Sunteți pe pagina 1din 249

PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE

O, Marie cea zmislit fr de prihan, roag-te pentru


noi, cei care ne ndreptm ctre Tine.
Amin
DEDICAIE
n ziua de 29 mai 2002, cu u!in "im #nain"e de a
une unc" ace$"ei c%&!i, am '($" )a Pe*"e&a de )a
L(u&de$, #n +&an!a, ca $% um)u c#"e,a $"ic)e cu aa
mi&acu)(a$% de )a iz,(&u) a')a" ac()(- .e #nda"% ce am
in"&a" #n "e&enu) de incin"% a) ca"ed&a)ei, un d(mn de ,&e(
*a"ezeci de ani mi/a $u$0 12"i!i c% $em%na!i cu Pau)(
C(e)3(45 I/am &%$un$ c% e&am c3ia& eu- 6%&7a"u) m/a
#m7&%!i*a", mi )e/a &ezen"a" e $(!ia *i e ne(a"a $a-
Mi/a ,(&7i" de$&e #n$emn%"a"ea c%&!i)(& me)e #n ,ia!a
)ui, $un#ndu/mi #n #nc3eie&e0 1E)e m% 'ac $% ,i$ez-5
Am mai auzi" #n &ee"a"e &#ndu&i &((zi!ia a$"a *i
ea m% um)e "("deauna de mu)!umi&e- A"unci #n$% m/am
a)a&ma" 8 en"&u c% *"iam c% Unsprezece minute "&a"a
un $u7iec" de)ica", iz7i"(&, *(can"- M/am du$ )a iz,(&, am
um)u" $"ic)e)e, m/am #n"(&$, )/am #n"&e7a" unde )(cuia
9#n n(&du) +&an!ei, a&(ae de 6e):ia; *i mi/am n("a"
nume)e )ui-
Ca&"ea acea$"a ,% e$"e dedica"%, Mau&ice <&a,e/
)ine$- Am ( (7)i:a!ie 'a!% de dumnea,(a$"&%, 'a!% de
$(!ia *i ne(a"a dumnea,(a$"&% *i 'a!% de mine #n$umi0
=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$% ,(&7e$c de$&e ceea ce m% &e(cu%, nu de$&e ceea
ce )e/a& )%cea "u"u&(&a $% a$cu)"e- Une)e c%&!i ne 'ac $%
,i$%m, a)"e)e ne aduc )a &ea)i"a"e, da& nici una nu (a"e
'u:i de )uc&u) ce) mai im(&"an" en"&u au"(&0 (ne$"i"a"ea
cu ca&e $c&ie-
Pentru c eu snt cea dinti i cea de pe urm
Eu snt cea enerat i cea dispre!uit
Eu snt prostituata i sfnt
Eu snt so!ia i fecioara
Eu snt mama i fiica
Eu snt "ra!ele mamei mele
Eu snt cea stearp i numeroi snt copiii mei
Eu snt cea cstorit i fata "trn
Eu snt cea care aduce pe lume i
cea care nicicnd n-a zmislit Eu snt alinarea durerilor
naterii
Eu snt so!ia i so!ul
Eu am fost "r"atul care m-a crescut
Eu snt mama tatlui meu
#nt sora so!ului meu
$i el e copilul meu respins
Poart-mi totdeauna respect
Pentru c eu snt cea scandaloas i cea magnific
Imn c%"&e I$i$, $ec- a) III/)ea $au a) I>/)ea 94;, de$c(e&i"
)a Na: Hammadi
2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$i iat era n cetate o femeie pctoas i, aflnd c
%sus ia masa n casa fariseului, lu cu ea un as de ala"astru
cu parfum i, stnd plngnd ndrt, la picioarele lui, cu
lacrimi ncepu s-i ude picioarele i le tergea cu prul
capului su, srutnu-i picioarele mereu i ungndu-le cu
parfum. &nd zu fariseul care-l initase, i zise n sinea
lui' ()ac acesta ar fi un profet, ar ti cine i cefei de
femeie este aceea care-l atinge' o pctoas.*
Atunci %sus lu cuntul i-i zise' (#imon, am s-!i spun
cea.*
(#pune, +n!torule*, zise el.
( Un creditor aea doi datornici. Unul i datora cinci
sute de dinari, cellalt cincizeci. &um nu aeau de unde
plti, el i iert pe amndoi. &are din doi l a iu"i mai
mult,*
#imon rspunse' (Presupun c acela cruia i-a iertat
mai mult.*
(-ine ai .udecat*, i zise el.
+ntorcndu-se apoi ctre femeie, i zise lui #imon'
(/ezi aceast femeie, Am intrat n casa ta0 tu nu mi-ai
turnat ap pe picioare, pe cnd ea cu lacrimile sale mi-a
udat picioarele, iar cu prul su mi le-a ters. Tu nu m-ai
srutat0 ea ns de cnd am intrat nu a ncetat s-mi srute
picioarele. Tu nu mi-ai turnat untdelemn pe cap, pe cnd ea
picioarele mi le-a uns cu parfum. )e aceea !i spun c i se
iart pcatele ei cele multe, pentru c mult a iu"it. Acela
ns cruia pu!in i se iart, pu!in iu"ete.*
Luca, 1, ?@/A@
?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
A '($" (da"% ca nici(da"% ( &($"i"ua"% e nume
Ma&ia-
Un m(men"- 1A '($" (da"%5 e$"e ce) mai nime&i"
m(d de a #ncee ( (,e$"e en"&u c(ii, e c#nd 1&($/
"i"ua"a5 e un $u7iec" en"&u adu)!i- Cum (" $c&ie (a&e (
ca&"e cu acea$"% aa&en"% c(n"&adic!ie ini!ia)%4 .a&, #n
'ine, cum #n 'ieca&e c)i% din ,ia!% $#n"em cu un ici(& #n
7a$m *i ce)%)a)" #n a7i$, $% %$"&%m acea$"% '(&mu)%
in"&(duc"i,%0
A '($" (da"% ( &($"i"ua"% e nume Ma&ia-
Ca "(a"e &($"i"ua"e)e, $e n%$cu$e 'eci(a&% *i ne/
,in(,a"%, ia& #n ad()e$cen!% ,i$a$e $%/) #n"#)nea$c% e
7%&7a"u) ,ie!ii $a)e 97(:a", '&um($, in"e)i:en";, $% $e
m%&i"e 9#m7&%ca"% #n mi&ea$%;, $% ai7% d(i c(ii 9ca&e $%
'ie ce)e7&i du% ce a,eau $% $e 'ac% ma&i;, $% )(cuia$c%
#n"&/( ca$% minuna"% 9cu ,ede&e )a ma&e;- Ta"%) ei
muncea ca ne:u$"(& am7u)an", mama ei e&a c&(i"(&ea$%,
(&a*u) ei din in"e&i(&u) 6&azi)iei a,ea un $in:u&
cinema"(:&a', un cen"&u c(me&cia), ( a:en!ie 7anca&% *i
de aceea Ma&ia nu #nce"a $% a*"e"e ziua c#nd +%"/
+&um($u) ei a,ea $% $($ea$c% e nea*"e"a"e, $%/i
&%ea$c% inima *i $% )ece cu ea $&e a cuce&i )umea-
Cum #n$% +%"/+&um($ nu a%&ea, nu/i &%m#nea dec#"
$% ,i$eze- S/a #nd&%:($"i" &ima (a&% )a un$&ezece ani,
#n "im ce me&:ea e B($ de aca$% )a *c(a)a &ima&% din
)(ca)i"a"e- n &ima zi de c)a$%, #*i d%du $eama c% nu e&a
$in:u&% e d&um0 #m&eun% cu ea me&:ea un *"&en:a& ce
)(cuia &in ,ecini *i u&ma *c(a)a du% ace)a*i (&a&- Cei
d(i nu $c3im7a$e&% nici ( ,(&7%, da& Ma&ia #nceu $%
A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
(7$e&,e c% cea mai )%cu"% a&"e a zi)ei e&au en"&u ea
"(cmai c)ie)e de e $"&ada )in% de &a', (7($ea)%, cu
$(a&e)e )a zeni", c#nd 7%ia"u) %*ea :&%7i", ia& ea a7ia #*i
mai "&%:ea $u')e"u) #n e'(&"u) de a $e !ine du% e)-
Scena $/a &ee"a" mai mu)"e )uni de/a &#ndu)- Ma&ia,
ca&e de"e$"a $% #n,e!e *i n/a,ea a)"% di$"&ac!ie #n ,ia!% #n
a'a&a "e)e,iziunii, nu/*i mai d(&ea dec#" ca ziua $% "&eac%
&eede, a*"e"#nd cu ne&%7da&e 'ieca&e d&um )a *c(a)% *i,
$&e de($e7i&e de ce)e)a)"e 'e"e de ,#&$"a ei, :%$ea c%
$'#&*i"u&i)e de $%"%m#n% e&au cum nu $e (a"e mai
)ic"ic(a$e- Cum en"&u un c(i) (&e)e "&ec mu)" mai
:&eu dec#" en"&u un adu)", ea $u'e&ea din )in, zi)e)e i $e
%&eau &ea )un:i, en"&u c% nu/i d%&uiau dec#" zece
minu"e cu iu7i&ea ,ie!ii $a)e *i nenum%&a"e cea$u&i e
ca&e *i )e e"&ecea cu :#ndu) )a ea, ima:in#ndu/*i ce 7ine
a& 'i '($" dac% a& 'i u"u" $"a de ,(&7% cu e)-
2i de(da"% $/a #n"#m)a"-
n"&/( diminea!%, *"&en:a&u) a ,eni" )a ea *i a &u:a"/(
$%/i #m&umu"e un c&ei(n- Ma&ia nu a &%$un$, a a'i*a"
c3ia& ( anumi"% i&i"a&e #n 'a!a ace)ei a7(&d%&i nea*"e"a"e
*i a iu!i" a$u)- R%m%$e$e #mie"&i"% de $aim% c#nd #)
,%zu$e #nain"#nd $&e ea, #i e&a "eam% $% nu a')e c#" de
mu)" #) iu7ea, c#"e $e&an!e #*i unea #n e), cum ,i$a $%/)
ia de m#n%, $% "&eac% &in 'a!a (&!ii *c()ii *i $% mea&:%
#n c(n"inua&e e $"&ad% #n% )a ca%"u) ei, unde 8 du%
cum $e $unea 8 $e a')au un ma&e (&a*, e&$(naBe de
"e)en(,e)e, a&"i*"i, ma*ini, mu)"e cinema"(:&a'e *i (
in'ini"a"e de 7un%"%!i )a #ndem#n%-
n &e$"u) zi)ei nu mai &eu*i $% $e c(ncen"&eze )a (&e,
$u'e&ind din &icina c(m(&"%&ii $a)e a7$u&de, da&
$im!indu/$e #n ace)a*i "im u*u&a"%, de(a&ece *"ia c% *i
C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7%ia"u) ( (7$e&,a$e, ia& c&ei(nu) nu 'u$e$e a)"ce,a dec#"
un &e"eD" ca $% an:aBeze ( c(n,e&$a!ie, #n"&uc#", )a
a&(ie&ea )ui, ,%zu$e c% a,ea #n 7uzuna& un iD-
A*"e"% u&m%"(a&ea (cazie *i n(a"ea aceea 8 ca *i
n(!i)e ca&e u&ma$e&% 8 #*i ima:in% d&(aia de
&%$un$u&i e ca&e a,ea $% i )e dea #n% c#nd a,ea $%
:%$ea$c% ( m(da)i"a"e $i:u&% de/a #ncee ( (,e$"e ca&e
$% nu $e mai $'#&*ea$c% nici(da"%-
.a& a)"% (cazie n/a mai eDi$"a"E de*i c(n"inua$e&% $%
mea&:% #m&eun% )a *c(a)%, une(&i Ma&ia #n 'a!a )ui,
!in#nd #n m#na d&ea"% un c&ei(n, a)"e(&i me&:#nd #n
u&ma )ui, ca $%/) (a"% c(n"em)a cu dui(*ie 8 e) nu i/a
mai ad&e$a" nici un cu,#n" *i ea a "&e7ui" $% $e
mu)!umea$c% a/) iu7i *i a $u'e&i #n "%ce&e #n% )a 'ine)e
anu)ui *c()a&-
Pe du&a"a in"e&mina7i)ei ,acan!e ca&e u&ma$e, $/a
"&ezi" #n"&/( 7un% diminea!% cu c(a$e)e $c%)da"e #n
$#n:e, *i/a #nc3iui" c% a,ea $% m(a&%E $e 3("%&# $%/i )a$e
7%ia"u)ui ( $c&i$(a&e #n ca&e $%/i $un% c% e) 'u$e$e
ma&ea d&a:($"e a ,ie!ii $a)e *i )%nui $% $e a'unde #n
u$"ie"%!i ca $% 'ie $'#*ia"% de unu) din"&e anima)e)e
$%)7a"ice ca&e/i "e&(&izau e !%&anii din %&!i)e )(cu)ui0
,#&c()acu) $au m%:a&u)/'%&%/ca- .(a& a*a $/a& 'i u"u"
ca %&in!ii $% nu $u'e&e )a m(a&"ea ei, c%ci (amenii $%&aci
nu/*i ie&d nici(da"% $e&an!a, #n ciuda "&a:edii)(& ce )i
$e/n"#m)% me&eu- A$"'e), ei a,eau $% "&%ia$c% #n c&edin!a
c% 'u$e$e &%i"% de ( 'ami)ie 7(:a"% *i '%&% c(ii, da& c%
(a"e (da"% *i (da"%, c#nd,a #n ,ii"(&, a,ea $% $e #n"(a&c%
aca$%, c(,#&*i"% de :)(&ie *i 7ani 8 #n ,&eme ce iu7i"u)
ac"ua) 9*i e"e&n; a) ,ie!ii $a)e a,ea $% ( (a&"e en"&u
"("deauna #n amin"i&e, $u'e&ind zi de zi c% nu/i mai
F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ad&e$a$e #nc% ( da"% ( ,(&7%-
Nu auc% $% $c&ie $c&i$(a&ea, 'iindc% maic%/$a in"&%
#n came&%, ,%zu cea&*a'u) %"a" de $#n:e, z#m7i *i/i
$u$e0
8 Acum "e/ai '%cu" 'a"% ma&e, d&a:a mamei-
>&u $% *"ie ce )e:%"u&% e&a #n"&e 'a"u) c% $e '%cu$e
ma&e *i $#n:e)e ca&e/i cu&:ea, da& mama ei nu *"iu $%/i
eD)ice c)a&, a'i&m% d(a& c% e&a ce,a n(&ma) *i c% de/a/
cum #nain"e "&e7uia $% '()($ea$c% un 'e) de e&ni!% de
%u*% #n"&e ici(a&e, ,&eme de a"&u, cinci zi)e e )un%-
n"&e7% dac% 7%&7a!ii '()($eau un "u7 en"&u a e,i"a ca
$#n:e)e $% )i $e $cu&:% #n an"a)(ni *i a')% c% a$"a )i $e
#n"#m)a numai 'emei)(&-
Ma&ia i $e )#n$e )ui .umnezeu, da& #n ce)e din
u&m% $e (7i*nui cu men$"&ua!ia- .a& cu a7$en!a 7%ia"u)ui
"(" nu iz7u"ea $% $e (7i*nuia$c% *i nu c(n"enea $%/*i
&e&(*eze c(m(&"amen"u) $"uid de ca&e '%cu$e d(,ad%
'u:ind "(cmai de ceea ce d(&ea mai a&in$- Cu ( zi
#nain"ea &imei zi)e de *c(a)%, $e du$e )a $in:u&a 7i$e&ic%
din (&a* *i Bu&% #n 'a!a ima:inii S'#n"u)ui An"(n c% a,ea
$% ia ini!ia"i,a ca $% in"&e #n ,(&7% cu 7%ia"u)-
A d(ua zi, $e a&anB% c#" mai 7ine cu u"in!%, #m/
7&%c#ndu/$e #n"&/( &(c3ie e ca&e mama i/( cu$u$e
anume en"&u (cazia aceea, *i )ec% 8 mu)!umind )ui
.umnezeu c% #n $'#&*i" $e "e&mina$e ,acan!a- .a& 7%ia"u)
nu/*i '%cu aa&i!ia- 2i a$"'e) "&ecu #nc% ( $%/"%m#n%
c3inui"(a&e, #n% ce a')%, de )a ni*"e c()e:e, c% $e mu"a$e
din (&a*-
8 S/a du$ dea&"e 8 zi$e cine,a-
n c)ia aceea, Ma&ia #n,%!% c% une)e )uc&u&i $e ie&d
@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
en"&u "("deauna- Mai #n,%!% *i c% eDi$"a un )(c numi"
1dea&"e5, c% )umea e&a ,a$"%, "#&:u) ei e&a mic, ia&
e&$(ane)e ce)e mai de($e7i"e )ecau #n% )a u&m%- I/a&
'i )%cu" *i ei $% (a"% )eca, da& e&a #nc% '(a&"e "#n%&%E *i
"("u*i, &i,ind $"&%zi)e &%'ui"e a)e (&%*e)u)ui unde
)(cuia, 3("%&# c% #n"&/( 7un% zi ( ,a )ua e u&me)e
7%ia"u)ui- n u&m%"(a&e)e n(u% zi)e de ,ine&i, ("&i,i"
unui (7icei !in#nd de &e)i:ia $a, $e #m%&"%*i *i/( &u:% e
+eci(a&a Ma&ia $% ( $c(a"% c#nd,a de/ac()(-
Su'e&i ( ,&eme, #nce&c#nd zada&nic $% dea de u&ma
7%ia"u)ui, da& nimeni nu *"ia unde $e mu"a$e&% %&in!ii
)ui- A"unci, Ma&ia #nceu $% c(n$ide&e )umea &ea ma&e,
d&a:($"ea ca e ce,a '(a&"e &imeBdi($, ia& e +eci(a&%
d&e" ( $'#n"% ca&e $%)%*)uia #n"&/un ce& de%&"a" *i nu )ua
$eama )a &u:%ciuni)e c(ii)(&-
T&ecu&% "&ei ani, #n,%!% :e(:&a'ie *i ma"ema"ic%,
#nceu $% $e ui"e )a "e)en(,e)e, ci"i )a *c(a)% &ime)e ei
&e,i$"e e&("ice *i #nceu $% !in% un Bu&na) unde ,(&7ea
de$&e ,ia!a ei m(n("(n% *i de$&e d(&in!a ei de a
cun(a*"e nemiB)(ci" ce)e #n,%!a"e 8 (ceanu), z%ada,
(amenii cu "u&7an, 'emei)e e)e:an"e *i ac(e&i"e de
7iBu"e&ii- Cum #n$% nimeni nu (a"e "&%i din d(&in!e
im($i7i)e 8 mai a)e$ c#nd mama e c&(i"(&ea$%, ia& "a"%)
nu $"% aca$% 8, #n!e)e$e numaidec#" c% "&e7uia $% ia
amin"e )a ce)e ce $e #n"#m)au #n Bu&u) ei- n,%!a ca $%
ia$% #n,in:%"(a&e *i "("(da"% c%u"a e cine,a c%&uia $%/i
G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
(a"% #m%&"%*i ,i$e)e ei de a,en"u&i- C#nd #m)ini
cinci$&ezece ani, $e #nd&%:($"i de un 7%ia" e ca&e/)
cun($cu$e )a ( &(ce$iune din S%"%m#na S'#n"%-
Nu &ee"% :&e*ea)a din c(i)%&ie0 c(n,e&$a$e&%, $e
#m&ie"eni$e&% *i #nceu$e&% $% mea&:% #m&eun% )a
cinema *i )a e"&ece&i- O7$e&,% de a$emenea c%, )a 'e)
cum i $e #n"#m)a$e cu 7%ie!e)u), d&a:($"ea e&a )e:a"%
mai mu)" de a7$en!a dec#" de &ezen!a a&"ene&u)ui0 "&%ia
duc#nd )i$a "#n%&u)ui, e"&ecea (&e #n *i& ima:in#ndu/*i
de$&e ce a,eau $% $"ea de ,(&7% )a u&m%"(a&ea #n"#)ni&e
*i/*i amin"ea 'ieca&e $ecund% c#nd 'u$e$e&% #m&eun%,
$"&%duindu/$e $% de$c(e&e ce '%cu$e 7ine $au ce :&e*i$e-
i )%cea $% $e c(n$ide&e ( 'a"% cu eDe&ien!%, ca&e mai
)%$a$e $%/i $cae ( ma&e a$iune, cun(*"ea du&e&ea
&icinui"% de a$"a 8 *i acum e&a 3("%&#"% $% )u"e din
&%$u"e&i en"&u 7%&7a"u) ace$"a, en"&u c%$%"(&ie, c%ci e)
e&a 7%&7a"u) meni" c%$%"(&iei, en"&u c(ii, en"&u ca$a
de )a ma)u) m%&ii- S"%"u de ,(&7% cu mama ei, ca&e (
im)(&%0
8 E #nc% &ea de,&eme, 'a"a mamei-
8 .a& dumnea"a "e/ai m%&i"a" cu "a"a )a *ai$&ezece
ani-
Mama nu ,(ia $%/i eD)ice c% ( '%cu$e din &icina
unei $a&cini nea*"e"a"e, a*a c% '()($i a&:umen"u) 1acum
$#n" a)"e ,&emu&i5, un#nd unc" di$cu!iei-
A d(ua zi, cei d(i )eca&% $% $e )im7e e un c#m
din #m&eBu&imi)e (&a*u)ui- S"%"eau de ,(&7%, Ma&ia #)
#n"&e7% dac% nu d(&ea $% c%)%"(&ea$c%, da& #n )(c $%/i
&%$und%, e) ( &in$e #n 7&a!e *i ( $%&u"%-
P&imu) $%&u" din ,ia!a eiH C#" ,i$a$e m(men"u)
ace)aH 2i ei$aBu) e&a de($e7i" 8 z7(&u) $"#&ci)(&, au$u)
9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de $(a&e, &e:iunea $emia&id% cu '&umu$e!ea ei a:&e$i,%
*i z,(nu) unei muzici #n de%&"a&e- Ma&ia $imu)%
((zi!ia 'a!% de a,an$, da& numaidec#" #) #m7&%!i*% *i
&ee"% ceea ce ,%zu$e de/a"#"ea (&i )a cinema, #n &e,i$"e
*i )a "e)e,iz(&0 #*i '&ec% ,i()en" 7uze)e de a)e )ui,
mi*c#ndu/*i cau) #n"&/( a&"e *i/n a)"a, #n"&/( mi*ca&e e
Bum%"a"e &i"ma"%, e Bum%"a"e nec(n"&()a"%- Sim!i c%, din
c#nd #n c#nd, )im7a "#n%&u)ui #i a"in:ea din!ii *i i $e %&u
ce,a de)ici($-
E) #n$% #nce"% 7&u$c $% ( mai $%&u"e-
8 Nu ,&ei4 8 #n"&e7%-
Ce "&e7uia $% &%$und%4 C% ,(ia4 E,iden" c% ,(iaH
.a& ( 'emeie nu "&e7uie $% $e eDun% a*a, mai cu $eam%
cu ,ii"(&u) ei $(!, a)"min"e&i e) ,a &%m#ne "(" &e$"u) ,ie!ii
&%u im&e$i(na" de 'a"u) c% ea acce"% "("u) cu mu)"%
u*u&in!%- P&e'e&% $% nu $un% nimic-
E) ( $%&u"% din n(u, &ee"#nd :e$"u), de a$"% da"% cu
mai u!in en"uzia$m- Se (&i din n(u, &u*ina" 8 *i
Ma&ia *"ia c% unde,a 'u$e$e ( ma&e :&e*ea)%, da& $e
"emu$e $% #n"&e7e- Se &in$e&% de m#ini *i ( auca&% $&e
(&a*, c(n,e&$#nd de$&e a)"e $u7iec"e, ca *i cum nimic
nu $/a& 'i #n"#m)a"-
n n(a"ea aceea, a)e:#ndu/*i cu ma&e :&iB% cu/
,in"e)e, de(a&ece :#ndea c% #n"&/( 7un% zi "(" ce $c&ia
a,ea $% 'ie ci"i", *i #nc&edin!a"% c% a,ea $% $e #n"#m)e
ce,a '(a&"e :&a,, c(n$emn% #n Bu&na)u) ei0
&nd ne ntlnim cu cinea i ne ndrgostim, aem
impresia c ntreg uniersul este de acord0 azi am zut
c aa cea s-a petrecut cu apusul de soare. &u toate
acestea, dac cea e greit, nimic nu rmne2 3ici
=0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
strcii, nici muzica din deprtare, nici saoarea "uzelor
lui. &um de poate disprea att de repede frumuse!ea
care se afla acolo acum ctea minute,
/ia!a este foarte rapid0 i face pe oameni s treac
de la cer la infern n ctea secunde.
A d(ua zi $e du$e $% $"ea de ,(&7% cu &ie"ene)e-
T(a"e ,%zu$e&% c% )eca$e )a )im7a&e cu ,ii"(&u) ei
1iu7i"5 8 #n de'ini"i, nu e $u'icien" $% "&%ie*"i ( ma&e
d&a:($"e, e ne,(ie *i $% 'aci a$"'e) #nc#" "(!i $% *"ie c% e*"i
( e&$(an% '(a&"e d(&i"%- E)e e&au '(a&"e cu&i(a$e $% a')e
ce $e #n"#m)a$e, ia& Ma&ia, )in% de $ine, zi$e c% ce) mai
7un )uc&u 'u$e$e )im7a ca&e/i a"in:ea din!ii- Una din"&e
'e"e &#$e-
8 Tu n/ai de$c3i$ :u&a4
.e(da"%, "("u) $e c)a&i'ica$e 8 #n"&e7a&ea, dece!ia-
8 .e ce4
8 Ca $% )a*i )im7a $% in"&e-
8 2i ca&e/i de($e7i&ea4
8 Nu *"iu $%/!i eD)ic- A*a $e $%&u"%-
.a& e "#n%& nu/) &e,%zu dec#" "&ei zi)e mai "#&ziu, )a
( $e&7a&e de )a c)u7u) din (&a*, unde ( !inea de m#n% e
( &ie"en% de/a ei 8 aceea*i ca&e/i u$e$e #n"&e7a&ea
de$&e $%&u"- Se &e'%cu din n(u c% n/a,ea nici (
im(&"an!%, &%7d% #n% )a $'#&*i"u) n(!ii $"#nd de ,(&7%
cu amice)e de$&e a&"i*"i *i 7%ie!ii din (&a*, &e'%c#ndu/
$e c% i:n(&% &i,i&i)e c(m%"imi"(a&e e ca&e i )e a&unca
din c#nd #n c#nd una din"&e e)e- O da"% aBun$% aca$%,
uni,e&$u) i $e &%7u*i, )#n$e "(a"% n(a"ea, $u'e&i
#n"&una ,&eme de (" )uni *i "&a$e c(nc)uzia c% d&a:($"ea
nu e&a '%cu"% en"&u ea *i nici ea en"&u d&a:($"e- .in
==
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ace) m(men", #nceu $% $e :#ndea$c% )a ($i7i)i"a"ea de a
$e c%)u:%&i, #nc3i/n#ndu/*i &e$"u) ,ie!ii ace)ui 'e) de
iu7i&e ca&e nu &%ne*"e *i nu )a$% u&me du&e&(a$e #n inim%
8 iu7i&ea en"&u I$u$- La *c(a)% $e ,(&7ea de$&e
mi$i(na&i ca&e )ecau #n A'&ica *i ea deci$e c% ac()( e&a
e,ada&ea din ,ia!a $a a"#" de )i$i"% de em(!ii- +%cu
)anu&i ca $% in"&e #n m#n%$"i&e, #n,%!% "e3nici)e de &im
aBu"(& 9de ,&eme ce, du% $u$e)e un(& &('e$(&i, #n
A'&ica mu&eau mu)!i (ameni;, $e c(n$ac&% cu *i mai
mu)"% e&$e,e&en!% )ec!ii)(& de &e)i:ie *i $e *i ,edea ca (
$'#n"% a ,&emu&i)(& m(de&ne, $a),#nd ,ie!i *i cun($c#nd
%du&i)e unde "&%iau "i:&i *i )ei-
Anu) ce)ei de/a cinci$&ezecea ani,e&$%&i nu/i &eze&/
,a$e #n$% d(a& de$c(e&i&ea 'a"u)ui c% $%&u"u) $e 'ace cu
:u&a de$c3i$% $au c% d&a:($"ea e #n &imu) &#nd un iz,(&
de $u'e&in!%- .e$c(e&i un a) "&ei)ea )uc&u0 ma$"u&7a&ea-
A '($" a&(ae ( #n"#m)a&e, "(" Buc#n/du/$e cu $eDu) #n
"im ce a*"e"a ca mama ei $% $e #n"(a&c% aca$%-
O7i*nuia $% 'ac% a$"a *i c#nd e&a 'e"i!% *i/i )%cea mu)"
$enza!ia a:&ea7i)% 8 #n% #n"&/( zi c#nd ( $u&&in$e "a"%)
ei *i/i "&a$e un ui de 7%"aie, '%&% a/i eD)ica de ce- Nu
ui"% nici(da"% )(,i"u&i)e *i #n,%!% c% nu "&e7uia $% $e
a"in:% a*a de 'a!% cu cei)a)!iE cum nu ( u"ea 'ace #n
miB)(cu) $"&%zii *i cum aca$% nu a,ea ( came&% d(a& a ei,
d%du ui"%&ii $enza!ia aceea )%cu"%-
P#n% #n du%/amiaza aceea, )a a&(ae *a$e )uni
du% $%&u"u) cu &icina- Mama #n"#&zia, ea n/a,ea ce
'ace, "a"%) ei "(cmai ie*i$e cu un &ie"en *i, #n )i$a unui
&(:&am in"e&e$an" )a "e)e,iz(&, #nceu $%/*i eDamineze
c(&u) 8 #n $e&an!a de a :%$i 'i&e de %& indezi&a7i)e,
=2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
e ca&e u&ma $% *i )e $mu):% numaidec#" cu ( en$e"%-
S&e $u&&inde&ea ei, (7$e&,% un mic 7um7 )a a&"ea
$ue&i(a&% a ,a:inu)uiE #nceu $% $e B(ace cu e) *i nu $e
mai u"ea (&iE e&a "(" mai )%cu", mai in"en$, *i "("
"&uu), mai cu $eam% a&"ea e ca&e ( a"in:ea 8 i $e
&i:idiza- Cu&#nd in"&% #n"&/un $(i de a&adi$, $enza!ia #*i
$(&i in"en$i"a"ea, (7$e&,% c% nu mai di$"in:ea $au nu
mai auzea 7ine, "("u) i $e %&ea dec()(&a", #n% c#nd
:emu de )%ce&e *i a,u &imu) ei (&:a$m-
O&:a$mH 6ucu&ieH
A '($" ca *i cum $/a& 'i #n%)!a" $u$ de"(" #n ce& *i
acum a& 'i c(7(&#" cu a&a*u"a, )en", e %m#n"- T&uu) #i
e&a )ac de $ud(a&e, da& $e $im!ea #n"&ea:%, &ea)iza"%,
)in% de ene&:ie- .eci a$"a e&a $eDu)H Ce mi&ac()H <a"a
cu &e,i$"e)e (&n(:&a'ice, cu "(a"% )umea $(&(,%ind
de$&e )%ce&e, da& cu 'e!e)e #m7u'na"e- <a"a cu ne,(ia
de 7%&7a!i, c%&(&a )e )ace "&uu) 'emeii, da& #i
di$&e!uie$c inima- Pu"ea 'ace "("u) de una $in:u&%H
Ree"% *i a d(ua (a&%, de a$"% da"% ima:in#ndu/*i c% (
a"in:ea un ac"(& ce)e7&u, *i din n(u u&c% #n a&adi$ *i
c(7(&# cu a&a*u"a, #nc% mai )in% de ene&:ie- C#nd $e
&e:%"ea $% #ncea% a "&eia (a&%, $e #n"(a&$e aca$% mama-
Ma&ia $"%"u de ,(&7% cu &ie"ene)e $a)e de$&e n(ua
ei de$c(e&i&e, e,i"#nd $% )e $un% #n$% c% a,u$e$e &ima
eDe&ien!% d(a& #n u&m% cu c#"e,a (&e- T(a"e 8 cu
eDce!ia a d(u% din"&e e)e 8 *"iau de$&e ce e&a ,(&7a,
da& nici una nu #nd&%zni$e $% ,(&7ea$c% de$&e ace$"
$u7iec"- A '($" &#ndu) Ma&iei $% $e $im"% &e,()u!i(na&%,
)ide& de :&u *i, in,en"#nd un a7$u&d 1B(c a)
c(n'e$iuni)(& $ec&e"e5, i/a ce&u" 'iec%&eia $% (,e$"ea$c%
m(du) 'a,(&i" de a $e ma$"u&7a- A #n,%!a" 'e) de 'e) de
=?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"e3nici di'e&i"e, cum a& 'i $% $"ai $u7 %"u&% #n "(iu) ,e&ii
9de(a&ece, zicea una din"&e e)e, "&an$i&a!ia aBu"%;, $%
'()($e*"i ( an% de :#$c% $&e a a"in:e )(cu) 9nu cun(*"ea
nume)e )(cu)ui;, $%/) )a*i e un 7%ia" $% 'ac% a$"a 9Ma&iei
i $e %&ea ce,a inu"i);, $% '()($e*"i du*u) de )a 7ideu 9ea
nu a,ea a*a ce,a aca$%, da& de #nda"% ce a,ea $% mea&:%
#n ,izi"% )a ,&e( &ie"en% 7(:a"%, #*i &(unea $% eD/
e&imen"eze;-
O&icum, du% ce de$c(e&i ma$"u&7a&ea *i du% ce
u"i)iz% une)e din "e3nici)e $u:e&a"e de &ie"ene, &enun!%
en"&u "("deauna )a ,ia!a &e)i:i(a$%- A$"a #i &(cu&a
mu)"% )%ce&e 8 (&, du% cum $e in$inua )a 7i$e&ic%,
$eDu) e&a ce) mai ma&e %ca"- P&in in"e&mediu) ace)(&a*i
&ie"ene, #nceu $% aud% 7azac(nii de$&e a$"a0
ma$"u&7a&ea um)ea 'a!a de c(*u&i, u"ea duce )a
ne7unie $au )a $a&cin%- A$um#ndu/*i "(a"e &i$cu&i)e,
c(n"inu% $%/*i &(,(ace )%ce&ea ce) u!in ( da"% e
$%"%m#n%, de (7icei mie&cu&ea, c#nd "a"%) ei )eca $%
B(ace c%&!i cu &ie"enii-
n ace)a*i "im, e&a "(" mai ne$i:u&% #n &e)a!ii)e cu
7%&7a!ii 8 *i "(" mai d(&i"(a&e $% )ece din )(ca)i"a"ea
unde "&%ia- Se #nd&%:($"i en"&u a "&eia, a a"&a (a&%,
acum *"ia $% $%&u"e, m#n:#ia *i $e )%$a m#n:#ia"% c#nd e&a
$in:u&% cu iu7i!ii 8 da& "("deauna in"e&,enea ce,a :&e*i"
*i &e)a!ia $e "e&mina eDac" #n m(men"u) c#nd e&a de'ini"i,
c(n,in$% c% ace)a e&a in$u) nime&i" ca $% &%m#n% cu e) "("
&e$"u) ,ie!ii- .u% mu)" "im, aBun$e )a c(nc)uzia c%
7%&7a!ii aduceau numai du&e&e, '&u$"&a&e, $u'e&in!% *i
$enza!ia c% zi)e)e $e "#&au- n"&/( du%/amiaz%, e c#nd
$"%"ea #n a&c *i $e ui"a )a ( mam% ca&e $e Buca cu c(i)u)
ei de d(i ani, )u% 3("%&#&ea c% u"ea $% $e :#ndea$c% #n
=A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c(n"inua&e )a $(!, c(ii *i ca$% cu ,ede&e )a ma&e, da& c%
nu $e ,a mai #nd&%:($"i nici(da"% 8 en"&u c% a$iunea
$"&ica "("u)-
2i a*a $e $cu&$e&% anii de ad()e$cen!% ai Ma&iei- Se
'%cu "(" mai '&um(a$%, da"(&i"% ae&u)ui ei mi$"e&i($ *i
"&i$", *i mu)!i 7%&7a!i #i d%du&% "#&c(a)e- Ie*i cu unu), cu
a)"u), ,i$% *i $u'e&i 8 #n ('ida &(mi$iunii '%cu"e de a
nu $e mai #nd&%:($"i nici(da"%- Cu &i)eBu) uneia din"&e
ace$"e #n"#)ni&i, #*i ie&du ,i&:ini"a"ea e 7anca din $a"e
a unei ma*iniE ea *i iu7i"u) ei $e m#n:#iau cu mai mu)"%
a&d(a&e ca de (7icei, "#n%&u) $e #n')%c%&%, ia& ea 8 $%"u)%
$% 'ie u)"ima 'eci(a&% din :&uu) &ie"ene)(& $a)e 8
#n:%dui ca e) $% ( %"&und%- S&e de($e7i&e de
ma$"u&7a&e, ca&e ( &idica )a ce&, a$"a nu/i &(du$e dec#"
du&e&e *i un 'i&i*(& de $#n:e ca&e/i %"% 'u$"a *i/(
#miedic% $% )ece- Nu a,u $enza!ia ma:ic% a &imu)ui
$%&u" 8 $"#&cii z7u&#nd, au$u) de $(a&e, muzica---, nu,
nu ,(ia $%/*i mai aduc% amin"e de a$"a-
+%cu d&a:($"e cu ace)a*i "#n%& #n a)"e c#"e,a &#ndu&i,
du% ca&e/) amenin!%, $un#ndu/i c% "a"%) ei a& 'i '($" #n
$"a&e $%/) (m(a&e dac% a& 'i a')a" c%/i ,i()a$e 'a"a- )
"&an$'(&m% #n"&/un in$"&umen" de ucenicie, $"&%duindu/$e
din &%$u"e&i $% #n!e)ea:% #n ce $"%"ea )%ce&ea $eDu)ui cu
un a&"ene&-
Nu u"u #n!e)e:eE ma$"u&7a&ea ce&ea mu)" mai
u!in% ($"enea)% *i ('e&ea mu)" mai mu)"e &ec(men$e-
=C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
.a& "(a"e &e,i$"e)e, &(:&ame)e T>, c%&!i)e, &ie"ene)e,
"("u), A6SOLUT TOTUL, $uneau c% 7%&7a"u) e$"e
im(&"an"- Ma&ia #nceu $% c&ead% c% a,ea ,&e(
&(7)em% $eDua)% ina,ua7i)%, $e c(ncen"&% *i mai mu)"
a$u&a $"udii)(& *i d%du ui"%&ii ( ,&eme )uc&u) ace)a
mi&acu)($ *i a$a$in numi" .&a:($"e-
.in Bu&na)u) Ma&iei, c#nd a,ea *a"e$&ezece ani0
#copul meu este s n!eleg dragostea. $tiu c eram
ie cnd am iu"it i mai tiu c tot ce am acum, orict ar
prea de interesant, nu m entuziasmeaz.
)ragostea ns e teri"il' le-am zut pe prietenele
mele suferind i nu reau s mi se-ntmple i mie aa
cea. Ele, care nainte rdeau de inocen!a mea, acum
m ntrea" cum de reuesc s-i domin att de "ine pe
"r"a!i. #urd i tac, pentru c tiu c remediul este mai
ru dect durerea' pur i simplu nu m ndrgostesc. Pe
zi ce trece, d i mai limpede c "r"a!ii snt fragili,
inconstan!i, nesiguri, surprinztori... pn i unii ta!i ai
acestor prietene mi-au fcut propuneri, am refuzat.
+nainte eram ocat, acum cred c totul !ine de natura
masculin.
)ei scopul meu e s n!eleg dragostea, dei sufr
din cauza persoanelor crora mi-am ncredin!at inima,
d c cei care mi-au atins sufletul n-au reuit s-mi
trezeasc trupul, iar cei care mi-au mngiat trupul n-au
reuit s-mi ating sufletul.
=F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
m)ini n(u%$&ezece ani, "e&min% )iceu), #*i :%$i (
$)uB7% #n"&/un ma:azin de "eD"i)e, ia& *e'u) $e #nd&%:($"i
de ea 8 Ma&ia #n$%, #n $i"ua!ia ei, *"ia cum $%
mane,&eze un 7%&7a", '%&% a $e )%$a mane,&a"% de e)- Nu/
i #n:%dui nici(da"% $% ( a"in:%, de*i $e a&%"a "("deauna
in$inuan"%, c(n*"ien"% de u"e&ea '&umu$e!ii $a)e-
Pu"e&ea '&umu$e!ii0 cum e&a (a&e )umea en"&u 'e/
mei)e u&#"e4 A,ea c#"e,a &ie"ene c%&(&a nimeni nu )e
d%dea a"en!ie )a e"&ece&i, nimeni nu )e #n"&e7a 1ce mai
'aci45 O&ic#" a& 'i %&u" de inc&edi7i), 'e"e)e ace)ea
&e!uiau mu)" mai mu)" u!ina iu7i&e de ca&e a,eau
a&"e, $u'e&eau #n "%ce&e c#nd e&au &e$in$e *i $e $"&%/
duiau $% 'ac% 'a!% ,ii"(&u)ui c%u"#nd *i a)"e $()u!ii dec#"
$% $e :%"ea$c% en"&u cine,a- E&au mai indeenden"e,
mai &e(cua"e de e)e #n$e)e, cu "(a"e c% #n #nc3iui&ea
Ma&iei )umea "&e7uie $% )i $e 'i %&u" in$u(&"a7i)%-
Ea #n$% e&a c(n*"ien"% de &(&ia/i '&umu$e!e- .e*i
ui"a a&(ae "("deauna $'a"u&i)e mamei $a)e, unu) m%ca&
nu/i ie*ea din ca0 1.&a:a mamei, '&umu$e!ea nu
du&eaz%-5 .in cauza a$"a, c(n"inu% $% %$"&eze ( &e)a!ie
nici a&(ia"%, nici di$"an"% cu a"&(nu) ei, ceea ce a
#n$emna" ( maB(&a&e c(n$ide&a7i)% a $a)a&iu)ui 9nu *"ia
#n% c#nd ,a &eu*i $%/i men!in% ,ie $e&an!a c% #n"&/(
7un% zi a,ea $% ( duc% )a a", da& #n% a"unci c#*"i:a
7ine;, e )#n:% $(&u&i)e en"&u (&e $u)imen"a&e 9)a
u&ma u&me)(&, 7%&7a"u)ui #i )%cea $% ( ai7% )#n:% e),
e$emne en"&u c% $e "emea ca ea $% nu ia$% n(a"ea, $%
nu #n"#)nea$c% ( ma&e iu7i&e;- Munci d(u%zeci *i a"&u
de )uni '%&% #n"&e&ue&e, u"u $% )e dea *i %&in!i)(& ei un
=@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
aBu"(& )una&, *i/n ce)e din u&m% iz7u"iH +%cu &($" de
$u'icien!i 7ani ca $% e"&eac% un c(ncediu de (
$%"%m#n% #n (&a*u) ,i$e)(& $a)e, )(cu) a&"i*"i)(&, ca&"()ina
!%&ii $a)e0 Ri( de Ianei&(H
2e'u) #i &(u$e $% ( #n$(!ea$c% *i $%/i )%"ea$c%
"(a"e c3e)"uie)i)e, da& Ma&ia #) min!i, zic#nd c% $in:u&a
c(ndi!ie e ca&e i/( imu$e$e mama $a, de ,&eme ce
me&:ea #n"&/unui din )(cu&i)e ce)e mai e&icu)(a$e din
)ume, 'u$e$e $% d(a&m% aca$% )a un ,%& ca&e &ac"ica Biu/
Bi"$u)-
8 n )u$ 8 c(n"inu% ea 8, nu u"e!i nici )%$a
ma:azinu) a*a, ne$u&a,e:3ea" de ( e&$(an% de #n/
c&ede&e-
8 Nu m% mai )ua cu dumnea,(a$"&% 8 zi$e e), *i
Ma&ia z%&i #n (c3ii )ui ceea ce cun(*"ea de mu)"0 '(cu)
a$iunii- C(n$"a"a&ea ( $u&&in$e, de(a&ece c&edea c%
7%&7a"u) ace)a nu e&a in"e&e$a" dec#" de $eDE &i,i&ea
$unea #n$% eDac" c(n"&a&iu)0 1P(" $%/!i dau ( ca$%, (
'ami)ie *i ce,a 7ani en"&u %&in!ii dumi"a)e-5 Cu :#ndu)
)a ,ii"(&, $e 3("%&# $% #n"&e!in% ,%aia-
Zi$e c% a,ea $% $im"% )i$a $)uB7ei ca&e/i )%cea a"#"
de mu)", a e&$(ane)(& cu ca&e e&a #nc#n"a"% $% c(n/
,ie!uia$c% 9a,u :&iB% $% nu men!i(neze e nimeni #n
a&"icu)a&, )%$#nd $% )u"ea$c% mi$"e&u)0 (a&e &in
1e&$(ane5 $e &e'e&ea )a e)4; *i &(mi"ea $% 'ie '(a&"e
a"en"% )a :ean"a *i in"e:&i"a"ea $a- Ade,%&u) e&a a)"u)0 nu
,(ia ca nimeni, a7$()u" nimeni, $%/i $"&ice cum,a &ima
ei $%"%m#n% de )i7e&"a"e "("a)%- >(ia $% 'ac% de "(a"e 8
$% $e $ca)de #n ma&e, $% $"ea de ,(&7% cu $"&%ini, $%
admi&e ,i"&ine)e ma:azine)(& *i $% $e a&a"e di$(ni7i)% ca
$%/i aa&% un +%"/+&um($ *i $% ( &%ea$c% en"&u
=G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"("deauna-
8 n de'ini"i,, ce #n$eamn% ( $%"%m#n%4 8 zi$e ea
cu un z#m7e" $educ%"(&, $i)indu/$e $% nu a&% 'a)$% 8-
T&ece &eede *i #n $cu&" "im m% ,(i #n"(a&ce *i/mi ,(i
,edea ia&%*i de "&e7u&i)e me)e-
2e'u), dezi)uzi(na", mai )u"% u!in, da& #n% )a
u&m% acce"%, c%ci "(cmai a"unci #*i '%cea )anu&i $e/
c&e"e $% ( cea&% #n c%$%"(&ie imedia" du% ce a,ea $% $e
#n"(a&c% *i nu ,(ia $% 'ie &ea #nd&%zne! *i $% $"&ice "("u)-
Ma&ia c%)%"(&i a"&uzeci *i (" de (&e #n au"(7uz,
"&a$e )a un 3("e) de ca"e:(&ia a cincea )a &opaca"ana
9a3, &opaca"ana2 P)aBa, ce&u) de/ac()(---; *i, c3ia& #na/
in"e de a/*i de$'ace ,a)ize)e, $c(a$e un 7iJini e ca&e *i/)
cum%&a$e, *i/) u$e *i, #n ciuda "imu)ui #nn(&a", $e
du$e e )aB%- P&i,i ma&ea, $e $im!i $e&ia"%, da& #n ce)e
din u&m% in"&% #n a%, m(a&"% de &u*ine-
Nimeni de e )aB% nu (7$e&,% c% "#n%&a aceea e&a )a
&imu) ei c(n"ac" cu (ceanu), cu zei!a IemanBa
=
, cu
cu&en!ii ma&i"imi, cu $uma ,a)u&i)(& *i cu c(a$"a A'&icii
cu )eii $%i, de cea)a)"% a&"e a A")an"icu)ui- C#nd ie*i din
a%, 'u a7(&da"% de ( 'emeie ce #nce&ca $% ,#nd%
$and,i*u&i na"u&a)e, de un ne:&u '&um($, ca&e ( #n"&e7%
dac% e&a )i7e&% $% ia$% )a n(a"e, *i cu un 7%&7a" ca&e nu
*"ia nici ( ,(&7% #n (&"u:3ez%, da& :e$"icu)a *i ( in,i"a
$% 7ea un $uc de c(c($ cu e)-
Ma&ia cum%&% $and,i*u) en"&u c% #i 'u &u*ine $%
1 Zei!% a (ceanu)ui, de $(&:in"e a'&ican%, &ezen"% #n cu)"u) 7&azi)ian
$inc&e"ic Macum7a 9c(m7ina!ie de &e)i:ii a'&icane "&adi!i(na)e, cu)"u&%
eu&(ean%, $i&i"ua)i$m 7&azi)ian *i ca"()ici$m;, unde e$"e a$imi)a"% *i cu
+eci(a&a Ma&ia- 93.t.4
=9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
zic% 1nu5, da& e,i"% $% in"&e #n ,(&7% cu a)!i d(i $"&%ini- O
c)i% mai "#&ziu $e #n"&i$"%E #n de'ini"i,, acum c#nd u"ea
'ace "(" ce ,(ia, de ce (a&e $e c(m(&"a #n"&/un m(d
a7$()u" &e&(7a7i)4 n )i$a unei eD)ica!ii
c(n,in:%"(a&e, $e a*ez%, a*"e"#nd ca $(a&e)e $% ia$% din
n(&i, #nc% $u&&in$% de cu&aBu) ei *i de "eme&a"u&a aei,
a"#" de &ece #n )in% ,a&%-
6%&7a"u) ca&e nu ,(&7ea (&"u:3eza a%&u #n"&e "im
)#n:% ea cu un $uc de c(c($ *i i/) ('e&i- Mu)!umi"% c% nu
e&a (7)i:a"% $% c(n,e&$eze cu e), 7%u $ucu) de c(c($,
z#m7i, ia& e) #i &%$un$e "(" cu un z#m7e"- O ,&eme $e
c(m)%cu&% #n acea$"% c(munica&e c(n'(&"a7i)% ca&e nu
ce&e $% $ui nimic 8 un z#m7e" ici, un z#m7e" c()( 8
#n% c#nd 7%&7a"u) $c(a$e din 7uzuna& un dic!i(na& cu
c(e&"% &(*ie *i zi$e, cu ( &(nun!ie $"&anie0 1'&um(a$%5-
Ea z#m7i ia&%*iE de*i i/a& 'i )%cu" $%/) #n"#)nea$c% e +%"/
+&um($ a) ei, a& 'i "&e7ui" $% ,(&7ea$c% #n$% e )im7a ei
*i $% 'ie ce,a mai "#n%&-
6%&7a"u) in$i$"%, &%$'(indu/*i c%&!u)ia0
8 A m#nca azi4
.u% ca&e c(men"%0
8 E),e!iaH
C(m)e"#nd cu cu,in"e ca&e $un% ca ni*"e c)(("e
a&adiziace, #n (&ice )im7% a& 'i &($"i"e0
8 I(7H .()a&H
Ma&ia nu cun(*"ea nici un &e$"au&an" 1E),e!ia5, da&
e ($i7i) (a&e ca )uc&u&i)e $% 'ie a"#" de $im)e *i ,i$e)e i
$e #m)ineau a"#" de iu"e4 Mai 7ine $% 'ie &uden"%0
mu)!ume$c en"&u in,i"a!ie, $#n" (cua"%, du% cum nu
e&a in"e&e$a"% nici $% cume&e d()a&i-
6%&7a"u), ca&e nu #n!e)e$e nici ( 7(a7% din &%$un$u)
20
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ei, #nceu $% $e dea de cea$u) m(&!iiE du% ( :&(az% de
z#m7e"e ici, z#m7e"e c()(, ( %&%$i c#"e,a minu"e *i $e
#n"(a&$e numaidec#" cu un in"e&&e"- i eD)ic% &in
in"e&mediu) )ui c% ,enea din E),e!ia 9nu e&a ,(&7a de un
&e$"au&an", ci de !a&%; *i c% i/a& 'i )%cu" $% cineze cu ea,
c%ci a,ea ( ('e&"% de $)uB7%- In"e&&e"u), ca&e $e &ezen"%
ca a$i$"en" a) $"&%inu)ui *i a:en" de az% )a 3("e)u) unde
)(cuia 7%&7a"u), ad%u:% din &(&ie ini!ia"i,%0
8 n )(cu) dumi"a)e, a* acce"a- 6%&7a"u) ace$"a e
un im&e$a& a&"i$"ic im(&"an" *i a ,eni" $% de$c(e&e
"a)en"e "ine&e ca&e $% muncea$c% #n Eu&(a- .ac% ,&e!i,
(" $% ,% &ezin" *i a)"e e&$(ane ca&e au acce"a"
in,i"a!ia, $/au #m7(:%!i" *i a$"%zi $#n" c%$%"(&i"e *i au
c(ii '%&% a 'i ne,(i"e $% $e c(n'&un"e cu &(7)eme de
*(maB-
2i c(m)e"%, #nce&c#nd $% ( im&e$i(neze cu cu)"u&a
$a in"e&na!i(na)%0
8 n a'a&% de a$"a, #n E),e!ia $e 'ac ci(c()a"e *i cea/
$u&i eDce)en"e-
EDe&ien!a a&"i$"ic% a Ma&iei $e &ezuma )a in"e&/
&e"a&ea &()u)ui unei ,#nz%"(a&e de a% 8 ca&e in"&a
mu"% *i ie*ea "%cu"% 8 din ie$a de$&e Pa"imi)e )ui
C&i$"($ u$% "("deauna #n $cen% de c%"&e &im%&ie #n
S%"%m#na S'#n"%- Nu &eu*i$e $% d(a&m% #n au"(7uz, da&
e&a $u&e$ci"a"% de ma&e, (7($i"% de m#nca" $and,i*u&i
na"u&a)e *i an"ina"u&a)e *i dez(&ien"a"% en"&u c% nu
cun(*"ea e nimeni *i a,ea ne,(ie $% :%$ea$c% imedia"
un &ie"en- Mai "&ecu$e &in a$emenea $i"ua!ii *i #nain"e,
c#nd un 7%&7a" &(mi"e "("u) *i nu #nde)ine*"e nimic 8
*"ia deci c% (,e$"ea a$"a cu ac"&i!a e&a d(a& un miB)(c
de/a #nce&ca $%/i "&ezea$c% in"e&e$u) en"&u ce,a de ca&e
2=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$e &e'%cea c% nu ,(ia $% *"ie-
nc&edin!a"% #n$% c% +eci(a&a #i ('e&i$e acea *an$%,
c(n,in$% c% "&e7uia $% &('i"e de 'ieca&e $ecund% a
$%"%m#nii $a)e de c(ncediu, ia& ($i7i)i"a"ea de a
cun(a*"e un 7un &e$"au&an" #n$emna c% a& 'i a,u" ce,a
'(a&"e im(&"an" de (,e$"i" c#nd a,ea $% $e #n"(a&c%
aca$%, $e 3("%&# $% acce"e in,i"a!ia 8 ( da"% ce (
#n$(!ea *i in"e&&e"u), c%ci ( cu&in$e$e (7($ea)a $% "("
z#m7ea$c% *i $% $e &e'ac% a #n!e)e:e ce)e $u$e de c%"&e
$"&%in-
Sin:u&a &(7)em% e&a *i cea mai ma&e0 nu a,ea
&(c3ie ("&i,i"%- O 'emeie nu m%&"u&i$e*"e nici(da"%
a$emenea in"imi"%!i 9e mai )e$ne de acce"a" c% "e/a
#n*e)a" 7%&7a"u) dec#" $% m%&"u&i$e*"i #n ce $"a&e #!i e
:a&de&(7a;, cum #n$% nu/i cun(*"ea e (amenii aceia *i
(a"e nici n/a,ea $%/i mai #n"#)nea$c% ,&e(da"%, #*i $u$e
c% nu a,ea nimic de ie&du"-
8 A7ia am $($i" din n(&d/e$", nu am &(c3ie ca $%
me&: )a un &e$"au&an"-
6%&7a"u), &in in"e&&e", ( &u:% $% nu/*i 'ac% nici (
:&iB% *i/i ce&u ad&e$a 3("e)u)ui unde $"%"ea- n aceea*i
du%/amiaz%, &imi ( &(c3ie cum nu/i mai 'u$e$e da" $%
,ad% de c#nd e&a e )ume, #n$(!i"% de ( e&ec3e de
an"('i ca&e "&e7uie $% 'i c($"a" c#" c#*"i:a ea #n"&/un an
de zi)e-
Sim!i c% e&a #nceu"u) d&umu)ui )a ca&e Bindui$e a"#"
de mu)" #n anii c(i)%&iei *i ai ad()e$cen!ei #n 'undu) de
&(,incie 7&azi)ian%, c(n,ie!uind cu $ece"a, "ine&ii '%&%
,ii"(&, (&a*u) cin$"i", da& $%&ac, ,ia!a &ee"i"i,% *i
nein"e&e$an"%0 e&a e unc"u) de a $e "&an$'(&ma #n
22
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&in!e$a uni,e&$u)uiH Un 7%&7a" #i ('e&ea $e&,iciu, d()a&i,
( e&ec3e de an"('i eD"&em de $cumi *i ( &(c3ie ca din
(,e*"iH i )i$eau 'a&du&i)e, da& &ece/!i(ne&a ca&e $e
(cua de 3("e)u) ei, $()ida&%, #i ,eni #n aBu"(&, nu '%&% a (
&e,eni c% nu "(a"e ce)e $"&%ine $#n" 7une *i nici "(a"e
ce)e din Ri( de Ianei&( $#n" de )e%da"-
Ma&ia nu !inu $eama de $'a", $e #m7&%c% cu da&u)
ace)a c%zu" din ce&, &%ma$e cea$u&i #n *i& #n 'a!a (:)inzii,
&e:&e"#nd c% nu/*i adu$e$e un aa&a" '("(:&a'ic $im)u ca
$% #n&e:i$"&eze m(men"u), #n% c#nd #*i d%du $eama c%
&i$ca $% *i #n"#&zie )a #n"#)ni&e- P)ec% #n 'u:%, )a 'e) ca
Cenu*%&ea$a, *i $e du$e )a 3("e)u) unde $"%"ea e),e!ianu)-
S&e $u&&inde&ea ei, in"e&&e"u) #i $u$e imedia" c%
nu a,ea $%/i #n$(!ea$c%0
8 Nu/!i 'ace &(7)eme cu )im7a- Im(&"an" e$"e ca
e) $% $e $im"% 7ine a)%"u&i de dumnea"a-
8 Cum a*a, dac% n/( $% #n!e)ea:% ce/i $un4
8 T(cmai de/aceea- Nu e ne,(ie $% ,(&7e*"i, e (
c3e$"iune de ene&:ie-
Ma&ia nu *"ia ce #n$eamn% ( 1c3e$"iune de ene&:ie5-
La ea aca$%, (amenii "&e7uiau $% $c3im7e cu,in"e, '&aze,
#n"&e7%&i, &%$un$u&i, (&i de c#"e (&i $e #n"#)neau- .a&
Mai)$(n 8 a*a/) c3ema e in"e&&e"u)Ka:en" de az% 8
( a$i:u&% c% )a Ri( de Ianei&( *i/n &e$"u) )umii )uc&u&i)e
$"%"eau a)"'e)-
8 Nu e ne,(ie $% #n!e)ea:%, #ncea&c% d(a& $%/) 'aci
$% $e $im"% 7ine- Omu) e ,%du,, '%&% c(ii, a"&(n a)
unui )(ca), *i cau"% 7&azi)ience d(&i"(a&e $% $e &ezin"e #n
$"&%in%"a"e- I/am $u$ c% dumnea"a nu ai 'i ("&i,i"%, da&
e) a in$i$"a", zic#nd c% )/ai en"uzia$ma" c#nd "e/a ,%zu"
ie*ind din a%- I $/a %&u" c% a,eai *i un 7iJini '&um($-
2?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
+%cu ( auz%-
8 Since& ,(&7ind, dac% ,&ei $%/!i :%$e*"i un admi/
&a"(& aici, "&e7uie $% cau!i a)" m(de) de 7iJiniE cu
eDce!ia e),e!ianu)ui, c&ed c% nim%nui de e )umea a$"a
nu i/a& u"ea )%ceaE e '(a&"e dem(da"-
Ma&ia $e &e'%cu c% nu auzi$e- Mai)$(n c(n"inu%-
8 C&ed c% nu/*i d(&e*"e d(a& ( a,en"u&% cu dum/
nea"aE e) c&ede c% ai de$"u) "a)en" ca $% de,ii a"&ac!ia
&incia)% a )(ca)u)ui $%u- E,iden", nu "e/a ,%zu" c#n/"#nd
*i nici dan$#nd, da& a$"ea $e (" #n,%!a, e c#nd
'&umu$e!ea e ce,a cu ca&e "e na*"i- A*a $#n" eu&(enii
%*"ia0 aBun: aici, #*i #nc3iuie c% "(a"e 7&azi)ience)e $#n"
$enzua)e *i *"iu $% dan$eze $am7a- .ac% ( $% ai7%
in"en!ii $e&i(a$e, "e $'%"uie$c $% #nc3ei un c(n"&ac" ,a/
)a7i) 8 *i cu $emn%"u&a au"en"i'ica"% )a c(n$u)a"u) e)/
,e!ian 8 #nain"e de a )eca din !a&%- M#ine am $% 'iu e
)aB%, #n 'a!a 3("e)u)ui, cau"%/m% dac% ai ,&e( ne/
)%mu&i&e-
E),e!ianu), z#m7ind, ( )u% de 7&a! *i/i a&%"% "aDiu)
ca&e/i a*"e"a-
8 .ac% ,ezi c% e) a&e a)"e in"en!ii, ia& dumnea"a e*"i
de ac(&d, "a&i'u) n(&ma) en"&u ( n(a"e e de ?00 de
d()a&i- Nu )%$a mai u!in-
Nu auc% $%/i &%$und%, c% $e *i (meni #n d&um
$&e &e$"au&an", cu 7%&7a"u) ca&e "(" eDe&$a cu,in"e)e e
ca&e ,(ia $% i )e $un%- C(n,e&$a!ia a '($" '(a&"e $im)%0
8 A munci4 .()a&i4 S"ea 7&azi)ian%4
n"&e "im, Ma&ia &%m%$e$e cu :#ndu) )a c(men"a&iu)
a:en"u)ui de az%Kin"e&&e"0 "&ei $u"e de d()a&i e n(a"eH
O a,e&eH Nu e&a ne,(i"% $% $u'e&e din d&a:($"e, u"ea $%/
2A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
) $educ% a*a cum '%cu$e cu a"&(nu) ma:azinu)ui de
"eD"i)e, $% $e m%&i"e cu e), $% ai7% c(ii *i $% )e ('e&e a)(&
$%i ( ,ia!% #n)e$ni"% aca$%- Ce a,ea de ie&du"4 E) e&a
7%"&#n, (a"e nu mai a,ea mu)" de "&%i" *i ea a,ea $%
&%m#n% 7(:a"% 8 #n de'ini"i,, $e a&e c% e),e!ienii a,eau
mu)!i 7ani *i u!ine 'emei #n !a&a )(&-
Cina&% '%&% a c(n,e&$a mu)" 8 un z#m7e" ici, a)"
z#m7e" c()(, Ma&ia #n!e)e:#nd #n ce)e din u&m% ce e&a cu
1ene&:ia5 8 *i 7%&7a"u) #i a&%"% un a)7um cu di,e&$e
)uc&u&i $c&i$e #n"&/( )im7% necun($cu"% eiE '("(:&a'ii de
'emei #n 7iJini 9'%&% #nd(ia)% mai 7une *i mai #nd&%zne!e
dec#" ce) e ca&e/) '()($i$e #n du%/amiaza aceea;,
"%ie"u&i din zia&e, 7&(*u&i !i%"(a&e unde "(" ce &iceea
e&a cu,#n"u) 16&azii5, :&e*i" $c&i$ 9)a u&ma u&me)(&, nu
#n,%!a$e (a&e )a *c(a)% c% $e $c&ia cu 1$54;- 6%u mu)", de
"eam% c% e),e!ianu) a,ea $%/i 'ac% ( &(une&e 9#n
de'ini"i,, de*i nu mai '%cu$e #n ,ia!a ei a*a ce,a, nimeni
nu (a"e di$&e!ui "&ei $u"e de d()a&i, ia& cu ni!e) a)c((),
)uc&u&i)e de,in mu)" mai $im)e, mai cu $eam% dac% nu
a,ea e nimeni din (&a*u) ei &in a&(ie&e;- 6%&7a"u) $e
u&"% #n$% ca un ca,a)e&, inc)u$i, #min:#ndu/i $caunu)
#n m(men"u) c#nd ea $e a*ez% *i $e &idic%- n"&/un "#&ziu,
zi$e c% e&a (7($i"% *i #i d%du #n"#)ni&e e )aB% a d(ua zi
9indica" cea$u), 'iDa" (&a, '%cu" cu m#ini)e mi*ca&ea ,a)u/
&i)(& m%&ii, zi$ 1m#/i/ne5 "#&#*/:&%i*;-
E) %&u mu)!umi", $e ui"% *i e) )a cea$ 9e$emne
e),e!ian; *i 'u de ac(&d cu (&a-
Nu ad(&mi numaidec#"- >i$% c% "("u) e&a un ,i$- Se
"&ezi *i ,%zu c% nu e&a0 eDi$"au #n &ea)i"a"e ( &(c3ie e
$caunu) din came&a m(de$"%, ( e&ec3e '&um(a$% de
2C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
an"('i *i ( #n"#)ni&e e )aB%-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n ziua c#nd #) cun($cu$e e
e),e!ian0
Totul mi spune c snt gata s iau o hotrre gre-
it, dar greelile snt un mod de a ac!iona. &e rea
lumea de la mine, # nu-mi asum nici un risc, # m-
ntorc de unde am enit, fr cura.ul de-a zice (da*
ie!ii,
Am mai greit odat cnd aeam unsprezece ani i
un "iat m-a rugat s-i mprumut un creion0 de atunci
am n!eles c, n mpre.urrile cnd nu e5ist un al doi-
lea prile., e mai "ine s accep!i darurile pe care !i le
ofer lumea. Eident c e riscant, dar s fie un risc mai
mare dect un accident de auto"uz cruia i-au tre"uit
patruzeci i opt de ore ca s m aduc pn aici, )ac
e s fiu credincioas fa! de cinea sau de cea, n pri-
mul rnd tre"uie s-mi fiu fidel mie nsemi. )ac e s
caut dragostea aderat, mai nti tre"uie s m satur
de iu"irile mediocre pe care le-am ntlnit. Pu!ina mea
e5perien! de ia! m-a n!at c nimeni nu e stpn pe
nimic, totul este o iluzie 8 i asta e ala"il de la
"unurile materiale pn la "unurile spirituale. &ine a
mai pierdut o dat un lucru pe care l socotea garantat
6ceea ce mi s-a ntmplat de-attea ori4 na! pn la
urm c nimic nu-i apar!ine.
$i dac nimic nu-mi apar!ine, nu tre"uie nici s-mi
pierd timpul "tndu-mi capul cu lucruri care nu snt
ale mele0 mai "ine e s triesc ca i cum astzi ar fi pri-
ma 6sau ultima4 zi din iata mea.
2F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
A d(ua zi, #m&eun% cu Mai)$(n, in"e&&e"u)Ka/
:en"u) de az%, ca&e $e c(n$ide&a acum *i im&e$a&u) ei,
$u$e c% acce"% in,i"a!ia, cu c(ndi!ia $% ai7% un
d(cumen" e)i7e&a" de c(n$u)a"u) E),e!iei- S"&%inu), ca&e
%&ea (7i*nui" cu ( a$"'e) de eDi:en!%, a'i&m% c% a$"a nu
e&a d(a& d(&in!a ei, ci *i a )ui, de ,&eme ce, en"&u a
munci #n !a&a )ui, e&a ne,(ie de un ac" ca&e $% &(7eze c%
nimeni nu u"ea 'ace ac()( ceea ce i $e &(u$e$e ei- Nu
e&a :&eu de (7!inu" a*a ce,a, de ,&eme ce e),e!ienii nu
a,eau ( ma&e #nc)ina!ie en"&u $am7a- Me&$e&%
#m&eun% #n cen"&u) (&a*u)ui, a:en"u) de
az%Kin"e&&e"u)Kim&e$a&u) &e"in$e un a,an$ #n 7ani
:3ea!% )a $emna&ea c(n"&ac"u)ui *i $e a)e$e cu ?0L din
cei C00 de d()a&i &imi!i-
8 Ai aici un a,an$ e ( $%"%m#n%- O $%"%m#n%,
#n!e)e:i4 O $% c#*"i:i C00 de d()a&i e $%"%m#n%, *i de
a$"% da"% '%&% c(mi$i(n, 'iindc% eu nu/) e&ce dec#" )a
&ima )a"%H
P#n% #n c)ia aceea, c%)%"(&ii)e, :#ndu) de a )eca
dea&"e, "("u) %&ea un ,i$ 8 *i a ,i$a e '(a&"e c(m(d,
de ,&eme ce nu $#n"em (7)i:a!i $% unem #n &ac"ic%
ceea ce )%nuim- A$"'e), nu a,em de #n'&un"a" &i$cu&i,
'&u$"&%&i, m(men"e di'ici)e, ia& c#nd #m7%/"&#nim, u"em
da (&ic#nd ,ina e cei)a)!i 8 e %&in!ii $au e $(!ii $au
e c(iii n(*"&i 8 en"&u c% n/am &ea)iza" ceea ce ne
d(&eam-
2@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
6&u$c, ia"% *an$a e ca&e ( a*"e"a$e a"#"a, da& ca&e
amenin!a $% nu $e mai i,ea$c% nicic#ndH Cum $% 'ac%
'a!% $'id%&i)(& *i e&ic()e)(& unei ,ie!i e ca&e nu ( cu/
n(*"ea4 Cum $% a7and(neze "(" ce/i in"&a$e #n (7i*/
nuin!%4 .e ce (a&e ,(i$e +eci(a&a ca ea $% )ece a"#" de
dea&"e4
Ma&ia $e c(n$()% zic#ndu/*i c% $e u"ea &%z:#ndi #n
(&ice c)i%, "("u) nu e&a a)"ce,a dec#" ( :)um% i&e$/
(n$a7i)% 8 ce,a mai aa&"e de (,e$"i" c#nd a,ea $% $e
#n"(a&c% aca$%- La u&ma u&me)(&, )(cuia )a e$"e ( mie
de Ji)(me"&i de/ac()(, a,ea acum ?C0 de d()a&i #n
(*e"%, *i dac% m#ine $/a& 'i 3("%&#" $%/*i 'ac% 7a:aBe)e *i
$% 'u:%, ei n/a& iz7u"i nici(da"% $% a')e unde $e
a$cun$e$e-
n du%/amiaza c#nd $e du$e$e&% )a c(n$u)a", ea $e
3("%&# $% $e )im7e $in:u&% e ma)u) m%&ii, ui"#ndu/$e )a
c(ii, )a Buc%"(&ii de ,()ei, )a ce&*e"(&i, )a 7e!i,i, )a
,#nz%"(&ii de a&"izana" "iic 7&azi)ian 9'a7&ica" #n C3ina;,
)a cei ce a)e&:au *i '%ceau eDe&ci!ii ca $%/*i a)un:e
7%"&#ne!ea, )a "u&i*"ii $"&%ini, )a mame)e cu c(ii, )a
en$i(na&ii ca&e Bucau c%&!i )#n:% )aB%- >%zu$e Ri( de
Ianei&(/u), cun($cu$e un &e$"au&an" de cea mai #na)"%
c)a$%, un c(n$u)a", un $"&%in, un im&e$a&, &imi$e cad(u
( &(c3ie *i ( e&ec3e de an"('i e ca&e nimeni 8
a7$()u" nimeni #n &e:iunea ei de 7a*"in% nu *i )e/a& 'i
u"u" cum%&a-
2i acum4
Se ui"% #n za&e c%"&e ce)%)a)" ma) a) m%&ii0 )ec!ia ei
de :e(:&a'ie $u$!inea c%, dac% a& 'i me&$ #n )inie d&ea"%,
a& 'i aBun$ #n ce)e din u&m% #n A'&ica, cu )eii *i Bun:)e)e
2G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ei )ine de :(&i)e- n $c3im7, dac% a& 'i me&$ ni!e) mai
$&e n(&d, a& 'i %*i" #n% )a u&m% #n &e:a"u) 'e&meca"
numi" Eu&(a, unde $e a')au Tu&nu) Ei''e), .i$neM)andu)
eu&(ean *i "u&nu) #nc)ina" din Pi$a- Ce a,ea de ie&du"4
Ca (&ice 7&azi)ianc%, #n,%!a$e $% dan$eze $am7a c3ia&
#nain"e de a 'i $u$ 1mama5E $e u"ea #n"(a&ce dac% nu/i
)%cea, d(a& #n,%!a$e c% (cazii)e $#n" '%cu"e ca $% &('i!i
de e)e-
*i e"&ecu$e ma&e a&"e din "im zic#nd 1nu5 un(&
)uc&u&i )a ca&e i/a& 'i )%cu" $% zic% 1da5, deci$% $% "&%/
ia$c% numai eDe&ien!e)e e ca&e )e u"ea !ine $u7
c(n"&() 8 ca une)e a,en"u&i cu 7%&7a!i, 7un%(a&%- Acum
$e a')a #n 'a!a necun($cu"u)ui, )a 'e) de necun($cu" cum
necun($cu"% 'u$e$e (dini(a&% *i ma&ea a$"a en"&u
na,i:a"(&ii ca&e ( "&a,e&$au, du% cum #n,%!a$e )a (&e)e
de i$"(&ie- Pu"ea zice "(" 1nu5, c3ia& dac% a& 'i #n$emna"
$%/*i e"&eac% &e$"u) ,ie!ii )amen"#ndu/$e, cum #nc% mai
'%cea )a :#ndu) 7%ie!a*u)ui ca&e/i ce&u$e c#nd,a un
c&ei(n *i di$%&u$e ( da"% cu &ima ei d&a:($"e4 Pu"ea
zice "(" 1nu5, da& de ce $% nu #nce&ce de a$"% da"% un
1da54
.in"&/un m("i, '(a&"e $im)u0 e&a ( 'a"% din in"e/
&i(&u) !%&ii, '%&% nici ( a)"% eDe&ien!% de ,ia!% #n a'a&a
unui c()e:iu 7un, a unei ma&i cu)"u&i de "e)en(,e)e *i de
$i:u&an!a c% e&a '&um(a$%- A$"a nu e&a $u'icien" ca $%
#n'&un"e )umea-
>%zu un :&u de e&$(ane, &#z#nd *i ui"#ndu/$e )a
ma&e, "em#ndu/$e $% $e a&(ie de ea- Cu d(u% zi)e #n
u&m%, "&%i$e *i ea ace)a*i $en"imen", da& acum nu/i mai
e&a '&ic%, in"&a #n a% (&i de c#"e (&i d(&ea, ca *i cum $/a&
'i n%$cu" ac()(- Oa&e nu )a 'e) a,ea $% $e #n"#m)e #n
29
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Eu&(a4
Su$e ( &u:%ciune #n :#nd, ce&u din n(u $'a"u&i)e
+eci(a&ei Ma&ia *i c#"e,a c)ie mai "#&ziu $e $im!ea #m/
%ca"% cu 3("%&#&ea ei de a me&:e #nain"e, #n"&uc#" $e
$im!ea &("eBa"%- Se u"ea #n"(a&ce (&ic#nd, da& nici(da"%
n/a& mai a,ea *an$a de a )eca a"#" de dea&"e- Me&i"a
($"enea)a $% &i*"e, dac% ,i$u) ei &ezi$"a$e *i ce)(&
a"&uzeci *i (" de (&e de d&um #n au"(7uzu) '%&% ae&
c(ndi!i(na" *i dac% e),e!ianu) nu $/a& &%z:#ndi-
E&a a"#" de #n$u')e!i"%, #nd", c#nd e) ( in,i"% din n(u
)a cin%, ,&u $% a'i*eze un ae& $enzua) *i/) )u% de m#n%,
da& 7%&7a"u) *i/( &e"&a$e numaidec#" *i Ma&ia #n!e)e$e 8
(a&ecum cu "eam%, da& *i cu u*u&a&e 8 c% &(une&ea
)ui e&a #n"&/ade,%& $e&i(a$%-
8 S"eaua $am7aH 8 zicea 7%&7a"u) 8- +&um(a$%
$"eaua $am7a 7&azi)ianH C%)%"(&ie $%"%m#na ,ii"(&H
T("u) e&a un mi&ac(), da& 1c%)%"(&ia $%"%m#na ,i/
i"(&5 e&a ce,a a7$()u" de nec(nceu"- Ma&ia #nce&c% $%/i
eD)ice c% nu u"ea )ua ( a$emenea decizie '%&% a $e
c(n$u)"a cu 'ami)ia $a- E),e!ianu), 'u&i($, #i a&%"% ( c(ie
a d(cumen"u)ui $emna", *i ea, en"&u &ima (a&%, $e
$im!i cu&in$% de "eam%-
8 C(n"&ac"H 8 zi$e e)-
.eci$% "("u*i $% )ece, $e 3("%&# $%/) c(n$u)"e e
Mai)$(n, im&e$a&u) ei 8 #n de'ini"i, 'u$e$e )%"i" ca $%
( c(n$i)ieze-
Mai)$(n #n$% %&ea mai &e(cua" acum $% ( $educ%
e ( "u&i$"% nem!(aic%, a7ia $($i"% )a 3("e) *i ca&e '%cea
topless e ni$i, $i:u&% c% 6&azi)ia e !a&a cea mai )i7e&a)%
din )ume 9'%&% a/*i da $eama c% e&a $in:u&a e&$(an% cu
$#nii eDu*i *i c% "(!i cei)a)!i ( &i,eau cu ( anumi"%
?0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&e"icen!%;- A '($" :&eu $%/) 'ac% a da a"en!ie $u$e)(& ei-
8 2i dac% m/a* &%z:#ndi4 8 in$i$"% Ma&ia-
8 Nu *"iu ce $c&ie #n c(n"&ac", da& $/a& u"ea ca e)
$% cea&% $% 'ii a&e$"a"%-
8 N/( $% m% :%$ea$c% nici(da"%H
8 Ai d&e"a"e- .a& nu/!i 'ace :&iBi-
E),e!ianu) "("u*i, ca&e auca$e $% c3e)"uia$c% C00
de d()a&i, ( e&ec3e de an"('i, ( &(c3ie, d(u% cine
*i c3e)"uie)i)e n("a&ia)e de )a c(n$u)a", #nceu$e $% $e
#n:&iB(&eze #n a$emenea m%$u&%, #nc#", de ,&eme ce
Ma&ia in$i$"a c% "&e7uia nea%&a" $% ,(&7ea$c% cu 'ami)ia
ei, $e 3("%&# $% cume&e d(u% 7i)e"e de a,i(n du$/#n"(&$
*i $% ( #n$(!ea$c% #n% #n )(ca)i"a"ea ei na"a)% 8 cu
c(ndi!ia ca "("u) $% $e &ez(),e #n a"&uzeci *i (" de (&e
*i $% (a"% )eca e$"e ( $%"%m#n%, ("&i,i"
a&anBamen"u)ui- Cu z#m7e"e ici, z#m7e"e c()(, ea #nceea
$% &icea% c% a*a &eie*ea din d(cumen" *i c% nu "&e7uie
$% "e B(ci &ea mu)" cu $educ!ia, $en"imen"e)e *i
c(n"&ac"e)e-
A '($" ( ,e&i"a7i)% $u&&iz% *i un m("i, de (&:()iu
en"&u (&%*e) $% ( ,ad% e '&um(a$a )(& 'iic% Ma&ia
$($ind #n$(!i"% de un $"&%in, ca&e d(&ea $% ( in,i"e $%
de,in% ( ma&e $"ea #n Eu&(a- T(!i ,ecinii *i &ie"ene)e
din )iceu ( #n"&e7au0 1.a& cum a '($"45
1Am a,u" n(&(c-5
>(iau $% *"ie dac% a*a $e #n"#m)a me&eu )a Ri( de
Ianei&(, en"&u c% ,%zu$e&% "e)en(,e)e cu ei$(ade
a$em%n%"(a&e- Ma&ia nu zi$e nici da, nici nu, ca $%/*i
un% #n ,a)(a&e eDe&ien!a *i $%/*i c(n,in:% &ie"ene)e
c% e&a ( e&$(an% de($e7i"%-
?=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Se du$e&% )a ea aca$%, unde 7%&7a"u) a&%"% din n(u
7&(*u&i)e, 6&azi)ia 9cu Z;, c(n"&ac"u), #n ,&eme ce Ma&ia
)e d%dea eD)ica!ii c% acum a,ea un im&e$a& *i a$i&a $%
'ac% ( ca&ie&% a&"i$"ic%- Mama, ui"#ndu/$e )a
dimen$iuni)e 7iJini)(& u&"a"e de "ine&e #n '("(:&a'ii)e e
ca&e )e a&%"a $"&%inu), i )e d%du imedia" #na(i *i nu ,&u
$% un% #n"&e7%&i 8 "(" ce ( in"e&e$a e&a ca 'a"a ei $% 'ie
'e&ici"% *i 7(:a"% $au ne'e&ici"% 8 da& 7(:a"%-
8 Cum #) c3eam%4
8 R(:e&-
8 R(:e&i(H Am a,u" un ,%& cu nume)e %$"aH
6%&7a"u) z#m7i, 7%"u din a)me *i "(!i #*i d%du&%
$eama cu nu #n!e)e$e$e #n"&e7a&ea- Ta"%) c(men"% cu
Ma&ia0
8 6ine, da& e de/( ,#&$"% cu mine-
Mama #) &u:% $% nu $e ame$"ece #n 'e&ici&ea 'e"ei-
Cum "(a"e c&(i"(&e$e)e $"au mu)" de ,(&7% cu c)ien"e)e
)(& *i d(7#nde$c #n% )a u&m% ( ma&e eDe&ien!% #n
ma"e&ie de c%$%"(&ii *i d&a:($"e, ea ( $'%"ui0
8 Scume"ea mea, mai 7ine $% 'ii ne'e&ici"% cu un
7%&7a" 7(:a", dec#" 'e&ici"% cu unu) $%&ac, ia& ac()( de/
a&"e ai mai mu)"e *an$e $% 'ii ( 7(:a"% ne'e&ici"%- La
u&ma u&me)(&, dac% nimic nu me&:e 7ine, iei un au"(7uz
*i "e/n"(&ci aca$%-
Ma&ia, 'a"% din &(,incie, da& cu ( in"e)i:en!% mai
a$cu!i"% dec#" #*i #nc3iuiau maic%/$a (&i ,ii"(&u) ei $(!,
in$i$"% d(a& ca $% ( z:#nd%&e0
8 M%mic(, nu eDi$"% au"(7uz din Eu&(a #n 6&a/
zi)ia- n a'a&% de a$"a, ,&eau $%/mi 'ac ( ca&ie&% a&"i$"ic%,
nu ,&eau $% m% m%&i"-
Mama #*i &i,i 'iica cu un ae& a&(ae di$e&a"0
?2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 .ac% aBun:i ac()(, (!i )a 'e) de 7ine $% *i )eci-
Ca&ie&e)e a&"i$"ice $#n" '(a&"e 7une en"&u 'e"e)e "ine&e,
da& nu du&eaz% dec#" a"#"a c#" !ine ,(cea '&um(a$%, *i a$"a
$e "e&min% mai mu)" $au mai u!in e )a "&eizeci de ani-
P&('i"% "("u*i, :%$e*"e e cine,a ca&e $% 'ie cin$"i",
iu7i"(& *i, "e &(:, m%&i"%/"e- Nu e ne,(ie $% "e :#nde*"i
mu)" )a d&a:($"e 8 )a #nceu" nu/) iu7eam e "a"%) "%u,
da& 7anii cum%&% (&ice, #n% *i d&a:($"ea ade,%&a"%- 2i
,ezi c% "a"%) "%u nici 7(:a" nu eH
E&a un $'a" mize&a7i) de &ie"en%, da& un eDce)en"
$'a" de mam%- Pa"&uzeci *i (" de (&e mai "#&ziu $e
#n"(&cea )a Ri(, nu '%&% a 'i "&ecu" #nain"e 8 $in:u&% 8
e )a ,ec3iu) $%u )(c de munc%, #nain"#ndu/*i demi$ia *i
auzindu/) e a"&(nu) ma:azinu)ui de "eD"i)e0
8 Am a')a" c% un ma&e im&e$a& '&ancez $/a 3("%&#"
$% "e duc% )a Pa&i$- Nu "e (" #miedica $%/!i cau!i
'e&ici&ea, da& ,&eau ca, #nain"e de a )eca de/aici, $% *"ii
ce,a-
Sc(a$e din 7uzuna& un )%n!i*(& cu un meda)i(n-
8 E ,(&7a de Meda)i(nu) +%c%"(& de minuni a)
Maicii .(mnu)ui a Mi)($"i,i&i)(&- 6i$e&ica ei e$"e )a
Pa&i$, deci du/"e ac()( *i &(a:/( $% "e ae&e- >ezi ce $"%
$c&i$ aici-
Ma&ia ,%zu c%, #n Bu&u) +eci(a&ei, e&au c#"e,a cu/
,in"e0 1 O, Ma&ie cea z%mi$)i"% '%&% de &i3an%, &(a:%/"e
en"&u n(i, cei ca&e ne #nd&e"%m c%"&e Tine- Amin-5
8 Nu ui"a $% &($"e*"i '&aza a$"a ce) u!in ( da"% e
zi- 2i---
2(,%i, da& acum e&a "#&ziu-
8 --- dac% "e ,ei #n"(a&ce c#nd,a, $% *"ii c% am $% "e
a*"e"- Am ie&du" (cazia $%/!i $un un )uc&u a"#" de
??
