Sunteți pe pagina 1din 34

INTRODUCERE

Cursul de Dreptul executarii sanctiunilor penale face parte din disciplinele de


specialitate pentru pregatirea viitorilor juristi. Se adreseaza studentilor de la invatamantul
la distanta, avand ca scop cunoasterea acestei ramuri de drept, denumit de drept
execuional penal (executarea sanciunii de drept penal).
Oiectivele generale ale cursului sunt!
" justificarea existentei punerii in executare a #otararilor penale, ca ramura
autonoma de drept penal,
" prezentarea modalitatilor de ducere la indeplinire a dispozitiilor #otararilor penale
ramase definitive,
" modalitatile de constrangere a celor condamnati, astfel ca acestia sa suporte
efectiv sanctiunile penale aplicate,
Cursul este structurat pe capitole, care isi propun explicarea oiectivelor, conceptelor
de aza si principiilor Dreptului executarii sanctiunilor penale.
$n vederea facilitarii intelegerii, de catre cursanti, a acestei materii, capitolele sunt
structurate astfel incat sa urmareasca sc#eletul %egii ce guverneaza aceasta ramura de
drept, respectiv, %egea nr. &'()&**+, cu modificarile ulterioare, precum si ,egulamentul
de punere in aplicare a legii.
-valuarea finala se va face prin examen. .precierea nivelului de pregatire a
studentilor se va staili de catre tutore si se va comunica la inceputul anului.
/
IZVOARELE DREPTULUI EXECUTIONAL PENAL
0rin izvor al dreptului executional penal se intelege actul normativ sau actele normative
prin care se exprima vointa de stat cu privire la normele juridice privind executarea
sanctiunilor penale.
$zvoarele dreptului executional penal sunt dispozitiile cuprinse in!
a) Constitutia ,omaniei,
) Codul penal,
c) %egea nr. &'()&**+ privind executarea pedepselor.
%a acestea se alatura si ,egulamentul de punere in aplicare a %egii nr. &'()&**+, privind
executarea pedespselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului
penal.
&
NOTIUNI INTRODUCTIVE
Dreptul execuional penal - noiune i oiect
1actorii generali 2i de determinare a acestei ramuri de drept sunt!
- existena unor relaii sociale privind executarea sanciunilor penale3
- interesul pentru perfecionarea 2i justa orientare a activitii de executare a
pedepselor penale, care a determinat lrgirea legislaiei 4n domeniu3
- cre2terea interesului statului 2i a rolului su de a intensifica procesul de reeducare
2i reintegrare social a celor condamnai, ceea ce a condus la dez"voltarea 2i
perfecionarea normelor de drept execuional penal3
- diversificarea sanciunilor penale 2i a modalitilor de executare a pedepsei
privative sau neprivative de liertate.
0rofesorul $. Oancea define2te dreptul execuional penal ca fiind ramura de drept
alctuit din totalitatea normelor juridice prin care se reglementeaz relaiile sociale
privind executarea sanciunilor penale, 4n scopul asigurrii unei influenri educative
eficiente a acelor persoane supuse executrii, 4n scopul prevenirii sv5r2irii de noi
infraciuni 2i al aprrii ordinii de drept.
Obiectul dreptului execuional penal 4l formeaz relaiile sociale cu privire la
activitatea de executare a pedepselor.
.ceste relaii au un anumit specific, sunt proprii acestui domeniu al dreptului 2i sunt
reglementate de norme de drept execuional penal. %a aceste relaii sociale particip
anumite organe de stat (penitenciarele 4n cazul pedepsei cu 4nc#isoarea, administratia
finanelor pulice 4n cazul pedepsei cu amenda etc.), pe de o parte, 2i persoanele
condamnate, pe de alt parte.
6
,elaiile sociale reglementate de aceast ramur de drept sunt relaii de constr5ngere
proprii acestei ramuri, ce presupun drepturi 2i oligaii pentru participani.
Drepturile 2i oligaiile pe care le au participanii difer de la felul sanciunii aplicate
(la 4nc#isoare sunt relaii de deinere 4n penitenciare, iar la amend relaii sociale privind
plata unei sume de ani).
7ormele de drept execuional penal devin instrumentele de 4ndrumare 2i orientare a
relaiilor sociale de executare a sanciunilor penale spre scopurile fixate de politica penal
a statului.
-xecutarea pedepselor se realizeaz 4n conformitate cu dispoziiile Constitutiei
,omaniei, Codului penal, ale Codului de procedur penal 2i ale legii nr. &'()&**+.
0edepsele se execut numai 4n temeiul #otr5rilor judectore2ti de condamnare
rmase definitive, in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane, fiind interzisa
supunerea oricrei persoane aflate 4n executarea unei pedepse la tortur, la tratamente
inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
8n timpul executrii pedepselor este interzis orice form de discriminare pe temei de
ras, naionalitate, etnie, lim, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen
politic, convingeri, avere, origine social, v5rst, dizailitate, oal cronic
necontagioas, infecie 9$:)S$D. sau alte temeiuri.
-xecutarea pedepselor se desf2oar su supraveg#erea, controlul 2i autoritatea
judectorului delegat.
;udectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate supraveg#eaz
2i controleaz asigurarea legalitii 4n executarea acestor pedepse 2i exercit celelalte
atriuii stailite prin prezenta lege.
;udectorul delegat la compartimentul de executri penale din cadrul fiecrei
instane de executare, desemnat anual de pre2edintele acestei instane, supraveg#eaz 2i
controleaz asigurarea legalitii 4n executarea pedepselor neprivative de liertate 2i
<
exercit celelalte atriuii stailite prin Codul de procedur penal, regulamentul de
ordine interioar a instanelor judectore2ti 2i prin prezenta lege.
Executarea pe!ep"ei a#en$ii

-xecutarea pedepsei amenzii 4n cazul nerespectrii termenului de ac#itare
integral a acesteia sau a unei rate, c5nd plata amenzii a fost e2alonat, se face potrivit
dispoziiilor privind executarea silit a creanelor ugetare 2i cu procedura prevzut de
aceste dispoziii. -xecutorii fiscali au oligaia s comunice instanei de executare, la data
ac#itrii integrale a amenzii, executarea acesteia 2i s 4n2tiineze instana cu privire la
orice 4mprejurare care 4mpiedic executarea.
Executarea #%"urilor !e "upra&e'(ere i a oli'aiilor !i"pu"e !e in"tan% potri&it
Co!ului penal
Controlul executrii msurilor de supraveg#ere 2i a oligaiilor dispuse potrivit
Codului penal, care pot fi dispuse 4n cazul suspendrii executrii pedepsei su
supraveg#ere, se asigur de judectorul delegat la compartimentul de executri penale de
la instana de executare, direct sau prin intermediul consilierilor serviciului de protecie a
victimelor 2i reintegrare social a infractorilor 4n circumscripia cruia se afl domiciliul,
re2edina sau locuina persoanei condamnate.
