Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
 2a a + 1 a + 2  1 0 0
   
Se consideră matricele X ( a ) =  0 a − 1 a − 2  , a ∈ \ , şi I 3 =  0 1 0  . Pentru o matrice
 0 0  0 0 1
 0  
A∈ M 3 ( \ ) se notează cu S1 ( A ) suma elementelor din prima coloană, cu S2 ( A ) suma elementelor
din a doua coloană, cu S3 ( A ) suma elementelor din a treia coloană şi cu M mulţimea de matrice
{ }
M = A ∈ M 3 ( \ ) S1 ( A ) = S 2 ( A ) = S3 ( A ) .
5p a) Să se arate că I 3 ∈ M .
5p b) Să se calculeze X (1) − 2 I3 .
 2a −7 2
 
5p c) Să se determine a, b ∈ \ astfel încât matricea B =  2 − 2b 2a − 1 2  să aparţină mulţimii M .
 3 −5 
 3
5p d) Să se determine a ∈ \ ştiind că det ( X ( a ) + I3 ) = 6 .
2 1 0
 
5p e) Să se arate că oricare ar fi a ∈ \ , matricea C = X ( a ) ⋅  0 1 2  aparţine mulţimii M .
0 0 0 

5p f) Să se demonstreze că pentru orice matrice A, B ∈ M , matricea A + B aparţine mulţimii M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5