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$im)u0 1Te iu7e$c-5 P(a"e e "#&ziu, da& mi/a& )%cea $% (
*"ii-
1A ie&de (cazia50 ea #n,%!a$e '(a&"e &eede ce #n/
$emna a$"a- 1Te iu7e$c5 e&a #n$% ( &((zi!ie e ca&e (
auzi$e de mu)"e (&i de/a )un:u) ce)(& d(u%zeci *i d(i de
ani ai $%i *i %&ea a nu mai a,ea nici un $en$ 8 en"&u
c% nici(da"% nu du$e$e )a ce,a $e&i($, &('und, ca&e $% $e
"&aduc% #n"&/( &e)a!ie du&a7i)%- Ma&ia #i mu)!umi en"&u
ce)e $u$e, )e n("% #n $u7c(n*"ien"u) $%u 9nici(da"% nu $e
*"ie ce ne &e:%"e*"e ,ia!a *i e "("deauna 7ine $% *"ii unde
$e a')% ie*i&ea de u&:en!%;, #) $%&u"% ca$" e (7&aBi *i
)ec% '%&% a $e mai ui"a #n u&m%-
Se #n"(a&$e&% )a Ri(, #n d(a& ( zi #*i (7!inu a*a/
(&"u) 96&azi)ia $e $c3im7a$e cu ade,%&a", c(men"a$e
R(:e& cu aBu"(&u) c#"(&,a cu,in"e #n (&"u:3ez% *i cu (
d&(aie de $emne, e ca&e Ma&ia )e "&adu$e 1nain"e
,&eme $e #n"#&zia mu)"5;- n $cu&" "im, cu aBu"(&u) )ui
Mai)$(n, a:en"u) de az%Kin"e&&e"u)Kim&e$a&u), $e
'%cu&% &e$"u) &e:%"i&i)(& 9&(c3ii, an"('i, 'a&du&i, "(" ce/
*i u"ea ,i$a ( 'emeie ca ea;- R(:e& ( ,%zu dan$#nd #n"&/
un )(ca) de n(a"e e ca&e/) ,izi"a$e&% #n aBunu)
c%)%"(&iei #n Eu&(a, &%m#n#nd de/a d&e"u) en"uzia$ma"
de a)e:e&ea )ui 8 $e a')a &ea)men"e #n 'a!a unei ma&i
$"e)e en"&u ca7a&e"u) C()(:nM, '&um(a$a 7&une"% cu
(c3ii )umin(*i *i %&u) ne:&u ca a&ii)e graunei 9(
a$%&e 7&azi)ian%, cu ca&e $c&ii"(&ii !%&ii (7i*nuie$c $%
c(ma&e %&u) ne:&u;- A"e$"a"u) de munc% a)
c(n$u)a"u)ui E),e!iei 'u :a"a )a "im, #*i '%cu&% 7a:aBe)e
*i ( zi mai "#&ziu $e a')au #n d&um c%"&e !a&a ci(c()a"ei, a
cea$u&i)(& *i a 7&#nzei, Ma&ia )%nuind #n $ec&e" $%/) 'ac%
e 7%&7a"u) ace)a $% $e #nd&%:($"ea$c% de ea 8 #n
?A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de'ini"i, nu e&a nici 7%"&#n, nici u&#", nici $%&ac- Ce/*i
u"ea d(&i mai mu)"4
ABun$e euiza"% *i #nc% de e ae&((&" $im!i (
$"&#n:e&e de inim% *i "eam%0 #*i d%du $eama c% e&a "("a)
deenden"% de 7%&7a"u) de )#n:% ea 8 nu cun(*"ea !a&a,
)im7a *i '&i:u)- C(m(&"amen"u) )ui R(:e& $e m(di'ica
e m%$u&% ce "&eceau (&e)eE nu mai #nce&ca $% 'ie ama7i)
*i, m%ca& c% nu #nce&ca$e nici(da"% $% ( $%&u"e $au $% (
m#n:#ie e $#ni, &i,i&ea #i de,eni$e cum nu $e (a"e mai
di$"an"%- O in$"a)% #n"&/un mic 3("e), &ezen"#nd/( a)"ei
7&azi)ience, ( 'emeie "#n%&% *i "&i$"% e nume >i,ian,
ca&e u&ma $% $e (cue de &e:%"i&ea ei en"&u munc%-
>i,ian ( m%$u&% cu &i,i&ea din ca #n%/n ici(a&e,
'%&% cea mai mic% ce&em(nie $au cea mai mic% a'ec!iune
en"&u cine,a a')a" )a &ima $a eDe&ien!% #n $"&%in%"a"e-
n )(c $% ( #n"&e7e cum $e $im!ea, "&ecu numaidec#" )a
$u7iec"-
8 Nu/!i 'ace i)uzii- E) $e duce #n 6&azi)ia de 'ieca&e
da"% c#nd una din"&e dan$a"(a&e)e )ui $e c%$%"(&e*"e *i,
du% cum $e ,ede, a$"a $e #n"#m)% '(a&"e de$- E) *"ie ce
,&ea *i c&ed c% *i dumnea"a *"ii0 $e ,ede c% ai ,eni" #n
c%u"a&ea unuia din "&ei )uc&u&i 8 a,en"u&%, 7ani $au $(!-
Cum *i/a& 'i u"u" #nc3iui4 Oa&e "(a"% )umea um7)a
du% ace)a*i )uc&u4 Sau $e ,ede c% >i,ian u"ea ci"i
:#ndu&i)e ce)(&)a)!i4
8 T(a"e 'e"e)e de/aici um7)% du% unu) din ace$"e
?C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"&ei )uc&u&i 8 c(n"inu% >i,ian, ia& Ma&ia 'u c(n,in$% c%/
i ci"ea :#ndu&i)e 8- C#" de$&e a,en"u&%, e '(a&"e '&i:
en"&u a*a ce,a *i de a)"'e) 7anii nu aBun: en"&u
c%)%"(&ii- C#" de$&e 7ani, ,a "&e7ui $% munce*"i a&(ae
un an ca $%/!i )%"e*"i c%)%"(&ia &e"u&, nemaiun#nd )a
$(c("ea)% c3e)"uie)i)e en"&u )(cuin!% *i ma$%-
8 .a&---
8 .a, *"iu0 nu a*a a '($" a&anBamen"u)- La d&e"
,(&7ind, dumnea"a ai ui"a" $% #n"&e7i, cum de a)"'e) "(a"%
)umea ui"%- .ac% ai 'i '($" mai a"en"%, dac% ai 'i ci"i"
c(n"&ac"u) e ca&e )/ai $emna", ai 'i *"iu" eDac" #n ce "e/ai
7%:a" 8 en"&u c% e),e!ienii nu min", de*i $e '()($e$c de
"%ce&e-
Ma&iei #i 'u:ea %m#n"u) de $u7 ici(a&e-
8 n $'#&*i", c#" de$&e $(!, 'ieca&e 'a"% ca&e $e c%/
$%"(&e*"e #n$eamn% un ma&e &eBudiciu ec(n(mic en"&u
R(:e&, a$"'e) #nc#" ni $e in"e&zice $% $"%m de ,(&7% cu
c)ien!ii- .ac% ai de :#nd ce,a #n $en$u) %$"a, ,ei &i$ca
'(a&"e mu)"- Aici nu e un )(c unde (amenii $e #n"#)ne$c,
ca #n Rue de 6e&ne-
Rue de 6e&ne4
7 6%&7a!ii ,in aici cu ne,e$"e)e )(&, ia& u!inii "u/
&i*"i, de #nda"% ce/*i dau $eama de am7ian!a 'ami)ia)%,
)eac% $% cau"e 'emei #n a)"e )(ca)u&i- 2"ii $% dan$eziE
dac% ai *"i $% *i c#n!i, $a)a&iu) !i/a& c&e*"e, ca *i in,idia
ce)(&)a)"e- C3ia& dac% ai 'i #n$% cea mai 7un% ,(ce din
6&azi)ia, #!i $u:e&ez $% ui!i a$"a *i $% nu #nce&ci $% c#n!i-
2i mai a)e$ nu '()($i "e)e'(nu)- Ai c3e)"ui "(" ce mai
(!i c#*"i:a, ceea ce ,a #n$emna '(a&"e u!in-
8 .a& mi/a &(mi$ C00 de d()a&i e $%"%m#n%H
8 Ai $% ,ezi-
?F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n a d(ua $a $%"%m#n% #n
E),e!ia0
Am fost la local, am gsit un (instructor de dans*
dintr-o !ar numit Maroc i am fost neoit s n!
fiecare pas din ceea ce el 8 fr a fi pus niciodat
piciorul n -razilia 8 crede c e (sam"a*. 3-am aut
timp s m odihnesc dup lunga cltorie cu aionul, a
tre"uit s zm"esc i s dansez 8 nc din prima
noapte. #ntem ase fete, nici una din ele nu e fericit i
nici una nu tie ce face aici. &lien!ii "eau i "at din
palme, trimit "ezele i fac gesturi pornografice pe as-
cuns, dar nu mai mult de-att.
#alariul a fost pltit astzi, doar o zecime din ct ne
n!elesesem 8 restul, potriit contractului, a fi folosit
pentru a-mi plti cltoria i ederea. )up calculele
/iianei, aa a rmne timp de un an 8 adic n
perioada asta n-am unde fugi.
Merit s fug ns, A"ia am sosit, nc nu cunosc
nimic. &are e pro"lema s dansez reme de apte nop!i
pe sptmn, +nainte fceam asta de plcere, acum o
fac pentru "ani i glorie0 picioarele nu se plng, singu-
rul lucru dificil e s-mi men!in zm"etul pe "uze.
Pot alege ntre a fi o ictim a lumii sau o aentu-
rier n cutarea comorii sale. Totul !ine de felul cum
mi oi prii ia!a.
?@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Ma&ia ("% $% 'ie ( a,en"u&ie&% #n c%u"a&ea c(m(&ii
$a)e 8 #*i )%$% )a ( a&"e $en"imen"e)e, #nce"% $% mai
)#n:% #n 'ieca&e n(a"e, ui"% cine e&aE de$c(e&i c% a,ea
$u'icien"% ,(in!% ca $% $imu)eze c% a7ia $e n%$cu$e *i ca
a"a&e nu e&a ne,(i"% $%/i 'ie d(& de &umeni- Sen"imen"e)e
u"eau $% mai a*"e"e, acum $e imunea $% c#*"i:e 7ani,
$% cun(a$c% !a&a *i $% $e #n"(a&c% aca$% "&ium'%"(a&e-
.e a)"'e), "("u) #n Bu&u) ei aducea cu 6&azi)ia #n :e/
ne&a) *i cu (&a*u) ei #n a&"icu)a&0 'emei)e ,(&7eau #n
(&"u:3ez%, $e )#n:eau de 7%&7a!i, ,(&7eau "a&e,
&("e$"au #m("&i,a (&a&e)(&, aBun:eau cu #n"#&zie&e )a
)(ca), #) $'idau e a"&(n, $e c&edeau ce)e mai '&um(a$e
din )ume *i $uneau (,e*"i de$&e +e!i/+&um(*ii )(& 8
ca&e de (7icei e&au '(a&"e dea&"e, $au e&au c%$%"(&i!i,
$au nu a,eau 7ani *i "&%iau de e u&ma muncii )(&-
Am7ian!a, $&e de($e7i&e de ceea ce/*i ima:ina$e c#nd
,%zu$e 7&(*u&i)e u7)ici"a&e adu$e de R(:e&, e&a eDac"
cum ( de$c&i$e$e >i,ian0 'ami)ia)%- +e"e)e nu u"eau
acce"a in,i"a!ii $au ie*i cu c)ien!ii, en"&u c% e&au
#n&e:i$"&a"e ca 1dan$a"(a&e de $am7a5 #n c%&!i)e )(& de
munc%- .ac% e&au &in$e c% &ime$c un 7i)e" cu un
num%& de "e)e'(n, e&au (&i"e $% muncea$c%
cinci$&ezece zi)e- Ma&ia, ca&e $e a*"e"a )a ce,a mu)"
mai dinamic *i em(!i(nan", $e )%$% cu&in$% #n $cu&"
"im de "&i$"e!e *i )ic"i$-
n &ime)e cinci$&ezece zi)e, %&%$i &a& en$iunea
unde )(cuia 8 mai cu $eam% c#nd ,%zu c% nimeni nu/i
,(&7ea )im7a, c3ia& dac% &(nun!a +OAR/TE/RAR
'ieca&e '&az%- R%ma$e de a$emenea $u&&in$% c%, $&e
de($e7i&e de ceea ce $e #n"#m)a #n !a&a ei, (&a*u) unde
?G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$"%"ea acum a,ea d(u% nume di'e&i"e 8 <ene,e en"&u
cei ca&e )(cuiau ac()( *i <ene7&a en"&u 7&azi)ience-
In 'ine, #n )un:i)e cea$u&i de )ic"i$ea)% din (d%i!a ei
'%&% "e)e,iz(&, aBun$e )a u&m%"(a&e)e c(nc)uzii0
a; nici(da"% nu ,a iz7u"i $% :%$ea$c% ceea ce c%u"a
dac% nu ,a *"i $% $un% ce :#nde*"e- n ace$" $c(,
"&e7uia $% #n,e!e )im7a )(cu)uiE
7; cum "(a"e cama&ade)e ei c%u"au ace)a*i )uc&u, ea
"&e7uia $% 'ie di'e&i"%- Pen"&u a$"a #nc% nu a,ea ( $()u!ie
$au ( me"(d%-
.in Bu&na)u) Ma&iei, )a a"&u $%"%m#ni du% de/
7a&ca&ea )a <ene,eK<ene7&a0
M simt aici de-o enicie, nu or"esc lim"a, mi
petrec ziua ascultnd muzic la radio, contemplndu-mi
camera, gndindu-m la -razilia, a"ia ateptnd s se
fac ora de munc i 8 cnd muncesc 8 a"ia ateptnd
s se fac ora ca s m ntorc la pensiune. Altfel spus,
triesc iitorul n loc de prezent.
ntr-o zi, ntr-un iitor ndeprtat, oi putea s-mi
pltesc "iletul de aion, oi putea s m ntorc n -ra-
zilia, s m mrit cu patronul magazinului de te5tile, s
ascult comentariile rutcioase ale prietenelor care n-
ar risca niciodat i tocmai de aceea se simt n stare s
ta5eze eecul celorlal!i. 3u, nu pot s m ntorc aa'
prefer s m arunc din aion cnd traerseaz oceanul.
&um ferestrele aionului nu se deschid 6a fost cea
la care nu m-am ateptat niciodat0 ce pcat c nu po!i
sim!i aerul curat24, am s mor aici. )ar nainte de-a
muri, reau s lupt pentru ia!. )ac oi putea rmne
?9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
singur, m oi duce unde reau.
A d(ua zi $e #n$c&i$e imedia" )a un cu&$ ma"ina) de
'&ancez%, unde cun($cu (ameni de "(a"e c&edin!e)e,
c(n,in:e&i)e *i ,#&$"e)e, (ameni cu ,e*min"e mu)"ic()(&e
*i mu)"e )an!u&i de au& e 7&a!e, 'emei "("deauna cu un
,%) e ca, c(ii ca&e #n,%!au mai &eede ca adu)!ii 8
c#nd de 'a" )uc&u&i)e a& "&e7ui $% $"ea eDac" in,e&$,
#n"&uc#" adu)!ii au mai mu)"% eDe&ien!%- E&a m#nd&%
a')#nd c% "(!i #i cun(*"eau !a&a, ca&na,a)u), $am7a,
'("7a)u) *i e (mu) ce) mai ce)e7&u din )ume, numi"
Pe)e- La #nceu" ,&u $% 'ie $ima"ic% *i #nce&c% $% )e
c(&ec"eze &(nun!ia 9e$"e Pe)eH Pe)eeeHHH;, da& du% c#",a
"im &enun!%, de(a&ece *i ei #i ziceau Ma&ia, mania a$"a
a $"&%ini)(& de a $c3im7a "(a"e nume)e, 7a mai *i c&ez#nd
c% au d&e"a"e-
n cea$u&i)e du%/amiezei, ca $% &ac"ice )im7a, #n/
d&%zni $% 'ac% &imii a*i &in (&a*u) ace)a cu d(u%
nume, de$c(e&i ( ci(c()a"% de)ici(a$%, ( 7&#nz% cum nu
mai m#nca$e nici(da"%, ( u&ia*% '#n"#n% a&"ezian% #n
miB)(cu) )acu)ui, z%ada e ca&e ici(a&e)e nici unuia
din"&e )(cui"(&ii (&a*u)ui ei nu ( c%)ca$e&%, 7e&ze)e,
&e$"au&an"e)e cu *emineu&i 9c3ia& dac% nu in"&a$e nici/
(da"% #n ,&eunu) din e)e, ,edea '(cu) #n%un"&u *i a$"a #i
d%dea ( $enza!ie )%cu"% de 7un%$"a&e;- R%ma$e de
a$emenea mi&a"% c#nd ,%zu c% nu "(a"e 'i&me)e '%ceau
&ec)am% )a cea$u&i, ci e&au *i 7%nci 8 de*i nu iz7u"i$e $%
A0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&icea% de ce eDi$"au a"#"ea 7%nci en"&u a"#" de u!ini
)(cui"(&i *i (7$e&,a$e c% &a&e(&i ,edea e cine,a #n
in"e&i(&u) a:en!ii)(&, da& $e 3("%&# $% nu un% nici (
#n"&e7a&e-
.u% "&ei )uni de au"(c(n"&() )a )uc&u, $#n:e)e ei
7&azi)ian 8 $enzua) *i $eDua) cum :#ndea "(a"% )umea
8 a &ecum%ni"E $e #nd&%:($"i de un a&a7 ca&e $"udia
'&anceza )a ace)a*i cu&$- Si"ua!ia du&% "&ei $%"%m#ni #n%
c#nd, #n"&/( n(a"e, $e 3("%&# $% )a$e "("u) 7a)"% *i $%
,izi"eze un mun"e de )#n:% <ene,a- C#nd ,eni )a )uc&u
$ea&a u&m%"(a&e, R(:e& ( c3em% )a e) #n 7i&(u-
.e #nda"% ce de$c3i$e u*a, 'u c(ncedia"% '%&% mu)"%
,(&7%, #n"&uc#" )e d%dea un &($" eDem)u ce)(&)a)"e 'e"e
ca&e )uc&au ac()(- R(:e&, i$"e&ic, zi$e c% a,ea #nc% ( da"%
"(a"e m("i,e)e $% 'ie dece!i(na", c% 'emei)e 7&azi)ience
nu e&au de #nc&ede&e 9a3, .umnezeu)e, mania a$"a de a
:ene&a)iza "("u);- N/a '($" de nici un '()($ $%/i $un% c%
"("u) nu 'u$e$e dec#" din &icina unei 'e7&e '(a&"e ma&i
cauza"e de di'e&en!a de "eme&a"u&%, 7%&7a"u) nu $e )%$%
c(n,in$ *i c3ia& &e"in$e c% "&e7uia $% mea&:% ia& #n
6&azi)ia ca $% an:aBeze ( #n)(cui"(a&e, *i c% a& 'i '($" mai
7ine $% 'ac% un $3(N cu 7a)e&ine iu:($)a,e, ca&e e&au
mu)" mai '&um(a$e *i mai &e$(n$a7i)e-
Ma&ia, de*i #nc% "#n%&%, nu e&a de)(c "(an"% 8 mai
cu $eam% du% ce aman"u) ei a&a7 #i $u$e c% #n E),e!ia
)e:i)e &i,i"(a&e )a munc% $#n" '(a&"e $e,e&e *i u"ea
$u$!ine c% e&a '()($i"% )a ( munc% de $c)a,, de(a&ece
)(ca)u) &%m#nea cu ma&e a&"e din $a)a&iu) ei-
Se #n"(a&$e #n 7i&(u) )ui R(:e&, ,(&7ind de a$"% da"%
( '&ancez% &ez(na7i)%, ca&e inc)udea #n ,(ca7u)a&u) ei *i
cu,#n"u) 1a,(ca"5- P)ec% de/ac()( cu ( )(aie de inBu&ii
A=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
*i ( indemniza!ie de cinci mii de d()a&i 8 7ani )a ca&e
nici(da"% nu ,i$a$e, "("u) din &icina ace)ui cu,#n"
ma:ic, 1a,(ca"5- Acum u"ea $%/) iu7ea$c% ne$"#nBeni"%
e a&a7, $% cume&e une)e cad(u&i, $%/*i 'ac% '("(:&a'ii
#n z%ad% *i $% $e #n"(a&c% aca$% cu ,ic"(&ia ,i$a"%-
P&imu) )uc&u e ca&e/) '%cu 'u $%/i "e)e'(neze unei
,ecine a mamei $a)e *i $% $un% c% e&a 'e&ici"%, a,ea (
ca&ie&% '&um(a$% #n 'a!%, nimeni de/aca$% nu "&e7uie $%/
*i 'ac% :&iBi- .u% aceea, cum a,ea un "e&men en"&u a
%&%$i came&a de en$iune e ca&e i/( #nc3ina$e R(:e&,
nu/i &%m#nea dec#" $% $e duc% )a a&a7, $%/i Bu&e d&a:($"e
,e*nic%, $% $e c(n,e&"ea$c% )a &e)i:ia )ui, $% $e m%&i"e cu
e) 8 c3ia& dac% a& 'i '($" (7)i:a"% $% (a&"e e ca una
din #nze)e ace)ea ciuda"eE )a u&ma u&me)(&, "(!i de/
ac()( *"iau c% a&a7ii e&au '(a&"e 7(:a!i, *i a$"a e&a de
aBun$-
A&a7u) #n$%, )a ,&emea aceea, e&a de/acum dea&"e
8 e$emne #n A&a7ia, ( !a&% e ca&e Ma&ia nu (
cun(*"ea 8 *i #n ad#ncu) $u')e"u)ui #i adu$e mu)!umi&i
+eci(a&ei Ma&ia c% nu 'u$e$e (7)i:a"% $%/*i "&%deze
&e)i:ia- Acum, ,(&7ind deBa de$"u) de 7ine '&anceza, cu
7ani en"&u d&umu) de #n"(a&ce&e, ca&"e de munc% unde
e&a c)a$i'ica"% ca 1dan$a"(a&e de $am7a5, ( ,iz% de
*ede&e #nc% ,a)a7i)% *i *"iind c% #n u)"im% in$"an!% $e
u"ea m%&i"a cu un c(me&cian" de "eD"i)e, Ma&ia $e 3("%&#
$% 'ac% ceea ce *"ia c% e&a #n $"a&e0 $% c#*"i:e 7ani cu
'&umu$e!ea ei-
nc% din 6&azi)ia ci"i$e ( ca&"e de$&e un %$"(& ca&e,
#n c%u"a&ea c(m(&ii $a)e, #n"#min% di'e&i"e di'icu)"%!i, ia&
ace$"e di'icu)"%!i #) aBu"% $% (7!in% ceea ce d(&e*"eE ace$"a
A2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
e&a eDac" *i cazu) ei- Acum e&a e de)in #nc&edin!a"% c%
'u$e$e "&imi$% #n )ume ca $% $e #n"#)nea$c% cu ade,%&a"u)
ei de$"in 8 m(de) $au manec3in-
nc3i&ie ( came&% mic% 9'%&% "e)e,iz(&, 'iindc% $e
imunea $% ec(n(mi$ea$c% )a maDimum, #n% c#nd a,ea
$% c#*"i:e #n"&/ade,%& mu)!i 7ani;, ia& a d(ua zi #nceu $%
,izi"eze di,e&$e a:en!ii- Pe$"e "(" a')% c% "&e7uia $% )a$e
'("(:&a'ii &('e$i(na)e, da&, #n de'ini"i,, e&a ( in,e$"i!ie
#n &(&ia ei ca&ie&% 8 (&ice ,i$ c($"% mu)"- C3e)"ui (
a&"e c(n$ide&a7i)% din 7ani )a un '("(:&a' eDce)en", ca&e
,(&7ea u!in *i &e"indea mu)"0 a,ea ( :a&de&(7% u&ia*%
#n a"e)ie&u) $%u *i ea (z% #n c($"uma!ii $(7&e,
eD"&a,a:an"e *i c3ia& #n"&/un 7iJini, ca&e )/a& 'i '%cu" e
unicu) ei cun($cu" din Ri( de Ianei&(, a:en"u) de
az%Kin"e&&e"u) *i eD/im&e/$a&u) Mai)$(n, $%
)e$nea$c% de m#nd&ie- Ce&u ( $e&ie de c(ii
$u)imen"a&e, $c&i$e ( $c&i$(a&e #n ca&e $unea c% e&a
'e&ici"% #n E),e!ia *i )e "&imi$e 'ami)iei $a)e- A,eau $%
c&ead% c% e&a 7(:a"%, cu ( :a&de&(7% demn% de in,idia",
*i c% de,eni$e 'iica cea mai i)u$"&% a (&%*e)u)ui )(&- .ac%
"("u) a,ea $% ia$% du% :#ndu) ei 9*i ci"i$e mu)"e c%&!i de
1:#ndi&e (zi"i,%5, a*a #nc#" nu a,ea nici cea mai mic%
#nd(ia)% cu &i,i&e )a &(&iu) ei "&ium';, a,ea $% 'ie
&imi"% )a #n"(a&ce&e cu 'an'a&a *i "(!i )/a& 'i c(n,in$ e
&ima& $% dea nume)e ei unei ie!e-
*i cum%&% un "e)e'(n m(7i), din ce)e ca&e u"i)i/
zeaz% ca&"e)e &e)%"i"e 9de ,&eme ce nu a,ea d(mici)iu
$"a7i); *i, #n zi)e)e u&m%"(a&e, a*"e"% in,i"a!ii )a )uc&u-
M#nca #n &e$"au&an"e c3ineze*"i 9ce)e mai ie'"ine; *i, ca
$%/*i e"&eac% "imu), $"udia ca ( auca"%-
Timu) $e $cu&:ea #n$% #n zada& *i "e)e'(nu) nu $una-
A?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
S&e $u&&inde&ea ei, nimeni nu $e a:%!a de ea c#nd $e
)im7a e ma)u) )acu)ui, cu eDce!ia un(& "&a'ican!i de
d&(:u&i ca&e $"%"eau me&eu #n ace)a*i )(c, $u7 unu) din
(du&i)e ca&e '%ceau )e:%"u&a din"&e '&um(a$a :&%din%
,ec3e *i ( a&"e mai n(u% a (&a*u)ui- nceu $% $e
#nd(ia$c% de '&umu$e!ea ei, #n% c#nd una din"&e '($"e)e
ei c()e:e de munc%, cu ca&e $e #n"#)ni$e din #n"#m)a&e
#n"&/( ca'enea, #i $u$e c% nu ea e&a de ,in%, ci e),e!ienii,
c%&(&a nu )e )ace $% de&anBeze e nimeni, *i $"&%inii,
c%&(&a )e e '&ic% $% nu 'ie a&e$"a!i en"&u 1a:&e$iune
$eDua)%5 8 ( c3e$"ie in,en"a"% en"&u ca 'emei)e din
)umea #n"&ea:% $% $e $im"% cum nu $e (a"e mai &%u-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n"&/( n(a"e c#nd nu mai a,ea
cu&aB $% ia$%, $% "&%ia$c%, $% mai a*"e"e ae)u) "e)e'(nic
ca&e nu mai ,enea0
Azi am trecut prin fa!a unui parc de distrac!ii. &um
nu pot continua s cheltuiesc "ani la ntmplare, m-am
gndit c ar fi mai "ine s o"ser oamenii. M-am oprit
mult timp n fa!a montagne-russe-ului' am zut c
ma.oritatea persoanelor intrau acolo n cutarea sen-
za!iilor tari, dar cnd ncepea s func!ioneze, mureau de
fric i cereau oprirea crucioarelor.
Atunci ce or, )ac aleg aentura, n-ar tre"ui s
fie pregtite ca s mearg pn la capt, #au cred c-ar
fi mai inteligent s nu treac prin attea urcuuri i co-
"oruri i s stea tot timpul ntr-un carusel, nrtindu-
se n acelai loc,
+n clipa cnd snt prea singur ca s m gndesc la
dragoste, dar simt neoia s m coning c asta se a
AA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ntmpla, mi oi gsi o slu." i m aflu aici pentru c
am ales destinul acesta. Montagne-russe-ul e ia!a mea,
ia!a este un .oc dur i halucinant, ia!a nseamn sal-
turi cu parauta, nseamn risc, nseamn s cazi i s
te ridici, nseamn alpinism, nseamn oin! de a a.un-
ge n punctul tu cel mai nalt i a te sim!i nemul!umit i
nelinitit cnd nu reueti s o faci.
3u e uor s fiu departe de familia mea, de lim"a n
care-mi pot e5prima toate emo!iile i sentimentele, dar
de azi nainte, cnd oi fi deprimat, mi oi aminti de
acel parc de distrac!ii. )ac a fi adormit i m-a fi
trezit "rusc ntr-un montagne-russe, oare ce a sim!i,
-un, prima senza!ie ar fi c snt prizonier, a fi
ngrozit de cur"e, mi-ar eni s omit i s plec de-a-
colo. )ar dac m ncredin!ez c inele snt destinul
meu, c )umnezeu conduce mecanismul, comarul
acesta s-ar transforma n stimulent. 3u este dect e5act
ceea ce este, un montagne-russe, o .ucrie sigur i
conforta"il, care a.unge la terminus, dar din care, ct
!ine cltoria, tre"uie s priesc peisa.ul din .ur, s !ip
de emo!ie.
.e*i e&a caa7i)% $% $c&ie c(n$ide&a!ii e ca&e )e
$(c("ea '(a&"e #n!e)e"e, nu e&a #n $"a&e $%/*i u&meze
&(&ii)e $'a"u&iE m(men"e)e de de&e$ie de,eneau "("
mai '&ec,en"e *i "e)e'(nu) c(n"inua $% nu $une- Ca $% $e
di$"&eze *i $% &ac"ice )im7a '&ancez% #n ace)e cea$u&i
AC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ince&"e, Ma&ia #nceu $% cume&e &e,i$"e cu a&"i*"i
ce)e7&i, da& #*i d%du $eama &eede c% c3e)"uia mu)!i 7ani
#n ace$" $c( *i $e du$e $% )e cau"e )a ( 7i7)i("ec% din
a&(ie&e- .(amna ca&e $e (cua de #m&umu"u) c%&!i)(&
#i $u$e c% ac()( nu uneau )a di$(zi!ie &e,i$"e, da& #i
u"ea $u:e&a une)e "i")u&i ca&e $% ( aBu"e $% $"%#nea$c%
"(" mai 7ine '&anceza-
8 N/am "im de ci"i" c%&!i-
8 Cum nu a,e!i "im4 Ce 'ace!i4
8 Mu)"e0 $"udiez '&anceza, !in un Bu&na) *i---
8 2i mai ce4
E&a $% $un% 1*i a*"e" $% $une "e)e'(nu)5, da& $(c("i
c% e&a mai 7ine $% "ac%-
8 +a"% d&a:%, dumnea"a e*"i "#n%&%, ai "(a"% ,ia!a #n
'a!%- Ci"e*"e- Ui"% ce !i $/a $u$ de$&e c%&!i *i ci"e*"e-
8 2i #n% acum am ci"i" mu)"-
6&u$c, Ma&ia #*i amin"i de ceea ce a:en"u) de az%
Mai)$(n #i de$c&i$e$e c#nd,a $u7 denumi&ea de 1ene&/
:ie5- 6i7)i("eca&a din 'a!a ei %&ea ( 'iin!% $en$i7i)%,
7ine,(i"(a&e, cine,a ca&e a& u"ea $% ( aBu"e dac% ce,a
$au nimic n/a& me&:e- T&e7uia $% ( cuce&ea$c%, in"ui!ia #i
$unea c% ac()( #*i u"ea :%$i ( ($i7i)% &ie"en%- Se
&%z:#ndi e )(c0
8 .a& ,&eau $% ci"e$c *i mai mu)"- >% &(: $% m%
aBu"a!i #n a)e:e&ea c%&!i)(&-
+emeia #i adu$e Micul prin!. n n(a"ea aceea #n/
ceu $% ( &%$'(ia$c%, ,%zu de$ene)e de )a #nceu", unde
a%&ea ( %)%&ie 8 da& au"(&u) $unea c%, )a d&e"
,(&7ind, en"&u c(ii, aceea e&a ( c(7&% cu un e)e'an"
#n%un"&u- 1C&ed c% nici(da"% n/am '($" c(i)5, #*i $u$e
#n $inea ei- 1Pen"&u mine, a$"a a&e mai de:&a7% (
AF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
%)%&ie-5 n a7$en!a "e)e,iz(&u)ui, #nceu $%/) #n$(!ea$c%
e &in!i*(& #n c%)%"(&ii)e )ui, #n"&i$"#ndu/$e "("u*i (&i de
c#"e (&i a%&ea $u7iec"u) 1d&a:($"e5 8 #*i in"e&zi$e$e $%
$e mai :#ndea$c% )a "ema a$"a $au, de nu, &i$ca $% $e
$inucid%- Cu eDce!ia cine)(& &(man"ice )a ca&e )uau
a&"e un &in!, ( ,u)e *i un "&anda'i&, ca&"ea e&a '(a&"e
in"e&e$an"% *i ui"% $% ,e&i'ice )a 'ieca&e cinci minu"e dac%
7a"e&ia ce)u)a&u)ui e&a #nc%&ca"% 9mu&ea de '&ic% $% nu/*i
ia&d% *an$a cea ma&e din &icina unei ne:)iBen!e;-
Ma&ia #nceu $% '&ec,en"eze 7i7)i("eca, $% $"ea de
,(&7% cu 'emeia ca&e %&ea )a 'e) de $in:u&% ca *i ea, $%/i
cea&% $u:e$"ii, $% di$cu"e de$&e ,ia!% *i au"(&i 8 #n%
c#nd 7anii a&(ae i $e "e&mina&%E #nc% d(u% $%"%m#ni *i
nu *i/a& mai 'i u"u" cum%&a 7i)e"u) de #n"(a&ce&e-
2i cum ,ia!a a*"ea"% me&eu $i"ua!ii c&i"ice ca $%/*i
a&a"e )a"u&a $"&%)uci"(a&e, #n ce)e din u&m% "e)e'(nu)
$un%-
La "&ei )uni du% ce de$c(e&i$e cu,#n"u) 1a,(ca"5 *i
)a d(u% de c#nd "&%ia din indemniza!ia #nca$a"%, ( a:en!ie
de m(de)e #n"&e7% dac% d(amna Ma&ia $e mai :%$ea )a
num%&u) ace)a- R%$un$u) 'u un 1da5 &ece, &ee"a" cu
mu)" "im #nain"e, ca $% nu mani'e$"e nici un 'e) de
anDie"a"e- A')% a"unci c% unui a&a7, &('e$i(ni$" #n
ma"e&ie de m(d% #n !a&a )ui, #i )%cu$e&% mu)" '("(:&a'ii)e
ei *i ,(ia $% ( in,i"e $% a&"icie )a ( a&ad%- Ma&ia #*i
amin"i de &ecen"a dece!ie, da& *i de 7anii de ca&e a,ea
ne,(ie cu di$e&a&e-
*i d%du&% #n"#)ni&e #n"&/un &e$"au&an" '(a&"e *ic-
n"#)ni un d(mn e)e:an", mai #nc#n"%"(& *i mai ma"u&
A@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dec#" eDe&ien!a $a an"e&i(a&%, ca&e ( #n"&e7%0
8 2"i!i de cine e "a7)(u) ace)a4 .e I(an Mi&(- 2"i!i
cine e I(an Mi&(4
Ma&ia &%ma$e "%cu"%, ca *i cum $/a& 'i c(ncen"&a"
a$u&a m#nc%&ii, de$"u) de di'e&i"% de cea din &e$"au/
&an"e)e c3ineze*"i- Pe de a)"% a&"e, #*i '%cea #n$emn%&i #n
min"e0 "&e7uie $% cea&% ( ca&"e de$&e Mi&( cu &i)eBu)
&(Dimei $a)e ,izi"e )a 7i7)i("ec%-
A&a7u) in$i$"a #n$%0
8 Ma$a aceea e&a &e'e&a"% de +ede&ic( +e))ini- Ce
c&ede!i de$&e 'i)me)e )ui +e))ini4
i &%$un$e c% )e ad(&a- A&a7u) ,&u $% in"&e #n de"a)ii,
*i Ma&ia, d#ndu/*i $eama c% &e:%"i&ea ei cu)"u&a)% n/
a,ea cum $% &ezi$"e )a &(7a aceea, $e 3("%&# $% "&eac%
di&ec" )a $u7iec"0
8 Nu ,&eau $% m% &e'ac 'a!% de dumnea,(a$"&%-
T(" ce *"iu e$"e de($e7i&ea din"&e ( c(ca/c()a *i ( e$i-
Nu d(&i!i $% di$cu"%m de$&e ( a&ad% de m(de4
+&anc3e!ea 'e"ei %&u a/i 'ace ( 7un% im&e$ie-
8 O ,(m 'ace c#nd ,(m )ua un d&inJ, du% cin%- Se
in$"a)% ( auz%, "im #n ca&e cei d(i $e &i,eau *i
#nce&cau $%/*i :3icea$c% :#ndu&i)e-
8 S#n"e!i '(a&"e '&um(a$% 8 in$i$"% a&a7u) 8-
.ac% ,&e!i $% )ua!i un d&inJ cu mine )a 3("e)u) meu, ,%
dau ( mie de '&anci-
Ma&ia #n!e)e$e imedia"- E&a ,ina a:en!iei de m(/
de)e4 E&a ,ina ei, a& 'i "&e7ui" $% $e in"e&e$eze mai eDac"
de$&e cin%4 Nu e&a nici ,ina a:en!iei, nici a ei, nici a
a&a7u)ui0 c3ia& a*a 'unc!i(nau )uc&u&i)e- 6&u$c, $im!i
ne,(ia de ei$aBu) na"a), de 6&azi)ia, de #m7&%!i*a&ea
mamei- *i amin"i de 7i)e"u) )ui Mai)$(n, c#nd ,(&7ea de
AG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"&ei $u"e de d()a&iE e a"unci $(c("i$e eDa:e&a", mu)"
e$"e ceea ce $e&a $% &imea$c% en"&u ( n(a"e cu un
7%&7a"- .a& #n c)ia aceea #*i d%du $eama c% nu mai a,ea
e nimeni, a7$()u" e nimeni e )ume cu ca&e $% (a"%
$"a de ,(&7%E e&a $in:u&%, #n"&/un (&a* $"&%in, )a ,#&$"a ei
de d(u%zeci *i d(i de ani &e)a"i, 7ine "&%i!i, da& inu"i)i
dac% e&a ,(&7a $% ( aBu"e )a :%$i&ea ce)ui mai 7un
&%$un$-
8 Mai da!i/mi, ,% &(:, u!in ,in-
A&a7u) #i mai "u&n% ,in #n a3a&, #n "im ce :#ndu) #i
c%)%"(&ea mai &aid dec#" Micu) &in! #n )im7a&ea )ui e
di,e&$e )ane"e- >eni$e $% cau"e a,en"u&%, 7ani *i (a"e
un $(!, *"ia c% #n ce)e din u&m% ,a acce"a *i &(une&i
ca a$"a, 'iindc% nu e&a in(cen"% *i $e (7i*nui$e cu
c(m(&"amen"u) 7%&7a!i)(&- .a& #nc% mai c&edea #n
a:en!ii)e de m(de)e, $"&%)uci&i, un $(! 7(:a", 'ami)ie,
c(ii, ne(!i, &(c3ii, #n"(a&ce&e "&ium'%"(a&e #n (&a*u)
na"a)- >i$a $% de%*ea$c% "(a"e di'icu)"%!i)e d(a& cu
aBu"(&u) in"e)i:en!ei, a) 'a&mecu)ui, a) ,(in!ei $a)e-
Rea)i"a"ea $'#&*i$e &in a i $e &%7u*i #n ca- S&e
$u&&inde&ea a&a7u)ui, #nceu $% )#n:%- 6%&7a"u), $'#*ia"
#n"&e "eama de $canda) *i in$"inc"u) ma$cu)in de a (
&("eBa e 'a"%, nu *"ia ce $% 'ac%- i '%cu $emn
($%"a&u)ui $% aduc% n("a de )a"%, da& Ma&ia #) #n"&e/
&u$e0
8 Nu 'ace!i a$"a- Mai "u&na!i/mi ,in *i )%$a!i/m% $%
)#n: ni!e)- 2i Ma&ia $e :#ndi )a 7%ie!a*u) ca&e/i ce&u$e
un c&ei(n, )a ad()e$cen"u) ca&e ( $%&u"a$e e :u&a
#nc3i$%, )a 7ucu&ia de a 'i cun($cu" Ri( de Ianei&(/u), )a
7%&7a!ii ca&e ( '()($i$e&% '%&% a/i 'i da" nimic #n $c3im7,
)a a$iuni)e *i iu7i&i)e i&($i"e de/a )un:u) d&umu)ui ei de
A9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#n% acum- >ia!a $a, #n ciuda aa&en"ei )i7e&"%!i, e&a un
*i& ne$'#&*i" de cea$u&i #n a*"e"a&ea unui mi&ac(), a unei
iu7i&i ade,%&a"e, a unei a,en"u&i cu ace)a*i 'ina)
&(man"ic e ca&e/) ,%zu$e me&eu #n 'i)me *i de$&e ca&e
ci"i$e #n c%&!i- Un au"(& $c&i$e$e c% e (m "imu) nu/)
"&an$'(&m%, #n,%!%"u&a nu/) "&an$'(&m% 8 unicu) )uc&u
ca&e "e (a"e 'ace $%/!i $c3im7i :#ndu&i)e e$"e d&a:($"ea-
Ce &($"ieH Cine a $c&i$ a$"a cun(*"ea d(a& ( 'a!% a
m(nedei-
n"&/ade,%&, d&a:($"ea e&a &imu) )uc&u caa7i) $%
$c3im7e "("a) ,ia!a unei e&$(ane de )a ( c)i% )a a)"a-
EDi$"a #n$% cea)a)"% 'a!% a m(nedei, un a) d(i)ea )uc&u
ca&e 'ace ca 'iin!a uman% $% u&meze ( ca)e "("a) di'e&i"%
de cea )%nui"%0 $e numea di$e&a&ea- .a, (a"e
d&a:($"ea a& 'i #n $"a&e $%/) "&an$'(&me e cine,aE
di$e&a&ea (e&eaz% #n$% acea$"% "&an$'(&ma&e mai
&eede- 2i acum, Ma&ia4 S% 'u:% de/ac()(, $% $e #n"(a&c%
#n 6&azi)ia, $% $e "&an$'(&me #n &('e$(a&% de '&ancez%,
$% $e m%&i"e cu a"&(nu) ma:azinu)ui de "eD"i)e4 S%
mea&:% (a&e mai dea&"e, ( $in:u&% n(a"e, #n"&/un (&a*
unde nu cun(*"ea e nimeni *i nimeni nu ( cun(*"ea4
Oa&e ( $in:u&% n(a"e *i 7anii a"#" de u*(& c#*"i:a!i a&
'ace/( $% mea&:% mai dea&"e, #n% )a un unc" a)
d&umu)ui de unde nu $/a& mai 'i u"u" #n"(a&ce4 Ce $e
#n"#m)a #n ace) minu"0 ( ma&e (cazie $au ( #nce&ca&e din
a&"ea +eci(a&ei Ma&ia4
Oc3ii a&a7u)ui $e )im7au e$"e "a7)(u) )ui I(an
Mi&(, e$"e )(cu) unde )ua ma$a +e))ini, e$"e 'a"a ca&e
%zea 3aine)e, e$"e c)ien!ii ca&e in"&au *i ie*eau-
8 Nu *"ia!i4
8 nc% ni!e) ,in, ,% &(: 8 'u &%$un$u) Ma&iei, "("
C0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&in"&e )ac&imi-
Se &u:a ca ($%"a&u) $% nu $e a&(ie *i $% ,ad% ce
$e #n"#m)a 8 *i ($%"a&u), ca&e a$i$"a )a "(a"e de dea&"e
cu c(ada (c3iu)ui, $e &u:a ca 7%&7a"u) cu 'e"i*cana $%
ac3i"e &eede n("a, en"&u c% &e$"au&an"u) e&a "ic$i" *i e&a
)ume ca&e a*"e"a un )(c-
n ce)e din u&m%, du% un &%$"im ca&e/i %&u$e (
,e*nicie, ea ,(&7i0
8 A!i $u$ un d&inJ en"&u ( mie de '&anci4
P#n% *i Ma&ia $e mi&% de "(nu) ,(cii $a)e-
8 .a 8 &%$un$e a&a7u), &e:&e"#nd c% '%cu$e &(/
une&ea 8- .a& nu ,&eau nicidecum---
8 Ac3i"a!i n("a- S% )u%m ace) d&inJ )a 3("e)u) dum/
nea,(a$"&%-
.in n(u, #*i %&ea ( $"&%in%- P#n% a"unci 'u$e$e (
"#n%&% ama7i)%, educa"%, ,e$e)%, *i nu '()($i$e nici(da"% (
a$emenea "(na)i"a"e a ,(cii cu un $"&%in- .a& $e %&ea c%
"#n%&a aceea mu&i$e de'ini"i,0 #n 'a!a ei e&a a)"% eDi$"en!%,
unde d&inJu&i)e c($"au ( mie de '&anci $au, #n"&/(
m(ned% mai uni,e&$a)%, ci&ca *a$e $u"e de d()a&i-
2i "("u) $e e"&ecu #n"(cmai c(n'(&m a*"e"%&i)(&0 $e
du$e )a 3("e) cu a&a7u), 7%u *amanie, $e #m7%"% a&(ae
de"(", #*i de$'%cu c(a$e)e, a*"e"% ca e) $% ai7% (&:a$m
9nici nu/i "&ecu &in ca $% $imu)eze c% a,ea *i ea unu);,
$e $%)% #n cada de ma&mu&%, )u% 7anii *i/*i #n:%dui
)uDu) de a )ua un "aDi #n% aca$%-
Se a&unc% #n a" *i d(&mi ( n(a"e '%&% ,i$e-
.in Bu&na)u) Ma&iei, a d(ua zi0
+mi amintesc de toate, mai pu!in de momentul n
C=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
care am luat hotrrea. &urios, nu am nici un sentiment
de ino!ie. +nainte o"inuiam s le priesc pe fetele
care se culcau cu "r"a!i pentru "ani ca pe nite fiin!e
crora ia!a nu le lsase nici o alegere 8 iar acum d
c nu e aa. Puteam zice (da* sau (nu*, nimeni nu m
silea s accept cea.
Merg pe strzi, m uit la oameni, oare i aleg ei n-
ii propriile ie!i, 3u cuma i ei, ca i mine, au fost
(alei* de ctre destin, )oamna care isa s dein
model, func!ionarul "ancar care se gndise s fie muzi-
cian, dentistul care i !inea o carte ascuns i cruia i-
ar fi plcut s se consacre literaturii, fata care ar fi
adorat s lucreze la teleiziune, dar tot ce a gsit a fost
un post de casier la un supermar8et.
3u simt nici un fel de compasiune fa! de mine n-
smi. 3u m consider o ictim, fiindc puteam s fi
plecat de la restaurant cu demnitatea intact i cu po-
eta goal. Puteam s-i fi dat lec!ii de moral
"r"atului din fa!a mea sau s fi ncercat a-l face s
ad c aea su" ochi o prin!es i c era mai "ine s-o
cucereasc dect s-o cumpere. Puteam s fi adoptat
infinite atitudini, dar 8 ca ma.oritatea fiin!elor umane
8 am lsat ca destinul s aleag ce drum s urmez.
3u snt unica, dei destinul meu poate prea ilegal
i marginal n raport cu al celorlal!i. )ar, n cutarea
fericirii, ne poticnim cu to!ii' func!ionarul9muzician,
dentistul9scriitor, casiera9actri!, doamna9model, nici
unul dintre noi nu e fericit.
C2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
.eci a$"a e4 E&a u*(& a*a4 Se a')a #n"&/un (&a*
$"&%in, nu cun(*"ea e nimeni, ceea ce ie&i e&a un $u/
)iciu #i d%dea azi ( imen$% $enza!ie de )i7e&"a"e, nu e&a
ne,(i"% $% dea eD)ica!ii nim%nui-
Lu% 3("%&#&ea, en"&u &ima (a&% du% mu)!i ani, $%/
*i c(n$ac&e #n"&ea:a zi ca $% $e :#ndea$c% )a ea #n$%*i-
P#n% a"unci "&%ia &e(cua"% me&eu de cei)a)!i0 mama,
c()e:e)e de *c(a)%, "a"%), 'unc!i(na&ii de )a a:en!ia de
m(de)e, &('e$(&u) de '&ancez%, ($%"a&u), 7i7)i("eca&a,
ce anume :#ndeau e&$(ane)e de e $"&ad% 8 e ca&e nu
)e mai ,%zu$e nici(da"% 8- La d&e" ,(&7ind, nimeni nu
$e :#ndea )a nimic, cu a"#" mai u!in )a ea, ( 7ia"% $"&%in%
c%&eia, dac% a& 'i di$%&u" m#ine, nici m%ca& ()i!ia nu i/
a& 'i du$ )i$a-
.e$"u)- Ie*i :&%7i"%, #*i )u% ca'eaua de diminea!% #n
)(ca)u) (7i*nui", me&$e u!in #n Bu&u) )acu)ui, $e ui"% )a (
mani'e$"a!ie a un(& &e'u:ia!i- O 'emeie cu un c%!e)u*
c(men"% c% e&au Ju&zi *i, de a$"% da"%, #n )(c $% $e
&e'ac% a *"i &%$un$u), ca $% a&a"e c% e&a mai cu)"% *i
mai in"e)i:en"% dec#" #*i #nc3iuiau, #n"&e7%0
8 .e unde ,in Ju&zii4
+emeia, $&e $u&&inde&ea ei, nu *"iu $%/i &%$und%-
A*a $#n" (amenii0 ,(&7e$c de a&c% a& *"i "("u), ia& dac%
#nd&%zne*"i $% #n"&e7i, nu *"iu nimic- In"&% #n"&/un
cM7e&ca'e *i de$c(e&i e in"e&ne" c% Ju&zii ,eneau din
Ou&di$"an, ( !a&% ineDi$"en"%, azi #m%&!i"% #n"&e Tu&cia *i
I&aJ- Se #n"(a&$e )a )(cu) de unde )eca$e, #nce&c#nd $% (
:%$ea$c% e 'emeia cu c%!e)u) 8 da& acea$"a )eca$e,
(a"e en"&u c% anima)u) nu mai $u(&"a $%
#nc&emenea$c% ( Bum%"a"e de (&% ca $% ,ad% ( cea"% de
C?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
(ameni cu e*a&'e, ,%)u&i, muzici *i $"&i:%"e ciuda"e-
1A*a $#n" *i eu- Sau mai 7ine zi$, a*a e&am0 ( e&/
$(an% ca&e $e '%cea c% *"ie "("u), a$cun$% #n "%ce&ea mea,
#n% c#nd a&a7u) ace)a m/a i&i"a" a"#" de "a&e, #nc#" am
a,u" cu&aBu) $% $un c% nu *"iam dec#" de($e7i&ea din"&e
ni*"e 7%u"u&i &%c(&i"(a&e- A '($" (a&e *(ca"4 2i/a
$c3im7a" %&e&ea de$&e mine4 Nici ,(&7%H
S(n"anei"a"ea mea $e ,ede c% i $/a %&u" 'an"a$"ic%-
T("deauna am ie&du" c#nd am ,&u" $% a& mai &iceu"%
dec#" $#n"0 *i cu a$"a, 7a$"aH5
*i amin"i de a:en!ia de m(de)e- 2"iau ce ,&ea a&a7u)
8 *i/n cazu) %$"a Ma&ia '%cu$e #nc% ( da"% e in:enua
8 $au c&ezu$e&% cu ade,%&a" c% e&a caa7i) $%/i :%$ea$c%
de )uc&u #n .anema&ca4
O&icum, Ma&ia $e $im!ea mai u!in $in:u&% #n di/
minea!a aceea cenu*ie din <ene,a, cu "eme&a"u&a
a&(ia"% de ze&(, Ju&zii mani'e$"#nd, "&am,aie)e
aBun:#nd )a 'iD #n 'ieca&e $"a!ie, ma:azine)e &ea&anB#nd
7iBu"e&ii)e #n ,i"&ine, 7%nci)e de$c3iz#ndu/$e, ce&*e"(&ii
d(&mind, e),e!ienii duc#ndu/$e )a munc%- E&a mai u!in
$in:u&%, de(a&ece a)%"u&i de ea e&a a)"% 'emeie, (a"e
in,izi7i)% en"&u "&ec%"(&i- Nu/i (7$e&,a$e nici(da"%
&ezen!a, da& ea $e a')a ac()(-
Z#m7i en"&u 'emeia in,izi7i)% de )#n:% ea, ca&e
$em%na cu +eci(a&a Ma&ia, mama )ui I$u$- +emeia #i
&%$un$e "(" cu un z#m7e", #i $u$e $% ai7% :&iB%, c%ci
)uc&u&i)e nu e&au a"#" de $im)e cum c&edea ea- Ma&ia nu
d%du im(&"an!% $'a"u)ui, &%$un$e c% e&a ( e&$(an%
adu)"%, &e$(n$a7i)% de &(&ii)e decizii, *i nu u"ea
c&ede c% eDi$"a ( c(n$i&a!ie c($mic% #m("&i,a ei-
A')a$e c% e&au 7%&7a!i di$u*i $% )%"ea$c% ( mie de
CA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'&anci e),e!ieni en"&u ( n(a"e, en"&u ( Bum%"a"e de
(&% #n"&e c(a$e)e ei, *i "(" ce "&e7uia $% decid% #n zi)e)e
u&m%"(a&e e&a dac% )ua cei ( mie de '&anci e),e!ieni e
ca&e/i a,ea acum aca$%, cum%&a un 7i)e" de a,i(n *i $e
#n"(&cea #n (&a*u) unde $e n%$cu$e- Sau dac% mai
&%m#nea u!in, d(a& c#" $% cume&e ( ca$% en"&u %&in!i,
&(c3ii '&um(a$e *i 7i)e"e en"&u )(cu&i)e e ca&e ,i$a$e
c#nd,a $% )e ,izi"eze-
+emeia in,izi7i)% de )#n:% ea #i $u$e ia&%*i, in$i$/
"#nd, c% )uc&u&i)e nu e&au c3ia& a"#" de $im)e, da& Ma&ia,
de*i mu)!umi"% de ne$e&a"a "(,%&%*ie, ( &u:% $% nu/i
mai #n"&e&u% :#ndu&i)e, "&e7uia $% ia 3("%&#&i im(&"an"e-
Ana)iz% din n(u, de a$"% da"% cu mai mu)"% :&iB%,
($i7i)i"a"ea de a $e #n"(a&ce #n 6&azi)ia- P&ie"ene)e ei de
c()e:iu, ca&e nu )eca$e&% nici(da"% de/ac()(, a& 'i
c(men"a" numaidec#" c% 'u$e$e da"% a'a&% din $e&,iciu,
c% nu a,u$e$e nici(da"% "a)en" ca $% de,in% ( $"ea
in"e&na!i(na)%- Mama ei $/a& 'i #n"&i$"a" en"&u c% nu
&imi$e $uma )una&% '%:%dui"% 8 de*i Ma&ia, #n
$c&i$(&i)e ei, $u$!inu$e c% (*"a 'u&a 7anii- Ta"%) ei a& 'i
&i,i"/( "(" &e$"u) ,ie!ii cu eD&e$ia aceea 1*"iam eu5, ea
*i/a& 'i &e)ua" munca #n ma:azinu) de "eD"i)e, $/a& 'i
c%$%"(&i" cu a"&(nu), du% ce c%)%"(&i$e #n a,i(n,
m#nca$e 7&#nz% e),e!ian%, #n,%!a$e '&an!uze*"e *i %*i$e
#n z%ad%-
Pe de a)"% a&"e, eDi$"au d&inJu&i)e de ( mie de
'&anci e),e!ieni- P(a"e n/a& 'i du&a" mu)" "im 8 #n
de'ini"i,, '&umu$e!ea "&ece iu"e ca ,#n"u) 8, da& #n"&/un
an a& a,ea 7ani ca $% &ecue&eze "("u) *i $% $e #n"(a&c% #n
)ume, de a$"% da"% $"a7i)ind ea #n$%*i &e:u)i)e B(cu)ui-
Unica ei &(7)em% c(nc&e"% e&a c% nu *"ia ce e&a de
CC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'%cu", cum $% #ncea%- Acum c#",a "im, #n )(ca)u) ace)a
'ami)ia), ( 'a"% men!i(na$e un )(c numi" Rue de 6e&ne
8 de a)"min"e&i, 'u$e$e unu) din &ime)e ei c(men"a&ii,
c3ia& #nain"e de a/i 'i a&%"a" unde $%/*i )a$e 7a:aBe)e-
Se du$e )a unu) din"&e ma&i)e an(u&i ca&e $e :%$eau
#n nume&(a$e )(cu&i din <ene,a, (&a*u) ace)a a"#" de
ama7i) cu "u&i*"ii, #nc#" nu $u(&"a $%/i ,ad% &%"%cindu/$e
8 *i, ca $% e,i"e una ca a$"a, an(u&i)e &e$ec"i,e a,eau
anun!u&i #n"&/( a&"e *i 3%&!i #n cea)a)"%-
Ac()( e&a un 7%&7a" *i ea #) #n"&e7% dac% *"ia unde
e&a Rue de 6e&ne- E) ( &i,i in"&i:a", ( #n"&e7% dac% a$"a
c%u"a $au ,(ia $% *"ie unde e&a au"($"&ada ca&e ducea )a
6e&na, cai"a)a E),e!iei-
8 Nu, &%$un$e Ma&ia, ,&eau $% :%$e$c c3ia& $"&ada
de/aici, din (&a*-
6%&7a"u) ( m%$u&% din ca #n%/n ici(a&e *i $e
#nde%&"% '%&% $% $c(a"% ( ,(&7%, #nc&edin!a" c% e&a
e$emne 'i)ma" de unu) din &(:&ame)e ace)ea de
"e)e,iziune, #n ca&e ma&ea 7ucu&ie a u7)icu)ui e de a
'ace ca "(!i $% a&% &idic()i- Ma&ia &%ma$e ac()( cinci/
$&ezece minu"e 8 #n de'ini"i, (&a*u) e&a mic 8 *i #n%
)a u&m% :%$i )(cu)-
P&ie"ena ei in,izi7i)%, ca&e %$"&a$e "%ce&ea c#"% ,&e/
me Ma&ia $e c(ncen"&a$e a$u&a 3%&!ii, acum #nce&ca $%
a&:umen"ezeE nu e&a ( c3e$"iune de m(&a)%, ci $e an:aBa
e un d&um '%&% #n"(a&ce&e-
Ma&ia &%$un$e c%, a*a cum a '($" caa7i)% $% ai7%
7ani ca $% $e #n"(a&c% din E),e!ia, a& 'i caa7i)% $% ia$%
din (&ice $i"ua!ie- n )u$, nici una din"&e e&$(ane)e cu
ca&e $e #nc&uci*a #n "imu) )im7%&ii $a)e nu a)e$e$e
$in:u&% ce anume d(&ea $% 'ac%- A$"a e&a &ea)i"a"ea ,ie!ii-
CF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
1S#n"em #n"&/( ,a)e a )#n:e&ii5, i $e ad&e$% ea
&ie"enei $a)e in,izi7i)e- 1Pu"em a,ea mu)"e ,i$e, da&
,ia!a e a$&%, im)aca7i)%, "&i$"%- Ce ,&ei $%/mi $ui4 C%
)umea m% ,a c(ndamna4 Nu ,a *"i nimeni 8 *i a$"a ,a
'i d(a& ( e&i(ad% din ,ia!a mea-5
Cu un z#m7e" du)ce, da& "&i$", &ie"ena in,izi7i)%
di$%&u-
Me&$e #n% )a a&cu) de di$"&ac!ii, cum%&% un 7i)e"
en"&u m(n"a:ne/&u$$e, !i% ca "(!i cei)a)!i, #n!e/)e:#nd
#n$% c% nu e&a nimic e&icu)($, e&a d(a& ( Buc%&ie- M#nc%
#n"&/un &e$"au&an" Ba(nez, nici nu *"ia ce m%n#nc%, *"ia
d(a& c% e&a '(a&"e $cum, ia& acum e&a di$u$% $%/*i 'ac%
"(a"e ca&icii)e- E&a ,e$e)%, nu "&e7uia $% mai a*"e"e nici
un "e)e'(n *i nici $% nume&e cen"ime)e c3e)"ui"e-
La $'#&*i"u) zi)ei, )u% )e:%"u&a cu a:en!ia, $u$e c%
#n"#)ni&ea 'u$e$e '(a&"e 7un% *i c% )e mu)!umea- .ac% a&
'i '($" $e&i(*i, a& 'i #n"&e7a" de '("(:&a'ii- .ac% a& 'i '($"
"&a'ican!i de 'emei, a& 'i a&anBa" n(i #n"#)ni&i-
T&ecu (du), $e #n"(a&$e #n (d%i!a ei, $e 3("%&# $% nu/
*i cume&e "e)e,iz(&, c3ia& dac% a,ea 7ani *i mu)"e
)anu&i #n ca0 "&e7uia $% :#ndea$c%, $%/*i '()($ea$c% "("
"imu) $&e a :#ndi-
.in Bu&na)u) Ma&iei #n n(a"ea aceea 9cu ( adn("a&e
e ma&:ine, zic#nd0 1Nu $#n" '(a&"e c(n,in$%5;-
Am n!eles de ce pltete un "r"at pentru o
femeie' rea s fie fericit. 3u pltete o mie de franci
doar ca s ai" un orgasm. /rea s fie fericit. $i eu
reau, toat lumea rea i nimeni nu reuete. &e am de
C@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
pierdut dac m decid s m transform pentru o reme
ntr-o... cuntul e greu de conceput i de scris... dar
haide... ce pot pierde dac m decid s fiu prostituat o
reme,
:noarea. )emnitatea. ;espectul fa! de mine n-
smi. )ac m gndesc "ine, n-am aut niciodat nici
unul din aceste trei lucruri. 3-am cerut s m nasc, n-
am iz"utit s fiu iu"it de cinea, totdeauna am luat
hotrri greite 8 acuma las ia!a s decid n locul
meu.
A:en!ia "e)e'(n% a d(ua zi, #n"&e7% de '("(:&a'ii *i
)a ce da"% ,a 'i a&ada de m(de, de(a&ece #nca$au un
c(mi$i(n de )a 'ieca&e ac!iune- Ma&ia )e $u$e c% a&a7u)
u&ma $% in"&e #n )e:%"u&% cu ei, "&%:#nd imedia" c(nc)uzia
c% nu *"iau nimic-
Se du$e )a 7i7)i("ec% *i ce&u c%&!i de$&e $eD- .ac%
)ua $e&i($ #n c(n$ide&a&e ($i7i)i"a"ea de a munci 8
d(a& un an, *i/( '%:%dui$e 8 #n"&/un d(meniu e ca&e
nu/) cun(*"ea, &imu) )uc&u e ca&e "&e7uia $%/) 'ac% e&a
$% #n,e!e cum $% ac!i(neze, cum $% 'u&nizeze )%ce&e *i
$% &imea$c% 7ani #n $c3im7-
S&e dezam%:i&ea ei, 7i7)i("eca&a zi$e c% a,eau d(a&
c#"e,a "&a"a"e "e3nice, de(a&ece ac()( e&a ( in$"i"u!ie
u7)ic%- Ma&ia ci"i cu&in$u) unuia din"&e "&a"a"e)e
"e3nice *i/) d%du imedia" #na(iE 3a7a& n/a,eau de
'e&ici&e, ,(&7eau d(a& de e&ec!ie, ene"&a!ie, im("en!%,
CG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&ecau!ii, )uc&u&i '%&% nici ce) mai mic 3az- O c)i% #*i
u$e #n m(d $e&i($ &(7)ema $% #m&umu"e &onsidera!ii
psihologice despre frigiditatea femeii, de ,&eme ce, #n
cazu) ei, nu &eu*ea $% ai7% (&:a$me dec#" &in
ma$"u&7a!ie, de*i e&a '(a&"e )%cu" $% 'ie ($eda"% *i
ene"&a"% de un 7%&7a"-
.a& nu $e a')a ac()( #n c%u"a&ea )%ce&ii, ci #n ,e/
de&ea unei munci- i mu)!umi 7i7)i("eca&ei, "&ecu &in"&/
un ma:azin *i '%cu &ima $a in,e$"i!ie #n ($i7i)a ca&ie&%
ce i $e a&%"a )a (&iz(n" 8 &(c3ii ca&e i $e %&eau de$"u)
de $eDM ca $% "&ezea$c% "(" 'e)u) de d(&in!e- Se du$e a(i
#n )(cu) iden"i'ica" e 3a&"%- Rue de 6e&ne #nceea de )a
( 7i$e&ic% 9*i, c(inciden!%, a&(ae de &e$"au&an"u)
Ba(nez unde cina$e cu ( zi #nain"e;, $e "&an$'(&ma #n
,i"&ine unde $e ,indeau cea$u&i ie'"ine, #n% c#nd, )a
ca%"u) ei, $e :%$eau )(ca)u&i)e de ca&e auzi$e ,(&7indu/
$e, "(a"e #nc3i$e )a (&a aceea din zi- Se #n"(a&$e ia& ca $%
$e )im7e #n Bu&u) )acu)ui, cum%&% 8 '%&% nici (
&e!ine&e 8 cinci &e,i$"e (&n(:&a'ice ca $% $"udieze ce a&
'i a,u" e,en"ua) de '%cu", a*"e"% $% $e #nn("eze *i $e
#nd&e"% ia&%*i c%"&e )(cu) cu &icina- Ac()( a)e$e ca din
#n"#m)a&e un 7a& cu $u:e$"i,u) nume 7&azi)ian
&opaca"ana.