0e durata suspendrii executrii pedepsei su supraveg#ere, persoana condamnat
poate solicita asisten 2i consiliere, care se acord, potrivit legii, de consilierii serviciului
de protecie a victimelor 2i reintegrare social a infractorilor.
8n situaia nerespectrii msurilor de supraveg#ere sau a oligaiilor prevzute 4n
Codul penal, dispuse 4n cazul suspendrii executrii pedepsei su supraveg#ere,
judectorul delegat la compartimentul de executri penale, din oficiu sau la propunerea
consilierilor serviciului de protecie a victimelor 2i reintegrare social a infractorilor,
sesizeaz instana de executare 4n vederea revocrii suspendrii.
(
Executarea pe!ep"elor pri&ati&e !e liertate
Or'ani$area execut%rii pe!ep"elor pri&ati&e !e liertate
0enitenciarele
0edeapsa deteniunii pe via 2i a 4nc#isorii se execut 4n locuri anume destinate,
denumite penitenciare. .cestea se 4nfiineaz prin #otr5re a =uvernului, au personalitate
juridic 2i sunt 4n suordinea .dministraiei 7aionale a 0enitenciarelor.
8n cadrul penitenciarelor se pot 4nfiina, prin decizie a directorului general al
.dministraiei 7aionale a 0enitenciarelor, secii interioare sau exterioare ale
penitenciarelor, 4n raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de liertate,
categoriile de persoane condamnate 2i cerinele speciale de protecie a anumitor categorii
de persoane condamnate.
.dministraia 7aional a 0enitenciarelor staile2te penitenciarul 4n care persoana
condamnat va executa pedeapsa privativ de liertate. %a stailirea penitenciarului se va
avea 4n vedere ca acesta s fie situat c5t mai aproape de localitatea de domiciliu a
persoanei condamnate.
+
Re'i#urile !e executare a pe!ep"elor pri&ati&e !e liertate
7oiunea de regim de executare a pedepselor privative de liertate
0ersoanele private de liertate se supun regimului de executare stailit. .cesta
cuprinde totalitatea regulilor, drepturilor, oligaiilor, programelor 2i activitilor care
urmresc realizarea unei une convieuiri, astfel 4nc5t s 4ncurajeze comportamente,
atitudini 2i ailiti care s influeneze reintegrarea social a persoanelor private de
liertate.
,egimurile de executare se difereniaz prin gradul de limitare a liertii de
mi2care a persoanelor private de liertate 2i activitatea zilnic, 4n raport de situaia
juridic, starea sntii, v5rsta, categoria 4n care au fost clasificate 2i comportarea 4n
timpul executrii pedepsei.
0e 4ntreaga durat a executrii pedepsei, administraia locului de deinere asigur
supraveg#erea, oservarea 2i asistena persoanelor private de liertate de ctre educatori,
psi#ologi, asisteni sociali 2i consilieri de proaiune, medici, juri2ti, personal specializat
cu aplicarea regimului 2i sigurana deinerii, preoi 2i alte persoane calificate din
interiorul 2i exteriorul locului de deinere. 0regtirea persoanelor private de liertate 4n
vederea lierrii 4ncepe imediat dup primirea 4n locul de deinere 2i se desf2oar
progresiv, oricare ar fi durata pedepsei 2i regimul de executare.
,egimurile de executare a pedepselor privative de liertate sunt!
a) regimul de maxim siguran3
) regimul 4nc#is3
c) regimul semidesc#is3
!) regimul desc#is.
,egimurile de executare a pedepselor privative de liertate se difereniaz 4n
raport cu gradul de limitare a liertii de mi2care a persoanelor condamnate, modul de
desf2urare a activitilor 2i condiiile de detenie.
'
,egimul de maxim siguran
,egimul de maxim siguran se aplic iniial persoanelor condamnate la
pedeapsa deteniunii pe via 2i persoanelor condamnate la pedeapsa 4nc#isorii mai mare
de /( ani, c5t 2i celor care prezint risc pentru sigurana penitenciarului.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim de maxim siguran sunt
supuse unor msuri stricte de paz, supraveg#ere 2i escortare, sunt cazate, de regul,
individual, presteaz munc 2i desf2oar activitile educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psi#ologic 2i asisten social 4n grupuri mici, 4n spaii anume stailite 4n
interiorul penitenciarului, su supraveg#ere continu.
,egimul 4nc#is
,egimul 4nc#is se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa 4nc#isorii
mai mare de ( ani, dar care nu dep2e2te /( ani.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim 4nc#is sunt cazate, de
regul, 4n comun, presteaz munca 2i desf2oar activiti educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten social 4n grupuri, 4n interiorul
penitenciarului, su paz 2i supraveg#ere.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim 4nc#is pot presta munca 2i
4n afara penitenciarului, su paz 2i supraveg#ere continu, cu aproarea directorului
penitenciarului.
,egimul semidesc#is
,egimul semidesc#is se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa
4nc#isorii mai mare de un an, dar care nu dep2e2te ( ani.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim semidesc#is sunt cazate 4n
comun, se pot deplasa ne4nsoite 4n interiorul penitenciarului, presteaz munca 2i
desf2oar activitile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i
>
asisten social su supraveg#ere, 4n grupuri, 4n spaii din interiorul penitenciarului care
rm5n desc#ise 4n timpul zilei.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim semidesc#is pot presta
munc 2i desf2ura activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i
asisten social, 4n afara penitenciarului, su supraveg#ere.
,egimul desc#is
,egimul desc#is se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa 4nc#isorii
de cel mult un an.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim desc#is sunt cazate 4n
comun, se pot deplasa ne4nsoite 4n interiorul penitenciarului, pot presta munca 2i pot
desf2ura activitile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i
asisten social 4n afara penitenciarului, fr supraveg#ere.
Stailirea regimului de executare a pedepselor privative de liertate
,egimul de executare a pedepsei privative de liertate se staile2te la primirea
persoanei condamnate 4n primul penitenciar 4n care aceasta urmeaz s execute pedeapsa,
de ctre comisia pentru stailirea, sc#imarea 2i individualizarea regimului de executare a
pedepselor privative de liertate, care este alctuit din! directorul penitenciarului, care
exercit atriuiile de pre2edinte al comisiei, 2eful serviciului)iroului pentru aplicarea
regimurilor, medicul penitenciarului, 2eful serviciului)iroului educaie 2i 2eful
serviciului)iroului asisten psi#osocial.
