Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se constituie o societate comerciala pe actiuni cu un capital social de 200.

000 lei,
divizat n 20.000 aciuni. La nfiinare s-a depus in banca contravalorea a 12.000 aciuni
si s-au adus aporturi in natura concretizate in:
- un teren evaluat la 30.000 lei
- instalaii de lucru evaluate la 20.000 lei.
!estul aporturilor la capitalul social s-a depus in banca ulterior in termen de 12 luni.
Se cere s" se nre#istreze n contabilitate:
- subscrierea capitalului
- v"rsarea aporturilor la capital in momentul nfiin"rii.
- !e#ularizarea capitalului v"rsat la nfiinare
- $"rsarea ulterioar" a aporturilor
- !e#ularizarea capitalului v"rsat ulterior
2. %dunarea #eneral" e&traordinar" a asociailor 'ot"r"(te ma)orarea capitalului social prin
emisiunea unui nou pac'et de *.000 de aciuni cu valoarea nominal" de 20.000 lei. %+%
'ot"r"(te acceptarea unui nou aport n natur" concretizat ntr-un camion evaluat la
110.000 lei. S" se nre#istreze operaiunile de ma)orare a capitalului social.
3. , societate comercial" 'ot"r"(te ma)orarea capitalului social prin ncorporarea
urm"toarelor elemente de capitaluri proprii. -are este formula contabil" corect".
- ncorporarea rezervelor statutare /.000 lei:
- ncorporarea rezultatului reportat *.000 lei:
- ncorporarea primelor de emisiune *.000 lei:
- ncorporarea a 0.000 lei din profitul anului curent
1. , societate comercial" 'ot"r"(te cre(terea capitalului social prin transformarea a *.000
de obli#aiuni, cu valoarea nominal" de 12 lei2obli#aiune, n 2.000 de aciuni cu
valoarea nominal" de 10 lei2aciune.
*. %+% 'ot"r"(te diminuarea capitalului social cu 10.000 lei n vederea acoperirii unei
pierderi reportate din e&erciiile precedente.
0. 3n vederea reducerii capitalului social, o societate pe aciuni r"scump"r" cu plata
imediat" din contul curent 1.000 aciuni la preul de * lei2ac. pe care ulterior le
anuleaz". $aloarea nominal" a aciunilor este de * lei2ac.
4. 3n vederea reducerii capitalului social, o societate pe aciuni r"scump"r" cu plata
imediat" din contul curent 1.000 aciuni la preul de 1,* lei2ac. pe care ulterior le
anuleaz". $aloarea nominal" a aciunilor este de * lei2ac.
/. 3n vederea reducerii capitalului social, o societate pe aciuni r"scump"r" cu plata
imediat" din contul curent 1.000 aciuni la preul de *,* lei2ac. pe care ulterior le
anuleaz". $aloarea nominal" a aciunilor este de * lei2ac.
5. 6n asociat se retra#e din afacere (i i se restituie n numerar c2val. n bani a aportului
depus la nfiinare n sum" de *.000 lei.
10. Se reevalueaz" o cl"dire care are valoarea contabil" de 30.000 lei, iar valoarea actual"
este de 00.000 lei. 6lterior rezerva din reevaluare se ncorporeaz" n alte rezerve.
11. 7in evidena contabil" a unei societ"i comerciale se e&tra# urm"toarele date:
- -apital social 8 30.000 lei
- !ezerve le#ale 8 2.000 lei
- $enituri obinute n anul 2005 8 10.000 lei.
- -'eltuieli efectuate n anul 2005 8 12.000 lei 9f"r" c'eltuiala cu impozitul pe profit:
Se cere:
- -alculai (i nre#istrai in contabilitate rezerva le#al"
- -alculai (i nre#istrai n contabilitate o rezerva de *; din profitul net conform
prevederilor din statut
- -alculai (i nre#istrai n contabilitate o rezerv" de 10; din profitul net conform
'ot"r<rii %+%.
12. %+% 'ot"r"(te constituirea de alte rezerve din profitul net al e&erciiilor precedente n
valoare de 12.000
13. %+% 'ot"r"(te utilizarea rezervelor le#ale pentru acoperirea pierderilor din anii
precedeni n valoare de 10.000 lei.
11. , societate comercial" contracteaz" (i prime(te n contul de disponibil un credit pe 1
ani, n sum" de 210.000 lei, care se ramburseaz" n 1 tran(e lunare e#ale. 7ob<nda
anual" de 30; se calculeaz" (i se ac'it" anual. -alculeaz" (i nre#istreaz" n
contabilitate operaiile aferente primului an:
- ncasarea creditului n contul de disponibil:
- calcularea (i nre#istrarea dob<nzii pentru primul an:
- =lata dob<nzii n primul an:
- rambursarea primei rate din credit:
-are este valoarea datoriei faa de banca dup" primul an de derulare a contractului de
creditare. >n ce cont este evideniat" aceast" datorie.
1*. 3ntreprinderea ?@+ S.%. emite un mprumut obli#atar cu urm"toarele caracteristici:
num"rul de obli#aiuni 1.000 titluri valoarea nominal" 10 lei2obli#aiune valoarea de
emisiune 5 lei2obli#aiune, durata mprumutului 1 ani cu rambursare inte#ral" la
e&pirarea scadenei. 7up" 1 ani mprumutul este rambursat prin r"scump"rare (i
anularea obli#aiunilor la preul de r"scump"rare 10 lei2obli#aiune. !ata anual" a
dob<nzii 10;
Se cere
- S" se nre#istreze emisiunea obli#aiunilor (i ncasarea mprumutului
- calculul (i nre#istrarea dob<nzii n fiecare an
- plata dob<nzii n fiecare an
- amortizarea primei de rambursare n fiecare an.
- r"scup"rarea obli#aiunilor (i anularea lor2 rambursarea mprumutului din contul
bancar.