Nu )ua$e nici ( 3("%&#&e, #*i zicea #n $inea ei- E&a
d(a& ( eDe&ien!%- Nici(da"% nu $e $im!i$e a"#" de 7ine *i
a"#" de )i7e&% #n "(" "imu) e"&ecu" #n E),e!ia-
8 Cau!i de )uc&u 8 zi$e a"&(nu), ca&e $%)a a3a&e
#n $a"e)e unei "eB:3e)e, neun#nd nici m%ca& un $emn de
#n"&e7a&e )a $'#&*i"u) '&azei- L(ca)u) c(n$"a din"&/( $e&ie
de me$e, un c()! cu un $(i de i$"% de dan$ *i c#"e,a
C9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$('a)e &ezema"e de e&e!i 8- N/a,em nimic- Ca $%
munce*"i aici, #n"&uc#" ne $uunem )e:ii, "&e7uie $% ai ce)
u!in ( ca&"e de munc%-
Ma&ia i/( a&%"% e/a ei *i 7%&7a"u) %&u a/*i mai
d(m()i ma3mu&ea)a-
8 Ai eDe&ien!%4
Ea nu *"ia ce $% $un%0 dac% a& 'i &%$un$ a'i&ma"i,,
e) a& 'i #n"&e7a"/( unde mai )uc&a$e #nain"e- .ac% a& 'i
ne:a", a& 'i '($" caa7i) $% ( &e'uze-
8 Sc&iu ( ca&"e-
Ideea #i !#*ni$e din nean", ca *i cum ( ,(ce in,izi7i)%
i/a& 'i $%&i" #n aBu"(& #n c)ia aceea- O7$e&,% c% 7%&7a"u)
*"ia c% min"e *i $e &e'%cea c% ( c&ede-
8 nain"e de a "e 3("%&#, ,(&7e*"e cu una din 'e"e-
A,em ce) u!in *a$e 7&azi)ience *i ,ei u"ea a')a "(" ce "e
a*"ea"%-
Ma&ia ,&u $%/i $un% c% nu a,ea ne,(ie de $'a"u&i)e
nim%nui *i c% nu )ua$e nici ( decizie, da& 7%&7a"u) $e *i
de)a$a$e de cea)a)"% a&"e a 7a&u)ui, '%&% a/i ('e&i nici
m%ca& un a3a& de a%-
S($i&% 'e"e)e, a"&(nu) )e iden"i'ic% e c#"e,a 7&a/
zi)ience *i )e ce&u $% $"ea de ,(&7% cu n(u/,eni"a- Nici
una din e)e nu %&ea di$u$% $% a$cu)"e, *i Ma&ia dedu$e
c% )e e&a "eam% de c(ncu&en!%- S(n(&iza&ea )(ca)u)ui 'u
c(nec"a"%, #nceu&% $% $e/aud% ni*"e c#n"ece 7&azi)iene
9#n de'ini"i,, )(ca)u) $e numea &opaca"ana4, in"&a&% 'e"e
cu "&%$%"u&i a$ia"ice, a)"e)e ca&e %&eau ,eni"e din mun!ii
#nz%ezi!i *i &(man"ici din Bu&u) <ene,ei- n 'ine, du%
a&(ae d(u% (&e de a*"e"a&e, mu)"% $e"e, c#"e,a !i:%&i,
( $enza!ie "(" mai &('und% c% )ua ( 3("%&#&e :&e*i"%, (
&ee"i!ie men"a)% nec(n"eni"% a &((zi!iei 1ce cau" eu
F0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
aici45 *i ( i&i"a&e #n 'a!a "("a)ei )i$e de in"e&e$ a"#" din
a&"ea &(&ie"a&u)ui, c#" *i a 'e"e)(&, #n ce)e din u&m%
una din"&e 7&azi)ience $e a&(ie de ea-
8 .e ce ai a)e$ )(ca)u) %$"a4
Ma&ia u"ea $% &ecu&:% )a i$"(&ia cu ca&"ea $au $%
'ac% eDac" ceea ce '%cu$e #n &i,in!a Ju&zi)(& *i a )ui
I(an Mi&(0 $% $un% ade,%&u)-
8 .u% nume- Nu *"iu de unde $% #nce *i nu *"iu
nici dac% ,&eau $% #nce-
+a"a %&u a &%m#ne $u&&in$% de c(men"a&iu) di&ec"
*i '&anc- 6%u ( #n:3i!i"u&% din ce,a ce %&ea N3i$JM,
a$cu)"% ( me)(die 7&azi)ian% ca&e "(cmai #nceu$e, '%cu
c(men"a&ii de$&e d(&u) de !a&%, zi$e c% de,e&u) a,ea $%
'ie $)a7 #n n(a"ea aceea din cauz% c% $e anu)a$e un
ma&e c(n:&e$ in"e&na!i(na) ca&e u&ma $% ai7% )(c #n
#m&eBu&imi)e <ene,ei- In 'ine, ,%z#nd c% Ma&ia nu
)eca, $u$e0
8 E '(a&"e $im)u, "&e7uie $% &e$ec!i "&ei &e:u)i-
P&ima0 nu "&e7uie $% "e #nd&%:($"e*"i de nimeni cu ca&e
)uc&ezi $au cu ca&e 'aci d&a:($"e- A d(ua0 $% nu c&ezi #n
&(mi$iuni *i $% #nca$ezi )a"a cu an"icia!ie- A "&eia0 $%
nu '()($e*"i d&(:u&i-
+%cu ( auz%-
8 2i #ncee imedia"- .ac% "e #n"(&ci aca$% '%&% $%
&inzi un 7%&7a", ai $% "e :#nde*"i de d(u% (&i *i n/( $%
mai ai cu&aB $% &e,ii-
Ma&ia $e &e:%"i$e d(a& en"&u ( c(n$u)"a!ie, en"&u
( in'(&ma!ie de$&e ($i7i)i"%!i)e unei munci &(,iz(&ii,
da& #*i d%du $eama c% $e c(n'&un"a cu ace) $en"imen"
ca&e #!i imune $% iei ( decizie &aid 8 di$e&a&eH
8 E/n (&dine- nce azi-
F=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Nu m%&"u&i$i c% #nceu$e de ie&i- +emeia $e du$e )a
a"&(nu) 7a&u)ui, e ca&e/) $"&i:% Mi)an, *i ace$"a ,eni $%
di$cu"e cu Ma&ia-
8 Ai de$uu&i '&um(a$e4
Nimeni nu/i mai u$e$e #n"&e7a&ea a$"a- Nici iu7i!ii
ei, nici a&a7u), nici &ie"ene)e, cu a"#" mai u!in un $"&%in-
.a& a*a e&a ,ia!a #n )(ca)u) ace)a0 di&ec" )a $u7iec"-
8 P(&" un c3i)(!e) a)7a$"&u/de$c3i$-
12i '%&% $u"ien5, )u$% ea, &(,(ca"(a&e- .a& nu
(7!inu dec#" ( une&e )a unc"0
8 .e m#ine, $% (!i c3i)(!e) ne:&u, $u"ien *i ci(/
&ai- +ace a&"e din &i"ua) $% dai B($ c#" mai mu)"e ie$e
de #m7&%c%min"e cu u"in!%-
+%&% $% ia&d% "imu) *i de a$"% da"% a,#nd ce&"i/
"udinea c% a,ea de/a 'ace cu ( n(,ice, Mi)an ( in$"&ui #n
&e$"u) &i"ua)u)ui0 &opaca"ana "&e7uie $% 'ie un )(ca)
a:&ea7i), nu un 7(&de)- 6%&7a!ii in"&au #n )(ca)u) ace)a
,&#nd $% c&ead% c% a,eau $% #n"#)nea$c% ( 'emeie
ne#n$(!i"%, $in:u&%- .ac% cine,a $e a&(ia de ma$a ei *i
nu e&a (&i" e a&cu&$ 9de(a&ece, mai &e$u$ de (&ice,
'unc!i(na c(nce"u) de 1c)ien" eDc)u$i, a) anumi"(&
'e"e5;, cu $i:u&an!% u&ma $% ( in,i"e0
8 >&ei $% 7ei ce,a4
La ca&e Ma&ia u"ea &%$unde da $au nu- E&a )i7e&%
$%/*i a)ea:% c(mania, de*i nu e&a &ec(manda7i) $% zic%
1nu5 mai mu)" de ( da"% e n(a"e- n cazu) unui
&%$un$ (zi"i,, u&ma $% cea&% cu c(c"ei) de '&uc"e, ca&e
9#n"#m)%"(&; e&a 7%u"u&a cea mai $cum% de e )i$"%-
Nimic a)c(()ic, nici ,(&7% $%/) )a$e e c)ien" $% 'ac%
a)e:e&ea #n )(cu) ei-
A(i, "&e7uia $% acce"e ( e,en"ua)% in,i"a!ie )a
F2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dan$- MaB(&i"a"ea '&ec,en"a"(&i)(& e&au cun($cu!i *i, cu
eDce!ia 1c)ien!i)(& eDc)u$i,i5, a$u&a c%&(&a nu in"&% #n
de"a)ii, nimeni nu &ezen"a ,&eun &i$c- P()i!ia *i
Mini$"e&u) S%n%"%!ii &e"indeau ana)ize de $#n:e )una&e,
ca $% $e c(n$"a"e dac% nu e&au u&"%"(a&e de ma)adii cu
"&an$mi$ie $eDua)%- U"i)iza&ea &eze&,a"i,u)ui e&a
(7)i:a"(&ie, de*i nu a,eau cum $u&a,e:3ea dac% n(&ma
&e$ec"i,% e&a $au nu &e$ec"a"%- E&a in"e&zi$ $% &(,(ace
,&eun $canda) 8 Mi)an e&a c%$%"(&i", "a"% de 'ami)ie,
:&iBu)iu cu &eu"a!ia *i 7unu) nume a) )(ca)u)ui $%u-
C(n"inu% $%/i eD)ice &i"ua)u)0 du% dan$, $e #n/
"(&ceau )a ma$%, ia& c)ien"u), ca *i cum a& 'i $u$ ce,a
nea*"e"a", ( in,i"a $% mea&:% cu e) )a un 3("e)- P&e!u)
n(&ma) e&a de ?C0 de '&anci, din ca&e C0 de '&anci #i
&%m#neau )ui Mi)an, cu "i")u) de c(nce$i(na&e a me$ei
9un a&"i'iciu )e:a) en"&u a e,i"a, #n ,ii"(&, c(m)ica!ii)e
Bu&idice *i acuza!ia de a eD)(a"a $eDu) #n $c(u&i
)uc&a"i,e;-
Ma&ia #nce&c% $% a&:umen"eze0
8 .a& am c#*"i:a" ( mie de '&anci en"&u a$"a-
Pa"&(nu) '%cu :e$"u) amenin!%"(& de a $e #nde%&"a,
da& 7&azi)ianca aceea, ca&e a$i$"a )a c(n,e&$a!ie,
in"e&,eni0
8 <)ume*"e-
2i, ad&e$#ndu/i/$e Ma&iei, #i $u$e #n"&/( (&"u:3ez%
c)a&% *i $(n(&%0
8 Aici e )(ca)u) ce) mai $cum din <ene,e 9aici,
(&a*u) $e numea <ene,e, nu <ene7&a;- S% nu mai $ui
,&e(da"% a$"a- E) cun(a*"e &e!u) ie!ei *i *"ie c% nimeni
nu $e cu)c% cu ( 'emeie en"&u ( mie de '&anci, a'a&% de
cazu) 8 dac% ai n(&(c *i c(me"en!% 8 1c)ien!i)(&
F?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$ecia)i5-
Oc3ii )ui Mi)an, de$&e ca&e Ma&ia a,ea $% a')e mai
"#&ziu c% e&a un iu:($)a, ce "&%ia ac()( de d(u%zeci de
ani, nu )%$au nici ( um7&% de #nd(ia)%0
8 P&e!u) e de ?C0 de '&anci-
8 .a, %$"a e &e!u) 8 &ee"% Ma&ia umi)i"%-
n"#i, #n"&ea7% ce cu)(a&e au de$uu&i)e- A(i, decide
&e!u) "&uu)ui ei-
Nu a,ea #n$% "im de &e')ec!ie, 7%&7a"u) c(n"inua $%/
i dea in$"&uc!iuni0 nu "&e7uia $% acce"e in,i"a!ii ca $%
mea&:% )a ca$e $au 3("e)u&i $u7 cinci $"e)e- .ac% c)ien"u)
nu a& a,ea unde $/( duc%, u&ma $% mea&:% ea )a un 3("e)
$i"ua" )a cinci in"e&$ec!ii de/ac()(, da& "("deauna #n "aDi,
en"&u a e,i"a ca a)"e 'emei de )a a)"e )(ca)u&i de e Rue
de 6e&ne $% $e (7i*nuia$c% cu 'i:u&a ei 8 Ma&ia nu/)
c&ezu, ci #*i ima:in% c% ade,%&a"u) m("i, e&a $% nu
&imea$c% in,i"a!ia de a )uc&a #n c(ndi!ii mai 7une, #n a)"
)(ca)- *i %$"&% #n$% :#ndu&i)e en"&u $ine, #i aBun:ea
di$cu!ia de$&e &e!-
8 Ree" #nc% ( da"%0 )a 'e) ca ()i!i*"ii )a cinema, $%
nu 7ei nici(da"% c#nd )uc&ezi- Te )a$ acum, mi*ca&ea
#ncee #n $cu&" "im-
8 Mu)!ume*"e/i 8 zi$e, #n (&"u:3ez%, 7&azi)ianca-
Ma&ia #i mu)!umi- 6%&7a"u) z#m7i, da& #nc% nu/*i
"e&mina$e )i$"a de &ec(mand%&i0
8 Am ui"a" ce,a0 "imu) din"&e c(manda 7%u"u&ii *i
m(men"u) )ec%&ii nu "&e7uie cu nici un c3i $%
de%*ea$c% AC de minu"e, ia& #n E),e!ia, cu cea$u&i #n
"(a"e %&!i)e, #n% *i iu:($)a,ii *i 7&azi)ienii #n,a!% $%
&e$ec"e (&a&u)- Pine mine c% eu #mi 3&%ne$c c(iii din
c(mi$i(nu) dumi"a)e-
FA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
A,ea $%/*i amin"ea$c%-
i d%du un a3a& de a% mine&a)% ca&7(:az(a$% cu
)%m#ie 8 u"ea "&ece u*(& d&e" :in "(nic 8 *i/i ce&u $%
a*"e"e-
n $cu&" "im, )(ca)u) #nceu $% $e um)e0 7%&7a!ii
in"&au, &i,eau #n Bu&, $e a*ezau $in:u&i *i imedia" a%&ea
cine,a de/a) ca$ei, ca *i cum a& 'i '($" ( $e&7a&e *i "(!i $/
a& 'i cun($cu" de mu)"% ,&eme, ia& acum a& 'i &('i"a" ca
$% $e di$"&eze ni!e) du% ( )un:% zi de munc%- La 'ieca&e
7%&7a" ca&e/*i a&anBa ( c(manie, Ma&ia $u$ina,
u*u&a"%, de*i #nceu$e $% $e $im"% mu)" mai 7ine- P(a"e
en"&u c% e&a #n E),e!ia, (a"e en"&u c%, mai de,&eme
$au mai "#&ziu, a,ea $% #n"#)nea$c% a,en"u&i, 7ani $au un
$(! )a ca&e ,i$a$e din"("deauna- P(a"e en"&u c% 8 a7ia
acum #*i d%dea $eama 8 e&a &ima (a&% #n mu)"e
$%"%m#ni c#nd ie*ea n(a"ea *i me&:ea #n"&/un )(ca)
unde c#n"a muzica *i unde, din c#nd #n c#nd, u"ea auzi
e cine,a ,(&7ind #n (&"u:3ez%- Se di$"&a cu 'e"e)e din
Bu&u) ei, c(n$um#nd c(c"ei) de '&uc"e, c(n,e&$#nd ,e$e)e-
Nu ( ,%zu$e e nici una din e)e 'e)ici"#nd/( $au
d(&indu/i $ucce$ #n n(ua &('e$ie, e&a #n$% n(&ma), #n
de'ini"i, e&a ( c(ncu&en"%, ( ad,e&$a&%, di$u"#n/du/*i
ace)a*i "&('eu- n )(c $% 'ie a7%"u"%, a,u un $en"imen" de
(&:()iu 8 )u"a, $e 7%"ea, nu e&a cine,a de$cum%ni"-
Pu"ea, dac% a& 'i ,&u", $% de$c3id% u*a *i $% )ece de/
ac()( en"&u "("deauna, da& a,ea $%/*i amin"ea$c% me&eu
c% a,u$e$e cu&aBu) de/a aBun:e ac()(, de a ne:(cia *i
di$cu"a de$&e )uc&u&i )a ca&e, #n nici un a)" m(men" a)
,ie!ii, nu #nd&%zni$e $% $e :#ndea$c%- Nu e&a ( ,ic"im% a
de$"inu)ui, *i/( &ee"a #n 'ieca&e c)i%0 #*i a$uma "(a"e
FC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&i$cu&i)e, #n% dinc()( de )imi"e)e $a)e, "&%ind eDe&ien!e
e ca&e, #n"&/( zi, #n "%ce&ea inimii $a)e, #n m(men"e)e
c()e*i"e de u&#" a)e 7%"&#ne!ii, *i )e/a& u"ea amin"i cu
anumi"% d(z% de n($"a):ie 8 (&ic#" a& u"ea %&ea de
a7$u&d-
E&a $i:u&% c% nimeni nu a,ea $% $e a&(ie de ea *i
m#ine "("u) nu a,ea $% i $e a&% a)"ce,a dec#" un ,i$
ne7une$c, e ca&e n/a& mai cu"eza nici(da"% $%/) &ee"eE
'iindc% "(cmai #*i d%du$e $eama c% ( mie de '&anci
en"&u ( n(a"e $e #n"#m)% ( $in:u&% da"%, mai $i:u& a&
'i $%/*i cume&e 7i)e"u) de #n"(a&ce&e #n 6&azi)ia- Ca $%/i
"&eac% "imu) mai &eede, #nceu $% ca)cu)eze c#" a&
c#*"i:a 'ieca&e din 'e"e)e ace)ea0 dac% a& ie*i de "&ei (&i e
zi, i/a& &e,eni 'iec%&eia a"&u (&e de munc%-
n"&/( zi, ec3i,a)en"u) $a)a&iu)ui ei e d(u% )uni de )a
ma:azinu) de "eD"i)e-
.(a& a"#"a4 6un, ea c#*"i:a$e ( mie de '&anci #n"&/(
n(a"e, da& 'u$e$e (a"e d(a& un $(i de #nce%"(a&e-
O&icum, ,eni"u&i)e unei &($"i"ua"e n(&ma)e e&au mai
ma&i, mu)" mai ma&i dec#" a& 'i u"u" c#*"i:a d#nd (&e de
'&ancez% )a ea aca$%- T("u) &e$uun#nd, ca unic e'(&", $%
$"ea ( ,&eme #n"&/un 7a&, $% dan$eze, $% de$'ac%
ici(a&e)e *i unc"- Nu e&a ne,(ie nici m%ca& $% $"ea de
,(&7%-
6anii u"eau 'i ( 7un% m("i,a!ie, :#ndi ea mai de/
a&"e- .a& a$"a e&a "("u)4 Oa&e e&$(ane)e a')a"e ac()(,
c)ien!ii *i 'emei)e, &eu*eau $% $e di$"&eze c#" de c#"4
Lumea e&a (a&e a"#" de di'e&i"% de ceea ce #n,%!a$e ea )a
*c(a)%4 .ac% a& '()($i &eze&,a"i,u), nu &i$ca nimic, nici
c3ia& ace)a de a 'i &ecun($cu"% de cine,a din !a&a ei-
Nimeni nu ,izi"eaz% <ene,a, cu eDce!ia 8 cum )i $e
FF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$u$e$e (da"% )a un cu&$ 8 ace)(&a c%&(&a )e )%cea $%
'&ec,en"eze 7%nci)e- Ceea ce )e )ace #n$% 7&azi)ieni)(&,
#n ma&ea )(& maB(&i"a"e, e $% 7a"% ma:azine)e, de
&e'e&in!% )a Miami $au Pa&i$- T&ei $u"e de '&anci e zi,
cinci zi)e e $%"%m#n%-
O a,e&eH Ce "(" '%ceau 'e"e)e a)ea ac()(, dac% #n"&/(
)un% c#*"i:au 7ani $u'icien!i ca $% $e #n"(a&c% aca$% *i $%
)e cume&e ( ca$% mame)(& )(&4 Oa&e munceau d(a& de
u!in "im4
Sau 8 *i Ma&ia $e "emu de &(&ia/i #n"&e7a&e 8
$au )e/( 'i )%c#nd4
.in n(u $im!i ne,(ia de a 7ea 8 *amania ( aBu/
"a$e c(n$ide&a7i) #n ziua an"e&i(a&%-
8 Acce"a!i un d&inJ4
In 'a!a ei, un 7%&7a" de ,&e( "&eizeci de ani, #n uni/
'(&ma unei c(manii ae&iene-
Lumea #nceu $% a&% 'i)ma"% cu #nce"ini"(&u) *i
Ma&ia "&%i $enza!ia de ie*i&e din &(&iu) "&u, c(n/
"em)#ndu/$e din eD"e&i(&- Mu&ea de &u*ine, da& '%cu
e'(&"u) de a/*i $"%#ni #m7uB(&a&ea de e 'a!%, d%du
a'i&ma"i, din ca, z#m7i *i #n!e)e$e c% din c)ia aceea
,ia!a i $e $c3im7a$e en"&u "("deauna- C(c"ei) de '&uc"e,
c(n,e&$a!ie, ce 'aci aici, e '&i:, nu/i a*a4 P(,e$"e*"e/mi
de$&e !a&a dumi"a)e- A,e!i ca&na,a)- 6&azi)ience)e $#n"
'&um(a$e, nu/i a*a4
S% $u&#zi *i $% acce!i c(m)imen"u), $% a&7(&ezi
(a"e un ae& e Bum%"a"e "imid- S% dan$ezi ia&, da& 'iind
a"en"% )a &i,i&ea )ui Mi)an, ca&e une(&i d% din ca *i
a&a"% $&e cea$u) de )a m#n%- Mi&($ de a&'um 7%&7%"e$c,
#n!e)e:e &eede c% "&e7uie $% $e de&ind% cu mi&($u&i)e-
Ce) u!in ace$"a e de a&'um- .an$eaz% $"&#n$ )ii!i- nc%
F@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
un c(c"ei) de '&uc"e, "imu) "&ece, (a&e nu/i $u$e$e c% $e
$cu&$e$e&% a"&uzeci *i cinci de minu"e4 Se ui"% )a cea$,
e) ( #n"&ea7% dac% a*"ea"% e cine,a, ea #i $une c%
e$"e ( (&% a,eau $% ,in% ni*"e &ie"eni, e) ( in,i"% $%
ia$%- H("e), ?C0 de '&anci, du* du% $eD 97%&7a"u)
c(men"%, in"&i:a", c% nimeni nu mai '%cu$e a*a ce,a
#nain"e;- Nu Ma&ia, a)"% e&$(an% e #n "&uu) ei, ca&e nu
$im"e nimic, #nde)ine*"e d(a& mecanic un $(i de &i"ua)-
E ( ac"&i!%- Mi)an ( #n,%!a$e de "(a"e, mai u!in cum $%
$e de$a&"% de c)ien", ea mu)!ume*"e, e *i e) m()e*i" *i
$(mn(&($-
2(,%ie, ,&ea $% $e #n"(a&c% aca$%, da& "&e7uie $% $e
duc% )a )(ca) ca $% deun% cei C0 de '&anci, ia& a"unci a)"
7%&7a", un n(u c(c"ei), #n"&e7%&i de$&e 6&azi)ia, ia&%*i
du* 9de a$"% da"% '%&% c(men"a&ii;, $e #n"(a&ce )a 7a&,
a"&(nu) #*i #nca$eaz% c(mi$i(nu) *i/i $une c% (a"e
)eca, de,e&u) e $)a7 a$"%zi- Nu ia un "aDi, $"&%7a"e "(a"%
Rue de 6e&ne e B($, ui"#ndu/$e )a ce)e)a)"e )(ca)u&i, )a
,i"&ine)e cu cea$u&i, )a 7i$e&ica din c()! 9#nc3i$%, me&eu
#nc3i$%---;- Nimeni nu/i #n"(a&ce &i,i&ea 8 ca
"("deauna-
Me&:e &in '&i:- Nu $im"e "eme&a"u&a $c%zu"%, nu
)#n:e, nu $e :#nde*"e )a 7anii c#*"i:a!i, e #n"&/un 'e) de
"&an$%- Unii $/au n%$cu" ca $% #n'&un"e ,ia!a $in:u&i, a$"a
nu e nici 7ine, nici &%u, e d(a& ,ia!a- Ma&ia 'ace a&"e din
&#ndu) )(&-
ncee $% $e $"&%duia$c% a &e')ec"a )a ce)e #n"#m/
)a"e, a #nceu" azi *i $e *i c(n$ide&% ( &('e$i(ni$"%, i $e
a&e c% ( 'ace de mu)"% ,&eme, c% a '%cu" a$"a "(a"%
,ia!a- *i $im"e ( a'ec!iune ciuda"% en"&u $ine, e
mu)!umi"% c% nu 'u:i$e- Acum "&e7uie $% $e 3("%&a$c%
FG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dac% ,a me&:e mai dea&"e- .ac% ,a c(n"inua, a,ea $%
'ie cea mai 7un% 8 ceea ce nici(da"% nu 'u$e$e, #n nici (
#m&eBu&a&e-
>ia!a ( #n,%!% #n$% 8 '(a&"e &eede 8 c% numai cei
u"e&nici $u&a,ie!uie$c- Ca $% 'ii u"e&nic%, "&e7uie $%
'ii cea mai 7un%, nu eDi$"% a)"e&na"i,%-
.in Bu&na)u) Ma&iei, ( $%"%m#n% mai "#&ziu0
Eu nu snt un corp care are suflet, snt un suflet
care are o parte izi"il, numit corp. +n toate aceste
zile, e5act iners de cum mi puteam imagina, sufletul
acesta a fost mult mai prezent. 3u-mi spunea nimic, nu
m critica, nu-i era mil de mine' doar m o"sera.
Azi mi-am dat seama de ce se ntmpla aa' de mul-
t reme nu m mai gndesc la cea numit dragoste. #e
pare c ea fuge de mine, ca i cum n-ar mai aea nici o
importan! i nu s-ar sim!i "ine enit. )ar dac nu m
oi gndi la dragoste, nu oi fi nimic.
&nd m-am ntors a doua zi la C(aca7ana, am i
nceput s fiu priit cu mai mult respect 8 de unde am
n!eles c multe fete apar pentru o noapte i nu mai pot
continua. &ine merge mai departe deine un soi de
aliat, de camarad 8 fiindc poate n!elege dificul-
t!ile motia!iilor sau, mai "ine zis, lipsa de motia!ii de
a-i fi ales acest tip de ia!.
Toate iseaz la cinea care s soseasc i s le
descopere ca pe o aderat femeie, toar, senzual,
prietenoas. )ar toate tiu, din prima clip a unei noi
ntlniri, c nimic asemntor nu are s se ntmple.
Tre"uie s scriu despre dragoste. Tre"uie s
F9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
gndesc, s gndesc, s scriu i iar s scriu despre
dragoste 8 altminteri sufletul meu nu suport.
C3ia& dac% c&edea c% d&a:($"ea e ce,a a"#" de im/
(&"an", Ma&ia nu ui"% de $'a"u) e ca&e/) &imi$e #n
&ima n(a"e *i #nce&c% $% ( "&%ia$c% numai #n a:ini)e
Bu&na)u)ui ei- n &e$", c%u"a cu di$e&a&e un miB)(c de a 'i
mai 7un%, de a c#*"i:a mu)!i 7ani #n"&/un "im $cu&", a nu
:#ndi mu)" *i a :%$i un m("i, "emeinic ca $% 'ac% ceea ce
'%cea-
Aici e&a a&"ea cea mai di'ici)%0 ca&e $% 'i '($" ade/
,%&a"u) m("i,4
O '%cea en"&u c% a,ea ne,(ie- Nu, nu e&a 7ine 8
"(a"% )umea a&e me&eu ne,(ie $% c#*"i:e 7ani, da& nu "(!i
("eaz% en"&u ( ,ia!% "("a) #n ma&:inea $(cie"%!ii- O
'%cea en"&u c% ,(ia $% "&%ia$c% ( eDe&ien!% n(u%- Oa&e4
O&a*u) e&a )in de eDe&ien!e n(i 8 &ecum $c3ia"u) $au
)im7%&i)e #n 7a&c% e )ac 8 *i ea nu a,u$e$e nici(da"%
,&e( cu&i(zi"a"e #n $en$u) ace$"a- O '%cea en"&u c% nu
mai a,ea nimic de ie&du", ,ia!a #i e&a ( '&u$"&a&e
c("idian% *i c(n$"an"%-
Nu, nici unu) din"&e &%$un$u&i nu e&a ade,%&a", mai
7ine $% ui"e de $u7iec"u) ace$"a *i $% c(n"inue u& *i
$im)u $% "&%ia$c% ceea ce i $e i,ea #n ca)e- A,ea mu)"e
#n c(mun cu ce)e)a)"e &($"i"ua"e *i cu ce)e)a)"e 'emei e
ca&e )e cun($cu$e #n ,ia!a ei0 m%&i"i*u) *i ( ,ia!% $i:u&%
&e&ezen"au ce) mai ma&e din"&e "(a"e ,i$e)e- Ce)e ca&e
@0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
nu $e :#ndeau )a a$"a 'ie a,eau $(! 9a&(ae ( "&eime din
c()e:e)e $a)e e&au c%$%"(&i"e;, 'ie ie*eau din"&/(
eDe&ien!% &ecen"% de di,(&!- .in &icina a$"a, ca $% $e
#n!e)ea:% e $ine, c%u"% 8 cu "(a"% :&iBa 8 $% #n!e)ea:%
de ce (a&e #*i a)e$e$e&% acea &('e$ie c()e:e)e ei-
Nu auzi nimic n(u *i/*i '%cu ( )i$"% cu &%$un$u&i)e0
a; ziceau c% e&au ne,(i"e $%/*i aBu"e $(!u) de aca$%
9*i :e)(zia4 2i dac% $e i,ea ,&eun &ie"en de/a) $(!u)ui
)(&4 Nu a,u #n$% cu&aB $% aBun:% a"#" de dea&"e;E
7; $% cume&e ( ca$% en"&u mama )(& 9di$cu)%
a$em%n%"(a&e cu a ei, da& e&a cea mai &%$#ndi"%;E
c; $% adune 7ani en"&u 7i)e"u) de #n"(a&ce&e 9c(/
)um7iene)e, "3ai)andeze)e, e&uane)e *i 7&azi)ience)e
ad(&au m("i,u) ace$"a, de*i c#*"i:a$e&% de mu)"e (&i 7anii
nece$a&i *i $e $cu"u&a$e&% numaidec#" de ei, din "eama de
a nu/*i &ea)iza ,i$u);E
d; )%ce&ea 9nu $e &ea ("&i,ea cu am7ian!a, $una
'a)$;E
e; nu &eu*i$e&% $% 'ac% nimic 9nici ace$"a nu e&a un
m("i, $e&i($, E),e!ia e&a )in% de )(cu&i de munc% en"&u
'emei de $e&,iciu, *('e&i!e, 7uc%"%&e$e;-
n $'#&*i", nu de$c(e&i nici un m("i, "emeinic *i
#nce"% a mai #nce&ca $%/*i eD)ice uni,e&$u) din Bu&u) ei-
>%zu c% &(&ie"a&u), Mi)an, a,ea d&e"a"e0 nici/
(da"% cine,a nu/i mai ('e&i$e ( mie de '&anci e),e!ieni
ca $% e"&eac% c#"e,a cea$u&i cu ea- Pe de a)"% a&"e,
nimeni nu &("e$"a c#nd ce&ea ?C0 de '&anci, ca *i cum a&
'i *"iu" dinain"e *i a& 'i #n"&e7a" d(a& ca $% "e umi)ea$c%
$au ca $% nu ai7% $u&&ize ne)%cu"e-
Una din"&e 'e"e c(men"%0
@=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 P&($"i"u!ia e ( a'ace&e di'e&i"% de ce)e)a)"e0 cine
#ncee c#*"i:% mai mu)", cine a&e eDe&ien!% c#*"i:% mai
u!in- P&e'%/"e me&eu c% e*"i #nce%"(a&e-
nc% nu *"ia ce e&au 1c)ien!ii $ecia)i5, $u7iec" men/
!i(na" d(a& #n "&eac%" #n &ima n(a"e 8 nimeni nu
a7(&da $u7iec"u) ace$"a- In $cu&" "im #n,%!% d(u% din
"&ucu&i)e ce)e mai im(&"an"e a)e &('e$iei, *i anume $%
nu un% nici(da"% #n"&e7%&i de$&e ,ia!a e&$(na)%, $%
z#m7ea$c% *i $% ,(&7ea$c% c#" mai u!in cu u"in!%, $% nu
$"a7i)ea$c% nici(da"% #n"#)ni&i #n a'a&a )(ca)u)ui- S'a"u)
ce) mai im(&"an" #i ,eni de )a ( 'i)iinez% e ca&e (
c3ema NMa30
8 T&e7uie $% :emi #n m(men"u) (&:a$mu)ui- A$"a #)
'ace e c)ien" $%/!i &%m#n% 'ide)-
8 .e ce4 Ei )%"e$c ca $% $e $a"i$'ac%-
8 Te #n*e)i- 6%&7a"u) nu/*i d(,ede*"e c% e ma$cu)
d(a& c#nd a&e e&ec!ie- E$"e ma$cu) dac% e caa7i) $%/i dea
*i )%ce&e unei 'emei- .ac% ,ede c% e caa7i) $%/i
&(duc% )%ce&e unei &($"i"ua"e, a"unci ( $% $e c(n/
$ide&e ce) mai 7un-
2i a*a $e $cu&$e&% *a$e )uni0 Ma&ia #n,%!% "(a"e
)ec!ii)e de ca&e a,ea ne,(ie 8 ca, de i)d%, m(du) de
'unc!i(na&e a) &opaca"anei. +iind unu) din )(ca)u&i)e
ce)e mai $cume de e Rue de 6e&ne, c)ien"e)a e&a
a)c%"ui"% #n ma&ea $a maB(&i"a"e din cad&e de c(nduce&e,
ca&e a,eau e&mi$iunea de a ,eni "#&ziu aca$%, #n"&uc#"
@2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
1)uau cina cu c)ien!i5, da& )imi"a en"&u ace$"e 1cine5 nu
"&e7uia $% de%*ea$c% (&a 2?000- MaB(&i"a"ea
&($"i"ua"e)(& a,eau #n"&e =G *i 22 de ani *i &%/m#neau #n
)(ca) #n medie d(i ani, 'iind numaidec#" #n)(cui"e cu
a)"e)e n(u/$($i"e- Se duceau a"unci )a 3eon $au )a
<enium *i, e m%$u&% ce ,#&$"a 'emeii $(&ea, &e!u)
c(7(&a *i (&e)e de munc% $e e,a(&au- Te&minau
a&(ae "(a"e )a Tropical E5tas=, ca&e acce"a 'emei de
e$"e "&eizeci de ani- O da"% aBun$% ac()(, "("u*i, unica
$()u!ie e&a $% $e #n"&e!in%, c#*"i:#nd a"#"a c#" $%/i aBun:%
en"&u ma$a de &#nz *i c(mi$i(n, cu unu), d(i $"uden!i
e zi 9media &e!u)ui en"&u #n"&e: &(:&amu)0 a"#"a c#" $%
cume&e ( $"ic)% de ,in ie'"in;- S/a cu)ca" cu mu)!i
7%&7a!i- Nu $e ui"a nici(da"% )a ,#&$"% $au )a 3aine)e
uza"e, ci &%$un$u) ei a'i&ma"i, $au ne:a"i, deindea de
mi&($u) e ca&e/) eDa)au- Nu a,ea nimic #m("&i,a
!i:%&ii, da& de"e$"a a&'umu&i)e ie'"ine, e cei ca&e nu $e
$%)au *i e cei cu 3aine)e im&e:na"e de 7%u"u&%-
&opaca"ana e&a un )(ca) )ini*"i" *i E),e!ia e&a (a"e cea
mai 7un% !a&% din )ume ca $% )uc&ezi ca &($"i"ua"% 8 cu
c(ndi!ia $% ai e&mi$ de *ede&e *i de munc%, ac"e)e #n
&e:u)% *i $%/!i )%"e*"i cu &e)i:i(zi"a"e a$i:u&a&ea $(cia)%E
Mi)an &ee"a #n"&una c% nu d(&ea $% 'ie ,%zu" de c(iii
$%i #n a:ini)e zia&e)(& de $enza!ie *i $e c(m(&"a cu mai
mu)"% &i:idi"a"e dec#" un ()i!i$" c#nd e&a ,(&7a $% ,e/
&i'ice $i"ua!ia an:aBa"e)(& $a)e-
Pe $cu&", ( da"% de%*i" (7$"ac()u) &imei $au ce)ei
de/a d(ua n(!i, e&a ( &('e$ie ca (&ica&e a)"a, unde
munceai din :&eu, )u"ai #m("&i,a c(ncu&en!ei, "e
$"&%duiai $%/!i %$"&ezi un a"&(n de ca)i"a"e, $% &e$ec!i
(&a&e)e, "e $"&e$ai un ic, a,eai ne,(ie de mi*ca&e *i "e
@?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
(di3neai duminici)e- Ce)e mai mu)"e din"&e &($"i"ua"e
a,eau 'ieca&e un :en de c&edin!% *i/*i '&ec,en"au cu)"e)e,
)i"u&:3ii)e, &u:%ciuni)e, #n"#)ni&i)e )(& cu .umnezeu-
Ca $% nu/*i ia&d% $u')e"u), Ma&ia $e )u"a #n$% cu
a:ini)e Bu&na)u)ui ei- .e$c(e&i, $&e $u&&inde&ea $a,
c%, )a 'ieca&e cinci c)ien!i, unu) ,eni$e nu ca $% 'ac%
d&a:($"e, ci ca $% $"ea u!in de ,(&7%- P)%"eau &e!u)
c(n$uma!iei, 3("e)u) *i, #n m(men"u) c#nd $e &e:%"ea $%
$e dez7&ace, $uneau c% nu e&a ne,(ie- >(iau $%
,(&7ea$c% de$&e di'icu)"%!i)e muncii, de$&e $(!ia ca&e/i
#n*e)a cu cine,a, de 'a"u) c% $e $im!i$e&% $in:u&i *i nu
a,u$e$e&% cu cine $% $"ea de ,(&7% 9ea cun(*"ea 7ine
$i"ua!ia;-
La #nceu" i $e %&u '(a&"e ciuda"- P#n% #n"&/( 7un%
zi c#nd, duc#ndu/$e )a 3("e) cu un '&ancez im(&"an",
#n$%&cina" $% ,#neze "a)en"e en"&u #na)"e 'unc!ii eDe/
cu"i,e 9#i eD)ica a$"a de a&c% a& 'i '($" )uc&u) ce) mai
in"e&e$an" de e )ume;, auzi u&m%"(&u) c(men"a&iu a)
c)ien"u)ui $%u0
8 2"ii cine e$"e e&$(ana cea mai $in:u&% din )ume4
E cad&u) de c(nduce&e ca&e a&e ( ca&ie&% de $ucce$, un
$a)a&iu '(a&"e &idica", $e 7ucu&% de #nc&ede&ea
$ue&i(&i)(& *i a $u7(&d(na!i)(& $%i, a&e ( 'ami)ie cu ca&e
#*i e"&ece ,acan!e)e, c(ii e ca&e/i aBu"% $%/*i
#nde)inea$c% (7)i:a!ii)e *c()a&e, ia& #n"&/( 7un% zi aa&e
un "i ca mine, cu u&m%"(a&ea &(une&e0 1>&ei $%/!i
$c3im7i $e&,iciu), $% c#*"i:i #nc% ( da"% e/a"#"a45
Omu) ace)a, ca&e a&e "(" ce/i "&e7uie ca $% $e $im"%
&ea)iza" *i 'e&ici", de,ine in$u) ce) mai mize&a7i) de e
)ane"%- .e ce4 Pen"&u c% nu a&e cu cine $% $"ea de
,(&7%- E "en"a" $%/mi acce"e &(une&ea, da& nu ( (a"e
@A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
di$cu"a cu c()e:ii de $e&,iciu, de(a&ece ace*"ia a& 'ace
"(" ($i7i)u) ca $%/) c(n,in:% $% &%m#n% unde e$"e- Nu
(a"e ,(&7i cu ne,a$"a ca&e i/a #n$(!i" a"#"a ama& de ani
ca&ie&a ,ic"(&i(a$% *i :u$"% $i"ua!ii)e $i:u&e, da& nu
admi"e &i$cu&i)e- Nu (a"e ,(&7i cu nimeni, *i "("u*i $e
a')% #n 'a!a ma&ii 3("%&#&i a ,ie!ii $a)e- Oa&e (!i $%/!i
ima:inezi ce $im"e (mu) %$"a4
Nu, nu e) e&a in$u) ce) mai $in:u&a"ic de e )ume,
de(a&ece Ma&ia cun(*"ea e&$(ana cea mai $in:u&% de e
'a!a %m#n"u)ui0 ea #n$%*i- 2i "("u*i 'u de ac(&d cu
c)ien"u) ei, #n $e&an!a unui 7ac*i* 7un 8 e ca&e #) *i
&imi- 2i #nce#nd cu di$cu!ia aceea, #n!e)e$e c% "&e7uia
$% de$c(e&e ce,a ca $%/*i e)i7e&eze c)ien!ii de &e$iunea
en(&m% c%&eia %&eau a/i 'i $uu*iE a$"a #n$emna (
ame)i(&a&e #n ca)i"a"ea $e&,icii)(& $a)e *i ( ($i7i)i"a"e de
c#*"i:u&i #n )u$-
C#nd #n!e)e$e c% de$c%&ca&ea "en$iunii $u')e"e*"i e&a
)a 'e) $au c3ia& mai &en"a7i)% dec#" de$c%&ca&ea "en$iunii
"&uu)ui, &e#nceu $% '&ec,en"eze 7i7)i("eca- nceu $%
cea&% c%&!i de$&e &(7)eme)e c(nBu:a)e, $i3()(:ie,
()i"ic%, ia& 7i7)i("eca&a e&a #nc#n"a"% 8 'iindc% 'a"a )a
ca&e !inea a"#" de mu)" &enun!a$e $% $e :#ndea$c% )a $eD *i
acum $e c(ncen"&a a$u&a un(& )uc&u&i mai im(&"an"e-
nceu $% ci"ea$c% #n m(d &e:u)a" zia&e)e, a&cu&:#nd, (&i
de c#"e (&i ( u"ea 'ace, a:ini)e de ec(n(mie 8 #n"&uc#"
cea mai ma&e a&"e a c)ien!i)(& ei e&au cad&e de
c(nduce&e- Ce&u c%&!i de au"(aBu"(& 8 de(a&ece a&(ae
"(!i #i ce&eau $'a"u&i- Se ad#nci #n "&a"a"e de$&e em(!ia
uman% 8 de ,&eme ce "(!i $u'e&eau, din"&/un m("i, $au
a)"u)- Ma&ia e&a ( &($"i"ua"% &e$ec"a7i)%, di'e&i"%, *i, )a
$'#&/*i"u) ce)(& *a$e )uni de munc%, a,ea ( c)ien"e)%
@C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$e)ec"%, nume&(a$% *i 'ide)%, "&ezind in,idia $au :e)(zia,
da& *i admi&a!ia c()e:e)(&-
C#" de$&e $eD, nimic #n% a"unci nu/i #m7(:%!i$e
,ia!a0 #n$emna $%/*i de$'ac% ici(a&e)e, $% )e &e"ind% $%/
*i un% un &eze&,a"i,, $% :eam% un ic ca $% $(&ea$c%
($i7i)i"a"ea unui 7ac*i* 9:&a!ie 'i)iinezei NMa3,
de$c(e&i$e c% :eme"e)e u"eau aduce C0 de '&anci #n
)u$; *i $% 'ac% a(i un du* imedia" du% c(n"ac", a$"'e)
#nc#" aa $%/i (a"% $%)a ni!e) *i $u')e"u)- Nici ( ,a&ia!ie-
Nici ,(&7% de $%&u" 8 $%&u"u), en"&u ( &($"i"ua"%, e&a
mai $ac&u dec#" (&ice a)" )uc&u- NMa3 ( #n,%!a$e c%
"&e7uia $%/*i %$"&eze $%&u"u) en"&u iu7i"u) ,ie!ii ei, ca
#n (,e$"ea cu +&um(a$a Ad(&mi"%E un $%&u" ca&e a&
'ace/( $% $e "&ezea$c% din $(mn *i $% $e #n"(a&c% #n
)umea 7a$mu)ui, #n ca&e E),e!ia $e &e$c3im7a ia&%*i #n
!a&a ci(c()a"ei, a ,aci)(& *i a cea$u&i)(&-
La 'e), nici ,(&7% de (&:a$me, )%ce&e $au )uc&u&i
eDci"an"e- n #nce&ca&ea ei de a de,eni cea mai 7un%,
Ma&ia a$i$"a$e )a c#"e,a $ec"ac()e de 'i)me (&n(,
$e&#nd $% #n,e!e ce,a ca&e $%/i (a"% 'i de '()($ #n
munc%- >%zu$e mu)"e )uc&u&i in"e&e$an"e, da& e ca&e nu
$e #ncume"a $% )e &ac"ice cu c)ien!ii ei 8 ce&eau &ea
mu)" "im, *i Mi)an e&a "("deauna mu)!umi" c#nd 'emei)e
$e #n"#)neau cu "&ei in*i e n(a"e-
La $'#&*i"u) ace$"(& *a$e )uni, Ma&ia #*i deu$e$e F0
000 de '&anci )a 7anc%, #nceu$e $% ia ma$a )a &e$/
"au&an"e mai $cume, #*i cum%&% un "e)e,iz(& 9e ca&e
nu/) '()($ea nici(da"%, da& #i )%cea $%/) ai7% )a
#ndem#n%; *i acum )ua $e&i($ #n ca)cu) ($i7i)i"a"ea de a
$e mu"a #n"&/un aa&"amen" mai 7un- Acum #*i u"ea
cum%&a c%&!i, da& c(n"inua $% '&ec,en"eze 7i7)i("eca,
@F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
acea$"a 'iind un"ea ei de )e:%"u&% cu )umea &ea)%, cea
mai $()id% *i mai du&a7i)%- i )%cea $% $"ea de ,(&7%
c#"e,a minu"e cu 7i7)i("eca&a, ca&e e&a 'e&ici"% )a :#ndu)
c% Ma&ia a,ea $%/*i :%$ea$c% #n ce)e din u&m% ( iu7i&e *i
(a"e ( $)uB7%, da& #n% a"unci nu ( #n"&e7a$e nimic,
de(a&ece e),e!ienii $#n" "imizi *i di$c&e!i 9ade,%&a"%
minciun%, en"&u c% )a &opaca"ana *i #n a" e&au
dezin3i7a!i, ,e$e)i $au c(m)eDa!i ca (&ica&e a)" ((&
din )ume;-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n"&/( du%/amiaz% de du/
minic%0
To!i "r"a!ii, scunzi sau nal!i, arogan!i sau timizi,
simpatici sau distan!i, au n comun o caracteristic' in-
tr n local temtori. &ei mai e5perimenta!i i ascund
frica or"ind tare, cei inhi"a!i nu reuesc s i-o mas-
cheze i ncep s "ea ca s ad dac senza!ia dispare.
3u am ns nici o ndoial, cu rarisime e5cep!ii 8 i
acestea snt (clien!ii speciali*, pe care Milan nc nu
mi i-a prezentat 8 ei snt speria!i.
)e ce le e team, >a drept or"ind, mie ar tre"ui
s-mi fie team. #nt cine snt, merg ntr-un local strin,
n-am for! fizic, nu port arme. -r"a!ii snt foarte ciu-
da!i, i eu nu or"esc de aceia pe care i-am zut pn
acum la C(aca7ana, ci de to!i pe care i-am cunoscut
pn azi. Pot s "at, pot s strige, pot s amenin!e, dar
mor de frica femeii. Poate nu de frica celei cu care se
or cstori, dar totdeauna e5ist una care i sperie i-i
supune tuturor capriciilor sale. &hiar dac e propria
lor mam.
@@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
6%&7a!ii e ca&e/i cun($cu$e de c#nd $($i$e )a <e/
ne,a '%ceau "("u) ca $% a&% $i:u&i de ei, ca *i cum ei a&
'i c(ndu$ )umea *i &(&ii)e ,ie!iE Ma&ia #n$% ,edea #n
(c3ii 'iec%&uia din"&e ei '&ica de $(!ie $au anica de a nu
(7!ine ( e&ec!ie, de a nu 'i de$"u) de ma$cu)i #n 'a!a unei
$im)e &($"i"ua"e, e ca&e ( mai *i )%"eau- .ac% a& 'i
'($" )a un ma:azin *i nu )e/a& 'i )%cu" #nc%)!%min"ea, a&
'i '($" #n $"a&e $% $e #n"(a&c% ')u"u&#nd #n m#n% 7(nu) *i
$% &e"ind% 7anii #na(i- n $c3im7, c3ia& dac% a& 'i
"&e7ui" $% )%"ea$c% cu ( 'i&m%, dac% n/a& 'i a,u" e&ec!ie,
nu $/a& mai 'i #n"(&$ nici(da"% #n ace)a*i )(ca), de(a&ece
#*i #nc3iuiau c% (,e$"ea $e &%$#ndi$e &in"&e "(a"e
ce)e)a)"e 'emei, ( ade,%&a"% &u*ine-
1.(a& mie a& "&e7ui $%/mi 'ie &u*ine en"&u c% n/am
&eu*i" $% eDci" un 7%&7a"- .a&, #n 'a", )e e$"e )(&-5
Ca $% e,i"e a$emenea acce$e de "imidi"a"e, Ma&ia
c%u"a $%/i )a$e "("deauna #n ,(ia )(&, ia& c#nd ,&eunu)
%&ea mai 7%u" $au mai '&a:i) dec#" e&a 'i&e$c, e,i"a $eDu)
*i $e c(ncen"&a d(a& a$u&a m#n:#ie&i)(& *i ma$"u&7%&ii
8 ceea ce/i )%$a '(a&"e mu)!umi!i 8 (&ic#" de a7$u&d% a&
'i '($" $i"ua!ia, de(a&ece $e u"eau ma$"u&7a *i $in:u&i-
E&a (7)i:a"(&iu $% nu/i )a$e $% $e $im"% &u*ina!i-
6%&7a!ii aceia, a"#" de u"e&nici *i de a&(:an!i )a )(cu&i)e
)(& de munc%, unde $e &%z7(iau nec(n"eni" cu
'unc!i(na&ii, c)ien!ii, 'u&niz(&ii, &ec(nce!ii)e, $ec&e"e)e,
a"i"udini)e 'a)$e, i(c&izia, "eama, a%$a&ea, #*i "e&minau
@G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ziua #n"&/un )(ca) *i nu )e %$a c% )%"e$c ?C0 de '&anci
e),e!ieni ca $% #nce"eze a mai 'i ei #n*i*i e "imu)
n(!ii-
1Pe "imu) n(!ii4 S"ai, Ma&ia, eDa:e&ezi- La d&e"
,(&7ind, $#n" a"&uzeci *i cinci de minu"e *i, c3ia& a*a,
dac% $c%dem dez7&%ca"u), #nce&ca"u) c#"(&,a a)in"u&i
'a)$e, c(n,e&$a!ia e "eme 7ana)e, #m7&%ca"u), ,(m &e/
duce "imu) ace$"a )a un$&ezece minu"e de $eD &(&iu/
zi$-5
Un$&ezece minu"e- Lumea :&a,i"a #n Bu&u) a ce,a
ce du&a d(a& un$&ezece minu"e-
2i din cauza ace$"(& un$&ezece minu"e din"&/( zi de
d(u%zeci *i a"&u de (&e 9admi!#nd c% "(!i 'ac d&a:($"e cu
$(!ii)e )(& #n 'ieca&e zi, ceea ce e&a ( ade,%&a"%
a7$u&di"a"e *i ( minciun% "("a)%;, ei $e c%$%"(&eau,
#n"&e!ineau ( 'ami)ie, $u(&"au )#n$e"u) c(ii)(&, $e
d%deau de cea$u) m(&!ii ca $% $e Bu$"i'ice c#nd aBun:eau
"#&ziu aca$%, $e ui"au )a zeci, $u"e de a)"e 'emei cu ca&e
)e/a& 'i )%cu" $% $e )im7e #n Bu&u) )acu)ui din <ene,a,
#*i cum%&au 3aine $cume en"&u ei, &(c3ii #nc% *i mai
$cume en"&u e)e, )%"eau &($"i"ua"e ca $% c(men$eze
ceea ce )e )i$ea, $u$!ineau ( u&ia*% indu$"&ie de
c($me"ice, die"e, :imna$"ic%, (&n(:&a'ie, u"e&e 8 *i
c#nd $e #n"#)neau cu a)!i 7%&7a!i, c(n"&a& )e:endei, nu
,(&7eau nici(da"% de$&e 'emei- .i$cu"au de$&e 'unc!ii,
7ani *i $(&"-
E&a ce,a u"&ed cu ci,i)iza!iaE *i nu e&a ,(&7a de/
$&e de$%du&i&ea Amaz(niei, $"&a"u) de (z(n, di$a&i!ia
u&*i)(& anda, 'uma"u), a)imen"e)e cance&i:ene, $i"ua!ia
din eni"encia&e, cum u&)au zia&e)e-
E&a eDac" d(meniu) #n ca&e )uc&a ea0 $eDu)-
@9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Ma&ia nu $e a')a "("u*i ac()( ca $% $a),eze umani/
"a"ea, ci en"&u a/*i m%&i c(n"u) 7anca&, a $u&a,ie!ui
#nc% *a$e )uni $()i"udinii *i a)e:e&ii e ca&e ( '%cu$e, a/i
"&imi"e #n m(d &e:u)a" aBu"(&u) )una& mamei $a)e 9ca&e 'u
'(a&"e mu)!umi"% c#nd a')% c% #n"#&zie&ea 7ani)(& $e
da"(&a d(a& (*"ei e),e!iene, ca&e nu 'unc!i(na )a 'e) de
7ine ca (*"a 7&azi)ian%;, a/*i cum%&a "(" ce ,i$a$e
#n"("deauna *i nu a,u$e$e nici(da"%- Se mu"% #n"&/un
aa&"amen" mu)" mai 7un, cu #nc%)zi&e cen"&a)% 9de*i
,a&a ,eni$e deBa;, ia& de )a 'e&ea$"&a ei u"ea z%&i (
7i$e&ic%, un &e$"au&an" Ba(nez, un $ue&ma&Je" *i (
ca'enea $ima"ic%, e ca&e (7i*nuia $% ( '&ec,en"eze ca
$% &%$'(ia$c% zia&e)e-
In &e$", a*a cum #*i '%:%dui$e $ie*i, "&e7uia $% mai
$u(&"e ( Bum%"a"e de an &u"ina de "("deauna0 &opa-
ca"ana, acce!i un d&inJ, dan$, ce c&ezi de$&e 6&azi)ia,
3("e), )a"% an"icia"%, c(n,e&$a!ie *i &icee&ea de a
a"in:e unc"e)e $en$i7i)e 8 a"#" a)e "&uu)ui, c#" *i a)e
$u')e"u)ui, mai cu $eam% a)e $u')e"u)ui 8, aBu"(& #n
&(7)eme)e in"ime, din ca&e un$&ezece minu"e ,(& 'i
c3e)"ui"e cu de$'%cu"u) ici(a&e)(&, $"&#n/$u) ici(a&e)(&,
:eme"e)e $imu)a"e de )%ce&e- Mu)!ume$c, "e a*"e"
$%"%m#na ,ii"(a&e, e*"i 7%&7a", nu :)um%, nu "&e7uie,
en"&u c% *i mie mi/a '%cu" ma&e )%ce&e $% 'iu cu
dumnea"a-
2i, mai cu $eam%, $% nu $e #nd&%:($"ea$c% nici(da"%-
E&a ce) mai im(&"an", ce) mai Budici($ $'a" e ca&e i/)
d%du$e 7&azi)ianca 8 #nain"e de a ceda, e$emne en"&u
c% $e #nd&%:($"i$e- n d(u% )uni de )uc&u &imi$e deBa
di,e&$e &(une&i de c%$%"(&ie, din"&e ca&e ce) u!in "&ei
e&au '(a&"e $e&i(a$e0 di&ec"(&u) unei 'i&me de
G0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c(n"a7i)i"a"e, i)("u) cu ca&e ie*i$e #n &ima n(a"e *i
a"&(nu) unui ma:azin $ecia)iza" #n 7&ice:e *i a&me
a)7e- Cei "&ei #i &(mi$e$e&% 1$% ( $c(a"% din ,ia!a aceea5
*i $%/i ('e&e ( ca$% decen"%, un ,ii"(&, (a"e c(ii *i
ne(!i-
T("u) d(a& en"&u un$&ezece minu"e e zi4 Nu e&a
($i7i)- Acum, du% eDe&ien!a ei )a &opaca"ana, *"ia
c% nu e&a $in:u&a e&$(an% ca&e $e $im!ea $in:u&%- 2i
'iin!a uman% (a"e #ndu&a ( $%"%m#n% de $e"e, d(u%
$%"%m#ni de '(ame, mu)!i ani '%&% ac(e&i*, da&
$in:u&%"a"ea nu ( (a"e #ndu&a- E cea mai cum)i"%
din"&e "(a"e "(&"u&i)e, din"&e "(a"e $u'e&in!e)e- 6%&7a!ii
aceia *i mu)!i a)!ii ca&e/i c%u"au "(,%&%*ia $u'e&eau ca *i
ea de ace$" $en"imen" di$"&u:%"(& 8 $enza!ia c% nim%nui
de e %m#n"u) ace$"a nu/i %$a de ei-
Pen"&u a e,i"a i$i"e)e d&a:($"ei, inima ei eDi$"a nu/
mai #n Bu&na)- In"&a #n &opaca"ana d(a& cu "&uu) *i
c&eie&u) ei, de 'ieca&e da"% mai $en$i7i), mai a$cu!i"-
Iz7u"i$e #n ce)e din u&m% $% aBun:% )a c(n,in:e&ea c%
$($i$e )a <ene,a *i $'#&*i$e #n Rue de 6e&ne din"&/( &a/
!iune $ue&i(a&%, *i, de 'ieca&e da"% c#nd #m&umu"a (
ca&"e de )a 7i7)i("ec%, c(n$"a"a&ea acea$"a i $e c(n'i&ma0
nimeni nu $c&i$e$e anume de$&e ace$"e un$&ezece
minu"e ce)e mai im(&"an"e a)e zi)ei- P(a"e ace$"a e&a
de$"inu) ei, (&ic#" de du& a& 'i u"u" %&ea de(camda"%0 $%
$c&ie ( ca&"e, $%/*i (,e$"ea$c% i$"(&ia, a,en"u&a-
.a, a,en"u&a- .e*i e&a un cu,#n" in"e&zi$, e ca&e
nimeni nu #nd&%znea $%/) &($"ea$c%, e ca&e maB(&i"a"ea
&e'e&a $%/) ,ad% )a "e)e,iziune, #n 'i)me ca&e &u)au (
da"% *i #nc% ( da"% )a ce)e mai di'e&i"e (&e a)e zi)ei, a$"a
e&a ceea ce c%u"a ea- Me&:ea cu de*e&"u&i, cu c%)%"(&ii #n
G=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)(cu&i necun($cu"e, cu (ameni mi$"e&i(*i c(n,e&$#nd
#n"&/( 7a&c% #n miB)(cu) ')u,iu)ui, cu a,i(ane, $"udi(u&i
cinema"(:&a'ice, "&i7u&i de indieni, :3e!a&i, A'&ica-
i )%cu ideea c%&!ii *i aBun$e $% $e :#ndea$c% )a "i")u0
Unsprezece minute.
nceu $%/i c)a$i'ice e c)ien!i #n "&ei "iu&i0 ED"e&/
mina"(&ii 9nume da" #n cin$"ea unui 'i)m ce/i )%cu$e
mu)";, ca&e in"&au de )a #nceu" mi&($ind a 7%u"u&%,
&e'%c#ndu/$e c% nu $e ui"au )a nimeni, da& c&ez#nd c%
"(!i $e ui"au )a ei, dan$#nd u!in *i me&:#nd di&ec" )a
3("e)- P&e""M Q(man 9"(" din cauza unui 'i)m;, ca&e $e
$"&%duiau $% 'ie e)e:an!i, :en"i)i, a'ec"u(*i, ca *i cum
)umea a& 'i dein$ de ace) "i de 7un%"a"e ca $% $e
#n,#&"ea$c% #n Bu&u) aDei $a)e, ca *i cum a& 'i me&$ e
$"&ad% *i a& 'i in"&a" din #n"#m)a&e #n )(ca)E e&au 7)#nzi )a
#nceu" *i ne$i:u&i c#nd aBun:eau )a 3("e) *i, din cauza
a$"a, e&au #n% )a u&m% mai eDi:en!i dec#" ED/
"e&mina"(&ii- n $'#&*i", Na*ii 9"(" da"(&i"% unui 'i)m;, ca&e
"&a"au "&uu) 'emeii ca *i cum a& 'i '($" ,(&7a de ( ma&'%-
E&au cei mai au"en"ici, dan$au, c(n,e&$au, nu )%$au
7ac*i*, *"iau ce cum%&% *i c#" ,a)(&eaz%, nu $e )%$au
nici(da"% du*i de c(n,e&$a!ia 'emeii a)e$e, (&ica&e a& 'i
'($" ea- Aceia e&au unicii ca&e, #n"&/( manie&% mu)" mai
$u7"i)%, cun(*"eau $emni'ica!ia cu,#n"u)ui a,en"u&%-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n"&/( zi c#nd e&a )a cic)u *i nu
u"ea )uc&a0
)ac ar tre"ui s-mi poestesc astzi ia!a cuia,
a putea-o face n aa fel, nct m-ar considera o femeie
independent, cura.oas i fericit. 3ici or"' mi e
G2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
interzis s men!ionez unicul cunt care e mult mai im-
portant dect cele unsprezece minute 8 dragostea.
+n timpul ntregii mele ie!i, am n!eles dragostea
ca pe un soi de sclaie consim!it. E o minciun' li"er-
tatea nu e5ist dect n prezen!a ei. &ine se druiete
total, cine se simte li"er iu"ete la ma5imum.
$i cine iu"ete la ma5imum se simte li"er.
)in cauza asta, n pofida a tot ce pot tri, face, des-
coperi, nimic nu are sens. #per ca timpul s treac re-
pede, ca s m pot ntoarce la cutarea de mine nsmi
8 ntlnind un "r"at care s m n!eleag, care s nu
m fac s sufr.
)ar ce tot spun o prostie ca asta, +n dragoste, ni-
meni nu poate leza pe nimeni0 fiecare dintre noi e rs-
punztor pentru ceea ce simte i nu putem da ina pe
altul pentru asta.
M-am mai sim!it rnit cnd i-am pierdut pe "r-
"a!ii de care m-am ndrgostit. Astzi snt conins de
faptul c nimeni nu pierde pe nimeni, fiindc nimeni nu
posed pe nimeni.
Asta e aderata e5perien! a li"ert!ii' s ai
lucrul cel mai important din lume, fr a-l poseda.
T&ecu&% #nc% "&ei )uni, $($i "(amna, $($i #n $'#&*i" *i
da"a ma&ca"% #n ca)enda&0 n(u%zeci de zi)e #n% )a
c%)%"(&ia de #n"(a&ce&e- T("u) "&ecu$e a"#" de &eede *i a"#"
de #nce", :#ndi ea, de$c(e&ind c% "imu) cu&:e #n d(u%
G?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dimen$iuni di'e&i"e, #n 'unc!ie de &(&ia $"a&e de $i&i",
da& #n am7e)e cazu&i a,en"u&a ei $e a&(ia de $'#&*i"- A&
'i u"u" c(n"inua, e,iden" 8 da& nu u"ea ui"a $u&#$u)
'emeii in,izi7i)e ca&e ( #n$(!i$e #n )im7a&ea din Bu&u)
)acu)ui, $un#ndu/i c% )uc&u&i)e nu e&au c3ia& a"#" de
$im)e- O&ic#" de i$i"i"% $/a& 'i $im!i" ca $% c(n"inue,
(&ic#" de &e:%"i"% a& 'i '($" en"&u &(,(c%&i)e ca&e i $e
i,i$e&% #n ca)e, "(a"e ace$"e )uni de c(n,ie!ui&e d(a& cu
$ine #n$%*i ( #n,%!a$e&% c% eDi$"% un m(men" ine)uc"a7i)
c#nd "("u) #nce"eaz%- Pe$"e n(u%zeci de zi)e a,ea $% $e
#n"(a&c% #n in"e&i(&u) 6&azi)iei, a,ea $% cume&e ( mic%
'e&m% 9#n de'ini"i, c#*"i:a$e mai mu)" dec#" $e&a$e;,
c#"e,a ,aci 97&azi)iene, nu e),e!iene;, a,ea $%/i in,i"e e
"a"%) *i e mama $a $% )(cuia$c% #m&eun% cu ea, a,ea
$%/*i ia d(i an:aBa!i *i $% un% e &(a"e #n"&e&inde&ea-
.e*i #n!e)e$e$e c% d&a:($"ea &e&ezin"% ade,%&a"a
eDe&ien!% a )i7e&"%!ii *i c% nimeni nu (a"e ($eda e
a)"cine,a, #*i a)imen"a #nc% d(&in!e)e "ainice de &%z/
7una&e *i )e in"e:&a #n #n"(a&ce&ea $a "&ium'a)% #n 6&a/
zi)ia- .u% ce a,ea $%/*i un% )a unc" 'e&ma, a,ea $% $e
duc% #n (&a*, $% "&eac% &in 'a!a 7%ncii unde )ue&a 7%ia"u)
ca&e )eca$e cu cea mai 7un% &ie"en% a $a *i a,ea $%/*i
de$c3id% un ma&e de(zi" #n 7ani-
16un%, ce mai 'aci, nu m% mai &ecun(*"i45 a,ea $% (
#n"&e7e e)- Ea a,ea $% $imu)eze un ma&e e'(&" de
mem(&ie *i $% "e&mine zic#nd c% nu, 'iindc% e"&ecu$e un
an #n"&e: #n E/U/RO/PA 9a,ea $% &(nun!e '(a&"e )en" *i
&%$ica", ca $% aud% "(a"e c()e:e)e ei;- Mai 7ine zi$ #n
EL/>E/PI/A 9$una mai eD("ic *i mai a,en"u&i$" dec#"
+&an!a;, unde eDi$"% ce)e mai 7une 7%nci din )ume-
Cu cine a,ea )%ce&ea4 E) a,ea $% men!i(neze anii
GA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de )iceu- Ea a,ea $% $un% 1A3---, a&c%/mi aduc
amin"e5, da& cu 'i:u&a cui,a ca&e nu/*i amin"ea nimic-
A(i, du% c(n$uma&ea &%z7un%&ii, $e imunea $%
muncea$c% mai mu)", ia& c#nd a'ace&ea a,ea $% mea&:%
du% cum &e,%zu$e, a,ea $% $e (a"% c(n$ac&a )uc&u)ui
ca&e ( in"e&e$a ce) mai mu)" #n ,ia!%0 $%/*i de$c(e&e
ade,%&a"a d&a:($"e, 7%&7a"u) ca&e ( a*"e"a$e "(!i anii
ace*"ia, da& e ca&e nu a,u$e$e (cazia $%/) cun(a$c%-
Ma&ia $e 3("%&# $% ui"e en"&u "("deauna ideea de/a
$c&ie ( ca&"e cu "i")u) Unsprezece minute. Acum "&e7uia
$% $e c(ncen"&eze a$u&a 'e&mei, a$u&a &(iec"e)(& de
,ii"(&, a)"min"e&i ,a $'#&*i &in a/*i am#na c%)%"(&ia, un
&i$c 'a"a)-
.u%/amiaz% ie*i ca $% $e #n"#)nea$c% cu cea mai
7un% 8 *i unica 8 ei &ie"en%, 7i7)i("eca&a- Ce&u (
ca&"e de$&e c&e*"e&ea ,i"e)(& *i admini$"&a&ea 'e&me)(&-
6i7)i("eca&a #i m%&"u&i$i0
8 2"ii, acum c#"e,a )uni, c#nd ai ,eni" aici ca $%
cau!i "i")u&i de$&e $eD, #nceu$em $% m% "em de $(a&"a
dumi"a)e- La u&ma u&me)(&, mu)"e 'e"e '&um(a$e $e )a$%
an"&ena"e de i)uzia 7ani)(& c#*"i:a!i u*(& *i ui"% c% #n"&/(
7un% zi ,(& 'i 7%"&#ne *i nu ,(& mai a,ea (cazia $%/)
#n"#)nea$c% e 7%&7a"u) ,ie!ii )(&-
8 >(&7i!i de &($"i"u!ie4
8 Un cu,#n" '(a&"e "a&e-
8 .u% cum ,/am $u$, munce$c #n"&/( 'i&m% de
GC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
im(&" *i eD(&" de ca&ne- .a& dac% $/a& i,i &i)eBu) de a
m% &($"i"ua, u&m%&i)e a& 'i (a&e a"#" de :&a,e dac% m/a*
(&i )a un m(men" da"4 n de'ini"i,, a 'i "#n%& #n$eamn% a
'ace :&e*e)i-
8 T(!i d&(:a!ii zic a*aE e de$"u) $% *"ii c#nd $% "e
(&e*"i- 2i nici unu) nu $e (&e*"e-
8 .umnea,(a$"&% "&e7uie $% 'i '($" ( 'emeie '(a&"e
'&um(a$%, n%$cu"% #n"&/( !a&% ca&e/*i &e$ec"% )(cui"(&ii-
A$"a ,/a '($" (a&e de aBun$ ca $% ,% $im!i!i 'e&ici"%4
8 S#n" m#nd&% de 'e)u) cum mi/am de%*i" (7$"a/
c()e)e-
S%/*i c(n"inue i$"(&ia4 .a, 'a"a aceea "&e7uia $%
#n,e!e ce,a de$&e ,ia!%-
8 Am a,u" ( c(i)%&ie 'e&ici"%, am #n,%!a" #n"&/una
din ce)e mai 7une *c()i din 6e&na, am ,eni" $% munce$c
#n <ene,a, )/am #n"#)ni" *i m/am m%&i"a" cu 7%&7a"u) e
ca&e/) iu7eam- Am '%cu" "("u) en"&u e), )a 'e) *i e)
en"&u mine, "imu) a "&ecu" *i a ,eni" en$ia- C#nd a
&%ma$ )i7e& *i *i/a u"u" '()($i "imu) du% ,(ie, (c3ii i/
au de,eni" mai "&i*"i 8 en"&u c%, #n "(a"% ,ia!a )ui, nu
$e :#ndi$e (a"e nici(da"% )a e) #n$u*i- Nu ne/am ce&"a"
nici(da"% $e&i($, n/am a,u" ma&i em(!ii, nu mi/a a&%"a"
nici(da"% )i$% de &e$ec" #n u7)ic- T&%iam ( ,ia!%
n(&ma)%, da& a"#" de n(&ma)%, #nc#", '%&% munc%, e) $/a
$im!i" de &i$($, '%&% #n$emn%"a"e, *i a mu&i" de cance&,
un an mai "#&ziu-
Sunea ade,%&u), da& ( u"ea in')uen!a ne:a"i, e
'a"a din 'a!a ei-
8 O&icum a& 'i, e mai 7un% ( ,ia!% '%&% $u&&ize 8
c(nc3i$e ea 8- .ac% n/a& 'i '($" a*a, (a"e c% 7%&7a"u)
meu a& 'i mu&i" mai de,&eme-
GF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Ma&ia )ec% 3("%&#"% $%/*i ad#ncea$c% ce&ce"%&i)e
de$&e 'e&me- Cum e&a )i7e&% du%/amiaza, $e deci$e $%
$e )im7e u!in *i, #n"&/un "#&ziu, (7$e&,%, #n a&"ea
,ec3e a (&a*u)ui, ( mic% )ac% :a)7en% cu un $(a&e *i (
in$c&i!ie0 1.&umu) S'#n"u)ui Iac(75- Ce #n$emna a$"a4
n"&uc#" de cea)a)"% a&"e a $"&%zii e&a un 7a& *i cum $e
#n,%!a$e $% #n"&e7e "(" ce nu *"ia, $e 3("%&# $% in"&e *i $%
$e in'(&meze-
8 N/am idee 8 zi$e 'a"a din $a"e)e 7a&u)ui-
E&a un )(ca) e)e:an" *i ca'eaua c($"a de "&ei (&i mai
mu)" dec#" &e!u) n(&ma)- .a& dac% "(" a,ea 7ani *i e&a
ac()(, ce&u ( ca'ea *i $e 3("%&# $%/*i c(n$ac&e u&/
m%"(a&e)e (&e ca $% #n,e!e "("u) de$&e admini$"&a&ea
'e&me)(&- .e$c3i$e ca&"ea cu en"uzia$m, da& nu iz7u"i $%
$e c(ncen"&eze a$u&a )ec"u&ii 8 e&a uci:%"(& de
)ic"ic(a$%- A,ea $% 'ie mu)" mai in"e&e$an" $% di$cu"e cu
unu) din an:aBa!ii ei de$&e ace$" $u7iec" 8 ei *"iu
#n"("deauna cea mai 7un% me"(d% de admini$"&a&e a
7ani)(&- P)%"i ca'eaua, #i mu)!umi 'e"ei ca&e ( $e&,i$e,
)%$% un 7ac*i* 7un 9#*i dez,()"a$e ( $ue&$"i!ie #n
&i,in!a a$"a, dac% d%dea mu)", a,ea $% *i &imea$c%
mu)";, ( auc% $&e u*% *i, '%&% a/*i da $eama de
im(&"an!a ace)ui m(men", auzi cu,in"e)e ca&e a,eau $%/
i m(di'ice en"&u "("deauna )anu&i)e, 'e&ma, ideea
de$&e 'e&ici&e, $u')e"u) de 'emeie, a"i"udinea $a de (m,
)(cu) $%u #n )ume-
8 Mai $"a!i u!in-
Se ui"% $u&&in$% #n"&/( a&"e- E&a un 7a& &e$ec"a7i),
nu e&a &opaca"ana, unde 7%&7a!ii au d&e"u) $% zic%
a$"a, ia& 'emei)e (" &%$unde 1)ec, n/( $% m% (&e*"i
G@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dumnea"a5-
Se &e:%"ea $% i:n(&e in"e&,en!ia, da& cu&i(zi"a"ea #i
'u mai u"e&nic% *i $e #n"(a&$e #n di&ec!ia :)a$u)ui- >%zu
( $cen% ciuda"%0 un 7%&7a" de ,&e( "&eizeci de ani 9$au $%
'i :#ndi" (a&e 1un "#n%& de ,&e( "&eizeci de ani45 Lumea
ei #m7%"&#ni$e '(a&"e &eede;, cu %&u) )un:,
#n:enunc3ea" e B($, cu 'e) *i 'e) de en$u)e &i$ii"e
#m&eBu&u) )ui 8 #) de$ena e un d(mn a*eza" e un
$caun, cu un a3a& de ana$(n #n 'a!%- Nu/i &ema&ca$e )a
in"&a&e-
8 Nu )eca!i #nc%- Te&min (&"&e"u) %$"a *i mi/a&
)%cea $% ,% ic"ez *i e dumnea,(a$"&%-
Ma&ia &%$un$e 8 *i, &%$unz#nd, &ea)iz% )e:%"u&a
ca&e )i$i$e din uni,e&$-
8 Nu m% in"e&e$eaz%-
8 A,e!i )umin%- .a!i/mi ,(ie $% ,% 'ac m%ca& (
$c3i!%-
Ce e aia $c3i!%4 Ce e aia 1)umin%54 Nu #nce"a$e a 'i
( 'emeie ,ani"(a$%, #nc3iuie*"e/!i $% ai un (&"&e" a) "%u
'%cu" de cine,a ca&e %&ea $e&i($H nceu $% 7a"% c#mii0
*i dac% ( 'i un ic"(& ce)e7&u4 A,ea $% 'ie im(&"a)iza"%
en"&u "("deauna e ( #nz%H EDu$% )a Pa&i$ $au )a
Sa),ad(& da 6a3iaH +an"a$"icH
Pe de a)"% a&"e, ce '%cea 7%&7a"u) ace)a, cu "(a"%
3a&a7a7u&a din Bu&u) )ui, #n"&/un 7a& a"#" de $cum *i
'&ec,en"a" d(a& de ( c)ien"e)% de 7un% c(ndi!ie4
<3icindu/i :#ndu&i)e, 'a"a ca&e/i $e&,ea e c)ien!i #i
$u$e a&(ae #n *(a"%0
8 E un a&"i$" '(a&"e cun($cu"-
In"ui!ia ei nu ( #n*e)a$e- Ma&ia #nce&c% $% $e $"%#/
nea$c% *i $%/*i %$"&eze $#n:e)e &ece-
GG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 >ine aici din c#nd #n c#nd, *i "("deauna cu c#"e un
c)ien" im(&"an"- Zice c%/i )ace am7ian!a, #) in$i&%-
+ace un an(u cu e&$(ane)e ca&e &e&ezin"% (&a*u), i/a
'($" c(manda" de &im%&ie-
Ma&ia $e ui"% )a 7%&7a"u) ca&e (za- .in n(u c3e)/
ne&i!a #i ci"i :#ndu)-
8 E$"e un c3imi$" ca&e a '%cu" ( de$c(e&i&e &e,(/
)u!i(na&%- A c#*"i:a" &emiu) N(7e)-
8 Nu )eca!i #nc% 8 &ee"% ic"(&u) 8- Te&min #n
cinci minu"e- C(manda!i ce d(&i!i *i "&ece!i #n c(n"u)
meu-
Ca 3in("iza"% de (&din, ea $e a*ez% )a 7a&, ce&u un
)ic3i(& de ana$(n 9cum nu (7i*nuia $% 7ea, $in:u&u)
)uc&u ca&e/i "&ecu &in ca a '($" $%/) imi"e e ce) cu
&emiu) N(7e); *i c(n"inu% $%/) &i,ea$c% e 7%&7a"u)
ca&e )uc&a- 1Nu &e&ezin" (&a*u), de aceea $e ,ede c%/)
in"e&e$eaz% a)"ce,a- .a& nu e :enu) meu5, :#ndi ea
au"(ma", &ee"#nd ceea ce/*i zicea me&eu #n $inea ei, de
c#nd #nceu$e $% )uc&eze )a &opaca"ana0 e&a $c#ndu&a ei
de $a),a&e *i &enun!a&ea ,()un"a&% )a cacane)e inimii-
O da"% c)a&i'ica"e "(a"e ace$"ea, n/( c($"a nimic $%
mai a*"e"e u!in 8 (a"e 'a"a de )a 7a& *"iu$e ce $une
*i 7%&7a"u) ace)a i/a& 'i u"u" de$c3ide (&!i)e unei )umi
e ca&e nu ( cun(*"ea, da& )a ca&e ,i$a$e din"("deaunaE #n
de'ini"i,, (a&e nu $e :#ndi$e )a ca&ie&a de m(de)4
O7$e&,a a:i)i"a"ea *i &aidi"a"ea cu ca&e/*i #nc3eia
)uc&u) 8 du% c#" $e ,edea, e&a ( #nz% '(a&"e ma&e, da&
e&a c(m)e" #m%"u&i"% *i nu u"ea z%&i ce)e)a)"e 'i:u&i
ic"a"e ac()(- 2i dac% i $e i,ea ( n(u% (cazie4 6%&7a"u)
9$e 3("%&#$e c% e&a 17%&7a"5, nu 1"#n%&5, a)"min"e&i a& 'i
#nceu" $% $e $im"% &ea 7%"&#n% en"&u ,#&$"a ei; nu
G9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
%&ea $% 'ie "iu) ca&e 'ace ( a$emenea &(une&e d(a&
ca $% e"&eac% ( n(a"e cu ea- Cinci minu"e mai "#&ziu,
du% cum &(mi$e$e, e) #*i "e&mina$e )uc&u), #n "im ce
Ma&ia $e c(ncen"&a a$u&a 6&azi)iei, a$u&a ,ii"(&u)ui ei
$"&%)uci" *i )i$ei $a)e a7$()u"e de in"e&e$ de a cun(a*"e
e&$(ane n(i 8 ca&e i/a& 'i u"u" e,en"ua) c(m&(mi"e
"(a"e )anu&i)e ace$"ea-
8 Mu)!ume$c, u"e!i $% ,% $c3im7a!i (zi!ia 8 i $e
ad&e$% ic"(&u) c3imi$"u)ui, ca&e %&u a $e 'i "&ezi" din"&/
un ,i$-
2i, n"(&c#ndu/$e c%"&e Ma&ia, #i $u$e '%&% mena/
Bamen"e0
8 .uce!i/,% #n c()!u) ace)a *i $"a!i cum ,&e!i- Lu/
mina e e&'ec"%-
Ca *i cum "("u) 'u$e$e de mu)" a&anBa" de $(a&"%, ca
*i cum a& 'i '($" )uc&u) ce) mai 'i&e$c de e )ume, ca *i
cum )/a& 'i cun($cu" de/( ,ia!% e 7%&7a"u) ace)a $au ca
*i cum a& 'i "&%i" c)ia aceea #n ,i$ *i acum a& 'i *"iu" ce
$% 'ac% #n ,ia!a &ea)%, Ma&ia #*i )u% a3a&u) cu )ic3i(& de
ana$(n, (*e"a, c%&!i)e de$&e admini$"&a&ea 'e&me)(& *i
$e #nd&e"% $&e )(cu) indica" de 7%&7a" 8 ( ma$% de
)#n:% 'e&ea$"&%- E) #*i adu$e en$u)e)e, #nza de ma&i
dimen$iuni *i ( mu)!ime de $"ic)u!e )ine de ce&ne)u&i de
di,e&$e cu)(&i, un ac3e" de !i:%&i *i $e a*ez% #n
:enunc3i )a ici(a&e)e ei-
8 R%m#i #n aceea*i (zi!ie-
8 Ce&i &ea mu)"- >ia!a e me&eu #n mi*ca&e-
E&a ( '&az% e ca&e ( c(n$ide&a $"&%)uci"%, da& "#n%&u)
nu/i d%du nici ( a"en!ie- Ma&ia, c%u"#nd $%/*i men!in%
'i&e$cu), en"&u c% &i,i&ea )ui ( '%cea $% $e $im"% '(a&"e
90
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$"in:3e&i"%, $e ui"% #n a&"ea de dinc()( de 'e&ea$"&%,
unde $e z%&ea $"&ada *i )aca0
8 Ce #n$eamn% 1.&umu) S'#n"u)ui Iac(754
8 O &u"% de e)e&inaB- n E,u) Mediu, (ameni din
#n"&ea:a Eu&(% "&eceau e d&umu) %$"a, #nd&e"#ndu/$e
c%"&e un (&a* din Sania, San"ia:( de C(m($"e)a-
.e)ie ( a&"e din #nz% *i/*i &e:%"i en$u)e)e-
Ma&ia "(" nu *"ia ce $% 'ac%-
8 >&ei $% $ui c%, dac% me&: e $"&ada a$"a, aBun:
#n Sania4
8 Pe$"e d(u%, "&ei )uni- .a& (" $% "e &(: ce,a4
P%$"&eaz% "%ce&ea, nu du&eaz% mai mu)" de zece minu"e-
2i ia ac3e"u) de e ma$%-
8 S#n" c%&!i 8 &%$un$e ea, cu ( anumi"% d(z% de
i&i"a&e din &icina "(nu)ui au"(&i"a& a) ce&e&ii- T&e7uia $%
*"ie c% #n 'a!a )ui $e a')a ( 'emeie cu)"%, ca&e/*i e"&ecea
"imu) #n 7i7)i("eci, nu &in ma:azine- .a& )u% c3ia& e)
ac3e"u) *i/) u$e e B($, '%&% nici un 'a$(n-
Nu &eu*i$e $%/) im&e$i(neze- .e a)"'e), nu a,ea nici
cea mai mic% in"en!ie de a/) im&e$i(na, e&a #n a'a&a
(&a&u)ui ei de )uc&u, !inea $%/*i %$"&eze $educ!ia e mai
"#&ziu, cu 7%&7a!i ca&e ( )%"eau 7ine en"&u e'(&"-
.e ce $% in"&e #n )e:%"u&% cu ic"(&u) ace)a ca&e
(a"e n/a,ea 7ani nici ca $% ( in,i"e )a ( ca'ea4 Un
7%&7a" de "&eizeci de ani nu "&e7uie $% (a&"e %&u) )un:,
e &idic()- .e ce c&edea c% nu a,ea 7ani4 +a"a de )a 7a& #i
$u$e$e c% e&a ( e&$(an% cun($cu"% 8 $au ce)e7&u e&a
d(a& c3imi$"u)4 Lu% amin"e )a 'e)u) cum e&a #m7&%ca",
da& nici a$"a n/( du$e mai dea&"eE ,ia!a ( #n,%!a$e c%
7%&7a!ii #m7&%ca!i ne:)iBen" 8 cum e&a cazu) cu e) 8
%&eau "("deauna $% ai7% mai mu)!i 7ani dec#" cei ca&e
9=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
u&"au c($"um *i c&a,a"%-
1.a& )a ce 7un $% m% :#nde$c )a 7%&7a"u) %$"a4 M%
in"e&e$eaz% d(a& "a7)(u)-5
Zece minu"e nu e&a un &e! &ea ma&e en"&u *an$a
de a de,eni nemu&i"(a&e #n"&/( ic"u&%- >%zu c% ( ic"a
a)%"u&i de c3imi$"u) &emia" *i #nceu $% $e #n"&e7e dac%
nu a,ea $%/i cea&% #n% )a u&m% un (n(&a&iu-
8 n"(a&ce 'a!a $&e 'e&ea$"&%-
A$cu)"% #nc% ( da"%, '%&% $% un% nici ( #n"&e7a&e 8
ceea ce nu/i $"%"ea c#"u*i de u!in #n 'i&e- P&i,ea
"&ec%"(&ii, )aca indica"(a&e de$&e d&umu) cu &icina,
ima:in#ndu/*i c% d&umu) "&ecea e/ac()( de mu)"e
,eacu&i, un d&um ca&e $u&a,ie!ui$e &(:&e$u)ui, &e/
'ace&i)(& )umii, c3ia& *i &e'ace&i)(& (mu)ui- E&a (a"e (
&e,e$"i&e 7un%, "a7)(u) ace)a u"ea 'i un $emn a)
de$"inu)ui, u"ea &%m#ne #n"&/un muzeu *i #n u&m%"(&ii
cinci $u"e de ani-
6%&7a"u) #nceu $% de$eneze *i, e m%$u&% ce )uc&u)
&(:&e$a, ea #*i ie&du ,e$e)ia ini!ia)% *i #nceu $% $e
$im"% in$i:ni'ian"%- C#nd in"&a$e #n 7a&u) ace)a, e&a (
'emeie $i:u&% e $ine, caa7i)% $% ia ( decizie '(a&"e
di'ici)% 8 $% %&%$ea$c% ( &('e$ie ca&e/i aducea 7ani
7uni 8 *i $% acce"e ( &(,(ca&e *i mai di'ici)% 8 $%
c(nduc% ( 'e&m% #n !a&a ei- Acum &e,eni$e a&c% )a
$enza!ia de ne$i:u&an!% #n 'a!a )umii, )uc&u e ca&e (
&($"i"ua"% nu/*i u"ea e&mi"e nici(da"% )uDu) de a/)
$im!i-
P#n% )a u&m% de$c(e&i m("i,u) di$c(n'(&"u)ui0
en"&u &ima (a&% #n mu)"e )uni, cine,a ( &i,ea ca e un
(7iec", nu ca e ( 'emeie, ci ca e ce,a ce ea nu iz7u"ea
$% #n!e)ea:%, de*i de'ini!ia cea mai a&(ia"% a& 'i '($"
92
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
1e) #mi ,ede $u')e"u), "eme&i)e, '&a:i)i"a"ea, incaaci"a"ea
de a )u"a cu ( )ume e ca&e m% &e'ac a ( d(mina, da&
#n &a(&" cu ca&e nu &e&ezin" nimic5-
Ridic(), c(n"inua $% 7a"% c#mii-
8 A* ,&ea $%---
8 Te &(:, nu ,(&7i 8 zi$e 7%&7a"u) 8- !i ,%d )u/
mina-
Nimeni nici(da"% nu/i $u$e$e a*a ce,a- 1!i ,%d
$#nii "a&i5, 1#!i ,%d c(a$e)e 7ine '%cu"e5, 1#!i ,%d '&u/
mu$e!ea eD("ic% de )a "&(ice5 $au, ce) mu)", 1,%d c%
,&ei $% &enun!i )a ,ia!a a$"a, de ce nu/mi dai ( *an$% $%/!i
('e& un aa&"amen"5- A$"ea e&au c(men"a&ii)e e ca&e
(7i*nuia $% )e aud%, da&--- )umina ei4 Se &e'e&ea (a&e )a
#n$e&a&e4
8 Lumina dumi"a)e e&$(na)% 8 c(m)e"% e), d#n/
du/*i $eama c% ea nu #n!e)e$e$e nimic-
Lumina e&$(na)%- 6ine, nimeni nu u"ea 'i mai
dea&"e de &ea)i"a"e dec#" ic"(&u) ace)a in(cen", ca&e nici
)a cei "&eizeci de ani ai )ui ($i7i)i nu #n,%!a$e nimic de
)a ,ia!%- .u% cum "(a"% )umea *"ie, 'emei)e $e
ma"u&izeaz% mai &eede dec#" 7%&7a!ii, *i Ma&ia 8 de*i
nu e"&ecu$e n(!i a)7e cu:e"#nd )a c(n')ic"e)e ei
'i)(z('ice 8 m%ca& un )uc&u *"ia0 nu a,ea ceea ce
ic"(&u) numea 1)umina5 *i e ca&e ea ( in"e&&e"a ca e
1( $"&%)uci&e aa&"e5- E&a ( e&$(an% ca "(a"e ce)e)a)"e,
#*i #ndu&a $()i"udinea #n "ain%, #nce&ca $%/*i Bu$"i'ice "("
ce '%cea, $e &e'%cea c% e "a&e c#nd de 'a" e&a '(a&"e
$)a7%, &enun!a$e )a (&ice a$iune #n nume)e unei munci
e&icu)(a$e, da& acum, a&(ae de 'ina), a,ea &(iec"e de
,ii"(& *i &emu*c%&i din "&ecu" 8 *i ( e&$(an% ca ea nu
a&e nici un 'e) de 1$"&%)uci&e aa&"e5- Se ,ede c% e&a d(a&
9?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
un m(d de a ( 'ace $% "ac% *i $% 'ie mu)!umi"% c% $"%"ea
ac()(, im(7i)%, e ($" de "(an"%-
1Lumin% e&$(na)%- Pu"ea $% 'i :%$i" a)"ce,a, cum a&
'i Rai un &('i) '&um($S-5
Cum in"&% )umina #n"&/( ca$%4 .ac% 'e&e$"&e)e $#n"
de$c3i$e- Cum in"&% )umina #n"&/un in$4 .ac% (a&"a
iu7i&ii e$"e de$c3i$%- 2i, '%&% di$cu!ie, a ei nu e&a de$/
c3i$%- Se ,ede c% e&a un ic"(& '(a&"e &($", nu #n!e)e:ea
nimic-
8 Am "e&mina" 8 zi$e e) *i #nceu $%/*i adune
u$"en$i)e)e-
Ma&ia nu $e mi*c%- A& 'i ,&u" $%/i cea&% $% ,ad% "a/
7)(u), da& a$"a u"ea #n$emna *i ( )i$% de ()i"e!e, un
$emn c% nu ai #nc&ede&e #n ceea ce a '%cu" a)"cine,a-
Cu&i(zi"a"ea #n$% &ecum%ni- i ce&u "("u*i, e) 'u de
ac(&d-
i de$ena$e d(a& c3iu)E $em%na cu ea, da& dac% a& 'i
,%zu" c#nd,a "a7)(u) ace)a '%&% $% cun(a$c% m(de)u), a&
'i zi$ c% e&a ( e&$(an% '(a&"e u"e&nic%, )in% de (
1)umin%5 e ca&e nu iz7u"ea $% *i/( ,ad% &e')ec"a"% #n
(:)ind%-
8 Nume)e meu e$"e Ra)' Ha&"- .ac% ,&ei, (" $%/!i
mai ('e& un d&inJ-
8 Nu, mu)!ume$c-
.u% cum $e ,ede, #n"#)ni&ea ( ia acum e d&umu)
e ca&e/) &e,%zu$e cu "&i$"e!e0 7%&7a"u) #ncea&c% $% (
$educ% e 'emeie-
8 Te &(:, #nc% d(u% )ic3i(&u&i de ana$(n 8 c(/
mand% e), '%&% a da a"en!ie c(men"a&iu)ui Ma&iei-
Ce a,ea de '%cu"4 S% ci"ea$c% ( ca&"e (&i7i)% de$&e
admini$"&a&ea 'e&me)(&- S% $e )im7e, cum '%cu$e de
9A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$u"e de (&i, e ma)u) )acu)ui- Sau $% $"ea de ,(&7% cu
cine,a ca&e ,%zu$e #n ea ( )umin% necun($cu"% ei, eDac"
)a da"a ma&ca"% #n ca)enda& ca #nceu"u) $'#&*i"u)ui
1eDe&ien!ei5 $a)e-
8 Ce 'aci4
E&a #n"&e7a&ea e ca&e nu ,(ia $/( aud%, ca&e ( '%/
cu$e $% e,i"e mu)"e #n"#)ni&i c#nd, din"&/un m("i, $au
a)"u), cine,a $e a&(ia de ea 9ceea ce #n E),e!ia $e
#n"#m)a &a&e(&i, da"% 'iind 'i&ea di$c&e"% a )(cui"(&i)(&
$%i;- Ca&e a& 'i &%$un$u) ($i7i)4
8 Luc&ez #n"&/un )(ca)-
<a"a- Se de$(,%&% de ( :&eu"a"e en(&m% *i 'u
mu)!umi"% de "(" ce #n,%!a$e de c#nd ,eni$e #n E),e!iaE
$% #n"&e7i 9ce $#n" Ju&zii4 ce e .&umu) S'#n"u)ui Iac(74;
*i $% &%$unzi 9)uc&ez #n"&/un )(ca); '%&% a/!i %$a de
%&e&ea ce)(&)a)!i-
8 C&ed c% "e/am mai ,%zu"-
Ma&ia $im!i c% e) ,(ia $% "&eac% mai dea&"e *i/*i
$a,u&% mica ,ic"(&ieE ic"(&u), ca&e, cu c#"e,a minu"e #n
u&m%, #i d%du$e (&dine, %&#nd a7$()u" $i:u& de ce ,(ia,
acum &ede,enea un 7%&7a" ca "(!i cei)a)!i, ne$i:u& #n 'a!a
unei 'emei e ca&e nu ( cun(*"ea-
8 2i c%&!i)e a$"ea4
I )e a&%"%- Admini$"&a&ea 'e&me)(&- 6%&7a"u) %&u *i
mai ne$i:u& ca #nain"e-
8 Luc&ezi #n d(meniu) $eDu)ui4
E) &i$ca$e- Se #m7&%ca (a&e ca ( &($"i"ua"%4 O&i/
cum, "&e7uia $% c#*"i:e "im- Se (7$e&,a, "("u) #nceea $%
'ie un B(c in"e&e$an", nu a,ea a7$()u" nimic de ie&du"-
8 Oa&e de ce $e :#nde$c 7%&7a!ii numai )a a$"a4
E) u$e c%&!i)e )a )(c #n $ac(*%-
9C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 SeDu) *i admini$"&a&ea 'e&me)(&- .(u% )uc&u&i
cum nu $e (a"e mai de"e$"a7i)e-
Ce4 6&u$c, ea $e $im!i $'ida"%- Cum de u"ea ,(&7i
a"#" de di$&e!ui"(& de &('e$ia ei4 Si:u&, nu *"ia #nc% #n
ce d(meniu )uc&a ea, '%cu$e d(a& ( #nce&ca&e, da& nu/)
u"ea )%$a '%&% &e)ic%-
8 Ei 7ine, eu c&ed c% nimic nu e mai de"e$"a7i) ca
ic"u&a- Un )uc&u #nc&emeni", ( mi*ca&e #n"&e&u"%, (
'("(:&a'ie ca&e nu e nici(da"% 'ide)% (&i:ina)u)ui- Un
)uc&u m(&", ca&e nu in"e&e$eaz% e nimeni, cu eDce!ia
ic"(&i)(& 8 (ameni ca&e $e $(c("e$c im(&"an!i, cu)!i,
da& ca&e n/au e,()ua" ca &e$"u) )umii- Ai auzi" ,(&7indu/
$e de I(an Mi&(4 Eu n/am auzi" nici(da"% dec#" de )a un
a&a7, #n"&/un &e$"au&an", *i a$"a n/a $c3im7a" a7$()u"
nimic #n ,ia!a mea-
Nu *"ia dac% nu me&$e$e &ea dea&"e, en"&u c%
7%u"u&i)e $($i$e&% *i c(n,e&$a!ia 'u #n"&e&u"%- Cei d(i
&%ma$e&% "%cu!i un &%$"im- Ma&ia :#ndi c% e&a "imu) $%
)ece, ia& Ra)' Ha&" :#ndi$e (a"e )a 'e)- .a& #n 'a!a )(&
mai e&au d(u% a3a&e )ine cu 7%u"u&a aceea (&i7i)%, *i
a$"a e&a un &e"eD" ca $% mai &%m#n% #m&eun%-
8 .e ce ca&"ea de$&e 'e&me4
8 Ce ,&ei $% $ui4
8 P%i am '($" #n Rue de 6e&ne- .u% ce mi/ai $u$
unde )uc&ezi, mi/am amin"i" unde "e/am mai ,%zu"0 #n
)(ca)u) ace)a $cum- C#" "im "e/am ic"a", nu mi/am da"
$eama0 1)umina5 dumi"a)e e&a '(a&"e u"e&nic%-
Ma&ia $im!i c%/i 'u:ea %m#n"u) de $u7 ici(a&e-
Pen"&u &ima (a&% #*i d%du $eama c% e&a &u*ina"% de ceea
ce '%cea, de*i nu a,ea nici un m("i,, muncea ca $% $e
#n"&e!in%, e ea *i 'ami)ia ei- Lui "&e7uia $%/i 'ie &u*ine c%
9F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$e ducea #n Rue de 6e&neE de )a ( c)i% )a a)"a, "(a"%
,&aBa aceea ($i7i)% $e de$"&%ma$e-
8 A$cu)"a!i, d(mnu)e Ha&", de*i $#n" 7&azi)ianc%,
$"au de n(u% )uni #n E),e!ia- 2i am #n,%!a" c% e),e!ienii
$#n" di$c&e!i de(a&ece "&%ie$c #n"&/( !a&% '(a&"e mic%,
a&(ae "(!i $e cun($c, du% cum "(cmai am ,%zu",
m("i, en"&u ca&e nimeni nu $e in"e&e$eaz% de ,ia!a
a)"uia- C(men"a&iu) dumnea,(a$"&% a '($" in((&"un *i
'(a&"e nede)ica" 8 da& dac% $c(u) dumnea,(a$"&% a '($"
$% m% umi)i!i ca $% ,% $im!i!i mai #n )a&:, ,% ie&de!i
"imu) de:ea7a- Mu)!ume$c en"&u )ic3i(&u) de ana$(n,
ca&e e (&i7i), da& e ca&e ( $%/) 7eau #n% )a u)"ima
ic%"u&%- A(i am $% 'umez ( !i:a&%- 2i/n ce)e din u&m%,
am $% m% &idic *i am $% )ec- .umnea,(a$"&% #n$% u"e!i
)eca c3ia& #n c)ia a$"a, #n"&uc#" ic"(&i)(& ce)e7&i nu )e
$"% 7ine $% *ad% )a aceea*i ma$% cu ( &($"i"ua"%- +iindc%
a$"a $#n", *"i!i4 O &($"i"ua"%- Pu& *i $im)u, din ca #n%/
n ici(a&e, de $u$ *i #n% B($ 8 ( &($"i"ua"%- 2i a$"a e$"e
,i&"u"ea mea0 $% nu #n*e) e nimeni, deci nici e
dumnea,(a$"&%- Pen"&u c% nu me&i"% ($"enea)a-
.umnea,(a$"&% nu me&i"a!i ( minciun%- Ia #nc3iui!i/,%
ce/a& 'i dac% ce)e7&u) c3imi$", din ce)%)a)" ca%" a)
&e$"au&an"u)ui, a& de$c(e&i ce $#n" eu4
Ea #nceu $% &idice :)a$u)-
8 O &($"i"ua"%H 2i mai *"i!i ce,a4 M% e)i7e&a!i 8
*"iu c% am $% )ec din !a&a a$"a 7)e$"ema"% du% eDac"
n(u%zeci de zi)e, )in% de 7ani, mu)" mai cu)"%, caa7i)%
$% a)e: un ,in 7un, cu un:a )in% de '("(:&a'ii e ca&e
)e/am '%cu" e z%ad% *i du% ce am #n,%!a" $% #n!e)e:
na"u&a (ameni)(&H
+a"a de )a 7a& a$cu)"a, $e&ia"%- C3imi$"u) %&ea a nu
9@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)e da a"en!ie- O 'i '($" (a"e a)c(()u), (a"e *i $enza!ia
c% #n $cu&" "im ,a 'i ia&%*i ( 'emeie din in"e&i(&u)
6&azi)iei, (a"e ma&ea 7ucu&ie de a 'i u"u" $une ce
)uc&a *i a u"ea 'ace 3az de &eac!ii)e *(ca"e, de &i,i&i)e
c&i"ice, de :e$"u&i)e $canda)iza"e-
8 A!i &iceu" 7ine, d(mnu)e Ha&"4 .e $u$ #n%
B($, din ca #n%/n ici(a&e, $#n" ( &($"i"ua"%, *i a$"a e
ca)i"a"ea mea, ,i&"u"ea meaH
E) nu zi$e nimic- 2i nu $e c)in"i- Ma&ia $im!i c%/*i
&ec#*"i:a #nc&ede&ea #n $ine-
8 2i mai a')a!i c% $#n"e!i un ic"(& ca&e nu/*i #n!e/
)e:e m(de)e)e- P(a"e c% c3imi$"u) ca&e $ade ac()(, cu
:#ndu&i)e aiu&ea, ad(&mi", ( 'i #n &ea)i"a"e un 'e&(,ia&- 2i
"(a"e ce)e)a)"e e&$(ane din "a7)(u) dumnea,(a$"&% (& 'i
d(a& ceea ce nu $#n"- .e n/a& 'i a*a, n/a!i $une nici(da"%
c% u"e!i ,edea ( 1)umin% $ecia)%5 #n"&/( 'emeie ca&e,
a*a cum ,/a!i da" $eama #n "im ce ic"a!i, NU E
ALTCE>A .ECT O PROSTITUATTH
U)"ime)e cu,in"e 'u&% &($"i"e )en", cu :)a$ "a&e- C3i/
mi$"u) $e "&ezi, ia& 'a"a de )a 7a& adu$e n("a-
8 N/a&e nimic de/a 'ace cu &($"i"ua"a, ci cu 'e/
meia ca&e e*"i 8 Ra)' i:n(&% n("a *i &%$un$e )a 'e) de
"ac"ic($, da& cu ,(ce $c%zu"% 8- Ai $"&%)uci&e- O )umin%
ca&e/!i d% u"e&ea de ,(in!%, u"e&ea cui,a ca&e $ac&i'ic%
)uc&u&i im(&"an"e #n nume)e a)"(& )uc&u&i e ca&e )e
$(c("e*"e *i mai im(&"an"e- Oc3ii 8 )umina a$"a $e
mani'e$"% #n (c3i-
Ma&ia $e $im!i deza&ma"%E e) nu/i acce"a$e &(/
,(ca&ea- A ,&u" $% c&ead% c% d(&ea $% ( $educ%, nimic
mai mu)"- Nu mai a,ea ,(ie $% :#ndea$c% 8 ce) u!in #n
u&m%"(a&e)e n(u%zeci de zi)e 8 c% eDi$"% 7%&7a!i
9G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
in"e&e$an!i e 'a!a %m#n"u)ui-
8 >ezi )ic3i(&u) %$"a de ana$(n din 'a!a dumi"a)e4
8 c(n"inu% e) 8- Ei 7ine, ,ezi d(a& un )ic3i(& de
ana$(n- Eu #n$%, en"&u c% "&e7uie $% %"&und #n ceea ce
'ac, ,%d )an"a din ca&e $/a n%$cu", 'u&"uni)e e ca&e )e/a
#n'&un"a" )an"a a$"a, m#na ca&e a cu)e$ :&%un!e)e,
c%)%"(&ia unei na,e din"&/un a)" c(n"inen" #n% aici,
mi&($u&i)e *i cu)(&i)e e ca&e )an"a a$"a, #nain"e de/a 'i
'($" u$% #n a)c((), )e/a )%$a" $% 'ie e&ceu"e *i $% 'ac%
a&"e din ea- .ac% #n"&/( 7un% zi a* ic"a ma$a a$"a, a*
ic"a "(a"e ace$"e )uc&u&i 8 de*i, ,%z#nd "a7)(u),
dumnea"a ai c&ede c% "e a')i #n 'a!a unui $im)u a3a& cu
)ic3i(& de ana$(n-
La 'e), #n "im ce &i,eai $"&ada *i "e :#ndeai 8
de(a&ece *"iu c% "e :#ndeai 8 )a .&umu) S'#n"u)ui Iac(7,
eu !i/am ic"a" c(i)%&ia, ad()e$cen!a, ,i$e)e diz(),a"e #n
"&ecu", ,i$e)e din ,ii"(&, d(&in!a 8 adic% )uc&u) ca&e m%
in"&i:% ce) mai mu)"- C#nd !i/ai ,%zu" "a7)(u)---
Ma&ia #*i de$c3i$e :a&da, *"iind c% a& 'i '($" '(a&"e
:&eu $% &%m#n% cu ea #nc3i$%-
8 Eu am ,%zu" )umina a$"a---
8 --- de*i ac()( e&a d(a& ( 'emeie a$em%n%"(a&e cu
dumnea"a-
.in n(u $e in$"a)% "%ce&ea $"in:3e&i"(a&e- Ma&ia $e
ui"% )a cea$-
8 n c#"e,a minu"e "&e7uie $% )ec- .e ce ai $u$ c%
$eDu) e de"e$"a7i)4
8 .umnea"a "&e7uie $% *"ii mai 7ine ca mine-
8 Eu *"iu en"&u c% a$"a mi/e munca- +ac ace)a*i
)uc&u #n 'ieca&e zi- .a& dumnea"a e*"i un 7%&7a" de
"&eizeci de ani---
99
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 .(u%zeci *i n(u%---
8 --- "#n%&, a"&%:%"(&, ce)e7&u, ca&e a& "&e7ui $% 'ii
#nc% in"e&e$a" de )uc&u&i)e a$"ea, nu a,eai ne,(ie $% "e
duci #n Rue de 6e&ne ca $%/!i :%$e*"i ( e&ec3e-
8 6a da, a,eam ne,(ie- M/am cu)ca" cu c#"e,a
din"&e c()e:e)e dumi"a)e, nu en"&u c% a* 'i a,u"
&(7)eme $%/mi :%$e$c ( e&ec3e- P&(7)ema mea $#n" eu
#n$umi-
Ma&ia $im!i ( #n!e%"u&% de :e)(zie *i 'u cu&in$% de
$aim%- Acum #n!e)e:ea c% "&e7uia #n"&/ade,%& $% )ece-
8 E&a u)"ima mea #nce&ca&e- Acum am &enun!a" 8
zi$e Ra)', #nce#nd $%/*i adune ma"e&ia)u) #m&%*"ia" e
(dea-
8 Ai ,&e( &(7)em% 'izic%4
8 Nici una- .(a& )i$a de in"e&e$-
Nu e&a ($i7i)-
8 P)%"e*"e n("a- Hai $% ne )im7%m- n &ea)i"a"e
mu)!i $im" ace)a*i )uc&u, da& nimeni n/( $une 8 *i e
7ine $% $"ai de ,(&7% cu cine,a a"#" de $ince&-
O )ua&% e .&umu) S'#n"u)ui Iac(7, e&a un u&cu*,
a(i un c(7(&#* ca&e $e "e&mina )a ')u,iu, ca&e $e "e&mina
#n )ac, ca&e $e "e&mina #n mun!ii ca&e $e "e&minau #n"&/(
)(ca)i"a"e #nde%&"a"% din Sania- T&ecu&% &in"&e (ameni
ca&e $e #n"(&ceau de )a ma$a de &#nz, mame cu
$cume"ea )(& de 7e7e)u*i, "u&i*"i ca&e '("(:&a'iau
'&um(a$a a&"ezian% din miB)(cu) )acu)ui, 'emei
mu$u)mane cu cau) ac(e&i" de un ,%), 7%ie!i *i 'e"e
'%c#nd B(::in:, cu "(!ii e)e&ini #n c%u"a&ea ace$"ui (&a*
mi"ic, San"ia:( de C(m($"e)a, ca&e (a"e nici nu
eDi$"a, (a"e e&a ( )e:end% #n ca&e (amenii au ne,(ie $%
c&ead% ca $%/*i dea un $en$ ,ie!ii )(&- Pe d&umu) 7%"u" de
=00
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
a"#"a )ume, de/a"#"a "im, me&:ea *i 7%&7a"u) ace)a cu
%&u) )un:, c%&#nd ( de$a:% )in% de en$u)e, cu)(&i,
#nze, c&ei(ane, *i ( 'a"% ce,a mai "#n%&%, cu ( $ac(*%
)in% de c%&!i de$&e admini$"&a&ea 'e&me)(&- Nici unuia
din"&e ei nu )e d%du &in ca $% #n"&e7e de ce '%ceau
#m&eun% e)e&inaBu) ace)a, e&a )uc&u) ce) mai 'i&e$c din
)ume, e) *"ia "("u) de$&e ea, '%&% ca ea $% *"ie nimic
de$&e e)-
2i din &icina a$"a, $e 3("%&# $% #n"&e7e 8 acum
#n"&e7a "("u)- La #nceu", e) '%cu e m(de$"u), da& ea *"ia
cum $% (7!in% (&ice de )a un 7%&7a", *i e) #i (,e$"i #n%
)a u&m% c% 'u$e$e c%$%"(&i" de d(u% (&i 9&ec(&d en"&u
d(u%zeci *i n(u% de aniH;, c%)%"(&i$e mu)", cun($cu$e
&e:i, ac"(&i ce)e7&i, $%&7%"(&i de neui"a"- Se n%$cu$e #n
<ene,a, )(cui$e )a Mad&id, Am$"e&dam, NeN U(&J *i
#n"&/un (&a* din $udu) +&an!ei, numi" Ta&7e$, ca&e nu $e
a')a e nici un ci&cui" "u&i$"ic im(&"an", da& e ca&e e) #)
ad(&a da"(&i"% a&(ie&ii mun!i)(& *i c%)du&ii din inima
)(cui"(&i)(& $%i- Ta)en"u) #i 'u$e$e de$c(e&i" )a ,#&$"a de
d(u%zeci de ani, c#nd un ma&e ne:u$"(& de a&"% $e du$e$e
$% m%n#nce, din #n"#m)a&e, #n"&/un &e$"au&an" Ba(nez
din (&a*u) $%u na"a) 8 dec(&a" cu )uc&%&i)e )ui- C#*"i:a$e
mu)!i 7ani, e&a "#n%& *i $%n%"($, u"ea $% 'ac% (&ice, $% $e
#n"#)nea$c% cu (&icine a& 'i d(&i", "&%i$e "(a"e )%ce&i)e e
ca&e )e (a"e "&%i un 7%&7a", '%cea ce/i )%cea *i, #n"&e
"im, #n ciuda "u"u&(& ace$"(& )uc&u&i, ce)e7&i"a"e, 7ani,
'emei, c%)%"(&ii, e&a un (m ne'e&ici", c%&uia #i &%m%$e$e (
$in:u&% 7ucu&ie #n ,ia!%0 munca-
8 +emei)e "e/au '%cu" $% $u'e&i4 8 #n"&e7% ea, d#n/
du/*i numaidec#" $eama c% e&a ( #n"&e7a&e idi(a"%,
c(n$emna"% &(7a7i) #n"&/un manua) de$&e Tot ce
=0=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
tre"uie s tie femeile ca s cucereasc un "r"at.
