Sunteți pe pagina 1din 5

MRFURI DIN PIELE I NLOCUITORI (DE PIELE)

CLASIFICARE SI SORTIMENT:
n cadrul grupei mrfurilor din piele i nlocui!ori "e delimi!ea# urm!oarele "u$grupe:
nclminte;
mbcminte;
mn!"i "i m#$c%inie;
#tic$le &e '($t;
m#tei#le (ent! t#(ieie% e!c&
'roduc(ia i comerciali#area mrfurilor din acea"! grup "e e)prim can!i!a!i*
prin indica!ori "pecifici% cum ar fi: mii de !one pen!ru pielea na!ural% mii de me!ri
p!ra(i pen!ru pielea nlocui!or% milioane de perec+i pen!ru ncl(min!e% numr de
perec+i pe locui!or i an pen!ru con"umul de ncl(min!e
MATERIA 'RIMA:
pielea na!ural% produ" de na!ur pro!eic% pro*eni! din piei $ru!e cu proprie!(i
modifica!e prin prelucrare n func(ie de de"!ina(ie
Sur"a principal de piei $ru!e o repre#in! mamiferele dome"!ice% n "pecial
$o*inele% ca$alinele% o*inele% caprinele% porcinele i caninele
'en!ru confec(ionarea unor produ"e de lu) "e po! u!ili#a i pieile unor animale
"l$a!ice% rep!ile% $a!racieni% p"ri% animale marine% pe!i&
& 'ro*enien(a pielii influen(ea# n mul!e "i!ua(ii proprie!(ile pielii fini!e
'ielea crud re#ul! prin ,upuirea animalelor "acrifica!e& n func(ie de par!ea
ana!omic a animalului de la care pro*ine% pielea e"!e mpr(i! n regiuni
!opografice:
crupon%
g-!%
poale%
picioare%
frun(i .pen!ru pielea de $o*ine/
CALITATEA 'IEI CR01E: in)l!en#t &e
regiunea !opografic%
con(inu!ul de ap%
"!ruc!ura i con"!i!uen(ii c+imici de $a#%
*aria$il de la un animal la al!ul% n func(ie de "pecie% "e)% *-r"!% mod de
ngri,ire
#b#tei &e c#lit#te
defec!e din !impul *ie(ii animalului .piei "u$(iri% mrcile de foc% urme de
cpue/%
defec!e din !impul "acrificrii2,upuirii .!ie!uri% guri% piele ne"-ngera!%
e!c&/%
defec!e da!ora!e con"er*rii .ncingere% pu!re#ire% pe!e de "are% defec!e
micro$iologice/
po! influen(a "emnifica!i* cali!a!ea pielei crude i a
produ"ului fini! e!c&
'IEILE FINITE: Se o$(in prin prelucrarea pieilor $ru!e n urma unor opera(ii
!e+nologice:
opera(ii preliminare !$cirii%
opera(ii de !$cire .*ege!al% mineral% com$ina!/
opera(ii de fini"are .neu!rali#are% *op"ire% ungere% lcuire% lefuire% lu"!ruire%
clcare% e!c&/
SORTIMENT0L 1E 'IEI FINITE:
Cuprinde a"e ca!egorii% diferen(ia!e n func(ie de domeniul de u!ili#are:
piei pen!ru par!ea de "u" a ncl(min!ei .$o)% $i#on% piele impermea$il% *elur%
piele lcui!% e*rou% n$uc% e!c&/3
piei pen!ru par!ea de ,o" a ncl(min!ei .!alp pen!ru cu"u!% !alp pen!ru lipi!%
!alp pen!ru $!u! n cuie% !alp pen!ru $ran(% e!c&/3
piei pen!ru +arnaamen!e% curelrie% ar!icole de "por! i maroc+inrie3
piei pen!ru "copuri !e+nice3
piei pen!ru mnui3
piei pen!ru confec(ii de m$rcmin!e i pen!ru al!e "copuri&
4ERIFICAREA CALITATII 'IEILOR FINITE:
anali# "en#orial .culoare% ne!e#ime% grad de luciu% de"enul porilor/
prin *erificri fi#ico2c+imice .ma" *olumic% re#i"!en( la !rac(iune% "f-iere%
compre"iune i u#ur% compor!area fa( de ap i ga#e% e!c&/&
INLOCUITORI DE PIELE*
ma!eriale laminare% uni!are "au compo#i!e% de na!ur organic "au mi)!% cu
proprie!(i apropia!e de pielea !$ci! i cu de"!ina(ii "imilare
nlocuie"c par(ial "au !o!al o "erie de "emifa$rica!e din piele de"!ina!e
confec(ionrii diferi!elor pie"e