8mpotriva modului de stailire a regimului de executare persoana condamnat
poate formula pl5ngere la judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
liertate, 4n termen de 6 zile de la data c5nd a luat cuno2tin de regimul de executare a
pedepsei stailit.
0ersoana condamnat este ascultat, 4n mod oligatoriu, la locul de deinere, de
judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate.
?
;udectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate
soluioneaz pl5ngerea 4n termen de /( zile de la data primirii acesteia 2i pronun, prin
4nc#eiere motivat, una dintre urmtoarele soluii!
a) admite pl5ngerea 2i dispune modificarea regimului de executare stailit de
comisia prevzut la art. /< din %egea &'()&**+3
) respinge pl5ngerea, dac aceasta este nefondat.
8nc#eierea judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative de
liertate se comunic persoanei condamnate 2i administraiei penitenciarului 4n termen de
dou zile de la data pronunrii acesteia.
8mpotriva 4nc#eierii judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative
de liertate persoana condamnat 2i administraia penitenciarului pot introduce
contestaie la judectoria 4n a crei circumscripie se afl penitenciarul, 4n termen de 6
zile de la comunicarea 4nc#eierii. Contestaia nu este suspensiv de executare.
Contestaia se judec potrivit dispoziiilor art. <+* alin. &"( din Codul de
procedur penal, care se aplic 4n mod corespunztor.
9otr5rea judectoriei este definitiv.
Sc#imarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate
Sc#imarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate se dispune
de judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate, la cererea
persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei prevzute la art. /<. Comisia prevzut la
art. /< are oligaia ca, dup executarea a > ani 4n cazul pedepselor cu deteniunea pe
via 2i a unei ptrimi din durata pedepsei cu 4nc#isoarea, s analizeze conduita persoanei
condamnate 2i eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare social, 4ntocmind un raport
care se aduce la cuno2tina persoanei condamnate, su semntur. 8n cazul 4n care
comisia apreciaz c se impune sc#imarea regimului de executare, sesizeaz judectorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate. 8n cazul 4n care comisia
apreciaz c nu se impune sc#imarea regimului de executare, staile2te termenul de
reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an.
/*
Sc#imarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate 4n regimul
imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dac persoana condamnat a avut o
un conduit 2i a fcut eforturi serioase pentru reintegrare social, 4n special 4n cadrul
activitilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten social,
al instruirii 2colare 2i al formrii profesionale, precum 2i 4n cadrul muncii prestate.
Sc#imarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate 4ntr"unul
mai sever se poate dispune dac persoana condamnat a comis o infraciune sau o aatere
disciplinar grav, care o fac incompatiil cu regimul 4n care execut pedeapsa privativ
de liertate, 2i dac, prin conduita sa, afecteaz grav convieuirea normal 4n penitenciar
sau sigurana acestuia.
$ndividualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate
$ndividualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate se
staile2te de comisia prevzut la art. /<, 4n funcie de conduita, personalitatea, v5rsta,
starea de sntate 2i posiilitile de reintegrare social ale persoanei condamnate.
0ersoana condamnat este inclus, 4n programe care urmresc 4n principal!
a) desf2urarea de activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psi#ologic 2i asisten social3
) instruirea 2colar3
c) formarea profesional.
0entru fiecare persoan condamnat se 4ntocme2te un plan de evaluare 2i
intervenie educativ de ctre serviciul de educaie, consiliere psi#ologic 2i asisten
social din cadrul penitenciarului.
$ndividualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate 4n
cazul minorilor 2i tinerilor
@inorii 2i tinerii aflai 4n executarea unei pedepse privative de liertate sunt
inclu2i, pe durata executrii pedepsei, 4n programe speciale de consiliere 2i asisten, 4n
//
funcie de v5rsta 2i de personalitatea fiecruia. 8n sensul prezentei legi, se consider tineri
persoanele condamnate care nu au 4mplinit v5rsta de &/ de ani.
0rogramele speciale prevzute mai sus sunt realizate de serviciile de educaie,
consiliere psi#ologic 2i asisten social din cadrul penitenciarelor, cu participarea
consilierilor de protecie a victimelor 2i de reintegrare social a infractorilor, a
voluntarilor, a asociaiilor 2i fundaiilor, precum 2i a altor reprezentani ai societii civile.
/&
Con!iiile !e !etenie

0rimirea persoanelor condamnate
0rimirea 4n penitenciar a persoanelor condamnate se face pe aza mandatului de
executare a pedepsei privative de liertate, dup ce li se staile2te identitatea. 0ersoanele
condamnate sunt primite cu dosarele individuale 4ntocmite de organele de executare a
mandatului de executare a pedepselor privative de liertate.
0rimirea persoanelor condamnate se face 4n spaii special amenajate, femeile fiind
separate de rai, iar minorii fiind separai de majori.
$mediat dup primirea persoanei condamnate, administraia penitenciarului are
oligaia s comunice persoanei desemnate de persoana condamnat locul unde aceasta
este deinut. .ceasta comunicare se face 4n scris sau telefonic, iar efectuarea acesteia se
consemneaz 4ntr"un proces"veral.
@odul de executare a pedepselor privative de liertate de ctre femei 2i minori
1emeile condamnate la pedepse privative de liertate execut pedeapsa separat de
condamnaii rai.
@inorii 2i tinerii condamnai la pedepse privative de liertate execut pedeapsa
separat de condamnaii majori sau 4n locuri de deinere speciale.
Cazarea persoanelor condamnate
0ersoanele condamnate sunt cazate individual sau 4n comun.
Camerele de cazare 2i celelalte 4ncperi destinate persoanelor condamnate treuie
s dispun de iluminat natural 2i de instalaiile necesare asigurrii iluminatului artificial
corespunztor. 1iecrei persoane condamnate i se pune la dispoziie un pat.
7ormele minime oligatorii privind condiiile de cazare a persoanelor
condamnate se stailesc prin ordin al ministrului justiiei.
/6
Ainuta persoanelor condamnate
0ersoanele condamnate poart inut civil, indiferent de regimul de executare a
pedepselor privative de liertate.
8n cazul 4n care persoanele condamnate nu dispun de inut civil personal 2i nici
de mijloace financiare suficiente, inuta civil se asigur gratuit de ctre administraia
penitenciarului.
.limentaia persoanelor condamnate
.dministraia fiecrui penitenciar asigur condiii adecvate 2i personalul necesar
pentru prepararea, distriuirea 2i servirea #ranei potrivit normelor de igien a
alimentaiei.
7ormele minime oligatorii de #ran se stailesc prin ordin al ministrului justiiei,
dup consultarea unor speciali2ti 4n nutriie.