8 Nu m/au '%cu" nici(da"% $% $u'%&- Am '($" '(a&"e
'e&ici" #n 'ieca&e din"&e ma&iaBe)e me)e- Am '($" #n*e)a" *i
am #n*e)a" ca (&ice (m n(&ma)- .u% ( ,&eme #n$% nu
m/a mai in"e&e$a" $eDu)- C(n"inuam $% iu7e$c, $im!eam
ne,(ia unei c(manii, da& $eDu)---, de ce ,(&7im de$&e
$eD4
8 Pen"&u c%, a*a cum ai $u$ c3ia& dumnea"a, eu
$#n" ( &($"i"ua"%-
8 >ia!a mea nu &ezin"% ma&e in"e&e$- Un a&"i$"
ca&e a iz7u"i" $% ai7% $ucce$ #nc% de "#n%&, )uc&u &a&, *i
#nc% #n ic"u&%, ceea ce e &a&i$im, ca&e a$"%zi (a"e ic"a
(&ice 'e) de "a7)(u, c#*"i:#nd de e u&ma )ui 7ani
'&um(*i, #n ,&eme ce c&i"icii 'ac $ume, c&ez#nd c% d(a&
ei *"iu ce e 1a&"a5- Cine,a de$&e ca&e "(!i c&ed c% a&e
&%$un$u&i )a "(a"e *i cu c#" $#n" mai "%cu", cu a"#" mai
in"e)i:en" m% c(n$ide&%-
C(n"inu% $%/*i (,e$"ea$c% ,ia!a0 #n 'ieca&e $%/
"%m#n% e&a in,i"a" en"&u ce,a unde,a #n )ume- A,ea un
a:en" ca&e )(cuia #n 6a&ce)(na 8 *"ia unde e$"e4 .a,
Ma&ia *"ia, e$"e #n Sania- Ace) a:en" $e (cua de "(" ce
!inea de 7ani, in,i"a!ii, eD(zi!ii, da& nici(da"% nu
eDe&ci"a a$u&a )ui &e$iuni ca $% 'ac% ce nu d(&ea, (
da"% ce, du% mu)!i ani de munc%, (7!inu$e&% ( anumi"%
$"a7i)i"a"e e ia!%-
8 E ( i$"(&ie in"e&e$an"%4 8 :)a$u) )ui den("a un
ic de ne$i:u&an!%-
8 A* zice c% e ( i$"(&ie '(a&"e de($e7i"%- Mu)"(&
(ameni )e/a& )%cea $% 'ie #n )(cu) dumi"a)e-
Ra)' ,&u $% a')e de$&e Ma&ia-
8 Eu $#n" "&ei, #n 'unc!ie de e&$(ana ca&e m% cau"%-
=02
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
+a"a In:enu%, ca&e $e ui"% )a 7%&7a!i cu admi&a!ie *i $e
&e'ace im&e$i(na"% de i$"(&ii)e )(& de u"e&e *i :)(&ie-
+emeia +a"a)%, ca&e/i a"ac% imedia" e cei ce $e $im" mai
ne$i:u&i *i, &(ced#nd a$"'e), !ine $u7 c(n"&() $i"ua!ia, #i
)a$% '%&% ,(in!%, 'iindc% ei nu mai au ne,(ie $% $e
&e(cue de nimic-
2i, #n 'ine, Maica A"("#n!e)e:%"(a&e, ca&e a&e :&iB%
de cei ce au ne,(ie de $'a"u&i *i )e a$cu)"%, cu ae&u) c%
#n!e)e:e "(", (,e*"i)e ca&e/i in"&% e/( u&ec3e *i/i ie$ e
a)"a- Pe ca&e din ce)e "&ei ,&ei $/( cun(*"i4
8 Pe dumnea"a-
Ma&ia (,e$"i "(", 'iindc% a,ea ne,(ie $% (,e$/
"ea$c% 8 e&a en"&u &ima (a&% c#nd '%cea a$"a, de c#nd
)eca$e din 6&azi)ia- n $'#&*i", de$c(e&i c%, #n ciuda
(cua!iei ei de)(c c(n,en!i(na)e, nu i $e #n"#m)a$e
nimic '(a&"e em(!i(nan" #n a'a&a $%"%m#nii de )a Ri( *i
a &imei $%"%m#ni #n E),e!ia- Ca$%, munc%, ia& ca$%, ia&
munc% 8 *i nimic a)"ce,a-
C#nd i$&%,i, *edeau ia& )a ( ma$% din"&/un 7a& 8 de
a$"% da"% #n cea)a)"% a&"e a (&a*u)ui, e .&umu)
S'#n"u)ui Iac(7, 'ieca&e :#ndindu/$e )a ce/i &eze&,a$e
ce)ui)a)" de$"inu)-
8 !i )i$e*"e cea, 8 #n"&e7% ea-
8 S% (" zice 1e cu&#nd5-
.a- Pen"&u c% nu 'u$e$e ( du%/amiaz% ca "(a"e
ce)e)a)"e- Ea $e $im!ea ne)ini*"i"%, #nc(&da"%, 'iindc%
de$c3i$e$e ( u*% *i nu *"ia cum $/( #nc3id% )a )(c-
8 C#nd am $% (" ,edea #nza4
Ra)' #i #n"in$e ( ca&"e de ,izi"% a a:en"u)ui $%u din
6a&ce)(na-
8 Te)e'(neaz% en"&u ea e$"e *a$e )uni, dac% ( $%
=0?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
mai 'ii #n Eu&(a- 1C3iu&i)e din <ene,a5, (ameni
ce)e7&i *i (ameni an(nimi, ,a 'i eDu$% &ima (a&% #n"&/
( :a)e&ie din 6e&)in- A(i ,a 'ace un "u& eu&(ean-
Ma&ia #*i amin"i de ca)enda&, de ce)e n(u%zeci de
zi)e e ca&e )e mai a,ea, de "(a"e im)ica!ii)e e&icu)(a$e
e ca&e )e/a& u"ea an"&ena (&ice &e)a!ie, (&ice )e:%"u&%-
1Ca&e e )uc&u) ce) mai im(&"an" #n ,ia!a a$"a4 S%
"&%ie$c $au $% m% &e'ac c% "&%ie$c4 S% &i$c acum, $%
$un c% a '($" $ea&a cea mai '&um(a$% e ca&e am
e"&ecu"/( #n (&a*u) ace$"a4 S%/i mu)!ume$c en"&u c%
m/a a$cu)"a" '%&% c&i"ici *i '%&% c(men"a&ii4 Sau u& *i
$im)u $% #m7&ac a&mu&a 'emeii cu u"e&e de ,(in!%, cu
R)umin% $ecia)%S, *i $% )ec '%&% nici un c(men"a&iu45
n"&e "im me&:eau e .&umu) S'#n"u)ui Iac(7 *i, e
m%$u&% ce $e a$cu)"a e $ine #n$%*i (,e$"in/du/*i ,ia!a,
'u$e$e ( 'emeie 'e&ici"%- Se u"ea mu)!umi cu a"#"a 8
e&a deBa un ma&e cad(u a) ,ie!ii-
8 O $% "e cau" 8 zi$e Ra)' Ha&"-
8 S% nu 'aci a$"a- n $cu&" "im am $% )ec #n 6&a/
zi)ia- Nu mai a,em nimic de #m%&!i" unu) cu a)"u)-
8 Am $% "e cau" #n ca)i"a"e de c)ien"-
8 Pen"&u mine, a$"a ,a #n$emna ( umi)in!%-
8 Te ,(i c%u"a ca $% m% $a),ezi-
>(&7i$e *i )a #nceu" de$&e dezin"e&e$u) $%u 'a!% de
$eD- >&u $% $un% c% $im!ea ace)a*i )uc&u, da& $e c(n"&()%
8 me&$e$e &ea dea&"e #n &e'uzu&i)e $a)e, e&a mai
in"e)i:en" $% $"ea )ini*"i"%-
Ce "&ea7% a"e"ic%- E&a #nc% ( da"% ac()( cu un 7%/
ie!e), ca&e de a$"% da"% nu/i ce&ea un c&ei(n, ci un d&am
de c(manie- P&i,i #n &(&iu/i "&ecu" *i, en"&u &ima
(a&%, $e ie&"% e $ine #n$%*i0 ,ina nu 'u$e$e a ei, ci a
=0A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7%ia"u)ui ne$i:u& e e), ca&e &enun!a$e de )a &ima
"en"a"i,%- E&au c(ii, *i c(iii a*a &(cedeaz% 8 nici ea,
nici 7%ie!e)u) nu :&e*i$e&%, ia& a$"a #i &(du$e ( ma&e
u*u&a&e, $e $im!i mai 7ine, nu/*i c%)ca$e #n ici(a&e
&ima ((&"uni"a"e din ,ia!%- T(!i 'ac a*a, 'ace a&"e din
ini!ie&ea 'iin!ei umane #n c%u"a&ea ce)ei)a)"e %&!i a $a)e,
a*a $e #n"#m)%-
Acum $i"ua!ia e&a #n$% di'e&i"%- O&ic#" de maB(&e
e&au m("i,e)e 9)ec #n 6&azi)ia, )uc&ez #n"&/un )(ca), n/
am a,u" "im $% ne cun(a*"em 7ine, nu $#n" in"e&e$a"% de
$eD, nu ,&eau $% aud de d&a:($"e, "&e7uie $% #n,%! cum $e
admini$"&eaz% 'e&me)e, 3a7a& n/am de ic"u&%, "&%im #n
)umi di'e&i"e;, ,ia!a ( unea #n 'a!a unei &(,(c%&i- Nu
mai e&a c(i), "&e7uia $% a)ea:%- P&e'e&% $% nu &%$und%-
i $"&#n$e m#na, cum $e (7i*nuia #n !a&a aceea, *i )ec% #n
di&ec!ia ca$ei $a)e- .ac% a& 'i '($" 7%&7a"u) ca&e i/a& 'i
)%cu" $% 'ie, e) nu $/a& 'i )%$a" in"imida" de "%ce&ea ei-
Pa$aB din Bu&na)u) Ma&iei, $c&i$ #n aceea*i zi0
Azi, n timp ce mergeam n .urul lacului, pe drumul
acela ciudat al #fntului %aco", "r"atul care era cu
mine 8 un pictor, o ia! diferit de a mea 8 a
aruncat o pietricic n ap. +n locul unde a czut piatra,
au aprut mici cercuri care s-au mrit, s-au lrgit, pn
cnd au atins o ra! ce trecea ntmpltor pe-acolo i n-
aea nimic de-a face cu piatra. +n loc s se sperie de
unda neateptat, ra!a s-a hotrt s se .oace cu ea.
&u ctea ore nainte de cin, am intrat ntr-o ca-
fenea, i totul a fost ca i cum )umnezeu ar fi aruncat o
pietricic n locul acela. Undele de energie ne-au atins
=0C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
pe mine i pe un "r"at care sttea ntr-un col!, pictnd
un ta"lou. El a sim!it i"ra!ia pietrei, la fel i eu. $i
acum,
Pictorul tie cnd ntlnete un model. Muzicianul
tie cnd instrumentul i este "ine acordat. Aici, n acest
.urnal al meu, snt contient c anumite fraze nu snt
scrise de mine, ci de o femeie plin de (lumin* care
snt eu, dar pe care nu reau s o accept.
Pot continua aa. Pot ns, ca r!uca de pe lac, s
m .oc i s m amuz cu ondula!ia care s-a format
"rusc i a dezechili"rat apa.
Piatra asta are un nume' pasiunea. Ea poate
descrie frumuse!ea unei ntlniri fulminante dintre dou
persoane, dar nu se mrginete la atta. : gsim n
surescitarea ntmplrii neateptate, n oin!a de a
realiza cea cu feroare, n certitudinea c !i ei putea
realiza un is. Pasiunea ne d semnale care ne
cluzesc ia!a 8 i mie mi reine s descifrez aceste
semnale.
Mi-ar plcea s cred c snt ndrgostit. )e
cinea pe care nu-l cunosc i care nu intra n ederile
mele. Toate lunile astea de autocontrol, de respingere a
dragostei au dus e5act la contrariu' s m las dus de
primul ins care mi-a acordat o aten!ie de alt gen.
Tot e "ine c nu i-am cerut numrul de telefon, c
nu tiu unde locuiete, c-l pot pierde fr s m acuz
c am pierdut ocazia.
$i chiar dac ar fi fost aa, chiar dac a fi pierdut-
o, am ctigat o zi fericit n ia!a mea. ?ndindu-m
cum este lumea, o zi fericit e aproape un miracol.
=0F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
C#nd in"&% #n &opaca"ana #n $ea&a aceea, e&a *i e)
ac()(, a*"e"#nd- E&a unicu) c)ien"- Mi)an, ca&e (7$e&,a
,ia!a ace)ei 7&azi)ience cu ( ,e&i"a7i)% cu&i(zi"a"e,
c(n$"a"% c% 'a"a ie&du$e 7%"%)ia-
8 Acce!i un d&inJ4
8 T&e7uie $% )uc&ez- Nu (" $%/mi ie&d $)uB7a-
8 S#n" un c)ien"- !i 'ac ( &(une&e &('e$i(na)%-
6%&7a"u) ace)a, ca&e #n du%/amiaza aceea, )a ca'e/
nea, %&u$e a"#" de $i:u& de e), ca&e m#nuia 7ine ene)u),
$e #n"#)nea cu e&$(naBe $u$/u$e, a,ea un a:en" )a
6a&ce)(na *i c#*"i:a e$emne mu)!i 7ani 8 #*i a&%"a
acum '&a:i)i"a"ea, in"&a$e #n am7ian!a necu,eni"%, nu mai
e&a #n"&/( ca'enea &(man"ic% de e .&umu) S'#n"u)ui
Iac(7- +a&mecu) $e&ii $e de$"&%m%-
8 A"unci, acce!i d&inJu)4
8 Acce" a)"% da"%- Acum am a)!i c)ien!i ca&e m%
a*"ea"%-
Mi)an auzi 'ina)u) '&azeiE $e #n*e)a$e, 'a"a nu $e )%/
$a$e 'u&a"% de cacana &(mi$iuni)(& de d&a:($"e- C3ia&
*i a*a, )a 'ine)e unei n(!i '%&% ma&e de,e&, $e #n"&e7% de
ce &e'e&a$e c(mania unui 7%"&#n, a unui c(n"a7i)
medi(c&u *i a unui a:en" de a$i:u&%&i-
M% &(:, e&a &(7)ema ei- .e ,&eme ce/*i )%"ea c(/
mi$i(nu), nu e&a de c(me"en!a )ui $% decid% cu cine
"&e7uia $au nu $% $e cu)ce-
.in Bu&na)u) Ma&iei, du% n(a"ea cu 7%"&#nu),
=0@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c(n"a7i)u) *i a:en"u) de a$i:u&%&i0
&e rea pictorul sta de la mine, 3u tie c apar-
!inem unor !ri, culturi i se5e diferite, &rede oare c
tiu mai multe dect el despre plcere i rea s ne!e
cea,
)e ce nu mi-a spus altcea dect (snt un client*,
Era att de uor s spun' (!i-am sim!it lipsa* sau (am
fost ncntat de seara petrecut mpreun*, l-a fi rs-
puns i eu la fel 6snt o profesionist4, dar el este cel
o"ligat s-mi n!eleag nesiguran!ele, pentru c snt
femeie, snt fragil, i n localul acela snt alt persoa-
n. El e "r"at. E artist' e o"ligat s tie c marele
scop al fiin!ei umane este s n!eleag dragostea total.
)ragostea nu este n cellalt, este n noi nine0 noi o
trezim. )ar pentru trezirea asta, aem neoie de altul.
Uniersul are sens doar cnd aem cu cine s ne m-
prtim emo!iile.
E stul de se5, $i eu 8 i, cu toate acestea, nici el,
nici eu nu tim ce e asta. >sm s moar unul din lu-
crurile cele mai importante din ia! 8 aeam neoie
s fiu salat de el, aea neoie s-l salez, dar el nu
mi-a lsat nici o alegere.
E&a $e&ia"%- nceea $%/*i dea $eama c%, du% a"#"a
au"(c(n"&(), &e$iunea, cu"&emu&u), ,u)canu) $u')e"u)ui
ei d%deau $emne c% ,(& $% eD)(deze, (&, din c)ia c#nd
=0G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$/a& #n"#m)a una ca a$"a, n/a& mai a,ea cum $%/*i
c(n"&()eze $en"imen"e)e- Cine e&a ("&a,a aceea de a&"i$",
ca&e u"ea &ea 7ine $% 'i min!i" #n )e:%"u&% cu ,ia!a )ui,
cu ca&e nu e"&ecu$e mai mu)" de c#"e,a cea$u&i, ca&e nu
( a"in$e$e, nu #nce&ca$e $% ( $educ% 8 u"ea 'i (a&e
ce,a mai &%u dec#" a$"a4
.e ce #i d%dea $emna)e de a)a&m% inima4 .e(a&ece
c&edea c% *i e) $im!ea ace)a*i )uc&u 8 da&, e,iden", $e
#n*e)a "("a)- Ra)' Ha&" ,(ia $% $e #n"#)nea$c% cu 'emeia
caa7i)% $%/i &ea&ind% '(cu) ca&e a&(ae i $e $"in$e$eE
,(ia $% ( "&an$'(&me #n ma&ea )ui zei!% a $eDu)ui, cu (
1)umin% $ecia)%5 9*i aici 'u$e$e $ince&;, :a"a $%/) ia de
m#n% *i $%/i a&a"e d&umu) de #n"(a&ce&e )a ,ia!%- Nu/*i
u"ea ima:ina c% Ma&ia $im!ea ace)a*i dezin"e&e$, c% #*i
a,ea *i ea &(7)eme)e ei 9nici m%ca& du% a"#!ia 7%&7a!i
nu/*i (7!inu$e (&:a$mu) #n "imu) ene"&a!iei;, #*i '%cu$e
)anu&i #n diminea!a aceea *i/*i u$e$e )a ca)e (
#n"(a&ce&e "&ium'%"(a&e #n !a&a ei-
.e ce $e :#ndea )a e)4 .e ce $e :#ndea )a cine,a
ca&e c3ia& #n c)ia aceea ic"a (a"e a)"% 'emeie, $u/
n#ndu/i c% a,ea ( 1)umin% $ecia)%5, c% u"ea 'i zei!a
$eDu)ui4
1M% :#nde$c )a e) en"&u c% am u"u" $"a de ,(&7%-5
Ce &idic()H Ce, $e :#ndea *i )a 7i7)i("eca&%4 Nu- Se
:#ndea )a NMa3, 'i)iineza, $in:u&a din"&e "(a"e 'emei)e
de )a &opaca"ana cu ca&e u"ea $%/*i #ma&"% un ic
$en"imen"e)e4 Nu, nu $e :#ndea- E&au e&$(ane cu ca&e
'u$e$e de mu)"e (&i #m&eun% *i cu ca&e $e $im!ea #n
)a&:u) ei-
nce&c% $%/*i a7a"% a"en!ia a$u&a c%)du&ii ca&e $e
in$"a)a$e (&i a$u&a $ue&ma&Je"u)ui e ca&e nu &eu*i$e
=09
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$%/) ,izi"eze #n aBun- i $c&i$e ( )un:% $c&i$(a&e "a"%)ui ei
cu &i,i&e )a "e&enu) e ca&e i/a& )%cea $%/) cume&e 8
a$"a a,ea $%/i mu)!umea$c% 'ami)ia- Nu &eciz% da"a
#n"(a&ce&ii, da& d%du de #n!e)e$ c% a,ea $% 'ie #n $cu&"
"im- .(&mi, $e "&ezi, d(&mi din n(u, ia&%*i $e "&ezi-
.e$c(e&i c% "&a"a"u) de$&e 'e&me e&a '(a&"e 7un en"&u
e),e!ieni, da& nu )e e&a de nici un '()($ 7&azi)ieni)(& 8
)umi)e )(& e&au "("a) di'e&i"e-
Pe a&cu&$u) du%/amiezei ,%zu c% cu"&emu&u),
,u)canu), &e$iunea $e &edu$e$e&%- Se $im!i mai &e)aDa"%E
ace$" "i de a$iune $u7i"% i $e mai #n"#m)a$e *i a)"e(&i
*i )ua $'#&*i" "("deauna a d(ua zi 8 ce 7ine, uni,e&$u) ei
c(n"inua $% &%m#n% ace)a*i- A,ea ( 'ami)ie ca&e ( iu7ea,
un 7%&7a" ca&e ( a*"e"a *i ca&e acum #i $c&ia '(a&"e de$,
(,e$"indu/i c% ma:azinu) de "eD"i)e $e eD"indea- Se
3("%&#$e c3ia& $%/*i )%"ea$c% 7i)e"u) de a,i(n #n $ea&a
aceea, a,ea 7ani $u'icien!i ca $%/*i cume&e un )(c-
.e%*i$e cea mai di'ici)% a&"e, 7a&ie&a )im7ii,
$in:u&%"a"ea, &ima zi )a &e$"au&an" cu a&a7u), m(du) #n
ca&e/*i c(n,in$e$e $u')e"u) $% nu/i e$e de ce '%cea cu
"&uu) $%u- 2"ia '(a&"e 7ine ca&e #i e&a ,i$u) *i e&a di$u$%
)a (&ice en"&u e)- 2i ,i$u) ace$"a nu inc)udea 7%&7a!i,
de$i:u&- Ce) u!in, nu inc)udea 7%&7a!i ca&e $% nu
,(&7ea$c% )im7a ei ma"e&n% *i ca&e $% nu "&%ia$c% #n
(&a*u) ei-
.u% ce $e ("()i cu"&emu&u), Ma&ia #n!e)e$e c%
a&"e din ,in% #i &e,enea- +iindc% )a c)ia ("&i,i"% nu
$u$e$e0 1S#n" $in:u&%, $#n" )a 'e) de ne'e&ici"% ca *i
dumnea"a, azi mi/ai ,%zu" R)uminaS, *i a '($" &imu)
)uc&u '&um($ *i $ince& e ca&e mi )/a $u$ un 7%&7a" de
c#nd am $($i" aici-5
==0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
La &adi( c#n"a un c#n"ec ,ec3i0 1Iu7i&ea mea m(a&e
c3ia& #nain"e de a $e na*"e-5 .a, ace$"a e&a cazu) ei,
de$"inu) ei-
Pa$aB din Bu&na)u) Ma&iei, )a d(u% zi)e du% &e,e/
ni&ea )a n(&ma)0
Pasiunea te face s nu mai mnnci, s nu mai
dormi, s nu mai munceti, s fii mpcat. Mul!i se
sperie de ea, deoarece, cnd i face apari!ia, do"oar
toate lucrurile echi pe care le ntlnete.
3imeni nu rea s-i dezorganizeze lumea. )e
aceea, mul!i oameni iz"utesc s controleze amenin!area
asta i snt capa"ili s men!in n picioare o cas sau o
construc!ie care era de.a putred. Ei snt inginerii
lucrurilor depite.
Alte persoane gndesc e5act pe dos' se
a"andoneaz fr s reflecteze, nd.duind s gseasc
n pasiune solu!iile pentru toate pro"lemele lor. +i pun
n cealalt persoan toat rspunderea pentru posi"ila
lor fericire. #nt mereu euforice fiindc li s-a ntmplat
cea minunat sau deprimate pentru c cea neateptat a
sfrit prin a distruge totul.
# te ndeprtezi de pasiune sau s i te a"andonezi
or"ete 8 care dintre aceste dou atitudini e cea mai
pu!in distructi,
3u tiu.
===
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
A "&eia zi, $cu)a" a&c% din m(&!i, Ra)' Ha&" $e
#n"(a&$e *i aBun$e c3ia& ce,a mai "#&ziu, en"&u c% Ma&ia
$e *i #n"&e!inea cu a)" c)ien"- C#nd #n$% #) ,%zu, ea #i $u$e
()i"ic($ ce)ui)a)" c% nu ,(ia $% dan$eze, a*"e"a e
a)"cine,a-
.(a& a"unci #*i d%du $eama c%/) a*"e"a$e "(a"e zi/
)e)e ace$"ea- 2i #n c)ia aceea, acce"% "(" ce/i u$e$e/n
ca)e de$"inu)-
Nu $e )#n$eE $e $im!i mu)!umi"%, #*i u"ea #n:%dui
un a$emenea )uD, en"&u c% #n"&/( zi a,ea $% )ece din
(&a*u) ace)a, *"ia c% d&a:($"ea a$"a e&a im($i7i)% *i, ca
a"a&e, de ,&eme ce nu a*"e"a nimic, a,ea $% ai7% "(" ce
#nc% mai a*"e"a de )a acea e"a% a ,ie!ii $a)e-
Ra)' ( #n"&e7% dac% ,(ia un d&inJ, *i Ma&ia ce&u un
c(c"ei) de '&uc"e- Pa"&(nu) 7a&u)ui, &e'%c#ndu/$e c%
$%)a a3a&e)e, "&a$e cu (c3iu) )a 7&azi)ianc% '%&% $% mai
&icea% ce,a0 ce ( '%cu$e (a&e $% $e &%z:#ndea$c%4
Se&a $% nu &%m#n% ac()( d(a& cu 7%u"u&a 8 *i &%$u')%
u*u&a" c#nd e) ( )u% )a dan$- nde)ineau un &i"ua), nu e&a
nici un m("i, de #n:&iB(&a&e-
Ma&ia #i $im!ea m#na e du% "a)ie, cu (7&azu) )ii"
de/a) ei, muzica e&a '(a&"e "a&e *i, $)a,% .(mnu)ui, '%cea
im($i7i)% (&ice c(n,e&$a!ie- Un c(c"ei) de '&uc"e nu
aBun:ea ca $% &inzi cu&aB *i u!ine)e cu,in"e e ca&e )e
$c3im7a$e&% 'u$e$e&% eDc)u$i, '(&ma)e- Acum e&a (
c3e$"iune de "im0 a,eau $% mea&:% )a un 3("e)4 A,eau
$% 'ac% d&a:($"e4 N/a,ea de ce $% 'ie :&eu, #n"&uc#" ea #i
*i $u$e$e c% $eDu) n/( in"e&e$a, acum e&a ,(&7a d(a& $%/
*i #nde)inea$c% an:aBamen"u) &('e$i(na)- A$"a a,ea $%
c(n"&i7uie )a ucide&ea (&ic%&ui ,e$"i:iu de a$iune
==2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
($i7i)% 8 nu *"ia de ce $e c3inui$e a"#"a imedia" du%
&ima #n"#)ni&e-
n n(a"ea a$"a a,ea $% 'ie Mama A"("#n!e)e:%/
"(a&e- Ra)' Ha&" nu e&a dec#" un 7%&7a" di$e&a", ca
mi)i(ane de a)!i 7%&7a!i- .ac% *i/a& in"e&&e"a 7ine &()u),
dac% a& &eu*i $%/*i &e$ec"e &(:&amu) e ca&e *i/)
imu$e$e de c#nd #nceu$e $% )uc&eze )a &opaca-"ana,
n/a& a,ea de ce $%/*i 'ac% :&iBi- E&a '(a&"e &i$can" $%/)
ai7% )#n:% ea e 7%&7a"u) ace)a, acum, c#nd #i $im!ea
mi&($u) 8 *i/i $a,u&a 8 #i eDe&imen"a a"in:e&ea 8 *i/i
)%cea 8 $e $u&&in$e$e e $ine c%/) a*"e"a 8 *i nu/i
)%cea-
n a"&uzeci *i cinci de minu"e #nde)ini$e&% "(a"e
&e:u)i)e, *i 7%&7a"u) i $e ad&e$% a"&(nu)ui )(ca)u)ui0
1O ,(i )ua en"&u "(" &e$"u) n(!ii- >(i )%"i ca *i
cum a& 'i '($" "&ei c)ien!i-5
Pa"&(nu) &idic% din ume&i *i $e :#ndi ia&%*i c% 'a"a
7&azi)ianc% a,ea $% cad% #n% )a u&m% #n cacana d&a/
:($"ei- Ma&ia, #n ceea ce ( &i,ea, &%ma$e $u&&in$%0 nu
*"ia c% Ra)' Ha&" cun(*"ea a"#" de 7ine &e:u)i)e-
8 Me&:em )a mine aca$%-
A$"a a '($" e$emne cea mai 7un% decizie din a&"ea
)ui- .e*i e&a #m("&i,a "u"u&(& &ec(mand%&i)(& )ui Mi)an,
#n cazu) ace$"a $e 3("%&# $% 'ac% ( eDce!ie- Pe )#n:%
($i7i)i"a"ea de a c(n$"a"a ( da"% en"&u "("deauna dac%
e&a $au nu c%$%"(&i", a,ea $% cun(a$c% m(du) de ,ia!% a)
ic"(&i)(& ce)e7&i *i #n"&/( 7un% zi a,ea $% (a"% $c&ie
ce,a en"&u zia&u) din (&%*e)u) ei 8 a$"'e) #nc#" $% a')e
"(a"% )umea c%/n "imu) e&i(adei $a)e eu&(ene,
'&ec,en"a$e ce&cu&i in"e)ec"ua)e *i a&"i$"ice-
==?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
1Ce $cuz% a7$u&d%-5
O Bum%"a"e de (&% mai "#&ziu aBun$e&% #n"&/un $%"uc
din a&(ie&ea <ene,ei, numi" C()(:nME ( 7i$e&ic%,
7&u"%&ia, &im%&ia, "(a"e )a )(cu) )(&- 2i e&a #n"&/ade,%& (
ca$% cu d(u% e"aBe, nu un aa&"amen"H P&ima c(n$"a"a&e0
c3ia& a,ea 7ani- A d(ua c(n$"a"a&e0 dac% a& 'i '($"
c%$%"(&i", n/a& 'i #nd&%zni" $% 'ac% una ca a$"a, din cauz%
c% "("deauna eDi$"% )ume ca&e "&a:e cu (c3iu)-
.eci e&a 7(:a" *i nec%$%"(&i"-
In"&a$e&% &in"&/un 3() cu ( $ca&% ce ducea )a e"aB,
da& me&$e&% d&e" #nain"e, $&e d(u% #nc%e&i din $a"e,
ca&e d%deau #n"&/( :&%din%- Una din e)e a,ea ( ma$% de
$u'&a:e&ie *i e&e!ii e&au ac(e&i!i de "a7)(u&i- Cea)a)"%
#nc%e&e a,ea c#"e,a $('a)e, $caune, &a'"u&i )ine de c%&!i,
$c&umie&e mu&da&e, a3a&e '()($i"e de mu)"% ,&eme *i
)%$a"e #nc% ac()(-
8 P(" $% 'ac ( ca'ea-
Ma&ia '%cu un $emn ne:a"i, din ca- Nu, nu (a"e
'ace ( ca'ea- nc% nu m% (a"e "&a"a a)"'e)- mi $'idez
&(&iii mei dem(ni, '%c#nd eDac" c(n"&a&iu) 'a!% de ce
mi/am '%:%dui"- .a& $% &(ced%m cu ca)mE azi ,(i Buca
&()u) de &($"i"ua"%, $au de &ie"en%, $au de Mam%
A"("#n!e)e:%"(a&e, de*i #n ad#ncu) $u')e"u)ui meu ,(i 'i (
+a"% ca&e a&e ne,(ie de a'ec!iune- n $'#&*i", du% ce $e
,a i$&%,i "("u), #mi ,ei u"ea 'ace ( ca'ea-
8 n 'undu) :&%dinii e a"e)ie&u), $u')e"u) meu- Aici,
&in"&e "(a"e "a7)(u&i)e *i c%&!i)e a$"ea, e c&eie&u) meu,
ceea ce :#nde$c-
Ma&ia $e :#ndi )a &(&ia/i ca$%- Nu a,ea ( :&%din%
#n $a"e- Nici c%&!i, a'a&% de ce)e #m&umu"a"e de )a
7i7)i("ec% 8 de(a&ece nu #n!e)e:ea de ce a& 'i "&e7ui" $%
==A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
dea 7ani e ce,a ce u"ea (7!ine e :&a"i$- Nu e&au nici
c%&!i 8 d(a& un ($"e& cu Ci&cu) Ac&(7a"ic de )a
S3an:3ai, )a ca&e *i/a& 'i d(&i" $% a$i$"e- Ra)' )u% ( $"ic)%
de N3i$JM *i/i ('e&i-
8 Nu, mu)!ume$c- E) #*i $e&,i ( (&!ie *i/) 7%u
din"&/( #n:3i!i"u&% 8 '%&% :3ea!%, '%&% z%7a,%- nceu $%
aduc% ,(&7a de$&e )uc&u&i in"e)i:en"e *i cu "(a"e c% (
in"e&e$a c(n,e&$a!ia, *"ia c% 7%&7a"u)ui ace)uia #i e&a '&ic%
de ceea ce u&ma $% $e #n"#m)e, acum c% e&au $in:u&i-
Ma&ia &ecue&a c(n"&()u) a$u&a $i"ua!iei-
Ra)' #*i mai "u&n% ( (&!ie *i, ca *i cum a& 'i $u$
ce,a '%&% #n$emn%"a"e, dec)a&%0
8 Am ne,(ie de "ine-
Pauz%- T%ce&e &e)un:i"%- N/a&e &($" $% #n"&e&uem
"%ce&ea, ( $% ,edem cum ,a c(n"inua-
8 Am ne,(ie de "ine, Ma&ia- Tu ai )umin%, de*i
7%nuie$c c% #nc% n/ai #nc&ede&e #n mine, c&ezi c% #nce&c
d(a& $% "e $educ cu c(n,e&$a!ia a$"a- Nu m% #n"&e7a0 1.e
ce eu4 Ce am eu de($e7i"45 Nu ai nimic de($e7i", nimic
ca&e $%/mi (a"% 'i eD)ici"- T("u*i 8 ia"% mi$"e&u) ,ie!ii
8 nu &eu*e$c $% m% :#nde$c )a a)"ce,a-
8 N/a,eam de :#nd $%/!i un #n"&e7a&ea a$"a 8
min!i ea-
8 .ac% a* c%u"a ( eD)ica!ie, a* zice0 'emeia din
'a!a mea a &eu*i" $% de%*ea$c% $u'e&in!a *i $% ( "&an$/
'(&me #n ce,a (zi"i,, c&ea"(&- .a& a$"a nu/i de aBun$ ca
$% eD)ice "("u)-
nceea $% 'ie :&eu ca $% mai $cae- E) c(n"inu%0
8 2i eu4 Cu "(a"% c&ea"i,i"a"ea mea, cu "a7)(u&i)e
ca&e $#n" di$u"a"e *i d(&i"e de :a)e&ii din "(a"% )umea, cu
,i$u) meu &ea)iza", cu $a"u) meu ca&e *"ie c%/i $#n" un 'iu
==C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
iu7i", cu ne,e$"e)e me)e ca&e nu/mi ce& nici(da"% en$ie
$au a*a ce,a, cu "(a"% $%n%"a"ea, #n'%!i*a&ea )%cu"%,
adic% "(" ce (a"e ,i$a un 7%&7a", *i eu4 Ia"%/m%,
$un#ndu/i unei 'emei e ca&e am #n"#)ni"/( #n"&/(
ca'enea *i cu ca&e am e"&ecu" d(a& ( $ea&%0 1Am ne,(ie
de "ine-5 2"ii ce e$"e $in:u&%"a"ea4
8 2"iu ce e$"e-
8 .a& nu *"ii ce e$"e $in:u&%"a"ea c#nd ai ($i7i/
)i"a"ea $% 'ii cu "(a"% )umea, c#nd &ime*"i #n 'ieca&e
$ea&% c#"e ( in,i"a!ie )a ( e"&ece&e, )a un c(c"ei), )a (
&emie&% "ea"&a)%- C#nd "e)e'(nu) $un% #n"&una *i $#n"
'emei ca&e #!i ad(&% )uc&%&i)e, ca&e dec)a&% c% )e/a& )%cea
"a&e mu)" $% cineze cu "ine 8 $#n" '&um(a$e, in"e)i:en"e,
educa"e- 2i ce,a "e #min:e dea&"e de "(" *i/!i $une0 nu
"e duce- 2i nu "e duci $% "e di$"&ezi- Une(&i #n$% ,ei
&%m#ne n(a"ea #n"&ea:% $"&%duindu/"e $% )e
im&e$i(nezi, #!i ,ei c3e)"ui ene&:ia d(,edindu/!i !ie
#n$u!i c% e*"i caa7i) $% $educi )umea-
A"unci &%m#n aca$%, in"&u #n a"e)ie&u) meu, cau"
)umina e ca&e am ,%zu"/( #n "ine *i d(a& c#nd )uc&ez
&eu*e$c $% ,%d acea$"% )umin%-
8 Ce/!i (" da eu ca&e $%/!i )i$ea$c% !ie4 8 &%$/
un$e ea, $im!indu/$e umi)i"% (a&ecum de ace) c(/
men"a&iu de$&e a)"e 'emei, da& amin"indu/*i c%, #n
de'ini"i,, e) )%"i$e ca $% ( ai7% )#n:% e)-
E) 7%u a "&eia (&!ie de N3i$JM- Ma&ia #) #n$(!i cu
#nc3iui&ea, a)c(()u) #i a&dea :#")eBu), $"(macu), #i in"&a
#n ')uDu) $an:uin *i/) um)ea de cu&aB, ia& ea $e $im!ea )a
'e) de #m7%"a"%, de*i nu 7%u$e nici ( ic%"u&%- >(cea )ui
Ra)' Ha&" $un% mai 'e&m%-
8 6ine- Nu/!i (" cum%&a d&a:($"ea, da& mi/ai
==F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$u$ c% *"ii "("u) de$&e $eD- A"unci #n,a!%/m%- Sau
#n,a!%/m% ce,a de$&e 6&azi)ia- O&ice, numai $% (" $"a
)#n:% "ine-
2i acum4
8 Cun($c d(a& d(u% (&a*e din !a&a mea0 ce) #n ca&e
m/am n%$cu" *i Ri( de Ianei&(- C#" de$&e $eD, nu c&ed
c% "e (" #n,%!a ce,a- Am a&(ae d(u%zeci *i "&ei de ani
*i "u e*"i cu d(a& *a$e ani mai #n ,#&$"%, da& *"iu c% ai "&%i"
mu)" mai in"en$- Cun($c 7%&7a!i ca&e m% )%"e$c ca $%
'ac ce ,(& ei, nu ce ,&eau eu-
8 Am '%cu" "(" ce (a"e ,i$a $% 'ac% un 7%&7a" cu
una, d(u%, "&ei 'emei #n ace)a*i "im- 2i nu *"iu dac% am
#n,%!a" mu)"-
.in n(u "%ce&ea, d(a& c% e&a &#ndu) Ma&iei $% ,(&/
7ea$c%- 2i e) nu ( aBu"% 8 du% cum nici ea nu/) aBu"a$e
mai #nain"e-
8 M% ,&ei ca e ( &('e$i(ni$"%4
8 Te ,&eau a*a cum "e ,&ei "u-
Nu, nu $e u"ea $%/i 'i &%$un$ a$"'e) 8 en"&u c%
e&a "(" ce *i/a& 'i d(&i" $% aud%- .in n(u cu"&emu&u),
,u)canu), 'u&"una- A,ea $%/i 'ie cu neu"in!% $% $cae din
&(&ia/i cacan%, a,ea $%/) ia&d% e 7%&7a"u) ace$"a,
'%&% a/) 'i a,u" nici(da"% cu ade,%&a"-
8 Tu *"ii, Ma&ia- n,a!%/m%- P(a"e c% a$"a m% ,a
$a),a, ne ,a $a),a e am#nd(i, ne ,a &eaduce )a ,ia!%- Ai
d&e"a"e, am d(a& *a$e ani mai mu)" dec#" "ine, da& am
"&%i" ec3i,a)en"u) mai mu)"(& ,ie!i- Am "&ecu" &in
eDe&ien!e c(m)e" di$"inc"e, da& $#n"em am#nd(i di$/
e&a!i- Sin:u&u) )uc&u ca&e ne ,a aduce acea e $% 'im
#m&eun%-
.e ce $unea )uc&u&i)e a$"ea4 Nu e&a ($i7i) *i "(/
==@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"u*i e&a ade,%&a"- Se ,%zu$e&% d(a& ( $in:u&% da"% *i deBa
a,eau ne,(ie unu) de ce)%)a)"- S% ne #nc3iuim c% a&
c(n"inua $% $e #n"#)nea$c%, ce deza$"&u- Ma&ia e&a (
'emeie in"e)i:en"%, cu mu)"e )uni de )ec"u&i *i (7$e&,a!ii
a$u&a (ameni)(&E a,ea un $c( #n ,ia!%, da& a,ea *i un
$u')e", ca&e n%zuia $%/i 'ie cun($cu"% *i de$c(e&i"%
1)umina5-
Se $im!ea #nc% de e acum (7($i"% $% 'ie cine e&a *i
"("u*i a&(ia"a c%)%"(&ie #n 6&azi)ia u"ea 'i ( &(,(ca&e
in"e&e$an"%, #nc% nu #n,%!a$e "(" ce e&a #n $"a&e- Ra)' Ha&"
e&a un 7%&7a" ca&e acce"a$e &(,(c%&i, #n,%!a$e "("u),
ia& acum ( &u:a e 'a"a aceea, e &($"i"ua"a aceea, e
acea Mam% A"("#n!e)e:%"(a&e, $%/) $a),eze- Ce a7$u&dH
2i a)!i 7%&7a!i $e c(m(&"a$e&% )a 'e) cu ea- Mu)!i nu
&eu*i$e&% $% ai7% e&ec!ie, a)!ii ,(iau $% 'ie "&a"a!i ca ni*"e
c(ii, a)!ii $uneau c% )e/a& )%cea ca ea $% )e 'ie $(!ie
en"&u c% $e eDci"au *"iind c% 'emeia a,u$e$e mu)!i
aman!i- .e*i #nc% nu cun($cu$e nici unu) din"&e 1c)ien!ii
$ecia)i5, auca$e $% de$c(e&e u&ia*u) uni,e&$ de
'an"ezii ca&e $%)%*)uiau #n $u')e"u) (mene$c- T(!i #n$%
e&au (7i*nui!i cu )umi)e )(& *i nu/i ce&u$e&% nici(da"%
1du/m% de/aici5- .im("&i,%, ,(iau $/( duc% e Ma&ia
cu ei-
2i c3ia& dac% "(!i ace*"i nume&(*i 7%&7a!i ( )%$a$e&%
me&eu cu ce,a 7ani *i '%&% nici ( ene&:ie, nu e&a ($i7i)
$% nu 'i #n,%!a" nimic- .a& dac% ,&eunu) din"&e ei a&
c%u"a cu ade,%&a" d&a:($"ea *i dac% $eDu) a& 'i d(a& (
a&"e din acea$"% c%u"a&e, cum i/a& )%cea (a&e ei $% 'ie
"&a"a"%4 Ce a& 'i im(&"an" $% $e e"&eac% )a &ima
#n"#)ni&e4
Ce i/a& )%cea cu ade,%&a" $% $e e"&eac%4
==G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 S% ca%" un da& 8 zi$e Ma&ia-
Ra)' Ha&" nu #n!e)e$e- .a&4 E) )%"i$e an"icia"
n(a"ea, "aDiu), en"&u c% *"ia &i"ua)u)- Ce ,(ia $% $un%
cu a$"a4
Ma&ia #*i d%du$e 7&u$c $eama c% #n!e)e:ea, #n c)ia
aceea, ce a,eau ne,(ie $% $im"% ( 'emeie *i un 7%&7a"- )
)u% de m#n% *i/) c(ndu$e #n"&/una din $%)i-
8 Nu u&c%m #n d(&mi"(& 8 zi$e ea-
S"in$e a&(ae "(a"e )umini)e, $e a*ez% e c(,(& *i/i
ce&u *i )ui $% $e a*eze #n 'a!a ei- O7$e&,% c% #n #nc%e&e
e&a un *emineu-
8 A&inde *emineu)-
8 .a& e ,a&%-
8 A&inde *emineu)- >&ei ca eu $% c(nduc a*ii
n(*"&i n(a"ea a$"a, *i a$"a 'ac-
Ea #) &i,i in"en$, $e&#nd ca e) $%/i di$"in:% ia&%*i
1)umina5- E) ( di$"in$e 8 en"&u c% $e du$e #n :&%din%,
)u% c#"e,a $cu&"%"u&i de )emn uda"e de )(aie, u$e c#"e,a
zia&e ,ec3i en"&u ca '(cu) $% u$uce $cu&"%"u&i)e *i )e
a&in$e- Me&$e )a 7uc%"%&ie $% mai aduc% N3i$JM, da&
Ma&ia #) (&i-
8 M/ai #n"&e7a" ce ,&eau eu4
8 N/am #n"&e7a"-
8 A')% a"unci c% e&$(ana ca&e e$"e cu "ine "&e7uie
$% eDi$"e- <#nde*"e/"e )a ea- <#nde*"e/"e dac% ea d(&e*"e
N3i$JM $au :in $au ca'ea- n"&ea7/( ce ,&ea-
8 Ce ,&ei $% 7ei4
8 >in- 2i mi/a& )%cea $% m% #n$(!e*"i- E) )%$% $"ic)a
de N3i$JM *i $e #n"(a&$e cu una de ,in- n m(men"u)
ace)a, '(cu) #nceu$e $% cu&ind% )emne)e- Ma&ia $"in$e
ce)e c#"e,a )%mi ca&e mai &%m%$e$e&% a&in$e, )%$#nd ca
==9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
am7ian!a $% 'ie )umina"% numai de ')%c%&i- Se c(m(&"a
ca *i cum a& 'i *"iu" c% ace)a e&a &imu) a$0 $%/)
&ecun(*"i e ce)%)a)", $% *"ii c% e$"e ac()(-
*i de$c3i$e :ean"a *i ,%zu ac()(, #n%un"&u, un $"i)(u
e ca&e/) cum%&a$e #n"&/un $ue&ma&Je"- E&a 7un )a
ce,a-
8 E en"&u "ine- C#nd )/am cum%&a", m% :#ndeam
$% am ce,a cu ca&e $%/mi n("ez idei)e de$&e
admini$"&a&ea 'e&me)(&- L/am '()($i" d(u% zi)e, am
munci" #n% c#nd am (7($i"- A&e un ic din $ud(a&ea, din
c(ncen"&a&ea, din ,(in!a mea, ia& eu !i/) #nc&edin!ez !ie
acum-
i u$e cu 7)#nde!e $"i)(u) #n m#n%-
8 n )(c $%/!i cum%& ce,a ce !i/a& )%cea $% ai, #!i
dau ce,a ce e$"e a) meu, cu ade,%&a" a) meu- Un da&- Un
$emn de &e$ec" en"&u e&$(ana din 'a!a mea, &u:#nd/(
$% #n!e)ea:% c#" e de im(&"an" $% 'iu #m&eun% cu ea-
Acum ea a&e ( mic% a&"e din mine #n$%mi, e ca&e i/am
d%&ui"/( #n de)in% )i7e&"a"e *i de 7un%,(ie-
Ra)' $e &idic%, $e du$e )a &a'" *i $e #n"(a&$e cu un
(7iec"- I/) #n"in$e Ma&iei0
8 E un ,a:(n de )a un "&en e)ec"&ic e ca&e/) a,eam
c#nd e&am c(i)- Nu a,eam ,(ie $% m% B(c $in:u& cu e),
de(a&ece "a"a #mi $unea c% e $cum, im(&"a" din
S"a"e)e Uni"e- A*"e"am a"unci $% ,&ea e) $% m(n"eze
"&enu) #n miB)(cu) )i,in:u)ui 8 da& de (7icei e) #*i e/
"&ecea duminici)e a$cu)"#nd muzic% de (e&%- .e aceea,
"&enu) a $u&a,ie!ui" c(i)%&iei me)e, da& nu mi/a &(du$
nici ( 7ucu&ie- Ac()( $u$ %$"&ez "(a"e *ine)e,
)(c(m("i,a, ca$e)e, #n% *i manua)u)E c%ci eu a,eam un
"&en ca&e nu e&a a) meu, cu ca&e nu m% Bucam-
=20
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
6ine a& 'i '($" $%/) 'i di$"&u$ ca e "(a"e ce)e)a)"e
Buc%&ii e ca&e )e/am c%%"a" *i de ca&e nu/mi mai
amin"e$c, en"&u c% a$iunea a$"a de a di$"&u:e 'ace
a&"e din m(du) #n ca&e c(i)u) de$c(e&% )umea- .a&
"&enu) ace$"a in"ac" #mi amin"e*"e #n"("deauna ( a&"e din
c(i)%&ia mea e ca&e nu mi/am "&%i"/(, 'iindc% e&a &ea
&e!i(a$% $au &ea di'ici)% en"&u "a"%) meu- Sau (a"e
en"&u c%, de 'ieca&e da"% c#nd m(n"a "&enu), #i e&a "eam%
$%/*i a&a"e d&a:($"ea en"&u mine-
Ma&ia #*i a!in"i (c3ii a$u&a '(cu)ui din *emineu- Se
#n"#m)a ce,a 8 *i eD)ica!ia nu e&au ,inu), nici
am7ian!a &imi"(a&e- E&a $c3im7u) de da&u&i-
Ra)' $e #n"(a&$e *i e) c%"&e '(c- R%ma$e&% "%cu!i, a$/
cu)"#nd "&($ne"u) ')%c%&i)(&- 6%u&% ,in, ca *i cum im/
(&"an" a& 'i '($" $% nu $un% nimic, $% nu ,(&7ea$c%
nimic, $% nu 'ac% nimic- .(a& $% $"ea ac()(, unu) cu
a)"u), &i,ind #n aceea*i di&ec!ie-
8 Am mu)"e "&enu&i in"ac"e #n ,ia!a mea 8 zi$e
Ma&ia du% ( ,&eme 8- Unu) din e)e e$"e inima mea- 2i
eu m% Bucam cu ea c#nd )umea in$"a)a *ine)e, *i nu
"("deauna )a m(men"u) ("&i,i"-
8 .a& "u ai iu7i"-
8 .a, am iu7i"- Am iu7i" mu)"- Am iu7i" a"#" de
mu)", #nc#", a"unci c#nd d&a:($"ea mea mi/a ce&u" un da&,
m/am $e&ia" *i am 'u:i"-
8 Nu #n!e)e:-
8 Nici nu/i ne,(ie- Te #n,%! acum, en"&u c% am
de$c(e&i" ce,a ce nu *"iam- .a&u)- nc&edin!a&ea unui
)uc&u ca&e/!i aa&!ine- A d%&ui #nain"e de a ce&e ce,a
im(&"an"- Tu ai c(m(a&a mea0 $"i)(u) cu ca&e mi/am
a*"e&nu" e 3#&"ie c#"e,a din"&e ,i$e)e me)e- Eu am
=2=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c(m(a&a "a0 ,a:(nu) de "&en, a&"e din c(i)%&ia e ca&e
nu !i/ai "&%i"/(-
Eu duc acum cu mine a&"e din "&ecu"u) "%u, ia& "u
%$"&ezi ni!e) din &ezen"u) meu- Ce 7ine-
Zi$e "(a"e ace$"ea '%&% $% c)iea$c%, '%&% $%/*i m(/
di'ice c(m(&"amen"u), ca *i cum a& 'i *"iu" de mu)" c%
ace$"a e&a ce) mai 7un *i c3ia& unicu) m(d de a ac!i(na-
Se &idic% cu 7)#nde!e, #*i )u% 3aina din cuie& *i/) $%&u"% e
(7&az- Ra)' Ha&" nu '%cu nici ( c)i% ,&e( #nce&ca&e de a
$e &idica de unde *edea, 3in("iza" de '(c, :#ndindu/$e
(a"e )a "a"%) $%u-
8 N/am #n!e)e$ nici(da"% eDac" de ce %$"&am ,a/
:(nu) %$"a- Acum m/am )%mu&i"0 ca $% !i/) d%&uie$c !ie
#n"&/( n(a"e cu *emineu) a&in$- Acum ca$a #mi de,ine
mai u*(a&%-
Mai zi$e c%, a d(ua zi, a,ea $% d(neze ,&eunui azi)
&e$"u) *ine)(&, )(c(m("i,e)e, a$"i)e)e ca&e imi"au 'umu)-
8 P(a"e c% azi "&enu) ( 'i ( &a&i"a"e ca&e nu $e mai
'a7&ic% *i ,a)(&eaz% mu)!i 7ani 8 #i a"&a$e Ma&ia a"en!ia,
da& imedia" #i %&u &%u- Nu e&a ,(&7a de a$"a, ci de a $e
e)i7e&a de ce,a ca&e ne c($"% *i mai mu)" inima-
nain"e de a mai $une ce,a ca&e $% di$"(neze cu
m(men"u), #) $%&u"% din n(u e (7&az *i $e #nd&e"% $&e
u*%- E) c(n"inua $% &i,ea$c% '(cu) *i ea #) &u:%, cu
de)ica"e!e, $% ,in% *i $%/i de$c3id%- Ra)' $e &idic% *i ea #i
eD)ic% a"unci c%, de*i e&a mu)!umi"% ,%z#ndu/) cum
c(n"em)a '(cu), 7&azi)ienii au ( $ue&$"i!ie ciuda"%0
c#nd ,izi"eaz% e cine,a en"&u &ima (a&%, nu ("
de$c3ide ei u*a )a cea$u) )ec%&ii, c%ci, dac% a& 'ace a$"a,
nu $/a& mai #n"(a&ce nici(da"% #n ca$a aceea-
8 2i eu ,&eau $% m% #n"(&c-
=22
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 .e*i nu ne/am dez7&%ca" *i n/am %"&un$ #n "ine,
*i nici m%ca& nu "e/am a"in$, am '%cu" d&a:($"e-
Ea &#$e- E) $e ('e&i $% ( c(nduc% aca$%, da& Ma&ia
&e'uz%-
8 Am $% ,in $% "e ,%d m#ine, )a &opaca"ana.
8 S% nu 'aci a$"a- A*"ea"% ( $%"%m#n%- Am #n,%/
!a" c% a*"e"a&ea e a&"ea cea mai di'ici)% *i ,&eau $% m%
(7i*nuie$c *i cu eaE $% *"iu c% e*"i cu mine, c3ia& dac% nu
e*"i )#n:% mine-
Me&$e din n(u &in '&i:u) *i #n"une&icu) n(!ii, cum
'%cu$e de a"#"ea (&i )a <ene,aE de (7icei, d&umu&i)e
ace$"ea e&au a$(cia"e cu "&i$"e!ea, $in:u&%"a"ea, d(&in!a
de a $e #n"(a&ce #n 6&azi)ia, n($"a):ia )im7ii e ca&e nu (
mai ,(&7ea de mu)", ca)cu)e)e 'inancia&e, (&a&e)e-
A$"%zi #n$% um7)a ca $% $e #n"#)nea$c% e $ine #n$%*i,
$% ( #n"#)nea$c% e 'emeia ca&e, ,&eme de a"&uzeci de
minu"e, $"%"u$e #n 'a!a '(cu)ui cu un 7%&7a" *i e&a )in%
de )umin%, de #n!e)eciune, de eDe&ien!%, de 'a&mec-
>%zu$e c3iu) 'emeii ace$"eia cu c#",a "im #n u&m%, e
c#nd $e )im7a e )#n:% )ac, :#ndindu/$e dac% "&e7uia $au
nu $% $e dedice unei ,ie!i ca&e nu/i aa&!inea 8 #n $ea&a
aceea, z#m7i$e #n"&/un m(d '(a&"e "&i$"- *i ,%zu$e c3iu)
en"&u a d(ua (a&% e ( #nz% de)ia"%, ia& acum #i $im!i
din n(u &ezen!a- Lu% un "aDi d(a& du% mu)" "im, c#nd
,%zu c% &ezen!a aceea ma:ic% )eca$e *i ( )%$a$e
$in:u&% ca "("deauna-
E&a mai 7ine a"unci $% nu $e mai :#ndea$c% )a $u/
7iec"u) ace$"a ca $% nu/) c(m&(mi"%, $% nu )a$e ca
ne)ini*"ea $% ia )(cu) 7ine)ui e ca&e "(cmai auca$e $%/)
"&%ia$c%- .ac% acea a)"% Ma&ie eDi$"a "("u*i, ea a,ea $% $e
=2?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#n"(a&c% )a m(men"u) ("&i,i"-
Pa$aB din Bu&na)u) Ma&iei $c&i$ #n n(a"ea #n ca&e
c%%"a$e ,a:(nu) de "&en0
)orin!a profund, dorin!a cea mai real este aceea
de a te apropia de cinea. )in acea clip ncep s se
produc reac!iile, "r"atul i femeia intr n .oc, dar
ceea ce se ntmpl nainte 8 atrac!ia care i-a adus
alturi 8 e imposi"il de e5plicat. Este dorin!a ina"or-
da"il, n starea ei pur.
