!o! seni$ica?ie este ince!t G este #o!ba% n ulte ca,u!i% de cance!e ca!e nu de#in niciodat
a"!esi#e' Pent!u c n cele ai ulte situa?ii edicii nu au capacitatea de a spune cu p!eci,ie
ca!e dint!e aceste cance!e se #o! !sp&ndi @i #o! scu!ta d!aatic spe!an?a de #ia? a pacientelo!%
toate $eeile n ca,ul c!o!a se depistea, ast$el de le,iuni sunt supuse t!ataentelo! anticance!%
inclusi# astectoiei 6ndep!ta!ea chi!u!"ical a unuia sau a abilo! s&ni7 @i !adiote!apiei'
+ceste t!ataente au e$ecte secunda!e ipo!tante' De exeplu% !adiote!apia c!e@te u@o! !iscul de
a de,#olta boli de ini ai t&!,iu n #ia?% ia! chi!u!"ia este nso?it de !iscu!ile obi@nuite ale
aneste,icului @i ale poten?ialelo! in$ec?ii' +ceste !iscu!i e!it s ni le asu at&ta #!ee c&t
cance!ul aenin? #ia?a% da! este $oa!te di$icil de estiat ca!e sunt le,iunile poten?ial ino$ensi#e'
Ana#i!e#e pen"ru canceru# $e pro'"a". un a#" e5ep#u
H alt p!oble o !ep!e,int e$icien?a uno! in#esti"a?ii edicale de !utin n piedica!ea
e#olu?iei bolii @i n p!elun"i!ea #ie?ii pacientului' A) lu doi b!ba?i cu cance! de p!ostat ca!e
a nceput s e#olue,e n 2011B% exepli$ic AThe 8ua!dianB' A/n unul dint!e ca,u!i% cance!ul a
$ost depistat n 2011% n stadiu incipient% p!in dete!ina!ea anti"enului speci$ic p!ostatic%
cunoscut ca P)+% ia! cellalt ca, a $ost depistat de;abia doi ani ai t&!,iu% n 2013% $iindc
ap!use! de0a siptoe ca!e indicau un stadiu ai a#ansat al bolii' /n p!e,ent% abii au o
spe!an? de #ia? scu!t% se estiea, c #o! u!i n 201I' +@ada!% de@i la o p!i p!i#i!e #ede
c b!batul ca!e a $ost depistat n stadiu incipient a t!it ai ult dup dia"nostic% spe!an?a de
#ia? este aceea@i n abele ca,u!i' )c!eenin"ul nu a c!escut% de $apt% spe!an?a de #ia?% da! dac
sin"u!a anali, pe ca!e o $ace este s nu! anii t!i?i dup dia"nostic #a p!ea c
sc!eenin"ul chia! a !it spe!an?a de #ia?' Din pcate% a0o!itatea studiilo! pent!u a depista
ipactul bene$ic al sc!eenin"ului asup!a popula?iei au acest punct n inusB% sublinia, AThe
8ua!dianB'
De alt$el% n cad!ul uno! in#esti"a?ii !eali,ate post;o!te pe ai ulte cada#!e de sex asculin%
oaenii de @tiin? au obse!#at c ap!oxiati# o t!eie din b!ba?ii de peste I0 de ani ca!e au
u!it din cau,e $! nicio le"tu! cu cance!ul de p!ostat su$e!eau% de $apt% @i de aceast boal'
(ult ai pu?ini b!ba?i au u!it chia! de cance! de p!ostat% ia! n ca,ul celo!lal?i% t!ataentele
pent!u aceast a$ec?iune au e$ecte secunda!e d!aatice% p!ecu ipoten?a @i incontinen?a
u!ina!' De alt$el% n ultiii ani% ai ulte studii ae!icane @i b!itanice au a!tat c P)+;ul nu
aduce bene$icii cla!e b!ba?ilo!'
6i &n ca!u# canceru#ui pu#onar e'"e #a fe#
+uto!it?ile ae!icane au lansat spt&na t!ecut noile !ecoand!i p!i#ind sc!eenin"ul pent!u
cance!ul de pl&ni n )*+' Ei spun c este necesa! o too"!a$ie copute!i,at 6.T7 pe an
pent!u toate pe!soanele cu #&!ste nt!e II @i J0 de ani cu !isc c!escut de cance! pulona! $iindc
au $uat un pachet de ?i"!i sau ai ult pe ,i tip de cel pu?in 30 de ani @i ca!e sunt $uto!i
@i n p!e,ent sau ca!e s;au lsat n ultiii 1I ani' Recoanda!ea se !e$e! la in#esti"a?iile cu do,e
ici de !adia?ii% pot!i#it .33'
+uto!it?ile ae!icane din )*+ spun c aceste !ecoand!i sunt $oa!te ipo!tante ai ales
pent!u cei 1K0'000 de ae!icani ca!e o! anual de cance! pulona!' )e estiea, c acest test a!
putea p!e#eni nt!e J'000 @i 22'000 de ast$el de decese n $ieca!e an' +p!oxiati# JI2 din
ca,u!ile de cance! de pl&ni sunt cau,ate de $uat% a!at statisticile'
Totu@i% edicii ae!icani i in$o!ea, pe pacien?i c sc!eenin"ul pent!u cance!ul pulona! a!e
@i !iscu!i @i c t!ebuie s decid ei n@i@i ce este bine pent!u ei' P!int!e !iscu!i% speciali@tii
enue!< (ai ult de o pe!soan din pat!u ca!e au $ost supuse sc!eenin"ului pent!u cance!ul
pulona! #a p!ii un !e,ultat ca!e #a obli"a edicii la in#esti"a?ii suplienta!e'
/n $inal% 24 din 2I de oaeni ca!e au bene$iciat de test!i ai coplexe se #o! do#edi pe!$ect
snto@i' P!int!e in#esti"a?iile adi?ionale se nu! ai ulte teste i!adiante% p!ecu @i anali,e
in#a,i#e% cu sunt biopsiile' De alt$el% o p!opo!?ie ic din pe!soanele ca!e p!iesc test!i
suplienta!e #o! su$e!i coplica?ii "!a#e ca!e pot conduce chia! la deces'
De aseenea% studiile a!at c% n u!a .T;ului de !utin% unele pe!soane sunt
Asup!adia"nosticateB cu cance!% adic p!iesc dia"nosticul de cance! pulona! @i sunt t!atate
a"!esi# pent!u acesta% de@i $o!a de cance! pe ca!e o au nu #a p!o"!esa niciodat @i nu #a
conduce la deces' Este nc ext!e de di$icil pent!u edici s accepte c exist unele $o!e de
cance! ca!e nu necesit niciun $el de t!ataent' Este un $enoen !elati# !a!% da! ipo!tant' /n
p!e,ent nu exist nicio in#esti"a?ie p!ecis ca!e s deosebeasc $oa!te cla! ca,u!ile ca!e au ne#oie
de t!ataent a"!esi# de cele ca!e nu au ne#oie de t!ataent% a@ada! unii dint!e pacien?ii depista?i
n $a,e incipiente #o! p!ii t!ataent inutil'
http<//ade#a!ul'!o/

S-ar putea să vă placă și