,efuzul de #ran
8n situaia 4n care o persoan condamnat la o pedeaps privativ de liertate
refuz s primeasc #rana, judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
liertate, la sesizarea directorului penitenciarului, are oligaia s audieze de 4ndat
persoana condamnat 2i s 4i solicite o declaraie scris pentru a cunoa2te motivele care
au determinat luarea acestei #otr5ri. Dac persoana condamnat refuz s dea declaraie,
se consemneaz aceasta 4ntr"un proces"veral 4ntocmit de judectorul delegat pentru
executarea pedepselor privative de liertate.
Dup audierea persoanei condamnate, judectorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de liertate dispune msurile legale care se impun sau face propuneri
4n acest sens directorului penitenciarului.
Directorul penitenciarului ia msuri pentru ca persoana condamnat care refuz s
primeasc #rana s fie transferat 4n infirmeria penitenciarului, unde este inut su
/<
supraveg#erea atent a personalului medical care asigur persoanei condamnate asistena
medical corespunztoare astfel 4nc5t viaa acesteia s nu fie pus 4n pericol.
$e2irea din refuzul de #ran se consemneaz 4ntr"o declaraie scris 2i semnat de
persoana condamnat, dat 4n prezena judectorului delegat pentru executarea
pedepselor privative de liertate.
$moilizarea persoanelor condamnate
0ersoanele condamnate pot fi temporar imoilizate, cu mijloacele din dotare,
pentru a preveni un pericol real 2i concret 4n urmtoarele cazuri!
a) pentru a 4mpiedica evadarea sau actele violente ale deinuilor3
) pentru a 4ntrerupe aciunile de vtmare corporal a altei persoane sau a sa ori
de distrugere a unor unuri.
-ste interzis imoilizarea cu lanuri a persoanelor condamnate, iar imoilizarea
cu ctu2e, cm2i de for sau alte forme de imoilizare a corpului este permis doar 4n
situaii excepionale. 1olosirea mijloacelor de constr5ngere treuie s fie proporional cu
starea de pericol, s se aplice numai pe perioada necesar 2i doar atunci c5nd nu exist o
alt modalitate de 4nlturare a pericolului 2i s nu ai niciodat caracterul unei sanciuni.
Btilizarea mijloacelor de constr5ngere treuie autorizat 4n prealail de ctre
directorul penitenciarului, cu excepia cazurilor 4n care urgena nu permite acest lucru,
situaie care va fi de 4ndat adus la cuno2tin directorului.
Btilizarea 2i 4ncetarea utilizrii oricrui mijloc de constr5ngere se comunic de
4ndat judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate, cu
artarea detaliat a faptelor care le"au determinat.
/(
Drepturile i oli'aiile per"oanelor a*late +n executarea pe!ep"elor pri&ati&e
!e liertate
-xercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de liertate
nu poate fi 4ngrdit dec5t 4n limitele 2i 4n condiiile prevzute de Constituie 2i lege.
8mpotriva msurilor privitoare la exercitarea drepturilor luate de ctre
administraia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de liertate pot
face pl5ngere la judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate, 4n
termen de /* zile de la data c5nd au luat cuno2tin de msura luat.
0ersoana condamnat este ascultat, 4n mod oligatoriu, la locul de deinere, de
judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate.
;udectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate poate
proceda la ascultarea oricrei alte persoane 4n vederea aflrii adevrului.
;udectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate
soluioneaz pl5ngerea, prin 4nc#eiere motivat, 4n termen de /* zile de la primirea
acesteia 2i pronun una dintre urmtoarele soluii!
a) admite pl5ngerea 2i dispune anularea, revocarea sau modificarea msurii luate
de ctre administraia penitenciarului3
) respinge pl5ngerea, dac aceasta este nefondat.
8nc#eierea judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative de
liertate se comunic persoanei condamnate 2i administraiei penitenciarului 4n termen de
dou zile de la data pronunrii acesteia. 8mpotriva 4nc#eierii judectorului delegat pentru
executarea pedepselor privative de liertate persoana condamnat 2i administraia
penitenciarului pot introduce contestaie la judectoria 4n a crei circumscripie se afl
penitenciarul, 4n termen de ( zile de la comunicarea 4nc#eierii. Contestaia se judec
potrivit dispoziiilor art. <+* alin. &"( din Codul de procedur penal, care se aplic 4n
mod corespunztor. 9otr5rea judectoriei este definitiv.
/+
%iertatea con2tiinei, a opiniilor 2i liertatea credinelor religioase
%iertatea con2tiinei 2i a opiniilor, precum 2i liertatea credinelor religioase ale
persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate nu pot fi 4ngrdite.
0ersoanele condamnate pot participa, pe aza lierului consimm5nt, la servicii
sau 4ntruniri religioase organizate 4n penitenciare 2i pot procura 2i deine pulicaii cu
caracter religios, precum 2i oiecte de cult.

Dreptul la informaie
Dreptul persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate de a
avea acces la informaiile de interes pulic nu poate fi 4ngrdit.
.ccesul persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate la
informaiile de interes pulic se realizeaz 4n condiiile legii.
.dministraia 7aional a 0enitenciarelor are oligaia de a lua toate msurile
necesare pentru asigurarea aplicrii dispoziiilor legale privind lierul acces la
informaiile de interes pulic pentru persoanele aflate 4n executarea pedepselor privative
de liertate.
Dreptul persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate la
informaii de interes pulic se realizeaz 2i prin pulicaii, emisiuni radiofonice 2i
televizate sau prin orice alte mijloace autorizate de ctre administraia penitenciarului.
Dreptul la consultarea documentelor de interes personal
0ersoana condamnat sau oricare alt persoan, cu acordul persoanei condamnate,
are acces la dosarul individual 2i poate oine, la cerere, 4ntr"un numr de exemplare
justificat, fotocopii din acesta.
/'
Dreptul de petiionare
Dreptul de petiionare al persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de
liertate este garantat.
0etiiile 2i rspunsul la acestea au caracter confidenial 2i nu pot fi desc#ise sau
reinute.
Dreptul la coresponden
Dreptul la coresponden al persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative
de liertate este garantat. Corespondena are caracter confidenial 2i nu poate fi desc#is
sau reinut dec5t 4n limitele 2i 4n condiiile prevzute de lege.
8n scopul prevenirii introducerii 4n penitenciar, prin intermediul corespondenei, a
drogurilor, sustanelor toxice, exploziililor sau a altor asemenea oiecte a cror
deinere este interzis, corespondena poate fi desc#is, fr a fi citit, 4n prezena
persoanei condamnate.
Corespondena poate fi desc#is 2i reinut dac exist indicii temeinice cu privire
la sv5r2irea unei infraciuni. 0ersoana aflat 4n executarea pedepsei privative de liertate
este 4n2tiinat 4n scris, de 4ndat, cu privire la luarea acestor msuri, iar corespondena
reinut se claseaz 4ntr"un dosar special care se pstreaz de administraia
penitenciarului.