&nd dorin!a este nc n starea aceasta pur,
"r"atul i femeia se ndrgostesc pe ia!, i triesc
fiecare clip cu respect i n mod contient, ateptnd
totdeauna momentul anume de a cele"ra apropiata
"inecuntare.
Persoanele aflate n aceast situa!ie nu se gr"esc,
nu precipit eenimentele prin ac!iuni incontiente. Ele
tiu c ineita"ilul se a manifesta, c aderul a gsi
totdeauna un mod de a se arta. &nd ine momentul,
ele nu ezit, nu pierd prile.ul, nu las s treac nici un
moment magic, deoarece respect importan!a fiecrei
clipe.
n zi)e)e ca&e au u&ma", Ma&ia $e ,%zu din n(u
&in$% #n cacana e ca&e ( e,i"a$e a"#"a 8 da& nu e&a
"&i$"% *i nici #n:&iB(&a"% din &icina a$"a- .im("&i,%0 de
=2A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
,&eme ce nu mai a,ea nimic de ie&du", e&a )i7e&%-
2"ia c% 8 (&ic#" a& 'i '($" de &(man"ic% $i"ua!ia 8
#n"&/( 7un% zi Ra)' Ha&" a,ea $% #n!e)ea:% c% ea nu e&a
dec#" ( &($"i"ua"%, #n ,&eme ce e) e&a un a&"i$" &e$ec"a"-
C% ea )(cuia #n"&/( !a&% de%&"a"%, me&eu 7#n"ui"% de
c&ize, e c#nd e) "&%ia #n a&adi$, cu ( ,ia!% (&:aniza"% *i
&("eBa"% de c#nd $e n%$cu$e- E) 'u$e$e educa" #n ce)e
mai 7une c()e:ii *i muzee din )ume, e c#nd ea a7ia #*i
"e&mina$e cu&$u) $ecunda&- n 'ine, ,i$e ca ace$"ea nu
du&eaz% mu)", ia& Ma&ia "&%i$e de$"u) ca $% #n!e)ea:% c%
&ea)i"a"ea nu $e ("&i,ea cu ,i$e)e ei- A$"a #i e&a acum
ma&ea 7ucu&ie0 $%/i $un% &ea)i"%!ii c% nu a,ea ne,(ie de
ea, nu deindea de )uc&u&i)e ca&e $e #n"#m)au ca $% 'ie
'e&ici"%-
1.(amne, ce &(man"ic% $#n"-5
.e/a )un:u) $%"%m#nii #nce&c% $% de$c(e&e ce,a
ca&e $%/) (a"% 'ace 'e&ici" e Ra)' Ha&"E e) #i &eda$e (
demni"a"e *i ( 1)umin%5 e ca&e *i )e $(c("i$e ie&du"e
en"&u "("deauna- .a& $in:u&a '(&m% de a/) &%$)%"i e&a
&in ceea ce e) c(n$ide&a a 'i $ecia)i"a"ea Ma&iei0 $eDu)-
Cum )uc&u&i)e nu ,a&iau mu)" #n &u"ina de )a
&opaca"ana, ea $e 3("%&# $% cau"e a)"e iz,(a&e-
Se du$e $% ,ad% 'i)me (&n(:&a'ice *i din n(u nu
:%$i nimic in"e&e$an" 8 eDce!ie '%c#nd, (a"e, ( (a/
&eca&e ,a&ia!ie #n num%&u) a&"ene&i)(&- Cum 'i)me)e nu
&ea ( aBu"au, $e deci$e en"&u &ima (a&% de c#nd
aBun$e$e )a <ene,a $% cume&e c%&!i 8 de*i "(" mai
c&edea c% e&a mu)" mai &ac"ic $% nu/*i (cue $a!iu) din
ca$% cu ce,a ca&e, ( da"% ci"i", nu mai e&a de '()($- Se
du$e )a ( )i7&%&ie e ca&e ( ,%zu$e #n "im ce me&:ea cu
Ra)' e .&umu) S'#n"u)ui Iac(7 *i $e in'(&m% dac% a,eau
=2C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ce,a e acea$"% "em%-
8 Mu)"e, mu)"e c%&!i 8 &%$un$e 'a"a ca&e $e (cua
de ,#nz%&i 8- La d&e" ,(&7ind, (amenii a& a nu 'i
&e(cua!i dec#" de a*a ce,a- n a'a&a unei $ec!ii $e/
cia)e, *i #n "(a"e &(mane)e e ca&e )e ,ede!i #n Bu&u)
dumnea,(a$"&% eDi$"% ce) u!in ( $cen% de $eD- C3ia&
dac% e a$cun$% #n (,e*"i de d&a:($"e '&um(a$e $au #n
"&a"a"e $e&i(a$e de$&e c(m(&"amen"u) 'iin!ei umane,
'a" e$"e c% (amenii $e :#nde$c d(a& )a a$"a-
Ma&ia, cu "(a"% eDe&ien!a ei, *"ia c% 'a"a $e #n*e)a0
(amenii ,(iau $% :#ndea$c% a*a, de(a&ece c&edeau c%
)umea in"e&i(a&% e&a &e(cua"% d(a& de acea$"% "em%-
Pineau &e:im, '()($eau e&uci, $"%"eau cu cea$u&i)e )a
c(a'(& $au #n c(m)eDe de :imna$"ic%, #m7&%cau &(c3ii
in$inuan"e, #nce&cau $% &(,(ace $c#n"eia d(&i"% 8 *i e
u&m%4 C#nd ,enea "imu) $% mea&:% )a a", un$&ezece
minu"e *i :a"a- Nici ( c&ea"i,i"a"e, nimic ca $% "e duc% #n
a&adi$E #n $cu&" "im, $c#n"eia nu mai a,ea u"e&e $%
men!in% '(cu) a&in$-
E&a #n$% inu"i) $% di$cu"e cu 'a"a aceea 7)(nd%, ca&e/
*i #nc3iuia c% )umea (a"e 'i eD)ica"% #n c%&!i- n"&e7%
din n(u unde e $ec!ia $ecia)% *i ac()( :%$i di,e&$e
"i")u&i de$&e 3(m($eDua)i, )e$7iene, c%)u:%&i!e ca&e
dez,%)uiau de$&e 6i$e&ic% )uc&u&i $c#7&(a$e, c%&!i
i)u$"&a"e cu "e3nici (&ien"a)e, i)u$"&#nd (zi!ii eD"&em de
inc(n'(&"a7i)e- O in"e&e$% un $in:u& ,()um din "(a"e0
#e5ul sacru. Ce) u!in %&ea a 'i di'e&i"-
) cum%&%, $e du$e aca$%, de$c3i$e &adi(u) e un
($" ca&e "e aBu"a #n"("deauna $% :#nde*"i 9'iindc% muzica
e&a ca)m%;, de$c3i$e ca&"ea, (7$e&,% c% a,ea di,e&$e
=2F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
i)u$"&a!ii, cu ($"u&i e ca&e numai cine )uc&eaz% )a ci&c
(a"e iz7u"i $% )e &ac"ice- TeD"u) e&a dez:u$"%"(&-
Ma&ia #n,%!a$e de$"u) #n &('e$ia ei ca $% *"ie c% nu
"("u) #n ,ia!% e ( c3e$"iune de (zi!ie #n ca&e "e a*ezi
c#nd 'aci d&a:($"e, ia& #n cea mai ma&e a&"e, (&ice
,a&ia!ie $u&,enea #n c3i 'i&e$c, e ne:#ndi"e, ca a*ii
unui dan$- O&icum, #nce&c% $% $e c(ncen"&eze a$u&a
ce)(& ci"i"e-
.(u% (&e mai "#&ziu, #*i d%du $eama de d(u% )uc&u&i-
P&imu), c% "&e7uia $% m%n#nce imedia", a(i "&e7uia
$% $e #n"(a&c% )a &opaca"ana.
A) d(i)ea, c% e&$(ana ca&e $c&i$e$e ca&"ea aceea nu
&iceea nimic, da& NIMIC din $u7iec"- Mu)"% "e(&ie,
)uc&u&i (&ien"a)e, &i"ua)u&i inu"i)e, $u:e$"ii idi(a/"e- Se
,edea c% au"(&u) medi"a$e #n Hima)aMa 9"&e7uia $% a')e
unde e&a )(cu) ace)a;, '&ec,en"#nd cu&$u&i de M(:a 9mai
auzi$e ,(&7indu/$e de a$"a;, ci"i$e mu)" #n d(meniu, a(i
ci"a un au"(& $au a)"u), da& nu #n,%!a$e nimic e$en!ia)-
SeDu) nu e "e(&ie, "%m#ie a&z#nd, unc"e $en$i7i)e,
&e,e&en!e *i $a)ama)ecu&i- Cum $e 'ace c% e&$(ana
aceea 9#n &ea)i"a"e, ( 'emeie; #nd&%znea $% $c&ie de$&e (
"em% e ca&e nici Ma&ia, ca&e )uc&a #n d(meniu, nu (
cun(*"ea 7ine4 P(a"e (& 'i '($" de ,in% Hima)aMa $au
ne,(ia de a c(m)ica un 'en(men a c%&ui '&umu$e!e $"%
#n $im)i"a"e *i #n a$iune- .ac% 'emeia aceea 'u$e$e #n
$"a&e $% u7)ice *i $% un% #n ,#nza&e ( ca&"e a"#" de
$"uid%, e&a mai 7ine en"&u Ma&ia $% $e :#ndea$c% din
n(u, cu $e&i(zi"a"e, )a "eD"u) $%u, Unsprezece minute. N/
a& 'i cinic *i nici 'a)$ 8 a& 'i d(a& (,e$"ea ei, nimic mai
mu)"-
.a& nu a,ea "im *i nici "&a:e&e de inim%E "&e7uia
=2@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$%/*i c(ncen"&eze ene&:ia ca $%/) 'ac% e Ra)' Ha&" 'e&ici"
*i ca $% #n,e!e cum $e admini$"&eaz% 'e&me)e-
TeD" din Bu&na)u) Ma&iei, imedia" du% ce a &enun!a"
$% mai ci"ea$c% acea ca&"e de"e$"a7i)%0
Am ntlnit un "r"at i m-am ndrgostit de el. Mi-
am ngduit s m ndrgostesc dintr-un moti simplu'
nu atept nimic. $tiu c peste trei luni oi fi departe, el
a fi o amintire, dar nu mai puteam suporta s triesc
fr dragoste' a.unsesem la limit.
#criu o istorie pentru ;alf @art 8 aa l cheam.
3u snt sigur c se a ntoarce la localul unde lucrez,
dar pentru prima dat n ia!a mea, faptul acesta nu are
nici o importan!. E destul s-l iu"esc, s fiu mpreun
cu el n gnd i s colorez oraul acesta att de frumos
cu paii lui, cu or"ele lui, cu afec!iunea lui. &nd oi
prsi !ara asta, ea a aea un chip, un nume,
amintirea unui emineu. Tot ce am trit mai intens aici,
toate lucrurile dure prin care am trecut nu or fi nimic
pe lng amintirea aceasta.
Mi-ar plcea s pot face pentru el ceea ce a fcut
el pentru mine. M-am gndit mult i am descoperit c n-
am intrat din ntmplare n cafeneaua aceea0 ntl-nirile
cele mai importante fuseser de mult aran.ate de ctre
suflete nainte ca nsei trupurile noastre s se fi zut.
+n general, aceste ntlniri au loc atunci cnd a.un-
gem la o limit, cnd aem neoie s murim i s rena-
tem din punct de edere emo!ional. +ntlnirile ne
ateapt 8 dar de cele mai multe ori eitm ca ele s
ai" loc. Totui, dac sntem dispera!i, dac nu mai
=2G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
aem nimic de pierdut sau dac sntem foarte
entuziasma!i de ia!, atunci necunoscutul se manifest
i uniersul nostru o apuc pe alt drum.
To!i tim s iu"im, cci ne-am nscut cu darul aces-
ta. Unii o fac firesc i spontan "ine, dar ma.oritatea tre-
"uie s o rene!e, s-i reaminteasc cum se iu"ete i
to!i 8 fr e5cep!ie 8 au neoie s ard pe rugul
emo!iilor lor trecute, s retriasc unele "ucurii i du-
reri, pr"uiri i recuperri, pn ce iz"utesc s discear-
n firul conductor care e5ist pe urmele fiecrei ntl-
niri0 da, e5ist un fir.
$i atunci trupurile noastre na! s or"easc lim-
"a sufletului, asta se numete se5, asta i pot da eu "r-
"atului care mi-a redat sufletul, dei el i ignor total
nsemntatea n ia!a mea. Asta mi-a cerut, i asta a
aea0 reau s fie foarte fericit.
>ia!a e$"e une(&i '(a&"e z:#&ci"%0 "&ec zi)e, $%"%/
m#ni, )uni *i ani '%&% $% $im!i nimic n(u- T("u*i, ( da"%
ce $e de$c3ide ( u*% 8 *i ace$"a a '($" cazu) Ma&iei cu
Ra)' Ha&" 8 ( ade,%&a"% a,a)an*% %"&unde &in $a!iu)
de$c3i$- Acum nu ai nimic, ia& #n c)ia u&m%"(a&e ai mai
mu)" dec#" (!i acce"a-
La d(u% (&e du% ce $c&i$e$e #n Bu&na), c#nd aBun$e
)a )uc&u, 'u c%u"a"% de Mi)an, a"&(nu)0
8 >a$%zic%, ai ie*i" cu ic"(&u) %)a-
=29
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Se ,ede c% e&a un cun($cu" a) ca$ei 8 #n!e)e$e$e
ace$" )uc&u a"unci c#nd e) )%"i$e en"&u "&ei c)ien!i $uma
&eci$%, '%&% a #n"&e7a de &e!- Ma&ia d%du d(a& a'i&ma"i,
din ca, c%u"#nd $% c&eeze un anumi" mi$"e&, c%&uia
Mi)an nu/i d%du nici cea mai mic% a"en!ie, de(a&ece
cun(*"ea ,ia!a aceea mai 7ine ca ea-
8 P(a"e e*"i &e:%"i"% en"&u a$u) u&m%"(&- EDi$"%
un c)ien" $ecia) ca&e a #n"&e7a" me&eu de "ine- Eu #i $un
c% n/ai eDe&ien!% *i e) m% c&edeE acum #n$% a ,eni"
(a"e "imu) $% #nce&ci-
C)ien" $ecia)4
8 2i ce/a&e a$"a de/a 'ace cu ic"(&u)4
8 2i e) e$"e un c)ien" $ecia)-
.eci "(" ce '%cu$e cu Ra)' Ha&" mai 'u$e$e eDe/
&imen"a" *i '%cu" de a)"e c()e:e de/a)e ei- *i mu*c% 7uza
*i nu zi$e nimic 8 "&ecu$e ( $%"%m#n% '&um(a$%, nu
u"ea ui"a ce $c&i$e$e-
8 T&e7uie $% 'ac ace)a*i )uc&u e ca&e )/am '%cu" cu
e)4
8 Nu *"iu ce a!i '%cu"E da& a$"%zi, dac% cine,a #!i
('e&% un d&inJ, nu acce"a- C)ien!ii $ecia)i )%"e$c mai
7ine *i n/ai $% &e:&e!i-
Munca #nceu ca de (7icei- T3ai)andeze)e $"#nd
"("deauna #m&eun%, c()um7iene)e cu ace)a*i ae& c%
#n!e)e: "(", 7&azi)ience)e 9inc)u$i, ea; a&7(&#nd un ae&
di$"&a", ca *i cum nimic din ce $e #n"#m)a nu e&a n(u
$au in"e&e$an"- Mai e&au ( au$"&iac%, d(u% nem!(aice, ia&
&e$"u) "&uei e&a a)c%"ui" din 'emei din '($"a Eu&(% de
E$", "(a"e #na)"e, cu (c3ii )imezi, '&um(a$e *i ca&e
aucau $% $e m%&i"e mai &eede dec#" ce)e)a)"e-
In"&a&% 7%&7a!ii 8 &u*i, e),e!ieni, :e&mani, "(" cad&e
=?0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de c(nduce&e (cua"e, a!i $% )%"ea$c% $e&,icii)e
&($"i"ua"e)(& ce)(& mai $cume din"&/unu) din (&a*e)e
ce)e mai $cume din )ume- Unii $e #nd&e"a$e&% $&e
ma$a ei, da& ea $e ui"a "("deauna )a Mi)an *i e) '%cea un
$emn ne:a"i,- Ma&ia e&a mu)!umi"%0 n/a,ea $% "&e7uia$c%
$%/*i de$'ac% ici(a&e)e #n n(a"ea aceea, $% $u(&"e
mi&($u&i, $% 'ac% du*u&i #n 7%i nu "("deauna #nc%)zi"e, "("
ce "&e7uia $% 'ac% e&a $%/) #n,e!e e un 7%&7a", deBa
$c#&7i" de $eD, cum $% 'ac% d&a:($"e- 2i acum, )a d&e"
,(&7ind, nu (&ice 'emeie a& 'i u"u" a,ea aceea*i u"e&e
de c&ea!ie ca $% in,en"eze i$"(&ia &ezen"u)ui-
Se #n"&e7a #n ace)a*i "im0 1Cum $e 'ace c%, du% ce
au eDe&imen"a" "("u), ,(& $% $e #n"(a&c% )a #nceu"45 In
'ine, nu e&a "&ea7a eiE dac% )%"eau 7ine, e&a :a"a $%/i
$e&,ea$c%-
In"&% un 7%&7a" mai "#n%& dec#" Ra)' Ha&"E '&um($, cu
%&u) ne:&u, dan"u&% e&'ec"% *i un c($"um ca&e #i
amin"ea de c3inezi 8 '%&% c&a,a"%, d(a& cu un :u)e&
#na)" *i ( c%ma*% a)7% imeca7i)% e dede$u7"- Se
#nd&e"% $&e 7a&, am#nd(i $e ui"a&% )a Ma&ia *i e) $e
a&(ie0
8 Acce!i un d&inJ4
Mi)an d%du a'i&ma"i, din ca *i ea #) ('"i $% *ad% )a
ma$a ei- *i ce&u c(c"ei)u) de '&uc"e *i a*"e"a $% 'ie
in,i"a"% )a dan$, c#nd 7%&7a"u) $e &ezen"%0
8 M% nume$c Te&ence *i )uc&ez #n"&/( c(manie de
di$cu&i din An:)ia- Cum *"iu c% m% a')u #n"&/un )(ca)
unde (" a,ea #nc&ede&e #n (ameni, $#n" c(n,in$ c% "("u)
,a &%m#ne #n"&e n(i-
Ma&ia $e &e:%"ea $% #ncea% a ,(&7i de$&e 6&a/
zi)ia, c#nd e) ( #n"&e&u$e0
=?=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 Mi)an mi/a $u$ c% #n!e)e:i ce ,&eau-
8 Nu *"iu ce ,&ei- .a& *"iu ce 'ac- Ri"ua)u) nu 'u
#nde)ini"E e) )%"i n("a, ( )u% de 7&a!, $e $ui&% #n "aDi *i/i
d%du ( mie de '&anci- O c)i%, ea #*i amin"i de a&a7u)
ace)a cu ca&e me&$e$e $% cineze #n"&/un &e$"au&an" )in de
ic"u&i ce)e7&eE e&a en"&u &ima (a&% c#nd &imea din
n(u aceea*i $um% *i, #n )(c $% $e $im"% mu)!umi"%, 'u
cu&in$% de ne&,(zi"a"e-
TaDiu) $e (&i )a unu) din ce)e mai $cume 3("e)u&i
din (&a*- 6%&7a"u) #i d%du 7un% $ea&a (&"a&u)ui,
d(,edind ( ma&e 'ami)ia&i"a"e cu )(ca)u)- U&ca$e&%
numaidec#" )a e), un aa&"amen" cu ,ede&e )a &#u- E)
de$c3i$e ( $"ic)% de ,in 8 e$emne '(a&"e &a& 8 *i/i
('e&i un a3a&-
Ma&ia $e ui"a )a e) #n "im ce 7eaE ce u"ea d(&i de )a
( &($"i"ua"% un in$ ca e), 7(:a", '&um($4 Cum e)
a&(ae nu ,(&7ea, &%ma$e *i ea mai mu)" "%cu"%,
#nce&c#nd $% de$c(e&e ce/i u"ea $a"i$'ace e un c)ien"
$ecia)- n!e)e$e c% nu "&e7uia $% ai7% ea ini!ia"i,a, da&, (
da"% ce $e dec)an*a &(ce$u), e&a :a"a $%/) #n$(!ea$c% cu
"(a"% &(m"i"udinea nece$a&%E #n de'ini"i,, nu #n 'ieca&e
n(a"e c#*"i:a ( mie de '&anci-
8 A,em "im 8 zi$e Te&ence 8- A,em "(" "imu)
)a di$(zi!ie- P(!i d(&mi aici, dac% ,&ei-
Ne$i:u&an!a ( cu&in$e ia&%*i- 6%&7a"u) nu %&ea
in"imida" *i ,(&7ea cu ( ,(ce ca)m%, di'e&i"% de a "u"u&(&
ce)(&)a)!i- 2"ia ce d(&eaE u$e ( muzic% e&'ec"%, )a (
in"en$i"a"e e&'ec"%, #n came&a e&'ec"%, cu 'e&ea$"&a
e&'ec"%, cu ,ede&e $&e )acu) unui (&a* e&'ec"-
C($"umu) #i e&a 7ine c&(i", ,a)iza e&a #n"&/un c()!, de
mici dimen$iuni, ca *i cum n/a& 'i a,u" ne,(ie de mu)"e
=?2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)uc&u&i ca $% ,(iaBeze 8 $au ca *i cum a& 'i ,eni" )a
<ene,a d(a& en"&u n(a"ea aceea-
8 Am $% d(&m aca$% 8 &%$un$e Ma&ia-
6%&7a"u) din 'a!a ei $e $c3im7% "("a)- Oc3ii de ca/
,a)e& #i c%%"a&% ( $"&%)uci&e &ece, :)acia)%-
8 A*az%/"e ac()( 8 zi$e e), a&%"#nd un $caun de
)#n:% 7i&(u-
E&a un (&dinH Un ade,%&a" (&din- Ma&ia $e $uu$e *i,
#n m(d ciuda", a$"a ( eDci"%-
8 A*az%/"e- nd&ea"% $a"e)e, ca ( 'emeie de c)a$%-
.ac% nu 'aci a$"a, am $% "e ede$e$c-
S% ( ede$ea$c%H C)ien" $ecia)H n"&/( c)i%, ea
#n!e)e$e "("u), $c(a$e cei ( mie de '&anci din :ean"% *i/i
u$e e 7i&(u-
8 2"iu ce ,&ei 8 zi$e ea, $"&%un:#nd cu &i,i&ea
(c3ii aceia a)7a*"&i, #n:3e!a!i 8- 2i nu $#n" di$u$%-
6%&7a"u) %&u a $e #n"(a&ce )a n(&ma)i"a"e *i ,%zu c%
ea ,(&7ea $e&i($-
8 6ea/!i ,inu) 8 zi$e e) 8- N/am $% "e (7)i: )a
nimic- P(!i $% mai &%m#i u!in $au (!i $% )eci dac%
,&ei-
Su$e)e )ui ( mai )ini*"i&%-
8 Am ( (cua!ie- Am un a"&(n ca&e m% &("eBeaz%
*i a&e #nc&ede&e #n mine- Te &(:, nu c(men"a nimic cu e)-
Ma&ia ( $u$e '%&% nici un "(n de im)(&a&e, '%&% a/)
&u:a nimic 8 e&a u& *i $im)u &ea)i"a"ea ,ie!ii ei-
Te&ence &ede,eni$e *i e) ace)a*i 7%&7a" 8 nici 7)#nd,
nici du&, d(a& cine,a ca&e, $&e de($e7i&e de cei)a)!i
c)ien!i, d%dea im&e$ia c% *"ie ce ,&ea- Acum %&ea c%
ie$e din"&/( "&an$%, din"&/( ie$% de "ea"&u ca&e #nc% nu
#nceu$e-
=??
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Me&i"a $% )ece a*a, '%&% a de$c(e&i nici(da"% ce
#n$eamn% un 1c)ien" $ecia)54
8 Ce ,&ei, )a d&e" ,(&7ind4
8 2"ii 7ine- .u&e&e- Su'e&in!%- 2i mu)"% )%ce&e-
1.u&e&ea *i $u'e&in!a nu c(nc(&d% cu mu)"% )%/
ce&e5, :#ndi Ma&ia- T("u*i a& 'i ,&u" cu di$e&a&e $%
c&ead% c% da, *i/n 'e)u) ace$"a $%/*i "&an$'(&me #n eD/
e&ien!e (zi"i,e ma&e a&"e din ce)e ne:a"i,e a)e ,ie!ii
$a)e-
E) ( )u% de m#n% *i ( c(ndu$e )a 'e&ea$"&%0 de cea/
)a)"% a&"e a )acu)ui u"eau ,edea "u&)a unei ca"ed&a)e 8
Ma&ia #*i amin"ea c% "&ecu$e e/ac()( #n "im ce
a&cu&:ea cu Ra)' Ha&" .&umu) S'#n"u)ui Iac(7-
8 >ezi &#u), )acu), ca$e)e, 7i$e&ica aceea4 Acum
cinci $u"e de ani, "("u) e&a mai mu)" $au mai u!in )a 'e)-
.(a& (&a*u) e&a c(m)e" :()E ( 7(a)% necun($cu"% $e
&%$#ndi$e #n "(a"% Eu&(a *i nimeni nu *"ia de ce mu&ea
a"#"a )ume- nceu$e&% $% numea$c% 7(a)a aceea Ciuma
Nea:&% 8 ( edea$% e ca&e ( "&imi$e$e .umnezeu
)umii din &icina %ca"e)(& (ameni)(&-
A"unci, un :&u de e&$(ane $/au 3("%&#" $% $e Be&"/
'ea$c% en"&u (meni&e0 ('e&eau )uc&u) de ca&e $e "emeau
ce) mai mu)"0 du&e&ea 'izic%- T&eceau zi *i n(a"e e
(du&i)e, e $"&%zi)e a$"ea, 7iciuindu/*i &(&iu) c(& cu
7iciu&i $au cu&e)e- Su'e&eau #n nume)e )ui .umnezeu *i/i
aduceau )aud% )ui .umnezeu cu du&e&ea )(&- n $cu&"
"im au de$c(e&i" c% e&au mai 'e&ici!i '%c#nd a$"a dec#"
a"unci c#nd c(ceau #ine, )uc&au )a c#m, 3&%neau
anima)e)e- .u&e&ea nu mai e&a $u'e&in!%, ci )%ce&ea de a
&%$cum%&a (meni&ea din %ca"e)e ei- .u&e&ea $/a
&e$c3im7a" #n 7ucu&ie, #n $en$ a) ,ie!ii, #n )%ce&e-
=?A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Oc3ii i $e a&in$e$e&% ia& de aceea*i $"&%)uci&e &ece
e ca&e i/( ,%zu$e #n u&m% cu c#"e,a minu"e- Lu% 7anii
e ca&e ea #i u$e$e e 7i&(u, &e"&a$e =C0 de '&anci *i/i
u$e #n :ean"a ei-
8 Nu/!i 'ace :&iBi cu a"&(nu) dumi"a)e- Ui"e c(/
mi$i(nu) en"&u e) *i/!i &(mi" c% nu/i ,(i $une nimic-
P(!i )eca-
Ea auc% "(!i 7anii-
8 NuH
E&au ,inu), a&a7u) din &e$"au&an", 'emeia cu z#m7e"
"&i$", ideea c% nici(da"% n/a,ea $% $e mai #n"(a&c% #n
)(ca)u) ace)a 7)e$"ema", '&ica de iu7i&ea ca&e $($ea $u7
'(&ma unui 7%&7a", $c&i$(&i)e c%"&e mama ei ca&e/i
(,e$"eau de$&e ( ,ia!% )in% de (cazii de )uc&u,
7%ie!a*u) ca&e/i ce&u$e un c&ei(n #n c(i)%&ie, )u"e)e cu
ea #n$%*i, ,ina, cu&i(zi"a"ea, 7anii, c%u"a&ea &(&ii)(&
)imi"e, *an$e)e *i &i)eBu&i)e e ca&e )e ie&du$e- E&a
ac()( a)"% Ma&ie0 nu mai ('e&ea da&u&i, ci $e ('e&ea ca
Be&"'%-
8 Mi/a "&ecu" '&ica- S% me&:em mai dea&"e- .ac%
e ne,(ie, ede$e*"e/m% en"&u c% m/am &e,()"a"- Am
min!i", am "&%da", am &(ceda" :&e*i" cu ace)a ca&e m/a
&("eBa" *i m/a iu7i"-
Ea in"&a$e #n B(c- Sunea ce "&e7uia $% $un%-
8 n :enunc3iH 8 zi$e Te&ence, cu :)a$ #nce" *i in/
"imidan"-
Ma&ia $e $uu$e- Nici(da"% nu mai 'u$e$e "&a"a"% #n
'e)u) ace)a 8 *i nu *"ia dac% e&a 7un $au "ic%)($, nu ,(ia
dec#" $% mea&:% mai dea&"e, me&i"a $% 'ie umi)i"% en"&u
"(" ce '%cu$e #n ,ia!%- In"&a #n"&/un e&$(naB, #n"&/un n(u
e&$(naB, ( 'emeie ca&e #i e&a c(m)e" necun($cu"%-
=?C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 Ai $% 'ii ede$i"%- +iindc% e*"i inu"i)%, nu cu/
n(*"i &e:u)i)e, nu *"ii nimic de$&e $eD, de$&e ,ia!%,
de$&e d&a:($"e- n "im ce ,(&7ea, Te&ence $e &e'%cea
#n d(i 7%&7a!i di'e&i!i- Ce) ca&e eD)ica )ini*"i" &e:u)i)e *i
ce) ca&e ( '%cea $% $e $im"% cea mai mize&a7i)% 'iin!% de
e )ume-
8 2"ii de ce acce" a$"a4 Pen"&u c% nu eDi$"% )%/
ce&e mai ma&e dec#" $% ini!iezi e cine,a #n"&/( )ume
necun($cu"%- S% $mu):i ,i&:ini"a"ea nu din c(&, ci din
$u')e", &icei4
Ea &iceea-
8 A$"%zi (!i $%/mi ui #n"&e7%&i- .a& de da"a ,i/
i"(a&e, c#nd c(&"ina "ea"&u)ui n($"&u $e ,a de$c3ide, ie$a
,a #ncee *i nu ,a mai u"ea 'i (&i"%- .ac% $e ,a (&i,
,a #n$emna c% $u')e"e)e n(a$"&e nu $e ("&i,e$c- Pine
min"e0 e ( ie$% de "ea"&u- .umnea"a "&e7uie $% 'ii un
e&$(naB cum n/ai a,u" nici(da"% cu&aBu) $% 'ii- n $cu&"
"im, ai $% de$c(e&i c% ace) e&$(naB e*"i dumnea"a
#n$%!i, da& #n% c#nd ai $% di$"in:i a$"a cu c)a&i"a"e, cau"%
$% $imu)ezi, $% in,en"ezi-
8 2i dac% nu (" $u(&"a du&e&ea4
8 Nu eDi$"% du&e&e, eDi$"% ce,a ca&e $e "&an$'(&m%
#n de)ec"a&e, #n mi$"e&- +ace a&"e din $cena&iu $% ce&i
1nu m% "&a"a a*a, m% 'ace $% $u'%& mu)"5- +ace a&"e $%
ce&i0 1O&e*"e/"e, nu mai $u(&"H5 2i de/aceea, ca $%
e,i"%m e&ic()u)---, )a$% cau) B($ *i nu m% &i,iH
Ma&ia, #n:enunc3ea"%, #*i )%$% cau) #n B($ *i 'iD%
(deaua-
8 Pen"&u a e,i"a ca &e)a!ia a$"a $% &(,(ace daune
'izice $e&i(a$e, ,(m a,ea d(u% c(du&i- .ac% unu) din"&e
n(i ,a zice 1:a)7en5, a$"a #n$eamn% c% ,i()en!a "&e7uie
=?F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
u!in &edu$%- .ac% ,a zice 1&(*u5, "&e7uie $% #nce"eze
imedia"-
8 Ai $u$ 1unu) din"&e n(i54
8 R()u&i)e a)"e&neaz%- Nu eDi$"% unu) '%&% a)"u) *i
nimeni nu ,a *"i $% umi)ea$c% dac% n/a '($" *i e) umi)i"-
E&au cu,in"e "e&i7i)e, ,eni"e din"&/( )ume e ca&e nu
( cun(*"ea, )in% de um7&%, de m(ci&)%, de u"&e:ai- 2i
"("u*i $e $im!ea d(&i"(a&e $% c(n"inue 8 "&uu) #i
"&emu&a, de '&ic% *i eDci"a!ie-
M#na )ui Te&ence ( a"in$e e ca cu ( :in:%*ie ne/
$e&a"%-
8 <a"a-
i ce&u $% $e &idice- +%&% a'ec!iune de($e7i"%, da&
'%&% a:&e$i,i"a"ea u$ca"% e ca&e/( a&%"a$e- Ma&ia #*i
u$e 3aina, #nc% "&emu&#nd "(a"%- Te&ence (7$e&,% #n ce
$"a&e e&a-
8 +umeaz% ( !i:a&% #nain"e de a )eca-
8 Nu $/a #n"#m)a" nimic-
8 Nu e ne,(ie- >a #ncee $% $e #n"#m)e #n $u')e"u)
dumi"a)e *i da"a ,ii"(a&e c#nd ne ,(m #n"#)ni ,ei 'i
&e:%"i"%-
8 N(a"ea a$"a a '%cu" ( mie de '&anci4
E) nu &%$un$e- A&in$e *i e) ( !i:a&% *i "e&mina&%
,inu), a$cu)"a&% muzica e&'ec"%, $a,u&a&% #m&eun%
"%ce&ea- P#n% c#nd ,eni m(men"u) $% $un% ce,a *i Ma&ia
&%ma$e $u&&in$% de &(&ii)e/i cu,in"e-
8 Nu #n!e)e: de ce d(&e$c $% ca)c #n n(&(iu) %$"a-
8 O mie de '&anci-
8 Nu de/a$"a-
Te&ence %&ea mu)!umi" de &%$un$-
8 2i eu mi/am u$ aceea*i #n"&e7a&e- Ma&c3izu) de
=?@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Sade $unea c% ce)e mai im(&"an"e eDe&ien!e a)e
7%&7a"u)ui $#n" ce)e ca&e/) duc )a eD"&eme- .(a& a*a ,(m
#n,%!a, 'iindc% a$"a ne $()ici"% #n"&e:u) cu&aB-
C#nd un a"&(n #*i umi)e*"e un an:aBa" $au un 7%&7a"
#*i umi)e*"e ne,a$"a nu e$"e ,(&7a dec#" de un )a* $au de
cine,a ca&e $e &%z7un% e ,ia!%, $#n" in*i ca&e nici(da"%
n/au #nd&%zni" $%/*i $c&u"eze ad#ncu) $u')e"u)ui, nici(da"%
n/au c%u"a" $% *"ie de unde ,ine d(&in!a de a da d&umu)
'ia&ei $%)7a"ice, de a #n!e)e:e c% $eDu), du&e&ea,
d&a:($"ea $#n" eDe&ien!e )imi"% a)e (mu)ui-
2i numai cine cun(a*"e '&(n"ie&e)e ace)ea cun(a*"e
,ia!aE &e$"u) e d(a& "&ece&e a "imu)ui, &ee"a&e a unei
$a&cini m(n("(ne, #m7%"&#ni&e *i m(a&"e '%&% a 'i *"iu" cu
ade,%&a" ce $e #n"#m)% aici-
Ia&%*i e $"&ad%, ia&%*i '&i:u), ia&%*i d(&in!a de a
me&:e e B($- Omu) :&e*e*"e, nu e ne,(ie $%/*i cun(a$c%
dem(nii ca $%/) :%$ea$c% e .umnezeu- Se #nc&uci*% cu
un :&u de $"uden!i ca&e ie*i$e&% din"&/un 7a&E e&au
,e$e)i, 7%u$e&% u!in, e&au '&um(*i, )e$neau de $%n%"a"e,
e$"e u!in "im a,eau $%/*i "e&mine uni,e&$i"a"ea *i
a,eau $% #ncea% ceea ce $e nume*"e 1ade,%&a"a ,ia!%5-
Se&,iciu, c%$%"(&ie, c(ii, "e)e,iz(&, am%&%ciune,
7%"&#ne!e, $enza!ia a nume&(a$e )uc&u&i ie&du"e,
'&u$"&%&i, 7(a)%, in,a)idi"a"e, deenden!% de cei)a)!i,
$in:u&%"a"e, m(a&"e-
Ce $e #n"#m)a4 2i ea c%u"a )ini*"ea ca $%/*i "&%ia$c%
1ade,%&a"a ,ia!%5E "imu) e"&ecu" #n E),e!ia, '%c#nd
ce,a ce nu/*i #nc3iui$e c% a& 'i u"u" 'ace ,&e(da"%, e&a
d(a& ( e&i(ad% di'ici)%, e ca&e "(!i ( #n'&un"% mai
de,&eme $au mai "#&ziu- n e&i(ada a$"a di'ici)%,
=?G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'&ec,en"a &opaca"ana, ie*ea cu 7%&7a!i en"&u 7ani, )e
#n"&ua e +a"a In:enu%, e +emeia +a"a)% *i e Mama
A"("#n!e)e:%"(a&e, #n 'unc!ie de c)ien"-
E&a d(a& un 'e) de a munci, c%&uia i $e c(n$ac&a cu
maDimum de &('e$i(na)i$m 8 da"(&i"% 7ac*i*u&i)(& 8
*i minimum de in"e&e$ 8, de "eam% $% nu #i de,in% (
(7i*nuin!%- Pe"&ecu$e n(u% )uni c(n"&()#nd )umea din
Bu&u) ei *i, cu u!in "im #nain"e de a $e #n"(a&ce #n !a&a
$a, $e de$c(e&ea caa7i)% $% iu7ea$c% '%&% a ce&e nimic
#n $c3im7 *i $% $u'e&e '%&% m("i,- Ca *i cum ,ia!a a& 'i
a)e$ ace$" miB)(c $(&did, $"&aniu, ca $% ( #n,e!e ce,a
de$&e &(&ii)e/i mi$"e&e, de$&e )umina *i "ene7&e)e
$a)e-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n n(a"ea c#nd #) #n"#)ni e
Te&ence en"&u &ima (a&%0
>-a citat pe #ade, despre care eu nu auzisem nici-
odat, cu e5cep!ia comentariilor tradi!ionale despre sa-
dism' (3e cunoatem numai cnd ne gsim n fa!a pro-
priilor noastre limite*, i asta e corect. )ar e i greit,
pentru c nu este important s cunoatem totul cu pri-
ire la noi nine0 fiin!a uman n-a fost fcut doar ca
s caute n!elepciunea, ci i ca s are pmntul, s-i
semene grul, s fac pine.
Eu snt dou femei' una dorete s ai" toat "u-
curia, pasiunea, aenturile pe care mi le poate da ia!a.
&ealalt rea s fie sclaa unei rutine, a ie!ii de fami-
lie, dou lucruri care pot fi plnuite i realizate. #nt o
femeie de cas i o prostituat, am"ele trind n acelai
corp i luptnd una mpotria celeilalte.
=?9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
+ntlnirea unei femei cu sine nsi este un amu-
zament cu riscuri serioase. Un dans diin. &nd ne n-
tlnim, sntem dou energii diine, dou uniersuri care
se ciocnesc. )ac ntlnirea nu are reeren!a necesar,
un uniers l distruge pe cellalt.
E&a din n(u #n )i,in:u) ca$ei )ui Ra)' Ha&", '(cu) #n
*emineu, ,inu), ei d(i *ez#nd e B($, *i "(" ce
eDe&imen"a$e #n aBun cu ace) cad&u de c(nduce&e
en:)ez e&a un $im)u ,i$ $au un c(*ma& 8 #n 'unc!ie de
$"a&ea ei de $i&i"- Acum #*i c%u"a din n(u &a!iunea de a
"&%i 8 mai 7ine zi$, d%&ui&ea cea mai ne7unea$c% cu
u"in!%, aceea #n ca&e cine,a #*i ('e&% inima *i nu ce&e
nimic #n $c3im7-
E,()ua$e mu)" #n a*"e"a&ea ace$"ui m(men"- .e$/
c(e&i$e, #n ce)e din u&m%, c% d&a:($"ea &ea)% nu a,ea
nimic de/a 'ace cu ceea ce/*i ima:ina, adic% un )an! de
e,enimen"e &(,(ca"e de ene&:ia am(&(a$% 8 #n/
d&%:($"i&e, an:aBamen", c%$%"(&ie, c(ii, a*"e"a&e, 7u/
c%"%&ie, a&c de di$"&ac!ii duminica, ia& a*"e"a&e, 7%/
"&#ne!e #n d(i *i a*"e"a&ea $e "e&min% *i/n )(cu) ei ,ede
en$i(na&ea $(!u)ui, 7()i)e, $enza!ia c% e mu)" &ea "#&ziu
ca $% "&%ia$c% #m&eun% ceea ce ,i$a$e&%-
) &i,i e 7%&7a"u) c%&uia 3("%&#$e $% i $e a7and(/
neze *i c%&uia 3("%&#$e $% nu/i (,e$"ea$c% nici(da"% ce
$im!ea, en"&u c% ceea ce $im!ea acum e&a dea&"e $u7
(&ice '(&m%, inc)u$i, $u7 cea 'izic%- E) %&ea mai #n
=A0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)a&:u) $%u, ca *i cum a& 'i inau:u&a" ( e&i(ad% in/
"e&e$an"% a eDi$"en!ei $a)e- Z#m7ea, (,e$"ea anecd("e
din &ecen"a )ui c%)%"(&ie )a Munc3en en"&u a $e #n"#)ni
cu un im(&"an" di&ec"(& de muzeu-
8 M/a #n"&e7a" dac% #nza cu c3iu&i)e din <ene,a
e$"e :a"a- I/am $u$ c% #n"#)ni$em una din e&$(ane)e
&incia)e e ca&e mi/a& )%cea $% )e ic"ez- O 'emeie
)in% de )umin%- .a& nu ,&eau $% ,(&7e$c de$&e mine,
,&eau $% "e #m7&%!i*ez- Te d(&e$c-
.(&in!%- .(&in!%4 .(&in!%H A*ada&, ace$"a 'u$e$e
unc"u) de )eca&e en"&u acea n(a"e, de(a&ece e&a un
)uc&u e ca&e ea #) cun(*"ea '(a&"e 7ineH
.e i)d%0 $% "&ezea$c% d(&in!a '%&% $%/i #nc&edin!eze
numaidec#" *i (7iec"u) ace$"eia-
8 .eci0 m% d(&e*"i- O 'acem, c3ia& acum- E*"i )a
mai u!in de un me"&u de mine, ai '($" )a un )(ca), ai
)%"i" en"&u $e&,icii)e me)e, *"ii c% ai d&e"u) $% m%
m#n:#i- .a& nu #nd&%zne*"i- P&i,e*"e/m%- P&i,e*"e/m% *i
:#nde*"e/"e c% (a"e eu nu ,&eau $% m% &i,e*"i- Ima/
:ineaz%/!i ce $e a$cunde $u7 &(c3ia mea-
La )uc&u, '()($ea #n"("deauna #m7&%c%min"e nea:&%
*i nu &iceea de ce (a&e ce)e)a)"e 'e"e de )a &opa-
ca"ana #nce&cau $% 'ie &(,(ca"(a&e cu dec()"eu&i)e *i
cu)(&i)e )(& a:&e$i,e- Pen"&u ea, a/) eDci"a e un 7%&7a"
#n$emna $% $e #m7&ace ca (&ice 'emeie e ca&e ( (a"e
#n"#)ni )a 7i&(u, #n "&en $au #n ca$a unei &ie"ene a
ne,e$"ei-
Ra)' ( &i,i, Ma&ia $im!i c% e) ( dez7&%ca *i/i )%cu
$% 'ie d(&i"% #n 'e)u) ace)a 8 '%&% c(n"ac", ca #n"&/un
&e$"au&an" $au )a &#ndu) de )a cinema-
8 S#n"em #n"&/( :a&% 8 c(n"inu% Ma&ia- A*"e"
=A=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"&enu) #m&eun% cu "ine, "u nu m% cun(*"i- .a& &i,i&ea
mi $e #nc&uci*eaz% cu a "a, din #n"#m)a&e, *i nu mi $e
a7a"e- Nu *"ii ce #nce&c $% $un, de(a&ece, de*i e*"i un
7%&7a" in"e)i:en", caa7i) $% ,ezi 1)umina5 e&$(ane)(&,
nu e*"i de$"u) de $en$i7i) ca $% ,ezi ce )umineaz% )umina
a$"a-
n,%!a$e 1"ea"&u)5- >(i$e $% ui"e c#" mai &eede 'a!a
ace)ui cad&u de c(nduce&e en:)ez, da& e) e&a ac()(,
c%)%uzindu/i ima:ina!ia-
8 Oc3ii mei !i/i &i,e$c !in"% e/ai "%i *i m% #n"&e7
(a"e #n $inea mea0 1Oa&e #) cun($c de unde,a45 Sau $e
(a"e $% 'iu di$"&a"%- Sau $e (a"e $%/mi 'ie '&ic% $% nu
'iu an"ia"ic%, (a"e "u m% cun(*"i, #!i ,(i ('e&i a,an"aBu)
du7iu)ui ,&eme de c#"e,a $ecunde, #nain"e de a "&a:e
c(nc)uzia c% e ( &ea)i"a"e $au ( ne#n!e)e:e&e-
P(a"e #n$% c% *i eu ,&eau )uc&u) ce) mai $im)u din
)ume0 $% #n"#)ne$c un 7%&7a"- P(a"e c% #nce&c $% 'u: de (
d&a:($"e din &icina c%&eia am $u'e&i"- P(a"e c% #nce&c $%
m% &%z7un de ( "&%da&e ce mi $/a #n"#m)a" de cu&#nd *i
m/am 3("%&#" $% me&: )a :a&% #n c%u"a&ea unui
necun($cu"- P(" d(&i $% 'iu &($"i"ua"a "a d(a& en"&u (
n(a"e, d(a& ca $% 'ac ce,a di'e&i" #n ,ia!a mea Ba)nic%-
P(a"e c% *i $#n" cu ade,%&a" ( &($"i"ua"%, ca&e $e a')%
ac()( #n c%u"a&e de )uc&u-
O "%ce&e 7&u$c%E Ma&ia a,u$e$e un m(men" de ne/
a"en!ie- Se #n"(&$e$e )a 3("e)u) ace)a, umi)i&ea 8 1:a)/
7en5, 1&(*u5, du&e&e *i mu)"% )%ce&e- T(a"e ace)ea $e
ame$"eca$e&% cu $u')e"u) ei #n"&/un m(d ca&e nu/i )%cea-
Ra)' (7$e&,% *i #nce&c% $% ( duc% din n(u #n :a&%0
8 La #n"#)ni&ea a$"a, m% d(&e*"i *i "u4
8 Nu *"iu- Nu ne ,(&7im, "u nu *"ii-
=A2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
A)"e $ecunde de nea"en!ie- O&icum, ideea de 1"ea/
"&u5 ( aBu"a c(n$ide&a7i)E '%cea $% $e i,ea$c% ade,%&a"u)
e&$(naB, #nde%&"a nume&(a$e e&$(ane 'a)$e ca&e
$%)%*)uie$c #n n(i-
8 .a& e un 'a" c% nu/mi #n"(&c &i,i&ea *i "u nu *"ii
ce $% 'aci- S% "e a&(ii4 >ei 'i (a&e &e$in$4 >(i c3ema
un :a&dian4 Sau "e ,(i in,i"a )a ( ca'ea4
8 M% #n"(&c de )a Miinc3en 8 zi$e Ra)' Ha&", ia&
"(nu) ,(cii $a)e e&a di'e&i", ca *i cum $/a& 'i #n"#)ni" cu
ade,%&a" en"&u &ima (a&% 8- M% :#nde$c )a ( c()ec!ie
de "a7)(u&i de$&e e&$(na)i"%!i)e $eDu)ui- Mu)"i)e)e
m%*"i e ca&e )e '()($e$c (amenii ca $% nu "&%ia$c%
nici(da"% ade,%&a"a #n"#)ni&e-
E) cun(*"ea 1"ea"&u)5- Mi)an $u$e$e c% e&a un c)ien"
$ecia)- A)a&ma $e dec)an*a$e, da& ea a,ea ne,(ie de
"im ca $% &e')ec"eze-
8 .i&ec"(&u) muzeu)ui mi/a $u$0 e ce ,&ei $%/!i
7azezi )uc&a&ea4 I/am &%$un$0 e 'emei ca&e $e $im"
)i7e&e ca $% 'ac% d&a:($"e e 7ani- E) c(men"%0 ei 7ine,
$% )e numim e 'emei)e a$"ea &($"i"ua"e- I/am &%$un$0
7un, $#n" &($"i"ua"e, am $% $"udiez i$"(&ia )(& *i am $%
'ac ce,a mai in"e)ec"ua), mai e :u$"u) 'ami)ii)(& ca&e au
$% '&ec,en"eze muzeu) dumnea,(a$"&%- T("u) e (
c3e$"iune de cu)"u&%, nu/i a*a4 Cum anume $% &ezin!i
#n"&/( manie&% a:&ea7i)% ce,a :&eu de di:e&a"- .i&ec"(&u)
in$i$"%0 da& $eDu) nu mai e "a7u- E un )uc&u a"#" de
eD)(&a", #nc#" e *i :&eu $% mai 'aci ( )uc&a&e e acea$"%
"em%- I/am &%$un$0 .a& dumnea,(a$"&% *"i!i de unde
,ine d(&in!a $eDua)%4 .in in$"inc", a zi$ di&ec"(&u)- .a,
din in$"inc", da& "(a"% )umea *"ie a$"a- Cum $% 'aci (
eD(zi!ie '&um(a$%, dac% ,(&7im d(a& de *"iin!%4 Eu
=A?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
,&eau $% ,(&7e$c de$&e 'e)u) cum eD)ic% 7%&7a"u) acea
a"&ac!ie- Cum a& (,e$"i a$"a un 'i)(z(' 7un%(a&%-
.i&ec"(&u) m/a &u:a" $%/i dau un eDem)u- I/am $u$ c%,
a"unci c#nd ,(i )ua "&enu) ca $% m% #n"(&c aca$% *i dac%
,&e( 'emeie a,ea $% $e ui"e )a mine, am $% m% duc $%
$"au de ,(&7% cu eaE a* zice c%, 'iind ( $"&%in%, am u"ea
a,ea )i7e&"a"ea de a 'ace "(" ce am ,i$a" ,&e(da"%, $% ne
"&%im "(a"e 'an"ezii)e, ia& a(i $% ne #n"(a&cem )a ca$e)e
n(a$"&e, )a ne,e$"e)e *i )a 7%&7a!ii n(*"&i, '%&% ca
d&umu&i)e $% ni $e mai #n"&e"aie ,&e(da"%- 2i a"unci, #n
:a&a a$"a, eu ( ,%d-
8 P(,e$"ea "a e a"#" de in"e&e$an"%, #nc#" ucide d(/
&in!a-
Ra)' Ha&" &#$e *i 'u de ac(&d- >inu) $e "e&mina$e, e)
me&$e )a 7uc%"%&ie *i mai adu$e ( $"ic)%, ia& ea &%ma$e cu
(c3ii )a '(c, *"iind #nc% de e a"unci ca&e a,ea $% 'ie
u&m%"(&u) a$, da& $a,u&#nd #n ace)a*i "im am7ian!a
aceea &imi"(a&e, ui"#ndu/) e cad&u) de c(nduce&e
en:)ez *i 'iind :a"a $% $e d%&uia$c% ia&%*i-
Ra)' um)u ce)e d(u% a3a&e-
8 .(a& de cu&i(zi"a"e, #n ce 'e) $/a u"u" "e&mina
(,e$"ea a$"a cu di&ec"(&u)4
8 L/a* 'i ci"a" e P)a"(n, d(a& m% a')am #n 'a!a unui
in"e)ec"ua)- .u% e), )a #nceu"u) c&ea!iei, 7%&7a!ii *i
'emei)e nu e&au a*a cum $#n" a$"%ziE eDi$"a ( $in:u&%
'iin!%, ca&e e&a $cund%, cu un $in:u& "&u *i un :#", da&
cau) a,ea d(u% 'e!e, 'ieca&e &i,ind #n a)"% di&ec!ie- E&a
ca *i cum d(u% '%"u&i a& 'i '($" )ii"e $a"e/n $a"e, cu
d(u% $eDu&i (u$e, a"&u ici(a&e, a"&u 7&a!e-
Zeii :&eci e&au #n$% :e)(*i *i/*i d%du$e&% $eama c% (
'%"u&% ca&e a,ea a"&u m#ini muncea mai mu)", ce)e
=AA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
d(u% 'e!e (u$e a)e ei e&au #n e&manen!% ,i:i)en"e *i nu
u"ea 'i a"aca"% mi*e)e*"e, a"&u ici(a&e nu &e"indeau
a"#"a e'(&" ca $% $"ea #n ici(a&e $au $% mea&:% ,&eme
#nde)un:a"%- 2i, )uc&u) ce) mai e&icu)($0 c&ea"u&a cu
&icina a,ea d(u% $eDe di'e&i"e, nu a,ea ne,(ie de
nimeni a)"cine,a ca $% c(n"inue a $e #nmu)!i e %m#n"-
A"unci Zeu$, $"%#nu) $u&em a) O)imu)ui, zi$e0
1Am un )an ca $%/i 'ac e ace*"i mu&i"(&i $%/*i
ia&d% u"e&ea-5
2i, cu un "&%$ne", a "%ia" #n d(u% '%"u&a aceea, c&e/
#nd 7%&7a"u) *i 'emeia- A$"a a #nmu)!i" mu)" (u)a!ia
)umii *i, #n ace)a*i "im, i/a dez(&ien"a" *i i/a $)%7i" e
)(cui"(&ii ei 8 de(a&ece acum "&e7uiau $%/*i cau"e din
n(u a&"ea ie&du"%, $% ( #m7&%!i*eze din n(u *i &in
#m7&%!i*a&ea a$"a $%/*i &ecae"e ,ec3ea u"e&e,
caaci"a"ea de a e,i"a "&%da&ea, &ezi$"en!a )a d&umu&i)e
)un:i *i u"in!a de a $u(&"a munci)e (7($i"(a&e-
m7&%!i*a&ea &in ca&e d(u% "&uu&i $e c(n'und% din n(u
#n"&/unui $in:u& n(i ( numim $eD-
8 P(,e$"ea a$"a e ade,%&a"%4
8 A*a zice P)a"(n, 'i)(z('u) :&ec-
Ma&ia #) &i,ea 'a$cina"% *i eDe&ien!a din n(a"ea
"&ecu"% di$%&u$e c(m)e"- ) ,edea e (mu) din 'a!a ei
)in de aceea*i 1)umin%5 e ca&e ( di$"in:ea *i e) #n ea,
(,e$"ind i$"(&ia aceea ciuda"% cu en"uzia$m, cu (c3ii
$"&%)uci"(&i acum nu de d(&in!%, ci de 7ucu&ie-
8 P(" $%/!i ce& ( 'a,(a&e4
Ra)' #i &%$un$e c%/i u"ea ce&e (&ice-
8 Ai u"u" de$c(e&i de ce, du% ce zeii au $ea&a"
'%"u&a aceea cu a"&u ici(a&e, une)e din"&e e)e au aBun$
)a c(nc)uzia c% #m7&%!i*a&ea &e$ec"i,% u"ea 'i d(a& un
=AC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)uc&u, ( a'ace&e ca (&ica&e a)"a 8 ca&e, #n )(c $%
$(&ea$c%, &educe ene&:ia (ameni)(&4
8 >(&7e*"i de &($"i"u!ie4
8 EDac"- Ai u"u" (a&e de$c(e&i c#nd a #nce"a"
$eDu) $% mai 'ie $ac&u4
8 O ,(i 'ace, dac% ,&ei 8 &%$un$e Ra)' 8- .a&
nu m/am :#ndi" nici(da"% )a a$"a *i c&ed c% nimeni nu $/a
mai :#ndi"E (a"e nici nu eDi$"% ma"e&ia) #n acea$"%
&i,in!%-
Ma&ia nu $u(&"% &e$iunea0
8 Pi $/a/n"#m)a" $% c&ezi c% 'emei)e, #nde($e7i
&($"i"ua"e)e, $#n" caa7i)e $% iu7ea$c%4
8 .a, mi $/a #n"#m)a"- Mi $/a #n"#m)a" #n &ima
zi, c#nd e&am )a ma$a din ca'enea, c#nd am ,%zu" )umina-
A"unci, c#nd m/am :#ndi" $% "e in,i" )a ( ca'ea, am
&e'e&a" $% c&ed #n "(", inc)u$i, #n ($i7i)i"a"ea ca "u $%
m% &edai )umii din ca&e am '%cu" a&"e mu)" "im-
Acum nu mai e&a ca)e de #n"(a&ce&e- Ma&ia, &(/
'e$(a&a, "&e7uia $%/i ,in% imedia" #n aBu"(& $au de nu,
a,ea $%/) $%&u"e, $%/) #m7&%!i*eze, $%/) &(a:e $% nu (
%&%$ea$c%-
8 S% ne #n"(a&cem #n :a&% 8 zi$e ea 8- Mai 7ine
zi$, $% ne #n"(a&cem #n )i,in:u) ace$"a, #n ziua c#nd am
,eni" aici en"&u &ima (a&% *i "u ai &ecun($cu" c% eDi$"
*i mi/ai da" un da&- A '($" &ima #nce&ca&e de a in"&a #n
$u')e"u) meu *i nu *"iai dac% e&ai 7ine ,eni"- .a&, cum
$une i$"(&ia )(&, 'iin!e)e (mene*"i au '($" di,iza"e *i
acum cau"% ia&%*i #m7&%!i*a&ea ca&e )e/a& u"ea uni- Ia"%
in$"inc"u) n($"&u- .a& *i &a!iunea n(a$"&% de a #ndu&a
"(a"e )uc&u&i)e di'ici)e ca&e $e e"&ec e "imu) c%u"%&ii-
>&eau $% m% &i,e*"i *i ,&eau, #n ace)a*i "im, $%
=AF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'aci #n a*a 'e), #nc#" eu $% nu (7$e&,- Im(&"an"% e &ima
d(&in!%, en"&u c% ea e a$cun$%, in"e&zi$%, neacce"a"%-
Nu *"ii dac% e*"i #n 'a!a Bum%"%!ii "a)e ie&du"e, nici ea nu
*"ie, ce,a #n$% ,/a a"&a$ 8 *i "&e7uie $% c&ezi c% e un
ade,%&-
.e unde $c(" "(a"e a$"ea4 Sc(" "(a"e a$"ea din ad#n/
cu) inimii me)e, en"&u c% mi/a& )%cea $% 'i '($" "("/
deauna a*a- Sc(" ,i$e)e a$"ea din #n$u*i ,i$u) meu de
'emeie-
L%$% u!in #n B($ 7&e"eaua &(c3iei, a$"'e) #nc#" i $e
dez,%)ui d(a& ( a&"e in'im% din $'#&cu) $#nu)ui-
8 .(&in!a nu e$"e ceea ce ,ezi, ci ceea ce/!i ima/
:inezi-
Ra)' Ha&" &i,ea ( 'emeie cu %& ne:&u *i &(c3ie )a
'e) cu %&u), *ez#nd e a&d($ea)a )i,in:u)ui $%u, )in%
de d(&in!e a7$u&de, cum a& 'i $% i $e a&ind% un *emineu
#n "(iu) ,e&ii- .a, ,(ia $%/*i ima:ineze ce anume
a$cundea &(c3ia aceea, #i u"ea ,edea dimen$iunea
$ini)(&, *"ia c% $u"ienu) '()($i" de ea #i e&a inu"i), de*i e&a
e$emne ( (7)i:a!ie &('e$i(na)%- S#nii ei nu e&au ma&i,
nu e&au mici, e&au "ine&i- P&i,i&ea ei nu a&%"a nimic0 (a&e
ce '%cea ac()(4 .e ce a)imen"a e) acea$"% &e)a!ie
&imeBdi(a$%, a7$u&d%, dac% nu a,ea nici ( &(7)em% $%
:%$ea$c% ( 'emeie4 E&a 7(:a", "#n%&, ce)e7&u, a&%"($- *i
ad(&a munca, iu7i$e 'emei cu ca&e $e c%$%"(&i$e, 'u$e$e
iu7i"- n $'#&*i", e&a un (m ca&e, du% "(a"e e"a)(ane)e, a&
'i "&e7ui" $% $"&i:e din &%$u"e&i0 1S#n" 'e&ici"-5
.a& nu e&a- n "im ce maB(&i"a"ea mu&i"(&i)(& $e
$e"eau en"&u un c(d&u de #ine, un ac(e&i* $u7 ca&e
=A@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$% "&%ia$c%, ( $)uB7% ca&e $% )e e&mi"% a "&%i cu
demni"a"e, Ra)' Ha&" a,ea "(a"e ace$"ea, ceea ce/) '%cea
*i mai ne'e&ici"- .ac% *i/a& 'i '%cu" un 7i)an! &ecen" a)
,ie!ii, (a"e "&%i$e d(u%, "&ei zi)e c#nd $e "&ezi$e, &i,i$e
$(a&e)e 8 $au )(aia 8 *i $e $im!i$e 7ucu&($ c% e&a
diminea!%, u& *i $im)u 7ucu&($, '%&% $%/*i d(&ea$c%
nimic, '%&% $% cea&% nimic #n $c3im7- A'a&% de ace)e
c#"e,a zi)e, &e$"u) eDi$"en!ei i $e i&($i$e e ,i$%&i,
'&u$"&%&i *i #m)ini&i, d(&in!a de au"(de%*i&e, c%)%"(&ii
dinc()( de &(&ii)e )imi"eE nu *"ia eDac" cum $au de ce,
$i:u& e$"e c%/*i e"&ecu$e ,ia!a #nce&c#nd $% d(,edea$c%
ce,a-
O &i,ea e 'emeia '&um(a$% din 'a!a $a, #m7&%ca"%
di$c&e" #n ne:&u, ( 'iin!% e ca&e ( #n"#)ni$e din
#n"#m)a&e, de*i ( mai ,%zu$e *i #nain"e #n )(ca) *i (7/
$e&,a$e c% nu $e ac(&da cu am7ian!a- Ea #i ce&ea $% (
d(&ea$c%, ia& e) ( d(&ea u"e&nic, mu)" mai u"e&nic dec#"
*i/a& 'i #nc3iui" 8 #i d(&ea #n$% nu c(&u) $au $#nii, ci
c(mania- >(ia $% ( cu&ind%/n 7&a!e, $% &%m#n% "%cu!i
cu (c3ii )a '(c, 7#nd ,in, 'um#nd c#"e ( !i:a&%, e&a de$"u)-
>ia!a e$"e a)c%"ui"% din )uc&u&i $im)e, ($"eni$e c%u"#nd
a"#!ia ani ce,a '%&% a *"i ce anume-
2i "("u*i, dac% a& 'i '%cu" a$"a, dac% a& 'i a"in$/(,
"("u) a& 'i '($" ie&du"- .e(a&ece, #n ('ida 1)uminii5 ei,
nu e&a $i:u& dac% #n!e)e:ea ce 7ine e&a $% $"ea )#n:% ea-
Me&i"a4 .a, *i/a,ea $% c(n"inue $% me&i"e a"#"a "im c#"
,a 'i '($" nece$a&, #n% c#nd ,a u"ea $% $e a*eze cu ea e
ma)u) )acu)ui, $% ,(&7ea$c% de$&e d&a:($"e 8 *i $%
aud% ace)a*i )uc&u $u$ *i de ea- Mai 7ine $% nu &i*"e, $%
nu &ecii"e )uc&u&i)e, $% nu $un% nimic-
=AG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Ra)' Ha&" #nce"% $% $e mai "(&"u&eze *i $e c(ncen"&%
din n(u a$u&a B(cu)ui e ca&e/) n%$c(ci$e&% #m&eun%-
+emeia din 'a!a )ui e&a ce&"%0 nu aBun:eau ,inu), '(cu),
!i:a&a, c(mania0 e&a nece$a& a)" :en de 7e!ie, a)" :en de
')ac%&%-
+emeia u&"a ( 7)uzi!% cu 7&e"e)e, #*i )%$a$e un $#n )a
,ede&e, u"ea $%/i ,ad% ca&na!ia, mai mu)" m%$)inie dec#"
a)7%- O d(&i- O d(&i mu)"-
Ma&ia &ema&c% $c3im7a&ea din (c3ii )ui Ra)'- +a"u)
de a $e *"i d(&i"% ( eDci"a mai mu)" ca (&ice a)"ce,a- Nu
a,ea nimic de/a 'ace cu &e!e"a c(n,en!i(na)% 8 ,&eau $%
'ac d&a:($"e cu "ine, ,&eau $% m% c%$%"(&e$c cu "ine,
,&eau $% ai (&:a$m, ,&eau $% 'ac un c(i), ,&eau
an:aBamen"e- Nu, d(&in!a e&a ( $enza!ie )i7e&%, $)(7(d%
#n $a!iu, ,i7&#nd, um)#nd ,ia!a cu ,(in!a de a ($eda
ce,a 8 *i a$"a e&a de aBun$, ,(in!a a$"a #min:ea "("u)
#n 'a!%, d%&#ma mun!ii, #i umezea $eDu)-
.(&in!a e&a iz,(&u) a "(a"e 8 $% )ece din !a&a ei, $%
de$c(e&e ( )ume n(u%, $% #n,e!e '&an!uze*"e, $%/*i
#n'&#n:% idei)e &ec(nceu"e, $% ,i$eze )a ( 'e&m%, $%
iu7ea$c% '%&% a ce&e nimic #n $c3im7, $% $e $im"% 'emeie
d(a& din cauza &i,i&ii unui 7%&7a"- Cu ( )en"(a&e
ca)cu)a"%, #*i )%$% #n B($ *i cea)a)"% 7&e"ea *i 7)uzi!a i $e
&e)in$e e c(&- A(i, #*i de$c3eie $u"ienu)- 2i &%ma$e
a*a, cu a&"ea $ue&i(a&% a c(&u)ui c(m)e" :(a)%,
#nc3iuindu/*i c% e) a,ea $% $e a&unce a$u&a ei, $% (
m#n:#ie, $%/i 'ac% dec)a&a!ii de d&a:($"e 8 $au, dac% e&a
de$"u) de $en$i7i), $% $im"%, #n &(&ia/i d(&in!%, #n$%*i
)%ce&ea $eDu)ui-
Luc&u&i)e din Bu&u) ce)(& d(i #nceu$e&% $% $e &e/
=A9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$c3im7e, z:(m("e)e nu mai eDi$"au, *emineu), c%&!i)e
di$%&u$e&% "&e"a", #n)(cui"e 'iind &in"&/un $(i de
"&an$%, #n ca&e c(n"inu% $% eDi$"e d(a& (7iec"u) (7$cu& a)
d(&in!ei *i nimic a)"ce,a nu mai a&e im(&"an!%-
6%&7a"u) nu $e mi*c%- La #nceu" #*i $im!i ( anumi"%
"imidi"a"e #n &i,i&e, ca&e #n$% nu du&% mu)"- E) ( &i,ea,
*i #n )umea ima:ina!iei $a)e ( dezmie&da cu )im7a,
'%ceau d&a:($"e, a$udau, $e #m7&%!i*au, ame$"ecau
"and&e!ea *i ,i()en!a, $"&i:au *i :emeau )a()a)"%-
n )umea &ea)% #n$% nu $uneau nimic, nici unu) din
ei nu '%cea ,&e( mi*ca&e *i a$"a ( eDci"a *i mai mu)",
'iindc% *i ea e&a )i7e&% $% :#ndea$c% du% ,(ie- ) &u:a $%
( a"in:% cu 7)#nde!e, de$'%cea ici(a&e)e, $e ma$"u&7a #n
'a!a )ui, &(nun!a '&aze &(man"ice *i ,u):a&e ca *i cum a&
'i '($" "("una, a,ea mai mu)"e (&:a$me, #i "&ezea e
,ecini, "&ezea )umea #n"&ea:% cu $"&i:%"e)e ei- Ac()( e&a
7%&7a"u) ei, ca&e d%&uia )%ce&e *i 7ucu&ie, cu ca&e u"ea
'i cea ca&e e&a, u"ea $% ,(&7ea$c% de$&e &(7)eme)e ei
$eDua)e, $%/i (,e$"ea$c% ce mu)" i/a& )%cea $% &%m#n%
cu e) "(" &e$"u) n(!ii, a) $%"%m#nii, a) ,ie!ii-
Sud(a&ea #nceu $% $e &e)in:% de e '&un!i)e am#n/
du&(&a- .in cauza *emineu)ui a&in$, #*i $uneau unu)
a)"uia #n :#nd- .a& a"#" 7%&7a"u), c#" *i 'emeia din )i,in:u)
ace)a #*i a"in$e$e&% )imi"a, #*i '()($i$e&% #n"&ea:a
ima:ina!ie, "&%i$e&% #m&eun% ( ,e*nicie de c)ie
#nc#n"%"(a&e- T&e7uiau $% $e (&ea$c%- Un a$ mai mu)",
*i ma:ia aceea a& 'i '($" de$"&%ma"% de &ea)i"a"e-
Cu mu)"% )en"(a&e 8 en"&u c% 'ina)u) e "("deauna
mai di'ici) dec#" #nceu"u), #*i u$e ia& $u"ienu) *i/*i
ac(e&i $#nii- Uni,e&$u) &e,eni )a )(cu) $%u, )uc&u&i)e
dim&eBu& &e#nceu&% $% $e i,ea$c%, ea #*i &idic% 7)uza
=C0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ca&e/i c%zu$e #n% e "a)ie, $u&#$e *i/i a"in$e cu 7)#nde!e
'a!a- E) ( &in$e de m#n% *i *i/( a%$% de 'a!a )ui, '%&% $%
*"ie #n% c#nd "&e7uia $% ( !in% ac()( $au cu ce in"en$i"a"e
"&e7uia $% i/( $"&#n:%-
Ea $im!i d(&in!a de a/i $une c%/) iu7e*"e- A$"a #n$%
a& 'i u"u" $"&ica "("u), )/a& 'i u"u" $e&ia $au 8 *i mai
&%u 8 #) u"ea 'ace *i e e) $%/i $un% c% ( iu7e*"e-
Ma&ia nu ,(ia a$"a0 )i7e&"a"ea iu7i&ii $a)e e&a de a nu
a,ea nimic de ce&u" $au de $e&a"-
8 Cine e caa7i) $% $im"% *"ie c% e caa7i) $% $e
7ucu&e de )%ce&e c3ia& *i #nain"e de a/) a"in:e e ce/
)%)a)"- Cu,in"e)e, &i,i&i)e, "(a"e ace$"ea !in de $ec&e"u)
dan$u)ui- .a& "&enu) $($e*"e, 'ieca&e )eac% #n a)"%
di&ec!ie- Se& $% "e (" #n$(!i #n c%)%"(&ia a$"a #n%--- #n%
unde4
8 na(i )a <ene,a 8 &%$un$e Ra)'-
8 Cine z%&e*"e *i de$c(e&% 'iin!a )a ca&e a ,i$a"
"("deauna *"ie c% ene&:ia $eDua)% $e dez)%n!uie c3ia&
#nain"ea $eDu)ui &(&iu/zi$- Cea mai ma&e )%ce&e nu e
$eDu), e$"e a$iunea cu ca&e e &ac"ica"- C#nd acea$"%
a$iune e in"en$%, $eDu) in"e&,ine ca $% de$%,#&*ea$c%
dan$u), da& e) nu e nici(da"% unc"u) &incia)-
8 >(&7e*"i de$&e d&a:($"e ca ( &('e$(a&%-
Ma&ia $e 3("%&# $% ,(&7ea$c% en"&u c% a$"a e&a
a%&a&ea ei, 'e)u) ei de a $une "("u) '%&% a $e an:aBa cu
nimic0
8 Cine e #nd&%:($"i" 'ace d&a:($"e "(" "imu), c3ia&
*i a"unci c#nd nu 'ace- C#nd "&uu&i)e n(a$"&e $e #n"#)ne$c
e$"e d(a& &e,%&$a&ea din cea*c%- Pu"em &%m#ne a)%"u&i
cea$u&i, zi)e #n"&e:i- Pu"em $% #nceem dan$u) #n"&/( zi *i
$%/) "e&min%m a d(ua zi $au c3ia& $% nu/) mai "e&min%m,
=C=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de a"#"a )%ce&e- N/a&e nimic de/a 'ace cu ce)e
un$&ezece minu"e-
8 Cu ce4
8 Te iu7e$c-
8 2i eu "e iu7e$c-
8 Ia&"%/m%- Nu *"iu ce $un-
8 Nici eu-
Se &idic%, #) $%&u"% *i )ec%- Acum u"ea de$c3ide *i
ea u*a, de(a&ece $ue&$"i!ia 7&azi)ian% $une c% d(a&
$"%#nu) ca$ei "&e7uia $/( 'ac% &ima da"% c#nd )eca-
.in Bu&na)u) Ma&iei, a d(ua zi de diminea!%0
%eri noapte, cnd ;alf @art m-a priit, a deschis o
u ca i cum ar fi fost un ho!0 dar, plecnd de-acolo, n-
a luat nimic de-al meu0 dimpotri, a lsat parfumul de
trandafiri 8 m izita nu un ho!, ci un mire.
Aiecare fiin! uman i triete propria dorin!0
asta face parte din tezaurul su i, chiar n cazul unei
emo!ii care-l poate ndeprta pe cinea, de o"icei l
aduce n apropiere pe cine este important pentru ea. E o
emo!ie pe care sufletul meu i-a ales-o i e att de
intens, nct poate molipsi totul i pe to!i n .urul meu.
Bilnic aleg aderul cu care aspir s triesc. &aut
s fiu practic, eficient, profesional. )ar mi-ar pl-
cea s-mi aleg dorin!a ca toar. 3u din o"liga!ie, nici
ca s-mi ndulcesc singurtatea, ci pentru c e "ine.
)a, e foarte "ine.