'rincipalele domenii de u!ili#are pen!ru nlocui!ori "un!: !api(erie% maroc+inrie%
ar!icole "por! i mai pu(in domeniul m$rcmin!e i ncl(min!e&
n produc(ia de ncl(min!e% nlocui!orii pen!ru par!ea de ,o" au pondere mai
ridica! dec-! nlocui!orii pen!ru fe(ele de ncl(min!e&
Cla"ificare:
natura materiei prime:
nlocui!ori !ip car!on .de na!ur celulo#ic/% u!ili#a(i n maroc+inrie i
ncl(min!e3
nlocui!ori din ma!eriale !e)!ile: (e"!uri% !rico!uri% ma!eriale !e)!ile ne(e"u!e3
nlocui!ori n cauciuc% !ipici pen!ru domeniul ncl(min!ei% nlocui!ori n ma"e
pla"!ice% care po! a*ea "au nu "upor(i !e)!ili .piei "in!e!ice/3
domeniul de utilizare: nlocui!ori pen!ru ncl(min!e% maroc+inrie% ar!icole de "por!%
!api(erie% e!c&
Inc#lt#minte#*
include $unuri de con"um de"!ina!e pro!e,rii piciorului mpo!ri*a ac(iunii
fac!orilor de mediu .umidi!a!e% !empera!ur% ac(iuni mecanice/% care au n acelai
!imp i un rol or!opedic&
Func!ii:
I& F!nci# &e ($tecie mpo!ri*a agen(ilor mecanici% !ermici "au a apei .reali#a!
prin alegerea unor ma!eriale cu proprie!(i adec*a!e i a unor !e+nologii de
fa$ricare n concordan( cu de"!ina(ia ncl(min!ei/
II& F!nci# $t$(e&ic% mpiedic-nd deformarea piciorului i facili!-nd ec+ili$rul
corpului .reali#a! prin alegerea modulului i dimen"iunilor/
III& F!nci# &e i+ien "i c$n)$t% concre!i#a! prin men(inerea unui microclima!
op!im la ni*elul piciorului i a "n!(ii organi"mului .prin alegerea unor ma!eriale
cu "!ruc!ur i compo#i(ie c+imic adec*a!/
I4& F!nci# e'tetic .e)prima! prin form% model% culoare% luciu% e!c&/
'ar!i componen!e:
'ie"e care formea# par!ea de "u" a ncl(min!ei .pie"e e)!erioare "au fe(e% pie"e
in!ermediare "au n!ri!uri i pie"e in!erioare "au cp!ueli/3
pie"e pen!ru par!ea de ,o" a ncl(min!ei .pie"e e)!erioare "au de u#ur i pie"e
in!erioare "au de leg!ur/&
Cla"ificare "or!imen!:
Pe b#,# !n$ citeii '(eci)ice * familii% grupe comerciale% ar!icole&
n func(ie de n#t!# m#tei#lel$ din care "un! confec(iona!e )eele ncl(min!ei%
acea"!a "e mpar!e n !rei familii *
ncl(min!e cu fe(e din piele%
ncl(min!e cu fe(e din nlocui!ori%
ncl(min!e din cauciuc&
F#miliile "un! mpr(i!e n grupe comerciale% indi*iduali#a!e prin de"!ina(ie% ma!erii
prime u!ili#a!e la confec(ionarea fe(elor i !lpilor% mod de prelucrare&
-!(ele c$meci#le cuprind ar!icole de ncl(min!e% "!a$ili!e n func(ie de domeniul de
u!ili#are "pecific&
.$timentele &e nclminte repre#in! "u$di*i#iuni ale ar!icolelor% diferen(ia!e prin
mod de prelucrare% "i"!eme de confec(ionare% ma!erii prime pen!ru fe(e i !lpi% e!c&
n func(ie de &e'tin#ie ncl(min!ea poa!e fi pen!ru $r$a(i% femei% copii&
Aprecierea cali!a!ii:
/n#li, 'en,$i#l .ma!eriale de confec(ii% a"pec! general% pre#en(a i mrimea
defec!elor% e!c&/
/n#li,e &e l#b$#t$ .re#i"!en(a cu"!urilor% re#i"!en(a la de"prinderea !lpii%
re#i"!en(a la u#ur% permea$ili!a!ea la aer% ap% e!c&/
P!t#e e0(eiment#l .comodi!a!e la pur!are% re#i"!en(a la pur!are% aderen(a
!lpii% e!c&/&
1imen"iunile ncl(min!ei "e *erific in"!rumen!al& Cele mai impor!an!e m"uri
"un!: lungimea !lpii .cm% e)prim mrimea ncl(min!ei/ i l(imea de $al%
e)prima! n numere con*en(ionale% care indic lungimea ncl(min!ei .m"ura!