Desc#iderea 2i reinerea corespondenei, se pot face numai pe aza dispoziiilor
emise, 4n scris 2i motivat, de ctre judectorul delegat pentru executarea pedepselor
privative de liertate.
Dreptul la convoriri telefonice
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate au dreptul s
efectueze convoriri telefonice de la telefoanele pulice cu cartel instalate 4n
penitenciare. Convoririle telefonice au caracter confidenial 2i se efectueaz su
supraveg#ere vizual.
/>
0entru asigurarea exercitrii dreptului la convoriri telefonice, directorul
penitenciarului are oligaia de a lua msurile necesare pentru instalarea de telefoane
pulice cu cartel 4n interiorul penitenciarului.
C#eltuielile ocazionate de efectuarea convoririlor telefonice sunt suportate de
ctre persoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate.
Dreptul la plimare zilnic 2i dreptul de a primi vizite
1iecrei persoane condamnate i se asigur zilnic, atunci c5nd condiiile
climaterice permit, plimarea 4n aer lier timp de minimum o or. Dac condiiile
climaterice nu permit plimarea 4n aer lier, aceasta se asigur 4ntr"un alt spaiu
corespunztor.
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate au dreptul de a
primi vizite, 4n spaii special amenajate, su supraveg#erea vizual a personalului
administraiei penitenciarului.
Dreptul de a primi unuri
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate au dreptul de a
primi unuri. 7umrul 2i greutatea pac#etelor care pot fi primite de persoanele aflate 4n
executarea pedepselor privative de liertate, precum 2i unurile care pot fi primite,
pstrate 2i folosite de aceste persoane se stailesc prin ordin al ministrului justiiei, care
se pulic 4n @onitorul Oficial al ,om5niei, 0artea $.
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate pot primi sume de
ani, care se consemneaz 4n fi2a contail nominal. Cotele din sumele de ani cuvenite
persoanelor aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate pentru munca prestat,
sumele primite de la persoane fizice sau juridice 4n timpul executrii pedepsei 2i sumele
aflate asupra lor la primirea 4n penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de
petiionare, a dreptului la coresponden 2i a dreptului la convoriri telefonice, pentru
efectuarea examenului medical, pentru cumprarea de unuri, sprijinirea familiei sau alte
asemenea scopuri, pentru repararea paguelor cauzate unurilor puse la dispoziie de
/?
administraia penitenciarului 2i pentru plata transportului p5n la domiciliu, la punerea 4n
liertate.
8n situaia 4n care persoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate
nu dispun de mijloace ne2ti la punerea 4n liertate 2i au domiciliul sau re2edina 4n
,om5nia, administraia penitenciarului va asigura acestora contravaloarea transportului
p5n la domiciliu, la nivelul tarifelor practicate de Societatea 7aional a Cilor 1erate
,om5ne " S.7.C.1.,. " ,...
Dreptul la asisten medical
Dreptul la asisten medical al persoanelor aflate 4n executarea pedepselor
privative de liertate este garantat.
.sistena medical 4n penitenciare se asigur, ori de c5te ori este necesar sau la
cerere, cu personal calificat, 4n mod gratuit, potrivit legii. 0ersoanele aflate 4n executarea
pedepselor privative de liertate eneficiaz 4n mod gratuit de tratament medical 2i de
medicamente.
Dreptul la asisten diplomatic
0ersoanele condamnate la pedepse privative de liertate, care au alt cetenie
dec5t cea rom5n, au dreptul de a se adresa reprezentanelor diplomatice sau consulare 4n
,om5nia ale statului ai crui ceteni sunt 2i de a fi vizitai de funcionarii acestor
reprezentane diplomatice sau consulare, 4n condiii de confidenialitate.
.dministraia penitenciarului are oligaia s coopereze cu instituiile prevzute
mai sus pentru realizarea asistenei diplomatice a persoanelor condamnate.
0ersoanele condamnate la pedepse privative de liertate, cu statut de refugiai sau
apatrizi, precum 2i persoanele condamnate, care au alt cetenie dec5t cea rom5n, al
cror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular 4n ,om5nia, pot solicita
administraiei penitenciarului s contacteze autoritatea intern sau internaional
competent 2i pot fi vizitai de reprezentanii acesteia, 4n condiii de confidenialitate.
&*
Dreptul la 4nc#eierea unei cstorii
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate au dreptul la
4nc#eierea unei cstorii 4n penitenciar, 4n condiiile legii. .dministraia penitenciarului
are oligaia de a asigura condiiile necesare 4nc#eierii cstoriei. Dup 4nc#eierea
cstoriei soii pot rm5ne 4n penitenciar, 4ntr"o camer separat, timp de <> de ore, cu
acordul directorului penitenciarului.
8n certificatul de cstorie, la locul 4nc#eierii cstoriei se 4nscrie localitatea 4n a
crei raz teritorial este situat penitenciarul.
0ersoanele condamnate care execut pedeapsa 4n regim semidesc#is sau desc#is
pot 4nc#eia cstoria 4n localitatea 4n care domiciliaz sau 4n localitatea 4n a crei raz
teritorial este situat penitenciarul, cu acordul directorului penitenciarului, 2i pot primi 4n
acest scop o permisiune de ie2ire din penitenciar de p5n la ( zile.
Oligaiile persoanelor condamnate
0ersoanele condamnate la pedepse privative de liertate au urmtoarele oligaii!
a) s respecte prevederile prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a
dispoziiilor acesteia, ale ordinelor emise 4n aza legii 2i ale regulamentului de ordine
interioar a penitenciarului, dup punerea lor la dispoziie potrivit art. <63
) s respecte regulile de igien colectiv 2i individual3
c) s se supun perc#eziiei corporale ori de c5te ori aceast msur este
necesar, 4n condiiile prevzute 4n regulamentul de aplicare a legii3
!) s 4ntrein 4n mod corespunztor unurile 4ncredinate de administraia
penitenciarului 2i unurile din dotarea unitilor unde presteaz munca.
&/
,unca pre"tat% !e per"oanele con!a#nate la pe!ep"e pri&ati&e !e liertate
@unca prestat de persoanele condamnate la pedepse privative de liertate este
remunerat, cu excepia activitilor cu caracter gospodresc necesare penitenciarului 2i a
celor desf2urate 4n caz de calamitate.
0ersoanelor condamnate la pedepse cu privare de liertate li se poate cere s
munceasc 4n funcie de aptitudinea lor fizic 2i mental 2i de sfatul medicului.
0ersoanele condamnate, pe az de voluntariat, pot presta munc 4n orice loc din
interiorul sau exteriorul penitenciarului, 4n condiii stailite prin ordin al ministrului
justiiei.