=C2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&opaca"ana a,ea, #n medie, "&eizeci *i (" de 'e/
mei ca&e '&ec,en"au ca$a cu &e:u)a&i"a"e, da& numai e
una, e 'i)iineza NMa3, Ma&ia ( u"ea c(n$ide&a ca e (
&e)a!ie a&(ia"% de &ie"enie- Media de *ede&e ac()( e&a
de ce) u!in *a$e )uni *i de maDimum "&ei ani 8 en"&u
c% &imeau &eede ( ce&e&e #n c%$%"(&ie, $% 'ie aman"e
e&manen"e $au, dac% nu mai &eu*eau $% a"&a:% a"en!ia
c)ien!i)(&, Mi)an )e ce&ea cu de)ica"e!e $%/*i cau"e a)" )(c
de munc%-
.e aceea e&a '(a&"e im(&"an" $% &e$ec!i c)ien"e)a
'iec%&eia din"&e e)e *i $% nu #nce&ci nici(da"% $%/i $educi
e 7%&7a!ii ca&e in"&au ac()( *i $e duceau di&ec" )a ( 'a"%
anume- Pe )#n:% 'a"u) c% e&a necin$"i", u"ea 'i '(a&"e
e&icu)($E #n $%"%m#na &eceden"%, ( c()um7ianc%
$c($e$e de)ica" din 7uzuna& ( )am% de &a$, ( u$e$e e
a3a&u) unei iu:($)a,e *i $u$e$e cu :)a$u) ce) mai ca)m
cu u"in!% c% a,ea $% ( de$'i:u&eze dac% ,a c(n"inua $%
acce"e in,i"a!ia unui di&ec"(& de 7anc% ce (7i*nuia $%
,in% ac()( cu &e:u)a&i"a"e- Iu:($)a,a $u$!inu$e c%
7%&7a"u) e&a )i7e& *i, dac% ( a)e$e$e, nu/) u"ea &e'uza-
n n(a"ea aceea, 7%&7a"u) in"&%, ( $a)u"% e c(/
)um7ianc% *i $e du$e )a ma$a unde $"%"ea cea)a)"%- Lua&%
un d&inJ, dan$a&% *i 8 Ma&ia $(c("i c% &(,(ca&ea e&a
eDa:e&a"% 8 iu:($)a,a #i '%cu ce)ei)a)"e cu (c3iu), ca *i
cum i/a& 'i $u$0 1>ezi4 Pe mine m/a a)e$H5
.a& ace) $emn din (c3i c(n!inea mu)"e a)"e )uc&u&i
ne'(&mu)a"e0 m/a a)e$ en"&u c% $#n" mai '&um(a$%,
en"&u c% am '($" cu e) $%"%m#na "&ecu"% *i i/a )%cu",
en"&u c% $#n" "#n%&%- C()um7ianca nu zi$e nimic- .u%
=C?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ce $#&7(aica $e #n"(a&$e, d(u% (&e mai "#&ziu, $c(a$e )ama
de &a$ din 7uzuna& *i/( c&e$"% e 'a!% mai B($ de u&ec3e0
nu ad#nc, nu e&icu)($, de$"u) #n$% ca $% )a$e ( mic%
cica"&ice ca&e $%/i aduc% en"&u "("deauna amin"e de
n(a"ea aceea- Ce)e d(u% $e #nc%ie&a&%, $#n:e)e m#nBi
"("u), c)ien!ii )eca&% $e&ia!i-
C#nd $($i ()i!ia ca $% c(n$"a"e ce $e #n"#m)a$e,
iu:($)a,a $u$e c% $e "%ia$e e 'a!% #n"&/un a3a& ca&e
c%zu$e de e un &a'" 9#n &opaca"ana nu eDi$"au &a'"u&i;-
A$"a e&a )e:ea "%ce&ii $au 1(me&"a5, cum &e'e&au $%/i
$un% &($"i"ua"e)e i"a)ience0 "(" ce "&e7uia $% 'ie
&ez(),a" #n Rue de 6e&ne, de )a d&a:($"e #n% )a m(a&"e,
ac()( $e &ez(),a 8 da& '%&% ame$"ecu) )e:ii- Ac()(,
)e:ea ( '%ceau ei-
P()i!ia *"ia de 1(me&"a5, ,%zu c% 'emeia min!ea, da&
nu in$i$"% a$u&a cazu)ui 8 )/a& 'i c($"a" mu)!i 7ani e
c(n"&i7ua7i)u) e),e!ian dac% $/a& 'i aBun$ )a a&e$"a&ea,
Budeca&ea *i 3&%ni&ea unei &($"i"ua"e e du&a"a "&imi"e&ii
ei )a #nc3i$(a&e- Mi)an )e mu)!umi ()i!i*"i)(& en"&u
in"e&,en!ia )(& &(m"%, zi$e c% e&a ( ne#n!e)e:e&e $au
,&e( )uc&%"u&% din a&"ea ,&eunui c(ncu&en"-
Imedia" du% )eca&ea )(&, )e ce&u ce)(& d(u% $% nu
$e mai #n"(a&c% nici(da"% #n 7a&u) $%u- n de'ini"i,,
&opaca"ana e&a un )(ca) 'ami)ia) 9a'i&ma!ie e ca&e
Ma&iei #i ,enea '(a&"e :&eu $% ( &icea%; *i a,ea (
&eu"a!ie de in,idia" 9ceea ce ( in"&i:a *i mai mu)";-
Ac()( nu eDi$"au ce&"u&i, 'iindc% &ima )e:e e&a &e$/
ec"u) 'a!% de c)ien"u) ce)(&)a)"e-
A d(ua )e:e e&a di$c&e!ia a7$()u"%, 1a$em%n%"(a&e
cu cea a unei 7%nci e),e!iene5, zicea e)- n &imu) &#nd
en"&u c% ac()( u"eai a,ea #nc&ede&e #n c)ien!i, ca&e
=CA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
e&au $e)ec!i(na!i a*a cum ( 7anc% *i/i $e)ec!i(neaz% e/
ai $%i 8 7az#ndu/$e e c(n"u) cu&en", da& *i e 'i*a
e&$(na)% $au, a)"'e) $u$, e 7une)e an"eceden"e-
Une(&i a,ea )(c c#"e un inciden", une)e cazu&i &a&e
de ne)a"%, de a:&e$iune $au de amenin!%&i #m("&i,a
'e"e)(&, da& #n anii #nde)un:a!i #n ca&e #*i c&ea$e *i
dez,()"a$e cu e'(&" &eu"a!ia )(ca)u)ui, Mi)an *"ia $%
iden"i'ice e cine "&e7uia $au nu $% '&ec,en"eze ca$a-
Nici una din"&e 'emei nu/i cun(*"ea cu eDac"i"a"e
c&i"e&iu), "("u*i nu d(a& ( da"% ,%zu$e&% c% cine,a 7ine
#m7&%ca" e&a #n*"iin!a" c% )(ca)u) e&a )in #n n(a"ea
aceea 9de*i e&a :(); *i #n u&m%"(a&e)e n(!i 9a)"'e) $u$0
,% &u:%m $% nu &e,eni!i;- >%zu$e&% de a$emenea in*i
#m7&%ca!i $(&" *i cu 7a&7% ca&e 'u$e$e&% in,i"a!i cu
en"uzia$m de c%"&e Mi)an )a un a3a& de *amanie-
Pa"&(nu) &opaca"anei nu Budeca du% aa&en!e *i, #n
ce)e din u&m%, a,ea "("deauna d&e"a"e-
n"&/( 7un% &e)a!ie c(me&cia)%, "(a"e %&!i)e "&e7uie
$% 'ie mu)!umi"e- Ma&ea maB(&i"a"e a c)ien!i)(& e&au
c%$%"(&i!i, a,eau (zi!ii im(&"an"e #n c#"e ( 'i&m%- C3ia&
*i une)e din"&e 'emei)e ca&e )uc&au ac()( e&au c%$%"(&i"e,
a,eau c(ii *i $e duceau )a adun%&i)e de %&in!i de )a
*c()i, *"iind c% nu $e eDuneau nici unui &i$c0 dac% )a
&opaca"ana a& 'i ,eni" ,&eun %&in"e, a& 'i '($" *i e)
c(m&(mi$ *i n/a& 'i u"u" $une nimic0 a*a 'unc!i(na
1(me&"a5-
EDi$"a cama&ade&ie, da& &ie"enie nu eDi$"a- Nimeni
nu ,(&7ea mu)" de$&e &(&ia ,ia!%- n u!ine)e
c(n,e&$a!ii e ca&e )e a,u$e$e, Ma&ia nu iden"i'ica$e
am%&%ciune $au ,in(,%!ie $au "&i$"e!e &in"&e "(,a&%*e)e
ei0 d(a& un $(i de &e$emna&e- Ca *i ( ciuda"% &i,i&e
=CC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$'id%"(a&e, de a&c% a& 'i '($" m#nd&e de e)e #n$e)e,
#n'&un"#nd )umea, indeenden"e *i #nc&ez%"(a&e- .u% (
$%"%m#n%, (&ice 'a"% n(u $($i"% $e *i ,edea c(n$ide&a"%
1&('e$i(ni$"%5 *i &imea in$"&uc!iuni $% un%
#n"("deauna um%&u) )a men!ine&ea c%$%"(&ii)(& 9(
&($"i"ua"% nu (a"e c(n$"i"ui nici(da"% ( amenin!a&e )a
ad&e$a $"a7i)i"%!ii unui c%min;, $% nu acce"e nici(da"%
in,i"a!ii )a #n"#)ni&i #n a'a&a (&e)(& de munc%, $% e,i"e
c(n'e$iuni '%&% a/*i da &ea mu)" cu %&e&ea, $% :eam% #n
c)ia (&:a$mu)ui 9Ma&ia de$c(e&i$e c% "(a"e '%ceau a$"a
*i )a #nceu" nu/i $u$e$e&% en"&u c% e&a unu) din
"&ucu&i)e &('e$iei;, $%/i $a)u"e e ()i!i*"i e $"&ad%, $%/*i
!in% )a zi ca&"ea de munc% *i c(n"&(a)e)e medica)e *i, #n
$'#&*i", $% nu $e &e(cue mu)" de a$ec"e)e m(&a)e $au
)e:a)e a)e muncii )(&E e&au ce e&au, *i unc"-
nain"e $% #ncea% de,e&u), Ma&ia u"ea 'i ,%zu"%
me&eu cu ( ca&"e *i #nceu a 'i cu&#nd cun($cu"% ca
1in"e)ec"ua)a5 :&uu)ui- La #nceu" ,(iau $% *"ie dac%
e&au (,e*"i de d&a:($"e, da& ,%z#nd c% e&a ,(&7a de
$u7iec"e a&ide *i nein"e&e$an"e ca ec(n(mia, $i3()(:ia
*i 8 &ecen" 8 admini$"&a&ea 'e&me)(&, ( )%$au &eede
$in:u&% ca $%/*i c(n"inue ce&ce"%&i)e *i #n$emn%&i)e-
Pen"&u c% a,ea mu)!i c)ien!i $"a7i)i *i en"&u c% $e
ducea )a &opaca"ana zi)nic, c3ia& *i c#nd mi*ca&ea e&a
$)a7%, Ma&ia c#*"i:% #nc&ede&ea )ui Mi)an *i in,idia c(/
)e:e)(&E ace$"ea c(men"au c% 7&azi)ianca e&a am7i!i(a$%,
a&(:an"% *i nu $e :#ndea dec#" $% c#*"i:e 7ani- Acea$"%
u)"im% acuza!ie nu e&a )i$i"% de "emei, da& ea a& 'i d(&i"
$% )e #n"&e7e e "(a"e ce)e)a)"e dac% nu $e a')au ac()( din
ace)a*i m("i,-
=CF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
O&icum, c(men"a&ii)e nu ucid 8 'ac a&"e din ,ia!a
(&ic%&ei e&$(ane de $ucce$- E&a mai 7ine $% )e i:n(&e,
c(ncen"&#ndu/*i a"en!ia a$u&a $in:u&e)(& $a)e d(u%
$c(u&i0 #n"(a&ce&ea #n 6&azi)ia )a da"a $"a7i)i"% *i
cum%&a&ea unei 'e&me-
Ra)' Ha&" #i (cua acum :#ndu&i)e de diminea!% #n%
$ea&a *i en"&u &ima (a&% e&a caa7i)% $% 'ie 'e&ici"% cu
( d&a:($"e a7$en"% 8 de*i &e:&e"a (a&ecum c% (
m%&"u&i$i$e, &i$c#nd $% ia&d% "("u)- Ce a,ea #n$% de
ie&du", dac% nu ce&ea nimic #n $c3im74 *i amin"i cum
#nceu$e $%/i 7a"% inima mai &eede c#nd Mi)an
men!i(na$e c% e) e&a 8 $au 'u$e$e 8 un c)ien" $ecia)-
Ce #n$emna a$"a4 Se $im!ea "&%da"%, de,eni$e :e)(a$%-
E,iden" c% :e)(zia e n(&ma)%, de*i ,ia!a ( #n,%!a$e
c% e&a inu"i) $% c&ezi c% cine,a (a"e ($eda a)"% e&/
$(an% 8 cine c&ede c% a*a ce,a e$"e cu u"in!% ,&ea $%
$e au"(am%:ea$c%- 2i "("u*i, nu (a"e 'i #n%7u*i"% ideea
de :e)(zie *i nici $% ai ma&i idei in"e)ec"ua)e cu &i,i&e )a
ea $au, mai mu)", $% c&ezi c% e$"e ( d(,ad% de $)%7iciune-
.&a:($"ea cea mai u"e&nic% e$"e cea ca&e/*i (a"e
mani'e$"a $)%7iciunea- O&icum, dac% d&a:($"ea mea a& 'i
ade,%&a"% 9*i nu d(a& un m(d de a m% di$"&a, de a m%
#n*e)a, de a/mi "&ece "imu), ca&e #n (&a*u) ace$"a nu
"&ece nici(da"%;, )i7e&"a"ea a&e $% #n,in:% :e)(zia *i
du&e&ea &(,(ca"% de ea 8 #n"&uc#" *i du&e&ea e$"e
c(m(nen"a unui &(ce$ na"u&a)- 1Cine 'ace $(&" *"ie
un )uc&u0 c#nd ,&em $% ne a"in:em (7iec"i,e)e, "&e7uie $%
'im &e:%"i!i en"&u ( d(z% zi)nic% de du&e&e $au de
indi$(zi!ie- La #nceu" e inc(m(d *i dem("i,an"- .a&,
cu "imu), #n!e)e:em c% 'ace a&"e din in$"a)a&ea $"%&ii de
7ine *i ,ine un m(men" c#nd, #n a7$en!a du&e&ii, a,em
=C@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
a&c% $enza!ia c% eDe&ci!iu) nu/*i a&e e'ec"u) d(&i"-
Pe&icu)($ e$"e $% '(ca)izezi du&e&ea a$"a, $%/i dai un
nume de e&$(an%, $% !i/( e&manen"izezi #n :#ndE (&, de
a$"a, $)a,% .(mnu)ui, Ma&ia iz7u"i$e $% $cae-
.a& *i a*a, une(&i $e $u&&indea :#ndindu/$e unde ,a
'i 'iind e), 'iindc% nu ( mai c%u"a, dac% i $/( 'i %&u"
$"uid% cu (,e$"ea aceea cu :a&a *i d(&in!a &e&ima"%,
dac% 'u:i$e en"&u "("deauna en"&u c% ea #i m%&"u&i$i$e
c%/) iu7e*"e- Pen"&u a e,i"a ca $en"imen"e a"#" de
'&um(a$e $% $e "&an$'(&me #n $u'e&in!%, ea #*i dez,()"% (
me"(d%0 c#nd #i ,enea #n min"e ce,a (zi"i, )e:a" de Ra)'
Ha&" 8 *i a$"a u"ea 'i *emineu) a&in$ *i ,inu), un :#nd
e ca&e i/a& 'i )%cu" $%/) di$cu"e cu e) $au u& *i $im)u
#nce&ca&ea )in% de ( ne)ini*"e de$'%"%"(a&e de a *"i c#nd
a,ea $% $e #n"(a&c% 8, Ma&ia '%cea ( auz%, #i z#m7ea
ce&u)ui *i/i mu)!umea c% e$"e ,ie *i nu a*"ea"% nimic de
)a (mu) iu7i"-
Ia& dac% inima ei #nceea $% $e )#n:% de a7$en!% $au
de a'i&ma!ii)e :&e*i"e e ca&e )e '%cu$e c#nd 'u$e$e&%
#m&eun%, ea #*i zicea0 1A, ,&ei $% "e :#nde*"i )a a$"a4
+(a&"e 7ine a"unci, '% ce ,&ei, da& eu ( $% m% c(n$ac&u
un(& "&e7u&i mai im(&"an"e-5
C(n"inua $% ci"ea$c% $au, dac% e&a e $"&ad%, #nceea
$% 'ie a"en"% )a "(" ce e&a #n Bu&u) ei0 cu)(&i, (ameni,
$une"e, #nde($e7i $une"e 8 a)e a*i)(& $%i, a)e 'i)e)(&
#n"(a&$e, a)e '&a:men"e)(& de c(n,e&$a!ii, ia& :#ndu)
$"#nBeni"(& di$%&ea #n ce)e din u&m%- .ac% &e,enea du%
cinci minu"e, &ee"a &(cedeu), #n% ce amin"i&i)e,
acce"a"e ini!ia), da& &e$in$e cu 7)#nde!e, $e #nde%&"au
en"&u ( e&i(ad% c(n$ide&a7i)%-
Unu) din"&e ace$"e 1:#ndu&i ne:a"i,e5 e&a ($i7i/
=CG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)i"a"ea de a nu/) mai &e,edea- Cu ni!ic% &ac"ic% *i mu)"%
&%7da&e, iz7u"i $%/) "&an$'(&me #n"&/un 1:#nd (zi"i,50
du% )eca&ea ei, <ene,a a,ea $% 'ie un c3i de 7%&7a"
cu %&u) '(a&"e )un: *i dem(da", $u&#$ in'an"i), ,(ce
:&a,%- .ac% a,ea $/( #n"&e7e cine,a, mu)!i ani du%
aceea, cum e&a )(cu) e ca&e/) cun($cu$e #n "ine&e!e, a& 'i
u"u" &%$unde0 1+&um($, caa7i) $% iu7ea$c% *i $% 'ie
iu7i"-5
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n"&/( zi cu $)a7% mi*ca&e )a
&opaca"ana'
)up atta conie!uire cu persoanele care in aici,
a.ung la concluzia c se5ul poate fi utilizat ca oricare
alt drog' ca s fugi de realitate, ca s-!i ui!i pro"lemele,
ca s te rela5ezi. $i, ca toate drogurile, e o practic no-
ci i distrugtoare.
)ac cinea rea s se drogheze, fie cu se5, fie cu
orice altcea, asta l priete direct0 consecin!ele acte-
lor sale or fi mai "une sau mai rele n conformitate cu
cel pe care i l-a ales. )ar dac e or"a s naintm n
ia!, tre"uie s n!elegem faptul c ceea ce e
("unior* e foarte diferit de ceea ce este (cel mai
"un*.
&ontrar coningerii clien!ilor mei, se5ul nu poate fi
practicat la orice or. +n fiecare dintre noi este un cea-
sornic ascuns i, ca s faci dragoste, arttoarele am-
"ilor ini tre"uie s indice aceeai or la acelai timp.
Asta nu se ntmpl n orice zi. &ine iu"ete nu depinde
de actul se5ual ca s se simt "ine. )ou persoane care
snt mpreun i se iu"esc mult tre"uie s-i potrieasc
=C9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
arttoarele, cu r"dare i perseeren!, cu .ocuri i
reprezenta!ii (teatrale*, pn cnd n!eleg c a face
dragoste este mult mai mult dect o ntlnire0 e o (m-
"r!iare* a organelor genitale.
Totul este important. &inea care-i triete intens
ia!a se "ucur tot timpul i nu simte lipsa se5ului. &nd
face se5, l face din a"unden!, pentru c paharul de in
e att de plin, nct se rears n chip firesc, pentru c e
a"solut ineita"il, pentru c accept chemarea ie!ii,
pentru c n clipa aceasta, doar n clipa asta, a.unge
s-i piard controlul.
P.#. 8 Tocmai am recitit ce am scris' )oamne
)umnezeule, dein prea intelectual222
La u!in "im du% ce $c&i$e$e ace$"ea *i c#nd $e
&e:%"ea $% mai "&%ia$c% ( n(a"e de Mam% A"("#n/
!e)e:%"(a&e $au de +a"% In:enu%, u*a &opaca"anei $e
de$c3i$e *i in"&% Te&ence, 'unc!i(na&u) $ue&i(& de )a
ca$a de di$cu&i, unu) din"&e c)ien!ii $ecia)i-
Mi)an, din $a"e)e 7a&u)ui, %&u mu)!umi"0 'a"a nu/)
dece!i(na$e- Ma&ia #*i amin"i "(" a"unci de cu,in"e)e
ca&e $uneau a"#"ea )uc&u&i *i/n ace)a*i "im nu $uneau
nimic0 1.u&e&e, $u'e&in!% *i mu)"% )%ce&e-5
8 Am ,eni" de )a L(nd&a $ecia) ca $% "e ,%d- M/
am :#ndi" mu)" )a "ine-
Ea z#m7i, #nce&c#nd $% 'ac% #n a*a 'e), #nc#" z#m7e"u)
=F0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$% nu 'ie ( #ncu&aBa&e- .a& )a #nceu", e) nu u&m%
&i"ua)u), nu ( in,i"% )a nimic 8 d(a& $e a*ez%-
8 C#nd #) 'ace e cine,a $% de$c(e&e ce,a, &(/
'e$(&u) de$c(e&% *i e) #n ce)e din u&m% ce,a n(u-
8 2"iu de$&e ce ,(&7e*"i 8 &%$un$e Ma&ia,
amin"indu/*i de Ra)' Ha&" *i $im!indu/$e i&i"a"% de
&(&ia/i amin"i&e- Se :%$ea #n 'a!a a)"ui c)ien", e&a ne/
,(i"% $%/) &e$ec"e *i $% 'ac% "(" ($i7i)u) ca $%/) mu)/
!umea$c%-
8 >&ei $% me&:em mai dea&"e4
O mie de '&anci- Un uni,e&$ a$cun$- Un a"&(n ca&e
( &i,ea- Ce&"i"udinea c% $e u"ea (&i (&ic#nd a& 'i ,&u"-
.a"a 'iDa"% en"&u #n"(a&ce&ea #n 6&azi)ia- A)" 7%&7a",
ca&e nu mai a%&ea-
8 Te :&%7e*"i4 8 #n"&e7% Ma&ia-
E) zi$e c% nu- Ce ,(ia (a&e4
8 >&eau d&inJu), dan$u) meu, &e$ec"u) en"&u
&('e$ia mea-
E) ezi"% c#"e,a minu"e, da& "("u) !inea de $ec"ac(), a
d(mina *i a 'i d(mina"- P)%"i d&inJu), dan$%, c(mand% un
"aDi, #i d%du 7anii #n "im ce "&a,e&$au (&a*u) *i $e (&i&%
)a ace)a*i 3("e)- In"&a&%, e) #) $a)u"% e (&"a&u) i"a)ian )a
'e) cum '%cu$e #n n(a"ea c#nd $e cun($cu$e&%, u&ca&% #n
aceea*i came&% cu ,ede&ea $&e &#u-
Te&ence a&in$e un c3i7&i" *i a7ia a"unci Ma&ia #*i
d%du $eama c% e$"e "(" e&au &%$#ndi"e zeci de )umin%&i-
E) #nceu $% )e a&ind% e "(a"e-
8 Ce ,&ei $% *"ii4 .e ce $#n" a*a4 .ac% nu m%/n*e),
!i/a )%cu" '(a&"e mu)" n(a"ea e ca&e am e"&ecu"/(
#m&eun%- >&ei $% *"ii de ce e*"i *i "u a*a4
=F=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 M% :#nde$c c% #n 6&azi)ia a,em $ue&$"i!ia $% nu
a&indem mai mu)" de "&ei )uc&u&i cu ace)a*i c3i7&i"- 2i "u
nu &e$ec!i a$"a-
E) i:n(&% c(men"a&iu)-
8 Tu e*"i ca *i mine- Nu e*"i aici en"&u mia de
'&anci, ci din &icina $en"imen"u)ui de ,in(,%!ie, de
deenden!%, din &icina c(m)eDe)(& *i ne$i:u&an!ei "a)e-
2i a$"a nu e nici 7ine, nici &%u, e$"e na"u&a uman%-
Lu% "e)ec(manda "e)e,iz(&u)ui *i $c3im7% mai mu)"e
cana)e, (&indu/$e #n ce)e din u&m% )a un &(:&am de
*"i&i, unde ni*"e &e'u:ia!i #nce&cau $% $cae de un &%z7(i-
8 >ezi a$"a4 Ai mai ,%zu" &(:&ame #n ca&e (a/
menii #*i di$cu"% &(7)eme)e #n 'a!a #n"&e:ii )umi4 Ai mai
'($" )a c3i(*cu) de zia&e *i ai ,%zu" man*e"e)e4 Lumea $e
7ucu&% de $u'e&in!% *i du&e&e- Sadi$m #n &i,i&e,
ma$(c3i$m #n c(nc)uzia c% nu "&e7uie $% *"im "(a"e a$"ea
ca $% 'im 'e&ici!i, *i "("u*i a$i$"%m )a "&a:edia a)"(&a *i,
une(&i, $u'e&im ( da"% cu ea-
Um)u a)"e d(u% a3a&e cu *amanie, $"in$e "e)e/
,iz(&u) *i a&in$e mai dea&"e )umin%&i)e '%&% a &e$ec"a
$ue&$"i!ia )a ca&e $e &e'e&i$e Ma&ia-
8 Ree"0 e$"e c(ndi!ia uman%- .e c#nd am '($"
a)un:a!i din a&adi$, 'ie 'acem e cine,a $% $u'e&e, 'ie
ne ui"%m )a $u'e&in!e)e ce)(&)a)!i- E ine,i"a7i)-
nceea $% $e aud% 7u7ui"u) "une"e)(& a'a&%, $e
a&(ia ( 'u&"un% "e&i7i)%-
8 .a& eu nu $#n" c(n,in$% 8 zi$e Ma&ia 8- Mi $e
a&e &idic() $% c&ed c% "u e*"i $"%#nu) meu *i eu $c)a,a
"a- Nu a,em ne,(ie de nici un 1"ea"&u5 ca $% ne #n"#)nim
cu $u'e&in!aE ,ia!a ne ('e&% *i mu)"e a)"e (cazii-
Te&ence i$&%,i$e de a&in$ "(a"e )umin%&i)e- Lu%
=F2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
una din e)e, ( u$e )a miB)(cu) me$ei, $e&,i ia&%*i *am/
anie *i ca,ia&- Ma&ia 7ea &eede, :#ndindu/$e )a cei (
mie de '&anci din (*e"a ei, )a necun($cu"u) ca&e (
'a$cina *i #n'&ic(*a, )a ($i7i)i"a"ea de a/*i $"%#ni
$aima- 2"ia c% ( n(a"e cu un a$emenea 7%&7a" nu ,a 'i
nici(da"% ca a)"a, nu/) u"ea in"imida-
8 A*az%/"e-
<)a$u) e&a c#nd 7)#nd, c#nd au"(&i"a&- Ma&ia $e $u/
u$e *i un ,a) de c%)du&% #i $"&%7%"u c(&u)E (&dinu) #i e&a
'ami)ia&, $e $im!ea mai #n $i:u&an!%-
1Tea"&u- T&e7uie $% in"&u #n ie$a de "ea"&u-5
E&a 7ine $% &imea$c% (&dine- Nu a,ea ne,(ie $%
:#ndea$c%, "&e7uia d(a& $% $e $uun%- Mai ce&u *am/
anie, e) #i adu$e ,("c%E a,ea e'ec" mai &aid, e)i7e&a cu
mai mu)"% u*u&in!%, me&:ea mai 7ine cu ca,ia&u)-
.e$"u% $"ic)a- Ma&ia 7%u &ac"ic $in:u&%, #n "im ce
a$cu)"a "une"e)e- T("u) c(ncu&a )a e&'ec!iunea m(/
men"u)ui, ca *i cum ene&:ia ce&u&i)(& *i a %m#n"u)ui *i/
a& 'i a&%"a" *i )a"u&a ,i()en"%-
La un m(men" da", Te&ence )u% ( ,a)iB(a&% din du)a
*i ( u$e e a"-
8 Nu "e mi*ca-
Ma&ia &%ma$e im(7i)%- E) de$c3i$e ,a)iB(a&a *i $c(a/
$e din ea d(u% e&ec3i de c%"u*e din me"a) c&(ma"-
8 2ezi cu ici(a&e)e de$'%cu"e-
Ea a$cu)"%- Neu"inci(a$% &in ,(in!a &(&ie, $u/
u$% en"&u c% a*a d(&ea- O7$e&,% c% e) #*i a!in"i$e &i/
,i&ea #n"&e ici(a&e)e ei, #i u"ea ,edea c3i)(!ii $"&im!i,
ci(&aii )un:i, c(a$e)e, #*i u"ea ima:ina %&u), $eDu)-
8 Ridic%/"e #n ici(a&eH
Ea $e &idic% de e $caun- *i ec3i)i7&% cu :&eu c(&u)
=F?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
*i ,%zu c% e&a mai ame!i"% de 7%u"u&% dec#" c&ezu$e-
8 Nu "e ui"a )a mine- I($ cau), &e$ec"%/!i $"%/
#nu)H
nain"e de a 'i u"u" )%$a cau) #n B($, din ,a)iB(a&%
'u $c(a$% ( c&a,a*% 'in%, ca&e (cni #n ae& 8 ca *i cum
a& 'i a,u" ,ia!% &(&ie-
8 6ea- Pine cau) a)eca", da& 7ea-
<()i #nc% unu, d(u%, "&ei a3a&e de ,("c%- Acum nu
mai e&a d(a& "ea"&u, ci &ea)i"a"ea ,ie!ii0 nu a,ea c(n"&()-
Se $im!ea un (7iec", un $im)u in$"&umen" *i, (&ic#" a& 'i
%&u" de inc&edi7i), $uune&ea aceea #i d%dea $enza!ia de
)i7e&"a"e de)in%- Nu mai e&a &('e$(a&a, cea ca&e d%
)ec!ii, cea ca&e c(n$()eaz%, cea ca&e a$cu)"% c(n'e$iuni)e,
cea ca&e eDci"%E e&a d(a& 'a"a din in"e&i(&u) 6&azi)iei, #n
'a!a u"e&ii u&ia*e a 7%&7a"u)ui-
8 I($ &(c3ia-
O&dinu) ,eni $ec, '%&% d(&in!% 8 *i "("u*i cu #nc%&/
c%"u&% e&("ic%- Pin#ndu/*i cau) a)eca", #n $emn de
&e,e&en!%, Ma&ia #*i de$'%cu na$"u&ii de )a &(c3ie *i (
)%$% $% a)unece B($, e (dea-
8 Nu "e (&!i 7ine, *"iai4
C&a,a*a )e$ni din n(u #n ae&-
8 T&e7uie $% 'ii ede$i"%- Cum de #nd&%zne*"e $%
m% c(n"&a&ieze ( 'a"% de ,#&$"a "a4 A& "&e7ui $% $"ai #n
:enunc3i #n 'a!a mea-
Ma&ia d%du $% #n:enunc3eze, da& c&a,a*a ( #n"&e/
&u$eE #i a"in:ea en"&u &ima da"% ca&nea 8 e 'e$e-
A&dea, da& %&ea $% nu 'i )%$a" $emne-
8 Eu nu !i/am $u$ $% #n:enunc3ezi- Pi/am $u$
eu4
8 Nu-
=FA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
C&a,a*a #i a"in$e #nc% ( da"% 'e$e)e-
8 Zi0 1Nu, $"%#ne-5
2i #nc% ( *'ic3iui&e- O '&ac!iune de $ecund% ea $e
:#ndi c% u"ea une ca%" ace$"(& )uc&u&i imedia"E $au
u"ea ("a $% mea&:% #n% )a $'#&*i", nu en"&u 7ani, ci
en"&u ceea ce $u$e$e &ima (a&% 8 ( 'iin!% uman% $e
cun(a*"e d(a& dac% me&:e #n% )a )imi"e)e $a)e-
2i a$"a e&a ce,a n(uE e&a a,en"u&a, u"ea decide mai
"#&ziu dac% i/a& )%cea $% c(n"inue, da& #n acea c)i%, ea
#nce"% $% mai 'ie "#n%&a ca&e a,ea "&ei (7iec"i,e #n ,ia!%,
ca&e c#*"i:a 7ani cu "&uu) ei, ca&e cun($cu$e un 7%&7a"
cu un *emineu *i i$"(&ii in"e&e$an"e de (,e$"i"- Ac()( nu
e&a nimeni 8 *i a 'i nimeni e&a "(" ce ,i$a-
8 Sc(a"e/!i &(c3ia- 2i me&:i din"&/( a&"e #n a)"a, ca
$% "e (" ,edea-
Se $uu$e din n(u, !in#ndu/*i cau) #n B($, '%&% a
&($"i nici ( ,(&7%- 6%&7a"u) ca&e ( &i,ea e&a #m7&%ca",
ima$i7i), nu e&a aceea*i e&$(an% cu ca&e $"%"u$e de
,(&7% de )a )(ca) #n% aici 8 e&a un U)i$e ca&e ,enea de
)a L(nd&a, un Tezeu ca&e $($ea din ce&, un $ec3e$"&a"(&
ca&e in,ada (&a*u) ce) mai $i:u& din )ume *i inima cea
mai e&me"ic% de e %m#n"- *i $c(a$e c3i)(!ii, $u"ienu),
$e $im!i )i$i"% de a%&a&e *i &("eBa"% #n ace)a*i "im-
C&a,a*a (cni ia&%*i #n ae&, de a$"% da"% '%&% a/i a"in:e
"&uu)-
8 Pine cau) #n B($H E*"i aici ca $% 'ii umi)i"%, ca $%
'ii $uu$% )a (&ice d(&e$c eu, &icei4
8 .a, $"%#ne-
O auc% de 7&a!e *i/i u$e )a #nc3eie"u&i)e m#ini)(&
&ima e&ec3e de c%"u*e-
8 2i/( $% m%n#nci 7%"aie mu)"%- P#n% ( $%/n,e!i
=FC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
cum $% "e (&!i-
Cu m#na de$c3i$%, #i d%du ( a)m% e$"e 'e$e- Ma&ia
!i%, de da"a a$"a ( du&u$e-
8 A, "e )#n:i, nu/i a*a4 Ai $% ,ezi e u&m% c% e
7ine-
nain"e ca ea $% (a"% &eac!i(na, ( 7("ni!% de ie)e #i
&in$e :u&a- Nu ( #miedica $% ,(&7ea$c%, u"ea zice
1:a)7en5 $au 1&(*u5, da& $im!ea c% de$"inu) ei e&a $% )a$e
ca 7%&7a"u) ace)a $% (a"% 'ace cu ea "(" ce ,(ia *i c% nu
a,ea cum $% $cae de/ac()(- E&a :(a)%, cu 7("ni!a )a
:u&%, cu ,("ca &in ,ine #n )(c de $#n:e-
A)"% a)m% e$"e 'e$e-
8 Me&:i din"&/( a&"e #n a)"aH
Ma&ia #nceu $% mea&:%, $uum#ndu/$e c(menzi)(&
1$"ai5, 1)a d&ea"a5, 1*ezi5, 1de$'% ici(a&e)e5- .in c#nd
#n c#nd, '%&% nici un m("i,, #nca$a c#"e ( a)m% *i $im!ea
du&e&ea, $im!ea umi)in!a 8 ca&e e&a mai u"e&nic% *i
mai du&% dec#" du&e&ea 8 *i $e $im!ea #n a)"% )ume, unde
nu eDi$"a nimic, ia& a$"a e&a ( $enza!ie a&(ae
&e)i:i(a$%, $% $e anu)eze "("a), $% $)uBea$c%, $% ia&d%
ideea eu)ui, a d(&in!e)(&, a &(&iei ,(in!e- E&a c(m)e"
ud%, eDci"a"%, nu #n!e)e:ea ce $e #n"#m)a-
8 A*az%/"e ia& #n :enunc3iH
Cum #*i !inea cau) "(" a)eca", #n $emn de (7e/
dien!% *i umi)in!%, Ma&ia nu u"ea ,edea eDac" ce $e
e"&eceaE da& (7$e&,a c%, #n a)" uni,e&$, e a)"% )ane"%,
7%&7a"u) ace)a :#'#ia, (7($i" $% )e$nea$c% din c&a,a*% *i
$%/i )(,ea$c% 'e$e)e cu a)ma m#imii de$c3i$e, e c#nd
ea $e $im!ea "(" mai )in% de '(&!% *i de ene&:ie- Acum
#*i ie&du$e &u*inea *i nu/i %$a $% a&a"e c%/i )%cea,
#nceu $% :eam%, #i ce&u $%/i a"in:% $eDu), da& 7%&7a"u),
=FF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#n )(c de a$"a, ( auc% *i ( du$e e a"-
Cu ,i()en!% 8 da& ( ,i()en!% de$&e ca&e *"ia c% n/
a,ea $%/i 'ac% nici un &%u 8 #i de$'%cu ici(a&e)e *i i )e
&in$e e 'ieca&e de ( ma&:ine a a"u)ui- Cu m#ini)e
#nc%"u*a"e )a $a"e, cu ici(a&e)e de$'%cu"e, cu 7("ni!a )a
:u&%, (a&e c#nd a,ea $% ( %"&und%4 Nu ,edea c% ea e&a
:a"a, c% ,(ia $%/) $)uBea$c%, e&a $c)a,a, anima)u),
(7iec"u) $%u, e&a :a"a $% 'ac% (&ice i/a& 'i (&unci"4
8 Pi/a& )%cea $% "e 'ac $% eD)(dezi "(a"%4
>%zu c% e) #i &("ea c(ada c&a,a*ei #n $eD- Se cu/
"&emu&% din ca #n%/n ici(a&e *i/n c)ia c#nd #i a"in$e
c)i"(&i$u), #*i ie&du c(n"&()u)- Nu *"ia de c#" "im e&au
ac()(, nu/*i mai d%dea $eama de c#"e (&i 'u$e$e 7%"u"%,
da& 'u):e&%"(& ,eni (&:a$mu), (&:a$mu) e ca&e zeci, $u"e
de 7%&7a!i, #n "(a"e )uni)e ace)ea, nu &eu*i$e&% nici(da"%
$% i/) dec)an*eze- ED)(d% ( )umin%, $im!ea c% in"&% #n"&/
un $(i de :&(a% nea:&% din &(&iu/i $u')e", unde
du&e&ea in"en$% *i $aima $e ame$"ecau cu )%ce&ea
"("a)%, cea ca&e ( #min:ea ,i()en" dinc()( de "(a"e
)imi"e)e e ca&e )e cun($cu$e, *i Ma&ia :emu, $"&i:% cu
:)a$u) $u'(ca" de 7("ni!%, $e z7%"u #n a", $im!ind c%
#nc3eie"u&i)e #i e&au "%ia"e de c%"u*e, ia& '#*ii)e de ie)e #i
zd&(7eau :)ezne)e, $e a:i"% ca nici(da"% "(cmai en"&u
c% nu $e u"ea mi*ca, !i% cum nu mai !ia$e nici(da"%
'iindc% a,ea ( 7("ni!% )a :u&% *i nimeni nu ( u"ea auzi-
E&a du&e&ea )%ce&ii, c(ada c&a,a*ei a%$#ndu/i c)i"(&i$u)
"(" mai u"e&nic *i (&:a$mu) !#*nindu/i e :u&%, &in $eD,
&in (&i, &in (c3i, &in "(a"% ie)ea-
In"&% #n"&/un $(i de "&an$% *i, #nce"u) cu #nce"u),
c(7(&#, c(7(&#, c&a,a*a nu mai e&a #n"&e c(a$e, d(a&
=F@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
%&u) umezi" de $ud(a&ea a7unden"% *i m#ini)e "and&e
ca&e/i $c("eau c%"u*e)e *i/i dez)e:au '#*ii)e de ie)e de )a
ici(a&e-
R%ma$e cu)ca"% ac()(, incaa7i)% $%/) &i,ea$c% e
7%&7a" de(a&ece #i e&a &u*ine de ea #n$%*i, de !ie"e)e ei,
de (&:a$mu) ei- E) ( m#n:#ia e %& *i :#'#ia 8 da&
)%ce&ea 'u$e$e eDc)u$i, a eiE e) nu a,u$e$e nici un
m(men" de eD"az-
T&uu) ei :() #) #m7&%!i*% e ace) 7%&7a" c(m)e"
#m7&%ca", euiza" de a"#"ea (&dine, de a"#"ea !ie"e, de
a"#"a c(n"&() a) $i"ua!iei- Acum nu *"ia ce $% $un%, cum
$% c(n"inue, da& ea e&a #n $i:u&an!%, &("eBa"%, en"&u c%
e) ( in,i"a$e $% mea&:% #n"&/( z(n% a ei e ca&e nu (
cun(*"ea, e) #i e&a &("ec"(&u) *i mae$"&u)-
nceu $% )#n:%, ia& e) a*"e"% cu &%7da&e $% #n/
ce"eze-
8 Ce/ai '%cu" cu mine4 8 zicea ea &in"&e )ac&imi-
8 Ceea ce ,(iai $%/!i 'ac-
Ea #) &i,i *i $im!i c% a,ea ( ne,(ie di$e&a"% de e)-
8 Nu "e/am '(&!a", nu "e/am (7)i:a" *i nu "e/am
auzi" zic#nd 1:a)7en5E $in:u&a mea u"e&e e&a cea e
ca&e mi/( d%deai "u- Nu eDi$"a nici un "i de (7)i:a!ie, de
*an"aB, eDi$"a numai ,(in!a "aE de*i "u e&ai $c)a,a *i eu
e&am $"%#nu), $in:u&a mea u"e&e e&a $% "e #min: #n
di&ec!ia &(&iei "a)e )i7e&"%!i-
C%"u*e- +#*ii de ie)e )a ici(a&e- 6("ni!%- Umi)i&e,
mai u"e&nic% *i mai in"en$% dec#" du&e&ea- C3ia& *i a*a
8 e) a,ea d&e"a"e 8, $enza!ia e&a una de )i7e&"a"e
"("a)%- Ma&ia e&a :3i'"ui"% de ene&:ie, de ,i:(a&e, *i
(7$e&,a cu $u&&inde&e c% 7%&7a"u) de )#n:% ea e&a
euiza"-
=FG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 Ai aBun$ )a (&:a$m4
8 Nu 8 zi$e e) 8- S"%#nu) e &ezen" ca $%/*i ,i(/
)en"eze $c)a,u)- P)%ce&ea $c)a,u)ui e 7ucu&ia $"%#nu)ui-
Nimic din "(a"e ace$"ea nu a,ea $en$, en"&u c% nu
a$"a (,e$"e$c i$"(&ii)e, nu a*a e$"e ,ia!a &ea)%- Ac()( e&a
#n$% ( )ume de 'an"ezie, ea e&a )in% de )umin%, ia& e)
%&ea (ac, $"(&$ de ,)a:%-
8 P(!i $% )eci c#nd ,&ei 8 zi$e Te&ence-
8 Nu ,&eau $% )ec, ,&eau $% #n!e)e:-
8 Nu e nimic de #n!e)e$-
Ea $e &idic%, #n '&umu$e!ea *i in"en$i"a"ea nudi"%!ii
$a)e, *i "u&n% ,in #n d(u% a3a&e- A&in$e d(u% !i:%&i *i/i
d%du )ui una 8 &()u&i)e $e $c3im7a$e&%, $"%#na #) $e&,ea
acum e $c)a,, &%$)%"indu/) en"&u )%ce&ea e ca&e i/(
d%&ui$e-
8 M%/m7&ac *i )ec- .a& mi/a& )%cea $% $"%m un
ic de ,(&7%-
8 Nu a,em de$&e ce ,(&7i- A$"a am ,&u", ia& "u ai
'($" minuna"%- S#n" (7($i", m#ine "&e7uie $% m%/n/"(&c )a
L(nd&a-
E) $e #n"in$e *i #nc3i$e (c3ii- Ma&ia nu *"ia dac% $e
&e'%cea c% d(a&me, da& nu c(n"aE 'uma !i:a&a cu )%/
ce&e, #*i 7%u ne:&%7i"% a3a&u) de ,in cu c3iu) )ii" de
:eamu&i, ui"#ndu/$e )a )acu) din 'a!% *i d(&indu/*i ca
a)"cine,a, de e ce)%)a)" ma), $% ( ,ad% a*a 8 :(a)%,
#m)ini"%, $a"i$'%cu"%, $in:u&%-
Se #m7&%c%, )ec% '%&% a mai $une )a &e,ede&e *i
'%&% a/i mai %$a dac% de$c3idea u*a $au nu, en"&u c%
nu e&a #nc&edin!a"% dac% ,(ia $% $e mai #n"(a&c%-
Te&ence auzi u*a "&#n"indu/$e, a*"e"% $% ,ad% dac%
=F9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
nu $e #n"(a&ce zic#nd c%/*i ui"a$e ce,a *i a7ia du%
c#"e,a minu"e $e &idic% *i/*i mai a&in$e ( !i:a&%-
+a"a a$"a a,ea $"i), :#ndi e)- 2"iu$e $% $u(&"e c&a/
,a*a, de*i a$"a e&a ce) mai (7i*nui", ce) mai ,ec3i *i ce)
mai ne#n$emna" din "(a"e $u)icii)e- O c)i%, #*i amin"i
de &ima da"% c#nd eDe&imen"a$e &e)a!ia a$"a
mi$"e&i(a$% din"&e d(u% 'iin!e ca&e d(&e$c $% $e a&(ie,
da& nu iz7u"e$c $/( 'ac% dec#" &(,(c#ndu/)e $u'e&in!%
ce)(&)a)!i-
Ac()(, a'a&%, mi)i(ane de cu)u&i &ac"icau, '%&% a/*i
da $eama, zi de zi, a&"a $ad(ma$(c3i$mu)ui- P)ecau )a
)uc&u, $e #n"(&ceau, a,eau "(" 'e)u) de &e"en!ii, ( a:&e$au
$au e&au a:&e$a!i de 'emeie, $e $im!eau mize&a7i)i 8 da&
&('und a"a*a!i de &(&ia/)e ne'e&ici&e, '%&% a *"i c% e&a
de aBun$ un :e$", un 1#n% aici5, ca $% $e e)i7e&eze de
(&e$iune- Te&ence eDe&imen"a$e a$"a cu &ima )ui
$(!ie, ( ce)e7&% c#n"%&ea!% en:)ez%E "&%ia "(&"u&a" de
:e)(zie, '%c#nd $cene, e"&e/c#nd zi)e #n"&e:i $u7 e'ec"u)
ca)man"e)(& *i n(!i)e #m7%"a" de a)c(()- Ea #) iu7ea, nu
#n!e)e:ea de ce $e u&"a a$"'e), e) ( iu7ea 8 *i nici e) nu/
*i #n!e)e:ea &(&iu) c(m(&"amen"- E&a #n$% ca *i cum
a:(nia e ca&e *i/( &(,(cau unu) a)"uia a& 'i '($"
nece$a&%, 'undamen"a)% en"&u ,ia!%-
Oda"%, un muzician 8 e ca&e e) #) c(n$ide&a '(a&"e
ciuda", en"&u c% %&ea &ea n(&ma) #n miB)(cu) ace)ei
)umi eD("ice 8 ui"% #n $"udi( ( ca&"e- /enus pe-
depsitoarea, de Le(()d ,(n Sac3e&/Ma$(c3- Te&ence
#nceu $% ( &%$'(ia$c% *i, e m%$u&% ce ( ci"ea, $e #n/
!e)e:ea mai 7ine e $ine #n$u*i0
1+&um(a$a 'emeie $e dez:()i *i auc% un 7ici )un:
=@0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
cu c(ada $cu&"%, e ca&e *i/) !inu e #nc3eie"u&a m#inii-
RTu ai ce&u"S, zi$e ea- RA"unci ( $% "e 7iciuie$c-S R+%/
(S, *("i aman"u) ei- RTe im)(&-SV
S(!ia )ui e&a dinc()( de e&e"e)e de $"ic)% a) $"udi(/
u)ui, &ee"#nd- Ce&u$e $% i $e dec(nec"eze mic&('(nu)
ca&e )e e&mi"ea "e3nicieni)(& $% aud% "("u) *i ce&e&ea #i
'u$e$e #nde)ini"%- Te&ence $e :#ndea c% (a"e 'iDa (
#n"#)ni&e cu iani$"u) *i a"unci #*i d%du $eama0 ea #) ducea
)a ne7unie, da& $e %&ea c% $e (7i*nui$e $% $u'e&e *i nu
u"ea "&%i '%&% a$"a-
1O $% "e 7iciuie$c5, zicea 'emeia :(a)%, #n &(manu)
e ca&e/) !inea #n m#ini- 1+%/(, "e im)(&-5
E) e&a '&um($, $e 7ucu&a de au"(&i"a"e #n $"udi(u) de
#n&e:i$"&%&i, de ce (a&e a,ea ne,(ie $% duc% ,ia!a e ca&e
( ducea4
Pen"&u c%/i )%cea- Me&i"a $% $u'e&e mu)", de ,&eme
ce ,ia!a 'u$e$e '(a&"e 7un% en"&u e) *i nu e&a ,&ednic de
"(a"e ace)e 7inecu,#n"%&i 8 7ani, &e$ec", ce)e7&i"a"e-
C&edea c% #n$%*i ca&ie&a )ui #) &idica )a un ni,e) unde
a,ea $% de,in% deenden" de $ucce$, *i a$"a #) $e&ia,
en"&u c% ,%zu$e mu)!i (ameni &%7u/*indu/$e de e
#n%)!imi-
Ci"i "(a"% ca&"ea- nceu $% ci"ea$c% "(" ce/i c%dea #n
m#n% cu &i,i&e )a mi$"e&i(a$a )e:%"u&% din"&e du&e&e *i
)%ce&e- S(!ia )ui de$c(e&i ca$e"e)e ,ide( e ca&e )e
#nc3i&ia, c%&!i)e e ca&e )e a$cundea, #n"&e7% ce #n$emna
a$"a, dac% nu cum,a e&a 7()na,- Te&ence &%$un$e c% nu,
e&a ( ce&ce"a&e e ca&e ( '%cea en"&u a&"ea ,izua)% a
unei n(i )uc&%&i e ca&e "&e7uia $% ( 'ac% ea- 2i $u:e&%,
ca din #n"#m)a&e0
=@=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
1P(a"e a& "&e7ui $% eDe&imen"%m-5
EDe&imen"a$e&%- La #nceu" cu mu)"% &e!ine&e, 7a/
z#ndu/$e d(a& e manua)e)e e ca&e )e :%$eau #n $eD
$3(u&i- Cu&#nd dez,()"a$e&% n(i "e3nici, #n% )a )imi"%,
eDun#ndu/$e un(& &i$cu&i 8 da& $im!ind c% ma&iaBu) )(&
de,enea "(" mai $()id- E&au c(m)ici #n ce,a a$cun$,
in"e&zi$, c(ndamna"-
EDe&ien!a ce)(& d(i $e "&an$'(&m% #n a&"%0 c&ea$e&%
n(i m(de, ie)e *i !in"e de me"a)- O 'emeie in"&a #n $cen%
cu un 7ici, Ba&"ie&e, cizme *i aducea u7)icu) )a de)i&-
N(u) di$c (cu% &imu) )(c #n "(u&i)e de $ucce$ din
An:)ia *i de aici '%cu mai dea&"e ( ca&ie&% "&ium'%"(a&e
#n "(a"% Eu&(a- Te&ence e&a $u&&in$ $% ,ad% cum
"ine&e"u) #i acce"a de)i&u&i)e e&$(na)e cu a"#"a
na"u&a)e!e, unica $a eD)ica!ie 'iind c% #n 'e)u) ace$"a
,i()en!a &e&ima"% $e u"ea mani'e$"a $u7 ( '(&m%
in"en$%, da& in('en$i,%-
6iciu) aBun$e $% 'ie $im7()u) :&uu)ui, #nceu $% 'ie
&e&(du$ e "&ic(u&i, "a"uaBe, au"(c()an"e, c%&!i (*"a)e
i)u$"&a"e- +(&ma!ia in"e)ec"ua)% a )ui Te&ence #) '%cu $%
cau"e (&i:inea ace)ui 'en(men, ca $% $e #n!e)ea:% mai
7ine e $ine #n$u*i-
Nu e&au, cum #i $u$e$e &($"i"ua"ei c#nd $e #n"#)/
ni$e&%, eni"en!ii ca&e #nce&cau $% #nde%&"eze ciuma
nea:&%- .in n(a"ea "imu&i)(&, (mu) #n!e)e$e$e c%
$u'e&in!a, ( da"% &i,i"% '%&% "eam%, e&a a*a(&"u) $%u
c%"&e )i7e&"a"e-
E:i"u), R(ma, Pe&$ia cu)"i,au deBa n(!iunea c%,
dac% un (m $e $ac&i'ic%, #*i $a),eaz% !a&a $au )umea- n
C3ina, dac% a,ea )(c ( ca"a$"&('% na"u&a)%, e&a ede$i"
=@2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#m%&a"u), #n"&uc#" e) e&a &e&ezen"an"u) di,ini"%!ii e
%m#n"- Cei mai 7uni &%z7(inici din Sa&"a, #n <&ecia
an"ic%, e&au 7iciui!i ( da"% e an, de diminea!a #n%
n(a"ea, #n cin$"ea zei!ei .iana 8 #n "im ce mu)!imea
$"&i:a ,(&7e $"imu)a"i,e, ce&#ndu/)e $% $u(&"e du&e&ea
cu demni"a"e, c%ci ea #i &e:%"ea en"&u )umea
&%z7(aie)(&- La $'#&*i"u) zi)ei, &e(!ii eDaminau &%ni)e
)%$a"e e $in%&i)e &%z7(inici)(& *i cu aBu"(&u) )(&
&e,edeau ,ii"(&u) ce"%!ii-
P%&in!ii u$"iei, ( ,ec3e c(muni"a"e c&e*"in% din
$ec()u) a) I>/)ea ca&e $e &eunea #n Bu&u) unei m#n%$"i&i
din A)eDand&ia, u"i)izau ')a:e)a&ea ca miB)(c de #n/
de%&"a&e a dia,()i)(& $au de d(,edi&e a inu"i)i"%!ii
"&uu)ui #n cu&$u) c%u"%&ii $i&i"ua)e- I$"(&ia $'in!i)(& e&a
)in% de eDem)e 8 S'#n"a R(za a)e&:a &in :&%din% #n
"im ce $inii #i $'#*iau ca&neaE S'#n"u) .(minic
L(&ica"u$ $e 7iciuia $i$"ema"ic #n 'ieca&e n(a"e #nain"e
de a ad(&miE ma&"i&ii $e ('e&eau de 7un%,(ie m(&!ii )en"e
e c&uce $au $'#*ia!i de c()!ii 'ia&e)(& $%)7a"ice- T(!i
$uneau c% du&e&ea, ( da"% de%*i"%, e&a caa7i)% $% duc%
)a eD"azu) &e)i:i($-
S"udii &ecen"e, nec(n'i&ma"e, indicau c% #n &%ni $e
dez,()"a un 'e) de ciue&c% cu &(&ie"%!i 3a)ucin(:ene,
ca&e &(,(ca ,iziuni)e- P)%ce&ea %&ea a"#" de in"en$%,
#nc#" &ac"ica a ie*i" din m#n%$"i&i *i a #nceu" $% c#*"i:e
#n"&ea:a )ume-
n =@=G, a '($" u7)ica" Tratatul de autoflagelare,
ca&e #n,%!a cum $% de$c(e&i )%ce&ea &in in"e&mediu)
du&e&ii, da& '%&% $% aduci ,%"%m%&i c(&u)ui- La $'#&*i"u)
ace)ui $ec(), eDi$"au zeci de )(cu&i #n Eu&(a unde in*ii
$u'e&eau ca $% aBun:% )a 7ucu&ie- S#n" c(n$emna!i &e:i *i
=@?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&in!e$e ca&e (&unceau $% 'ie 7iciui!i de $c)a,ii )(&, #n%
ce de$c(e&i$e&% c% )%ce&ea $"%"ea nu d(a& #n 7%"aie, ci
*i #n &(,(ca&ea du&e&ii 8 de*i e&a mai euizan" *i mai
u!in a:&ea7i)-
n "im ce/*i 'uma !i:a&a, Te&ence #nce&ca ( anume
)%ce&e )a :#ndu) c% cea mai ma&e a&"e din (meni&e nu
a& u"ea #n!e)e:e nici(da"% ceea ce :#ndea e)-
Nu a,ea im(&"an!%0 aa&!inea unui c)u7 #nc3i$,
numai cei a)e*i a,eau acce$- *i amin"i ia& c% "(&"u&a de a
'i c%$%"(&i" $e "&an$'(&ma$e #n mi&ac()u) de a 'i c%$%"(&i"-
S(!ia )ui *"ia c% ,izi"a <ene,a #n ace$" $c( *i 'a"u)
ace$"a nu ( de&anBa 8 dim("&i,%, #n )umea a$"a
7()na,%, ea e&a 'e&ici"% c% 7%&7a"u) ei #*i u"ea (7!ine
&ec(men$a d(&i"% du% ( $%"%m#n% de munc% :&ea-
n "im ce/*i 'uma !i:a&a &i,ind )acu) din 'a!a 'e/
&e$"&ei, $im!ea din n(u ,(in!a de a "&%i- +a"a ca&e ie*i$e
adineau&i din came&% #n!e)e$e$e "("- Sim!ea c% $u')e"u) #i
e&a a&(ia" de/a) ei, de*i nu e&a #nc% &e:%"i" $% $e
#nd&%:($"ea$c%, de(a&ece #*i iu7ea $(!ia- i )%cea #n$%
:#ndu) c% e&a )i7e& *i u"ea ,i$a )a ( n(u% )e:%"u&%-
Mai "&e7uia $% ( 'ac% $% eDe&imen"eze )uc&u) ce)
mai di'ici)0 $% ( "&an$'(&me #n >enu$ Pede$i"(a&ea, #n
.(mina"&iD, #n S"%#na, caa7i)% $% umi)ea$c% *i $%
ede$ea$c% '%&% mi)%- .ac% a,ea $% "&eac% &(7a
acea$"a, e&a :a"a $%/i de$c3id% inima *i $% ( )a$e $% in"&e-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #nc% #m7%"a"% de ,("c% *i
)%ce&e0
&nd nu mai aeam nimic de pierdut, am primit to-
tul. &nd am ncetat a fi cine eram, m-am gsit pe mine
=@A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
nsmi.
&nd am cunoscut umilin!a i supunerea total, am
deenit li"er. 3u tiu dac snt "olna, dac totul n-a
fost dect un is sau dac se a ntmpla o singur dat.
$tiu c pot s triesc fr asta, dar mi-ar plcea s-l
ntlnesc din nou, s repet e5perien!a, s merg mai
departe dect am fost.
Eram un pic speriat de durere, dar ea n-a fost la
fel de tare ca umilin!a 8 era doar un prete5t. +n mo-
mentul cnd am aut primul orgasm dup multe luni, n
ciuda numeroilor "r"a!i i numeroaselor lucruri
diferite pe care le-au fcut cu trupul meu, m-am sim!it
8 oare o fi cu putin! aa cea, 8 mai aproape de
)umnezeu. Mi-am amintit de ceea ce a spus el despre
ciuma neagr, despre clipa n care flagelan!ii, oferindu-
i durerea pentru salarea umanit!ii, gseau n ea
plcerea. Eu nu oiam s salez omenirea sau pe el sau
pe mine nsmi. Eram pur i simplu acolo.
#e5ul este arta de a controla lipsa de control.
Nu e&a un "ea"&u, $e a')au c3ia& #n"&/( :a&%, )a
ce&e&ea Ma&iei, ca&e ('"ea )a ( izza ca&e $e u"ea :%$i
numai ac()(- Nu $"&ica $% 'ie ni!e) ca&ici(a$%- Ra)' a& 'i
"&e7ui" $% aa&% cu ( zi mai de,&eme, c#nd #nc% e&a (
'emeie #n c%u"a&e de d&a:($"e, *emineu, ,in, d(&in!%- .a&
,ia!a '%cu$e a)"% a)e:e&e *i a$"%zi #*i e"&ecu$e #n"&ea:a zi
'%&% a/*i 'ace eDe&ci!iu) de c(ncen"&a&e a$u&a $une"e)(&
=@C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
*i &ezen"u)ui, u& *i $im)u en"&u c% nu $e mai :#ndi$e
)a e), de$c(e&i$e )uc&u&i ca&e ( in"e&e$au mai mu)"-
Ce $% 'ac% (a&e cu 7%&7a"u) de )#n:% ea, m#nc#nd (
izza ca&e (a"e nu/i )%cea, d(a& ca $%/*i (m(a&e
"imu) *i $% a*"e"e m(men"u) c#nd a,ea $% mea&:% )a e)
aca$%4 C#nd e) in"&a$e #n )(ca) *i/i ('e&i$e un d&inJ,
Ma&ia $e :#ndi$e $%/i $un% c% nu ( mai in"e&e$a, c%/*i
:%$i$e e a)"cine,aE e de a)"% a&"e, $im!ea ( eD"&a/
(&dina&% ne,(ie $% $"ea de ,(&7% cu cine,a de$&e
n(a"ea &eceden"%-
nce&ca$e cu ( &($"i"ua"% $au a)"a ca&e $e&,eau *i
e)e 1c)ien!i $ecia)i5, da& nici una nu/i d%du$e mai mu)"%
a"en!ie, de(a&ece Ma&ia e&a eDe&"%, #n,%!a &eede, $e
"&an$'(&ma$e #n"&/( ma&e amenin!a&e )a &opaca"ana.
Ra)' Ha&", din"&e "(!i 7%&7a!ii e ca&e/i cun(*"ea, e&a
e$emne unicu) ca&e a& 'i u"u" #n!e)e:e, c%ci Mi)an #)
c(n$ide&a 1c)ien" $ecia)5- E) #nc% ( &i,ea cu (c3ii
$"&%)uci"(&i de iu7i&e *i a$"a '%cea "("u) mai di'ici), mai
7ine $% nu/i $un% nimic-
8 Ce *"ii de$&e $u'e&in!%, umi)in!% *i mu)"% )%/
ce&e4
nc% ( da"% nu &eu*i$e $% $e c(n"&()eze-
Ra)' $e (&i din m#nca" izza-
8 2"iu "("- .a& nu m% in"e&e$eaz%-
R%$un$u) ,eni$e in$"an"aneu, ia& Ma&ia &%ma$e
*(ca"%- .eci "(a"% )umea *"ia, d(a& ea nu4 Ce )ume e&a
a$"a, .(amne .umnezeu)e4
8 Mi/am cun($cu" dem(nii *i "ene7&e)e 8 c(n/
"inu% Ra)' 8- Am me&$ #n% )a 'und, am eDe&imen"a"
"(", nu d(a& #n z(na a$"a, ci #n mu)"e a)"e)e- n"&e "im,
u)"ima (a&% c#nd ne/am #n"#)ni", am aBun$ )a )imi"e)e
=@F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
me)e &in d(&in!%, nicidecum &in du&e&e- Am )(nBa" #n
ad#ncu) $u')e"u)ui meu *i *"iu c% #nc% mai ,&eau )uc&u&i
7une, mu)"e )uc&u&i 7une de )a ,ia!a a$"a-
i ,eni $% $un%0 1Unu) din e)e e*"i "u, "e &(:, nu
me&:e e d&umu) ace$"a-5 .a& nu a,u cu&aBE #n $c3im7,
c3em% un "aDi *i ce&u $%/i duc% #n% e ma)u) )acu)ui 8
unde, cu ( ,e*nicie #n u&m%, $e )im7a$e&% #m&eun% #n
ziua c#nd $e cun($cu$e&%- Ma&ia $e mi&% de ce&e&ea )ui,
&%ma$e "%cu"% 8 in$"inc"u) #i $unea c% a,ea mu)" de
ie&du", de*i min"ea #i e&a #nc% ame!i"% de ce)e #n"#m)a"e
#n aBun-
Se "&ezi din a$i,i"a"e d(a& c#nd aBun$e&% #n a&cu)
de e ma)u) )acu)uiE de*i #nc% e&a ,a&%, n(a"ea e&a
'(a&"e '&i:-
8 Ce 'acem aici4 8 #n"&e7% ea c#nd c(7(&#&% din
"aDi 8- 6a"e ,#n"u), ( $% &%ce$c-
8 M/am :#ndi" mu)" )a c(men"a&iu) "%u de )a :a&%-
Su'e&in!% *i )%ce&e- Sc(a"e/!i an"('ii-
Ea #*i amin"i c%, (da"%, unu) din"&e c)ien!ii ei #i ce/
&u$e ace)a*i )uc&u *i $e eDci"a$e numai &i,indu/i i/
ci(a&e)e- Oa&e a,en"u&a #nc% nu/i d%dea ace4
8 Am $% &%ce$c 8 in$i$"% ea-
8 +% ce/!i $un 8 in$i$"% e) 8- N/ai $% &%ce*"i
dac% nu $"%m mu)"- +%/mi c&edi", a*a cum *i eu #!i 'ac-
+%&% nici un m("i, aa&en", Ma&ia #n!e)e$e c% e) ,(ia
$% ( aBu"eE (a"e *i e) 7%u$e din"&/( a% '(a&"e ama&% *i/*i
#nc3iuia c% *i ea "&ecea &in aceea*i &imeBdie- Nu ,(ia
$% 'ie aBu"a"%E e&a mu)!umi"% cu n(ua ei )ume, unde
de$c(e&i$e c% $u'e&in!a nu mai e&a ( &(7)em%- Se :#ndi
*i )a 6&azi)ia, )a im($i7i)i"a"ea de a #n"#)ni un a&"ene&
cu ca&e $% (a"% #m%&"%*i ace$" uni,e&$ di'e&i", da& cum
=@@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
6&azi)ia e&a mai im(&"an"% dec#" (&ice a)"ce,a din ,ia!a
ei, #*i $c(a$e an"('ii- S()u) e&a )in de ie"&ice)e ca&e/i
&u$e&% numaidec#" ci(&aii, da& a$"a n/a,ea nici (
im(&"an!%, a,ea $%/*i cume&e a)!ii-
8 Sc(a"e/!i 3aina-
A& 'i u"u" $une 1nu5, da&, din n(a"ea "&ecu"%, $e
(7i*nui$e cu 7ucu&ia de a u"ea $une 1da5 )a "(" ce i $e
i,ea #n ca)e- *i $c(a$e 3aina, "&uu), ca)d #nc%, nu
&eac!i(n% imedia", da& #n $cu&" "im #nceu $% ( $ue&e-
8 S% me&:em- 2i $% $"%m de ,(&7%-
8 Aici e im($i7i)- Pe B($ e )in de ie"&e-
8 T(cmai de/aceeaE ,&eau $% $im!i ie"&e)e a$"ea,
,&eau $%/!i &(,(ace du&e&e, $% "e )(,ea$c%, 'iindc% "u
"&e7uie $% 'i eDe&imen"a", a*a cum am eDe&imen"a" *i
eu, $u'e&in!a a)ia"% cu )%ce&ea *i "&e7uie $%/!i $mu): a$"a
din $u')e"-
Ma&ia $e $im!i #ndemna"% $%/i $un%0 1Nu/i ne,(ie,
#mi )ace-5 .a& #nceu $% mea&:% '%&% :&a7%, "%)i)e
ici(a&e)(& #nceu&% $% ( '&i:%, din cauza '&i:u)ui *i/a
ie"&e)(& a$cu!i"e-
8 Una din eD(zi!ii)e me)e m/a du$ #n Ia(nia,
eDac" c#nd e&am ,#&#" #n% e$"e ca #n ceea ce "u ai
numi" 1$u'e&in!%, umi)in!% *i mu)"% )%ce&e5- Pe a"unci,
c&edeam c% nu eDi$"% d&um de #n"(a&ce&e, a,eam $% m%
cu'und "(" mai mu)" *i din ,ia!a mea nu mai &%m%$e$e
dec#" ,(in!a de a ede$i *i/a 'i ede$i"-
n de'ini"i,, $#n"em 'iin!e (mene*"i, ne na*"em #n/
c%&ca!i de ,in%, ne "emem c#nd 'e&ici&ea de,ine ce,a
($i7i) *i mu&im ca $%/i ede$im e cei)a)!i 'iindc% ne
$im!im "("deauna neu"inci(*i, ned&e"%!i!i, ne'e&ici!i-
S%/!i (!i )%"i %ca"e)e *i $%/i (!i ede$i e %c%"(*i
=@G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 a3, nu/i a*a c% e un de)iciu4 .a, e ce) mai :&(za,-
Ma&ia me&:ea, du&e&ea *i '&i:u) ( '%ceau $%/i u&/
m%&ea$c% cu :&eu cu,in"e)e, da& $e $"&%duia-
8 Azi !i/am (7$e&,a" $emne)e de )a #nc3eie"u&i-
C%"u*e)e- *i u$e$e di,e&$e 7&%!%&i ca $% *i )e a$/
cund%, da& (c3ii (7i*nui!i *"iu #n"("deauna ce anume
cau"%-
8 n $'#&*i", dac% "(" ce ai eDe&imen"a" de cu&#nd "e
#ndeamn% $% 'aci a$u) %$"a, nu eu am $% "e #miedicE da&
nimic din a$"a nu a&e )e:%"u&% cu ,ia!a ade,%&a"%-
8 Pa$u)4
8 .u&e&ea *i )%ce&ea- Sadi$mu) *i ma$(c3i$mu)-
Zi/i cum ,&ei, da& dac% e*"i c(n,in$% c% %$"a e d&umu)
"%u, am $% $u'%&, am $%/mi amin"e$c de d(&in!%, de
#n"#)ni&i, de )im7a&ea e .&umu) S'#n"u)ui Iac(7, de
)umina "a->(i %$"&a )a )(c de cin$"e un $"i)(u *i (&i de
c#"e (&i ,(i a&inde *emineu) #mi ,(i amin"i de "ine- .a&
nu "e ,(i mai c%u"a nici(da"%-
Ma&ia $e $im!i #n'&ic(*a"%, $e :#ndi c% e&a m(men"u)
$% dea #na(i, $% $un% ade,%&u), $% #nce"eze a $e &e'ace
c% *"ia mai mu)" dec#" e)-
8 Ceea ce am eDe&imen"a" de cu&#nd, mai 7ine zi$
ie&i, nu mai eDe&imen"a$em nici(da"%- 2i m% $e&ie c%,
)a )imi"a de:&ad%&ii, m/a* u"ea :%$i e mine #n$%mi-
E&a "(" mai di'ici) $% $"ea de ,(&7% 8 din!ii #i c)%n/
!%neau de '&i:, ici(a&e)e ( du&eau &%u-
8 La eD(zi!ia mea, #n"&/( &e:iune numi"% Ou/
man(, a a%&u" un "%ie"(& de )emne 8 c(n"inu% Ra)', ca
*i cum n/a& 'i auzi" ce $u$e$e ea 8- Ta7)(u&i)e me)e nu
i/au )%cu", da& a '($" #n $"a&e $% de$ci'&eze, &in ic"u&%,
ceea ce "&%iam *i $im!eam- A d(ua zi, m/a c%u"a" )a 3("e)
=@9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
*i m/a #n"&e7a" dac% e&am mu)!umi"E dac% e&am, "&e7uia
$% c(n"inuu $% 'ac ce/mi )%cea- .ac% nu e&am, a& 'i
"&e7ui" $%/) #n$(!e$c *i $% e"&ec c#"e,a zi)e cu e)-
M/a u$ $% um7)u e ie"&e, a*a cum "e un eu
acum e "ine- M/a '%cu" $% $im" '&i:u)- M/a (7)i:a" $%
#n!e)e: '&umu$e!ea du&e&ii, d(a& c% e&a ( du&e&e &(/
,(ca"% de na"u&%, nu de (m- Numea a$"a #hugen-do, (
&ac"ic% mi)ena&%-
Mi/a $u$ c% e&a un (m c%&uia nu/i e&a '&ic% de du/
&e&e, *i a$"a e&a 7ine, de(a&ece, ca $%/!i d(mini $u')e"u),
"&e7uie $% #n,e!i a/!i d(mina *i "&uu)- Mi/a mai $u$ c%
'()($i$e du&e&ea *i #n m(d :&e*i", *i a$"a e&a '(a&"e &%u-
Ace) "%ie"(& de )emne, i:n(&an", c&edea c% m% cu/
n(a*"e mai 7ine dec#" mine *i a$"a m% i&i"a *i #n ace)a*i
"im m% '%cea $% m% $im" m#nd&u c% "a7)(u&i)e me)e
e&au #n m%$u&% $% eD&ime eDac" ce $im!eam-
Ma&ia $im!i c% ( ia"&% a$cu!i"% ( "%ia$e )a un ici(&,
'&i:u) e&a *i mai in"en$, c(&u) #i am(&!i$e *i nu &eu*ea $%
u&m%&ea$c% "(a"e ,(&7e)e )ui Ra)' Ha&"- .e ce (a&e
(amenii, #n )umea a$"a $'#n"% a )ui .umnezeu, e&au a"#"
de in"e&e$a!i $%/i a&a"e du&e&ea )(&4 .u&e&ea $ac&%,
du&e&ea #n$(!i"% de )%ce&e, du&e&ea cu eD)ica!ii $au '%&%
eD)ica!ii, e&a "(" du&e&e, du&e&e---
Pici(&u) zd&e)i" $e )(,i de a)"% ia"&%, ea #*i #n%7u*i
$"&i:%"u) *i me&$e mai dea&"e- La #nceu" #nce&ca$e $%/*i
men!in% in"e:&i"a"ea, au"(c(n"&()u), ceea ce e) numea
1)umina5- Acum #n$% a7ia me&:ea, #n "im ce $"(macu)
*i cau) i $e #n,#&"eau0 #i ,eni $% ,(mi"e- Se :#ndi $% $e
(&ea$c%, nimic din ce $e #n"#m)a nu a,ea $en$, a*a c%
nu $e (&i-
Nu $e (&i din &e$ec" de $ineE u"ea $u(&"a me&$u)
=G0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ace)a cu ici(a&e)e :(a)e (&ic#" ,a 'i '($" ne,(ie, en"&u
c%, (&icum, nu u"ea du&a "(a"% ,ia!a- 2i, 7&u$c, a)" :#nd
'u):e&% $a!iu)0 *i dac% cum,a a d(ua zi nu $e ,a u"ea
duce )a &opaca"ana din cauza unei &(7)eme $e&i(a$e
)a ici(a&e $au a unei 'e7&e &(,(ca"e de :&ia ca&e, e&a
$i:u&%, a,ea $% $e in$"a)eze #n "&uu) ei $uma& #m7&%ca"4
Se :#ndi )a c)ien!ii ca&e ( a*"e"au, )a Mi)an ca&e a,ea
a"#"a #nc&ede&e #n ea, )a 7anii e ca&e nu i/a& mai c#*"i:a,
)a 'e&m%, )a %&in!ii m#nd&i de ea- .a& $u'e&in!a #nde%&"%
imedia" (&ice a)" 'e) de &e')ec!ie *i ea unea un ici(& #n
'a!a ce)ui)a)", d(&indu/*i ne7une*"e ca Ra)' Ha&" $%/i
&ecun(a$c% e'(&"u) *i $%/i $un% c% e&a de aBun$, #*i u"ea
une an"('ii-
E) %&ea #n$% indi'e&en", dea&"e, ca *i cum aceea a&
'i '($" unica manie&% de a ( e)i7e&a de ce,a ca&e nu/i e&a
7ine cun($cu", ca&e ( $educea, da& ca&e a,ea $% )a$e
a$u&a ei $emne mai ad#nci dec#" ce)e )%$a"e de c%"u*e-
C3ia& dac% *"ia c% e) #nce&ca $% ( aBu"e *i (&ic#" $e
$"&%duia $% mea&:% mai dea&"e *i $%/*i a&a"e )umina
u"e&ii ei de ,(in!%, du&e&ea nu/i e&mi"ea $% ai7%
:#ndu&i &('ane $au n(7i)e 8 e&a eDc)u$i, du&e&e, ca&e
(cua "(" $a!iu), ( #n'&ic(*a *i/( (7)i:a $% ,ad% c% a,ea
( )imi"% *i c% nu a,ea $% iz7u"ea$c%-
Mai '%cu un a$-
2i a)"u)-
.u&e&ea %&ea acum c%/i in,adeaz% $u')e"u) *i c% (
$)%7e*"e $i&i"ua), en"&u c% una e$"e $% 'aci u!in "ea"&u
#n"&/un 3("e) de cinci $"e)e, :(a)%, cu ,("c%, ca,ia& *i (
c&a,a*% #n"&e c(a$eE a)"a e&a $% $"ea #n '&i:, de$cu)!%, e
ie"&e ca&e ( "%iau )a ici(a&e- E&a dez(&ien"a"%, nu
&eu*ea $% $c3im7e nici un cu,#n" cu Ra)' Ha&", "(" ce mai
=G=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
eDi$"a #n uni,e&$u) ei e&au ie"&e)e m%&un"e *i "%i(a$e,
ca&e ma&cau ( d#&% &in"&e c(aci-
A"unci, "(cmai c#nd $e :#ndea $% &enun!e, ( in,ad%
un $en"imen" $"&aniu0 #*i a"in$e$e )imi"a *i dinc()( de ea
$e #n"indea un $a!iu ,id, unde %&ea $% )u"ea$c%
dea$u&a ei #n$e*i, %&ea $% i:n(&e ceea ce $im!ea- A$"a
$% 'i '($" $enza!ia e ca&e ( #nce&cau eni"en!ii4 La
cea)a)"% eD"&emi"a"e a du&e&ii de$c(e&ea ( (a&"% c%"&e
un ni,e) di'e&i" de c(n*"iin!% *i nu mai eDi$"a $a!iu
en"&u nimic a)"ce,a, d(a& en"&u na"u&a im)aca7i)% 8
*i en"&u ea #n$%*i, in,inci7i)%-
T("u) #n Bu&u/i $e &e'%cu #n"&/un ,i$0 a&cu) &($"
i)umina", )acu) #n"uneca", 7%&7a"u) "%cu", un cu)u $au
a)"u) )im7#ndu/$e, '%&% a (7$e&,a c% ea e&a de$cu)!% *i
me&:ea cu di'icu)"a"e- Nu *"ia dac% &icina e&a '&i:u) $au
$u'e&in!a, da& de(da"% nu/*i mai $im!i c(&u), in"&% #n"&/(
$"a&e unde nu eDi$"% nici un 'e) de d(&in!% $au $aim%,
numai ( mi$"e&i(a$% 8 cum a& u"ea numi a*a ce,a4 8,
( mi$"e&i(a$% 1ace5- Limi"a du&e&ii nu e&a &(&ia/i
)imi"%E u"ea "&ece dinc()( de ea-
Se :#ndi )a "(a"e 'iin!e)e (mene*"i ca&e $u'e&eau '%&%
$% ,&ea, ia& ea, ac()(, #*i &(,(ca &(&ia $u'e&in!% 8
da& 'a"u) nu mai a,ea nici ( im(&"an!%, "&ecu$e de
'&(n"ie&e)e c(&u)ui *i acum #i &%m#nea d(a& $u')e"u),
1)umina5, un $(i de ,id 8 e ca&e cine,a, c#nd ,a, )/a
numi" Pa&adi$- EDi$"% anumi"e $u'e&in!e ca&e (" 'i ui"a"e
a"unci c#nd u"em )u"i dea$u&a du&e&i)(& n(a$"&e-
U&m%"(&u) )uc&u e ca&e *i/) amin"i 'u Ra)', ca&e (
)u% de :#", $c(!#ndu/*i 3aina *i un#ndu/i/( e ume&i- Se
,ede c% )e*ina$e de '&i:, da& nu c(n"aE e&a mu)!umi"%,
nu/i e&a '&ic% 8 #n,in$e$e- Nu $e umi)i$e #n 'a!a ace)ui
=G2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7%&7a"-
Minu"e)e $e "&an$'(&ma$e&% #n (&e, "&e7uie $% 'i
d(&mi" #n 7&a!e)e )ui, de(a&ece, c#nd $e "&ezi, de*i e&a "("
n(a"e, $e a')a #n"&/( came&% cu un "e)e,iz(& #n"&/un c()!,
*i nimic a)"ce,a- A)7%, :(a)%-
Ra)' a%&u cu ( ci(c()a"% 'ie&7in"e-
8 E #n (&dine 8 zi$e e) 8- Ai aBun$ unde "&e7uia
$% aBun:i-
8 Nu ,&eau ci(c()a"%, ,&eau ,in- 2i ,&eau $% c(7(&
$&e )(cu) n($"&u, *emineu), c%&!i)e &%$#ndi"e &in "(a"e
c()!u&i)e-
Su$e$e 1)(cu) n($"&u5- Nu a$"a in"en!i(na$e-
*i &i,i ici(a&e)eE a'a&% de ( mic% "%ie"u&%, a,ea
d(a& $emne &(*ii ca&e u&mau $% di$a&% #n c#"e,a cea$u&i-
Cu anumi"% di'icu)"a"e, c(7(&# $c%&i)e '%&% a da mu)"%
a"en!ie )a nimicE $e #nd&e"% $&e c()!u) ei, e c(,(&,
)#n:% *emineu 8 de$c(e&i$e c% (&i de c#"e (&i *edea
ac()( $e $im!ea 7ine, ca *i cum a& 'i '($" 1(zi!ia5 ei,
)(cu) ei #n acea ca$%-
8 T%ie"(&u) de )emne cu &icina mi/a $u$ c%,
a"unci c#nd 'aci un "i de eDe&ci!iu 'izic, c#nd #i &e"inzi
"("u) c(&u)ui "%u, min"ea c#*"i:% ( '(&!% $i&i"ua)%
$"&anie, ca&e a&e ce,a de/a 'ace cu 1)umina5 e ca&e am
,%zu"/( #n "ine- Ce ai $im!i"4
8 C% du&e&ea e &ie"ena 'emeii-
8 Ia"% e&ic()u)-
=G?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 C% du&e&ea a&e ( )imi"%-
8 Ia"% $a),a&ea- Nu ui"a a$"a-
Min"ea Ma&iei #nc% e&a c(n'uz%E #nce&ca$e ( a$e/
menea 1ace5 c#nd #*i de%*i$e )imi"a- E) #i a&%"a$e a)"
:en de $u'e&in!%, ca&e, *i ea, #i &(du$e$e ( )%ce&e
ciuda"%-
Ra)' )u% ( ma% ma&e *i ( de$c3i$e #n 'a!a ei- E&au
de$ene-
8 I$"(&ia &($"i"u!iei- Tu mi/ai ce&u"/(, c#nd ne/am
#n"#)ni"-
.a, i/( ce&u$e, da& 'u$e$e d(a& un 'e) de a/*i e"&ece
"imu), de/a #nce&ca $% $e a&a"e in"e&e$an"%- Acum nu
mai a,ea nici ( im(&"an!%-
8 n "(a"e zi)e)e a$"ea, am na,i:a" e ( ma&e ne/
cun($cu"%- N/am c&ezu" c% a,ea ( i$"(&ie, c&edeam d(a&
c% e&a me$e&ia cea mai ,ec3e din )ume, cum $e zice- .a&
eDi$"% ( i$"(&ieE mai 7ine zi$, d(u% i$"(&ii-
8 2i de$ene)e a$"ea4
Ra)' Ha&" %&u cam dece!i(na" en"&u c% ea nu/)
#n!e)e:ea, da& $e c(n"&()% numaidec#" *i c(n"inu%-
8 S#n" )uc&u&i)e e ca&e )e/am a*"e&nu" e 3#&"ie #n
"im ce ci"eam, ce&ce"am, #n,%!am-
8 O $% ,(&7im de a$"a a)"% da"%E azi nu ,&eau $%
$c3im7%m $u7iec"u), "&e7uie $% #n!e)e: ce e cu du&e&ea-
8 Ai $im!i"/( ie&i *i ai de$c(e&i" c% "e c(nducea )a
)%ce&e- Ai $im!i"/( azi *i ai :%$i" acea- .e aceea #!i
$un0 nu "e (7i*nui, 'iindc% e '(a&"e u*(& $% (!i "&%i cu
ea, e$"e un d&(: u"e&nic- Se :%$e*"e #n ,ia!a n(a$"&%
c("idian%, #n $u'e&in!a a$cun$%, #n &enun!a&ea )a d&a:($"e,
c#nd d%m ,ina e acea$"a en"&u 'a)imen"u) ,i$e)(&
n(a$"&e- .u&e&ea $e&ie c#nd #*i a&a"% ade,%&a"a 'a!%, da&
=GA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
e $educ%"(a&e c#nd e #n,e*m#n"a"% #n $ac&i'iciu,
&enun!a&e- Sau )a*i"a"e- Omu), (&ic#" a& &e$in:e/(,
:%$e*"e "("deauna un miB)(c de a c(n,ie!ui cu ea, de a/*i
'ace din ea ( a&"e a ,ie!ii-
8 Nu c&ed- Nimeni nu d(&e*"e $% $u'e&e-
8 .ac% "u ai &eu*i" $% &icei c% (!i "&%i '%&% $u/
'e&in!%, ai *i '%cu" un ma&e a$ #nain"e, da& $% nu c&ezi c%
a)!ii "e ,(& #n!e)e:e- .a, nimeni nu d(&e*"e $% $u'e&e *i
"("u*i a&(ae "(!i cau"% du&e&ea, $ac&i'iciu), *i $e $im"
Bu$"i'ica!i, u&i, ,&ednici de &e$ec"u) c(ii)(&, a) $(!i)(&
$au $(!ii)(&, a) ,ecini)(&, a) )ui .umnezeu- S% nu ne
:#ndim acum )a a$"a, &e!ine d(a& c% ceea ce une )umea
#n mi*ca&e nu e c%u"a&ea )%ce&ii, ci a &enun!%&ii )a "(" ce
e$"e im(&"an"-
S()da"u) me&:e )a &%z7(i ca $%/*i ucid% du*manu)4
Nu0 me&:e ca $% m(a&% en"&u !a&a )ui- +emeii #i )ace
(a&e $%/i a&a"e $(!u)ui c#" e$"e de mu)!umi"%4 Nu0 ,&ea ca
e) $% ,ad% c#" i $e de,("eaz%, c#" $u'e&% ca $%/) ,ad%
'e&ici" e e)- S(!u) $e duce (a&e )a munc% $(c("ind c%/*i
,a :%$i #m)ini&ea e&$(na)%4 Nu0 #*i une #n B(c $u/
d(a&ea *i )ac&imi)e en"&u 7ine)e 'ami)iei- A*a $e #n/
"#m)%0 c(ii ca&e &enun!% )a ,i$e)e )(& ca $%/*i 7ucu&e
%&in!ii, %&in!i ca&e &enun!% )a ,ia!% ca $%/*i 7ucu&e
c(iii, du&e&ea *i $u'e&in!a Bu$"i'ic#nd ceea ce "&e7uie $%
aduc% d(a& 7ucu&ie0 d&a:($"ea-
8 O&e*"e/"e-
Ra)' $e (&i- E&a m(men"u) indica" ca $% $c3im7e
$u7iec"u) *i #nceu $%/i a&a"e de$en du% de$en- La
#nceu", "("u) %&ea c(n'uz, e&au c(n"u&u&i de (ameni 8
da& *i m#z:%)i"u&i, cu)(&i, "&%$%"u&i ne&,(a$e $au
:e(me"&ice- Cu&#nd #n$% ea #nceu $% #n!e)ea:% ce
=GC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$unea e), en"&u c% 'ieca&e cu,#n" a) )ui e&a #n$(!i" de (
:e$"icu)a!ie a m#inii *i 'ieca&e '&az% ( in$"a)a #n"&/( )ume
din ca&e #n% a"unci '%:%dui$e c% '%cea a&"e 8 zic#ndu/
*i c% "("u) nu e&a a)"ce,a dec#" ( e&i(ad% #n ,ia!a ei, un
m(d de a c#*"i:a 7ani *i nimic mai mu)"-
8 .a, am de$c(e&i" c% nu eDi$"% d(a& una, ci d(u%
i$"(&ii a)e &($"i"u!iei- Pe cea din"#i ( cun(*"i *i "u '(a&"e
7ine, en"&u c% e$"e *i a "a0 ( 'a"% '&um(a$%, din di,e&$e
m("i,e en"&u ca&e a ("a" $au ca&e au ("a" #n )(cu) ei,
de$c(e&% c% unica manie&% de a $u&a,ie!ui e$"e $%/*i
,#nd% "&uu)- Une)e aBun: $% d(mine na!iuni, a*a cum a
'%cu" Me$$a)ina cu R(ma, a)"e)e $e &e$c3im7% #n
mi"u&i, ca .(amna du 6a&&M, a)"e)e iu7e$c d(a& a,en"u&a
*i ne'e&ici&ea "("(da"%, ca $i(an/ca Ma"a Ha&i-
MaB(&i"a"ea #n$% nu ,(& :%$i nici(da"% un m(men" de
:)(&ie $au ( ma&e $'ida&e0 ,(& 'i "("deauna 'e"e din
&(,incie ca&e ,in #n c%u"a&ea ce)e7&i"%!ii, a unui $(!, a
a,en"u&ii, *i de$c(e&% #n% )a u&m% a)"% &ea)i"a"e, $e
cu'und% #n ea ( ,&eme, c&ed c% de!in me&eu c(n"&()u) *i
nu iz7u"e$c $% 'ac% nici(da"% nimic-
A&"i*"ii c(n"inu% $%/*i 'ac% $cu)"u&i)e, ic"u&i)e *i
$%/*i $c&ie c%&!i)e de e$"e "&ei mii de ani- La 'e), &($/
"i"ua"e)e #*i c(n"inu% munca de/a )un:u) "imu)ui ca *i
cum nimic nu $/a& 'i $c3im7a"- >&ei $% a')i am%nun"e4
Ma&ia d%du a'i&ma"i, din ca- T&e7uie $% c#*"i:e
"im, $% #n!e)ea:% du&e&ea, #nceea $% ai7% $enza!ia c%
ce,a '(a&"e &%u #i ie*i$e din "&u #n ,&eme ce me&:ea &in
a&c-
8 P&($"i"ua"e aa& #n "eD"e)e c)a$ice, #n 3ie&(:)i'e)e
e:i"ene, #n $c&ie&ea $ume&ian%, #n >ec3iu) *i N(u)
Te$"amen"- .a& &('e$ia a #nceu" $% $e (&:anizeze a7ia
=GF
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#n $ec()u) a) >I/)ea #- C&-, c#nd )e:iui"(&u) S()(n, #n
<&ecia, in$"i"uie 7(&de)u&i c(n"&()a"e de S"a" *i ini!iaz%
#nca$a&ea de im(zi"e en"&u 1ne:(!u) cu ca&ne5-
Ne:u$"(&ii a"enieni $e 7ucu&%, 'iindc% ceea ce #nain"e e&a
in"e&zi$ acum aBun:e a 'i )e:a)- P&($"i"ua"e)e, #n ce )e
&i,e*"e, #nce $% 'ie c)a$i'ica"e du% im(zi"u) e ca&e/)
)%"e$c-
Cea mai ie'"in% e numi"% porne, $c)a,a ca&e aa&!ine
a"&(nu)ui $"a7i)imen"u)ui- A(i, ,ine peripatetica, cea
ca&e/*i &(cu&% c)ien!ii de e $"&ad%- In $'#&*i", )a ni,e)u)
ce) mai #na)" de &e! *i ca)i"a"e, e$"e hetaira, 1c(mania
'eminin%5, ca&e/i #n$(!e*"e e ne:u$"(&i #n c%)%"(&ii)e )(&,
'&ec,en"eaz% &e$"au&an"e)e *ic, e $"%#n% e 7anii ei, d%
$'a"u&i, in"e&,ine #n ,ia!a ()i"ic% a ce"%!ii- .u% cum
,ezi, ce $/a #n"#m)a" ie&i $e #n"#m)% *i azi-
n E,u) Mediu, din &icina 7()i)(& cu "&an$mi$ie
$eDua)%---
T%ce&e, "eam% de :&i%, c%)du&a *emineu)ui 8 ne/
ce$a&% acum ca $%/i #nc%)zea$c% "&uu) *i $u')e"u)- Ma&ia
nu ,&ea $% mai aud% i$"(&ia aceea 8 #i d%dea $enza!ia c%
)umea $e (&i$e, c% "("u) $e &ee"a, ia& 7%&7a"u) nu ,a 'i
nici(da"% caa7i) $% a&a"e $eDu)ui &e$ec"u) me&i"a"-
8 Nu a&i in"e&e$a"%-
+%cu un e'(&"- n de'ini"i,, e&a 7%&7a"u) c%&uia $e
3("%&#$e $%/*i #nc&edin!eze inima, de*i nici(da"% nu
'u$e$e a*a de $i:u&%-
8 Nu m% in"e&e$eaz% ceea ce *"iu- Mi/ai $u$ c%
eDi$"% *i a)"% i$"(&ie-
8 Cea)a)"% i$"(&ie e$"e eDac" (u$u)0 &($"i"u!ia
$ac&%-
6&u$c, ea ie*i din $"a&ea ei $(mn()en"% *i a$cu)"% cu
=G@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
a"en!ie- P&($"i"u!ie $ac&%4 S% c#*"i:i 7ani cu $eDu) *i $% "e
mai *i a&(ii de .umnezeu4
8 I$"(&icu) :&ec He&(d(" $c&ie #n )e:%"u&% cu 6a/
7i)(nia0 1EDi$"% ac()( un (7icei '(a&"e ciuda"0 'ieca&e
'emeie n%$cu"% #n Sume&ia e (7)i:a"%, m%ca& ( da"% #n
,ia!a ei, $% $"ea #n "em)u) zei!ei I$3"a& *i $%/*i dea "&uu)
unui necun($cu", ca $im7() a) ($i"a)i"%!ii *i e un &e!
