Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085
1 0  1 a  
Se consideră matricea I 2 =   şi M =  X ( a ) =   a ∈ \ .
0 1   2a a + 1  
5p a) Să se determine a ∈ \ , astfel încât X ( a ) = I 2 .
5p b) Sǎ se calculeze X (1) − X ( 2 ) .
1  10 
5p c) Să se determine a ∈ \ , astfel încât A =   ∈ M 2,1 ( \ ) să fie soluţie a ecuaţiei X ( a ) ⋅ A =   .
 3  18 
5p d) Să se determine a ∈ \ pentru care det( X ( a )) ≥ 0 .
5p e) Să se arate că X ( a ) ⋅ X ( b ) = X ( b ) ⋅ X ( a ) , oricare ar fi X ( a ) , X ( b ) ∈ M .

f) Să se calculeze ( X (1) )
2009
5p .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5