@inorii condamnai la pedepse privative de liertate, care au 4mplinit v5rsta de
/( ani, pot presta o munc potrivit cu dezvoltarea fizic, aptitudinile 2i cuno2tinele lor,
numai la cererea acestora 2i cu acordul prinilor sau al reprezentanilor legali, dac nu le
este periclitat sntatea. @inorii condamnai la pedepse privative de liertate, care au
4mplinit v5rsta de /+ ani, pot presta o munc numai la cererea acestora.
0ersoanele condamnate care au 4mplinit v5rsta de +* de ani pentru rai 2i (( de
ani pentru femei pot presta o munc numai la cererea acestora. 1olosirea la munc a
fiecrei persoane condamnate se face numai cu avizul medicului penitenciarului.
0ersoana condamnat care, 4n timpul executrii pedepsei, a devenit incapail de
munc 4n urma unui accident sau a unei oli profesionale eneficiaz de pensie de
invaliditate, 4n condiiile legii.
Diplomele, certificatele sau orice alte documente care atest 4nsu2irea unei
meserii, calificarea sau recalificarea profesional 4n cursul executrii pedepsei sunt
recunoscute, 4n condiiile legii, de @inisterul @uncii, Solidaritii Sociale 2i 1amiliei sau
de @inisterul -ducaiei 2i Cercetrii.
-ste asimilat muncii prestate de persoanele condamnate participarea acestora la
activiti de instruire 2colar 2i formare profesional.

&&
@unca prestat 4n cazuri speciale
1emeile condamnate la pedepse privative de liertate care sunt 4nsrcinate, cele
care au nscut 4n perioada deteniei 2i au 4n 4ngrijire copii 4n v5rst de p5n la un an,
precum 2i minorii condamnai la pedepse privative de liertate nu pot presta munca 4n
timpul nopii sau 4n locuri vtmtoare, periculoase ori care prezint un grad de risc
pentru sntatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor
condamnai.
Durata muncii prestate
Durata muncii prestate de persoanele condamnate la pedepse privative de liertate
este de > ore pe zi 2i nu mai mult de <* de ore pe sptm5n.
0entru persoanele prevzute 4n art. (>, durata zilei de munc nu poate dep2i + ore
pe zi 2i 6* de ore pe sptm5n.
0ersoanele condamnate la pedepse privative de liertate, pe aza acordului scris al
acestora, pot presta munca 4n program de /* ore pe zi 2i nu mai mult de (* de ore pe
sptm5n, acord5ndu"li"se drepturile ne2ti cuvenite pentru acest program de munc.
@unca 4n timpul nopii poate fi prestat cu acordul scris al persoanelor
condamnate, dar nu mai mult de ' ore pe noapte 2i 6( de ore pe sptm5n.
0ersoanele condamnate care muncesc eneficiaz de dou zile consecutive pe
sptm5n pentru odi#n.
,egimul de prestare a muncii
@unca persoanelor condamnate la pedepse privative de liertate 4n penitenciare se
realizeaz!
a) 4n regim de prestri de servicii pentru operatorii economici, persoane fizice
sau persoane juridice, 4n interiorul ori exteriorul penitenciarului3
) 4n regie proprie3
&6
c) 4n interesul penitenciarului, pentru activiti cu caracter gospodresc necesare
penitenciarului3
d) 4n caz de calamitate.
.dministraia penitenciarului poate 4nc#eia contracte de prestri de servicii cu
operatori economici, persoane fizice sau persoane juridice, interesai 4n folosirea la
munc a persoanelor condamnate.

0lata muncii prestate
:eniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de liertate
pentru munca prestat nu constituie venituri salariale 2i se impoziteaz potrivit
prevederilor legale care reglementeaz impunerea veniturilor realizate de persoanele
fizice.
:eniturile realizate nu pot fi mai mici dec5t salariul minim pe economie, 4n raport
cu programul de munc.

,epartizarea veniturilor
:eniturile prevzute 4n art. +/ se 4ncaseaz de ctre administraia penitenciarului
4n care persoana condamnat execut pedeapsa privativ de liertate 2i se repartizeaz
dup cum urmeaz!
a) <*C din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata
executrii pedepsei '(C din acesta, iar &(C se consemneaz pe numele su, urm5nd s
fie 4ncasat, 4mpreun cu do5nda aferent, 4n momentul punerii 4n liertate3
) +*C din venit revin .dministraiei 7aionale a 0enitenciarelor, constituind
venituri proprii care se 4ncaseaz, se contailizeaz 2i se utilizeaz potrivit dispoziiilor
legale privind finanele pulice3
c) administraia penitenciarului are oligaia de a aduce la cuno2tina persoanei
private de liertate posiilitatea 4nc#eierii unui contract de asigurare privind contriuia la
ugetul asigurrilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestat, pe
perioada executrii pedepsei.
&<
8n cazul 4n care persoana condamnat la o pedeaps privativ de liertate a fost
oligat la plata de despguiri civile, care nu au fost ac#itate p5n la data primirii 4n
penitenciar, o cot de (*C din procentul prevzut la alin. (/) lit. a) se utilizeaz pentru
repararea prejudiciului cauzat prii civile.

,ecuperarea paguelor
0ersoanele aflate 4n executarea pedepselor privative de liertate rspund pentru
prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detenie sau la locul de munc.
0rejudiciul cauzat la locul de detenie se repar pe aza ordinului de imputare
emis de ctre directorul penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu.
8mpotriva ordinului de imputare persoana condamnat poate face contestaie 4n
termen de 6* de zile de la data primirii acestuia, la judectoria 4n circumscripia creia
este situat penitenciarul.
0ersoanele condamnate nu rspund pentru paguele provocate de uzul normal al
unurilor 4ncredinate spre folosin sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii.
&(
Acti&it%ile e!ucati&e- culturale- terapeutice- !e con"iliere p"i(olo'ic% i
a"i"ten% "ocial%- in"truirea colar% i *or#area pro*e"ional% a per"oanelor
con!a#nate la pe!ep"e pri&ati&e !e liertate
.ctivitile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten
social se organizeaz 4n fiecare penitenciar 2i au ca scop reintegrarea social a
persoanelor condamnate la pedepse privative de liertate.
8n fiecare penitenciar funcioneaz o iliotec. 1ondul de carte este asigurat de
.dministraia 7aional a 0enitenciarelor, din venituri proprii, sponsorizri 2i donaii.
$nstruirea 2colar
8n penitenciare se organizeaz cursuri de 2colarizare pentru ciclul primar,
gimnazial 2i liceal. 0ersoanele condamnate sunt oligate s frecventeze 4nvm5ntul de
stat oligatoriu.
