Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092


 2 2 2  −2 1 1  1 0 0
     
Se consideră matricele A =  2 2 2  , B =  1 −2 1  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea de matrice
 2 2 2  1 1 −2  0 0 1
     
M = {X ∈ M3 (\) X ⋅ A = A⋅ X } .
5p a) Să se determine x, y ∈ \ , astfel încât A = xB + yI3 .
5p b) Să se calculeze det ( A − 3I3 ) .
5p c) Să se arate că B ∈ M .
5p d) Să se arate că matricea a ⋅ A aparţine mulţimii M oricare ar fi a ∈ \ .
 x 0 0 0 1 1
   
5p e) Să se determine x, y , z ∈ \ pentru care ( B + A) ⋅  0 y 0  =  1 0 1  .
 0 0 z  1 1 0
   
5p f) Să se arate că dacă X , Y ∈ M , atunci X + Y ∈ M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5