$im7()ic-5
A,ea $%/) #n"&e7e mai a(i cine e&a acea zei!%E (a"e
( $/( aBu"e *i e ea $% &ecue&eze ce,a din ceea ce
ie&du$e *i nu *"ia ce anume-
8 In')uen!a zei!ei I$3"a& $/a &%$#ndi" #n #n"&e:
O&ien"u) MiB)(ciu, a aBun$ #n% #n Sa&dinia, Sici)ia *i
(&"u&i)e de )a Ma&ea Medi"e&an%- Mai "#&ziu, #n "imu)
Ime&iu)ui R(man, a)"% zei!%, >e$"a, &e"inde ,i&:ini"a"ea
"("a)% $au d%&ui&ea "("a)%- Ca $% men!in% '(cu) $ac&u,
'emei din "em)u) ei $e #n$%&cinau $%/i ini!ieze e "ine&i
*i e &e:i e d&umu) $eDua)i"%!ii0 c#n"au imnu&i e&("ice,
in"&au #n "&an$% *i/*i d%&uiau eD"azu) uni,e&$u)ui, #n"&/un
$(i de c(muniune cu di,ini"a"ea-
Ra)' Ha&" #i a&%"% '("(c(ia un(& in$c&i!ii an"ice, cu
"&aduce&ea :e&man% #n $u7$()u) a:inii- .ec)am% )en",
"&aduc#nd 'ieca&e ,e&$0
&nd ed la ua unei taerne,
eu, %shtar, zei!a,
snt prostituat, mam, so!ie, diinitate.
#nt ceea ce se cheam /ia!a,
dei oi o numi!i Moartea.
#nt ceea ce se numete >egea,
dei oi o numi!i &ea de la Margine.
=GG
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Eu snt cea pe care oi o cuta!i
i cea pe care o i gsiser!i.
Eu snt ceea ce oi a!i risipit
i-acum mi aduna!i frnturile.
Ma&ia $u:3i!% u!in, ia& Ra)' Ha&" &#$eE ene&:ia ,i/
"a)% #i &e,enea, 1)umina5 ei #nceea $% $"&%)ucea$c% din
n(u- E&a mai 7ine $% c(n"inue cu i$"(&ia, $%/i a&a"e
de$ene)e, $% ( 'ac% $% $e $im"% iu7i"%-
8 Nimeni nu *"ie de ce a di$%&u" &($"i"u!ia $ac&%,
du% ce $e e&e"ua$e de/a )un:u) a ce) u!in d(u%
mi)enii- P(a"e din cauza 7()i)(& $au a unei $(cie"%!i ca&e
*i/a m(di'ica" &e:u)i)e du% ce *i &e)i:ii)e i $e
m(di'ica$e&%- In $'#&*i", ea nu mai eDi$"% *i nu ,a mai
&ea%&ea- n zi)e)e n(a$"&e, (amenii c(n"&()eaz% )umea *i
"e&menu) $e&,e*"e d(a& ca $% c&eeze un $"i:ma",
&($"i"ua"% 'iind numi"% (&ice 'emeie ca&e me&:e a)%"u&ea
cu d&umu)-
8 P(!i $% ,ii )a &opaca"ana m#ine4
Ra)' nu #n!e)e$e #n"&e7a&ea, da& 'u imedia" de ac(&d-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n n(a"ea c#nd a me&$ de$cu)!%
&in Pa&cu) En:)eze$c din <ene,a0
3u m intereseaz dac reodat a fost sacr sau
nu, dar EU U;C#& &EEA &E AA&. +mi distruge su-
fletul, fcndu-m s pierd contactul cu mine nsmi,
n!ndu-m c durerea este o recompens, c "anii
pot cumpra orice i .ustifica orice.
3imeni nu e fericit n .urul meu0 clien!ii tiu c tre-
"uie s plteasc pentru ceea ce ar tre"ui s ai"
=G9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
gratis, i asta e deprimant. Aemeile tiu c tre"uie s
nd ceea ce ar prefera s druiasc doar din plcere
i afec!iune, i asta e distructi. Am luptat mult nainte
de a scrie asta, de-a accepta c snt nefericit,
nemul!umit 8 aeam neoie i nc am s mai rezist
ctea sptmni.
+ntre timp, n-are rost s fiu linitit, s m prefac
c totul este normal, c e o perioad, o epoc din ia!a
mea. /reau s o dau uitrii, am neoie s iu"esc 8
atta doar, tre"uie s iu"esc.
/ia!a e scurt 8 sau prea lung 8 pentru ca eu
s-mi permit lu5ul de-a mi-o tri att de ru.
Nu e ca$a )ui- Nu e ca$a ei- Nu e nici 6&azi)ia, nici
E),e!ia, ci un 3("e) 8 ca&e (a"e 'i (&iunde #n )ume,
"("deauna cu ace)ea*i m(7i)e *i aceea*i am7ian!% ca&e $e
&e"inde 'ami)ia&%, ceea ce ( 'ace *i mai di$"an"%-
Nu e 3("e)u) cu '&um(a$a ,ede&e $&e )ac, amin"i&ea
du&e&ii, a $u'e&in!ei, a eD"azu)uiE 'e&e$"&e)e )ui dau $&e
.&umu) S'#n"u)ui Iac(7, ( ca)e de e)e&inaB, da& nu de
eni"en!%, un )(c unde (amenii $e #n"#)ne$c #n ca'ene)e )a
ma&:inea *($e)ei, de$c(e&% 1)umina5, $"au de ,(&7%, $e
#m&ie"ene$c, $e #nd&%:($"e$c- P)(u%, *i )a cea$u) ace)a
din n(a"e nu "&ece nimeni e/ac()(, da& "&ecu$e&%
,&eme de mu)!i ani, decenii, ,eacu&i 8 (a"e d&umu) a&e
ne,(ie $% &e$i&e, $% $e (di3nea$c% ni!e) du%
nenum%&a!ii a*i ca&e $e "#&%$c zi de zi e e)-
=90
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
S% $"in:% )umina- S% "&a:% e&de)e)e-
i ce&e $%/*i $c(a"% 3aine)e, *i )e $c(a"e *i ea e/a)e
ei- n"unecimea 'izic% nu e nici(da"% de)in% *i du% ce
(c3ii $/au (7i*nui", (!i ,edea, #n c(n"u&u) unei )umini!e
ca&e in"&% nu $e *"ie de unde, $i)ue"a unui 7%&7a"-
Cea)a)"% da"% c#nd $e #n"#)ni$e&%, ea #*i dez:()i$e d(a& (
a&"e din "&u-
*i $c(a"e )enBe&ia, :&iBu)iu #m%"u&i"%, $%)a"% *i
c)%"i"% de mai mu)"e (&i, a$"'e) #nc#" $% nu &%m#n% nici
u&m% de a&'um $au de $%un- Se a&(ie de e) *i/) &(a:%
$% $e )e:e )a (c3i- E) ezi"% ( c)i% *i ,(&7e*"e de$&e
in'e&nu&i)e &in ca&e a mai "&ecu"- Ea #i $une c% nu e
,(&7a de a$"a, a&e d(a& ne,(ie de #n"une&ic "("a), acum i/
a ,eni" ei &#ndu) $%/) #n,e!e ce,a, a*a cum ie&i ( #n,%!a$e
e) de$&e du&e&e- E) cedeaz%, #*i une )e:%"u&a de #nz%-
+ace *i ea )a 'e)E acum nu mai e nici ( 'i$u&% de )umin%,
$#n" #n"&/( ade,%&a"% 7ezn%, $#n" ne,(i!i $%/*i dea m#na
unu) a)"uia ca $% aBun:% #n% )a a"-
Nu, nu "&e7uie $% ne cu)c%m- O $% ne a*ez%m a*a
cum am '%cu" #n"("deauna, 'a!%/n 'a!%, numai c% ce,a
mai a&(ae, a$"'e) #nc#" :enunc3ii mei $% a"in:% :e/
nunc3ii )ui-
T("deauna a ,&u" $% 'ac% a$"a- Nici(da"% n/a a,u"
#n$% "(cmai ce "&e7uia0 "im- Nici cu &imu) ei iu7i", nici
cu 7%&7a"u) ca&e a %"&un$/( &ima (a&%- Nici cu a&a7u)
ca&e i/a )%"i" ( mie de '&anci, a*"e"#nd (a"e mai mu)"
dec#" 'u$e$e ea caa7i)% $%/i dea 8 de*i ( mie de '&anci
nu/i aBun$e$e&% ca $%/*i cume&e ce d(&ea- Nici cu
nume&(*ii 7%&7a!i ca&e/i "&ecu$e&% &in c(&, #i in"&a$e&%
*i ie*i$e&% din"&e c(a$e, une(&i :#n/dindu/$e d(a& )a ei,
une(&i :#ndindu/$e *i )a ea, une(&i cu ,i$e &(man"ice,
=9=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
une(&i d(a& cu in$"inc"u) de a &ee"a ce,a en"&u c% )i $e
$u$e$e c% a*a ac!i(neaz% un 7%&7a" *i dac% nu
ac!i(neaz% a*a, nu e 7%&7a"-
*i aduce amin"e de Bu&na)u) ei- E $%"u)%, ,&ea ca
$%"%m#ni)e $% "&eac% &eede *i de/aceea $e d%&uie*"e
ace$"ui 7%&7a", 'iindc% ac()( e$"e )umina iu7i&ii $a)e
a$cun$e- P%ca"u) (&i:ina& n/a '($" m%&u) e ca&e )/a
m#nca" E,a, a '($" c&edin!a c% Adam "&e7uia $% #m%&/
"%*ea$c% eDac" ce eDe&imen"a$e ea- E,ei #i 'u$e$e '&ic%
$%/*i u&meze d&umu) '%&% aBu"(&u) cui,a, a ,&u" $% #m/
a&"% *i a)"uia ceea ce $im!ea ea-
Une)e )uc&u&i nu $e #ma&"- Nu "&e7uie $% ne 'ie
"eam% de (ceane)e #n ca&e ne a'und%m de 7un%,(ieE '&ica
"u)7u&% B(cu) #n"&e:ii )umi- 6%&7a"u) "&ece &in in'e&n ca
$% #n!e)ea:% a$"a- S% ne iu7im unii e a)!ii, da& $% nu
#nce&c%m a ne ($eda unii e a)!ii-
) iu7e$c e 7%&7a"u) din 'a!a mea, 'iindc% eu nu/)
($ed *i e) nu m/a ($eda"- S#n"em )i7e&i #n d%&ui&ea
n(a$"&%, "&e7uie $% &ee" a$"a de zeci, $u"e, mi)i(ane de
(&i, #n% c#nd ,(i $'#&*i &in a c&ede #n &(&ii)e me)e
cu,in"e-
Se :#nde*"e ni!e) )a ce)e)a)"e &($"i"ua"e ca&e )u/
c&eaz% #m&eun% cu ea- Se :#nde*"e )a mama ei, )a
&ie"ene)e $a)e- T(a"e #*i #nc3iuie c% 7%&7a"u) d(&e*"e
d(a& un$&ezece minu"e e zi *i )%"e*"e ( a,e&e en"&u
a$"a- Nu, nu e a*aE 7%&7a"u) e$"e *i 'emeieE ,&ea $%
#n"#)nea$c% e cine,a, $%/*i de$c(e&e un $en$ ,ie!ii $a)e-
Oa&e mama ei $e c(m(&"% ca ea *i $imu)eaz% c% a&e
(&:a$m cu "a"%) ei4 Sau (a"e c%, #n in"e&i(&u) 6&azi)iei,
e$"e #nc% in"e&zi$ ca 'emeia $% a&a"e c% :%$e*"e )%ce&e #n
$eD4 2"ie a"#" de u!in de$&e ,ia!%, de$&e d&a:($"e, *i
=92
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
acum 8 )e:a"% )a (c3i *i cu "(" "imu) din )ume )a
di$(zi!ie 8 de$c(e&% (&i:inea a "(a"e *i "(a"e #nce
ac()( unde *i a*a cum i/a& 'i )%cu" ei $% 'i #nceu"-
A"in:e&ea- Ui"% de &($"i"ua"e, de c)ien!i, de mama
*i "a"%) ei, acum $e :%$e*"e #n"&/( 7ezn% "("a)%- 2i/a e/
"&ecu" #n"&ea:a du%/amiaz% c%u"#nd ce anume i/a& u"ea
da unui 7%&7a" ca&e/i &e$"i"uia demni"a"ea, ( '%cea $%
&icea% c% mai im(&"an"% e c%u"a&ea 7ucu&iei dec#"
nece$i"a"ea du&e&ii-
Mi/a& )%cea $%/i d%&uie$c 'e&ici&ea de a m% #n,%!a
ce,a n(u, a*a cum ie&i m/a #n,%!a" de$&e $u'e&in!%,
&($"i"ua"e)e de $"&ad%, &($"i"ua"e)e $ac&e- >%d c% e
'e&ici" c#nd m% aBu"% $% #n,%! ce,a, a"unci c#nd m% 'ace
$% #n,%!, c#nd m% #nd&um%- Mi/a& )%cea $% *"iu cum
aBun:i )a "&u, #nain"e de a aBun:e )a $u')e", )a ene"&a!ie,
)a (&:a$m-
n"inde 7&a!u) $&e e) *i/i ce&e $% 'ac% *i e) ace)a*i
)uc&u- 2("e*"e c#"e,a ,(&7e, zic#nd c%/n n(a"ea aceea,
#n ace) )(c a) nim%nui, i/a& )%cea ca e) $%/i de$c(e&e
ie)ea, 3("a&u) din"&e ea *i )ume- i ce&e $% ( a"in:%, $% (
$im"% cu m#ini)e )ui, en"&u c% "&uu&i)e $e #n!e)e:, de*i
$u')e"e)e nu $#n" "("deauna de ac(&d- E) #ncee $% (
a"in:%, #) a"in:e *i ea, *i am#nd(i, ca *i cum a& 'i a&anBa"
"("u) dinain"e, e,i"% ace)e %&!i a)e c(&u)ui #n ca&e
ene&:ia $eDua)% ie$e )a $u&a'a!% mai &eede-
.e:e"e)e #i a"in: 'a!a, ea $im"e u!in mi&($u) de
ce&nea)%, un mi&($ ca&e ,a &%m#ne "("deauna ac()(, (&ic#"
$/a& $%)a e) e m#ini de mii *i mi)i(ane de (&i, ca&e e&a
ac()( c#nd $/a n%$cu", c#nd "&e7uie $% 'i ,%zu" &imu)
c(ac, &ima ca$%, *i $/a 3("%&#" $% )e de$eneze #n ,i$e)e
$a)e- 2i e) $e ,ede c% $im"e un mi&($ #n m#na ei, da& ea
=9?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
nu *"ie ca&e anume *i nu ,&ea $%/) #n"&e7e, 'iindc% #n
c)ia acea$"a "("u) e$"e c(&, &e$"u) e "%ce&e-
M#n:#ie *i $e $im"e m#n:#ia"%- A& u"ea &%m#ne a*a
n(a"ea #n"&ea:%, en"&u c% e )%cu", nu $e ,a $'#&*i
nea%&a" cu $eD 8 *i #n c)ia a$"a, "(cmai en"&u c% nu
a&e nici ( (7)i:a!ie, ea $im"e ( c%)du&% #n"&e c(a$e *i
*"ie c% $/a umezi"- >a ,eni cea$u) c#nd e) #i ,a a"in:e
$eDu), ,a c(n$"a"a c% e umed, nu *"ie dac% e 7ine $au &%u,
da& a*a #i &eac!i(neaz% ei c(&u) *i nu &e"inde $% $un%
$% 'ac% a*a, $% 'ac% a)"'e), mai #nce", mai &eede- M#ini)e
7%&7a"u)ui #i a"in: acum $u7$u(&i)e, e&i*(&ii de e 7&a!e
i $e z7#&)e$c, a& ,&ea $%/) #nde%&"eze de/ac()( 8 da& e
7ine, de*i ceea ce $im"e $/a& u"ea $% 'ie du&e&e- i 'ace
)a 'e) *i )ui, (7$e&,% c% $u7$u(&i)e )ui au ( "eD"u&%
di'e&i"%, (a"e din cauza de(d(&an"u)ui e ca&e/) '()($e$c
am#nd(i, da& )a ce $e :#nde*"e4 Nu "&e7uie $% :#ndea$c%-
T&e7uie $% a"in:%, a$"a e "("-
.e:e"e)e )ui "&a$eaz% ce&cu&i #n Bu&u) $#nu)ui ei, ca
un anima) ca&e amu*in%- Ea ,&ea ca e)e $% $e mi*"e mai
&eede, $%/i a"in:% imedia" $'#&cu&i)e, de(a&ece :#ndu&i)e
ei $e mi*c% mai &eede dec#" m#ini)e )ui, da&, *"iind (a"e
a$"a, e) &(,(ac%, $e de$'a"% *i z%7(,e*"e ( in'ini"a"e
#n% c#nd aBun:e ac()(- S#n" ie"&(*i, e) $e B(ac% u!in *i
a$"a #i #n'i(a&% *i mai mu)" "&uu) *i $eDu) #i e$"e mai ca)d
*i mai umed- Acum $e )im7% e #n"ecu) ei, $e a7a"e *i
me&:e #n% )a u)e, )a ici(a&e, #*i u&c% *i c(7(a&%
m#ini)e e 'a!a in"e&i(a&% a c(a$e)(&, $im"e c%)du&a, da&
nu $e a&(ie, e$"e ( a"in:e&e du)ce, $ua,%, *i, cu c#" mai
$ua,%, cu a"#" mai 3a)ucinan"%-
Ea 'ace )a 'e), m#ini)e a&c% #i )u"e$c, a"in:#ndu/i
d(a& %&u) de e ici(a&e, $im"e *i ea c%)du&a c#nd $e
=9A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
a&(ie de $eD- .e(da"% e$"e ca *i cum *i/a& 'i &ec%%"a"
#n c3i mi$"e&i($ ,i&:ini"a"ea, ca *i cum a& de$c(e&i
en"&u &ima (a&% "&uu) unui 7%&7a"- ) a"in:e- Nu e$"e
#n"%&i", cum #*i #nc3iuia, e c#nd ea e umed% "(a"%, e
ned&e", da& (a"e 7%&7a"u) a&e ne,(ie de "im, 'ie-
2i #ncee $%/) m#n:#ie cum numai 'eci(a&e)e *"iu $/(
'ac%, de(a&ece &($"i"ua"e)e au ui"a" de mu)"- 6%&7a"u)
&eac!i(neaz%, $eDu) #ncee $% c&ea$c% #n m#ini)e ei *i ea
$(&e*"e "&e"a" &e$iunea, *"iind acum unde "&e7uie $%/)
a"in:%, mai de:&a7% #n a&"ea in'e&i(a&% dec#" $u$,
"&e7uie $%/) cu&ind% #n"&e de:e"e, $% "&a:% ie)ea #n B($,
#n di&ec!ia c(&u)ui- Acum e) e$"e eDci"a", '(a&"e eDci"a",
#i a"in:e )a7ii)e ,a:inu)ui, cu aceea*i $ua,i"a"e, ea a& d(&i
$%/i cea&% $% ( 'ac% mai u"e&nic, $%/*i ,#&e de:e"e)e #n
e), #n a&"ea de $u$- .a& 7%&7a"u) nu ( 'ace, #i ud%
c)i"(&i$u) cu u!in din )ic3idu) ca&e/i !#*ne*"e din #n"ec
*i 'ace din n(u ace)ea*i mi*c%&i ci&cu)a&e e ca&e i )e
'%cu$e *i #n Bu&u) mame)(ane)(&- 6%&7a"u) ace)a ( a"in:e
ca *i cum a& 'i '($" ea #n$%*i-
Una din m#ini)e )ui u&c% ia&%*i $&e $#n, ce 7ine e, c#"
de mu)" i/a& )%cea $% ( #m7&%!i*eze acum- .a& nu, #*i
de$c(e&% "&uu), au "im, au ne,(ie de mu)" "im-
Pu"eau $% 'ac% d&a:($"e acum, a& 'i '($" )uc&u) ce) mai
'i&e$c din )ume *i &(7a7i) a& 'i '($" 7ine, da& "(a"e
ace)ea $#n" a"#" de n(i, "&e7uie $% $e $"%#nea$c%, nu ,&ea
$% $"&ice "("u)- *i amin"e*"e de ,inu) e ca&e/) 7%u$e&% #n
&ima n(a"e, #nce", $(&7ind 'ieca&e #n:3i!i"u&%, $im!ind
c% ( #nc%)zea, ( '%cea $% ,ad% )umea a)"'e), ( )%$a mai
)i7e&% *i #n c(n"ac" mai $"&#n$ cu ,ia!a-
.(&e*"e $% 7ea *i 7%&7a"u), *i a"unci ,a u"ea ui"a
en"&u "("deauna ,inu) &($", 7%u" din"&/( #n:3i!i"u&%,
=9C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&(duc#nd ( $enza!ie de ame!ea)%, da& $'#&*ind cu (
du&e&e de ca *i cu un :() #n $u')e"-
Ea $e (&e*"e, #*i #m)e"e*"e cu 7)#nde!e de:e"e)e #n
m#ini)e )ui, aude un :eam%" *i $im"e d(&in!a $% :eam% *i
ea, da& $e $"%#ne*"e, $im"e c% acea c%)du&% i $e
&%$#nde*"e &in "(" c(&u), )a 'e) "&e7uie $% $e #n"#m)e
*i cu e)- +%&% (&:a$m, ene&:ia $e di$e&$eaz%, aBun:e )a
c&eie&, nu ( )a$% $% $e mai :#ndea$c% )a nimic a)"ce,a
dec#" $% mea&:% #n% )a ca%", da& ea ,&ea a$"a 8 $% $e
(&ea$c%, $% $e (&ea$c% )a Bum%"a"e de d&um, $%/*i
&%$#ndea$c% )%ce&ea &in "(" "&uu), $%/i in,adeze
min"ea, $%/*i &e#nn(ia$c% (7)i:a!ia a$uma"% *i d(&in!a,
aceea de a &ede,eni 'eci(a&%-
*i d% B($ cu 7)#nde!e )e:%"u&a de e (c3i *i )a 'e)
&(cedeaz% cu e)- A&inde )ama de e n("ie&%- Eu $#n"
d&a:($"ea )ui, eu $#n" muzica, #*i $une ea #n :#nd- S%
dan$%m-
.a& nu $une nimic din "(a"e ace$"ea0 c(n,e&$eaz%
de$&e cine *"ie ce )uc&u 7ana), c#nd ( $% ne #n"#)nim ia&,
ea 'iDeaz% ( da"%, (a"e de azi #n d(u% zi)e- E) #i $une
c% i/a& )%cea $%/) #n$(!ea$c% )a ( eD(zi!ie, ea ezi"%-
A$"a a& #n$emna $%/i cun(a$c% )umea, &ie"enii, *i ce (
$% $un%, ce ( $% :#ndea$c% ei-
i $une c% nu- E) #n$% #*i d% $eama c% d(&in!a ei a&
'i '($" $% $un% da, a"unci in$i$"%, '()($ind une)e
a&:umen"e &idic()e, da& ca&e 'ac a&"e din dan$u) e
ca&e/) dan$eaz% acum, #n% )a u&m% ea cedeaz%, en"&u
c% a$"a *i ,(ia- S"a7i)e*"e un )(c de #n"#)ni&e, #n aceea*i
ca'enea unde 'u$e$e&% #n &ima zi- Ea #i $une c% nu,
7&azi)ienii $#n" $ue&$"i!i(*i *i nu "&e7uie $% $e
#n"#)nea$c% #n )(cu) unde $/au ,%zu" &ima da"%, en"&u
=9F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c% a$"a (a"e $% #nc3id% un cic)u *i $% "e&mine "("-
E) #i $une c% #i a&e 7ine c#nd ,ede c% ea nu ,&ea $%
#nc3id% ace$" cic)u- Se 3("%&%$c en"&u ( 7i$e&ic% de
unde $e (a"e ,edea (&a*u) *i ca&e $e a')% e .&umu)
S'#n"u)ui Iac(7, a&"e din mi$"e&i($u) e)e&inaB e ca&e/)
'%cu$e&% am#nd(i du% ce $e #n"#)ni$e&%-
.in Bu&na)u) Ma&iei, #n aBunu) zi)ei c#nd ,(ia $%/*i
cume&e 7i)e"u) de a,i(n c%"&e 6&azi)ia0
A fost odat o pasre. +mpodo"it cu o pereche de
aripi desrite i pene strlucitoare, colorate i minu-
nate. +n sfrit, o ietate creat ca s z"oare li"er i
slo"od n cer, s-i "ucure pe cei care o zresc.
+ntr-o zi, o femeie zu pasrea i se ndrgosti de
ea. +i urmri z"orul cu gura cscat de uimire, cu inima
"tndu-i mai repede, cu ochii strlucindu-i de emo!ie.
#e ndemn s z"oare mpreun cu ea i amndou
cltorir prin cer ntr-o armonie desrit. Ea ad-
mira, enera, proslea pasrea.
)ar i eni atunci un gnd' poate c pasrea oia
s cunoasc cine tie ce mun!i ndeprta!i. $i femeia se
sim!i nfricoat. +nfricoat c nu a mai sim!i nici-
odat acelai lucru pentru alt pasre. $i se sim!i ini-
dioas, inidioas pe capacitatea de z"or a psrii.
$i se sim!i singur.
$i cuget' (Am s instalez o capcan. )ata iitoare
cnd a eni pasrea, ea nu a mai pleca.*
Pasrea, ndrgostit i ea, reeni a doua zi, czu
n capcan i fu nchis n coliie.
$i ea priea zilnic pasrea. Aea la dispozi!ie o"iec-
=9@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
tul pasiunii sale i-l arta prietenelor ei, care comen-
tau' ()ar tu eti cinea care are totul.* +ntre timp, n-
cepu s se produc o ciudat transformare' cum aea
pasrea la dispozi!ie i nu mai era neoit s o cuce-
reasc, i pierdu interesul pentru ea. Pasrea, nemai-
putnd s-i dea glas sensului ie!ii sale, ncepu s sl-
"easc, pierzndu-i strlucirea, se ur!i 8 i femeia
nu-i mai ddea nici o aten!ie, mul!umindu-se doar s o
hrneasc i s-i cure!e coliia.
+ntr-o "un zi, pasrea i ddu duhul. Aemeia fu
cuprins de o adnc triste!e i-i ducea zilele cu gndul
la ea. 3u-i amintea ns de coliie, i aducea aminte
doar de ziua cnd o zuse pentru prima oar z"urnd
mul!umit printre nori.
)ac s-ar fi o"serat pe sine nsi, ar fi descoperit
c ceea ce o emo!iona att de mult la pasrea aceea era
li"ertatea ei, energia aripilor ei n micare, nu trupul ei
fizic.
Ar pasre, i ia!a ei i pierdu sensul i moartea
eni s-i "at la u. ()e ce ai enit,*, o ntre" ea pe
moarte.
(Pentru ca tu s po!i z"ura iari cu pasrea n
cer*, rspunse moartea. ()ac ai fi lsat-o s plece i
s se ntoarc nestn.enit, ai fi iu"it-o i admirat-o i
mai mult0 acum ns ai neoie de mine ca s o
rentlneti.*
=9G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
*i #nceu ziua '%c#nd un )uc&u #n ,ede&ea c%&uia $e
&e:%"i$e "(a"e )uni)e ace)ea0 *i anume $% in"&e #n"&/(
a:en!ie de ,(iaB *i $% cume&e un 7i)e" en"&u 6&azi)ia,
)a da"a e ca&e ( $"a7i)i$e #n ca)enda&u) ei-
Acum #i mai &%m%$e$e&% d(a& d(u% $%"%m#ni #n
Eu&(a- nce#nd din c)ia aceea, <ene,a a,ea $% &e/
&ezin"e c3iu) unui 7%&7a" e ca&e/) iu7i$e *i de ca&e
'u$e$e iu7i"%- Rue de 6e&ne a,ea $% 'ie un nume, (ma:iu
ad&e$a" cai"a)ei E),e!iei- A,ea $%/*i amin"ea$c% de
came&a ei, de )im7a '&ancez%, de ne7unii)e e ca&e (
"#n%&% de d(u%zeci *i "&ei de ani 9ani,e&$a&ea ei 'u$e$e #n
aBun; e$"e caa7i)% $% )e 'ac% 8 #n% c#nd #n!e)e:e c%
eDi$"% ( )imi"%-
Nu a,ea $% &ind% a$%&ea $au $%/i cea&% $/( #n/
$(!ea$c% #n 6&azi)iaE e) e&a $in:u&u) )uc&u cu ade,%&a"
u& ca&e i $e #n"#m)a$e- O a$%&e ca e) "&e7uie $% z7(a&e
#n )i7e&"a"e, $% $e 3&%nea$c% din n($"a):ia unui "im c#nd
z7u&a$e #m&eun% cu cine,a- 2i ea e&a ( a$%&eE dac% )/a&
'i a,u" a)%"u&i e Ra)' Ha&" a& 'i #n$emna" $%/*i
amin"ea$c% e&manen" de zi)e)e de )a &opaca"ana. 2i
a$"a e&a "&ecu"u), nu ,ii"(&u) ei-
Se 3("%&# $%/i $un% 1adi(5 d(a& ( da"%, c#nd a,ea $%
$($ea$c% m(men"u) )ec%&iiE nu ,(ia $% $u'e&e amin/
"indu/*i me&eu c% 1e$"e u!in "im nu ,(i mai 'i aici5-
*i am%:i, a*ada&, inima *i um7)% &in <ene,a #n di/
minea!a aceea ca *i cum $/a& 'i )im7a" e $"&%zi)e din
(&a*, e c()in%, e .&umu) S'#n"u)ui Iac(7, e (du)
M(n"7)anc, &in 7a&u&i)e e ca&e (7i*nuiau $% )e
'&ec,en"eze- n$(!i z7(&u) e$c%&u*i)(& dea$u&a &#u)ui,
ne:u$"(&ii ca&e/*i $"&#n:eau e"a)aBe)e, (amenii ca&e
ie*eau de )a 7i&(u&i ca $% deBuneze, cu)(a&ea *i :u$"u)
=99
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
m%&u)ui e ca&e/) m#nca, a,i(ane)e ca&e a"e&izau #n
de%&"a&e, cu&cu7eu) de e c()(ana de a% ca&e !#*/nea
din miB)(cu) )acu)ui, 7ucu&ia "imid% *i &e!inu"% a "u"u&(&
ce)(& ce "&eceau e )#n:% ea, &i,i&i)e ('"ici(a$e,
&i,i&i)e ineD&e$i,e, &i,i&i)e- T&%i$e a&(ae un an #n"&/
un (&a* mic, ca a"#"ea a)"e (&a*e mici din )ume, *i dac% n/
a& 'i '($" a&3i"ec"u&a $eci'ic% *i eDce$u) 'i&me)(& de
7%nci, a& 'i u"u" 'i *i #n in"e&i(&u) 6&azi)iei- E&a "#&:- E&a
ia!%- E&au :($(dine ca&e di$cu"au &e!u)- E&au $"uden!i
ca&e )eca$e&% de )a cu&$u&i #nain"e de ,&eme, (a"e cu
$cuza c% "a"%) $au mama )(& e&au 7()na,i, ia& acum $e
)im7au *i $e $%&u"au e ma)u&i)e &#u)ui- E&au (ameni
ca&e $e $im!eau )a ei aca$% *i (ameni ca&e $e $im!eau
$"&%ini- E&au Bu&na)e ca&e ,(&7eau de $canda)u&i *i &e,i$"e
&e$ec"a7i)e en"&u (ameni de a'ace&i ca&e, ca un '%cu",
nu e&au ,%zu!i ci"ind dec#" Bu&na)e de $canda)-
T&ecu e )a 7i7)i("ec% en"&u a #na(ia manua)u)
de$&e admini$"&a&ea 'e&me)(&- Nu #n!e)e$e$e nimic din
e), da& ca&"ea #i amin"i$e, #n c)ie)e c#nd c&edea c%/*i
ie&du$e c(n"&()u) a$u&a $a *i a$u&a de$"inu)ui $%u,
ca&e #i e&a ade,%&a"u) $c( #n ,ia!%- i 'u$e$e un "(,a&%*
"%cu", cu c(e&"a )ui :a)7en% '%&% i)u$"&a!ii, cu ( $e&ie de
:&a'ice, *i, mai cu $eam%, #i 'u$e$e un 'e)ina& #n n(!i)e
ce)e mai #n"unec(a$e din u)"ime)e $%"%m#ni-
+%cea me&eu )anu&i de ,ii"(&- 2i e&a me&eu )ua"%
&in $u&&inde&e de &ezen", #*i zicea #n $inea ei- Se
:#ndea cum $e de$c(e&i$e e $ine &in in"e&mediu)
indeenden!ei, a) di$e&%&ii, a) iu7i&ii, a) du&e&ii, en"&u
ca imedia" a(i $% $e &e#n"#)nea$c% cu d&a:($"ea 8 *i i/a&
'i )%cu" ca )uc&u&i)e $% $e $'#&*ea$c% a*a-
Ce) mai cu&i($ e 'a"u) c%, #n "im ce une)e din"&e
200
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c()e:e)e ei de munc% ,(&7eau de minuni)e *i eD"azu)
"&%i"e c#nd e&au #n a" cu unii 7%&7a!i, ea nu $e de$/
c(e&i$e nici(da"% mai 7ine $au mai &%u &in in"e&mediu)
$eDu)ui- Nu/*i &ez(),a$e &(7)ema, e&a incaa7i)% $%
ai7% (&:a$m )a ene"&a&e *i 7ana)iza$e #n a$emenea
m%$u&% ac"u) $eDua), #nc#" n/a,ea $% mai :%$ea$c%
e$emne nici(da"% #n 1#m7&%!i*a&ea de &e:%$i&e5 8 cum
( numea Ra)' Ha&" 8 '(cu) *i 7ucu&ia e ca&e )e c%u"a-
Sau (a"e 9cum i $e #n"#m)a $% c&ead% une(&i; '%&%
d&a:($"e e&a im($i7i) $% ai ,&e( )%ce&e #n a", a*a cum
$u$!ineau mame)e, "a!ii, c%&!i)e &(man"ice-
6i7)i("eca&a, de (7icei $e&i(a$% 9*i $in:u&a ei &ie/
"en%, de*i nu i/( $u$e$e nici(da"%;, e&a 7ine di$u$%- n
auza de &#nz ,eni )a ea *i ( in,i"% $% m%n#nce #m/
&eun% un $and,i*- Ma&ia #i mu)!umi *i/i $u$e c% "(cmai
m#nca$e-
8 Pi/a "&e7ui" mu)" "im ca $/( ci"e*"i-
8 N/am #n!e)e$ nimic-
8 !i mai amin"e*"i ce mi/ai ce&u" (da"%4
Nu, nu/*i mai amin"ea, da& du% ce ,%zu z#m7e"u)
ma)i!i($ a) 'emeii din 'a!a ei, #*i ima:in% de$&e ce u"ea
'i ,(&7a- SeDu)-
8 2"ii, de c#nd ai ,eni" aici $% cau!i c%&!i de$&e
$u7iec"u) ace$"a, m/am deci$ $% 'ac un in,en"a& a)
"i")u&i)(& e ca&e )e a,em- Nu e&au mu)"e, da& cum
"&e7uie $% ne educ%m "ine&e"u), am c(manda" une)e- A*a,
nu mai au ne,(ie $% #n,e!e #n m(du) ce) mai &($" cu
u"in!%, cu &($"i"ua"e)e, de eDem)u-
6i7)i("eca&a a&%"% $&e ( :&%mad% de c%&!i din"&/un
c()!, "(a"e #m7&%ca"e cu :&iB% #n 3#&"ie de un ca'eniu
20=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
#nc3i$-
8 N/am a,u" #nc% "im $% )e c)a$i'ic, da& m/am ui/
"a" un ic &in e)e *i m/am #n:&(zi" de ce/am ,%zu"-
6ine, u"ea :3ici de )a 7un #nceu" ce a,ea $% $un%
'emeia0 (zi!ii inc(m(de, $ad(ma$(c3i$m *i a)"e )uc&u&i
de :enu) %$"a- E&a mai 7ine $%/i $un% c% "&e7uia $% $e
#n"(a&c% )a )uc&u 9nu mai *"ia unde/i $u$e$e c% muncea,
dac% #n"&/( 7anc% $au #n"&/un ma:azin 8 minciuna #i
ce&ea un ma&e e'(&", ui"a me&eu ce $u$e$e;-
i mu)!umi, d%du $% )ece, da& cea)a)"% c(men"%0
8 2i dumnea"a "e/ai 'i #n:&(zi"- Ui"e, de eDem)u0
*"iai c% c)i"(&i$u) e$"e ( in,en!ie &ecen"%4
In,en!ie4 Recen"%4 C3ia& $%"%m#na a$"a cine,a i/)
a"in$e$e, ca *i cum a& 'i '($" din"("deauna ac()( *i ca *i
cum m#ini)e )ui a& 'i cun($cu" 7ine "e&enu) e ca&e/)
eD)(&au 8 #n ('ida #n"une&icu)ui "("a)-
8 A '($" iden"i'ica" ('icia) #n =CC9, du% ce un
medic, Rea)d( C()um7(, a u7)ica" ( ca&"e in"i"u)a"% )e
re anatomica. >&eme de ( mie cinci $u"e de ani ai e&ei
c&e*"ine, e) a '($" ('icia) i:n(&a"- C()um7( #) de$c&ie, #n
ca&"ea )ui, 1ca e un )uc&u '&um($ *i u"i)5, #!i ,ine $%
c&ezi4
Am#nd(u% iz7ucni&% #n &#$-
8 .(i ani mai "#&ziu, #n =CF=, a)" medic, <a7&ie))e
+a))(i(, a &e"in$ c% 1de$c(e&i&ea5 #i aa&!inea )uiH Ca
$% ,eziH .(i 7%&7a!i, i"a)ieni, e,iden", ca&e/*i cun(*"eau
me$e&ia, di$cu"#nd ca&e din"&e ei in"&(du$e$e #n m(d
('icia) c)i"(&i$u) #n i$"(&ia )umiiH
C(n,e&$a!ia e&a in"e&e$an"%, da& Ma&ia nu ,(ia $% $e
:#ndea$c% )a ace$" $u7iec", mai cu $eam% en"&u c%
$im!ea ia& cu&:#ndu/i )ic3idu) *i umezindu/i/$e $eDu) 8
202
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
d(a& c#nd #*i amin"ea de a"in:e&i)e, de )e:%"u&i)e de )a
(c3i, de m#ini)e ce i $e )im7au e c(&- Nu, nu e&a
m(a&"% en"&u $eD, 7%&7a"u) ace)a ( &%$cum%&a$e
(a&ecum- Ce 7ine c% e&a "(" ,ie-
6i7)i("eca&a #n$% e&a en"uzia$ma"%0
8 C3ia& du% ce a '($" 1de$c(e&i"5, a c(n"inua" $%
'ie de$c(n$ide&a" 8 zi$e ea, ca ( ,e&i"a7i)% eDe&"% #n
c)i"(&()(:ie $au cum $/( 'i numind *"iin!a aceea 8-
Mu"i)%&i)e de$&e ca&e ci"im a$"%zi #n zia&e, &ac"ica"e de
une)e "&i7u&i a'&icane ca&e/i iau a$"'e) 'emeii d&e"u) )a
)%ce&e, nu $#n" nicidecum ( n(u"a"e- P#n% *i aici, #n
Eu&(a, #n $ec()u) a) WIW/)ea, #nc% $e mai '%ceau
(e&a!ii de e)imina&e a c)i"(&i$u)ui, $(c("indu/$e c% #n
acea mic% *i in$i:ni'ian"% a&"e a ana"(miei 'eminine e&a
$u&$a a7$()u"% a i$"e&iei, a ei)e$iei, a #nc)ina!iei $&e
adu)"e& *i a incaaci"%!ii de/a a,ea c(ii-
Ma&ia #i #n"in$e m#na ca $%/*i ia &%ma$/7un, da&
7i7)i("eca&a nu d%dea $emne de (7($ea)%-
8 nc% *i mai &%u, d&a:u) n($"&u de +&eud, de$c(/
e&i"(&u) $i3ana)izei, $unea c% (&:a$mu) 'eminin, )a (
'emeie n(&ma)%, "&e7uie $% $e de)a$eze de )a c)i"(&i$ #n
,a:in- Cei mai 'ide)i di$ci()i ai $%i, dez,()/"#ndu/i "eza,
au aBun$ $% a'i&me c% men!ine&ea )%ce&ii $eDua)e
c(ncen"&a"e #n c)i"(&i$ e$"e ( d(,ad% de in'an"i)i$m $au,
ceea ce e *i mai &%u, de 7i$eDua)i"a"e-
2i "("u*i, du% cum n(i, "(a"e 'emei)e, ( *"im, e
'(a&"e di'ici) $% ai (&:a$m d(a& )a ene"&a&e- E 7ine $% 'ii
($eda"% de un 7%&7a", da& )%ce&ea $"% #n 7um7u) ace)a,
de$c(e&i" de un i"a)ianH
Amuza"%, Ma&ia &ecun($cu c% a,ea &(7)ema dia:/
n($"ica"% de +&eud0 e&a #nc% in'an"i)%, (&:a$mu) ei nu $e
20?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
mu"a$e #n ,a:in- .a& nu cum,a +&eud :&e*i$e4
8 2i ce c&ezi de$&e unc"u) <4
8 2"i!i unde e$"e4
+emeia $e #n&(*i, #*i d&e$e :)a$u), da& #*i )u% inima
#n din!i *i ,(&7i0
8 .e cum in"&i, )a &imu) e"aB, 'e&ea$"&a din 'und-
<enia)H .e$c&i$e$e ,a:inu) ca e ( c)%di&eH P(a"e c%
ci"i$e eD)ica!ia aceea #n"&/( ca&"e en"&u 'e"e0 du% ce )a
u*% 7a"e cine,a *i in"&%, de$c(e&% un #n"&e: uni,e&$ #n
&(&iu) "&u- O&i de c#"e (&i $e ma$"u&7a, &e'e&a
unc"u) %$"a < c)i"(&i$u)ui, de*i #i &(ducea un $(i de
ne)ini*"e, ( )%ce&e ame$"eca"% cu a:(nie, ce,a
an:(a$an"- Me&:ea "("deauna di&ec" )a &imu) e"aB,
'e&ea$"&a din 'undH
>%z#nd c% 'emeia nu a,ea de :#nd $% mai "ac% 8
(a"e c% #n ea "(cmai #*i :%$i$e ( c(m)ice a &(&iei
$eDua)i"%!i ie&du"e 8, #i '%cu un $emn cu m#na, )ec% *i
#nce&c% $% $e c(ncen"&eze #n c(n"inua&e a$u&a (&ic%&ui
')eac, 'iindc% nu e&a cazu) $% $e :#ndea$c% a"unci )a
de$%&!i&i, c)i"(&i$, ,i&:ini"a"ea &ecue&a"% $au unc"u) <-
.%du a"en!ie z:(m("e)(& 8 c)(("e ca&e 7%"eau, c%!ei
)%"&#nd, tram-ul 9cum )i $e zicea ac()( "&am,aie)(&
)(ca)e; Sc&#*nind e *ine, a*ii, &e$i&a!ia, 'i&me)e ca&e "e
#m7iau )a de "(a"e-
Nu mai $im!ea d(&in!a $% $e #n"(a&c% )a &opaca-
"ana. 2i "("u*i $e $im!ea (7)i:a"% $%/*i duc% munca )a
7un $'#&*i" 8 de*i nu/i e&a $"&%in ade,%&a"u) m("i, 8 )a
d&e" ,(&7ind nu &eu*i$e $% ec(n(mi$ea$c% de$"u)- Pe
du&a"a ace)ei du%/amieze, u"ea $% 'ac% une)e
cum%&%"u&i, $% $"ea de ,(&7% cu un di&ec"(& a) unei
20A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7%nci, ca&e/i e&a c)ien" *i #i '%:%dui$e $% ( aBu"e )a
ec(n(mii, $% 7ea ( ca'ea, $% "&imi"% &in (*"% ni*"e
3aine ca&e nu/i #nc%u$e&% #n 7a:aBe- Ciuda", e&a ni!e)
"&i$"%, nu &eu*ea $% #n!e)ea:% de ceE e$emne en"&u c%
mai e&au #nc% d(u% $%"%m#ni, "&e7uia $%/*i (m(a&e
"imu), $% &i,ea$c% (&a*u) cu a)!i (c3i, $% $e 7ucu&e c%
"&%i$e "(a"e ace)ea-
ABun$e )a ( in"e&$ec!ie e ca&e ( mai "&a,e&$a$e de
$u"e de (&iE de/ac()( u"ea ,edea )acu), c()(ana de a% *i
8 #n miB)(cu) :&%dinii ce $e #n"indea de cea)a)"% a&"e a
ca)da&#mu)ui 8 '&um($u) cea$ ')(&a), unu) din
$im7()u&i)e (&a*u)ui, ia& e) nu/i #n:%duia $% min"%
'iindc%---
6&u$c, "imu), )umea #nc&emeni&%-
Ce e&a cu (,e$"ea ,i&:ini"%!ii &ecue&a"e de cu&#nd,
)a ca&e $e "(" :#ndea de c#nd *i/( amin"i$e4
Lumea %&ea c(n:e)a"%, c)ia aceea nu mai "&ecea,
$e a')a #n 'a!a unei #m&eBu&%&i '(a&"e $e&i(a$e *i '(a&"e
im(&"an"e din ,ia!a ei, nu u"ea $% ui"e, nu e&a ca #n
cazu) ,i$e)(& ei n(c"u&neE #*i &(mi"ea me&eu $% *i )e
n("eze, da& nu *i )e amin"ea nici(da"%---
1Nu "e :#ndi )a nimic- Lumea $/a (&i"- Ce $e #n/
"#m)% (a&e45
6ASTAH
Oa&e a$%&ea, acea (,e$"e '&um(a$% e ca&e "(cmai
( $c&i$e$e, e&a de$&e Ra)' Ha&"4
Nu, e&a de$&e ea #n$%*iH
PUNCTH
E&a (&a ==0== diminea!a, *i ea #nc&emeni$e #n c)ia
aceea- E&a ( $"&%in% #n &(&iu/i "&u, #*i &ede$c(e&ea
20C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
,i&:ini"a"ea &ecen" &ecue&a"%, da& &e,eni&ea ei e )ume
e&a a"#" de '&a:i)%, #nc#", dac% a& 'i c(n"inua" $% &%m#n%
ac()(, a& 'i '($" ie&du"% en"&u "("deauna- +%cu$e
eDe&ien!a (a"e a ce&u)ui, a in'e&nu)ui cu $i:u&an!%, da&
a,en"u&a $e a&(ia de 'ina)- Nu u"ea a*"e"a d(u%
$%"%m#ni, zece zi)e, ( $%"%m#n% 8 "&e7uia $% )ece #n
'u:% 8 de(a&ece, &i,ind cea$u) ace)a ac(e&i" de ')(&i,
cu "u&i*"i ca&e '%ceau (ze *i c(ii ca&e $e Bucau #n Bu&u)
)(&, #*i de$c(e&i$e #n ce)e din u&m% m("i,u) "&i$"e!ii-
2i m("i,u) e&a u&m%"(&u)0 nu ,(ia $% $e #n"(a&c%-
2i eD)ica!ia nu e&a Ra)' Ha&", E),e!ia, a,en"u&a-
Ade,%&a"a eD)ica!ie e&a mai mu)" dec#" $im)%0 7anu)-
6aniiH Pe"ice de 3#&"ie $ecia)%, i)u$"&a"e #n cu)(&i
$im)e, de$&e ca&e "(a"% )umea zicea c% a,eau ,a)(a&e
8 *i c&edea, *i "(a"% )umea c&edea c% a*a $"%"eau
)uc&u&i)e 8 #n% #n c)ia c#nd $/a& 'i ,%zu" cu un mun"e
de a$emenea 3#&"ii #n"&/( 7anc%, ( &e$ec"a7i)%,
"&adi!i(na)%, c(n'iden!ia)i$im% 7anc% e),e!ian%, *i a& 'i
ce&u"0 1P(" $%/mi mai cum%& c#"e,a (&e de ,ia!%45 1Nu,
d(amn%, nu ,indem a*a ce,a, d(a& cum%&%m-5
Ma&ia 'u $mu)$% din de)i&u) ei de z:(m("u) de '&#ne
a) unei ma*ini, de &("e$"u) unui m("(cic)i$" *i de un
7%"&#ne) z#m7i"(&, ca&e ,(&7ea en:)eze*"e *i/i ce&ea $%
%*ea$c% #na(i 8 $ema'(&u) e&a #nc3i$ en"&u ie"(ni-
16&a,(, acum am de$c(e&i" ce *"ie "(a"% )umea-5
.a& nimeni nu *"ia0 &i,i #n Bu&, (ameni me&:#nd cu
(c3ii #n %m#n", a)e&:#nd ca $% aBun:% )a $e&,iciu, )a
*c(a)%, )a ( a:en!ie de )a$a&e, e Rue de 6e&ne, *i
zic#ndu/*i me&eu0 1Mai (" $% a*"e" ni!e)- Am un ,i$,
da& nu e nea%&a" ne,(ie $%/) "&%ie$c azi, en"&u c%
"&e7uie $% mai c#*"i: 7ani-5 E,iden", (cua!ia ei e&a
20F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7)e$"ema"% 8 da& #n '(nd nu e&a ,(&7a dec#" $%/*i ,#nd%
"imu), ca "(a"% )umea- S% 'ac% )uc&u&i ca&e nu/i )%ceau,
ca "(a"% )umea- S% $u(&"e (ameni ne$u'e&i!i, ca "(a"%
)umea- S%/*i d%&uia$c% "&uu) &e!i($ *i &e!i($u) ei
$u')e", ca "(a"% )umea- S% $un% c% nu a,ea #nc% de$"u),
ca "(a"% )umea- S% mai a*"e"e d(a& un ic, ca "(a"%
)umea- S% mai a*"e"e u!in, $% c#*"i:e mai mu)", $% )a$e
ca d(&in!e)e $% i $e &ea)izeze mai "#&ziu, en"&u m(men"
e&a '(a&"e (cua"%, a,ea ( (cazie, c)ien!i ca&e a*"e"au,
ca&e e&au 'ide)i, ca&e u"eau $% )%"ea$c% de )a "&ei $u"e
cincizeci #n% )a ( mie de '&anci e n(a"e-
2i en"&u &ima (a&% #n ,ia!%, #n ('ida "u"u&(&
)uc&u&i)(& de &e! e ca&e )e u"ea cum%&a cu 7anii
c#*"i:a!i 8 cine *"ie, ,&eme de #nc% un an4 8 ea $e
3("%&#, #n m(d )ucid *i de)i7e&a", $% )a$e $% "&eac% (
(cazie-
Ma&ia a*"e"% $c3im7a&ea $ema'(&u)ui, "&a,e&$%
$"&ada, $e (&i #n 'a!a cea$u)ui ')(&a), $e :#ndi )a Ra)', #i
$im!i din n(u &i,i&ea )in% de d(&in!% din n(a"ea c#nd
$e dez7&%ca$e e Bum%"a"e, #i $im!i m#ini)e ca&e/i
a"in:eau $#nii, $eDu), 'a!a, $e $im!i umezi"%, &i,i u&ia*a
c()(an% de a% din de%&"a&e *i 8 '%&% a 'i "&e7ui" $%/*i
a"in:% ,&e( a&"e a c(&u)ui 8 a,u un (&:a$m ac()(, de
'a!% cu "(a"% )umea-
Nimeni nu (7$e&,%E "(!i e&au '(a&"e, '(a&"e (cua!i-
NMa3, $in:u&a din"&e c()e:e)e $a)e cu ca&e a,ea (
20@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&e)a!ie a&(ia"% de ceea ce $/a& 'i u"u" numi &ie"enie,
( $"&i:% de #nda"% ce in"&%- S"%"ea )a ma$% cu un (&ien"a)
*i am#nd(i &#deau-
8 Ia ui"%/"e )a a$"a 8 #i $u$e ea Ma&iei 8- Ia ui"e
ce ,&ea $% 'ac cu e)H
O&ien"a)u), a&unc#ndu/i ( &i,i&e c(m)ice *i c(n/
"inu#nd $% z#m7ea$c%, de$c3i$e caacu) unei cu"ii de
!i:%&i de '(i- .e )a di$"an!%, Mi)an "&a$e cu (c3iu) ca $%
,ad% dac% nu e&a ,(&7a de $e&in:i $au d&(:u&i- Nu, e&a
d(a& ce,a de$&e ca&e nici e) nu #n!e)e:ea )a ce e&a 7un,
da& nu e&a nimic de($e7i"-
8 Pa&e ce,a din $ec()u) "&ecu"H 8 zi$e Ma&ia-
8 E un )uc&u din $ec()u) "&ecu" 8 c(n$im!i (&ien/
"a)u), indi:na" de i:n(&an!a c(men"a&iu)ui 8- T$"a a&e
e$"e ( $u"% de ani *i a c($"a" ( a,e&e-
Ceea ce ,edea Ma&ia e&a ( $e&ie de )%mi, ( ma/
ni,e)%, ci&cui"e e)ec"&ice, mici c(n"ac"e me"a)ice, i)e
e)ec"&ice- Sem%na cu in"e&i(&u) unui ,ec3i aa&a" de
&adi( din ca&e ie*eau d(u% 'i&e )a eD"&emi"%!i)e c%&(&a
e&au d(u% 7a$"(na*e de $"ic)%, de dimen$iuni)e unui
de:e"- Nimic din "(a"e ace$"ea n/a& 'i u"u" c($"a (
a,e&e-
8 Cum 'unc!i(neaz%4
Lui NMa3 nu/i )%cu #n"&e7a&ea Ma&iei- .e*i a,ea
#nc&ede&e #n 7&azi)ianc%, (amenii $e $c3im7% de )a un
cea$ )a a)"u) *i $e u"ea ca ea $% un% (c3ii e c)ien"u) ei-
8 Mi/a eD)ica" deBa- E 6a$"(nu) >i()e"-
2i, #n"(&c#ndu/$e c%"&e (&ien"a), #i &(u$e $% )ece,
en"&u c% $e 3("%&#$e $% acce"e in,i"a!ia- .a& 7%&7a"u)
%&ea en"uzia$ma" de in"e&e$u) e ca&e/) "&ezi$e Buc%&ia
)ui-
20G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 Pe )a =900, c#nd &ime)e i)e e)ec"&ice au #nceu"
$% ci&cu)e e ia!%, medicina "&adi!i(na)% a #nceu" $%
'ac% eDe&ien!e cu e)ec"&ici"a"ea, ca $% ,ad% dac% u"ea
,indeca 7()i min"a)e $au i$"e&ia- A '($" '()($i"% *i #n
c(m7a"e&ea an:(a$e)(& *i )a $"imu)a&ea ,i"a)i"%!ii ie)ii-
>ede!i ace$"e d(u% eD"&emi"%!i4 E&au am)a$a"e aici 8
*i a&%"% $&e "#m)e)e )ui 8, ia& 7a"e&ia &(,(ca aceea*i
de$c%&ca&e $"a"ic% e ca&e ( $u'e&im c#nd ae&u) e '(a&"e
u$ca"-
E&a un 'en(men ca&e nu $e #n"#m)a nici(da"% #n
6&azi)ia, da& #n E),e!ia e&a '(a&"e (7i*nui", Ma&ia #)
de$c(e&i$e #n"&/( zi, c#nd, d#nd $% de$c3id% (&"ie&a
unui "aDi, auzi$e un "&($ne" *i $im!i$e un *(c- C&ezu$e c%
'u$e$e ( &(7)em% a ma*inii, $e )#n$e, zi$e c% nu mai
,(ia $% ac3i"e cu&$a, ia& *('e&u) a&(ae ( a:&e$%, '%c#nd/
( i:n(&an"%- A,ea d&e"a"eE nu ma*ina e&a de ,in%, ci
ae&u) '(a&"e u$ca"- .u% mai mu)"e *(cu&i, #nceu $%/i 'ie
'&ic% $% mai a"in:% ,&eun (7iec" me"a)ic, #n% c#nd, #n"&/
un $ue&ma&Je", d%du e$"e ( 7&%!a&% ca&e de$c%&ca
e)ec"&ici"a"ea acumu)a"% #n c(&-
I $e ad&e$% (&ien"a)u)ui0
8 .a& e$"e eD"&em de ne)%cu"H
NMa3 e&a "(" mai imacien"a"% de c(men"a&ii)e
Ma&iei- Ca $% e,i"e c(n')ic"e ,ii"(a&e cu $in:u&a ei (/
$i7i)% &ie"en%, #*i !inea 7&a!u) #n Bu&u) um%&u)ui 7%&/
7a"u)ui, a$"'e) #nc#" $% nu #nca% nici ( #nd(ia)% cui #i
aa&!inea-
8 .einde unde/) a*ezi 8 (&ien"a)u) &#$e "a&e-
A(i, #n,#&"i mica mani,e)% *i ce)e d(u% 7a$"(na*e
$e c()(&a&% a&c% #n ,i()e"- Cu ( mi*ca&e &aid%, )e
a)ic% ce)(& d(u% 'emeiE $e &(du$e un "&($ne", da& *(cu)
209
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
%&ea mai de:&a7% un $(i de m#nc%&ime dec#" du&e&e-
Mi)an $e a&(ie-
8 >% &(:, nu '()($i!i a$"a aici-
6%&7a"u) u$e 7a$"(na*e)e )a )(c #n cu"ie- +i)iineza
&('i"% de (cazie *i $u:e&% $% )ece imedia" )a 3("e)-
O&ien"a)u) %&u (a&ecum dece!i(na", 'emeia n(u/$($i"%
%&ea mu)" mai in"e&e$a"% de 6a$"(nu) >i()e" dec#" cea
ca&e/) in,i"a $% )ece- *i u$e a&de$iu), in"&(du$e cu"ia
#n"&/( ma% de ie)e, c(men"#nd0
8 A$"%zi $e 'a7&ic% ia& a$emenea aa&a"e, e ( ade/
,%&a"% m(d% &in"&e cei ca&e cau"% )%ce&i $ecia)e- .a&
ace$"a e ca&e )/a!i ,%zu" aici nu (a"e 'i :%$i" dec#" #n
'(a&"e &a&e c()ec!ii medica)e, muzee $au an"ica&ia"e-
Mi)an *i Ma&ia &%ma$e&% in"e&zi*i, nemai*"iind ce $%
$un%-
8 Ai mai ,%zu" a*a ce,a4
8 Ca %$"a, nu- Se ,ede c% #n"&/ade,%& c($"% ( mic%
a,e&e, da& 7%&7a"u) ace$"a e cad&u $ue&i(& #n"&/( $(/
cie"a"e e"&()ie&%- Am ,%zu" a)"e)e, m(de&ne-
8 2i ce 'ac4
8 2i/) ,i&% #n c(&--- *i ( un e 'emeie $% #n,#&/
"ea$c% mani,e)a- Sim" *(cu) #n%un"&u-
8 2i n/a& u"ea 'ace a$"a $in:u&i4
8 P(!i 'ace $in:u& (&ice !ine de $eD- .a& e mai 7ine
$% c&ead% c% e mai cu 3az c#nd $#n" *i cu a)"cine,a,
a)"min"e&i 7a&u) meu a& da 'a)imen" *i dumnea"a a& "&e7ui
$%/!i cau!i de )uc&u #n"&/( &%,%)ie de za&za,a"u&i-
A&((, c)ien"u) dumi"a)e $ecia) a zi$ c% ( $% ,in% )a
n(a"e- Re'uz%, "e &(:, (&ice in,i"a!ie-
8 O $% &e'uz- Inc)u$i, e/a )ui- Pen"&u c% am ,eni"
$%/mi iau &%ma$/7un, )ec-
2=0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
Mi)an %&u a 'ace 'a!% )(,i"u&ii-
8 Pic"(&u)4
8 Nu- &opaca"ana. EDi$"% ( )imi"%, *i am aBun$ )a
ea azi de diminea!%, #n "im ce m% ui"am )a cea$u) ace)a
')(&a) din a&(ie&ea )acu)ui-
8 Ce )imi"%4
8 P&e!u) unei 'e&me #n in"e&i(&u) 6&azi)iei- 2"iu c%
a* u"ea c#*"i:a mai mu)", a* mai u"ea munci #nc% un
an, da& ca&e a& 'i di'e&en!a, nu/i a*a4
Ei 7ine, eu *"iu di'e&en!a0 a* &%m#ne en"&u "("dea/
una #n cacana a$"a, a*a cum e*"i dumnea"a, *i c)ien!ii,
di&ec"(&ii, *e'ii de ec3iaB, ,#n%"(&ii de "a)en"e, di&ec"(&ii
de 'i&me di$c(:&a'ice, nume&(*ii 7%&7a!i e ca&e i/am
cun($cu", c%&(&a )e/am ,#ndu" "imu) meu *i ca&e nu mi/
) (" ,inde #na(i- .ac% a* mai &%m#ne ( zi, a* mai
&%m#ne un an, ia& dac% a* mai &%m#ne un an, n/a* mai
)eca nici(da"%-
Mi)an '%cu un $emn a'i&ma"i, di$c&e", ca *i cum a&
'i #n!e)e$ *i a&(7a" "("u), de*i nu u"ea zice nimic 8
'iindc% )e u"ea m()i$i e "(a"e 'e"e)e ca&e )uc&au
en"&u e)- E&a #n$% un (m 7un *i, cu "(a"e c% nu/i d%du
7inecu,#n"a&ea )ui 7&azi)iencei, nici nu #nce&c% $% (
c(n,in:% c% &%u '%cea-
i mu)!umi, c(mand% un d&inJ 8 un a3a& de
*amanie, nu mai $u(&"a c(c"ei)u) de '&uc"e- Acum
u"ea $% 7ea, nu mai e&a de $e&,iciu- Mi)an #i $u$e $%/i
"e)e'(neze dac% a,ea ne,(ie de ce,aE a,ea $% 'ie
"("deauna 7ine ,eni"%-
+%cu :e$"u) $% )%"ea$c% 7%u"u&a, e) #i $u$e c% e&a
din a&"ea ca$ei- Ea acce"%0 d%du$e ace)ei ca$e mai
mu)" dec#" un d&inJ-
2==
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
.in Bu&na)u) Ma&iei, c#nd $e #n"(a&$e aca$%0
3u-mi mai amintesc cnd a fost, dar ntr-una din
duminici m-am hotrt s intru ntr-o "iseric i s asist
la liturghie. )up mult ateptare, mi-am dat seama c
eram ntr-un loc greit ales 8 era un templu protestant.
M pregteam s plec, dar pastorul i ncepu pre-
dica, m-am gndit c ar fi fost o impolite!e s m ridic
8 i a fost o aderat "inecuntare, fiindc atunci
am auzit lucruri pe care aeam mare neoie s le aud.
Pastorul a spus cam aa'
(+n toate lim"ile lumii e5ist o aceeai zical' ce
nu d ochii, inima nu simte. Ei "ine, eu afirm c nimic
nu este mai fals0 cu ct snt mai departe sentimentele pe
care ncercm s le n"uim i s le dm uitrii, cu att
snt mai aproape de inim. )ac sntem n e5il, rem s
pstrm cea mai nensemnat amintire despre
rdcinile noastre, dac sntem departe de persoana
iu"it, fiecare persoan de pe strad ne trezete
amintirea ei.
Eangheliile i toate te5tele sfinte ale tuturor re-
ligiilor au fost scrise n e5il, n cutarea n!elegerii lui
)umnezeu, a credin!ei care pune n micare popoarele,
a pelerina.ului sufletelor rtcitoare de pe fa!a pmn-
tului. #trmoii notri nu tiau, dup cum nici noi nu
tim ce anume ateapt )umnezeu de la ia!a noastr
8 i tocmai ntr-un atare moment snt scrise cr!ile,
pictate ta"lourile, deoarece nu rem i nu putem uita
cine sntem.*
>a sfritul slu."ei, m-am dus la el i i-am mul!umit'
2=2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
i-am spus c eram strin ntr-o !ar strin i-i eram
recunosctoare ntruct mi adusese aminte c ceea ce
ochii nu d, inima simte. $i tocmai pentru c am sim!it
atta, astzi plec.