Cursurile de 2colarizare a persoanelor condamnate la pedepse privative de
liertate se organizeaz 2i se desf2oar 4n condiiile stailite de @inisterul -ducaiei,
Cercetrii, Dineretului 2i Sportului, 4mpreun cu @inisterul ;ustiiei, cu personal didactic
asigurat 2i salarizat de inspectoratul 2colar, 4n condiiile legii, prin ugetele unitilor
administrativ"teritoriale 4n a cror raz teritorial este situat penitenciarul.
8n diplome nu se fac meniuni cu privire la asolvirea cursurilor 4n stare de
deinere.
C#eltuielile legate de instruirea 2colar sunt suportate de @inisterul -ducaiei 2i
Cercetrii 2i .dministraia 7aional a 0enitenciarelor, iar 4n cazul cursurilor de
4nvm5nt universitar, de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
.cces la cursuri universitare
0ersoanele condamnate la pedepse privative de liertate pot urma cursuri de
4nvm5nt universitar la distan sau 4n forma frecvenei reduse. C#eltuielile sunt
suportate de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
&+
C#eltuielile legate de instruirea 2colar, except5nd cursurile universitare, sunt
suportate de @inisterul -ducaiei, Cercetrii, Dineretului 2i Sportului 2i .dministraia
7aional a 0enitenciarelor.
1ormarea profesional
1ormarea profesional a persoanelor condamnate la pedepse privative de liertate
se realizeaz, 4n funcie de opiunile 2i aptitudinile lor, prin cursuri de calificare 2i
recalificare, stailite de administraia penitenciarului 4mpreun cu .genia 7aional
pentru Ocuparea 1orei de @unc sau cu structurile teritoriale ale acesteia. 8n certificatul
de asolvire nu se fac meniuni cu privire la desf2urarea cursurilor 4n stare de deinere.
Cursurile se organizeaz la unitile care funcioneaz 4n cadrul penitenciarelor
sau la uniti stailite 4n acest scop prin acorduri 4nc#eiate 4ntre administraia
penitenciarului 2i fiecare unitate 4n parte.
C#eltuielile legate de formarea profesional sunt suportate de @inisterul
-ducaiei 2i Cercetrii, @inisterul @uncii, Solidaritii Sociale 2i 1amiliei, .dministraia
7aional a 0enitenciarelor sau de alte persoane fizice ori juridice.
Dispoziii speciale privind minorii condamnai la pedepse privative de liertate
@inorilor condamnai la pedepse privative de liertate li se asigur condiii pentru
participarea la activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i
asisten social adecvate nevoilor 2i personalitii lor, precum 2i pentru efectuarea
studiilor 2i do5ndirea unei calificri profesionale, 4n funcie de opiunile 2i aptitudinile
lor.
Cursurile de calificare 2i recalificare profesional a minorilor condamnai la
pedepse privative de liertate sunt stailite de administraia penitenciarului 4mpreun cu
.genia 7aional pentru Ocuparea 1orei de @unc sau cu structurile teritoriale ale
acesteia.
C#eltuielile legate de instruirea 2colar 2i formarea profesional a persoanelor
prevzute mai sus sunt suportate de @inisterul -ducaiei 2i Cercetrii, @inisterul @uncii,
Solidaritii Sociale 2i 1amiliei, .dministraia 7aional a 0enitenciarelor sau de alte
persoane fizice ori juridice.
&'
Reco#pen"e- aateri i "anciuni !i"ciplinare
,ecompense
0ersoanelor condamnate la pedepse privative de liertate, care au o un conduit
2i au dovedit struin 4n munc sau 4n cadrul activitilor educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten social, al instruirii 2colare 2i al formrii
profesionale, li se pot acorda urmtoarele recompense!
a) 4ncredinarea unei responsailiti 4n cadrul activitilor prevzute 4n art. +<
din %ege3
) ridicarea unei sanciuni disciplinare aplicate anterior3
c) suplimentarea drepturilor la pac#ete 2i vizite3
!) acordarea de premii const5nd 4n materiale pentru activiti ocupaionale3
e) permisiunea de ie2ire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de /( zile
pe an3
*) permisiunea de ie2ire din penitenciar pe o durat de cel mult ( zile, dar nu mai
mult de &( de zile pe an3
') permisiunea de ie2ire din penitenciar pe o durat de cel mult /* zile, dar nu
mai mult de 6* de zile pe an.
.ateri disciplinare
Constituie aateri disciplinare urmtoarele fapte!
a) prezena 4n zone interzise sau la ore nepermise 4n anumite zone din
penitenciar ori nerespectarea orei de revenire 4n penitenciar3
) tulurarea 4n orice mod a orarului zilnic, a programului de munc, a
programelor socioeducative care se deruleaz 4n penitenciar3
c) procurarea sau deinerea de ani, unuri ori de alte valori, 4n alte condiii
dec5t cele prevzute de lege3
!) comunicarea cu exteriorul prin mijloace de comunicare la distan, 4n alte
condiii dec5t cele prevzute de lege3
&>
e) utilizarea 4n alte condiii dec5t cele prevzute de lege a unurilor puse la
dispoziie de administraia penitenciarului3
*) nerespectarea oricrei oligaii care revine persoanei condamnate la
executarea unei pedepse privative de liertate, potrivit dispoziiilor %egii &'()&**+, ale
regulamentului de aplicare a acesteia, ale ordinelor emise 4n aza legii 2i ale
regulamentului de ordine interioar a penitenciarului, dup punerea acestora la dispoziie
potrivit art. <6, dac aceasta creeaz un pericol real pentru sigurana sau ordinea 4n
penitenciar.
Sanciuni disciplinare
Sanciunile care pot fi aplicate 4n cazul sv5r2irii aaterilor disciplinare sunt!
a) avertismentul3
) suspendarea dreptului de a participa la activiti culturale, artistice 2i
sportive, pe o perioad de cel mult o lun3
c) suspendarea dreptului de a presta o munc, pe o perioad de cel mult o lun3
!) suspendarea dreptului de a primi 2i de a cumpra unuri, cu excepia celor
necesare pentru igiena individual, pe o perioad de cel mult dou luni3
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioad de cel mult 6 luni3
*) izolarea pentru maximum /* zile.
&?
Lierarea con!iionat%
Condiiile de acordare a lierrii condiionate
0ersoana condamnat care este struitoare 4n munc, disciplinat 2i d dovezi
temeinice de 4ndreptare, in5ndu"se seama 2i de antecedentele sale penale, poate fi
lierat condiionat 4nainte de executarea 4n 4ntregime a pedepsei, 4n condiiile Codului
penal.
0artea din durata pedepsei care este considerat ca executat pe aza muncii
prestate sau a instruirii 2colare 2i formrii profesionale se calculeaza potrivit dispozitiilor
art. '+ din %egea &'()&**+.