n in!eriorul ncl(min!ei/& Mrimea ncl(min!ei "e e)prim n diferi!e "i"!eme:
me!ric .u!ili#a! i n Rom-nia/ i numeric ."i"!em engle# i american% "i"!em
france#% "i"!em german/&
Ambalarea ncl(min!ei "e reali#ea# indi*idual% n cu!ii de car!on% di"pu"e n
am$ala,e colec!i*e .cu!ii de dimen"iuni mai mari 2baxuri/% pe "e!uri% modele%
de"!ina(ie&
Eticheta tehnic *a con(ine informa(ii referi!oare la denumirea produ"ului%
denumirea produc!orului .cu marca ace"!uia/% ma!erialul din care e"!e
confec(iona! ncl(min!ea% cali!a!ea% da!a fa$rica(iei% lo!ul% e!c& 'en!ru a "pri,ini
u!ili#area% la unele produ"e "e aplic i e!ic+e!a de n!re(inere% cu "im$oluri
"pecifice&
E!ic+e!area ncl(min!ei "e face% n mod o$liga!oriu% indi*idual% pe uni!a!ea de produ"
"upu" comerciali#rii% perec+e% de c!re agen(ii economici produc!ori% iar n ca#ul
impor!urilor% de c!re impor!a!ori "au comercian(i% ace!ia fiind re"pon"a$ili pen!ru
informa(iile pri*ind iden!ificarea produ"ului i a ma!erialelor componen!e
n e!ic+e!area ncl(min!ei "e a (ine "eama de urm!oarele preci#ri:
ma!erialul n"cri"% ca fiind folo"i! n pr(ile componen!e ale ncl(min!ei% !re$uie
" "e reg"ea"c n propor(ie de minim 567 din "uprafa(a de"fura!3
dac nici un ma!erial nu e"!e n propor!ie de minim 567% "e *or indica
principalele dou ma!eriale3
e"!e o$liga!orie n"crierea ma!erialelor pen!ru !oa!e componen!ele ncl(min!ei:
par!ea "uperioar e)!erioar .fa(a/% pr(ile in!erioare .cp!ueal% acoperi de
$ran(/ i !alp
E!ic+e!a !re$uie " fie $ine a!aa!% acce"i$il% n"cri"ul !re$uie " fie *i#i$il fie c e"!e
fcu! direc! pe produ"% fie pe e!ic+e!a a!aa$il produ"ului% iar dimen"iunile pic!ogramelor
!re$uie " fie "uficien! de mari&
ncl(min!ea ce urmea# a fi comerciali#a! !re$uie n"o(i! de in"!ruc(iuni pri*ind
indicarea modului de pur!are i de n!re(inere&
prile componente sunt indicate prin pictograme
MRIMI NCL1MINTE
89 2:;%<
8= 2::%8
8< 2:8%6
8> 2:8%<
85 2:9%8
8? 2:=%6
96 2:=%<
9; 2:<%8
9: 2:>%6
98 2:>%<
99 2:5%8
9= 2:?%6
9< 2:?%<
9> 286%8
95 28;%6
9? 28;%<
=6 28:%8
=; 288%6
=: 288%<
F/L.IFIC/RE/ NCL1MINTEI
Fac!ori "pecifici ce influen(ea# manopera frauduloa":
Con!rol ineficien! n punc!ele *amale
1epla"area produc(iei de ncl(min!e din #onele de origine n #onele
a"ia!ice
'u$lici!a!e prin "pon"ori#are
E)i"!en(a unor re(ele in!erna(ionale de fal"ifica!ori
Cali!a!ea "uperioar a ncl(min!ei au!en!ice
Cererea n cre!ere pen!ru produ"e de ncl(mine% n principal "por!
M$&#liti &e )#l'i)ic#e
;& Con!rafacerea modelelor originale
Falsul notoriu .ma!eriale de "la$ cali!a!e i de proa"! e)ecu(ie% depi"!a!e
i de no*ici/
Falsul bine executat .ma!eriale de cali!a!e mai $un dar pre( de
comerciali#are mai mic/
:& Comerciali#area unor produ"e originale% adu"e de comercian(i neau!ori#a(i
8& Imi!area de mrci% "emne di"!inc!i*e% al!e elemen!e
Met$&e &e ec!n$#"tee # )#l'!il$
Cali!a!ea !lpii
Cali!a!ea ma!eriei prime
E)ecu!area a"am$lrii
Em$lema mrcii i "emnele di"!inc!i*e