*i )u% ce)e d(u% ,a)ize *i )e u$e e a"E 'u$e$e&%
me&eu ac()(, #n a*"e"a&ea zi)ei #n ca&e "("u) a,ea $% $e
i$&%,ea$c%- *i ima:ina c% a,ea $% )e um)e cu mu)"e
cad(u&i, 3aine n(i, '("(:&a'ii e z%ad% *i #n ma&i)e
cai"a)e eu&(ene, amin"i&i din"&/un "im 'e&ici" c#nd
cun($cu$e !a&a cea mai $i:u&% *i mai :ene&(a$% din
)ume- A,ea c#"e,a &(c3ii n(i, e d&e", *i c#"e,a '("(:&a'ii
cu z%ada ca&e c%zu$e #n"&/( zi #n <ene,a, da&, a'a&% de
a$"a, nimic n/a,ea $% mai 'ie cum #*i ima:ina$e-
>eni$e cu :#ndu) $% c#*"i:e mu)!i 7ani, $% a')e c#"
mai mu)"e de$&e ,ia!% *i de$&e $ine #n$%*i, $% )e
cume&e ( 'e&m% %&in!i)(&, $%/*i :%$ea$c% un $(! *i $%/*i
aduc% 'ami)ia ca $% ,ad% unde "&%ia- Se #n"(&cea cu eDac"
a"#!ia 7ani c#!i #i "&e7uiau ca $%/*i #m)inea$c% un ,i$,
'%&% $% 'i ,%zu" mun!ii *i 8 )uc&u) ce) mai &%u 8 $"&%in%
c3ia& $ie*i- E&a #n$% mu)!umi"%, *"ia c% ,eni$e m(men"u)
$% $e (&ea$c%-
Pu!ini (ameni e )umea a$"a &ecun($c ace) m(men"-
T&%i$e d(a& a"&u a,en"u&i 8 'u$e$e dan$a"(a&e #n"&/
un ca7a&e", #n,%!a$e '&an!uze*"e, munci$e ca &($"i"ua"%
*i iu7i$e ne7une*"e un 7%&7a"- C#!i $e (" )%uda cu
a$emenea "&%i&e em(!i(na)% #n"&/un $in:u& an4 E&a
2=?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'e&ici"%, #n ciuda "&i$"e!ii, *i acea "&i$"e!e u&"a un nume,
nu $e numea &($"i"u!ie, nici E),e!ia, nici 7ani, ci Ra)'
Ha&"- .e*i nu ( &ecun($cu$e nici(da"%, #n ad#ncu) inimii
i/a& 'i )%cu" $% $e 'i m%&i"a" cu e), 7%&7a"u) ca&e acum (
a*"e"a #n"&/( 7i$e&ic%, :a"a $% ( c(nduc% en"&u a/i 'ace
cun(*"in!% cu &ie"enii, ic"u&a, )umea )ui-
Se :#ndi $% nu mea&:% )a #n"#)ni&e, $% "&a:% )a un mic
3("e) de )#n:% ae&((&", de(a&ece cu&$a dec()a a d(ua zi
de diminea!%E de acum #nain"e, 'ieca&e minu" e"&ecu"
a)%"u&i de e) a,ea $% &e&ezin"e un an de $u'e&in!% #n
,ii"(&, din &icina a "(" ce a& 'i u"u" $une *i n/a $u$,
din &icina amin"i&i)(& )e:a"e de m#na )ui, de :)a$u), de
$&iBinu), de (,e*"i)e )ui-
.e$c3i$e din n(u ,a)iza, $c(a$e micu) ,a:(n de "&en
e)ec"&ic e ca&e i/) d%du$e #n &ima n(a"e din
aa&"amen"u) )ui- ) c(n"em)% ,&eme de c#"e,a minu"e
*i/) a&unc% )a :un(iE "&enu) ace)a nu me&i"a $% cun(a$c%
6&azi)ia, 'u$e$e inu"i) *i ned&e" cu c(i)u) ca&e *i/)
d(&i$e #n"("deauna-
Nu, nu a,ea $% mea&:% )a 7i$e&ic%E (a"e c% e) a&e $/
( #n"&e7e ce,a *i, dac% i/a& 'i $u$ ade,%&u) 8 1$#n" e
unc"u) de a )eca5 8, e) a,ea $% ( &(a:e $% &%m#n%,
a,ea $%/i &(mi"% "("u) ca $% nu ( ia&d% c3ia& a"unci,
a,ea $%/i m%&"u&i$ea$c% d&a:($"ea )ui dem(n$"&a"% #nc%
din ,&emea e ca&e ( e"&ecu$e&% #m&eun%- .a&
#n,%!a$e&% $% c(n,ie!uia$c% #n )i7e&"a"e *i nici ( a)"%
&e)a!ie n/a& 'i iz7u"i" 8 (a"e a$"a e&a unica &a!iune
en"&u ca&e $e iu7eau, en"&u c% *"iau c% nu a,eau ne,(ie
unu) de a)"u)- 6%&7a!ii $e $e&ie "("deauna c#nd ( 'emeie
$une 1,&eau $% deind de "ine5, ia& Ma&iei i/a& 'i )%cu"
$% duc% cu $ine ima:inea unui Ra)' Ha&" #nd&%:($"i",
2=A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$uu$, :a"a de (&ice en"&u ea-
nc% mai a,ea "im $% $e 3("%&a$c% dac% $e duce $au
nu )a #n"#)ni&eE de(camda"% "&e7uia $% $e c(ncen"&eze
a$u&a un(& )uc&u&i mai &ac"ice- >%zu c#"e (7iec"e
)%$a$e nea*eza"e #n ,a)ize, '%&% a *"i unde $% )e un%-
P#n% )a u&m% #*i $u$e c% decizia a,ea $% ( ia
&(&ie"a&u) im(7i)u)ui, c#nd a,ea $% in"&e #n aa&"amen"
*i a,ea $% :%$ea$c% aa&a"e)e e)ec"&(ca$nice #n 7uc%"%&ie,
"a7)(u&i)e cum%&a"e din"&/un "#&: de m#na a d(ua,
&($(ae)e *i )enBe&ia de a"- Nu u"ea $% ia nimic din
"(a"e a$"ea #n 6&azi)ia, c3ia& dac% %&in!ii ei a& 'i a,u"
mai ma&e ne,(ie de e)e dec#" un ce&*e"(& e),e!ianE e)e i/
a& 'i amin"i" e&manen" de "(a"% a,en"u&a #n ca&e $e
an:aBa$e-
Ie*i, $e du$e )a 7anc% *i ce&u $%/*i &e"&a:% "(!i 7anii
e ca&e *i/i deu$e$e ac()(- .i&ec"(&u) 8 ca&e/i '&ec/
,en"a$e a"u) 8 #i $u$e c% e&a ( idee &(a$"%, '&ancii
aceia u"ea c(n"inua $% &(duc% *i ea a& 'i &imi"
d(7#nzi)e #n 6&azi)ia- n )u$, dac% a& 'i '($" Be'ui"%, a& 'i
'($" mu)"e )uni de munc% i&($i"e- Ma&ia ezi"% ( c)i%,
c&ez#nd 8 cum c&edea me&eu 8 c% ,(iau &ea)men"e $/(
aBu"e- .a&, du% ce &e')ec"% u!in, c(nc3i$e c% $c(u)
7ani)(& ace)(&a nu e&a $% $e "&an$'(&me #n mai mu)"%
3#&"ie, ci #n"&/( 'e&m%, ( ca$% en"&u %&in!ii ei, c#"e,a
cae"e de ,i"e *i #n mu)" mai mu)"% munc%-
Re"&a$e #n% )a u)"ima cen"im%, *i/i u$e #n"&/( mic%
7(&$e"% e ca&e *i/( cum%&a$e $ecia) en"&u #m&e/
Bu&a&ea aceea *i *i/( &in$e )a miB)(c, e $u7 #m7&%c%/
min"e-
Se du$e )a a:en!ia de ,(iaB, &u:#ndu/$e $% ai7% cu/
&aBu) de a me&:e #nain"eE c#nd ,&u $% $c3im7e 7i)e"u), i $e
2=C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$u$e c% z7(&u) de a d(ua zi a,ea ( e$ca)% )a Pa&i$, cu
"&an$7(&da&e #n a)" a,i(n- Nu c(n"a 8 ceea ce "&e7uia
e&a $% 'ie dea&"e de/ac()( #nain"e de a $e 'i u"u"
&%z:#ndi-
Me&$e #n% )a unu) din (du&i, cum%&% ( #n:3e!a"%
8 de*i ,&emea #nceu$e $% $e &%cea$c% ia&%*i 8 *i
c(n"em)% <ene,a- T("u) i $e %&u di'e&i", ca *i cum a7ia
a& 'i $($i" *i a& 'i "&e7ui" $% mea&:% )a muzee, )a
m(numen"e)e i$"(&ice, &in 7a&u&i)e *i &e$"au&an"e)e )a
m(d%- N($"im e$"e c%, a"unci c#nd "&%ie*"i #n"&/un (&a*,
am#ni $%/) cun(*"i 8 *i de (7icei #n% )a u&m% nu/)
cun(a*"em nici(da"%-
Se :#ndi c% a& 'i "&e7ui" $% 'ie mu)!umi"% de(a&ece $e
#n"(&cea #n !a&a ei, da& nu iz7u"i- Se :#ndi c% a& 'i "&e7ui"
$% 'ie "&i$"% de(a&ece %&%$ea un (&a* ca&e ( "&a"a$e a"#"
de 7ine, *i "(" nu iz7u"i- Sin:u&u) )uc&u e ca&e u"u $%/)
'ac% 'u $% ,e&$e c#"e,a )ac&imi de mi)a ei, ( "#n%&%
in"e)i:en"%, c%&eia nimic nu/i )i$i$e ca $% &eu*ea$c%, da&
ca&e de (7icei )ua decizii :&e*i"e-
nc)ina $% c&ead% c% de da"a a$"a ( nime&i$e-
6i$e&ica e&a c(m)e" :(a)% c#nd in"&% *i a$"'e) u"u
c(n"em)a #n )ini*"e '&um(a$e)e ,i"&a)ii, $"&%)umina"e de
)umina eD"e&i(a&%, )umina unei zi)e $%)a"e de 'u&"una de
e$"e n(a"e- n 'a!a ei, un a)"a& cu ( c&uce :(a)%E nu $e
a')a #nain"ea unui in$"&umen" de "(&"u&%, cu un (m )in
de $#n:e #n &a:u) m(&!ii 8, ci a unui $im7() a) #n,ie&ii,
2=F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
unde in$"&umen"u) de $u)iciu #*i ie&dea #n"&u "("u)
$emni'ica!ia, ca&ac"e&u) "e&i'ian", im(&"an!a-
Se $im!i de a$emenea mu)!umi"% c% nu ,%zu ima:ini
de $'in!i $u'e&ind, cu d#&e de $#n:e *i &%ni de$c3i$e 8
ac()( e&a d(a& un )(c unde (amenii $e adunau ca $%
ad(&e ce,a ce nu u"eau #n!e)e:e-
Se (&i #n 'a!a c3i,("u)ui unde e&a %$"&a" "&uu)
unui I$u$ #n ca&e ea #nc% mai c&edea, de*i de mu)"%
,&eme nu $e mai :#ndi$e )a e)- C%zu #n :enunc3i *i
'%:%dui )ui .umnezeu, +eci(a&ei *i )ui I$u$, ca *i "u"u&(&
$'in!i)(&, $% duc% )a #nde)ini&e "(" ce $e #n"#m)a$e #n
ziua aceea, n/a,ea $% $e &%z:#ndea$c% nicicum *i a,ea $%
)ece cu (&ice c3i- +%cu acea$"% '%:%duin!% de(a&ece
cun(*"ea 7ine cacane)e iu7i&ii *i caaci"a"ea )(& de a
m(di'ica ,(in!a unei 'emei-
Pu!in mai "#&ziu $im!i ( m#n% a"in:#nd/( e um%& *i/
*i #nc)in% (7&azu) ca $% a"in:% m#na-
8 Ce 'aci4
8 6ine 8 zi$e ( ,(ce '%&% nici un 'e) de ne)ini*"e
8- +(a&"e 7ine- Hai $% ne 7em ca'eaua-
Ie*i&% !in#ndu/$e de m#n%, ca *i cum a& 'i '($" d(i
#nd&%:($"i!i ca&e $e &e#n"#)ni$e&% du% mu)" "im- Se
$%&u"a&% #n u7)ic, unii "&ec%"(&i #i &i,i&% $canda)iza!i,
am#nd(i z#m7eau )a :#ndu) inc(n' (&"u)ui e ca&e/)
&icinuiau *i a) d(&in!e)(& e ca&e )e "&ezeau cu $canda)u)
8, de(a&ece *"iau c%, )a d&e" ,(&7ind, &i,i"(&ii a& 'i
,&u" $% 'ac% ace)a*i )uc&u- .(a& a$"a e&a $canda)($-
In"&a$e&% #n"&/( ca'enea )a 'e) cu "(a"e ce)e)a)"e, da&
ca&e #n du%/amiaza aceea e&a di'e&i"%, 'iindc% ei d(i
e&au ac()( *i $e iu7eau- >(&7i$e&% de$&e <ene,a, de$&e
di'icu)"%!i)e )im7ii '&anceze, de$&e ,i"&a)ii)e 7i$e&icii,
2=@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
de$&e e&ic()e)e !i:%&ii 8 de(a&ece am#nd(i 'umau *i
nu a,eau nici cea mai mic% in"en!ie $% $e )a$e de ,iciu-
Ea '%cu :e$"u) de a )%"i ca'eaua *i e) acce"%- Se
du$e$e&% )a eD(zi!ie, ea #i cun($cu )umea, a&"i*"ii,
(amenii 7(:a!i ca&e %&eau *i mai 7(:a!i, mi)i(na&ii ca&e
%&eau $%&aci, e&$(ane)e ca&e $e in"e&e$au de )uc&u&i
de$&e ca&e nu auzi$e nici(da"% ,(&7indu/$e- Tu"u&(&a )e
)%cu$e de ea, ( )%uda$e&% en"&u 'e)u) cum ,(&7ea
'&an!uze*"e, #i u$e$e&% #n"&e7%&i de$&e ca&na,a)u),
'("7a)u), muzica din !a&a ei- 6ine c&e$cu!i, ama7i)i,
$ima"ici, 7ine,(i"(&i-
La )eca&e, e) #i $u$e c% a,ea $% ,in% )a )(ca) di/
$ea&%, ca $% ( #n"#)nea$c%- Ea #) &u:% $% nu 'ac% a$"a, a,ea
( n(a"e )i7e&%, i/a& )%cea $%/) in,i"e )a cin%-
E) acce"%, $e de$%&!i&%, $"a7i)i&% $% $e #n"#)nea$c%
aca$% )a e) *i $% m%n#nce #n"&/un &e$"au&an" $ima"ic din
mica ia!% din C()(:nM, &in ca&e "("deauna "&ecea #n
"aDi *i ea nu/) &u:a$e nici(da"% $% $e (&ea$c% *i $%
cun(a$c% )(cu)- A"unci, Ma&ia #*i adu$e amin"e de
$in:u&a ei &ie"en% *i $e 3("%&# $% "&eac% e )a 7i7)i("ec%
*i $%/i $un% c% n/a,ea $% mai ,in% ac()(-
R%ma$e 7)(ca"% #n "&a'ic un "im ce i $e %&u ( e"e&/
ni"a"e, #n% c#nd #*i "e&mina&% mani'e$"a!ia Ju&zii 9ia/
&%*iH; *i ma*ini)e #*i u"u&% &e)ua ci&cu)a!ia n(&ma)%-
Acum #n$% e&a din n(u $"%#n% e "imu) $%u, n/a,ea
nici ( im(&"an!%-
ABun$e c#nd 7i7)i("eca e&a e unc"u) de a $e #n/
c3ide-
8 P(a"e c% ,&eau $% 'iu &ea in"im%, da& nu am nici
( &ie"en% c%&eia $%/i m%&"u&i$e$c une)e )uc&u&i 8 zi$e
2=G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
7i7)i("eca&a de cum in"&% Ma&ia-
Cum, 'emeia aceea nu a,ea &ie"ene4 .u% ce c%/*i
e"&ecea #n"&ea:a ,ia!% #n ace)a*i )(c, #n"#)nea 'e) *i 'e) de
(ameni #n "imu) zi)ei, $% 'ie (a&e ade,%&a" c% nu a,ea
e nimeni cu ca&e $% $"ea de ,(&7%4 n $'#&*i", de$c(e&ea
e cine,a )a 'e) cu ea 8 $au, mai 7ine zi$, e cine,a ca
"(a"% )umea-
8 M/am "(" :#ndi" )a ce)e ci"i"e de$&e c)i"(&i$---
1NuH Ce, nu u"ea 'i ,(&7a de$&e a)"ce,a45
8 2i am ,%zu" c%, de*i m/am 7ucu&a" de mu)"%
)%ce&e #n "(a"e &e)a!ii)e cu $(!u) meu, a '($" '(a&"e :&eu
$% am (&:a$m #n "imu) unei &e)a!ii- C&ezi c% e n(&ma)4
8 .umnea,(a$"&% c&ede!i c% e n(&ma) $% mani/
'e$"eze Ju&zii #n 'ieca&e zi4 Ca 'emei)e #nd&%:($"i"e $%
'u:% de +%"/+&um($u) )(&4 Ca (amenii $% ,i$eze )a
'e&me)e )(& #n )(c $% $e :#ndea$c% )a d&a:($"e4 Ca
7%&7a!ii *i 'emei)e $%/*i ,#nd% "imu), '%&% a *i/) u"ea
&%$cum%&a4 2i c%, de 'a", "(a"e a$"ea $e #n"#m)%, a*a
#nc#" nu c(n"eaz% ce c&ed $au ce nu c&ed eu- T(" ce e$"e
c(n"&a na"u&ii, c(n"&a d(&in!e)(& n(a$"&e ce)(& mai
in"ime, "(a"e ace$"ea $#n" an(&ma)e din unc"u) n($"&u de
,ede&e, de*i din unc"u) de ,ede&e a) )ui .umnezeu a&
( a7e&a!ie- Ne c%u"%m in'e&nu), ne "&e7uie mi)enii ca $%/)
c(n$"&uim *i, du% mu)"% $"&%danie, u"em "&%i acum #n
ce) mai &%u c3i cu u"in!%-
O &i,i e 'emeia din 'a!a ei *i, en"&u &ima (a&%
de c#nd ( *"ia, ( #n"&e7% ca&e/i e&a nume)e de 7("ez 9#i
*"ia d(a& nume)e de 'ami)ie;- O c3ema Heidi, 'u$e$e
c%$%"(&i"% "&eizeci de ani *i nici(da"% 8 da& nici(da"%H
8 nu $e #n"&e7a$e dac% e&a n(&ma) $% nu ai7% (&:a$m #n
"imu) &e)a!iei $eDua)e cu $(!u) ei-
2=9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 Nu *"iu dac% a& 'i "&e7ui" $% ci"e$c "(a"e a$"eaH A&
'i '($" (a"e mai 7ine $% "&%ie$c #n i:n(&an!%, c&ez#nd c%
un $(! c&edinci($, un aa&"amen" cu ,ede&e $&e )ac, "&ei
c(ii *i ( $)uB7% )a $"a" &e&ezin"% "(" ce/*i u"ea ,i$a (
'emeie- Acum, de c#nd ai ,eni" dumnea"a aici *i de c#nd
am ci"i" &ima ca&"e, m% "(" #n"&e7 ce am '%cu" cu ,ia!a
mea- Oa&e "(a"% )umea e a*a4
8 P(" $% ,% :a&an"ez c% a*a e 8 *i Ma&ia $e $im!i
#n ($"u&a de "#n%&% #n!e)ea"% #n 'a!a ace)ei 'emei ca&e/i
ce&ea $'a"u&i-
8 Pi/a& )%cea $% in"&u #n am%nun"e4
Ma&ia d%du din ca a'i&ma"i,-
8 E c)a& c% dumnea"a e*"i #nc% '(a&"e "#n%&% ca $%
#n!e)e:i )uc&u&i)e a$"ea, da& "(cmai de/aceea a* ,&ea $%/!i
#m%&"%*e$c ce,a din ,ia!a mea, ca $% nu c(mi!i ace)ea*i
:&e*e)i e ca&e )e/am c(mi$ eu-
.e ce (a&e $(!u) meu n/a da" nici(da"% a"en!ie c)i/
"(&i$u)ui4 C&edea c% (&:a$mu) e #n ,a:in *i/mi e&a :&eu,
da& :&eu de"(", $% $imu)ez ce/*i #nc3iuia e) c% "&e7uia $%
$im"- E,iden", $im!eam )%ce&e, da& ( )%ce&e di'e&i"%-
.(a& c#nd '&eca&ea $e &(duce )a a&"ea $ue&i(a&%---
#n!e)e:i4
8 .a, #n!e)e:-
8 2i acum am de$c(e&i" de ce- E aici 8 a&%"% $&e
( ca&"e de e ma$a ei, a) c%&ei "i")u Ma&ia nu iz7u"ea $%/)
,ad% 8- EDi$"% un 'a$cicu) ne&,($ ca&e me&:e de )a
c)i"(&i$ )a unc"u) < *i ca&e e &ed(minan"- .a& 7%&7a!ii
c&ed c% nu, ei c&ed c% "("u) $"% #n ene"&a!ie- 2"ii ce e
unc"u) <4
8 Am ,(&7i" deun%zi de$&e a$"a 8 zi$e Ma&ia, de
a$"% da"% #n c3i de +eci(a&% In:enu% 8- Imedia" du%
220
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
in"&a&e, &imu) e"aB, 'e&ea$"&a din 'und-
8 A*a, a*aH 8 (c3ii 7i7)i("eca&ei $e )umina&% 8-
P(!i $% ,e&i'ici $in:u&% c#!i din"&e &ie"enii dumi"a)e au
auzi" ,(&7indu/$e de$&e a$"aH Ce a7$u&dH .a& )a 'e) cum
c)i"(&i$u) a '($" in,en!ia cu"%&ui i"a)ian, unc"u) <
&e&ezin"% ( cuce&i&e a $ec()u)ui n($"&uH n $cu&" "im ,a
(cua "(a"e "i")u&i)e &incia)e a)e zia&e)(& *i &umeni nu/)
,a mai u"ea i:n(&aH !i ima:inezi (a&e ce m(men"
&e,()u!i(na& "&%im4
Ma&ia $e ui"% )a cea$ *i Heidi #*i d%du $eama c%
"&e7uia $% ,(&7ea$c% &eede, $% ( #n,e!e e 'a"a aceea
'&um(a$% din 'a!a ei c% 'emei)e au "(" d&e"u) $% 'ie
'e&ici"e, &ea)iza"e, en"&u ca :ene&a!ia u&m%"(a&e $% (a"%
7ene'icia de "(a"e cuce&i&i)e a$"ea *"iin!i'ice eD/
"&a(&dina&e-
8 .(c"(&u) +&eud nu e&a de ac(&d 'iindc% nu e&a
'emeie *i, cum a,ea (&:a$m #n eni$, c&edea c% n(i e&am
(7)i:a"e $% a,em )%ce&ea #n ,a:in- T&e7uie $% ne
#n"(a&cem )a (&i:ine, )a ceea ce ne/a &(du$ "("deauna
)%ce&ea0 c)i"(&i$u) *i unc"u) <H +(a&"e u!ine 'emei
iz7u"e$c $% ai7% ( &e)a!ie $eDua)% $a"i$'%c%"(a&e, a*a
#nc#", dac% ( $%/!i 'ie :&eu $% (7!ii 7ucu&ia e ca&e (
me&i!i, am $%/!i $u:e&ez ce,a0 in,e&$eaz% (zi!ia- Cu)c%/)
e iu7i"u) dumi"a)e *i &%m#i "(" "imu) dea$u&aE
c)i"(&i$u) dumi"a)e ( $% $e )(,ea$c% mai u"e&nic de
c(&u) )ui *i dumnea"a, nu e), ,ei &ea)iza $"imu)u) de ca&e
ai ne,(ie- Mai 7ine zi$, $"imu)u) e ca&e/) me&i!iH
n ,&emea a$"a, Ma&ia ane,(ie $e &e'%cea c% e&a
a"en"% )a c(n,e&$a!ie- A"unci nu d(a& ea e&a de ,in%H Nu
a,ea nici ( &(7)em% $eDua)%, e&a d(a& ( c3e$"iune de
ana"(mieH Sim!i d(&in!a $% ( $%&u"e e 'emeia aceea e
22=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
'&un"e, #n "im ce inima #i e&a e)i7e&a"% de ( a%$a&e
imen$%, u&ia*%- Ce 7ine c% de$c(e&i$e a$"a #nc% de
"#n%&%H Ce zi ma:ni'ic% #i e&a da" $% "&%ia$c%H
Heidi #i z#m7i c(n$i&a"i,-
8 Ei nu *"iu, da& *i 'emei)e au ( e&ec!ie- C)i"(&i$u)
in"&% #n e&ec!ieH
1Ei5 "&e7uie $% 'i #n$emna" 7%&7a!ii- Ma&ia &in$e
cu&aB, de ,&eme ce c(n,e&$a!ia e&a a"#" de in"im%-
8 .umnea,(a$"&% a!i a,u" e cine,a #n a'a&a c%/
$%"(&iei4
6i7)i("eca&a $im!i un *(c- Oc3ii ei a&unca&% un $(i
de '(c $ac&u, ie)ea i $e #n&(*i, nu *"ia dac% de 'u&ie $au
de &u*ine- .u% un "im #n$% )u"a din"&e (,e$"i&e $au
$imu)a&e )u% $'#&*i"- E&a de aBun$ $% $c3im7e $u7iec"u)-
8 S% &e,enim )a e&ec!ia n(a$"&%0 c)i"(&i$u)H E) de/
,ine &i:id, *"iai4
8 nc% din c(i)%&ie-
Heidi %&u dezam%:i"%- P(a"e nu ac(&da$e de$"u)%
a"en!ie ace)ui $u7iec"-
8 2i $e a&e c% dac%/!i de)a$ezi de:e"u) #n Bu&u)
)ui, c3ia& '%&% $%/i a"in:i ,#&'u), )%ce&ea $e (a"e de/
c)an*a #n c3i *i mai in"en$- n,a!% a$"aH 6%&7a!ii ca&e
&e$ec"% c(&u) 'emeii a"in: imedia" ,#&'u) c)i"(&i$u)ui,
'%&% $% *"ie c% une(&i a*a ce,a (a"e 'i c3ia& du&e&($, nu
c&ezi4 .e aceea, du% &ima $au a d(ua #n"#)ni&e, &eia
numaidec#" c(n"&()u) $i"ua!iei0 $"ai dea$u&a, decide cum
*i unde "&e7uie a)ica"% &e$iunea, m%&e*"e *i
diminueaz% &i"mu) du% &(&iu) dumi"a)e c&i"e&iu- n
)u$, ("&i,i" c%&!ii e ca&e ( ci"e$c, ( di$cu!ie $ince&% e
"("deauna nece$a&%-
8 A!i a,u" ( c(n,e&$a!ie $ince&% cu $(!u) dum/
222
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
nea,(a$"&%4
nc% ( da"% Heidi e,i"% #n"&e7a&ea di&ec"%, zic#nd c%
e&au a)"e ,&emu&i- Acum e&a mai in"e&e$a"% $%/*i
#m%&"%*ea$c% eDe&ien!e)e in"e)ec"ua)e-
8 Cau"% $%/!i &i,e*"i c)i"(&i$u) ca e a&%"%"(&u)
unui cea$ *i ce&e/i a&"ene&u)ui dumi"a)e $%/) mi*"e #n"&e
(&e)e == *i =, #n!e)e:i4
.a, *"ia de$&e ce ,(&7ea 'emeia *i nu &ea e&a de
ac(&d, de*i nici ca&"ea nu e&a dea&"e de ade,%&u) "("a)-
C#nd #n$% adu$e ,(&7a de cea$, Ma&ia $e ui"% )a a) ei,
zi$e c% nu ,eni$e dec#" ca $%/*i ia &%ma$/7un, de(a&ece
$"a:iu) ei $e "e&mina$e- +emeia %&u c% nu ( auzea-
8 Nu ,&ei $% iei ca&"ea a$"a de$&e c)i"(&i$4
8 Nu, mu)!ume$c- T&e7uie $% m% :#nde$c )a a)"e
)uc&u&i-
8 2i nu iei nimic n(u4
8 Nu- M% #n"(&c #n !a&a mea, da& ,(iam $% ,% mu)/
!ume$c c% m/a!i "&a"a" #n"("deauna cu &e$ec" *i #n/
!e)e:e&e-
*i $"&#n$e&% m#ini)e *i/*i u&a&% &eci&(c 'e&ici&e-
Heidi a*"e"% $% )ece "#n%&a, #nain"e de a/*i ie*i din
'i&e *i a da un umn #n ma$%- .e ce nu &('i"a$e de
(cazie ca $%/i m%&"u&i$ea$c% ce,a ca&e, a*a cum me&:eau
)uc&u&i)e, a,ea $% m(a&% #n% )a u&m% ( da"% cu ea4 .e
,&eme ce "#n%&a a,u$e$e cu&aBu) $/( #n"&e7e dac%/*i
#n*e)a$e ,&e(da"% 7%&7a"u), de ce $% nu 'i &%$un$, acum
22?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
c#nd e&a e ca)e $% de$c(e&e ( )ume n(u%, #n ca&e
'emei)e acce"au #n ce)e din u&m% c% (&:a$mu) ,a:ina)
e&a '(a&"e di'ici)4
1n 'ine, a$"a nu e im(&"an"- Lumea nu e d(a& $eD-5
Nu e&a )uc&u) ce) mai im(&"an" din )ume, da& e&a
im(&"an", a$"a da- P&i,i #m&eBu&0 ma&e a&"e din mii)e
de c%&!i ca&e ( #nc(nBu&au i$"(&i$eau ( (,e$"e de
d&a:($"e- Me&eu aceea*i (,e$"e 8 cine,a $e #nd&%/
:($"e*"e, #n"#)ne*"e, ie&de *i &e#n"#)ne*"e e a)"cine,a-
Su')e"e ca&e c(munic%, )(cu&i #nde%&"a"e, a,en"u&%,
$u'e&in!% *i &a&e(&i cine,a zic#nd 1ia $eama, d&a:u) meu
d(mn, cau"% $% #n!e)e:i mai 7ine "&uu) 'emeii5- .e ce
(a&e c%&!i)e nu ,(&7eau e 'a!% de$&e a$"a4
P(a"e nu e&a nimeni cu ade,%&a" in"e&e$a"- Pen"&u c%,
#n ce/) &i,e*"e e 7%&7a", e) a,ea $% cau"e #n c(n"inua&e
n(u"a"ea 8 e&a #nc% un ,#n%"(& "&(:)(di", u&m%&indu/*i
in$"inc"u) de &e&(duc%"(& a) &a$ei umane- 2i/n ce (
&i,e*"e e 'emeie4 .u% eDe&ien!a ei e&$(na)%,
d(&in!a de/a a,ea un (&:a$m 7un cu a&"ene&u) ei du&a
d(a& &imii aniE a(i '&ec,en!a $c%dea *i nici ( 'emeie
nu ,(&7ea de$&e a$"a, de(a&ece c&edea c% numai ei i $e
#n"#m)a- 2i min!eau, &e'%c#ndu/$e c% nu mai $u(&"au
('"e)e $(!u)ui, ca&e &e"indea $% 'ac% d&a:($"e #n 'ieca&e
n(a"e- 2i, min!ind, "(a"e ce)e)a)"e &%m#neau ne)%mu&i"e-
Cu&#nd #nceeau $% $e :#ndea$c% )a a)"e)e0 c(ii,
7uc%"%&ie, (&a&e, #n"&e!ine&ea ca$ei, 'ac"u&i de )%"i",
#n:%duin!% 'a!% de e$caade)e $(!u)ui, c%)%"(&ii #n ,a/
can!e, #n "imu) c%&(&a e&au mai &e(cua"e de c(ii
dec#" de e)e #n$e)e, c(m)ici"a"e 8 $au c3ia& d&a:($"e,
da& nici ,(&7% de $eD-
A& 'i "&e7ui" $% 'ie mai $ince&% cu "#n%&a 7&azi)ianc%,
22A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
i $e %&ea c% e ( "#n%&% in(cen"%, du% ,#&$"% u"ea $%/i
'ie 'iic%, *i #nc% incaa7i)% $% #n!e)ea:% 7ine )umea- O
imi:&an"%, "&%ind dea&"e de !a&a ei, "&%:#nd din :&eu #n"&/
( munc% ne)%cu"%, $e&#nd $% :%$ea$c% un 7%&7a" cu
ca&e $% $e (a"% m%&i"a, $% $imu)eze c#"e,a (&:a$me, $%/
*i :%$ea$c% ( $i"ua!ie $i:u&%, $% &e&(duc% acea$"%
mi$"e&i(a$% &a$% uman% *i dea cu&#nd ui"%&ii )uc&u&i)e
a$"ea numi"e (&:a$m, c)i"(&i$, unc" < 9de$c(e&i" a7ia
#n $ec()u) a) WW/)eaHHH;- S% 'ie ( 7un% $(!ie, ( 7un%
mam%, $% ,e:3eze ca nimic $% nu )i$ea$c% #n
:($(d%&ie, $% $e ma$"u&7eze din c#nd #n c#nd, cu :#ndu)
)a 7%&7a"u) ca&e/i ie*i$e/n ca)e e $"&ad% *i ( &i,i$e cu
('"%- S% %$"&eze aa&en!e)e 8 de ce/( 'i '($" )umea a"#"
de &e(cua"% de aa&en!e)e ei4
.in cauza a$"a nu &%$un$e$e )a #n"&e7a&ea0
1.umnea,(a$"&% a!i a,u" e cine,a #n a'a&a c%$%/
"(&iei45
P(,e*"i)e a$"ea m(& ( da"% cu (amenii- S(!u) 'u$e$e
"("deauna en"&u ea 7%&7a"u) ,ie!ii ei, de*i $eDu) e&a ce,a
din "&ecu"u) #nde%&"a"- E&a un eDce)en" "(,a&%*, cin$"i",
:ene&($, 7ine di$u$, )u"a ca $%/*i $u$!in% 'ami)ia *i
'%cea "(" ($i7i)u) ca $%/i 'ac% 'e&ici!i e cei a')a!i $u7
&e$(n$a7i)i"a"ea )ui- 6%&7a"u) idea), )a ca&e ,i$eaz% "(a"e
'emei)e, *i "(cmai de/aceea $e $im!ea a"#" de &%u
:#ndindu/$e c% (da"% d(&i$e a)" 7%&7a" 8 *i 'u$e$e cu e)-
*i amin"ea cum #) #n"#)ni$e- Se #n"(&cea din (&%*e)u)
.a,($, $i"ua" #n mun!i, c#nd ( a,a)an*% #n"&e&u$e$e
en"&u c#"e,a (&e ci&cu)a!ia "&enu&i)(&- Te)e'(n%, en"&u
ca nimeni $% nu/*i 'ac% :&iBiE cum%&% c#"e,a &e,i$"e *i $e
&e:%"i en"&u ( )un:% a*"e"a&e #n :a&%-
T(cmai a"unci ,%zu un 7%&7a" )#n:% ea, cu &uc$ac *i
22C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$ac de d(&mi"- A,ea %&u) :&iz(na", ie)ea a&$% de $(a&e,
e&a $in:u&u) ca&e nu %&ea #n:&iB(&a" de )i$a "&enu)uiE
dim("&i,%, z#m7ea *i &i,ea #m&eBu&, c%u"#nd e cine,a
cu ca&e $% $"ea de ,(&7%- Heidi de$c3i$e una din &e,i$"e,
da& 8 a3, mi$"e&e)e ,ie!iiH 8 &i,i&ea i $e #nc&uci*%
'u):e&%"(& cu a )ui *i nu iz7u"i $% $e 'e&ea$c% de$"u) de
&eede ca $%/i e,i"e a&(ie&ea-
nain"e de a 'i u"u" 8 ()i"ic($ 8 $%/i $un% c%
#n"&/ade,%& "&e7uia $% "e&mine un a&"ic() im(&"an", e)
#nceu $% ,(&7ea$c%- Su$e c% e&a $c&ii"(&, $e #n"(&cea de
)a ( #n"#)ni&e #n (&a*, ia& #n"#&zie&ea "&enu&i)(& #) '%cea $%
ia&d% z7(&u) de #n"(a&ce&e #n !a&a )ui- C#nd a,eau $%
aBun:% )a <ene,a, (a&e #) u"ea aBu"a $% :%$ea$c% un
3("e)4
Heidi #) &i,ea0 cum de u"ea $% 'ie a"#" de 7ine di$/
u$ du% ce ie&du$e un a,i(n *i "&e7uia $% a*"e"e #n"&/(
:a&% inc(n'(&"a7i)% #n% )a &ez(),a&ea $i"ua!iei4
6%&7a"u) #n$% #nceu $% c(n,e&$eze de a&c% a& 'i
'($" ,ec3i &ie"eni- i (,e$"i de$&e c%)%"(&ii)e )ui, de/
$&e mi$"e&u) c&ea!iei )i"e&a&e *i, $&e u)ui&ea *i :&(aza ei,
de$&e "(a"e 'emei)e e ca&e )e iu7i$e *i #n"#)ni$e de/a
)un:u) ,ie!ii- Heidi nu '%cea dec#" $% dea a'i&ma"i, din
ca, ia& e) c(n"inua- .in c#nd #n c#nd #*i ce&ea $cuze c%
,(&7ea mu)" *i ( &u:a $%/i (,e$"ea$c% ce,a *i de$&e ea,
da& "(" ce/i u"ea $une ea e&a d(a& c% 1$#n" ( e&$(an%
(7i*nui"%, '%&% nimic eD"&a(&dina&5-
.e(da"% ea c(n$"a"% c%/*i d(&ea ca "&enu) $% nu mai
$($ea$c% nici(da"%, c(n,e&$a!ia e&a a7$()u" ca"i,an"%,
de$c(e&ea )uc&u&i ce %"&un$e$e&% #n )umea ei d(a& &in
)i"e&a"u&a de 'ic!iune- 2i cum n/a,ea $%/) mai ,ad%
nici(da"%, #*i )u% inima #n din!i 9u)"e&i(& nu a& mai 'i *"iu"
22F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
$%/*i eD)ice de ce anume; *i #nceu $%/i un% #n"&e7%&i
e "eme ca&e ( in"e&e$au- T&%ia un m(men" di'ici) #n
c%$nicie, $(!u) #i ce&ea in"en$ &ezen!a *i Heidi ,&u $%
*"ie ce u"ea 'ace ca $%/) ,ad% 'e&ici"- 6%&7a"u) #i d%du
c#"e,a eD)ica!ii in"e&e$an"e, #i (,e$"i ( #n"#m)a&e, da&
nu %&ea &ea #nc#n"a" c% e&a ne,(i" $% ,(&7ea$c% de$&e
$(!-
1S#n"e!i ( 'emeie '(a&"e in"e&e$an"%5, zi$e e), '()(/
$ind ( '&az% e ca&e ea nu ( mai auzi$e de mu)!i ani-
T&enu) $($i- Se a*eza&% unu) )#n:% a)"u), acum ea nu
mai e&a 'emeia c%$%"(&i"%, cu ( ,i)% e ma)u) )acu)ui *i
"&ei c(ii de c&e$cu", ci ( a,en"u&ie&%, ca&e aBun:ea )a
<ene,a en"&u &ima da"%- Se ui"a )a mun!i *i $e $im!ea
7ucu&(a$% c% $"%"ea )#n:% un 7%&7a" ca&e ,(ia $% ( duc%
)a a" 9c%ci 7%&7a!ii nu $e :#nde$c dec#" )a a$"a; *i '%cea
"(" ce/i $"%"ea #n u"e&e ca $% ( im&e$i(neze- Se :#ndi )a
c#!i 7%&7a!i $im!i$e&% ace)a*i )uc&u, '%&% ca ea $% )e 'i da"
,&e(da"% &i)eBu) 8 da& #n diminea!a aceea )umea $e
$c3im7a$e, e&a ( ad()e$cen"% de "&eizeci *i (" de ani,
a$i$"#nd 'a$cina"% )a "en"a"i,e)e de $educ!ieE e&a ce) mai
)%cu" )uc&u din )ume-
n "(amna &ema"u&% a ,ie!ii $a)e, c#nd c&edea c%
a,ea "(" ce/*i u"ea d(&i, $e i,ea 7%&7a"u) ace)a #n"&/(
:a&% *i in"&a '%&% $%/i cea&% ,(ie- C(7(&#$e&% )a <ene,a,
ea #i indic% un 3("e) 9m(de$", in$i$"a$e e), en"&u c%
"&e7uia $% )ece a d(ua zi de diminea!% *i nu e&a &e:%"i"
en"&u ( zi #n )u$ #n a"#" de c($"i$i"(a&ea E),e!ie;, e) (
&u:% $%/) #n$(!ea$c% #n% #n came&% ca $% ,ad% dac% "("u)
e&a #n (&dine- Heidi *"ia ce ( a*"e"a *i "("u*i acce"%
&(une&ea- nc3i$e&% u*a, $e $%&u"a&% cu ,i()en!% *i
d(&in!%, e) #i $mu)$e 3aine)e *i 8 $'in"e .umnezeu)eH 8
22@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
cun(*"ea "&uu) 'emeii, de(a&ece cun($cu$e $u'e&in!a *i
'&u$"&a&ea mu)"(&a-
+%cu$e&% d&a:($"e "(a"% $ea&a *i a7ia )a c%de&ea
n(!ii #nceu $% $e &i$iea$c% 'a&mecu) *i ea $u$e '&aza
e ca&e i/a& 'i )%cu" $% nu ( 'i &($"i" ,&e(da"%0
1T&e7uie $% m% #n"(&c, $(!u) meu m% a*"ea"%-5
E) #*i a&in$e ( !i:a&%, &%ma$e&% "%cu!i minu"e de/a
&#ndu) *i nici unu) din"&e ei nu zi$e 1adi(5- Heidi $e
&idic% *i )ec% '%&% $% mai &i,ea$c% #n u&m%, *"iind c%,
indi'e&en" ce a& 'i $u$, nici un cu,#n" $au '&az% n/a& 'i
a,u" $en$-
Nu a,ea $%/) mai &e,ad% nici(da"%, da&, #n "(amna
di$e&%&ii ei, ,&eme de c#"e,a cea$u&i, #nce"a$e a mai 'i
$(!ia c&edinci(a$%, d(amna ca$ei, mama iu7i"(a&e,
'unc!i(na&a eDem)a&%, &ie"ena $"a"(&nic% 8 *i &e/
de,eni$e u& *i $im)u 'emeie-
Tim de c#"e,a zi)e $(!u) ei c(n$"a"a$e c% $e $c3im/
7a$e, e&a mai ,e$e)% $au mai "&i$"% 8 nu *"ia $% $un%
eDac" cum anume- O $%"%m#n% mai "#&ziu, )uc&u&i)e
&e,eni$e&% )a n(&ma)-
1Ce %ca" c% nu i/am (,e$"i" a$"a "ine&ei5, :#ndi ea-
1O&icum, n/a& 'i #n!e)e$ nimic, "&%ie*"e #nc% #n"&/( )ume
#n ca&e (amenii #*i $#n" c&edinci(*i *i Bu&%min"e)e de
d&a:($"e $#n" ,e*nice-5
.in Bu&na)u) Ma&iei0
3u tiu ce-o fi crezut el cnd mi-a deschis ua n
noaptea aceea i m-a zut cu dou alize.
8 3u te speria 8 i-am spus numaidect 8- 3u m
mut aici. @ai s mncm.
22G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
M-a a.utat, fr nici un comentariu, s-mi duc "a-
ga.ele nuntru. %mediat apoi, nainte de-a spune (ce-i
asta* sau (ce "ucuros snt cmai enit*, m-a luat pur i
simplu n "ra!e i a nceput s m srute, s-mi ating
trupul, snii, se5ul, ca i cum ar fi ateptat atta timp i
acum ar fi presim!it c momentul n-ar mai sosi nici-
odat.
Mi-a scos pardesiul, hainele, m-a lsat goal i
acolo, n holul de la intrare, fr nici un ritual sau
pregtire, fr s atepte nici mcar ct s spun ce
"ine sau ce ru ar fi, cu ntul rece intrnd pe su" u,
acolo am fcut dragoste pentru prima dat. M-am
gndit c ar fi fost poate mai "ine s-i spun s se
opreasc, s cutm un loc mai conforta"il, s aem
rgazul de a ne e5plora lumea imens a senzualit!ii
noastre, dar i eu, n sinea mea, l doream, fiindc era
"r"atul pe care nu-l posedasem niciodat i niciodat
nu mai aeam s-l posed. Tocmai de-aceea puteam s-l
iu"esc cu toat energia mea, s am cel pu!in, reme de
o noapte, ceea ce niciodat nu mai ausesem i
pesemne nu aeam s mai am altcnda.
M-a culcat pe .os, a intrat n mine nainte s m fi
sim!it complet umezit, dar durerea nu m-a deran.at 8
dimpotri. Mi-a plcut c a fost aa, pentru c ddea
de n!eles c eram a lui i nu mai tre"uia s cear oie.
3u eram acolo ca s-l mai n! cea sau ca s-i art
c sensi"ilitatea mea era mai "un sau mai intens
dect a altor femei, ci doar ca s-i spun c da, era "ine
enit, c i eu ateptam asta, c m "ucura nespus lipsa
lui total de respect fa! de regulile pe care le creasem
ntre noi, iar acum pretindea s fim cluzi!i doar de
229
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
instinctele noastre, de mascul i de femel. 3e gseam
n cea mai incomod pozi!ie cu putin! 8 eu dedesu"t,
cu picioarele desfcute, i el deasupra, intrnd i ieind,
n timp ce eu l prieam, fr dorin!a de a simula, de a
geme, de a face cea 8 nernd nimic altcea dect s
rmn cu ochii deschii, ca s-mi amintesc de fiecare
secund, s-i d fa!a transformndu-se, minile care mi
se nfigeau n pr, gura care m muca, m sruta. 3ici
un fel de preludii, de mngieri, de pregtiri, de
sofisticrii, doar el n mine, i eu n sufletul lui.
%ntra i ieea, intensifica i diminua ritmul, se
oprea uneori ca s m prieasc i el pe mine, dar nu
ntre"a dac-mi plcea, pentru c tia c era singura
cale pe care sufletele noastre comunicau n
mpre.urarea aceea. ;itmul s-a accentuat i tiam c
cele unsprezece minute se apropiau de sfrit, a fi rut
s continue pentru totdeauna, fiindc era att de "ine 8
ah, )oamne, ce "ine era 8 s fiu posedat i s nu
posed2 &u ochii larg deschii tot timpul, i am o"serat
c i atunci cnd nu ne prieam fi5, prea c intram
ntr-o dimensiune unde eu eram marea mam,
uniersul, femeia iu"it, prostituata sacr a ritualurilor
antice pe care mi le e5plicase el cu un pahar de in i
un emineu aprins. Am zut cum i se apropia
orgasmul, i "ra!ele lui m-au strns cu toat puterea.
Micrile i-au deenit tot mai intense i atunci el a !ipat
8 nu a gemut, nu i-a ncletat din!ii, ci a !ipat2 A
mugit, a urlat ca un animali M-a fulgerat gndul c
ecinii ar putea chema poli!ia, dar n-aea nici o
importan!, i am sim!it o imens plcere, pentru c aa
era de la nceputul timpurilor, cnd primul "r"at a
2?0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
ntlnit-o pe prima femeie i au fcut dragoste pentru
prima oar' !ipaser i atunci.
)up aceea trupul lui s-a pr"uit peste mine i nu
tiu ct timp am mai rmas m"r!ia!i, l-am mngiat pe
pr aa cum fcusem doar n noaptea cnd ne
nchisesem n "ezna hotelului, am zut cum inima
care-i "tea ne"unete i-a reenit n scurt timp la nor-
mal, minile lui au nceput s mi se plim"e delicat pe
"ra!e, ceea ce a fcut ca toate firele de pr de pe corp
s mi se electrizeze.
#e ede c s-a gndit la cea practic 8 cum ar fi
greutatea trupului su peste al meu 8, pentru c s-a
rostogolit ntr-o parte, m-a prins de mini i am rmas
amndoi cu ochii la taan i la lustra cu trei lumini
aprinse.
8 3oapte "un 8 i-am spus eu. M-a tras spre el i
mi-a pus capul s i se rezeme pe piept. A continuat s
m mngie reme ndelungat, nainte de a-mi spune i
el (noapte "un*.
8 &red c ecinii au auzit tot 8 am comentat eu,
fr s tiu cum s continum, pentru c a spune (te
iu"esc* nu prea aea sens atunci, tia i el, tiam i eu.
8 Pe su" u intr un curent de aer rece 8 'u rs-
punsul lui, cnd ar fi putut rspunde (ce minune2*
8 @ai n "uctrie.
3e-am ridicat i am zut c nici mcar nu-i sco-
sese pantalonii, era m"rcat ca atunci cnd intrasem,
doar cu se5ul afar. Mi-am pus pardesiul peste corpul
gol. 3e-am dus n "uctrie, a fcut o cafea, a fumat
dou !igri, eu una. Aeza!i la mas, el zicea (mul!u-
mesc* din ochi, eu i rspundeam (i eu reau s-!i
2?=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
mul!umesc*, dar gurile ne-au rmas nchise.
+n cele din urm el i lu inima n din!i i m n-
tre" de alize.
8 M ntorc n -razilia mine la amiaz.
: femeie n!elege cnd un "r"at e important pen-
tru ea. :are or fi i ei capa"ili de acest soi de n!ele-
gere, #au ar tre"ui eu s spun (te iu"esc*, (mi-ar pl-
cea s rmn aici cu tine*, (mi-a dori s rmn*.
8 3u pleca 8 da, n!elese c-mi putea spune asta.
8 Plec. Am promis.
&ci, dac n-a fi fcut-o, a fi crezut poate c toa-
te acelea erau pentru totdeauna. :r, nu erau, erau o
parte din isul unei fete din adncul unei !ri deprtate,
care a.unge ntr-un ora mare 6de fapt, ca s spunem
aderul, nici nu era chiar aa de mare4, trece prin mii
de dificult!i, dar l ntlnete pe "r"atul care o
iu"ete. )eci acesta era finalul fericit al tuturor mo-
mentelor dificile prin care trecusem i ori de cte ori
aeam s-mi amintesc de ia!a mea n Europa, aeam
s termin cu poestea unui "r"at ndrgostit de mine,
care aea s fie pentru totdeauna al meu, de reme ce-i
izitasem sufletul.
Ah, ;alf, tu nu tii ct te iu"esc. &red c poate ne
ndrgostim totdeauna n clipa cnd l edem pe "r-
"atul iselor noastre pentru prima oar, dei n clipa
aceea ra!iunea ne poate spune c greim i ncercm s
luptm 8 fr dorin!a de-a ninge 8 contra acestui
instinct. Pn cnd ine momentul n care ne lsm
ninse de emo!ie, i asta s-a ntmplat n noaptea
aceea, cnd am um"lat descul! prin parc, suferind de
durere i frig, dar n!elegnd ct m iu"eai.
2?2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)a, te iu"esc mult, cum n-am mai iu"it niciodat
alt "r"at, i tocmai din cauza asta plec, fiindc, dac
a rmne, isul s-ar transforma n realitate, oin! de a
poseda, de a dori ca ia!a lui s fie a mea... n sfrit,
toate lucrurile astea care sfiresc transformnd dra-
gostea n sclaie. Mai "ine zis' isul. Tre"uie s aem
gri. de ceea ce lum cu noi dintr-o !ar 8 sau din
ia!.
8 Tu n-ai aut orgasm 8 a spus el, ncercnd s
schim"e or"a, s fie atent, s nu for!eze lucrurile. +i
era team s nu m piard i credea c aea la
dispozi!ie o noapte ntreag pentru a m face s m
rzgndesc.
8 3u, orgasm n-am aut, dar am aut o imens
plcere.
8 Era ns mai "ine dac ai fi aut orgasm.
8 A fi putut simula, doar ca s fii tu mul!umit, tu
ns nu meri!i asta. Tu eti un "r"at, ;alf @art, n
deplinul n!eles frumos i intens pe care-l poate aea
cuntul sta. Ai tiut s m sus!ii i s m a.u!i, ai
acceptat ca eu s te sus!in i s te a.ut, fr ca asta s
nsemne umilin!. #igur, mi-ar fi plcut s am orgasm,
dar n-am aut. Mi-au plcut ns pardoseala rece,
corpul tu fier"inte i iolen!a "ine enit cu care ai
intrat n mine.
Azi m-am dus s restitui cr!ile mprumutate, iar
"i"liotecara m-a ntre"at dac stau de or" despre se5
cu partenerul meu. M-a ncercat dorin!a s-i spun'
&are partener, &e fel de se5, )ar nu se fcea, a fost
ntotdeauna ca un nger cu mine.
>a drept or"ind, am aut doar doi parteneri de
2??
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
cnd am a.uns la ?enea' unul care a trezit tot ce era
mai ru n mine, pentru c i-am ngduit-o 8 i chiar l-
am implorat. &ellalt ai fost tu, care m-ai fcut s m
simt din nou c fac parte din lume. Mi-ar plcea s te
n! unde s-mi atingi trupul, cu ce intensitate, ct
timp, dar ca pe o posi"ilitate ca sufletele noastre s co-
munice mai "ine. Arta iu"irii e ca pictura ta, necesit
tehnic, r"dare i mai ales practic n cadrul cuplului.
3ecesit ndrzneal, tre"uie s mergi dincolo de ceea
ce s-au o"inuit oamenii s numeasc (a face
dragoste*.
?ata. ;eenise profesoara, or, eu nu oiam aa
cea, dar ;alf a tiut s ocoleasc situa!ia. +n loc s
accepte ce ziceam eu, i-a aprins a treia !igar n mai
pu!in de o .umtate de or'
8 +n primul rnd, astzi o s-!i petreci noaptea
aici.
3u era o rugminte, era un ordin.
8 +n al doilea rnd, o s facem dragoste iari, cu
mai pu!in ncordare i mai mult dorin!.
+n sfrit, mi-ar plcea ca i tu s-i n!elegi mai
"ine pe "r"a!i.
#-i n!eleg mai "ine pe "r"a!i, +mi petreceam fie-
care noapte cu ei, al"i, negri, asiatici, erei, musulmani,
catolici, "uditi. :are ;alf nu tia asta,
M-am sim!it mai uurat0 ce "ine c a.ungeam de
la o conersa!ie la o discu!ie. >a un moment dat apu-
casem s m gndesc s-i cer iertare lui )umnezeu i
s-mi calc fgduin!a. )ar iat c realitatea se ntor-
cea, spunndu-mi s nu uit s-mi pstrez isul intact i
s nu m las prins n capcanele destinului.
2?A
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
8 )a, s-i n!elegi mai "ine pe "r"a!i 8 repet
;alf zndu-mi aerul ironic 8- Tu zici s-!i e5primi
se5ualitatea feminin, s m a.u!i s naighez prin
trupul tu, s am r"dare, timp. )e acord, dar n-ai o"-
serat oare c #ntem diferi!i, cel pu!in n materie de
timp, )e ce nu i te plngi lui )umnezeu,
&nd ne-am ntlnit, te-am rugat s-mi dai lec!ii de
se5, din cauz c dorin!a mea dispruse. $i tii de ce,
Pentru c de c!ia ani "uni, orice rela!ie se5ual a mea
se termina n plictis i frustrare, deoarece n!elesesem
c era foarte greu s le dau femeilor pe care le-am iu"it
aceeai plcere pe care mi-o ddeau ele mie.
3u mi-a plcut e5presia (femeile pe care le-am iu-
"it*, dar am simulat indiferen!a, aprinzndu-mi o !i-
gar.
8 3u aeam cura.ul s cer' na!-m trupul tu.
)ar cnd te-am ntlnit, !i-am zut lumina i te-am iu"it
imediat, m-am gndit c n acest moment al ie!ii nu mai
aeam nimic de pierdut dac a fi cinstit cu mine i cu
femeia pe care oiam s-o am alturi de mine.
Digara mi s-a prut delicioas i tare mi-ar fi
plcut s-mi ofere pu!in in, dar nu oiam s las s se
sting su"iectul.
8 )e ce oare "r"a!ii, n loc s fac ceea ce ai
fcut tu cu mine, s descoperi cum m simt, rmn cu
gndul doar la se5,
8 &ine zice c ne gndim doar la se5, )impotri'
ne petrecem ani ntregi de ia! ncercnd s ne ncre-
din!m c se5ul e important pentru noi. +n!m dra-
gostea cu prostituate sau cu fecioare, ne poestim n-
tmplrile oricui rea s ni le asculte, ne afim cu
2?C
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
amante tinere cnd am i nceput s m"trnim, totul ca
s le artm celorlal!i c ntr-ader, da, sntem aa
cum se ateptau femeile s fim.
)ar rei s tii cea, 3ici or" de asta. 3u n!e-
legem nimic. &redem c se5ul i e.acularea snt totuna,
dar, dup cum ai spus chiar tu, nu snt. 3u n!m,
pentru c nu aem cura.ul s-i spunem femeii' na!-
m cum e corpul tu. 3u n!m pentru c nici femeia
nu are cura.ul s spun' na! cum snt eu. ;mnem
n instinctul primiti al supraie!uirii speciei, i asta e
tot. :rict de a"surd ar prea, tii ce este mai important
dect se5ul pentru un "r"at,
M-am gndit c poate snt "anii sau puterea, dar n-
am zis nimic.
8 #portul. $i tii de ce, Pentru c un "r"at n!e-
lege corpul altui "r"at. Acolo, n sport, oamenii d
dialogul corpurilor care se n!eleg.
8 Eti ne"un.
8 #-ar putea. )ar are sens. Di-ai pus oare
pro"lema s ezi ce sim!eau "r"a!ii cu care ai fost n
pat,
8 )a, mi-am pus-o' to!i erau nesiguri. #im!eau
fric.
8 Mai ru dect frica. Erau ulnera"ili. Pur i sim-
plu nu n!elegeau ce fac, nu tiau dect c societatea,
prietenii, so!iile ziceau c e important. (#e5, se5, se5*,
asta e "aza ie!ii, strig propaganda, lumea, filmele,
cr!ile. 3imeni nu tie despre ce or"ete. $tiu 8 de
reme ce instinctul e mai puternic dect noi to!i 8 c
tre"uie s facem asta. ?ata.
)estul. +ncercasem s-i dau lec!ii de se5 ca s m
2?F
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
prote.ez, el fcea la fel i, orict de n!elepte ar fi fost
argumentele noastre 8 cci fiecare rea totdeauna s-l
impresioneze pe cellalt 8, toate astea erau att de stu-
pide, att de nedemne de rela!ia noastr2 Eu l-am atras
ctre mine deoarece 8 independent de ce aea el de
spus sau de ce gndeam eu n priin!a mea 8 ia!a
apucase s m ne!e multe. +n primele timpuri, totul
era dragoste, era druire. )ar numaidect apoi arpele
i se arat Eei i-i spune' ce ai druit, o s pierzi. >a fel
a fost cu mine 8 am fost izgonit din paradis nc din
coal i de atunci am cutat un mod de a-i spune
arpelui c greete, c a tri este mai important dect a
pstra pentru sine. )ar arpele aea dreptate, eu eram
cea care greea.
Am ngenuncheat, l-am dez"rcat i am zut c
se5ul lui era acolo, adormit, fr s reac!ioneze. Asta
nu prea s-l deran.eze, iar eu i-am srutat partea inte-
rioar a picioarelor, ncepnd de .os. #e5ul a prins s
reac!ioneze lent i l-am atins, apoi i l-am luat n gur i
8 fr gra", fr ca el s poat interpreta asta ca
(hai, pregtete-te de ac!iune2* 8 i l-am srutat cu
afec!iunea cuia care nu ateapt nimic i, tocmai de
aceea, am o"!inut totul. Am zut c se e5cita i a n-
ceput s-mi ating sfrcurile sinilor, ntr-o micare de
rotire, ca n noaptea aceea de ntuneric total, trezin-du-
mi dorin!a de a i-l sim!i din nou ntre picioare sau n
gur sau ca i cum a fi dorit s m posede.
El nu-mi scoase pardesiul0 m fcu s m aplec
peste mas, cu picioarele nc atingnd pardoseala. M-a
ptruns lent, de ast dat fr nelinite, fr teama de a
m pierde 8 cci n definiti i el n!elesese c totul era
2?@
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
un is i aea s rmn permanent ca un is, niciodat
ca realitate.
+n timp ce-i sim!eam se5ul n mine, i sim!eam i
mna pe sni, pe fese, atingndu-m cum doar o femeie
tie s o fac. Am n!eles atunci c eram fcu!i unul
pentru altul, pentru c el reuea s fie femeie ca acum,
iar eu reueam s fiu "r"at ca atunci cnd conersam
sau ne ini!iam reciproc n ntlnirea celor dou suflete
pierdute, a celor dou fragmente care lipseau ca s
rentregeasc uniersul.
Pe msur ce el m penetra i m atingea n
acelai timp, am sim!it c nu-mi fcea asta doar mie, ci
ntregului uniers. Aeam timp, tandre!e i cunoatere
reciproc. )a, fusese cum nu se poate mai "ine s in
cu cele dou alize, cu dorin!a de a pleca, s fiu imediat
pus pe .os i ptruns cu iolen! i team0 dar la fel
de "ine era s tiu c noaptea n-aea s se ispreasc
niciodat, i acum, acolo, pe masa din "uctrie, orgas-
mul nu era un scop n sine, ci nceputul acestei ntlniri.
#e5ul lui a rmas imo"il n mine, n timp ce degetele i
se micau cu repeziciune, iar eu am aut primul, apoi al
doilea i al treilea orgasm succesi. )oream s-l mping
cu putere, durerea plcerii e att de mare, nct te
sfrm, dar am suportat neclintit, am acceptat c aa
era, c puteam suporta nc un orgasm, sau nc dou,
sau mai multe...
...i deodat, un fel de lumin a e5plodat n mine.
3u mai eram eu nsmi, ci o fiin! infinit superioar
fa! de tot ce cunoteam. &nd mna lui m-a dus la al
patrulea orgasm, am intrat ntr-un loc unde totul prea
mpcat, iar la al cincilea orgasm l-am cunoscut pe
2?G
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
)umnezeu. Am sim!it atunci c ncepea s-i mite
se5ul n mine, dei mna nu i se oprise, i am spus
()oamne )umnezeule*, m-am druit oricrui lucru,
infernului sau paradisului.
Era ns paradisul. Eu eram pmntul, mun!ii, ti-
grii, rurile care se rsau n lacuri, lacurile care se
transformau n mare. El se mica tot mai rapid i du-
rerea se amesteca cu plcerea, puteam spune (nu mai
suport*, dar n-ar fi fost drept 8 pentru c n momentul
acela, i eu, i el eram una i aceeai persoan.
M-am lsat ptruns de el atta ct a tre"uit, unghi-
ile lui mi se nfipseser n fese, stteam acolo, pe "rnci,
pe masa din "uctrie, gndindu-m c nu e5ista loc
mai "un pe lume de fcut dragoste. )in nou zgomotul
mesei, respira!ia tot mai rapid, unghiile striindu-m,
i se5ul meu iz"indu-se cu putere de se5ul lui, carne cu
carne, os cu os, eu m apropiam iari de un orgasm, la
fel i el, i nimic din toate acestea 8 nimic din toate
acestea nu era M%3&%U3C2
7 @ai2
$tia ce spunea, tiam i eu c sosise clipa, am sim!it
c tot trupul mi se destindea, ncetam a mai fi eu nsmi
8 nu mai auzeam, nu mai edeam, nu mai sim!eam
reun gust 8 doar sim!eam.
8 @ai2
$i m-am dus, mpreun cu el. 3-au fost unsprezece
minute, ci o eternitate, era ca i cum amndoi am fi ieit
din trup i am fi mers, ntr-o profund "ucurie,
n!elegere i prietenie, prin grdinile paradisului. Eu
eram femeie i "r"at, el era "r"at i femeie. 3u tiu
ct a durat, dar totul prea cuprins de tcere, de parc
2?9
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
uniersul i ia!a ar fi ncetat s e5iste i s-ar fi trans-
format n cea sacru, fr nume, fr timp.
)ar numaidect timpul s-a ntors, i-am auzit stri-
gtele, am strigat mpreun cu el, picioarele mesei se
iz"eau puternic de pardoseal i nici unuia dintre noi
nu ni s-a nzrit s ne ntre"m sau s aflm la ce se
gndea restul lumii.
$i a ieit din mine dintr-o dat, i rdea, mi-am sim-
!it se5ul contractndu-se, m-am ntors spre el i rdeam
i eu, ne-am m"r!iat ca i cum am fi fcut dragoste
pentru prima oar n ia!a noastr.
8 -inecunteaz-m 8 m-a rugat.
$i l-am "inecuntat, fr a ti ce fceam. %-am ce-
rut s fac i el acelai lucru, i a fcut-o, zicnd, ("ine-
cuntat fie femeia aceasta, c mult a iu"it*. /or"ele
lui erau frumoase, ne-am m"r!iat iari i am stat
acolo, fr a n!elege cum de se poate ca unsprezece mi-
nute s-i duc pe un "r"at i pe o femeie la toate
acestea.
3u eram o"osi!i nici unul dintre noi. 3e-am dus n
liing, el a pus un disc i a fcut e5act ce m ateptam'
a aprins emineul i m-a serit cu in.
Apoi a deschis o carte i a citit'
(/reme este s te nati i reme s mori0
reme este s sdeti i reme s smulgi ceea ce ai
sdit.
/reme este s rneti i reme s tmduieti0
reme este s drmi i reme s zideti.
/reme este s plngi i reme s rzi0
reme este s .eleti
2A0
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
i reme s dn!uieti.
/reme este s arunci pietre i reme s le strngi0
reme este s m"r!iezi i reme s fugi de m-
"r!iare.
/reme este s agoniseti i reme s prpdeti0
reme este s pstrezi i reme s arunci.
/reme este s rupi i reme s coi0
reme este s taci i reme s grieti.
/reme este s iu"eti i reme s urti.
Este reme de rz"oi i reme de pace.*
Totul suna ca o despr!ire. Era ns cea mai
frumoas din toate cte le putusem tri n ia!a mea.
>-am m"r!iat, m-a m"r!iat, ne-am ntins pe
coor lng emineu. &ontinua senza!ia de plenitudine,
ca i cum a fi fost o femeie n!eleapt, fericit, rea-
lizat n ia!.
8 &um se face c te-ai putut ndrgosti de o pros-
tituat,
8 >a nceput, n-am n!eles. )ar astzi, gndindu-
m pu!in, cred c, tiind c trupul tu nu a fi niciodat
doar al meu, m puteam concentra s-!i cuceresc
sufletul.
8 $i gelozia,
8 3u se poate spune n cazul primerii' (3umai
s in imediat i s dureze destul.* % se poate spune
doar' (# in, s m "inecunteze cu speran!a ei, i
s rmn ct poate mai mult.*
&uinte risipite n nt. )ar eu tre"uia s le aud,
iar el tre"uia s le spun. Am adormit fr s tiu e5act
cnd. Am isat nu o mpre.urare sau pe cinea, ci un
2A=
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
parfum, care inunda totul.
C#nd Ma&ia de$c3i$e (c3ii, c#"e,a &aze de $(a&e
#nceu$e&% $% *i in"&e &in Ba)uze)e)e "&a$e-
1Am '%cu" de d(u% (&i d&a:($"e cu e)5, :#ndi ea,
&i,indu/) e 7%&7a"u) ad(&mi" de )#n:% ea- 12i "("u*i
a&c% am '($" din"("deauna #m&eun% *i e) mi/a cun($cu"
din"("deauna ,ia!a, $u')e"u), "&uu), )umina, $u'e&in!a-5
Se $cu)% ca $% $e duc% )a 7uc%"%&ie *i $% 'ac% ( ca'ea-
>%zu a"unci ce)e d(u% ,a)ize de e cu)(a& *i/*i adu$e
amin"e de "("0 de '%:%duin!%, de &u:%ciunea din 7i$e&ic%,
de ,ia!a ei, de ,i$u) ca&e $"%&uie $% $e "&an$'(&me #n
&ea)i"a"e *i $%/*i ia&d% 'a&mecu), de 7%&7a"u) e&'ec", de
d&a:($"ea #n ca&e "&uu) *i $u')e"u) e&au unu) *i ace)a*i
)uc&u, ia& )%ce&ea *i (&:a$mu) e&au )uc&u&i di'e&i"e-
Pu"ea &%m#neE nu mai a,ea nimic de ie&du" #n ,ia!%,
d(a& ( i)uzie- *i amin"i de (em0 reme s plngi, reme
s rzi.
.a& mai e&a ( '&az%0 reme s m"r!iezi, reme s
fugi de m"r!iare. P&e:%"i ca'eaua, #nc3i$e u*a de )a
7uc%"%&ie, "e)e'(n% *i c3em% un "aDi- *i c(ncen"&% '(&!a
de ,(in!%, ca&e ( adu$e$e a"#" de dea&"e, iz,(&u) de
ene&:ie a) 1)uminii5 $a)e, ca&e/i $u$e$e (&a eDac"% a
)ec%&ii, ca&e ( &("eBa, ca&e a,ea $% ( 'ac% $%/*i
amin"ea$c% en"&u "("deauna de n(a"ea aceea- Se
#m7&%c%, #*i )u% ,a)ize)e *i ie*i, "&%:#nd n%deBde ca e) $%
$e "&ezea$c% #nain"e de )eca&ea ei *i $% ( &(a:e $%
2A2
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
&%m#n%-
E) #n$% nu $e "&ezi- n "im ce a*"e"a "aDiu), e "&(/
"ua&u) din 'a!%, "&ecu ( !i:anc%, cu un 7uc3e" de ')(&i-
8 >&e!i $% cum%&a!i una4
Ma&ia cum%&%E e&a $emnu) c% ,eni$e "(amna, ,a&a
&%m#nea #n u&m%- <ene,a, mu)" "im, nu a,ea $%/*i mai
$c(a"% me$e)e e "&("ua&e *i $% ai7% a&cu&i)e )ine de
)ume )im7#ndu/$e *i '%c#nd 7aie de $(a&e- Nu e&a &%uE
)eca #n$% en"&u c% a$"a #i 'u$e$e (!iunea *i nu a,ea de
ce $% $e )#n:%-
ABun$e )a ae&((&", mai )u% ( ca'ea, a*"e"% a"&u
(&e z7(&u) $&e Pa&i$, :#ndindu/$e ne#nce"a" c% e) a,ea $%
in"&e #n (&ice c)i%, de ,&eme ce, c#nd,a, #nain"e de/a
ad(&mi, #i $u$e$e (&a )ec%&ii- A*a $e #n"#m)a #n 'i)me0
#n m(men"u) 'ina), c#nd 'emeia e :a"a $% in"&e #n a,i(n,
aa&e 7%&7a"u) di$e&a", ( &inde #n 7&a!e, ( $%&u"% *i (
&eaduce #n )umea )ui, $u7 &i,i&i)e amuza"e *i
7ine,(i"(a&e a)e 'unc!i(na&i)(& c(maniei ae&iene- Aa&e
in$c&i!ia 1S'#&*i"5, *i "(!i $ec"a"(&ii *"iu c%, de a"unci
#nc()(, ,(& "&%i 'e&ici!i "(a"% ,ia!a-
1+i)me)e nu $un nici(da"% ce $e #n"#m)% du%5, #*i
$unea #n $inea ei, #nce&c#nd $% $e c(n$()eze- C%$%"(&ie,
7uc%"%&ie, c(ii, $eD "(" mai eDedia", de$c(e&i&ea
&imu)ui 7i)e!e) din a&"ea aman"ei, 3("%&#&ea de a 'ace
$canda), &(mi$iuni)e c% a*a ce,a nu $e ,a mai &ee"a, a)
d(i)ea 7i)e!e) de )a a)"% aman"%, a)" $canda) *i
amenin!a&ea cu de$%&!i&ea, de a$"% da"% 7%&7a"u) nu mai
&eac!i(neaz% )a 'e) de $i:u&, #i $une d(a& c% ( iu7e*"e-
A) "&ei)ea 7i)e", de )a a "&eia aman"%, *i a"unci (!iunea
en"&u "%ce&e, 'iindc% $/a& u"ea ca e) $%/i $un% c% nu (
2A?
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
mai iu7e*"e, c% e )i7e&% $% )ece-
Nu, 'i)me)e nu (,e$"e$c a$"a- Se "e&min% #nain"e ca
ade,%&a"a )ume $% #ncea%- Mai 7ine $% nu $e mai
:#ndea$c%-
Ci"i una, d(u%, "&ei &e,i$"e- n ce)e din u&m% 'u
anun!a" *i z7(&u) ei, du% a&(ae ( ,e*nicie #n ace)
,e$"i7u) de ae&((&", *i $e #m7a&c%- *i mai ima:in% *i
'aim(a$a $cen% #n ca&e, de #nda"% ce/*i dez)ea:% cen"u&a
de $i:u&an!%, $im"e ( m#n% e um%&, &i,e*"e #na(i *i
ia"%/) e e), $u&#z%"(&-
2i nu $e #n"#m)% nimic-
.(&mi e du&a"a $cu&"u)ui &%$"im ca&e $ea&a <e/
ne,a de Pa&i$- Nu a,u "im $% $e :#ndea$c% ce anume
a,ea $% $un% aca$%, ce #n"#m)%&i a,ea $% (,e$"ea$c%
8 da& cu $i:u&an!% %&in!ii ei a,eau $% 'ie mu)!umi!i c%/
*i ,edeau 'iica &e#n"(a&$%, ( 'e&m% *i ( 7%"&#ne!e )i$i"%
de :&iBi-
Se "&ezi #n zd&uncin%"u&a a"e&iz%&ii- A,i(nu) &u)%
mu)" "im, $"eNa&de$a ,eni $%/i $un% c% "&e7uia $%
$c3im7e "e&mina)u), c%ci z7(&u) $&e 6&azi)ia a,ea $%
)ece de )a "e&mina)u) +, (&, ea $e a')a )a "e&mina)u) C- S%
nu/*i 'ac% #n$% nici ( :&iB%, nu e&au #n"#&zie&i, e&a #nc%
de$"u) "im *i, dac% a,ea ,&e( ne)%mu&i&e, e&$(na)u) din
ae&((&" u"ea $% ( aBu"e $% $e (&ien"eze-
n "im ce aa&a"u) $e a&(ia de unc"u) de de/
7a&ca&e, $e :#ndi c% me&i"a $% e"&eac% ( zi #n (&a*u)
ace)a, m%ca& ca $% 'ac% '("(:&a'ii *i $% )e (,e$"ea$c%
ce)(&)a)!i c% ,izi"a$e Pa&i$u)- A,ea ne,(ie de "im ca $%
&e')ec"eze, e&a d(a& ea $in:u&%, "&e7uia $%/*i a$cund%
ad#nc amin"i&i)e n(!ii "&ecu"e, a$"'e) #nc#" $% )e (a"%
'()($i (&i de c#"e (&i a,ea $% ai7% ne,(ie $% $e $im"% ,ie-
2AA
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
.a, Pa&i$u) e&a ( idee eDce)en"%E ( #n"&e7% e $"eNa&de$%
c#nd a,ea $% )ece u&m%"(a&ea cu&$% $&e 6&azi)ia, #n
cazu) #n ca&e $/a& 'i 3("%&#" $% nu $e #m7a&ce #n aceea*i
zi-
S"eNa&de$a #i ce&u 7i)e"u), &e:&e"% '(a&"e mu)", da&
e&a un "a&i' ca&e nu e&mi"ea ace$" "i de e$ca)e- Ma&ia
$e c(n$()%, :#ndindu/$e c% ,izi"a&ea unui (&a* a"#" de
'&um($ a& de&ima/(- T&e7uia d(a& $%/*i %$"&eze
$#n:e)e/&ece, $%/*i adune ,(in!a, n/a,ea $% $"&ice "("u) de
d&a:u) unui ei$aB '&um($ *i/a) un(& n($"a):ii-
.e7a&c%, "&ecu &in c(n"&(a)e)e ()i!ieiE 7a:aBe)e ei
u&mau $% "&eac% di&ec" #n ce)%)a)" a,i(n, nu "&e7uia $%/*i
'ac% nici ( :&iB%- P(&!i)e $e de$c3i$e&%, a$a:e&ii ie*eau *i
$e #m7&%!i*au cu cei ca&e/i a*"e"au, $(!ia, mama, c(iii-
Ma&ia $e &e'%cu c% nimic din "(a"e ace)ea nu ( &i,ea,
da& #n ace)a*i "im $e :#ndi ia&%*i )a $in:u&%"a"ea eiE
numai c% de da"a a$"a a,ea un $ec&e", un ,i$, nu e&a a"#"
de m#3ni"% *i ,ia!a a,ea $%/i 'ie mai u*(a&%-
8 Pa&i$u) ,a 'i me&eu-
Nu e&a un :3id "u&i$"ic- Nu e&a un *('e& de "aDi- i
"&emu&a&% ici(a&e)e c#nd auzi :)a$u) ace)a-
8 Pa&i$u) ,a 'i me&eu4
8 E$"e ( &e)ic% din"&/un 'i)m e ca&e/) ad(&- Pi/a&
)%cea $% ,ezi Tu&nu) Ei''e)4
I/a& )%cea, $i:u&- I/a& )%cea mu)"- Ra)' a,ea #n
m#n% un 7uc3e" de "&anda'i&i *i (c3ii )ini de )umin%,
)umina e ca&e ea ( ,%zu$e din &ima zi, c#nd e) ( ic"a
*i ,#n"u) &ece ( '%cea $% $e $im"% inc(n'(&"a7i)-
8 Cum de/ai aBun$ aici #nain"ea mea4 8 #n"&e7% ea
d(a& ca $%/*i a$cund% $u&&inde&ea, &%$un$u) nu
&ezen"a nici ce) mai mic in"e&e$, da& a,ea ne,(ie de
2AC
PAULO COELHO UNSPREZECE MINUTE
"im ca $%/*i "&a:% $u')e"u)-
8 Te/am ,%zu" ci"ind ( &e,i$"%- A* 'i u"u" ,eni
)#n:% "ine, da& $#n" &(man"ic, i&emedia7i) &(man"ic, *i am
c&ezu" c% e&a mai 7ine $% iau &ima cu&$% $&e Pa&i$, $%
m% )im7 un ic &in ae&((&", $% a*"e" "&ei (&e, $%
c(n$u)" de nenum%&a"e (&i (&a&u) z7(&u&i)(&, $%/!i cum%&
')(&i)e, $% $un '&aza e ca&e RicJM i/a $u$/( iu7i"ei )ui
#n &asa"lanca *i $%/mi ima:inez $u&&inde&ea de e 'a!a
"a- 2i $% am ce&"i"udinea c% a$"a e$"e ceea ce/!i d(&eai, c%
m% a*"e"ai, c% nici "(a"% decizia *i ,(in!a din )ume nu
$#n" de/aBun$ en"&u a #miedica d&a:($"ea $%/*i $c3im7e
de )a un cea$ )a a)"u) &e:u)i)e B(cu)ui- Nu/i de)(c :&eu $%
'ii &(man"ic, ca #n 'i)me, nu c&ezi4
Nu *"ia dac% e&a :&eu $au nu, da& acum ce) mai u!in
( in"e&e$a &e!u) 8 c3ia& dac% *"ia c% #) cun($cu$e #n%
)a u&m% e 7%&7a"u) ace)a, '%cu$e&% d&a:($"e en"&u
&ima (a&% #n u&m% cu c#"e,a cea$u&i, )e 'u$e$e
&ezen"a"% &ie"eni)(& )ui #n aBun, *"ia c% e) '&ec,en"a$e *i
mai #nain"e )(ca)u) unde )uc&a ea *i c% 'u$e$e c%$%"(&i" de
d(u% (&i- Nu e&au &ec(mand%&i imeca7i)e- Pe de a)"%
a&"e, ea a,ea 7ani ca $% cume&e ( 'e&m%, "ine&e!ea #n
'a!a ei, ( ma&e eDe&ien!% de ,ia!%, ( ma&e indeenden!%
$u')e"ea$c%- +ie *i a*a #n$%, cum de$"inu) '%cea "("deauna
a)e:e&ea #n )(cu) ei, c&ezu c% mai u"ea &i$ca ( da"%-
) $%&u"%, '%&% nici ( cu&i(zi"a"e de a *"i ce $e #n"#m/
)% du% ce aa&e 1S'#&*i"5 e ec&ane)e de cinema"(:&a'-
.(a& c%, dac% #n"&/( 7un% zi cine,a $e ,a 3("%&# $%/i
(,e$"ea$c% i$"(&ia, a,ea $%/) &(a:e $% #ncea% a*a cum
#nce 7a$me)e, #n ca&e $e $une0
A fost odat ca niciodat...
2AF
NOT FINAL
Ca "u"u&(& (ameni)(& din )ume 8 *i #n cazu) ace$"a
n/am nici ( &e!ine&e $% :ene&a)izez 8, mi/a "&e7ui" mu)"
"im #n% c#nd am de$c(e&i" $emni'ica!ia $ac&% a
$eDu)ui- Tine&e!ea mea a c(inci$ cu ( e(c% de eD"&em%
)i7e&"a"e, cu de$c(e&i&i im(&"an"e *i nume&(a$e eDce$e,
u&ma"% de ( e&i(ad% c(n$e&,a"(a&e, &e&e$i,%, &e! ce
"&e7uia )%"i" en"&u eDa:e&%&i ca&e )%$a$e&% #n"&/ade,%&
$ec3e)e de$"u) de du&e-
n deceniu) eDce$e)(& 9,(&7im de anii @0;, $c&ii"(&u)
I&,in: Qa))ace a $c&i$ ( ca&"e de$&e cenzu&a ame&ican%,
(&nind #n ace$" $c( de )a mane,&e)e Bu&idice ,iz#nd
7)(ca&ea u7)ic%&ii unui "eD" de$&e $eD0 &ele apte
minute.
n &(manu) )ui Qa))ace, ca&"ea ca&e 'ace (7iec"u)
di$cu!iei de$&e cenzu&% e$"e d(a& $u:e&a"%, ia& "ema
$eDua)i"%!ii aa&e &a&e(&i- Am #nce&ca" $%/mi ima:inez ce
u"ea (,e$"i ca&"ea in"e&zi$%E dac% a* #nce&ca $% ( $c&iu4
+a" e$"e c%, #n &(manu) $%u, Qa))ace 'ace mu)"e
&e'e&i&i )a ca&"ea ineDi$"en"%, ceea ce #n% )a u&m% a
)imi"a" 8 *i a '%cu" im($i7i)% 8 $a&cina e ca&e mi/(
ima:ina$em- A &%ma$ d(a& amin"i&ea "i")u)ui 9c&ed c%
Qa))ace a '($" mu)" &ea c(n$e&,a"(& #n &i,in!a
"imu)ui, a*a c% m/am deci$ $%/) am)i'ic; *i ideea c% e&a
im(&"an" ca $eDua)i"a"ea $% 'ie a7(&da"% #n"&/( manie&%
$e&i(a$% 8 ceea ce, de a)"min"e&i, a *i '($" '%cu" de
nume&(*i $c&ii"(&i-
n =99@, imedia" du% $'#&*i"u) unei c(n'e&in!e de )a
Man"(,a 9I"a)ia;, am :%$i" )a 3("e)u) unde e&am :%zdui"
un manu$c&i$ ca&e 'u$e$e )%$a" )a &ece!ie- Nu ci"e$c
manu$c&i$e, da& e ace)a )/am ci"i" 8 (,e$"ea
ade,%&a"% a unei &($"i"ua"e 7&azi)ience, di'icu)"%!i)e cu
)e:ea, a,en"u&i)e ei- n 2000, "&ec#nd &in Zu&ic3, am
in"&a" #n )e:%"u&% cu acea &($"i"ua"% 8 a) c%&ei
$eud(nim e S(nia 8 *i i/am $u$ c% "eD"u) ei #mi
)%cu$e- I/am &ec(manda" $%/) "&imi"% edi"u&ii me)e
7&azi)iene, ca&e a deci$ $% nu/) u7)ice- S(nia, ca&e )a
acea da"% #*i $"a7i)i$e &e*edin!a #n I"a)ia, a )ua" un "&en *i
a ,eni" $% $e #n"#)nea$c% cu mine )a Zu&ic3- Ne/a in,i"a"
8 e mine, e un &ie"en *i e un &e(&"e& de )a Bu&na)u)
-lic8, ca&e "(cmai #mi )ua$e un in"e&,iu 8 $% me&:em #n
Lan:$"&a$$e, z(na )(ca)% a &($"i"u!iei- Nu *"iam c%
S(nia #*i &e,eni$e c()e:e)e de ,izi"a n(a$"&% *i, $&e
$u&&inde&ea mea, am $'#&*i" &in a da di,e&$e au"(:&a'e
e c%&!i de/a)e me)e, #n di,e&$e )im7i-
In acea e(c%, m% *i 3("%&#$em $% $c&iu de$&e $eD,
da& nu a,eam #nc% un $cena&iu *i nici e&$(naBu)
&incia)E m% :#ndeam )a ce,a mu)" mai (&ien"a" $&e
c%u"a&ea c(n,en!i(na)% a $ac&u)ui, da& acea ,izi"% #n
Lan:$"&a$$e a #n$emna" en"&u mine ( )ec!ie0 ca $% $c&ii
( )ec!ie de$&e )a"u&a $ac&%, e&a nece$a& $% #n!e)e:i de ce
acea$"a 'u$e$e a"#" de &('ana"%-
S"#nd de ,(&7% cu un zia&i$" de )a &e,i$"a >E%llustre
9E),e!ia;, i/am (,e$"i" #n"#m)a&ea cu n(a"ea aceea
im&(,iza"% de au"(:&a'e din Lan:$"&a$$e *i e) a u7)ica"
un ma&e &e(&"aB e acea$"% "em%- Rezu)"a"u) a '($" c%, #n
"imu) unei $e&i de au"(:&a'e de )a <ene,a, mai mu)"e
&($"i"ua"e au a%&u" cu c%&!i)e )(&- Una din e)e mi/a
a"&a$ #n m(d $ecia) a"en!ia, am )eca" 8 cu a:en"a *i
&ie"ena mea M(nica An"une$ 8 $% )u%m ( ca'ea, ca&e
$/a "&an$'(&ma" #n cin%, ca&e $/a "&an$'(&ma" #n a)"e
#n"#)ni&i de/a )un:u) zi)e)(& u&m%"(a&e- Ac()( $/a n%$cu"
'i&u) c(nduc%"(& a) ce)(& Unsprezece minute.
>&eau $%/i mu)!ume$c A&mei ,(n P)an"a, edi"(a&ea
mea din E),e!ia, ca&e m/a aBu"a" cu da"e im(&"an"e
de$&e $i"ua!ia )e:a)% a &($"i"ua"e)(& din !a&a ei- U&/
m%"(a&e)(& 'emei din Zu&ic3 9$eud(nime;0 S(nia, e
ca&e am #n"#)ni"/( en"&u &ima (a&% )a Man"(,a 9cine
*"ie dac% cine,a nu $e ,a in"e&e$a #n"&/( 7un% zi de ca&"ea
eiH;, Ma&"3a, An"en(&a, I$a7e))a- La <ene,a 9"("
$eud(nime;0 AmM, Lucia, And&ei, >ane$$a, Pa"&icJ,
T3e&e$e, Anna C3&i$"ina-
i mu)!ume$c de a$emeni An"(ne))ei Za&a, ca&e mi/a
e&mi$ $% '()($e$c a$aBe din ca&"ea $a $tiin!a pasiunii,
ca $% i)u$"&ez une)e %&!i din Bu&na)u) Ma&iei-
n $'#&*i", #i mu)!ume$c Ma&iei 9$eud(nim;, a$"%zi
$"a7i)i"% )a Lau$anne, c%$%"(&i"% *i cu d(u% 'e"e '&u/
m(a$e, ca&e #n cu&$u) nume&(a$e)(& n(a$"&e #n"#)ni&i ne/a
#m%&"%*i", mie *i M(nic%i, (,e$"ea ei, e ca&e $e
#n"emeiaz% ca&"ea de 'a!%-
PAULO COELHO