0rocedura de acordare a lierrii condiionate
%ierarea condiionat se acord potrivit procedurii prevzute 4n Codul de
procedur penal, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru
individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate.
O comisie format din director, directorul adjunct pentru sigurana deinerii 2i
regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaie 2i asisten psi#osocial, consilierul
de proaiune, medicul penitenciarului, un lucrtor 4n cadrul serviciului producie, cu
participarea judectorului delegat pentru executarea pedepselor privative de liertate, 4n
calitate de pre2edinte, propune lierarea condiionat in5nd seama de fraciunea din
pedeaps efectiv executat 2i de partea din durata pedepsei care este considerat ca
executat pe aza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate 2i de eforturile
acesteia pentru reintegrarea social, 4n special 4n cadrul activitilor educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten social, al instruirii 2colare 2i al formrii
profesionale, de responsailitile 4ncredinate, de recompensele acordate, de sanciunile
disciplinare aplicate 2i de antecedentele sale penale.
0ropunerea comisiei de admitere a lierrii condiionate, cuprins 4ntr"un proces"
veral motivat, 4mpreun cu documentele care atest meniunile cuprinse 4n procesul"
6*
veral, se 4nainteaz judectoriei 4n a crei circumscripie se afl locul de deinere 2i se
comunic persoanei condamnate.
8n cazul 4n care comisia constat c persoana condamnat nu 4ntrune2te condiiile
pentru a fi lierat condiionat, fixeaz un termen pentru reexaminarea situaiei acesteia,
care nu poate fi mai mare de un an. Dotodat, comisia comunic procesul"veral
persoanei condamnate 2i 4i aduce la cuno2tin acesteia, su semntur, c se poate adresa
direct instanei cu cerere de lierare condiionat.
C5nd persoana condamnat se adreseaz direct instanei, cer5nd lierarea
condiionat, odat cu cererea se trimite 2i procesul"veral 4ntocmit de comisia pentru
individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liertate, 4mpreun cu
documentele care atest meniunile cuprinse 4n acesta.
8n vederea soluionrii cererii de lierare condiionat a persoanei condamnate sau
a propunerii formulate de comisie, instana poate consulta dosarul individual al persoanei
condamnate.
6/
Executarea #%"urilor pre&enti&e pri&ati&e !e liertate

Centrele de reinere 2i arestare preventiv 2i centrele de arestare preventiv
,einerea 2i arestarea preventiv 4n cursul urmririi penale se execut 4n centrele
de reinere 2i arestare preventiv, care se organizeaz 2i funcioneaz 4n suordinea
@inisterului .dministraiei 2i $nternelor, iar arestarea preventiv 4n cursul judecii se
execut 4n seciile speciale de arestare preventiv din penitenciare sau 4n centrele de
arestare preventiv de pe l5ng penitenciare, care se organizeaz 2i funcioneaz 4n
suordinea .dministraiei 7aionale a 0enitenciarelor.
Centrele de reinere 2i arestare preventiv se 4nfiineaz prin ordin al ministrului
administraiei 2i internelor, iar centrele de arestare preventiv se 4nfiineaz prin ordin al
ministrului justiiei.
0rin ordin al ministrului administraiei 2i internelor se staile2te penitenciarul 4n a
crui circumscripie funcioneaz centrele de reinere 2i arestare preventiv, iar prin ordin
al ministrului justiiei se staile2te penitenciarul 4n a crui circumscripie funcioneaz
centrele de arestare preventiv.
Organizarea 2i funcionarea centrelor de reinere 2i arestare preventiv, precum 2i
a centrelor de arestare preventiv se stailesc prin regulament aproat prin ordin comun
al ministrului administraiei 2i internelor 2i al ministrului justiiei.
@surile necesare pentru sigurana centrelor de reinere 2i arestare preventiv,
precum 2i pentru sigurana centrelor de arestare preventiv se stailesc prin regulament
aproat prin ordin comun al ministrului administraiei 2i internelor 2i al ministrului
justiiei.

-xecutarea reinerii 2i a arestrii preventive
,einerea se execut 4n temeiul ordonanei prin care s"a dispus reinerea, potrivit
dispoziiilor Codului de procedur penal.
6&
.restarea preventiv se execut 4n temeiul mandatului de arestare, emis potrivit
dispoziiilor Codului de procedur penal.
0rimirea 4n centrele de reinere 2i arestare preventiv sau 4n centrele de arestare
preventiv a persoanelor fa de care s"au dispus aceste msuri preventive se face pe aza
ordonanei sau, dup caz, a mandatului de arestare prevzut 4n alin. (&), dup ce li se
staile2te identitatea.
Centrele de reinere 2i arestare preventiv 2i centrele de arestare preventiv sunt
oligate s asigure exercitarea drepturilor prevzute 4n Codul de procedur penal.
0ersoanele reinute sau arestate preventiv poart inut civil.
0ersoanele arestate preventiv, la cererea lor, pot presta o munc sau pot desf2ura
activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psi#ologic 2i asisten social, 4n
interiorul centrelor de reinere 2i arestare preventiv sau al centrelor de arestare
preventiv, cu avizul judectorului delegat cu executarea pedepselor.
,egistrele privind persoanele reinute sau arestate preventiv
.dministraia fiecrui centru de reinere 2i arestare preventiv 2i a fiecrui centru
de arestare preventiv 4ntocme2te urmtoarele registre privind persoanele reinute sau
arestate preventiv!
a) registrul de eviden a primirii persoanelor reinute sau arestate preventiv, 4n
care se consemneaz anul, luna, ziua 2i ora la care persoana reinut sau arestat a fost
primit 4n centru3
) registrul de eviden a punerii 4n liertate a persoanelor reinute sau arestate
preventiv3
c) registrul de eviden a recompenselor3
!) registrul de eviden a sanciunilor disciplinare.
66
.I.LIO/RA0IE
V. Dongoroz, Drept penal partea general, Eucure2ti, /?6?,
I. Oancea, Drept penal partea general, -d. Didactic 2i 0edagogic, Eucure2ti,
/?'/,
I. Oancea, Bnele consideraii privind dreptul penitenciar, 4n ..B.E. Ftiine
juridice, /?'/,
I. Oancea, Drept execuional penal, -d. .ll EecG, /??>,
C. Bulai, Drept penal " partea general, Bniversitatea Eucure2ti, /?>'
Ioan Marcel Rusu, Drept executional penal, editia a 6"a revazuta si completata,
9amangiu, &**'
Ioan Chis, Drept executional penal, Holters IluJer, &*/*
.cte normative!
Codul Penal,
egea nr. !"#$!%%&
Regula'entul de punere in aplicare a egii nr. !"#$!%%&
6<